HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIRVELSTRØMSBREMSEN. Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c"

Transkript

1 HVIRVELSTRØMSBREMSEN Maggie Bohus - Løsning Skole 9.c Jonas Kjemtrup - Løsning Skole 9.c

2 2 Hvirvelstrømsbremsen Introduktion Slitagen på køretøjer er stor, og det er et problem for miljøet. Bare at mindske slitagen på bremserne i en bil, vil lette en stor del af presset på miljøet. Både når vi fremstiller en bremse, og når vi benytter den udskiller vi forskellige skadelige stoffer. Vores forslag til, at løse en del af problemet, er ved at bruge elektromagnetisme. Elektromagnetisme er allerede brugt på toge, og det har det været i mange år. Allerede før 1930, brugte man elektromagneter, til at nødbremse togene med. Dengang var det store klodser på 300 kilo der, når de blev aktiveret, smækkede ned på skinnerne, det medførte, at toget stoppede brat. Denne bremseform var dog for kraftig, og man har derfor valgt at bruge en bremseform, der kaldes en hvirvelstrømsbremse. Denne bremseform virker ved hjælp af nogle elektromagneter der sidder på hver side af en aluminiumsskive (Al). Ved brug af en hvirvelstrømsbremse, vil man mindske belastningen på miljøet meget, i forhold til at der på verdensplan er ca. 800 millioner biler, i dag. Hvoraf gennemsnitslevealderen på en bil er på 13 år. Hver bil skal i gennemsnit have skiftet bremser, en gang hvert andet år. Det resulterer i at en gennemsnitsbil, skal have skiftet bremser mellem 6 og 7 gange, i løbet af bilens levetid.

3 De 800 millioner biler, der er, i dag, vil i deres levetid skulle have skiftet bremser, omkring 5,2 milliarder gange til sammen. Prisen på at få skiftet bremser, er i gennemsnittet kr. Derfor vil man på verdensplan kunne sparer ca milliarder, på de biller der kører rundt i øjeblikket. Ved brug af den innovative hvirvelstrømsbremse, vil man spare ca milliarder kr. fordi der ikke vil være nogen umiddelbar slidtage. Derfor vil man ikke, skulle skifte bremser på grund af slidtage. Når man bremser med en almindelig bremse, som en skivebremse eller en tromlebremse, slider man på bremseklodserne og udleder derved små skadelige partikler, der er dårlige for miljøet. En hvirvelstrømsbremse, vil også mindske risikoen for uheld, fordi man aldrig vil komme ud for at bremserne bliver slidt ned, og hvis man laver fire separerede ledningsnet til bremserne, vil man formentlig ikke komme ud for nogen form for bremsesvigt. En bremse skal kunne standse den store mængde af kinetisk energi, en bil i bevægelse har med sig. Derfor vil bremsen under nedbremsning, udvikle en stor mængde termisk energi. Den termiske energi, er et problem for hvirvelstrømsbremsen, da hvirvelstrømsbremsen har svært ved at komme af med den termiske energi. Vi har derfor fundet en løsning på problemet, som beskrives senere i rapporten.

4 Hvordan kan det være at, slidtagen på køretøjer er så stor, og hvad kan vi gøre ved det? Hypotese Slidtagen på køretøjer er stor, det skyldes den store mængde af potentiel, kinetisk og termisk energi en bil bliver udsat for. Vi har valgt at fokuserer på fasen, mellem den kinetiske energi og den termiske energi altså når en bil skal bremses. Vores forslag er, at lave en bremse, der uden sliddele, kan skabe en kraftig opbremsning. Bremsen skal fungerer, ved hjælp af elektromagnetisme. Der skal sættes to elektromagneter, på hver side af en aluminiumsskive. Når elektromagneterne aktiveres, vil de skabe en hvirvelstrøm inde i aluminiumsskiven, der vil få skiven til at stoppe. Hvirvelstrømmen bliver udelukkende dannet af magnetisme, og det er vigtigt at materialet skiven er lavet af, ikke er magnetiserbart som fx jern. Da et magnetiserbart metal vil påvirke magnetfeltet, og ikke skabe den ønskede effekt. Det er dog vigtigt, at skiven er lavet af et metal. Det umiddelbart bedste metal, er aluminium, fordi det er et let metal, og det er forholdsvist billigt. Kobber er dog også en mulighed, det vil dog blive noget dyrere, og det er tungere. For at forhindre at den termiske energi, påvirker køretøjet i for stor grad, vil man formentligt blive nødsaget til, at sætte en form for køler på bremserne. Vores idé til køleren, er at blæse luft ind i kanaler, der leder luften direkte op til bremserne. For at få luften blæst ind i mod bremserne, uden at det kræver for meget af bilens energi, så brændstoføkonomien nedsættes. Mener vi at man ved at montere små vinger, på indersiden af fælgen, kan lede nok luft ind i mod bremserne, så de kan holdes nede i temperatur. Vingerne skal være justerbare så mængden af luft kan varigere En hvirvelstrømsbremse bremser bedst ved høj fart, og derfor er den mest effektiv, ved kørsel på motorveje, end ved langsom fart ved bykørsel. Nedenfor ses en illustration af, vores køler idé.

5 Materialer og metoder - Forsøg 1 Materialeliste 2 Strømforsyninger 2 Stativer 2 Spænder til stativerne 2 Gribearme 2 Træplader 4 Skruetvinger 2 Spoler (1200 vindinger) 2 Jernkerner 8 Ledninger 1 Aluminiumsplade (ø: 25cm) 1 gevindstang (ø: 8mm) 8 Møtrikker (ø: 8mm) 1 Møtrik (ø: 10mm) 2 Spændskiver 2 Lejer 1 Elmotor 1 Gummibånd 1 Cykelcomputer Da der ikke findes nogen konkret forsøgsbeskrivelse, omkring en hvirvelstrømsbremse, har vi selv valgt at tage initiativ til at starte fra bunden, og stille det op. Da vores lærer på skolen ikke var i stand til at hjælpe, måtte vi tage kontakt til en ingeniør der kunne hjælpe os, men dog kun en smugle. Han vejledte os i forhold til målene på aluminiumsskiven, og han hjalp os med nogle få udregninger. Vores forsøg er bygget op omkring en aluminiumsskive, der er monteret på en gevindstang, og er fikseret med to møtrikker. Udover de to møtrikker, der fikserer aluminiumspladen er der fikseret to lejer, med to møtrikker i hver sin ende af gevindstagen. Derudover er der yderligere to møtrikker, der fikserer en 10mm møtrik sammen med to spændskiver. Den 10mm møtrik bruges til at trække aluminiumsskiven rundt, ved hjælp af en elmotor, så aluminiumsskiven kan holde en konstant hastighed. Gevindstangen holdes fast af to stativer, ved hjælp af to gribearme, gribearmene holder fast omkring de to lejer. De to stativer er fikseret til bordet, med to skruetvinger. På hver sin side af aluminiumspladen, sidder der to store spoler med 1200 vindinger hver, hvoraf begge spoler har fast monteret en jernkerne i midten. Begge spoler er ligeså fikseret til bordet, med en skruetvinge hver. Under forsøget ledte vi 20 volt ud i spolerne, plus og minus sad modsat på spolerne, derfor blev polerne vendt modsat, på elektromagneterne nordpol rettet mod aluminiumsskiven på den ene side og sydpol rettet mod aluminiumsskiven på den anden side. Vores resultater målte vi med en cykelcomputer.

6 Resultater Vores forsøg resulterede i, at vi fandt frem til, at hvirvelstrømsbremsen er en effektiv og billig bremse metode. Vores forsøg viser en konstant stigning i bremsetiden, der giver en god indikation af, hvor effektiv bremsen er. Skemaet viser hvor mange volt vi sender igennem elmotoren, for at opnå hastigheden og herefter kunne vi måle bremsetiden for aluminiumsskiven. Joule er mængden af energi, aluminiumsskiven i alt har med sig og derfor også den samlede energi, bremsen skal standse. Watt viser hvor mange joules i sekundet, bremsen kan bremse. Formler Inertimoment = 0,5 * m * (R 2 + r 2 ) Ekin = 0,5 * I * radianer * radianer Radianer = 2 * pi * omdr./s M/s = hastighed / 3,6 Watt = joule / s Omdr./s = m/s / omkreds Volt Bremsetid (sek) Hastighed (km/t) Joule watt 3 0,5 5 1,9 3,9 3,5 0, ,7 10, ,4 17,4 4,5 1,25 21,5 30,9 24,7 Fejlkilder Elektromagneternes afstand fra aluminiumsskiven. Dårlige lejer Strømforsyningens nøjagtighed Tidsmåling (bremsetid) Størrelsen af spole Vægt af aluminiumsskive + gevindstang Størrelsen af jernkerne

7 - Forsøg 2 Materialeliste 4 Spoler (1200 vindinger) 2 Strømforsyninger 1 Hometrainer 8 Ledninger 2 Skruetvinger 2 Hesteskosjernkerner 1 Aluminiumshjul 1 Cykel 1 Stykke træ 1 Stykke jern 1 Cykelcomputer 1 Stopur Forsøgsbeskrivelse I vores andet forsøg, fjernede vi egerne i et baghjul, og byttede dem ud med en aluminiumsplade. Vi placerede 2 spoler på en hesteskosjernkerne, på hver side af pladen. Spolerne forbandt vi til to forskellige strømforsyninger, så der kunne reguleres på spændingen. Vi brugte et stykke træ i den ene side, og et stykke jern i den anden side, for at få spolerne tæt på pladen. Spolerne og hesteskosjernkernerne fastholdte vi med 2 skruetvinger. Resultater Vores resultater er målt ved hjælp af en cykelcomputer, og et stopur. Vi aktiverede bremsen, når pladen nåede den rette hastighed, og startede samtidig stopuret. Vi valgte at tage målinger, med 2 spoler aktiveret og 4 spoler aktiveret. Dette giver en ide om hvor meget effekt det giver at tilføje den

8 BremseHd i forhold Hl hashghed HasHghed i km/t Tid i sek. Bremsedd 12,2V (sek.), 2 Spoler Bremsedd 24,5V (sek.), 2 Spoler Bremsedd 12,2V (sek.), 4 Spoler Bremsedd 24,5V (sek.), 4 Spoler Bremsetid 12,2V (sek.), Bremsetid 24,5V (sek.), Bremsetid 12,2V (sek.), Bremsetid 24,5V (sek.), Km/t 2 Spoler 2 Spoler 4 Spoler 4 Spoler 10 9,2 3,1 5 1, ,4 6,3 2, ,2 4 7,7 2, ,3 8,5 2, ,1 8,7 2, ,2 4,5 8,8 2, ,6 4,7 9,1 2, ,8 5,1 9,4 2, ,9 5,3 9,4 2, ,3 5,7 9,7 2, ,7 5,8 11,3 2, ,2 5,6 9,6 3, ,3 6,2 10,3 2, ,5 5,9 11,6 3, ,6 6 11, ,5 5,8 11,7 2,8 Fejlkilder Måleudstyr Spolernes afstand til pladen Strømforsyningens nøjagtighed Kvalitet af jernkerne Dårlige lejer Vægt af aluminiumsplade

9 Diskussion og konklusion Med vores forsøg er vi kommet frem til, at en hvirvelstrømsbremse, er en yderst effektiv bremsemetode. Når man bremser med en hvirvelstrømsbremse, undgår man at slide små skadelige partikler af bremseklodser, som man gør med almindelige bremser. Man undgår også regelmæssigt at skulle skifte bremser, på grund af sliddelene som bremseklodser og bremseskiver. Hvirvelstrømsbremsen vil formentlig blive en smule dyrere at montere, men dette køb er en engangsydelse, da hvirvelstrømsbremsen ikke bliver slidt nok, til at gå i stykker indenfor bilens normale levetid. Derudover får man en øget sikkerhed, da bremserne ikke kan svigte på grund af slidtage, som almindelige bremser kan. En fordel ved hvirvelstrømsbremsen er, at den kan produceres af næsten 100 % genbrugsmaterialer, fx Kan kobberet der er rundt om spolen, og i ledningsnettet på bilen generelt, komme fra genbrug. Aluminium er også et godt metal at genanvende. Det betyder at man kan bruge gamle ledninger, og brugte sodavandsdåser, til bremserne i ens nye bil. På billedet ovenfor ses en hvirvelstrømsbremse, på et tog. I det første forsøg vi lavede, brugte vi en cykelkæde, der var limet fast, til bremsekanten på en cykelhjul. Dette forsøg mislykkedes dog, fordi en kæde er lavet af mange forskellige små jernplader. Hvirvelstrømsbremsen virker bedst, når der kan skabes så store hvirvelstrømme som muligt. Da en cykelkæde er lavet, af meget små plader, der er forskudt i højden, virker det ikke ordentligt, men da den er lavet af jern virker den slet ikke. Efter vores andet forsøg, kunne vi bekræfte vores hypotese, og vi kunne derfor konstatere, at man er nødsaget til at have en sekundær bremse, der kan standse bilen 100% og fungere som håndbremse. Bremsen skal aktiveres, når hvirvelstrømsbremsen ikke er rentabel at bruge længere. Da en hvirvelstrømsbremse ikke er særlig effektiv ved lav hastighed (Ca. mellem 5 og 15 km/t), vil det være oplagt at montere et sæt skivebremser, på bagakslen af bilen.

10 Lorem Ipsum 10 Referencer Morten Eske Nielsen Mita Teknik Frede Hansen Mita Teknik Torben Jensen Mita Teknik school/physics/exam- prep/electromagnetism/electromagnetic- induction/eddy- current- braking/ re.com/?smart- active- stall- control- uk

11 Lorem Ipsum 11 Skrevet af: Jonas Kjemtrup Maggie Bohus

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi

ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE. Vindenergi ET GRØN VISION UNDERVISNINGSMATERIALE Vindenergi KAPITEL 1 Introduktion Our dependence on fossil fuels amounts to global pyromania, and the only fire extinguisher we have at our disposal is renewable energy.

Læs mere

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette

Læs mere

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport.

Strømkassen. Teknologi og Uddannelse: Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi B Eksamensrapport. Teknologi og Uddannelse: Strømkassen. 1 S i d e a f 39 Forord: Projekt: - Roskilde Tekniske Gymnasium Teknologi B. eksamensprojekt Teknologi og Uddannelse. Som underemne valgte

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen

R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen R.I.C. BILEN resonant magnetic inductive coupling til trådløs opladning af el-biler under kørsel fra vejen 1 ABSTRAKT Benzinbiler forurener luften med partikler, nitrogen og sulfur oxider, samt udsender

Læs mere

1. Permanente magneter

1. Permanente magneter E4 1. Permanente magneter På sin rejse til Kina i 1270-erne fik Marco Polo forevist en såkaldt "sydviser". Det var en figur, der var let drejelig om en lodret akse. I den udstrakte højre arme var en tynd

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Før køb af akseltrykmåler!

Før køb af akseltrykmåler! Før køb af akseltrykmåler! Flere og flere vognmænd får monteret akseltrykmålere eller mobile vejesystemer i deres biler. I denne folder kan du læse lidt om hvad disse apparater kan, og hvordan de virker.

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening.

Palle Hansen, formand for Danmarks Fysik- og Kemilærerforening. Her er virkelig tale om en ny, alsidig og spændende undervisningsbog med fokus på el, energi og energibesparelser. Bogen om Energien er særdeles velegnet, både til erstatning af og som supplement til den

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Strømbesparelse på lysanlæg

Strømbesparelse på lysanlæg Strømbesparelse på lysanlæg Afleveret: 24. september 2004 P0-projekt gruppe B212 Titel: Strømbesparelse på lysanlæg Tema: Virkelighed og modeller Projektperiode: 2.-24. september 2004 Projektgruppe: B212

Læs mere

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber

Førsteårsprojekt. Thoriumreaktor. Liquid Fluorid Thorium Reactor. Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Førsteårsprojekt Thoriumreaktor Liquid Fluorid Thorium Reactor Skrevet af: Kristian Høier Mike Lauge Casper Lillegård Madsen Morten From Teuber Termodynamik og projekt Niels Bohr Institutet Københavns

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A

PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A TEKNOLOGI RAPPORT PROJEKT KLIMA OG VARME. TEKNOLOGI B OG FYSIK A Kl. 1.1 Roskilde HTX Regitze, Lene & Jesper Indholdsfortegnelse Problemformulering.(Lene)... 4 Årsager til den globale opvarmning(regitze)...

Læs mere

Elbiler. o Jeg har lært en masse både om teknologien, historien og fremtidens muligheder.

Elbiler. o Jeg har lært en masse både om teknologien, historien og fremtidens muligheder. Dette projekt er lavet af Bjarke Nilsson (7. klasse, Rønde Grundskole). Jeg har arbejdet med projektet i valgfaget, Opfinderhjørnet på Syddjurs Ungdomsskole - Center Rønde. 1. Valg af emneområde: Teknologisk

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028

Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 Slutrapportering på Energispil(d) for teenagere PSO 341-028 1 Indholdsfortegnelse Resultat... 3 Konklusion... 3 Baggrund for projektet og for spillet... 3 Spilbeskrivelse... 4 Formål med spillet... 4 Vægtning

Læs mere

Kompendie i boreboltning

Kompendie i boreboltning Kompendie i boreboltning Af Peter Harremoës Dansk Klatreforbund Indledning Dette kompendium er udarbejdet i forbindelse med Dansk Klatreforbunds kursus i boreboltning juni 2013. Hensigten er at højne niveauet

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere