Total Capital fra leder til ejer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Total Capital fra leder til ejer"

Transkript

1 Total Capital fra leder til ejer Total Capital fra leder til ejer af Director Thomas Nielsen, og Executive Director Nikolaj Galskjøt, Glitnir Bank Total Capital 1. Indledning 1 Fra leder til ejer ved hjælp af Total Capital løsningen Formålet med denne artikel er at beskrive Total Capital produktet, som er en løsning der er specielt designet til at hjælpe virksomhedsejere med at gennemføre et generationsskifte i de virksomheder, hvor der er en eksisterende ledergruppe, som gerne vil overtage virksomheden via et MBO 2, men desværre og meget ofte kun har yderst begrænsede frie midler til at købe virksomheden for. Det er her at Total Capital løsningen kommer ind i billedet, da man på en anderledes og meget fleksibel måde kan hjælpe ledergruppen og virksomhedsejeren med at gennemføre og finansiere generationsskiftet. Total Capital produktet muliggør, at ledelsen altid overtager majoriteten af aktierne med et meget begrænset egenkapitalindskud. Herudover er Total Capital produktet en one-stop udbyder af kapital, som leverer lån til køb af virksomheder, egenkapital og almindelig arbejdskapital. Dette muliggør, at alle dele af selskabets kapitalstruktur kan blive 100 % finansieret 1) Glitnir Bank har baggrund i den Reykjavik noterede mere end 100 år gamle Islandsbanki og startede for 2 år siden en erhvervsfilial i Danmark efter at have vokset fra en islandsk til en nordisk baseret international bank. 2) MBO er forkortelsen for Management Buy Out, hvilket vil sige, at ledelsen i virksomheden køber virksomheden af den gamle ejer ofte sammen med en finansieringspartner f.eks. en bank, kapitalfond eller privat investor (Business Angle). 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 1

2 Total Capital fra leder til ejer og sammensat i et tæt samarbejde mellem ledelsen og Total Capital. Udover fleksibilitet er one-stop konceptet også garant for en meget hurtig transaktion, som blandt andet sikrer, at ledelsen kan fokusere størstedelen af deres tid på at lede virksomheden frem for at tage en meget aktiv del i en traditionel lang salgsproces. Total Capital kan på mange måder ses som et alternativ til de traditionelle Kapitalfonde Bank of Scotland har investeret mere end 90 milliarder kroner i mere end 100 virksomheder Total Capital kan på mange måder ses som et alternativ til de traditionelle kapitalfonde. Den alt overskyggende forskel er, at ledelsen altid har aktiemajoriteten i de virksomheder der anvender Total Capital løsningen og at det er en enkel, fleksibel og omkostningsbesparende løsning, som kombinerer lån og egenkapital i én samlet finansieringspakke. I den angelsaksiske verden er Total Capital løsningen ofte kendt under betegnelsen Integrated Finance. I England hvor dette produkt er mere udbredt og anvendt blev sidste år ca. 17 % af alle transaktioner med mellemstore virksomheder finansieret ved løsninger hvor hele finansieringspakken kom fra én og samme udbyder 3. Dette er en trend som har været i gang siden år 2000, hvor man første gang så denne form for finansiering for de lidt større virksomheder. Bank of Scotland, som er en af Storbritanniens største banker, var banebrydende med produktet under navnet Bo- SIF og har investeret mere end 90 milliarder kroner i mere end 100 virksomheder over de seneste 10 år. Formålet med denne artikel er ikke at beskrive selve købsprocessen eller den bagvedliggende interne arbejdsgang i forbindelse med opkøb af virksomheder, men derimod at lave en dybdegående beskrivelse af fordele og ulemper ved brugen af Total Capital løsningen samt forklare hvorledes virksomhedens kapitalstruktur i praksis sammensættes ved brug af de forskellige låne- og egenkapitalelementer i Total Capital løsningen. Under afsnittet Virksomhedssalg pkt i bestyrelseshåndbogen er der beskrevet en udførlig artikel om processen ved et virksomhedssalg, som der henvises til. Der vil være områder i artiklen, som vil overlappe denne artikel sporadisk jf. nedenfor: Punkt 5.3. Investeringsfonde Private Equity 3) Kilde: Private Equity News 2 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

3 Total Capital fra leder til ejer Punkt 5.4. Management Buy Out (MBO) og Management Buy In (MBI) Punkt % salg eller delsalg. Det anbefales at læse ovennævnte artikler enten inden eller i forlængelse af nærværende artikel, da det vil give læseren en god baggrundsinformation og en bedre forståelse for de enkelte elementer, som indgår i et generationsskifte/salg af virksomhed. 2. Salg af virksomhed mulige salgstyper Overvejelser i forbindelse med salg af virksomhed Som nævnt ovenfor i indledningen, er der her i bestyrelseshåndbogen en udførlig artikel om salg af virksomhed, som beskriver de overvejelser, virksomhedens ejer og bestyrelse bør foretage sig i forbindelse med salg af virksomheden. Vi vil derfor kun ganske kort ridse de mulige udfaldsrum op, som gør sig gældende i forbindelse med overvejelser om salg af virksomheden, og samtidig nævne, hvilke af disse salgsmuligheder der kan gennemføres ved brug af en Total Capital løsning. Nedenfor har vi illustreret de forskellige udfaldsrum og markeret de salgstyper, der passer på Total Capital løsningen med rødt. 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 3

4 Total Capital fra leder til ejer Figur 1. Kilde: Glitnir analyse Tre forskellige salgsmuligheder, men kun én passer på Total Capital løsningen Figuren viser, at der er følgende tre salgsmuligheder: Børsintroduktion af selskabet Industrielt salg Generationsskifte. Endvidere anskueliggør de forskellige bokse de forskellige udfordringer, fordele og ulemper, der følger med valget af den aktuelle løsning. Det fremgår også ganske tydeligt, at Total Capital løsningen kun passer på én boks, nemlig gennemførelse af et generationsskifte enten ved salg til anden generation i familien eller salg til en kompetent ledergruppe ved at lave et LBO 4 med Total Capital løsningen. 3. Total Capital en fleksibel løsning Total Capital er en enkel, fleksibel og omkostningsbesparende løsning, som kombinerer lån og egenkapital i én samlet finansieringspakke, ofte i forbindelse med gennemførelse af et generationsskifte. Total Capital løsningen anvendes primært til MBOs Total Capital løsningen gør det muligt for ledergruppen at erhverve aktiemajoriteten i virksomheden Total Capital løsningen anvendes primært til gennemførelse af MBO opkøb (Management Buy Out), hvilket vil sige, at ledelsen i virksomheden køber virksomheden af den gamle ejer ofte sammen med en finansieringspartner f.eks. en bank, kapitalfond eller privat investor (Business Angle). Total Capital løsningen gør det muligt for ledergruppen at erhverve aktiemajoriteten i virksomheden, selv med en relativ begrænset opsparing/kapitalgrundlag, hvilket ofte er tilfældet for lønmodtagere. Den gamle ejer og/eller bestyrelsesformand forbliver ind imellem medejer og medlem af bestyrelsen i virksomheden i en overgangsperiode. I disse tilfælde sker dette for at sikre kontinuiteten i udviklingen af virksomheden og for at bibeholde virksomhedens knowhow, erfaringer og kompetencer fra den gamle ejer i overgangsfasen. Der er således tale om et glidende generationsskifte for ejeren. 4) LBO er forkortelsen for Leveraged Buy Out og består som ordet siger i, at man køber virksomheden ud (Buy Out) ved hjælp af en gearet transaktion (leverage), hvilket vil sige, at man finansierer en stor del af købesummen for virksomheden med lånte midler. 4 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

5 Total Capital fra leder til ejer Alle virksomheder er unikke og har hver sin egen historie, kultur, mennesker, produkter og markedsvilkår. Total Capital løsningen er tilpasset hertil, og hver enkelt transaktion vurderes nøje i forhold til virksomhedens helt egne karakteristika. Afkastet består af en kombination af løbende renter og værdiforøgelsen Fordele for ledergruppen Som en total finansieringsleverandør opnår man sit afkast gennem virksomhedens værdiforøgelse samt via løbende renter på lånekapitalen. Denne fleksibilitet giver mulighed for at strukturere finansieringen, så den matcher virksomhedens vækst og betalingsstrømme. Dette gør Total Capital produktet ideelt for både virksomheder i kraftig vækst og virksomheder med en mere stabil indtjening. Nedenfor er nævnt de væsentligste fordele ved Total Capital løsningen og det, der gør Total Capital produktet ideelt til MBO, generationsskifte og delvis exit: Fordele for køber (ledergruppen) Har altid majoritetsejerskab og får dermed en væsentlig andel i den fremtidige gevinst og størst afkast af sin egen investering og succes. Uanset egenkapitalandelens størrelse gør Total Capital løsningen det muligt for ledelsen at beholde kontrollen. Det er altid ledelsen, der udarbejder sin egen forretningsplan og træffer beslutning om spørgsmål som f.eks., hvornår exit skal finde sted. Med Total Capital løsningen får ledergruppen en tålmodig investeringspartner med interesse i at udvikle selskabet på langt sigt. Investeringspartneren har ofte intet hastværk med at klargøre virksomheden til salg, hvilket bunder i, at der løbende erhverves et renteafkast på lånefaciliten (opkøbslånet). Traditionelle kapitalfonde får ofte først et afkast af sin investering, når den købte virksomhed er solgt igen. Ledelsen får en kompetent sparringspartner i bestyrelsen med finansiel og strategisk forståelse. Ledelsen får en stærk partner med finansiel styrke til at foretage yderligere strategiske opkøb. Ledelsen får en partner der er ekstrem dedikeret og fokuseret på at bidrage til virksomhedens fortsatte positive udvikling ikke mindst pga. det store udlånsengagement i virksomheden. Tabel 1. 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 5

6 Total Capital fra leder til ejer Fordele for sælger Fordele for sælger (ejer) Total Capital leverer en fleksibel og skræddersyet finansieringspakke tilpasset den enkelte virksomheds profil og ejers ønsker. Total Capital leverer en totalløsning i én integreret pakke, som finansierer både gæld og egenkapital fra én og samme leverandør. Dette reducerer sags- og due diligence omkostninger og reducerer risikoen ved transaktionen. Transaktionen gennemføres af ét team med ansvar for alle spørgsmål, hvilket forkorter transaktionstiden væsentligt og giver mulighed for at træffe hurtige beslutninger. Finansieringen til købet er på plads fra start, da Total Capital både leverer gæld og egenkapital. Ejer kapitaliserer størstedelen af virksomhedens værdi, og får samtidig mulighed for at deltage i den fremtidige værditilvækst på en mindre ejerandel. Samlet set kan denne løsning give ejeren et markant højere provenu for salget af virksomheden. Virksomheden bevarer sine oprindelige rødder og ånd, da virksomheden ofte drives videre af de samme ledere som før ejerskiftet. Dette giver tryghed blandt medarbejderne. Virksomheden bevarer oftest sin nuværende beliggenhed og domicil, hvilket betyder, at ejer ikke skal bekymre sig om massefyringer, eventuel nedlukning af virksomheden og derved sit renommé i byen. Dette kunne være tilfældet ved et industrielt salg, hvor køber vil forsøge at realisere alle de omkostningssynergier, der måtte være mellem de to virksomheder. Høj sandsynlighed for at bevare fortroligheden i salgsprocessen, da kun få nøglemedarbejdere har kendskab til processen. Salget kan tilrettelægges i ro og mag, da der kun forhandles med én købergruppe. Ejer undgår at gå i salgsforhandling med konkurrenter, hvilket ofte øger risikoen for, at markedet får viden om, at virksomheden er til salg. Dette kan åbne muligheden for, at konkurrenterne lettere kan lykkedes med at overtage virksomhedens kunder m.v. En anden betydelig risiko er, at en udvalgt køber som er konkurrent i slutforhandlingerne får adgang til virksomhedens vitale oplysninger, hvorefter transaktionen mod forventning falder til jorden. Tilbage står i sådanne tilfælde en svækket virksomhed, hvor dels konkurrenten har fået vitale oplysninger, og samtidig er sandsynligheden for, at andre potentielle købere vil købe virksomheden reduceret, da køber ikke tør købe en virksomhed, hvor en konkurrent har tilegnet sig vigtige oplysninger om virksomhedens kunder, leverandører, produkter, medarbejdere etc. Tabel 2. 6 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

7 Total Capital fra leder til ejer 3.1. Investeringskriterier og processen Total Capital investerer i og finansierer ofte følgende Total Capital investerer i og finansierer ofte følgende typer transaktioner: Primære og sekundære Management Buy Outs (MBO) Frigørelse af egenkapital Generationsskifte Kapital til opkøb Kapital til udvidelse af produktionsapparat Refinansiering af virksomhedens kapitalstruktur. Hos Glitnir Total Capital har vi ikke fokus på særlige brancher hvor vi gerne vil købe virksomheder eller medvirke til en branchekonsolidering. Vi kigger bredt over alle brancher, men til gengæld har vi følgende kriterier, som altid skal være opfyldt: 1. Virksomheder med en omsætning i intervallet DKK mio. 2. Stærk og kompetent ledergruppe 3. Rentable virksomheder inden for stabile brancher med en forsvarlig markedsposition 4. Historisk stærke og stabile pengestrømme fra driften 5. Fokuseret og realistisk forretningsplan. Men vi investerer dog aldrig i Da Total Capital løsningen, som tidligere beskrevet, typisk finansierer % af transaktionens købesum, er der på forhånd nogle få brancher som grundet deres høje risiko ikke passer til produktet. Vi investerer derfor aldrig i følgende virksomhedstyper: 1. Ejendomsselskaber 2. Nystartede virksomheder 3. Teknologiudvikling 4. Investeringsselskaber 5. Turnarounds. Som nævnt i artiklens indledning, vil vi ikke i nærværende artikel skrive ret meget om selve processen ved gennemførelse af virksomhedsopkøbet, da emnet tidligere er behandlet i andre artikler. Vi vil dog ganske kort sætte nogle ord på og grafisk illustrere, hvorledes købsprocessen er hos os. Delelementer i vores købsproces Nedenfor ses de enkelte elementer i vores købsproces. 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 7

8 Total Capital fra leder til ejer Figur 2. Tidsmæssigt kan hele processen strække sig fra 6-8 uger og op til adskillige måneder Tidsmæssigt kan hele processen strække sig fra 6 8 uger og op til adskillige måneder. Udsvinget i den tidsmæssige proces kan skyldes mange forskellige forhold som fx.: Sælger kommer direkte til os eller via rådgiver men tidligt i processen og er ikke endeligt afklaret med hensyn til helt eller delvist salg Der kan ikke opnås enighed om pris og vilkår Due diligencen viser, at en væsentlig leverandør er i betalingsstandsning kundesammensætningen var ikke som oprindeligt antaget nogle enkelte produkter havde en markant lavere dækningsgrad end forventet en stor del af varelageret viser sig at være ukurant der er anført aktiver i sælgers anlægskartotek, som ikke er til stede eller ikke anvendes mere formaliserede kontrakter med vigtige leverandører, viser sig ikke at være så stærke som forventet. Nye aftaler skal indhentes der mangler ansættelsesaftaler på enkelte væsentlige medarbejdere det viser sig at der har været forurening på jorden, hvor virksomheden ligger 8 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

9 Total Capital fra leder til ejer interview af den nye ledergruppe viser, at der mangler spidskompetencer inden for salg eller finansiel styring interview med udvalgte og vigtige kunder (foregår kun med tilladelse og sent i processen) viser, at de planlægger at skifte produktet ud med konkurrentens, medmindre man nedsætter prisen markant virksomheden underperformer i forhold til de estimater, som den aftalte pris og vilkår var beregnet på. Alle ovennævnte faktorer medfører ofte, at der skal genforhandles om pris og vilkår, da faktorerne har direkte indvirkning på værdiansættelsen af virksomheden Sammenligning mellem traditionel gældsstruktur og Total Capital s anvendte gældsstruktur Traditionel gældsstruktur vs. Total Capital s gældsstruktur Når man køber en virksomhed, finansieres købesummen af to hovedelementer, hhv. egenkapital og fremmedkapital. Figur 3. Egenkapitalen er købers egne beskattede midler og fremmedkapitalen er de penge, man kan hente på lånemarkedet. Historiske afkast viser, at man på langt sigt kan opnå en forrentning på sin egenkapital på ca. 10 % p.a., hvis man placerer sine midler i en veldiversificeret aktieportefølje. Da låne- 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 9

10 Total Capital fra leder til ejer renten på gæld de seneste mange år har ligget markant under 10 %, er det ud fra et investerings-/afkast-/optimeringssynspunkt mest optimalt at sammensætte finansieringspakken til køb af en virksomhed med så meget fremmedkapital og så lidt egenkapital som muligt, under hensyntagen til virksomhedens aktuelle risikoprofil, nødvendige soliditet i forhold til kunder, underliggende drift og bankens sikkerhedskrav. Fremmedkapitalen kan sammensættes af flere forskellige låneelementer Fremmedkapital kan sammensættes af flere forskellige låneelementer, og nedenfor er illustreret den traditionelle gældsstruktur, som typisk anvendes, når kapitalfonde (private equity selskaber) i det nævnte segment opkøber virksomheder sammen med en ledergruppe. Naturligvis er eksemplet illustrativt og de endelige procenter afhænger meget af virksomhedens branche, risikoprofil, markeds- og konkurrencesituation, overskudsgrad, cash flow og den samlede handelsværdi (enterprise value). Figur Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

11 Total Capital fra leder til ejer Som det fremgår af den traditionelle gældsstruktur øverst til venstre, så består den samlede købesum af 50 % gæld (seniorgæld og mezzaninlån) og af 50 % egenkapital. Ligeledes ses, at kapitalfonden indskyder ca. 80 % af egenkapitalen og erhverver tilsvarende i aktier og ledergruppen indskyder de resterende 20 % af egenkapitalen og erhverver tilsvarende i aktier. Seniorlån er et almindeligt banklån Mezzaninlån er identisk med et ansvarligt lån Mezzaninlån er stående lån, som tilbagebetales i takt med at virksomhedens pengestrømme muliggør dette Seniorgæld er et almindeligt banklån til finansiering af virksomhedsopkøb (typisk med 7-8 års løbetid og afdrag). Renten er forskellig fra pengeinstitut til pengeinstitut og varierende i relation til virksomhedens risikoprofil, løbetiden m.v. Typisk ligger renten i intervallet 1,25 % -3 % p.a. + CI- BOR 5. Rentesatsen nedsættes typisk på lånet i takt med, at virksomhedens samlede gæld falder og/eller virksomhedens indtjening før renter, afskrivninger og skat (EBITDA) stiger. Altså når bankens risiko på låneengagementet reduceres, nedsættes renten på seniorlånet gradvist. Mezzaningæld er et lån som er identisk med ansvarlig lånekapital og derfor et risikovilligt lån. Når banken har ydet det maksimalt mulige seniorlån i relation til sikkerheder og risiko, kan man som et alternativ til at indskyde den manglende finansiering i form af egenkapital optage et mezzaninlån. Fordelen ved at optage et mezzaninlån er, at ledergruppen (køber) reducerer den ejerandel som den finansielle medinvestor (kapitalfonden) skal have for at indskyde den manglende egenkapital. Ledergruppen optimerer således størrelsen af sin ejerandel i selskabet, men til gengæld optages der mere lån, som skal forrentes og afdrages af virksomheden. Mezzaninlån forrentes ofte af en kombination mellem en fast rente på ca % p.a. + CIBOR og i visse tilfælde yderligere med en del af virksomhedens værdi ved et senere salg af virksomheden. Ofte er lånet struktureret således, at kun halvdelen af renten afregnes løbende. Derved vil ca. 3,5-5 % p.a. af ovenstående rente være akkumuleret (PIK) 6 og tilskrives således hovedstolen for ikke at belaste likviditeten. Hvis 5) CIBOR: Copenhagen InterBank Offered Rates er den rentesats, som et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode til en såkaldt primebank uden sikkerhedsstillelse. CIBOR benyttes typisk som referencerente for diverse låneaftaler. 6) PIK: Payment-In-Kind og betyder en akkumulerende rente som ikke betales løbende, men i stedet tilskrives hovedstolen og forfalder ved lånets indfrielsestidspunkt 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 11

12 Total Capital fra leder til ejer virksomheden realiserer de budgetter, som ledelsen angiver i den forretningsplan som lægges til grund for finansieringspakken, vil mezzaninlånet typisk opnå et samlet gennemsnitligt afkast på ca % p.a. hvilket er væsentligt lavere end omkostningen til yderligere egenkapital (ligger ofte over 25 % p.a.). og træder tilbage for andre kreditorer Total Capital s gældsstruktur Mezzaninlån træder tilbage for andre kreditorer og virker således som en slags egenkapital og øger dermed soliditeten i virksomheden. Afviklingstiden for mezzaninlån strækker sig typisk over 8-10 år og kan ikke opsiges af udbyder på normale vilkår, så længe virksomheden overholder de indgåede aftaler. Lånet kan dog altid indfries før tid, mod betaling af en førtids indfrielsespræmie til långiver. Forskellen på den traditionelle gældsstruktur og den gældsstruktur, der anvendes i Total Capital jf. figuren ovenfor til højre er, at man, ud over at levere seniorlånet og mezzaninlånet, yderligere indskyder og leverer et ansvarligt lån, som vi kalder Loan Stock (på figuren benævnt lånekapital) og som erstatter den egenkapital, som kapitalfonden normalt ville have indskudt. Det betyder således, at de aktier kapitalfonden normalt skulle have haft for at indskyde nævnte egenkapital, svarende til 80 % kan annulleres. Med den reducerede nominelle egenkapital kan ledelsen med samme nominelle investering opnå en majoritetsaktiepost på ca % i virksomheden, mens Total Capital som regel erhverver ca % af aktiekapitalen. For både Total Capital og ledergruppen indskydes herudover et mindre beløb som egenkapital. Typisk kræves minimum 5-6 % af købesummen i indskudt egenkapital fra ledergruppen, hvis denne skal erhverve en aktiepost på ca. 60 %. Køber man eksempelvis en virksomhed til 100 mio.kr., skal ledergruppen samlet indskyde ca. 5-6 mio.kr. for at få 60 % af aktierne. Loan Stock lånet er en form for et ansvarligt lån Loan Stock er identisk med ansvarlig lånekapital og derfor et risikovilligt lån. Loan Stock lånet træder tilbage for alle andre ikke-beslægtede kreditorer og virker således som en slags egenkapital og øger dermed soliditeten i virksomheden. Endvidere kræves der typisk ikke sikkerhed, kaution eller lignende form for realsikkerhed for Loan Stock lånet. Loan Stock lånet er et stående lån og løbetiden er som regel 10 år og er ikke kontant-rentebærende (forrentes kun med omkostningerne til funding). Til gengæld er der tilknyttet en akkumulerende rente (PIK rente) samt nogle warrants 7 på 12 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

13 Total Capital fra leder til ejer Loan Stock lånet, således at man opnår et ekstra afkast, hvis virksomhedens værdi stiger og selskabet senere sælges. Loan Stock lånet kan ikke opsiges af udbyder på normale vilkår, så længe virksomheden overholder de indgåede aftaler. Lånet kan dog altid indfries før tid, mod betaling af en førtidsindfrielsespræmie. Hvis virksomheden realiserer de budgetter, som ledelsen angiver i den forretningsplan som lægges til grund for finansieringspakken, vil Loan Stock lånet typisk opnå et samlet gennemsnitligt afkast på denne del på ca % p.a., hvilket er lavere end omkostningen til den egenkapital som lånet substituerer. Illustrativ forklaring på forskellen mellem traditionel gældsstruktur og Total Capital Nedenfor er illustreret forskellen på en traditionel gældsstruktur og den, der anvendes i Total Capital. 7) Warrants er en ret men ikke en pligt til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en på forhånd fastsat pris. Total Capital tildeles således nogle rettigheder (tegningsretter) til at købe nogle af virksomhedens aktier til en på forhånd fastsat pris. Hvis det lykkedes i fællesskab med ledergruppen at øge værdien i virksomheden i ejerskabsperioden, vil vi typisk udnytte disse tegningsretter ved et senere salg af virksomheden. Disse warrants giver ikke bestemmelsesret, men andel i virksomhedens værditilvækst og er en metode til at holde renteomkostningerne nede og samtidig skaffe et acceptabelt risikovægtet afkast for Total Capital. 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 13

14 Total Capital fra leder til ejer Traditionel gældsstruktur: Traditionel gældsstruktur FINANSIERINGSKILDER DKK mio. Beløb % % aktier Lån Senior A 40,0 40,0 % Senior B 0,0 0,0 % Senior C 0,0 0,0 % Senior lån i alt 40,0 40,0 % Mezzaninlån 10,0 10,0 % Lån i alt 50,0 50,0 % Loan Stock 0,0 0,0 % Egenkapital Kapitalfond 40,0 40,0 % 80,0 % Ledelsesgruppe 10,0 10,0 % 20,0 % Egenkapital i alt 50,0 50,0 % 100,0 % FINANSIERING I ALT 100,0 100,0 % Tabel 3. Vi antager, at ovennævnte er finansieringsstrukturen på en virksomhed, hvor handelsprisen er aftalt til at udgøre 100 mio.kr. for aktierne. Banken udlåner 40 mio.kr. i et senior A lån (7 års løbetid), og der optages yderligere et mezzaninlån på 10 mio.kr. på nærmere aftalte vilkår. Kapitalfonden indskyder 40 mio.kr. i egenkapital og modtager 80 % af aktierne i virksomheden. Ledergruppen indskyder 10 mio.kr. i egenkapital og erhverver 20 % af aktierne i virksomheden. Virksomhedens isolerede soliditet er herefter 50 %. 14 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

15 Total Capital fra leder til ejer Total Capital gældsstruktur: Total Capital s gældsstruktur FINANSIERINGSKILDER DKK mio. Beløb % % aktier Lån Senior A 40,0 40,0 % Senior B 0,0 0,0 % Senior C 0,0 0,0 % Senior lån i alt 40,0 40,0 % Mezzaninlån 10,0 10,0 % Lån i alt 50,0 50,0 % Loan Stock 40,0 40,0 % Egenkapital Glitnir Total Capital 4,0 4,0 % 40,0 % Ledelsesgruppe 6,0 6,0 % 60,0 % Egenkapital i alt 10,0 10,0 % 100,0 % FINANSIERING I ALT 100,0 100,0 % Tabel 4. Som det fremgår af ovennævnte tabel leverer Total Capital et senior A lån og et mezzaninlån på nøjagtigt samme vilkår som i eksemplet med en kapitalfond. Den store forskel er, at Total Capital ud over at levere seniorlånet og mezzaninlånet yderligere leverer et ansvarligt lån Loan Stock på 40 mio.kr. som erstatter den egenkapital, som kapitalfonden tidligere skulle indskyde. Det betyder at behovet for 40 mio.kr. i egenkapital og de 80 % i ejerandel som kapitalfonden tidligere erhvervede for at indskyde nævnte egenkapital annulleres. De overskydende 80 % af aktierne fordeles herefter med yderligere 40 % til ledergruppen og de resterende 40 % til Total Capital. Virksomhedens isolerede soliditet vil fortsat være 50 % inkl. Loan Stock lånet. I forrige eksempel opnåede ledergruppen en minoritetsaktiepost på 20 % via et egenkapitalindskud på 10 mio.kr. Nu op- 2/Maj 2008 Bestyrelseshåndbogen 15

16 Total Capital fra leder til ejer når ledergruppen således en majoritetsaktiepost på 60 % via et egenkapitalindskud på kun 6 mio.kr. Total Capital løsningen har således gjort ledergruppen til ejere, selv med en relativ begrænset opsparing! 16 Bestyrelseshåndbogen 2/Maj 2008

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter

Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Dansk Generationsskifte Investering i små og mellemstore generations- og ejerskifter Om Dansk Generationsskifte Struktur Managementselskab Dansk Generationsskifte A/S Fonde Generationsskifte Kapital K/S

Læs mere

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007

Deltaq a/s. Investering i generations- og ejerskifter. Børsnotering 2007 Roadshow præsentation. September 2007 Deltaq a/s Investering i generations- og ejerskifter Børsnotering 2007 Roadshow præsentation September 2007 1 Indhold 1. Introduktion 2. Sådan skaber Deltaq værdi 3. Organisation - holdet bag Deltaq 4.

Læs mere

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner

Bent Kemplar www.kromannreumert.com/insights. Partner Bent Kemplar Partner W&I-FORSIKRINGER: AFDÆK RISICI VED VIRKSOMHEDSSALG Ethvert virksomhedssalg kan være forbundet med garantirisici og manglende fleksibilitet i forhold til rådighed over købesummen efter

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder

Transaction Services info Corporate Finance køb og salg af virksomheder Transaction Services Due diligence ved virksomhedsovertagelse Finansiel og driftsøkonomisk due diligence Identifikation af risici og muligheder Vurderinger af indtjeningskvaliteten Arbejdskapitalanalyser

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november

Beierholms Faglige Dage 2014. København d. 19. november Beierholms Faglige Dage 2014 København d. 19. november Velkommen NYE PENGE TIL VÆKST 2 2014 November Beierholms 2012 Faglige Mastersæt. Dage Power Point Fremgang kræver balancegang 3 2014 November Beierholms

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Værdifastsæt din virksomhed.

Værdifastsæt din virksomhed. Værdifastsæt din virksomhed. Find værdierne i din virksomhed og få betaling for dem En virksomheds værdi er fremtidsorienteret Værdien af din virksomhed afspejler sig i den fremtidige indtjening, på basis

Læs mere

Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010

Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010 Udlånsudvikling i FIH Erhvervsbank A/S Andet halvår 2010 Side 1 Indledning FIH Erhvervsbank A/S optog statsligt kapitalindskud pr. den 30. juni 2009. Denne rapport er udarbejdet som en del af de krav der

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån

Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Hedgeforeningen Sydinvest, afdeling Virksomhedslån Ny attraktiv investeringsmulighed for danske investorer Hedgeforeningen Sydinvest kan som den første i Danmark tilbyde sine medlemmer adgang til markedet

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Er det nu din virksomheds værdi skal realiseres? v/ Carsten Yde Hemme og Thomas Krantz, partnere i PwC

Er det nu din virksomheds værdi skal realiseres? v/ Carsten Yde Hemme og Thomas Krantz, partnere i PwC Er det nu din virksomheds værdi skal realiseres? v/ Carsten Yde Hemme og Thomas Krantz, partnere i 21 Agenda Introduktion Kort opdatering på M&A-markedet En ejerleders fortælling M&A processen lessons

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål...

2 Indledning... 3 3 Værdien af virksomheden... 4. 4 Køberen... 4. 5 Generationsskifte... 5. 6 Processen... 6. 7 Centrale spørgsmål... Køb og salg af rengørings- og servicevirksomhed Dansk Servicekonsulent er landsdækkende og har igennem 33 år opbygget et indgående kendskab til branchen og derigennem et omfattende netværk som efterspørger

Læs mere

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN

INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN INVESTERING I BOLIGEJENDOMME I BERLIN BLIV MEDEJER AF GOD OG VELBELIGGENDE UDLEJNINGSEJENDOM I BERLIN. Nu får du mulighed for at blive medejer af en 16 anparter), hvor Andersen Development velbeliggende

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 Danske landbrugspriser (ejendomme) Kraftigt stigende

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014

Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning November 2014 www.pwc.dk Værdiansættelsesseminar Finansiering & beregning af forrentning Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Finansiering & beregning af forrentning Den korte; hvem er vi Udenlandske investorer i Danmark

Læs mere

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb?

Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Aktiv rentestyring Har du realkreditlån, bankfinansiering, leasingaftaler eller planlægger du et virksomhedsopkøb? Din virksomhed påvirkes af bevægelser på rentemarkedet. Nordea Markets tilbyder skræddersyede

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør

Velkommen. Infomøde. København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Velkommen Infomøde København, den 25. november 2015 Anders Chr. Andersen, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på? Hvilke

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen

Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012. v/torben Toft Kristensen Værdiansættelse i praksis Innovation X, 29. november 2012 v/torben Toft Kristensen Agenda 1. Situationer med værdiansættelse 2. Principper for værdiansættelse 3. Praktisk eksempel 4. Forhold som påvirker

Læs mere

Præsentation. August 2015

Præsentation. August 2015 Præsentation August 2015 Indhold Introduktion af Halberg koncernen Halberg Kapital Positionering Investeringskriterier Kompetencer Eksempel på investering: Newline Side 2 Halberg koncernens historie Harald

Læs mere

Business Brokers rolle i ejerskifte processen

Business Brokers rolle i ejerskifte processen BUSINESS BROKER A/S Business Brokers rolle i ejerskifte processen - Hvor og hvordan findes køberne? BUSINESS BROKERS TEAM 10 mand = 250 års industriel/finansiel erfaring og netværk LANDSDÆKKENDE REFERENCER

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. april 2014 Mads Lund Larsen 06 Kapitalindskud i Rejsekort A/S og optagelse af lån. Indstilling: Administrationen indstiller: At Movia bemyndiges

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde.

Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Børsnotering 2007 02 Deltaq Deltaq gør det nu muligt for alle at investere direkte i et børsnoteret dansk selskab, der er indrettet og arbejder på samme måde som kapitalfonde. Det er Deltaqs mission at

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Comentor Lounge: Nytårskur

Comentor Lounge: Nytårskur Comentor Lounge: Nytårskur Hvordan skaber en kapitalfond succes i porteføljevirksomheder? Oplæg ved Vækst Invest Nordjylland Januar 2017, Aalborg 1 Nytårskur d. 19 januar 2017 - Comentor Hvordan skaber

Læs mere

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner

Værdiansættelse og finansiering. Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Masterclass om virksomhedsopkøb Peder Pedersen Statsaut. revisor, partner Værdiansættelse og finansiering Indledende overvejelser ved virksomhedskøb Strategisk virksomhedsanalyse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013

www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013 www.pwc.dk Sådan bliver din virksomhed klar til opkøb eller salg er du forberedt? 10. juni 2013 Agenda 1. Kort opdatering på M&A-markedet 2. Hvordan fastsættes prisen på en SMV-virksomhed 3. Salgsmodning

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S

Rettede emissioner i Columbus IT Partner A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Rettede emissioner i indfrier gæld for en række datterselskaber, ved udstedelse af aktier i. Endvidere konverteres et ansvarligt lån fra Gaardboe Holding ApS samt gæld til

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

Værktøj til Due Diligence

Værktøj til Due Diligence Værktøj til Due Diligence Udarbejdet af Rasmus Jensen, konsulent, SEGES Erhvervsøkonomi, og Kenneth Kjeldgaard, specialkonsulent, SEGES Finans & Formue, i projekt Nye og alternative samarbejds- og finansieringsformer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Erhvervskundechef Peter Bo Byggeri og Anlæg Holbæk 2015+ Holbæk 3. februar 2015 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig finansieringsfond, der medvirker

Læs mere

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno

Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Foreløbig værdi-indikation af Startup Inno Anvendt model: Variant

Læs mere

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning.

www.pwc.dk Velkommen til Board Forum Revision. Skat. Rådgivning. www.pwc.dk Velkommen til Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Indlæg om adgang til kapital og finansiering v/ s eksperter Carsten Yde Hemme og Bent Jørgensen Indlæg om finansieringsmuligheder via de nye

Læs mere

Ejerskifte ved investormodel Rådgiverens bud. Morten Dahl Thomsen Cheføkonom og virksomhedsrådgiver

Ejerskifte ved investormodel Rådgiverens bud. Morten Dahl Thomsen Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Ejerskifte ved investormodel Rådgiverens bud Morten Dahl Thomsen Cheføkonom og virksomhedsrådgiver Mit bud som rådgiver Meget positiv overfor selskabsmodel ud fra en forretningsmæssig tilgang bredere kapital-

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio.

Indhold. Hvad kan Nykredit tilbyde? Vidste du dette om Nykredit...? Danmarks største långiver ydet 30% af alle lån i 2011 1. Mere end 1 mio. Realkreditfinansiering til Danske Fjernvarmeværker. Agenda 1. Kort præsentation 2. Nykredit en finansiel samarbejdspartner 3. Renteprognose og økonomisk vejrudsigt 4. Daglig bank i Nykredit 5. Realkreditbelåning

Læs mere

BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering

BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering BUSINESS BROKER A/S Værdiansættelse og optimering Case: A.P. Botved A/S VÆRDIANSÆTTELSE OG OPTIMERING Værdiansættelse den korte udgave af den lange forklaring Optimeringsmuligheder hvilke interne forbedringstiltag

Læs mere

Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk

Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk Bona Via Virksomhedshandel www.bonavia.dk 1 Indhold 1 INDHOLD...2 2 INDLEDNING...3 3 SALGSMODNING AF VIRKSOMHEDEN...4 4 VÆRDIEN AF VIRKSOMHEDEN...5 4.1 GENERELT...5 4.2 VURDERING...5 5 DEN RETTE KØBER...6

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Indlæg for penge- og pensionspanelet - workshop

Indlæg for penge- og pensionspanelet - workshop Indlæg for penge- og pensionspanelet - workshop Opstår sagerne fordi forbrugerne ikke forstår hvad de har købt? I hvilket omfang vil målrettet og lagdelt information samt standardiseret information (bedre

Læs mere