Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer"

Transkript

1 Festarrangørens ABC - En tjekliste for større offentlige arrangementer

2 OM FESTARRANGØRENS ABC En vigtig værktøjskasse for festarrangører, der skal i gang med et større offentligt arrangement. En liste over de mange ting, der er vigtige af få på plads, før festlighederne kører af staben, og en direkte adgang til de ansøgningsblanketter m.v. der skal bruges. INDHOLD Ansøgning & Tilladelser (s. 3-5) Afspærring ved indkørsel og arealer Alkohol - Lejlighedsbevilling Festfyrværkeri Havnefoged KODA Kommunal Tilladelse Legeland Lotteri & Tombola Momsfritagelse Momsregistrering Offentlig dans Omrejsende Tivoli Optog Pladsfordelingsplan for telte Polititilladelse Skiltning ved indfaldsvej Indlejning & Aftaler (s. 6-10) Affaldscontainer Affaldsstativer Barer Boder Flag Inventar Jukeboks Kontorvogn Kontrolarmbånd Kontrollører Køleskab Kølevogn Legeland Lokaler Lydanlæg Lyskæder Lysshow Mannequiner Megafon Pølsevogn & Grill Radio Scene Service Softice mm. Strømforsyning Telte Toiletvogne Ultraviolet lysrør PR & Annoncering (s ) Annoncering i lokalavis Løbesedler Plakater Pressemeddelelser Prisskilte Spots i radio/fjernsyn Streamers Entréskilte Skilte ved indfaldsveje Spil & Lotteri (s ) Lodder til tombola Tombolatromle Gevinster til tombola Lotto-/bankospil Præmier til bankospil Lotteri Tivoli eller anden underholdning Praktiske rekvisitter (s ) Bindegarn Bordpapir Elektricitet Engangsemballage Forklæder Gas eller el Pengekasser Presenninger River, koste og skovle Skiltekarton Sugerør Tape Tegnestifter Tusser Værktøjskasse Øljern/oplukkere

3 Ansøgninger & Tilladelser Alkohol Lejlighedsbevilling Lejlighedsbevilling til udskænkning af alkohol. Skal ansøges hos politiet. Husk, at der ikke kan gives tilladelse til salg af stærke drikke ved engangsarrangementer hvis der ikke er inddraget en restauratør. Find ansøgningsblanket på: Borgerservice Blanketter - Underretning/ansøgning i.m.a. restaurationslovens 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer Ansøgninger & Tilladelser Festfyrværkeri godkendelse fra Beredskabschef Tilladelse til afbrænding af festfyrværkeri. Udbyderen af festfyrværkeriet udfylder en blanket med ansøgning om tilladelse til afholdelse af festfyrværkeri. Den skal underskrives af arrangøren og fremsendes til den lokale Beredskabschef. Ansøgningsskemaer kan hentes hos: www. sikkerhedsstyrelsen.dk/professionelle/fyrvaerkeri branchen/ love og_ regler/vejledning til kommunerne.thml. Her er bilag 5 og 6 de vigtigste. Afspærring ved indkørsler og arealer Afspærring ved indkørsler og arealer, der skal friholdes for parkerede biler m.v. Få reglerne omkring fjernelse af evt. parkerede biler at vide hos politiet. Der er visse tidsfrister for, hvornår afspærringen skal være foretaget og annonceret for, at man kan få Falck til at fjerne de parkerede biler ved politiets hjælp. Søg den lokale politistation om tilladelse til afspærringen. Forsikring der dækker skader ved fyrværkeri Undersøg om fyrværkeren selv har en forsikring, der dækker alle former for skader, der kan ske ved fyrværkeri. Husk der skal indhentes tilladelse til afbrænding af fyrværkeri hos den lokale beredskabschef - se ovenfor. Ved tvivlstilfælde opfordres I til at kontakte: Forsikringsoplysningen tlf , her kan I uden beregning få besvaret spørgsmål, der relaterer til forsikringer. Er det mere problematiske spørgsmål, vil de gerne have dem skriftligt, og I får et skriftligt svar herfra. Oplysninger kan findes på

4 Ansøgninger & Tilladelser Havnefoged Accept eller meddelelse til havnefogeden. Henvendelsen skal ske skriftligt Der skal ansøges om tilladelse til at lave et legeland hos det lokale politi. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes kopi af godkendelsesbog samt forsikring. Ansøges pr. brev til den lokale politimester. Lotteri/tombola under kr Politianmeldelse Politilladelse til bortlodning ved offentlig banko/lotteri/tombola/spilleplader til en omsætning på under kr Skal anmeldes til det lokale politi.find ansøgningsblanket: Borgerservice - Blanketter Ansøgning om tilladelse til offentlig bortlodning. Momsfritagelse - SKAT Der kan indhentes momsfritagelse for overskuddet ved et arrangement, hvis det er en forening, der er arrangør. KODA GRAMMEX afvikling af musik KODA skal ansøges om tilladelse til at bruge musik ved koncerter, underholdningsarrangementer, optog, byfester, modeshows, messer, udstillinger, diskoteker mv. Det uanset om du planlægger at spille livemusik eller indspillet musik. Husk du skal sende ansøgningen senest otte dage før arrangementet afholdes. Ansøgningsskema kan hentes hos: Kunder Selvbetjening (Find jeres form for arrangement) Momsfritagelse for velgørende arrangementer Arrangøren Reglerne for momsfritagelse og brug af overskuddet fås hos SKAT. Skemaet kan downloades fra borger blanketter moms momsfritagelse for velgørende arrangementer. Arrangementet Navn Adresse Postnummer og by SE-nr. Art Evt. momspligtige aktiviteter i virksomheden Ansøgning Dato Telefonnummer Kommunal tilladelse Tilladelse fra kommunen til afholdelse af fest på en ønsket plads, med angivelse af tidspunkter og formål med arrangementet. Ansøges pr. brev Blanketten bedes udfyldt med blokbogstaver eller på maskine. Bilag Tilladelse Tidsrum ( fra - til ) Sted Serveres der spise- og drikkevarer Nej Ja ( Hvis ja, skal kopi af lejlighedstilladelse fra politiet vedlægges ) Overskuddet skal fuldt ud bruges til: Vedtægter Kopi af eventuel lejlighedstilladelse fra politiet Reglerne om momsfritagelse for velgørende arrangementer er i hovedtræk beskrevet på bagsiden. Arrangørens underskrift SKAT meddeler momsfritagelse for arrangementet. Stempel Dato J.nr. Underskrift og navnestempel (gl.nr. Y. 107) Legeland Polititilladelse Polititilladelse til opstilling af legeland. Momsregistrering - SKAT Hvis der laves et arrangement med en omsætning på over kr skal der ske en tilmelding til SKAT på pågældende arrangement, da arrangørerne dermed er momspligtige. Skemaet kan downloades fra virksomheder - blanketter Lejlighedsvis registrering

5 24,00 2,00 12,00 2,00 2,00 1,30 Ansøgninger & Tilladelser Offentlig dans - Polititilladelse Polititilladelse til afholdelse af offentlig dans. Der vil maksimalt kunne gives tilladelse til kl ved engangsarrangementer. Ansøges på samme skema som lejlighedsbevillingen. Tidspunkter for, hvornår der ønskes dans, anføres her på. Signaturforklaring: Nødudgang/Ud-lys Panik-lys Brandslukningsudstyr Flugtvej Dimention i mm Oversigtsplan Teltdug: Naizil Teltdug Søgeord: brandsikring Svært antændelige materialer, væv og teltdug Godkendelse: Projektnr. T Typegodkendelsesbevis 0028/04 Udstedt : gyldig til Godkendelsesindehaver: La Plastivineta S.p.A. Via Pontarola 17, Konstruktion/bredde 6 9 / ,7 x 8 4,7 x 8 4,7 x 8 x 15 Aluminiumsspær 9 Åser 2 x 3 2 x 3 2 x 3 5 x 5 Kiphøjde Sidehøjde Befæstn./jernpløkker Inventaroversigt Borde bænke Cafeborde Ø 80 cm Bar mål antal Telt størrelse: Antal personer: max 310/ siddende 140 copyright: M-Line/ 1 : 152 Omrejsende tivoli Polititilladelse Polititilladelse til opstilling af omrejsende tivoli. Politiet skal altid ansøges om tilladelse. Tilladelsen gives efter Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Find ansøgningsblanket på: - borgerservice blanketter Ansøgning om tilladelse til opstilling af omrejsende tivol. Pladsfordelingsplan for telte Kontakt til Beredskabschefen om godkendelse af teltopstilling, pladsindretning m.v., hvis teltet bruges af over 150 personer af gangen. Skal ansøges senest 30 dage før arrangementets afvikling. Ansøgningen skal ske skriftligt til den lokale Beredskabschef. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte og vejledning til udfærdigelse af pladsfordelingsplaner kan downloades fra vores hjemmeside - Download. Optog - Politianmeldelse Polititilladelse til afvikling af optog i forbindelse med byfester m.v.. Ansøges pr. brev med tidspunkter for optogets afvikling, samt den ønskede rute. Polititilladelse Polititilladelse til festens afholdelse jf. Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni Ansøges pr. brev til den lokale politimester. Skiltning ved indfaldsveje Der skal indhentes kommunal eller regions tilladelse til skiltning ved indfaldsvejene. Ansøges Teknisk Forvaltning, pr. brev

6 Indlejning & Aftaler Indlejning & Aftaler Affaldscontainer Leje af affaldscontainer og aftale om tømning af denne. Lej den hos en lokal vognmand. Her vil I få den bedste service. Affaldsstativer Affaldsstativer til opstilling på festpladser, ved/i udskænkningssteder, ved pølsevognen, bag barer m.v. Husk plastik-/papirsække til affaldsstativerne. Kontakt den lokale kommunes tekniske forvaltning. Her vil I ofte kunne låne det antal affaldsstativer, der vil være brug for, samt evt. få sække til affaldet. Barer Barer til opstilling ved udskænkningssteder. Kan evt. lånes ved leverandøren af drikkevarer. Kan lejes ved Ranum Telt- & Eventudlejning A/S tlf Se mulighederne på Boder Lejekontrakt Lejekontrakt på boder. I skal sikre jer, at boderne har den rigtige størrelse til formålet at anførte tidspunkter for opstilling og nedtagning er rigtige at der står anført et bestemt antal hjælpere, der skal møde op ved opstilling og nedtagning, eller at udlejeren selv opstiller og nedtager boderne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Cat walk Cat walk til modeopvisning. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Flag Leje af flag, flagstænger, flagstangsholdere. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Fyrværkeri Bestilling/lejekontrakt på fyrværkeri. Kan bestilles hos Højen Festfyrværkeri ApS tlf Fax

7 Indlejning & Aftaler Inventar - Lejekontrakt Lejekontrakt på borde, stole/bænke, dansegulv, scene, lyskæder o.s.v. Få det til at stå i kontrakten, hvad erstatningsbeløbene er på de enkelte ting, så I ikke pludseligt kommer til at betale ågerpris for reparationer eller indkøb af nyt materiel. Inventar til eks. telte kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Kontrolarmbånd/adgangskontrol Bestilling af kontrolarmbånd i flere farver, så der er en farve til hver dag og evt. bånd til personale, VIP-deltagere m.v. Få evt. en sponsor til armbåndene mod at sponsoren får sit logo trykt på armbåndet. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se hjemmesiden se også eksempler på sponsorerede armbånd. Jukeboks eller mindre musikanlæg Jukeboks kan lejes med i alt 100 stk. CD er. Musikken er afpasset efter alle aldersgrupper og genrer. Lejekontrakt på jukeboks eller mindre musikanlæg. Sørg for en lejekontrakt på jukeboksen, hvoraf fremgår leveringsdag/tidspunkt, pris, om der skal være hjælpere, erstatningsbetingelser, hvis noget går i stykker eller bliver beskadiget. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Kontorvogn eller container Der kan lejes kontorvogne eller containere i forskellige størrelser og med forskellig indretning. Kontrollører/hundeførere Aftale med kontrollører/hundeførere til festpladsen, telte m.v. Husk, at det skal være uddannede kontrollører/ hundeførere for at politiet vil godkende dem. Godkendes af det lokale politi. Køleskabe Køleskabe til opstilling i barer og udskænkningssteder. Kan ofte lånes hos depotet, der leverer drikkevarerne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Kølevogn eller køletrailer Leje af kølevogn eller køletrailer til drikkevarer. Kan lejes ved Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Lejekontrakt på kontorvogn eller container. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S

8 Indlejning & Aftaler Legeland med forskellige forlystelser til børn i alle aldersgrupper I stedet for et tivoli, kan I lave jeres eget Legeland for børn i alle aldersgrupper.legelandet kan sammensættes af mange forskellige slags forlystelser. Antallet kan tilpasses efter den økonomiske investering, man vil satse på. Har forlystelserne ikke de lovgivningsmæssige godkendelser, er de ulovligt opstillet og arrangøren kan straffes med bøde. Forretningsdrivende, banker, virksomheder m.v. vil ofte gerne være med til at sponsere aktiviteter til et legeland, så det kunne være en idé at spørge dem, så økonomien meget lettere kommer til at hænge sammen. Husk på, at når børnene har det godt, så har forældrene det også. De bliver og de omsætter en del penge under deres ophold. Ordsproget: Tag barnet i hånden, moderen ved hjertet og faderen ved tegnebogen er godt at tage udgangspunkt i. Forsikringer Jf. Bekendtgørelse om offentlige forlystelser, skal der være tegnet en lovpligtig ansvarsskadeforsikring for eventuelle medhjælpere samt en ansvarsforsikring, som skal dække et evt. erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingskade. Det er udlejers ansvar, at de pågældende forsikringer er tegnet, men tjek, om forsikringerne forefindes. Gør de ikke det, er det arrangørerne, der hænger på den. Opsyn Det er vigtigt, at der er et fornødent opsyn med forlystelserne. Opsynspersonalet skal minimum være fyldt 16 år. Er de mellem år, skal de have et skriftlig samtykke fra forældrene til hvervet. Dette skal opbevares ved aktiviteterne. Instruktion Det personale, der skal have opsyn med aktiviteterne, skal have instruktion i brugen af disse, så de på forsvarlig vis kan føre tilsynet. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: www. ranum-teltudlejning.dk Alle forlystelser der lejes ud af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S er synet og godkendt af godkendt institut. Alle aktiviteterne har de lovpligtige forsikringer. Lokaler til arrangementet Skriftlig aftale omkring lokaler, der evt. indgår i arrangementet. Lav en skriftlig henvendelse til lederen af de bygninger/ lokaler, der indgår i arrangementet Lydanlæg Lydanlæg til speaker ved modeopvisning o.l. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Kan lejes hos Sound & Light, / Lyskæder Lyskæder findes med såvel klare som kulørte pærer. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Godkendelse af forlystelserne Alle forlystelser, der opstilles i et legeland, skal være synet af et godkendt institut. Underskrevne godkendelsesbøger skal være ved forlystelserne, så de på forlangende kan forevises for politiet.

9 Indlejning & Aftaler Pølsevogn eller Grill Lejekontrakt på pølsevogn og grill samt aftale om levering af råvarer hertil samt evt. bemanding. Pølsevognen kan evt. lånes hos den slagter, der leverer pølserne. Pølsevogn og grill kan også lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S eller Lysshow Lysshow ved modeopvisninger eller andet kan ofte lånes af den lokale musikskole. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S tlf Kan lejes hos: Sound & Light Radioer Lejekontrakt på radioer (walkie talkie-anlæg). Husk at få brugsanvisning, så I hele tiden er klar på brugen af radioerne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Mannequiner Mannequiner til modeopvisning. Findes lokalt eller ved et bureau. Megafon Megafon til orientering af publikum i tilfælde af brand m.v. Kan ofte lejes hos en lokal radioforhandler eller fx lånes hos det Lokale Redningsberedskab. Scene Leje af scene. Scenen kan være åben til opstilling i telt eller lokale, eller overdækket/friluftsscene til opstilling i gågader o.l. Scenerne kan lejes i mange forskellige størrelser samt i forskellige højder. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden:

10 10 Indlejning & Aftaler Telte Lejekontrakt I skal sikre jer, at de anførte tidspunkter for opstilling og nedtagning er rigtige at der enten står anført et bestemt antal hjælpere, der skal møde op ved opstilling og nedtagning af teltet/ene, eller, at udlejeren selv opstiller og nedtager teltet. Service Lejekontrakt Lejekontrakt på service til arrangementet. Få det anført i kontrakten, hvad erstatningsbeløbene er på de enkelte ting, så I ikke pludseligt kommer til at betale ågerpris for erstatninger. Se muligheder for opdækning på hjemmesiden: Få afklaring på forsikringsforholdene omkring teltet. Sørg for, at det i lejekontrakten klart står formuleret, hvem der har ansvaret, hvis der sker noget med telt/inventar. Er I i tvivl om ansvarets placering eller føler I det anførte for værende urimeligt, så kontakt udlejeren og få en aftale om nye formuleringer. Få dem skriftligt. Har I en all risk forsikring på hele arrangementet, så tjek om teltet er forsikret mod hærværk, storm, brand, påkørsel, graffiti. Det sker ofte, at det ikke er. Udfærdigelse af pladsfordelingsplan for teltet. Beredskabsstyrelsens gældende regler kan udskrives på Ranum Telt- & Eventudlejning A/S s hjemmeside: - Download. Softicemaskine, Slushice maskine, Popcornsmaskine, Candyflossmaskine o.l. Lejekontrakt på maskiner og aftale om levering af råvarer hertil. Maskinerne kan lejes og råvarerne købes hos Ranum Teltudlejning Se muligheder på hjemmesiden: Strømforsyning Aftale med autoriseret elektriker om strømforsyning til pladsen og de aktiviteter, der opstilles. Det er vigtigt, at stærkstrømsregulativet overholdes. Aftales med autoriseret elektriker. Toiletvogne Lejekontrakt på toiletvogne. Tag stilling til om toiletterne skal være med eller uden tilslutning til kloak og vand. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Ultraviolet lysrør og stempel til indgang Ultraviolet lysrør og stempel til indgangen, hvis man ikke vælger kontrolarmbånd, der giver en stor sikkerhed over for snyd. Det ultraviolette lysrør med armatur, vil I ofte kunne låne hos den lokale elektriker.

11 PR & Annoncering 11 Annoncering i Lokalaviser Kontakt det medie, I ønsker at annoncere i, og aftal en god placering på fx for- eller bagside eller på side 3 eller 5. Da det er de pladser, alle annoncører gerne vil have, er det med at være ude i god tid. Kontakt det ønskede medie. Løbesedler Løbesedler til husstandsomdeling i byen/kommunen, på arbejdspladser i butikscentre, på P-pladser, i gågader og andre steder. Ved uddeling ved butikscenter og ved placering af løbesedlerne, mellem forruden og vinduesviskeren skal man sørge for, at man har indhentet tilladelse hertil fra ejeren af P-pladsen. Nogle steder står der anført med småt, at en sådan uddeling er ulovlig, og at det kan medføre, at man må betale større beløb for rensning af pladsen. Problemet er, at løbesedlerne sætter sig fast i støvsugerne på de maskiner, der normalt rengør P-pladserne. Få dem sat/trykt ved den lokale bogtrykker eller hos: www. grafiskhus.dk Plakater Tryk og ophængning af plakater. Pas på, at plakaterne ikke bliver for store, så er der forretninger m.v. som ikke vil hænge dem op, idet de fylder for meget. Få dem sat/trykt ved den lokale bogtrykker eller hos: Pressemeddelelse til Lokalaviser/Lokalradioer Send gerne den ønskede lokalavis/lokalradio en færdigskrevet historie pr. mail og vedhæft evt. billeder, der illustrerer det, I skriver om. Journalister elsker at modtage noget, der er færdigt, så sparer de tid, og I får det med, som I gerne vil have gengivet. Kontakt det ønskede medie.

12 1 PR & Annoncering Prisskilte Prisskilte til ophængning ved udskænkningsstederne, i pølsevognen osv. Kan laves hos den lokale skiltemaler eller hos eller I kan selv lave dem på computeren og efterfølgende laminere dem. Spots i Lokal-radio/fjernsyn Spots i lokalradio/fjernsyn, så alle i miles omkreds kender til arrangementet. Kontakt den ønskede station, ofte er de til at lave en god aftale med. Kontakt den lokalradio-/tv, der dækker jeres område. Streamers Streamers, evt. til bagruden af biler. Kan fremstilles hos den lokale skiltemager eller hos Entréskilt Entréskilt til ophængning ved indgangen. Kan laves hos den lokale skiltemaler eller hos Skilte ved indfaldsveje Udarbejdelse og opsætning af skilte ved indfaldsvejene til byen, der reklamerer for arrangementet. Undersøg reglerne for ophængning af skilte i jeres kommune, og søg evt. Teknisk Forvaltning om tilladelse hertil. Skilte til festpladsen og P-pladser Udarbejdelse og opsætning af skilte, der viser vej til festpladsen og P-pladser. Undersøg reglerne for ophængning af skilte i jeres kommune, og søg evt. Teknisk Forvaltning om tilladelse hertil.

13 Spil & Lotteri Spil & Underholdning Lodder til tombola Husk ansøgning om tilladelse til offentligt salg af lodder ved politiet se under punktet Ansøgninger/tilladelser. Lodder kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Lotto-/bankospil Lottoplader, brikker, nummertavle samt numre til bankospil. Husk ansøgning om tilladelse til offentlig lotto-/bankospil ved politiet se under punktet Ansøgninger/tilladelser.Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Præmier til bankospil Normal kutyme er, at disse indsamles hos de lokale forretninger og erhvervsdrivende, eller at de indkøbes hos disse. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Tombolatromle Leje af tromle til lodderne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Gevinster til tombolaen Normal kutyme er, at disse indsamles hos de lokale forretninger og erhvervsdrivende, eller at de indkøbes hos disse. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Lotteri Lotterier til salg i pausen ved bankospil eller i foreninger, samt præmier hertil. Husk ansøgning om tilladelse til offentligt lotteri ved politiet se under punktet Ansøgninger/tilladelser. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: 1

14 14 Spil & Lotteri Tivoli eller anden underholdning Lav altid en skriftlig aftale med tivoli eller andre leverandører af underholdning. I skal sikre jer, at kontrakten indeholder klare ord og tal for, hvad det koster tivoliet, hvis de undlader at møde op til festen. Der har desværre været mange eksempler på, at et tivoli er løbet fra en kontrakt, uden at arrangørerne har fået nogen erstatning, idet det ikke har været nævnt i kontrakten. I tvivlstilfælde bør I kontakte en advokat og lytte til hans vejledning.i skal samtidig sikre jer en aftale med et etableret tivoli. Festarrangører har oplevet, at tivoliet har forladt pladsen uden at betale en krone, selv om det modsatte har været aftalt. Kontakt den ønskede leverandør af underholdning.

15 Praktiske rekvistitter 15 Praktiske rekvisitter Bindegarn Kan købes ved byggemarkeder. Bordpapir Bordpapir, karklude m.v. til barer og salgssteder. Kan købes i supermarkeder o.l. Elektricitet En vigtig forudsætning for arrangementets gennemførelse er, at kapaciteten af strøm er tilstrækkelig. Få en autoriseret elektriker til at gennemgå de elektriske anordninger der skal tilsluttes. Få præciseret af leverandørerne, hvor meget forbrug der er på de enkelte enheder, så I har det rigtige udgangspunkt for udlægning af kabler. Især orkestrenes lys- og lydanlæg kræver meget strøm. Det samme gør kaffemaskiner, elkogere, pølsevogne, frituregryder, fadølsanlæg m.v. Gas eller el Gas eller el til pølse/æbleskiveboder, slushice, softice, popcorn, vaffeljern m.v. Gas kan købes i den lokale brugs, tankstation, døgnkiosk, smed m.v. Pengekasser Pengekasser til boder, entre, opkrævningssteder, barer, udskænkningssteder m.v. Kan evt. lånes af en anden forening. Presenninger Presenninger til afdækning af ting. Kan købes i byggemarkeder. River, koste og skovle River, koste og skovle til oprydning. Kan købes i byggemarkeder. Skiltekarton Til prisskilte, informationer o.l. Kan købes hos boghandleren. Undgå den klassiske fejl med, at alt var klar og musikken startede op. Herefter blev det hele mørklagt og fantasien fik frit spil med, hvad der var galt. Forklaringen er den enkelte, at belastningen er al for stor. Kontakt autoriseret elektriker. Engangsemballage Engangsemballage til salgssteder, pølsevogne, barer og spisesteder. Leveres ofte af de, der sælger råvaren. Forklæder Forklæder til de frivillige hjælpere som forestår udskænkning/servering. Leveres ofte af depotet, der leverer drikkevarer.

16 16 Praktiske rekvisitter Spil & Underholdning Værktøjskasse Værktøjskasse med forskelligt værktøj. Deri bl.a. hammer og søm. Kan købes i byggemarkeder. Øljern/oplukkere Øljern/oplukkere til udskænkningssteder. Leveres for det meste af det depot, der leverer drikkevarerne. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med planlægning af et offentligt arrangement, som ikke er beskrevet i ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte Ranum Telt- & Eventudlejning A/S herom. Som Danmarks største udlejer af telte og forlystelser, har vi mange erfaringer og stor viden. Der er derfor stor sandsynlighed for, at vi kan hjælpe dig. Er der spørgsmål vi ikke kan besvare, undersøger vi gerne tingene. Ring til os på God fest! Sugerør Sugerør til sodavand, slushice, saftevand m.v. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Tape Tape (smalt og bredt). Ved brug af tape til ophængning af prisskilte m.v. på teltdug opfordres der til brug af afdækningstape, der bruges ved maling. Det er let at få af igen, og limen hænger ikke ved. Kan købes i malerforretninger og byggemarkeder m.v. Tegnestifter Tegnestifter eller anden form for stifter til ophængning af prisskilte og informationer o.l.. Kan købes ved boghandlere Tusser Til prisskilte, informationer o.l. Kan købes hos boghandleren.

17

18

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet

FDF-HÅNDBOGEN. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit: 1. Selve håndbogen der indeholder praktiske. regler, tilskudsmuligheder og meget andet FDF-HÅNDBOGEN FDF-Håndbogen er et nyttigt opslagsværk for kredsledere og kredsbestyrelse, men også andre kan have glæde af de informationer, der kan findes her. FDF-Håndbogen er inddelt i to hovedafsnit:

Læs mere

Fastfood. Fastfood er en branche i fremgang.

Fastfood. Fastfood er en branche i fremgang. Fastfood Danskerne får flere penge til forbrug. De spenderer mere og mere på at spise og drikke ude. Folk får også mere travlt, og de har brug for at spise på vej til og fra arbejdet. Mange kan ikke eller

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Ren besked. Nr. 6 december 2004. God fest

Ren besked. Nr. 6 december 2004. God fest Ren besked Nr. 6 december 2004 God fest Forord Der skal holdes mange bolde i luften, når den store fest planlægges, så hele arrangementet kan gå op i en højere enhed. Hvad tid kommer maden? Er der strøm

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning

Hjemmeservice. Værd at vide om hjemmeservice. Regler og vejledning 2004 Værd at vide om hjemmeservice Regler og vejledning Hvem kan få tilskud? Hjemmeserviceydelser Start af egen virksomhed Tilbud og kundekontakt Fakturering og betaling Bogføring og kontrol Hjemmeservice

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Er butikslivet noget for dig?

Er butikslivet noget for dig? Butik i Bazar Vest Danskerne har mange penge til forbrug, også selvom den økonomiske udvikling går op og ned. Har du butik i et center som Bazar Vest, har du den fordel, at de kunder, der kommer for at

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked

for frivillige hjælpere Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere B11 Hjallerup Marked ABZ for frivillige hjælpere 2015 Husk, at som frivillig er du ambassadør for Hjallerup Marked ABZ ALT, HVAD DU BEHØVER VIDE SOM FRIVILLIG VED HJALLERUP

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Holdledere Kiosk medarbejder

Holdledere Kiosk medarbejder KFUM S BOLKLUB ROSKILDE ROSKILDE FESTIVAL 2015 Holdledere Kiosk medarbejder ALLE KIOSK MEDARBEJDERE SKAL LÆSE OG FORSTÅ DENNE SKRIVELSE. Først skal der lyde en kæmpe tak, for at du vil stille op som frivillig

Læs mere

Messe håndbog. LabDays

Messe håndbog. LabDays Messe håndbog LabDays 2015 Velkommen til LabDays 23. 24. september 2015 Scandinavian Congress Center Det er os en glæde med denne messehåndbog at byde velkommen til LabDays 2015 i Scandinavian Congress

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Blomsterbutik. Der er muligheder for at prøve ideer af. Det er en livsstil med stor frihed, som tiltaler mange mennesker.

Blomsterbutik. Der er muligheder for at prøve ideer af. Det er en livsstil med stor frihed, som tiltaler mange mennesker. Blomsterbutik Der er en rivende udvikling i detailhandlen. Det kommer kunderne til gode. De præsenteres for masser af nye varer i spændende butikker. Blomsterbutikkerne er med på denne bølge. At være indehaver

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Haveforeningen Sundbyvester, København den 13. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HF Sundbyvester Mandag den 18. maj 2015, klokken 18.00 i teltet på festpladsen Kom i god tid så vi

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

Ranum Telt & Eventudlejning A/S Vesterled 46 9681 Ranum Tlf. 9867 6839 Fax 9867 6797 mail@ranum-teltudlejning.dk www.ranum-teltudlejning.

Ranum Telt & Eventudlejning A/S Vesterled 46 9681 Ranum Tlf. 9867 6839 Fax 9867 6797 mail@ranum-teltudlejning.dk www.ranum-teltudlejning. Festudlejere Danske af Foreningen made by Ranum Telt & Eventudlejning A/S Vesterled 46 9681 Ranum Tlf. 9867 6839 Fax 9867 6797 mail@ranum-teltudlejning.dk www.ranum-teltudlejning.dk 1981/2006 Aktive forlystelser

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere