Lokalrådet Hashøj Nordvest. Vennelandsbyer. - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalrådet Hashøj Nordvest. Vennelandsbyer. - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed"

Transkript

1 Lokalrådet Hashøj Nordvest Vennelandsbyer - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed

2 Udgiver Lokalrådet Hashøj Nordvest Bidragsydere Lokalrådet Hashøj Nordvest; Troels Brandt, Per Madsen. Hejninge/Stillige lokalråd; Lars Schou. Askø-Lilleø Beboerforening; Lisa Mulvad, Sally Møller Hansen. Halsted Bylaug; Kaj Helm Larsen, Palle Jensen, Jens Jørn Larsen. Landliv; Mona Hvid Tekst og Layout Landudvikling Slagelse; Jan Salha Berg Fotografier Colorbox Tryk Jannerup Offset Disclaimer Lokalrådet Hashøj Nordvest er ansvarlig for tilblivelsen af denne rapport, men påtager sig intet ansvar for meninger og holdninger indeholdt her i. Støtte Projektet og tilblivelsen af denne rapport er støttet via Landdistriktspuljen Indhold Forord Projekt Vennelandsbyer - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed - Problematikken - Processen - Hvad lærte vi Anbefalinger fra projektgruppen

3 Forord Projekt Vennelandsbyer vækker en ildsjæl i dig Der er med stor fornøjelse, at jeg kan præsentere den folder du netop har taget i hænderne. Dette lille skrift er et konkret vidnesbyrd om, at vi på landet kan og skal, hvis vi vil, har modet og tager tiden til det. Vi er ikke dømt til, at bo på landet. Vi har truffet et aktivt tilvalg og vi må have for øje, at det har konsekvenser for den måde, som vi skal organisere os på og måden vi kommunikerer på. Det er mit håb, at vi med dette lille skrift vil bidrage til at perspektivere og nuancere billedet af det moderne liv på landet i en tid, hvor udkantsdagsordner ikke alene fortæller den fulde sandhed. I fremtiden kan vi ikke klare os med de nuværende ildsjæle alene. Hvis vores landdistrikter fortsat skal være attraktive så skal der nye kræfter til for at understøtte en positiv udvikling. Det er et fælles ansvar for at synliggøre potentialer og imødegå den negative debat, der forstærker fraflytningen og afholder friske kræfter fra at slå sig ned på landet. Sådan Indleder ministeren for By, Bolig og Landdistrikter visionen for landdistrikter 2030 og ser man på landet i det syn, så er lder angt imellem de gode historier. Heldigvis, så er det ikke hele sandheden om livet på landet, for der findes nemlig gode kræfter i de eksisterende og nyvakte ildsjæle. Noget kunne tyde på, at det er den opfattelse af isolation og manglende sparring med andre, der mindsker lysten og tapper kræfterne for at udvikle sit eget lokalområde. Det mentale forfald kan vise sig mere omfangsrigt og lægge langt flere hindringer for lokal udvikling end det rent fysiske forfald omkring for eksempel landejendomme, der oftest præger debatten om landdistrikterne. I projekt Vennelandsbyer har vi vist en vej, hvor man kan bryde med det mentale forfald og vække de kræfter, der findes i lokalområderne. Vi har vist, at vi ved at møde andre i et skæbnefællesskab på tværs af landet, kan italesætte vores udfordringer og indse, at vi ikke er så isolerede, som det ofte føles. Vi har vist, at vi ved at mødes kan føde nye idéer og igangsætte en udvikling hos os selv og hos hinanden. Vi vover at påstå, at det er en fundamental forudsætning for al landdistriktsudvikling, og langt mere betydelig end nogen politik eller finansieringspulje. Det er mit ønske, at vores projekt kan inspirere til at danne fællesskaber andre steder i landet, hvor mentale barrierer kan brydes, nye kræfter bliver vækket til live og nye muligheder åbner sig. Troels Brandt Formand i Lokalrådet Hashøj NordVest. Næstformand i Landudvikling Slagelse. Modtager af Slagelse kommunes ildsjælepris af Kontaktudvalget for landsby- og lokalråd.

4 Projekt Vennelandsbyer - Landsbyæstetik og lokal ansvarlighed Problemstilling Igennem de senere år har der tegnet sig en generel holdning til, at Danmark er opdelt i byer hvor udvikling sker og landet hvor afviklingen sker. Man oplever et dogme om en lang afstand til de der bor på landet, og det der sker lokalområderne. Begreber som Udkantsdanmark og den rådne banan er ikke ligefrem befordrene for en mere nuanceret og måske endda positiv opfattelse af livet på landet. Ikke desto mindre så bor der mennesker på landet, og der er en energi og trang til udvikling, der er fuldt ud på højde med vores danske metropoler. Man kan måske påstå, at udviklingen på landet er lettere at gå til, da kendskabet til naboen og naboens nabo er langt større. Det er ud fra den tese, at projektet Vennelandsbyer er opstået. Den energi der findes bør kunne blomstre i mobiliserede kræfter, når et lokalsamfund står sammen omkring en udvikling af det nære område. Projekt Vennelandsbyer skal således samle kræfter fra flere lokalområder på Vestsjælland og Lolland for at sætte en læringsproces i gang der skal imødegå lokalt forfald og gøre lokalområdet attraktivt. Denne proces skal give de involverede lokalområder erfaringer og ny viden om projekthåndtering i forhold til fremtidige projekter. Der skal arbejdes med en model for, hvordan lokalområder i landdistrikterne kan indgå i en proces, der understøtter og samler det lokale engagement på tværs af de allerede tilstedeværende forskellige lokale foreninger af frivillige i landsbyerne. Processen Efter nogle overvejelser i lokalrådene, blev det Hashøj Nordvest, der blev de ansvarlige for projektet. Den lokale aktionsgruppe Landudvikling Slagelse blev valgt som sekretariatsbistand for at holde styr på tilsagn fra Landdistriktspuljen og LAG midlerne. Det handler jo ikke kun om overlevelse. men om at sætte fokus på alt det positive der også er ved at bo på landet, eller på en ø som Askø, så det hele ikke kun bliver en snak om affolkning og Udkantsdanmark Citat Lisa Mulvad ved besøg hos Hashøj Nordvest og Hejninge/Stillinge Projektet blev organiseret omkring en styregruppe bestående af Lokalrådet Hashøj Nordvest, Lokalrådet Hejninge/ Stillinge, Lokalrådet for Halsted samt Askø-Lilleø Beboerforening. Proceskonsulenten indgik som fast punkt under møderne for at rapportere om projektets fremdrift. Styregruppen blev sammensat ved det første møde i Tappernøje, hvor repræsentanter fra lokalrådene var til stede. Ved samme møde blev forventningerne til projektet afstemt. Den konkrete proces foregik ved besøg og møder i lokalområderne hvor ressourcepersoner og styrkeområder blev afdækket. Det var på baggrund af disse informationer, at der blev arbejdet med lokal udvikling både fysisk i området og

5 Det er OK, at der ikke er den store opbakning i det daglige, men vigtigt at vide, at den kan samles, når der er behov for det. Citat fra styregruppemøde mentalt for at italesætte lokalområderne i en positiv kontekst. Her var proceskonsulenten den udfarende kraft, der faciliterede møderne og fulgte op på de ting, der fremkom i løbet af projektperioden. I løbet af processen valgte Halsted at forlade projektet, da de drivende kræfter var brugt op efter et afslag på støttemidler til forskønnelse af lokalområdet. I kraft af Vennelandsbyer er der i stedet trådt andre kræfter til, der nu skal organisere sig og fortsætte arbejdet for lokalsamfundet. De resterende lokalområder blev tættere knyttet, hvilket i høj grad skyldtes de besøg, der blev arrangeret i projektforløbet. Her fyldte man turistbusser med lokale ildsjæle og kørte til Askø- Lilleø for at lade disse lokale kræfter mødes og berige hinanden. Det samme gjorde sig gældende ved genbesøget hos Hashøj Nordvest og Hejninge/ Stillinge. Der er via de to besøg blevet opbygget nogle gode relationer, samt gjort refleksioner over de gode ting ved de små samfund på landet. Projektet har nået sin målsætning om, at skabe en bevidsthed omkring de muligheder og barrierer der er i udviklingen af lokalområderne. Det er sket på trods af, at der ikke indgik de 2 sidste lokalråd, som det var ønsket fra starten. Det viste sig, at blot det, at samle en projektgruppe til nærværende projekt var en stor opgave i mange lokalområder. Dernæst blev projektets økonomi halveret i kraft af, at Lokalrådet Hashøj Nordvest ikke kunne og ville tage den risiko der er forbundet ved optagelsen af et lån på en kvart million, for at sikre mellemfinansieringen for LAG midlerne. Hvad lærte vi Vi er blevet venner!!! Forstået på den måde, at der er fundet et skæbnefællesskab i de udfordringer og glæder der er ved at bo i små lokalsamfund på landet. I de møder der har været mellem projektets parter er der sket en erfaringsudveksling, der har givet liv til nye tanker omkring udvikling af det lokale område, samtidig med, at nye ressourcepersoner er blevet identificeret. Især Hashøj Nordvest og Hejninge Stillinge udnytter det nye netværk til at påvirke hinanden samt påvirke lokalpolitikere i forbindelse med kommunens landdistriktspolitik. Der er samtidig skabt gode relationer til Askø-Lilleø, og her har man fået øjnene op for, at det kan lade sig gøre, at mobilisere lokale kræfter og tage sagen om lokal forfald i egen hånd. Her forstås ikke kun fysisk forfald i området, men også det mentale forfald ved, at man har ladet sig tryne af negative fortællinger om Udkantsdanmark. Halsted fik ikke realiseret deres udviklingsprojekt, sådan som Vi er meget inspireret af hvordan Askø har stablet deres købmandsforretning på benene, som bliver drevet af frivillige. Og hvor ca. 170 hustande - både fastboende og sommerhusejere har købt et andelsbevis på kr., som er butikkens startkapital. Det er en model som vi måske også kan bruge i Hashøj Nordvest. Citat Troels Brandt ved besøg hos Hashøj Nordvest og Hejninge/Stillinge det var tiltænkt. Der kom dog det positive ud af projektarbejdet, at nye kræfter er mobiliseret i Halsted, så der kan arbejdes videre med en udvikling af området. Alle lokalområder er blevet væsentligt mere udfarende, udadvendte og bygger nye netværk på tværs af forenings- og lokalområdegrænser. Halsted har draget erfaringen, at det kræver en indsats at imødegå udfordringen om forfald, og det viste sig at være for meget for projektgruppen. Der er dog andre kræfter, der har taget over, og der tegner sig et billede af, at man vil gå til arbejdet i mindre målestok, så det kan overkommes. Projektets erfaring med problematikken omkring mellemfinansiering af LAG midler har i Slagelse Kommune ført til, at almennyttige projekter kan få garanterede lån op til kr. Slagelse kommune stiller sig som garant for lånene og hjælper til med at hjemtage lån på fordelagtige vilkår.

6 Anbefalinger fra projektgruppen Anbefalinger Under projektet er der gjort en række erfaringer, og ud fra disse tegner der sig nogle generelle problemstillinger samt ikke mindst nogle anbefalinger, der kan finde anvendelse i mange sammenhænge når der tænkes lokale udviklingsplaner for de små samfund på landet. Arbejde med netværk på tværs af lokalområder, foreninger og kommunegrænser, giver et skub på motivationen og åbner samtidig øjnene for nye input, samt et nyt syn på det man har i forvejen. Det kræver en investering i tid, hvilket gør at mange afstår. Indsatsen skal dog gøres, for udbyttet kan være stort i forhold til at åbne for folks ressourcer til at udvikle deres eget lokalområde. Det kræver en organisering, at arbejde med lokal udvikling, og det kræver en helt praktisk inspiration. Derfor bør man arrangere ture til andre lokalsamfund og tage åbne drøftelser af gode og dårlige erfaringer. Dette projekt har vist, at netop sådanne ture kan rykke meget i forhold til lokal udvikling. Man skal huske at fortælle om succeserne og ikke mindst fejre dem. Der er rigeligt med mennesker, der vil påpege den negative udvikling i store dele af Danmark, men sandheden er, at der også er rigtig mange gode historier. De skal frem - ikke mindst for lokalområdets egne borgeres skyld. De gode historier er drivmiddel til den lokale selvforståelse og vilje til at deltage aktivt i lokalsamfundet. Kogt ned i korte sætninger, så kan ovenstående sammenfattes således: 1. At arbejde sammen på tværs af lokalområder giver resultater. 2. Ved at præsentere vores eget bliver vi bevidste og opdager, hvad vi har og det bringer stoltheden tilbage. 3. Sæt fokus på organiseringen lokalt og på tværs for så får man tingene gjort. 4. Få set på de lokale ressourcer. Det kan være en øjenåbner for mange. Projektet har samtidig sat fokus på nogle universelle problemstillinger, der gør arbejdet med lokal udvikling vanskeligt. På baggrund af disse problematikker har projektgruppen følgende anbefalinger i forhold til landdistriktsudvikling: 1. Skab rammer for netværk på tværs. Lokal udvikling kan være en stor mundfuld at gå i gang med alene. 2. Det nye LAG-program skal have en enklere procedure og sikre mellemfinansiering. 3. Lav en lokal landdistriktspolitik og inddrag borgerne f.eks. gennem 17.stk 4 udvalg. Alle 3 punkter er vigtige for, at få gennemført en lokal udvikling, der kan mærkes og som kan rykke noget. Konklusionen

7 er nemlig, at selv om der findes ressourcepersoner i et lokalsamfund, så kræver det stadig et sammenspil med andre for at få nytænkt sit lokalområde og sætte en udvikling i gang. Envidere er det af altafgørende betydning, at finansieringen af et udviklingsprojekt er mulig og til at administrere. Landdistriktsprogrammet har vist den uheldige tendens, at problematikken omkring mellemfinansieringen i projektforløbet, rent faktisk blokerer for den udvikling som programmet skal understøtte. Det sidste vigtigt punkt er, at den kommunale politik også rummer en aktiv landdistriktsindsats, og at der gives plads til, at udviklingsinitiativer bliver til noget i lokalområderne og understøttet i såvel embedsværket som i de vedtagne politikker. Nøgleanbefalinger i oversigt Lokal udvikling udføres bedst, hvis man har en vennelandsby at sparre med. Når der arbejdes med lokal udvikling, så er den mentale bearbejdning mindst lige så vigtig som de fysiske udviklingstiltag. Mentalt forfald er en langt større barriere end faldefærdige huse. Lav organisering på tværs af foreninger og få klarlagt de ressourcer og styrkepositioner der findes i lokalsamfundet. Dette skal gøres inden faktiske udviklingstiltag iværksættes. Lokal udvikling skal have en plads i den kommunale landdistriktspolitik og understøttes i embedsværket. Der skal findes en let adgang til finansiering af udviklingsprojekter, da lokalråd oftest ikke har egenkapital eller mulighed for at optage store lån.

8

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6

1. Indledning...1. 3. Gennemgang af resultater...6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 1.1 Projektets mål...1 1.2 Evalueringens formål og fokus...1 1.3 Evalueringens datagrundlag...1 1.4 Læsevejledning...2 2. Konklusioner og anbefalinger...3 2.1 Evalueringens

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner

nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner nærdemokrati 11 eksempler på nærdemokrati I de danske Kommuner Mere end 100 borgere deltog i Ballerups borgerhøring om nærdemokrati lørdag d. 2. februar 2008 på KDAS i Skovlunde. Foto: Jesper Ludvigsen

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER

SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER SAMMEN STÅR VI STÆRKERE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 1 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 1 af 5 Publikationen er udgivet af Indenrigs-

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne

Når pædagogerne medejer. - ejer beboerne Når pædagogerne medejer - ejer beboerne Rapport om projekt medejerskab på Østerled 2010 1 Indhold Forord side 3 Østerled et levende bosted side 4 Medejerskab en forudsætning for udvikling af en professionel

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere