Husorden afd og16

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden afd. 13-15 og16"

Transkript

1 Husorden afd og16

2

3 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt sammen, som tilfældet er her. Ikke alt kan komme med i en husorden men generelt skal det påpeges, at selv om alt ikke er nedskrevet, siger den sunde fornuft, hvor grænsen går. Er der tvivl afgøres denne af afdelingsbestyrelsen. 1 Bygninger Stk. 1 Markiser, flagstænger, skilte, reklamer, antenner m.v. må ikke anbringes på bygningerne eller i haverne, uden godkendelse fra afdelingsbestyrelsen. Stk. 2 Cykler, knallerter, barnevogne, legeredskaber m.v. må ikke henstilles op ad mure i porte og på andre steder, hvor de er til gene. Stk. 3 Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele. Stk. 4 Hærværk og bevidste ødelæggelser vil medføre erstatningskrav. 2 - Parkering m.v. Stk. 1 Lastvogne, større varevogne over kg samt campingvogne og andre påhængskøretøjer må ikke parkeres indenfor boligområdet samt stamvejene. Stk. 2. Parkering må kun finde sted på de dertil indrettede parkeringspladser og skal altid ske under hensyntagen til øvrige beboeres adgang til porte, indgangspartier, carporte m.v. Stk. 3. Reparationer af biler, motorcykler, knallerter og cykler m.v. må ikke give anledning til støj eller forurening i boligområdet. 3 - Leg m.v. Stk. 1 Fodboldspil henvises til de grønne områder. Stk. 2 Anden boldspil i boligområdet skal af hensyn til vinduer m.v. foregå med forsigtighed og aldrig op ad murene eller vinduerne. Stk. 3 Det er forbudt at lege med flitsbuer, slangebøsser, kastepile og lignende farligt legetøj i boligområdet.

4 Stk. 4 Legeredskaber og barnevogne skal være fjernet fra fællesområdet før mørkets frembrud. Stk. 5 Leg i vaskeri samt uvedkommende ophold i vaskeriet er forbudt. 4 Haver Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Det påhviler beboere med haver at vedligeholde disse, således at helhedsindtrykket af afdelingen bliver så godt som muligt. Det gælder både haven foran som bagved huset. Hækkene skal være rengjorte og holdes klippede på begge sider og må i udvokset stand ikke overstige 180 cm i højden, træer og buske må ikke genere naboerne. Hegn omkring terrasser skal være et flethegnselement i træ max. 180 cm højt og 180 cm langt som kan fastgøres til nedgravede stolper á 180 cm højde. Hegnet må ikke boltes i muren. Ønskes hegnet malet, kan maling afhentes ved viceværten (grå). Der kan endvidere opsættes grønt plastbehandlet trådnet i hækkene til beskyttelse af planterne og som forebyggelse af hundes strejfen i haverne. Stk. 6 Opsætning af andre typer af havehegn kræver tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Ulovligt opsat hegn vil medføre krav om fjernelse. Stk. 7 Der skal være adgang fra stisystemet til haven. 5 Husdyr Stk. 1 Hvilke husdyr Det er tilladt beboerne at holde hund og kat, dog med den begrænsning, at hunderacer omfattet af Lov om ændring af lov om hunde, der trådte i kraft 1. juli 2010, ikke er tilladt. De forbudte hunderacer og krydsninger af disse må ikke medbringes ved indflytning i områdets lejligheder og må ikke efterfølgende anskaffes eller forefindes på boligselskabets område. Stk. 2 Erklæring om husdyr Der skal ved underskrivelse af lejekontrakt afgives erklæring om ejede/medbragte husdyr på indflytningstidspunktet og lejeren har ved anskaffelse af husdyr efter indflytning pligt til at lade husdyret registrere hos boligselskabet.

5 Afgivelse af urigtige oplysninger eller manglende oplysning om husdyr vil som udgangspunkt medføre opsigelse af lejemålet, hvis ikke forholdet umiddelbart lovliggøres. Stk. 3 Adfærdsregler for husdyr 3.1 Husdyr skal føres i snor/bånd dette gælder både for hunde og katte af hensyn til gener for andre beboere. Husdyr skal bære halsbånd med navn på ejer og dennes adresse og være mærket og registreret i henhold til husdyrlovens regler. 3.2 Husdyr må ikke besørge på områdets veje, stier og fællesarealer. Ejeren af husdyret skal omgående fjerne eventuelle efterladenskaber som følge af uheld. 3.3 Husdyr må ikke henstå lænkede i haverne eller andre steder i boligområdet. 3.4 Husdyr må ikke være til gene for andre beboere. Eksempler på disse gener er hundes længerevarende gøen udenfor lejemålet, herunder i haverne eller kattes besørgen i haver uden for eget lejemål. Stk. 4 Utryghed ved husdyr Det er målet, at alle beboere (voksne og børn) skal kunne føle sig trygge ved udendørs færdsel i området både ved eget lejemål og på fællesarealerne. Husdyr må derfor aldrig give anledning til utryghed hos andre beboere uanset om husdyret udgør en direkte fare for vedkommende. Ingen må føle sig bange for at blive bidt eller angrebet af et husdyr. Stk. 5 Klager over husdyr Alle klager over husdyr skal fremsendes skriftligt til afdelingsbestyrelsen i form af underskrevet og dateret brev i formandens postkasse. Klager behandles anonymt af Vivabolig og eventuelle sanktioner besluttes af Vivabolig efter høring af afdelingsbestyrelsen. Stk. 6 Sanktioner og håndhævelse 6.1 Husordenen håndhæves af afdelingsbestyrelsen. 6.2 Vurderes overtrædelsen at være reel og af væsentlig betydning, vil der blive stillet krav om fjernelse af husdyret. 6.3 Såfremt påbud om fjernelse af husdyr ikke efterleves, vil der kunne forventes en opsigelse af lejemålet. 6.4 Opsigelse af lejemål i forbindelse med overtrædelse af husdyrreglerne

6 i denne husorden behandles af boligot. Stk. 1 Hvem kan leje en carport 6 - Carporte Beboere med egen bil kan leje en af de i afdelingen etablerede carporte. Der kan som udgangspunkt kun lejes én carport pr. lejemål, da der kun findes et begrænset antal carporte. Lejemålet af en carport kan ikke overdrages til andre brugere eller fremlejes til andre lejere. Stk. 2 Ophør af lejemål for carport Såfremt lejeren ikke anvender carporten kontinuerligt til parkering af sin bil, vil lejemålet blive opsagt med et varsel på 1 måned, således at andre, der ønsker en carport til sin bil, får mulighed for at komme til. Lejemålet ophører herudover ved fraflytning eller flytning til anden afdeling. Dog kan der, ved ansøgning til afdelingsbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, ske genleje ved flytning til naboafdeling. Stk. 3 Carporte som cykelskur I det omfang, afdelingen har besluttet det, kan carporte i stedet anvendes som aflåste cykelskure. Der kan ved henvendelse til varmemesteren ske anvisning og leje af pladser i cykelskur. Stk. 4 Brug af carporten 3.1 Carporten bruges til opbevaring af egen bil. 3.2 Carporten kan samtidig anvendes til henstilling af cykler m.v. 3.3 Carporten skal holdes ren og ryddelig af lejeren, således, at tilgrænsende lejere af carport ikke generes. 3.4 Carporten må ikke bruges som værksted og til oplag i større omfang Stk. 5 Administration og leje af carport Beboere, der ønsker at leje en carport, skal henvende sig til Vivabolig Vesterbro 23, Aalborg. Her registreres lejeforholdet og opkrævning af leje sker sammen med huslejen.

7 Såfremt der er flere lejerønsker end ledige, laver administrationen en venteliste efter først til mølleprincippet. Afdelingsbestyrelsen holdes løbende orienteret om eventuel venteliste. Stk. 6 Håndhævelse Det er afdelingsbestyrelsen og vivabolig, der håndhæver reglerne i relation til afdelingens carporte. 7 - Vis hensyn Stk. 1 Boremaskiner og andet støjende værktøj m.v. må ikke benyttes efter kl Stk. 2 Musik og anden støjende adfærd skal undgås efter kl og skal altid foregå for lukkede vinduer og døre og under hensyn til naboer m.v. Stk. 3 rafik i området skal foregå med forsigtighed og de opsatte trafikskilte skal respekteres. Stk. 4 Beboerne er ansvarlige for deres gæsters adfærd i boligområdet. Stk. 5 Knallert- og anden unødig motorlarm er forbudt i boligområdet. Stk. 6 Gentagne overtrædelser af husordenen kan medføre opsigelse af lejemålet. Denne husorden er vedtaget på afdelingernes ordinære beboermøder henholdsvis: Afdeling 13, den Afdeling 14, den Afdeling 16, den Varmemester Træffes på kontoret i nr. 72 på hverdage fra kl og på tlf eller

8 Ved uheld Skulle der ske rør- eller radiatorsprængning og lignende i boligen, ring til varmemester i træffetid. Udenfor arbejdstiden kontakt afdelingsbestyrelsen. Husk skader på indbo og tøjvask m.v. skal dækkes af egen indboforsikring. Aktiviteter på legepladsen

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 412 - Bekkasinvej Godkendt på afdelingsmødet den 27.08.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne...

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB

VILLABYERNES BOLIGSELSKAB VILLABYERNES BOLIGSELSKAB ORDENSREGLEMENT Et godt miljø skaber god trivsel. Denne husorden er vedtaget af boligselskabets beboere for at beskytte såvel beboere som bebyggelse, og for at Villabyernes Boligselskab

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby

Ordensreglement for TaB afdeling Nørreby 1. Antenner (Parabol): Tilslutning og opsætning af antenner er ikke tilladt, dog kan der gives dispensation til opstilling af parabol efter anvisning fra afdelingsbestyrelsen eller ejendomskontoret. Denne

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015

Roskilde Nord Boligselskab 2602-4 - Mølleengen Godkendt på afdelingsmødet den 25. februar 2015 . Roskilde Nord Boligselskab for M0LLEENGEN Roskilde N ord Boligselskab Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46

Arbejdernes Andels Boligforening. Husordensreglement for afdeling 46 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement for afdeling 46 1 Arbejdernes Andels Boligforening Husordensreglement Kategori Emner A Affald - husholdningsaffald: Tekst Alt husholdningsaffald skal

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement

CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab. Ordensreglement CARLSRO Rødovre almennyttige Boligselskab Ordensreglement Vedtaget på afdelingsmødet den 3. maj 2000 Vedtaget på afdelingsmødet den 17. maj 2006 Vedtaget på afdelingsmødet den 14. maj 2014 1 Carlsro en

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 414 Kastanie Alle Godkendt på afdelingsmødet den 04.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik...

Læs mere