Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14"

Transkript

1 OpenOffice Writer fortsættelse Side 1 af 14 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Kontroltegn... 4 Indrykninger... 5 Punktopstilling... 5 Indstilling for tal og bogstaver... 7 Indstilling for punkttegn... 7 Rammer og skygger... 8 Sidehoved og sidefod Stavekontrol Sideopsætning Margener Retning Indholdsfortegnelse... 13

2 OpenOffice Writer fortsættelse Side 2 af 14 Tabulatorer Som omtalt i første del af vejledning til Writer, findes der rigtig mange skrifttyper, man kan bruge, når man skriver et dokument. Mange har Times New Roman, som den foretrukne. Men, som det nok ret tydeligt fremgår, så er de enkelte bogstaver ikke lige brede. Se f. eks. på m og a i Roman. De fylder ikke det samme. Hans Erik Ilse Hansen Olsen Her i eksemplet ses det, at Hansen og Olsen ikke står lige under hinanden. Det er noget rod. Af det kan man lære, at man ikke bør bruge mellemrum, når noget skal indrykkes. Nej, brug i stedet tabulering. På den vandrette lineal vil man kunne se tabulatorstopmærker, som er indlagt som standard. Det er de små næsten usynlige tegnestifter under tallinjen. Man kan indrykke teksten fra skrivemarkøren til næste mærke ved at trykke på tabulator-tasten på tastaturet. Den sidder lige ved siden af Q og er indgraveret med to pile. Men nu er det jo ikke sikkert, at standardmærkerne lige passer til dit brug. Man kan selv sætte stopmærker ind på linealen. Der findes forskellige tabulatortyper: Venstretab. Teksten bliver venstrejusteret mod tabulatorstoppet. Centertab. Teksten bliver centreret omkring tabulatorstoppet. Højretab. Teksten bliver højrejusteret mod tabulatorstoppet. Disse tre virker efter samme princip, som det sikkert er velkende ved brug af disse justeringsknapper. Decimaltab. Laver du et regnskab i Writer, så kan det være vanskeligt at få komma til at står under komma, for også tallene fylder forskelligt. Her benytter man så decimaltab, der bevirket at heltal står før og decimaltal skrives efter tabulatorstoppet. Du vælger tabulatortype ved at klikke dig frem til den type, du ønsker her, hvor de to linealer krydser. Klik så på det sted på linealen, hvor mærket skal indsættes.

3 OpenOffice Writer fortsættelse Side 3 af 14 Et tabulatorstop kan igen fjernes ved at trække det væk fra linealen med musen. Du flytter markøren mellem tabulatorer, ved at trykke på tabulatortasten, som sidder lige over Caps Lock tasten på tastaturet, og som er indgraveret med 2 pile. Du kan få programmet til at hjælpe dig med at sætte tabuleringsmærker helt præcist. Det kræver, at du fremkalder dialogboksen for indstilling af tabulatorer. Dobbeltklik på den vandrette lineal så ses denne dialogboks. Her kan man lave en række ting vedr. indstillinger, fyldtegn m. m. Ved Placering skrives placeringen. Her vælges typen. Fyldtegn vælges her. Som standard er der intet fyldtegn For hvert nyt tabuleringspunkt klikkes på Ny. Tabuleringspunker slettes ved at klikke på sletknapperne. Du får brug for hævet skrift, når du f.eks. skal skrive m 2. Det gøres således: skriv totallet, markere det, og vælg Formater - Tegn Placering. Hvis teksten skal hæves, sættes den grønne prik ved Hævet skrift. Normal: m2, H2O

4 OpenOffice Writer fortsættelse Side 4 af 14 Øl stk. Pris... 4,89 kr. Vand 10 stk. Med udgangspunkt i den beskrivelse jeg har givet på de foregående sider vedr. tabulering, opfordres du nu til at lave en lignende opstilling, som den der er vist herunder. Der skal indsættes 3 tabulatorstopmærker. Ved 2 cm skal det være venstrejusteret. Ved 11 cm højrejusteret. Og ved 15 cm sættes et decimaljusteret stopmærke. Du får lige lidt hjælp i starten. Tryk én gang på tabulatortasten, det er den med de to pile. Skriv så: Længdemål. Tryk igen på tabulatortasten, og skriv 1 dansk fod. Tryk sidste gang på tabulatortasten, og skriv 31,38 cm. Længdemål 1 dansk fod... 31,38 cm 1 engelsk fod... 30,48 cm 1 yard... 91,44 cm Flademål 1 ar ,00 m 2 1 hektar 0,01 km² Vægt Rummål 1 lispund... 8,000 kg 1 pæl ,24 l 1 anker 27,66 l Ole Bole gik i Skole, med sin Søsters røde Kjole, kom hjem Klokken fem, gik på Hovedet i sin Seng, Ole vip, Ole vap, du slap! I dette kendte vers er der anvendt Centreringstabulering. Kontroltegn Et afsnit dannes hver gang du trykker på Enter-tasten. En tom linje er således også et afsnit. I den OpenOffice kaldes dette tegn et Kontroltegn:. Normalt vises dette tegn ikke på skærmen. Klik på knappen Kontroltegn for at tænde kontroltegn. Når den er tændt, ses mellemrum som en lille prik. Hverken kontroltegn eller prikker bliver udskrevet, de findes kun på skærmen.

5 OpenOffice Writer fortsættelse Side 5 af 14 Indrykninger Når du læser en roman eller en artikel i avisen, så vil du ofte se, at første linje i hvert afsnit er rykket lidt ind på siden i forholde til resten af afsnittes linje. Fænomenet er vist i dette afsnit. Det kaldes første linje indrykket. Man kan også opleve, at første linje ligesom hænger som et tagskæg, hvor første linje starter helt til venstre, og de resterende linjer i afsnittet er rykket lidt ind på siden. Dette betegnes som hængende indrykning. Dette afsnit viser dette fænomen. Hvordan laves dette? Det forklares her. Du skal bruge den lille forskydelige knap på linealen, der består af to trekanter og en firkant. Med musen kan man forskyde de to trekanter. Ved første linje indrykket skubbes den øverste trekant lidt mød højre. Ved hængende indrykning forskydes den nederste trekant lidt mod højre. Ønskes et helt afsnit rykket lidt ind på siden, så gøres det let ved at gribe fat i den lille firkant. Når den flyttes, så følger begge trekanter med, og afsnittets venstre margen bliver, hvor du slipper musen Med den ensomme trekant helt til højre på linealen kan man begrænse længden af et afsnits linjer. Se eksemplet herover. I praksis stiller man markøren i det afsnit, man vil gøre noget ved. Så trækker man ved hjælp af musen en eller flere af de små tre/firkanter til den ønskede position og vupti - afsnittet er ændret. Hvis man ønsker flere afsnit ændret på én gang, skal de først markeres. Man kan også indrykke via de to indrykningsknapper på værktøjslinjen. De små pile angiver retningen. Bemærk, at springene følger de faste tabuleringsmærker - Standardtabulatorerne, altså ikke dem, man selv har sat. Punktopstilling Lad os antage, at du har fået lyst til at lave din egen vejledning til et program. Her sætter du billeder ind af de forskellige valg og beskriver dem med dine egne ord. I den forbindelse kunne det måske være hensigtsmæssigt at beskrive en algoritme, der trin for trin beskriver et forløb. I en strikkeopskrift eller en bageopskrift kunne det også være hensigtsmæssigt at opstille forløbet i punkter, der angiver rækkefølgen.

6 OpenOffice Writer fortsættelse Side 6 af 14 Med andre ord. Lave en eller anden form for punktopstilling. På værktøjslinjen findes to punktopstillingsknapper. Denne benytter tal eller bogstaver. 1. For det første 2. For det andet 3. For det tredje 4. Og så videre. Og denne anvender forskellige tegn. Du starter med Så gør du dit Derefter skal du gøre dat En kort algoritme i at lave punktopstilling 1. Når du tænder knappen, skrives automatisk det første tegn, og der indsættes en tabulator. 2. Skriv så afsnittets tekst, og tryk på Enter-tasten. 3. Næste tegn indsættes automatisk. 4. Hvis der er brug for at afslutte afsnittet; men stadig skrive under samme punkt, så må man ikke blot trykke på Enter-tasten, for så fremkaldes jo næste punkt. Her skal man vide, at en tvungen ny linje under et punkt kan fremkaldes ved at holde Shift-tasten nede og derpå trykke på Enter-tasten. 5. Når du har Vis/skjul knappen tændt, vil du se at standardmærket for afsnit ændres til dette 6. Hvis der skal være linjespring mellem de enkelte punkter, så bruges samme metode som beskrevet under punkt Når punktopstillingen skal afsluttes, så trykkes to gange på Enter-taste, eller sluk punktopstillingsknappen. 8. Punktopstilling er i virkeligheden en hængende indrykning, som tidligere er beskrevet. Ønsker du at ændre lidt på indrykningen, så markeres opstillingen, og via de to trekanter og den lille firkant kan man ændre opsætningen. 9. De to indrykningsknapper kan også benyttes her. 10.Du har måske lavet en bageopskrift med angivelse af mængden af mel, sukker, rosiner m. m. Sluttelig vil du gerne have det stående punktopstillet. Marker så listen over ingredienser, og tænd den valgte punktopstillingsknap. Her er der jo ikke tale om en rækkefølge, så det vil være naturligt at bruge en opstilling med punkter. mel sukker rosiner 300 g 100 g 50 g

7 OpenOffice Writer fortsættelse Side 7 af 14 Indstilling for tal og bogstaver a) Standardindstillingen er tal. Det kan ændres. Vælg Formater, Punktopstilling..., og dialogboksen Punktopstilling vises. b) Vælg fanebladet Tal/bogstaver. c) Marker det ønskede, og klik OK. Indstilling for punkttegn Fremgangsmåden er den samme, som vist på foregående side. Her vælges Punkttegn. Her gives en række andre faneblade. Prøv dem! Når der er valgt, trykkes på OK.

8 OpenOffice Writer fortsættelse Side 8 af 14 Rammer og skygger Man kan fremhæve dele af sit dokument på forskellig måde. Fed, kursiv og understreget, er tre simple måder. Tekstens farve og baggrund kan ændres via disse på knapper. Det er også muligt at indramme afsnit, ja man kan sågar lægge skygge på. Skriv og marker den tekst, der skal indrammes. Vælg Formater; Afsnit og Kanter på menulinien For en ordens skyld (og desværre): skal du vide, at man ikke kan sætte en ramme om et eller flere ord, kun om ét eller flere afsnit. Når det ønskes må man bruge andre metoder. Denne dialogboks kommer frem, når Kanter aktiveres: Her vælges kantens placering. Stregtypen her. Her ses de valg, der er gjort. Her kantens farve. Skygge vælges her. Afstand og Farve kan også ændres her.. Her er meget at lege/arbejde med! Gå selv på opdagelse.

9 OpenOffice Writer fortsættelse Side 9 af 14 I det følgende vise nogle få eksempler. Først en streg over og under. Så en streg før og efter. En blå dekorativ ramme. En ramme med skyggevirkning. Under fanebladet Baggrund kan man udfylde baggrunden. Her er valgt ingen kant kun baggrund. Skal rammen gøres smallere, så træk den højre indrykningstrekant mod venstre på linealen og rammen formindskes fra højre. Husk du skal stå i afsnittet. Prøv at trække venstre indrykning mod højre (vha. den lille firkant.

10 OpenOffice Writer fortsættelse Side 10 af 14 Som det ses, er der mange muligheder, også her overlades det læseren selv at gå på opdagelse. Hvis du vil rette indstillingerne, så placer skrivemarkøren i teksten i rammen, og start forfra med Formater; Afsnit og Kanter/Baggrund, de indstillinger, der blev brugt til at lave rammen, vil kunne ses i dialogboksen. Lav de ændringer, du ønsker, og klik igen på OK-knappen. Hvis du ønsker helt at fjerne rammen, så vælger du: Ingen! Lav aldrig en kant eller en skygge i den sidste linje i dokumentet, så bliver du nemlig fanget, så der ikke kan skrives mere almindelig tekst i dokumentet. Alle nye linjer vil automatisk udvide arealet. I eksemplet herover har jeg indsat et billede, og kanten tilpasser sig automatisk. Sidehoved og sidefod Sidehoved og sidefod er reserverede områder henholdsvis øverst og nederst på dokumentets ark De befinder sig i top- og bundmargenen. Når man lægger tekster eller billeder ind i disse områder, så bliver de vist på alle dokumentets sider. Oprettelsen af sidehoved/sidefod sker ved at vælge Indsæt, Sidehoved eller Sidefod. Her kan man måske med fordel tænde Tekstgrænser, der tegner en tynd grå ramme om tekstfelterne. Så er det tydeligere at se, om der er indsat plads til sidehoved og sidefod. Her ses de tynde, grå linjer, der omgrænser sidehoved og tekstfeltet.

11 OpenOffice Writer fortsættelse Side 11 af 14 Placer så skrivemarkøren i det tekstfelt, du ønsker at udfylde, og skriv løs. Du kan indsætte billeder, rammer, baggrunde m. m. i sidehoved og sidefod; men vær opmærksom på, at de linjer, der bruges går fra i selve tekstfeltet. Man kan foretage formatændringer på tekster i Sidehoved og fod på samme måde, som når man redigerer et normalt dokument. I denne vejledning er Sidefoden tom. Sidehovedet indeholder vejledningens navn samt angivelse af sider. Stavekontrol I vore dage er stavefejl afskaffet, nu kaldes det tastefejl, det dækker over manglende evne til at stave korrekt. I Writer er der indbygget en ordbog, der løbende kontrollerer, om de ord, der skrives, findes i ordbogen. Findes ordet ikke, vil der laves en rød bølgelinie under ordet, der indikerer, en mulig tastefejl. Stedord som bynavne, adresser o. l. kan jo godt være rigtigt bogstaveret; men vil ofte opfattes af systemet som en tastefejl. Det kan ofte forekomme, at man kommer til at bytte om på to bogstaver, når man sidder og skriver. Ordet skal kan let blive til skla, det udløser omtalte røde understregning, da ordet skla ikke er et godkendt dansk ord. Der er 3 måder i Writer, hvorpå man kan rette tastefejl. 1. Man markerer ordet, og skriver det rigtige ord. 2. Man klikker med højre musetast på ordet, og er man heldig, så kan Writer give forslag til en rigtig bogstavering. Her er vist de forslag, der ligner ordet skal mest. Skulle der stå: skal eller skala? Man klikker så på det ord, der burde stå, og straks er ordet rettet. 3. Under Funktioner kan man vælge Stave- og grammatikkontrol. Denne metode benyttes som regel først, når man er færdig med sit dokument. Der fremkaldes en dialogboks, hvor man kan se ordet i dets sammenhæng, og der gives forskellige valgmuligheder. Du kan også klikke her. Hvis ordet er OK, så Ignorerer man, hvorved den røde markering forsvinder. Er det f. eks, ens adresse, så ønsker man måske, at ordet skal findes i ordbogen. Så vælg Tilføj. Hvis det rigtige ord findes under Forslag, så markerer man ordet, vælger Erstat.

12 OpenOffice Writer fortsættelse Side 12 af 14 Man kan også rette direkte i dialogboksen. Klik i det røde ord, og foretag rettelsen. Klik så på Erstat. Hvis man ikke ser røde markeringer, hvor man ved, at der er tastefejl, så skyldes det, at automatisk stavekontrol er slået fra. Man kan ikke undgå at lave tastefejl, så den bør altid være aktiv. Automatisk stavekontrol tændes og slukkes her: Sideopsætning Vælg fanebladet Formater - Side - Side Når du starter på et nyt dokument, vil der være en række indstillinger som er standard. Det gælder margener, papirretningen m. m. Hvis disse indstillinger ikke passer til dit dokument, så kan de ændres. De kan ændres på alle tidspunkter af fabrikationen af dokumentet Sideopsætning vælges via Formater, Side... Herved fremkommer følgende dialogboks, som indeholder en række faneblade. Kun de mest almindelige funktioner behandles her. Margener Her kan du sætte papirets margener, dvs. venstre, højre, top og bund. Der findes også en anden mulighed for at ændre på margener: Før musen langsomt hen over linealen til den rammer kanten af den nuværende margen. Musemarkøren ændrer udseende til en dobbeltpil. Dernæst kan du trække i margenen til ønsket position.

13 OpenOffice Writer fortsættelse Side 13 af 14 Retning Her vælger du, om dokumentet skal være stående (det normale og standard) eller liggende. Jeg bruger betegnelsen Portræt for stående og Landskab for liggende. Det synes jeg er en bedre beskrivelse. Forsøger man at få et stykke papir til at stå op, så skal man være meget heldig, hvis det ikke kort efter er liggende. Det overlades til dig selv at gå på opdagelse i de andre faneblade. Indholdsfortegnelse Hvis du har skrevet et større værk, kan det måske være hensigtsmæssigt at lave en oversigt over indholdet, som det er vist her på de første sider. Vælg Indsæt, Indekser og oversigter, Indeks/oversigt og klik på fanebladet: Indeks/oversigt Der gives flere valg. Her vælges Indholdsfortegnelse, og klik på OK!. Kort efter har systemet lavet en indholdsfortegnelse der, hvor skrivemarkøren befinder sig.

14 OpenOffice Writer fortsættelse Side 14 af 14 Det eneste krav er, at alle overskrifter er formateret som overskrifter. Systemet har indlagt 3 standarder. De vælges her. I indholdsfortegnelsen vil overskrifter mærket 3 rykke ind i forhold til type 2, og type 2 vil rykke ind i forhold til type april 2009 Karl Johan Jørgensen

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19

Indhold. Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Word 2003 fortsættelse Side 1 af 19 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...7 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

Writer OpenOffice fortsættelse

Writer OpenOffice fortsættelse Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Opgave 1...3 Tabulatorer...3 Mål og vægt...5 Afsnit - Indryk/udryk...6 Indryk/udryk...6 Opgave 2...7 Punktopstilling...7 Opgave 3...7 Opstilling med tal...7 Opstilling

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Windows XP. Tilpasning af computeren

Windows XP. Tilpasning af computeren Side 1 af 12 Windows XP Tilpasning af computeren Indhold Indhold...1 Indledning...2 Mus...2 Venstrehåndet...2 Dobbeltklikke...2 Musemarkøren...3 Musens følsomhed...3 Scrollehjul...4 Indstilling af Skærm...4

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Firma skovtur side 1 af 7 Åbn Word 2003 Skriv derefter teksten - ud i en køre - Kære kolleger Så er det atter tid for madpakker, drikkedunke og lommelærker. Den årlige Firma skovtur går i år til Lunden ved Vejle Lørdag

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen

Tekstbehandling. Word 2007 Trin 1. Bodil Alexandersen Tekstbehandling Word 2007 Trin 1 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Indstil skærmbilledet... side 4 Midtstilling, Højrestilling og Understregning Fed og Kursiv skrift...

Læs mere

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af

Microsoft Word 2010. Huskesedler til fremstilling af Microsoft Word 2010 Huskesedler til fremstilling af CV Punktopstilling... 3 Billeder... 5 Tabeller... 7 Kanter... 9 Sidehoved og sidefod... 11 A5-folder... 12 thoremil.dk Word 2010 2 thoremil.dk Punktopstilling

Læs mere

Word 2003 fortsættelse

Word 2003 fortsættelse Side 1 af 20 Indhold Indhold... 1 Tabulatorer... 2 Opgave 1... 3 Afsnit - Indryk/udryk... 4 Indryk/udryk... 4 Opgave 2... 5 Punktopstilling... 5 Opgave 3... 6 Opstilling med tal... 6 Opstilling med bogstaver...

Læs mere

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1

Modul 14, Word 3. Ret eksisterende dokument 1 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 14, Word 3 Ret eksisterende dokument 1 Dobbeltklik på dokumentet og tekstbehandlingen starter med dokumentet på skærmen Hvis du vil se mellemrum, NytAfsnit-tegn

Læs mere

Tekstbehandling. Trin 1

Tekstbehandling. Trin 1 Tekstbehandling Trin 1 Word 97/03 Bodil Alexandersen August 1999 Revideret oktober 2011 Indhold: Grundlæggende regler... side 3 Menulinie og værktøjslinier... side 4 Sidelayoutvisning (sidebredde og hele

Læs mere

Open Office Tekst

Open Office Tekst Side 1 af 17 Open Office 3.4.1 Tekst Vejledning ver. 1.07 Anvendes og udvikles løbende ved en på Præsthøjgården Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 4 1.1. Indledning... 4 1.2. Lidt om

Læs mere

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr

Spillernavn Klub Transfer-sum Ole Madsen Skævinge 67.000 kr Otto Skævben Døllefjelde 9.000 kr Lars Larsen Sengeløse 187.000 kr Viggo Lund KGB 885 kr Word-6: Tabulatorer Tabulatorer i tekstbehandling bruges til at lave opstillinger af den slags, hvor tingene står pænt under hinanden. Tit forsøger folk at lave noget lignende ved at bruge mellemrums-tasten

Læs mere

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk.

Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Manual til overføring af fotografier fra kamera til harddisk. Det første man skal gøre sig klart er, hvor man som udgangspunkt vil lægge sine fotografier. Især når man er mange, der bruger den samme computer,

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

IT/Tekstbehandling Grundforløb

IT/Tekstbehandling Grundforløb Huskesedler til Microsoft Word 2010 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og sæt ind... 8 Flyt og kopier mellem dokumenter...

Læs mere

Rapport - Norge. Indhold

Rapport - Norge. Indhold Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Formål... 3 Start på rapporten... 4 Opgave 1... 4 Opgave 2... 4 Stavekontrol... 5 Opgave 3... 5 Sidehoved og sidefod... 6 Opgave 4... 6 Litteraturliste... 8 Opgave 5...

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. UniRace

Betjeningsvejledning. for. UniRace Betjeningsvejledning for UniRace 2007 Et konkurrence indtastningsprogram. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur fortegnelse... 3 Indledning... 4 Race info... 4 Indtastning af deltagere...

Læs mere

Rottefængeren fra Hameln Word 2010

Rottefængeren fra Hameln Word 2010 Åbn for et nyt Word dokument og gem det som Rottefængeren.docx. Sagnet om rottefængeren fra Hameln skal laves som en lille folder med fire sider. Skift til fanebladet Sidelayout og venstreklik på værktøjet

Læs mere

Indhold Introduktion... 3 Elementer i tekstbehandling... 5 Skærmbilledet... 6

Indhold Introduktion... 3 Elementer i tekstbehandling... 5 Skærmbilledet... 6 1 Writer Open Office grundlæggende Indhold Introduktion... 3 Elementer i tekstbehandling... 5 Skærmbilledet... 6 Titellinien... 6 Menulinie... 7 Værktøjslinier... 7 Margener... 7 Linealer... 8 Statuslinien...

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Introduktion. Som eksempel er her vist det sted, hvor Seniorhus Odense vil få sit fremtidige værested. Som kort. Via satellitbillede.

Introduktion. Som eksempel er her vist det sted, hvor Seniorhus Odense vil få sit fremtidige værested. Som kort. Via satellitbillede. Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Start Google maps...3 Find et sted...4 Brug af kortet...4 Korttyper...4 Forskydning af kortene...5 Knappen Mere...5 Brug af oversigtskortet...6 Angiv fast stedsangivelse...6

Læs mere

Huskesedler til Word 2010

Huskesedler til Word 2010 Huskesedler til Word 2010 Indhold... 2 Kanter og skygger... 5 Sidehoved og -fod... 6 Multimedieklip... 7 Billede... 8 Du vil: oprette en tabel Sådan gør du Klik på knappen på fanen Indsæt gruppen Klik

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007

Huskesedler. Grafiske virkemidler til layout i tekst. Microsoft Word 2007 Huskesedler Grafiske virkemidler til layout i tekst Microsoft Word 2007 Oktober 2007 Indholdsfortegnelse Autotekst... 3 Billede... 4 Felter... 5 Grafik... 6 Illustrationer... 7 Indryk... 8 Indsæt... 9

Læs mere

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster

Huskesedler. Indskrivning og formatering af mindre tekster Huskesedler Indskrivning og formatering af mindre tekster Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Afsnit... 3 Anvend skabelon... 4 Autokorrektur... 5 Billede... 6 Dokumenthåndtering... 7 Flyt, kopier og

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1

Vejledning til at lave almindelige bordkort i Draw Side 1 Side 1 Når du åbner skabelonen til alm. bordkort ser du en side med 10 bordkort. For at få de stiplede linjer frem skal du evt. lige klikke i linealen foroven eller i siden. De stiplede linjer er for at

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Billeder og tegninger i Writer Indhold

Billeder og tegninger i Writer Indhold Billeder og tegninger i Writer Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...3 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Skygge...7 Justering af billedet...8

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet.

Her kan du slette enkelte figurer i et diagram ved at klikke på figuren der skal slettes og herefter på Slet. 9. FLOWDIAGRAMMER Der er i D4InfoNet indbygget et program til opbygning af flowdiagrammer. Diagrammerne kan placeres på forsiden af de enkelte håndbøger, og kan tilføjes kapitler eller de enkelte dokumenter.

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Skrifttype og størrelse

Skrifttype og størrelse Tekstbehandling med Microsoft Word 2007 GRUNDLÆGGENDE INTRO (PC) Når du starter Word 2007, så ser du normal-skabelonen og kan straks begynde at skrive tekst. Normal-skabelonen indeholder bl.a. indstillinger

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS

VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS VELKOMMEN TIL PHOTO STORY FOR WINDOWS Jens Honoré 2005 Photo Story er et program, du kan bruge til at lave en billedfortælling med. Du kan: Indsætte billeder Ændre billedernes farver Tilføje effekter til

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0

Tastaturgenveje i StarOffice 6.0 e i StarOffice 6.0 Appendiks til hæftet StarOffice 6.0 af Palle Bruselius Udgivet af Forlaget Libris 1 Generelle tastaturgenveje i StarOffice 6.0 Dette appendiks indeholder dels generelle tastaturgenveje

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP

Formler og diagrammer i Excel 2000/2003 XP Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken.

Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. 27 Åbn en e-mail. Du skal nu se om din mail er kommet hjem til dig. Klik på Indbakken. Hvis der ikke er kommet ny post, klik på Send/mod, i den øverste linje, så leder mailprogrammet efter ny mail. Nye

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 118 Side 1 Side 1 I stedet for blot at sende en mail med kun hvid baggrund, kan man pynte mail'en lidt op - f.eks. ved at indsætte en personlig billedcollage med tekst i toppen af mail'en inden man begynder at skrive.

Læs mere

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på.

Tekstbokse er et meget fint værktøj til at få placeret tekster et vilkårligt sted i et dokument. Det vil det følgende give nogle eksempler på. Indhold Lav en tekstboks...2 Indskrivning af tekst...2 Tekstboksens størrelse...3 Sammenkædning af tekstbokse...4 Billeder og tekster...4 Rækkefølge...6 Fjerne en tekstboks...6 Rammer og udfyldning...6

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Tekstbehandling WORD 2007

Tekstbehandling WORD 2007 Tekstbehandling 2 WORD 2007 Indhold Stave- og grammatikkontrol... 4 Stavekontrol... 4 Grammatikkontrol... 4 Opgave i Stave- og grammatikkontrol... 5 Søg og Erstat... 5 Punkt- og talopstilling... 6 Opgave

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Formler og diagrammer i Excel 2007

Formler og diagrammer i Excel 2007 Formler i Excel Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer.

Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Redigering af Billeder i Picasa. Enkle forbedringer og justeringer. Der er ikke mange billeder, der er perfekte fra starten. Du kan gøre billeder bedre ved hjælp af de værktøjer som vises, når du åbner

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 119 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 119 Side 1 Side 1 Hvis man kan li' at sidde og sammensætte grafik kan man bl. Lave sit eget lille logo med eget foto og tekst. Det kan bruges på f.eks. brevpapir når man skriver i Word. Find billedet frem du vil

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP)

Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) Word-5B: opgaver med tabeller og hængende indrykning (Word XP) I disse øvelser skal du oprette og arbejde med nogle nemme små tabeller (skemaer) og til sidst prøve at skrædder-sy et par stykker, som er

Læs mere

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS

FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN EXCEL FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER DEL 4: FORMATERING AF REGNEARKET INFORMATIONSBOKS FÅ OVERBLIK OVER LØNNEN Få overblik over lønnen Excel for tillidsrepræsentanter Del 4: Formatering af regnearket Trin 8: Justér visningen af tallene Nu er vi færdige med selve tal-beregningerne i Excel.

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven.

Dette hæfte er opdateret, så det svarer til PowerPoint i Windows XPudgaven. VELKOMMEN TIL MICROSOFT POWERPOINT I dette program kan du lave en præsentation af et emne ved at vise det som billeder og tekst på skærmen. Du kan skifte imellem at lade præsentationen køre automatisk,

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk

Læselandet 2. Brugervejledning. mikrov.dk Læselandet 2 Brugervejledning 1 mikrov.dk Indhold LÆSELANDET ORD OG SÆTNINGER 3 STYRING 3 MENUEN 4 INDSTILLINGER 5 BRUGERPROFIL TILPAS PROGRAMMET TIL BRUGEREN 6 RESULTAT 7 INDSTILLINGER I ØVELSERNE 8 KNAPPER

Læs mere

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK

Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Hjælp til visning af planer i PlansystemDK Spørgsmål og kommentarer rettes til Miljøministeriets hotline: 72544804 eller plansystemdk@blst.dk 1. Indledning - Panorér --hvad gælder for arealet 2. Visning

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus

Elements Lektion 3. Tosafoto Adobe Photoshop kursus Elements Lektion 3 Elements åbnes og derefter Organizer enten direkte fra velkomst billedet, eller hvis du har vlagt at åbne Elements direkte op i Edit så vælg menuknappen Organizer. Side 1 af 22 Når Organizer

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere.

Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. VEJLEDNING TIL ANETAVLE Denne vejledning gælder for Word 2000 og nyere. Anetavlen består af en forside, der fortæller hvem anetavlen er opstillet for. 3 sider med aneoversigt i alt 63 personer, samt sider

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Word-3: redigering og punktopstilling

Word-3: redigering og punktopstilling Word-3: redigering og punktopstilling HUSK: når noget er markeret (blokket over med sort), så står det ude på klippekanten og er i farezonen! Markeret tekst erstattes af NY tekst Eksempel: Hvis du har

Læs mere

Word vejledning_ver. 2.11

Word vejledning_ver. 2.11 EDB vejledning Side 1 af 21 Word vejledning_ver. 2.11 Materiale der anvendes og løbende udvikles ved EDB vejledningen på Præsthøjgården EDB vejledning Side 2 af 21 Indhold 1 Indledning... 5 1.1 Lidt om

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 117 Side 1 Side 1 I denne vejledning skal vi bruge 7 billeder som skal sættes ned i størrelse. Bagefter sættes de sammen 3 i den ene rækker og 4 i den anden. Til sidst sættes de 2 rækker sammen så det er som en collage.

Læs mere

Tekstbehandling. Word 2007-2011. Trin 2

Tekstbehandling. Word 2007-2011. Trin 2 Tekstbehandling Word 2007-2011 Trin 2 Bodil Alexandersen Oktober 2011 Indhold: Indrykning med lineal... side 3 Punktopstilling... side 4 Flyt Kopiér Fortryd... side 5 Sidehoved og Sidefod... side 6 Tekstbehandling

Læs mere

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj.

IntoWords. Nyt dokument. Ordforslag. Hjælpeværktøj. IntoWords Læse- og skriveværktøj med oplæsning og ordforslag. En app med mange af de samme muligheder som CD-ord på en computer. Denne app er udviklet af Mikroværkstedet/MV-Nordic. Da Thisted kommune har

Læs mere