UDSK RI F T DOM Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSK RI F T DOM. 2727056 Canada. mod. Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com"

Transkript

1 - CRI UDSK RI F T A F SØ- & H A ND E LSR E T T E NS D O M B O G DOM Afsagt den 26. februar 2010 H Canada (opr. MJM Athletic Surplus Inc.) (Advokat Jacob Mosegaard Larsenz) mod 1) Con.Com Inc. ApS (Advokat Jens Ahrendt) 2) Advokat Morten Riise- Knudsen (Advokat Philip Søren Thorsen) 3) Advokatfirmaet Varming og Riise- Knudsen I/S (Advokat Philip Søren Thorsen) Indledning og påstande Sagen drejer sig om, hvorvidt et af MJM Athletic Surplus Inc. (herefter MJM) til Con.Com Inc. ApS (herefter Con.Com) indbetalt beløb var et depositum (påstand 1), og om MJM over

2 - 2 - for Con.Com med rette har hævet en handel og derfor har krav på tilbagebetaling af en kø- besum indbetalt til Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen, og om advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming og Riise- Knudsen har handlet ansvarspådragende ved at frigive beløbet til sælgeren af varerne (påstand 2), og om Con.Com er pligtig at betale for opbevaring af varerne (påstand 3). MJM har nedlagt påstand om, at 1. Con.Com tilpligtes at betale USD 8.022,94 til MJM med tillæg af procesrente fra den 2. oktober Principalt: Con.Com, advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S tilpligtes at betale, in solidum, EUR til MJM med tillæg af proces- rente fra den 22. marts 2005 for Con.Com s vedkommende, subsidiært tillige for advo- kat Morten Riise- Knudsens og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S s ved- kommende, dog mod at MJM meddeler samtykke til, at de af Con.Com leverede stk. cowboybukser af mærket Diesel, model Fanker, beroende hos The Fashion Distri- butors, Canada, kan udleveres fra lageret til afhentning af Con.Com. Subsidiært: Con.Com, alternativt advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S in solidum, tilpligtes at betale EUR til MJM med tillæg af procesrente fra den 22. marts 2005 for Con.Com s vedkommende, subsidiært tillige for advokat Morten Riise- Knudsens og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S s vedkommende, dog mod at MJM meddeler samtykke til, at de af Con.Com leverede stk. cowboybukser af mærket Diesel, model Fanker, beroende hos The Fashion Distributors, Canada kan udleveres fra lageret til afhentning af Con.Com.

3 - 3 - For det tilfælde at advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S frifindes i forhold til både den principale og den subsidiære påstand 2, nedlægges følgende mere subsidiære påstand i relation til disse: Advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S skal anerkende at være erstatningsansvarlige, in solidum, over for MJM for det kausale, adækvate tab, som MJM måtte lide ved, at advokat Morten Riise- Knudsen har frigivet EUR til Con.Com. 3. Con.Com tilpligtes at betale CAD 5.476,97 til MJM med tillæg af procesrente af CAD 2.924,49 fra sagens anlæg og af CAD 2.552,48 fra 3. december Con.Com har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Advokat Morten Riise- Knudsen og Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S har nedlagt på- stand om frifindelse. Sagens oplysninger Tvist 1: I sommeren 2003 drøftede Con.Com og MJM muligheden for, at MJM skulle købe et parti Diesel jeans. I den anledning sendte Con.Com et antal vareprøver til MJM, efter at MJM hav- de indbetalt USD Købet blev imidlertid ikke til noget, og den 3. september 2003 re- turnerede MJM via Fedex en pakke på 11,4 kg. til Con.Coms samarbejdspartner Stuart Co- hen. MJM gør gældende, at beløbet var et depositum, der skulle tilbagebetales ved vareprø- vernes returnering, hvilket bestrides af Con.Com, der dog den 10. december 2003 tilbagebe- talte USD 1.977,06 til MJM. Tvist 2: I efteråret 2004 indledte Con.Com og MJM forhandlinger om MJM s køb af en del af et parti Diesel Jeans. Lars Poulsen fra Con.Com sendte i den forbindelse den 28. september 2004 en e- mail til Con.Com s advokat, Morten Riise- Knudsen, hvoraf bl.a. fremgår: wishes to have you to ve

4 - 4 - we kindly ask you to verify this subject to have the Diesel documentation which will be submitted to you! MJM will forward payment by wire transfer,- and you will pay for the Diesel Jenas directly ac- cording to in Con.Com har fremlagt faktura, dateret 15. december 2004, fra D.A.H - der var Con.Com s leverandør for køb af stk. Fanker jeans til 21 USD pr. stk. MJM bestrider at have modtaget denne faktura. Den 17. december 2004 sendte Lars Poulsen e- mail til MJM vedhæftet Con.Coms pro- formafaktura af samme dato vedrørende stk. Diesel Fanker og skrev: from invoice you are paying through a lawfirm which means you are secured that your payment is be- ing forwarded subject to your purchase! Vilkårene er i proformafakturaen angivet som følger: Delivery: at once fob 155 Qai c- es/packing/transport, sanitized, EUR1 certificate from Diesel Italy to MJM stating goods are made in Italy and customs stamped for export to Canada! Terms: prepay by wire to: Lawfirm Varming & Riise- Knuds Det har senere vist sig, at denne e- mail adresse var forældet. Tom Monios fra MJM bekræftede over for advokat Riise- Knudsen købet ved mail af 21. december 2004, men anvendte imidlertid Riise- Knudsens forældede e- mailadresse, og Riise- Knudsen har bestridt at have modtaget den. I e- mailen skrev MJM: you the legal representative for this Diesel inventory. I will be in contact with you tomorrow. I need to be assured that the goods I receive will be identical in wash/style to the sample I will see of the Style Fanker - Diesel. The goods have to be of first quality and most importantly I will need the follow- ing documents as stated in the Proforma Invoice: Diesel Italy copy of invoic- es/packing/transport, sanitized, EUR1 certificate form Diesel Italy to MJM stating goods are made in Italy and cus Lars Poulsen modtog kopi af e- mailen og svarede s.d: Tom, I got your e- mail to the lawyer, - - just to explain if any- thing fails the lawfirm has to return your money since they are sitting on an es- crow acc! The lawyer will be paying for the diesel directly so it will not go through my account. I will wrap this up with you your time 9 am in the morn-

5 - 5 - MJM modtog i januar 2005 vareprøver på forskellige modeller og udvalgte model Fan- ker og model Skint. Efter forhandlinger blev parterne enige om, at MJM skulle aftage stk. Diesel jeans, model Fanker og stk. Diesel jeans, model Skint, til USD 22,00 pr. stk., i alt USD MJM overførte den 5. januar 2005 USD til Advokatfirmaet Riise- Knudsen med henvisning til r and Ladies Style Skint PO P101- MJM har fremlagt 2 købsordre nr. P , dateret 5. januar Denne omfat- ter ca stk. jeans, mens den anden omfatter stk. Fanker jeans og stk. Skint jeans for i alt USD Parterne er enige om, at den store ordre er blevet æn- dret til det mindre antal, og at denne ordre ikke er afgivet den 5. januar. Det fremgår af denne købsordre, at size breakdown er vedhæftet. Endvidere er gentaget de samme købsbetingelser som nævnt i e- mail af 21. december Con.Com har fremlagt proformafaktura, dateret 25. januar 2005, med håndskrev- ne rettelser af 10. februar 2005 for stk. Fanker jeans og stk. Skint jeans, i alt USD Vilkårene er angivet til: ms: By Wire Transfer upon receipt, nett cash. Funds to be wired through Lawfirm M.Riise- Knudsen (as per MJM bestrider at have modtaget denne proformafaktura. Den 10. februar 2005 overførte MJM USD til Advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen med henvisning til: - Herefter meddelte Lars Poulsen den 4. marts 2005 til Tom Monios, at varerne var klar til afhentning den 9. marts 2005 og bad om telefonnummer og navn på MJM s fragtfører, samt at papirarbejdet ville blive lavet den 7. maj Den 10. marts 2005 bad Bill Daoussis hos MJMs speditør Omnilogistics, Canada, eliste, der viser, at der var tale om Fanker jeans, 5 paller med 110 bokse indeholdende hver ca. 25 stk. Tom Monios sendte den 10. marts 2005 til Lars Poulsen en e- mail vedhæftet size- breakdown for Skint og Fanker. Af e- mailen fremgår:

6 - 6 - I need to ship along with the 3300 units of the Fanker 2484 units of the ladies Skint. My buyer needs two deliveries on the Skint. I need to pick up the goods at once. I have attached the size breakdown that I need for Skint. Please have the warehouse pick the sizes I have requested. I will wire you tomorrow ,00 Euro to your lawyers. Please confirm. I will tell my freight forwarder to wait on the pick up until you prepare the Skint Ved e- mail af 12. marts 2005 skrev Tom Monios til Lars Poulsen: With the size run I gave you? Can you e- mail me or fax me a packing list for my shipment. I do not want to receive the goods and find out you shipped me not to my specifica- tions THIS CAN NOT HAPPEN. I need to know exactly what you are Lars Poulsen svarede samme dag, at Fanker allerede var pakket, og at Skint kunne væ- re klar til afhentning én dag efter betaling. MJM overførte den 22. marts 2005 EUR som betaling for Skint. Der er af Con.Com fremlagt faktura fra D.A.H. vedr stk. Skint jeans til en pris på i alt EUR Lars Poulsen meddelte den 28. marts 2005 Tom Monios, at Fanker allerede var afhentet af MJM s fragtfører, og at Skint kunne afhentes tirsdag, hvor også EUR1 certi- fikat for begge forsendelser ville blive sendt. Ved e- mail af 29. marts 2005 sendte Con.Com eksportfaktura for stk. Denim jeans, i alt USD ,50, Delivery: EXW Warehouse Paris, til MJM, og meddelte, at MJM s fragtfører samme dag ville blive kon- taktet vedrørende afhentning af Skint, idet ordren allerede var pakket, hvorfor det ikke på dette tidspunkt var muligt at ændre den. Parterne korresponderede herefter den april 2005 vedrørende udstedelse af eksportdokumenter. I den forbindelse kontaktede Lennart (Dubee) Borg Con.Com og hovedkontoret for Ecu Line - Omnilogistics undertransportør vedrørende afhent- ning af Skint jeans, idet Ecu Line s export manager, Zineb Safi havde bedt om oplys- ninger om, hvem Lennart Borg var, samt hvad det drejede sig om, da det gods, han hentede for 3 uger siden, stadig lå på hans lager på grund af manglende dokumenter til toldbehandlingen..

7 - 7 - Tom Monios kontaktede igen den 21. april 2005 Lars Poulsen og bad ham be- kræfte, at Skint og Fanker ville blive modtaget samtidig, og pakket i henhold til den vedhæftede size breakdown. Samme dato bekræftede transportøren, at forsendelsen på 5 paller var gået gen- nem tolden i Frankrig. I henhold til det fremlagte konnossement fra Ecu Line blev de 5 paller afhentet hos D.A.H. og lastet ombord på et skib til Montreal, Canada, den 29. april 2005, hvor de blev frigivet af tolden den 20. maj Tom Monios reklamerede over for Lars Poulsen ved e- mail af 26. maj 2005, hvor- af fremgår: I only received one style t two styles (Fanker men s 3403 units and Skint ladies 2506 units). So far my warehouse did a quick physical count by counting cartons and totaling up to the units on each carton and they adviced me I received 2707 units... Second On the style that I did receive the Fanker I ordered one wash as my purchase order. I received multiple washes 00738, 00838, different washes. You never informed me that I would be receiving a style with so many different washes. I would never purchased the goods!... You need to correct this situation. I will return all the goods and I would like my money to be refunded immediately if you do not come up with a solu- the goods for me and I trusted you to make sure that we will not encounter any problems. I never received a packing list with the shipment and I still have not received any official docu Efter en fintælling af de modtagne Fanker jeans meddelte Tom Monios den 31. maj 2005 til Lars Poulsen, at der var modtaget stk. Fanker jeans bestående af 5 forskel- lige vaske, heraf stk. i vask 00711, og at 90 % af de modtagne størrelser var fra størrelse 26 to 29, hvilket var uacceptabelt. Samtidig blev Lars Poulsen opfordret til straks håndtere problemet. Den 30. maj 2005 skrev Tom Monios til Lars Poulsen og med kopi til Riise- Knudsen, at han ville returnere varerne, og at det hos advokatfirmaet deponerede be- løb på EUR skulle tilbagebetales. Idet MJM forventede, at forsendelsen med Skint tillige ville indeholde væsentlige forskelle i forhold til det bestilte, hævede MJM samtidig ordren på Skint. Lars Poulsen meddelte den følgende dag, at ordren på Skint

8 - 8 - ikke kunne ophæves, idet Con.Com var i besiddelse af kvitteringer fra Ecu Line på, at de ville afhente forsendelsen. Ecu Line har oplyst, at de ikke har afhentet yderligere forsendelser til MJM end forsendelsen den 29. april 2005 på 5 paller Fanker. Omnitrans meddelte den 31. maj 2005 Con.Com og MJM, at de ikke havde regi- streret flere forsendelse til MJM og bad i øvrigt Con.Com meddele, hvor forsendelsen vedrørende Skint i givet fald kunne afhentes. Omnitrans har i en mail af 12. oktober 2005 til Tom Monios oplyst, at de har afhe- tet 5 paller, som blev sendt til Montreal, og at de kontaktede lageret, men fik aldrig op- lyst et tidspunkt for afhentning af den anden forsendelse og fik aldrig udleveret pakke- liste for denne. Omnitrans og Ecu Line har aldrig udført den anden transport. Advokat Morten Riise Knudsen frigav de af MJM indbetalte beløb henholdsvis den 7. januar 2005, den 10. februar 2005 og 22. marts Con.Com kontaktede den 13. februar 2006 MJM og bad dem sende en lagerliste over Fanker jeans mhp. forsøg på at sælge varerne. Con.Com har fremlagt EUR1 varecertifikat, dateret 28. juni 2006, vedrørende stk. Diesel jeans Skint/Fanker med Diesel Italy som eksportør og MJM som mod- tager. Der er desuden fremlagt Diesel faktura af 2. april 2003 vedrørende Fanker og Skint jeans, hvori købers navn og salgspriser er skjult. MJM har som dokumentation for påstand 3 fremlagt fakturaer for omkostninger til opbevaring af 5 paller for perioden 26. maj 2005 til 24. november 2007 på i alt CAD 5.476,97. MJM er erklæret konkurs, og det eventuelle krav mod Con.Com er overdraget til en kreditor i konkursboet, Canada. Forklaringer Tom Monios har forklaret, at han var direktør for og ejer af MJM, der drev virksomhed med køb og salg af varer til kunder i hele verden. MJM blev erklæret konkurs den 15. september Vedrørende påstand 1:

9 - 9 - MJM overførte USD til Con.Com som depositum for vareprøver. Forinden havde han telefonisk aftalt med Lars Poulsen, at pengene ville blive tilbagebetalt, såfremt handlen ikke blev til noget. Alle vareprøver blev som aftalt returneret til Stuart Cohen, der var Lars Poulsens partner på handlen. Eftersom MJM ikke modtog pengene retur, spurgte han, hvornår det ville ske, idet Lars Poulsen flere gange havde sagt, at pengene var sendt. Under et møde i New York bekræftede Lars Poulsen, at pengene ville blive overført til MJM, men de modtog kun ca $. Lars Poulsen har ikke tidligere sagt, at han ville tilbageholde et beløb til omkostninger. Da MJM modtog de $, kontaktede han straks Lars Poulsen, der sagde, at resten af pengene nok skulle komme. Lars Poulsen sagde, at ikke alle vareprøverne var returneret, hvilket vidnet benægtede. Derfor faxede han FedEx fragtsedlen til Lars Poulsen som bevis på, at alle vare- prøverne var returneret. Værdien af vareprøverne var formentlig et par hundrede dollars. Vedrørende påstand 2 og 3: Forhandlinger om en ny handel begyndte i september Lars Poulsen fortalte, at han var distributør for Diesel i Skandinavien. Uanset at Con.Com skyldte ham USD, var han in- teresseret i handlen, idet Lars Poulsen havde lovet ham at sende de sidste penge. Han var Con.Coms bank, men det ønskede Lars Poulsen ikke. I stedet foreslog Lars Poulsen, at MJM kunne overføre pengene til Con.Coms in t blev accepteret. Lars Poul- sen sagde, at MJM derved var sikret. Advokat Riise- Knudsen skulle bekræfte, at han modtog alle de ønskede dokumenter, og at MJM modtog, hvad de havde bestilt. Købesummen måtte ikke blive frigivet til Con.Com, før MJM havde meddelt, at det var i orden. Dette forklarede han Riise- Knudsen telefonisk og på e- mail. Han regnede med, at Riise- Knudsen arbejdede for MJM, idet han modtog MJM s penge. Da han modtog Con.Coms proformafaktura med en e- mail af 17. december 2004, var de fortsat i telefoniske forhandlinger om handlen. MJM anvendte altid FOB som standard le- veringsklausul. Dokumenterne, som anføres i proformafakturaen, var nødvendige for at ind- føre varerne i Canada og for at bevise over for MJMs kunder, at varerne var ægte. E- mailen af 21. december 2004 var en oplistning af MJMs krav til bankoverførslen, og han bad samme dag Lars Poulsen sikre sig, at Riise- Knudsen havde modtaget e- mailen. Næ-

10 ste morgen havde han et telefonmøde med Riise- Knudsen og Lars Poulsen, der bekræftede, hvad de havde aftalt. Det var Lars Poulsen, der arrangerede telefonmødet. Lars Poulsen sag- de, at han var på telefonlinjen sammen med sin advokat. MJM afgav bestilling på Diesel Jeans model Fanker og model Skint med angivelse af styles, stof, vask og størrelse ud fra den liste, som Lars Poulsen havde sendt til ham, og ud fra de ønsker, MJMs kunder havde givet. Han var ikke interesseret i at købe et restparti, idet MJMs købere ikke var interesseret heri. Han har ikke modtaget proformafakturaerne af 25. januar, med rettelser af 10. februar På et tidspunkt ændrede han i antallet i bestillingen. Lars Poulsen nævnte ikke på no- get tidspunkt, at MJM skulle aftage et vist kvantum. Primo marts meddelte MJMs kunde, hvor mange Skint Jeans de ønskede. Derefter sendte han e- mailen af 10. marts 2005 til Lars Poulsen med afgivelse af bestilling på 2484 stk. Skint og bad ham sørge for, at de kunne af- hente Skint samtidig med Fanker for at spare transportomkostninger, og fordi køberen gerne ville have det hele samtidig. Samtidig vedhæftede han size breakdown for både Skint og Fanker, så Lars Poulsen havde dem samlet. Lars Poulsen havde tidligere modtaget size breakdown for Fanker. Bortset fra, at prisen på Skint var steget på grund af det mindre kvantum, var MJMs købsordre P uændret. Hverken Lars Poulsen eller Riise- Knudsen reagerede efter at have modtaget MJMs købsordre og size breakdown. For at undgå misforståelser præciserede han sine krav over for Lars Poulsen i e- mailen af 12. marts 2005, idet han ville sikre sig, at han modtog de korrekte størrelser m.v. Idet MJMs kunde ønskede at købe yderligere 100 Fanker og 25 Skint, forsøgte han at udvide ordren, men Lars Poulsen meddelte i e- mailen af 29. marts 2005, at det ikke kunne lade sig gøre. Proformafakturaen sendt med mail den 29. marts 2005 blev udfærdiget af Con.Com, for at varerne kunne gå igennem tolden. Da han modtog proformafakturaen, kunne han se, at den ikke passede med antallet i hans købsordre, hvorfor han sendte e- mailen af 21. april Pakkelisten modtog han først sammen med forsendelsen. Da forsendelsen ankom, opdagede han, at der kun var Fanker og i hvert fald i mere end én type vask, hvilket ikke stemte overens med hans bestilling. Han skrev straks til Lars Poulsen ved e- mail af 26. maj 2005, at de var nødsaget til at returnere varerne, og at pengene

11 skulle returneres. Han ringede også straks til Riise- Knudsen og fortalte, hvad der var galt. Riise- Knudsen ville ringe til Lars Poulsen og finde ud af, hvad der foregik. MJM har aldrig modtaget Skint bukserne. Da lageret havde optalt forsendelsen efter style og vask, skrev han igen til Lars Poulsen ved e- mail af 31. maj De i retten foreviste bukser er eksempler på de typer vask, der blev modtaget. Fire af dem var ikke bestilt af MJM. Ved e- mail af 30. maj 2005 hævede han handlen på Skint. Lars Poulsen havde meddelt, at Skint ordren ville bestå af to vaske, selvom MJM kun havde bestilt én vask. Han regnede derfor med, at forsendelsen med Skint også ville være forkert. Lars Poulsen kontaktede på intet tidspunkt MJM og spurgte, hvorfor de ikke havde af- hentet deres Skint bukser. MJM var ikke vareforsikret. Han har ikke tidligere set varecertifikatet, som er fremlagt i sagen. Det er ikke et certi- fikat udstedt af Diesel, og han kender ikke det fakturanummer, der er angivet. Han har hel- ler ikke tidligere modtaget fakturaen fra Diesel. Fakturaen passer ikke med de vaske, farver og størrelser, han bestilte. Havde han set denne faktura på forhånd, havde han ikke accepte- ret ordren. Selvom han havde modtaget de varer, han havde bestilt, havde det ikke været muligt at sælge dem, idet den fremlagte faktura ikke udgør et ægthedsbevis, fordi købers navn ikke fremgår, og der kun er én vask på fakturaen, hvorimod han modtog fem forskelli- ge vaske. Han har heller ikke modtaget fakturaerne udstedt af D.A.H. Hans kunder blev utilfredse, da de ikke modtog de lovede varer. MJM var nystartet, og det gik ud over hans image. Han ved ikke, om kunderne havde accepteret kun at modtage Skint bukser. Han husker ikke, om han reagerede på Lars Poulsens e- mail af 13. februar Han stolede ikke længere på Lars Poulsen. Varerne kunne være blevet reeksporteret til Con.Com, og det ville i så fald være Lars problem at dokumentere ægtheden Opbevaringsomkostningerne, faktureret af The Fashion Distributors, vedrører kun Fanker jeans. Bukserne opbevares fortsat på varelageret og er ikke en del af konkursboet, idet de ikke tilhører MJM, men Con.Com, eftersom MJM ophævede handlen. Lars Poulsen har forklaret, at han ejer 2/3 af selskabet Con.Com. I 2003/04 beskæftigede Con.Com sig primært med import/eksport af tekstiler.

12 Vedrørende påstand 1: Han blev introduceret for Tom Monios af Stuart Cohen. MJM søgte Diesel jeans til distributi- on i Canada. Con.Coms sælgere Kenny og Stuart besøgte derefter Tom Monios i Toronto og gav MJM et tilbud på Diesel jeans. På Stuart Cohens anmodning sendte vidnet vareprøver af hele partiet til MJM. Depositum blev aftalt til USD. I begyndelsen ville MJM købe hele partiet på enheder, men det blev nedsat undervejs til enheder, hvilket de i store træk blev enige om. Det endte dog med, at MJM ikke ville gennemføre handlen. Vareprøver- ne skulle returneres inden 1. september, og der skulle ikke tilbagebetales noget beløb. Vare- prøverne blev ikke returneret til tiden, og da de endelig kom, blev de returneret til Stuart Cohen og ikke Con.Com som aftalt. Idet han ønskede at opbygge et samarbejde med MJM, indvilgede han i at refundere depositum, hvis han fik vareprøverne retur. Han overførte USD til MJM den 16. oktober 2003 og yderligere USD i december De sidste USD blev aldrig siden diskuteret, og han blev ikke rykket for beløbet. Vedrørende påstand 2: Tom Monios kontaktede Con.Com igen vedrørende køb af Diesel jeans, som der var stor ef- terspørgsel på i Canada. Han meddelte TomMonios, at han disponerede over en stock lot i Paris og sendte ham en lagerliste gennem DAH/Lennart Borg. Af listen fremgik, hvilke sty- les, der kunne vælges, men ikke vask og farve. Stock lot en var på ca stk. og bestod af bl.a. overskydende varer eller varer fra annullerede ordrer. Varerne blev ikke solgt gennem de sælge denne form for varer. Tom Monios var fuldt ud bekendt med, at der var tale om et stock lot, der er et assorteret vareparti. Gennem en måned afgav Tom for MJM flere forskellige bestillinger, hvoraf mange blev afbestilt. Prisen var 60 % af den normale engrospris. Con.Com tjente 1 euro pr. buks, idet han købte til 21 euro og solgte til 22 euro. MJM modtog repræsentative vareprøver på de varer, de var interesseret i. I vareprø- verne, som vidnet selv havde udvalgt i Paris, stod stof- og farvenr. Prøverne var repræsenta- tive for varepartiet. Derudover modtog MJM en pakkeliste og masterliste, hvorfra der kunne bestilles prøver. Han har ikke modtaget MJM s købsordre P

13 Proformafakturaen af 17. december 2004 var en bekræftelse på, hvad der var solgt, samt en betalingsinstruktion og pakkeliste. Den er sendt til MJM. Proformafakturaen, dateret 25. januar 2005, med håndskrevne rettelser er enten sendt på e- mail eller fax til MJM, og det er den, MJM har betalt ud fra. MJM modtog, hvad de havde bestilt og betalt for. Meget af kontakten med Tom Monios foregik telefonisk. Han opfordrede Tom Monios til at tage til Paris eller i det mindste få en repræsentant i Paris. Con.Coms speditør var på et tidspunkt på lageret i Paris, og han var også selv på lageret for at besigtige varerne. Der blev solgt ex works. MJM afviste på intet tidspunkt, at de selv var forpligtet til at afhente varerne. Ecu Line oplyste, at de ikke kunne eksportere til Canada uden eksportdokumenter. Derfor sendte han Con.Coms faktura til Ecu Line, og Ecu Line lavede også sin egen eksport- faktura. Proformafakturaen skulle MJM bruge til fortoldning. Varecertifikatet udgør dokumentation for, at varerne kan transporteres toldfrit inden for EU s grænser. Varecertifikatet kan være udstedt på vegne af Diesel. Det behøver ikke væ- re udstedt af Diesel. Det var et andet certifikat, der blev sendt med forsendelsen første gang. Dieselfakturaen er en maskeret kopi, hvor modtagerens navn og priserne er skjult, hvilket er normalt i branchen. MJM kunne ikke afbestille Skint den 30. maj 2005, idet forsendelsen allerede var frigi- vet og hentet af Ecu Line. Skint var også en stock- lot, hvilket MJM var bekendt med. Han går ud fra, at MJM modtog de bestilte Fanker og Skint jeans. MJM var selvfølgelig berettiget til at få 3304 stk. Fanker jeans. Han går ud fra, at jeans ne blev pakket efter Tom Monios liste med størrelser. Vidnet modtog en faktura fra D.A.H. MJM har aldrig returneret varerne, og de har heller ikke drøftet det. I e- mailen af 13. februar 2006 bad han Tom Monios oplyse, hvad han havde på sit lager, idet Con.Com evt. havde en køber. Tilbuddet om at hjælpe med at sælge varerne var kun afhængig af andet salg. De talte også efterfølgende om, at han skulle forsøge at sælge varepartiet for MJM, men han modtog aldrig en opdateret lagerliste fra MJM med salgsbetingelser og priser og med angivelse af, hvor varepartiet kunne besigtiges. Advokat Riise- Knudsen blev anvendt som paymaster for at gøre handlen tryg både for Con.Com og MJM. MJM blev derved sikret, at de fik varerne udleveret, og at pengene ikke gik direkte til Con.Com. Han havde tidligere anvendt Riise- Knudsen som formidler på andre

14 handler. Han går ud fra, at han videresendte Tom Monios e- mail af 21. december 2004 til Riise- Knudsen, som han skrev i e- mailen af samme dato, at han ville gøre. Han erindrer ikke, at han havde en telefonkonference med Tom Monios den 22. december Advokat Morten Riise- Knudsen har forklaret, at han er partner i advokatfirmaet Varming & Riise- Knudsen I/S. Siden begyndelsen af 1990 erne har han fungeret som advokat for Lars Poulsen og dermed også for Con.Com. Arbejdet har typisk bestået i udfærdigelse i kontrak- ter, men han har også bistået ved 8-10 handler som i denne sag. Den første tvist i denne sag, var han ikke involveret i. En paymasters opgave består i at sørge for at fordele købesummen til sælger og evt. provision til mellemhandleren. Typisk får de besked om, at der vil blive indbetalt et beløb, hvorefter de sørger for at koble deres bank på for at kontrollere, at der ikke er tale om hvid- vaskning. Han har aldrig lavet aftaler om deponering. Der var alene tale om kontantkøb, og det skulle som regel gå ret hurtigt. Somme tider kendte de køber i forvejen, men det gjorde de ikke denne gang. Nærværende sag var ikke en deponeringssag. Ved en deponeringssag bliver der formuleret betingelser for frigivelse. Lars Poulsen ville berolige Tom Monios, idet Tom Monios var ny i forretningsverde- nen, og fordi der havde været problemer med en rembours i en tidligere handel. Vidnets op- gave var kun at sørge for at fordele pengene korrekt til Con.Com og D.A.H. Hans klient var Con.Com. Af oprettelsesbilaget, dateret den 7. januar 2005, fremgår, at Con.Com var konto- indehaver. Forud herfor modtog han den 17. december 2004 en e- mail fra Lars Poulsen, men der skete ikke andet i sagen før jul. E- mailen var ikke vedhæftet bilag. Han husker ikke, om han modtog e- mailen af 28. september 2004 fra Lars Poulsen. På dette tidspunkt havde han ikke oprettet en sag, men det er korrekt, at e- mailadressen tilhører hans sekretær. Hans tidli- gere e- mailadresse, der fremgår af Con.Com s proformafaktura af 17. december 2004, udgik af brug i Han har ikke modtaget MJMs e- mail af 21. december Den blev heller ikke videre- sendt af Lars Poulsen. Han var ikke på noget tidspunkt i kontakt med Tom Monios og deltog ikke i en telefonkonference den 22. december Han har ikke haft telefonsamtaler med Tom Monios om, hvordan han skulle forholde sig med købesummen, og har heller ikke før maj 2005 modtaget e- mails fra Tom.

15 Han modtog ca Euro fra MJM den 6. januar Derefter modtog han igen be- talinger fra MJM i februar og marts Pengene blev ikke Fra Lars Poulsen modtog han fakturaer fra D.A.H og Con.Com, og det var på dette grundlag, at han fordelte pengene. Fakturaerne fik han af flere omgange, fordi der blev æn- dret i antallet i ordren. Når et beløb skulle frigives, kontrollerede hans sekretær, at varepartiet var til stede, hvilket hun fik bekræftet telefonisk enten fra varelageret eller af Lennart Borg. Pengene blev frigivet, når han modtog fakturaer fra D.A.H og modtog besked om, at de frigivne varer var til stede på varelageret. Det var hans opgave at sørge for, at sælger fik sine penge, så køber kunne få sine varer. Det var ikke hans problem, om køber havde fået besked på, at varerne var klar til afhentning. MJM var forsinket med betalingen, og varerne havde ligget klar læn- ge. Idet køber således var i mora, var det eneste, vidnet sikrede sig, inden han overførte pen- gene, at varerne stadig var til stede, og det var de. Han afregnede sagen over for Con.Com den 31. marts 2005 efter at have overført det sidste beløb. Salæret var på kr. + moms, idet han fakturerede mellem kr. og kr. pr. overførsel. Han modtog ikke kopi af Tom Monios e- mail af 26. maj Derimod modtog han et opkald fra Tom Monios den 27. maj Det var første gang, han talte med Tom Monios. Denne havde en forventning om, at vidnet stadig havde pengene stående, hvilket vidnet be- nægtede, idet der var tale om en kontanthandel. Tom Monios blev meget vred og sagde, at Der er ikke indgivet adfærdsklager i sagen. Lennart Borg har forklaret, at han kendte ejeren af D.A.H, som han havde handlet meget med. Han fik rådighed over varepartiet og kontaktede Lars Poulsen, der sørgede for handlen. Vidnet skulle sørge for det praktiske vedrørende udleveringen fra D.A.H. Han havde telefonisk kontakt med MJMs speditør, Ecu Line, i Canada, hvor han spurg- te, hvem der skulle afhente varerne. Zenip var speditør og den kontakt, som Ecu Line an- vendte som agent. Sam var D.A.H s samarbejdspartner i Frankrig. Vidnets e- mail af 12. april 2005 var en meddelelse om, at Skint var klar til afhentning. Han havde talt med Zenip i tele-

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Dommen affattes efter retsplejelovens 366 a, stk. 2, og indeholder derfor ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Dansk praksis om CISG I sagen BS 9700016-4 Sælger Randers, Danmark mod Køber Bourgogne, Frankrig er der den 4. november 1998 afsagt følgende DOM I november/december 1996 leverede sagsøgeren 1.245 stk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. november 2011 Sag 66/2008 (2. afdeling) CH-Baby-Porc GmbH (advokat Joan Vollertsen) mod Porc-Ex A/S (advokat Uffe Baller) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 13. februar 2014 Sag 201/2011 (1. afdeling) New Wave Group AB (publ) (advokat Kim Munk-Petersen) mod Korbær Invest ApS, CFI Holding af 1/4 2000 ApS og HKR Holding af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen

DOM. Træ Design A/S. (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod. 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen DOM Afsagt den 22. marts 2013 V-43-11 Træ Design A/S (Advokat Claus Barrett Christiansen) mod 1) Trævarefabrikkernes Udsalg v/ Hans-Christian Christensen (Advokat Jens J. Kold Antonsen) 2) Hans-Christian

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 238/2008 (1. afdeling) DnB NOR Bank ASA (tidligere DnB NOR Finans AS) (advokat Lars Rosenberg Overby) mod Royal Greenland Seafood A/S (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B450300N - JBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, Linde Jensen og Peter Thønnings). 19. afd. nr. B-4503-12:

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. november 2013 Sag 337/2011 (2. afdeling) Jyske Bank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) mod Bristen Gruppen A/S under konkurs og Bristen Facility Management ApS under

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 141/2012 (2. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg som mandatar for Jørgen Ib Martin Jensen, Susanne Laugesen og Kasper Rich

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

400 kr. som i følge DSB skyldes på ægtefællens rejsekortkonto. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0123 Klageren: XX på vegne af YY Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører: 400 kr. som i følge DSB skyldes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Som berigtiget den 7. maj 2010 i medfør af retsplejelovens 221, stk. 1. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. april 2010 U-3-08 Pandora Production Co. Ltd. (advokat Jeppe Brinck-Jensen)

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 439/2008 (2. afdeling) Minna Hartvig og Kaj Tolver Jensen (advokat Anders Rynkebjerg for begge) mod Jyske Finans A/S (advokat Tom Uglsø Jensen) og

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K

DOM. Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K DOM Afsagt den 11. april 2011 i sag nr. BS 5-1395/2009: X ApS mod Skatteministeriet Nicolai Eigtvedsgade 28 1402 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte

Læs mere

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010

..._._er. Københavns Byret. og~ Udskrift af dombogen DOM. afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Københavns Byret Adv. SØK-912S0-00009-08 Udskrift af dombogen DOM afsagt den 26. november 2010 i sag SS 4-5655/2010 Anklagemyndigheden mod Lise Aagaard Copenhagen NS, CVR nr. 28717024 Toldbodgade 13, 1253

Læs mere