Indhold. Side 2 af 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Side 2 af 26"

Transkript

1 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26

2 Indhold Indledning Kodestandard... 4 Kodestandard for projektet... 4 Fullydressed (DVD oprettelse)... 5 Fremgangsmåde for design... 5 Beskrivelse af UseCase... 6 Beskrivelse af Systemsekvensdiagrammer (SDD)... 8 Beskrivelse af Interaktion diagrammer... 8 Beskrivelse af designklassediagram... 9 Beskrivelse af Unit test udført på AddressBookCtr Beskrivelse af Unit test udført på DVDCtr Beskrivelse af Unit test udført på RentCtr Beskrivelse af Unit test udført på klasser i ModelLayer Konklusion Bilag Side 2 af 26

3 Indledning. Vi har fået til opgave at fremstille et DVD-udlejnings system til en privat kunde. Selve opgaven så vi som spændende og udfordrende både i forhold til udarbejdelse af kode og selve beskrivelsen. Vi vil i gruppen tage udgangspunkt i den givne problemstilling og udarbejde en rapport og kildekode dertil som opfylder de krav der i opgaven er blevet stillet. Vi vil gøre det ved brug af kendte værktøjer og fremgangsmåder, så strukturen og designet af tekst og kode holder den røde tråd og er tro imod sproget. Vi forventer at kunne vise et simpelt og funktionelt system som er fuldt operationelt indenfor de rammer som er blevet stillet os. Derved at det efter test og gennemgang vil kunne implementeres direkte i praksis. Med denne opgave forventer vi at blive presset i alle aspekter, både teoretisk og praktisk. Vi får rig mulighed for at udnytte vores evner indenfor at kode i sproget Java, da der skal oprettes flere forskellige klasser som skal kommunikere på tværs af hinanden. Dette stiller både krav til konstruktionen af softwaren men også selve designet af systemet. I domænemodellen har vi undladt at bruge koblingen mellem person og udlån (rent i rapporten). Forklaring følger. Side 3 af 26

4 Kodestandard En kodestandard har til formål at være gøre det nemmere for andre programmører at forstå et projekt, samt selvfølgelig for personen som har lavet koden. En kodestandard skal giver større forståelse, og det skal gøre programmer mere læselig og forhindrer fejl i at opstå. Det er vigtigt at programmøren sikrer en fælles struktur på koden, da hver programmør har sin egen metode og stil. En virksomhed kan specificere en bestemt stil i sin kodestandard. Et vigtigt ting for programmøren er at tilføje kommentarer, fordi gode kommentarer kan øge forståelsen af koden. Det er op til hver projektleder/gruppe at bestemme hvilket sprog man skriver i koden, men i fleste tilfælde bruger engelsk sprog så det kan læses af alle. Kodestandard for projektet I gruppen har vi aftalt at vores kodestandard skal skrives på engelsk, hvor vi forholder sig til kodestandard mht. stort og lille bogstaver i begyndelse af ordnerne. Variablerne startes med lille bogstav og gives et logisk navn, metoderne skal ligeledes være logiske. Vi skriver kommentarer til alle metoder i modellaget, bortset fra set og get-metoder. Dette gælder ikke UI- og Controller-klasserne, da en stor del af metoderne der er selvindlysende. Vi bruger konsekvent det lille forbogstav af et objekt til at repræsentere en lokal instans af et objekt. F.eks. Person p, Rent r etc. Side 4 af 26

5 Fullydressed (DVD oprettelse) Primær aktør: Ekspedient Interessenter: Ekspedienten ønsker et program, til udlån af DVD er som skal indeholde alle vigtigt oplysninger om DVD erne. Kunden er interesseret i, at få præsenteret de vigtigste informationer om udlåners regler. Ekspedienten ønsker at have en funktion, der holder systemet ajour mht. hvilke DVDer der er udlånet, og hvilke er tilbage i butikken, samtidig har styr på dato for at overholde lejeperioderne. Førtilstand: Ekspedienten Succeskriterier (postcondition): DVD information er oprettet, med de informationer som ekspedienten har indtast i forbindelse med oprettelse en ny DVD. Hovedsuccesscenariet: 1. Ekspedient i DVD butikken, får til opgave at oprette en ny DVD. 2. Ekspedienten starter en ny oprettelse. 3. Ekspedienten indtaster informationer (id, title, kunstner, udgivelsesdato). 4. Systemet registrer DVD s og returnere. 5. Ekspedienten taster kunden navn, adresse, tlf.nr. 6. Systemet valideret oplysninger. 7. Ekspedienten afslutter ordren. 8. Ekspedienten beder om ordreseddel og faktura. 9. Systemet udskriver en bekræftelse. Fremgangsmåde for design Der tages udgangspunkt i kravene dvs. domænemodel, SSD og kontakter Først findes de relevante designklasser, som indgår i designet af use casen med udgangspunkt i 3 lags arkitekturen og domænemodellen UIklasser en per use case KontrolKlasser en per use case Side 5 af 26

6 Modelklasser relevante fra domæneklasser samt evt. tilføjelse af containerklasser (indeholder ArrayList) Dernæst designes interaktionen mellem de involverede objekter Endelig udarbejdes et designklassediagram Beskrivelse af UseCase Use-Case fortæller en dialog eller en historie mellem en aktør bruger et system, og illustrerer de funktionelle krav gennem den historie, med andre ord er en beskrivelse af hvad brugeren skal have IT systemet til at udføre. I dette projekt er et Use-case for hele systemet, som fortæller historie mellem ekspedienten i, en DVD forretning, som har flere opgaver skal udfør gennem et nyt IT system. Use Case illustrer historie mellem ekspedienten når han skal opret en ny DVD, opret kopi af DVD, og mens kunden skal udlej, og aflevere DVD. Use-Case scenario Opret ny DVD: En ekspedient åbner IT system, og klikker på opret en ny DVD, derefter skal han udfylde alle oplysninger som tilhører DVD erne, kort sagt id, kunstner, titel, udlånsdato, samtidig skal han udfylde data, om hvor mange kopier har han i butikken ved, at oplyse serienummer, prisen for DVD, og dato. Use-Case scenario vælger DVD: En ekspedient åbner systemet, klikker på vælger en DVD, tilføjer alle oplysninger som tilhører DVD dvs. (id, titel, kunstner, osv.) find DVD. Use-Case scenario Delete DVD: En ekspedient åbner systemet klikker på delete DVD, vælger den bestemte DVD der skal slettes og sletter den, systemet printer en bekræftelse om aflevering af DVD. Side 6 af 26

7 Use-Case scenario Rented DVD: En kunde vil låne en DVD, ekspedienten finder den frem til systemet, vælger låne DVD udfylder alle oplysninger om DVD dvs. (id, titel, kunstner osv.) finder personen på systemet ved at taste alle oplysninger om personen dvs. (id, adress, navn, osv.) og afslutter med at printe en bekræftelse om udlån med tilhørende dato for aflevering. Use-Case scenario Deliver DVD: En kunde har på et tidspunkt lånt en DVD, og kommer på den aftalte dato for aflevering, ekspedienten finder frem til systemet, klikker på afleverer DVD, finder kundens oplysninger frem i systemet og DVDens oplysninger, og afslutter med at printe en bekræftelse om at DVD er afleveret samt afleverings dato. Use-Case scenario opret Kopi DVD: En ekspedient skal oprette en kopi om en bestemt udgave af en DVD, ekspedienten klikker på opret kopi, udfylder DVD oplysninger, og afslutter operationen ved at gemme. Use-Case scenario find kopi af DVD: En ekspedient klikker på find kopi, taster alle DVD oplysninger i skema, og afslutter med at gå videre til den næste trin med opdaterer kopien. Use-Case scenario Delete kopi af DVD: En ekspedient er i gang med at oprette en kopi af DVD, og efter ekspedienten finder kopierne, så skal han opdaterer oplysningerne derfor klikker ekspedienten på opdater kopi, og afslutter med at vælge gem oplysninger. Use-Case scenario Delete kopi af DVD: En ekspedient finder frem til systemet, klik på delete kopi, vælge den bestemt kopi af DVD skal han delete, udfylder alle oplysninger om DVD erne bekræftelse operation delete og lukke systemet. Se bilag 1. Side 7 af 26

8 Beskrivelse af Systemsekvensdiagrammer (SSD) Systemsekvensdiagrammer SSD er et vigtigt dele af kraverne fordi samt med domænemodel, er udgangspunkt af design. Systemsekvensdiagrammer SSD, er en illustration af input og output hændelser til systemet, som detaljering af et gennemløb af en Use-Case. I projektet har vi et SSD for hele systemet, som beskriver de systemoperationer der skal udføres i, og de data, der behandles, samtidig har det givet besked er aktuelle parameter som indgår i operationskontrakt. Se bilag 2. Beskrivelse af Interaktion diagrammer Interaktion diagram er en kommunikation diagram for et bestemt operation, som identificeres sammenhængen mellem de valgte designklasser ud fra krav om synlighed, hvor attributter overføres fra domænemodel, herefter tilføjes metoderne på klasserne. I projektet har vi tre interaktion diagrammer, et diagram for hver Iteration. Interaktion diagram for opret Person. Diagrammet for opret person henter input fra klassen AdressMenuUI, som giver adgang for ekspedienten til opret en person med tilhørende (id, name, zipcode, city, phone), derefter oplysninger bliver gemt i klassen AdressBook Ctr og kan bruges igen i forbindelse med opret en ny klasse person, så bruger ekspedienten metode vælge person som bliver alle oplysninger som output og gemmes i klassen AdressBook. Interaktion diagram for opret DVD. I den diagram har vi fire metoder, input kommer fra klassen DVDUI, ekspedienten starter metode opret DVD, som skal udfylde alle de oplysninger man har bruge for dvs. DVD (id, title, director, Side 8 af 26

9 releasedate ), oplysninger bliver gemt i DVDCtr, den næste metode er vælge DVD fra klassen DVD collection. Interaktion diagram for opret Eks. I den diagram har vi tre metoder, som stadigvæk ekspedienten skal brug input fra DVDUI klassen, men mening her at han skal opret en ny kopi med de interessenter oplysninger, hvor det bliver gemt i DVDCtr, den sidste metode han skal vælge kopi af DVD. Interaktion diagram for udlån DVD. Ekspedienten er i gang med en metode til udlån DVD, igen input kommer fra klassen Rented DVDUI, hvor kan ekspedienten vælge, og hent DVD fra klassen RentCtr derefter skal han også vælge person, og systemet gøre det ved at hent oplysninger om personen fra klassen adressbook, ekspedienten skal vælge nu metode for opret udlån og her er vigtigt at udfylde de tilhørende oplysninger for metoderne og det er nemlig personen ID, DVD ID, udlånes dato, status og her menes at hvis denne r i huset eller den er udlånet, når han er færdig med udlån systemet sender ham automatisk til ny så den er klar til næste operation. Interaktion diagram for returen DVD Ekspedienten vælger og bruge input fra klassen RentedDVDUI, så skal han bruge metode og hent person, han søger efter person ved at bruge personen ID, og vælge og delete DVD hvor output bliver i DVDCollection klasse. Se bilag 3 Beskrivelse af designklassediagram Klassen Person Side 9 af 26

10 Denne klasse repræsenterer en person, og består af de følgende attributter: Et unikt id af typen long Et navn af typen String En adresse af typen String Et postnummer af typen integer Et bynavn af typen String Et telefonnummer af typen integer Derudover består klassen af en konstruktør samt de obligatoriske get/set metoder for samtlige attributter. Disse elementer går igen i samtlige klasser, og derfor vil det ikke blive nævnt fremover. Klassen AddressBook Denne klasse fungerer som containerklasse for person-objekter. Det betyder altså at AddressBook aggregerer Person, hvorfor der er parameter-synlighed imellem de to klasser. Da vi altid skal være sikre på at arbejde på den samme person-liste er AddressBook sat op til at udnytte Singleton-mønstret. Det sikrer at instansen af AddressBook er statisk, og derfor kan der kun eksistere en. Klassens instansvariabler er altså: En ArrayList<Person> benævnt persons, der opbevarer de oprettede person-objekter. AddressBook instance, det er det statiske objekt at AddressBook som andre klasser arbejder med. AddressBook indeholder de følgende metoder: addperson(p : Person) denne bruges til at tilføje en person til arraylisten, og tager til parameter et objekt af typen Person. getperson(id) anvendes til at hente en specifik person ud af arraylisten, baseret på den persons unikke id. deleteperson(id) bruges til at slette en person fra arraylisten, igen baseret på personens unikke id. Side 10 af 26

11 updateperson(id, name, address, zipcode, city, phone) kan bruges til at opdatere de oplysninger der er registreret om en person. Id et bruges kun til at finde personen (vha. getperson(id)), mens de resterende opdaterer de oplysninger som er givet med som argumenter. ListAllPersons() returnerer arraylisten, og kunne derfor lige så vel være kaldt getpersons(). Kan bruges såfremt man ønsker en komplet liste over lagrede personer. De øvrige containerklasser har en tilsvarende funktion. Det kan ses af DesignKlasseDiagrammet, og vil ikke blive nævnt igen. De første fire metoder er generelt benævnt CRUD, dvs: Create, Read, Update, Delete. Alle vores container- og kontroller-klasser indeholder disse fire typer metoder, og de vil fremover kun blive nævnt hvis de afviger fra standard formlen, eller blot bruges i en anden sammenhæng end de som allerede er beskrevet. AddressCtr Denne klasse agerer som controllerklasse for AddressBook, dvs. den indeholder metoder der modsvarer de som findes i AddressBook. Derudover har den attributten addressbook, hvilket vil sige at den eneste mulige instans af AddressBook er opbevaret her. På grund af dette har klassen en attribut-synlighed til AddressBook, og da de metoder der opbevares i klassen tager parametre der svarer til klassen Person s attributter har AddressCtr en lokal synlighed til denne klasse. Iteration 2 Til iteration 2 har vi identificeret de følgende klasser og sammenhænge mellem samme. Disse klasser har ingen bindinger til de forgående. Klassen Copy Side 11 af 26

12 Denne klasse repræsenterer et enkelt eksemplar af en dvd. Den eksisterer fordi det gør det muligt for systemet at håndtere mere end et eksemplar af den samme film. Et objekt af klassen Copy har følgende attributter: Et serienummer, der agerer som eksemplarets unikke id. En integer der repræsenterer datoen hvor eksemplaret er anskaffet En integer der angiver eksemplarets købsværdi Et objekt af typen DVD, således at dvd og eksemplar er knyttet sammen. Klassen har ingen metoder udover get/set. Klassen DVD Denne klasse abstraherer konceptet dvd, og adskiller sig fra Copy-klassen ved at indeholde relevante oplysninger om den pågældende film generelt. Eksemplet kunne være at en butik ejer 3 eksemplarer af filmen Titanic. Her ville DVD-klassen indeholder de oplysninger der gælder for alle 3 eksemplarer, mens Copy ville indeholde oplysninger om hvert specifikt eksemplar. Vi har udvalgt de følgende attributter til at repræsentere en DVD: En ArrayList<Copy> som kan indeholde de eksemplarer som brugeren har til rådighed af hver film. Et unikt id af typen integer En titel af typen String Navnet på instruktøren af typen String Datoen hvor filmen er udkommet givet ved en integer Da DVD-klassen er container for Copy, indeholder den dennes CRUD metoder, der ikke væsentligt afviger fra de som er beskrevet under AddressBook Ansvaret er givet DVD klassen jf. Controllerprincippet som det er beskrevet i GRASP. Tildel klassen B ansvaret for at oprette en instans af klassen A, såfremt en af disse er sande : 1. B indeholder A 2. B aggregerer A Side 12 af 26

13 3. B har initialiseringsdata for A 4. B optager A 5. B bruger i høj grad A Her er både 1 og 2 sande. Og af samme grund er der i øvrigt parameter-synlighed mellem de to klasser. DVDCollection DVDCollection er containerklasse for DVD-klassen. Den indeholder dennes CRUD metoder, og er i øvrigt statisk af de samme årsager som AddressBook DVDCtr Kontroller-klasse for både Copy og DVD-objekter. Den har en dvdcollection som attribut, hvilket giver attribut-synlighed til DVDCollection. Via parametrene i dens CRUD metoder får den lokal synlighed til Copy og DVD-klasserne. Klassens eneste interessante metode er createcopy(serialno, accdate, accprice, d) der opretter et nyt object af typen Copy, og til brug herfor tager et objekt af typen DVD, for herefter at lagre eksemplaret i DVD klassen. Da der ingen steder står skrevet at objektet d ikke må være det samme flere gange, opnår man altså med den manøvre at kunne knytte flere eksemplarer, med forskellige serienumre, til den samme dvd. Iteration 3 & 4 Til iteration 3 udvalgte vi klassen Rent til at repræsentere et udlån, derudover har den naturligvis en containerklasse, kaldet RentCollection. Kravene til iteration 4 krævede ingen nye klasser, men udnytter de allerede eksisterende metoder, og klasser, til at opnå gældende mål. Klassen Rent Denne klasse repræsentere et udlån, den består af de følgende attributter: Et unikt id af typen integer Side 13 af 26

14 En udlånsdato af typen integer En afleveringsdato af typen integer En status, altså om hvorvidt udlånet er aktivt eller ej, af typen boolean Et person-objekt der tilknytter udlåneren til lånet Et copy-objekt der tilknytter et dvd-eksemplar til lånet En dato der markerer den reelle afleveringsdato. Klassen RentCollection. I lighed med de øvrige containerklasser er den implementeret som Singleton, har en arrayliste af typen Rent, og har dermed parameter-synlighed til Rent-klassen. Klassen RentCtr Kontrollerer Rent-objekter. Den indeholder attributten rentcollection hvilket giver attributsynlighed til RentCollection. Desuden adskiller den sig fra de øvrige controllerklasser ved at indeholde instanser af DVDCtr og AddressBookCtr. Det skyldes at visse af klassens metoder kræver oplysninger som nemmest skaffes ved at udnytte de metoder som ejes af disse to controllere. Mest interessant er metoden: createrent Den tager argumenterne id, pid, did, rentdate, duedate, status, returndate. id et bliver til rent-objektets unikke id, pid er en persons unikke id, did er en dvd s unikke id, rentdate og duedate er hhv. udlejnings og afleveringsdato, Status sættes automatisk til True når man opretter et udlån, for at signalere at lånet er aktivt. returndate får også en standardværdi ved oprettelsen, men er i øvrigt ikke relevant før udlånet afsluttes. For at omsætte pid og did til de relevante objekter udnytter vi de get-metoder der allerede eksistere. Af den grund er DVDCtr og AddressCtr tilknyttet klassen som attributter. Såfremt vi havde undladt det ville vi åbne op for synlighed fra DVDCtr og ned til de enkelte klasser. Det ville være give en langt højere kobling i systemet, hvilket ville kunne lede til mere besværlig vedligeholdelse af systemet, og i øvrigt ville underminere ideen i at bruge Side 14 af 26

15 controllere til at starte med. Hvis en anden end en klasses designerede controller har adgang til dens oplysninger, så kan man ikke længere tale om at den er kontrolleret. I så fald kunne man lige så vel holde sig til UI- og Model-lag Efter at have fundet de relevante objekter sender metoden argumenterne videre til Rentkonstruktøren i RentCollection-klassen. Udover den ovennævnte er updaterent-metoderne også specielle. De er teknisk set CRUDmetoder som i de andre klasser. Men her bruger vi dem både til at opdatere et udlån, og til at afslutte det med: updaterent(id, duedate), der finer et lån baseret på lånets unikke id, og giver mulighed for at ændre afleveringsdatoen. updaterent(id, status, returndate), hvor man kan sætte status til afsluttet, samt indtaste datoen hvor filmen er returneret. Den sidste unikke metode i klassen er: getpersonalrent(pid) der kan bruges til at finde samtlige udlån som en person har foretaget. Aktive såvel som afsluttede. Se bilag 4 Beskrivelse af Unit test udført på AddressBookCtr Vi metoden createperson(id, name, ) til, at oprette tre personer. Denne metode opretter et personobjekt og tildeler det de værdier, som bliver indtastet ved oprettelse, og tilføjer dernæst personobjektet til en Arraylist. Vi brugte metoden getperson(id) til at finde og returnere et personobjekt. Denne metode finder et personobjekt baseret på personens id, og returnerer personobjektet. Vi brugte metoden updateperson(id, name, ) til at opdatere en person. Denne metode opdaterer et personobjekts attributter ved først, at finde personobjektet via dens id, hvorefter man indtaster ændringer til dettes attributter. Her skal dog noteres at hvis man ikke Side 15 af 26

16 ønsker at ændre i de felter af typen int, skal der skrives 0, hvorimod String felterne skal udfyldes med. Vi brugte metoden deleteperson(id) til at slette en person. Denne metode fjerner en et personobjekt fra vores Arrayliste, baseret på personobjektets id. Vi brugte metoden listallpersons() til at returnerer en ArrayList over personerne vi har oprettet. Denne metode returnerer en Arraylist med alle vores tilføjede personobjekter i. Beskrivelse af Unit test udført på DVDCtr Vi brugte metoden createdvd(id, title, ) til at oprette tre dvd er. Denne metode opretter et DVDobjekt og tildeler det de værdier, som bliver indtastet ved oprettelse og tilføjer dernæst DVDobjektet til en Arraylist. Vi brugte metoden getdvd(id) til at finde en dvd. Denne metode finder et DVDobjekt, baseret på dvd ens id og returnerer DVDobjektet. Vi brugte metoden updatedvd(id, title, ) til at opdatere en dvd s oplysninger. Denne metode opdaterer et DVDobjekts attributter ved først at finde objektet, baseret på dets id, i Arraylisten og dernæst tilskrive eventuelle ændringer til objektets attributter. Vi brugte metoden deletedvd(id) til at slette en DVD. Denne metode finder et DVDobjekt baseret på id og fjerner det fra Arraylisten. Vi brugte metoden createcopy(serialno, DVD d, ) til at lave en copy af en dvd. Denne metode opretter et copyobjekt, og tildeler den de værdier, som bliver indtastet, samt et DVDobjekt. Dernæst tilføjes dette copyobjekt til det tildelte DVDobjekts Arrayliste. Denne metode har vi testet ved at indspecte den instance af DVDCtr vi har lavet og tilføjet forskellige dvd er og dernæst inspecte om det copyobjekt som vi har created er blevet associeret rigtigt med det dvdobjekt det skulle associeres til. Vi brugte metoden updatecopy(id, DVD d, ) til at opdatere oplysninger på en copy. Denne metode opdaterer en copyobjekts attributter ved at finde objektet på den serialno (ID), og dernæst tilskrive den, eventuelle ændringer indtastet. Side 16 af 26

17 Beskrivelse af Unit test udført på RentCtr Vi brugte metoden createrent(id, pid, did, ) til at oprette et Rentobjekt. Vi bruger metoden getrent(id) til at finde et Rentobjekt. Vi bruger metoden updaterent( ) til to ting, den første er hvis man skal udskyde afleveringsdatoen. Den anden er når vi skal aflevere filmen. Vi bruger metoden deleterent(id) til at slette et Rentobjekt. Alle metoderne i AddressCtr, DVDCtr og RentCtr virker som de skal. Beskrivelse af Unit test udført på klasser i ModelLayer Vi har udført Unit tests på samtlige klasser, som indgår i modellaget. Da de fleste af disses test er CRUD tests har vi ikke valgt at skrive disse med i rapporter. De er udført på samme måde som med klasserne i ControllerLayer. Alle metoder i ModelLayer virker som de skal. Side 17 af 26

18 Konklusion. Vi kan konkludere at efter vi har arbejdet med denne opgave i den sidste uge, har vi fået udarbejdet en rapport og en kildekode som i et vidst omfang opfylder alle krav til den problemstilling vi fik stillet. Vi har muliggjort udlejning af DVD er, registrering af brugere og oprettelse af nye brugere. Der er forskellige udfordringer i forhold til at registrere de udlånte dvd er som endnu ikke er overkommet. På samme måde er der heller ikke endnu implementeret en metode til at fjerne Copy-objektet fra et udlån, efter lånet er afsluttet. Det vil sige at der ikke foregår en reel flytning fra eksemplarcontaineren til udlånet, eller tilbage igen. Under normale omstændigheder ville det kategoriseres som en A-klasse bug, som skal rettes før udgivelse. Her nøjes vi med at nævne at vi er opmærksomme på problemstillingen. Vi har afveget fra den på forhånd udleverede domænemodel på et enkelt punkt. I vores system er der ingen synlighed imellem udlån- og person-klasser. Vi mente ikke at den kobling var nødvendig i forhold til løsning af opgaven, og at det kun medførte udnødvendigt højt koblingsniveau. I stedet havde vi til hensigt at bruge den controller der styrede person-objekterne. Vi anvender dette i praksis under oprettelsen af Rent-objekter. Om det er bedre eller værre end det forslåede er endnu uafklaret. Ligeledes er der visse skønhedsfejl i UI et, der kan gøre det til en udfordring at bruge systemet på en måde så det ikke smider exceptions. Sagt på en anden måde er det småt med fejlhåndteringen, og på den baggrund er systemet hverken stabilt eller intuitivt at bruge. Omvendt er dette ikke krav til løsningen af opgaven. Det er selvsagt at en færdig udgave af systemet skal kunne håndtere fejlindtastninger mv. Vi har igennem kodningen af systemet fået bedre indsigt i sproget Java, diverse metoder og ikke mindst de faldgrubber der forbundet ved design af et system. Til næste gang vil vi formentlig være Side 18 af 26

19 mere opmærksomme på værdien af at få beskrevet samtlige use cases, før implementeringen af systemet går i gang. Side 19 af 26

20 Bilag Bilag 1 Side 20 af 26

21 Bilag2 Side 21 af 26

22 Side 22 af 26

23 Bilag 3 Side 23 af 26

24 Side 24 af 26

25 Side 25 af 26

26 Bilag4 Side 26 af 26

Assignment #5 Toolbox Contract

Assignment #5 Toolbox Contract Assignment #5 Toolbox Contract Created by: René Kragh Trine Randløv E mail address cph rk70@cphbusiness.dk 23 11 2014 1 Introduktion Dette dokument indeholder en vertikal kontrakt for et system som skal

Læs mere

Eksempel: et ordresystem note 5 Lagdeling s. 1

Eksempel: et ordresystem note 5 Lagdeling s. 1 Eksempel: et ordresystem note 5 Lagdeling s. 1 Eksempel: et ordre-system NiceHair er et firma, som sælger udstyr, inventar og frisørartikler til frisørsaloner over hele landet. Det er ejet af et ægtepar

Læs mere

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design

Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Obligatorisk SD-opgave s. Obligatorisk opgave i objektorienteret analyse og design Løs følgende, som en indviduel opgave. I må gerne samarbejde i grupper, men alle har ansvar for at udfærdige sin egen

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Hvad er Objekter - Programmering

Hvad er Objekter - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Hvad er Objekter - Programmering En rigtig god gennemgang af hvad objekter er! Hvordan de oprettes og anvendes! Det er helt klart til nybegyndere, som

Læs mere

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen.

! Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Copenhagen Business Academy Multimediedesigner 3. semester - 1. projekt, september 2014 Gruppe 1 - MulA Kia Dahlen. Kamilla Klein, Pia Jensen og Maria Korshøj Andersen. Study: Multimedia Design Project:

Læs mere

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen

Database. Pr jekt. Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015. Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Database Pr jekt Hold CLmul-a14e Gruppe 3 3. semester 2015 Vejledere: Tue Becher Ivan R. Frederiksen Indholdsfortegnelse 1. Problemformulering 2. ER-diagram 3. Attribut-tabel 4. Use Case-model 5. Use Case

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk

Projekt database. 3 Semester - Mul a Projekt 1. Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk. Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Projekt database 3 Semester - Mul a Projekt 1 Yaser Osman cph-mo102@cphbusiness.dk Dan Eskildsen cph-de32@cphbusiness.dk Ammar Al-Basri cph-aa140@cphbusiness.dk Emre Kandemir cph-ek68@cphbusiness.dk Lotte

Læs mere

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let

Løsningsforslag til Camp Let. Case Beskrivelse: Camp Let Løsningsforslag til Camp Let Case Beskrivelse: Camp Let Firmaet Camp Let har til formål at udleje forskellige typer transportable ferieboliger. Det drejer sig i øjeblikket om campingbusser, campingvogne,

Læs mere

Workshop Persistence

Workshop Persistence Workshop Persistence University College Nordjylland Datamatikeruddannelsen Klasse: dmaa0216 Titel: Workshop Persistence Versionskontrol-sti: https://github.com/mrurb/workshop-persistans/invitations versionsnummer:

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne

10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne 10 informationer som gør din fejlrapport selvforklarende for både forretningen og programmørerne Introduktion Uanset hvor mange informationer man tilføjer en fejlrapport er det vigtigt, at man beslutter

Læs mere

Anvendelse af metoder - Programmering

Anvendelse af metoder - Programmering Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Anvendelse af metoder - Programmering En forhåbentlig rigtig god forklaring på hvad metoder er og hvordan de anvendes. Lidt om private og public, retur

Læs mere

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb

Sådan bestiller du materialer i BookingWeb Sådan bestiller du materialer i BookingWeb BookingWeb er CFU Sjællands materialekatalog og bestillingssystem, som du finder på vores hjemmeside http://www.ucsj.dk/cfu. Du kan bestille materialer på tre

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT

Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Projekt 2, 3. semester WEBPROJEKT Aflevering d. 11/10-2013 CPH Business URL: www.thorleifbæk.dk/projekt2/index.php Gruppe 2 Shiko, Thorleif, Pernille og Annemette MUL 3A Indholdsfortegnelse s. 3 Factsheet

Læs mere

Elaboration fase 2. semester projekt 2008-04-11. Gruppe 4

Elaboration fase 2. semester projekt 2008-04-11. Gruppe 4 Indholdsfortegnelse Analysemodeller... 4 Domænemodel... 4 ER-model... 5 Designmodeller... 7 Designklassediagram... 7 Sekvensdiagram... 9 Relationel model... 10 Diskussion af datastrukturer, algoritmer

Læs mere

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE

Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Modul 2 Database projekt Multimediedesign 3. semester Gruppe 3 IRF/TUJE Fact sheet Indholdsfortegnelse Fact Sheet Gantt kort Valgt af virksomhed Brainstorm Attribut tabel ER-diagram Skitse MySQLWorkbench

Læs mere

Projekt database. http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside)

Projekt database. http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside) Projekt database http://bysileha.com/3.semester/database-eshop/index.html (vores htmlside) Amanda Lindschouw - cph-al144@cphbusiness.dk http://ahldesign.dk/learningthird.html Charlotte Øberg - cph-co74@cphbusiness.dk

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder

Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Brugers vejledning til indtastning af Naturdata på eksisterende 3- områder Denne vejledning omfatter indtastning af naturdata på eksisterende 3-områder. Har du opdaget et nyt 3-område, skal du derfor oprette

Læs mere

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse

Brugervejledning. Indholdsfortegnelse Brugervejledning Her finder du information om udfyldelse af ansøgningsskemaet til registrering af fysiske kopier, såsom cder/lper etc. NCB benytter alle de informationer du indtaster til at fordele vederlag

Læs mere

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne

KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne KIGO Ansvarlig KIGO-instruks til projektledere og programledere i kommunerne Indhold Læsevejledning... 1 1. Gennemgang af skærmbilleder... 2 Startbillede... 2 Ved klik på projekt... 2 Ved klik på et interval

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539)

ITWIN1. Afsluttende projekt. PhotoDays. Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 Afsluttende projekt PhotoDays Benjamin Sørensen (02284) Tomas Stæhr Berg (03539) ITWIN1 - AFSLUTTENDE PROJEKT PhotoDays Benjamin Sørensen & Tomas Stæhr Berg 02284 & 03539 1 1 Underskrifter Rapporten

Læs mere

Lavet af Danni jensen og David Olsen

Lavet af Danni jensen og David Olsen Projekt Delfin Lavet af Danni jensen og David Olsen 19/5-2008 Indholdsfortegnelse. Side 1: Indholdsfortegnelse og forord. Side 2: Kravsliste. Side 3: Use Case Model. Side 4: Formandens aktørbeskrivelse

Læs mere

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen

Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Materialeadministration Sidst opdateret 31-08-2006/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig.

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre

Indholdsfortegnelse. Workcompany A/S Jernholmen 2, 2650 Hvidovre Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSGRUPPEN / TJEK MEDARBEJDERE...2 KORTLÆGNING...3 START KORTLÆGNING...5 BESVARELSE AF SPØRGESKEMA UDEN E-MAIL...6 TILFØJ/FJERN BRUGER FRA EN KORTLÆGNING:...8 SEND PÅMINDELSER...9

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration ERP INTEGRATION - e-conomic Version 4.0 december 2011 Formålet med ERP integrationsmodulet er, at gøre det muligt for organisationer i webcrm at blive integreret med debitorer i e-conomic. Bemærk: ERP-integration

Læs mere

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java

Kursus i OOP og Java. Kursus i Objektorienteret programmering i Java Kursus i OOP og Java Kursus i Objektorienteret programmering i Java Åben Dokumentlicens Dette foredragsmateriale er under Åben Dokumentlicens (ÅDL) Du har derfor lov til frit at kopiere dette værk Bruger

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

DATABASE Projekt 1-3. semester

DATABASE Projekt 1-3. semester DATABASE Projekt 1-3. semester Gruppe 2- CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/database.pdf Gruppe 2 Lucas Perch-Nielsen cph-lp14@cphbusiness.dk http://lucasperch.dk/skole.php Niclas

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio]

Jayne Alice Jensen cph-jj208@cphbusiness.dk [Link til portfolio] DATABASE Projekt: Projekt 1, 3. semester Website: http://kostecki.dk/cph/projektdb/ Dato: 08/09/14-21/09/14 Skole: Copenhagen Business Academy Klasse: Multimediedesigner - Mulb Gruppe: MULB1 Undervisere:

Læs mere

JEM1 LAB14. Journal. Jonas Lange, Martin Funding Fisker og Torben Porsgaard 11/4/2009

JEM1 LAB14. Journal. Jonas Lange, Martin Funding Fisker og Torben Porsgaard 11/4/2009 JEM1 LAB14 Journal Jonas Lange, Martin Funding Fisker og Torben Porsgaard 11/4/2009 Denne journal er fremstillet i forbindelse med udarbejdelsen af en J2ME applikation der holder og persisterer links og

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007

AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 AAU, Programmering i Java Intern skriftlig prøve 18. maj 2007 Opgavebesvarelsen skal afleveres som enten en printerudskrift eller som et passende dokument sendt via email til fjj@noea.dk. Besvarelsen skal

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015

3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 PROJECT DATABASE 3. SEMESTER 2. PROJECT MULB Gruppe 1. 20. september 2015 Ved at underskrive dette dokument bekræfter vi, at det indsendte materiale alt sammen er vores eget materiale og arbejde. Andreas

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

TS1000 Quick Guide. Daglig brug

TS1000 Quick Guide. Daglig brug TS1000 Quick Guide Daglig brug Indholdsfortegnelse Opret brugere... 4 Brugerliste... 4 Fanen Data... 4 Fanen Tilvalg... 5 Fanen Specialområder... 6 Grupper... 6 Søg bruger... 7 Rapport vinduet (brugere)...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne

Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne Sådan sætter du TraceTool op til tælleugerne TraceTool er det værktøj, som medarbejderne i din kommune skal anvende til at registrere henvendelser manuelt i tælleugerne. Denne vejledning beskriver, hvordan

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager

Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28. Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 1 af 28 Brugervejledning AutoManager Larsen Handel Brugervejledning AutoManager Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse 1 Menuerne 3 1.1 Fil 3 1.1.1 Valutakurser

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Database design for begyndere

Database design for begyndere Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Database design for begyndere Denne artikel beskriver hvordan man kommer fra ide til database design. Den stopper inden normal former. Den forudsætter

Læs mere

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt

CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt 1 2 CLmul-b14e Gruppe 2 2. Database projekt JONAS FALK sniller27@hotmail.com Projekt vejledere Ivan Rosenvinge Frederiksen CHRISTIAN BRAMS halkjaer-brams@hotmail.com Tue Becher LINE RASMUSSEN line-rasmussen@live.com

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS er det muligt at registrere en aftale om, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale inkl. undervisningsplanen ved

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 1

Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Indholdsfortegnelse for kapitel 1 Forord.................................................................... 2 Kapitel 1.................................................................. 3 Formål............................................................

Læs mere

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX

Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX IT -Eksamen Andreas Lauge V. Hansen klasse 3.3t Roskilde HTX [Vælg en dato] Indhold Indledning... 2 Teori... 3 Hvorfor dette design... 4 Produktet... 4 Test og afprøvning... 9 Konklusion... 10 Indledning

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her:

Linket viser jer frem til billedet nedenfor, her skal du blot skrive jeres brugernavn og adgangskode. Indtast din adgangskode her: Brugervejledning til håndtering af respondenter til MUS i SurveyXact Indledning Denne manual beskriver, hvordan SurveyXact kan anvendes til forberedelse af MUS. Der tages udgangspunkt i handlinger, den

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb

Opgavestyring i Elevplan Vejledning. Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb Opgavestyring i Elevplan Vejledning Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 1 Flow Pædagogisk IT kørekort Mentorforløb 2 Opgaver oprettes på et læringselement, eller et udbudt læringselement Opgaver oprettes

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser

7. Daglige opgaver. Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser 7. Daglige opgaver Udsendelse af hjemkaldelser og reserveringsmeddelelser Indhold Udsendelse af hjemkaldelses- og reserveringsmeddelelser... 3 Hjemkaldelsesprofil: Låners lån eller filialens udlån?...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler)

Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Vejledning til: Mine aktiviteter (behandler) Modulet "Mine aktiviteter" fungerer som et katalog over skemaer og øvelser, som er tildelt den enkelte borger. De skemaer og øvelser, man er vant til at give

Læs mere

Klasser og objekter. (Afsnit i manualen)

Klasser og objekter. (Afsnit i manualen) Klasser og objekter (Afsnit 4 + 5 i manualen) Grundbegreber Klasser og objekter beskrivelse oprettelse Attributter og metoder tilstand opførsel Indkapsling afskærmning datarepræsentationsuafhængighed Klasser

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Vejledning til den endelig tilmelding til Blå Sommer 2009 for DDS Grupper

Vejledning til den endelig tilmelding til Blå Sommer 2009 for DDS Grupper Vejledning til den endelig tilmelding til Blå Sommer 2009 for DDS Grupper Indledning: Alle deltagere fra DDS grupper skal være oprettet i Blåt Medlem for at kunne tilmeldes Blå Sommer. Det betyder at madmødre,

Læs mere

Indholdsfortegnelse for kapitel 2

Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Indholdsfortegnelse for kapitel 2 Kapitel 2. Analyse.......................................................... 2 Analyse af 2.1...................................................... 2 Analysen af Database.................................................

Læs mere

Online Booking. Fanebladet Booking

Online Booking. Fanebladet Booking Vejledning til Online Booking Såfremt I har spørgsmål er i velkommen til at ringe til enten Leif på 73-674348 eller back up Torben på 73-674344. Spørgsmål rettes til: Support Leif Andersen leif@perdamgaard.dk

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL

PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL PHP 3 UGERS FORLØB PHP, MYSQL & SQL Uge 1 & 2 Det basale: Det primære mål efter uge 1 og 2, er at få forståelse for hvordan AMP miljøet fungerer i praksis, og hvordan man bruger PHP kodesproget til at

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Computerspil som vindue til læring

Computerspil som vindue til læring Computerspil som vindue til læring Space Marines Stave Challenger Series Af Nikolaj Egholk Jakobsen og Suayb Köse Roskilde Tekniske Gymnasium Informationsteknologi B 9/1 2014 1 Indledning Analyse Danmark

Læs mere

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection

Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Vejledning til Autodesk Account - Autodesk Collection Denne vejledning beskriver, hvordan du logger på Autodesk Account samt de vigtigste funktioner, bl.a. download af software, hvor du finder serienumre,

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden.

Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. Udlejningssystemet sættes op, således at det passer med den normale forretningsgang i virksomheden. F.eks. ved biludlejning, betaler man leje og depositum, inden man får lov at tage bilen med sig. Anderledes

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere