Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 3. hovedforløb"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 3. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr af Gældende for: 3. hovedforløb - 5 uger. Udgave: 1. udgave Kontaktperson: uddannelsesleder transportafdelingen, VTS Gældende til: Sidst redigeret: Godkendt den: Formand for det lokale uddannelsesudvalg: dato underskrift Vejle Tekniske Skole 1

2 dato underskrift 2

3 Indholdsfortegnelse 3. hovedforløb... side 1.0 Indledning Revision af undervisningsplanen hovedforløbs formål Fagrække Benzinmotor Mål Indhold Værkstedsopgaver Rapportskrivning Dieselmotor Mål Indhold Værkstedsopgaver Rapportskrivning Miljø Mål Indhold Engelsk Mål Indhold Materialeforståelse Mål Økonomi Mål Indhold Valgfag Brug af motortester Brug af motortester Brug af Oscilloskop Bedømmelsesplan Standpunktskarakteren Skolevejledning Bedømmelse efter 13-skalaen Vedr. karakteren

4 1.0 Indledning Dette er undervisningsplanen for 3. hovedforløb, automekanikeruddannelsen, inden for transportområdet på Vejle Tekniske Skole. Skoleperioden er af 5 ugers varighed. 3. hovedforløb indeholder følgende fag: Benzinmotor Dieselmotor Materialeforståelse Miljø Engelsk Økonomi Valgfag 1.1 Revision af undervisningsplanen Undervisningsplanen revideres i forbindelse med ændringer i love og bekendtgørelser, der får en sådan indflydelse på undervisningen, at det nødvendiggør en revision. Planen drøftes hvert år i juni måned i lærergruppen. Ændringer skrives ind, således at de kan gælde fra skoleperiodens start i august. Eventuelle ændringer forelægges for det lokale uddannelsesudvalg. Desuden revideres planen, hvis elevernes evalueringer af undervisningens metoder og indhold, viser et behov for ændringer. 4

5 hovedforløbs formål 3. hovedforløb skal tilrettelægges på en sådan måde, at eleven kan foretage total adskillelse af en benzinmotor, så indstillinger, slidte og defekte dele og fejl konstateres. Eleven skal kunne foretage total adskillelse af en dieselmotor, så indstillinger, slidte og defekte dele og fejl konstateres. 5

6 3.0 Fagrække Bundne specialefag - Benzinmotor 54 lektioner - Dieselmotor 40 lektioner Grundfag - Engelsk 28 lektioner - Miljø 20 lektioner - Materialeforståelse 8 lektioner - Økonomi 18 lektioner Valgfag - Valgfag 12 lektioner Lektioner i alt på 3. hovedforløb 180 lektioner 6

7 4.0 Benzinmotor 4.1 Mål Avanceret niveau Eleven skal kunne foretage en total adskillelse og samling af en benzinmotor, så indstillinger, slidte og defekte dele og fejl konstateres. Reparationer, indstillinger og fejl rettes og justeres, så lovkrav overholdes og kundens ønsker og forventninger til driftsikkerhed og økonomi tilgodeses. Arbejdet udføres under anvendelse af reparationshåndbøger på dansk og fremmedsprog samt andre tilgængelige data og det krævede mindste udstyr. a) Eftersyn på motor. Eleven skal kunne efterse motorens dele og systemer. Eftersynet omfatter motorens mekaniske tilstand Eleven sammenholder det målte med data og specifikationer og foretager en samlet vurdering af motorens tilstand, for at fastlægge en eventuel reparations omfang. b) Justering af benzinmotor. Eleven skal kunne foretage de nødvendige justeringer på motorens tændings- og benzinanlæg, ventiler m.m. således at motorens indstillinger er i overensstemmelse med specifikationer. c) Reparation af benzinmotor. Eleven skal kunne udmåle motorens enkelte dele for kontrol af afvigelser i forhold til specifikationer, herunder udskifte eller reparere defekte/slidte dele. d) Fejlfinding på benzinmotor. Hvor en fejl er konstateret, skal eleven kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på benzinmotoren og på de enkelte systemer, samt fastslå reparationens nødvendige omfang. 7

