Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s"

Transkript

1 Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup

2 Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund for beslutningen om kloakering Tidsplan for kloakering af sommerhusområderne Godkendelsesprocedure tillæg til spildevandsplanen Tekniske løsninger til spildevandskloakering Hvad sker der og hvad koster kloakering? Hvad skal sommerhusejeren gøre på egen grund? Overgangsperioden Offentlige møder, information, hjemmeside m.v. Pause Ordet er frit! 2

3 Velkomst Mariagerfjord Kommune Bjarke Jensen, afdelingsleder Natur og Miljø Jens Kalør, miljøtekniker Mariagerfjord Vand a s Søren Erikstrup, direktør Anita Nancke, projektmedarbejder 3

4 Baggrund for beslutningen om kloakering Spildevandsplan vedtaget 22. september 2011 Byrådet vedtog i den forbindelse at kommunens sommerhusområder skal kloakeres. I spildevandsplanen er det angivet hvilke områder der skal kloakeres. 4

5 Baggrund for beslutningen om kloakering Det er det her Vi snakker om! 5

6 Spildevandsplanen kan ses: Spildevandsplan Mariagerfjord Kommunes hjemmeside: under fanebladet Borger og underpunkt Natur og Miljø underpunkt Vand Eller på Forsyningens hjemmeside: under fanebladet spildevand og underpunkt spildevandsplan. 6

7 Baggrund for beslutning Status: Mange små, utidssvarende, defekte, ikke fungerende, lille afstand til naboanlæg eller vandløb, høj grundvandsstand. Effekt ses som uhygiejniske forhold eller algevækst m.v. på terræn, i vandløb, på stranden. Fremtidssikret løsning: Høj rensekvalitet på renseanlæg Klimaforandringer 7

8 Tillæg til spildevandsplanen Hvad sker der nu? Tillæg til spildevandsplanen hvori det nærmere præciseres hvornår og hvad der skal ske. Tidsplan Hvilke matrikler der skal kloakeres. Hvilke matrikler der bliver berørt af kloakeringen (ledninger, pumpestationer m.v.) dvs. hvilke matrikler der skal afgive arealer eller får pålagt servitut som følge af kloakeringen. Økonomi, hvad koster projektet, tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Miljøvurdering: screening af de tiltag tillægget medfører. 8

9 Tidsplan for kloakering af sommerhusområderne Statens udkast til vandplaner senest 2015 Sønder Hurup: Del af Fruerlund: 9

10 Godkendelsesprocedure - tillæg til spildevandsplanen Der udarbejdes 2 tillæg: Tillæg A) Omfatter kloakering i perioden 2013 til 2020: 2013: Sønder Hurup og Lærkesti-området 2014: Fruerlund-området 2015: Oasen 2017: Brøndbækken, Sitkavænget og Nordvang 2018: Østkrogen og Sellegårde Øst 2019: Stenkisten og Sellergårde Vest 2020: Sellergårde og Toften Der kan dog ske omprioriteringer i tidsplanen. Følg med på hjemmesiden!!! 10

11 Godkendelsesprocedure - tillæg til spildevandsplanen Tillæg B) Omfatter kloakering i perioden 2021 til 2030: 2022: Eskildhøj og Haslevgårde Strand 2023: Halvrebene og Korsikanerparken 2030: Skråvejen Vest, Skråvejen Øst, Odde Naturpark, Vidjeparken og Sommerland Der kan dog ske omprioriteringer i tidsplanen. Følg med på hjemmesiden!!! 11

12 Godkendelsesprocedure - tillæg til spildevandsplanen Tillæg A) forventes vedtaget af Byrådet senest 1. august Høringsfase: 8 uger i foråret 2013 Kom med forslag, ideer m.v. 12

13 Godkendelsesprocedure - tillæg til spildevandsplanen Indkomne forslag, ideer m.v. forelægges Byrådet i forbindelse med endelig vedtagelse. Indholdet i et vedtaget tillæg til spildevandsplanen kan ikke påklages. 13

14 Ekspropriation Kloakeringsprojekter kræver areal til ledninger og anlæg (pumpestationer m.v.) Byrådet kan jævnfør Miljøbeskyttelsesloven ekspropriere arealer til spildevandsanlæg. Dog kun såfremt det fremgår af spildevandsplanen eller tillæg hertil ejendomsniveau. Dvs. ejendommene eller matriklerne skal være nævnt i planen. Dialog mellem ejer og forsyning om placering. Servitut. Der gives erstatning efter de gældende regler og takster. 14

15 Tekniske løsninger til spildevandskloakering Tekniske løsning Et anlæg som kan holde i 100 år. Kvalitetskrav Udfordringer: Smalle veje Grundvand Evt. stor dybde på nedgravningen 15

16 Traditionel løsning Tekniske løsninger til spildevandskloakering Smalle veje Evt. at skyde ledningen under privat areal. Krav om deklaration af ledningen på privat areal. Ulempe relativ lang udførelsesperiode Svært at komme til at arbejde på tilstødende grunde samtidigt. 16

17 Tekniske løsninger til spildevandskloakering Alternative løsningsmuligheder: Vakuum løsning Løftepumpestation Tryksat kloakering 17

18 Vakuum løsningen Tekniske løsninger til spildevandskloakering 18

19 Vakuum løsningen Tekniske løsninger til spildevandskloakering 19

20 Løftepumpestation Tekniske løsninger til spildevandskloakering 20

21 Løftepumpestation Tekniske løsninger til spildevandskloakering 21

22 Tryksat kloakering Tekniske løsninger til spildevandskloakering 22

23 Tryksat kloakering Tekniske løsninger til spildevandskloakering 23

24 Hvad sker der? Håndtering af spildevandet Tilslutning af spildevand fra sommerhusene bliver koblet til offentligt system. Håndtering af regn- og drænvand Regn- og drænvand håndteres på egen grund eller decentral udenfor Mariagerfjord Vand a s regi. 24

25 Hvad koster kloakering? Omkostninger ved spildevandskloakering (2013) Engangsomkostninger: + Tilslutningsbidrag (28.167,38 + moms = ,20) + Autoriseret kloakmester til at koble om på egen grund + Tømning og sløjfning af septiktank Årlig bidrag: + Årligt bidrag pr. stik (511,00 kr. + moms = 642,50) + Vandafledningsafgift (25,75 kr. pr m 3 + moms = 32,19) - Tømningsordning og statsafgift for nedsivning (pris inkl. moms) 25

26 Lånemulighed til kloakering Ejendomsskattelåneloven Kommunen skal efter ansøgning yde lån til bl.a. tilslutningsbidrag samt omlægning på egen grund. Betingelser: Fast bopæl i Danmark. Opnået folkepensionsalderen eller Får udbetalt pension efter reglerne om: socialpension, førtidspension eller delpension. Modtager efterløn. Boligen må ikke være overbelånt (ejendomsværdien). 26

27 Overgangsperiode Nedsivningsanlæg Godkendte nedsivningsanlæg eller private renseanlæg har ret til en afskrivningsperiode på 10 år før der er tilslutningspligt til offentlig kloak. Tilbud om midlertidig samletank Ikke over 5 år til kloakering. Gælder for ejendomme med krav om forbedret rensning: Ved nyt hus Ved væsentlige udvidelser Ved systemer der ikke virker 27

28 Hvad skal sommerhusejeren gøre på egen grund? Når kloakforsyningen har etableret skelbrønden til grunden, skal den enkelte lodsejer koble ejendommens spildevandsystem til skelbrønden. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester og der må kun tilledes spildevand til kloaksystemet. Det vil sige, at regnvand og drænvand skal håndteres lokalt på grunden. Der kan f.eks. anlægges en faskine (Dette kræver tilladelse hos Mariagerfjord Kommunes byggesagsafdeling) Se inspiration til forskellige andre LAR (lokal afledning af regnvand) løsninger på 28

29 Kommunikation Hjemmeside, information m.v. Hjemmesiden se under Spildevand og Kloakering af sommerhuse. Informationer Evt. brochurer. Invitation til borgermøde Information om og beskrivelse af projektet. Kontaktdetaljer på projektleder fra Mariagerfjord Vand a s, rådgiveren og entreprenøren på projektet. 29

30 Kommunikation Hjemmeside, information m.v. Breve Brev fra forsyningen, når kloakering er færdig uden for grunden. Brev fra myndigheden om, at der skal kloakeres inde på egen grund (varslet). Brev fra myndigheden om, at varslingsperioden er overskredet. Brevet indeholder et krav om udførelse af kloakering på egen grund (påbud). 30

31 For yderligere informationer, se vores hjemmeside 31

32 Pause Ordet er frit! Dialog og besvarelse af spørgsmål 32

33 33

34 Område 1 34

35 Område 1 og 2 35

36 Område 2 og 3 36

37 Område 5 37

38 Nørre Hurup kort fra

39 Nørre Hurup Nuværende kortmateriale 39

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby

Velkommen til informationsmøde omkring 2. etape af kloakeringen i Vester Husby Velkommen til informationsmøde omkring 2 etape af kloakeringen i Vester Husby Følg med på vores hjemmeside: wwwvestforsyningdk Aftenens program Velkomst og indledning ved Avi Gaye, Vand & Miljøchef, Vestforsyning

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde 1 Velkommen til informationsmøde Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 19.00 Guderup Forsamlingshus Kloakseparering, Guderup, Etape 3.2 Program 2 1. Velkomst og indledning ved Lisbeth Rasmussen Hansen, Sønderborg

Læs mere