Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser. Bellahøjmarked BHD"

Transkript

1 Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl loppestadeholder kan stille op fra kl , der fremsendes faktura med stade nummer. Alle skal selv medbringe hvad de har brug for på standen, telt, paviliion mm. alm.stand 6x7 meter. = 2 moduler (Bemærk 21 dage før marked er stadeprisen + kr. 500,-) Så booker du pladsen og den skal være betalt sparer du de kr. 500,- ekstra pr. 6 meter). Skal du bruge mere dybde skal dette bestilles. pris 100 kr. pr. kvardratmeter ekstra i dybden. dybde regnes ud fra total inkl. bil og campingvogn. samme hvis der stilles ekstra op uden tilladelse uden for standen (front eller i siden) opkræves kr. 1000,- pr. kvm. Hjørne tillæg kr. 500,- En evt. brandvej betragtes som en hjørnegrund) er også + kr. 500,- Da der er flere meter fasade meter end ved kun i fronten. Kan bilen ikke være på standen skal den parkeres på kræmmerparkeringen, hvis ikke der er aftalt ekstra dybde. indkørsel er fra Hvidkildevej 66, 2400 København NV. Der kan kun komme 1 bil til hver stand. Der må ikke kørers i åbningstiden. Hver stadeholder skal selv medbringe nødvendige borde. Depositum/miljø returneres søndag efter kl i informationen på pladsen. Hver række har et bogstav og på hver stade ligger nummeret på staden. Bemærk der skal indbetales miljø afgift kr. 500,00 som tilbage betales sidste dag på markedet i informationen, når jeres plads er tjekket ud, og staden er fuldstændigt ryddet og rengjort. Miljø gebyr tilbage betales ikke hvis stade lejeren ikke selv er personligt fremmødt for tilbagebetaling og er kørt før tid. De kr. 500,00 kan også blive stående som tilmeldings gebyr til året efter eller kommende marked dog kun hvis pladsen ikke er forladt før tid. TIDLIGST UDBETALING ER SØNDAG KL og miljø afgiften kan kun tilbagebetales denne aften. kl Alle kræmmere skal holde åbent fra torsdag fredag kl. 11 til kl samt lørdag kl og søndag kl der må IKKE køres i åbnings tiden. Alle kræmmere som ligger omkring markedes/festtelt skal have åbent til kl. 22, kun de som ligger meget tæt på Tivoli, vi annoncerer med disse åbningstider og beder jer om at overholde dette. NB! Er pladsen ikke besat til markedets åbningstid, kan den udlejes til andens side uden kompensation og hermed inddragelse af miljø/depositum. Er pladsen ikke besat til åbningstiden fredag inddrages depositum automatisk. Pladser må IKKE vider udlejes, Der må heller ikke sælges andet end hvad der er opgivet I tilmeldingen. Dette kan være bortvisnings grund. Der må IKKE kørers på pladsen i åbningstiden.

2 Dette bedes du/i overholde af hensyn til tilladelsen, publikum og jer selv. (Bortvisning fra markedet efter 2 gange) På Bellahøjmarked uddeles Kræmmerkort som kan bruges 2 gange hverdag. og max 2 kort pr. stand. Er dette kort ikke medbragt ved indgangen skal der betales kr. 20,- (gælder kun på Bellahøj). Vi har runderende dag/nat. Visit kort direkte til vores vagt kan afhentes i informationen. Bad kan tages i Grøndals centret ved pladsen i tidsrummet: hverdage kl lør + søndag kl Du skal henvende dig i centerets information kr. 10,00 pr. bad. Ved ankomst til markedet: Husk kvittering skal medbringes og fremvises ved ankomst I informationen før opstilling. Hvis der opstilles forkert SKAL der flyttes med det samme. Har stadeholder ikke selv mulighed for dette, flyttes telt på lejer/ejers regning. De som sælger fødevarer produkter, skal selv sørge for nødvendige tilladelser, hvis den enkelte stand ikke kan godkendes af myndigheder er markedsarrangøren uvedkommende og stadeleje tilbage betaling vil ikke finde sted. De stande som sælger fødevarer og andet hvortil gas skal tilsluttes, skal være opstillet senest kl på åbningsdagen da der vil være gas tjek. Godkendes gasanlægget ikke vil standen ikke kunne få lov at åbne,tilbagebetaling vil ikke finde sted. VVS installatør vil foretage denne kontrol og godkendelse, afregning fortages til VVS installatør på stedet. Er stadeholder ikke klar til tjek til tiden vil ekstra besøg af installatør kræve en ekstra betaling på kr. 350,00 Vi har runderende vagter og hundevagt om natten. Visit kort direkte til vores vagt kan afhentes i informationen. KOPIVARER! Stande med kopivarer er ikke velkomne. tjek se mere på Husk kvittering skal medbringes og fremvises ved ankomst I informationen før opstilling. Der må ikke handles med våben-stinkbomber. Ingen løse hunde på pladsen. Stade tilmelding er bindende. Ved afmelding af stand senest vil markedskontoret tage et admin. gebyr kr, 600,00 + moms. (pr. stand). Indbetales beløbet i banken tillægges et gebyr kr. 40,- pr. indbetaling. Ved afmelding efter til returneres max. 50% Herefter ingen tilbagebetaling. Dette indebærer også sygdom. Hvis markedet ikke gennemførers grundet force majeure (f.eks. jordskælv/oversvømmelse) eller andre forhold som arrangøren ikke er herrer over, er markedets arrangør ikke erstatningspligtig, for eventuelle tab, som udstiller/lejer måtte have. Ved tilmelding senere end 1. mdr. før marked kan der forekomme bookinger som overlapper hinanden og der er det først tilmølle der er gældende. Det er indbetalingen som er modtaget, som er gældende. Arrangør tager ikke ansvar ved for sent indbetaling, hvis den lovet plads er solgt til anden side. Tilmelding i ugen op til markedet, kan der forkomme ændring i placeringen hvad stadeholder må være indstillet på. Anden ydelse. evt. vandtilførelse - ekstra strøm m.m. kun mod forudgående aftale og

3 afregnes efter regning kontant på pladsen inden opsæt. Spildevand skal opsamles i stadeholders egen beholder. sker dette ikke vil evt. fakturering finde sted. Der må ikke hældes mad/fedt/olie eller andet i afløb på pladsen. Ønskes der yderligere dybde vil der blive faktureret 150,- pr. kvm ekstra (Bestilles i god tid) Opstilling tidligst dagen før start kl. 12. Åbningstider: torsdag kl fredag kl lørdag kl søndag kl (musik slutter kl. 22 fre + lørdag) stader ved Tivoli skal have åbent til kl fredag og lørdag. Tages der entre på pladsen udleveres KUN 2 adgangs kort pr. tilmelding IKKE pr. modul. Du skal ved ankomst henvende dig i informationen INDEN opstilling. Du får 1 p-kort pr. stand som udleveres ved ankomst. Kan bilen ikke være på bestilte antal kvm. skal bilen parkeres på kræmmerparkeringen. Biler som ikke holder på kræmmerparkeringen, men parkerer bag kræmmerstanden (uden for standen, fjernes på ejers regning). HUSK!. Pladsen skal være ryddet senest søndag aften. (MADBODER MED GASANLÆG), SKAL VÆRE GODKENDT INDEN FOR DET SENESTE ÅR. Grøn mærkat for udendørs brug og gul mærkat for indendørs brug, og med datomærkning. Gas tjek foretages torsdag kl. 9. Herefter er der ingen garanti for at boden kan få lov at lukke op, hvis myndigheder ikke har eller kan godkende den enkelte plads. Husk, der skal forefindes godkendte pulverslukker på alle stande. Er stadeholder ikke på pladsen til tjek, vil der komme tillæg kr. 350,00 for ekstra besøg af instalatør som afregner direkte med denne på pladsen. (gælder madsteder) Der må ikke graves uden kommunens tilladelse, er der ikke indhentet tilladelse hertil, vil evt. skade skulle betales af udstiller/lejer af stadepladsen, (inddragelse af depositum), ligeledes hvis stade pladsen ikke efterlades ryddelig og rengjort fremsendes regning for oprydning til lejer af staden. Da der herefter ikke gøres krav om ændring. Stade lejer skal have åben i markedets åbningstid, da vi forbeholder os ret til at viderudleje til anden side uden erstatning til lejer af staden. Stadepladsen er personlig og må ikke overdrages til andre eller deles med andre, sker dette vil en bortvisning finde sted uden erstatning eller refundering af stadeleje. Der må kun sælges de på tilmeldingsblanketten angivne varer. Forefindes der andre varergrupper på standen skal disse fjernes. Der må på stadepladserne ikke forefindes tivolilignende aktiviteter som gevinstspil,

4 lykkepakker o.lign. Stade lejer skal have ansvarsforsikring dækkende for person og tingskade som forvoldes af stadelejer eller stadelejers personale. Stade lejer skal dække for evt. huller i jord, manglende græs på lejde område. Stade lejer er erstatningspligtig for ødelagte ting på og omkring staden, gælder knækket grene/afsavet grene/påkørsel af låge/r hegn m.m. Det er IKKE tilladt at lave/bore huller i jord/beton/sten/asfalt. Depositum/miljø afregning (retur) søndag mellem. kl og kun på pladsen. Depositum inddrages, hvis stade er forladt før lukketid eller ikke er opstillet til tiden. Der må ikke opsættes reklamer på pladsen eller standen eller reklameres for andre markeder uden tilladelse fra markedskontoret. overtrædelse af dette kan medfører bortvisning. Affald. Alt der ikke bliver solgt, skal tages med hjem retur. Og efterladte genstande vil blive faktureret. Overnatning: Det er den lokal Brandsinspektør, som afgør om den enkelte tillades at der kan overnattes på standen som udgangs punkt må der max. overnatte 2 personer pr. Stand om den er 3 meter eller 30 meter. Det er pr. Tilmelding, Hvis der holdes mere end 1 bil bag campingvognen tillades det ikke at overnatte. Alle biler, varerlagre skal parkerer i særligt område som kan ses på plantegningen. STRØM: Vær opmærksom på du skal huske 30 meter el-ledning til strøm. (El. udlægning og tilslutning af 230 v. max belastning 1000 W.) (5 amp.). Ved mere belastning end 1000 w. op til 10 amp. + kr. 1500,- pr. udtag. Installatør foretager kontrol under markedet, da vores erfaringer viser, at det bestilte ikke altid stemmer overens med faktiske forbrug, samt ulovlige kabler/stik anvendes. Benyttes der uautoriseret grej, som er skyld i nedbrud af el-forsyning, vil den enkelte stadeholder holdes ansvarlig for dækning af evt. ødelagte genstande som er forvolt heraf og vil ikke blive koblet på før skaden er udbedret (nyt el-grej) på stadelejers regning. El på stadepladser. Der må kun benyttes lovligt eludstyr og der skal anvendes cee stik, Slagfaste stik eller støbte stik ved tilslutning til markedets elforsyning. El udstyret skal overholde Sikkerhedesstyrrelsen regler omkring kabler til festival, byggepladsinstallationer og midlertidig installationer. Der accepteres kun kabler af følgende type. Gummikabel af typen H05, H07 og minimum 1,5mm2 811 MIDLERTIDIGE INSTALLATIONER Bøjelige ledninger skal mindst være almindelig kappeledning, type H Jordforbindelse og beskyttelsesledere. Udsatte dele skal forbindes til beskyttelsesledere Alle tilledninger undtagen tilledninger til apparater af klasse II skal indeholde en beskyttelsesleder, der anvendes som udligningsforbindelse.

5 Det er til en hver tid og ved eventuelle tvivl installatøren og arrangøren, der afgøre om anvendte materiel må tilsluttes markedets elforsyning. Eludstyr der ikke overholder reglerne vil blive konfiskeret Forventet tilslutning er dagen før start kl. 18 Bedste hilsner Markeds kontoret

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen

BUSINESS2BUSINESS TRÆF 2015 B2B HÅNDBOG. Med venlig hilsen B2B HÅNDBOG Med venlig hilsen Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B - 4400 Kalundborg - Mail: info@59550055.dk - Telefon 59 55 00 55 1 B2B HÅNDBOG INDHOLD For bestilling af stand - er det en

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C.

F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Thomas Jensen F.G.E Rostrups Vej 2 8000 Århus C. Silkeborg, den 09/10/2012 Tak for bestilling af skiferie til Tignes Trier Ski fremsender her jeres reservationsbevis. I vil cirka 10 dage før afrejse modtage

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Side 4 af 41 Kære udstiller, Nedenstående Generelle oplysninger og Regler og retningslinier 1-4 er lavet, for at hjælpe alle udstillere godt på vej, når du/i er gæster i Odense Congress

Læs mere

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER

ARRANGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER RRNGØRHÅNDBOG FOLKEMØDET 2015 OPDTERET 26.03.15 VILKÅR, BETINGELSER OG MULIGHEDER rrangørhåndbogen henvender sig til alle arrangører, og

Læs mere

RINGSTED LIFTUDLEJNING

RINGSTED LIFTUDLEJNING RINGSTED LIFTUDLEJNING Prisliste & Brochure pr. 1. april 2015 - Prislisten gælder kun slutbrugere af lifte - Over 185 lifte i højden fra 5,7-55 meter Lastvognslifte med betjening Lastvognslifte uden betjening

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Med udsendelsen af denne infopakke

Med udsendelsen af denne infopakke side 1 af 12 Med udsendelsen af denne infopakke er den endelige tilmelding til Sø 15 åbnet. Hvordan du tilmelder din spejdergruppe, kan du læse mere om sidst i infopakken. Målet med denne infopakke er

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår

Falck Vejhjælp Super. Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår Falck Vejhjælp Super Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for Privat. Falck Vejhjælp Super: 1 Sådan er du dækket 2 Hjælp til din bil i Danmark 3 Hjælp til fører

Læs mere

FOR KULTURREJSER EUROPA

FOR KULTURREJSER EUROPA GENERELLE BETINGELSER FOR KULTURREJSER EUROPA Alle rejsearrangementer er underlagt Lov om pakkerejser, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser For at vi kan yde den optimale service for vores kunder og gæster, har vi udarbejdet nogle generelle betingelser, som er gældende for alle typer af rejser, med mindre andet er oplyst

Læs mere

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2015 Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP

Læs mere

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s.

Værd at vide. Bestilling og betaling... 2. Forsikringer... 7. Flyrejsen... 10. Indkvarteringen... 18. På rejsemålet... 25. Efter hjemrejse... 27. s. Værd at vide Bestilling og betaling... 2 Forsikringer... 7 Flyrejsen... 10 Indkvarteringen... 18 På rejsemålet... 25 Efter hjemrejse... 27 s. 1 Bestilling og betaling Bestilling Sunweb er en online rejsearrangør,

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere