Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:"

Transkript

1 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Centralforvaltningen i Assens Miljø & Natur i Aarup Social & Sundhed i Tommerup Børn & Kultur i Vissenbjerg

2 Assens Kommune Indholdsfortegnelse Bygnings- og indeklimaanalyse Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER OMBYGNING OG TILBYGNING AF EJENDOMMENE KONKLUSION BILAG g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

3 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 3 1. Indledning og forudsætninger LYCK & CO AS har i samarbejde med arbejdsgruppen for Rådhusbyggeri foretaget en analyse af ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg og vurderet omfang af forbedringer, der må anses nødvendige for at sikre, at bygningerne bringes til et fremtidssikret niveau, set i forhold til bygningskvalitet og -indretning samt indeklima. Den tekniske definition af begrebet fremtidssikret niveau foreslås baseret på de krav, der anvendes ved planlægning af fremtidens kontorbyggerier. Begrebet vil blive yderligere beskrevet i kapitel 2. Analysen er baseret dels på udleveret materiale fra Assens Kommune dels på korte besigtigelser og vurderinger af ejendommenes indretning, tekniske installationer m.m. Besigtigelsen er gennemført den og og har dels omfattet møde og/eller dialog med de bygnings- og driftsansvarlige dels en fysisk registrering af ejendommene, anført i alfabetisk rækkefølge: Central administrationen i Assens Sekretariatet for Miljø & Natur i Aarup Sekretariatet for Social & Sundhed i Tommerup, hovedbygning og naboejendom Sekretariatet for Børn & Kultur i Vissenbjerg Følgende overordnede forudsætninger er gjort: Jobcenter er fortsat placeret i Glamsbjerg Vedligehold af klimaskærme undersøges i andet regi. For at sikre en objektiv analyse, er analysen af ejendommene baseret på følgende faktuelle forhold: Ejendomsstatus Antal medarbejdere pr. m2 Tekniske mangler Særlige forhold og møde- og personalefaciliteter I kapitel 2 foretages analysen af ejendommene. I kapitel 3 er konklusionen g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

4 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 4 2. Ombygning og tilbygning af ejendommene Udviklingen indenfor indretning af kontomiljøer går i retning af et kompromis mellem cellekontorer og mindre områder med åbne kontorlandskaber, med mulighed for socialt ophold. Områder med større kontorlandskaber har generelt vist sig at generere for megen støj og visuel uro samtidig med at effektiviteten også falder. I de 4 ejendomme, som er gennemgået i Bilag A, er det et typisk fællestræk, når der bortses fra Borgerservicen, at der er få områder med store åbne kontorlandskaber, og det vurderes derfor sandsynligt, at Assens Kommune vil kunne fremtidssikre den eksisterende bygningsmasse ved at sikre nedenstående 3 forhold. 1. Indretning 2. Tilgængelighed og medarbejder- og kundeforhold 3. Indeklima Det understreges, at andre forhold som f.eks. klimaskærm også er relevante for en ejendoms kvalitet. Vurdering heraf indgår dog ikke i denne rapport, men det vurderes, at levetiden af de 4 ejendomme vil være mindst 20 år, såfremt der foretages planlagt bygningsvedligehold i fremtiden. Ad 1. Indretning: Bygningerne skal signalere åbenhed, fleksibilitet og kvalitet. Bygningernes indretning skal underbygge og støtte logistikken i bygningen og i de enkelte afdelinger. Der skal afsættes ca. 25 m 2 bruttoetageareal til hver medarbejder. Der skal være et passende antal mødelokaler og herudover fælles mødelokaler centralt placeret. Såfremt der er mange cellekontorer med mødepladsfaciliteter vurderes det, at antallet af decentrale mødelokaler kan reduceres Kapaciteten og kvaliteten af kantine-, toilet- og badeforhold opgraderes. Ikke tidssvarende eller nedslidte varme- eller vvs-installationer udskiftes med nye. Ad 2. Tilgængelighed og medarbejder- og kundeforhold: Det skal være indbydende at komme til huset og nemt at orientere sig. Fuld tilgængelighed for gangbesværede og handicappede. Arbejdspladsen skal virke indbydende og motiverende på medarbejderen. Der skal være gode lys- og lydforhold ved arbejdspladsen. Kantine- og mødefaciliteter skal være indbydende og evt. med adgang til det fri. Mulighed for fleksibilitet omkring arbejdspladsen. Ad 3. Indeklima: Krav fra Arbejdstilsynet skal generelt være overholdte. Indretning af arbejdspladsen, baseret på relevante principper fra en APVvurdering g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

5 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 5 Mulighed for etablering af mekanisk ventilation af kontorer, åbne kontorlandskaber, kantiner og mødefaciliteter vurderes. Det bemærkes i forhold til indretning af arbejdspladsen, at emner som refleksioner af dagslys og kvalitet af inventaret ikke vil blive vurderet. Anbefalinger og økonomi, generelt: På de næstfølgende sider præsenteres dels en oversigt over de anbefalede ombygnings- og tilbygningsarbejder for de enkelte ejendomme dels en oversigt over de samlede økonomiske investeringer g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

6 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 6 Anbefalinger vedr. ejendommen i Assens: Ad 1 og 2: Overholdelse af krav vedr. indretning, tilgængelighed og medarbejderog kundeforhold: Følgende anbefales: Byrådssalen bør udvides. Der bør etableres flere mødelokaler og depotrum. Der bør etableres elevator i forbindelse med kantinen/byrådssalen. Der bør etableres flere p-pladser. Løsningsforslag: Der etableres en nybygning i 2 etager på ca. 250 m 2 i solgården. Nybygningen indeholder 3 stk. store mødelokaler på 1. sal, som tilsammen danner en ny byrådssal. Herudover 1-2 stk. møderum i stueetagen, depotrum på begge etager og 1 stk. elevator. Der anlægges yderligere min. yderligere 40 stk. parkeringspladser. Ovenstående medfører et samlet bruttoetageareal pr. medarbejder på ca. 25. På den sidste side i Bilag B findes de økonomiske forudsætninger for løsningsforslaget. Ad 3: Overholdelse af indeklimakvalitet: I Bilag C findes APV-vurderingen for Assens. På den sidste side i bilaget findes de tilhørende økonomiske forudsætninger for nedenstående løsningsforslag. Følgende anbefales: Hovedindgangen synliggøres. Ventilationsanlæg justeres. Løsningsforslag: Det er oplyst, at udarbejdelse af løsningsforslag inkl. skiltning er under udførelse. Justering af ventilationsanlæg foreslås afhjulpet i forbindelse med 5 års mangelgennemgang i g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

7 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 7 Anbefalinger vedr. ejendommen i Aarup: Ad 1 og 2: Overholdelse af krav vedr. indretning, tilgængelighed og medarbejderog kundeforhold: Følgende anbefales: Forsyningsafdelingen placeres selvstændigt. Ankomstområdet gøres større. Der bør etableres flere mødelokaler og ny kantine. Der bør etableres flere toiletter og badefaciliteter. Eksisterende ventilationsanlæg udskiftes. Løsningsforslag: Der etableres én nybygning på m 2 bestående af: Bygning på ca. 250 m 2 til 11 medarbejdere fra Forsyningsafdelingen. Bygningen foreslås etableret ved at udvide den eksisterende bygning mod Møllebakken og etablere egen indgang fra parkeringspladsen. Bygning på ca m 2 opdelt i 100 m 2 kantine med køkken og m 2 mødelokaler med toiletfaciliteter. Det nuværende ankomstområde gøres større ved at fjerne lette skillevægge, og det eksisterende mødelokale ved byggesagsbehandlerne inddrages til kontorformål. Nuværende køkken/kantine ændres til mødelokaler med thekøkken. Der etableres badefaciliteter f.eks. i kælderetagen. Der kan evt. anlægges et terrasseanlæg mellem den nye bygning og den eksisterende terrasse. I Bilag B er vist principforslag til placering af nybygning med angivelse af hovedfunktioner. På den sidste side i bilaget findes de økonomiske forudsætninger for løsningsforslaget. Det eksisterende ventilationsanlæg udskiftes med nyt ventilations- og radiatoranlæg. Ovenstående medfører et bruttoetageareal på ca. 25 m 2 pr. medarbejder. Ad 3: Overholdelse af indeklimakvalitet: I Bilag C findes APV-vurderingen for Aarup. På den sidste side i bilaget findes de økonomiske forudsætninger for nedenstående løsningsforslag. Følgende anbefales: Der etableres bedre pladsforhold i åbne storrumskontorer. Gulvtæpper udskiftes med vedligeholdelsesvenlige gulvbelægning. Lofter og vægge afvaskes og malerbehandles g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

8 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 8 Løsningsforslag: Overflader renoveres g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

9 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 9 Anbefalinger vedr. ejendommen i Tommerup: Ad 1 og 2: Overholdelse af krav vedr. indretning, tilgængelighed og medarbejderog kundeforhold: Følgende anbefales: Mindre område på 1. sal i hovedbygningen renoveres. Installationer og overflader i den hvide bygning renoveres. Der etableres elevator i den hvide bygning. Antallet af parkeringspladser bør øges.. Løsningsforslag: Der foretages mindre renoveringer i hovedbygningen, mens den separate bygning renoveres fuldstændigt, lokale- og installationsmæssigt. Der installeres elevator i forbindelse med den hvide bygning. Der anlægges yderligere min. yderligere 30 stk. parkeringspladser. I Bilag B er vist principforslag til placering af nybygning på ca. 150 m 2 med angivelse af hovedfunktioner. På den sidste side i bilaget findes de økonomiske forudsætninger for løsningsforslaget. Ovenstående medfører et bruttoetageareal på ca. 25 m 2 pr. medarbejder. Ad 3: Overholdelse af indeklimakvalitet: I Bilag C findes APV-vurderingen for Tommerup. På den sidste side i bilaget findes de økonomiske forudsætninger for nedenstående løsningsforslag. Følgende anbefales: Hovedindgang synliggøres. Adgangsforhold mellem hovedbygning og den hvide bygning forbedres. Komplet nyindretning af den hvide bygning, overflader og installationer. Der etableres større vinduer på 1. salen i den hvide bygning. Mulighed for mekanisk ventilation vurderes. Løsningsforslag: De 2 bygninger sammenbygges, og der etableres nyt ankomstområde. Der etableres større vinduer på 1. salen i den hvide bygning. Det vurderes hvorvidt det teknisk/økonomisk er realistisk at installere mekanisk ventilationsanlæg i begge bygninger. I Bilag B er vist principforslag til sammenbygning af de 2 bygninger g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

10 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 10 Anbefalinger vedr. ejendommen i Vissenbjerg: Ad 1 og 2: Overholdelse af krav vedr. indretnings, tilgængelighed og medarbejder- og kundeforhold: Følgende anbefales: Det uudnyttede loft på 1. sal renoveres. Der installeres elevator i bygningen. Der installeres mekanisk ventilationsanlæg. Antallet af parkeringspladser bør øges. Køkkenet og det tekniske udstyr opgraderes. Løsningsforslag: Det uudnyttede loftsrum indrettes til åbent kontorlandskab. Der installeres elevator, centralt placeret. Ventilationsanlæg i Borgerservice opgraderes. Køkkenet og tekniske udstyr opgraderes. Der anlægges yderligere min. yderligere 15 stk. parkeringspladser. I Bilag B er vist principforslag til placering af nybygninger og omdisponering af Grønnegården med angivelse af hovedfunktioner. På sidste side i bilaget findes de økonomiske forudsætninger for løsningsforslaget. Ovenstående medfører et bruttoetageareal på ca. 26 m 2 pr. medarbejder. Ad 3: Overholdelse af indeklimakvalitet: I Bilag C findes APV-vurderingen for Vissenbjerg. På den sidste side i bilaget findes de økonomiske forudsætninger for nedenstående løsningsforslag. Følgende anbefales: Logistikken ind og ud af bygningen skal forbedres. Logistikken i bygningen skal forbedres. Der etableres bedre pladsforhold ved arbejdspladserne i åbne kontorlandskaber. Gulvtæpper udskiftes med vedligeholdelsesvenlig gulvbelægning. Vægge og lofter i ca. 90 % af bygningsarealet renoveres. Mulighed for mekanisk ventilation vurderes. Løsningsforslag: Grønnegården gøres til bygningens omdrejningspunkt med direkte adgang til alle bygningens funktioner. I Bilag A er vist principforslag til fremtidig indretning af Grønnegården med angivelse af logistik-pile. Venteareal til Borgerservice etableres i Grønnegården. Der installeres elevator i Grønnegården g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

11 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 11 Det vurderes hvorvidt det teknisk/økonomisk er realistisk at installere mekanisk ventilationsanlæg. Gulvtæpper udskiftes og overflader renoveres i ca. 90 % af bygningsarealet g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

12 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 12 Samlede økonomiske investeringer. I Bilag B og C er opgjort de anbefalede investeringer for de 4 ejendomme. Følgende investeringer anbefales: Investeringer, Ad 1 og 2, ca. kr. 24 mio. ekskl. moms Investeringer, Ad 3, ca. kr. 9 mio. ekskl. moms Samlede investeringer, ca. kr. 33 mio. ekskl. moms g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

13 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side Konklusion Rapporten indeholder en gennemgang og bygnings- og klimaanalyse af de 4 nuværende ejendomme: Central administrationen i Assens Sekretariatet for Miljø & Natur i Aarup Sekretariatet for Social & Sundhed i Tommerup, hovedbygning og naboejendom Sekretariatet for Børn & Kultur i Vissenbjerg Som basis for analysen fastlægges i Bilag A følgende forhold for de 4 ejendomme: Ejendomsstatus Antal medarbejdere pr. m2 Tekniske mangler Særlige forhold og møde- og personalefaciliteter Herefter anbefales det, at ejendommene opgraderes til et fremtidssikret niveau. Det fremtidssikrede niveau er defineret i kapitel 4 og sikrer følgende funktioner i bygningerne: 1. Indretning 2. Tilgængelighed og medarbejder- og kundeforhold 3. Indeklima Det forudsættes bl.a., at kravene skal kunne ligestilles med de krav, der stilles til fremtidens kontorbyggeri, og at der skal være 25 m 2 bygningsareal pr. medarbejder. Den egentlige analyse foretages herefter hhv. som hhv. en bygnings- og en klimaanalyse. Vedr. indeklimaanalysen antages det tilladt og tilstrækkeligt at gennemføre en tilnærmet APV-vurdering baseret på udvalgte principper fra en APVvurdering. Resultatet af analysen viser, at der bør foretages større ombygninger i ejendommene i Aarup, Tommerup og Vissenbjerg, og at der bør udføres tilbygninger ved alle 4 ejendomme, dog kun i mindre grad i Vissenbjerg. De detaljerede resultater og begrundelser er dokumentere i kapitel 2 med tilhørende Bilag B og C. På baggrund af analysen anbefales der en samlet investering i størrelsesordenen ca. kr. 33 mio. ekskl. moms g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

14 Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse Side 14 Bilag Bilag A, side 1-4: Gennemgang af ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg Bilag B, side 1-4: Skitser og tilhørende økonomi i forbindelse med forslag til ombygning og tilbygning af ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg. Bilag C, side 1-6: APV-vurdering og økonomi for ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg g:\direktion\dir-sek\henning\rådhusbyggeri\rapport maj 2007\bilag 1 bygnings- og indeklimaanalyse fra lyck & co as.doc

15 1 BILAG A Emne: Gennemgang af ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg. Bygningen i Assens er ca m 2 og opført i Ejendomsstatus: Moderne bygning i 2 etager. Bygningen fremtræder ny og velholdt. Den bærende konstruktion spænder fra facade til facade og sikrer derved stor fleksibilitet i forbindelse med indretning af arbejdspladser eller cellekontorer på begge etager. Medarbejdere og antal arbejdspladser: Det nuværende antal medarbejdere i bygningen er oplyst til 120. Bruttoetagearealet pr. medarbejder er ca. 23 m 2. Tekniske mangler: Ingen bemærkninger. Særlige forhold og møde- og personalefaciliteter: Der er i alt 70 p-pladser. Behovet vurderes at være større ligesom parkerings-pladser for borgerne mangler skiltning. Hovedindgang er ikke synlig fra parkeringspladserne. Byrådssalen etableres pt. ved at sammenlægge den tidligere byrådssal med kantinen. Kantinens areal er ca. 90 m 2. Der er 3 stk. mødelokaler. Der er 2 stk. HC-toiletter og 12 stk. almindelige toiletter. Der er 1 stk. badefacilitet. Der er få depotrum.

16 2 Bygningen i Aarup er ca m 2 og opført i Ombygget i Ejendomsstatus: Byggeri fra 1970 erne i 1 etage med delvis kælder. Den bærende konstruktion spænder fra facade til facade via enkelte rækker af indvendige søjler eller bærende vægge og sikrer derved stor fleksibilitet i forbindelse med indretning af arbejdspladser eller kontorer. Taget er udført som fladt tag. Bygningen er indrettet med mange flermandskontorer (2-4 personer), enkelte 1-mandskontorer og områder med åbent kontorlandskab. Medarbejdere og antal arbejdspladser: Det nuværende antal medarbejdere er oplyst til 66. Bruttoetagearealet pr. medarbejder er ca. 18,5 m 2. Det er planlagt, at Forsyningsafdelingen fra vil blive fraskilt den øvrige kommunale drift Der er dd. 11 medarbejdere i Forsyningsafdelingen. Tekniske mangler: Hovedparten af bygningen er udstyret med mekanisk ventilationsanlæg, som også benyttes til opvarmning af bygningen. I den øvrige del af bygningen er der monteret radiatoranlæg uden ventilationsanlæg. Særlige forhold og møde- og personalefaciliteter: Der er 76 p-pladser. Kantinen er ca. 70 m 2 og der er i alt 2 stk. mindre mødelokaler, heraf 1 stk. placeret i kælderen. Der er 1 stk. HC-toilet og 5 stk. almindelige toiletter. Der er ikke badefaciliteter.

17 3 Bygningerne i Tommerup er m 2 og opført/ombygget flere gange i 1900-tallet. Ejendomsstatus: Hovedbygningen på m 2 : En meget velholdt bygning i 3 etager og opført i gode materialer. Bygningen er indrettet med cellekontorer på alle etager, og der er således begrænset fleksibilitet. Et mindre område på ca. 50 m 2 på 1. sal er ikke færdigrenoveret. Der er en centralt placeret elevator. Den hvide bygning på 523 m 2 : En ældre bygning i 2 etager med delvis kælder. Kælderen vurderes kun at have meget begrænsede anvendelsesmuligheder. Der er ingen elevator. I bygningen findes et åbent kontorlandskab på ca. 80 m 2 i stueetagen og flere mindre kontorer i både stueetagen og på 1. sal. Ruminddeling, indretning, indvendige overflader og varmeinstallationer er ikke opdaterede. Medarbejdere og antal arbejdspladser: Det nuværende antal medarbejdere er oplyst til: Hovedbygning: 81 Den hvide bygning: 20 I alt 101 Bruttoetagearealet pr. medarbejder er ca. 23 m 2 Tekniske mangler: Der forefindes kun mekanisk ventilation i kantinen. Særlige forhold og møde- og personalefaciliteter: Der er 60 p-pladser. Behovet skal vurderes. Kantinen er på ca. 100 m 2. Der forefindes 2 stk. mødelokaler i hovedbygningen, men ingen i den separate bygning. Der er 1 stk. HC-toilet og 6 stk. almindelige toiletter i hovedbygningen og 2 stk. toiletter i den separate bygning (nuværende antal kontrolleres). Der findes ikke tidssvarende badefaciliteter i den hvide bygning.

18 4 Bygningen i Vissenbjerg er ca m 2 og opført i 1900 og ombygget i 1978/2006. Ejendomsstatus: Indretning i flere tidligere nabobygninger i flere plan. Bygningen opleves som meget svært tilgængelig, eksternt som internt. Eksternt opleves tilgængeligheden som begrænset bl.a. pga. de snævre ankomstforhold og internt opleves tilgænge-ligheden som svær bl.a. pga. bygningens form, som dikterer lange gåafstande både for byens borgere og medarbejdere. Overfladerne i ca. 10 % af bygningsarealet er opdateret i 2006/2007. Det indvendige atrium, Grønnegården, på ca. 75 m 2 er et af bygningens mere attraktive lokaler. Grønnegården er et højtloftet og lyst rum og ligger centralt i bygningen. Grønnegården har pt. ingen reelle funktioner. Der er ikke installeret elevator i bygningen. I stedet kan en elevator i forbindelse med naboboligerne benyttes. Der forefindes et uudnyttet loftsrum på 1. sal på ca. 100 m 2, heraf ca. 30 m2 til ventilationsaggregat. Adgang til lokalet foregår dd. via adgangsvej til boligerne på 1. og 2. sal. Ejendommen støder op til et fredet område, og der er derfor kun begrænsede muligheder for tilbygninger. Medarbejdere og antal arbejdspladser: Det nuværende antal medarbejdere er oplyst til 62. Bruttoetagearealet pr. medarbejder er ca. 32 m 2. Fra ledelsens side er der en forventning om, at 14 PPR-medarbejdere, som er placeret i bygning i Aarup, fremtidigt skal placeres i Vissenbjerg. Med et samlet antal medarbejdere på 76 vil bruttoetagearealet pr. medarbejder være ca. 26 m 2. Tekniske mangler: Der forefindes kun mekanisk ventilation i Borgerservice. Det bør overvejes at opdatere anlægget. Særlige forhold og møde- og personalefaciliteter: Der er 46 stk. p-pladser fordelt på 2 parkeringsområder, og bygningen er opført med delvis kælder. Antallet af p-pladser bør generelt vurderes. Mødelokalerne forefindes i forbindelse med kantinen. Der er 1 stort mødelokale på ca. 90 m 2 og 2 mindre mødelokaler på ca m 2. Kantinen er på ca. 90 m 2 og kan udvides ved inddragelse af det store mødelokale. Køkkenet og teknisk udstyr bør opgraderes. Der er 1 stk. HC-toilet i stueetagen og 6 stk. almindelige toiletter fordelt på de 3 etager. Der er ikke badefaciliteter. Aarhus, den LYCK & CO AS Steen Lyck

19 1 BILAG B: Emne: Skitser og tilhørende økonomi i forbindelse med forslag til ombygning og tilbygning af ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg. Bygningen i Aarup. Tilbygning vist med skravering.

20 Bygningen i Tommerup. Forslag til tilbygning vist med skravering. 2

21 Del af bygning i Vissenbjerg. Ombygning og tilbygning vist med skravering. 3

22 4 Generelle forudsætninger: Etableringsudgift er kalkuleret pr. medio maj 2007 og indeholder inkl. ca % til projektering, byggeledelse/tilsyn og uforudseelige udgifter. Beløb er angivet som kr. ekskl. moms. Udgift til parkeringspladser er ekskl. evt. grundkøb. Centralforvaltningen i Assens: 250 m 2 tilbygning i 2 etager i solgården (pælefunderet) kr Elevator med 2 stop kr stk. parkeringspladser á kr ekskl. moms kr Samlet udgift, ca. kr Teknik & Miljø i Aarup: 500 m2 tilbygning i én etage (direkte funderet) kr Udskiftning af ventilationsanlæg, afsat kr Ombygninger af nuværende indgangsparti, kantine m.m., afsat kr Samlet udgift, ca. kr Social & sundhed i Tommerup: Mindre ombygninger i hovedbygningen (100 m 2 ) kr Tilbygning 150 m 2 kr Komplet ombygning af den hvide bygning (523 m 2 ), afsat kr Elevator i den hvide bygning med 2 stop kr stk. parkeringspladser á kr ekskl. moms kr Samlet udgift, ca. kr Børn & Unge i Vissenbjerg: Nyt indgangsparti, samt ændring af ankomstområdet kr Ændringer i Borgerservice kr Nye kontorer i ikke udnyttet loftsrum kr Forbindelsesgang til mødelokale kr Opdatering af køkken og teknisk udstyr, afsat kr Brandtekniske krav, afsat kr stk. parkeringspladser á kr ekskl. moms kr Samlet udgift, ca. kr Samlet udgift ca. kr Aarhus, den LYCK & CO AS Steen Lyck

23 1 BILAG C Emne: APV-vurdering og økonomi for ejendommene i Assens, Aarup, Tommerup og Vissenbjerg. Bygning i Assens: OMRÅDE: BEMÆRKNINGER ØKONOMI Arbejdspladsens indretning: Indretningsmæssige forhold Rådhuset er opbygget som en 4-længet bygning med atrium i midten. Bygning består primært af 1-mandskontorer og flere Ingen. Logistiske forhold åbne storrumskontorer. Bygningen danner en kvadratisk form med atriumgård og er udstyret med fordelingstrapper i overgangene mellem længerne. Hovedindgangen kan være svær at finde. Ergonomiske forhold (kun Ingen bemærkninger. Ingen. pladsforhold) (ikke undersøgt). Kvalitet i rummet fra gulve, Nye overflader overalt. Ingen. lofter og vægge Dagslys og belysning Ingen bemærkninger. Ingen. Hovedindgangen bør synliggøres. Varme og ventilation Det er oplyst, at der Ventilationsanlæg justeres. opleves trækgener fra ventilationsanlægget i enkelte lokaler. Støj og akustik Ingen bemærkninger. Ingen.

24 2 Bygning i Aarup: OMRÅDE: BEMÆRKNINGER ØKONOMI Arbejdspladsens indretning: Indretningsmæssige forhold Rådhuset består af 2 bygninger Ingen. med fælles ind- gangsparti. Bygningen består primært af få 1- mandskontorer, flere flermands-kontorer samt få åbne storrumskontorer. Logistiske forhold Bygningen er en langstrakt form med indgangspartiet beliggende centralt i bygningen. Ankomstområdet mangler kvalitet pga. begrænset pladsforhold. Ergonomiske forhold (kun pladsforhold) Kvalitet i rummet fra gulve, lofter og vægge Dagslys og belysning Varme og ventilation Støj og akustik I de åbne storrumskontorer er arbejdsbordene placeret tæt, og der er ingen mulighed for mødeaktivitet ved arbejdsbordene. Gulvtæpper er slidte. Storrumskontorerne får kun indirekte dagslys. 2 forskellige varmeanlæg. Radiatoranlæg uden ventilationsanlæg og opvarmning via mekanisk ventilation. Ventilationsanlægget medfører trækgener. Pga. personalet sidder tæt er støjniveauet uacceptabel højt. Ankomstområdet øges. Der skal etableres bedre pladsforhold og foretages en omstrukturering af eksisterende lokaler. Gulvtæpper udskiftes med vedligeholdelsesvenlig gulvbelægning. Lofter og vægge afvaskes og malerbehandles. Som under Ergonomiske forhold. Nuværende ventilationsanlæg udskiftes med nyt radiatoranlæg og nyt ventilationsanlæg. Der etableres mekanisk ventilation i den øvrige bygning Som under Ergonomiske forhold

25 3 Bygning i Tommerup (hovedbygningen): Logistiske forhold Ergonomiske forhold (kun pladsforhold) Kvalitet i rummet fra gulve, lofter og vægge OMRÅDE: BEMÆRKNINGER ØKONOMI Arbejdspladsens indretning: Indretningsmæssige forhold Hovedbygningen består primært af 1-mandskontorer og få åbne storrums- Ingen. kontorer. 2 bygninger og 2 indgange. Bygningen er F-formet med hovedtrappen beliggende centralt i bygningen. Adgangsforhold til den hvide bygning er ikke tilfredsstillende. Gode pladsforhold. Nyrenoverede og gode materialer, generelt. Hovedindgangen synliggøres. Adgangsforhold til og fra den hvide bygning forbedres. Ingen. Dagslys og belysning Ingen bemærkninger. Ingen. I et enkelt område på 1. sal mangler overfladerne en opdatering Varme og ventilation Manglende ventilation i Mulighed for etablering af bygningen. ventilationsanlæg vurderes. Støj og akustik Ikke konstateret. Ingen.

26 4 Bygning i Tommerup (Den hvide bygning): OMRÅDE: BEMÆRKNINGER ØKONOMI +/- Arbejdspladsens indretning: Indretningsmæssige forhold Bygningen består primært af 1-mands kontorer og få Ingen. Logistiske forhold Ergonomiske forhold (kun pladsforhold) Kvalitet i rummet fra gulve, lofter og vægge Dagslys og belysning åbne storrumskontorer. 2 bygninger 2 indgange. Bygningen danner en langstrakt form med hovedtrappen liggende centralt i bygningen. Adgangsforholdene til og fra hovedbygningen er ikke tilfredsstillende. Bygningen indeholder mange små rum. Dårlig kvalitet af gulv, lofter og vægge. Der er kun få små tagvinduer på 1.sal. Hovedindgangen synliggøres. Adgangsforhold til og fra hovedbygningen forbedres. Der anbefales en ny overordnet rumdisponering, herunder større lokaler. Gulve, lofter og vægge anbefales komplet moderniseret. Der etableres større vinduer på 1.sal. Varme og ventilation Ikke mekanisk ventilation. Eksisterende vvs-installationer udskiftes. Mulighed for mekanisk ventilation vurderes. Støj og akustik Ikke konstateret. Ingen.

27 5 Bygning i Vissenbjerg: OMRÅDE: BEMÆRKNINGER ØKONOMI Arbejdspladsens indretning: Indretningsmæssige forhold Bygningen består primært af 1-mandskontorer og få Ingen. Logistiske forhold Ergonomiske forhold (kun pladsforhold) Kvalitet i rummet fra gulve, lofter og vægge åbne storrumskontorer. Bygningen er u-formet og har én lang forbindelsesgang igennem huset. Der mangler en hovedfordelingstrappe. Indgangspartiet er svært at finde indefra. I storrumskontorerne er arbejdsbordene placeret tæt. Gulvtæpper er slidte. Nymalede vægge de flere steder, men mange gamle loftsbeklædninger. Logistikken ind og ud af bygningen skal forbedres. Logistikken i bygningen skal forbedres. Der skal etableres bedre pladsforhold ved arbejdspladserne. Ca. 10 % af lokalerne er renoveret i I øvrige lokaler foretages renovering af lofter og vægge. Gulvtæpper udskiftes med vedligeholdelsesvenlig gulvbelægning Dagslys og belysning Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger. Varme og ventilation Støj og akustik Mekanisk ventilation mangler. I storrumskontorerne er der støj. Mulighed for etablering af mekanisk ventilation vurderes. Som under Ergonomiske forhold.

28 6 Økonomisk vurdering: Generelle forudsætninger: Etableringsudgift er kalkuleret pr. medio maj 2007 og indeholder inkl. ca % til projektering, byggeledelse/tilsyn og uforudseelige udgifter. Beløb er angivet som kr. ekskl. moms. Bygningen i Assens: Samlet udgift, ca. kr. 0 Bygningen i Aarup: Renovering af gulvbelægning samt afvaskning og maling af vægge kr Samlet udgift, ca. kr Bygningen i Tommerup: Tilbygning på ca. 150 m 2 kr Etablering af større vinduer på 1. sal i den hvide bygning kr Etablering af ventilationsanlæg (traditionelt og vægmonteret), ca. kr Samlet udgift, ca. kr Bygningen i Vissenbjerg: Ændringer i Grønnegården kr Etablering af ventilationsanlæg, ca. kr Gulvtæpper udskiftes og overflader renoveres kr Nyt indgangsparti, samt ændring af ankomstområdet kr Samlet udgift, ca. kr Samlede udgifter i alt, ca. kr Aarhus, den LYCK & CO AS Steen Lyck

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708. Botanisk Museum. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708. Botanisk Museum. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 708 Botanisk Museum Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Botanisk Museum, Gothersgade 130

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Flot lejemål i prisbelønnet ejendom

Flot lejemål i prisbelønnet ejendom - til leje... Kontor 833 m² Sverigesgade 5, 3. sal 5000 Odense C Flot lejemål i prisbelønnet ejendom Gennemrenoveret og prisbelønnet ejendom, unikt beliggende på Odense Havn Særdeles præsentabelt og inspirerende

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Park Allé 350-352 2605 Brøndby

Park Allé 350-352 2605 Brøndby Park Allé 350-352 2605 Brøndby Bygning 3939 Lejemål 1: 194 m 2 kontor Lejemål 2: 175 m² kontor 43 m² arkiv Lejemål 3: 374 m 2 kontor 126 m 2 Lager/værksted og depot Lejemål 4: 1.238 m² kontor 566 m² lager

Læs mere

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C

KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS. Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C KONTORLOKALER PÅ ÅBOULEVARDEN I AARHUS Åboulevarden 49, 1. sal, 8000 Aarhus C BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende centralt i Aarhus C tæt på byens faciliteter. Nærmeste nabo er Magasin ligesom

Læs mere

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2

Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House Helgeshøj Allé 57-63 539-3.546 m 2 Business House med mange fælles faciliteter og services Hyggelig gårdhave Mulighed for hurtig overtagelse Mange parkeringspladser Flotte og lyse kontorlejemål

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE

6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE 6. BØRNEHAVEN SEEST GL. SKOLE Bredevej 44, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den vestlige del af Kolding, og er normeret til 50 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 54. Sammenfattende vurdering

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Gl. Kongevej 48, 6000 Kolding Menighedsbørnehaven er beliggende i den nordlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Kontordomicil 420 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Centralt placeret ved Bazar Fyn. Thrige-Firkanten Edisonsvej 20 5000 Odense C

Kontordomicil 420 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Centralt placeret ved Bazar Fyn. Thrige-Firkanten Edisonsvej 20 5000 Odense C - til leje... Kontordomicil 420 m 2 Thrige-Firkanten Edisonsvej 20 5000 Odense C Centralt placeret ved Bazar Fyn Et af byens mest eksklusive og inspirerende kontorlejemål - der bare skal ses! Fantastiske

Læs mere

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger

Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Anvendelsesmuligheder for anlægsmidler i forbindelse med skolesammenlægninger Byggepriser på skoler Rådgivningsfirmaet Moe & Brødsgaard udarbejdede for ca. 1 år siden en rapport for Københavns Ejendomme

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted

Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted Udvikling og Forandring Nørbygård 2025 - alkoholbehandlingscenter og bosted - en plan for udbygning og renovering af Nørbygårds fysiske rammer. Nørbyvej 4, DK - 7730 Hanstholm _ T.: 99 17 25 00_www.noerbygaardcentret.dk

Læs mere

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015

Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 2015 Bo42 Afdeling 3 Tilstandsrapport 215 Afdeling 3 Byvangen 26-4 & 23-33 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om tilstandsrapport side 3 Større renoveringsopgaver side 5 Anvendelsesbudget side 8 Udarbejdet:

Læs mere

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej Nyindrettet, visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Det dynamiske område er under stadig udvikling og af naboer kan nævnes

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 131, 151 og 414 m 2. room for business

Kontor i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 131, 151 og 414 m 2. room for business i Anemoneparken Generatorvej 6-8 94, 131, 151 og 414 m 2 Præsentabel og markant erhvervsejendom opført i 1975 med nyrenoveret indgangsparti og trappeopgang Mulighed for leje af arkivrum i kælderen Mange

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Floravej 1, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydøstlige del af Kolding by. Institutionen er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge

Indholdsfortegnelse. Egedalsvænge Egedalsvænge COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 3

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C. Flotte og velrenoverede rustikke lokaler

Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C. Flotte og velrenoverede rustikke lokaler - til leje... Butik/Kontor 2.281 m² Thrige-Firkanten, Edisonsvej 9-21 5000 Odense C Flotte og velrenoverede rustikke lokaler Central placering tæt på Odense Banegård, Havn og midtby Mange anvendelsesmuligheder

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015

AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING. Rådgivende Arkitekter & Ingeniører PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 AGRI NORD - AALBORG IDÉKATALOG TIL MODERNISERING PRINCIPPER, IDÉER OG INSPIRATION APRIL 2015 Rådgivende Arkitekter & Ingeniører Bygningskontoret NORD A/S Hobrovej 431, 9200 Aalborg SV Tlf.: 96 34 52 50

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER

FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER FORESTIL DIG AT SØSÆTTE DIN VIRKSOMHED HER Smukt og velindrettet kontorlejemål i herskabelig ejendom med Facility Services. En af Københavns fineste renoverede ejendomme opført i 1751, centralt og fredeligt

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens

Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejeopstilling for lejemålet Rådhustorvet 13-19, 8700 Horsens Lejemålet Rådhustorvet 13-19 8700 Horsens Sagsnr. 11-390-1002-4 Attraktiv placering tæt på gågaden Nydelig og præsentabel ejendom med gode

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe

Idéoplæg. Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Idéoplæg Ombygning, udvidelse samt renovering af badeværelser på Specialcenter Rabu, Bøge Alle 9, 6760 Ribe Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord.... 3 Organisation.... 4 Målgruppen.... 4

Læs mere

Synlig hjørnebeliggenhed - ved hovedindfaldsåre 431 m 2 kontor med toilet og bad i parterre Gode parkeringsmuligheder Årlig leje: kr. 750,- pr.

Synlig hjørnebeliggenhed - ved hovedindfaldsåre 431 m 2 kontor med toilet og bad i parterre Gode parkeringsmuligheder Årlig leje: kr. 750,- pr. - til leje... Kontordomicil 431 m² Wichmandsgade 1. st 5000 Odense C Mulighed for medindflydelse i nyindretning Synlig hjørnebeliggenhed - ved hovedindfaldsåre 431 m 2 kontor med toilet og bad i parterre

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 2. sal, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 2. sal, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Markant kontorhus i hjertet af City Information Midt i det pulserende centrum af København finder man denne ejendom, der i daglig tale er kendt som Ved Vesterport. Den markante kobbergrønne kontorbygning

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Helsted Børnehus. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Helsted Børnehus November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

Hollandsvej 12, 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk

Hollandsvej 12, 2. sal, 2800 Kongens Lyngby. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 05 henriette.pagh-schou@nordeaejendomme.dk Kontorlejemål på 1.046 m² i Kgs. Lyngby Lejemålet er beliggende på 2. sal i en flot, velholdt kontorejendom beliggende tæt på Lyngby Station, busterminal og centrum af Kgs. Lyngby. Fra et fælles foyerområde

Læs mere

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn

Kontor domicil fra 400-2.000 m 2. OLAV de LINDE. Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2. - til leje... Sverigesgade 5, Odense Havn - til leje... Kontor domicil fra 400-2.000 m 2 Sverigesgade 5, Odense Havn Årlig leje fra kr 1.000,- pr. m 2 Særdeles repræsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Enestående mulighed for kontordomicil

Læs mere

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum.

1a 467 Stueplan vest fløjen. 1b 798 1. sal syd og vest fløjen. 1c 302 Tagetage syd fløjen. 1d 118 Kælderrum. 1e 46 Kælderrum. Dato: 15..maj 2012 Mikael Fauerholm mfc@kubenman.dk Sagsnummer: 10837 Notat Boligselskabet Sydbo, Haderslev afd. 6, Rådmandsvej 22-24. 1. Historik, grundoplysninger mv. Rådmandsvej 22-24 er placeret på

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM KIRKEGADE 8 9900 FREDERIKSHAVN Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33

Læs mere

Randers Kommune. Langå Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009

Randers Kommune. Langå Børnehave. Udviklingsplan for daginstitutionerne. November 2009 Randers Kommune Udviklingsplan for daginstitutionerne Langå Børnehave November 2009 Udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune Denne udviklingsplan for daginstitutionerne i Randers Kommune

Læs mere

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO

21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 21.3 BØRNEHAVEN KLØVERBO Søndre Allé 28A, Stepping, 6070 Christiansfeld Børnehaven er beliggende i Stepping by. Institutionen er

Læs mere

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8

Kontor. Lejeopstilling. Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Lejeopstilling Kontor Nyindrettede kontorlokaler på Frederiksøen Sag 7541-8 Frederiksø 2, Administrationsbygningen, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Præsentable nyindrettede lokaler Etageareal

Læs mere

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2

Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Kontordomicil Gunnar Clausens Vej 32-34 11.000 m 2 Fleksibel og funktionel domicilejendom på 11.000 m², bygget i U-form med markant hovedindgang i midten Ejendommen har kontorer i tre etager fordelt med

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD

LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD LEJEPROSPEKT TORVET 4, 2. SAL 3400 HILLERØD Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Kontorer i hjertet af Hillerød og med den bedste udsigt i byen Her mærker du byens puls og er i gåafstand til S-tog,

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1

Velkommen til etapemøde! 21-01-2014 LÆNGEHUSENE AFD.42 ETAPE 1 (LØGET CENTER 1-67) 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Længehusene Etape 1, afd. 42! Facader og tagrenovering - Alle længehuse får nye vinduer med udvendig overflade i aluminium (nemt at vedligeholde) og nye døre - Nyt

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S

Holmegårdsskolen. Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Holmegårdsskolen Tilstandsrapport udarbejdet maj 2015 -af Nova 5 arkitekter A/S & Wessberg ingeniører A/S Rekvirent Hvidovre Kommune, KTMA, Ejendomsafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre v/mette Forslunde

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 59. ØDIS BØRNEHAVE Ødis Byvej 3, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET

LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET LEJEOPSTILLING FOR LEJEMÅLET Nytorv 2, 6000 Kolding Lejemålet Nytorv 2 6000 Kolding Sagsnr. 20-373 Store velindrettede lejemål Central beliggenhed Flot bygning 2 Indhold Præsentation...................................

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

Udlejningsprospekt Kontorlokaler

Udlejningsprospekt Kontorlokaler HANS PROBST CHRISTIANSHOLMS PARKVEJ 26 2930 KLAMPENBORG TELEFON 39 63 62 58 TELEFAX 39 63 02 38 EMAIL: INFO@HPEJENDOMME.DK GIRO 722-7175 Udlejningsprospekt Kontorlokaler Ny Kongensgade 9, 2.sal 1472 København

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre

Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre LEJEPROSPEKT Attraktive lokaler udlejes i Hvidovrevejs Butikstorv Hvidovrevej 178, 2650 Hvidovre Sag 956PK000303 Central beliggenhed i Hvidovre Velbesøgt center 371 m² i stueplan + kælder 294 m² Mægler:

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 300 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed

Lejeprospekt. vedrørende kontorlokalerne. Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning. Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Lejeprospekt vedrørende kontorlokalerne Poulsgade 6-8, 1. sal tv, 7400 Herning Kontorer med optimal beliggenhed og synlighed Samlet areal inkl. andel af fællesarealer: 1.022 m 2 Årlig leje, år 1 ekskl.

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Otto Busses Vej 8z 2450 København SV 101-965619-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER

Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER Ilulissat Kommuneat ATUARFIK MATHIAS STORCH REGISTRERING VEDRØRENDE ASBESTHOLDIGE BYGGEMATERIALER 19.02.2007 Projekterende: Masanti A/S - Postboks 344-3952 Ilulissat tlf. 94 38 53 - fax: 94 34 97 Masanti

Læs mere

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 1. sal, 8000 Aarhus C Sag 121295

KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN. H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 1. sal, 8000 Aarhus C Sag 121295 KONTOR-/KLINIKLEJEMÅL TÆT PÅ RÅDHUSPLADSEN H.H. Seedorffs Stræde 3-5, 1. sal, 8000 Aarhus C Sag 121295 H.H. Seedorffs Stræde 3 5 BELIGGENHED OG OMRÅDET Ejendommen er beliggende med en attraktiv placering

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: FIOLSTRÆDE 10 Dato: 01.02.2013

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2.

FENRISHUS DUSINES HUS. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning. arkitekter ingeniører. Toilet/bad 8 m2 Kontor 14 m2. Dispositionsforslag Tilbygning og ombygning FENRISHUS og DUSINES HUS 19 m Terrasse (Nødudgang) 8,5 m Garderobe/ Omklædning 20 m2 Te-køkken 8 m2 14 m2 Pause/møderum 47 m2 glas-skydevæg møderum 9 m2 glas

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C

Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C - til leje... Kontor Butik ca. 170 m 2 Pakhusgården 44, kolonaden 5000 Odense C Årlig leje kr. 600,- pr. m 2 Delvist dobbelthøjt rum med fantastisk lysindfald Meget inspirende og kreativt udførte lokaler

Læs mere

Kontor i Tuborg Nord Strandvejen 58 427, 451, 555 og 982 m 2

Kontor i Tuborg Nord Strandvejen 58 427, 451, 555 og 982 m 2 Kontor i Tuborg Nord Strandvejen 58 427, 451, 555 og 982 m 2 Markant kontorlejemål i den historiske Tuborg ejendom med kig til lystbådehavnen og Øresund Kontorerne er yderst præsentable, af høj kvalitet

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere