Indhold. Side 2 af 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Side 2 af 26"

Transkript

1 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26

2 Indhold Indledning Kodestandard... 4 Kodestandard for projektet... 4 Fullydressed (DVD oprettelse)... 5 Fremgangsmåde for design... 5 Beskrivelse af UseCase... 6 Beskrivelse af Systemsekvensdiagrammer (SDD)... 8 Beskrivelse af Interaktion diagrammer... 8 Beskrivelse af designklassediagram... 9 Beskrivelse af Unit test udført på AddressBookCtr Beskrivelse af Unit test udført på DVDCtr Beskrivelse af Unit test udført på RentCtr Beskrivelse af Unit test udført på klasser i ModelLayer Konklusion Bilag Side 2 af 26

3 Indledning. Vi har fået til opgave at fremstille et DVD-udlejnings system til en privat kunde. Selve opgaven så vi som spændende og udfordrende både i forhold til udarbejdelse af kode og selve beskrivelsen. Vi vil i gruppen tage udgangspunkt i den givne problemstilling og udarbejde en rapport og kildekode dertil som opfylder de krav der i opgaven er blevet stillet. Vi vil gøre det ved brug af kendte værktøjer og fremgangsmåder, så strukturen og designet af tekst og kode holder den røde tråd og er tro imod sproget. Vi forventer at kunne vise et simpelt og funktionelt system som er fuldt operationelt indenfor de rammer som er blevet stillet os. Derved at det efter test og gennemgang vil kunne implementeres direkte i praksis. Med denne opgave forventer vi at blive presset i alle aspekter, både teoretisk og praktisk. Vi får rig mulighed for at udnytte vores evner indenfor at kode i sproget Java, da der skal oprettes flere forskellige klasser som skal kommunikere på tværs af hinanden. Dette stiller både krav til konstruktionen af softwaren men også selve designet af systemet. I domænemodellen har vi undladt at bruge koblingen mellem person og udlån (rent i rapporten). Forklaring følger. Side 3 af 26

4 Kodestandard En kodestandard har til formål at være gøre det nemmere for andre programmører at forstå et projekt, samt selvfølgelig for personen som har lavet koden. En kodestandard skal giver større forståelse, og det skal gøre programmer mere læselig og forhindrer fejl i at opstå. Det er vigtigt at programmøren sikrer en fælles struktur på koden, da hver programmør har sin egen metode og stil. En virksomhed kan specificere en bestemt stil i sin kodestandard. Et vigtigt ting for programmøren er at tilføje kommentarer, fordi gode kommentarer kan øge forståelsen af koden. Det er op til hver projektleder/gruppe at bestemme hvilket sprog man skriver i koden, men i fleste tilfælde bruger engelsk sprog så det kan læses af alle. Kodestandard for projektet I gruppen har vi aftalt at vores kodestandard skal skrives på engelsk, hvor vi forholder sig til kodestandard mht. stort og lille bogstaver i begyndelse af ordnerne. Variablerne startes med lille bogstav og gives et logisk navn, metoderne skal ligeledes være logiske. Vi skriver kommentarer til alle metoder i modellaget, bortset fra set og get-metoder. Dette gælder ikke UI- og Controller-klasserne, da en stor del af metoderne der er selvindlysende. Vi bruger konsekvent det lille forbogstav af et objekt til at repræsentere en lokal instans af et objekt. F.eks. Person p, Rent r etc. Side 4 af 26

5 Fullydressed (DVD oprettelse) Primær aktør: Ekspedient Interessenter: Ekspedienten ønsker et program, til udlån af DVD er som skal indeholde alle vigtigt oplysninger om DVD erne. Kunden er interesseret i, at få præsenteret de vigtigste informationer om udlåners regler. Ekspedienten ønsker at have en funktion, der holder systemet ajour mht. hvilke DVDer der er udlånet, og hvilke er tilbage i butikken, samtidig har styr på dato for at overholde lejeperioderne. Førtilstand: Ekspedienten Succeskriterier (postcondition): DVD information er oprettet, med de informationer som ekspedienten har indtast i forbindelse med oprettelse en ny DVD. Hovedsuccesscenariet: 1. Ekspedient i DVD butikken, får til opgave at oprette en ny DVD. 2. Ekspedienten starter en ny oprettelse. 3. Ekspedienten indtaster informationer (id, title, kunstner, udgivelsesdato). 4. Systemet registrer DVD s og returnere. 5. Ekspedienten taster kunden navn, adresse, tlf.nr. 6. Systemet valideret oplysninger. 7. Ekspedienten afslutter ordren. 8. Ekspedienten beder om ordreseddel og faktura. 9. Systemet udskriver en bekræftelse. Fremgangsmåde for design Der tages udgangspunkt i kravene dvs. domænemodel, SSD og kontakter Først findes de relevante designklasser, som indgår i designet af use casen med udgangspunkt i 3 lags arkitekturen og domænemodellen UIklasser en per use case KontrolKlasser en per use case Side 5 af 26

6 Modelklasser relevante fra domæneklasser samt evt. tilføjelse af containerklasser (indeholder ArrayList) Dernæst designes interaktionen mellem de involverede objekter Endelig udarbejdes et designklassediagram Beskrivelse af UseCase Use-Case fortæller en dialog eller en historie mellem en aktør bruger et system, og illustrerer de funktionelle krav gennem den historie, med andre ord er en beskrivelse af hvad brugeren skal have IT systemet til at udføre. I dette projekt er et Use-case for hele systemet, som fortæller historie mellem ekspedienten i, en DVD forretning, som har flere opgaver skal udfør gennem et nyt IT system. Use Case illustrer historie mellem ekspedienten når han skal opret en ny DVD, opret kopi af DVD, og mens kunden skal udlej, og aflevere DVD. Use-Case scenario Opret ny DVD: En ekspedient åbner IT system, og klikker på opret en ny DVD, derefter skal han udfylde alle oplysninger som tilhører DVD erne, kort sagt id, kunstner, titel, udlånsdato, samtidig skal han udfylde data, om hvor mange kopier har han i butikken ved, at oplyse serienummer, prisen for DVD, og dato. Use-Case scenario vælger DVD: En ekspedient åbner systemet, klikker på vælger en DVD, tilføjer alle oplysninger som tilhører DVD dvs. (id, titel, kunstner, osv.) find DVD. Use-Case scenario Delete DVD: En ekspedient åbner systemet klikker på delete DVD, vælger den bestemte DVD der skal slettes og sletter den, systemet printer en bekræftelse om aflevering af DVD. Side 6 af 26

7 Use-Case scenario Rented DVD: En kunde vil låne en DVD, ekspedienten finder den frem til systemet, vælger låne DVD udfylder alle oplysninger om DVD dvs. (id, titel, kunstner osv.) finder personen på systemet ved at taste alle oplysninger om personen dvs. (id, adress, navn, osv.) og afslutter med at printe en bekræftelse om udlån med tilhørende dato for aflevering. Use-Case scenario Deliver DVD: En kunde har på et tidspunkt lånt en DVD, og kommer på den aftalte dato for aflevering, ekspedienten finder frem til systemet, klikker på afleverer DVD, finder kundens oplysninger frem i systemet og DVDens oplysninger, og afslutter med at printe en bekræftelse om at DVD er afleveret samt afleverings dato. Use-Case scenario opret Kopi DVD: En ekspedient skal oprette en kopi om en bestemt udgave af en DVD, ekspedienten klikker på opret kopi, udfylder DVD oplysninger, og afslutter operationen ved at gemme. Use-Case scenario find kopi af DVD: En ekspedient klikker på find kopi, taster alle DVD oplysninger i skema, og afslutter med at gå videre til den næste trin med opdaterer kopien. Use-Case scenario Delete kopi af DVD: En ekspedient er i gang med at oprette en kopi af DVD, og efter ekspedienten finder kopierne, så skal han opdaterer oplysningerne derfor klikker ekspedienten på opdater kopi, og afslutter med at vælge gem oplysninger. Use-Case scenario Delete kopi af DVD: En ekspedient finder frem til systemet, klik på delete kopi, vælge den bestemt kopi af DVD skal han delete, udfylder alle oplysninger om DVD erne bekræftelse operation delete og lukke systemet. Se bilag 1. Side 7 af 26

8 Beskrivelse af Systemsekvensdiagrammer (SSD) Systemsekvensdiagrammer SSD er et vigtigt dele af kraverne fordi samt med domænemodel, er udgangspunkt af design. Systemsekvensdiagrammer SSD, er en illustration af input og output hændelser til systemet, som detaljering af et gennemløb af en Use-Case. I projektet har vi et SSD for hele systemet, som beskriver de systemoperationer der skal udføres i, og de data, der behandles, samtidig har det givet besked er aktuelle parameter som indgår i operationskontrakt. Se bilag 2. Beskrivelse af Interaktion diagrammer Interaktion diagram er en kommunikation diagram for et bestemt operation, som identificeres sammenhængen mellem de valgte designklasser ud fra krav om synlighed, hvor attributter overføres fra domænemodel, herefter tilføjes metoderne på klasserne. I projektet har vi tre interaktion diagrammer, et diagram for hver Iteration. Interaktion diagram for opret Person. Diagrammet for opret person henter input fra klassen AdressMenuUI, som giver adgang for ekspedienten til opret en person med tilhørende (id, name, zipcode, city, phone), derefter oplysninger bliver gemt i klassen AdressBook Ctr og kan bruges igen i forbindelse med opret en ny klasse person, så bruger ekspedienten metode vælge person som bliver alle oplysninger som output og gemmes i klassen AdressBook. Interaktion diagram for opret DVD. I den diagram har vi fire metoder, input kommer fra klassen DVDUI, ekspedienten starter metode opret DVD, som skal udfylde alle de oplysninger man har bruge for dvs. DVD (id, title, director, Side 8 af 26

9 releasedate ), oplysninger bliver gemt i DVDCtr, den næste metode er vælge DVD fra klassen DVD collection. Interaktion diagram for opret Eks. I den diagram har vi tre metoder, som stadigvæk ekspedienten skal brug input fra DVDUI klassen, men mening her at han skal opret en ny kopi med de interessenter oplysninger, hvor det bliver gemt i DVDCtr, den sidste metode han skal vælge kopi af DVD. Interaktion diagram for udlån DVD. Ekspedienten er i gang med en metode til udlån DVD, igen input kommer fra klassen Rented DVDUI, hvor kan ekspedienten vælge, og hent DVD fra klassen RentCtr derefter skal han også vælge person, og systemet gøre det ved at hent oplysninger om personen fra klassen adressbook, ekspedienten skal vælge nu metode for opret udlån og her er vigtigt at udfylde de tilhørende oplysninger for metoderne og det er nemlig personen ID, DVD ID, udlånes dato, status og her menes at hvis denne r i huset eller den er udlånet, når han er færdig med udlån systemet sender ham automatisk til ny så den er klar til næste operation. Interaktion diagram for returen DVD Ekspedienten vælger og bruge input fra klassen RentedDVDUI, så skal han bruge metode og hent person, han søger efter person ved at bruge personen ID, og vælge og delete DVD hvor output bliver i DVDCollection klasse. Se bilag 3 Beskrivelse af designklassediagram Klassen Person Side 9 af 26

10 Denne klasse repræsenterer en person, og består af de følgende attributter: Et unikt id af typen long Et navn af typen String En adresse af typen String Et postnummer af typen integer Et bynavn af typen String Et telefonnummer af typen integer Derudover består klassen af en konstruktør samt de obligatoriske get/set metoder for samtlige attributter. Disse elementer går igen i samtlige klasser, og derfor vil det ikke blive nævnt fremover. Klassen AddressBook Denne klasse fungerer som containerklasse for person-objekter. Det betyder altså at AddressBook aggregerer Person, hvorfor der er parameter-synlighed imellem de to klasser. Da vi altid skal være sikre på at arbejde på den samme person-liste er AddressBook sat op til at udnytte Singleton-mønstret. Det sikrer at instansen af AddressBook er statisk, og derfor kan der kun eksistere en. Klassens instansvariabler er altså: En ArrayList<Person> benævnt persons, der opbevarer de oprettede person-objekter. AddressBook instance, det er det statiske objekt at AddressBook som andre klasser arbejder med. AddressBook indeholder de følgende metoder: addperson(p : Person) denne bruges til at tilføje en person til arraylisten, og tager til parameter et objekt af typen Person. getperson(id) anvendes til at hente en specifik person ud af arraylisten, baseret på den persons unikke id. deleteperson(id) bruges til at slette en person fra arraylisten, igen baseret på personens unikke id. Side 10 af 26

11 updateperson(id, name, address, zipcode, city, phone) kan bruges til at opdatere de oplysninger der er registreret om en person. Id et bruges kun til at finde personen (vha. getperson(id)), mens de resterende opdaterer de oplysninger som er givet med som argumenter. ListAllPersons() returnerer arraylisten, og kunne derfor lige så vel være kaldt getpersons(). Kan bruges såfremt man ønsker en komplet liste over lagrede personer. De øvrige containerklasser har en tilsvarende funktion. Det kan ses af DesignKlasseDiagrammet, og vil ikke blive nævnt igen. De første fire metoder er generelt benævnt CRUD, dvs: Create, Read, Update, Delete. Alle vores container- og kontroller-klasser indeholder disse fire typer metoder, og de vil fremover kun blive nævnt hvis de afviger fra standard formlen, eller blot bruges i en anden sammenhæng end de som allerede er beskrevet. AddressCtr Denne klasse agerer som controllerklasse for AddressBook, dvs. den indeholder metoder der modsvarer de som findes i AddressBook. Derudover har den attributten addressbook, hvilket vil sige at den eneste mulige instans af AddressBook er opbevaret her. På grund af dette har klassen en attribut-synlighed til AddressBook, og da de metoder der opbevares i klassen tager parametre der svarer til klassen Person s attributter har AddressCtr en lokal synlighed til denne klasse. Iteration 2 Til iteration 2 har vi identificeret de følgende klasser og sammenhænge mellem samme. Disse klasser har ingen bindinger til de forgående. Klassen Copy Side 11 af 26

12 Denne klasse repræsenterer et enkelt eksemplar af en dvd. Den eksisterer fordi det gør det muligt for systemet at håndtere mere end et eksemplar af den samme film. Et objekt af klassen Copy har følgende attributter: Et serienummer, der agerer som eksemplarets unikke id. En integer der repræsenterer datoen hvor eksemplaret er anskaffet En integer der angiver eksemplarets købsværdi Et objekt af typen DVD, således at dvd og eksemplar er knyttet sammen. Klassen har ingen metoder udover get/set. Klassen DVD Denne klasse abstraherer konceptet dvd, og adskiller sig fra Copy-klassen ved at indeholde relevante oplysninger om den pågældende film generelt. Eksemplet kunne være at en butik ejer 3 eksemplarer af filmen Titanic. Her ville DVD-klassen indeholder de oplysninger der gælder for alle 3 eksemplarer, mens Copy ville indeholde oplysninger om hvert specifikt eksemplar. Vi har udvalgt de følgende attributter til at repræsentere en DVD: En ArrayList<Copy> som kan indeholde de eksemplarer som brugeren har til rådighed af hver film. Et unikt id af typen integer En titel af typen String Navnet på instruktøren af typen String Datoen hvor filmen er udkommet givet ved en integer Da DVD-klassen er container for Copy, indeholder den dennes CRUD metoder, der ikke væsentligt afviger fra de som er beskrevet under AddressBook Ansvaret er givet DVD klassen jf. Controllerprincippet som det er beskrevet i GRASP. Tildel klassen B ansvaret for at oprette en instans af klassen A, såfremt en af disse er sande : 1. B indeholder A 2. B aggregerer A Side 12 af 26

13 3. B har initialiseringsdata for A 4. B optager A 5. B bruger i høj grad A Her er både 1 og 2 sande. Og af samme grund er der i øvrigt parameter-synlighed mellem de to klasser. DVDCollection DVDCollection er containerklasse for DVD-klassen. Den indeholder dennes CRUD metoder, og er i øvrigt statisk af de samme årsager som AddressBook DVDCtr Kontroller-klasse for både Copy og DVD-objekter. Den har en dvdcollection som attribut, hvilket giver attribut-synlighed til DVDCollection. Via parametrene i dens CRUD metoder får den lokal synlighed til Copy og DVD-klasserne. Klassens eneste interessante metode er createcopy(serialno, accdate, accprice, d) der opretter et nyt object af typen Copy, og til brug herfor tager et objekt af typen DVD, for herefter at lagre eksemplaret i DVD klassen. Da der ingen steder står skrevet at objektet d ikke må være det samme flere gange, opnår man altså med den manøvre at kunne knytte flere eksemplarer, med forskellige serienumre, til den samme dvd. Iteration 3 & 4 Til iteration 3 udvalgte vi klassen Rent til at repræsentere et udlån, derudover har den naturligvis en containerklasse, kaldet RentCollection. Kravene til iteration 4 krævede ingen nye klasser, men udnytter de allerede eksisterende metoder, og klasser, til at opnå gældende mål. Klassen Rent Denne klasse repræsentere et udlån, den består af de følgende attributter: Et unikt id af typen integer Side 13 af 26

14 En udlånsdato af typen integer En afleveringsdato af typen integer En status, altså om hvorvidt udlånet er aktivt eller ej, af typen boolean Et person-objekt der tilknytter udlåneren til lånet Et copy-objekt der tilknytter et dvd-eksemplar til lånet En dato der markerer den reelle afleveringsdato. Klassen RentCollection. I lighed med de øvrige containerklasser er den implementeret som Singleton, har en arrayliste af typen Rent, og har dermed parameter-synlighed til Rent-klassen. Klassen RentCtr Kontrollerer Rent-objekter. Den indeholder attributten rentcollection hvilket giver attributsynlighed til RentCollection. Desuden adskiller den sig fra de øvrige controllerklasser ved at indeholde instanser af DVDCtr og AddressBookCtr. Det skyldes at visse af klassens metoder kræver oplysninger som nemmest skaffes ved at udnytte de metoder som ejes af disse to controllere. Mest interessant er metoden: createrent Den tager argumenterne id, pid, did, rentdate, duedate, status, returndate. id et bliver til rent-objektets unikke id, pid er en persons unikke id, did er en dvd s unikke id, rentdate og duedate er hhv. udlejnings og afleveringsdato, Status sættes automatisk til True når man opretter et udlån, for at signalere at lånet er aktivt. returndate får også en standardværdi ved oprettelsen, men er i øvrigt ikke relevant før udlånet afsluttes. For at omsætte pid og did til de relevante objekter udnytter vi de get-metoder der allerede eksistere. Af den grund er DVDCtr og AddressCtr tilknyttet klassen som attributter. Såfremt vi havde undladt det ville vi åbne op for synlighed fra DVDCtr og ned til de enkelte klasser. Det ville være give en langt højere kobling i systemet, hvilket ville kunne lede til mere besværlig vedligeholdelse af systemet, og i øvrigt ville underminere ideen i at bruge Side 14 af 26

15 controllere til at starte med. Hvis en anden end en klasses designerede controller har adgang til dens oplysninger, så kan man ikke længere tale om at den er kontrolleret. I så fald kunne man lige så vel holde sig til UI- og Model-lag Efter at have fundet de relevante objekter sender metoden argumenterne videre til Rentkonstruktøren i RentCollection-klassen. Udover den ovennævnte er updaterent-metoderne også specielle. De er teknisk set CRUDmetoder som i de andre klasser. Men her bruger vi dem både til at opdatere et udlån, og til at afslutte det med: updaterent(id, duedate), der finer et lån baseret på lånets unikke id, og giver mulighed for at ændre afleveringsdatoen. updaterent(id, status, returndate), hvor man kan sætte status til afsluttet, samt indtaste datoen hvor filmen er returneret. Den sidste unikke metode i klassen er: getpersonalrent(pid) der kan bruges til at finde samtlige udlån som en person har foretaget. Aktive såvel som afsluttede. Se bilag 4 Beskrivelse af Unit test udført på AddressBookCtr Vi metoden createperson(id, name, ) til, at oprette tre personer. Denne metode opretter et personobjekt og tildeler det de værdier, som bliver indtastet ved oprettelse, og tilføjer dernæst personobjektet til en Arraylist. Vi brugte metoden getperson(id) til at finde og returnere et personobjekt. Denne metode finder et personobjekt baseret på personens id, og returnerer personobjektet. Vi brugte metoden updateperson(id, name, ) til at opdatere en person. Denne metode opdaterer et personobjekts attributter ved først, at finde personobjektet via dens id, hvorefter man indtaster ændringer til dettes attributter. Her skal dog noteres at hvis man ikke Side 15 af 26

16 ønsker at ændre i de felter af typen int, skal der skrives 0, hvorimod String felterne skal udfyldes med. Vi brugte metoden deleteperson(id) til at slette en person. Denne metode fjerner en et personobjekt fra vores Arrayliste, baseret på personobjektets id. Vi brugte metoden listallpersons() til at returnerer en ArrayList over personerne vi har oprettet. Denne metode returnerer en Arraylist med alle vores tilføjede personobjekter i. Beskrivelse af Unit test udført på DVDCtr Vi brugte metoden createdvd(id, title, ) til at oprette tre dvd er. Denne metode opretter et DVDobjekt og tildeler det de værdier, som bliver indtastet ved oprettelse og tilføjer dernæst DVDobjektet til en Arraylist. Vi brugte metoden getdvd(id) til at finde en dvd. Denne metode finder et DVDobjekt, baseret på dvd ens id og returnerer DVDobjektet. Vi brugte metoden updatedvd(id, title, ) til at opdatere en dvd s oplysninger. Denne metode opdaterer et DVDobjekts attributter ved først at finde objektet, baseret på dets id, i Arraylisten og dernæst tilskrive eventuelle ændringer til objektets attributter. Vi brugte metoden deletedvd(id) til at slette en DVD. Denne metode finder et DVDobjekt baseret på id og fjerner det fra Arraylisten. Vi brugte metoden createcopy(serialno, DVD d, ) til at lave en copy af en dvd. Denne metode opretter et copyobjekt, og tildeler den de værdier, som bliver indtastet, samt et DVDobjekt. Dernæst tilføjes dette copyobjekt til det tildelte DVDobjekts Arrayliste. Denne metode har vi testet ved at indspecte den instance af DVDCtr vi har lavet og tilføjet forskellige dvd er og dernæst inspecte om det copyobjekt som vi har created er blevet associeret rigtigt med det dvdobjekt det skulle associeres til. Vi brugte metoden updatecopy(id, DVD d, ) til at opdatere oplysninger på en copy. Denne metode opdaterer en copyobjekts attributter ved at finde objektet på den serialno (ID), og dernæst tilskrive den, eventuelle ændringer indtastet. Side 16 af 26

17 Beskrivelse af Unit test udført på RentCtr Vi brugte metoden createrent(id, pid, did, ) til at oprette et Rentobjekt. Vi bruger metoden getrent(id) til at finde et Rentobjekt. Vi bruger metoden updaterent( ) til to ting, den første er hvis man skal udskyde afleveringsdatoen. Den anden er når vi skal aflevere filmen. Vi bruger metoden deleterent(id) til at slette et Rentobjekt. Alle metoderne i AddressCtr, DVDCtr og RentCtr virker som de skal. Beskrivelse af Unit test udført på klasser i ModelLayer Vi har udført Unit tests på samtlige klasser, som indgår i modellaget. Da de fleste af disses test er CRUD tests har vi ikke valgt at skrive disse med i rapporter. De er udført på samme måde som med klasserne i ControllerLayer. Alle metoder i ModelLayer virker som de skal. Side 17 af 26

18 Konklusion. Vi kan konkludere at efter vi har arbejdet med denne opgave i den sidste uge, har vi fået udarbejdet en rapport og en kildekode som i et vidst omfang opfylder alle krav til den problemstilling vi fik stillet. Vi har muliggjort udlejning af DVD er, registrering af brugere og oprettelse af nye brugere. Der er forskellige udfordringer i forhold til at registrere de udlånte dvd er som endnu ikke er overkommet. På samme måde er der heller ikke endnu implementeret en metode til at fjerne Copy-objektet fra et udlån, efter lånet er afsluttet. Det vil sige at der ikke foregår en reel flytning fra eksemplarcontaineren til udlånet, eller tilbage igen. Under normale omstændigheder ville det kategoriseres som en A-klasse bug, som skal rettes før udgivelse. Her nøjes vi med at nævne at vi er opmærksomme på problemstillingen. Vi har afveget fra den på forhånd udleverede domænemodel på et enkelt punkt. I vores system er der ingen synlighed imellem udlån- og person-klasser. Vi mente ikke at den kobling var nødvendig i forhold til løsning af opgaven, og at det kun medførte udnødvendigt højt koblingsniveau. I stedet havde vi til hensigt at bruge den controller der styrede person-objekterne. Vi anvender dette i praksis under oprettelsen af Rent-objekter. Om det er bedre eller værre end det forslåede er endnu uafklaret. Ligeledes er der visse skønhedsfejl i UI et, der kan gøre det til en udfordring at bruge systemet på en måde så det ikke smider exceptions. Sagt på en anden måde er det småt med fejlhåndteringen, og på den baggrund er systemet hverken stabilt eller intuitivt at bruge. Omvendt er dette ikke krav til løsningen af opgaven. Det er selvsagt at en færdig udgave af systemet skal kunne håndtere fejlindtastninger mv. Vi har igennem kodningen af systemet fået bedre indsigt i sproget Java, diverse metoder og ikke mindst de faldgrubber der forbundet ved design af et system. Til næste gang vil vi formentlig være Side 18 af 26

19 mere opmærksomme på værdien af at få beskrevet samtlige use cases, før implementeringen af systemet går i gang. Side 19 af 26

20 Bilag Bilag 1 Side 20 af 26

21 Bilag2 Side 21 af 26

22 Side 22 af 26

23 Bilag 3 Side 23 af 26

24 Side 24 af 26

25 Side 25 af 26

26 Bilag4 Side 26 af 26

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne 10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne Introduktion Uanset hvor mange informationer man tilføjer en fejlrapport er det vigtigt, at man beslutter

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt.

SYSTEM DESIGN. 18. december 2012 [Mink Farm Rapport] Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. SYSTEM DESIGN Dette projekt bruger UP model, som er et krav for dette semesters projekt. Unified Process (UP) er en iterativ og gradvis softwareudvikling proces ramme, der bruges til at modellere hvad,

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

Vejledning Post modul

Vejledning Post modul Vejledning Post modul Post modulet ligger under rapporter, men først skal man sørge for at man har rettigheder til dette modul. Den rettighedsansvarlige skal ind under rettigheder og tildele POST til relevante

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Software Design (SWD) Spørgsmål 1

Software Design (SWD) Spørgsmål 1 Spørgsmål 1 Unified Process Du skal give en beskrivelse af Unified Process. Beskrivelsen skal indeholde forklaring på følgende begreber: Phase Iteration Discipline Activity Milestone Artifact Spørgsmål

Læs mere

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade

Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Supermarkedsmodellen for design af brugergrænseflade Denne note er skrevet frit efter Peter Huber, som på et kursus i Efteruddannelsescenteret fortalte om supermarkedsmodellen til design af brugergrænseflader.

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Object-Relational Mapping

Object-Relational Mapping Databaser for udviklere () Datamatiker TietgenSkolen Underviser: Allan Helboe 06-06-2010 Problemformulering Denne opgave er et forsøg på at beskrive problemerne der opstår ved anvendelsen af en relationel

Læs mere

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav.

Miniprojekt2011. Formålet er at lære og indlære god objektorienteret programudvikling og programmering med Java, samt undervejs at opfylde studiekrav. Miniprojekt2011 Projektbeskrivelse Der skal fremstilles en lille java application på PC, hvor brugeren kan foretage interaktioner med en simpel database på disken via et grafisk brugerinterface. Formålet

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Software Projekt NoSQL vs RMDB

Software Projekt NoSQL vs RMDB Software Projekt NoSQL vs RMDB Skrevet af Carsten Sørensen, Hans Jørgen Frandsen, Peter Haislund Department of Computer Science, University of Aarhus Aabogade 34, 8200 Arhus N, Denmark 201200089, 19960442,

Læs mere

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4

Projekt Database, Gruppe 4A. Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E. Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 0 Projekt 1, 3. Semester D A T A B A S E Klasse MulA13 Gruppenummer: A4 Projekt Database, Gruppe 4A 1 Fakta-ark Klasse MulA13, Gruppenummer: A4 Gruppemedlemmer: Amalie Ardahl

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Biblus Bibliotekssystem

Biblus Bibliotekssystem Brugervejledning Biblus Bibliotekssystem udarbejdet af Sensus ApS Dato: 14. juni 2009 Version: 1.2 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Lilleby Kommunebibliotek

Lilleby Kommunebibliotek Lilleby Kommunebibliotek Første projekt i Systemudvikling Arne Jørgensen, Christian Skovgaard, Lotte Simonsen og Sonny Petersen 3. november 2003 Indledning... Problemformulering... Problemanalyse... Projektafgrænsning...

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem

FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem FSFIs lynguide til DFRs elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013

Introduktion. Pacsoft Online 11-11-2013 Introduktion Pacsoft Online 11-11-2013 2 Indhold 1 Introduktion til Pacsoft Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling

Udfordringer og problemstillinger. En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling Java og JEE 1 2 Udfordringer og problemstillinger En liste over de udfordringer og problemstillinger, der er ved Java og JEE udvikling 3 Generelt om Java og JEE 4 Generelt, I Man undervurderer hvor mange

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07

Profilhåndtering. Unifaun Online 2014-05-07 Profilhåndtering Unifaun Online 2014-05-07 2 Indhold 1 Profilhåndtering... 3 2 Centrale begreber i Profilhåndtering... 4 3 Administratoren... 6 4 Et eksempel - Blomster A/S... 7 5 Sådan opsættes profilhåndtering

Læs mere

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. F.eks. ved biludlejning, betaler man leje og depositum, inden man får lov at tage bilen med sig. Anderledes

Læs mere

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer

Forms Composer. Document Producer 1. Document Producer 1 I Lexmark TM, version 3.1, kombineres softwaren til udformning af e-formularer med et serverprogram for e-formularer. Du kan nu oprette dine egne formularer og kombinere dem med scripts og på den måde

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004

Jacob Nordfalk. Ingeniørhøjskolen i København. Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Genbrugelige komponenter og designmønstre i Java Jacob Nordfalk Ingeniørhøjskolen i København Nykøbing F itvisioncenter 24. februar 2004 Program Om Jacob Nordfalk introduktion (ikke-teknisk del) Komponentbaseret

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Manual til gæster på www.vurdering.info Side

Manual til gæster på www.vurdering.info Side 1 Denne manual vil gennemgå de 5 trin du skal fuldføre for at have glæde af systemet på www.vurdering.info - og ikke mindst de dygtige eksperter, der står bag systemet. De 5 trin : 1. Du registrer dig

Læs mere

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om:

GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: GUIDE TIL PR VIA SMS Denne guide indeholder information om: Hvordan du samler klubbens/foreningens medlemmer i et Excel ark Hvordan du kan bruge dette Excel ark til at sende sms ud til alle på listen via

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Få flere anmeldelser på TripAdvisor

Få flere anmeldelser på TripAdvisor 70 71 KAPITEL 4 Få flere anmeldelser på TripAdvisor 72 Få flere anmeldelser via din hjemmeside Jo flere anmeldelser du får, jo bedre grundlag er der for en god placering på TripAdvisor. Og din hjemmeside

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Registrer

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol

Kom hurtigt og godt i gang med WebPatient. Vægtkontrol et interaktivt skema til måling af Vægtkontrol 1. Når du har modtaget en mail eller en SMS fra din læge skal du i adressefeltet i din internetbrowser skrive https://www.web-patient.dk Eller du kan klikke

Læs mere

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014

Tidsregistrering. Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4. Informationsteknologi B. Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 2014 Tidsregistrering Jacob E., Jacob H., Mathias, Mads H., Jonatan og Dan 3.4 Informationsteknologi B Roskilde Tekniske Gymnasium 25-11-2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 User stories... 3 3

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere