Juli Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter."

Transkript

1 Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling i antenneforeningen, som er fusioneret med grundejerforeningen Almindelige bestyrelsesreferater ses på hjemmesiden Fra udvalgene Arealudvalget: Legepladsudvalget Indlæg vedrørende antenneforhold Festudvalg Navne m.m på udvalgsmedlemmer Oplysninger til nye beboere

2 I skyggen vi vanke blandt lysgrønne strå, Sankt Hans urt vi sanke, hvor blomsterne stå. Pæne lille urt står så rent og purt, står så frisk og grøn, u-for-mærkt i løn. Oehlenschläger Det har været et hårdt forår for bestyrelsen. Vi har holdt flere bestyrelsesmøder, hvor vi har diskuteret og drøftet, hvad vi skulle gøre med antenneforeningen/bestyrelsen, opretning af stier, ekstra P-pladser, kommunen m.h.t. sti omkring Frederiksborghallen og m.m.m. Til begge generalforsamlinger blev der vedtaget emner, der har givet problemer bagefter, så selv om de fleste mener, at nu kører det og der er lys forude, så arbejder bestyrelsen endnu mere end før. Kommunen, professionelle personer, der har med antenneforeninger at gøre, er involveret og hvis det bliver nødvendigt, skal vi have advokat på til flere tusinde kroner pr. time/brev. Sådan kan demokrati være. Flere i bestyrelsen er ved at køre træt i evindelig ævl og kævl. Uanset hvad vi forsøger at føre ud i livet, så er der brok. Det er helt fint, at lave ændringer: antenne, udvidelse af P-pladser o.l. men, det skal ikke være der, hvor jeg bor. Om det er nødvendig, praktisk, økonomisk o.s.v. er lige meget, bare det ikke bliver, der hvor jeg bor. Sådan som vores område er indrettet, så vil der altid være nogen, der kan se/høre en bil. Grunden til, at vi ikke har udsendt referat fra generalforsamlingen er, at vil ville have tinglyst de ændringer i deklarationen, som blev vedtaget, men p.g.a problemer med antenneforeningen/tdc/ medlemmer, så har vi ventet. Det koster 1400, hver gang vi får noget tinglyst, så vi vil gerne have alt med på en gang. Vi har nu valgt at udsende referatet og så må deklarationen vente, til den er tinglyst. Gartneren var her for en måned siden for at feje området, men kunne ikke komme til bl.a. på de to brandveje, idet private hække/buske ikke var trimmet/klippet, hvorfor de bredte sig ud over brandvejen, så han ikke kunne komme til. Ærgerligt, idet vi betaler for en fejning, uanset hvor meget han kan feje. Bestyrelsen har erfaret fra vores nabo Kildedalen, at deres kontingent p.g.a. opretning af fliser er steget fra 5200,- til 9000,- pr. år. Det er da en stigning, der vil noget. Jeg vil benytte denne lejlighed til at takke og rose bestyrelsen for jeres utrættelige, energiske, dyrebare, frivillige og ubetalte arbejdskraft. Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer. Helge 2

3 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag 27. marts 2007 kl i Kedelhuset ved Kulturparken 45 husstande repræsenteret, desuden 2 fuldmagter fra nr. 19 og nr. 26, i alt 47 husstande. Ad a): Valg af dirigent. Jørgen Garp blev valgt, hvorefter det blev konstateret, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Gav ordet til Jørgen Krieger, som kom med et oplæg Ad b): Ændringer af deklaration af 21/ Er udsendt sammen med indkaldelsen Efter en livlig debat besluttedes det at stemme om de 4 ændringer hver for sig. Der blev valgt 2 stemmetællere uden for bestyrelsen Peter og Carsten - og man gik over til afstemning ved håndsoprækning. 4 stk om varmepumpeplacering: Vedtaget med 45 stemmer for, ingen imod 4 stk 4.12 om vinduer i ydermure: Vedtaget med 38 stemmer for, 7 imod 5 om plankeværks højde: Vedtaget med 41 stemmer for, 4 imod. 6 stk 6.3 om areal til fælleshus: Vedtaget med 34 stemmer for, 11 imod. Ændringen af deklarationen er hermed vedtaget med 2/3 flertal og gældende når de er tinglyst. Ad c) Ændringer af vedtægter ( udsendt sammen med indkaldelsen) Også nogen debat om det ene punkt, 2 uddybende forklaring ved bestyrelsen. Afstemning ved håndsoprækning: 2, vedligeholdelse omkring egen parcel: Vedtaget med 46 stemmer for, ingen imod 13 om kassebeholdning hos kassereren: Vedtaget med 48 stemmer for. Ændringen af vedtægterne er hermed vedtaget med 2/3 flertal og gældende fremover (se vedlagte vedtægter) Hermed afsluttedes den ekstraordinære generalforsamling kl. ca. 20, hvorefter man holdt en kort pause og fortsatte over i ordinær generalforsamling, som indledtes med en præsentation af muligheder for kabel TV ved TDC Referent Anni R.J., nr. 90 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 kl i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Kedelhuset rum 2 ved Kulturparken 46 husstande repræsenteret, desuden 2 fuldmagter fra nr. 19 og nr. 26 3

4 Inden vi gik i gang med den egentlige GF, kom repræsentanter fra TDC med et oplæg og tilbud om kabel TV som erstatning for vores nuværende antenne. Der var en grundig gennemgang af tilbud og forskellige muligheder for udbud af kanaler, både mundtligt og med pjecer der var livlig debat og mange spørgsmål. Desuden mulighed for bredbånd og telefonikombinationer. Der blev afgivet løfte om prøveperiode på 1 måned med fuld pakke til grundpakkepris ved start. Indslaget varede fra kl. 20 til lidt over 21. Skal tages op igen ved antenneforeningens GF i april Derefter startede den ordinære GF: Ad a: Valg af dirigent. Jørgen Garp fortsatte som dirigent, gav ordet til formanden Helge Munk-Winther Ad b: Bestyrelsens beretning Ved formand Helge Munk-Winther Præsentation af bestyrelsen. 9 bestyrelsesmøder, hvor vi bl.a. har behandlet: - Skilte med kort over området. Der er opsat 1 ved hver stamvej - Kontakt til NESA ang. fibernet. Er ikke i vores område endnu - Omlægning af stier tilbud fra 3 gartnere det koster mange penge - Indhente tilladelse til at anlægge endnu en P-plads. Afslået af kommunen. - Vi armerer græsset i forlængelse af de eksisterende p-pladser, så det ikke ødelægges. - Ændring af vedtægter og deklaration ved kommunen. Det tager en del tid. - Penge tilbage fra NESA, 7000 kr., videregivet til arealudvalget til landskabsarkitekt - Sti ved Frederiksborg hallen og badminton hallen, kommer, men tidligst efter en samlet lokalplan over området er vedtaget i efterår Jørgen K. har skrevet indlæg i lokalavis, men savner opbakning fra de andre grundejerforeninger i området - Arbejdsweekend i juni og oktober mdr nyhedsbreve. Mailadresser efterlyses. Gives til bestyrelsesmedlemmer, så flere kan få det pr. mail. Derved sparer foreningen penge til trykning - Problemer med de unge i lysthuset. - Favrholmfestival og house looking. De forskellige udvalg, areal, legeplads, festudvalg, carportudvalg, hjemmesideudvalg og fælleshusudvalg giver en kort præsentation, hver på max. 5 minutter : Arealudvalg ved Jørn Meldal: Kort beretning om arbejdet kommer med idekatalog ønsker et medlem mere, da Søren trækker sig Helle Harder melder sig. Legepladsudvalg ved Dennis Kivsmose: Der er udført en del reparationer, rutschebane sættes op i foråret. Nye medlemmer ønskes Festudvalg ved Jannik Hingstrup: De er kun 2 personer, har meget brug for flere i udvalget. God afvikling af Sankt Hans fest og Favrholmfestival, blot kunne der godt komme flere med til festerne. House looking bliver først i 2008 igen. Carportudvalg Intet nyt 4

5 Fælleshusudvalg ved Dennis Kivsmose: Nu er forslaget om fælleshusareal vedtaget, så nu skal vi i gang med den økonomiske side og placering på området. Hjemmeside, dk ved Bent Jessen: Der er sket store forandringer i efterår/vinter med mange muligheder for at lave grupper med password. Udvalg kan have egne udsnit. Der kan laves brugergrupper. Bent ønsker nogen at sparre med. Per Buchmann, nr. 59 melder sig som partner. Der spørges om man kan nægte adgang til sin have, hvis naboen skal have fuget sit hus? Det kan man ikke, da huset skal kunne vedligeholdes. Har man lavet ekstra skur, skal det være muligt at komme til tag en snak om det.. Gartneren tager kun mod ordrer fra bestyrelsen. Ved fejning af parkeringspladser skal bilerne flyttes. Der gives besked i god tid. Debat/ kommentarer til beretning: Hvis man fjernede taget på pavillonen, ville de unge nok ikke sidde der skal den være der overhovedet? Stort parkeringsbehov flere områder med græsarmering eller opstregning. Hvor mange m2 sti a 500 kr. er der tale om til stiopretning? Mange katteefterladenskaber i sandkasser? Manglende maling af carporte 1-2 stk. Nye carportejere skal selv betale malingen ved etablering. Må man selv lave sine stier? Helge svarer: Angående nedlæggelse af lysthus: Forslag til GF næste gang Gør det selv stiopretning? Grundejerforeningen skal kunne stå inde for, at det er forsvarligt lavet. Beretningen sættes til afstemning og godkendes med stort flertal. Ad c: Fremlæggelse af det reviderede regnskab: Kasserer Morten Ahrenkiel gennemgik regnskabet. Vejfonden kan bruges til reparation/ opretning af stier Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Ad d: Forelæggelse af budget for det kommende år og dermed fastsættelse af kontingentets størrelse Morten gennemgik budgettet for 2008 Gartnerens budget er hævet til kr. ellers det samme som 2007 Kontingent: Kun ændring for beboere uden carport, da carportkontingentet nedsættes med samme beløb, som vejfonden øges, da det varer et stykke tid, før der skal bruges penge på carporte. Debat om budget: Jørgen Garp er modstander af at samle så mange penge ind, da der står ganske mange penge i vejfonden, men Morten og Lene forklarer, hvor mange penge, der skal bruges på stierne de næste år Enighed om rimelighed i at øge kontingentet af denne grund. Kan processen fremskyndes, hvis grundejerne laver det selv? Det kan det og billigere men bliver det godt nok? Er der penge nok til asfalt til parkeringspladser? Skal kontingentet hæves endnu mere? 5

6 Budgettet sættes til afstemning og godkendes. Kontingenter for 2008 vedtages som foreslået. Kontingentet for carportejere: 3.550,- kr. årligt Kontingentet for ikke-carportejere: 3.250,- kr. årligt. Fordelt som følgende: - til foreningen: 2.700,- kr. - til vejfond: 550,- kr. - til carport: 300,- kr. Ad e: Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer Forslag fra bestyrelsen for grundejerforeningen vedrørende antenneforhold og fusion mellem grundejerforeningen og antenneforeningen. Se forslag nedenfor Bestyrelsen stiller forslag om, At Grundejerforeningen Favrholmvænget fusionerer med Antenneforeningen Favrholmvænget med henblik på ombygning af eksisterende antenneanlæg til modtagelse af kabel-tv, som angivet i TDC s tilbud. Antenneforeningens evt. formue vil blive brugt til delvis betaling af ombygningen. Hvert medlem betaler ekstraordinært et beløb til etablering af anlægget, som opkræves ved accept af tilbuddet fra TDC. Max. 1000,00 kr. pr medlem. Det fremtidige årlige medlemsbidrag til antenneforeningen fastsættes til kr. 800,- fra år 2008 og opkræves sammen med kontingentet til grundejerforeningen. Kan forslaget ikke vedtages foreslås subsidiært: Grundejerforeningen betaler af sin formue differencen mellem etableringsomkostninger og en evt. formue i antenneforeningen (max kr.). Det fremtidige årlige medlemsbidrag fastsættes til kr ,- pr.medlem fra år 2008 og opkræves sammen med - kontingentet til grundejerforeningen. Hillerød, den 15. marts Forslag fra Poul Erik Hovgaard. Se vedlagte forslag Forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen den 27. marts Grundejerforeningens medlemmer forespørges om fusion mellem antenneforeningen og grundejerforeningen. Som alternativ til det fra bestyrelsens fremlagte forslag, som jo er en fusion alene med henblik på ombygning af anlægget til kabel-tv. Fusionen foreslået således, at antenneforeningen bliver et udvalg under grundejerforeningen (i lighed med carportene m.v.) Og således at antenneforeningen fortsætter som hidtil, men som et udvalg under grundejerforeningen. Og følger dennes love og vedtægter. Det nye bliver så, at der kun skal være et mindre udvalg, som holder øje med at antennen er virksom. Evt. genstarter, tilkalder reparatør, hvis anlægget går i stykker. Der skal således ikke vælge diverse medlemmer til en bestyrelse, hvilket jo har vist sig at være en del vanskeligheder med. 6

7 Jørgen G. mener ikke, vi kan stemme om forslaget om fusion her, da der står i vores vedtægter, at der skal være en antenneforening. Kan man det uden at ændre lovene for grundejerforeningen? Lene: De 2 foreninger har blot samme bestyrelse Bent: Vi taler fusion og ikke nedlæggelse Jørgen: Fusion ikke m.h.p. kabel.tv, men fordi det er en god ide Dennis mener: Vi skal stemme både om fusion og om kabel TV for at se interessen. Efter en del debat frem og tilbage enes man om at stemme om Poul Eriks forslag, som går ud på at antenneforeningen bliver et udvalg under bestyrelsen uanset om der bliver kabel TV eller ej Procedure: Her og nu skal vi stemme om at bestyrelsen modtager antenneforeningen som udvalg Afstemning: 45 stemmer for, ingen imod. Derefter skal antenneforeningen indkalde til GF med det formål at fusionere med Grundejerforeningen. Denne bliver afholdt i april. Hvis der ikke er nok fremmødte (2/3) skal der hurtigt indkaldes til exgf i antenneforeningen. Fusioneres den, skal der derefter indkaldes til exgf i grundejerforeningen m.h.p. kabel TV Dennis ønsker stadig tilkendegivelse ( kun vejledende) fra forsamlingen om interesse for kabel TV og over halvdelen - 32 er interesserede heri Der kan nedsættes et underudvalg, der skal arbejde videre med kabel TV - 3. Forslag fra arealudvalget om åbning af fællesarealer ud mod markerne. Se vedlagte forslag Forslaget om Åbning af Fællesarealer ud mod Markerne Problem: Der er en stribe jord på ca.3meters bredde, der strækker sig fra søen og videre langs matriklerne 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36 og 30. Der er tale om en meget køn strækning, hvor der er udsigt til marker og hestefolde og som derfor har en høj potentiel herlighedsværdi for beboerne. Det er i dag muligt at se ud over markerne flere steder, fx ved pavillonen og ved flere af matriklerne, der ligger ud mod marken. Det er imidlertid ikke muligt at gå strækningen fra pavillonen og videre langs matriklerne, fordi der er en yderst tæt beplantning ud fra flere af matriklerne. Det synes vi er stærkt utilfredsstillende. Denne stribe jord hører under fællesarealet og tilhører derfor samtlige beboere i Favrholmvænget og ikke kun matriklerne, der vender ud mod marken. For dokumentation herfor se venligst nedenstående links, hvoraf det fremgår at matriklerne, der vender ud mod marken er afgrænset ved deres hegn. Besøg hjemmesiden : indtast "byggesagsarkiv" i søgefelt (højre hjørne) tryk på "Byggesagsarkiv ", tryk på "Indscannet byqqesagsarkiv", vælg "Hillerød Kommune" og "Offentlig adgang", vælg "Søg via adresse", og søg på "Favrholmvænget 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36 eller 30" Besøg hjemmesiden : og søg fx "Geografisk" Matriklerne, der vender ud mod striben, er således ikke mere ejere af dette areal end matriklerne, der vender ud mod boldbanerne eller brandvejene er ejere af de pågældende arealer Vi har principielt ikke noget imod, at matriklerne gør brug af fællesarealerne, så længe at det ikke er til gene for de øvrige beboere. Denne tilvoksning udgør imidlertid en stor gene for de øvrige beboere, idet de ikke iængere har så god adgang til dette nærtliggende naturskønne område. Det er i denne sammenhæng også værd at nævne, at de fleste beboere gør brug af det stykke jord der 7

8 ligger rundt om deres hegn. De fleste andre matrikler gør dog kun brug af de ca cm jord, der er rundt om deres hegn. Beboerne ud mod marken har imidlertid et 3 meter bredt areal til rådighed og vi har svært ved at se, hvorfor de skulle have lov til at disponere over hele dette areal. Specielt når man tager herlighedsværdien af dette stykke jord i betragtning. Løsningsforslag: Vi synes, at det er vigtigt; at vi kommer frem til en løsning, der både tilgodeser de matrikler der vender ud mod marken samt de øvrige beboere. Helt konkret foreslår vi følgende: Der skal være en fri passage på minimum en meter langs matrikel 78, 72, 66, 60, 54, 48, 42, 36 og 30 Det hører under grundejerforeningen at sikre denne frie passage. Det er således ikke de enkelte matriklers opgave. Dette betyder at størstedelen af den nuværende beplantning og diverse andre ting kan blive stående. Striben skal dog være tilstrækkelig ryddet til, at beboere i samtlige aldersgrupper og vægtklasser kan gå frit og ubesværet langs marken. I praksis vil dette medføre at beplantningen ud fra hus nr. 78 og 72 og i mindre grad ud fra 66 og 36 skal beskæres og tøjstativet ud fra hus nr. 54 skal fjernes. Yderligere kommentarer fra Arealudvalget: Principielt mener vi ikke, at det skulle være nødvendigt at tage dette punkt op på generalforsamlingen og få det til afstemning. Denne stribe jord hører under fællesarealet og er således samtlige beboeres ejendom. Det burde derfor også være en naturlig ret, at vi alle har adgang til denne strækning. Bestyrelsen har imidlertid bedt os om at håndtere det på denne måde. Dette-forslag skal i øvrigt også ses i sammenhæng med en langsigtet plan om at gøre søområdet mere attraktivt og fx lave en sti rundt om søen. Hvis der efterfølgende skulle opstå problemer, fx i form af et stort antal mennesker brugte denne strækning til at lufte hund og der derfor opstod luftgener og lign, kunne man overveje efterfølgende at forbyde hundeluftning på denne strækning. Jørn Meldal og Michael Siiger præsenterer forslag om sti langs bebyggelsen på fællesarealet ud mod marken, så alle kan gå her. Det skulle ikke være en flisesti, men en natursti på 1 meter ude ved hegnet, så området gøres tilgængeligt for alle. Skal gartneren holde den? Hunde skal føres i snor alle vegne på området og efterladenskaber skal fjernes af ejeren Forslaget sættes til afstemning: Der er 22 stemmer for, 6 imod, 8 undlader at stemme. Det er sent på aftenen og der er nogle, der er gået, så forslaget vedtages - 4. Forslag fra Hanne Ebbesen, Se vedlagte forslag Til Grundejerforeningens generalforsamling under punkt e. Forslag vedr. fællesarealer: Hvad med, at skuret ud for nr. 110 på fællesarealet også bliver nedlagt - eller betales der leje af grundareal? Det er ikke særligt kønt og slet ikke, når der også står en trailer. 14. marts

9 Generalforsamlingen tager normalt ikke enkeltsager op regler skal overholdes - bestyrelsen skal sørge for, at de bliver overholdt. Dette kan betegnes som en tilkendegivelse, men Helge kan meddele, at traileren nu er fjernet og skuret bliver revet ned Forslaget eller tilkendegivelsen sættes ikke til afstemning. Ad f: Valg af formand Formanden er ikke på valg i år Ad g: Valg af bestyrelsesmedlemmer: Morten, Dennis er på valg som bestyrelsesmedlemmer og Anni er på valg som suppleant, alle er villige til genvalg, genvalgt Ad h: Valg af revisorer og suppleant: Revisorerne er ikke på valg, men vi mangler en suppleant, da Kasper Lønstrøm er flyttet. Lotte Hjernø vælges som ny suppleant Ad i: Eventuelt: Nye udvalgsmedlemmer: Helle Harder går ind i arealudvalget Bent: Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet på Helge slutter med at takke dirigenten og afslutte mødet kl. ca Referent: Anni, nr.90 9

10 Favrholmvængets Grundejerforening Vedtægter 1 Foreningens navn er "Favrholmvængets Grundejerforening", og dens hjemsted er Hillerød. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser, såvel udadtil som indadtil. Alle områdets fællesarealer samt veje og stier administreres af foreningen i det omfang, sådan administration ikke overtages af Hillerød kommune. Renholdelses-, rydnings-, saltnings- og grusningspligt af foreningens veje og større stiarealer (brandveje, parkeringspladser og cykelstier) varetages af grundejerforeningen, i det omfang denne pligt ikke er overtaget af kommunen. Undtaget herfra er gangstier, der giver adgang til de enkelte parceller, idet pligten her påhviler den enkelte ejer. De enkelte husejere har pligt til at holde bede og græsarealer omkring deres parcel langs gangstier. 3 Medlemmer af foreningen er ejerne af de 101 ejendomme under matr. nr. 1aæ og 1az Favrholm. Ejerne af disse ejendomme er pligtige at være medlemmer af foreningen, jf. Deklaration af 4. august Medlemskabet begynder, når ejendommene af bygherren sælges første gang. Når en ejer afhænder sin ejendom, udtræder han af foreningen, og kan ikke gøre krav gældende imod denne. Den nye ejer har ret og pligt til at indtræde i sælgerens rettigheder og forpligtigelser. Foruden disse selvskrevne medlemmer af foreningen, skal grundejerforeningens bestyrelse være berettiget til at optage andre grundejere som medlemmer, og fastsætte vilkårene for deres optagelse, ligesom foreningen efter lovlig vedtagelse kan samarbejde med eller evt. sammensluttes med anden eller andre tilsvarende foreninger. 4 Som kontingent til grundejerforeningen betaler hvert medlem et årligt beløb pr. ejendom. Kontingent og opkrævningsmetode fastsættes af den ordinære generalforsamling. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, kan dette med påløbne omkostninger overgives til retslig inkasso, dog først efter at medlemmet med en 14 dages frist af kassereren skriftligt er opfordret til at berigtige restancen. 5 For de foreningen påhvilende forpligtigelser hæfter de enkelte medlemmer overfor tredjemand ikke i videre omfang, end det måtte blive vedtaget ved en gyldig generalforsamling. 6 Bestyrelsen fører en liste over medlemmerne og deres adresser, og hvis et medlem flytter, skal han/hun skriftligt meddele formanden eller kassereren dette. 7 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen afholdes i Hillerød og indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse, jfr. 6. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen ved almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der redeligt afgør ethvert spørgsmål om forhandlingens gang, stemmeret og afstemninger. 10

11 8 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. d. Forelæggelse af budget for det kommende år og i forbindelse hermed forslag til fastsættelse af størrelsen af kontingentet for det kommende år. e. Behandling af forslag fra bestyrelse eller medlemmer. f. Valg af formand g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. h. Valg af revisor og suppleanter. Eventuelt. Der kan ikke under dette punkt sættes forslag til afstemning Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, indgives skriftligt til bestyrelsens formand inden otte dage før den varslede ordinære generalforsamling. De indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 2 dage før den varslede ordinære generalforsamling.. 9 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes enten efter beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Samtidigt med beslutning eller begæring om sådan indkaldelse skal angives de emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen er pligtig til at foretage indvarsling, efter regler svarende til de ovenfor nævnte i 7 stk. 1 angivne, senest 14 dage efter modtagelsen af begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. 10 Hvert medlem har adgang til at møde og stemme på generalforsamlingen, enten personligt eller ved en stedfortræder forsynet med skriftlig fuldmagt. Denne skal indeholde specifikke oplysninger om den befuldmægtigedes beføjelser. Ingen kan stemme som befuldmægtiget for mere end to forskellige medlemmer. Uanset om en ejendom har flere ejere, har disse kun i alt en stemme, der ikke kan opdeles, men stemmeretten for sådanne ejendomme skal udøves under et. Alle ejere har dog ret til at møde og til at ytre sig. Det er en betingelse for udøvelsen af stemmeretten, at vedkommende medlem har betalt forfaldent kontingent Stemmeafgivelsen sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis dirigenten bestemmer det eller, hvis mindst et medlem forlanger det. Afgørelser træffes ved stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om lovens ændring kræves dog, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er tilstede samt, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtages et sådant forslag med den fornødne majoritet, men uden at det fornødne antal medlemmer er til stede, forelægges forslaget på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med otte dages varsel. På denne måde kan forslaget - uanset de mødte medlemmers antal - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 11 Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på fem medlemmer, bestående af formanden, næstformanden, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Foreningen tegnes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden eller af en, af bestyrelsen bemyndiget, person. 11

12 Formanden og den øvrige bestyrelse vælges på den ordinære generalforsamling, hvor der desuden vælges to suppleanter. Suppleanterne deltager i bestyrelsens arbejde, dog uden stemmeret. Bestyrelsen vælger selv næstformanden og kassereren blandt de almindelige bestyrelsesmedlemmer. Formanden og den øvrige bestyrelse vælges for to år af gangen, således at to almindelige medlemmer afgår hvert år efter tur. Suppleanter vælges ligeledes for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan indtræde i samarbejde med andre grundejerforeninger og kan afholde de deraf, afledte udgifter med rimelig beløb. Bestyrelsen kan med generalforsamlingens godkendelse antage en lønnet forretningsfører, der fungerer som kasserer og sekretær. Generalforsamlingen kan tillægge medlemmer af bestyrelsen et årligt vederlag. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt, eller på begæring af mindst to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er tre medlemmer tilstede. Afgørelser træffes efter stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne. 12 Foreningens midler skal indestå i bank, sparekasse eller på girokonto, og kassererens kontantbeholdning må ikke overstige 5000 kr. En mindre del af foreningens formue, tilstrækkeligt til at opnå højtforrentet aktionærkonto, kan stå i bankaktier. På foreningens konti kan hæves ved underskrift af formanden i forbindelse med kassereren, og i tilfælde af formandens forfald, kan der hæves ved underskrift af næstformanden og kassereren i forening. Regnskabsåret er kalenderåret. Til at revidere regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer og en revisorsuppleant, alle for to år ad gangen. Revisorerne afgår på samme måde, som bestyrelsesmedlemmerne. Regnskabet skal overgives til revisorerne senest hvert år d. 31. Januar, og revisionen skal være tilendebragt inden d. 15. februar s.å., således at regnskab og forslag til budget kan tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Revideret 16. Februar 2006, endeligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 27. marts 2007I Bestyrelsen: 12

13 Antenneforeningen Favrholmvænget. Generalforsamlingen den 25. april Poul bød velkommen til generalforsamlingen. Og efter velkomst fortsatte vi i.h.t. dagsorden. i.. 1, Valg af dirigent. Jørgen Garp Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var indkommet 2 forslag fra medlemmerne. Der var repræsentanter fra 26 huse. Punkt 2, Poul forelagde herefter en kort beretning over det skete i foreningen. Ikke meget. Der havde været udfald på nettet som Poul selv havde klaret, ved at nulstille i skabet ved antennen. Derudover havde det været nødvendigt at tilkalde Stofa et par gange. Der var ligeledes foretaget udskiftning af et program, således at vi havde fået TV3+ i stedet for svensk tv4. Samtidigt var der kommet digital modtagelse på dr2, zulu, TV3+ var digital ligesom tv3 er digitalt. Punkt 3, regnskab for 2005 og Der var et betydeligt underskud på 2005 regnskabet og et mindre underskud i 2006, Underskuddet skyldte udskiftning af program og digitaludstyr. Samt reparations regrnnger. Punkt 4, 5 og 6 foreslog dirigenten udsat til senere, idet forslag til fusion med GF skulle behandles under punkt 7. Generalforsamling godkendte forslaget. Punkt 7. Det under punkt 7 på indkaldelse trukket af forslagsstilleren, idet det var næsten identisk med forslag fra Dennis Kivsmose og Morten AhrenkieI. Herefter blev der en drøftelse af de fremsendte forslag. Efter en del snak, blev der enighed om at stemme om forslag fra Dennis Kivsmose og Morten Ahrenkiel. -.Forslaget som er stemtes om: Antenneforeningen fusionerer med Grundejerforeningen Favrholmvænget og fortsætter herefter under Grundejerforeningens vedtægter. (Bestyrelsen kan evt. nedsætte et udvalg, der varetager antenneforeningens opgaver.) Forslaget vedtaget med 2/3 af de fremmødte. 24 for og 2 imod. - Herefter stemtes om forslag: Antenneforeningen godtager TDC' s tilbud om ombygning af det eksisterende antenneanlæg og etablerer kabel-tv som angivet i tilbudet. (Alle medlemmer er forpligtiget til at modtage grundpakken, og kan frivilligt vælge tillægspakker og øvrige tilbud vedr. kabel-tv.) Hvert medlem betaler ekstraordinært kr ,00 i 2007 i forbindelse med etableringen afkabeltv, Dog fratrukket 1/100 af en evt. tilbageværende formue efter opsigelse og afvikling af de nuværende aftaler vedr. levering af tv-signal. Det fremtidige årlige antennebidrag fastsættes til kr. 800,- fra år 2008, og opkræves sammen med kontingent til grundejerforeningen. Forslaget vedtager med 2/3 af de fremmødte. 17 for og 7 imod. 2 havde ikke fuldmagt til at stemme for eller imod forslaget. 13

14 Herefter sluttede generalforsamlingen. Med oplysning om, at der ville blive indkaldt til ekstraordinære Generalforsamling, da der ikke var fremmødt 2/3 af medlemmerne. Takkede for god ro og orden under Generalforsamling. Antenneforeningen afholdt ekstraordinær generalforsamling den 15. maj 2007 i Frederiksborgcentret kl i lokale nr. 1, Hillerød. På dagsordnen var der 2 ting fra den ordinære generalforsamling. 1. Afstemning om antenneforeningen godtager TDC tilbud om ombygning af eksisterende antenneanlæg og etablerer kabel-tv som angivet i tilbudet. Alle medlemmer forpligtiget til at modtage grundpakken, og kan frivilligt vælge tillægspakker og øvrige tilbud vedrørende kabeltv. Hvert medlem betaler ekstraordinært kr ,00 i 2007 i forbindelse med etableringen afkabel-tv. Dog fratrukket af en eventuel tilbageværende formue efter opsigelse og afvikling af de nuværende aftaler vedrørende levering af tv-signal. Den fremtidige årlige antennebidrag fastsættes til kr. 800,00 fra 2008 og opkræves med kontingent til grundejerforeningen. Der var en del snakken frem og tilbage inden afstemningen. For forslaget stemte 39 husstande, 8 imod og 1 undlod at stemme. I alt 48 stemmer. Forslaget blev således vedtaget. 2. Der skal stemmes om en fusion mellem Grundejerforeningen og Antenneforeningen. Herunder var der nogen meningsudvekslinger inden der blev foretaget afstemning om forslaget. For forslaget stemte 45 husstande, 2 imod og 1 undlod at stemme. I alt 48 stemmer. Forslaget blev således vedtaget. Begge forslag blev således vedtaget med mere end 2/3 af de fremmødte. Der var mødt repræsentanter for 48 huse. Antenneforeningen eksisterer således ikke længere som selvstændig forening. Henvendelse om eventuelle fejl ved anlægget skal herefter stilles til grundejerforenings bestyrelse, der fra den 15. maj 2007 også er bestyrelse for antennen. Antenneforeningen Hillerød, den 25. maj

15 Arealudvalget NYT Som I alle forhåbentlig ved, har Grundejerforeningen et udvalg, der er nedsat for at forskønne, forny og udvikle de fælles arealer. Vi er 5 ambitiøse og iderige grundejere, der har masser af energi og vilje til at udforme tiltag til alles glæde og fornøjelse. Det er vigtigt i alle bebyggelser, at have rekreative områder, hvor man kan nyde fred, ro, skønhed og også gerne blive udfordret lidt på sanserne. Både for børn, unge og gamle. I dette kalenderår har vi givet samtlige grundejere mulighed for at yde en indsats til at gøre noget for vores fællesarealer. Overskrifterne har været rydning af vores sø, så vi alle kan nyde et klart vandspejl, etablering af sti langs markerne og bekæmpelse af bjørneklo. 4 arbejdsdage har vi indkaldt til, men må nu konstatere, at dette ikke giver den nødvendige arbejdskraft. Vi undrer os over, at man ikke som grundejer i Favrholmvænget kan yde en enkelt dag til områdets vedligehold og forskønnelse, men har erfaret, at der stort set ikke dukker nogle op. På sidste arbejdsdag mødte flere Kildedalere op end fra vores egen grundejerforening, hvad vi synes var ret flovt efter at have etableret kontakt og samarbejde til rydning af søen. Nu må vi så i Arealudvalget overveje, hvordan vi griber arbejdsopgaverne an. Vi kan selvfølgelig lade områderne passe sig selv, hvilket vil signalere forfald og bl.a. efterhånden gøre det umuligt for børnene at lege i området, da bjørneklo vil dominere mere og mere. Vi kan også betale os fra det. Få gartneren til at udføre flere arbejdsopgaver end hidtil, hvilket uvægerligt vil medføre en kontingentstigning af vores fællesudgifter. I andre bebyggelser har vi hørt, at beboere betaler særskilt for en del vedligeholdelse, hvis de ikke aktivt deltager i arbejdsdage dette kan måske også være en mulighed. Vi vil drøfte disse muligheder i udvalget og med Bestyrelsen, men en ting er sikkert vi er ikke brændt ud hverken for ideer eller for lyst til at tage fat vi kan bare ikke arbejde for samtlige grundejere vi har brug for hjælp. Gå en aftentur ned til søen og oplev, at vi trods alt har fået ryddet en del. Der er faktisk meget smukt med udsyn over markerne, og det kan blive en lille perle i vores bebyggelse. Hvis der sidder nogle rundt omkring med ideer til arealudvalget, så vil vi meget gerne høre dem. Venlig hilsen fra Arealudvalget 15

16 Legepladsudvalget Legepladsudvalget informerer Hvad legepladserne i Favrholmvænget angår, så er der ikke sket meget siden sidste år. Vi har i år fået ordnet sandet ved den store klatreborg, og så er det ikke blevet til meget mere. Der er dog stadig masser af ting at give sig i kast med. Så har du lysten og viljen til at gøre noget godt for områdets børn, så tag fat på en fra legepladsudvalget og hør hvad der evt. kunne være brug for. I flæng kan nævnes: Diverse malerarbejde, skifte tage på borgene på både den store og lille legeplads, gøre indvendig beklædning færdig i legehuset på lille legeplads, rive kattelorte sammen i alle faldzonerne (sandet). Skulle du evt. have en ide til enten vedligeholdelse og/eller nyanskaffelser, så giv den endelig videre til os fra udvalget. Jørgen nr. 4 eller Dennis nr. 58. Vi har fået skiftet den lille rutsjebane i foråret 2007 Vi har i slutningen af maj desværre oplevet en grum gerning, idet en gynge med beslag af mærket Hags er blevet stjålet fra sin faste plads på den lille legeplads. Gyngen var en dækgynge med et lille dæk nederst. Dæk og plastovertræk på kæderne var grønne. En sådan gynge repræsenterer en værdi på kr. 2300,- derfor vil vi ikke miste flere, da legepladsbudgettet hurtigt bliver udhulet af den slags feje tyverier. Vedr. antenneforsyning i Favrholmvænget Vores antenneforening har gennem de sidste 2 år ikke fungeret som forening, og slet ikke fulgt sine vedtægter. Et enkelt vedholdende medlem af den sidste bestyrelse har trods alle ods hold vores antenneforsyning kørende ved at vedligeholde vores signalforsyning, opkræve kontingent og betale forfaldne regninger, hvilket foreningens medlemmer bør være den pågældende stor tak skyldig. Som de fleste sikkert allerede ved, blev det på antenneforeningens ekstraordinære generalforsamling d. 15. maj d.å. vedtaget at fusionere med grundejerforeningen. Det blev ligeledes besluttet at vi fremover lader os forsyne af TDC Kabel-TV. Beslutningen viste sig dog mere problematisk end først antaget idet en grundejer såede tvivl om lovligheden ved fusionen samt beslutningen om Kabel-tv og derfor har kontaktet kommunen. Bestyrelsen har ligeledes fremsendt sagsakterne til kommunen m.h.p. deres vurdering. P.t. har kommunen ikke svaret på henvendelsen. Bestyrelsen har også kontaktet FDA (Forenede Danske Antenneanlæg) og forhørt sig. FDA tilbød et gratis prøvemedlemskab og kan bl.a. bidrage med juridisk bistand. Tirsdag d skriver FDA s jurist således: Jeg har gennegået det fremsendte materiale, og har på grundlag af dette knyttet følgende bemærkninger: Proceduren for gennemførelse af fusionen i antenneforeningens regi har fulgt 7, som er den relevante bestemmelse i foreningsvedtægterne. Fusionen i antenneforeningens regi er således en realitet. 16

17 Proceduren for gennemførelse af fusionen i grundejerforeningens regi har fulgt 10, som er den relevante bestemmelse i foreningsvedtægterne. Fusionen i grundejerforeningens regi er således også en realitet. Medlemmerne vil - på det foreliggende grundlag - formentlig ikke være bundet til at tiltræde TDC s eller en anden udbyders tilbud om fx en signalforsyningsaftale, som det er tilfældet her. Der er retspraksis for, at medlemmerne, i den her givne situation, alene skal yde bidrag til driften af foreningen, og således ikke yde bidrag til fx tvsignaler, internet- og telefoniydelser over antenneanlægget. Driften omfatter fx udgifter til drift/vedligehold af anlægget og de dertil hørende udgifter til administrationen. Fusionen er altså fuldt ud lovlig og nu en realitet. Bestyrelsen arbejder derfor videre og kontakter bl.a. TDC for at få udarbejdet et nyt tilbud. TDC s tidshorisont for ombygningen af anlægget vil være ca. 4 mdr. fra underskrift af kontrakt. De oplyser endvidere at der ikke umiddelbart vil komme huller i forsyningen i ombygningsfasen. SVT1 digitaliseres pr bestyrelsen agter ikke at betale for en ombygning, hvorfor kanalen bortfalder i en periode var året hvor vi fik TV3+ i programfladen, nu viser det sig, at det har vi ikke betalt for endnu. Vi har derfor for nylig modtaget en regning på kr ,95,- for 2 års modtagelse af TV3+ samt for levering af Eurosport, TV3 og TV3+ i 1. halvår af Ca. halvdelen heraf vedrører manglende betaling for TV3+ i 2005 og Antenneforeningens kasserer var desværre ikke opmærksom på manglende faktura for levering af TV3+. Grundejerforeningens kasserer har endnu ikke fuldt overblik over den hedengangne antenneforenings økonomi. Festudvalget: Reminder om Favrholmfestivalen Der er kommet seddel rundt til alle huse Navne og adresser på bestyrelsesmedlemmer og udvalg fra Formand: Helge Munk-Winther, nr. 3 tlf.: hem. nr. mobil: Næstformand: Dennis Kivsmose, nr. 58 tlf.: Kasserer: Morten Ahrenkiel, nr. 86 tlf.: Menigt medlem: Bent Jessen, nr.90 tlf.: Menigt medlem: Jørgen Krieger, nr. 82 tlf.:

18 Suppleant: Anni Risbo Jessen, nr. 90 tlf.: Suppleant: Lene Jørgensen, nr.66 tlf: Revisorer: Minna Ørsted Jensen, nr. 114 og Lotte Hjernø, nr. 54 Arealudvalg: Jørn Meldal, nr 83 tlf.: Jørgen Darling, nr. 4 tlf.: Michael Siiger,, nr.63 tlf.: Helle Harder, nr tlf.: Dorrit Plantener, nr Festudvalg: Jannik Hingstrup,nr. 64 tlf.: Michael Hastrup-Leth, nr tlf.: Marianne Nielsen, nr. 68 tlf.: Legepladsudvalg: Dennis Kivsmose, nr tlf.: Jørgen Darling, nr. 4 tlf.: Indsamling af papir og andet affald Papir opsamles i de 5 grå containere, der er opstillet rundt omkring, se kort over området, tømmes hver 5. uge Der er kommet ny renovationsordning, så kommunen ikke afhenter haveaffald mere, men stadig storskrald og flis, hvis man bestiller afhentning 1 uge før, det kommer i vores distrikt 4 Alle har fået en omfattende affaldsopslagsbog, som det er en god ide at studere nærmere. Opslagstavle er sat op på gavlen til skuret, hvor alle kan sætte ting til salg/køb, fundet og glemt og hvad der ellers kan komme på tale. Affaldsstativ købt af kommunen og sat op ved skuret. Vi betaler for at få det tømt, idet det er den eneste måde vi lovligt kan komme af med hundelortene. 18

19 Til udlån Værktøj etc. Grundejerforeningen har følgende genstande til udlån: 7 m stige,50 m haveslange med vogn, pælespade, almindelig spade, skovl, stor kraftig trillebør, sækkevogn, ske til rensning af tagrender, flere borde, hvis I skal holde fest og 8 stabelstole. Hvis du vil låne noget af dette, skal du blot henvende dig til et af bestyrelsesmedlemmerne, da vi har nøglen til skuret, som også passer til låsen på stolperne på brandvejene. Der er indkøbt en ny grill på hjul, som står i skuret og er til låns, hvis man skriver sig på lånesedlen i skuret Nye beboere får altid nyhedsbrev på papir, indtil de opgiver deres mail-adresse. Derefter på mail, da det holder omkostningerne på nyhedsbrevet nede. Ønsker man at få nyhedsbrev på papir fortsat, får man det. Nyhedsbrevet findes også på hjemmesiden under Bestyrelsen Læg mærke til det nye design af hjemmesiden Nyhedsbrevet er sat sammen af Lene i nr. 66 og Anni i nr. 90. Er der flere, der vil have nyhedsbrevet på mail eller har kommentarer/indlæg, bedes I maile til Anni: eller Lene. GOD SOMMER 19

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 27. marts 2007 kl. 20.00 i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling i Kedelhuset rum 2 ved Kulturparken 46 husstande

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening

Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening Vedtægter for St. Lyngby Grundejerforening v/torben Møller Tammosevej 33 Store Lyngby 3320 Skævinge Mobil 4062 5013 Tlf 4582 1313 E-Mail: st-lyngby@st-lyngby-grf.dk 1. Stk. 1: Foreningens navn er "St.

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 22.marts 2006 i Frederiksborghallen 34 husstande repræsenteret, desuden 3 fuldmagter, i alt 37 stemmeberettigede Ad A: Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården

Vedtægter Grundejerforeningen Klokkergården Vedtægter: Vedtægter for Grundejerforeningen Klokkergården. 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Klokkergården. Foreningen har hjemsted i Sorø Kommune. Foreningen omfatter ejere af de inden for

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Stiftet d. 25. maj 1943 Vedtægter for Grundejerforeningen Stiftet d. 25. maj 1943 Rettet: 20. marts 2014 Side 1 Indhold 1 side 3 Hjemsted 2 side 3 Hvilke grunde er der i foreningen 3 side 4 Formål med foreningen 4 side 4 Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Frederikssund Kommune og med værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN Grundejerforeningen Møllemosen http://www.mollemosen.dk/ 24. maj 2007 Vedtægterne er senest ændret 24. maj 2007 ooooooooooooo VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MØLLEMOSEN 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet

Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Vedtægter for Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet Kap.1.Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Mustrupvej, Mårslet. 2 Foreningen har hjemsted i Århus Kommune i Århus,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder

Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder Vedtægter for Grundejerforeningen Vikingeparken matr.nr. 14ey Hobro Markjorder 1. Navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Vikingeparken Hobro. 2. Hjemsted: 2.1. Foreningens hjemsted er Mariagerfjord

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE. Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DANMARKSGADE Foreningens navn er Grundejerforeningen Danmarksgade. Dens Hjemsted er Ringkøbing Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, bl. a.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund:

Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Vedtægter for Grundejerforeningen Bakkelund: Foreningens navn, hjemsted og medlemskreds 1. Foreningen hedder Grundejerforeningen Bakkelund og har hjemme i Havdrup, Solrød Kommune. 2. Foreningens geografiske

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej

Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Vedtægter for Grundejerforeningen Vessøvej Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Vessøvej. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune under Horsens Ret, der er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008

Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Vedtægt for Grundejerforeningen Skovbrynet af 2008 Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen 28. november 2012. Indholdsfortegnel se Side Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Kapitel 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov

Vedtægter. Grundejerforeningen. Strandvænget- Helberskov Vedtægter Grundejerforeningen Strandvænget- Helberskov VEDTÆGTER 2. juni 2011 Side 1 Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Strandvænget-Helberskov. Foreningen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen xx

Vedtægter for grundejerforeningen xx KOLDING KOMMUNE Grundejerforeningsvedtægt for boligområde, standard: Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup

Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup VEDTÆGTER for Grundejerforeningen HVIDE KLINT Svenstrup 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen HVIDE KLINT, Svenstrup. 2. Foreningen omfatter alle parceller udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by,

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling den 5. marts 2008 kl. 19.30 i Frederiksborg -hallens mødelokale 7 Der var fra start 22 husstande, 26 personer, repræsenteret, ingen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen

Nr. 3 januar 2007. Formandsklumme ved Helge Munk-Winther. Læserbrev i Hillerødposten om sti ved badmintonhallen Nr. 3 januar 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: OBS Generalforsamling: 27. marts i Kedelhuset ved Klaverfabrikken Først ekstraordinær generalforsamling kl. 19.00, derefter Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej)

Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) Vedtægter for grundejerforeningen LANGDYSSEN 1. Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN LANGDYSSEN (Ahornvej, Kastanievej og Rønnevej) 2. Foreningens hjemmested er: JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav

Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav Vedtægter Grundejerforeningen Åsum Stengrav 1 Navn om område Foreningens navn er grundejerforeningen Åsum Stengrav. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Dens område omfatter udstykning af matr. Nr.

Læs mere

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen.

1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Gældende vedtægter godkendt af Ringsted Kommune den 20. januar 2006. 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovsletten, i det følgende benævnt foreningen. Disse vedtægter omfatter

Læs mere

Velkommen til Fjordparken

Velkommen til Fjordparken Velkommen til Fjordparken 2 Bestyrelsen for Lejer- og Grundejerforeningen Fjordparken Øst har i dette hefte samlet lidt oplysninger for Grundejerforeningens område. Bestyrelsen har pr. 1/5-2008 følgende

Læs mere

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark

Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark Forslag til VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ore Strandpark 1. Hjemsted og værneting. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Ore Strandpark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune,

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening

Vedtægter. for. Smørumvang Grundejerforening Vedtægter for Smørumvang Grundejerforening 2014 side 1 af 6 1 FORENINGENS OMRÅDE Foreningens navn er Grundejerforeningen Smørumvang og er stiftet den 13. februar 1946. Dens område omfatter parceller af

Læs mere

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN

Grundejerforeningen Højgårdstoften. Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN Grundejerforeningen Højgårdstoften Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN HØJGÅRDSTOFTEN 20. april 2010 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Højgårdstoften: Dens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. Nærværende

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen "Bækkegården", Foreningens navn er: Grundejerforeningen "Bækkegården".

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Bækkegården, Foreningens navn er: Grundejerforeningen Bækkegården. Foreningen er stiftet 1962. Vedtægterne er ændret 1967, 1973, 1999, 2002 samt 2014. Navn, hjemsted, formål. Vedtægter for Grundejerforeningen "Bækkegården", 1. Foreningens navn er: Grundejerforeningen

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Hagenstrupparkens Grundejerforening

Hagenstrupparkens Grundejerforening Hagenstrupparkens Grundejerforening Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er: Hagenstrupparkens Grundejerforening 2 Foreningens hjemsted er i Ulstrup, Favrskov Kommune Formål 3 Grundejerforeningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN NORDMARKSVÆNGE (Stiftet d. 19. januar 2000) Vedtægterne er ændret: 28. februar 2001, 2. oktober 2002, 17. februar 2004 og 20. marts 2012. KAP. 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN DUEMOSEN 1 Foreningens navn og hjemsted. 1.01. Foreningens navn er Duemosen. 1.02. Foreningens hjemsted er Jægerspris Kommune. 2. Formål og opgaver. 2.01. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Vedtægter for Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Vedtægter for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 Indholdsfortegnelse. 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemsforhold. 4. Adresseforandring og ejerskifte. 5. Ydelser til foreningen. 6.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ Advokaterne Kongevej 64 6400 Sønderborg Tlf.nr. 74 43 43 63 J.nr. 65761 cp/ts VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MARIEHØJ - 2-1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Grundejerforeningen Mariehøj.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden

Vedtægter for. Grundejerforeningen. Tranegaarden Vedtægter for Grundejerforeningen Tranegaarden Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegaarden 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet

Vedtægter. for. Grundejerforeningen Lille Grundet Vedtægter for Grundejerforeningen Lille Grundet Indholdsfortegnelse Foreningens navn og hjemsted... 3 1... 3 2... 3 Foreningens område og medlemskreds... 3 3... 3 4... 3 5... 3 Forenings formål og opgaver...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj

Grundejerforeningen Klithøj Vedtægter for Grundejerforeningen Klithøj. Dejret Klit, 8420 Knebel, Ebeltoft kommune. Grundejerforeningen er stiftet i forbindelse med varetagelse af medlemmernes fælles grundejer-interesser, såvel indadtil

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST

GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST GRUNDEJERFORENINGEN VILLABYEN LANDLYST Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling TIRSDAG D. 24. MAJ 2016 KL. 19.00 BIOLOGILOKALET, SKOLEN V. SUNDET Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Mandaternes prøvelse

Læs mere