DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER"

Transkript

1 INNER WHEEL DANMARK Distrikt 47 KLUBBERNES HUSKELISTER 2014/15 PRÆSIDENT - SEKRETÆR - KASSERER ISO - WEBMASTER Præsidenten er ansvarlig for, at disse huskelister overholdes og at alt ekspederes i rette tid. Dette materiale er i forbindelse med instruktionsmødet den 15. juni 2014 udsendt på mail til kommende præsidenter, som videresender det til den kommende bestyrelse. De enkelte deltagere i instruktionsmødet medbringer et eksemplar. Huskelisterne er supplerende vejledning. Læs omhyggeligt Constitution, Love og Håndbog vedr. bestyrelsens poster. Indholdsfortegnelse: Distriktsbestyrelsen, webmaster, IT-konsulent og presseansvarlig 2 Headquarters, Rådet, landswebmaster, medlemsregistrator, IWI og lovrådgiver 3 Generelt.. 4 Vejledning for præsidenten.. 6 Vejledning for sekretæren. 8 Vejledning for kassereren Vejledning for ISO. 12 Vejledning for webmaster 14 Revideret 6. maj 2014 Side 1 af 16

2 Distriktsbestyrelsen, IT konsulent og presseansvarlig Distriktspræsident: Pastdistriktspræsident: Vicedistriktspræsident: Distriktssekretær: Distriktskasserer: Danske Bank: Reg Konto DISO: IT konsulent & webmaster: Britta Andersen, Gentofte IW Hambros Alle Hellerup Tlf mobil Annelise von Bülow, Frederiksberg IW Rådmands Steins Alle 16 C, Frederiksberg Tlf mobil Janne Wolff, Hillerød IW Industrivænget Hillerød Tlf mobil Lise Winther, Frederiksværk IW Bukketornvej Frederiksværk Tlf. mobil Jeane Jöets Rathjen, Søllerød IW Vejdammen Holte Tlf mobil Birgit Baltzer, Taastrup IW Fredensvej Taastrup Tlf mobil E-mai: Britt Olsen, Taastrup IW Fredensvej Taastrup Tlf mobil Revideret 6. maj 2014 Side 2 af 16

3 Headquarters, Rådet, landswebmaster, medlemsregistrator, IWI og lovrådgiver Headquarters: National Repræsentant: Vice National Repræsentant: Rådssekretær: Rådskasserer: Landswebmaster: Medlemsregistrator: Ansvarshavende redaktør IWI: Landsmødekoordinator: International Inner Wheel, Suite 2.3 MyBuro 20 Market Street, Altrincham, Cheshire, WA14 1PF, United Kingdom Tlf.: Fax: Lene Krüger Schade, Aars IW Illerisørevej 65, Hvalpsund 9640 Aars Tlf.: Lena Pedersen, Randers Østre IW Hadstenvej 27, Lerbjerg 8370 Hadsten Tlf.: Aase Christensen, Frederikshavn IW Peter Wessels Vej 19, 9900 Frederikshavn Tlf.: Birthe Hamann, Holbæk IW Bavnen Holbæk Tlf / Birte Holst Andersen, Brønderslev IW Børglumvej Brønderslev Tlf / Tove Galmstrup Christensen, Hadsten IW Engvej 2, 8370 Hadsten Tlf.: Annalise Larsen, Sønderborg IW Sundgade 56 B, 6400 Sønderborg Tlf.: Lis Cathrine Poulsen, Taastrup IW Jens Otto Krags Gade 7, 7, København S. Tlf mobil Revideret 6. maj 2014 Side 3 af 16

4 Generelt HUSK at skrive dato, årstal, sideantal og initialer på alt. Det letter arbejdet. HUSK på alle indbetalinger at anføre klubbens navn og hvad der betales for. Formularer ligger på Inner Wheel Danmarks hjemmeside Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges til medlemslogin. Rådet Forslag til rådet skal sendes til distriktspræsidenten, således at det kan være rådet i hænde senest 5 uger før et rådsmøde. Oversigt over rådsmøder findes på Inner Wheel Danmarks hjemmeside Nyborg Strand møder Distrikts- og landsmøde afholdes på Hotel Nyborg Strand den oktober Delegeretmapper medbringes til såvel distrikts- som landsmøde med følgende indhold: Referat af de 2 sidste distriktsmøder Dagsorden for distriktsmødet den 4. oktober 2014 med bilag Referat af landsmødet 2013 Dagsorden for landsmødet den 5. oktober 2014 med bilag Røde og grønne stemmekort, indbydelse samt relevante bilag Præsidentens mappe skal yderligere indeholde sidste Board Minutes samt andre relevante papirer. HUSK: Ajourføring efter hvert møde. 2. Tilmelding og værelsesbestilling Tilmeldingsblanketten udfyldes omhyggeligt med samtlige deltagere pr. klub. Markér tydeligt: Klubdelegerede, deres suppleanter samt eventuelle gæster. 1 eksemplar tilsendes landsmødekoordinator Lis Cathrine Poulsen. 1 eksemplar medbringes til Nyborg Strand 3. Rejsegodtgørelse Ved samkørsel i bil refunderes pr. km fra bopæl (statens takst) plus weekend broafgift eller togbillet på 2. klasse. 4. Suppleant, tilmeldt før mødet Der skal ikke afleveres fuldmagt. 5. Suppleant, ikke tilmeldt før mødet Skriftlig fuldmagt, underskrevet af klubbens præsident og sekretær, 1 stk. til distriktsmødet og 1 stk. til landsmødet. Afleveres til distriktspræsidenten. 6. Lovændringsforslag sendes til distriktssekretæren inden 1. maj. Udformning af ændringsforslag: Læs Constitution, Love og Håndbog. Forslag, der vil få økonomisk konsekvens, underbygges med tal. 7. Forslag til dagsorden på landsmødet skal sendes til distriktspræsidenten, således at det kan være rådet i hænde senest 5 uger før et rådsmøde. Referatet fra distriktsmødet betragtes som godkendt, såfremt skriftlig indsigelse ikke er distriktssekretæren i hænde senest 1. december. Forårsdistriktsmøde Frederiksberg IW afholder forårsdistriktsmøde den 15. marts Sted informeres senere. Forslag til dagsorden sendes til distriktssekretæren senest den 1. december 2014 samtidig med forslag til nye medlemmer til distriktsbestyrelsen. Få indflydelse - kom med forslag! Tilmeldingsliste, program og dagsorden modtages fra Distrikt 47 ultimo januar. På forårsdistriktsmødet inviterer vicedistriktspræsidentens klub til distriktskædeoverrækkelse. Program og tilmeldingsliste modtages enten på mødet eller udsendes separat. Referatet fra forårsdistriktsmødet betragtes som godkendt, såfremt skriftlig indsigelse ikke er distriktssekretæren i hænde senest 1. maj. Distriktskædeoverrækkelse og instruktionsmøder Afholdes i 1. halvdel af juni. Huskelister udsendes på mail til kommende præsidenter, som videresender dem til den kommende bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne SKAL medbringe dem til instruktionsmødet i juni. Desuden vil de ligge på distriktets hjemmeside. Revideret 6. maj 2014 Side 4 af 16

5 IWI Udkommer elektronisk 6-8 gange om året og i oktober udkommer et årsskrift. Materiale sendes til ansvarshavende redaktør Annalise Larsen, Nyhedsbrevet Udkommer ca. 4 gange om året og sendes i fil til klubsekretæren, der har ansvar for den videre distribution. I Nyhedsbrevet kan du blive opdateret om, hvad der foregår i ledelsen af Distrikt 47 samt rundt omkring i klubberne. Indbydelser eller omtale af spændende møder sendes til redaktør: Se sidste Nyhedsbrev. Årsindsamlingen Klubberne skal inden 1. december indsende forslag, godt underbygget, til Distriktspræsidenten med en web-adresse. Se proceduren på hjemmesiden. Når alle distrikter har stemt, vil resultatet komme på Inner Wheel Danmarks hjemmeside. Årsindsamlingen er obligatorisk, - beregningsgrundlaget er antal medlemmer pr. 1.juli 2014 (se regning fra distriktskassereren) med min. kr. 60,- pr. medlem. Beløbet kan hele året rundt - men senest 1. april 2015 sendes til rådskasserer Birthe Hamann, Bavnen 17, 4300 Holbæk eller indsættes på Rådets årsindsamlingskonto: Nordea Bank reg. nr. 1726, konto nr HUSK KLUBNAVN Bemærk, at beløb modtaget efter den 30. juni går til næste års indsamling. Internationalt hjælpeprojekt Det internationale projekt bærer overskriften Helping children around the Wold now Der er ikke tale om en samlet indsats, idet hver klub/land selv kan vælge et projekt til støtte for børn. På Inner Wheel Internationale hjemmeside er lagt logo ind, der kan downloades og bruges ved udsendelse af mail/breve m.m. De nordiske lande er gået samen om at støtte Foreningen Grønlandske Børn indtil Convention i maj Valg 1. IIW's bestyrelse Valgpapirer modtages direkte fra London i løbet af november. Den udfyldte stemmeseddel returneres til Headquarters senest 31. marts, Læs Constitution, Love og Håndbog. 2. Board directors Valgpapirer modtages sammen med ovennævnte - afkrydses og returneres som ovenfor senest 31. marts. 3. Distriktsbestyrelse: Forslag indkaldes på efterårsdistriktsmødet. Kvalifikationer: Se Constitution, Love og Håndbog for distrikt. Det henstilles til klubberne at opfordre egnede medlemmer i egen klub - selvfølgelig med den opstilledes accept. Sendes til distriktssekretæren inden den 1.december. 4. Klubbestyrelse Valg skal finde sted inden 1. marts. Se Constitution, Love og Håndbog for klubber. Retningslinjer for arkivering af klubbernes materiale Vigtigt materiale, som skal gemmes gerne via scanning: Alt materiale fra de første 5 år Alt materiale ang. jubilæer Alt materiale fra kædeoverrækkelser Månedsbreve fra generalforsamlingerne inkl. Samtlige bilag og regnskab I øvrigt alt det materiale, som klubberne må anse for relevant. Revideret 6. maj 2014 Side 5 af 16

6 Vejledning for præsidenten Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles på både bestyrelses- og klubmøde. Det er vigtigt at huske at høre klubmedlemmernes holdning til de forslag og valg, der kommer i årets løb. Præsidenten orienterer om alt, hvad der foregår inden for Inner Wheel i såvel bestyrelse som klubregi. Forslag - herunder ændringsforslag, der skal videresendes til distriktsbestyrelsen, skal være vedtaget i klubben. Bestyrelsen alene eller enkeltpersoner kan ikke indsende forslag. Klubbestyrelsen bør seriøst overveje, om der er medlemmer i egen klub, der har lyst til at deltage i distriktsbestyrelsesarbejdet. Forslag til posterne i distriktsbestyrelsen er meget velkomne. Der udsendes hvert år forespørgsel til klubberne - hjælp distriktsbestyrelsen med at finde egnede kandidater. Underret distriktsbestyrelsen om: Invitationer, charterfester, jubilæer, Intercity møder, møder mellem venskabsklubber, markante 3 minutter og andet stof, der kan formodes at have interesse. Husk på hvert klubmøde at fortælle hvilke klubmedlemmer, der har besøgt andre IW klubber. Det kan være en god ide at bede nogle af dem fortælle om deres oplevelser. I det hele taget bør præsidenten opfordre klubmedlemmerne til at besøge andre klubber og gerne foregå med et godt eksempel. Præsidenten bør også overveje, hvad netop hendes klub kan gøre for at fremme samkvemmet og samarbejdet mellem klubberne i distriktet og tage initiativ til fælles aktiviteter. Regler for fremsættelse af forslag 1. Officielt brevpapir benyttes 2. Forslag stiles til D.I.W.R. 3. Nuværende formulering af anføres 4. Ny formulering skrives 5. Der gøres opmærksom på, hvilke andre punkter og, der evt. berøres af ændringer 6. Motivering 7. Underskrives af præsident og sekretær. Læs side 11 i Constitution 2012, Love og Håndbog Publikationer må ikke udsendes uden distriktsbestyrelsens tilladelse. Intercitymøde: Bedste tidspunkt er den sidste uge i en måned der er der ingen af klubberne, der afholder klubmøde. Kontakt distriktspræsidenten inden mødet tilrettelægges, dette er kun et spørgsmål om koordinering. Distriktsbestyrelsen ønsker, at klubberne inviterer til møder og aktiviteter på tværs af klubberne. Extension Organizer Vi vil gerne have flere medlemmer, så følg op hele året. Giv et af bestyrelsesmedlemmerne dette arbejde. Der er oparbejdet et godt samarbejde med Rotary på distriktsplan, og klubberne kan evt. også selv samarbejde med de lokale Rotaryklubber om Extension. Samarbejd med distriktets Extension Organizer (Annelise von Bülow) om nye ideer og initiativer, der kan forøge og forunge vore medlemstal. Revideret 6. maj 2014 Side 6 af 16

7 Klubbens programmer sendes til vice-distriktspræsident Janne Wolff 4 gange om året (HUSK at påføre mødedatoer): Revideret 6. maj 2014 Side 7 af 16

8 Sendes senest med programmer for 1. september oktober, november og december 1. december januar, februar og marts 15. januar april, maj og juni 15. juni august og september Bemærk at programmer som indsendes 15. juni vedrører det nye IW års møder i august og september. Programmerne sendes til klubpræsidenterne og lægges på distriktets hjemmeside, hvorfra klubben selv sørger for at hente dem. Bemærk: Præsidentkæden forsikres under ens egen indboforsikring efter aftale med forsikringsselskabet. Rotary og naboklubber kontaktes ved IW årets begyndelse for nærmere aftale vedrørende eventuelle sammenfattende møder. Revideret 6. maj 2014 Side 8 af 16

9 Vejledning for sekretæren Vejledning for sekretæren i skrivning af månedsbreve På Inner Wheel Danmarks hjemmeside findes flere informationer vedr. månedsbreve, se: hvor der også ligger vejledninger for medlemmer i upload af månedsbreve, brug af medlemsregisteret, i læsning/print af månedsbreve og i oprettelse og brug af mødekalender. Udarbejdelse: Distribution: Landsarkivet: Indhold: Månedsbreve udarbejdes af sekretæren og skal godkendes af præsidenten. Sekretær og præsident er ansvarlige for månedsbrevenes indhold. Månedsbreve distribueres til klubbernes medlemmer og uploades til Internettet iflg. særskilt vejledning. Udsendelse/upload skal ske hurtigst muligt (senest 6-8 dage) efter klubmødet. Nationalrepræsentanten trækker selv månedsbrevene ud fra hjemmesiden. Månedsbreve, som uploades til Inner Wheel Danmarks hjemmeside vil blive gemt elektronisk og vil fremover være vores arkiv. Det er derfor klubbernes eget ansvar, at månedsbrevene bliver gemt! Månedsbreve, der lægges ud på Internettet: Må ikke indeholde følsomme oplysninger (som folks sygdomme, behandling m.v.). Det er en skønssag i hvert enkelt tilfælde, men vær meget opmærksom på dette. Hvis der i månedsbrevene er nævnt adresser, fulde navn, flytning etc. uden tilladelse fra den pågældende, er det på sekretærens/præsidentens fulde ansvar. Medlemmers indmeldelser, udmeldelser og dødsfald skal skrives sidste i månedsbrevet. HUSK også her at få tilladelse. Her nævnes også hvilke klubmedlemmer, der har besøgt andre klubber med angivelse af hvilken klub, de har besøgt. Månedsbreve må ikke indeholde meddelelser om: 1. Hvem klubben vil stemme på ved afstemning til distriktsbestyrelsen 2. Hvem klubben stemmer på til Vice National Repræsentant 3. Hvem klubben stemmer på til poster i International I.W. 4. Hvilket projekt, som får klubbens stemme ifm. stemmeafgivning til Årsindsamligen 5. Distriktspræsidentens Inner Wheel orientering og egoforedrag refereres ikke 6. Medlemmers egoforedrag må heller ikke refereres Artikler og lign. fra ugeblade, aviser og tidsskrifter: Disse må kun gengives, hvis der er indhentet tilladelse fra journalisten/avisen/bladet, da det ifølge loven om ophavsret ellers er forbudt og kan medføre alvorlige økonomiske konsekvenser for klubben i form af et erstatningskrav. Dagens Digt: Det samme er gældende for digte og lignende. Der skal indhentes tilladelse fra forfatter eller forlag. (Hvis forfatteren er død for mere end 70 år siden, må man dog gerne gengive det, da copyright-rettigheden så er slut.) Det er sekretæren og præsidenten, som tager ansvar, hvis der i månedsbrevet er indsat scannede eller kopierede artikler m.m., som er hentet fra aviser, tidsskrifter eller ugeblade m.m. og anvendt uden behørig tilladelse. (Man bør hellere spørge om tilladelse en gang for meget end en gang for lidt). Foredragsholdere: Foredragsholdere skal altid spørges, om man må referere deres indlæg, da man ellers risikerer at tage brødet ud af munden på dem ved at referere foredrag, de skal holde mange gange forskellige steder. Det samme gælder for steder, man besøger. Spørg om lov til at referere og beskrive. Opsætning: Nummerering af månedsbreve: Har klubben sommerlukning i juli, får august månedsbrevet nr. 1+2, september nr. 3 osv. Gemmes som _mb01-02.doc osv. Skriftstørrelse: Revideret 6. maj 2014 Side 9 af 16

10 Månedsbreve skal skrives i skriftstørrelse 11 eller 12. Månedsbrevet må, inden for de givne rammer, opstilles som klubben ønsker det. Man kan altid rette henvendelse til de enkelte distrikters IT-konsulenter for at få hjælp. Revideret 6. maj 2014 Side 10 af 16

11 Formularer: Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen! Formularerne ligger på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin, se Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges. Det enkelte medlem retter selv sine personlige oplysninger ved at gå ind under login på den nationale hjemmeside og fortsætte til medlemsregistret rettelser kan ske hele året. Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sendt til hhv. medlemsregistrator, distriktskasserer og distriktssekretær. HUSK: hvis man vil have kopi til eget brugt, så print ud før der trykkes send. Formular 2: Registrering af kommende bestyrelse: Denne formular skal indsendes umiddelbart efter klubbernes valgmøde i februar, og senest 1. marts. Samtidig sendes informationer om kommende sekretær til distriktssekretæren (klub, navn, adresse, telefon, mailadresse). Derudover indberettes den kommende sekretær direkte til IIW international via Husk ae erstatter æ, oe erstatter ø, aa erstatter å. Rettelse af kluboplysninger og registrering af ny klub kan ske hele året. Send via hjemmesiden eller pr. post til medlemsregistratoren og distriktssekretæren. Diverse formularer: Medio november: Headquarters, London sender papirer + stemmeseddel for opstillede bestyrelsesmedlemmer til IIW. Klubbens valg afkrydses på den originale stemmeseddel. Samtidig modtages opstillede Board Directors + stemmeseddel. Klubben skal afkrydse 16 af de opstillede kandidater på stemmesedlen. Begge stemmesedler returneres til Headquarters senest 31. marts. samt holde diverse klubinformationer opdateret Rådsreferater kan findes på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin - Æresmedlem: Oplysninger fremsendes via mail til Inner Wheel Danmarks medlemsregister. Annoncer i IWI: Kontakt IWI s redaktør Annalise Larsen Sønderborg IW. Lukning af klub Præsidentkæden og charterbrev sendes til distriktssekretæren. Bannere returneres til klubgiverne. Revideret 6. maj 2014 Side 11 af 16

12 Vejledning for kassereren Medlemskontingentet forfalder til betaling 1. juli og betales senest den 31. august. Regning fremsendes medio august fra distriktskassereren. Distriktskontingent Medlemmer Beløb Hele året Registreret pr. 30. juni 450,00 kr. andet ½ år optaget efter 1. januar 225,00 kr. Medlemmer som ikke er meldt ud inden 30.juni SKAL betale kontingent for kommende IW-år. Når indmeldelse af nyt medlem er foretaget, indbetales kontingentet umiddelbart herefter til nedennævnte konto med angivelse af navn på det nye medlem. Skulle der være flere, kan der sendes en mail, hvori der angives for hvem, der er afsendt penge. Husk også at opgive klubnavn. Der betales ikke kontingent for medlemmer optaget i juni måned. Distriktskassereren kan vælge at udsende en faktura, som I så skal betale. Betaling til distriktskassereren på følgende konto nr.: Danske Bank konto: Inner Wheel Distrikt 47 Jeane Jöets Rathjen(Søllerød IW) Følgende er dækket af fakturaen: 1. Distriktskontingent Rådet/National IW og IW Nyt, capitation fee (International IW) og pr. capita (mødeafgift). 2. Medlemsbøger: Kommer direkte fra bogtrykker i uge IT-administration: 200 kr. pr. klub Kassereren er ansvarlig for ind- og udmeldelser, overflytning til anden klub, dødsfald og bestilling af udenlandske publikationer (blade), hvortil der bruges formularer (se Anmeldelserne er vigtige fordi, ved: optagelse kommer det nye medlem i medlemsregistret og modtager IWI Nyt. udmeldelse slettes medlemmet af medlemsregistret, da klubben hæfter for kontingent indtil udmeldelse er modtaget. overflytning registreres medlemmet under rette klub og distrikt. adresseændring kan/skal foretages af medlemmet i medlemsregistret. Vigtigt, hvis man vil modtage IWI Nyt. Beslut i klubben, hvem der står for ændringer for medlemmer uden internet. Deadline for at få oplysninger i medlemsbog er ca. 25.maj. dødsfald slettes medlemmet som ved udmeldelse, og fordi distriktet vil ære hendes minde ved førstkommende distriktsmøde. Årsindsamlingen HUSK årsindsamlingen er obligatorisk og indbetales på en særskilt konto til Rådskassereren (ikke til distriktskassereren) - se side 5. Formularer: Læs dem grundigt og overhold indsendelsesfristen. Formularerne ligger på IW Danmarks hjemmeside under medlemslogin, se Alle medlemmer har fået udleveret et password, som skal bruges. Ved at benytte formularerne på hjemmesiden bliver disse automatisk sendt til hhv. medlemsregistrator, distriktskasserer eller distriktssekretær. HUSK hvis man vil have kopi til eget brugt, så print ud før der trykkes send. Formular 3: Udmeldelse, overflytning, dødsfald Indsendes snarest muligt efter et medlems udmeldelse, overflytning eller dødsfald. Send via hjemmesiden eller pr. post til medl. registrator og distriktskasserer Formular 4: Indmeldelse af nyt medlem Indsendes snarest muligt efter en medlemsoptagelse. Revideret 6. maj 2014 Side 12 af 16

13 Send via hjemmesiden eller pr. post til medlemsregistrator og distriktskasserer. HUSK straks efter optagelse at betale kontingent til distriktskassereren Formular 5: Bestilling af udenlandske publikationer og Directory Denne formular sendes senest 1. marts vedr. Directory. Det anbefales at bestille 1-2 stk. Directory. For de andre blade er deadline 20.marts. Send via hjemmesiden eller pr. post til distriktskassereren. Hos distriktskassereren bestilles: Lovbog hentes på nettet Medlemsfortegnelse/medlemsbog Optagelsesformular IW folder hentes på nettet Medlemskort pr. 50 stk. så længe lager haves 0,00 kr. ca. 30,00 kr. 5,00 kr. 0,00 kr. 30,00 kr. Så længe lager haves kan nedenstående købes: mm mini rejsenål med lang nål 55,00 kr mm rejsenål med tie-tex 55,00 kr mm emblem med tie-tex 55,00 kr mm emblem med brochenål 55,00 kr mm med vedhæng 55,00 kr mm emblem med brochenål 55,00 kr mm emblem med vedhæng 55,00 kr. 411M med magnet 55,00 kr. Directory 6,50 Det engelske Association Magazine 8,00 Det tyske I.W. Rundschau Inner Wheel Nytt, Norge Inner Wheel Nytt, Sverige Constitution and Handbook (engelsk version af lovene) 7,00 Euro 150,00 NOK 80,00 SEK ca. 23,00 kr. Alle blade + transferafgift betales efter opkrævning fra distriktskassereren Æresbevis bestilles hos: Distriktskasserer i Distrikt 44 35,00 kr. Alle priser er inkl. moms. Andre IW nåle bestilles hos Jydsk Emblem Fabrik A/S, Sofienlystvej 9, 8340 Malling, tlf , se kataloget på Mail: Priserne er excl. forsendelse. Der tages forbehold for prisstigninger. Revideret 6. maj 2014 Side 13 af 16

14 VEJLEDNING FOR ISO Det er vigtigt, at ISO er synlig både inden for og uden for IW klubben. ISO har fast taletid ved hvert møde. Rapporter der skal sendes til DISO 1. Rapport om klubbens aktivitet i forbindelse med Inner Wheel dagen den 10. januar. Sendes senest 31. januar Rapport om fadderbørn, venskabsklubber, velgørenhed samt evt. programmer for hele året. Sendes senest 30. juni 2015 Skemaerne kan findes på distriktets hjemmeside. Klubrelaterede opgaver som ISO varetager Fadderskaber: Korrespondance læses op ved møderne. Følg med i fadderskabsbørnenes opvækst, alder og uddannelse og fortæl herom ved klubmøderne. Information og markedsføring: Skriv indlæg til aviser og blade, fortæl om, hvad Inner Wheel er, og hvad vi støtter. Informationer fra den lokale klub, der skal synliggøres på landsniveau, skal sendes til IW redaktør Annalise Larsen Store og små historier eller andet interessant og aktuelt materiale kan også tilsendes klubbens webmaster, distriktets webmaster eller DISO. Nekrologer optages ikke i IWI. Tjek internationale hjemmesider fra andre lande og IIW. Intercitymøder fællesmøder: Kontakt andre Inner Wheel klubber, Rotary klubber og andre klubber og hold fællesmøder. Intercitymøder giver bedre muligheder for gode foredragsholdere. Kontakt: Hold kontakt med andre ISO ere. Send en julehilsen. Det er meget nemmere at arrangere et Intercitymøde eller andre arrangementer, hvis vi kender vore naboklubber. Venskabsklubber i Danmark: Overvej muligheden for venskabsklubber i Danmark og fælles udflugter. ISO kan medvirke til oprettelse og kontakt til venskabsklubber. Internationalt relaterede opgaver Rotary: Deltag aktivt i samarbejdet med Rotary og Rotaract om GSE besøg, camps, Ryla det er alle projekter, som Rotary arrangerer. Venskabsklubber i udlandet: Undersøg om der er stemning for en udenlandsk venskabsklub, med det formål skiftevis at besøge hinanden, eller udveksling af informationer om begge klubbers forskellige programmer eller andre oplevelser. Det kunne også være en Rotary klub. Revideret 6. maj 2014 Side 14 af 16

15 Rally (socialt træf): Nordisk Rally foregår hvert 3. år, og ligeledes er der europæisk Rally hvert 3. år. Næste gang Det åbner mulighed for udveksling af erfaringer samt diverse forskellige kulturelle oplevelser. Convention: Det er Inner Wheel s verdensmøde, som afholdes hvert 3. år. Næste gang maj Mødet giver indblik i, hvordan forholdene er for Inner Wheel i andre lande, og hvorledes Inner Wheel kan bidrage til international forståelse. Ligeledes er det et stort socialt og globalt møderum. ISO træf Distriktet vil tilstræbe, at der hvert år i marts/april bliver holdt et ISO træf for nye og evt. også gamle ISO ere. Dette møde skal være hjælp og inspiration til næste års arbejde som ISO og give mulighed for at lære de andre ISO ere i distriktet at kende. Indsamlinger af brugte ting Brugte frimærker kan afleveres ved Landsmødet eller sendes til Hanne Dahl, Box 174, 5700 Svendborg Dåseringe kan sendes/afleveres til Lena Pedersen, Hadstenvej 27,Lerbjerg, 8370 Hadsten (se i øvrigt hjemmesiden for øvrige opsamlingssteder.) Briller (Hammel IW v/diso Inge Haas), se klubbens hjemmeside. Revideret 6. maj 2014 Side 15 af 16

16 FØRSTE INSTRUKTIONSMØDE FOR WEBMASTERE I DISTRIKT 47 IT Konsulenten afholder det første instruktionsmøde ved distriktskædeoverrækkelsen søndag den 15. juni 2014 for webmasterne i Distrikt 47. Bente Andersen vil efter flere år som IT Konsulent overdrage jobbet til distrikts-webmaster Britt Olsen, der fremover vil være både IT Konsulent og webmaster i Distrikt 47. Det er helt nyt på IT området, at der afholdes et instruktionsmøde, og vi håber, at det vil blive til gavn og glæde for klubberne. Derfor beder vi om input fra jer, så vi kan få en udbytterig dialog, om hvordan I oplever jeres arbejde med hjemmesiderne. Emner til mødet: Klubbernes hjemmesider Hvordan er det gået efter omlægningen til CMS? Hvad har I oplevet med det nye system? Og meget mere, når der er kommet input fra jer. Revideret 6. maj 2014 Side 16 af 16

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN

DISTRIKT 44 KLUBBERNES HUSKELISTER OG ÅRETS GANG I KLUBBESTYRELSEN DISTRIT 44 LUBBERNES HUSELISTER OG ÅRETS GANG I LUBBESTYRELSEN 2012 2013 GENERELT: Huskelisten er en supplerende vejledning til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, idet alle relevante oplysninger fremgår

Læs mere

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse

HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DREJEBOG. for klubbens bestyrelse HOLSTEBRO VESTRE INNER WHEEL DISTRIKT 45 DANSK KLUB NR. 105 DREJEBOG for klubbens bestyrelse Nedenstående retningslinjer skal vedtages på en generalforsamling og kan derefter kun ændres på en efterfølgende

Læs mere

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13

Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Revideret 120528 120806 pkt. 10 Distrikt 44 Vejledning for Distriktsbestyrelsen 2012-13 Møder. Bestyrelsesmøder 2 Distrikts- og landsmøde 2-3 Forårsdistriktsmøde 3-4 Instruktionsmøde/kædeoverrækkelse 4

Læs mere

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder.

Præsidenten skal lede klub- og bestyrelsesmøder og er ansvarlig for, at forslag og ønsker, der vedrører klubben, behandles begge steder. KLUBBERNES HUSKELISTE 2015-2016 GENERELT Klubbernes huskeliste er en vejledning til bestyrelsens medlemmer og skal kun betragtes som et supplement til Inner Wheels love for klubber, distrikter og Dansk

Læs mere

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR

VEJLEDNING og ARBEJDSPLAN for RÅDSSEKRETÆR R159, R160, R163 1. Læs Rådets forretningsorden og beslutninger gældende for Dansk Inner Wheel Råd, der udførligt beskriver det arbejde i Rådet, som skal varetages af Rådssekretæren (RS). Der findes selvstændige

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og De Danske

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr.

KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. KLUBVEDTÆGTER Inner Wheel Klub Distrikt, Dansk klub nr. Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee februar 2017 1 Navn og hjemsted Stk.1. Klubbens

Læs mere

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt

DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt DISTRIKTSVEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Distrikt Vedtaget på Landsmøde nr. 170, oktober 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee, februar 2017 Distriktets navn er distriktets nummer.

Læs mere

Håndbog for Inner Wheel Danmark

Håndbog for Inner Wheel Danmark IW håndbog 1.udgave - udarbejdet af lovbogsudvalget og nationalbestyrelsen maj 2017. Redaktion Pastnationalpræsidenten - og distrikternes pastdistriktspræsidenter Brugs- og læsevejledning Formålet med

Læs mere

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for

Inner Wheel Danmark. Rådets forretningsorden og beslutninger. gældende for Inner Wheel Danmark gældende for 2013-2014 1. GENERELT Et godt kendskab til Lov- og Håndbog er nødvendig, da alle beslutninger skal være i overensstemmelse med Constitution og Lovbogen. 2. Rådsmøder I

Læs mere

Rådets forretningsorden og beslutninger

Rådets forretningsorden og beslutninger Inner Wheel Danmark Rådets forretningsorden og beslutninger Anvendte forkortelser: DB DISO DIWR DP DS IIW IWD KAS = distriktsbestyrelse = DISO = Dansk Inner Wheel Råd = distriktspræsident = distriktssekretær

Læs mere

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark

VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark VEDTÆGTER for Inner Wheel Danmark Vedtaget på Landsmøde nr.. 170 oktober, 2016 Godkendt af International Inner Wheel Executive Committee February 2017 Navnet er Inner Wheel Danmark. 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Denne vejledning erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2013. REVIDERET 4.12.2013 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2014 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2014. REVIDERET 3.12.2014 RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2015 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Brønderslev Inner Wheel

Brønderslev Inner Wheel Brønderslev Inner Wheel Vejledning til bestyrelse og medlemmer Brønderslev Inner Wheel klub blev chartret den 30. oktober 1965. 1. Bestyrelse Bestyrelsen består af 7 personer: Præsident, pastpræsident,

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2013-4. årgang Distriktspræsident Lis Spurré: IW året går på hæld så dette Nyhedsbrev, bliver det sidste i dette IW år. Vi skal snart igen have hjulet til at dreje. For mit vedkommende

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Referat af Landsmøde nr. 50 den 2. oktober 2016 på Hotel Nyborg Strand Pkt. 1. Valg af dirigent Vibeke Gamst, Aalborghus IW. Pkt. 2. Valg af referenter Forslag: Distriktssekretær Lisbeth Johansen og klubsekretær/

Læs mere

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse.

Distriktet kan også omfatte E-klubber efter Zonta International s bestemmelse. 1 Forslag til Vedtægter for Zonta International Distrikt 13 1 Medlemsskab Distrikt-13 består af Zonta klubberne i Danmark, Island, Litauen og Norge. Distriktet er inddelt i 4 areas. Area 1 klubberne i

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand

DANMARK International Inner Wheel. Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand INNER WHEEL DANMARK International Inner Wheel Referat af Landsmøde nr. 47 den 6. oktober 2013 på Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Velkomst v/distriktspræsident Annelise von Bülow (AvB), Frederiksberg

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND

RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M PÅ HOTEL NYBORG STRAND REVIDERET 01.12.2015 Disse retningslinjer erstatter den tidligere udgave fra Landsmødet 2015. RETNINGSLINJER FOR LANDSMØDE M.M. 2016 PÅ HOTEL NYBORG STRAND ARRANGERENDE KLUB, DISTRIKT, NAT.REPR., RÅDSKASSERER

Læs mere

Klubreglement for Soroptimist International Varde

Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubreglement for Soroptimist International Varde Klubbens navn er Soroptimist International Varde, eller SI Varde. Klubben er oprettet i overensstemmelse med SI love 4 stk. 2 og fik sit charter overrakt

Læs mere

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand

Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Distrikt 46 Referat af Distriktsmødet på Hotel Nyborg Strand Lørdag den 6. oktober 2012 kl. 13.30 1. Velkomst v/distriktspræsident Birte Kenrad, Aabenraa Inner Wheel Klub Birte Kenrad bød velkommen til

Læs mere

INNER WHEEL. Det nye råd

INNER WHEEL. Det nye råd INNER WHEEL DANMARK NR. 109/110 september 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Det nye råd 2007-2008 Stafetten side 27 Sommertræf i Rørvig side 36 Hvordan er det at bo på Færøerne side 30 4 lande træf på Bornholm

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

INNER WHEEL. DANMARK International Inner Wheel. Referat af møde nr. 159 i Dansk Inner Wheel Råd på kursuscenter Severin, den

INNER WHEEL. DANMARK International Inner Wheel. Referat af møde nr. 159 i Dansk Inner Wheel Råd på kursuscenter Severin, den INNER WHEEL DANMARK International Inner Wheel Deltagere: Referat af møde nr. 159 i Dansk Inner Wheel Råd på kursuscenter Severin, den 11. 12. januar 2014 Distrikt 44 Distrikt 45 Distrikt 46 Distrikt 47

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB VEDTÆGTER FOR KØBENHAVN ROTARACT KLUB Artikel 1: Navn 1. Klubbens navn er:. Artikel 2: Formål 1. At udvikle et netværk mellem unge i alderen 18-29 år af forskellig uddannelse, erhverv, samfundsopfattelse

Læs mere

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk finest.dk

Gentlemen s Finest. Forretningsorden. Snaregade 12, København K finest.dk  finest.dk Gentlemen s Finest Forretningsorden Snaregade 12, 1 1205 København K gf@gentlemens- finest.dk www.gentlemens- finest.dk 2 1. For bestyrelsen 1.1. Bestyrelsesarbejde 1.1.1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014

Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Referat af Formand/Sekretærmøde LC Distrikt 9 på Belis Bar den 19.juni 2014 Følgende agenda var udsendt på forhånd: 1. Præsentationsrunde 2. Spisning 3. Formandens opgaver 4. Sekretærens opgaver 5. Medlemsstatus

Læs mere

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino.

Tidligere vedtægter for Borup Kino. Nye vedtægter for Borup Kino. Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. Tidligere vedtægter for Borup Kino Nye vedtægter for Borup Kino 1 Navn og hjemsted: 1.1. Foreningens navn er Borup Kino. 1.2. Foreningens hjemsted er Borup, Køge Kommune. 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens

Læs mere

Distrikt Midtjyllands Vedtægter

Distrikt Midtjyllands Vedtægter Side 1 af 8 Distrikt Midtjyllands Vedtægter Godkendt d. 16.04.2016 Side 2 af 8 1. Navn og hjemsted: 1. Distriktets navn er: Distrikt Midtjylland og omfatter Distriktets Y s Mens klubber, som er registreret

Læs mere

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014.

Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag til generalforsamlingen i Dansk Bonsai Selskab søndag den 25. maj 2014. Forslag fremsat af den siddende bestyrelse v/ Erling Klysner. Forslag 1: Ændringer af DBSs vedtægter Begrundelse: I 2013

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj årgang

DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj årgang Distriktssekretær Lise Winther: DISTRIKT 47 Nr. 4 - maj 2015-6. årgang Årets sidste nummer af Nyhedsbrevet omhandler Convention. Vi håber at I der deltog, vil kunne genopleve nogle pragtfulde dage, og

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. For. Daydreamers

Vedtægter. For. Daydreamers Vedtægter For Daydreamers Hjemmehørende: Hjortholmvej 21, 4340 Tølløse, Holbæk kommune Vedtægter: Vedtægter for Daydreamers Tølløse. Stiftet den 18. oktober 1992. 1 Navn og adresse: Stk. 1. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark

Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Forretningsorden for bestyrelsen i Newfoundlandklubben i Danmark Opdateret og godkendt i forbindelse med NFKs bestyrelsesmøde den 7.3.2010. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Snarest efter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter

International Association of Y s Men s Club. Ringkøbing. Love og vedtægter International Association of Y s Men s Club Ringkøbing Love og vedtægter Vedtægter for Ringkøbing Y s Men s club 1 Lederens opgaver Stk.1 Præsidenten Leder alle klub- og præsidiemøder Nedsætter alle faste

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds

Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Økonomiske procedurer - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen... 2 2 Forretningsudvalget... 4 3 Årsmøde... 5 4 Oktobermøde... 7 5 Formandstræf...8 6 Udvalg og arbejdsgrupper...

Læs mere

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1

Vedtægter. LC Søllerød LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER. Vedtaget på Generalforsamling d. 15.april 2009 version 01. Side 1 LIONS CLUB SØLLERØD VEDTÆGTER Vedtægter LC Søllerød Enkelte rettelsers udestår. Vedtægter 15.04.2009 - version 01 Side 1 Vedtægter Lions Club Søllerød. Indholdsfortegnelse. Side 1. Formål....... 2 2. Tilknytning

Læs mere

Vedtægter for Grimstrup IF

Vedtægter for Grimstrup IF Vedtægter for Grimstrup IF 1. Foreningens navn og hjemsted A. Foreningens navn er Grimstrup Idrætsforening (forkortet Grimstrup IF). Foreningen er stiftet under navnet Grimstrup-Hjortkær-Roust Idrætsforening

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Klub vedtægter Revideret

Klub vedtægter Revideret Klub vedtægter Revideret 2015.04.21 Klub vedtægter Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer med erhvervserfaring, der i fællesskab arbejder med at fremme kvinders

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26

Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Forretningsorden for bestyrelsen i personaleforeningen Vingesuset Release 01, 2015.11.26 Vingesuset 1/7 Indhold 1. Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder... 3 1.1. Bestyrelsesmøder... 3 2. Beslutninger...

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding.

Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Bestyrelsesmøde DAASCD Den 30.5.2010 afholdt i Kolding. Til stede: Lotte Vangsgaard, Kristen Foged, Claus Hansen, Per Hertz, Bjarne Trampedach, Ingeborg Vind Nielsen, Per Hertz, Britta Bertel Dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Kontaktpersoner og repræsentanter behøver ikke at være medlem af bestyrelsen. Forretningsorden for DSMFs bestyrelse Version 1 / 15-03-2016 / KS 1. Poster og opgaver Bestyrelsen udgøres af 1 formand samt 4-6 andre medlemmer 1. Ved førstkommende lejlighed vælger bestyrelsen ét af

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Distriktskonference og gallamiddag

Distriktskonference og gallamiddag Folder 21/08/06 20:50 Side 1 Velkommen til Distrikt 1470 Distriktskonference og gallamiddag lørdag, den 30. september 2006 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39 Hillerød Kære Rotary medlem! Efter det største

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere

Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere Vedtægter for Danmarks Frie AutoCampere 1 Foreningens navn og adresse. Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Frie AutoCampere. Som forkortelser for foreningens navn anvendes DFAC og DANFRAC. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN. Padborg Ride Club BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN Padborg Ride Club 1. Konstituering Se gældende vedtægter for PRC 2. Bestyrelsesmøder Afholdes normalt 1 gang månedlig. (fastsættes efter 1. bestyrelsesmøde efter generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening

Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening Vedtægter for Nørrekær Enges Vindmølle-forening 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Nørrekær Enges Vindmølle-forening med hjemsted på formandens adresse. 2. Foreningens formål og opgaver

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for ICOM Danmark

Vedtægter for ICOM Danmark http://denmark.icom.museum Vedtægter for ICOM Danmark Vedtaget på ICOM Danmarks Generalforsamling den 23. maj 2016 1. Navn og kontor ICOM Danmark er nationalkomitéen i ICOM for det danske rigsfællesskab

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002.

Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. Hillerød Hundevenners vedtægter, 2014 version 1 Navn og hjemsted Hillerød hundevenner, der har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den 4. april 2002. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

DANMARK International Inner Wheel

DANMARK International Inner Wheel INNER WHEEL Indholdsfortegnelse DANMARK International Inner Wheel af Landsmøde nr. 46 den 7. oktober 2012 på Hotel Nyborg Strand Velkomst v/distriktspræsident Birthe Kenrad, distrikt 46 (Aabenraa IW) og

Læs mere

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål.

Alle klubbens medlemmer skal være indstillet på aktivt at støtte og implementere Zonta Internationals mål. Zonta - Distrikt 13 - Area 01 - Danmark Standard for Klubvedtægter vedtaget på Landsmøde 2014 Indledning Zonta International er en verdensomspændende organisation for personer i eller med erfaring fra

Læs mere

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013

Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 Vedtægter Gentofte Konservative Ungdom Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 22. januar 2013 1. Navn Foreningens navn er: Gentofte Konservative Ungdom. Foreningen er hjemmehørende i Gentofte

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere