Luftmodstand. Kompendie af Valle Thorø. Startet 2005 Senest redigeret marts /5-06,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Luftmodstand. Kompendie af Valle Thorø. Startet 2005 Senest redigeret marts 2006. 30/5-06,"

Transkript

1 Kompendie af Valle Thorø Startet 005 Senest redigeret marts /5-06, Når et legeme bevæges med en konstant hastighed mod stillestående luft, oplever genstanden en kraft fra luften. Der opstår luftmodstand, eller vindmodstand. Luften påvirker genstanden med en kraft F, der måles i [Newton]. Det kræver således en bestemt kraft at bevæge genstanden gennem luften med en konstant hastighed. Er det vinden, der blæser mod en genstand må forholdene være de samme. Vinden påvirker genstanden med en kraft. Det er dette, der bruges ved anvendelse af en vindtunnel. På dansk kaldes det luftmodstand, på engelsk Aerodynamisk Drag. Naturlig nok vil luftmodstanden stige, hvis den genstand, der bevæges gennem luften bliver større. Dvs. kraften stiger med arealet af genstanden, der bevæges mod vinden. Arealet af en genstand måles som arealet af det hul, genstanden ville efterlade, hvis man forestiller sig den fare gennem en væg, som fx i en tegnefilm. 1 Men genstandens form har også betydning. Ubåde, missiler, fly, cykelhjælme, biler osv. er lavet så de oplever så lille en modstand som muligt fra det medie, de bevæger sig gennem. Genstandene er typisk formet, så de er spidse både foran og bagtil. For fisk og fugle er det nok udviklingen, der har ført til en form, der kræver mindst energi ved bevægelse frem gennem vandet og luften. For biler og fly har man forsket og målt på forskellige former. Ikke mindst efter at benzin er blevet dyr. Henry Fords HGF-biler kørte ikke særlig hurtigt, og var da heller ikke konstrueret ud fra hensyntagen til bevægelsesmodstand. I dag, med stigende energipriser, udformes biler så de kører længst på literen, dog stadig ud fra, at de skal være 1 K1: Side 1 af 14

2 funktionelle. en på en genstand afhænger altså af genstandens form. Men også af dens størrelse. Dvs. hvis genstanden gøres større, men med nøjagtig samme form, må den samlede modstand også være større. Samlet kan det udtrykkes med en form-koeffetient og et areal. Form-koeffetienten kaldes også for luftmodstandskoeffetient. På engelsk drag coefficient C d. eller - nok på tysk - C w., der i hvert fald tidligere har været kendt i Danmark fx som en CW-værdi på en bil. Det må gælde umiddelbart, at: Drag-kraften afhænger af C d er enhedsløs. C D værdi Frontareal i m På nettet kan der findes Cd koefficienter for forskellige genstande. Coeffetienterne er fundet eksperimentelt. Fx har en halvrund kugleskal, der vender den flade side mod vinden en Cd-værdi på Cd = 1,4, men vendes den flade side væk fra vinden er C d = 0,38 til 0,4. Figuren til højre viser Cd-værdier eller Drag Koefficienter for forskellige legemer. Side af 14

3 Og i en anden kilde er fundet disse koeffetienter: Kilde: : 1/airplane/short.html For andre genstande, ligeledes fundet forskellige steder på nettet, er opgivet følgende værdier: Genstand C d cirka Bil 0,7 til 0,35 Bil med campingvogn > 1 Løber ( person ) Ca. 0,5 Person på ræsercykel 0,4 Vinge på fly / vindmølle 0,04 Vindhastigheden: Den kraft, der opleves på en genstand, må også være afhængig af vindens hastighed, ( eller genstandens hastighed imod luften. ) Jo hurtigere man kører i bilen, jo større vindpres kan opleves, hvis man holder en arm ud af vinduet. Og jo kraftigere modvind, man har, jo sværere er det at cykle imod vinden. Det er sådan, at vindmodstand for et legeme, der bevæger sig gennem luften, stiger med kvadratet på hastigheden. Derfor betyder vindmodstanden mere, jo hurtigere bevægelsen er i forhold til vinden, altså den relative bevægelse. En løber løber fx. 6 m/s svarende til 1 km/h vil altså opleve mindre luftmodstand end en ræsercykel der kører 1 m/s, svarende til 4 km/h. Dvs. der må være størst vindmodstand mod en cykelrytter, - hvis de altså fylder lige meget. Side 3 af 14

4 Bil-eksempel: Køres en bil med konstant hastighed, bruges energien, der frembringes af motoren til at overvinde luftmodstanden, til rullemodstanden, til tab i lejer, transmission, generator osv. Tjek rullemodstand og lejetab. For en bil er opgivet en Cd-værdi: Cd = 0,34. Den yder 150 Hk ~ 110 kw. Ved 80 km/h, svarende til, m/s, bruges ca. 6 hk ~ 4,6 kw af motorens energi til at overvinde vindmodstanden og 14 hk ~ 11 kw til rullemodstand. Altså kan en bil med 0 hk motor holde en fart på 80 km/t ud ad lige vej i stille vejr. ( Der ses bort fra transmissionstab ) Ved en hastighed på 10 km/h, svarende til 58 m/s, er værdierne ca. 11 hk ~ 8 kw til vindmodstand, og 38 hk ~ 8 kw til rullemodstand. Motoren skal altså yde = 150 hk for blot at holde farten!!?? Findes der grafer for rullemodstand og transmissionsmodstand?? Vindmølle: Vindmøller har ret høj vingespids-hastighed i forhold til luften. Hvis vingerne er lange, fx 5 meter, og vindmøllen roterer 5 omgange i minuttet, fås en vingespidshastighed på???? ( Beregn ) Derfor er det nødvendig med en meget strømlinet form ude ved spidsen for at vingerne ikke skal bremses af luften. Dette bruges ligefrem som nødbremser på flere modeller, hvor vingespidsen kan drejes på tværs, for at bremse vingerne, fx hvis møllen løber løbsk. Nær ved akslen er det ikke så nødvendigt med en strømlinet form, fordi vingehastigheden ikke er ret stor. Vingespidsernes hastighed bør ikke overstige km/h pga. vindstøj! Drag-kraften afhænger altså også af vindhastigheden: C D værdi Frontareal i m v Luftens densitet: Også luftens densitet ( vægtfylde ) har betydning for vindmodstanden. Modstanden ( drag ) stiger proportional med luftens densitet. Dvs. kold luft giver større modstand end varm. Og jo højere man kommer op, jo tyndere er luften, dvs. jo mindre vejer luften pr m 3. Ved havoverfladen vejer 1 m 3 luft ca. 1 kg. Løbere og længdespringere oplever mindre luftmodstand jo højere over havoverfladen, de er. Et 100-meterløb er hurtigere på en højtliggende bane. Og fly stiger op til en højde, der giver dem mindre vindmodstand. Fx 11 km, men stadig skal der jo være så meget luft, - og ilt, at der er nok til motorernes forbrænding, og til at bære flyet!! Side 4 af 14

5 Overfladeruhed: Det gælder også, at værdierne for vindmodstanden for en genstand er afhængig af en genstands overflade-ruhed. Normalt ønskes en meget glat overflade. Hvis fx en båd er overgroet med alger og ruger, stiger modstanden drastisk. Formel: Herefter findes den endelige formel: 3 (k1) Fd d = C 0,5 ρ A v kg N = m 3 m m s Hvor: F d = kraften, Vindmodstandskraften [N] C d = Genstandens Drag coefficient fundet eksperimentalt, dimensionsløs. ρ= luftens densitet, tør luft ved havoverfladen, 15 grader = 1,5 kg/m 3. A = Genstandens areal imod vinden i m. v = Genstandens relative vindhastighed i m/s. Effekt, en bil skal yde for at overvinde vindmodstand: Når en bil bevæger sig gennem luften, kan den effekt ( energi pr sekund ) den skal yde, beregnes af formelen: P = F v W = N m s Beregnes på vindmodstanden, erstattes kraften F af F d. Det betyder, at den effekt, bilen skal yde for at overvinde vindmodstanden er afhængig af hastigheden i 3. potens!!! Eksempel på beregning / bil: En bil vejer 000 kg inklusiv last. P= F v= C 0,5 ρ A v d d 3 [ Watt] Det viser sig, at dens hastighed ved friløb ud ad lige, vandret vej i vindstille vejr falder fra 100 km/h til 95 km/h på 10 sek. 3 Side 5 af 14

6 . Bilens hastighed er altså faldet 5 km/h ~ 1,389 m/s. Det tog 10 sek., altså et fald på m 1,389 s 10s = 0,1389 [meter pr sekund, pr sekund], = [m/s ] Idet F = m a findes: m F = 000 = 78 s [ kg] 0,1389 [ N] Der regnes her med gennemsnitshastigheden, V middel = 97,5 km/h, ~ 7 m/s. Altså den kraft motoren skal lave ved ca 97,5 km/h for at holde hastigheden er ca. 78 Newton. Power = effekt = Kraft gange hastighed, P= F v W = N Altså, motorens effekt ( = energi pr sekund ) skal være m = 78 [ N] 7 = s m s m s P N = [ W] Omregnes til HK, fås, idet 1 HK ~ 736 W, at der skal ca.10, 19[ Hk] 97,5 km/h = til for at holde bilen på 736 Beregninger på en cykel: I dette eksempel skitseres, hvordan man kan beregne Cd-værdien for en person på en cykel. Der behøves et rimelig langt vejstykke, med en konstant hældning, α. Jo stejlere, jo bedre. På en vindstille dag måles den maksimale hastighed, en cykel med rytter opnår ned ad bakke ved friløb. Hastigheden kan fx måles med en cykelcomputer, eller en ledsagebil, der kører et stykke bag ved, så den ikke påvirker luften omkring cyklisten. Cykel + rytter vejes, og vejens hældning måles. Den fremdrivende kraft der kommer fra tyngdekraften må balancere med Kraft til rullemodstand + kraft til vindmodstand + modstand i lejer. ( der ses bort fra lejemodstand!! ) Den fremdrivende effekt, ( power ) = kraft gange hastighed: Side 6 af 14

7 m P= m g s m s Nm s sinα ( ) v W = kg = =[ W ] Nm s Effekt til rullemodstand findes som: P C m g vw = kg = [ W] Rullemodstandskoeffetienten C rr er typisk 0,006 Effekt til vindmodstand: kg m = = m Pvind Cd,5 A v v W m 3 m s s m s m s rulle = rr = kg m 3 s N m s 0 ρ = = = [ W] Effekten til luftmodstand må være P vind = P P rulle Omformes ligningen, findes et udtryk for C d A Pvind Cd A= ρ 0,5 v Måles front-arealet af cykel + rytter, kan C d findes: 3 C d = Pvind A ρ 0,5 v 3 Det ses at effekten, der skal ydes for at overvinde vindmodstanden er afhængig af hastigheden i 3. potens (k1) Det kan også tolkes således, at kører man hurtigere, stiger forbruget af hk i 3. potens. Graf for HK-forbrug og opnåelige hastigheder for forskellige cykeltyper: Side 7 af 14

8 Hvad viser X-aksen? Hvordan skal grafen tolkes? Opgaver: Tjek ved bilimportører, om der findes grafer for rullemodstand og transmissionsmodstand Tjek Cd-værdier for biler Lav forsøg i vindtunnel. Kilder: K1: K: K3: K4: Side 8 af 14

9 Links til materiale på nettet: Side 9 af 14

10 Bilag: Herefter følger nogle skemaer for Cd Alle data I de næste tabeller skal opfattes som gennemsnitlige værdier. Each entry has its own order of approximation. The tables have been elaborated from a number of sources. Description Table 1 reports some typical values for widely studied bluff bodies. Table 1: Drag Coefficients for bluff bodies Ru kugle 0.40 Glat kugle 0.10 Hollow semi-sphere opposite stream 1.4 Hollow semi-sphere facing stream 0.38 Hollow semi-cylinder opposite stream 1.0 Hollow semi-cylinder facing stream.30 Squared flat plate at Long flat plate at Open Wheel, rotating, h/d= Table is a summary of typical drag coefficients of streamlined bodies. Table : drag coeffs for streamlined bodies Laminar flat plate Turbulent flat plate Airfoil Section, minimum [1] Airfoil Section, at stall [1] Element Airfoil 0.05 Side 10 af 14

11 4-Element Airfoil 0.05 Subsonic Aircraft Wing, minimum [] 0.05 Subsonic Aircraft Wing, at stall [] 0.16 Subsonic Aircraft Wing, minimum [3] Subsonic Aircraft Wing, at stall [3] 0.09 Aircraft Wing (supersonic) n.a. Table 3 is a summary of drag data for airborne systems and road vehicles. Table 3: drag coeffs for transport systems Subsonic Transport Aircraft 0.01 Supersonic Fighter, M= Airship Helicopter Download [4] Sports Car Ecomony Car Pickup Truck 0.5 Tractor-Trailer, with fairings Tractor-Trailer Trailer alone 0.9 Racing Car [5] Table 4 reports a summary of drag data for a human being performing some well known physical activities. Table 4: drag coeffs of Human Man (upright position) Ski jumper Side 11 af 14

12 Skier Parachutist Table 5 reports drag coefficients and total drag forces for some automobiles. Table 5: Drag coefficients for some passenger vehicles Vehicle (class) CD CD A (m²) VW Polo (class A) Ford Escort (class B) Open Vectra (class C) BMW 50i (class D) Mercedes 300SE (class E) Table 6 reports data for other systems, including towers and tall buildings. Table 6: drag coeffs of other systems Wires and cables Empire State Building Eiffel Tower Suspension Bridge N.A. Billeder af vindtunneler fra nettet: Side 1 af 14

13 Side 13 af 14

14 Lav forsøg med vindmodstand for et / flere objekter i vores vindtunnel. Notes [0] See Speed Effects for details [1] Approximate. Actual values strongly dependent on airfoil and Reynolds number. [] Rectangular wing of aspect-ratio 5. [3] Wing NACA 64-10, aspect-ratio=9, taper=.5, Re = 4.4, M = [4] It is the drag coefficient for a helicopter in hover; depends on the type of fuselage and the number and type of free standing sub-parts (stubs, nacelles, wings, fuel tanks, weapons, etc.) [5] Referred to the frontal area. If the reference area is the projected planform, the CD is much lower. Side 14 af 14

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? Og hvorfor vinder Tom Boonen spurterne?

Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? Og hvorfor vinder Tom Boonen spurterne? Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? Og hvorfor vinder Tom Boonen spurterne? - en fortælling om potensfunktioner 133 Af Seniorforsker Ken H. Andersen, DTU Aqua Tour de France søndag

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!!

Varmeisolering. Isolering, hvorfor egentlig isolering. Varme er energi, og energi koster penge!! Følgende er et forsøg på at samle nogle begreber omkring isolering. Materialet er baseret på forskellige ældre materialer, og er ikke nødvendigvis korrekt. Derfor vil jeg med glæde modtage korrektioner

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s.

Gaia-Wind 133-10/11 kw. Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Gaia-Wind 133-10/11 kw Lydsvag, effektiv dansk designet husstandsmølle tilpasset danske forhold med årlig gennemsnitlig vindhastighed på 5,5 m/s. Intelligent og decentral forsyning af miljørigtig energi

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

Blandede og supplerende opgaver

Blandede og supplerende opgaver Blandede og supplerende opgaver Sammensætning af regnearterne... 60 Geometri... 61 Statistik... 67 Talfølger... 7 Funktioner (1): Formler og funktioner... 76 Funktioner (): Andengradsfunktioner og parabler...

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Beskrivelse af VPP 5 Forsøg 11 Vægtberegning 11 Kræfterne fra sejlene. 12 Beskrivelse af målinger på vandet 13 Krængningsforsøg 16 Krængningsforsøgets

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION

NR 31 MARTS 2003 VINDFORMATION NR 31 MARTS 2003 N Y H E D E R F R A V I N D M Ø L L E I N D U S T R I E N VINDFORMATION VEJEN TIL ET BEDRE KLIMA EU VENTER PÅ BENDTSEN Den 21. marts 2002 gav økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere

Matematik på VUC Modul 3a Opgaver. Matematik på VUC. Modul 3a modeller med mere Matematik på VUC Modul a modeller med mere Indholdsfortegnelse Indledende talgymnastik...1 Formler... Reduktion...7 Ligninger...11 Ligninger som løsningsmetode i regneopgaver...17 Simulation... Blandede

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY

WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY WE BRING THE FUEL YOU BRING THE BODY 1 INDHOLD I denne brochure får du først en introduktion til de tre væsentligste faktorer inden for sportsernæring; kulhydrat, væske og protein. Alle Maxims produkter

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere