Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Indhold"

Transkript

1 Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner Maj 2014 Indhold Bilag til evalueringsrapport vedr. projekt Sundhed for ældre med Motionsvenner... 1 Bilag 1. Rekruttering... 2 Bilag 2. Rekrutteringsplatformen... 4 Bilag 3. Program for uddannelse af motionsvenner (Dansk Arbejder Idrætsforbund)... 6 Bilag 4. Match af borger og motionsven... 7 Bilag 5. Ramme for Motionsvennernes sparringsgruppemøder... 8 Bilag 6. Spørgeguide til interview med motionsven-modtagere... 9 Bilag 7. Spørgeskema til Motionsvenner Bilag 8. Samarbejdsaftale mellem Ældresagen og Randers Kommune Bilag 9. Regnskab

2 Bilag 1. Rekruttering Jobbeskrivelse for en motionsven Den frivillige motionsven, skal ved et ugentligt besøg aktivere en ældre borger. Det er hensigten, at der mellem den ældre og motionsvennen skabes en positiv og tryg kontakt, der kan danne grundlag for, at den ældre aktiveres hjemme og ude blandt andre. Motionsvennen har viden om relevante øvelser og aktiviteter for den ældre, og med henblik på at motivere den ældre til deltagelse på motionshold har motionsvennen relevant viden om ældreidrætstilbud i lokalområdet. Motionsvennen medbringer det nødvendige materiale og rekvisitter til brug for motion. Det skal være sjovt at motionere, og øvelserne skal være både alsidige og funktionelle. Alt efter deltagerens fysiske formåen vil indholdet veksle mellem siddende og stående/gående aktivitet. Der kan f. eks. laves gymnastiske øvelser til musik, styrkeøvelser, trappetræning, konditionstræning, balancetræning eller man kan gå en tur sammen. Det drejer sig om et frivilligt motionstilbud, som kan have stor sundhedsfremmende og trivselsmæssig effekt, og er med andre ord IKKE et behandlingstilbud, der kan erstatte et behandlings- eller genoptræningsforløb. Hvad gør det attraktivt for nye frivillige at blive Motionsven? Som motionsven får man mulighed for at: lære nye mennesker at kende og være en del af et fællesskab få nye erfaringer, lære noget og få et perspektiv på livet få uddannelse meningsfuld beskæftigelse, som kan fremme den ældres mulighed for at klare sig selv noget bedre i hverdagen og social deltagelse gøre et ældre menneskes liv nemmere og være med til at forebygge behovet for hjælp medindflydelse på projekt Motionsvens fremtid udvide sit eget netværk og få et sammenhold med andre frivillige få en vigtig tilføjelse på CV et Forventninger til en motionsven En motionsven er en person der: har lyst til og kan arbejde frivilligt en time en gang om ugen har lyst til at lære et ældre menneske at kende og skabe en positiv og tryg kontakt har lyst til at lære noget nyt og omsætte det praksis vil deltage i uddannelse til motionsven har lyst til og deltage i det netværk der etableres for motionsvenner en gang om måneden har lyst til og kan deltage opfølgningsmøder med motionsvenner en gang i kvartalet er mand eller kvinde er et voksnet modnet menneske, som overholder sine aftaler har indfølingsevne og god intuition er rummelig, nærværende og fleksibel forstår at fokusere på andres behov og kan nedtone sine egne 2

