Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden Nivå Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk"

Transkript

1 Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden Nivå Telefon Nivå den Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes således: 1. Kontakt og idé 2. Skitseforslag 3. Overordnet priskalkulation 4. Myndighedsprojekt 5. Indhentning af tilbud 6. Detailprojektering 7. Kontrol af entreprisekontrakt (er) 8. Byggeledelse og tilsyn 9. Kvalitetskontrol 10. Aflevering 11. Afsluttende byggeregnskab og 5. Årseftersyn For overskuelighedens skyld er faserne beskrevet for sig med mulighed for afslutning efter hver fase. Der kan naturligvis aftales et samlet projektforløb. Fasernes indhold: Det beskrevne indhold i ydelser og faser anses for sædvanligt, fornuftigt og rimeligt. Prissætning Prisen inkluderer kørsel til og fra kundens bopæl i en afstand af op til 30 km fra arkitektens virksomhedsadresse. Såfremt en kunden bor længere væk end dette, er det op til arkitekten at oplyse en eventuel justering i prisen i den enkelte sag. 1

2 Kontakt og idé Forudsætning: Der foreligger en aftale om besøget, boligejerens forberedelse f.eks. - (prioriteret ønskeliste) evt. billeder og skitser, det forventede resultat samt eventuelt honorar. Indhold: I denne fase mødes boligejeren med arkitekten. Boligejeren/kunden har mulighed for at vurdere om arkitekten er den rette til at løse opgaven. Parternes forventninger til samarbejdet afklares. Kunden fortæller om sit behov for funktion, nybygning, udbygning eller forbedringer, og redegør for de umiddelbare tanker og ønsker til det færdige resultat, herunder fx behov for mere plads, (nye) funktioner, energiforbedring, kvalitetskrav mv. Kunden orienterer om sine økonomiske muligheder og eventuelle tidsplan. Kunden giver, hvis det aftales og er nødvendigt, arkitekten dokumentation i form af fx eksisterende tegningsmateriale, lokalplan, servitutter, tilstandsrapport, energiattest mv. Arkitekten bedømmer om kundens ønsker, drømme og behov kan løses på en tilfredsstillende måde, inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer. Arkitekten kommer med en umiddelbar tilkendegivelse af, hvordan opgaven kan løses. Arkitekten orienterer overordnet om byggeriets kompleksitet og eventuelle faseforløb. Arkitekten kan, hvis det ønskes, udarbejde et kortfattet resumé med beskrivelse af behovet eller opgaven samt forslag til det videre samarbejde. I det omfang det er relevant kan medtages: - Kort beskrivelse af de eksisterende forhold - Kundens væsentligste behov - Økonomi - Tid - Kvalitetskrav - Eventuel henvisning til regelgrundlag (fx bygningsreglement og nødvendigt) aftalegrundlag) samt forudsætninger (fx forsikring og energiforbedring) - Forslag til det videre samarbejde samt tilbud på udarbejdelse af skitseforslag Referatet fremsendes umiddelbart efter pr. mail eller brev. 2

3 Skitseforslag Forudsætning: Der skal foreligge en ordrebekræftelse og aftale om ydelsens indhold og honorar. Indhold: Arkitekten udarbejder en overordnet illustration og/eller beskrivelse af løsningsforslaget, som kan danne grundlag for kundens beslutning om evt. at realisere projektet. Forslaget indeholder: Præsentation af den arkitektoniske idé, æstetik, funktioner, bæredygtighed, Enkelte, overordnede skitser for plan, snit og facader (ikke målfaste) svarende til hvad beslutningen kræver på dette tidspunkt Eventuel redegørelse for etageareal/bebyggelsesprocent. Overslag over de samlede omkostninger for byggeprojektet Overordnet skøn for tidsplan Redegørelse for evt. myndighedsbehandling, herunder evt. behov for Dispensationer. Eventuel overvejelse af plan for realisering (fx entrepriseform), byggeskadeforsikring ) Henvisning til eksempler (fx billeder) på realiserede løsninger, overordnede Materialeforslag. Arkitekten udarbejder tilbud på næste fase(-r). Myndighedsprojekt Forudsætning: Der skal foreligge en aftale om ydelsens indhold og honorar. Eventuelle øvrige rådgiveres ydelser og ansvar afklares. Ordrebekræftelse fremsendes med henvisning til aftalegrundlag. Indhold: I denne fase bearbejdes forslaget til kundens endelige godkendelse og udbygges med detaljering, beregning og beskrivelse, som kan danne grundlag for myndighedsgodkendelse, hvis en sådan kræves. Arkitekten koordinerer sine ydelser i forhold til eventuelle øvrige rådgivere (statiker, ingeniør og energirådgivning oa.). Der udarbejdes en redegørelse for projektets endelige udformning svarende til myndighedskrav. 3

4 Der udarbejdes en redegørelse for planmæssige forhold (hensyn til lokalplan, naboer mv.) I det omfang det kræves af den kommunale byggemyndighed udarbejdes eventuelt tegninger af situationsplan og facader, begge i målestok, glasareal samt evt. afløbsplan. Tidsplanen ajourføres. Budgettet ajourføres. Arkitekten udarbejder og fremsender ansøgning om byggetilladelse og deltager i evt. dialog med kommunen. Arkitekten udarbejder tilbud på næste fase(-r). Projektering og Byggeaftale Forudsætning: Der skal foreligge en aftale om ydelsens indhold og honorar. Ordrebekræftelse fremsendes med henvisning til aftalegrundlag. Indhold: Projektet beskrives entydigt og så detaljeret, at det kan danne grundlag for udbud, tilbud, kontrahering og udførelse. Materialet kvalitetssikres/granskes. Rollefordelingen mellem arkitekt, øvrige rådgivere og udførende (entreprenører/håndværkere) afklares. Der udarbejdes: Tegninger Arbejdsbeskrivelser Ajourføring af arealberegning og beregning af bebyggelsesprocent Energiramme-/varmetabsberegning (ekstern konsulent) Tidsplan og tilbudslister Der drøftes og afklares valg af udbuds- og entrepriseform. Krav til de udførendes leverancer afklares, Der gennemføres udbud blandt entreprenører/håndværkere (efter kundens valg, evt. blandt arkitektens forslag) Bistand til bedømmelse af indkomne tilbud og eventuelle forbehold. Rådgivning om mulige besparelser. Anbefaling vedr. aftaleindgåelse. 4

5 Arkitekten udarbejder tilbud på næste fase(-r). Byggeledelse og tilsyn Byggeledelse består af jævnlige byggemøder med tilhørende referat. Tilsyn består af uanmeldte kontrolbesøg. Forudsætning: Der skal foreligge en aftale om ydelsens indhold og honorar. Særligt for tilsyn skal omfang og hyppighed af tilsyn afklares (tilsynsplan med beskrivelse af hvor mange byggepladsbesøg, der skal gennemføres over hvor lang en periode). Aftalen om arkitektens medvirken som byggeledelse eller tilsyn skal tage Udgangspunkt i bygherrens valg af entrepriseform. Ordrebekræftelse fremsendes med henvisning til aftalegrundlag. Arkitekten tilrettelægger og deltager i opstartsmøde med entreprenør og håndværkere og medvirker til projektgennemgang. Som byggeleder repræsenterer arkitekten kunden over for de udførende (jf. AB 92 17). Byggelederen styrer på kundens vegne byggeriets tidsmæssige og økonomiske forløb og varetager evt. kontakt til myndigheder. Ydelsen kan også indeholde udarbejdelse af byggepladsplan og plan for sikkerhed og sundhed, ledelse af byggemøder, afklaring af problemer og forslag til løsninger, indsamling af dokumentation, tilrettelæggelse af 1 og 5 års eftersyn. Som tilsynsførende foretager arkitekten kontrolopgaver på byggepladsen i Overensstemmelse med tilsynsplanen. De udførendes kvalitetssikring kontrolleres. Der rapporteres til boligejeren og skabes grundlag for løbende projektbeslutninger. Afleveringsforretning foranledes af arkitekten, mangelliste udarbejdes og mangeludbedringer påses. Der udarbejdes evt. mangelliste ved 1 og 5 års eftersyn. Der udarbejdes: Referater af byggemøder Noter fra kontroltilsyn Staderapporter Mangellister Arkitekten foretager færdigmelding til kommunen med den af kommunen krævede dokumentation. 5

6 Slutbemærkning. Jeg håber, at denne oversigt har hjulpet dig, og derved redegjort for de opgaver jeg kan løse for dig. Det kan selvfølgelig også være, at det virker uoverskueligt for ikke byggefolk. Kræver det en forklaring, får du da også den. Du kan frit vælge mellem de forskellige faser og bestille mine ydelser, hvor du mener at have behov for det. Du kan få uforpligtende tilbud for hver enkelt fase, ligesom du kan få en samlet detaljeret oversigt. Venlig hilsen Cand.arch & Arkitekt MAA Jesper Staun

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001

Byggeri i kredsen? Byggeri i kredsen? Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88. Revideret: Februar 2001 Udgivet af FDF, 1997 Rysensteensgade 3 1564 København V Telefon 33 13 68 88 Revideret: Februar 2001 Byggeri i kredsen? Udarbejdet af: FDFs byggetipsudvalg Layout: Nora Kriegbaum Tryk: FDF Indhold 2 Skal

Læs mere

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne

Byggeguiden. Byggeproces. fra vision til virkelighed. Vores rolle er at sætte rammerne og give mulighederne Byggeguiden fra vision til virkelighed Byggeproces Herunder en kort intro, hvad der kommer i teksten nedenunder. Dette må gerne fylde over et par linjer eller tre. Måke to en halv linje vil være det allerbedste.

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Tagbolig. Vejledning til bygherren

Tagbolig. Vejledning til bygherren Tagbolig Vejledning til bygherren Udarbejdet af arkitekt MAA Per Lüchtenmeier, sbs, for GI. ISBN 978-87-988882-8-4 Layout: Datagraf November 2009 Gennemførelsen af et konkret projekt kræver teknisk rådgivning

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse

Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse 2 3 Integreret Energidesign - IED Design og Metodebeskrivelse E s b e n s e n R å d g i v e n d e I n g e n i ø r e r F. R. I Udarbejdet af: Maria

Læs mere

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen

Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen FDF vejledning i forbindelse med byggesager - side 1 Vejldning vedrørende Byggeri i kredsen Skal vi bygge? Det er et spørgsmål der før eller siden kommer op i enhver FDF kreds, og historien viser at det

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme.

Boligreguleringsloven Lov oprindelig vedtaget i 1967, som regulerer boligforholdene specielt lejens beregning i udlejningsejendomme. Afleveringsforretning Når entreprenøren har færdigmeldt byggeriet, skal bygherren indkalde parterne til en afleveringsforretning. En afleveringsforretning er en meget vigtig handling, hvor entreprenøren

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Honorartvist xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Med brev

Læs mere

Byggesagen ny & tilbygning

Byggesagen ny & tilbygning Byggesagen ny & tilbygning Her er beskrevet de vigtigste forhold, der skal iagttages inden drømmen realiseres der kan dog være andre lokale forhold, som har indflydelse på en bygnings udformning og placering

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE

SUCCES MED HÅNDVÆRKERE SUCCES MED HÅNDVÆRKERE INDHOLD 3 HÅNDVÆRKERES FAGOMRÅDER 6 Valg af gode håndværkere 9 Tilbud fra håndværkere 12 Håndværker-aftaler 16 Tidsplan for dit byggeprojekt 20 Styring af håndværkere 23 Tilsyn med

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

B I L AG 2 01.05.2014

B I L AG 2 01.05.2014 B I L AG 2 01.05.2014 Ref. Malk/kgr Byggeri og energieffektivitet Opgavebeskrivelse for Energistyrelsens udbud af uddannelse af energikonsulenter og BedreBoligrådgivere 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Regler for byggeri i Region Syddanmark

Regler for byggeri i Region Syddanmark Regler for byggeri i Region Syddanmark Bygherrepolitik Byggeregulativ Organisering af udvendig bygningsvedligeholdelse Organisering af intern energi- og miljøstyring Senest ajourført den 6. juli 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Totalentreprisen Riis - Ølholm

Totalentreprisen Riis - Ølholm Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 200 Offentligt Totalentreprisen Riis - Ølholm Evaluering Notat - November 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Konklusion... 6 3. Bygherrens

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere