KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN"

Transkript

1 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/ januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget var uændret i lokale valutaer Valutakurserne faldt 9%, hvorfor salget i DKK faldt tilsvarende til 867 mio. DKK EBITA margin steg fra 11% til 14%. EBITA steg med 18% til 126 mio. DKK For regnskabsåret 2002/03 forventes på grund af faldende valutakurser et salg på 3,5 3,6 mia. DKK. På trods heraf fastholdes forventningerne til EBITA for 2002/03, som fortsat forventes højere end i 2001/02 på grund af stigende EBITA margin ALK-Abelló Allergivaccination Salget steg med 8% til 320 mio. DKK organisk vækst 10% EBITA for den eksisterende forretning steg med 14% til 81 mio. DKK Pipelineomkostningerne steg til 46 mio. DKK mod 24 mio. DKK i 2001/02 For regnskabsåret 2002/03 forventes EBITA for den eksisterende forretning fortsat at stige i forhold til 2001/02 og pipelineomkostningerne forventes fortsat at stige med ca. 100 mio. DKK til i alt ca. 250 mio. DKK Salget faldt med 5% til mio. DKK organisk vækst 3% Overskud før skat steg med 5% til 109 mio. DKK Nettorentebærende gæld reduceret med 151 mio. DKK til mio. DKK Chr. Hansen Holding A/S' andel af nettoresultatet for perioden androg 46 mio. DKK mod 48 mio. DKK i 2001/02 For regnskabsåret 2002/03 forventes fortsat et overskud før skat på mio. DKK Hovedkontor: Bøge Allé 10-12, DK-2970 Hørsholm Side 1/15 Telefon: , telefax: , Kontaktpersoner: Adm. direktør Erik Sørensen eller Jan Honoré, Vice President Corporate Development & Communication

2 Kommentarer til 2002/03 for Chr. Hansen - Ingredienssektoren Resultatopgørelse, 1. september 30. november Mio. DKK 02/03 % 01/02 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (518) 60 (599) 63 Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger (57) 7 (55) 6 Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger (166) 19 (187) 20 Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Afskrivning af goodwill (17) 2 (17) 2 Overskud af primær drift (EBIT) Afskrivninger inkl. goodwillafskrivninger er afholdt i resultatopgørelsen med Overskud af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Nettoomsætningen. Den organiske vækst androg 5% i Europa, Sydamerika og Asia/Pacific og -6 % i Nordamerika. Samlet androg den organiske vækst 0%. Det er fortsat ledelsens vurdering, at den lave organiske vækst afspejler en midlertidig stagnation i ingrediensmarkedet foranlediget af lagerjusteringer og den negative udvikling i verdensøkonomien. Desuden er den lave organiske vækst i specielt Nordamerika midlertidigt påvirket af rationaliseringer af produktsortimentet samt nedenfor omtalte samarbejdsaftale. Da valutakurserne, herunder specielt USD relaterede valutaer, udviklede sig negativt med et fald på 9%, udgjorde den samlede omsætning 867 mio. DKK mod 948 mio. DKK i 2001/02. Salg Mio. DKK 02/03 01/02 Nordamerika Resten af verden Ingredienser Europa Salget i Europa-regionen udviste 399 mio. DKK i 2001/02 og 400 mio. DKK i 2002/03. Den organiske vækst androg 4%, mens fald i valutakurser påvirkede salget negativt med 4%. Salget af kulturer til fødevareindustrien, landbrugssektoren og helsekostindustrien fortsætter med at vokse tilfredsstillende. Salget af animalske osteløbeenzymer har grundet råvareprisfald udvist et mindre fald. Salget af fermenterede osteløbeenzymer, CHY-MAX, fortsætter med at stige, hvilket påvirker indtjeningen positivt. Inden for naturlige farver er flere råvarer faldet i pris, hvilket har haft en afsmittende virkning på færdigvarepriserne, hvorfor salget har været svagt faldende. Salget på de russiske og østeuropæiske markeder udvikler sig fortsat særdeles positivt, primært drevet af salget til mejeriindustrien og den kødforarbejdende industri. Nordamerika Salget i Nordamerika-regionen er faldet med 15% fra 396 mio. DKK til 335 mio. DKK. Salget i USD er faldet 6% (organisk vækst), mens USD er faldet med 9%. Der er fortsat fokus på at eliminere lav-margin kunder og lav-margin produkter. EBITA margin er forbedret fra 8% til 10%. Den negative organiske vækst er også påvirket af, at en samarbejdsaftale med det hollandske firma DMV vedrørende specialprodukter til den farmaceutiske industri er ophørt med virkning fra og først med virkning fra erstattet af en aftale med det amerikanske firma Foremost Farms. Kvartalsrapport 2002/03 Side 2/15

3 Salgsudviklingen har været tilfredsstillende for enzymer og kulturer til mejeriindustrien, mens salget af naturlige farver, ligesom i Europa, er negativt påvirket af faldende råvarepriser. Sydamerika Salget i Sydamerika-regionen er opgjort i danske kroner faldet med 35% fra 92 mio. DKK til 60 mio. DKK på grund af den kraftige devaluering i såvel Argentina som Brasilien. Den økonomiske afmatning har medført, at markedet for industrielt fremstillede ingredienser er faldet kraftigt, men det er lykkedes Chr. Hansen at bibeholde sin markedsandel inden for de væsentligste produktområder. På trods af den vanskelige økonomiske situation er det gennem stram styring af salgspriser lykkedes at opretholde en acceptabel driftsindtjening i regionen. Asia/Pacific Salget i Asia/Pacific-regionen er steget med 18% fra 61 mio. DKK til 72 mio. DKK. Den organiske vækst androg 19%, mens faldende valutakurser påvirkede salget negativt med 1%. Den organiske vækst er drevet af kulturer, naturlige farver og smagsløsninger. Bruttooverskuddet var uændret 349 mio. DKK, men bruttomargin steg fra 37% til 40%. Kapacitetsomkostningerne inkl. forsknings- og udviklingsomkostninger faldt med 7% til 223 mio. DKK som følge af de faldende valutakurser. Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) steg med 18% til 126 mio. DKK. EBITA margin steg fra 11% til 14% som følge af det fortsatte fokus på at forbedre profitabiliteten gennem en række tiltag på tværs af hele organisationen: ekstra indsats for at sælge højmarginprodukter, eliminering af lav-margin produkter og lav-margin kunder, forbedring af produktmiks og højere effektivitet i produktion, logistik og sourcing. Den kraftige fremgang i EBITA margin for 1. kvartal kan imidlertid ikke forventes gældende for hele året. EBITA Mio. DKK 02/03 01/02 Nordamerika Afskrivning af goodwill var uændret på 17 mio. DKK. Overskud af primær drift steg med 21% til 109 mio. DKK, og EBIT margin steg fra 9% til 12%. Balance Den investerede kapital blev reduceret med 44 mio. DKK fra mio. DKK ultimo 2001/02 til mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2002/03. Fri sektorpengestrøm før finansielle poster udgjorde 162 mio. DKK mod 142 mio. DKK i 2001/02. Sektorpengestrøm før finansielle poster Mio. DKK 02/03 01/02 Overskud af primær drift Afskrivninger Forskydning i arbejdskapital, reguleringer m.v Sektorpengestrøm fra driften Bruttoinvesteringer* (48) (72) Fri pengestrøm før finansielle poster *) inkl. en andel af Holdings investeringer i sektoren Forventninger til 2002/03 I årsrapporten 2001/02 var forventningerne til salget 3,6 3,7 mia. DKK under forudsætning af valutakurser som gældende ved regnskabsårets afslutning, herunder en USD-kurs på 7,55 DKK pr. USD. I løbet af 1. kvartal er valutakurserne faldet. Med anvendelse af valutakurser som gældende ved udgangen af 1. kvartal forventes for regnskabsåret 2002/03 nu et salg på 3,5 3,6 mia. DKK, hvilket er 100 mio. DKK lavere end oplyst i årsrapporten 2001/02. På trods heraf fastholdes forventningerne til EBITA for 2002/03, som fortsat forventes højere end i 2001/02 på grund af stigende EBITA margin. EBITA % af salg 10% 8% Resten af verden EBITA % af salg 18% 14% Ingredienser EBITA % af salg 14% 11% Kvartalsrapport 2002/03 Side 3/15

4 Kommentarer til 2002/03 for ALK-Abelló Allergisektoren Resultatopgørelse, 1. september 30. november Mio. DKK 02/03 % 01/02 % Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (113) 35 (102) 35 Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger (69) 22 (43) 15 Salgs-, markedsførings- og administrationsomkostninger (103) 32 (103) 35 Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Afskrivning af goodwill (1) 0 (1) 0 Overskud af primær drift (EBIT) Afskrivninger inkl. goodwillafskrivninger er afholdt i resultatopgørelsen med Overskud af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Nettoomsætningen steg med 8% fra 295 mio. DKK til 320 mio. DKK. Organisk vækst udgjorde 10%. Væksten i salget af allergivacciner androg 8%, heraf 15% i initialbehandlinger og 4% i vedligeholdelsesbehandlinger. Salget steg i alle regioner med størst salgsvækst i Nordeuropa. Det er ledelsens vurdering, at en del af salgsvæksten skyldes periodeforskydninger. Bruttooverskuddet steg med 7% til 207 mio. DKK. Kapacitetsomkostningerne inkl. forsknings- og udviklingsomkostninger steg med 26 mio. DKK. I forsknings- og udviklingsomkostninger er indregnet en indtægt fra Schering-Plough på 7,5 mio. DKK. Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) udgjorde 35 mio. DKK mod 47 mio. DKK sidste år. EBITA fra den eksisterende forretning steg med 14% til 81 mio. DKK. Pipelineomkostningerne steg fra 24 mio. DKK til 53 mio. DKK, hvorfra fragår ovennævnte indtægt fra Schering-Plough. Pipelineomkostningerne forventes at stige i de kommende kvartaler hovedsageligt som følge af opstart af fase IIb/III kliniske forsøg af græstabletten i Europa og Canada. EBITA Mio. DKK 02/03 01/02 Eksisterende forretning EBITA % af salg 25% 24% Pipeline (46) (24) ALK-Abelló Afskrivning af goodwill udgjorde 1 mio. DKK. Overskud af primær drift androg 34 mio. DKK mod 46 mio. DKK sidste år. Balance Den investerede kapital blev reduceret med 164 mio. DKK fra 744 mio. DKK ultimo 2001/02 til 580 mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2002/03. Fri sektorpengestrøm før finansielle poster steg med 8 mio. DKK fra 53 mio. DKK i 2001/02 til 61 mio. DKK, især som følge af en forbedring i arbejdskapitalen. Kvartalsrapport 2002/03 Side 4/15

5 Sektorpengestrøm før finansielle poster Mio. DKK 02/03 01/02 Overskud af primær drift Afskrivninger Forskydning i arbejdskapital, reguleringer m.v Sektorpengestrøm fra driften Forventninger til 2002/03 For regnskabsåret forventes fortsat en organisk vækst på 4-5% for den eksisterende forretning, svarende til en tilsvarende vækst i salget målt i DKK. Der forventes en fortsat stigning i EBITA margin. Pipelineomkostningerne forventes fortsat at vokse med ca. 100 mio. DKK til i alt ca. 250 mio. DKK grundet gennemførelse af de omkostningskrævende fase IIb/III studier af sublingual tablet mod græsallergi. Bruttoinvesteringer* (18) (16) Fri pengestrøm før finansielle poster *) inkl. en andel af Holdings investeringer i sektoren Kvartalsrapport 2002/03 Side 5/15

6 Kommentarer til 2002/03 for Regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til det aflagte årsregnskab for 2001/02. Resultatopgørelse Overskud af primær drift er kommenteret for hvert segment. Overskud af primær drift (EBIT) Chr. Hansen ALK-Abelló 109 mio. DKK 34 mio. DKK Stigningen i egenkapitalen kan specificeres som følger: Periodens nettoresultat Valutakursreguleringer Sikring af fremtidige transaktioner Stigning i egenkapitalen i alt 46 mio. DKK (20) mio. DKK 3 mio. DKK 29 mio. DKK Holding/elimineringer (1) mio. DKK 142 mio. DKK Pengestrøm Mio. DKK 02/03 01/02 Overskud af primær drift Nettofinansieringsomkostningerne androg 33 mio. DKK mod 37 mio. DKK året før. Overskud før skat udgør herefter 109 mio. DKK, hvilket er 5% højere end sidste år. Beregnet skat af periodens resultat udgør 49 mio. DKK, svarende til 45% af resultatet. Den høje skattesats skyldes, at en væsentlig del af goodwillafskrivningerne ikke er skattefradragsberettigede, samt at en forholdsmæssig stor del af Gruppens indtjening er placeret i lande med høj skattesats. Chr. Hansens Gruppens nettoresultat inkl. minoritetsinteresser androg 60 mio. DKK det samme som året før, og Chr. Hansen Holdings A/S' andel af periodens nettoresultat androg 46 mio. DKK mod 48 mio. DKK året før. Indtjeningen pr. aktie (EPS) udgør 4,5 DKK sammenlignet med 4,7 DKK året før. Balance Den investerede kapital blev reduceret med 147 mio. DKK fra mio. DKK ultimo 2001/02 til mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2002/03. Egenkapitalen udgjorde mio. DKK, svarende til 37% af balancesummen. Som følge af den positive pengestrøm blev den nettorentebærende gæld reduceret med 151 mio. DKK fra mio. DKK ultimo 2001/02 til mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2002/03. Afskrivninger Forskydning i arbejdskapital, reguleringer m.v Betalte omkostninger, renter og skat (62) (51) Pengestrøm fra driften Investeringer (65) (77) Fri pengestrøm Investeringer Mio. DKK 02/03 01/02 Bruttoinvesteringer i Chr. Hansen ALK-Abelló Bruttoinvesteringer i alt Afgange m.v. (1) (11) Investeringer s forventninger til 2002/03 Forudsætninger. En stabilisering af verdensøkonomien og et rente- og valutakursniveau som gældende ved udgangen af 1. kvartal, herunder en valutakurs på USD på 7,48 DKK. Salget. Målet er fortsat en organisk vækst i salget på 5%. Overskud før skat. Forventningerne til EBITA er kommenteret under sektorerne. Goodwillafskrivninger og finansieringsomkostninger forventes lidt lavere end i 2001/02. Gruppens overskud før skat forventes fortsat at andrage mio. DKK. Kvartalsrapport 2002/03 Side 6/15

7 Udtalelser om fremtidige forhold Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i kvartalsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel og konkurrencefaktorer. Finanskalender 30. april 2003 Q2 2002/03 3. juli 2003 Q3 2002/03 Uge Q4 2002/03 Hørsholm, den 22. januar 2003 CHR. HANSEN HOLDING A/S Sv. Dyrløv Madsen bestyrelsesformand Erik Sørensen adm. direktør Kvartalsrapport 2002/03 Side 7/15

8 Hovedtal - 1. september november Mio. DKK 31. aug. 2002/ / Resultatopgørelse Nettoomsætning Stigning i % -5% 3% Vareforbrug og produktionsomkostninger (628) (698) Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger (121) (93) Salgs- og markedsføringsomkostninger (184) (184) Administrationsomkostninger (116) (102) Andre driftsindtægter 23 4 Andre driftsomkostninger (1) (11) Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Goodwillafskrivninger Overskud af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto inkl. resultat i associerede virksomheder før skat (33) (37) Overskud af ordinær drift før skat Periodens nettoresultat Overskud af primær drift før afskrivninger (EBITDA) Antal medarbejdere - gennemsnit Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital Aktiedata Aktier i stk. à 10 DKK Pengestrømme og investeringer Afskrivninger heraf goodwillafskrivninger Pengestrøm fra driften Investeringer (65) (77) Fri pengestrøm Nøgletal Overskudsgrad af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) 13,5 12,8 8,0 Overskudsgrad af primær drift (EBIT) 12,0 11,3 6,5 Egenkapitalens andel 36,8 36,5 36,7 Indtjening pr. aktie før goodwillafskrivninger (EPSAA) - DKK 6,3 6,5 11,7 Indtjening pr. aktie (EPS) - DKK 4,5 4,7 4,8 Cash flow pr. aktie (CFPS) - DKK 19,0 20,8 51,5 Indre værdi pr. aktie - DKK 198,1 216,4 195,2 Definitioner se side 15 Kvartalsrapport 2002/03 Side 8/15

9 Resultatopgørelse, 1. september november Beløb i mio. DKK Note 2002/ /02 Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (628) (698) Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger (121) (93) Salgs- og markedsføringsomkostninger (184) (184) Administrationsomkostninger (116) (102) Andre driftsindtægter 23 4 Andre driftsomkostninger (1) (11) Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger Afskrivning af goodwill (18) (18) Overskud af primær drift Resultat i associerede virksomheder før skat - 1 Renteindtægter og lignende indtægter 3 5 Renteomkostninger og lignende omkostninger (36) (43) Overskud før skat Skat af periodens resultat (49) (44) Periodens nettoresultat inkl. minoritetsinteresser Minoritetsaktionærernes andel af dattervirksomhedernes resultat (14) (12) Periodens nettoresultat Indtjening pr. aktie (EPS) - DKK 4,5 4,7 Kvartalsrapport 2002/03 Side 9/15

10 Balance pr. 30. november 30. nov. 31. aug. 30. nov. Beløb i mio. DKK Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Goodwill Øvrige immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Tekniske anlæg og maskiner Andet driftsmateriel og inventar Igangværende investeringer Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser i associerede virksomheder Udskudt skat Værdipapirer og tilgodehavender Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede varer og handelsvarer Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Kvartalsrapport 2002/03 Side 10/15

11 Balance pr. 30. november 30. nov. 31. aug. 30. nov. Beløb i mio. DKK Note Egenkapital Selskabskapital Sikring af fremtidige transaktioner 2 (1) - Andre reserver Foreslået udbytte Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Andre hensatte forpligtelser Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld Andre langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Prioritetsgæld og andre kortfristede gældsforpligtelser Bank- og finanslån Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Kvartalsrapport 2002/03 Side 11/15

12 Pengestrømsopgørelse, 1. september november Beløb i mio. DKK Note 2002/ /02 Overskud af primær drift Reguleringer A Ændring i driftskapital B Renteindbetalinger o.lign. 3 5 Renteudbetalinger o.lign. (35) (42) Betalte skatter (30) (14) Pengestrøm fra driften Investeringer i immaterielle anlægsaktiver (1) (2) Investeringer i materielle anlægsaktiver (63) (90) Salg af materielle anlægsaktiver 1 11 Ændring i finansielle anlægsaktiver (2) 4 Pengestrøm fra investeringer (65) (77) Fri pengestrøm Ændring i finansielle passiver (129) (27) Minoritetsinteresser - (4) Pengestrøm fra finansiering (129) (31) Periodens nettopengestrøm Likvide beholdninger og værdipapirer ved periodens begyndelse Urealiseret gevinst på valuta, som indgår i likvide beholdninger og værdipapirer 1 - Periodens nettopengestrøm Likvide beholdninger og værdipapirer ved periodens udgang A Reguleringer Afskrivninger Forskydning i hensættelser (4) B Ændring i driftskapital Varebeholdninger Tilgodehavender 49 (1) Leverandør af varer og tjenesteydelser 39 (69) Anden gæld (48) Pengestrømsopgørelsen er korrigeret for valutakurs- og inflationsreguleringer i de udenlandske dattervirksomheder, og disse er således ikke indeholdt i pengestrømsopgørelsen. Dette medfører, at de enkelte tal i pengestrømsopgørelsen ikke kan udledes direkte af s resultatopgørelse og balance. Kvartalsrapport 2002/03 Side 12/15

13 Noter til resultatopgørelsen Beløb i mio. DKK 2002/ /02 1 Nettoomsætning Nettoomsætning fordelt på geografiske segmenter Danmark Europa (ekskl. Danmark) Nordamerika Øvrige markeder Nettoomsætning fordelt på sektorer Ingredienssektoren Allergisektoren Ovenstående geografiske segmentoplysninger er fordelt i henhold til kundernes lokation. Noter til balancen 30. nov. 31. aug. 30. nov. Beløb i mio. DKK Selskabskapital Kapital ved periodens begyndelse Kapital ved periodens slutning Selskabets beholdning af egne aktier udgør stk. 3 Egenkapital og minoritetsinteresser Egenkapital og minoritetsinteresser ved periodens begyndelse Periodens nettoresultat Valutakursregulering af primo egenkapitalen i udenlandske dattervirksomheder (21) (191) 31 Sikring af fremtidige transaktioner, periodens bevægelse 3 4 (3) Udbytte til minoritetsinteresser (0) - (4) Egenkapital og minoritetsinteresser ved periodens udgang Kvartalsrapport 2002/03 Side 13/15

14 Forretningssegmenter - primære segmenter Ingredienser Allergi Holding/ elimineringer Chr. Hansen Gruppen 1. september november Beløb i mio. DKK 2002/ / / / / / / /02 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Vareforbrug og produktionsomkostninger (518) (599) (113) (102) 3 3 (628) (698) Bruttooverskud Forsknings- og udviklingsomkostninger (57) (55) (69) (43) 5 5 (121) (93) Kapacitetsomkostninger m.v. (166) (187) (103) (103) (9) (3) (278) (293) Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) (1) Afskrivning af goodwill (17) (17) (1) (1) - - (18) (18) Overskud af primær drift (EBIT) (1) BALANCE Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Investeringer i associerede virksomheder Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Egenkapital og minoritetsinteresser (61) (24) Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser (348) (421) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt INVESTERINGER Anlægsaktiver Geografiske segmenter - sekundære segmenter* Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Investeringer i alt 1. september november Beløb i mio. DKK 2002/ / / / / / / /02 Danmark Europa (ekskl. Danmark) Nordamerika (6) Øvrige markeder I alt *) Omsætning er oplyst i note 1. Ovenstående geografiske segmentoplysninger er fordelt i henhold til aktivernes lokation. Kvartalsrapport 2002/03 Side 14/15

15 Definitioner Investeret kapital Immaterielle og materielle anlægsaktiver, varebeholdninger og tilgodehavender med fradrag af hensættelser (ekskl. udskudt skat), leverandørgæld, anden gæld og minoritetsandele. Overskudsgrad af primær drift før goodwillafskrivninger (EBITA) Overskudsgrad af primær drift (EBIT) Overskud af primær drift før goodwillafskrivninger x 100/Nettoomsætningen Overskud af primær drift x 100/Nettoomsætningen Egenkapitalens andel Egenkapital ultimo x 100/Passiver ultimo Indtjening pr. aktie før goodwillafskrivninger (EPSAA) - DKK Indtjening pr. aktie (EPS) - DKK Cash flow pr. aktie (CFPS) - DKK Indre værdi pr. aktie - DKK Periodens overskud eksklusive ekstraordinære poster tillagt afskrivning af goodwill/gennemsnitligt antal aktier Periodens overskud eksklusive ekstraordinære poster/gennemsnitligt antal aktier Pengestrømme fra driften eksklusive minoritetsandele/gennemsnitligt antal aktier Egenkapital ultimo/antal aktier ultimo Kvartalsrapport 2002/03 Side 15/15

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Den 20. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse Nr. 11 i 2004/05 3 MÅNEDERS RAPPORT (Q1) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 30. november 2004, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 17 i 2002/03 3. juli 2003 KORRIGERET KVARTALSRAPPORT (Q3) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 31. maj 2003 urevideret I fondsbørsmeddelelse nr. 16 af

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Til: Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 19 2005/06 4. juli 2006 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2005/06 (urevideret) Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes Økonomiske

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

9 MÅNEDERS RAPPORT (Q3) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

9 MÅNEDERS RAPPORT (Q3) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse Nr. 21 i 2004/05 Den 5. juli 2005 9 MÅNEDERS RAPPORT (Q3) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 31. maj 2005, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret)

Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 16/2008 Delårsrapport 9 måneder (Q3) 2008 (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2009 (urevideret) Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9/ Delårsrapport 3 måneder (Q1) (urevideret) Økonomiske resultater for perioden (Sammenligningstal for samme periode sidste år er anført i parentes)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 15 i 2003/04 Den 29. april 2004 HALVÅRSRAPPORT (Q2) 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2003 29. februar 2004 urevideret Chr. Hansen Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

6 MÅNEDERS RAPPORT (Q2) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

6 MÅNEDERS RAPPORT (Q2) FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse Nr. 14 i 2004/05 Den 27. april 2005 6 MÅNEDERS RAPPORT () FOR 2004/05 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2004 28. februar 2005, urevideret Tal i parentes er sammenligningstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret)

Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 2007 22. maj 2007 Delårsrapport 3 måneder (Q1) 2007 (urevideret) Økonomiske resultater 3 måneder 2007 (Sammenligningstal for samme periode sidste år

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004. Nettoomsætningen blev 353 mio. kr. mod 312 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 25. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 5 sider i alt SP Group A/S halvårsmeddelelse for 1. januar til 30. juni 2004 Nettoomsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5 i 2002/03 18. november 2003 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Chr. Hansen Fødevareingredienser Salget steg med 2% i lokale

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni - 31. august 2008 for Bang & Olufsen a/s Koncernens samlede omsætning blev i første kvartal af regnskabsåret 2008/09 på 757 millioner DKK mod 926 millioner DKK sidste

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år.

SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004. Nettoomsætning blev 173 mio. kr. mod 153 mio. kr. i samme periode sidste år. Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 1007 København K Søndersø, den 26. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr.5/2004 5 sider i alt SP Group A/S - delårsrapport for 1. kvartal 2004 Nettoomsætning blev 173

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS

LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS LINDEGAARD AUTO OG DÆK ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008

Danfoss A/S Halvårsrapport 2008 Presseorientering Danfoss A/S Halvårsrapport Danfoss er en af Danmarks største industrivirksomheder. Danfoss er en global koncern, der spiller en ledende rolle inden for forskning, udvikling, produktion,

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Fondsbørsmeddelelse Nr. 5 i 2004/05 Den 16. november 2004 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2003/04 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN OG CHR. HANSEN HOLDING A/S Tal i parentes er sammenligningstal til sidste år Chr. Hansen

Læs mere

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010

EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010. Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2011 EBVAT på DKK 73 mio. en stigning på 42% i forhold til 1. kvartal 2010 Resultat før skat DKK 282 mio. mod DKK 35 mio. for samme periode 2010 Omsætning på DKK 272 mio. mod

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007

FONDSBØRSMEDDELELSE. DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE DELÅRSRAPPORT FOR HARBOES BRYGGERI A/S For perioden 1. maj 31. januar 2007 Højdepunkter: Nettoomsætningen er steget med 1,5 % til 1.071,5 mio. kr. o Bryggerivirksomhedens nettoomsætning

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere