?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!("

Transkript

1

2 Indhold Forord Udsendelsen betyder nye oplevelser Hverdagen ændrer sig Den fremmede kultur Klima Intet privatliv Hjemve Farer og trusler Oplevelse af nød Neutralitet og bureaukrati Om at slå til Normale reaktioner Fysiske reaktioner Psykiske reaktioner Rastløshed og uro Isolation Genoplevelse af ubehagelige hændelser Afmagt og vrede Skyldfølelser eller dårlig samvittighed gode råd om hvad du kan gøre Kammerathjælp Pas på dig selv Har du familie og børn? Hvad forstår børnene? Det vigtigste at huske, hvis du har børn Nyttige oplysninger, hvis du får brug for hjælp Pjecer

3 Forord Når du sendes ud til tjeneste i international mission, er det en udfordring og en oplevelse. Du skal forholde dig til en række nye og ukendte ting. Samtidigt kommer du ud for meget spændende, men også for situationer, der kan være belastende. Det er almindeligt, at der kommer reaktioner som følge af oplevelser og hændelser under udstationeringen. Mange erfaringer har vist, at selv om man er en dygtig og veltrænet soldat, kan der komme psykiske reaktioner, når man udsættes for belastende situationer og arbejde under pres. Det påvirker én måske på måder, man ikke er vant til. Også familien er udsat for pres, og det kan være svært at få det hele til at fungere. Denne pjece handler om nogle af de problemer, du som udsendt kan komme ud for. Desuden giver den samtidig nogle gode råd og idéer til, hvordan du kan klare den nye situation 2

4 Udsendelsen betyder nye oplevelser I forbindelse med udsendelse i internationale missioner vil de fleste soldater på et eller andet tidspunkt komme i situationer, som er uvante og måske belastende, og en del vil reagere på dette før eller siden. Det er forskelligt, hvad hver enkelt af os reagerer på, og reaktionerne er også meget forskellige. Hverdagen ændrer sig Der er en række specielt belastende situationer, som du kan blive udsat for. Derfor er det godt at vide noget om, hvilke reaktioner der kan forekomme. Når du gør det, bliver du ikke så overrasket eller urolig, hvis nogle af reaktionerne skulle dukke op hos dig. Den fremmede kultur Der er mange ting i missionsområdet, som er anderledes end det, du er vant til. Først og fremmest er sproget et andet, hvad enten det er sproget blandt lokalbefolkningen eller måske i den enhed du indgår i. Derfor skal du vænne dig til at bruge andre kommunikationsmåder, end du plejer: Du vil ikke kunne bruge ordene, som du er vant til, men skal også bruge din krop og fagter til at gøre dig forståelig med. Du anstrenger dig mere for at forstå andre og for selv at blive forstået. Det er trættende. Der kan også være andre traditioner og normer for, hvordan man er overfor hinanden, forhold som det tager tid at vænne sig til, og som kræver energi: Man oplever hele tiden, at man er afhængig af nogen, som kan sproget, for man fatter simpelthen ikke, hvad der foregår omkring én, hvis man ikke har en tolk med sig. Efter at man i ganske få timer har været i området og talt med folk, er man meget træt, fordi det kræver en utrolig koncentration og forudseenhed. 3

5 Klima Du vil kunne komme til at gøre tjeneste i missionsområder, hvor de klimatiske forhold er meget anderledes, end du er vant til. Det vil kunne påvirke dig på måder, du ikke på forhånd kan være klar over. Derfor er det vigtigt at du accepterer, at forholdene påvirker dig, og at du giver dig den fornødne tid til at vænne dig til forholdene. Intet privatliv Under udsendelsen vil du hele tiden være sammen med andre, eller der vil være nogen omkring dig. Du kan sjældent helt selv bestemme, hvad der skal ske. Du skal vise hensyn og indrette dig efter andre - og det er ikke altid lige let. Det kan være anstrengende ikke at kunne trække sig væk for en stund og være i fred uden at blive forstyrret. Mange savner privatliv - bare for et kort øjeblik. Hjemve I kortere eller længere perioder vil du savne dem derhjemme kæresten/ægtefællen, vennerne, forældrene eller dine børn. Du savner måske hverdagen, det at være sammen - de små og store ting. Det kan være første gang, du i længere tid er væk fra dine nærmeste, og du kan i perioder bruge megen tid på at tænke på, hvad der sker derhjemme. Måske tænker du også meget over, hvordan det vil være at komme tilbage. 4 I starten gik jeg hele tiden og tænkte på: Hvad laver hun mon nu? Så kunne jeg savne hende så utrolig meget, at det gjorde ondt. Jeg kunne også blive ret jaloux, når hun var i byen med sine veninder eller kolleger. Det hjalp mig dog at få talt med hende om det. Jeg tror faktisk, at vi kom tættere sammen under udsendelsen, fordi jeg var så ærlig omkring, hvordan jeg havde det.

6 Farer og trusler I de fleste konfliktområder vil der være forskellige farer og trusler afhængigt af, hvordan den konkrete situation er. Minefaren den usynlige fjende vil hele tiden minde dig om, at du befinder sig i en unormal situation, også selv om der kan være fred mellem parterne i konflikten. Såvel faren for dig selv som dine kammerater, men også for lokalbefolkningen, kan være en belastning. Nogle vil også opleve at blive truet med våben og at blive ydmyget ved at blive truet eller ved at blive frataget sit våben. Oplevelse af nød I konfliktområder vil du blive konfronteret med nød blandt befolkningen og de triste og måske til tider elendige vilkår, de lever under. Det kan være i forbindelse med udbringning af nødhjælp eller specielle opgaver i lokalområdet, men også når du blot færdes i området. Jeg tror, at det der i starten slog mig mest var kontrasterne... Der stod vi i alt vores udstyr med fragvest, maskingevær osv. og snakkede med folk i pjalter, som hundefrøs. Neutralitet og bureaukrati I forbindelse med tjeneste i internationale missioner oplever mange følelsen af magtesløshed. Der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at udføre den stillede opgave på grund af forhindringer fra parterne i konflikten. Det kan være, fordi det at være en del af en større mission næsten altid får tingene til at gå langsomt. Der træffes måske beslutninger, du ikke er enig i, og som du ikke kan ændre ved. 5

7 Det kan også være svært at forholde sig neutralt i konfliktsituationer. Det kan føles rigtigt at bryde ind og hjælpe svage og nødlidende, selv om det er i strid med den opgave, du skal løse. Måske synes du, den ene part har mere brug for hjælp end den anden, uden at du kan give det. Om at slå til Normale reaktioner Måske bekymrer du dig om, hvordan du vil være i stand til at klare de nye og måske svære opgaver, du kommer til at stå overfor. Vil du kunne løse opgaven på den rigtige måde, og hvordan vil du klare dig i mere krævende situationer? Måske er det første gang, du skal se, om det, du har lært, dur til noget. Det kan også være, du gør dig tanker om det ansvar, du har overfor dine kammerater kan I sammen leve op til det? De ændringer og belastninger, som er nævnt ovenfor, vil ofte kunne give reaktioner på den ene eller anden måde. Det er meget individuelt, hvornår og hvordan man reagerer. Reaktionerne er almindelige reaktioner på usædvanlige situationer. Nogle reagerer, mens den ubehagelige situation står på. Nogle reagerer efter længere tid, og andre reagerer slet ikke. Fysiske reaktioner 6 Som udsendt kan du føle dig fysisk utilpas, fordi kroppen helt naturligt reagerer på de mange omvæltninger og på forhold i missionsområdet som er meget anderledes end det du er vant til, fx de klimatiske forhold. Du kan opleve træthed og anspændthed ovenpå stressfyldte situationer, og du kan have hoved- og mavepine tiere, end du plejer. Du ryster måske på hænderne eller får hjertebanken. Og nogle opdager, at de skal oftere på toilettet, end de plejer. Hold dig selv i god fysisk form. Når du udsættes for pres vil det være en hjælp for dig at du er i god form.

8 Psykiske reaktioner I perioder, hvor du udsættes for pres, vil du måske opdage, at du også reagerer psykisk: Rastløshed og uro De almindelige psykiske reaktioner er bl.a.: Rastløshed og uro, isolation, genoplevelse af ubehagelige hændelser, afmagt og vrede, skyldfølelse og dårlig samvittighed og søvnbesvær. Måske vil du opdage, du bliver irriteret over selv de mindste ting. Humøret svinger, og du kan have svært ved at koncentrere dig. Tolerancen kan være lav, og du er måske mere nærtagende. Du kan få dårlig samvittighed, hvis du lader det gå ud over dine omgivelser. Det kan vi alle komme ud for; men det sker lidt hyppigere, hvis vi har været ude for belastende situationer. Det er ikke ualmindeligt, og det går over igen. Isolation Nogle trækker sig ind i sig selv og prøver at undgå andre, når de kommer ud for belastninger. Du kan blive lidt ligeglad med alting, og måske mærker du en tomhed og tristhed, du ikke har oplevet før. Genoplevelse af ubehagelige hændelser Der kan være hændelser og oplevelser fra tjenesten, det er svært at glemme. Du tænker måske på eller drømmer om dem, også på tidspunkter, hvor det er ubelejligt, og hvor du er i gang med noget andet. Dagligdags lyde og lugte kan minde dig om oplevelserne, så du pludselig føler, du er tilbage i den ubehagelige situation. En dag, jeg var hjemme på leave og stod under bruseren, lød der et brag. Jeg fór sammen og dukkede mig instinktivt. Det viste sig bare at være min kone, der havde tabt noget, men jeg var et helt andet sted i tankerne. 7

9 Afmagt og vrede Ingen kan være vidne til uretfærdige menneskelige forhold, overgreb og nød uden at blive påvirket. Du kan føle dig magtesløs over at kunne gøre så lidt eller slet ingenting. Du kan blive vred på den ene af parterne, på dem alle eller på det system, du er en del af, fordi resultaterne af indsatsen er svære at få øje på. Skyldfølelser eller dårlig samvittighed Måske har du svært ved at ryste oplevelserne af dig og spekulerer på, om du gjorde noget forkert, om du løste opgaven godt nok, om du kunne have gjort mere gavn osv. Også det er en naturlig del af at være udsendt, og her er det en god idé at snakke med kammeraterne om, hvad der er sket og hvorfor. I begyndelsen tænkte jeg ind imellem, når jeg så folks hjem ødelagt og brændt: Det kunne have været mig, der stod der og havde mistet alt. Hvad har gjort mig så heldig? Efterhånden blev jeg nu bedre til at adskille tingene og blev også endnu mere glad for det liv, vi lever hjemme i Danmark. 10 gode råd om hvad du kan gøre Reaktioner på udsendelsen kan forebygges og mindskes. Du kan selv gøre meget; du kan hjælpe dine kammerater, og de kan hjælpe dig, så I kommer godt igennem missionen, både fysisk og psykisk. 1. Lad være med at forvente det umulige af dig selv. Vær realistisk med hensyn til, hvor meget du kan klare. Sørg for - om muligt - at få en ordentlig søvn Vær opmærksom på at lytte til de signaler, din krop sender signaler om, at din almindelige psykiske tilstand er ændret.

10 3. Tal om oplevelserne. At få sat ord på tankerne er en af de bedste måder at få dem bearbejdet på. Brug dine kammerater, også de kan have gavn af det. Ikke mindst når du kommer ud for noget ubehageligt, har følt dig truet eller på anden måde har været i en dramatisk situation, er det vigtigt at få snakket med andre. 4. Skriv om dine oplevelser. Det kan du gøre bl.a. i breve og mails til din familie og venner. Men der kan være oplevelser og tanker, du vil holde for dig selv. Dem kan du skrive om i en dagbog. 5. Orienter dig. Usikkerhed og uvished om, hvad der foregår i enheden og i missionsområdet, er en belastning, der giver utryghed. Vent ikke altid på, at informationerne kommer til dig, men sørg for at følge med i, hvad der sker og hvorfor. Det modvirker også magtesløsheden, og du vil lettere føle dig som en aktiv del af missionen og bedre kunne forstå forholdene omkring dig. 6. Tilgiv dig selv, hvis du mister tålmodigheden, hidser dig op eller skælder ud. Situationen er presset, og ingen er fuldkommen. 7. Vær fysisk aktiv. Det gamle ord: En sund sjæl i et sundt legeme gælder også under disse omstændigheder. 8. Undgå at isolere dig og deltag i fællesskabet. De mange nye og anderledes oplevelser kan let føre til, at man begynder at spekulere for meget og trækker sig ind i sig selv. Den tendens skal du modarbejde både hos dig selv og andre. 9

11 9. Føl dig ikke til besvær, hvis du har spørgsmål eller brug for at få genopfrisket informationer. Både feltpræsten og sanitetspersonellet eller en fører, du har tillid til, kan være gode at tale med. De er der også for din skyld. 10. Vær opmærksom på at holde fri, når du har fri. Kammerathjælp Også dine kammerater kan i perioder have brug for hjælp. Du kan være med til at hjælpe ved at være opmærksom på stress hos dem og ved at få dem til at tale om tingene. Også ved at hive dine kammerater ud af isolationen, ved at opfordre til aktivitet og adspredelse og til at søge anden hjælp, hvis der er brug for det, er du med til at hjælpe dem. Nogle af de vigtigste måder, I kan hjælpe hinanden på, er derfor: Styrk sammenholdet i gruppen. Både i dagligdagen og i tilspidsede situationer er I afhængige af hinanden. At leve tæt sammen 24 timer i døgnet kræver stor forståelse og tålmodighed hos alle parter. Vær aktive sammen, det styrker fællesskabet. Der vil være tider, hvor tjenesten opleves som en sur pligt, og så er det vigtigt at holde motivationen og humøret oppe hos hinanden. Uenighed og sammenstød kan næppe helt undgås; men åbenhed og accept af forskelligheder kan forhindre, at konflikter vokser sig store. 10 Sørg for, at nye føler sig velkomne. Når du og dine kammerater er en godt sammentømret gruppe, kan nye let føle sig udenfor. Erfaringen viser, at nytilkomne lettere reagerer på belastninger. Gør derfor dit til, at nye kommer hurtigt med i fællesskabet. Det vil være til gavn for jer alle.

12 Hjælp hinanden efter kritiske hændelser. Nogle af jer vil komme til at overvære eller tage direkte del i ubehagelige hændelser. I sådanne situationer skal kammeratskabet virkelig stå sin prøve. For her er det særlig vigtigt, at I kan støtte og hjælpe hinanden: Få talt begivenhederne igennem og vær opmærksom på dem, der (i for lang tid) helst vil være alene. Pas på dig selv Som udsendt skal man både indrette sig efter systemet og tage vare på sig selv. Det kan være vanskeligt. Måske føler man, man svigter sine kammerater, hvis man i en periode ikke er helt på toppen. For de fleste vil der være en grænse for, hvor længe man kan klare at være under pres eller fortsætte i et højt tempo. Alle har på et eller andet tidspunkt brug for at koble fra og samle ny energi. Nogle har det bedst med fysisk aktivitet som at dyrke sport. Andre får en pause ved at lytte til musik, læse en god bog eller se en video. Glem ikke at være god ved dig selv. Lad ikke tingene hobe sig op. Tal om de forhold og oplevelser, der generer dig. Passer du ikke på dig selv, er du ikke i stand til at hjælpe andre. Og husk, at selv om du kan komme ud for svære oplevelser, oplever mange udsendte, at de faktisk kan klare mere, end de troede. Du kan opleve nye og stærke sider af dig selv, som du ikke kendte før. 11

13 Har du familie og børn? Når beslutningen om udsendelse er truffet, kan du opleve, at den sidste tid inden afrejsen er præget af bekymring for, hvordan det vil gå familien. Kan de klare sig uden mig? Disse overvejelser holder mange for sig selv ofte for ikke at gøre deres nærmeste kede af det. Omvendt kan de nærmeste være bange for at tale om, hvordan det bliver, når du ikke er hjemme i hverdagen. De er tit nervøse for og spændte på, hvordan det skal gå. De kan eksempelvis være bange for at være alene, og for at der skal ske dig noget. Det kan være svært at tale om, at du skal udsendes, og I kan komme til at tale forbi hinanden i en periode. Prøv at tale om det, der optager jer. Sandsynligvis vil både du og dine nærmeste føle lettelse ved at tale ligeud om tingene og få hold på de praktiske aftaler og afklaringer, som er nødvendige i tiden, inden du sendes ud. Hvad forstår børnene? Har du børn, kan de også have svært ved at forstå, du skal udsendes. Børn kan ikke altid adskille fantasi og virkelighed. De kan tro, at du skal sendes ud, fordi de har været uartige, eller fordi de engang efter et skænderi ønskede, at du ikke var der. Det bedste, man kan gøre, er at forklare så enkelt og præcist som muligt: Hvad skal der ske og hvorfor. Bagefter kan man så høre, hvordan barnet har forstået det.* * Børns forståelse og reaktioner på din udsendelse hænger sammen med deres alder, hvilket du kan læse mere om i pjecen Mens I er væk fra hinanden, som udleveres til dine pårørende. 12

14 Det vigtigste at huske, hvis du har børn Det er en god idé at tale med barnet om, at du selvfølgelig ringer eller skriver regelmæssigt, så barnet har noget at se frem til. Det er også vigtigt, du fortæller, hvornår du kommer tilbage. Børns opfattelse af tid er anderledes end voksnes, så det at se langt frem kan være svært. Men det at skulle se frem til ingenting, altså ingen konkret dato eller aftale, kan virke næsten uoverkommeligt. Tag den nødvendige tid til hyggestunder og kropskontakt. Forklar i små bidder kom ikke med lange forklaringer. Fortæl igen og igen, at barnet er elsket og ikke er skyld i, at du skal af sted. Lad barnet vise sine følelser både vrede og glæde. 13

15 Nyttige oplysninger hvis du har brug for hjælp Hvis du under udsendelsen føler at du har brug for hjælp, er der i de fleste enheder feltpræst og sanitetspersonel, som kan være gode at tale med. De er der også for din skyld. Derhjemme er der mulighed for, at dine pårørende kan tale med socialrådgiveren ved regimentet eller med en psykolog ved Institut for Militærpsykologi. Ved behov for krisehjælp kan psykologerne kontaktes på følgende måde: Indenfor normal arbejdstid: Ring til Svanemøllens Kaserne på tlf. nr og bed om at tale med en krisepsykolog. Udenfor normal arbejdstid: Forsvarets krisepsykologer træffes på tlf. nr MAN-FRE kl WEEKEND OG HELLIGDAGE kl Pjecer Institut for Militærpsykologi har udgivet en serie pjecer, som handler om de følelser og praktiske spørgsmål, der melder sig i forbindelse med udsendelse og hjemkomst. Desuden findes der en pjece med oplysninger til de pårørende. Pjecerne udleveres i forbindelse med udsendelse og hjemkomst. Socialrådgiverne i Forsvaret har udgivet pjecen: "Værd at vide før udsendelse til international tjeneste". 14 Forsvarsakademiet, Institut for Militærpsykologi 2. udgave ISBN: Layout: Bent-Ole Kure Tryk: Forsvarets Trykkeri, Korsør

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK)

Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Rapport om undersøgelser af hvad der påvirker de udsendte soldater og deres pårørende (USPER PSYK) Undersøgelsesperiode september 2007 - september 2010 Forsvarsakademiet Institut for Militærpsykologi 1

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse

Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse Spørgeramme til trivselsmålingen for elever i 4. til 9. klasse 1) Er du glad for din skole? 2) Er du glad for din klasse? 3) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen? Virkelig gode Gode Middel

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Den pårørende i fokus

Den pårørende i fokus Den pårørende i fokus 16. september 2015 Onkologisk Afdeling R Herlev Hospital Pårørende er noget man er til en anden Mig Os Pårørende Pårørende i dilemmaer Ændring af opgaver/roller/relation: Mulighed

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Side 1. Værd at vide om...

Side 1. Værd at vide om... Side 1 Værd at vide om... ... dit arbejde i hjemmeplejen Forbindelsesvej 12. 2. sal 2100 København Ø Telefon +45 38 38 00 00 - www.competencehouse.dk Værd at vide om forebyggelse af konflikter i trekantssamarbejdet

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen

Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Sådan hjælper du dine børn bedst gennem skilsmissen Når kærligheden mellem to voksne blegner, og forholdet bliver for problemfyldt, trist eller uoverskueligt, vælger mange at gå hver til sit og søge om

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643

Patientinformation. Behandling af børn. der er gået for tidligt i pubertet. Børneambulatoriet 643 Patientinformation Behandling af børn der er gået for tidligt i pubertet Børneambulatoriet 643 Tidlig pubertet kan behandles Puberteten kan stoppes ved, at barnet hver 3. - 4. uge får en indsprøjtning,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager

Patientvejledning. Samtaleforløb hos psykolog. Forskellige årsager Patientvejledning Samtaleforløb hos psykolog Forskellige årsager Vi er alle udstyret med forskellige fysiske forudsætninger og dermed forskellig risiko for at udvikle psykiske symptomer. Ofte er der en

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Til dig hvis far, mor, søster, bror eller kæreste er udsendt på mission

Til dig hvis far, mor, søster, bror eller kæreste er udsendt på mission Tips og tricks Hvis det værste sker! Mon han er helt anderledes, når han kommer hjem? Så du det, de skrev i pressen? Hvad vil min kæreste tænke? Hvorfor er jeg så vred? Findes der andre ligesom mig? Til

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Gode råd til kattens adfærd

Gode råd til kattens adfærd Gode råd til kattens adfærd Adfærdsproblemer hos katte Ind imellem udvikler kattens adfærd sig til at blive et problem for familien. Det kan være frustrerende, at katten pludselig bliver urenlig eller

Læs mere