Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer"

Transkript

1 Festarrangørens ABC - En tjekliste for større offentlige arrangementer

2 OM FESTARRANGØRENS ABC En vigtig værktøjskasse for festarrangører, der skal i gang med et større offentligt arrangement. En liste over de mange ting, der er vigtige af få på plads, før festlighederne kører af staben, og en direkte adgang til de ansøgningsblanketter m.v. der skal bruges. INDHOLD Ansøgning & Tilladelser (s. 3-5) Afspærring ved indkørsel og arealer Alkohol - Lejlighedsbevilling Festfyrværkeri Havnefoged KODA Kommunal Tilladelse Legeland Lotteri & Tombola Momsfritagelse Momsregistrering Offentlig dans Omrejsende Tivoli Optog Pladsfordelingsplan for telte Polititilladelse Skiltning ved indfaldsvej Indlejning & Aftaler (s. 6-10) Affaldscontainer Affaldsstativer Barer Boder Flag Inventar Jukeboks Kontorvogn Kontrolarmbånd Kontrollører Køleskab Kølevogn Legeland Lokaler Lydanlæg Lyskæder Lysshow Mannequiner Megafon Pølsevogn & Grill Radio Scene Service Softice mm. Strømforsyning Telte Toiletvogne Ultraviolet lysrør PR & Annoncering (s ) Annoncering i lokalavis Løbesedler Plakater Pressemeddelelser Prisskilte Spots i radio/fjernsyn Streamers Entréskilte Skilte ved indfaldsveje Spil & Lotteri (s ) Lodder til tombola Tombolatromle Gevinster til tombola Lotto-/bankospil Præmier til bankospil Lotteri Tivoli eller anden underholdning Praktiske rekvisitter (s ) Bindegarn Bordpapir Elektricitet Engangsemballage Forklæder Gas eller el Pengekasser Presenninger River, koste og skovle Skiltekarton Sugerør Tape Tegnestifter Tusser Værktøjskasse Øljern/oplukkere

3 Ansøgninger & Tilladelser Alkohol Lejlighedsbevilling Lejlighedsbevilling til udskænkning af alkohol. Skal ansøges hos politiet. Husk, at der ikke kan gives tilladelse til salg af stærke drikke ved engangsarrangementer hvis der ikke er inddraget en restauratør. Find ansøgningsblanket på: Borgerservice Blanketter - Underretning/ansøgning i.m.a. restaurationslovens 22 om afholdelse af enkeltstående arrangementer Ansøgninger & Tilladelser Festfyrværkeri godkendelse fra Beredskabschef Tilladelse til afbrænding af festfyrværkeri. Udbyderen af festfyrværkeriet udfylder en blanket med ansøgning om tilladelse til afholdelse af festfyrværkeri. Den skal underskrives af arrangøren og fremsendes til den lokale Beredskabschef. Ansøgningsskemaer kan hentes hos: www. sikkerhedsstyrelsen.dk/professionelle/fyrvaerkeri branchen/ love og_ regler/vejledning til kommunerne.thml. Her er bilag 5 og 6 de vigtigste. Afspærring ved indkørsler og arealer Afspærring ved indkørsler og arealer, der skal friholdes for parkerede biler m.v. Få reglerne omkring fjernelse af evt. parkerede biler at vide hos politiet. Der er visse tidsfrister for, hvornår afspærringen skal være foretaget og annonceret for, at man kan få Falck til at fjerne de parkerede biler ved politiets hjælp. Søg den lokale politistation om tilladelse til afspærringen. Forsikring der dækker skader ved fyrværkeri Undersøg om fyrværkeren selv har en forsikring, der dækker alle former for skader, der kan ske ved fyrværkeri. Husk der skal indhentes tilladelse til afbrænding af fyrværkeri hos den lokale beredskabschef - se ovenfor. Ved tvivlstilfælde opfordres I til at kontakte: Forsikringsoplysningen tlf , her kan I uden beregning få besvaret spørgsmål, der relaterer til forsikringer. Er det mere problematiske spørgsmål, vil de gerne have dem skriftligt, og I får et skriftligt svar herfra. Oplysninger kan findes på

4 Ansøgninger & Tilladelser Havnefoged Accept eller meddelelse til havnefogeden. Henvendelsen skal ske skriftligt Der skal ansøges om tilladelse til at lave et legeland hos det lokale politi. Sammen med ansøgningen skal der fremsendes kopi af godkendelsesbog samt forsikring. Ansøges pr. brev til den lokale politimester. Lotteri/tombola under kr Politianmeldelse Politilladelse til bortlodning ved offentlig banko/lotteri/tombola/spilleplader til en omsætning på under kr Skal anmeldes til det lokale politi.find ansøgningsblanket: Borgerservice - Blanketter Ansøgning om tilladelse til offentlig bortlodning. Momsfritagelse - SKAT Der kan indhentes momsfritagelse for overskuddet ved et arrangement, hvis det er en forening, der er arrangør. KODA GRAMMEX afvikling af musik KODA skal ansøges om tilladelse til at bruge musik ved koncerter, underholdningsarrangementer, optog, byfester, modeshows, messer, udstillinger, diskoteker mv. Det uanset om du planlægger at spille livemusik eller indspillet musik. Husk du skal sende ansøgningen senest otte dage før arrangementet afholdes. Ansøgningsskema kan hentes hos: Kunder Selvbetjening (Find jeres form for arrangement) Momsfritagelse for velgørende arrangementer Arrangøren Reglerne for momsfritagelse og brug af overskuddet fås hos SKAT. Skemaet kan downloades fra borger blanketter moms momsfritagelse for velgørende arrangementer. Arrangementet Navn Adresse Postnummer og by SE-nr. Art Evt. momspligtige aktiviteter i virksomheden Ansøgning Dato Telefonnummer Kommunal tilladelse Tilladelse fra kommunen til afholdelse af fest på en ønsket plads, med angivelse af tidspunkter og formål med arrangementet. Ansøges pr. brev Blanketten bedes udfyldt med blokbogstaver eller på maskine. Bilag Tilladelse Tidsrum ( fra - til ) Sted Serveres der spise- og drikkevarer Nej Ja ( Hvis ja, skal kopi af lejlighedstilladelse fra politiet vedlægges ) Overskuddet skal fuldt ud bruges til: Vedtægter Kopi af eventuel lejlighedstilladelse fra politiet Reglerne om momsfritagelse for velgørende arrangementer er i hovedtræk beskrevet på bagsiden. Arrangørens underskrift SKAT meddeler momsfritagelse for arrangementet. Stempel Dato J.nr. Underskrift og navnestempel (gl.nr. Y. 107) Legeland Polititilladelse Polititilladelse til opstilling af legeland. Momsregistrering - SKAT Hvis der laves et arrangement med en omsætning på over kr skal der ske en tilmelding til SKAT på pågældende arrangement, da arrangørerne dermed er momspligtige. Skemaet kan downloades fra virksomheder - blanketter Lejlighedsvis registrering

5 24,00 2,00 12,00 2,00 2,00 1,30 Ansøgninger & Tilladelser Offentlig dans - Polititilladelse Polititilladelse til afholdelse af offentlig dans. Der vil maksimalt kunne gives tilladelse til kl ved engangsarrangementer. Ansøges på samme skema som lejlighedsbevillingen. Tidspunkter for, hvornår der ønskes dans, anføres her på. Signaturforklaring: Nødudgang/Ud-lys Panik-lys Brandslukningsudstyr Flugtvej Dimention i mm Oversigtsplan Teltdug: Naizil Teltdug Søgeord: brandsikring Svært antændelige materialer, væv og teltdug Godkendelse: Projektnr. T Typegodkendelsesbevis 0028/04 Udstedt : gyldig til Godkendelsesindehaver: La Plastivineta S.p.A. Via Pontarola 17, Konstruktion/bredde 6 9 / ,7 x 8 4,7 x 8 4,7 x 8 x 15 Aluminiumsspær 9 Åser 2 x 3 2 x 3 2 x 3 5 x 5 Kiphøjde Sidehøjde Befæstn./jernpløkker Inventaroversigt Borde bænke Cafeborde Ø 80 cm Bar mål antal Telt størrelse: Antal personer: max 310/ siddende 140 copyright: M-Line/ 1 : 152 Omrejsende tivoli Polititilladelse Polititilladelse til opstilling af omrejsende tivoli. Politiet skal altid ansøges om tilladelse. Tilladelsen gives efter Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Find ansøgningsblanket på: - borgerservice blanketter Ansøgning om tilladelse til opstilling af omrejsende tivol. Pladsfordelingsplan for telte Kontakt til Beredskabschefen om godkendelse af teltopstilling, pladsindretning m.v., hvis teltet bruges af over 150 personer af gangen. Skal ansøges senest 30 dage før arrangementets afvikling. Ansøgningen skal ske skriftligt til den lokale Beredskabschef. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte og vejledning til udfærdigelse af pladsfordelingsplaner kan downloades fra vores hjemmeside - Download. Optog - Politianmeldelse Polititilladelse til afvikling af optog i forbindelse med byfester m.v.. Ansøges pr. brev med tidspunkter for optogets afvikling, samt den ønskede rute. Polititilladelse Polititilladelse til festens afholdelse jf. Bekendtgørelse om offentlige forlystelser. Bekendtgørelse nr. 502 af 17. juni Ansøges pr. brev til den lokale politimester. Skiltning ved indfaldsveje Der skal indhentes kommunal eller regions tilladelse til skiltning ved indfaldsvejene. Ansøges Teknisk Forvaltning, pr. brev

6 Indlejning & Aftaler Indlejning & Aftaler Affaldscontainer Leje af affaldscontainer og aftale om tømning af denne. Lej den hos en lokal vognmand. Her vil I få den bedste service. Affaldsstativer Affaldsstativer til opstilling på festpladser, ved/i udskænkningssteder, ved pølsevognen, bag barer m.v. Husk plastik-/papirsække til affaldsstativerne. Kontakt den lokale kommunes tekniske forvaltning. Her vil I ofte kunne låne det antal affaldsstativer, der vil være brug for, samt evt. få sække til affaldet. Barer Barer til opstilling ved udskænkningssteder. Kan evt. lånes ved leverandøren af drikkevarer. Kan lejes ved Ranum Telt- & Eventudlejning A/S tlf Se mulighederne på Boder Lejekontrakt Lejekontrakt på boder. I skal sikre jer, at boderne har den rigtige størrelse til formålet at anførte tidspunkter for opstilling og nedtagning er rigtige at der står anført et bestemt antal hjælpere, der skal møde op ved opstilling og nedtagning, eller at udlejeren selv opstiller og nedtager boderne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Cat walk Cat walk til modeopvisning. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Flag Leje af flag, flagstænger, flagstangsholdere. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Fyrværkeri Bestilling/lejekontrakt på fyrværkeri. Kan bestilles hos Højen Festfyrværkeri ApS tlf Fax

7 Indlejning & Aftaler Inventar - Lejekontrakt Lejekontrakt på borde, stole/bænke, dansegulv, scene, lyskæder o.s.v. Få det til at stå i kontrakten, hvad erstatningsbeløbene er på de enkelte ting, så I ikke pludseligt kommer til at betale ågerpris for reparationer eller indkøb af nyt materiel. Inventar til eks. telte kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Kontrolarmbånd/adgangskontrol Bestilling af kontrolarmbånd i flere farver, så der er en farve til hver dag og evt. bånd til personale, VIP-deltagere m.v. Få evt. en sponsor til armbåndene mod at sponsoren får sit logo trykt på armbåndet. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se hjemmesiden se også eksempler på sponsorerede armbånd. Jukeboks eller mindre musikanlæg Jukeboks kan lejes med i alt 100 stk. CD er. Musikken er afpasset efter alle aldersgrupper og genrer. Lejekontrakt på jukeboks eller mindre musikanlæg. Sørg for en lejekontrakt på jukeboksen, hvoraf fremgår leveringsdag/tidspunkt, pris, om der skal være hjælpere, erstatningsbetingelser, hvis noget går i stykker eller bliver beskadiget. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Kontorvogn eller container Der kan lejes kontorvogne eller containere i forskellige størrelser og med forskellig indretning. Kontrollører/hundeførere Aftale med kontrollører/hundeførere til festpladsen, telte m.v. Husk, at det skal være uddannede kontrollører/ hundeførere for at politiet vil godkende dem. Godkendes af det lokale politi. Køleskabe Køleskabe til opstilling i barer og udskænkningssteder. Kan ofte lånes hos depotet, der leverer drikkevarerne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Kølevogn eller køletrailer Leje af kølevogn eller køletrailer til drikkevarer. Kan lejes ved Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Lejekontrakt på kontorvogn eller container. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S

8 Indlejning & Aftaler Legeland med forskellige forlystelser til børn i alle aldersgrupper I stedet for et tivoli, kan I lave jeres eget Legeland for børn i alle aldersgrupper.legelandet kan sammensættes af mange forskellige slags forlystelser. Antallet kan tilpasses efter den økonomiske investering, man vil satse på. Har forlystelserne ikke de lovgivningsmæssige godkendelser, er de ulovligt opstillet og arrangøren kan straffes med bøde. Forretningsdrivende, banker, virksomheder m.v. vil ofte gerne være med til at sponsere aktiviteter til et legeland, så det kunne være en idé at spørge dem, så økonomien meget lettere kommer til at hænge sammen. Husk på, at når børnene har det godt, så har forældrene det også. De bliver og de omsætter en del penge under deres ophold. Ordsproget: Tag barnet i hånden, moderen ved hjertet og faderen ved tegnebogen er godt at tage udgangspunkt i. Forsikringer Jf. Bekendtgørelse om offentlige forlystelser, skal der være tegnet en lovpligtig ansvarsskadeforsikring for eventuelle medhjælpere samt en ansvarsforsikring, som skal dække et evt. erstatningsansvar over for publikum. Ansvarsforsikringen skal som minimum udgøre 5 mill. kr. ved personskade og 2 mill. kr. ved tingskade. Det er udlejers ansvar, at de pågældende forsikringer er tegnet, men tjek, om forsikringerne forefindes. Gør de ikke det, er det arrangørerne, der hænger på den. Opsyn Det er vigtigt, at der er et fornødent opsyn med forlystelserne. Opsynspersonalet skal minimum være fyldt 16 år. Er de mellem år, skal de have et skriftlig samtykke fra forældrene til hvervet. Dette skal opbevares ved aktiviteterne. Instruktion Det personale, der skal have opsyn med aktiviteterne, skal have instruktion i brugen af disse, så de på forsvarlig vis kan føre tilsynet. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: www. ranum-teltudlejning.dk Alle forlystelser der lejes ud af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S er synet og godkendt af godkendt institut. Alle aktiviteterne har de lovpligtige forsikringer. Lokaler til arrangementet Skriftlig aftale omkring lokaler, der evt. indgår i arrangementet. Lav en skriftlig henvendelse til lederen af de bygninger/ lokaler, der indgår i arrangementet Lydanlæg Lydanlæg til speaker ved modeopvisning o.l. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Kan lejes hos Sound & Light, / Lyskæder Lyskæder findes med såvel klare som kulørte pærer. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Godkendelse af forlystelserne Alle forlystelser, der opstilles i et legeland, skal være synet af et godkendt institut. Underskrevne godkendelsesbøger skal være ved forlystelserne, så de på forlangende kan forevises for politiet.

9 Indlejning & Aftaler Pølsevogn eller Grill Lejekontrakt på pølsevogn og grill samt aftale om levering af råvarer hertil samt evt. bemanding. Pølsevognen kan evt. lånes hos den slagter, der leverer pølserne. Pølsevogn og grill kan også lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S eller Lysshow Lysshow ved modeopvisninger eller andet kan ofte lånes af den lokale musikskole. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S tlf Kan lejes hos: Sound & Light Radioer Lejekontrakt på radioer (walkie talkie-anlæg). Husk at få brugsanvisning, så I hele tiden er klar på brugen af radioerne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Mannequiner Mannequiner til modeopvisning. Findes lokalt eller ved et bureau. Megafon Megafon til orientering af publikum i tilfælde af brand m.v. Kan ofte lejes hos en lokal radioforhandler eller fx lånes hos det Lokale Redningsberedskab. Scene Leje af scene. Scenen kan være åben til opstilling i telt eller lokale, eller overdækket/friluftsscene til opstilling i gågader o.l. Scenerne kan lejes i mange forskellige størrelser samt i forskellige højder. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden:

10 10 Indlejning & Aftaler Telte Lejekontrakt I skal sikre jer, at de anførte tidspunkter for opstilling og nedtagning er rigtige at der enten står anført et bestemt antal hjælpere, der skal møde op ved opstilling og nedtagning af teltet/ene, eller, at udlejeren selv opstiller og nedtager teltet. Service Lejekontrakt Lejekontrakt på service til arrangementet. Få det anført i kontrakten, hvad erstatningsbeløbene er på de enkelte ting, så I ikke pludseligt kommer til at betale ågerpris for erstatninger. Se muligheder for opdækning på hjemmesiden: Få afklaring på forsikringsforholdene omkring teltet. Sørg for, at det i lejekontrakten klart står formuleret, hvem der har ansvaret, hvis der sker noget med telt/inventar. Er I i tvivl om ansvarets placering eller føler I det anførte for værende urimeligt, så kontakt udlejeren og få en aftale om nye formuleringer. Få dem skriftligt. Har I en all risk forsikring på hele arrangementet, så tjek om teltet er forsikret mod hærværk, storm, brand, påkørsel, graffiti. Det sker ofte, at det ikke er. Udfærdigelse af pladsfordelingsplan for teltet. Beredskabsstyrelsens gældende regler kan udskrives på Ranum Telt- & Eventudlejning A/S s hjemmeside: - Download. Softicemaskine, Slushice maskine, Popcornsmaskine, Candyflossmaskine o.l. Lejekontrakt på maskiner og aftale om levering af råvarer hertil. Maskinerne kan lejes og råvarerne købes hos Ranum Teltudlejning Se muligheder på hjemmesiden: Strømforsyning Aftale med autoriseret elektriker om strømforsyning til pladsen og de aktiviteter, der opstilles. Det er vigtigt, at stærkstrømsregulativet overholdes. Aftales med autoriseret elektriker. Toiletvogne Lejekontrakt på toiletvogne. Tag stilling til om toiletterne skal være med eller uden tilslutning til kloak og vand. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Ultraviolet lysrør og stempel til indgang Ultraviolet lysrør og stempel til indgangen, hvis man ikke vælger kontrolarmbånd, der giver en stor sikkerhed over for snyd. Det ultraviolette lysrør med armatur, vil I ofte kunne låne hos den lokale elektriker.

11 PR & Annoncering 11 Annoncering i Lokalaviser Kontakt det medie, I ønsker at annoncere i, og aftal en god placering på fx for- eller bagside eller på side 3 eller 5. Da det er de pladser, alle annoncører gerne vil have, er det med at være ude i god tid. Kontakt det ønskede medie. Løbesedler Løbesedler til husstandsomdeling i byen/kommunen, på arbejdspladser i butikscentre, på P-pladser, i gågader og andre steder. Ved uddeling ved butikscenter og ved placering af løbesedlerne, mellem forruden og vinduesviskeren skal man sørge for, at man har indhentet tilladelse hertil fra ejeren af P-pladsen. Nogle steder står der anført med småt, at en sådan uddeling er ulovlig, og at det kan medføre, at man må betale større beløb for rensning af pladsen. Problemet er, at løbesedlerne sætter sig fast i støvsugerne på de maskiner, der normalt rengør P-pladserne. Få dem sat/trykt ved den lokale bogtrykker eller hos: www. grafiskhus.dk Plakater Tryk og ophængning af plakater. Pas på, at plakaterne ikke bliver for store, så er der forretninger m.v. som ikke vil hænge dem op, idet de fylder for meget. Få dem sat/trykt ved den lokale bogtrykker eller hos: Pressemeddelelse til Lokalaviser/Lokalradioer Send gerne den ønskede lokalavis/lokalradio en færdigskrevet historie pr. mail og vedhæft evt. billeder, der illustrerer det, I skriver om. Journalister elsker at modtage noget, der er færdigt, så sparer de tid, og I får det med, som I gerne vil have gengivet. Kontakt det ønskede medie.

12 1 PR & Annoncering Prisskilte Prisskilte til ophængning ved udskænkningsstederne, i pølsevognen osv. Kan laves hos den lokale skiltemaler eller hos eller I kan selv lave dem på computeren og efterfølgende laminere dem. Spots i Lokal-radio/fjernsyn Spots i lokalradio/fjernsyn, så alle i miles omkreds kender til arrangementet. Kontakt den ønskede station, ofte er de til at lave en god aftale med. Kontakt den lokalradio-/tv, der dækker jeres område. Streamers Streamers, evt. til bagruden af biler. Kan fremstilles hos den lokale skiltemager eller hos Entréskilt Entréskilt til ophængning ved indgangen. Kan laves hos den lokale skiltemaler eller hos Skilte ved indfaldsveje Udarbejdelse og opsætning af skilte ved indfaldsvejene til byen, der reklamerer for arrangementet. Undersøg reglerne for ophængning af skilte i jeres kommune, og søg evt. Teknisk Forvaltning om tilladelse hertil. Skilte til festpladsen og P-pladser Udarbejdelse og opsætning af skilte, der viser vej til festpladsen og P-pladser. Undersøg reglerne for ophængning af skilte i jeres kommune, og søg evt. Teknisk Forvaltning om tilladelse hertil.

13 Spil & Lotteri Spil & Underholdning Lodder til tombola Husk ansøgning om tilladelse til offentligt salg af lodder ved politiet se under punktet Ansøgninger/tilladelser. Lodder kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Lotto-/bankospil Lottoplader, brikker, nummertavle samt numre til bankospil. Husk ansøgning om tilladelse til offentlig lotto-/bankospil ved politiet se under punktet Ansøgninger/tilladelser.Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Præmier til bankospil Normal kutyme er, at disse indsamles hos de lokale forretninger og erhvervsdrivende, eller at de indkøbes hos disse. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Tombolatromle Leje af tromle til lodderne. Kan lejes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: Gevinster til tombolaen Normal kutyme er, at disse indsamles hos de lokale forretninger og erhvervsdrivende, eller at de indkøbes hos disse. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Lotteri Lotterier til salg i pausen ved bankospil eller i foreninger, samt præmier hertil. Husk ansøgning om tilladelse til offentligt lotteri ved politiet se under punktet Ansøgninger/tilladelser. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Se muligheder på hjemmesiden: 1

14 14 Spil & Lotteri Tivoli eller anden underholdning Lav altid en skriftlig aftale med tivoli eller andre leverandører af underholdning. I skal sikre jer, at kontrakten indeholder klare ord og tal for, hvad det koster tivoliet, hvis de undlader at møde op til festen. Der har desværre været mange eksempler på, at et tivoli er løbet fra en kontrakt, uden at arrangørerne har fået nogen erstatning, idet det ikke har været nævnt i kontrakten. I tvivlstilfælde bør I kontakte en advokat og lytte til hans vejledning.i skal samtidig sikre jer en aftale med et etableret tivoli. Festarrangører har oplevet, at tivoliet har forladt pladsen uden at betale en krone, selv om det modsatte har været aftalt. Kontakt den ønskede leverandør af underholdning.

15 Praktiske rekvistitter 15 Praktiske rekvisitter Bindegarn Kan købes ved byggemarkeder. Bordpapir Bordpapir, karklude m.v. til barer og salgssteder. Kan købes i supermarkeder o.l. Elektricitet En vigtig forudsætning for arrangementets gennemførelse er, at kapaciteten af strøm er tilstrækkelig. Få en autoriseret elektriker til at gennemgå de elektriske anordninger der skal tilsluttes. Få præciseret af leverandørerne, hvor meget forbrug der er på de enkelte enheder, så I har det rigtige udgangspunkt for udlægning af kabler. Især orkestrenes lys- og lydanlæg kræver meget strøm. Det samme gør kaffemaskiner, elkogere, pølsevogne, frituregryder, fadølsanlæg m.v. Gas eller el Gas eller el til pølse/æbleskiveboder, slushice, softice, popcorn, vaffeljern m.v. Gas kan købes i den lokale brugs, tankstation, døgnkiosk, smed m.v. Pengekasser Pengekasser til boder, entre, opkrævningssteder, barer, udskænkningssteder m.v. Kan evt. lånes af en anden forening. Presenninger Presenninger til afdækning af ting. Kan købes i byggemarkeder. River, koste og skovle River, koste og skovle til oprydning. Kan købes i byggemarkeder. Skiltekarton Til prisskilte, informationer o.l. Kan købes hos boghandleren. Undgå den klassiske fejl med, at alt var klar og musikken startede op. Herefter blev det hele mørklagt og fantasien fik frit spil med, hvad der var galt. Forklaringen er den enkelte, at belastningen er al for stor. Kontakt autoriseret elektriker. Engangsemballage Engangsemballage til salgssteder, pølsevogne, barer og spisesteder. Leveres ofte af de, der sælger råvaren. Forklæder Forklæder til de frivillige hjælpere som forestår udskænkning/servering. Leveres ofte af depotet, der leverer drikkevarer.

16 16 Praktiske rekvisitter Spil & Underholdning Værktøjskasse Værktøjskasse med forskelligt værktøj. Deri bl.a. hammer og søm. Kan købes i byggemarkeder. Øljern/oplukkere Øljern/oplukkere til udskænkningssteder. Leveres for det meste af det depot, der leverer drikkevarerne. Skulle der være spørgsmål i forbindelse med planlægning af et offentligt arrangement, som ikke er beskrevet i ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte Ranum Telt- & Eventudlejning A/S herom. Som Danmarks største udlejer af telte og forlystelser, har vi mange erfaringer og stor viden. Der er derfor stor sandsynlighed for, at vi kan hjælpe dig. Er der spørgsmål vi ikke kan besvare, undersøger vi gerne tingene. Ring til os på God fest! Sugerør Sugerør til sodavand, slushice, saftevand m.v. Kan købes hos Ranum Telt- & Eventudlejning A/S Tape Tape (smalt og bredt). Ved brug af tape til ophængning af prisskilte m.v. på teltdug opfordres der til brug af afdækningstape, der bruges ved maling. Det er let at få af igen, og limen hænger ikke ved. Kan købes i malerforretninger og byggemarkeder m.v. Tegnestifter Tegnestifter eller anden form for stifter til ophængning af prisskilte og informationer o.l.. Kan købes ved boghandlere Tusser Til prisskilte, informationer o.l. Kan købes hos boghandleren.

17

18

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer

Festarrangørens ABC. - En tjekliste for større offentlige arrangementer Festarrangørens ABC - En tjekliste for større offentlige arrangementer F e s t u d l e j e r. d k FESTARRANGØRENS ABC En vigtig værktøjskasse for festarrangører, der skal i gang med et større offentligt

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

Vilkår for udendørsarrangementer

Vilkår for udendørsarrangementer Erik Eriksens Gade 9.3th 2300 København S Att: Jeannie Mortensen Mail: jeanniemortensen@gmail.com Tlf: 50514560 København 11/06 2014 Bookingnr: KK028325 Tilladelse til udendørsarrangement Københavns Kommune

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Brugsvejledning for Rumsimulator

Brugsvejledning for Rumsimulator - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum:

Har man booket et arrangement i eget telt kan teltet benyttes til arrangement inden for følgende tidsrum: Classic Race Aarhus FORRETNINGSBETINGELSER 2016 Classic Race Aarhus (CRAA) er en velgørende fond med det formål at støtte børns trafiksikkerhed i Østjylland samt støtte udvikling af grøn teknologi til

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier

Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier Vejledning om afholdelse af almennyttige lotterier 1. Indledning Denne vejledning beskriver de betingelser, der følger af bekendtgørelse nr. 1301 af 15. december 2011 om almennyttige lotterier. I nogle

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Karrusellen - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Betingelser. Bellahøjmarked BHD

Betingelser. Bellahøjmarked BHD Betingelser. Bellahøjmarked BHD Hvidkildevej 66, 2400 København NV Bellahøjmarked torsdag- fredag lørdag - søndag LOPPE SØNDAG: 3x3 meter stand til private, der skal holdes åbent kl. 10.-18. loppestadeholder

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV

ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV ALMENNYTTIGE LOTTERIER EFTER DEN NYE SPILLELOV Denne vejledning henvender sig til foreninger, organisationer, institutioner og komitéer, der ønsker at afholde lotterier til fordel for velgørenhed eller

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion

Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Lejekontrakt for Koncertsalen Alsion Kontrakt nr. 63 Mellem Byens Scener, Rådhustorvet 5, 6400 Sønderborg (udlejer) Og Sønderjysk Amatør Symfoni Orkester (lejer) Byens Scener udlejer til: indgås følgende

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEJE AF

VEJLEDNING TIL LEJE AF nsøgningen om leje af arealer i llinge skal udfyldes og indsendes via vores system på www.folkemødet.dk. Gå ind under Deltag som arrangører og klik på linket Lej en stadeplads VEJLEDNING TIL LEJE F STDEPLDS

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Københavns Internationale Teater Refshalevej 163A, 1. sal 1432 København K Att: Katrien Verwilt Mail: kv@kit.dk Tlf: 30335915 Cvr: 64133713 København 25/07 2014 Bookingnr: KK029062 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI 1.november 2003: 25.000,- euro Restbeløb betales efterfølgende med sidste rate 1.februar 2007: 75.000,-

Læs mere

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang Gruppen for veje og arealer Vedligehold af vejen til banen fra asfaltvejen til og med spejdernes grund. Opsætning af skilte i forbindelse med løb og træninger. Græsslåning af publikums arealer, ryttergårde

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser

KickStart din restaurant. KickStart Vejviser KickStart din restaurant KickStart Vejviser 178 kickstart vejviser Den komplet uundværlige KickStart Vejviser giver dig let og hurtigt de kontakt data du har brug for, når du skal begynde din restaurant.

Læs mere

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø

Velkommen til SØLVSMEDJEN. Ragnagade 7, 2100 København Ø Velkommen til SØLVSMEDJEN Ragnagade 7, 2100 København Ø Husorden Med henblik på at bevare en flot og præsentabel ejendom, er der udarbejdet et sæt retningslinjer for Sølvsmedjen, Ragnagade 7, 2100 København

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen

Indhold:  Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Indhold: Aktivitet: Hejs flaget for de små i samfundet Aktivitet: Årets børneven i lokalområdet Aktivitet: Børnebyråd Aktivitet: Barn-dom-stolen Aktivitet: Børn bygger i sand Aktivitet: Udstilling af børnekunst

Læs mere

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den

Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den Start virksomhed / Momsregistrering - sådan udfyldes den http://webregforum.pro.dir.dk/log/eogs/library/startblanket-revideret2-prod-maj06.pdf I denne artikel gennemgår vi - rubrik for rubrik - blanketten

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Spejdernes Høstmarked 2005 Drejebog 15-8-05

Spejdernes Høstmarked 2005 Drejebog 15-8-05 Generelt Mødeplan Mandag 11.4.05 kl. 19.30 i Grantoften Mandag 23.5.05 kl. 19.30 i Grantoften Mandag 13.6.05 kl. 19.30 i Grantoften: Planlægningsmøde vedr. børneaktivitet Mandag 15.8.05 kl. 19.30 i Grantoften

Læs mere

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer

Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer Retningslinjer for ophængning af valgplakater og andre typer plakater på kommunens vejarealer November 2014 side 1 Valgplakater på vejareal Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af lov

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Anmeldelse af dødsfald

Anmeldelse af dødsfald Anmeldelse af dødsfald Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle sagen. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Messehåndbog til udstillere

Messehåndbog til udstillere Messehåndbog til udstillere ADRESSER OG TELEFONNUMRE Arrangør Messefirmaet: Navn: Copenhagen Bike Show A/S Adresse: Industrikrogen 4 B 2635 Ishøj Kontaktperson: Christian Ritter Telefon: +45 20420006 E

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m.

Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Generelle vilkår for benyttelse af Cirkustelte til flere end 150 personer, staldtelte m.m. Beredskabsafdelingen - Viborg Kommune 2. udgave Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektbeskrivelse til Byens Hegn

Projektbeskrivelse til Byens Hegn Projektbeskrivelse til Byens Hegn Dette skema anvendes til at stille forslag om et konkret projekt på Byens Hegn. I underskrevet stand fungerer skemaet som kontrakt mellem ansøger og Metroselskabet I/S.

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER

STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER STADEHOLDER PÅ FOLKEMØDET 2014 VILKÅR OG BETINGELSER Denne vejledning henvender sig til arrangører, der lejer et kommunalt ejet event-areal (omtalt som stadeholdere) i Allinge under Folkemødet 2014. Som

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Anmeldelse af ansvarsskade

Anmeldelse af ansvarsskade Anmeldelse af ansvarsskade Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea

Elev Elevens fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år. Musik Drama Krop og natur Krea Udfyldes af forældre og ansøger Ansøgningsskema. Elev s fulde navn Adresse Sted Postnummer By Cpr-nummer E-mail Mobiltelefon Udskrives fra Skole: Efter klasse år Forældre / værge Navn Cpr-nummer Adresse

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Stor butik med bil- & bådudstyr

Stor butik med bil- & bådudstyr Vi udfører: Service og reparation af påhængs- og indenbordsmotorer i motor- og sejlbåde. Reparationer af drev. Udskiftning af motorer. Reparation af elektriske installationer og instrumenter. Vinterklargøring

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Find inspiration til dit næste arrangement

Find inspiration til dit næste arrangement Find inspiration til dit næste arrangement #,4-5DLEJNING ) 3 s -ARGRETEVEJ s 3KIVE s 4LF WWW CLTM DK www.cltm.dk LYD OG LYS CLTM Udlejning kan levere lige hvad du skal bruge til din fest. Er der tale om

Læs mere

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående.

Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af opgaven og skolens forventninger til jer desangående. Kære klasserødder i børnehaveklassen Her er jeres arbejdsområde for dette skoleår med en lidt nærmere beskrivelse af UDEGRUPPE Jeres klasses forældre står for hjælp til vedligeholdelse af skolens udearealer

Læs mere

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer mv. i Herning Kommune

Forskrift for udendørs musikarrangementer mv. i Herning Kommune Forskrift for udendørs musikarrangementer mv. i Herning Kommune Side 1 1 Indledning Hovedformålet med denne forskrift er at begrænse miljøgener ved musikarrangementer og andre arrangementer (cirkus, tivoli

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv.

Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. September 2009 Vejledning om indhentelse af børneattester ved erhvervsdrivendes ansættelse af turistguider, børnepassere mv. Formålet med lov om børneattester er at skabe et grundlag for en styrket indsats

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune

September 2012. Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune September 2012 Lokaletilskud til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger i Favrskov Kommune Hvem kan få tilskud? 1. Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Favrskov Kommune.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er del af en international

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Anmeldelse af ulykkestilfælde

Anmeldelse af ulykkestilfælde Anmeldelse af ulykkestilfælde Når du udfylder skadesanmeldelsen, beder vi dig tænke på, at det er dine oplysninger, som danner grundlag for, at vi kan behandle skaden. Vi beder dig derfor besvare spørgsmålene

Læs mere

AFTALE OM SALGSSTADER

AFTALE OM SALGSSTADER Vadehavet J.nr. Ref. Anhra Den 26. februar 2015 AFTALE OM SALGSSTADER AFTALENS PARTER Følgende aftale om opstilling af salgsvogn på Lakolk Strand (Sønderstrand), Rømø, indgås mellem: Miljøministeriet,

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige

Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde almennyttige Maj 2004 Erhverv Momsfritagelse for velgørenhed og almennytte Vejledning E nr. 39 Version 2.0 E 2.0 Ret; nr. Moms 39 Vejledningen er opdateret og udvidet med reglerne for velgørende eller på anden måde

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Velkommen som omdeler

Velkommen som omdeler Velkommen som omdeler Denne håndbog hjælper dig godt i gang med dit nye job. Du kan bl.a. læse om de hjælpemidler, vi stiller til rådighed samt om dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere

Læs mere

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem.

City Parkeringsservice klarer effektivt dette problem. Vi udfører parkeringskontrol på private parkeringspladser Erfaringer viser desværre, at mange ikke har den mindste respekt for private parkeringspladser. Alt for mange kører ind på private områder, og

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern

AR4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern Ansøgningsskema Ansøgning om forhåndsgodkendelse af koncern AR4_da_250115 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om forhåndsgodkendelse af en dansk virksomhed som enten er

Læs mere

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejekontrakt Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejemålet er indgået for tidsrummet: Lokalerne skal benyttes til: Lejemålet omfatter (sæt

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune

Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for veje og renhold Bilag A - Retningslinier Betingelser for tilladelse til opsætning af bannere på vejareal i Københavns Kommune Om brugen af offentligt vejareal Center

Læs mere