8 4.2 Indhold Eleven skal kunne foretage en hovedreparation af en benzinmotor. Eleven skal kunne planlægge og udføre et rationelt reparationsforløb af en benzinmotor, herunder total adskillelse af motoren. Eleven skal kunne kende opbygning og funktion af en motors smøresystem. Eleven skal kunne kende forskellige typer af oliepumper. Eleven skal kunne udmåle olietryk og sammenholde udmålingen med data. Eleven skal kunne kende årsagen til forskellige motortypers krav til forskellig olietype. Eleven skal kunne kende API -systemet. Eleven skal kunne gøre rede for hovedkomponenternes opbygning i en benzinmotor. Eleven skal kunne udmåle en krumtap og lejer for slør/slid og defekter. Eleven skal kunne udmåle cylindre og stempler, stempelringe og komponenter i forbindelse hermed. Eleven skal kunne udmåle en knastaksel for slør/slid og defekter, samt kunne indstille denne i overensstemmelse med data. Eleven skal kunne forstå ventilindstillingens betydning for kompressionstryk/motorgang. Eleven skal kunne kende kompressionens betydning for motorens funktion, herunder udregning af kompressionsforhold, udmåling af kompressionstryk og lækagemåling. Eleven skal kunne udføre ventilslibning, tilslibe både nye og brugte ventilsæder, for korrekt anlægsflade. Eleven skal kunne justere en benzinmotors benzinanlæg efter specifikationer (karburatorsystemer - grundindstilling). Eleven skal kunne justere en benzinmotors tændingsanlæg efter specifikationer (grundindstilling af tænding). Eleven skal kunne vurdere, om enkelte delkomponenter i forbindelse med reparation er slidte/defekte og evt. bør udskiftes. 4.3 Værkstedsopgaver Løs motor (Ford OHC i stativ) adskilles totalt. Krumtap udmåles for slør/defekter. Stempler, stempelringe og cylindre udmåles for defekter. Knastaksel udmåles. Oliepumpe adskilles og udmåles. Topstykke adskilles, alle ventiler kontrolleres med kridt el. lign. Ventiler slibes på løse Ford V4 topstykker. Motor samles efter endt udmåling. Alle gevind o. lign. repareres, som en naturlig del af reparationen. Olietryk udmåles efter samling. Lækage og kompressionstryk udmåles efter samling. Karburatoren adskilles, renses og justeres. 8

9 Der justeres svømmerhøjde, kontrolleres CO%, samt hurtigtomgang og alm. tomgang. Strømfordeleren afmonteres, adskilles og kontrolleres. Ved montering, indstilles tændingen statisk (m/ prøvelampe). Grundindstilling af tænding kontrolleres dynamisk, der kontrolleres også centrifugal- og vacumavancering. Motoren afleveres til lærer/kunde i klargjort/justeret tilstand, på motoren vedhæftes et kort, med motorens indstillinger og stand. OBS. I forbindelse med adskillelse af benzinmotor, udmåler eleven stempelhøjde, og gøres opmærksomheden på denne udmåling i forbindelse med valg af toppakning (til brug under dieselmotor). 4.4 Rapportskrivning Der udfærdiges en forløbsrapport, omhandlende de reparationer eleven har gennemført på værkstedet. Rapporten skal omhandle smøresystemet, motorens opbygning samt indeholde en gennemgang af elevens arbejde i forbindelse med motoradskillelsen. Alternativt udfærdiger eleven en beskrivelse af egen reparation, med en gennemgang af reservedelsforbrug. Eleven udfærdiger en regning på reparationen, samt beregner arbejdsløn, tidsforbrug etc. Forløbsrapporten bør maksimalt fylde 4 til 5 sider. 9

10 5.0 Dieselmotor 5.1 Mål Avanceret niveau. Eleven skal kunne udføre en total adskillelse og samling af en dieselmotor, således at indstillinger, slidte/defekte dele og fejl konstateres. a) Eftersyn på dieselmotor. Eleven skal kunne efterse motorens dele og systemer, herunder motorens mekaniske tilstand. Eleven sammenholder det målte med data og specifikationer og foretager en samlet vurdering af motorens tilstand, for at fastlægge en eventuel reparations omfang. b) Justering af dieselmotor. Eleven skal kunne foretage de nødvendige justeringer på motorens brændstofsystem, herunder brændstofpumper, indsprøjtningsventiler, ventiljustering m.m., således at motorens indstillinger er i overensstemmelse med specifikationer. c) Reparation af diesel. Eleven skal kunne udmåle motorens enkelte dele for kontrol af afvigelser i forhold til specifikationer, herunder udskifte eller reparere defekte/slidte dele. d) Fejlfinding på dieselmotor. Hvor en fejl er konstateret, skal eleven kunne tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på dieselmotoren og på de enkelte systemer, samt fastslå reparationens nødvendige omfang. 10

11 5.2 Indhold Eleven skal kunne gøre rede for princippet i en dieselmotor. Eleven skal kunne gøre rede for forskellen imellem direkte og indirekte indsprøjtning. Eleven skal kunne forklare funktionen i en rækkepumpe. Eleven skal kunne gøre rede for funktionen/årsagen til brugen af forskellige typer af filtre i et dieselbrændstofsystem. Eleven skal kunne gøre rede for funktionen i en Bosch-fordelerpumpe, samt i en CAV rotorpumpe. Eleven skal kunne gøre rede for forskellen i opbygning af en dieselmotor, set i forhold til en benzinmotor. Eleven skal kunne gøre rede for årsagen til brug af forvarmesystemer, samt udmåle/justere disse. Eleven skal kunne gøre rede for forskellige typer af gløderør. Eleven skal kunne gøre rede for forskellige typer af indsprøjtningsdyser, samt udmåle/justere disse. Eleven skal kunne afmontere en dieselpumpe for kontrol, samt kunne montere denne igen efter specifikationer. Eleven skal kunne justere en dieselmotors tomgangs- og maks. omdrejninger efter specifikationer. Eleven skal kunne kontrollere en dieselmotors sodtal, jævnfør lovkrav. 5.3 Værkstedsopgaver I forbindelse med adskillelse af benzinmotor, udmåler eleven stempelhøjde, og gøres opmærksomheden på denne udmåling i forbindelse med valg af toppakning på dieselmotorer. Dieselmotorerne adskilles ikke, derimod vil eleven under adskillelse af benzinmotorerne blive gjort opmærksom på forskelle/ligheder de to motortyper imellem. Eleven afmonter/adskiller indsprøjtningsdyser og justerer disse efter specifikationer. Eleven afmonterer en dieselpumpe, og genmonterer denne efter specifikationer. Eleven justerer omdrejninger på en dieselmotor efter specifikationer, herunder både tomgang og maks. omdrejninger. Eleven udmåler et forvarmesystem - tegner et blokdiagram over systemet. Eleven justerer ventiler og udmåler kompressionstryk ved starterhastighed, og (hvor det er muligt) kontrollerer kompressionstryk ved tomgang, mellemomdrejninger og maksimalt omdrejningstal. Eleven udmåler olietryk på en dieselmotor. Eleven kontrollerer kølesystemet på en dieselmotor. Eleven afleverer motor til lærer/kunde køreklar, vedhæftet en oversigt over reparationens omfang, samt de eventuelle fejl og mangler, motoren er behæftet med. 11

12 5.4 Rapportskrivning Der afsluttes med en forløbsrapport, som beskriver en dieselmotors virkemåde. Rapporten skal indeholde en gennemgang af funktionen af en rotationspumpe, samt monteringen af netop den pumpe, eleven har arbejdet med. Blokdiagram over motorens forvarmesystem vedlægges. Rapportens længde må maksimalt være på 4-5 sider. 6.0 Miljø 6.1 Mål Målet med undervisningen er, at eleven: 1) opnår forståelse for den betydning de miljømæssige tankegange, begreber og metoder, har for erhverv eller dagligdag, 2) opnår indsigt i samspillet mellem samfund og miljø, 3. kan redegør for de grundlæggende økologiske tankegange og begreber i forbindelse med stof og energikredsløb i naturen, 4) kan anvende miljømæssige begreber og metoder til at belyse produktionens og teknologiens konsekvenser for det indre og det ydre miljø 5) opnår viden om de ukomplicerede sammenhænge mellem råvare, energiforbrug og miljø, der har betydning for ressourceudnyttelsen, 6) er orienteret om, hvordan produktionen kan ændre naturgrundlaget set i et historisk og økonomisk perspektiv, og danner baggrund for den globale arbejdsdeling, der eksisterer i dag, 7) kan redegøre for væsentlige forhold ved den gældende miljølovgivning, 8) kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m. 6.2 Indhold I undervisningen tages der for så vidt muligt udgangspunkt i erhvervsfaglige eller miljømæssige problemstillinger i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed for at analysere og vurdere produktion i forhold til naturens stof- og energikredsløb, herunder ressourceudnyttelse i form af råvarevalg og energiforbrug og evt. forurening. Der arbejdes med de grundlæggende miljømæssige begreber og arbejdsmetoder ud fra teorien om, at al produktion baseres på flytning af stof under anvendelse af energi. Informationsteknologi inddrages i undervisningen til f.eks. tekstbehandling, søgning i databaser, opsamling og bearbejdning af måleresultater m.m. 12

13 På 3. hovedforløb arbejdes der især med det globale miljø. Hvordan kan eleven i hverdagen forholde sig til begreber som drivhuseffekt etc. Eleven arbejder med flere forskellige miljøorganisationers bud på verden af i morgen. 7.0 Engelsk 7.1 Mål Målet med undervisningen er, at eleven har kommunikativ kompetence. Herved forstås, at eleven: 1. har færdighed i at forstå fremmedsproget i skrift og tale, 2. kan udtrykke sig mundtligt i et enkelt og sammenhængende sprog 3. kan forstå og forholde sig til tekster på fremmedsprog. 4. kan udtrykke sig skriftlig i personlige og enkle erhvervsfaglige sammenhænge. 5. har øget kendskab til almene, samfundsmæssige, erhvervsmæssige og 7. kan anvende 1-6 i kommunikative situationer. 7.2 Indhold Engelskundervisningen tilbydes på niveau: D, E og F. Der afsluttes med eksamen, hvis der ikke foreligger merit. Alle følger undervisningen, uanset om eleven har fået merit, der tilbydes evt. elever med merit specialopgaver. Gennem samtale, oversættelsesøvelser etc. gives der eleven mulighed for at kunne anvende sproget i forbindelse med reparationshåndbøger/reservedelskataloger. Det skal tilstræbes, at undervisningen er relateret til det stof, der gennemgås som områdefag/specialefag. Her kunne der være tale om kommunikation imellem kunde og værksted, værksted og leverandør af reservedele eller tekniske problemer, der kun kan løses ved kontakt til teknisk afdeling hos en producent. 8.0 Materialeforståelse 8.1 Mål Undervisningens mål er at: 1) eleven kan anvende materialeteknologiens relevante begreber og terminologier i erhvervsfaglige sammenhænge 13

14 2) eleven kan søge informationer om materialets tekniske, miljømæssige og økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier, 3) eleven kan foretage materialevalg på baggrund af relevante informationer og ud fra hensynet til teknologiske, miljømæssige og økonomiske faktorer, 4) eleven kan redegøre for relevante materialers forædling, bearbejdningsevner og bearbejdningsmuligheder, bestandighed og reaktion ved forskellige påvirkninger, og 5) eleven overholder gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og bearbejdning af forskellige materialer. 9.0 Økonomi 9.1 Mål Målet med undervisningen er, at eleven kan 1) redegøre for grundlæggende økonomiske tankegange og begreber i forbindelse med virksomheden og samfundet, 2) anvende ukomplicerede økonomiske værktøjer f.eks. økonomistyringsmodeller til løsning af konkrete opgaver, 3) redegøre for enkle sammenhænge mellem samfundets økonomiske politik, den enkeltes økonomi og virksomhedsøkonomi og 4) forholde sig til økonomiske hensyn i forhold til f.eks. beskæftigelse, produktion, livskvalitet m.m., 5) redegøre for grundlæggende elementer i forskellige økonomisk-teoretiske hovedretninger og Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen mål nr. 1), 2), 3) og 4). 14

15 9.2 Indhold Undervisningen tager så vidt muligt udgangspunkt i problemstillinger af erhvervsfaglig, samfundsfaglig eller miljømæssig karakter i forhold til en konkret produktions- eller servicevirksomhed. Virksomhedens økonomiske sammenhæng med den enkeltes og samfundets økonomi analyseres og vurderes. Under behandlingen af det privatøkonomiske område inddrages elementer som løn, skat, budget, forbrug, opsparing og låntagning. I undervisningen indgår grundlæggende økonomiske begreber i forhold til virksomhedens økonomiske organisation, f.eks. lagerstyring, ordrebehandling, overslag og tilbudsgivning, budget, debitor- og kreditorstyring, resultatopgørelse, lønninger og over- og underskud. Virksomhedens og branchens forhold til samfundsøkonomien inddrages ved arbejde med f.eks. import, eksport, skatter, erhvervspolitik, uddannelsespolitik og forskellige støtteordninger f.eks. teknologistøtte, eksportfremme, iværksætterstøtte, job tilskud m.v. Alternativ ressourceudnyttelse, reduktion af forurening m.v. diskuteres og vurderes ud fra økonomiske overvejelser. Der arbejdes med samfundsøkonomiske mål konflikter og forskellige former for økonomisk politik, herunder internationale bindinger på den økonomiske handlefrihed. Forskellige former for energipolitik inddrages med henblik på at diskutere samspillet mellem energiforbrug, erhvervsstruktur og økonomisk vækst. Ved vejledende uddannelsestid på 1,0 uge omfatter undervisningen ikke forskellige former for energipolitik. Samfundsøkonomiske konflikter og forskellige former for økonomisk politik gøres alene til genstand for orientering Valgfag 10.1 Brug af motortester 1 Formålet med valgfaget er, at eleven lærer forskellige typer af motortestere at kende, samt lærer at anvende disse i praksis, til bl.a. motorjustering og fejldiagnose. Eleven lærer de forskellige symboler at kende på de forskellige motortestere, den nødvendige vedligeholdelse af testerne, hvordan testerne nulstilles (kalibreres). 15

16 Undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven oplever en sammenhæng i forhold til de emner, som er blevet behandlet på netop dette skoleophold: - Udmåling/justering af tændingstidspunkt (kontaktstyret tænding) - CO indstilling af karburator - Udmåling af lade- og starterkreds - Forskellige typer af oscilloskopbilleder, specielt primær- og sekundær billeder af tændingsanlægget Brug af motortester 2 Brug af motortest 2 er et tilbud til den elev, som på 2. hovedforløb har haft Brug af motortester 1. Eleven vil blive stillet overfor større sammenhængende opgaver i forbindelse med brugen af motortestere til fejlfinding på motorer / biler Brug af Oscilloskop Brug af Oscilloskop henvender sig til den elev, som ønsker at dygtiggøre sig specifikt inden for brugen af et oscilloskop. Eleven vil arbejde med den historiske brug af et skope, opnå kendskab til funktionen af et skope, samt indstilling / kalibrering at et skope. Eleven vil udføre måleopgaver med forskellige skopetyper på motorer og elektronik komponenter på en bil Bedømmelsesplan 11.1 Standpunktskarakteren Ved afslutning af hvert områdefag og specialefag giver skolen en standpunktskarakter. I fag, der ikke afsluttes med prøve, giver skolen en standpunktskarakter, som træder i stedet for prøvekarakteren. Standpunktskarakteren kan sammensættes på baggrund af opnåede delkarakterer, hvis undervisningen er opdelt i moduler, der er afsluttet tidligere i forløbet. Hvis delkarakteren vægtes, skal det fremgå af skolens bedømmelsesplan. (Bekendtgørelse om grundfag i erhvervsuddannelserne, 7. juni 1996 stk.3). 16

17 11.2 Skolevejledning Ved en skoleperiodes afslutning, udsteder skolen en skolevejledning til eleven og til praktikvirksomheden, hvis en sådan haves. Indhold i skolevejledningen er: - karakterer i de enkelte grundfag, områdefag og specialefag. - skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring praktikvirksomheden. - skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende skoleundervisning for så vidt angår de grundfag, områdefag eller specialefag, hvor eleven ikke har opnået beståelseskarakteren Bedømmelse efter 13-skalaen (Undervisningsministeriet bekendtgørelse 513 af 22. juni 1995) 13-skalaens krav til den enkelte præstation: 13: For den usædvanlig selvstændige og udmærkede præstation. 11: For den udmærkede og selvstændige præstation. 10: For den udmærkede, men noget rutineprægede præstation. 9: For den gode præstation, der ligger lidt over middel. 8: For den middelgode præstation. 7: For den ret jævne præstation, der ligger lidt under middel. 6: For den netop acceptable præstation. 5: For den usikre og ikke tilfredsstillende præstation. 03: For den meget usikre, meget mangelfulde og utilfredsstillende præstation. 00: For den uantagelige præstation. Ved enhver bedømmelse efter 13-skalaen skal præstationen eller standpunktet først placeres inden for en af følgende fire karaktergrupper ( 3 stk. 1, 2 og 3): 1) Udmærket, karaktererne 13, 11 og 10. 2) Middel, karaktererne 9, 8 og 7. 3) Det netop acceptable, 6. 4) Usikker, karaktererne 5, 03 og 00. Efter placeringen afgøres det for så vidt angår karaktergrupperne 1, 2 og 4, hvilken karakter inden for gruppen præstationen eller standpunktet skal vurderes til. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, i hvilket omfang præstationen eller standpunktet opfylder de beskrevne krav Vedr. karakteren 6 Karakteren 6 er bestågrænsen, hvor der er krav om at bestå. Karakteren svarer derfor til en præstation eller et standpunkt, hvor den uddannelsessøgende har det mindstemål, der kan anerkendes, for at prøven kan betragtes om bestået. Med hensyn til den viste forståelse 17

18 samt de viste kundskaber og færdigheder må præstationen eller standpunktets positive og negative bidrag stå nogenlunde lige, idet de positive bidrag dog skal have overvægt. I skriftlige og mundtlige præstationer, hvor man med rimelig nøjagtighed kan angive, hvor stor en brøkdel af den stillede opgave eller det forelagte emne den uddannelsessøgende har kunnet klare, skal denne brøkdel være over 1/2. ( 6) Hvis der er beståkrav ved en eksamen, prøve eller en standpunktsbedømmelse, er kravet opfyldt, hvis den uddannelsessøgende opnår mindst karakteren 6 eller bedømmelsen Bestået. stk.2. Indgår der flere karakterer, er kravet i stk. 1 opfyldt, hvis gennemsnittet er mindst 6,0. Kravet om et gennemsnit på mindst 6,0 kan ikke opfyldes ved oprunding. Der skal være opnået Bestået ved alle prøver m.v., hvor bedømmelsen Bestået/Ikke bestået er anvendt. Der kan endvidere i reglerne for de enkelte uddannelser være fastsat krav om, at der ved en eller flere prøver mv. som indgår i gennemsnittet, skal være opnået mindst en bestemt karakter i skalaen ( 10). 18

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 4. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 4. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 4. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB. 1. udgave LOKAL UNDERVISNINGSPLAN AUTOMEKANIKER- UDDANNELSEN HOVEDFORLØB 1. udgave 2001 2 Indholdsfortegnelse:! Forord.. 3! Indledning 4! Skolen.. 5! Uddannelsen.7! Kontaktlærer.9! Fagfordeling H1 til H7 10! Oversigt

Læs mere

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger

Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Frisør 5: Kemi og design: 5 uger Formål: Eleven bliver i stand til selvstændigt at kunne udføre en kemisk behandling Miljø og ergonomi indgår som et naturlig element i den daglige undervisning. I faget

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker BEK nr 214 af 08/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler.

Have-Parkmekaniker. Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. Have-Parkmekaniker Kort oversigt over hvad der sker på de forskellige skoler. HANSENBERG Faglig it 1 niveau Begynder 1. Eleven kan arbejde med tekstbehandling, regneark og power point samt gemme og hente

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner

Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner Vejle Tekniske /Grindsted Tekniske Undervisningsplaner Vejle Tekniske Uddannelse: Lastvognsmekanikeruddannelsen 4. års 1. Hovedforløb Bekendtgørelse: 1111 af 13. december 2000. Udgave: 1. udgave Gældende

Læs mere

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger

Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Frisør 6: Design og kreativitet: 5 uger Formål: Eleven opnår rutine i individuel frisuredesign. Eleven skal udvikle sin evner indenfor design og kreativitet med henblik på at kunne anvende forskellige

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 6. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 6. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 6. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner

Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner /Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner Uddannelse: Lastvognsmekanikeruddannelsen 4. års 4 Hovedforløb Bekendtgørelse: 1111 af 13. december 2000. Udgave: 1. udgave Gældende til: 01.10.2005. Sidst

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering

2. hovedforløb Kølemontøruddannelsen. Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering Af planerne skal følgende fremgå: Formål, mål, indhold og evaluering 2. skoleperiode i hovedforløb kølemontør Formål med skoleperioden er at udbygge lærlingens viden fra begynderniveauet vedr. viden om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner

Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner /Grindsted Tekniske Skole Undervisningsplaner Uddannelse: Lastvognsmekanikeruddannelsen 4. års 2 Hovedforløb Bekendtgørelse: 1111 af 13. december 2000. Udgave: 1. udgave Gældende til: 01.10.2005. Sidst

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 1. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 1. hovedforløb Skole: Uddannelse: Bekendtg. Nr: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Automekaniker. Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. 07. 2013 Frontline pc-supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 372 af 15. april 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Web-integrator Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/4/2013 om uddannelserne i

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Uddannelsesordning for uddannelsen til elektriker Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Udstedt af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen i henhold til BEK nr. 509 af 31/05/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 8.03.008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for flymekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 8/0/008 om

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 7. hovedforløb

Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole. 7. hovedforløb Lokal undervisningsplan for Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole 7. hovedforløb Skole: Vejle Tekniske Skole, transportafdelingen. Uddannelse: Automekaniker. Bekendtg. Nr: Bekendtgørelse nr. 1112

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR

Uddannelsesordning for uddannelsen til FRISØR Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for frisørfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015 om uddannelsen til Frisør

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør BEK nr 291 af 23/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.84T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1634 af

Læs mere

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER

STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER STUDIEORDNING FOR NI 1, 1-ÅRIG MERKANTIL UDDANNELSE FOR STUDENTER Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 11 sider INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formålet med uddannelsen... 3 2. Optagelse...

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 203 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 32 af 2. marts 203 om

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne

Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Vejledning om registrering af godskrivning (merit) i erhvervsuddannelserne Når jeg har taget engelsk på en anden uddannelse, skal jeg vel ikke have engelsk igen, vel? Citatet illustrerer en ofte hørt situation

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger

Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Frisør 4: Frisuredesign: 5 uger Formål: Eleven skal opnå rutine i individuel frisuredesign. Eleven videre udvikler sine kreative evner og sin forståelse for klædelighed og kvalitet. Miljø og ergonomi indgår

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, udstillings- og eventtekniker Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frontline pc-supporter BEK nr 478 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.83T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 2: Lokal undervisningsplan. Generelt for uddannelsen Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelsesindgang Bygge & Anlæg Uddannelsesfamilie Enkeltstående uddannelse Uddannelse Maler-uddannelsen Evt. trindeling / afstigningsmulighed Ingen

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Personvognsmekaniker/Montør Personvognsmekaniker NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bil, fly og andre transportmidler BEK nr 383 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.38L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen

Indledning Optagelse Opbygning og indhold Skole Praktik Eksamen 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som entreprenørmaskinmekaniker I entreprenørmaskinmekaniker specialet bliver du uddannet til specialist i reparation af personlifte

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: marts 2010. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets UddannelsesRåd og det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bilag 5 i bekendtgørelse

Læs mere

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid

Læringsaktiviteter. Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Fortid og fremtid Elevrettet beskrivelse: EUD & EUX grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Fortid og Fremtid vil du tilegne dig grundlæggende viden om samfundets teknologiske

Læs mere

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker

I hovedforløbet skal eleverne som Skov- og naturtekniker opnå disse kompetencer, jf. bilag 7 Skov- og naturtekniker REGLERNE OM ERHVERVSUDDANNELSERNE: Skov- og naturtekniker. Få overblik over uddannelsen her på skolens hjemmeside. http://www.sl.life.ku.dk/uddannelse/skovognaturtekniker/uddannelsen.aspx Fra grundforløbet

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser Handelsuddannelse med specialer Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 27. juni 2008 snedker Udstedt af det faglige udvalg for snedkeruddannelsen, Snedkerfagets Fællesudvalg, i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29.

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen den 28. marts 2008 i henhold til bekendtgørelse nr. 137 om uddannelserne i

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 9. april 2001 om karakterskala og anden bedømmelse. I henhold til 1) 18 i Landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996 om Ilisimatusarfik, 2) 15-16 i Landstingsforordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed BEK nr 390 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.75T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og. landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og Udstedelsesdato: 28.03.2008 landbrugsmaskinuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/2/2008 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til urmager BEK nr 327 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.11T.541 Senere ændringer

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent

Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del. 1770 Tandklinikassistent Indsatsområde nr. 3 Uddannelses nr. og navn Lokation(er) Ansvarlig chef Ansvarlig leder Begrund/ beskrivelse af problemstillingen Stærkere kobling mellem uddannelsernes skoledel og praktiske del 1330 Hospitalsteknisk

Læs mere

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet

Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 1. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Matematik, niveau F Timetal 1,0 uge Læreplansfag mv. i forløbet Grundfag Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG

STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG STENHUGGER PRAKTIK LOGBOG Elevens navn: CPR: Virksomhed: CVR: «Virksomhedsvurdering Velkomst» «Aktivitetsoversigt Vejledning» Generelle forhold» Velkommen til dig, som ny elev på Stenhuggerfaget Det Faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 857 af 11/07/2011 Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til. beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 beslagsmedeuddannelsen Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for beslagsmedeuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 151

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media

Uddannelsesordning for uddannelsen. inden for Digital media Undervisningsministeriet den 14. december 2007 Sagsnr. 108.534.021 Uddannelsesordning for uddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 inden for Digital media Udstedt af det faglige udvalg for digital media

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF

EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF EVALUERINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED GYMNASIUM OG HF Skolen skal sikre kvalitet i undervisningen på et overordnet niveau, hvilket er beskrevet i Bekendtgørelse om kvalitetssikring og resultatudvikling med dennes

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Deltagelse i undervisning, bedømmelse og prøve på Grundforløb 1 Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven inden eller

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Opsamling. Respons på evaluering og eksamenforberedelse. www.morten-rask.dk 1. Mødegange. Burde. Faktisk forberedelse. Aktvitet

Opsamling. Respons på evaluering og eksamenforberedelse. www.morten-rask.dk 1. Mødegange. Burde. Faktisk forberedelse. Aktvitet Opsamling Respons på evaluering og eksamenforberedelse I Mødegange Burde Faktisk forberedelse 5 4 3 2 1 Aktvitet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Morten Rask 2 www.morten-rask.dk 1 Mig Samlet Praksis Inspirere

Læs mere