3 Indslusning af motionsvenner Når en person henvender sig for at blive motionsven, inviterer koordinator ind til en introduktionssamtale og orienterer om forventningerne til en motionsven, uddannelsen og matchningen. Samtalens skal for den frivillige afklare: Hvor meget tid skal der bruges på det frivillige arbejde? Hvilke opgaver skal der løses? Hvem er brugerne? Hvem er de andre frivillige? Hvor foregår det? Hvad er den frivilliges ansvar? Hvilken støtte/hjælp får den frivillige til sit arbejde? Samtalen for koordinator skal afklare: Hvad er det der gør, at personen gerne vil være frivillig hos Motionsven? Hvilke erfaringer har personen, både frivilligt og arbejdsmæssigt? Hvilke interesser har personen? Hvilke tanker har personen gjort sig om målgruppen? Hvad tænker personen, at han/hun som motionsven kan bidrage med? Har du nogen præferencer? Hvem vil du gerne være følgesvend for? Efter denne samtale har den nye frivillige og koordinator et til to døgn til at overveje om der skal indgås et samarbejde. Hvordan skal de frivillige motionsvenner rekrutteres? Headhunting i samarbejde med Ældresagen og Røde Kors besøgstjenester. Ansigt til ansigt oplæg/foredrag om projektet på Randers Kommunes 25 centre på ældreområdet Netværkshvervning motionsvenner hverver nye motionsvenner Jobopslag på Frivilligjob.dk Flyer og foldere Hjemmeside Pressemeddelelser Medieomtale den gode historie Social- og Sundhedsskolen TRADIUM Gymnasier 3

4 Bilag 2. Rekrutteringsplatformen Rekrutteringen og senere fastholdelse af de frivillige motionsvenner har taget afsæt i følgende model: Image I Motionsven har det image, der afspejler projektets mål og vision, været synligt for potentielle frivillige. En præsentation af projektet og opfordring til at vælge at blive frivillig motionsven er sket igennem flere spor: 1. Koordinators præsentation af projektet i forskellige sammenhænge f.eks: Metals seniorklub Randers Højskoleforløb på AOF Aktivitetsudvalg på Asferg Ældrecenter VIA Universitet Randers Social- og sundhedsskolen Randers Ældresagen Randers Røde Kors Randers 2. Artikler og indslag om projektet i: Randers Amtsavis Din Avis Randers P4 Østjylland Randers.dk 3. DAI konference 4. Opslag på frivillig.job.dk 5. Omdelt pjece Vil du være frivillig

5 Alternativ valuta/udbytte for de frivillige I projektet har den alternative valuta, dvs. hvad de frivillige får ud af at deres engagement hos os, spillet en væsentlig rolle i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige. Den alternative valuta har udover glæden ved arbejdet konkret været krav og tilbud om: Uddannelse til at lave stolegymnastik Tilknytning til netværk Supervision Medlemskab af Randers gymnastiske Forening, og dermed adgang til vederlagsfri motion/fitness Tilbud om temadage Få en vigtig tilføjelse på CV et Aktiviteter Aktiviteterne for de frivillige i projektet har været centrale i rekrutteringen og fastholdelse af de frivillige. Det har været meget vigtigt, at aktiviteterne - i det øjeblik den frivillige er rekrutteret - tidsmæssigt har været startet middelbart efter. Aktiviteterne har været: Matchbesøg hos borger Uddannelse Deltagelse i netværk og supervisionsgruppe Adgang til RgF fitness Ambassadører En ambassadør er en nuværende eller tidligere frivillig, der kan fortælle om, hvordan det er at være frivillig i den eller de pågældende aktiviteter. Her har projektet været begunstiget med frivillige, som tidligere i en anden sammenhæng har været frivillige motionsven samt de frivillige instruktører, der har været i RgF i forvejen Kontaktinformationer Som minimum har potentielle og rekrutterede frivillige kunne finde kontaktoplysninger på projektet og projektkoordinator på flere hjemmesider, på pjecer og hos de rekrutterede frivillige. Endvidere har det været en fordel at koordinator i mødet med potentielle frivillige har fået kontaktoplysninger og herefter taget en senere kontakt. 5

6 Bilag 3. Program for uddannelse af motionsvenner (Dansk Arbejder Idrætsforbund) Kursus program sep Sted: Randers Sundhedscenter Biografgade Randers C Lokale 3, 2. sal Instruktør: DAI landsinstruktør, fysioterapeut Kathe Rasmussen Kursusleder: Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator Tilmelding til: Ulla Skov Aldahl inden den 4. september 2012 på mail eller telefon Der serveres kaffe/the med brød morgen og eftermiddag samt frokost. Kurset er gratis. Fredag den 5. september Velkomst med kaffe/te Fysisk funktionsevne Muskeltræning Frokost Balancetræning Organisering (kaffe/te) Lørdag den 6. september Velkomst med kaffe/te Bevægelighed og funktionstræning Kredsløbstræning Frokost Den gode instruktør Rødt træningskort Evaluering (kaffe/te) Praktiske oplysninger: MØD OP i behageligt tøj du kan bevæge dig i. Kurset arrangeres i samarbejde med Dansk Arbejder Idrætsforbund Telefon:

7 Bilag 4. Match af borger og motionsven Ældreområdet henviser potentielle modtagere af motionsven til projektkoordinator. Koordinator besøger den ældre. Besøgets formål er dels at orientere den ældre om motionsven ordningen, og dels at koordinator får et godt indtryk af den ældres behov, ønsker og interesser. Efter besøget finder koordinator en match med en motionsven. En match, hvor koordinator forsøger at få interesser, kemi og personlige ressourcer til at gå op i en højere enhed. Den udvalgte motionsven mødes med koordinator og bliver informeret om den ældre. Herefter besøger koordinator og motionsven den ældre sammen. Dette besøgs formål er, at den ældre og motionsvennen får kontakt med og et indtryk af hinanden. Efter dette besøg har begge parter 1-2 døgn til at overveje om, der kan skabes et positivt og bæredygtig motionsven-par. Herefter træffer den ældre og motionsvennen selv aftale om fremtidige besøg. Opstår der vanskeligheder kan de altid henvende sig til koordinatoren. Opfølgning for motionsven Opfølgningsmøderne er obligatoriske og foregår hver 3. måned og varer 2½ time. Koordinator deltager sammen med fem motionsvenner. Formålet er at give støtte og vejledning i rollen som motionsven. Proceduren på alle møder er, at hver enkelt fortæller om deres ældre både positive og negative oplevelser. Herefter er der mulighed for at drøfte, hvad motionsvennens rolle er, ideer til motivationsarbejdet og samarbejdet m.m. Opfølgning for modtager af motionsven Koordinator følger op telefonisk og i samarbejdet med den træningsfaglige konsulent, frivillig koordinatorer og aktivitetsledere i ældreområdet i Randers Kommune. Konflikter Opstår der konflikter eller passer kemien ikke mellem borger og motionsven, træder projektkoordinatoren til og er med til at få skabt klarhed over problemet og hjælpe til med en løsning heraf. 7

8 Bilag 5. Ramme for Motionsvennernes sparringsgruppemøder Koordinator er ordstyrer og holder tale-/tidsrammen 1. runde. Ca. en halv time Hver motionsven fortæller om den borger/gruppe, de er blevet matchet med i fem minutter hvad fungerer, hvad er sjovt, er der fremskridt, hvor er det svært, hvad har jeg med, og hvad mangler jeg? 2. runde Hver motionsven har fem minutter til at fortælle hvad han/hun hørte, fik af tanker, hvad de godt kunne tænke sig at vide mere om, hvad der undrede, kom der et skævt indfald undervejs, kom til at tænke på da de andre fortalte. 3. runde Vi vælger et emne og sætter fælles spot på det 4. runde Hvad kan hver motionsven tage med og bruge et minut til hver 8

9 Bilag 6. Spørgeguide til interview med motionsven-modtagere Sundhed for ældre med motionsvenner - Spørgeguide til de ældre borgere Du har deltaget i projekt Sundhed for ældre med motionsvenner. For at kunne udvikle indsatsen er det vigtigt for os at få tilbagemeldinger fra deltagerne. Jeg vil derfor bede dig besvare nogle spørgsmål. Det tager ca. ½ time. Svarene vil blive behandlet fortroligt. Køn Mand Kvinde Hvad er din alder? Hvordan blev du opmærksom på projekt Sundhed for ældre med motionsvenner? Mulighed for flere svar Hvornår havde du første gang kontakt til din motionsven i projektet? Har du stadig kontakt til en motionsven? Hvor ofte har du i gennemsnit været på besøg/i kontakt med din motionsven i løbet af projektet? Hvilken form for fysisk aktivitet har du haft mest af sammen med din motionsven? Ved du hvem der er koordinator for projektet? Ved du hvor du skal gå hen/tale med, hvis du er utilfreds med projektet/din motionsven eller har brug for ændring eller hjælp? Hvor tilfreds har du været med din motionsven? Hvad har forandret sig gennem din kontakt med motionsvennen? Hvilken betydning har det haft at have en motionsven/ hvad er din oplevelse ved at have haft en motionsven? numerisk Avisomtale Hjemmesiden Pjece Mund til mund Gennem hjemmeplejen Gennem forebyggende hjemmebesøg Andet: Måned, år Kan ikke huske det Ja Nej Ved ikke Flere gange om ugen Ca. en gang om ugen Ca. en gang hver anden uge Sjældnere end en gang hver anden uge Andet: Gåture i det fri Indkøbsture Øvelser i hjemmet (f.eks. stolegymnastik) Andet, hvad Ja Nej Ja Nej Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Fritekst Evt. Optages på iphone Fritekst Evt. Optages på iphone 9

10 Bilag 7. Spørgeskema til Motionsvenner Spørgeskema til motionsvenner. Velkommen Er du? Hvad er din alder? Hvordan blev du opmærksom på projekt Sundhed for ældre med motionsvenner? Mulighed for flere svar Hvornår havde du første gang kontakt til en borger som motionsven i projektet? Her kommer nogle spørgsmål om uddannelsen til motionsven (to dage arrangeret af DAI) Har du gennemført projektets uddannelse som motionsven? Hvad mener du om varigheden af uddannelsen til motionsven? Varigheden er: Hvor tilfreds er du med uddannelsesinstruktørens evne til at formidle stoffet på en forståelig måde? Hvor relevant synes du, at uddannelsen er i forhold til din indsats som motionsven? Hvor tilfreds er du samlet set med dit udbytte af uddannelsen til motionsven? Hvis du har kommentarer til uddannelsen, kan du skrive dem her: Kære Motionsven Du har deltaget i projekt Sundhed for ældre med motionsvenner. For at kunne udvikle indsatsen er det vigtigt for os at få tilbagemeldinger fra projektdeltagerne. Jeg vil derfor bede dig besvare nogle spørgsmål. Det tager ca. 10 minutter at udfylde skemaet. Svarene vil blive behandlet fortroligt. Med venlig hilsen Mand Kvinde År Avisomtale Hjemmesiden Pjece Mund til mund Andet: Måned, år Ja Nej (Spring til 13) Passende For lang For kort Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Meget relevant Relevant Mindre relevant Ikke relevant Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Fritekst De følgende spørgsmål drejer sig om koordinatoren for projektet Hvad er din samlede oplevelse af muligheden for Meget tilfredsstillende 10

11 komme i kontakt med koordinatoren for projektet? (telefonisk, via mail eller ved personlig kontakt) Muligheden for kontakt har været: Hvor tilfreds er du med koordinatorens håndtering af match-forløbet, hvor du sammen med koordinatoren fik kontakt med din borger? Hvis du har kommentarer til match-forløbet, kan du skrive dem her: Hvad synes du om antallet af arrangementer for de frivillige motionsvenner? (temamøde, netværksmøder, sparringsmøder) Hvor tilfreds er du samlet set med indholdet af møderne for de frivillige motionsvenner? Hvor tilfreds er du samlet set med dit samarbejde med koordinatoren for projektet? Hvis du har kommentarer til samarbejdet med koordinatoren og/eller til møderne for motionsvennerne, kan du skrive dem her: De næste spørgsmål drejer sig om kontakten med din borger i projektet Hvis du har været motionsven for flere borgere, bedes du svare i forhold til den borger, du har tilbragt mest tid sammen med. Hvor ofte har du i gennemsnit været på besøg/i kontakt med din borger i løbet af projektet? Hvad laver du mest af med din borger: Hvordan oplever du din egen indsats som motionsven i projektet? Hvordan oplever du din borgers tilfredshed med din indsats som motionsven? Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Fritekst Der var for få Der var for mange Antallet var tilpas Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Ved ikke Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Fritekst Flere gange om ugen Ca. en gang om ugen Ca. en gang hver anden uge Sjældnere end en gang hver anden uge Andet: Indkøbsture Gåture i det fri Øvelser Andet: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Borgeren har været meget tilfreds Borgeren har været tilfreds Borgeren har været mindre tilfreds Borgeren har været utilfreds Ved ikke 11

12 Hvordan oplever du samlet set samarbejdet med din borger i løbet af projektperioden? Til slut kommer der her nogle spørgsmål om Randers gymnastiske Forening (RgF) og om det at være motionsven Har du i løbet af projektperioden benyttet dig af nogle af RgF s motions- og idrætstilbud? Hvilke af Rgf s tilbud drejede det sig om? Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Ja Nej (spring til 29) Fritekst Er du stoppet som motionsven, inden projektet blev afsluttet? (april/maj 2014) Hvor tilfreds er du samlet set med at have været motionsven i projektet? Her må du meget gerne beskrive med dine egne ord, hvordan du har oplevet at være tilknyttet projektet som motionsven. Hvad gik godt, hvad kunne være anderledes? Ris og ros er også velkomment. Ja Nej Meget tilfreds Tilfreds Mindre tilfreds Utilfreds Fritekst Ville du anbefale andre at blive motionsven i et lignende projekt? Nu er der ikke flere spørgsmål. Tak for hjælpen Ja Nej Ved ikke 12

13 Bilag 8. Samarbejdsaftale mellem Ældresagen og Randers Kommune 13

14 Bilag 9. Regnskab Projektet manko dækkes ind af bevilling fra Sundhed- ældreudvalget i Randers Kommune. Faktisk 2011 Motionsvenner foreløbig regnskab Budget 2011 Faktisk 2012 Budget 2012 Faktisk 2013 Budget 2013 Faktisk 2014 Budget 2014 Samlet regnskab Samlet budget Bevillinger/tilskud TRYG-fonden Randers kommune 18 tilskud Udviklingspuljen Nordea Fonden Socialministeriet Sundhedspuljen Bevillinger/tilskud i alt Udgifter Løn til koordinator Hjemmeside, annoncer, pjecer Kurser for Motionsvenner Forplejning ifm kursus Arrangementer for frivillige motionsvenner Faglig sparringsdag for medarbejdere på ældreområdet og motionsvenner Efteruddannelse for motionsvenner Arbejdsplads til koordinator Telefon + administrationsudgifter Transport til kursister Transport til koordinator Medlemskab RgF Rekvisitter til Motionsvennerne Revision Evaluering Udgifter i alt Resultat Overført overskud Overskud/underskud i alt

Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven. August 2011

Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven. August 2011 Projektplan for Projekt Sundhed for ældre med motionsven August 2011 2 Baggrunden for projektet... 3 Projektets overordnede mål... 3 Projektets målgrupper... 3 Hvad gør projektet attraktiv for målgruppen?...

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet.

Vær opmærksom på, at det er en spørgeguide. Intervieweren tilpasser spørgsmålene til den enkelte IKV-deltager og noterer svar og score i skemaet. Evalueringsguide til gennemførte IKV-forløb i TUPVAK Evalueringen skal gennemføres af en interviewer som er sat grundigt ind i spørgeguiden og hensigten med de enkelte spørgsmål. Det skal ikke være den

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning)

Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Projektbeskrivelse Motionsvenner (privat hjemmetræning) Initiativtager: Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Formål med projektet. At give hjemmeboende ældre, som ikke deltager i den etablerede ældreidræt

Læs mere

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an?

Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Kollektive arrangementer hvordan griber vi dem an? Seminarets tidsplan Velkommen Hvordan kan vi bedst udvikle, arrangere og afholde et arrangement med sigte på sundhedsfremme og forebyggelse? Hvordan kan

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive

Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Den Frivillig Gældsrådgivning Skive Indledning Dette notat beskriver et forslag til etablering af en frivillig gældsrådgivning i Skive. Formål, indhold og organisering er kort beskrevet, ligesom der er

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015

Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 2015 Projekt brobygning mellem kommunalt træningstilbud og aktivt foreningsliv mv. Evaluering september 015 Baggrund Sundhedsudvalget besluttede i juni 013 at iværksætte et tværfagligt projekt med fokus på

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013

Frivilligstrategi. Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD Maj 2013 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale

Kunsten at gå til jobsamtale. Kunsten at gå til en god jobsamtale Kunsten at gå til en god jobsamtale Tillykke Du er nu udvalgt til at komme til samtale hos en virksomhed omkring et job. Du skal derfor i gang med at forberede dig på at præsentere dig selv, så du bliver

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave

De gode overgange Dagpleje/vuggestue - børnehave SKAL OPGAVE: Samtaler i dagpleje/vuggestue. Ved 2½ års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Formål: At få afklaret om der er områder hvor der skal være særlig fokus frem mod starten i børnehaven.

Læs mere

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning

Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Reservebedsteordning Projektbeskrivelse Projektets navn: Reservebedsteordning 1. Baggrund Flere af Stevns Kommunes småbørnsfamilier savner et nært netværk, der kan træde til, når familiens

Læs mere

Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016

Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016 Udkast af 25.3. 2014 - til behandling i SUN den 9.4.14 Aftale om Aalborg kommunes køb af ydelser på det idrætslige og sundhedsfremmende område leveret fra Fonden DGI-huset i Nordkraft i 2014-2016 Tillæg

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012.

TILSYNSRAPPORT: Der har ikke tidligere været tilsyn. Tilbuddet er fra august, 2012. Center for Særlig Social Indsats Den: 11. december, 2014 Acadre: 14/25865 TILSYNSRAPPORT: Tilbuddets navn Center For Job og Oplevelse Højvangen 11 3060 Espergærde Afd.: Vinkeldamsvej Leder: Karsten Grubert

Læs mere

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008

REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 REFERAT FRA REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 13. FERBUAR 2008 Dagsorden punkter: 1. Evaluering af generalforsamlingen 2. Mål og fokus områder for 2008 Herunder følgende indsatsområder nævnt på generalforsamlingen

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen

Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Samvirkende Menighedsplejer Selvhjælpsgrupper i projekt Tidsmaskinen Til frivillige og andre interesserede 05-08-2015 Dette materiale beskriver procedurer og rammerne omkring selvhjælpsgrupper i dette

Læs mere

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT Organisering VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT OPGAVEOVERSIGT Tydelige og veldefinerede roller og opgaver er med til at sikre overblik og gennemsigtighed i foreningen/aftenskolen. Det gør det lettere at være

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Styrket og arbejdsmarkedsrettet ADHD-indsats. Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Borgernetværk i fællesskab mod ensomhed

Borgernetværk i fællesskab mod ensomhed Borgernetværk i fællesskab mod ensomhed Jannie Rasmussen, forebyggende fysioterapeut og Anne Marie Olsen, forebyggende sygeplejerske Baggrund Befolkning i Silkeborg kommune: 89.633 Ældre > 75 år: 5.518

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 6 45QR-9PZR-6SM1 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI

VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI Formål og værdier VÆRKTØJER TIL FRIVILLIGSTRATEGI FRIVILLIGSTRATEGI 3 trin Udarbejdelse af en frivilligstrategi kan hjælpe jer med at finde frem til, hvordan I vil arbejde med frivillige i jeres forening/aftenskole,

Læs mere

Det aftales med træneren, hvilken dag der er bedst.

Det aftales med træneren, hvilken dag der er bedst. Spørgsmål og svar ved infomøderne d. 1/6-2016 Nuværende Minitalent Talent i næste sæson I den nye struktur, er der ekstra træningspas. Det er muligt at vælge en dag fra. Hvilken dag kan det være? Er der

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted

Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted Evaluering af Ungekampagne 2011 i Sorø, Faxe og Ringsted I perioden oktober november 2011 blev kampagnen Snyd ikke dig selv / Snyd ikke virksomheden gennemført. Bag kampagnen stod de lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.25 august 2015 Tilstede: Per, Christian, Jens, Heidi, Britta, Anders, Judith (supp. for Henrik), Jenny, Anja ref. Afbud. Henrik Britta forlod mødet under Pkt. 6 1. Referat

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsark i Du bestemmer

Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark i Du bestemmer Arbejdsark 1 Inspiration til gruppens møderegler Arbejdsark 2 Jeg er en, der... Arbejdsark 3 Protokol for gruppesamtale Arbejdsark 4 Det rosa ark: Godt og dårligt Arbejdsark 5

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Aktiviteter der rykker.

Aktiviteter der rykker. Aktiviteter der rykker. Afrapportering til Sundheds-, Ældre og Handicapudvalget. Indhold Projekt Aktiviteter der rykker.... 2 Midtvejsevaluering november 2013.... 2 Fokusgruppegruppeinterview vedr. Aktiviteter

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG Rekruttering VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG JOBOPSLAG FRIVILLIGE Med et jobopslag gør I det tydeligt, at I søger bestyrelsesmedlemmer/frivillige. HVORFOR Formålet med denne øvelse er at udarbejde en slags jobopslag

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK

DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING. Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK DOF GUIDE TIL STRATEGISK FUNDRAISING Udarbejdet af TILSKUDSBASEN.DK 2014 STRATEGISK FUNDRAISING Strategisk fundraising bør være en integreret del af foreningens daglige kultur. Den strategiske fundraising

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 2-2015 Juni. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 2-2015 Juni Livet skal leves hele livet OK-Klubberne i Danmark * Allégade 2 * 2000 Frederiksberg * tlf.: 33 85 45 01 * ok-klubberne.dk * facebook.com/okklubberne Formands Nyt nr.2, juni

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUD- DANNELSE T: 2360 9928 E: DGE@REGIONH.DK

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013

Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør. 24. april 2013 Faxe Kommune Rekruttering af kommunaldirektør 24. april 2013 1. Indledning Faxe Kommune har rettet henvendelse til KL s Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til rekruttering af ny kommunaldirektør.

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet

DGI Bornholm. På rette vej med foreningsarbejdet På rette vej med foreningsarbejdet DGI Bornholm I DGI Bornholm hjælper vi foreningerne mod nye oplevelser. I denne folder fortæller vi om nogle af de fordele, man kan opnå som medlem af DGI. www.dgi.dk/bornholm

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær

Årsberetning 2013. Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Årsberetning 2013 Redaktionsgruppen Anna Lütken Annie Karen Petersen Kirsten Pedersen, kasserer Kirsten Pedersen, sekretær Opsætning og tryk Selvhjælp Fredericia-Middelfart Årsberetning 2013 Selvhjælp

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole

Arbejdet med skolereformen på Nærum Skole Nærum Skole Børne- og Skoleudvalget har derfor bedt om en samlet status på deres næste møde d. 3. Juni. Jeg har derfor brug for en kort status fra jer alle i forhold til nedennævnte områder (2-3 linjer

Læs mere

Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund

Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund Slutrapport for aktiviteter og resultater fra projekter i satspuljen Ung og sund Sundhedsfremme for unge uden for eller på vej ud af uddannelse 2007-2011. Projekttitel: Du bestemmer du handler nye veje

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Hiv-Danmarks Dag uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Opsamling af caféprocessen opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Patientinformation. TeleCare Nord

Patientinformation. TeleCare Nord Patientinformation TeleCare Nord patientinformation TeleCare Nord TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt for KOL-patienter i Nordjylland. Projektet baserer sig på gode resultater fra tidligere telemedicinske

Læs mere

1. at evalueringen tages til efterretning 2. at udvalget drøfter tiltag og aktiviteter til anvendelse af Sundhedspuljen for 2008

1. at evalueringen tages til efterretning 2. at udvalget drøfter tiltag og aktiviteter til anvendelse af Sundhedspuljen for 2008 Pkt.nr. 19 Miljø Agenda 21 (Evaluering af Sundhedspulje) 604715 Indstilling: Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at evalueringen tages til efterretning 2. at udvalget drøfter

Læs mere

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket

Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Evaluering af projekt Nye brugere? En 180 nytænkning af biblioteket Konklusion: Det er generelt lykkedes projektbibliotekerne at få nye brugere på bibliotekerne, så alle har haft udbytte af at deltage

Læs mere

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007

Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 Iværksætteres overlevelsesevne i Gladsaxe 2007 En undersøgelse af overlevelsesevnen blandt de iværksættere, som Erhvervssekretariatet i Gladsaxe kommune, har været i kontakt med i 2007 Kort om undersøgelsen

Læs mere

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015

21. sept ember 2015. Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 21. sept ember 2015 Afdækning af Professionel Kapital efteråret 2015 Introduktion Velkommen til spørgeskemaet om professionel kapital. Ikke alle spørgsmål passer lige godt på dig og dit arbejde, men besvar

Læs mere

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N

Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Hothers Plads Helhedsplanen AAB afdeling 58, 2200 Kbh. N Tillæg til Hothers Plads Helhedsplanen - AAB afdeling 58, 2. april 2014 I forbindelse med udløbet af den boligsociale helhedsplan Projekt Brobygning

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave

Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave Vesthimmerlands Naturfriskole og Naturbørnehave et valg for dit barn Naturbørnehave Kære forældre Med dette materiale, vil vi gerne invitere dig og dit barn ind i Vesthimmerlands Naturfriskoles verden.

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 64% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem

Frivilligcenter Hillerød søger nyt bestyrelsesmedlem FRIVILLIGCENTER NYHEDSBREV NR 2 MARTS HILLERØD 2013 Nyhedsbrevet giver korte og aktuelle oplysninger om relevante aktiviteter og begivenheder inden for det frivillige område. Nyhedsbrevet udsendes via

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT.

INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE. 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER. 8 BILAG 6 BREV TIL ERGOTERAPEUT. BILAGSMAPPE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 STIGNING I ANTALLET AF ÆLDRE... 3 BILAG 2 STIGNING I ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 4 BILAG 3 FREMSKRIVNING AF ÆLDRE ETNISKE MINORITETER... 5 BILAG 4 ANTAL TYRKISKE

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2012. Strandmarkshave med Torndalshave 1. Om boenheden Boenhed Plejehjemmet Strandmarkshave Inkl. Bofællesskabet Torndalshave Adresse Tavlekærsvej 164 Tilsynsdato 15.november

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Meta Mariehjemmet Friplejehjem

Meta Mariehjemmet Friplejehjem Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2015 Meta Mariehjemmet Friplejehjem Tilsynsrapport udarbejdet af Velfærdsstaben Ved Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow 2 Indhold Tilsynets Konklusion... 3

Læs mere

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud

Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Sammenhængskraft mellem sundhedsplejen og dagtilbud Overgangsmodellen er obligatorisk. Sundhedsplejen Sundhedspleje er et tilbud til alle forældre http://kommune.viborg.dk/borger/boern,-unge-og-familie/sundhed/sundhedspleje/spaed-og-smaaboern-0-til-1-aar

Læs mere