UDSK RI F T DOM Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSK RI F T DOM. 2727056 Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com"

Transkript

1 - CRI UDSK RI F T A F SØ- & H A ND E LSR E T T E NS D O M B O G DOM Afsagt den 26. februar 2010 H Canada (opr. MJM Athletic Surplus Inc.) (Advokat Jacob Mosegaard Larsenz) mod 1) Con.Com Inc. ApS (Advokat Jens Ahrendt) 2) Advokat Morten Riise- Knudsen (Advokat Philip Søren Thorsen) 3) Advokatfirmaet Varming og Riise- Knudsen I/S (Advokat Philip Søren Thorsen) Indledning og påstande Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com Inc. ApS (herefter Con.Com) indbetalt beløb var et depositum (påstand 1), og om MJM over

2 - 2 - for Con.Com med rette har hævet en handel og derfor har krav på tilbagebetaling af en kø- besum indbetalt til Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen, og om advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming og Riise- Knudsen har handlet ansvarspådragende ved at frigive beløbet til sælgeren af varerne (påstand 2), og om Con.Com er pligtig at betale for opbevaring af varerne (påstand 3). MJM har nedlagt påstand om, at 1. Con.Com tilpligtes at betale USD 8.022,94 til MJM med tillæg af procesrente fra den 2. oktober Principalt: Con.Com, advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S tilpligtes at betale, in solidum, EUR til MJM med tillæg af proces- rente fra den 22. marts 2005 for Con.Com s vedkommende, subsidiært tillige for advo- kat Morten Riise- Knudsens og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S s ved- kommende, dog mod at MJM meddeler samtykke til, at de af Con.Com leverede stk. cowboybukser af mærket Diesel, model Fanker, beroende hos The Fashion Distri- butors, Canada, kan udleveres fra lageret til afhentning af Con.Com. Subsidiært: Con.Com, alternativt advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S in solidum, tilpligtes at betale EUR til MJM med tillæg af procesrente fra den 22. marts 2005 for Con.Com s vedkommende, subsidiært tillige for advokat Morten Riise- Knudsens og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S s vedkommende, dog mod at MJM meddeler samtykke til, at de af Con.Com leverede stk. cowboybukser af mærket Diesel, model Fanker, beroende hos The Fashion Distributors, Canada kan udleveres fra lageret til afhentning af Con.Com.

3 - 3 - For det tilfælde at advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S frifindes i forhold til både den principale og den subsidiære påstand 2, nedlægges følgende mere subsidiære påstand i relation til disse: Advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S skal anerkende at være erstatningsansvarlige, in solidum, over for MJM for det kausale, adækvate tab, som MJM måtte lide ved, at advokat Morten Riise- Knudsen har frigivet EUR til Con.Com. 3. Con.Com tilpligtes at betale CAD 5.476,97 til MJM med tillæg af procesrente af CAD 2.924,49 fra sagens anlæg og af CAD 2.552,48 fra 3. december Con.Com har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S har nedlagt på- stand om frifindelse. Sagens oplysninger Tvist 1: I sommeren 2003 drøftede Con.Com og MJM muligheden for, at MJM skulle købe et parti Diesel jeans. I den anledning sendte Con.Com et antal vareprøver til MJM, efter at MJM hav- de indbetalt USD Købet blev imidlertid ikke til noget, og den 3. september 2003 re- turnerede MJM via Fedex en pakke på 11,4 kg. til Con.Coms samarbejdspartner Stuart Co- hen. MJM gør gældende, at beløbet var et depositum, der skulle tilbagebetales ved vareprø- vernes returnering, hvilket bestrides af Con.Com, der dog den 10. december 2003 tilbagebe- talte USD 1.977,06 til MJM. Tvist 2: I efteråret 2004 indledte Con.Com og MJM forhandlinger om MJM s køb af en del af et parti Diesel Jeans. Lars Poulsen fra Con.Com sendte i den forbindelse den 28. september 2004 en e- mail til Con.Com s advokat, Morten Riise- Knudsen, hvoraf bl.a. fremgår: wishes to have you to ve

4 - 4 - we kindly ask you to verify this subject to have the Diesel documentation which will be submitted to you! MJM will forward payment by wire transfer,- and you will pay for the Diesel Jenas directly ac- cording to in Con.Com har fremlagt faktura, dateret 15. december 2004, fra D.A.H - der var Con.Com s leverandør for køb af stk. Fanker jeans til 21 USD pr. stk. MJM bestrider at have modtaget denne faktura. Den 17. december 2004 sendte Lars Poulsen e- mail til MJM vedhæftet Con.Coms pro- formafaktura af samme dato vedrørende stk. Diesel Fanker og skrev: from invoice you are paying through a lawfirm which means you are secured that your payment is be- ing forwarded subject to your purchase! Vilkårene er i proformafakturaen angivet som følger: Delivery: at once fob 155 Qai c- es/packing/transport, sanitized, EUR1 certificate from Diesel Italy to MJM stating goods are made in Italy and customs stamped for export to Canada! Terms: prepay by wire to: Lawfirm Varming & Riise- Knuds Det har senere vist sig, at denne e- mail adresse var forældet. Tom Monios fra MJM bekræftede over for advokat Riise- Knudsen købet ved mail af 21. december 2004, men anvendte imidlertid Riise- Knudsens forældede e- mailadresse, og Riise- Knudsen har bestridt at have modtaget den. I e- mailen skrev MJM: you the legal representative for this Diesel inventory. I will be in contact with you tomorrow. I need to be assured that the goods I receive will be identical in wash/style to the sample I will see of the Style Fanker - Diesel. The goods have to be of first quality and most importantly I will need the follow- ing documents as stated in the Proforma Invoice: Diesel Italy copy of invoic- es/packing/transport, sanitized, EUR1 certificate form Diesel Italy to MJM stating goods are made in Italy and cus Lars Poulsen modtog kopi af e- mailen og svarede s.d: Tom, I got your e- mail to the lawyer, - - just to explain if any- thing fails the lawfirm has to return your money since they are sitting on an es- crow acc! The lawyer will be paying for the diesel directly so it will not go through my account. I will wrap this up with you your time 9 am in the morn-

5 - 5 - MJM modtog i januar 2005 vareprøver på forskellige modeller og udvalgte model Fan- ker og model Skint. Efter forhandlinger blev parterne enige om, at MJM skulle aftage stk. Diesel jeans, model Fanker og stk. Diesel jeans, model Skint, til USD 22,00 pr. stk., i alt USD MJM overførte den 5. januar 2005 USD til Advokatfirmaet Riise- Knudsen med henvisning til r and Ladies Style Skint PO P101- MJM har fremlagt 2 købsordre nr. P , dateret 5. januar Denne omfat- ter ca stk. jeans, mens den anden omfatter stk. Fanker jeans og stk. Skint jeans for i alt USD Parterne er enige om, at den store ordre er blevet æn- dret til det mindre antal, og at denne ordre ikke er afgivet den 5. januar. Det fremgår af denne købsordre, at size breakdown er vedhæftet. Endvidere er gentaget de samme købsbetingelser som nævnt i e- mail af 21. december Con.Com har fremlagt proformafaktura, dateret 25. januar 2005, med håndskrev- ne rettelser af 10. februar 2005 for stk. Fanker jeans og stk. Skint jeans, i alt USD Vilkårene er angivet til: ms: By Wire Transfer upon receipt, nett cash. Funds to be wired through Lawfirm M.Riise- Knudsen (as per MJM bestrider at have modtaget denne proformafaktura. Den 10. februar 2005 overførte MJM USD til Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen med henvisning til: - Herefter meddelte Lars Poulsen den 4. marts 2005 til Tom Monios, at varerne var klar til afhentning den 9. marts 2005 og bad om telefonnummer og navn på MJM s fragtfører, samt at papirarbejdet ville blive lavet den 7. maj Den 10. marts 2005 bad Bill Daoussis hos MJMs speditør Omnilogistics, Canada, eliste, der viser, at der var tale om Fanker jeans, 5 paller med 110 bokse indeholdende hver ca. 25 stk. Tom Monios sendte den 10. marts 2005 til Lars Poulsen en e- mail vedhæftet size- breakdown for Skint og Fanker. Af e- mailen fremgår:

6 - 6 - I need to ship along with the 3300 units of the Fanker 2484 units of the ladies Skint. My buyer needs two deliveries on the Skint. I need to pick up the goods at once. I have attached the size breakdown that I need for Skint. Please have the warehouse pick the sizes I have requested. I will wire you tomorrow ,00 Euro to your lawyers. Please confirm. I will tell my freight forwarder to wait on the pick up until you prepare the Skint Ved e- mail af 12. marts 2005 skrev Tom Monios til Lars Poulsen: With the size run I gave you? Can you e- mail me or fax me a packing list for my shipment. I do not want to receive the goods and find out you shipped me not to my specifica- tions THIS CAN NOT HAPPEN. I need to know exactly what you are Lars Poulsen svarede samme dag, at Fanker allerede var pakket, og at Skint kunne væ- re klar til afhentning én dag efter betaling. MJM overførte den 22. marts 2005 EUR som betaling for Skint. Der er af Con.Com fremlagt faktura fra D.A.H. vedr stk. Skint jeans til en pris på i alt EUR Lars Poulsen meddelte den 28. marts 2005 Tom Monios, at Fanker allerede var afhentet af MJM s fragtfører, og at Skint kunne afhentes tirsdag, hvor også EUR1 certi- fikat for begge forsendelser ville blive sendt. Ved e- mail af 29. marts 2005 sendte Con.Com eksportfaktura for stk. Denim jeans, i alt USD ,50, Delivery: EXW Warehouse Paris, til MJM, og meddelte, at MJM s fragtfører samme dag ville blive kon- taktet vedrørende afhentning af Skint, idet ordren allerede var pakket, hvorfor det ikke på dette tidspunkt var muligt at ændre den. Parterne korresponderede herefter den april 2005 vedrørende udstedelse af eksportdokumenter. I den forbindelse kontaktede Lennart (Dubee) Borg Con.Com og hovedkontoret for Ecu Line - Omnilogistics undertransportør vedrørende afhent- ning af Skint jeans, idet Ecu Line s export manager, Zineb Safi havde bedt om oplys- ninger om, hvem Lennart Borg var, samt hvad det drejede sig om, da det gods, han hentede for 3 uger siden, stadig lå på hans lager på grund af manglende dokumenter til toldbehandlingen..

7 - 7 - Tom Monios kontaktede igen den 21. april 2005 Lars Poulsen og bad ham be- kræfte, at Skint og Fanker ville blive modtaget samtidig, og pakket i henhold til den vedhæftede size breakdown. Samme dato bekræftede transportøren, at forsendelsen på 5 paller var gået gen- nem tolden i Frankrig. I henhold til det fremlagte konnossement fra Ecu Line blev de 5 paller afhentet hos D.A.H. og lastet ombord på et skib til Montreal, Canada, den 29. april 2005, hvor de blev frigivet af tolden den 20. maj Tom Monios reklamerede over for Lars Poulsen ved e- mail af 26. maj 2005, hvor- af fremgår: I only received one style t two styles (Fanker men s 3403 units and Skint ladies 2506 units). So far my warehouse did a quick physical count by counting cartons and totaling up to the units on each carton and they adviced me I received 2707 units... Second On the style that I did receive the Fanker I ordered one wash as my purchase order. I received multiple washes 00738, 00838, different washes. You never informed me that I would be receiving a style with so many different washes. I would never purchased the goods!... You need to correct this situation. I will return all the goods and I would like my money to be refunded immediately if you do not come up with a solu- the goods for me and I trusted you to make sure that we will not encounter any problems. I never received a packing list with the shipment and I still have not received any official docu Efter en fintælling af de modtagne Fanker jeans meddelte Tom Monios den 31. maj 2005 til Lars Poulsen, at der var modtaget stk. Fanker jeans bestående af 5 forskel- lige vaske, heraf stk. i vask 00711, og at 90 % af de modtagne størrelser var fra størrelse 26 to 29, hvilket var uacceptabelt. Samtidig blev Lars Poulsen opfordret til straks håndtere problemet. Den 30. maj 2005 skrev Tom Monios til Lars Poulsen og med kopi til Riise- Knudsen, at han ville returnere varerne, og at det hos advokatfirmaet deponerede be- løb på EUR skulle tilbagebetales. Idet MJM forventede, at forsendelsen med Skint tillige ville indeholde væsentlige forskelle i forhold til det bestilte, hævede MJM samtidig ordren på Skint. Lars Poulsen meddelte den følgende dag, at ordren på Skint

8 - 8 - ikke kunne ophæves, idet Con.Com var i besiddelse af kvitteringer fra Ecu Line på, at de ville afhente forsendelsen. Ecu Line har oplyst, at de ikke har afhentet yderligere forsendelser til MJM end forsendelsen den 29. april 2005 på 5 paller Fanker. Omnitrans meddelte den 31. maj 2005 Con.Com og MJM, at de ikke havde regi- streret flere forsendelse til MJM og bad i øvrigt Con.Com meddele, hvor forsendelsen vedrørende Skint i givet fald kunne afhentes. Omnitrans har i en mail af 12. oktober 2005 til Tom Monios oplyst, at de har afhe- tet 5 paller, som blev sendt til Montreal, og at de kontaktede lageret, men fik aldrig op- lyst et tidspunkt for afhentning af den anden forsendelse og fik aldrig udleveret pakke- liste for denne. Omnitrans og Ecu Line har aldrig udført den anden transport. Advokat Morten Riise Knudsen frigav de af MJM indbetalte beløb henholdsvis den 7. januar 2005, den 10. februar 2005 og 22. marts Con.Com kontaktede den 13. februar 2006 MJM og bad dem sende en lagerliste over Fanker jeans mhp. forsøg på at sælge varerne. Con.Com har fremlagt EUR1 varecertifikat, dateret 28. juni 2006, vedrørende stk. Diesel jeans Skint/Fanker med Diesel Italy som eksportør og MJM som mod- tager. Der er desuden fremlagt Diesel faktura af 2. april 2003 vedrørende Fanker og Skint jeans, hvori købers navn og salgspriser er skjult. MJM har som dokumentation for påstand 3 fremlagt fakturaer for omkostninger til opbevaring af 5 paller for perioden 26. maj 2005 til 24. november 2007 på i alt CAD 5.476,97. MJM er erklæret konkurs, og det eventuelle krav mod Con.Com er overdraget til en kreditor i konkursboet, Canada. Forklaringer Tom Monios har forklaret, at han var direktør for og ejer af MJM, der drev virksomhed med køb og salg af varer til kunder i hele verden. MJM blev erklæret konkurs den 15. september Vedrørende påstand 1:

9 - 9 - MJM overførte USD til Con.Com som depositum for vareprøver. Forinden havde han telefonisk aftalt med Lars Poulsen, at pengene ville blive tilbagebetalt, såfremt handlen ikke blev til noget. Alle vareprøver blev som aftalt returneret til Stuart Cohen, der var Lars Poulsens partner på handlen. Eftersom MJM ikke modtog pengene retur, spurgte han, hvornår det ville ske, idet Lars Poulsen flere gange havde sagt, at pengene var sendt. Under et møde i New York bekræftede Lars Poulsen, at pengene ville blive overført til MJM, men de modtog kun ca $. Lars Poulsen har ikke tidligere sagt, at han ville tilbageholde et beløb til omkostninger. Da MJM modtog de $, kontaktede han straks Lars Poulsen, der sagde, at resten af pengene nok skulle komme. Lars Poulsen sagde, at ikke alle vareprøverne var returneret, hvilket vidnet benægtede. Derfor faxede han FedEx fragtsedlen til Lars Poulsen som bevis på, at alle vare- prøverne var returneret. Værdien af vareprøverne var formentlig et par hundrede dollars. Vedrørende påstand 2 og 3: Forhandlinger om en ny handel begyndte i september Lars Poulsen fortalte, at han var distributør for Diesel i Skandinavien. Uanset at Con.Com skyldte ham USD, var han in- teresseret i handlen, idet Lars Poulsen havde lovet ham at sende de sidste penge. Han var Con.Coms bank, men det ønskede Lars Poulsen ikke. I stedet foreslog Lars Poulsen, at MJM kunne overføre pengene til Con.Coms in t blev accepteret. Lars Poul- sen sagde, at MJM derved var sikret. Advokat Riise- Knudsen skulle bekræfte, at han modtog alle de ønskede dokumenter, og at MJM modtog, hvad de havde bestilt. Købesummen måtte ikke blive frigivet til Con.Com, før MJM havde meddelt, at det var i orden. Dette forklarede han Riise- Knudsen telefonisk og på e- mail. Han regnede med, at Riise- Knudsen arbejdede for MJM, idet han modtog MJM s penge. Da han modtog Con.Coms proformafaktura med en e- mail af 17. december 2004, var de fortsat i telefoniske forhandlinger om handlen. MJM anvendte altid FOB som standard le- veringsklausul. Dokumenterne, som anføres i proformafakturaen, var nødvendige for at ind- føre varerne i Canada og for at bevise over for MJMs kunder, at varerne var ægte. E- mailen af 21. december 2004 var en oplistning af MJMs krav til bankoverførslen, og han bad samme dag Lars Poulsen sikre sig, at Riise- Knudsen havde modtaget e- mailen. Næ-

10 ste morgen havde han et telefonmøde med Riise- Knudsen og Lars Poulsen, der bekræftede, hvad de havde aftalt. Det var Lars Poulsen, der arrangerede telefonmødet. Lars Poulsen sag- de, at han var på telefonlinjen sammen med sin advokat. MJM afgav bestilling på Diesel Jeans model Fanker og model Skint med angivelse af styles, stof, vask og størrelse ud fra den liste, som Lars Poulsen havde sendt til ham, og ud fra de ønsker, MJMs kunder havde givet. Han var ikke interesseret i at købe et restparti, idet MJMs købere ikke var interesseret heri. Han har ikke modtaget proformafakturaerne af 25. januar, med rettelser af 10. februar På et tidspunkt ændrede han i antallet i bestillingen. Lars Poulsen nævnte ikke på no- get tidspunkt, at MJM skulle aftage et vist kvantum. Primo marts meddelte MJMs kunde, hvor mange Skint Jeans de ønskede. Derefter sendte han e- mailen af 10. marts 2005 til Lars Poulsen med afgivelse af bestilling på 2484 stk. Skint og bad ham sørge for, at de kunne af- hente Skint samtidig med Fanker for at spare transportomkostninger, og fordi køberen gerne ville have det hele samtidig. Samtidig vedhæftede han size breakdown for både Skint og Fanker, så Lars Poulsen havde dem samlet. Lars Poulsen havde tidligere modtaget size breakdown for Fanker. Bortset fra, at prisen på Skint var steget på grund af det mindre kvantum, var MJMs købsordre P uændret. Hverken Lars Poulsen eller Riise- Knudsen reagerede efter at have modtaget MJMs købsordre og size breakdown. For at undgå misforståelser præciserede han sine krav over for Lars Poulsen i e- mailen af 12. marts 2005, idet han ville sikre sig, at han modtog de korrekte størrelser m.v. Idet MJMs kunde ønskede at købe yderligere 100 Fanker og 25 Skint, forsøgte han at udvide ordren, men Lars Poulsen meddelte i e- mailen af 29. marts 2005, at det ikke kunne lade sig gøre. Proformafakturaen sendt med mail den 29. marts 2005 blev udfærdiget af Con.Com, for at varerne kunne gå igennem tolden. Da han modtog proformafakturaen, kunne han se, at den ikke passede med antallet i hans købsordre, hvorfor han sendte e- mailen af 21. april Pakkelisten modtog han først sammen med forsendelsen. Da forsendelsen ankom, opdagede han, at der kun var Fanker og i hvert fald i mere end én type vask, hvilket ikke stemte overens med hans bestilling. Han skrev straks til Lars Poulsen ved e- mail af 26. maj 2005, at de var nødsaget til at returnere varerne, og at pengene

11 skulle returneres. Han ringede også straks til Riise- Knudsen og fortalte, hvad der var galt. Riise- Knudsen ville ringe til Lars Poulsen og finde ud af, hvad der foregik. MJM har aldrig modtaget Skint bukserne. Da lageret havde optalt forsendelsen efter style og vask, skrev han igen til Lars Poulsen ved e- mail af 31. maj De i retten foreviste bukser er eksempler på de typer vask, der blev modtaget. Fire af dem var ikke bestilt af MJM. Ved e- mail af 30. maj 2005 hævede han handlen på Skint. Lars Poulsen havde meddelt, at Skint ordren ville bestå af to vaske, selvom MJM kun havde bestilt én vask. Han regnede derfor med, at forsendelsen med Skint også ville være forkert. Lars Poulsen kontaktede på intet tidspunkt MJM og spurgte, hvorfor de ikke havde af- hentet deres Skint bukser. MJM var ikke vareforsikret. Han har ikke tidligere set varecertifikatet, som er fremlagt i sagen. Det er ikke et certi- fikat udstedt af Diesel, og han kender ikke det fakturanummer, der er angivet. Han har hel- ler ikke tidligere modtaget fakturaen fra Diesel. Fakturaen passer ikke med de vaske, farver og størrelser, han bestilte. Havde han set denne faktura på forhånd, havde han ikke accepte- ret ordren. Selvom han havde modtaget de varer, han havde bestilt, havde det ikke været muligt at sælge dem, idet den fremlagte faktura ikke udgør et ægthedsbevis, fordi købers navn ikke fremgår, og der kun er én vask på fakturaen, hvorimod han modtog fem forskelli- ge vaske. Han har heller ikke modtaget fakturaerne udstedt af D.A.H. Hans kunder blev utilfredse, da de ikke modtog de lovede varer. MJM var nystartet, og det gik ud over hans image. Han ved ikke, om kunderne havde accepteret kun at modtage Skint bukser. Han husker ikke, om han reagerede på Lars Poulsens e- mail af 13. februar Han stolede ikke længere på Lars Poulsen. Varerne kunne være blevet reeksporteret til Con.Com, og det ville i så fald være Lars problem at dokumentere ægtheden Opbevaringsomkostningerne, faktureret af The Fashion Distributors, vedrører kun Fanker jeans. Bukserne opbevares fortsat på varelageret og er ikke en del af konkursboet, idet de ikke tilhører MJM, men Con.Com, eftersom MJM ophævede handlen. Lars Poulsen har forklaret, at han ejer 2/3 af selskabet Con.Com. I 2003/04 beskæftigede Con.Com sig primært med import/eksport af tekstiler.

12 Vedrørende påstand 1: Han blev introduceret for Tom Monios af Stuart Cohen. MJM søgte Diesel jeans til distributi- on i Canada. Con.Coms sælgere Kenny og Stuart besøgte derefter Tom Monios i Toronto og gav MJM et tilbud på Diesel jeans. På Stuart Cohens anmodning sendte vidnet vareprøver af hele partiet til MJM. Depositum blev aftalt til USD. I begyndelsen ville MJM købe hele partiet på enheder, men det blev nedsat undervejs til enheder, hvilket de i store træk blev enige om. Det endte dog med, at MJM ikke ville gennemføre handlen. Vareprøver- ne skulle returneres inden 1. september, og der skulle ikke tilbagebetales noget beløb. Vare- prøverne blev ikke returneret til tiden, og da de endelig kom, blev de returneret til Stuart Cohen og ikke Con.Com som aftalt. Idet han ønskede at opbygge et samarbejde med MJM, indvilgede han i at refundere depositum, hvis han fik vareprøverne retur. Han overførte USD til MJM den 16. oktober 2003 og yderligere USD i december De sidste USD blev aldrig siden diskuteret, og han blev ikke rykket for beløbet. Vedrørende påstand 2: Tom Monios kontaktede Con.Com igen vedrørende køb af Diesel jeans, som der var stor ef- terspørgsel på i Canada. Han meddelte TomMonios, at han disponerede over en stock lot i Paris og sendte ham en lagerliste gennem DAH/Lennart Borg. Af listen fremgik, hvilke sty- les, der kunne vælges, men ikke vask og farve. Stock lot en var på ca stk. og bestod af bl.a. overskydende varer eller varer fra annullerede ordrer. Varerne blev ikke solgt gennem de sælge denne form for varer. Tom Monios var fuldt ud bekendt med, at der var tale om et stock lot, der er et assorteret vareparti. Gennem en måned afgav Tom for MJM flere forskellige bestillinger, hvoraf mange blev afbestilt. Prisen var 60 % af den normale engrospris. Con.Com tjente 1 euro pr. buks, idet han købte til 21 euro og solgte til 22 euro. MJM modtog repræsentative vareprøver på de varer, de var interesseret i. I vareprø- verne, som vidnet selv havde udvalgt i Paris, stod stof- og farvenr. Prøverne var repræsenta- tive for varepartiet. Derudover modtog MJM en pakkeliste og masterliste, hvorfra der kunne bestilles prøver. Han har ikke modtaget MJM s købsordre P

13 Proformafakturaen af 17. december 2004 var en bekræftelse på, hvad der var solgt, samt en betalingsinstruktion og pakkeliste. Den er sendt til MJM. Proformafakturaen, dateret 25. januar 2005, med håndskrevne rettelser er enten sendt på e- mail eller fax til MJM, og det er den, MJM har betalt ud fra. MJM modtog, hvad de havde bestilt og betalt for. Meget af kontakten med Tom Monios foregik telefonisk. Han opfordrede Tom Monios til at tage til Paris eller i det mindste få en repræsentant i Paris. Con.Coms speditør var på et tidspunkt på lageret i Paris, og han var også selv på lageret for at besigtige varerne. Der blev solgt ex works. MJM afviste på intet tidspunkt, at de selv var forpligtet til at afhente varerne. Ecu Line oplyste, at de ikke kunne eksportere til Canada uden eksportdokumenter. Derfor sendte han Con.Coms faktura til Ecu Line, og Ecu Line lavede også sin egen eksport- faktura. Proformafakturaen skulle MJM bruge til fortoldning. Varecertifikatet udgør dokumentation for, at varerne kan transporteres toldfrit inden for EU s grænser. Varecertifikatet kan være udstedt på vegne af Diesel. Det behøver ikke væ- re udstedt af Diesel. Det var et andet certifikat, der blev sendt med forsendelsen første gang. Dieselfakturaen er en maskeret kopi, hvor modtagerens navn og priserne er skjult, hvilket er normalt i branchen. MJM kunne ikke afbestille Skint den 30. maj 2005, idet forsendelsen allerede var frigi- vet og hentet af Ecu Line. Skint var også en stock- lot, hvilket MJM var bekendt med. Han går ud fra, at MJM modtog de bestilte Fanker og Skint jeans. MJM var selvfølgelig berettiget til at få 3304 stk. Fanker jeans. Han går ud fra, at jeans ne blev pakket efter Tom Monios liste med størrelser. Vidnet modtog en faktura fra D.A.H. MJM har aldrig returneret varerne, og de har heller ikke drøftet det. I e- mailen af 13. februar 2006 bad han Tom Monios oplyse, hvad han havde på sit lager, idet Con.Com evt. havde en køber. Tilbuddet om at hjælpe med at sælge varerne var kun afhængig af andet salg. De talte også efterfølgende om, at han skulle forsøge at sælge varepartiet for MJM, men han modtog aldrig en opdateret lagerliste fra MJM med salgsbetingelser og priser og med angivelse af, hvor varepartiet kunne besigtiges. Advokat Riise- Knudsen blev anvendt som paymaster for at gøre handlen tryg både for Con.Com og MJM. MJM blev derved sikret, at de fik varerne udleveret, og at pengene ikke gik direkte til Con.Com. Han havde tidligere anvendt Riise- Knudsen som formidler på andre

14 handler. Han går ud fra, at han videresendte Tom Monios e- mail af 21. december 2004 til Riise- Knudsen, som han skrev i e- mailen af samme dato, at han ville gøre. Han erindrer ikke, at han havde en telefonkonference med Tom Monios den 22. december Advokat Morten Riise- Knudsen har forklaret, at han er partner i advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S. Siden begyndelsen af 1990 erne har han fungeret som advokat for Lars Poulsen og dermed også for Con.Com. Arbejdet har typisk bestået i udfærdigelse i kontrak- ter, men han har også bistået ved 8-10 handler som i denne sag. Den første tvist i denne sag, var han ikke involveret i. En paymasters opgave består i at sørge for at fordele købesummen til sælger og evt. provision til mellemhandleren. Typisk får de besked om, at der vil blive indbetalt et beløb, hvorefter de sørger for at koble deres bank på for at kontrollere, at der ikke er tale om hvid- vaskning. Han har aldrig lavet aftaler om deponering. Der var alene tale om kontantkøb, og det skulle som regel gå ret hurtigt. Somme tider kendte de køber i forvejen, men det gjorde de ikke denne gang. Nærværende sag var ikke en deponeringssag. Ved en deponeringssag bliver der formuleret betingelser for frigivelse. Lars Poulsen ville berolige Tom Monios, idet Tom Monios var ny i forretningsverde- nen, og fordi der havde været problemer med en rembours i en tidligere handel. Vidnets op- gave var kun at sørge for at fordele pengene korrekt til Con.Com og D.A.H. Hans klient var Con.Com. Af oprettelsesbilaget, dateret den 7. januar 2005, fremgår, at Con.Com var konto- indehaver. Forud herfor modtog han den 17. december 2004 en e- mail fra Lars Poulsen, men der skete ikke andet i sagen før jul. E- mailen var ikke vedhæftet bilag. Han husker ikke, om han modtog e- mailen af 28. september 2004 fra Lars Poulsen. På dette tidspunkt havde han ikke oprettet en sag, men det er korrekt, at e- mailadressen tilhører hans sekretær. Hans tidli- gere e- mailadresse, der fremgår af Con.Com s proformafaktura af 17. december 2004, udgik af brug i Han har ikke modtaget MJMs e- mail af 21. december Den blev heller ikke videre- sendt af Lars Poulsen. Han var ikke på noget tidspunkt i kontakt med Tom Monios og deltog ikke i en telefonkonference den 22. december Han har ikke haft telefonsamtaler med Tom Monios om, hvordan han skulle forholde sig med købesummen, og har heller ikke før maj 2005 modtaget e- mails fra Tom.

15 Han modtog ca Euro fra MJM den 6. januar Derefter modtog han igen be- talinger fra MJM i februar og marts Pengene blev ikke Fra Lars Poulsen modtog han fakturaer fra D.A.H og Con.Com, og det var på dette grundlag, at han fordelte pengene. Fakturaerne fik han af flere omgange, fordi der blev æn- dret i antallet i ordren. Når et beløb skulle frigives, kontrollerede hans sekretær, at varepartiet var til stede, hvilket hun fik bekræftet telefonisk enten fra varelageret eller af Lennart Borg. Pengene blev frigivet, når han modtog fakturaer fra D.A.H og modtog besked om, at de frigivne varer var til stede på varelageret. Det var hans opgave at sørge for, at sælger fik sine penge, så køber kunne få sine varer. Det var ikke hans problem, om køber havde fået besked på, at varerne var klar til afhentning. MJM var forsinket med betalingen, og varerne havde ligget klar læn- ge. Idet køber således var i mora, var det eneste, vidnet sikrede sig, inden han overførte pen- gene, at varerne stadig var til stede, og det var de. Han afregnede sagen over for Con.Com den 31. marts 2005 efter at have overført det sidste beløb. Salæret var på kr. + moms, idet han fakturerede mellem kr. og kr. pr. overførsel. Han modtog ikke kopi af Tom Monios e- mail af 26. maj Derimod modtog han et opkald fra Tom Monios den 27. maj Det var første gang, han talte med Tom Monios. Denne havde en forventning om, at vidnet stadig havde pengene stående, hvilket vidnet be- nægtede, idet der var tale om en kontanthandel. Tom Monios blev meget vred og sagde, at Der er ikke indgivet adfærdsklager i sagen. Lennart Borg har forklaret, at han kendte ejeren af D.A.H, som han havde handlet meget med. Han fik rådighed over varepartiet og kontaktede Lars Poulsen, der sørgede for handlen. Vidnet skulle sørge for det praktiske vedrørende udleveringen fra D.A.H. Han havde telefonisk kontakt med MJMs speditør, Ecu Line, i Canada, hvor han spurg- te, hvem der skulle afhente varerne. Zenip var speditør og den kontakt, som Ecu Line an- vendte som agent. Sam var D.A.H s samarbejdspartner i Frankrig. Vidnets e- mail af 12. april 2005 var en meddelelse om, at Skint var klar til afhentning. Han havde talt med Zenip i tele-

16 fonen, men de forstod ikke rigtig hinanden, hvorfor han kontaktede Ecu Line. Zenip var me- get svær at samarbejde med, og de havde en meget dårlig kontakt. Ecu Line gav Zenip besked om, at varerne var betalt, og Zenip ville straks sende en lastbil efter varerne. Vidnet sagde, at han måtte vente, til Lars havde bekræftet, at pengene var modtaget. Dette blev Zenip meget vred over. Herefter hørte vidnet ikke mere. Det er vidnets opfattelse, at varerne blev hentet. Lagerhotellet har formentlig en kvitte- ring på, at varerne er blevet udleveret til køber. Bill Daoussis har forklaret, at han var ansat som operation manager hos Omnilogistics fra marts 2003 til august Ecu Line var af Omnitrans/Omnilogistics antaget som transportør for oversøiske transporter til Canada. MJM instruerede Omnitrans vedrørende transporten af Skint og Fanker jeans, og vid- net videregav ordren til Ecu Line. Faxen af 10. marts 2005 fra vidnet til Sam er en anmodning om instruktioner for af- hentning af Fanker. Den håndskrevne note på faxen er ikke skrevet af vidnet, men var note- ret på faxen, da han modtog den retur fra Frankrig, og udgør instruktioner for afhentning af varerne. Den vedhæftede pakkeliste modtog han fra Frankrig. Så vidt han husker, sendte han ikke en tilsvarende fax vedrørende Skint, og han mod- tog heller ikke instruktioner retur fra Frankrig. Han husker ikke at have modtaget meddelel- se om, at Skint var afhentet. Så vidt han husker, afhentede de kun varer i Frankrig én gang, dvs. forsendelsen med Fanker. Et lagerhotel vil normalt ikke udlevere varer uden kvittering fra transportfirmaet. Parternes argumenter MJM har vedrørende påstand 1 gjort gældende, at overførslen af USD den 12. august 2003 til Con.Com udgjorde et depositum, som Con.Com var forpligtet til at returnere fuldt ud til MJM, da handlen ikke blev gennemført. Det er dokumenteret, at samtlige vareprøver blev returneret af MJM. Con.Com har ikke dokumenteret at have modkrav mod MJM, og va- reprøverne må i øvrigt anses for at have været af ubetydelig værdi. Det bestrides, at MJM skulle have udvist retsfortabende passivitet. MJM blev den 2. oktober 2003 stillet i udsigt at ville modtage beløbet, og MJM rykkede flere gange herfor bl.a. den 14. oktober 2003, og også

17 efter modtagelsen af de ca USD den 10. december MJM skal derfor have med- hold i sit tilbagebetalingskrav som anført i påstand 1 med rente som påstået, jf. CISG artikel 78. Overfor Con.Com har MJM vedrørende påstand 2 gjort gældende, at der mellem parterne blev indgået en aftale om køb af Fanker og Skint jeans på vilkår og med specifikationer og krav som angivet i MJMs købsordre, PO , herunder med den anførte dokumentation. Leveringsvilkåret FOB Paris er angivet både i Con.Coms proformafaktura af 17. de- cember 2004 og i MJMs købsordre og må anses for aftalt mellem parterne. Con.Coms pro- formafaktura af 25. januar 2005 med angivelse af Ex Works Paris er ensidigt udarbejdet af Con.Com og er ikke kommet frem til MJM. Con.Com var i henhold til parternes aftale forpligtet til at inspicere varerne for MJM, herunder sikre, at varerne blev pakket i overensstemmelse med aftalen. Dette var en forud- sætning for handlen, hvilket MJM oplyste Con.Com om bl.a. ved e- mail af 12. marts 2005 og 21. april 2005, hvor også MJMs size breakdown var vedhæftet. Con.Com har på intet tids- punkt gjort indsigelse mod hverken MJMs købsordre eller size breakdown, hvorfor købsord- ren er en bindende aftale. Con.Com leverede ikke den fornødne dokumentation, hvilket i sig selv udgør en væ- sentlig misligholdelse af parternes aftale. MJM modtog leverancen af Fanker, men denne var mangelfuld i relation til antal, far- ve, vask og størrelse, idet den ikke svarede til parternes aftale, og derfor udgjorde en væsent- lig misligholdelse af parternes aftale. Der er ikke grundlag for at antage, at mankoen er op- stået under transporten, idet det modtagne antal Fanker jeans stemmer med pakkelisten vedhæftet faxen fra Omnitrans. MJM modtog aldrig levering af Skint, og Con.Com har ikke dokumenteret, at varerne er udleveret til MJMs fragtfører. Skulle retten finde, at der mellem parterne var aftalt Ex Works Paris, har Con.Com ikke bevist, at Skint var stillet til rådighed for MJMs fragtfører. Efter Bill Daoussis var fragtføreren aldrig på lagerhotellet for at afhente Skint, hvilket støttes af e- mailen af 12. oktober 2005 fra Omnitrans. Con.Com var forpligtet til at give MJM behø- rig meddelelse om, at varen var klar til levering, men en sådan meddelelse blev ikke givet. Con.Com burde have sikret sig dokumentation for, at varen var udleveret, men Con.Com

18 har ikke fremlagt f.eks. konnossement for Skint, som de har for Fanker. Risikoen for varens undergang er derfor ikke overgået til MJM. MJM reklamerede over manglerne den 26. maj 2005 og hævede købet den 30. maj Det er dokumenteret, at forsendelsen med Fanker led af væsentlige mangler, og denne væ- sentlige misligholdelse medfører, at MJM i medfør af artikel 51, stk. 2, var berettiget til at op- hæve aftalen i sin helhed, herunder købet af Skint, idet det var en samlet købsaftale. Subsi- diært gøres det gældende, at MJM var berettiget til at ophæve købet af Skint, idet det var af særlig betydning for MJM at modtage forsendelsen sammen med Fanker, og idet Skint for- sendelsen ifølge Lars Poulsens forklaring bestod af mere end én vask, hvilket ikke var i over- ensstemmelse med parternes aftale. Con.Com var på vegne MJM forpligtet til at undersøge og sikre varerne i Paris, hvorfor MJM ikke havde en selvstændig undersøgelsespligt. Subsidiært iagttog MJM sin undersøgel- sespligt ved undersøgelsen af varerne efter modtagelsen i Canada, jf. artikel 39. MJM kunne på grund af Con.Coms manglende fremsendelse af den nødvendige do- kumentation ikke videresælge Fanker, og derfor kunne MJM ikke foretage tabsbegrænsning i form af videresalg. Con.Com fik fra begyndelsen mulighed for at afhente og videresælge va- repartiet, og det er udokumenteret, at Con.Com manglede informationer for at kunne sælge varerne. Som følge af ophævelsen kan Con.Com afhente de modtagne Diesel Fanker jeans hos MJM mod tilbagebetaling af købesummen med tillæg omkostninger og renter som krævet i påstand 2 og 3. Overfor advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S gøres det gældende, at Riise- Knudsen som led i gennemførelsen af handlen mellem MJM og Con.Com modtog et beløb på EUR til deponering, som han var forpligtet til at tilba- gebetale til MJM, da betingelserne for frigivelse viste sig ikke at være tilstede. Endvidere handlede Riise- Knudsen som følge af den uberettigede frigivelse af det de- ponerede beløb ansvarspådragende, hvorfor han er erstatningsansvarlig for MJMs tab i den forbindelse. Riise- Knudsens rolle var at erstatte en rembours, og han påtog sig ved aftalen visse videregående forpligtelser over for MJM. Lars Poulsen instruerede ved e- mail af 28. september 2004 Riise- Knudsen om hans rolle i sagen, herunder at MJM ønskede, at Riise-

19 Knudsen skulle verificere, at MJM købte Diesel jeans med originale Diesel papirer, og han modtog i den forbindelse Con.Coms proformafaktura, hvor leveringsbetingelsen FOB frem- går. Det gøres gældende, at Riise- Knudsen bærer risikoen for, at MJMs e- mail af 21. decem- ber 2004 med instruktioner til Riise- Knudsen, ikke kom frem til ham. Subsidiært må det læg- ges til grund, at instruktionerne i e- mailen blev videregivet til Riise- Knudsen af Con.Com. Det fremgår tydeligt af MJMs e- lle være af højeste standard. Subsidiært gøres det gældende, at Riise- Knudsen handlede ansvarspådragende ved ikke at have afklaret parternes forventninger til hans rolle i handlen og dermed omfanget af det hverv, som han var tillagt. Som advokat er Riise- Knudsen underlagt en streng ansvars- norm i form af professionsansvar og burde som minimum have adviseret MJM, da han over- førte købesummen til leverandøren og sælgeren. Desuden burde han have overvejet at bede om at se den købsordre, som MJM henviste til ved hver pengeoverførsel. Eftersom Riise- Knudsen handlede i regi af det advokatfirma, hvori han er medejer, hæfter advokatfirmaet for hans handlinger. Det gøres herudover gældende, at Con.Com, advokat Morten Riise- Knudsen og Advo- katfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S hæfter solidarisk. Til støtte for påstand 3 gøres det gældende, at Con.Com er erstatningsansvarlig for MJMs udgift på 5.476,97 CAD til opbevaring af de leverede Fanker bukser, som følge af Con.Coms væsentlige misligholdelse af aftalen, og med tillæg af renter som påstået. Con.Com har over for påstand 1 gjort gældende, at den af MJM foretagne betaling på USD ikke kan anses for et depositum, og at Lars Poulsens forklaring om aftalens indhold vedrørende vareprøverne må lægges til grund. Efter returneringen af vareprøverne til Con.Coms samarbejdspartner meddelte Lars Poulsen MJM, at MJM som udgangspunkt ikke var berettiget til at modtage et beløb retur, men at man pr. kulance returnerede ca USD. Desuden har MJM har udvist retsfortabende passivitet ved først den 2. august 2005 at have gjort kravet gældende over for Con.Com. Såfremt MJM mente sig berettiget til et beløb,

20 kunne MJM have modregnet kravet i parternes næste handel. Subsidiært var Con.Com beret- tiget til at fradrage sine omkostninger med kontraheringen i den returnerede købesum. I øvrigt bestrides den af MJM krævede forrentning fra 2. oktober Over for påstand 2 har Con.Com gjort gældende, at Con.Com har opfyldt de indgåede afta- ler med MJM i overensstemmelse med, hvad MJM var berettiget til at forvente. MJM fik i efteråret 2004 tilbudt et stock- lot, hvilket var MJM bekendt, idet MJM mod- tog lagerlisten, og MJM kunne derfor ikke udvælge særlige størrelser, vaske, farver m.v. Ef- tersom MJMs købsordre PO ikke er modtaget af Con.Com, er den ikke en del af par- ternes aftalegrundlag. Con.Com overgav i rette tid de fornødne dokumenter til videresalg af Diesel jeans Fanker og Skint til MJM, hvorfor det bestrides, at MJM af den grund skulle have misligholdt aftalen. Det bestrides desuden, at leverancen af Fanker forsendelsen var mangelfuld i et om- fang, som berettiger MJM til at gøre væsentlig misligholdelse gældende. Con.Com har heref- ter ikke handlet ansvarspådragende og er dermed heller ikke erstatningsansvarlig. I henhold til Con.Coms proformafaktura skete leveringen ex works Paris, og det var i henhold til denne proformafaktura, at MJM betalte købesummen. MJM har ageret efter ex works, og det fremgår af den fremlagte e- mailkorrespondance med MJMs transportør Ecu Line, at MJM havde instruktionsbeføjelser over transporten af Skint. Risikoen for bortkomst af Skint er overgået til MJM, idet varepartiet er stillet til købers rådighed. Leverancerne af Fanker og Skint jeans er to af hinanden uafhængige aftaler. For begge køb bestrides det, at MJM på noget tidspunkt har hævet købet. I henhold til artikel 38 havde MJM pligt til at undersøge Fanker ved leveringens over- gang i Paris, men MJM valgte desuagtet ikke inspicere varerne før ved ankomsten til Cana- da. Misligholdelsesbeføjelser skal gøres gældende inden for rimelig tid, efter at køber har mulighed for at undersøge varerne, jf. artikel 39, og MJM har aldrig givet Con.Com en sådan meddelelse. Idet MJM ikke straks reklamerede, har MJM mistet sin ret til at gøre eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende. Ved ikke at have forsøgt at foretage dækningssalg har MJM desuden ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt. Der er tale om modeprægede varer, som hurtigt mister værdi, hvor- for MJM i henhold til. artikel 88, stk. 2, havde en særlig forpligtelse til at søge varerne solgt.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken

Klager. J.nr. 2010-0190 UL/aq. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9480 Løkken Nævnet har modtaget klagen den 17. august 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. marts 2009 Sag 221/2007 (2. afdeling) Task I/S ved Jesper Balle (advokat Anders Aagaard) mod Knud Holscher Industriel Design A/S (advokat Ingrid Brix Jensen) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. oktober 2011 Sag 148/2009 (1. afdeling) Lloyd s syndikaterne: Aegis Syndicate no. 1225, Beazley Syndicate no. 2623, Beazley Syndicate no. 0623, Millennium Syndicate

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejerlejlighed og indgik derfor i sommeren 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kim Andreasen og Claus Prehn Hovedgaden 14 3460 Birkerød Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0027 afsagt den 16. juni 2015 ****************************** KLAGER ES (3 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Trier Ski A/S Trier Ski A/S REJSEMÅL Skirejse.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Husbørsen ApS v/ advokat Tom Bramminge Christensen Albanigade 30, 1 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om klagerne har krav på, at indklagede tilbagebetaler

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor den 8. maj 2008 en formidlingsaftalen med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres fritidshus og indgik derfor den 8. maj 2008 en formidlingsaftalen med indklagede. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Havnegade 47 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 16. oktober 2009. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)).

D O M. Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). D O M Afsagt den 4. marts 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Linde Jensen, Bo Østergaard og Sophie Becher (kst.)). 19. afd. nr. B-763-13: Dantil Pantebrevsinvest ApS (advok Claus Hastrup

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 9. november 2012 Sag 376/2010 (2. afdeling) Hotel Trouville A/S under konkurs, Anpartsselskabet af 22. juli 1942 ApS under konkurs og KSX 2 ApS under konkurs (advokat

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING

ANKENÆVNET FOR FERIEHUSUDLEJNING Side1 AFGØRELSE FRA Ang. klagesag 2012-BVG-12 Klager Line Marcussen Rydtoften 18 2750 Ballerup Indklagede Bundviggaard Aps C/o Møllergaarden Saltøvej 136 4700 Næstved CVR 28690789 Klageemne Tvist om forbrugsafregning,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere