SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIMPLY CLEVER. Radio Bolero Betjeningsvejledning"

Transkript

1 SIMPLY CLEVER Radio Bolero Betjeningsvejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring 3 Betjening generelt 4 Grundindstilling Tilslutning og afbrydelse af systemet 5 Lydindstillinger 5 Radiofunktion 5 Mediefunktion 7 SETUP 11 Telefonfunktion 13 Indholdsfortegnelse 1

4 Generelt Betjeningsvejledning I denne betjeningsvejledning bliver der beskrevet mange forskellige udstyrsvarianter, uden at disse bliver kendetegnet som ekstraudstyr, modelvariant eller markedsafhængigt udstyr. Det betyder, at det ikke er alle de udstyrskomponenter, der er beskrevet i denne betjeningsvejledning, der findes i din bil. Din bils udstyr er beskrevet i salgspapirerne, som du har fået udleveret, da du købte bilen. Du kan få nærmere informationer hos din ŠKODA partner. Tegn i betjeningsvejledningens tekst Symbolforklaring Afsnittet er slut. Afsnittet fortsættes på næste side. Oversigt over systemet TIM TIM-funktion (traffic information memory) optagede trafikmeldinger kan afspilles. Når du har indtastet op til to forskellige TIM-optagelsestidspunkter i SETUP-menuen, kan du få optaget trafikmeldinger, også når systemet er afbrudt. TP aktiverering eller deaktiverering af trafikmeldinger (traffic program) eller afbrydelse af afspilningen af den aktuelt optagede trafikmelding SETUP gør det muligt at foretage indstillinger for det valgte område åbner menuen til lyd- og lydstyrkeindstillinger Touchscreen: Områder på skærmen, der er indrammet med en farve, er aktive og betjenes ved at du berører skærmen. Cd-åbning Eject-knap / tryk et kort øjeblik for at køre en isat cd ud, så den kan tages ud. Åbning til hukommelseskort: Sd-hukommelseskort, sdhc-hukommelseskort med en størrelse på 32 mm x 24 mm x 2,1 mm og en kapacitet på op til 32 GB understøttes (FAT 32). Vigtige anvisninger Garanti Tilslutning/afbrydelse: betjeningsknap til tilslutning/afbrydelse (tryk) af systemet og knap til lydstyrkeregulering (drej) Indstillingsknap Radiofunktion drej, hvis du ønsker manuel indstilling af radiostationerne; tryk et kort øjeblik for at starte eller stoppe SCANfunktionen. Mediefunktion drej, hvis du ønsker at skifte mellem numrene; tryk et kort øjeblik for at starte eller stoppe SCAN-funktionen. RADIO skifter til radiofunktionen og skifter frekvens i radiofunktionen MEDIA skifter til mediekilden, der senest blev afspillet, eller vælger en anden mediekilde PHONE telefonfunktion afbryder lyden fra den aktuelle audiokilde For dette system gælder de samme garantibestemmelser som for nye biler. Når garantiperioden er udløbet, bliver et system, som skal repareres, med prisfordel byttet ud med et system, som er hovedrenoveret og så godt som nyt, og hvor garantien for ombytningsdele gælder. Det er dog en forudsætning, at der ikke er nogen skader udvendigt på systemet, og at uvedkommende ikke har foretaget reparationsforsøg. Anvisning En skade, som er omfattet af garantien, må ikke være opstået på grund af forkert behandling af systemet eller fagligt forkerte reparationsforsøg. Der må heller ikke være nogen ydre beskadigelser. 2 Generelt

5 Betjening af systemet Du bør kun betjene radioen, når trafiksituationen tillader det. Du bør indstille lydstyrken således, at du altid kan høre akustiske signaler udefra som fx udrykning fra politi, redningskøretøjer og brandbiler. PAS PÅ Din opmærksomhed skal først og fremmest være rettet mod kørslen! Som fører af bilen har du det fulde ansvar for trafiksikkerheden. Derfor bør du kun anvende radioens funktioner på en sådan måde, at du i alle trafiksituationer stadig har fuld kontrol over bilen! FORSIGTIG Hvis du sætter en anden cd i, mens en isat cd skubbes ud, risikerer du, at cddrevet i systemet bliver ødelagt. Vær opmærksom på, at det varer et par sekunder, før cd'en bliver kørt ud, efter at du har trykket på eject-knappen /. I dette tidsrum er spærringen foran cd-åbningen åben. Det er vigtigt at vente på, at cd'en kører ud, før du forsøger at sætte en ny cd i. Tryk ikke hårdt på knapperne på systemet for at undgå beskadigelser. Et let tryk på knapperne er nok til at betjene systemet. Bemærk, at betjeningsknapperne har forudberegnede brudsteder for at reducere risikoen for kvæstelser. Du må ikke bruge en spids eller skarp genstand, når du trykker på touchscreenen. Det er tilstrækkeligt at trykke let med fingeren. En visning på skærmen, der ikke kan kaldes frem, ved at man trykker på den, kan ikke kaldes frem for øjeblikket. Rengøring af skærm FORSIGTIG Anvend ikke rengøringsmidler med opløsningsmiddel som fx benzin eller terpentin, da de angriber displayets overflade. Behandl displayet skånsomt. Hvis du trykker med fingeren på displayet eller berører det med spidse genstande, kan der komme buler eller ridser. Anvisning Fingeraftryk kan fjernes fra displayet med en blød klud og eventuelt med husholdningssprit. Tyverisikring Kode Din radio er udstyret med en komfortkode. Første gang du tager radioen i brug, gemmes sikkerhedskoden ikke blot i radioen, men også i bilen. Hvis batteriet har været afbrudt og er blevet tilsluttet igen, må du først tænde radioen, efter at tændingen er blevet tilsluttet. Hvis du ønsker at montere radioen i en anden bil, skal du indtaste sikkerhedskoden. Kontakt i så fald en autoriseret ŠKODA partner eller en ŠKODA importør. Da systemet kun fungerer, efter at sikkerhedskoden er blevet indtastet, er det ikke praktisk muligt at anvende et system, som er blevet stjålet dette er med til at øge tyverisikkerheden. Anvisning Koden er gemt i kombiinstrumentet. Derved afkodes systemet automatisk (komfortkode). En manuel kodeindtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Indtastning af kode Hvis der kommer et felt til syne, efter du har tilsluttet systemet, hvor du skal indtaste en kode, skal du ophæve spærringen af systemet ved at indtaste den korrekte firecifrede kode. Indtast et tal på talblokken 0 til 9 direkte på skærmbilledet. Tallet skrives på linjen. Når du har indtastet en firecifret talrække, bliver talblokken grå (inaktiv), og der kan ikke indtastes flere tal på linjen. Tryk på på skærmen for at slette tal på linjen fra højre mod venstre og altså rette dine indtastede tal. Tryk på OK, hvis koden på linjen er korrekt. Generelt 3

6 Kode Koden kan kun hentes online via ŠKODA systemet. På den måde sikres der en mere effektiv beskyttelse mod tyveri. Hvis det er nødvendigt, beder vi dig om at rette henvendelse til en autoriseret ŠKODA partner. Forkert kode Hvis du bekræfter en forkert kode ved indtastning af koden, kan du gentage processen én gang. Antallet af forsøg bliver vist på skærmens anden linje. Hvis du indtaster koden forkert for anden gang, spærres systemet i ca. 1 time. Først når der er gået 1 time, hvor systemet og tændingen har været tilsluttet, er det muligt at gentage indtastningen af sikkerhedskoden. Hvis der igen foretages to ugyldige forsøg, er systemet igen spærret i 1 time. Cyklussen to forsøg, spærring i 1 time gælder fortsat. Anvisning Koden er normalt gemt i kombiinstrumentet. Derved afkodes systemet automatisk (komfortkode). En manuel kodeindtastning er derfor normalt ikke nødvendig. Betjening generelt Systemets skærm er en såkaldt touchscreen (berøringsskærm). Områderne på skærmen, der er indrammet med en farve, er i øjeblikket aktive og betjenes, ved at du berører skærmen i det aktive område. Aktive områder, der kan kalde en funktion eller menu frem, kaldes funktionsknapper. Forskydning af genstande, scroll-knapper eller skydeknapper Placer din finger på skærmen på en bevægelig genstand, fx på scroll-knappen i et scroll-panel. Bevæg din finger hen over skærmen uden at løfte den. Genstanden følger dine bevægelser, men kan kun bevæges rundt inden for området, der er fastlagt på forhånd. Løft fingeren fra skærmen på det ønskede sted. For at se det viste menuudsnit skal du flytte den højre scroll-knap helt ned i scroll-panelet. Alternativt kan du flytte scroll-knappen nedad og opad ved at trykke på funktionsknapperne og på skærmen. Du kan også flytte en skydeknap i et indstillingspanel ved at trykke på - eller +. Tilbage til det foregående menupunkt Gå tilbage til den foregående menu med. Scroll-panel Et lodret panel på displayets højre kant med en scroll-knap mellem pileknapperne og kaldes et scroll-panel. Det viser, at du kan se flere menupunkter, hvis du flytter scroll-knappen helt ned. Indstilling af værdi I en indstillingsmenu bliver en indstilling eller en værdi ændret trinløst. Flyt skydeknappen, eller tryk på + eller - for at ændre en indstilling. Pop-up-vindue En funktionsknap med en pil efter en anden funktionsknap viser den indstilling, der er valgt på det pågældende tidspunkt, fx Acoustic feedback Off. Hvis du trykker på funktionsknappen Off på displayet, bliver der åbnet et såkaldt pop-up-vindue, hvor alle indstillingsoptionerne bliver vist. Tryk et kort øjeblik på den ønskede indstillingsoption. Pop-up-vinduet lukker, og den valgte indstilling bliver gemt. Tryk på funktionsknappen i pop-up-vinduet for at lukke pop-up-vinduet uden at ændre indstillingen. Tjekboks Der findes en såkaldt tjekboks foran en funktion, der kun kan aktiveres eller deaktiveres. Et flueben i tjekboksen viser, at funktionen er aktiveret, og hvis tjekboksen er tom, er funktionen deaktiveret. Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere funktionen, skal du trykke en gang et kort øjeblik på den pågældende funktionsknap. 4 Generelt

7 Grundindstilling Tilslutning og afbrydelse af systemet Systemet tilsluttes eller afbrydes, hvis du trykker på dreje-/trykknappen 1 i længere tid. Når du tilslutter systemet, bliver den audiokilde, der senest var aktiv, inden systemet blev afbrudt, afspillet. Hvis nøglen tages ud af tændingslåsen, mens systemet er tilsluttet, bliver systemet automatisk afbrudt. Derefter kan du tilslutte systemet igen. Når tændingen er afbrudt, afbrydes systemet automatisk efter ca. 1 time (beskyttelse mod afladning af bilens batteri). Du kan gentage dette, så ofte du ønsker det. Lydindstillinger Når du trykker på knappen, kan du vælge følgende parametre: Treble - Mid - Bass indstilling af diskant-, mellem- og bastoner Balance - Fader lydstyrkeforhold (venstre og højre = balance), (foran og bagi = fader) Volume Maximum switch-on volume, Traffic announcements, Parkpilot: Audio level startlydstyrke, lydstyrke ved trafikmeldinger og lydstyrke ved parkering Speed dependent volume control bilradioen øger sin lydstyrke ved stigende hastighed (højere tal betyder en kraftigere stigning for lydstyrken). Acoustic feedback tilslutter eller afbryder lydsignalet, når radiostationerne gemmes EQ settings indstilling af equalizer (lineær, tale, rock, klassisk...) Surround indstilling af rumklang Reduktion af lydstyrke ved aktivering af parkeringshjælp (PDC) Hvis din bil er udstyret med parkeringshjælp, sænkes lydstyrken automatisk til en værdi, som er fastlagt på forhånd, når parkeringshjælpen er aktiv. Radiofunktion Valg af radiostation Sådan kaldes hovedmenuen RADIO frem, og sådan vælges frekvensområdet Tryk på RADIO for at kalde hovedmenuen RADIO frem. Den radiostation, der bliver hørt på det pågældende tidspunkt, bliver vist øverst på skærmen. Tryk på RADIO eller på funktionsknappen Band og på FM eller AM i pop-upvinduet for at ændre frekvensområdet. Det aktuelle frekvensområde bliver vist øverst til venstre på skærmen. Skift af radiostation Hvis du trykker på pileknapperne på displayet i hovedmenuen RADIO, skifter du til den forrige eller næste station. Valg af radiostation fra stationsliste Tryk på funktionsknappen Station list for at få vist en liste med alle de radiostationer, der kan modtages, på det pågældende tidspunkt. Listen springer direkte til visningen af den radiostation, du hører på det pågældende tidspunkt. Vælg den ønskede station ved at trykke på den. Hvis du ikke betjener radioen i ca. 20 sek., lukkes stationslisten automatisk. Funktionsknapper i hovedmenuen Radio 1... til...42 stationsknapper til at gemme eller kalde en gemt radiostation frem med Band knap til valg af det ønskede frekvensområde Station list åbner listen over radiostationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt Presets åbner listen over gemte radiostationer Extras knap til at kalde SCAN-funktionen Scan frem med eller til at få vist radioteksten Radio text med Man. åbner frekvenserne i det indstillede frekvensområde Sådan søges der efter radiostationer, og sådan gemmes de Manuel søgning Drej på indstillingsknappen 2 i hovedmenuen RADIO, eller tryk på funktionsknappen Man.. Nederst på skærmen vises en skala for det valgte frekvensområde. Grundindstilling 5

8 Tryk et kort øjeblik på indstillingsknappen for at afslutte det manuelle frekvensvalg og få vist funktionsknapperne igen. Sådan gemmes radiostationer på en vist stationsknap Hold en af de seks viste stationsknapper 1... til 6... i hovedmenuen RADIO trykket ind, indtil du hører et signal. Radiostationen, du hører på det pågældende tidspunkt, er derefter gemt på denne stationsknap. Sletning af radiostationer fra hukommelseslisten Tryk på funktionsknappen Presets i hovedmenuen RADIO for at åbne hukommelseslisten. Tryk på funktionsknappen Delete efter stationen, du vil slette. Bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål ved at trykke på funktionsknappen Delete for at slette stationen definitivt fra hukommelseslisten. Hvis radiostationen, du hører på det pågældende tidspunkt, allerede er gemt i hukommelseslisten, vises nummeret på pladsen efter angivelsen af frekvensområdet (FM eller AM). I menuen Setup radio kan du bestemme, hvilke seks stationsknapper der skal vises i hovedmenuen RADIO. SCAN-funktion Stationerne fra et frekvensområde kan afspilles efter hinanden et kort øjeblik (i 10 sek.). Tryk på indstillingsknappen 2 ; radioen søger automatisk efter alle tilgængelige stationer i det aktuelle frekvensområde. Alternativt kan du trykke på funktionsknappen Extras og på Scan i pop-up-vinduet. Mens SCAN-funktionen kører, skifter funktionsknappen Extras til Scan. Tryk igen på indstillingsknappen 2 eller på funktionsknappen Scan for at afslutte scan-funktionen ved den radiostation, du hører på det pågældende tidspunkt. RDS-funktioner Aktivering og deaktivering af radiotekst Tryk på knappen Extras og derefter på funktionsknappen Radio text i hovedmenuen RADIO. I stedet for de seks stationsknapper bliver der nu åbnet et vindue nederst på displayet, hvor radioteksten bliver vist. Stationsknapperne kan først vises igen, når vinduet, som viser radioteksten, ikke længere kan ses. Tryk et kort øjeblik i radiotekstens visningsvindue. Alternativt kan du trykke på funktionsknappen Extras og på den fremhævede funktionsknap Radio text i pop-up-vinduet. RDS (Radio Data System) er et system, der overfører programinformationer og ekstra tjenester, hvilket blandt andet muliggør en automatisk stationssøgning. Hvis du hører en radiostation, der benytter RDS, og der er tilstrækkeligt god modtagelse, bliver stationens navn vist i stedet for stationsfrekvensen. Hvis en radiostation sender ekstra informationer via RDS-funktionen, mens en station gemmes, kan det ske, at navnet på radiostationen efterfølgende ikke vises korrekt på stationslisten. Funktionen trafikmeldinger Tryk på knappen TP for at aktivere eller deaktivere trafikmeldingerne. Visningen TP sammen med et stationsnavn (fx på stations- eller hukommelseslisten) betyder, at stationen sender trafikmeldinger. Uafhængigt af hvilken radiostation du hører, sørger en ekstra modtager i systemet for, at der altid modtages en station med trafikmeldinger, sålænge trafikmeldingerne er aktiveret. Hvis TP-funktionen fungerer, vises TP øverst til højre i displayet. Hvis det skulle ske, at der ikke kan modtages nogen station med trafikmeldinger, fx fordi der er generel støj på radiomodtagelsen, bliver No TP vist i stedet for TP. Vær opmærksom på, at parkeringshuse, tunneler, høje bygninger eller bjerge kan forstyrre radiosignalet så meget, at modtagelsen helt går tabt. Indgående trafikmelding Et pop-up-vindue åbnes, mens en trafikmelding bliver afspillet. Hvis du ønsker af afbryde afspilningen af en trafikmelding, skal du trykke på funktionsknappen Cancel i pop-up-vinduet Traffic announcement. Trafikmeldingerne er alligevel fortsat aktiveret, og en ny trafikmelding vil igen blive afspillet i audiofunktionen. Hvis du trykker på funktionsknappen TP deaktiv., bliver trafikmeldingerne deaktiveret permanent. 6 Grundindstilling

9 Hukommelse til trafikmeldinger Automatisk optagelse af trafikmeldinger Når trafikmeldingerne er aktiveret, og en station med trafikmeldinger er klar til modtagelse, bliver indgående trafikmeldinger optaget, så længe tændingen er tilsluttet. På den måde kan du altid få informationer om den aktuelle trafiksituation, også hvis du har slukket radioen i længere tid under kørsel. Hvis du parkerer bilen (tænding afbrudt), mens en station med trafikmeldinger er klar til modtagelse, og trafikmeldingerne er aktiveret, bliver indgående trafikmeldinger fra denne station optaget i 2 timer. Når du afbryder tændingen, får du i ca. 5 sek. vist den aktuelle station med trafikmeldinger, som der vil blive optaget trafikmeldinger fra i de næste 2 timer. I løbet af denne visning på 5 sek. kan du vælge en anden station med trafikmeldinger, som der skal optages fra, med pileknapperne på systemet. Hvis modtagelsen af den indstillede station med trafikmeldinger bliver for dårlig på grund af ydre påvirkninger, mens bilen er parkeret, søger systemet automatisk efter en anden station med trafikmeldinger. Der kan maksimalt optages ni trafikmeldinger med en samlet længde på op til 4 min. Hvis hukommelsen til akustiske meldinger er fuld, bliver den ældste melding altid overskrevet. TIM-optagelsestidspunkter Du har desuden mulighed for at indstille to TIM-optagelsestidspunkter, hvor systemet skal optage trafikmeldinger, også når bilen er parkeret. Radioen starter på det indstillede TIM-optagelsestidspunkt med at optage alle indgående trafikmeldinger fra den indstillede station med trafikmeldinger. Hvis du fx hver dag kører i bilen til arbejde på bestemte tidspunkter, skal du kun indtaste cirkastarttidspunktet. Radioen starter med at optage 90 min. før det indstillede starttidspunkt og afslutter optagelsen 30 min. efter starttidspunktet. Det giver dig mulighed for at aflytte de seneste trafikmeldinger og tilpasse din rute efter den aktuelle trafiksituation, inden du kører. Anvisning Hvis en melding varer længere end 4 min., bliver starten overskrevet. Hvis bilen ikke bliver brugt i mere end 3 dage, bliver der for at skåne bilens batteri ikke optaget flere trafikmeldinger. Afspilning af trafikmeldinger Tryk på knappen TIM for at aflytte de gemte trafikmeldinger. Afspilningen starter med den senest optagede trafikmelding og fortsætter indtil den ældste optagede trafikmelding. Tryk på knappen for at skifte til starten af den trafikmelding, du hører på det pågældende tidspunkt. For at springe en trafikmelding over skal du trykke på knappen. Du afbryder afspilningen ved at trykke på knappen. Knappen skifter til. Hvis du trykker på knappen, fortsætter afspilningen fra det sted, der er nået til. Mediefunktion Hovedmenuen MEDIA Sådan kaldes hovedmenuen MEDIA frem, og sådan skiftes mediekilde Hvis du trykker på knappen MEDIA, fortsættes afspilningen af den senest afspillede audiokilde. Hvis der på det pågældende tidspunkt kan vælges flere audiokilder i systemet, skifter du mellem de seneste audiokilder med kategoriknappen MEDIA. Hvis du vælger en mediekilde igen, der har været afspillet tidligere, fortsætter afspilningen det sted, der er nået til. Hvis en mediekilde ikke kan vælges på det pågældende tidspunkt, fx fordi der ikke er sat et medium i (fx intet hukommelseskort), vises funktionsknappen med grå baggrund: Funktionsknapper til styring af de aktuelle audiokilder hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det aktuelle nummer eller kapitel, og trykker du igen, springer du til starten af det forrige nummer eller kapitel. hvis du trykker et kort øjeblik, springer du til starten af det næste nummer eller kapitel. pause: Afspilningen afbrydes på det aktuelle sted, og symbolet skifter til. Hvis du trykker på, fortsætter afspilningen fra dette sted. Mulige audiokilder i menuen MEDIA CD skifter til cd'en, der senest blev afspillet, fra den interne cd-skifter Grundindstilling 7

10 SD card skifter til et isat hukommelseskort AUX skifter til en tilsluttet audiokilde. Betjeningen af en eksternt tilsluttet audiokilde er kun mulig i begrænset omfang og afhænger meget af tilslutningens type. BT-audio skifter til telefonen trådløs mp3-overførsel fra telefonforberedelsen Ekstra funktionsknapper i hovedmenuen MEDIA Scan starter SCAN-funktionen (Scan). Hvis funktionsknappen Scan allerede vises, er SCAN-funktionen startet. Tryk på knappen for at afslutte. Mix starter afspilningen i tilfældig rækkefølge Mix. Hvis funktionsknappen Mix allerede vises, er afspilningen i tilfældig rækkefølge startet. Tryk på funktionsknappen for at afslutte. Repeat åbner pop-up-vinduet til aktivering af gentagelsesfunktionen. Desuden fastlægges det, om det kun er det aktuelle Track eller den aktuelle CD eller i mp3-funktionen den aktuelle Folder, der skal gentages. Selection åbner listen med numrene på den aktuelle mediekilde for at vælge et andet nummer eller en anden kilde Isætning og udtagning af hukommelseskort Isætning af hukommelseskort Skub hukommelseskortet ind i åbningen til hukommelseskort med det afskårne hjørne fremad mod højre, indtil det går i hak. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af hukommelseskort Hvis du trykker på det isatte hukommelseskort, så du kan mærke fjederens modstand, bliver hukommelseskortet kørt ud igen. Der kan kun læses mp3-filer og ubeskyttede wma-filer fra sd-kortet. Andre data bliver ignoreret. Tomt hukommelseskort eller data, der ikke kan læses Hvis du sætter et hukommelseskort i, som der ikke er gemt audiofiler på, skiftes der ikke til hukommelseskortfunktionen efter indlæsningen. Funktionsknappen SD card bliver ved med at være inaktiv i den øverste linje på displayet i menuen MEDIA, og funktionen kan ikke vælges. Isætning og udtagning af cd Isætning af cd Tryk på /. Vælg position til isætning af cd'en i den interne cd-skifter. Vent, indtil Please insert CD. bliver vist. Skub en cd med tekstsiden opad ind i cd-åbningen, indtil den automatisk bliver trukket ind. Afspilningen starter automatisk. Udtagning af cd Tryk på knappen / ; cd'en bliver skubbet ud. Hvis en cd, som er kørt ud, ikke tages helt ud, bliver den af hensyn til sikkerheden kørt ind igen efter ca. 10 sek. Wma-filer (windows media audio) Audiofiler, der er blevet komprimeret via Windows Media Audio, kan også være beskyttet ophavsretligt via DRM-proceduren (Digital Rights Management). Sådanne wma-filer bliver ikke understøttet af systemet. Valg af cd fra cd-skifter Tryk på knappen MEDIA for at åbne hovedmenuen MEDIA. Hvis systemet ikke allerede er i cd-funktion, skal du trykke på funktionsknappen CD i den øverste linje på displayet. Tryk på funktionsknappen Selection for at få vist listen med numrene på cd'en, der afspilles på det pågældende tidspunkt. Tryk flere gange på funktionsknappen, indtil cd-valgmenuen bliver vist. Tryk på CD 1: til CD 6: for at starte afspilningen af den pågældende cd. Hvis du vælger den cd, der afspilles på det pågældende tidspunkt, ved at trykke på den i cd-valgmenuen, åbnes listen med numrene. En cd-plads, hvorpå der ikke er nogen cd, er markeret med Empty, og funktionsknappen vises som inaktiv. Du kan se øverst i venstre side af displayet i hovedmenuen MEDIA, hvilken cd der afspilles på det pågældende tidspunkt. 8 Grundindstilling

11 Mix afspilning i tilfældig rækkefølge; numrene bliver afspillet i tilfældig rækkefølge. Scan scanning af cd. Af hvert nummer afspilles de første 10 sek. Anvisning Cd'er, der ikke kan læses af cd-skifteren, kan heller ikke vælges i cd-valgmenuen i radioen (visning: Empty). Valg af nummer Tryk på kategoriknappen MEDIA for at skifte til hovedmenuen MEDIA. Audio-cd: valg af nummer Tryk på funktionsknappen Selection for at få vist listen med numrene på audiocd'en, der afspilles på det pågældende tidspunkt. Nummeret, der afspilles, bliver fremhævet. Vælg et nummer fra listen over numre ved at trykke på funktionsknappen Track.... Mp3-filer: valg af nummer Tryk på funktionsknappen Selection for at få vist nummeret, der afspilles på det pågældende tidspunkt, på listen over numre og eventuelt undermapperne, der findes i denne mappe. Nummeret, der afspilles, bliver fremhævet. Vælg et andet nummer ved at trykke på det. Hvis nummeret, du søger, findes i en anden mappe, skal du først søge i mappestrukturen. Tryk på en filmappe for at åbne den (på billedet: F1.1.1 ). Tryk på funktionsknappen for at åbne den overordnede mappe. Gentagelse af nummer Tryk på funktionsknappen Repeat. Tryk på Track i pop-up-vinduet for at gentage det aktuelle nummer automatisk, når det er slut. Hvis du trykker på CD (audio-cd-funktion) eller Folder (mp3-funktion) i pop-upvinduet, bliver nummeret på den aktuelle cd eller i den aktuelle mappe automatisk gentaget. Anvisning Du kan skifte nummer i menuen MEDIA ved at dreje på indstillingsknappen 8. Hvis der bliver afspillet et medium i den interne cd-afspiller, bliver CD int. vist øverst til venstre på displayet. Navnet på kunstneren, albummet og nummeret kan vises ved afspilning af mp3-filer, hvis disse informationer findes som id3-tag. Hvis der ikke er noget id3- tag, vises mappe- eller filnavnet. Nogle audio-cd'er understøtter cd-tekst. I stedet for Track bliver navnet på nummeret vist ved disse cd'er. Generelle anvisninger vedr. mp3-funktionen Krav til mp3-filer og -medier Cd-rom, cd-r, cd-rw med en kapacitet på 650 MB og 700 MB Cd'erne skal opfylde standarden ISO 9660, level 2, og Joliet-filsystemet (single session og multisession). Filnavne må ikke være længere end 64 tegn. Mappestrukturen er begrænset til højst otte mappeniveauer. Navnet på kunstneren, titlen på albummet og nummeret kan vises ved afspilning af mp3-filer, hvis disse informationer findes som id3-tag. Hvis der ikke er noget id3-tag, vises mappe- eller filnavnet. Afspilningslister understøttes ikke. Wma-filer (Windows Media Audio) kan også afspilles, hvis de ikke også er beskyttet ophavsretligt via DRM-proceduren (Digital Rights Management). Sådanne wma-filer bliver ikke understøttet af systemet. Bitrate (datastrøm pr. tidsenhed) Systemet understøtter mp3-filer med bitrater på kbit/s samt mp3-filer med variabel bitrate. Angivelsen af spilletiden kan være unøjagtig ved filer med variabel bitrate. Anvisninger vedr. anvendelse af cd'er Hop i afspilningen Dårlige veje og kraftige vibrationer kan få afspilningen til at hoppe. Dannelse af kondens Når det er koldt, og når det regner, kan der dannes dug (kondens) i cd-afspilleren. Dette kan få afspilningen til at hoppe eller helt forhindre afspilningen. I sådanne tilfælde skal du vente, til fugten er fordampet. Grundindstilling 9

12 Anvisninger vedr. pleje af cd'er Hvis en cd er snavset, må den aldrig rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter med en blød, fnugfri klud. Kraftigt snavs anbefaler vi, at du fjerner med almindeligt cd-rengøringsmiddel. Heller ikke her må cd'en rengøres med cirkulære bevægelser, men fra midten og udefter, og efterfølgende skal man lade den tørre. PAS PÅ Cd-afspilleren er et laserprodukt i klasse 1. Hvis du åbner den, kan der være fare for kvæstelser på grund af usynlig laserstråling. Cd-afspilleren indeholder ingen dele, som du skal vedligeholde eller selv kan reparere. Henvend dig derfor altid til et værksted, hvis der foreligger en mekanisk fejl, eller cd-afspilleren skal repareres. FORSIGTIG Anvend aldrig væsker som benzin, fortynder eller rengøringsmiddel til lp-plader, da cd'ens overflade ellers kan blive beskadiget! Udsæt aldrig cd'erne for direkte sol! Skriv aldrig på cd'erne, og sæt aldrig mærkater på dem! Anvisning Hvis en cd er snavset eller beskadiget, kan der være problemer med at læse informationerne på den. Hvor svært det er for systemet at læse informationerne, afhænger af hvor snavset cd'en er, og hvor stor den mekaniske beskadigelse er. Hvis der er kraftige ridser i cd'en, vil der opstå læsefejl, som kan medføre, at cd'en enten hopper eller kører i hak. Alle cd'er skal behandles med omhu og altid opbevares i et beskyttende omslag eller etui. Eksterne kilder AUX-indgang AUX-indgangen til eksterne audiokilder er placeret under armlænet til forsæderne. Du aktiverer AUX - indgangen ved at trykke på knappen MEDIA og efterfølgende trykke på funktionsknappen AUX. Eksterne audiokilder, som er tilsluttet til AUX-indgangen, kan ikke betjenes via radioen. Indgangen MDI multimediestikdåse (MEDIA) Indgangen til eksterne audiokilder MDI er placeret under armlænet til forsæderne, i handskerummet i passagersiden eller i et opbevaringsrum i midterkonsollen (afhængigt af bilmodellen). Du aktiverer MDI-indgangen ved at trykke på knappen MEDIA og efterfølgende trykke på funktionsknappen MDI. Audiofiler i mp3-, wma-, ogg-vorbis- og aac-format på eksterne medier, der er tilsluttet til MDI-indgangen, kan afspilles via radioen. Eksterne audiokilder, som er tilsluttet til MDI-indgangen, kan betjenes via radioen. Det er muligt at afspille eksterne audiokilder i bilen via radioens højttalere. Du kan til enhver tid vælge en anden audiokilde på radioens betjeningspanel. Så længe den eksterne audiokilde ikke er slukket, fortsætter den i baggrunden. Hvordan du betjener den eksterne audiokilde, er beskrevet i betjeningsvejledningen fra den pågældende producent. Hvis der også er monteret en MEDIA -stikdåse, vises knappen MDI i stedet for funktionsknappen AUX i audiomenuen. Vær opmærksom på, at en audiokilde, der er tilsluttet til AUX-stikdåsen, kun kan afspilles, hvis der på samme tid ikke er tilsluttet et medium til MDI-indgangen. Til AUX-stikdåsen skal 3,5-mm standard-jack-stikket anvendes. Hvis den eksterne audiokilde ikke har et sådant stik, skal du avende en adapter. Tilpasning af lydstyrke for en ekstern audiokilde Lydstyrken for den eksterne audiokilde kan reguleres med knappen til lydstyrkeregulering på radioen. Afhængigt af den tilsluttede audiokilde kan du ændre udgangslydstyrken på den eksterne audiokilde. Desuden kan du ændre den eksterne audiokildes indgangsfølsomhed for at tilpasse den eksterne audiokildes lydstyrke til de andre audiokilders lydstyrke eller for at undgå dårlig lyd. Adapter Du har brug for en speciel adapter for at kunne tilslutte audiokilder via indgangen MDI. Vi anbefaler, at du køber en adapter til tilslutning af USB-apparater, apparater med mini-usb-udgang eller en ipod hos en autoriseret ŠKODA partner. 10 Grundindstilling

13 Betingelser for korrekt tilslutning Der kan kun tilsluttes USB-apparater med specifikation 2.0. Versionen af filallokeringstabellen FAT (File Allocation Table) for det tilsluttede apparat skal være FAT16 (< 2 GB) eller FAT32 (> 2 GB). Ved afspilning af musikfiler på et apparat med en harddisk (HDD), hvor der ligger meget store mængder data, kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Ved afspilning af musikfiler på et apparat med en kompleks mappestruktur kan der gå lang tid, når oversigten over musikfiler indlæses. Mappestrukturen på det tilsluttede apparat bør ikke indeholde mere end otte niveauer. En mappe bør ikke indeholde mere end 1000 filer. Ved tilslutning af apparatet må der ikke anvendes USB-forlængerkabler eller USB-fordelere (HUB). PAS PÅ Eksterne audiokilder må aldrig lægges på instrumentpanelet. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Eksterne audiokilder må aldrig placeres i nærheden af airbaggene. Hvis airbaggen udløses, vil de kunne blive slynget tilbage i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Under kørsel må du ikke holde den eksterne audiokilde i hænderne eller lægge den på lårene. I tilfælde af en pludselig manøvre vil de kunne blive slynget frem i kabinen og forårsage kvæstelser på personerne i bilen. Tilslutningskablet til den eksterne audiokilde skal altid placeres, så det ikke er i vejen under kørslen. FORSIGTIG AUX-stikdåsen må kun anvendes til audiokilder! Anvisning Den eksterne audiokilde, der er tilsluttet via AUX, kan kun anvendes, hvis der ikke samtidig er tilsluttet et apparat via MDI. Hvis der via AUX-indgangen er tilsluttet en ekstern audiokilde, som er udstyret med en adapter til ekstern strømforsyning, kan det ske, at audiosignalet bliver forstyrret. Det afhænger af den anvendte adapters kvalitet. Højttalerne i bilen er afstemt efter, at radioen har en udgangseffekt på 4x20 W. Hvis bilen er udstyret med et soundsystem, er højttalerne afstemt efter forstærkerens udgangseffekt på 4x40 W + 6x20 W. SETUP Hovedmenuen Setup Tryk på kategoriknappen SETUP for at skifte til hovedmenuen Setup. Vælg den kategori, du vil foretage indstillinger eller ændringer i, ved at trykke på den. Tryk på funktionsknappen for at komme tilbage til den senest valgte menu. Oversigt over indstillingsmenuerne Radio indstilling af pileknappernes funktion i radiofunktionen, af de viste hukommelsesknapper, af hukommelseslisten og af trafikmeldingerne Media indstilling vedr. afspilning og visning af mp3-filer og tilslutning eller afbrydelse af eksterne audiokilder System ændring af systemindstillinger som sprog og klokkeslæt samt nulstilling eller sletning af udførte og gemte indstillinger i visse kategorier Traffic info. valg af foretrukken TMC-radio og fastlæggelse af område for TMCtrafikmeldinger Display indstilling af skærmens lysstyrke, dag-/natdesign for kortvisningen og til-/fravalg af tastelyde ved tryk på knapper Telephone opdatering af systemets telefonbog, sletning af alle opkaldslister og redigering af optagede genvejsknapper Radioindstillinger Kald menuen Setup radio frem ved at trykke på kategoriknappen SETUP og funktionsknappen Radio. Activate AF Funktionen for alternativ frekvens (AF) sørger for, at den frekvens, der modtages bedst for den valgte station, automatisk indstilles. Lyden fra radioafspilningen kan meget kortvarigt blive afbrudt under søgningen efter den frekvens, der bedst kan modtages. Hvis der ikke findes nogen alternativ frekvens for den indstillede station, og stationen ikke længere modtages i en tilfredsstillende kvalitet, skal du vælge en anden station. Grundindstilling 11

14 RDS Regional Nogle radiostationers programmer bliver på nogle tidspunkter opdelt i regionale programmer. Derfor kan der i enkelte regioner udsendes regionalprogrammer fra en station med forskelligt indhold til de forskellige regioner. Systemet forsøger først udelukkende at indstille alternative frekvenser fra den valgte station. Hvis kvaliteten dog er så ringe, at programmet er ved at falde ud, accepterer systemet frekvenser fra en beslægtet station. Seek mode Indstilling af den kilde, hvorfra stationerne skal vælges i radiofunktionen Station list åbner listen over radiostationer, der kan modtages på det pågældende tidspunkt Preset list viser kun de stationer, som befinder sig i stationshukommelsen Preset list Valg af de stationsknapper, du vil have vist Delete preset list Sletning af hukommelsesliste Foretrukken TMC-station Hvis den foretrukne TMC-station ikke længere kan modtages, søger systemet automatisk efter den TMC-station, der har den bedste modtagelse i det område, du kører i. I Setup radio vises, hvilken TMC-station der for øjeblikket modtages meldinger fra. Indstillinger for trafikmeldinger Kald menuen TIM settings frem ved at trykke på kategoriknappen SETUP og funktionsknappen Traffic info.. Tryk i venstre side på visningen af et TIM-optagelsestidspunkt for at åbne menuen Setup of recording times. Tryk i menuen Setup of recording times et kort øjeblik på pileknapperne eller på displayet, under visningen af timerne eller minutterne, for at ændre den pågældende tidsenhed trinvis nedad eller opad. Hold den pågældende pileknap inde for at ændre tidsenheden løbende. Slip knappen, når den ønskede værdi er nået. Tryk på funktionsknappen for at gemme det viste TIM-optagelsestidspunkt og gå ud af menuen Setup of recording times. På den måde kan du indstille de to ønskede TIM-optagelsestidspunkter. Du aktiverer eller deaktiverer det ønskede TIM-optagelsestidspunkt ved at trykke på funktionsknappen Active. Hvis tjekboksen er aktiveret, er det TIMoptagelsestidspunkt, der står ved siden af, aktiveret. Systemet starter med at optage 90 min. før det indstillede starttidspunkt og afslutter optagelsen 30 min. efter starttidspunktet. Medieindstillinger Kald menuen Setup Media frem ved at trykke på kategoriknappen SETUP og funktionsknappen Media. Funktionsknapper i menuen Setup Media Activate AUX input til afspilning af en ekstern audiokilde BT audio autoplay muliggør trådløs overførsel af mp3-filer til telefonforberedelsen Hide artist/track name i henhold til indstillingerne vises navnet på nummeret og kunstneren eller blot fil- og mappenavnet i forbindelse med afspilning af audiocd'er med cd-tekst og i mp3-funktionen. Scan/Mix/Repeat including subfolders afspiller alle mp3-filer, der er gemt i mapper og undermapper, efter hinanden i rækkefølgen på det afspillede medium AUX input level AUX-IN-stikdåsens indgangsfølsomhed i forbindelse med tilpasningen af lydstyrken for en tilsluttet ekstern audiokilde kan tilpasses til de andre audiokilder i tre trin. Tryk på funktionsknappen AUX input level, og vælg den ønskede indgangsfølsomhed i pop-up-vinduet. Hvis der også er monteret en multimediestikdåse MEDIA-IN, gælder denne indstilling også for audiokilder, der er tilsluttet via multimediestikdåsen. Systemindstillinger Kald menuen Setup system frem ved at trykke på kategoriknappen SETUP og funktionsknappen System. Manuel ændring af systemsprog Tryk på funktionsknappen Language, og vælg det ønskede sprog i pop-up-vinduet. Systemsproget er normalt fastsat på baggrund af det sprog, der er indstillet i kombiinstrumentet, Automatic. Hvis du ønsker det, kan der dog som beskrevet vælges et andet sprog til radioen. Tilbagestilling af systemet til fabriksindstillinger Tryk på funktionsknappen Factory settings. 12 Grundindstilling

15 Hvis du bekræfter det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål, bliver systemet stillet tilbage til udleveringstilstanden, og alle gemte data bliver slettet. Lys i betjeningsknapper Tryk på funktionsknappen Illumination. Du kan tænde 2 eller slukke 1 lyset i betjeningsknapperne 1 og 2, når tændingen er tilsluttet. Visning af indstilling til Climatronic-enheden Tryk på funktionsknappen Climate displays. Du kan aktivere eller deaktivere visningen af Climatronic-værdierne. Telefonindstillinger Kald menuen Setup telephone frem ved at trykke på kategoriknappen SETUP og funktionsknappen Telephone. Opdatering af telefonbogen i systemet Tryk på funktionsknappen Update telephone book for at opdatere systemet med alle de ændringer, der er blevet foretaget i mobiltelefonens eller SIM-kortets telefonbog siden seneste tilslutning. Dette kan tage et par minutter. Bekræft det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål. Mens indholdet bliver opdateret, kan det gamle indhold i telefonbogen fortsat vælges på systemet. Følg i den forbindelse den instruktionsbog, der er gældende for din bil. Sletning af opkaldslister Tryk på funktionsknappen Delete call lists. Hvis du bekræfter det efterfølgende sikkerhedsspørgsmål med Delete, slettes de gemte telefonnumre for alle foretagne og ubesvarede opkald i systemet. Redigering af optagede genvejsknapper Tryk på funktionsknappen Speed dial for at redigere de optagede genvejsknapper. I den efterfølgende menu skal du vælge den genvejsknap, du ønsker at redigere, ved at trykke på den. Ændr registreringen som beskrevet. Telefonfunktion Hovedmenuen TELEPHONE Tilslut din mobiltelefon til mobiltelefonforberedelsen ved at følge den instruktionsbog, der gælder for din bil. Tryk på kategoriknappen PHONE for at skifte til hovedmenuen TELEPHONE. Efter tilkoblingen varer det nogle minutter, inden indholdet i telefonbogen i den forbundne mobiltelefon kan anvendes via radioen. Funktionsknapper i hovedmenuen PHONE besvarelse af opkald, foretagelse af opkald eller opkald på hold. I hovedmenuen PHONE vises opkaldslisten, når du har trykket på knappen. afslutning af en samtale eller afvisning af et opkald SOS etablerer efter yderligere bekræftelse forbindelse til et nødopkaldsnummer. Denne funktion er også mulig uden en tilsluttet mobiltelefon. Det er imidlertid en forudsætning, at der kan etableres forbindelse via et mobiltelefonselskab. Mobile box og Preset 2 til Preset 6 genvejsknapper; der kan gemmes et telefonnummer på hver af knapperne [:::] åbner taltastaturet, så du kan indtaste et telefonnummer Call list åbner et pop-up-vindue til valg af en opkaldsliste. Det er kun muligt at vise opkaldslister med ubesvarede, udgående eller besvarede opkald, der er blevet foretaget i mobiltelefonforberedelsen. Extras og Conference details, Hands-free off eller Microphone off afbryder mikrofonen under en samtale. Når mikrofonen er afbrudt, kan samtaler, der foregår i bilen, ikke høres af modparten. åbner telefonbogen i den tilsluttede mobiltelefon, så du kan vælge et telefonnummer Indtastning af telefonnummer Indtastning af og opkald til nummer Tryk på funktionsknappen [:::] i hovedmenuen PHONE for at få vist taltastaturet til indtastning af et telefonnummer. Tryk på en af de viste talknapper for at overføre det det pågældende tal til linjen. Grundindstilling 13

16 Du kan slette tegnene på linjen fra venstre mod højre ved at trykke på funktionsknappen. Tryk på funktionsknappen, når det ønskede nummer vises på linjen. Der bliver etableret forbindelse til det indtastede telefonnummer. Når du skal indtaste landekoden, kan du indtaste tegnet + i stedet for de første to cifre (fx 00). For at gøre dette skal du holde funktionsknappen 0 med den lille trekant nede, indtil der bliver vist et pop-up-vindue med funktionsknapperne 0 og +. Overfør det ønskede tegn til linjen ved at trykke på det. Pop-up-vinduet lukker. Hvis du ikke foretager et valg, lukker pop-up-vinduet automatisk efter nogle sekunder. Stjerne- og firkantknapperne, * og #, har samme funktion som på et telefontastatur. Disse tegn bliver primært anvendt i forbindelse med angivelse af lydsignaler under opkald. Telefonbog Åbning af telefonbogen Tryk på funktionsknappen nederst i højre side i hovedmenuen PHONE for at åbne telefonbogen. Opkald til et nummer fra telefonbogen Flyt scroll-knappen nedad i scroll-panelet for at få vist flere registreringer i menuen Telephone book. Tryk på funktionsknappen Search for at vælge en telefonbogskontakt via et søgefelt. Tryk på en telefonbogskontakt i venstre spalte. Der bliver etableret forbindelse til det første af de numre, der er gemt under denne kontakt i telefonbogen. Visning af informationer til en telefonbogskontakt Tryk på funktionsknappen til højre for den telefonbogskontakt, du vil have vist. De telefonnumre, der er gemt under denne kontakt, bliver vist. Hvis du trykker på et telefonnummer, bliver der etableret forbindelse til dette telefonnummer. Søgning efter kontakt i telefonbog Tryk på funktionsknappen Search i menuen Telephone book for at vælge en telefonbogskontakt via et søgefelt. Tryk på et tegn, der kan vælges på tastaturet, for at overføre dette til linjen. Tryk på funktionsknappen for at åbne indtastningsskærmbilledet til tal og specialtegn. Tryk på A-Z for at skifte til indtastningsskærmbilledet til bogstaver igen. Du sletter tegn på linjen fra markørens position fra venstre mod højre ved at trykke på funktionsknappen. Hvis du trykker på knappen, bliver der etableret forbindelse til det første af de numre, der i telefonbogen er gemt under det navn, der står på linjen. Store og små bogstaver har ingen betydning i forbindelse med søgning efter en telefonbogskontakt. Redigeringsfelt: visning af specialtegn Nogle bogstaver er også markeret med en lille trekant. Dette betyder, at der kan vælges specialtegn til dette bogstav. Hold den pågældende knap trykket ind, indtil der bliver vist et pop-up-vindue med disse specialtegn. Overfør det ønskede tegn til linjen ved at trykke på det. Popup-vinduet lukker. Hvis du ikke foretager et valg, lukker pop-up-vinduet automatisk efter nogle sekunder. Tilpasning af telefonnummer Åbn visningen af et telefonnummer fra telefonbogen eller fra en opkaldsliste som beskrevet i det pågældende kapitel. Tryk på pileknapperne eller for at flytte markøren på linjen. Tryk på et tegn, der bliver vist på tastaturet, for at indsætte det efter markøren på linjen. Tryk på funktionsknappen for at etablere forbindelse til det viste telefonnummer. Opkaldslister Der bliver udelukkende gemt telefonnumre fra ubesvarede, udgående og besvarede opkald, der er blevet foretaget via mobiltelefonforberedelsen i bilen. De opkaldslister, der er gemt i en mobiltelefon, bliver ikke overført til bilen. Tryk på funktionsknappen Call list i hovedmenuen PHONE. I pop-up-vinduet skal du vælge den opkaldsliste, som du vil vælge et telefonnummer fra, ved at trykke på den. Den pågældende liste bliver vist. Telefonnumre, der er registreret i telefonbogen, bliver vist med det navn, kontakten er gemt under. 14 Grundindstilling

17 Du kan få vist yderligere informationer om det gemte telefonnummer ved at trykke på funktionsknappen. Missed calls viser en liste over ubesvarede opkald via mobiltelefonforberedelsen Dialled numbers viser en liste over de telefonnumre, der er blevet forsøgt at etablere forbindelse til med mobiltelefonforberedelsen Received calls viser en liste over besvarede opkald via mobiltelefonforberedelsen Hvis et telefonnummer i en opkaldsliste er gemt i telefonbogen, vises det med det navn, det er gemt under i telefonbogen. Indgående opkald, der er blevet afvist med funktionsknappen, bliver gemt i opkaldslisten for besvarede opkald. Opkaldslisterne er altid relateret til en brugerprofil, og de bliver kun vist, hvis det pågældende SIM-kort igen er forbundet med mobiltelefonforberedelsen. Genvejsknapper Efter den første tilslutning med din mobiltelefons SIM-kort er alle genvejsknapperne stadigvæk ledige, når hovedmenuen PHONE kaldes frem første gang. Ibrugtagning af ledige genvejsknapper Hvis du trykket på en ledig genvejsknap et kort øjeblik, åbnes menuen Speed dial til indtastning af navn og telefonnummer. Tryk på funktionsknappen Name for at åbne et indtastningsfelt til indtastning af et navn. Tryk på funktionsknappen Number. Der åbnes et indtastningsskærmbillede til indtastning af et telefonnummer. Tryk på funktionsknappen Call lists eller Telephone book for at vælge et telefonnummer fra den pågældende liste til denne genvejsknap. Tryk på funktionsknappen for at slette indtastningerne på alle linjerne på en gang efter at have bekræftet handlingen med OK. Når du er færdig med din indtastning i menuen Speed dial, skal du trykke på funktionsknappen OK. Det indtastede navn bliver vist i genvejsknappen i hovedmenuen PHONE. Det indtastede telefonnummer er gemt på genvejsknappen. Etablering af forbindelse via genvejsknap Tryk et kort øjeblik på en optaget genvejsknap for at etablere forbindelse til det telefonnummer, der er gemt på genvejsknappen. Redigering af optagede genvejsknapper Hvis en optaget genvejsknap skal ændres, skal du trykke på den pågældende genvejsknap, indtil menuen Speed dial bliver åbnet til redigering. De optagede genvejsknapper bliver ved med at være gemt i systemet, men bliver først vist igen, når det tilhørende SIM-kort forbindes med mobiltelefonforberedelsen igen. Genvejsknappen Mobile box Der er heller ikke gemt noget telefonnummer på genvejsknappen Mobile box fra fabrikken, da nummeret afhænger af det enkelte mobiltelefonselskab og det enkelte land. Navnet på genvejsknappen er dog fastlagt, og det kan ikke ændres. Her bør du gemme nummeret på din telefonsvarer, så du hurtigt kan aflytte beskeder på telefonsvareren. Redigeringsfelt: andre indtastningsmuligheder skifter fra store til små bogstaver og omvendt åbner redigeringsfeltet til indtastning af tal og specialtegn. Knappen skifter til A-Z. Tryk på A-Z for at skifte til redigeringsfeltet til bogstaver igen. mellemrumsknap, til indtastning af mellemrum eller bevægelse af cursoren på linjen mod venstre eller mod højre sletter tegn på linjen fra højre mod venstre fra cursorens position Telefonsamtale Hvis du har påbegyndt etablering af en forbindelse til et telefonnummer eller har besvaret et opkald, skifter hovedmenuen PHONE til visningen Phone conversation. Indgående telefonopkald På skærmen bliver et indgående telefonopkald vist med Incoming call samt telefonnummeret på den person, der ringer op. Hvis nummeret på den person, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises navnet på den person, der ringer op, i stedet for nummeret. Tryk på funktionsknappen for at besvare opkaldet. Tryk på funktionsknappen for at afvise opkaldet. Under en telefonsamtale Hvis du under en telefonsamtale trykker på, sættes den igangværende samtale på mute (display: Call being held). Det betyder, at forbindelsen bliver opretholdt, men at samtalen ikke overføres. Hvis du trykker på funktionsknappen igen, kan samtalen fortsættes. Grundindstilling 15

18 Hvis du trykker på funktionsknappen under en telefonsamtale, afbrydes forbindelsen til det aktuelle telefonnummer. Derefter skifter systemet til hovedmenuen PHONE. Etablering af yderligere telefonsamtale Tryk på funktionsknappen under en telefonsamtale for at sætte den aktuelle samtale på hold som beskrevet ovenfor. Vælg et nyt telefonnummer eller et gemt telefonnummer. Hvis der er oprettet en samtale mere, kan du skifte mellem de to samtalepartnere som beskrevet i det efterfølgende. Bank på og skift mellem to deltagere Hvis du bliver ringet op, mens du fører en samtale, bliver nummeret eller navnet på den person, der ringer op, vist på skærmen under den igangværende samtale (bank på-funktion). Tryk på funktionsknappen på linjen Incoming call for at afvise opkaldet. Tryk på funktionsknappen på linjen Incoming call for at besvare opkaldet. Forbindelsen til den første samtalepartner bliver afbrudt, men ikke afsluttet (display: Call being held). Hvis du trykker på funktionsknappen på linjen Call being held, fortsættes samtalen med denne samtalepartner, og den anden samtalepartner sættes på hold. Du kan skifte mellem de to samtalepartnere. Tryk på funktionsknappen for at afbryde forbindelsen til det telefonnummer, der vises på denne linje. DTMF-tonesignaler Alle knapper på en telefon har fået tildelt et bestemt DTMF-tonesignal (dual-tone multi frequency = tonevalg). DTMF-tonesignaler bliver eksempelvis anvendt ved indtastning af et password via telefonen eller ved valg af en medarbejder i et callcenter. Hvis der under en samtale bliver forlangt et DTMF-tonesignal, kan du åbne tastaturet ved at trykke på funktionsknappen nederst i venstre side og følge anvisningerne (eksempelvis: Tryk 3 for at tale med en af vores medarbejdere). Du har også mulighed for at gemme et længere DTMF-tonesignal i din mobiltelefon. Hvis netop dette DTMF-tonesignal bliver forlangt under en samtale, skal du kalde den pågældende kontakt frem fra telefonbogen som beskrevet. Hvis du trykker på funktionsknappen DTMF i indtastningsfeltet, afspilles de indtastede tegn på linjen som DTMF-tonesignaler. Vær opmærksom på, at et DTMF-tonesignal ikke må indeholde tegnet +, da dette tegn afbryder indspilningen af et DTMF-tonesignal. 16 Grundindstilling

19 ŠKODA AUTO arbejder konstant på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder dig derfor have forståelse for, at der til enhver tid kan forekomme ændringer, hvad angår bilernes form, udstyr og teknik. Oplysningerne vedr. bilens udstyr, udseende, præstationer, mål, vægt, brændstofforbrug, normer og funktioner er baseret på de informationer, der forelå ved redaktionens afslutning. Noget udstyr introduceres eventuelt først på et senere tidspunkt (du kan få mere information hos din lokale autoriserede ŠKODA partner) eller kan kun fås i bestemte lande. Der kan ikke rejses krav ud fra oplysninger, billeder og beskrivelser i denne betjeningsvejledning. Eftertryk, kopiering, oversættelse eller anden anvendelse, også i uddrag, er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra ŠKODA AUTO. Alle rettigheder som følge af loven om ophavsret forbeholdes ŠKODA AUTO. Ret til ændringer forbeholdes. Udgivet af: ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA AUTO a.s. 2012

20 Bolero: Superb, Octavia, Yeti Rádio dánsky S Z JF

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Swing Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Swing Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Musiksystem Blues Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Musiksystem Blues Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Generelt Betjeningsvejledning 2 Tegn i betjeningsvejledningens tekst 2 Oversigt over systemet 2 Vigtige anvisninger 2 Tyverisikring

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO BOLERO INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Oversigt over anlægget...................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning

SIMPLY CLEVER. Radio Funky Brugsanvisning SIMPLY CLEVER Radio Funky Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Generelle informationer Brugsanvisning 2 Vigtige informationer 2 Oversigt over anlægget 3 Tænding og slukning af radioen 3 Indstilling af lydstyrke

Læs mere

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning

SIMPLY CLEVER. Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER Navigationssystem Columbus Betjeningsvejledning Forord Tak for den tillid, du har vist ved at beslutte dig for en ŠKODA, som er udstyret med navigationssystemet Columbus (efterfølgende kun

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med dynamisk radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem)

Læs mere

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning

Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning SIMPLY CLEVER www.skoda-auto.com Navigationssystemet Amundsen+ Betjeningsvejledning Amundsen+: Superb, Octavia, Yeti, Fabia, Roomster, Rapid Navigacní systém dánsky 05.2012 S00.5610.83.38 3T0 012 149 FM

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Listener eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM COLUMBUS SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Columbus (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG

SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG SIMPLY CLEVER RADIO SWING INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Instruktionsbog.................................... 2 Tegn i brugsanvisningens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ

CD 600 IntelliLink, Navi 650, Navi 950 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Navigation (kun med og Navi 650)... 2 3. Telefon... 3 4. Stemmegenkendelse (kun med CD 600 IntelliLink og )... 5 5. Andet... 6 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning

DENVER DPF-407. Digital Billedramme Betjeningsvejledning DENVER DPF-407 Digital Billedramme Betjeningsvejledning 1 INDHOLD : FEATURES:...3 KNAPPER OG KONTROLLER:...4 FJERNBETJENINGEN...5 GRUNDLÆGGENDE BETJENING:...6 1. MENUEN VALG AF FUNKTION...6 2. MENUEN VALG

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-100 Betjeningsvejledning Alarm System AS-00 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber...0 Systeminstallation...0 Systemeindstillinger...06 Initialisering...06 Tale...06 LED Signal...06 System deaktivering...06

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER

ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM AMUNDSEN SIMPLY CLEVER Introduktion Du har valgt et Škoda-model der er udstyret med radio-navigationssystem Amundsen (efterfølgende kun kaldt navigationssystem) - vi

Læs mere

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater

InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater Kvikstartsvejledning Velkommen til InterVideo Home Theater InterVideo Home Theater er den komplette digitale underholdningsløsning, hvormed du kan se TV og optage billeder, musik,

Læs mere

Opel Insignia Infotainment System

Opel Insignia Infotainment System Opel Insignia Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 29 CD-afspiller... 45 AUX-indgang... 51 USB-port... 53 Digital billedramme... 57 Navigation... 60 Talegenkendelse... 106 Telefon... 121

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog

FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog FORD TOURNEO CUSTOM / TRANSIT CUSTOM Audiosystem Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. -

Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - Clarion DXZ638RMP, DXZ738RMP, DXZ838RMP - Sådan laver man WMA filer, samt evt. Play Lists. - For at lave sine musik CD er om til WMA format kræver det en PC med Microsoft Media Player version 7.1 eller

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" Ekstern mikrofon Linje ind Hovedtelefoner H jtaler Optag Mikrofon T nd / Sluk (Automatisk slukning) Lydstyrke Op G Til Menu Venstre (Tilbage) Speaker

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken

Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber Alarm Panel Initialisering Systemindstilling Betjening Tekniske Data Pleje og vedligeholdelse I Pakken Alarm System AS-300 Indholdsfortegnelse Egenskaber Egenskaber... 03 Alarm Panel... 04 Initialisering... 07 Systemindstilling... 07 Indstillinger... 07 Tilføj Fjernbetjening... 08 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN SWING SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN SWING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger.............. Oversigt over anlægget....................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ

Radio R 4.0 IntelliLink FAQ Indholdsfortegnelse 1. Audio... 1 2. Telefon... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleri... 7 6. Andet... 8 1. Audio Sp.: Hvordan kan jeg skifte mellem forskellige lydkilder (f.eks. FM-radio

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG RADIOEN SWING INSTRUKTIONSBOG B1Z-6000F Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle anvisninger............... Brugsanvisning............................... Tegn i brugsanvisningens tekst.............

Læs mere

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG

RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG RADIOEN BLUES INSTRUKTIONSBOG Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio........................................ Radio - oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update MMI opdatering til biler, der er udstyret med MMI high fx A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T) og A4 (8K) via bilens eget cd-drev med tilbagemelding via Software

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold

Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator. Indhold DK Tillæg AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Bærbar satellitnavigator Indhold I. Tillæg til tekniske specifikationer for Geosat 5 BLU I.I Tekniske specifikationer I.II Pakkens indhold I.III Tilbehør I.IV

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100

Brugervejledning ZENIQ DAB+ 100 Brugervejledning Designed in Denmark. Assembled in PRC. Zeniq is a registered brand of Nomenta Industries (HK) Ltd.. All rights reserved. Copyright 2013. Trademarks are the property of Nomenta Industries

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper.

Clarion VRX multimediecentre med touch screen kan ikke styre EA1251E via skærmen, men kun med betjeningsknapper. 911804 EA1251E - ipod Clarion EA1251E er et CeNet interface som kan tilsluttes de fleste CeNet hovedenheder fra 2001 og fremefter, og anvendes sammen med en ipod eller ipod mini afspiller. Interface adapteren

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES

DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W. www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES DMP-368W DANISH side 1 af 16 BETJENINGSVEJLEDNING DMP-368W BÆRBAR CD AFSPILLER www.denver-electronics.com COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES ADVARSEL: UNDGÅ RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISK

Læs mere

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide

DanCell Free. Brugervejledning - hurtigstarts guide DanCell Free Brugervejledning - hurtigstarts guide Vi vil gerne sige dig tak for købet af din nye DanCell Free.. Vi håber at du finder vores lille vejledning brugbar. Ved fejl på produktet, indleveres

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual

VOM-1021DV. 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo. Bruger manual VOM-1021DV 10.2 motoriseret loftskærm/dvd Combo Bruger manual Indholdsfortegnelse Identifikation af loftskærm... 3 Identifikation af fjernbetjening... 4 Strøm og brug af skærm... 5 Strøm ON/OFF... 5 Justering

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning

MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com MP-209/509/1009 Betjeningsvejledning Bemærk: Tak fordi du valgte et af vore produkter! Læs venligst betjeningsvejledningen

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Call Recorder Apresa Brugermanual

Call Recorder Apresa Brugermanual Call Recorder Apresa Brugermanual Version. 1.100.11 Vidicode Pleje og vedligeholdelse: CR Apresa må ikke blive våd. Hvis den bliver våd, tør den omgående af med en blød, ren klud. Væsker kan indeholde

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0

895 Harmony-fjernbetjening. Brugervejledning, version 1.0 895 Harmony-fjernbetjening Brugervejledning, version 1.0 Indhold INTRODUKTION... 1 BLIV DUS MED DIN HARMONY-FJERNBETJENING... 2 KONFIGURATIONSPROCESSEN... 3 BRUG AF HARMONY-FJERNBETJENINGEN... 4 BRUG AF

Læs mere

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 28 Cd-afspiller... 44 AUX-indgang... 50 USB-port... 52 Digital billedramme... 56 Navigation... 59 Talegenkendelse... 105 Telefon... 120

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

OPEL COMBO. Infotainment System

OPEL COMBO. Infotainment System OPEL COMBO Infotainment System Indhold Indledning... 4 Radio... 24 Cd-afspiller... 31 AUX-indgang... 35 USB-port... 37 Genkendelse af stemme... 42 Telefon... 51 Stikordsregister... 64 4 Indledning Indledning

Læs mere