Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed"

Transkript

1 Nr Nyt fra Konservative i Dragør Ansvarlighed Nytænkning Selvstændighed

2 Formanden har ordet! Kære medlem I april måned 2013 afholdt Konservative i Dragør opstillingsmøde til efterårets kommunal valg. Det var samtidigt startskuddet på det arbejde der skal bringe Konservative i Dragør tilbage i borgmesterstolen. Nærværende nyhedsbrev vil derfor have fokus på kommunalvalget i 2013 og kandidatarbejdet frem mod kommunalvalget. Tak for din opmærksomhed og støtte til partiet. Vi ses! Med venlig hilsen Kurt Christensen Opstillingsmøde På et velbesøgt opstillingsmøde den 22. april 2013 blev der stillet en liste på 17 kandidater. Kandidatlisten spænder over mange forskellige erhverv, stor politisk erfaring og helt nye ansigter, kandidaterne kommer fra alle aldersgrupper og livserfaringer, og er spredt i hele kommunen. Med denne sammensætning er Konservative klar til at føre Dragør trygt igennem de kommende år, med en stærk politisk ledelse og kandidater der kan gennemføre de forandringer og visioner vi har brug for. 1. Kenneth Gøtterup, 43 år, Cand.scient.soc. og MPP - Valgt i efteråret Birgitte Brix Andersen, 32 år Cand.merc. 3. Asger Larsen, 59 år tidligere Borgmester 4. Uffe Jacobsen, 53 år Ingeniør 5. Carsten Westring, 68 år tidl. Kriminalbetjent 6. Bjørn Lindhard Pedersen, 57 år, Konsulent/ Politiassistent 7. Christian Christensen 18 år, Studerende 8. Karsten Molander, 40 år, Selvstændig Erhvervsdrivende 9. Ulrik Ankerstjerne, 67 Forhenværende Investeringschef 10. GrithPuggaard, 45 HD, StatsautoriseretRevisor 11. Sten Brincker, 66 år Forhenværende Direktør 12. Rie Bacher Kejser, 44 år HR Partner 13. Nicola Birk Christensen, 18 år, Studerende 14. Kurt Christensen, 58 år IT chef 15. Jerrik Walløe, 45 år 16. Bent Kofod, 57 år 17. Lis Madsen,

3 Vi har stadigvæk et par ledige pladser, da vi må stille med 19 personer i alt. Så skulle der være en enkelt, der har lyst til at gøre bekendtskab med det kommunalpolitiske, så meld jer endelig til, det kan ske ved kontakt til Kenneth Gøtterup eller undertegnede. Bestyrelsen har fået mandat til at supplerer kandidatlisten op til det maksimale antal kandidater. Se venligst referat fra opstillingsmødet i forhold til de nærmere detaljer. Region Hovedstaden Vores kandidat Asger Larsen blev på opstillingsmødet den 10. april 2013 på Herlev Hospital valgt som nummer 11 på listen. Vi havde godt nok ønsket en højere placering for Amagers egen kandidat, men sådan skulle det ikke være denne gang. Asger har særligt fokus på hospitalsområdet, hvor ikke mindst placeringen af de kommende sygehuse har været i fokus. Asger har været en stærk fortaler for en justering af hospitalsplanen, der kunne give mulighed for et hospital på Amager. Samspillet mellem regionen og kommunerne er også et fokusområde, som har stor betydning for borgerne. Hvis I gerne vil høre mere eller har spørgsmål til regionsarbejdet, så er I velkomne til at tage kontakt direkte til Asger Larsen. Kandidatarbejdet Da vi har fået valgt en del nye kandidater denne gang, så har bestyrelsen udarbejdet en plan for vores kandidater, hvor de bliver sat ind i det kommunalpolitisk stof. Den overordnede plan er, at i perioden april til juni måned gennemgås de forskellige politiske områder i kommunen ved en række møder, derudover skabes der sammenhold mellem kandidaterne, således at de bakker hinanden op som et hold. Juli måned er sommerferie og i august vil der blive afholdt møder med fokus på det kommende budget I september måned arbejdes der med krav til en konstitueringsaftale, samtidigt med at vi gør klar til at gå på gaden i oktober og november måned. Der arbejdes endvidere med kandidattræning i forhold til det at kunne føre en valgkamp, hvordan skriver man et læserbrev, brug af foldere, plakater med mere. Da bestyrelsen har lovet at det bliver en sjov og spændende valgkamp, så vil der også indgå sociale sammenkomster i forbindelse med valgkampen. Sankt Hans arrangement Konservative i Dragør afholder familiedag for borgerne i Dragør søndag den 23. juni 2013 kl på Dragørfortet. Arrangementet er planlagt med fokus på børn og familien, og der vil blandt aktiviteterne være skattejagt, snobrød og bål. Selvfølgelig deltager en del af vores kandidater. Skt. Hans arrangement for børn og voksne på Dragør Fort De konservative i Dragør indbyder i samarbejde med Dragør Fort til stort Skt. Hans arrangement for både børn og voksen. Søndag den 23. juni fra kl Børneprogram fra kl Sjove og spændende aktiviteter med bl.a.: Skattejagt i Fortets dybe og Snobrødsbagning uhyggelige rum og gemmer Sækkevædeløb m.m. (Find Sorte Karls skattekiste) - voksne er selvfølgelig meget velkomne til at deltage i aktiviteterne. Sodavand, pølser, kaffe og øl kan købes under arrangementet. Børneprogrammet stopper kl Fra kl byder Dragør Fort på en speciel Skt. Hans menu. Revelsben, 98,- pr pers. for voksne, børn halv pris. Bordbestilling anbefales på tlf Kl tændes Dragørs højeste bål med sang og musik. Med håb om nogle gode timer for børn og voksne. De konservativ i Dragør

4 Nyt fra kommunalbestyrelsen Valgåret er i fuld gang og det kan mærkes på de politiske drøftelser i kommunalbestyrelsen. Indledningsvis vil vi gerne sige tak til bestyrelse og kandidater for opbakningen til det kommende valg for et godt samarbejde. Vi er sikre på, at med den kandidatliste vi har fået stillet, vil vi få et godt valg og vi glæder os til samarbejdet med alle kandidater. Vi vil i det følgende lave et kort oprids af nogle af de lidt større eller mere principielle sager i Dragør: Økonomi Selvom Dragør kommune kom ud af 2012 med et regnskab i balance og en større kassebeholdning, er der fortsat behov for, at vi spænder livremmen ind. Kommunens langsigtede gæld er med udgangen af 2012 på kr. 290,- millioner hvilket en forøgelse af gælden med kr. 45 millioner. Det skyldes lån i ejendomsskatter, lån til kvalitetsfondsmidler samt indfrielse af gælden til nybyggeriet på Enggården. Der er i dag skabt en kommunal økonomi, hvor indtægter og udgifter løber rundt og ønsker vi udvidelse på nogle områder, så må vi spare på andre. Samtidig skal gælden over tid nedbringes, da dette er den største udfordring. En del af gælden nedbringes når de indefrosne ejendomsskatter indfries. Problemet er bare, at vi aldrig kan vide, hvornår dette sker og derfor ikke kan budgetstyre efter dette. Byrådsgruppen vil fortsat sætte næring efter tæring og prioritere vores ønsker, så vi kan sikre, at der ikke sker en unødvendig gældsættelse. Havnen På sidste møde i Økonomiudvalget blev der med konservative stemmer igangsat en udviklingsproces om Dragør Havn. Borgmesteren stillede forslag om, at dele af havnen svarende til lokalplan 70 sættes i udbud til enten salg eller leje, og interesserede investorer kan give bud på, hvordan de vil udvikle havnen. Det er tankevækkende, at borgmesteren har haft 8 år til at sætte en udvikling i gang, og så skal det hele ske i valgåret. Byrådsgruppen stemte for forslaget, da vi ønsker en udvikling af havnen og det er en mulighed for at få en vurdering af, om der er nogle der er interesserede i at skabe en udvikling. Vi vil dog understrege, at det er vigtigt at der besluttes en samlet arealdisponering af havnen og en samlet udviklingsplan, så vi ikke blot udvikler på dele af området, for så senere at finde ud af, vi skulle have gjort noget andet. Desværre fører hverken Venstre eller Socialdemokraterne en politik der er særligt langsigtet og ofte præget af her og nu løsninger. Vi må se hvad der kommer ind af bud og så vil de konservative mandater være garantien for, at der tænkes langsigtet, når vi kommer til den endelige beslutningsproces. Hollænderhallen Vi har netop stemt for, at arbejde videre med processen om at etablere en ny svømmehal og idrætscenter i et offentligt-privat partnerskab (OPP). Vi ønsker et tættere samarbejde med private investorer og baggrunden for at sagen er blevet rejst på ny er, at der kan være mulighed for, at Dragør helt kan slippe for at deponere en større anlægssum eller få en væsentlig nedsættelse af deponeringen. Det er sket for Randers kommune og nu undersøges Dragør kommunes muligheder yderligere. Byrådsgruppen er af den helt klare opfattelse, at det vil være et løft for Dragør, hvis vi kan sikre en svømmehal og nyt idrætscenter. Vi må dog også understrege, at finansieringen er yderst tvivlsom på nuværende tidspunkt og det hele afhænger af, hvorvidt vi kan få lov til, ikke at deponere en anlægssum ved byggeriet. Vi går konstruktivt ind i forhandlingerne om mulighederne for Dragør og vil arbejde for at projektet kan gennemføres, såfremt finansieringen kan falde på plads.

5 Miljø og klima Sidst i maj måned blev der afholdt borgermøde om klimaudfordringerne for Dragør. Knap 50 borgere deltog i dette møde. Mødet handlede i høj grad om, hvordan vi kan sikre Dragør og Sydamager mod oversvømmelser ved forhøjet vandstand. Det er kun den Konservative gruppe på rådhuset der går ind for et kystdige. Alle øvrige partier ønsker et dige på tværs af Amager, med det resultat, at store dele af Dragør kommune ikke er sikret mod oversvømmelser, herunder ejendomsværdier til en vurdering af kr. 300 millioner. Det er for os helt ubegribeligt, at ingen ønsker at bygge et dige langs kysten på øen. Vi giver ikke op og fastholder og arbejder for, at det dige, der i forvejen er bygget langs kysten, forlænges fra Søvang til Sydvestpynten. Frivilligt arbejde Konservative har stillet skarpt på det frivillige arbejde i kommunen. Vi er beriget med mange borgere, der hver eneste uge yder et stort, frivilligt foreningsarbejde til gavn for borgerne i Dragør. Et enigt SBKU udvalg har bakket op om Konservatives forslag om, at sætte øget fokus på de frivilliges vilkår, herunder at vi som kommune bliver bedre og dygtigere til at understøtte det frivillige arbejde. Det er glædeligt at vi får udarbejdet en frivillighedspolitik i Dragør og et stort tak skal foreløbig lyde til de mange frivillige i kommunens forskellige foreninger. Skolesagen Mangt og meget har været skrevet om denne sag. Aktuelt er vi ved at behandle byggeriet på St. Magleby Skole og det er Socialdemokraterne, Venstre, DF og SF agt, at bygge til på skolen for lånte penge. Flertallet gambler med kommunes økonomi og en yderligere gældsætning på kr. 60 millioner uden sikkerhed for, hvor meget Vierdiget skole kan sælges for, er yderst risikabelt og kan betyde skatteforhøjelser og forringelser på velfærden på den lidt længere bane. Vi har stillet forslag om, at ingen lån til byggeri og start af byggeri vedtages før end skolen ved Vierdiget er solgt. Flertallet stemte os ned i denne sag som de har gjort de sidste 2½ år skolesagen har været drøftet. At låne kr. 60 millioner og fortsætte en skolereform, der hverken giver øget kvalitet, bedre bygninger eller bedre undervisning til børnene, er for os uforståeligt. Endnu værre er det, at flertallet vedtager det hele 3 måneder før valget. Læs vores indlæg og deltag i valgkampen. Det er snart valgkamp og vi håber I alle vil anbefale familie, venner og bekendte at stemme på en af de 17 kandidater. For at genopfriske byrådsgruppens holdninger kan du på vores hjemmeside finde alle vores indlæg vi har haft i avisen siden 1. januar Vores debatindlæg finder du under Nyheder. Hvis du har lyst til at give en hånd med i valgkampen er du velkommen til at ringe til Kenneth Gøtterup på tlf eller mail Vi har brug for alle kræfter til de mange opgaver, store som små, der er i valgkamp. Med ønsket om en god sommer til jer alle. På byrådsgruppens vegne Kenneth Gøtterup Borgmesterkandidat

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 1 november 2013 årgang 7 Lars Barfoed ønsker godt kommunalvalg og regionsvalg Fredriksberg 102.029 frederiksbergere

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014

Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyhedsbrev Nr. 4 - februar 2014 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Generalforsamlingen den 30.januar 2014 Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Formandens beretning

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar 2013. En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3

ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 ontakt Lyngby-Taarbæk Konservative Forening Nr. 1 April 2010 Årgang 51 Formandens hjørne af Poul Erik Pedersen Side 3 Generalforsamlingen i 2010 Af Jesper Andersen-Rosendal Side 4 De tre musketerer Grundlovsmøde

Læs mere

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!!

HVIDOVRELISTEN. Generalforsamling. Første år med folkeskolereformen. Hvidovre Tour. Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! Kløverbladet Juni 2015 HVIDOVRELISTEN Inde i bladet kan du bl.a. læse om: Generalforsamling Første år med folkeskolereformen Hvidovre Tour Lige ret for alle!! Lige ret for velfærd!! KLØVERNYT Bestyrelsen

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen

Juni. I dette nummer kan du læse: 1. maj talerne. Referat og organisations beretning fra generalforsamlingen Nr. 6 juni 2013 Juni 1. Sildemøde, Foyeren kl. 11 4. Kommunalbestyrelsesmøde, Rådhuset, kl. 18 6. Møde om budget, Kommunalbestyrelsessalen, kl. 19.00 17. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård kl. 19.30 17. Deadline

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør

Storkredsen. www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6. Læs inde i bladet bl.a. Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør Storkredsen Konservative København Frederiksberg Tårnby Dragør www.storkredsen.dk Nr. 2 december 2012 årgang 6 Lars Barfoed ønsker alle et godt Nytår! Fredriksberg 100.637 frederiksbergere med 73.446 stemmer

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.

Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01. medlemsblad medlemsblad medlemsblad medlemsblad Karnapper eller ej ÆLDREBOLIGER: Lang debat om vinduer eller karnapper i de ny ældreboliger i Biersted NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 20.01.2000 Af Svend Ole Jensen

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Start af SKOLE CUP. Kurset "VORT HOLD" afholdes for miniputafdelingen.

Start af SKOLE CUP. Kurset VORT HOLD afholdes for miniputafdelingen. Nord-Als Boldklub-s generalforsamling den 25.1.1996 Formandens beretning for året 1995. Side l af Jeg vil starte min beretning, som jeg har gjort det de sidste år - nemlig med at fortælle i store træk

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere