Naturvidenskabelig faggruppe Biologi (C), Geografi (C), Kemi (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturvidenskabelig faggruppe Biologi (C), Geografi (C), Kemi (C)"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014 Frederiksberg hf-kursus Hf Naturvidenskabelig faggruppe Biologi (C), Geografi (C), Kemi (C) Torben Christensen/Julie Wessel Iversen (biologi), Carsten Milter Jakobsen (kemi), Otto Leholt (geografi) 1z Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Naturvidenskabelig metode + særfaglig introduktion Krop, kost & befolkningsudvikling Særfagligt forløb Landbruget og miljøet Side 1 af 10

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 1 Indhold Naturvidenskabelig metode + særfaglig introduktion Fælles introduktion til naturvidenskabelig metode og eksperimentelt arbejde. Særfaglig introduktion Biologi: Cellers struktur og funktion samt cellulære processer Geografi: Kemi: Forløbet blev afsluttet med et projektforløb, hvor eleverne i grupper arbejdede med naturvidenskabelig metode og en af følgende særfaglige problemstillinger i kemi, geografi eller biologi: Kemi 1. Bagepulvere 2. Forbrændingsreaktioner 3. Metallers reaktion med syre Biologi?? Geografi: 1. De tre bjergarter og deres dannelse 2. Pladetektonik 3. Jordskælv - og jordens opbygning Til forløbet er følgende opgivelser tilknyttet: Biologi Simonsen R. m.fl. Oplev naturvidenskaben. Nucleus 2005 side Hansen N. S. m.fl. Biologibogen Systime 2. udgave side Bidstrup B.B. m.fl. Biologi i fokus. Nucleus 2009 side Egebo L.A. m.fl. Biologi til tiden. Nucleus 2007 side og Gyldenholm A.O. Bakterier nr Natur og museum side7-9. Øvelser der indgår i B-delen af eksamen Osmose i kartoffelceller Supplerende øvelser Påvisning af fotosyntese Mikroskopi af dyre- og planteceller Forsøg med gær Geografi Tomas West Nørrekjær m.fl : Naturgeografi C (L & R Uddannelse 2. udg. 2009) s Bilag: pladetektonisk kort Elsabeth Sanden m.fl. : Alverdens Geografi (Geografforlaget 2005, 1.udg) s (bjergkæder m.v.) Naturvidenskabelig metode: Øvelser der indgår i B-delen af eksamen: Side 2 af 10

3 Identifikation af bjergarter og Pladetektonik: Supplerende øvelser: Jordskælv - og jordens opbygning (Virtual Eartquake) Analyse af pladetektonisk verdenskort Kemi Kemiforløb 1, Introduktion til faget kemi Kemi i forhold til fysik, biologi og geografi. Kemiens observations-, model og symbolniveau. Noteark 1, Observation, model og symbolniveau Opgaveark 1, Skriveseddel, kemi-fysik-bio-geo Opgaveark 2, Observationer, modeller og symboler Kemiforløb 2, Kemiske Stoffer Det periodiske system, grundstoffer og grundstofatomer, atomsymboler, metaller, ikkemetaller, trappen, enkelt-atom grundstoffer, molekylære grundstoffer, ædelgasser, tilstandsformer, massefylde, kemiske forbindelser og stoftyper (metaller, molekyler og salte), kuglemodeller, stregformler, sumformler, rene stoffer og homogene/heterogene blandinger, carbons former (diamant og grafit). ISIS kemi C, Opslag 8, Carbon Noteark 2, Kemiske stoffer Noteark 3, Oversigt over typer og tilstande af kemiske stoffer Noteark 4, Tilstandsformer Noteark 5, Massefylde Noteark 6, Tilstandsformer vand Noteark 7, Sumformler og stregformler Opgaveark 3, Atomnavne og atomsymboler Opgaveark 4, Beskriv indholdet i de tre glas Opgaveark 5, Massefylde Opgaveark 6, Stoftyper Opgaveark 7, Kuglemodeller, sumformler og stregformler Opgaveark 8, Grundstof, kemisk forbindelse, rent stof, blanding? Film: Diamanter til alle (DR, Ann Marker). Øvelse 1, Forskellige stoffer Kemiforløb 3, Kemiske Reaktioner Reaktionsskemaets opbygning (reaktanter, produkter, reaktionspil) og afstemning. Forbrændingsreaktioner og saltdannelser. Noteark 8, Kemiske reaktioner og reaktionsskemaer Opgaveark 9, Afbrænding af methan i en bunsenbrænder Opgaveark 10, Reaktionsskema, afbrænding af methan Opgaveark 11, Afstemning af reaktionsskemaer - forbrændingsreaktioner Side 3 af 10

4 Opgaveark 12, Afstemning af reaktionsskemaer saltdannelser Demoforsøg: Afbrænding af magnesium og brint Øvelse 2, Kemiske reaktioner (afbrænding af ståluld, påvisning af CO2, spaltning af H2O2). Kemiforløb 4, Atomers opbygning og kemiske bindinger Atomers opbygning, det periodiske system, ædelgasreglen, dannelse af molekyler, dannelse af ioner/salte, isotoper og atommasse. Noteark 9, Atomers opbygning, skalmodellen og det periodiske system Noteark 10, Ædelgasreglen og molekylers elektronprikformler Noteark 11, Dannelse af ioner og salte (ionforbindelser) Noteark 12, Isotoper og atommasse Opgaveark 13, Atomers opbygning, skalmodel, elektronstruktur og elektronprikformler Opgaveark 14, Molekylers elektronprikformler. Opgaveark 15, Ioner og salte Opgaveark 16, Massetal og isotoper Omfang 72 naturfagsmoduler (45 min) samt 3 værkstedstimer Særlige fokuspunkter Udføre eksperimentelt arbejde under hensyntagen til almindelig laboratoriesikkerhed og omgås kemikalier på forsvarlig måde i hverdagen Foretage systematiske observationer og dataindsamling i laboratoriet Opstille enkle hypoteser og forklare betydningen af kontrolforsøg Opsamle data og bearbejde resultater fra kvalitative og kvantitative eksperimenter og undersøgelser Identificere og diskutere fejlkilder ved vurdering af resultater fra eksperimentelt arbejde Udtrykke sig med faglig præcision om naturvidenskabelige emner såvel mundtligt som skriftligt Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 2 Indhold Krop, kost, levevilkår og befolkningsudvikling Krop, kost og befolkningsudvikling Hvorfor skal vi spise, og hvad skal vi spise? Hvad indeholder maden? Hvordan er befolkningsudviklingen i verden og hvilke regionale forskelle er der i befolkningsudviklingen? Er der mad nok til verdens voksende befolkning? Hvilken betydning har store sygdomme som f.eks. AIDS og Diabetes 2 for folkesundheden og dermed for reproduktionen på verdensplan? Forløbet blev afsluttet med at eleverne i grupper fremlagde tværfaglige oplæg ud fra følgende problemstillinger: 1. Alkohol Fest og tømmermænd 2. Det fede liv Danskernes levealder og dødelighed 3. Motion, livsstil og befolkningsudvikling Til forløbet er følgende opgivelser tilknyttet: Biologi Hansen N.S. Biologibogen Systime side Klarlund B.: Recept på motion. Nyt Nordisk forlag 2003 side Energibalance. Kompendium 6 sider Puls og blodtryk 1 side Side 4 af 10

5 Øvelser der indgår i B-delen af eksamen Måltidsundersøgelse Blodtryk i hvile og under arbejde Undersøgelse af CO 2 afgivelse og varmeproduktion under gæring ( indgår i fællesfagligt eksamensspørgsmål med kemi ) Supplerende øvelser Bestemmelse af konditionstal og energiforbrug ved cykelarbejde Geografi Anne-Lise Lykke-Andersen m.fl: Naturgeografi jorden og mennesket Befolkning i en global verden (Geografforlaget udg) s Øvelser der indgår i B-delen af eksamen: Demografisk transition i Danmark + sammenligning med andet land. Supplerende øvelser: tegning af transitionsfigurer m Excell Analyse af transitionsfigurer Kemi Kemiforløb 5, Polære og upolære molekyler Molekylers form, elektronegativitet, polære og upolære elektronparbindinger, polære og upolære molekyler. Noteark 13, Molekylers form Noteark 14, Polære og upolære elektronparbindinger Noteark 15, Polære og upolære molekyler. Eleverne læser. Noteark 16, Vand, methan og kuldioxid, oversigt Opgaveark 17, Repetitionsopgaver, Kemiske stoffer og reaktioner Opgaveark 18, Elektronegativitet og polære og upolære elektronparbindinger Opgaveark 19, Polære og upolære molekyler Opgaveark 20, Spildevandsprøven Demoforsøg: Blande vand, heptan, diiod og patentblå. Øvelse 3, Bestemmelse af fedtindholdet i chips (rapport) (Indgår i B-delen af eksamen) Kemiforløb 6, Carbonhydrider og fedtstoffer Carbonhydrider, isomeri, navngivning, addition, substitution, mættede og umættede fedtstoffer. ISIS kemi C: Opslag 15, Carbonhydrider, s Opslag 16, Alkaner, s Opslag 17, Navngivning af alkaner, s Opslag 18, Alkanernes egenskaber, s (især afsnittet om substitution) Opslag 20, Alkener, s (især afsnittet om additionsreaktioner) Opslag 69, Fedtstoffer, s Noteark 17, Carbonhydrider Noteark 18, Navngivning af simple carbonhydrider Noteark 19, Substitution og addition - Identifikation af mættede og umættede fedtstoffer Side 5 af 10

6 Opgaveark 21, Isomere forbindelser Opgaveark 22, Navngivning af simple carbonhydrider Opgaveark 23, Substitution og addition Opgaveark 24, Identifikation af mættede og umættede fedstoffer Film: Raffinering (Esso, 1965) Demoforsøg: Identifikation af mættede og umættede fedtstoffer Øvelse 4, Det mest umættede fedtstof (demoforsøg) Kemiforløb 7, Alkoholer og kulhydrater Ethanols kemiske opbygning, egenskaber og fremstilling Opslag 64, Alkohol, s Øvelse 5, Gæring og ethanol (tværfaglig øvelse med biologi, kemidel: destillation og påvisning af ethanol) (Indgår i B-delen af eksamen) Omfang 72 naturfagsmoduler + 3 værkstedstimer + 2 projektdage Særlige fokuspunkter Identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle debat Anvende naturvidenskabeligt fagsprog Relatere observationer og modelfremstillinger til hinanden Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller Skelne mellem den teoretiske model og den observerede virkelighed og forstå enkle sammenhænge mellem teori og praksis Indhente og vurdere naturvidenskabelig information fra forskellige kilder Konstruktiv kritik Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 3 Indhold Særfagligt forløb Biologi Hansen N.S.: Biologibogen Systime 2006 side Sørensen A.: Genetik. Systime 2002 side og Berg G.: Biologi for gymnasiet og HF. Munksgaard 1985 side 82,83,85. Øvelser der indgår i B-delen af eksamen Undersøgelse af udspaltningsforholdet i fænotype hos spirende majs Supplerende øvelser Arvbarhed for kropsvægt og legemshøjde hos mennesket Geografi klimatologi & global opvarmning Tomas West Nørrekjær m.fl : Naturgeografi C, (L & R Uddannelse 2. udg. 2009) s samt Hydrologi s. s Geoviden : Klima - klimaproblematikken og kulstofkredsløbet Vi læser s. 2-8 specielt kulstofkredskløbet Jimmy Mangelsen m.fl: Naturgeografi - vores verden (GO 2011) Klimaændringer - vor tids største udfordring, s Side 6 af 10

7 Øvelser der indgår i B-delen af eksamen Klimaklassifikation Globalopvarmning Supplerende øvelser Luftfugtighed og nedbørsdannelse Det globale vindsystem Globale vindsystem & Asiens monsunvinde Kemi Kemiforløb 8, Mængdeberegning Stofmængde, molarmasse, beregningsskemaet, udbytteprocent og ækvivalente mængder Opslag 24, Stofmængde, s Opslag 25, Beregningsskemaet, s Opslag 26, Ækvivalente mængder, s Opgaveark 26, Introduktion til mængdeberegning - stofmængde Opgaveark 27, Introduktion til mængdeberegning - molarmasse ISIS kemi C opgave: 24.3, 24.7, 24.8, 24.9, 25.7, 26.4 Øvelse 6, Bestemmelse af Natrons nedbrydningsreaktion (rapportøvelse) (Indgår i B-delen af eksamen) Kemiforløb 9, Opløsninger Ioners dannelse, simple og sammensatte ioner, salte (ionforbindelser), iongitter, formelenhed, krystalvand, stofmængdekoncentration, formel og aktuel stofmængdekoncentration Opslag 32, Ioner, s Opslag 33, Ionforbindelser, s Opslag 34, Ioners navne, s Opslag 35, Eksempler på salte, s Opslag 36, Ioner og vand, s Opslag 37, Stofmængdekoncentration, s Opslag 38, Formel og aktuel koncentration ISIS kemi C, opgaver: 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 33.1, 33.2, 34.1, 34.2, 34.4, 34.9, 37.1, 37.3, 37.5, 38.1, 38.3, 38.6, 39.5, 39.6 og 39.7 Demo: Opvarmning af kobber(ii)sulfat pentahydrat Demo: Fremstilling natriumchloridopløsning Øvelse 7, Krystalvand i magnesiumsulfat Omfang Særlige fokuspunkter 48 naturfagsmoduler Identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle debat Anvende naturvidenskabeligt fagsprog Relatere observationer og modelfremstillinger til hinanden Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller Side 7 af 10

8 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb Titel 4 Indhold Landbruget og miljøet Landbrugets strukturudvikling siden 1950? Hvordan påvirker landbruget miljøet? Den globale fødevareproblematik og betydning af EU s landbrugspolitik for Ulandenes fødevareproduktion? Hvilke kemiske forbindelser indgår i gødning? Hvilke konsekvenser kan registreres i det danske vandmiljø? Hvilke løsninger arbejder man med? Hvor kommer drikkevandet fra? Hvordan virker det lokale rensningsanlæg? Forløbet blev afsluttet med en fællesfaglig evauleringsopgave. Kursisterne har individuelt eller i grupper arbejdet med en af nedenstående fællesfaglige problemstillinger, de har udarbejdet underspørgsmål og lavet en synops. Kursisterne vil præsentere deres evalueringsopgave ved eksamen (A-delen). 1. Hvilke forhold har betydning for udviklingen af livsstilssygdommen diabetes 2 i Danmark og globalt? 2. Hvilke forhold har betydning for ernæringen og dermed befolkningens sundhed i såvel rige som fattige lande? 3. Hvilken betydning har dansk landbrug for såvel miljøet, husdyrene, forbrugeren og samfundsøkonomien? 4. Hvilke forhold såvel naturmæssige som samfundsmæssige har betydning for drikkevandets kvalitet i Danmark i dag og i fremtiden? 5. Hvad kan vi gøre for at beskytte det danske vandmiljø og hvordan indgår rensningsanlæg i indsatsen? 6. Hvordan kan menneskelige aktiviteter påvirke det globale klima, og hvad kan vi gøre for at bremse en global opvarmning? 7. Hvordan påvirker indtagelsen af alkohol den enkelte og hvilke konsekvenser kan alkohol få for den befolkningsmæssige udvikling i Rusland? Til forløbet er følgende opgivelser tilknyttet: Biologi Hansen N.S.: Biologibogen. Systime side Duplikat om sur regn, 1side Duplikat om iltsvind i øer og kystnære områder, 1 side Duplikat om sædskifte, 1 side Økologisk landbrug. Duplikat 6 sider Larsen V.J.: Basisbog i biologi Gyldendal 1996 side Øvelser der indgår i B-delen af eksamen Betydningen af jordbundsforhold og gødskning på væksten hos havre. Supplerende øvelser Vækst og fødekædeeffektivitet hos planteædere Geografi dansk landbrug og den globale fødevareproblematik Jimmy Mangelsen m.fl: Naturgeografi - vores verden (GO 2011) Dansk landbrug - et bæredygtigt erhverv? s Elsabeth Sanden m.fl. : Alverdens Geografi Geografforlaget 2005, 'Fødevarer' s Elsabeth Sanden m.fl. : Alverdens Geografi Geografforlaget 2005, s Vand Øvelser der indgår i B-delen af eksamen Side 8 af 10

9 Strukturudviklingen i dansk landbrug og den globale fødevareproblematik Supplerende øvelser: Fouraties model og erhvervsudvikling Kemi Kemiforløb 9, Opløsninger, fortsat Opløselighed, fældningstitrering Opslag 39, Opløselighed, s Opslag 40, Fældningstitrering, s ISIS kemi C, opgaver: 39.5, 39.6 og 39.7 Opgaveark 28, Opløselighedsregler Øvelse 8, Opløsnings- og fældningsreaktioner Øvelse 9, Bestemmelse af saltindholdet i havvand (rapportøvelse) (Indgår i B-delen af eksamen) Noteark 21, Mængdeberegningsformler til kemi Kemiforløb 10, Syre-basekemi Syrer og baser, syrebasereaktion, amfolytter, korresponderende syre-basepar, stærke og svage syrer og baser, vands autohydronolyse, ph-skalaen, måling af ph, ph-indikatorer, phmeter, ph beregninger, syre-basetitrering Opslag 42, Syrer og baser, s Opslag 43, Vand, s Opslag 44, Vigtige syrer og baser, s Opslag 45, ph, s Opslag 46, Måling af ph, s Opslag 47, Blanding af syrer og baser, s Opslag 48, Syre-basetitrering, s Opgaveark 29, Syrer og baser Opgaveark 30, Syrer og baser Øvelse 10, Bestemmelse af ph med syre-baseindikatorer Øvelse 11, Titrering af husholdningseddike (Indgår i B-delen af eksamen) Kemiforløb 11, Redoxreaktioner Oxidation, reduktion, redoxreaktioner, delreaktioner, spændingsrækken, oxidationstal Opslag 49, Redoxreaktioner, s Opslag 50, Spændingsrækken, s Opslag 51, Oxidationstal, s Demo: Afbrænding af magnesium. Demo: Afbrænding af ståluld. Side 9 af 10

10 Øvelse 12, Redoxreaktioner- Spændingsrækken (Indgår i B-delen af eksamen) Omfang Særlige fokuspunkter 72 naturfagsmoduler + 3 værkstedstimer + 3 projektdage Identificere og forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle debat Anvende naturvidenskabeligt fagsprog Relatere observationer og modelfremstillinger til hinanden Analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante forklaringsmodeller Skelne mellem den teoretiske model og den observerede virkelighed og forstå enkle sammenhænge mellem teori og praksis Side 10 af 10

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014 Frederiksberg

Læs mere

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 11. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015 Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 14/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 414 Københavns VUC hfe Kemi C Sanne Schnack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Fredericia HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Kemi C Thomas Nielsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Den Jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Kemi C Katya

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C COL 16kemc21 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin vinter 2012/13

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin vinter 2012/13 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin vinter 2012/13 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Kemi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Thy Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi-C Gunnsteinn Agnar

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Nis Bærentsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C

Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Undervisningsbeskrivelse for STX 2t Kemi C Termin Afslutning i juni skoleår 14/15 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi C Hasse Bonde Rasmussen 2t ke Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Fredericia VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Thomas Nielsen 1kec13e

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-December 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni, skoleår 2012/13 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Hf 2 Fag og niveau Naturvidenskabelig faggruppe,

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler

Grundstoffer, det periodiske system og molekyler Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 2016 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Kemi C Lærer(e) Dorthe Damgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Niels-Erik Kirstein

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Maja Døvling

Læs mere

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB).

Med forbehold for censors kommentarer. Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). Med forbehold for censors kommentarer Eksamensspørgsmål Kemi C, 2014, Kec223 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Sommer 2014 Vestegnen

Læs mere

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom.

1 Atomets opbygning. Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. 1 Atomets opbygning Du skal fortælle om det periodiske system og atomets opbygning. Inddrag eksperimentet Reaktionen mellem kobber og dibrom. Kernepartikler og elektronstruktur Periodisk system - hovedgrupper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest Stx, Hfe Kemi C Jane Harbo (JHA)

Læs mere

1 Ioner og ionforbindelser

1 Ioner og ionforbindelser 1 Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes, så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Maj-juni 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Herning Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Flemming Madsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Th. Langs HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Kemi C Viktor Kristensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015-16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Kemi C Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Skive-Viborg HF&VUC Hfe Kemi C Pernille Kirstine

Læs mere

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand.

Du skal også komme ind på øvelsen Saltes opløselighed i vand. 1. Ioner og ionforbindelser Du skal fortælle om, hvordan ioner kan dannes så de får samme elektronstruktur som ædelgasser, og hvordan ionforbindelser (salte) dannes ud fra positive og negative ioner. Du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HF Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Susanne Brunsgaard Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 14/15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar 2017 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse HFe Fag og niveau Kemi C Kursisterne er et såkaldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse HFE Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Marianne Engberg-Pedersen

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF & VUC Nordsjælland - Helsingør HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg HFe Kemi C Maria Ji Sigby-Clausen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015-2016, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Hold Eksaminator Vestegnens HF & VUC hfe Kemi C 1keC51 -

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Sommereksamen 2013 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf-enkeltfag Kemi C Dorte Ramlov

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterårssemester 2017, eksamen december 2017 Institution Kolding Hf & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Studieretningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Teknisk Gymnasium

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Susanne Bay Thomsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke

Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Undervisningsbeskrivelse for: 1kec16v 0816 ke Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Kemi C enkeltfag ½ års efterår Termin: December 2016 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Naturvidenskabelig Faggruppe Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Kemi C Peter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2015 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Hfe Fag og niveau Lærer(e) Hold Kemi C Stefan Vangsøe 1keC02

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2016, Kec225 (KSD). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, ph 5 Redoxreaktioner,

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Naturvidenskabelig Faggruppe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1mKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: kec323

Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Undervisningsbeskrivelse for: kec323 Fag: Kemi C, HFE Niveau: C Institution: Herning HF og VUC (657248) Hold: kemi C dag Termin: Juni2014 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e): Heidi Byberg (HB) og Gitte Alstrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2-årig HF, 1. S Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013/2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.

1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed. Indhold 1. Kovalent binding herunder eksperimentet Undersøgelse af stoffers opløselighed.... 2 2. Fældningsreaktioner herunder eksperimentet Saltes opløselighed i vand.... 3 3. Stofmængdekoncentration

Læs mere

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium

Eksamensspørgsmål 2.a ke Fag: Kemi C (godkendt af censor) Lærer: Peter R Nielsen (PN) Censor: Thao Cao, Horsens Gymnasium 1 Ionforbindelser - egenskaber Gør rede for øvelsen Fældningsreaktioner Du skal beskrive, hvad en ion er. Giv derefter eksempler på ionforbindelser (med både simple og sammensatte ioner) samt navngivning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Vestegnens hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1-årigt e-hf Naturfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 13/14 Institution Skanderborg-Odder Center for Uddannelse, VUC Skanderborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2011 Studenterkurset

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vuc Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Kemi C Ruth Bluhm 2i Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Grundstoffernes

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser v Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Kemi C Heidi Byberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe

Læs mere

Mundtlige eksamensopgaver

Mundtlige eksamensopgaver Mundtlige eksamensopgaver Kemi C 3ckecmh11308 Grundstoffer og det periodiske system Øvelse: Kobber + dibrom Spørgsmål 1 Forklar hvordan et atom er opbygget og hvad isotoper er. Grundstofferne er ordnet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Undervisningen afsluttes maj-juni, skoleår 13/14 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015/16 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Kemi C Ellen Sig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Januar 2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Kemi B Peter Lindhardt 1a keb Oversigt over gennemførte undervisningsforløb (foreløbig)

Læs mere

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag.

Eksamensopgaverne offentliggøres selvfølgelig med det forbehold, at censor kan komme med ændringsforslag. VUC Århus, 17. maj. 2011 Kære alle kursister på holdene ke02da1c (kemi C flex, helårsholdet) og ke05da1c (kemi C flex, halvårsholdet) På de næste mange sider vil I kunne se Jeres kommende eksamensopgaver

Læs mere

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger.

Oliekemi - intro til organisk kemi. Fødevarekemi - organisk kemi - del af SO (Sundhed) Salte - Ioner, opløselighed, mængdeberegninger og blandinger. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-maj 2015 Institution Københavns tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommer 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk/

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012.

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2012 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Helle Ransborg

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj 2014. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Maj 2014 Skive Tekniske Gymnasium HTX Kemi B Trine Rønfeldt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 1b Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 1b Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 1b Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 12/13 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi B Hasse Bonde Rasmussen 1bKe Denne undervisningsbeskrivelse

Læs mere