PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION"

Transkript

1 BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION December 2015

2 Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN Sundhedsberedskab Aktivering af sundhedsberedskabet Akut Medicinsk Koordination Fakta om AMK-Vagtcentralen i Region Sjælland Sammenhæng til øvrige planer Plan for præhospital indsats Begreber anvendt i denne plan Operativ konsekvensanalyse Udarbejdelse og tilblivelse af planen samt godkendelsesprocedure 9 2. KRISESTYRING AMK-krisestyring Krisestyring i Lokal Beredskabsstab Sundhedsstyrelsens krisestyring Præhospital krisestyring Sygehusenes og Psykiatriens krisestyring Sygehusapotekets og Blodbankens krisestyring Regional primær sundhedstjeneste, krisestyring 12 2 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

3 SIDE 2.6 Kommunal primær sundhedstjeneste, krisestyring ORGANISATION Aktivering af sundhedsberedskabet Beredskabshændelser uden involvering af sundhedsberedskabet Forskel på dagligdags-rutiner og aktiveret sundhedsberedskab Intern informationshåndtering Pressehåndtering BEMANDING OG MATERIEL/ UDSTYR Præhospitale ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab Personale og faciliteter Mobile præhospitale ressourcer Præhospitale koordinationsfunktioner i indsatsområdet Ressourcer fra somatiske sygehuse ved aktiveret sundhedsberedskab Akutmodtagelse af ambulanceindbragte patienter Akutmodtagelse af selvhenvendere Udrykningshold 19 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 3

4 SIDE Medicin, utensilier og blod CBRNE-planlægning Ekstraordinær udskrivning Karantænesætning Psykiatriressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab Koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP) Kriseteams Opfølgende kriseterapeutisk indsats Sygehusapotekets og Blodbankens (Klinisk immunologisk afdelings) ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab Regional primær sundhedstjeneste ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab Praktiserende lægers opgave ved aktiveret sundhedsberedskab Ekstraordinære opgaver, praktiserende læger Massevaccinationer Kommunal primær sundhedstjeneste, ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab Aflastning af sygehusene, borgere i kommunen Ekstraordinær udskrivning Krisestøttende beredskab Karantænesætning Massevaccination 22 4 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

5 SIDE 5. PROCEDURER, AMK VEDLIGEHOLDELSE AF KOMPETENCER 23 7 KVALITETSSIKRING Samarbejde om snitflader Evaluering Revidering af Plan for Akut Medicinsk Koordination Versionsstyring 24 BILAG 1: Operativ konsekvensanalyse, AMK 24 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 5

6 1. FORMÅL MED PLANEN Plan for Akut Medicinsk Koordination 1 er en beskrivende gennemgang af den tværgående regionale koordinationsfunktion ved aktiveret sundhedsberedskab. Denne plan har som formål at skabe overblik over beslutnings- og kommandoveje, så der ved store ulykker og katastrofer kan ske en koordination af regionens samlede, sundhedsfaglige indsats med henblik på at udnytte behandlingsressourcerne optimalt. I tilknytning hertil anvendes Plan for aktivering af sundhedsberedskabet (i daglig tale aktiveringsplanen) 2, der har som formål at understøtte koordinationsprocedurerne operativt. 1.1 Sundhedsberedskab Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet mv. ud over det daglige beredskab ved store ulykker og katastrofer med et stort antal tilskadekomne og/ eller akut syge. Planerne for dette skal tage udgangspunkt i det daglige beredskab og muliggøre en fleksibel tilpasning til den aktuelle situation. Figur 1.1 skitserer sundhedsberedskabet. Koordinering på tværs af sundhedsberedskabsparter Krisestyring, hver sundhedsberedskabspart Sundhedsberedskab Udvidet beredskab, hver sundhedsberedskabspart Det akutte mange tilskadekomne/ syge eller af speciel karakter som sætter basisberedskabet under pres Basisberedskab, hver sundhedsberedskabspart Det akutte område, normal drift Basisfunktion, hver sundhedsberedskabspart Det elektive område/ planlagte procedurer Figur 1.1 Sundhedsberedskabsparterne 1 Akut Medicinsk Koordinationcenter benævnes Akut Medicinsk Koordination (AMK) i Region Sjælland. I Sundhedsstyrelsens vejledning om planlægning af sundhedsberedskabet anvendes betegnelsen Akut Medicinsk Koordinationscenter. Region Sjælland har med den lidt kortere betegnelse søgt at tydeliggøre, at AMK er en integreret funktion i AMK-Vagtcentralen, dvs. ikke et selvstændigt center. 2 Aktiveringsplanen er ikke vedlagt her, da det ikke er offentligt tilgængeligt dokument. Dokumentet er tilgængeligt for udvalgte medarbejdere i dokumenthåndteringssystemet D4. 6 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

7 Sundhedsberedskabsparterne i figur 1.1 er somatiske sygehuse, Psykiatrien, det præhospitale område, Sygehusapoteket, Blodbank samt den primære sundhedstjeneste i såvel regionalt som kommunalt regi. Læses figur 1.1 Sundhedsberedskabsparterne nedefra, fremgår det, at hver sundhedsberedskabspart har basisfunktioner, som består af de planlagte procedurer. Hertil kommer akutte opgaver i dagligdagen, der håndteres inden for normal drift. For sygehusene vil dette f.eks. kunne være modtagelse af et antal akutte patienter uden anledning til aktivering af sygehusberedskabet. Ved modtagelse af et større antal patienter vil man inden for egen organisation som sundhedsberedskabspart have planlagt for opskalering af opgaveløsningen, nedskrevet i en beredskabsplan. Opskalering sker, når de modtagne patienter medfører et samlet behandlingsbehov, der i væsentlig grad overstiger de tilstedeværende behandlingsressourcer. For sygehusene vil dette medføre en aktivering af sygehusberedskabet. Indeholdt i egen beredskabsplan er en beskrivelse af krisestyringen for egen organisation ved en opskalering af opgaveløsningen. Øverst i figur 1 Sundhedsberedskabsparterne ses koordineringen, der går på tværs af enheder i den akutte indsats. Om denne funktion anvendes betegnelsen Akut Medicinsk Koordination (AMK) Aktivering af sundhedsberedskabet Beslutning om aktivering af sundhedsberedskabet træffes i Præhospitalt Center på baggrund af indmeldinger fra øvrige sundhedsberedskabsparter. Principperne herfor fremgår af afsnit 3.1 Aktivering af sundhedsberedskabet. 1.2 Akut Medicinsk Koordination Akut Medicinsk Koordination (AMK) er en tværgående koordinationsfunktion for hele Region Sjællands akutte indsats i relation til en større beredskabshændelse, når sundhedsberedskabet er aktiveret. AMK-funktionen varetages af AMK-Vagtcentralen, der i tilfælde af større ulykker eller katastrofer har det overordnede ansvar for aktivering af sundhedsberedskabet samt den efterfølgende koordination mellem indsatsområdet og de sundhedsfaglige ressourcer. Formålet er at udnytte behandlingsressourcerne optimalt og at have et overblik over sektor sundheds indsats. AMK-funktionen koordinerer sundhedsberedskabsparternes akutte indsats, hvor den akutte indsats dækker håndtering af de syge eller tilskadekomne, herunder: o Behandling af patienter i indsatsområdet o Patientbefordring til behandlingssted (sygehus) o Modtagelse af det nødvendige antal patienter, herunder eventuelt indsættelse af en fremskudt behandling i indsatsområdet Fakta om AMK-Vagtcentralen i Region Sjælland Med sundhedsfaglig visitation og efterfølgende disponering af præhospitale ressourcer er AMK-Vagtcentralen omdrejningspunktet for regionens præhospitale virke. Det giver god mening, at AMK-funktionen er placeret her, idet AMK-Vagtcentralen er en døgnaktiv enhed. Dertil kommer, at AMK-Vagtcentralen i dagligdagen (dvs. ved mindre ulykker) samarbejder med såvel politi og redningsberedskab i indsatsområdet som med regionens sygehuse om korrekt visitation af patienterne. AMK kan således ses som en præhospital funktion, der ved aktiveret sundhedsberedskab omfatter koordination for alle sundhedsberedskabets parter (fra såvel region som kommuner). Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 7

8 1.3 Sammenhæng til øvrige planer Plan for Akut Medicinsk Koordination er et bilag til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan og tager udgangspunkt i sundhedsberedskabsplanens øvrige bilag, som beskriver opskaleringen af opgaveløsning inden for hver af sundhedsberedskabets regionale sundhedsberedskabsparter. Hertil kommer de kommunale sundhedsberedskabsplaner, der beskriver hvordan de 17 kommuner i Region Sjælland bidrager til løsning af sundhedsberedskabsopgaver. Plan for Akut Medicinsk Koordination beskriver koordinationen mellem sundhedsberedskabsparterne ved aktiveret sundhedsberedskab Plan for præhospital indsats Ved udførelsen af AMK-funktionen følger beredskabsforhold omkring personale, bygninger og forsyningslinjer (herunder IT og telekommunikation) det præhospitale områdes beredskabsplan, jf. Bilag 3 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, Plan for præhospital indsats. Dette skyldes, at AMK-funktionen varetages af præhospitalt personale og fysisk finder sted i Præhospitalt Center Begreber anvendt i denne plan Aktiveringsplan: Plan for aktivering af sundhedsberedskabet, der med udgangspunkt i AMK-Vagtcentralen beskriver kommunikations- og kommandoveje ved aktivering af sundhedsberedskabet samt opgavefordeling ved opskalering af det dagligt fungerende beredskab. Aktiveringstelefonliste: Fortrolig telefonliste for AMK-Vagtcentralen. Aktiveringstelefonlisten udarbejdes i Præhospitalt Center og anvendes i forbindelse med aktivering af sundhedsberedskabet. Aktiveringstelefonlisten indeholder relevante kontaktoplysninger; herunder på ekspertberedskaber. D4-dokument: D4 infonet anvendes i Region Sjælland som dokumenthåndteringssystem. En del af dokumenterne er tilgængelige på internettet på Terminologi: Orientering, Varsel og Alarmering: o En orientering er en henvendelse om en hændelse, som ikke har (eller ikke forventes at få) akut operativ betydning for beredskabet. o Et varsel anvendes når en situation er uafklaret, og når der er usikkerhed om hændelsens reelle konsekvenser. o En alarmering anvendes, når der er tilstrækkelig sikkerhed for hændelsens reelle konsekvenser og for, at hændelsen vil få betydelige konsekvenser for sygehusene og/ eller Region Sjælland som helhed Operativ konsekvensanalyse I forbindelse med udarbejdelse af sundhedsberedskabsplanen er der udarbejdet operativ konsekvensanalyse på baggrund af Region Sjællands Risiko- og sårbarhedsvurdering. Denne plan forudsætter, at den øvrige del af sundhedsberedskabsplanen fungerer. Derfor ligger udfordringer, der fremgår af øvrige virksomhedsområders operative konsekvensanalyser, som er udarbejdet i forbindelse med Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, til grund for en velfungerende AMK. I særdeleshed er det jf. afsnit Plan for præhospital indsats væsentligt, at der ved beredskabsplanlægningen for det præhospitale område er planlagt og taget højde for de angivne udfordringer. Herudover er der for AMK-funktionen udarbejdet særskilt operativ konsekvensanalyse i tilknytning til Plan for Akut Medicinsk Koordination. Analysens elementer, som fremgår af Bilag 1 Operativ Konsekvensanalyse, AMK, er indarbejdet i planen. 8 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

9 1.4 Udarbejdelse og tilblivelse af planen samt godkendelses procedure Region Sjællands Plan for Akut Medicinsk Koordination er udarbejdet af Præhospitalt Center. De regionale sundhedsberedskabsplaner skal efter bekendtgørelse nr af 9. december 2011 vedtages i hver valgperiode. For at sikre planens operationalitet og kvalitet vil Plan for Akut Medicinsk Koordination være at opfatte som et dynamisk dokument, som revideres løbende jf. afsnit 7.3 Revidering af Plan for Akut Medicinsk Koordination. Planen behandles politisk én gang i hver valgperiode. 2. KRISESTYRING Dette afsnit giver et overblik over krisestyringen ved aktiveret sundhedsberedskab. Informationsberedskab anvendes, når en hændelse kan medføre, at Præhospital Chefvagt skal give møde, men hvor der endnu ikke vurderes at være behov. Orientering, varsling eller alarmering af chefvagten er AMK-lægens beslutning. Præhospital Chefvagt har ansvaret for at vurdere behovet for opskalering af AMK-krisestyringen, herunder inddragelse af såvel præhospital kriseledelse som Direktion. 2.1 AMK-krisestyring AMK-lægen, der udsendes som Indsatsleder Sundhed (ISL-SU), har det overordnede ansvar for koordination af aktiveret sundhedsberedskab. Indkaldt beredskabsvagt, der overtager funktionen som AMK-læge, har ansvaret for at AMK-Vagtcentralen understøtter Indsatsleder Sundheds koordination. Der er følgende beredskabstrin for AMKkrisestyringen: Trin 1: Informationsberedskab, chefvagt Trin 2: Mødeberedskab, chefvagt Trin 3: Mødeberedskab, præhospital kriseledelse Trin 4: Inddragelse af Direktionen (regional krisestab) Som skitseret i figur 2.1 AMK-krisestyring refereres til: o Region Sjællands Direktion fra Præhospital Chefvagt o Præhospital Chefvagt fra Indsatsleder Sundhed o Indsatsleder Sundhed fra AMK-lægen Blokpile illustrerer referenceforhold, mens de tynde pile illustrerer koordinering. Region Sjællands Direktion Præhospital Chefvagt Indsatssted: Opdateringer fra Indsatsleder Sundhed med overordnet ansvar for koordination af aktiveret sundhedsberedskab. Nationalt: Eventuel koordinering med Sundhedsstyrelsen Lokalt: Koordinering med øvrige myndigheder i Lokal Beredskabsstab (LBS) AMK-Vagtcentralen: AMK-læge med ansvar for at understøtte koordinationen af aktiveret sundhedsberedskab. Figur 2.1: AMK-krisestyring Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 9

10 Præhospital Chefvagt vil have dialog med øvrige myndigheder og Sundhedsstyrelsen på det operationelle niveau, som det fremgår af figur 2.1 AMK-krisestyring. Inden for regionen vil denne dialog ske i Lokal Beredskabsstab (LBS), som nedsættes under politiets koordinerende ledelse. På nationalt plan vil dialogen inden for sundhedsberedskabet (ved behov for national styring) ske med Sundhedsstyrelsen, der er repræsenteret i National Operativ Stab (NOST), hvis denne er nedsat. AMK-Vagtcentralen kan indhente information og assistance til koordination herfra under en beredskabshændelse. I indsatsområdet vil dialogen med de øvrige myndigheder ske på det taktiske niveau, jf. afsnit Præhospitale koordinationsfunktioner i indsatsområdet. Region Sjællands Direktion har ansvaret for dialog med øvrige myndigheder på det strategiske niveau, hvor de overordnede retningslinjer fastlægges. Præhospital Chefvagt kontakter Direktionen i Region Sjælland direkte ved nedenstående konsekvenser: Krisestyring i Lokal Beredskabsstab Lokal Beredskabsstab (LBS) er en tværfaglig og tværsektoriel beredskabsstab, der er oprettet i de enkelte politikredse til at varetage den koordinerende anvendelse af relevante beredskabsaktørers ressourcer i tilfælde af større ulykker og katastrofer. Den præhospitale chefvagt vil typisk have plads i Lokal Beredskabsstab på operationelt niveau eller udpege en forbindelsesofficer. Lokal Beredskabsstab på operationelt niveau sikrer en effektiv og koordineret anvendelse af de samlede ressourcer i forhold til indsatsens karakter og omfang. Region Sjællands Direktion er ansvarlig for at afsende repræsentant, såfremt Lokal Beredskabsstab oprettes på strategisk niveau. Lokal Beredskabsstab på strategisk niveau har ansvaret for udarbejdelse og fastlæggelse af en koordinerende strategi med fastlæggelse af de overordnede rammer. Den Lokale Beredskabsstab ledes af politiet. Ud over de kommunale redningsberedskaber, regionens sundhedsberedskab, Totalforsvarsregionen og Beredskabsstyrelsen kan andre myndigheder og virksomheder indkaldes til staben efter behov. Konsekvens Hvis beredskabsmæssige beslutninger kan have særlige økonomiske eller organisatoriske konsekvenser Eksempler på denne type hændelse Større ulykker der er sket på et af regionens sygehuse Karantæneoprettelse, Epidemikommissionen træffer beslutning i samråd med Præhospital Lægelig Chef. Hvis særlig medie- og pressebevågenhed kan forventes Katastrofer/ terror, hvor sundhedsvæsenet inddrages Større ulykker på særlige lokaliteter Større ulykker ved arrangementer/ events. 10 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

11 Deltagelse i Lokal Beredskabsstab forudsætter sikkerhedsgodkendelse. Ansøgningsprocedure om sikkerhedsgodkendelse for sundhedsberedskabet er beskrevet i retningslinje herom Sundhedsstyrelsens krisestyring Sundhedsstyrelsens krisestab nedsættes, hvis en hændelse ikke vurderes at kunne håndteres effektivt eller hurtigt nok af Sundhedsstyrelsens daglige beredskab. Regionerne informeres, når krisestaben nedsættes. Uden for normal arbejdstid går aktiveringen af Sundhedsstyrelsen gennem embedslægevagten, der vil have ansvaret for de uopsættelige opgaver, indtil Sundhedsstyrelsens krisestab er indkaldt. Såfremt National Operativ Stab (NOST) og/ eller Sundhedsstyrelsens krisestab er nedsat i forbindelse med en beredskabshændelse, intensiveres samarbejdet mellem Sundhedsstyrelsen og regionens AMK-Vagtcentral eksempelvis ved rapportering af situationsmeldinger. Præhospital Chefvagt har ansvaret for besvarelse af Sundhedsstyrelsens udsendte skabelon for situationsrapport og for øvrig inddragelse af Sundhedsstyrelsen. 2.2 Præhospital krisestyring Præhospital krisestyring følger beskrivelse heraf i Bilag 3 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, Plan for præhospital indsats, herunder at Præhospital Chefvagt o Til enhver tid (hele døgnet) kan kontaktes for ledelsesmæssig stillingstagen eller ageren i forhold til aktivering af sundhedsberedskabet o Tager stilling til, om der er behov for inddragelse af den præhospitale kriseledelse eller Region Sjællands Direktion, eventuelt med henblik på fremmøde. Den præhospitale kriseledelses opgaver i forhold til AMK er: o At orientere sig om den foreliggende hændelse og dennes konsekvenser o At koordinere og lede AMK, herunder kontakt til øvrige myndigheder på operationelt niveau o At sikre information internt, herunder inddragelse af regional krisestab efter behov o At håndtere pressen i forhold til eget ansvarsområde. 2.3 Sygehusenes og Psykiatriens krisestyring De somatiske sygehuse i Region Sjælland er opdelt under 4 sygehusledelser: o Holbæk Sygehus o Nykøbing Sygehus o Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse o Roskilde og Køge Sygehuse Psykiatrien Region Sjælland har én fælles ledelse, kaldet Psykiatriledelsen. Når der skrives om sygehusene i dette afsnit gælder det såvel de somatiske sygehuse som Psykiatrien. Sygehusenes krisestyring er beskrevet i de respektive sygehuses beredskabsplaner, jf. Bilag 4 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan. Plan for de somatiske sygehuses og Psykiatriens beredskaber. For sygehusets beredskabsstab gælder følgende: o Iværksættes på initiativ af Sygehusledelsen eller på anmodning fra sygehusets beredskabsleder. Beredskabsstabens opgaver er: o At orientere sig om den foreliggende hændelse og dennes konsekvenser (holde løbende kontakt med beredskabsleder) o At koordinere og lede indsatsen for eget sygehus o At sikre information internt, herunder kontakt til Præhospital Chefvagt o Eventuelt at sende repræsentant til Region Sjællands krisestyringsstab o At håndtere pressen i forhold til eget ansvarsområde. Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 11

12 Blokpile illustrerer referenceforhold, mens de tynde pile illustrerer koordinering. Region Sjællands Direktion Beredskabsstab for Sygehus X Præhospital Chefvagt Sygehus X: Beredskabsleder (operationel ledelse) AMK-Vagtcentralen: AMK-læge med overordnet ansvar for koordination af sundhedsberedskabets indsats Figur 2.2: Sygehus, krisestyring Sygehusets beredskabsstab kan vælge at oprette et decentralt oplysningskontor på sygehuset, der har til opgave at besvare henvendelser om sygehusets indbragte patienter i relation til aktiveret sundhedsberedskab. Politiets repræsentant hertil rekvireres via AMK-Vagtcentralen, der som udgangspunkt har kontakten med øvrige myndigheder, jf. afsnit 2.1 AMKkrisestyring. 2.4 Sygehusapotekets og Blodbankens krisestyring Sygehusapoteket og Blodbanken (Klinisk Immunologisk Afdeling) har hver deres ledelse. Krisestyring fremgår af den respektive virksomheds beredskabsplan. Indsatsen, herunder transport af medicin og blod koordineres af AMK-Vagtcentralen. Medicin og blod til et indsatsområde vil som udgangspunkt blive rekvireret af AMK-Vagtcentralen fra regionens sygehuse, som følger grundlæggende principper for bestilling af medicin og blod i dagligdagen. Opgaver i forbindelse med krisestyringen er: o At orientere sig om den foreliggende hæn- delse og dennes konsekvenser (holde løbende kontakt med sygehusets beredskabsleder) o At koordinere og lede indsatsen for eget område o At sikre information internt, herunder kontakt til sygehusenes beredskabsstabe o Eventuelt at sende repræsentant til Region Sjællands krisestyringsstab o At håndtere pressen i forhold til eget ansvarsområde. 2.5 Regional primær sundhedstjeneste, krisestyring Den regionale beredskabsplanlægning for pri - mær sundhedstjeneste omhandler inddragelse af de praktiserende læger i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab. Primær Sundhed i Region Sjælland har ansvaret for kontakten til de praktiserende læger, herunder vagtlæger i Region Sjælland. 2.6 Kommunal primær sundhedstjeneste, krisestyring Den kommunale beredskabsplanlægning for primær sundhedstjeneste fremgår af de kommunale sundhedsberedskabsplaner. Om samarbejdet mellem AMK-Vagtcentralen og 12 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

13 Blokpile illustrerer referenceforhold, mens de tynde pile illustrerer koordinering. Region Sjællands Direktion Kriseledelse for Sygehusapotek og Blodbank Beredskabsstab for Sygehus X Præhospital Chefvagt Sygehusapotek og Blodbank (operationel) Sygehus X: Beredskabsleder (operationel ledelse) AMK-Vagtcentralen: AMK-læge med overordnet ansvar for koordination af sundhedsberedskabets indsats Figur 2.3: Sygehusapotek og Blodbank, krisestyring kommunen på det operative plan er det aftalt, at sundhedsberedskabet koordineres via AMKfunktionen, hvilket fremgår af den enkelte kommunes sundhedsberedskabsplan. Det betyder, at AMK Vagtcentralen alarmerer kommunen ved behov for inddragelse af kommunens sundhedsberedskab. Såfremt det kommunale sundhedsberedskab aktiveres uden forudgående alarmering fra AMK-Vagtcentralen (f.eks. gennem det kommunale redningsberedskab), er det aftalt, at den pågældende kommune orienterer AMK-Vagtcentralen om aktivering af det kommunale sundhedsberedskab. Ud over samarbejdet på det operative plan vil såvel region som kommune typisk deltage i Lokal Beredskabsstab (LBS) på både det operationelle og det strategiske niveau. Blokpile illustrerer referenceforhold, mens de tynde pile illustrerer koordinering. Direktion, Kommune X Region Sjællands Direktion Krisestyringsstab for Kommune X Præhospital Chefvagt Kommune X: Operativt sundhedsberedskab. Følgende er meddelt AMK: o Første kontakt (alarmering) o Kontakt til videre samarbejde AMK-Vagtcentralen: AMK-læge med overordnet ansvar for koordination af sundhedsberedskabets indsats Figur 2.4: Kommunalt sundhedsberedskab, krisestyring Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 13

14 3. ORGANISATION AMK-Vagtcentralen har i tilfælde af større ulykker eller katastrofer det overordnede ansvar for aktivering af sundhedsberedskabet, herunder koordination af regionens samlede, sundhedsfaglige indsats med henblik på at udnytte behandlingsressourcerne optimalt. Derfor skal alle henvendelser fra eksterne samarbejdspartnere og myndigheder vedrørende orientering, varsling eller alarmering af sundhedsberedskabet henvises til og behandles af AMK-Vagtcentralen. AMK-Vagtcentralen koordinerer, men er afhængige af sundhedsberedskabets parter, der fremgår af figur 3.1 Sundhedsberedskabets parter. Hver sundhedsberedskabspart har jf. afsnit 2. Krisestyring et selvstændigt ansvar for opgaveløsningen inden for eget område. Dertil kommer ansvaret for at samarbejde omkring beredskabsopgaver, som fremgår af afsnit 3. Organisation. Ved aktivering af sundhedsberedskabet refererer sundhedsberedskabsparterne operativt til AMK-Vagtcentralen. Det betyder, at de sundhedsberedskabsparter, som AMK-Vagtcentralen alarmerer, har ansvaret for: o Efter aftale med AMK-Vagtcentralen at løse opgaver, som beskrevet i egen beredskabsplan o At give AMK-Vagtcentralen en tilbagemelding, såfremt aftalte opgaver ikke kan løses 3. Primær Sundhed Praktiserende lægers deltagelse i sundhedsberedskab* AMK-Vagtcentralen: AMK Sundhedsberedskabets indgang Indsatsleder Sundhed Øverst ansvarlige for sundhedsberedskabet på indsatsstedet Sygehusberedskab X Præhospitalt beredskab Kommunalt sundhedsberedskab Blodbank Sygehusapotek *AMK-Vagtcentralens fremadrettede aktivering af de praktiserende læger er under afklaring. Figur 3.1: Sundhedsberedskabets parter 3 Region Sjælland har i sin sundhedsberedskabsplanlægning fokus på informationsomfanget mellem AMK-Vagtcentral og sundhedsberedskabsparterne, herunder at tilrette informationsmængde og -midler i forhold til læringspunkter efter gennemførelse af øvelser og evalueringer. 14 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

15 3.1 Aktivering af sundhedsberedskabet Kun AMK-Vagtcentralen kan aktivere sundhedsberedskabet. Det er AMK-lægens ansvar at vurdere, om dette skal ske med udgangspunkt i beredskabshændelsens størrelse og øvrige omstændigheder. Præhospitalt Centers ledelse kan via Præhospital Chefvagt foranledige beredskabsniveauet øget, såfremt dette findes hensigtsmæssigt og/ eller påkrævet. Aktivering af sundhedsberedskabet sker som udgangspunkt ved: o Forventning og/ eller vished om seks eller flere tilskadekomne o Ulykker og/ eller akutte hændelser, der kan forventes at udvikle sig, så sundhedssektoren sættes under pres Beredskabshændelser uden involvering af sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabet er ikke involveret i alle større beredskabshændelser, idet AMK-Vagtcentralen udelukkende alarmeres automatisk ved opkald med akut syge og/ eller tilskadekomne. Det er derfor væsentligt, at øvrige beredskabsparter orienterer AMK- Vagtcentralen, hvor der er aspekter, der udgør en sundhedsmæssig risiko for befolkningen og dermed kan sætte sundhedssektoren under pres. AMK-Vagtcentralen kan, uanset om sundhedsberedskabet er aktiveret, videreformidle beredskabsinformation til øvrige parter i sundhedsberedskabet fra f.eks. politi og redningsberedskab: o Om drikkevandsforurening til praktiserende læger og/ eller sygehuse i et afgrænset område o Om giftigt røgudvikling ved store brande til praktiserende læger og/ eller sygehuse i et afgrænset område. 3.2 Forskel på dagligdags-rutiner og aktiveret sundhedsberedskab Ved aktiveret sundhedsberedskab er det vigtigt at opgaveløsningen så vidt muligt håndteres med udgangspunkt i dagligdagsprocedurer. I en presset situation er det væsentligt, at planlagte opskaleringer i behandlingsressourcerne sker ud fra lighedsprincippet, jf. Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan. Aktiveret sundhedsberedskab indebærer derfor, at alle sundhedsberedskabsparter iværksætter egen beredskabsplan med udgangspunkt i lighedsprincippet. Dertil kommer, at aktiveret sundhedsberedskab betyder, at koordination af ressourcerne bliver et centralt emne, især hvis der er tale om ulykker eller katastrofer, der forårsager et så stort antal tilskadekomne, at regionens behandlingsressourcer ikke slår til. Regionens AMK-Vagtcentral har med AMK-funktionen ansvaret for den samlede koordination af sundhedsberedskabets ressourcer. For at denne koordination lykkes er det væsentligt, at alle sundhedsberedskabsparter indarbejder beredskabsrutiner, der understøtter denne koordination. Netop fordi regionens AMK-Vagtcentral er indgang til sundhedsberedskabet, og har ansvaret for koordination, er det en balancegang, hvilke beslutninger AMK- Vagtcentralen skal tage stilling til. Det er vigtigt ikke at skabe en flaskehals i AMK-Vagtcentralen, der forårsager handlingslammelse. Omvendt er det væsentligt, at sundhedsberedskabsparterne ved aktiveret sundhedsberedskab koordinerer med AMK- Vagtcentralen ved forhold, der påvirker modtagelsen og/ eller behandlingen af akutte patienter. Ved aktiveret sundhedsberedskab er der skærpet opmærksomhed på, at AMK- Vagtcentralens personale, som de eneste, har bemyndigelse til: Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 15

16 o At visitere patienter fra den aktuelle beredskabshændelse o At indgå aftaler med de øvrige beredskabsparter, herunder politi og beredskabsstyrelsen om bistand til at løfte beredskabsopgaver. Region Sjællands pressestab bistår med udmelding af information til borgere via nyhedsmedier ved aktiveret sundhedsberedskab. Pressehåndtering sker ligeledes i samarbejde med AMK-Vagtcentralen via Præhospital Chefvagt eller Direktionen. Alle sundhedsberedskabsparter har et ansvar for at orientere, varsle og/ eller alarmere AMK- Vagtcentralen ved: o Større eller særlige akutte hændelser, der forventes at have generel sundhedsfaglig interesse eller betydning for regionens sundhedsberedskab o I alle tilfælde, hvor egen beredskabsplan aktiveres Intern informationshåndtering Region Sjællands kommunikationsstab bistår med udmelding af information til regionens medarbejdere og afdelinger ved aktiveret sundhedsberedskab. Informationshåndteringen sker i samarbejde med AMK-Vagtcentralen via Præhospital Chefvagt eller Direktionen. Enhver af sundhedsberedskabets parter har et selvstændigt ansvar for at informere egne medarbejdere i relevant omfang, også ved aktiveret sundhedsberedskab. Det bør dog altid overvejes, om det vil være formålstjenligt at inddrage kommunikationsenheden i Region Sjællands ledelsessekretariat. Såfremt der ønskes information til flere af sundhedsberedskabets parter, kontaktes AMK-Vagtcentralen med henblik på koordination af de interne informationsudmeldinger Pressehåndtering Pressekontakt i indsatsområdet og/ eller om den samlede situation i kaosfasen er en politiopgave. Efterfølgende er det op til Præhospital Chefvagt, eventuelt i samarbejde med Direktionen at udtale sig om Region Sjællands samlede håndtering af beredskabshændelsen. Enhver af sundhedsberedskabets parter har et selvstændigt ansvar for udtalelser om egne opgaver og forhold, også ved aktiveret sundhedsberedskab. Det bør dog altid overvejes, om det vil være formålstjenligt at inddrage pressestaben. 4. BEMANDING OG MATERIEL/ UDSTYR Ved aktivering af sundhedsberedskabet kan AMK-lægen vælge at køre af sted som Indsatsleder Sundhed, ISL-SU. Paramedicineren på AMK-Vagtcentralen fungerer da som ISL-SU assistent og koordinerer Indsatsleder Sundheds stabsfunktioner i indsatsområdet. AMK-Vagtcentralen er ved aktiveret sundhedsberedskab bemandet med følgende funktioner: o AMK-sygeplejerske o AMK-læge (beredskabsvagten varetager denne funktion, såfremt tilstedeværende AMK-læge afsendes som Indsatsleder Sundhed til indsatsområdet) o Teknisk disponent, TKD AMK bygger på alle sundhedsberedskabsparters beredskabsplanlægning, som vil blive gennemgået i det følgende. 4.1 Præhospitale ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab I dette afsnit beskrives de præhospitale ressourcer, der anvendes i forbindelse med AMK. 16 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

17 4.1.1 Personale og faciliteter AMK-funktionen varetages af præhospitalt personale og benytter sig af præhospitale faciliteter. Det betyder, at den præhospitale beredskabsplan er en grundpille for Plan for Akut Medicinsk Koordination. Præhospitale procedurer, som beskrevet i Bilag 3 til Region Sjælland Sundhedsberedskabsplan, Plan for præhospital indsats følges således ved: o Mangel på personale o Nedbrud af it- og telesystemer o Hændelser, der forårsager skade på bygning eller bygningsinstallationer Mobile præhospitale ressourcer De mobile præhospitale ressourcer har en væsentlig funktion for AMK, idet de er til stede i indsatsområdet. Ved koordinationen får primært følgende præhospitale ressourcer med akutfunktioner betydning: o Ambulancer o Akutbiler o Akutlægebil o Akutlægehelikoptere o Flextrafik (akut siddende patientbefordring) Den præhospitale håndtering er første led i sundhedsberedskabet. Patienterne håndteres som beskrevet i retningslinjer for det præhospitale område, idet enkelte procedurer ændres ved større ulykker, herunder aktiveret sundhedsberedskab, jf. afsnit 5 Procedurer, AMK Præhospitale koordinationsfunktioner i indsatsområdet Ledelsen i indsatsområdet følger Retningslinjer for Indsatsledelse, som skitseret i figur 4.1 Indsatsområdet, krisestyring. Indsatsledelsen består af indsatsleder fra politi, redningsberedskab og sundhedsberedskab. Kommandostadet (KST) oprettes af indsatsledelsen som samlingssted. Indsatsleder Politi koordinerer den samlede indsats i hele indsatsområdet. Indsatsleder Sundhed har ledelsen af den samlede sundhedsfaglige indsats i indsatsområdet, herunder indsatte udrykningshold til behandling af somatiske skader eller indsatte kriseteams, der refererer til Indsatsleder Sundhed via en behandlingspladsleder eller den Koordinerende psykiatriske kontaktperson (KOP). At udrykningshold og KOP refererer til Indsatsleder Sundhed i et indsatsområde betyder, at der kun kan besluttes tiltag i indsatsområdet efter aftale med Indsatsleder Sundhed. Hvis der fra udrykningshold eller fra den Koordinerende psykiatrisk kontaktpersons (KOP) side vurderes at være behov for ekstra ressourcer, herunder personale i indsatsområdet, er det således ikke tilstrækkeligt at indgå aftale med beredskabslederen fra den enhed, man er afsendt fra. Tilførsel af ressourcer til indsatsområdet skal altid konfereres med Indsatsleder Sundhed. Ressourcerne rekvireres som udgangspunkt af Tynde pile illustrerer koordinering. Kommandostade, KST bestående af Indsatsleder Redningsberedskab ISL-RB Indsatsleder Politi ISL-PO Koordinerer samlet indsats i hele indsatsområdet Indsatsleder Sundhed ISL-SU Figur 4.1 Indsatsområdet, krisestyring Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 17

18 Indsatsleder Sundheds stab via AMK-Vagtcentralen. Ud over Indsatsleder Sundhed og dennes assistent har følgende præhospitale funktioner en særlig rolle i indsatsområdet ved aktiveret sundhedsberedskab: o Akuthelikopterlægen: Såfremt akutlægehelikopteren er visiteret til indsats, hvor sundhedsberedskabet aktiveres, fungerer akuthelikopterlægen som Indsatsleder Sundhed, indtil regional Indsatsleder Sundhed er fremme. o Ambulancepersonale på første ambulance i indsatsområdet: Personalet med den højeste kompetence på den først ankomne ambulance eller akutbil varetager funktionen som ambulanceleder. o Vagthavende leder ambulance: Ved større ulykker, kan ambulanceoperatørens vagthavende leder ambulance rekvireres og indgå som støtte for Indsatsleder Sundhed eller ambulanceleder. Indsatsleder Sundhed har som de øvrige indsatsledere mulighed for oprettelse af en stab i indsatsområdet, hvor eksempelvis ISL-SU assistent, udrykningsholdets behandlingspladsleder, Koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP) og vagthavende leder ambulance kan indgå. Såfremt Indsatsleder Sundhed ikke er i indsatsområdet varetages Sektor Sundheds indsatsledelse af de øvrige præhospitale koordinationsfunktioner. 4.2 Ressourcer fra somatiske sygehuse ved aktiveret sundhedsberedskab I dette afsnit beskrives ressourcer fra regionens somatiske sygehuse, der anvendes i forbindelse med AMK. AMK-Vagtcentralens indledende kontakt til sygehusene sker til SINE-radio (eller alarmtelefon) på Akutafdelinger og -modtagelser, hvor det besluttes, om sygehusberedskabet skal aktiveres. På baggrund af AMK-Vagtcentralens orientering, varsling eller alarmering til sygehusene beslutter beredskabslederen, hvilket beredskabstrin sygehusberedskabet skal iværksætte. Ved aktiveret sundhedsberedskab vil kontakten mellem AMK-Vagtcentralen og sygehuset primært ske via sygehusets beredskabsleder, jf. Bilag 4 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, Plan for de somatiske sygehuses og Psykiatriens beredskab Akutmodtagelse af ambulanceindbragte patienter Sygehusenes modtagelse af tilskadekomne er en vigtig del af det aktiverede sundhedsberedskab. Som i dagligdagen anvendes principperne i Præhospitalt Centers kørselsvejledning, idet der er særlige principper for fordeling af patienter ved to eller flere alvorligt tilskadekomne. På sygehusene modtages de ambulanceindbragte patienter fra indsatsområdet på enten akutafdelingerne i Holbæk, Køge, Slagelse og Nykøbing F eller akutmodtagelserne i Næstved og Roskilde. Som udgangspunkt kan hver af regionens akutafdelinger modtage to alvorligt tilskadekomne og eventuelt yderligere én patient efter 30 minutter. Hertil kommer de lettere tilskadekomne, der modtages på såvel akutmodtagelser som -afdelinger. Ved aktiveret sundhedsberedskab er det udelukkende AMK-Vagtcentralen, der har mandat til at fordele patienterne. Sygehusene er derfor forpligtet til at koordinere med AMK-Vagtcentralen, såfremt de ikke kan modtage de meldte patienter Akutmodtagelse af selvhenvendere Sygehusene kan opleve, at en større ulykke eller beredskabshændelse medfører et antal selvhen- 18 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

19 vendere til sygehuset. I Region Sjælland skal patienterne altid ringe på akuttelefonen, hvor patienten visiteres til skadestue eller skadeklinik. Opkald på akuttelefonen håndteres efter sygehusberedskabsmodul om skærpet visitation, såfremt sygehusberedskabet er aktiveret. Såfremt ikke-visiterede selvhenvendere møder op, er det, som i dagligdagen, ud fra patientens tilstand op til sygehuset at vurdere, om patienten behandles på det pågældende sygehus, eller om der via AMK-Vagtcentralen rekvireres en ambulance. Uanset henvendelsesform og efterfølgende visitation er det vigtigt at registrere henvendelsen som hørende til den pågældende beredskabshændelse Udrykningshold Ved aktiveret sundhedsberedskab rekvireres udrykningshold af AMK-Vagtcentralen efter anmodning fra Indsatsleder Sundhed. Udsendelse af udrykningshold kan ske fra sygehuse med akutafdeling og består af 1-2 læge(r) og 1-2 sygeplejerske(r). Der skelnes mellem et lille og et stort udrykningshold. Udrykningshold har til opgave at behandle patienter i indsatsområdet. Indsatsleder Sundhed træffer de overordnede principper for triagering. Udrykningshold refererer til Indsatsleder Sundhed i indsatsområdet (via behandlingspladsleder), men organisatorisk til sygehusets beredskabsleder (se afsnit Krisestyring i Lokal Beredskabsstab for uddybning heraf) Medicin, utensilier og blod Medicin (inklusiv medicinske gasser), utensilier og blod udleveres som udgangspunkt af sygehusene, såfremt det efterspørges i indsatsområdet. Udleveringen aftales mellem AMK-Vagtcentralen og sygehusets akutafdeling eller beredskabsleder, hvis sygehusberedskabet er aktiveret. Ved ekstraordinær udskrivning af patienter i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab, jf. afsnit Ekstraordinær udskrivning, er det aftalt, at sygehusene udleverer medicin og utensilier til patienten til to dage (ved særlig medicin eller utensilier til mere end to dage). Ved massevaccination (af såvel risikogrupper som hele befolkningen) fordeles vaccinen og profylakse efter Sundhedsstyrelsens udmeldinger CBRNE-planlægning Inden for beredskabsområdet kan der skelnes mellem konventionelle hændelser og de såkaldte CBRNE-hændelser, der er forårsaget af kemiske stoffer (C), biologisk materiale og smitsomme eller overførbare sygdomme (B), radiologisk materiale (R), nukleart materiale (N) og eksplosivstoffer (E). Forurenede tilskadekomne Forurenede tilskadekomne renses i indsatsområdet inden ambulancetransport. Forurenede selvhenvendere Sygehusberedskabets anvisninger følges: o Skallukning af sygehuset, så forurenede selvhenvendere forhindres i at komme ind o Rensning af forurenede selvhenvendere. Almen farlig, smitsom sygdom Der er på tværs af regionens sygehuse aftalt visitation for patienter, der udviser symptomer på almen farlig, smitsom sygdom, jf. Epidemilovens liste A -sygdomme Ekstraordinær udskrivning Sygehusene kan ved aktiveret sundhedsberedskab vælge at udskrive patienter ekstraordinært for at skabe plads til et stort antal tilskadekomne. Dette er også en procedure, der anvendes i dagligdagen. Ved aktiveret sundhedsberedskab er det dog en AMK-opgave at rette henvendelse til kommunerne vedrørende ekstraordinær udskrivning, jf. afsnit Ekstraordinær udskrivning. Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 19

20 Sygehusene har ved ekstraordinær udskrivning ansvaret for: o Rekvirering af kørsel fra regionens befordringsservice til et udpeget plejecenter i hver kommune o At udlevering af journaloplysninger, behandlingsplan, medicin og utensilier følger aftalen ved ekstraordinær udskrivning (se ovenfor vedrørende medicin og utensilier) o At kommunen får udleveret kontaktoplysninger til udskrivende afdeling Karantænesætning Sygehusene alarmeres af AMK-Vagtcentralen ved inddragelse i procedurer vedrørende karantænesætning. Særskilt karantæneplan foreligger som Bilag 5 til Region Sjællands sundhedsberedskabsplan, som også beskriver AMK-Vagtcentralens rolle nærmere. 4.3 Psykiatriressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab I dette afsnit beskrives ressourcer fra Psykiatrien, der anvendes i forbindelse med AMK Koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP) Psykiatriens beredskabsledelse kan sende en Koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP) ud til indsatsområdet som ressourceperson for indsatsledelsen. KOP refererer til Indsatsleder Sundhed i indsatsområdet, men organisatorisk til Psykiatriens beredskabsleder (se afsnit Krisestyring i Lokal Beredskabsstab for uddybning heraf) Kriseteams Ved aktiveret sundhedsberedskab rekvireres kriseteam af AMK-Vagtcentralen efter anmodning fra Indsatsleder Sundhed. Psykiatrien har mulighed for at udsende kriseteam til et, af indsatsledelsen udpeget, lokale (f.eks. Evakuerings- og Pårørende Center), der kan fungere som modtagelsessted. Kriseteams, bestående af medarbejdere fra Psykiatrien eventuelt suppleret med Folkekirkens katastrofeberedskab (afhængigt af det konkrete behov), har til opgave at yde krisestøttende indsats bestående af umiddelbar omsorg, praktisk hjælp og information om såvel krisereaktioner som mulighed for yderligere hjælp. Kriseteams refererer til Koordinerende psykiatrisk kontaktperson (KOP) Opfølgende kriseterapeutisk indsats Psykiatriens krisestab har ansvar for at udarbejde en handleplan for den opfølgende kriseterapeutiske indsats på baggrund af den konkrete hændelse, når Psykiatrien har været inddraget i en hændelse ved aktiveret sundhedsberedskab. Formålet med handleplanen er at sikre den videre kriseterapeutiske indsats og kontinuitet i forhold til akutfasen. 4.4 Sygehusapotekets og Blodbankens (Klinisk immunologisk afdelings) ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab Såfremt der er behov for ressourcer fra Sygehusapoteket eller Blodbanken i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab, rekvireres dette af AMK via sygehusene jf. afsnit Medicin, utensilier og blod. Der er her lagt vægt på, at sygehusene i dagligdagen rekvirerer medicin og blod. For at undgå unødig forvirring ved aktiveret sundhedsberedskab tages udgangspunkt i dagligdagsprocedurerne. 4.5 Regional primær sundhedstjeneste ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab I dette afsnit beskrives ressourcer fra praktiserende læger, privat praktiserende speciallæger og lægevagtsystemet, der anvendes af AMK i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab. Denne gruppe af læger kan i øvrigt have sundhedsberedskabsopgaver efter aftale med kommunerne. 20 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

21 4.5.1 Praktiserende lægers opgave ved aktiveret sundhedsberedskab Alle praktiserende læger forventes: o At medvirke til at formindske indlæggelsesbehovet i sygehusvæsenet under længerevarende beredskabshændelsesforløb. Beredskabsinformation af relevans vil tilgå de praktiserende læger og vagtlægesystemet fra AMK-Vagtcentralen via Primær Sundhed, jf. afsnit 2.5 Regional primær sundhedstjeneste, krisestyring. o At tilse egne patienter efter ekstraordinær udskrivning. Patienter, der er plejekrævende, vil blive udskrevet i samarbejde med bopælskommunen. Advis om behovet for lægetilsyn samt oplysning om patientens lokation vil tilgå den praktiserende læge fra kommunen. De praktiserende læger varetager ovenstående opgaver i tidsrummet Uden for dette tidsrum varetages opgaverne af Region Sjællands vagtlægesystem Ekstraordinære opgaver, praktiserende læger Efter aftale med AMK-Vagtcentralen kan praktiserende læger inddrages. Bilag 8 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, Plan for den primære sundhedstjenestes beredskab afsnit om inddragelse af praktiserende læger i sundhedsberedskabet følges, herunder for ekstraordinær åbning af egen praksis, hvor patienter med bagatelskader vil kunne modtages Massevaccinationer De praktiserende læger medvirker efter aftale med regionen ved massevaccinationer. Sundhedsstyrelsen udmelder beslutning, herunder om der er tale om massevaccination af risikogrupper eller massevaccination af hele befolkningen. I forhold til inddragelse af praktiserende læger henvises til Bilag 8 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, Plan for den primære sundhedstjenestes beredskab. AMK-Vagtcentralen videreformidler beredskabsinformation fra Sundhedsstyrelsen til Primær Sundhed ved begge former for massevaccination. Ved massevaccination af hele befolkningen videreformidles beslutning herom til kommunalt sundhedsberedskab. 4.6 Kommunal primær sundhedstjeneste, ressourcer ved aktiveret sundhedsberedskab I dette afsnit beskrives ressourcer fra det kommunale sundhedsberedskab, der anvendes i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab Aflastning af sygehusene, borgere i kommunen Såfremt sygehusene må aflyse elektiv behandling i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab, meddeler AMK-Vagtcentralen til kommunerne, at kommunerne forventes at aflaste i forhold til egne borgere med tilknytning til hjemmeplejen. Scenarier, hvor dette ses som en mulighed er: o Ved pandemier og andre længerevarende forløb, der sætter sygehusenes kapacitet under pres o Ved ufremkommelige veje (ekstreme vejrsituationer) Ekstraordinær udskrivning Patienter kan hjemsendes for at skabe plads til akut behandlingskrævende patienter. Dette ses som en mulighed ved beredskabshændelser med mange svært tilskadekomne. Ved ekstraordinær udskrivning i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab er der jf. afsnit Ekstraordinær udskrivning aftalt følgende mellem regionen og kommunerne: o Der køres borgere til én samlet destination i hver kommune o Der udleveres medicin og utensilier til to dage Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 21

22 (ved særlig medicin/ utensilier eventuelt til længere tid) o Der udleveres journalkopi, kortfattet behandlingsplan og medicinoplysninger fra sygehuset o Der udleveres kontaktoplysninger til udskrivende afdeling Krisestøttende beredskab Kommunen har som en del af sin sundhedsberedskabsplanlægning pligt til at planlægge for krisestøttende beredskab i den akutte del af en beredskabshændelse. Koordinerende psykiatrisk kontaktperson, jf. afsnit koordinerer den krisestøttende indsats, når såvel region som kommune har indsat krisestøttende foranstaltninger Karantænesætning Kommunens indsats i forbindelse med karantæne er beskrevet i Bilag 5 til Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan, Karantæneplanen, og består i: o At deltage i nedsat monitoreringsgruppe, hvis karantænefacilitet på Region Sjællands foranledning oprettes i kommunen o At planlægge for karantæne i eget hjem Massevaccination Kommunen alarmeres af AMK-Vagtcentralen ved modtagelse af Sundhedsstyrelsens beslutning om massevaccination af hele befolkningen, hvorefter kommunerne har ansvaret for at indkalde befolkningen til dertil indrettede massevaccinationscentre jf. afsnit Massevaccinationer. Ved massevaccination af risikogrupper forventes kommunen at have planlagt i forhold til egne procedurer. I forbindelse med massevaccination kan forskellige faktorer, herunder egenbetaling for vaccinen, betyde en ændring i forhold til det planlagte. Disse faktorer udmeldes til kommunerne af Sundhedsstyrelsen via AMK-Vagtcentralen. 5. PROCEDURER, AMK Tabel 5.1 herunder er et overblik over procedurer for AMK ved aktiveret sundhedsberedskab. AMK o Aktiveringsplan o Action cards ved aktiveret sundhedsberedskab, AMK-Vagtcentralen, herunder CBRNEbilag o Videreformidling af oplysninger for beredskabet o AMK-reaktion, decentrale oplysningskontorer AMK-personale/ -faciliteter o Beredskabsplan, Præhospitalt Center o AMK-lægernes funktion i Præhospitalt Center o Arbejdsplan for sundhedsfaglige visitatorer ved AMK-vagtcentralen o Fejlretning og support på alle systemer vedr. AMK-Vagtcentralen Skadestedshåndtering o Større hændelser, skadestedshåndtering o Triageprincipper ved en beredskabshændelse, præhospitalt Somatiske sygehuse, snitflader o Fordeling af patienter med alvorlig tilskadekomst, på Regionens akutsygehuse o Rekvirering af udrykningshold i Region Sjælland/ sygehusene Dokumentation o Minut- og døgnrapporter o Beredskabshændelser, opsamling og evaluering 22 Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION

23 6. VEDLIGEHOLDELSE AF KOMPETENCER Funktioner og procedurer ved aktivering af sundhedsberedskabet øves internt i AMK-Vagtcentralen. Herudover inddrages AMK-Vagtcentralen i lokale, regionale og nationale øvelsesaktiviteter, som redningsberedskaber, politikredse og øvrige interessenter arrangerer for træning af samspillet. 7 KVALITETSSIKRING Dette afsnit beskriver, hvordan arbejdet med kvalitetssikring af de præhospitale funktioner og deraf følgende læringspunkter overføres til Plan for Akut Medicinsk Koordination. 7.1 Samarbejde om snitflader Der afholdes løbende møder om snitflader mellem det præhospitale område og de øvrige sundhedsberedskabsparter. Endvidere er koordinationen af sygehusenes beredskabsplanlægning (herunder Psykiatriens) placeret i beredskabssekretariatet i Præhospitalt Center. Derved sikres en sammenhæng til det præhospitale område og AMK-funktionen. 7.2 Evaluering Præhospitalt Center følger kvalitetscirklen, som er illustreret i denne figur: Efter aktiveret sundhedsberedskab vurderer Præhospital Chefvagt behovet for evalueringer, hvor læringspunkter kan føre til et kvalitetsløft. Der er udarbejdet en skabelon, der sikrer at Præhospital Chefvagt kan træffe beslutning om evaluering på et kvalificeret grundlag. Præhospitalt Centers evalueringskoncept i forbindelse med aktiveret sundhedsberedskab er en selvevaluering, hvor relevante funktioner 4 udfylder evalueringsskemaer. Evalueringsskemaerne opsamles i evalueringsrapport. Præhospitalt Centers ledelse tilser, at retningslinjer og planer rettes til i overensstemmelse med evalueringsrapportens afdækning af behov for ændrede procedurer. 4 Dvs. AMK-Vagtcentralfunktioner. Der er udarbejdet action cards for de relevante funktioner i forhold til aktiveret sundhedsberedskab. Plan for AKUT MEDICINSK KOORDINATION 23

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN December 2015 Indhold SIDE DEL 1: KRISESTYRINGSORGANISATIONEN 6 1.1 Indledning 7 1.1.1 Formål 7 1.1.2 Planens præmisser 8 1.1.3 Gyldighedsområde 8 1.1.4 Ajourføring

Læs mere

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN KALUNDBORG KOMMUNES SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2009 1 INDLEDNING Den primære sundhedstjeneste er forankret i både regionalt og kommunalt regi. Sundhedsberedskabet

Læs mere

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER December 2015 Indhold SIDE 1. FORORD 3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen 3 1.2 Beredskabspligt 3 1.3 Beredskabsplanens overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Formål med planen...3 1.1 Præhospital indsats, definition...3 1.2 Sammenhæng til øvrige planer...3 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination...3

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland

Sundheds- beredskabsplan. - for Region Nordjylland Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland Vedtaget af Regionsrådet d. 12. november 2013 Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 November

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan

Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Holbæk Kommunes sundhedsberedskabsplan Del 1 Organisering af krisestyringen... 3 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 4 Ajourføring og afprøvning... 4 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune

Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft. Rådgivning til Rebild Kommune Rebild Kommune Att. Bolette Abrahamsen Toft Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN

REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN REGION SJÆLLANDS SUNDHEDSBEREDSKABSPLAN Høringsversion Juli 2015 Indhold DEL 1: Krisestyringsorganisationen... 5 1.1 Indledning... 6 1.1.1 Formål... 6 1.1.2 Planens præmisser... 7 1.1.3 Gyldighedsområde...

Læs mere

BILAG 9 MASSEVACCINATION

BILAG 9 MASSEVACCINATION BILAG 9 December 2015 Beslutning om at vaccinere hele befolkningen eller større grupper heraf udmeldes af Sundhedsstyrelsen sammen med den overordnede handleplan. Sundhedsstyrelsen er endvidere ansvarlig

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Til Ishøj Kommune Att: Heidi Jensen Sundhedsstyrelsen rådgivning vedr. Ishøj Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail af 27. august 2013, har Ishøj Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS

BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS BILAG 3 PLAN FOR PRÆHOSPITAL INDSATS December 2015 Indhold 1. FORMÅL MED PLANEN 4 1.1 Definition af præhospital indsats 4 1.2 Sammenhæng til øvrige planer 4 1.2.1 Akut Medicinsk Koordination 4 1.2.2 Begreber

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017

Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Frederiksberg Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2013-2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Formål... 3 Gyldighedsområde... 3 Lovgrundlag... 3 Ajourføring og afprøvning... 3 Opbygning... 4 Præmisser...

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER

BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER BILAG 4 PLAN FOR DE SOMATISKE SYGEHUSES OG PSYKIATRIENS BEREDSKABER Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Forord...3 1.1 Det formelle grundlag for beredskabsplanen...3 1.2 Beredskabspligt...3 1.3 Beredskabsplanens

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger

Lokal beredskabsplan for FAM Svendborg, OUH Svendborg Sygehus Generelle oplysninger Lokal beredskabsplan for Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING 3 2. FLOWCHART VED KIRURGISK (+E) OG CBRN- BEREDSKAB 5 9. OVERORDNEDE ANSVARSOMRÅDER 7 10. GENERELLE OPLYSNINGER 9 11.

Læs mere

BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION

BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION BILAG 1 PLAN FOR AKUT MEDICINSK KOORDINATION Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Formål med planen...4 1.1 Sundhedsberedskab...4 1.1.1 Aktivering af sundhedsberedskabet...5 1.2 Akut medicinsk koordination...5

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2014 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 2 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Sundheds- beredskabsplan

Sundheds- beredskabsplan Sundheds- beredskabsplan - for Region Nordjylland August 2013, Høringsversion Præhospitalt Beredskab Præhospital- og Beredskabsenheden Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Tlf. 99324445 Høringsversion, august

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Referat Beredskabsrådsmøde

Referat Beredskabsrådsmøde Hospitalsenheden Vest Plan og strategi Gl. Landevej 61 7400 Herning www.regionmidtjylland.dk Referat Beredskabsrådsmøde Mandag d. 12. sep 2012 kl. 13.30 15.30 Mødelokale: Udvalgsværelse 1, Herning Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1. Krisestyringsorganiseringen 3 1.0 Indledning 3 1.1 Opgaver 4 1.2 Organisering og ledelse af regionens sundhedsberedskab 5 1.3 Aktivering af regionens sundhedsberedskab 6 1.4

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef

Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel. Sille Arildsen Konst. Administrationschef Konkret krisestyring med generelle kapaciteter - Akuttelefon 1813 som eksempel Sille Arildsen Konst. Administrationschef Den Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet i dag Regionens AMK-Vagtcentral (

Læs mere

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan

Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan, 2013 Region Hovedstaden Region Hovedstadens sundhedsberedskabsplan Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan, 2013 Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 4 Indledning...4

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Viborg Kommunes Beredskabshandleplan Dato for gennemgang: 23. september 2014 Planens dato: 21. maj 2014 BRS sagsnr. 2014/033669 Anledning til planens

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelses- og øvelsesudvalget 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 3 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Karantæneplan for Region Nordjylland

Karantæneplan for Region Nordjylland Karantæneplan for Region Nordjylland udgivet af Den Præhospitale Virksomhed 1 Karantæneplan for Region Nordjylland Udgivet af Præhospitalt Beredskab Sdr. Skovvej 3E 9000 Aalborg Region Nordjylland Niels

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift i Rebild Kommune Dato for gennemgang: 12. november 2013 Planens dato: 1. juli 2013 BRS sagsnr. 2010/017490 Anledning til

Læs mere

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION

PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION BILAG 2 PLAN FOR REGION SJÆLLANDS KRISESTYRINGS- ORGANISATION December 2015 Indhold 1 Indledning 3 SIDE 2 Opgaver 3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab 3 4 Aktivering og drift af den

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø

Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Beredskabsplan for OUH, Sygehusenheden Ærø Version 2 1 OUH, Sygehusenheden Ærø Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Vigtige begreber i beredskabsplanen... 5 3. Organisation... 5 4. Planens opbygning...

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Sundhedsberedskabsplan for Svendborg Kommune Godkendt af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den xx. marts 2013 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Overordnede opgaver for sundhedsberedskabet...5 3.0 Organisering

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker

Generel Beredskabsplan. Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Generel Beredskabsplan Samlet plan for kommunens indsats ved kriser og ulykker Beredskabsplanen er udarbejdet af Frederikssund Kommunes administration i efteråret 2014 og godkendt i Byrådet i vinteren

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den 1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 23 8 Lægemiddel- og antidotberedskabet

Læs mere

Sundhedsberedskabs planen

Sundhedsberedskabs planen Sundhedsberedskabs planen Historik Godkendt af Byrådet 8/1 2013 Skal revideres og godkendes i indeværende byrådsperiode Revisionen har afventet Ny overordnet kommunal beredskabsplan Udmelding af tidsplan

Læs mere

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen

Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen. Sundhedsberedskab. Hjemmeplejen Roskilde Kommune Beredskabsafdelingen og Socialforvaltningen Sundhedsberedskab Hjemmeplejen 2013-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kontakt... 3 Ekstraordinære udskrivninger... 4 Personale... 5 Utensilier

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

BILAG 5 KARANTÆNEPLANEN

BILAG 5 KARANTÆNEPLANEN BILAG 5 KARANTÆNEPLANEN Indhold SIDE 1. FORMÅL MED PLANEN 6 1.1 Formål med karantæne 6 1.1.1 Hvad er karantæne 6 1.2 Principper for karantæneoprettelse i Region Sjælland 6 1.3 Sammenhæng til øvrige planer

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan

Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan Kvik guide til Høje-Taastrup Kommunes beredskabsplan http://beredskab.htk.dk November 2010 1 Beredskab Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker,

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab

SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB. Beredskab. Værd at vide om beredskab SOLRØD KOMMUNE BEREDSKAB Beredskab Værd at vide om beredskab Indledning Alle myndigheder skal kunne opretholde og videreføre deres daglige funktioner i tilfælde af ulykker, katastrofer og andre ekstraordinære

Læs mere

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse

8. laboratorium om visitation af akut syge patienter. under. Sundhedsstrategisk ledelse 8. laboratorium om visitation af akut syge patienter under Sundhedsstrategisk ledelse 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Fra enstrenget system til tværsektoriel og tværfagligt samarbejde - ny model for visitation

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan

Sundhedsberedskabsplan Sundhedsberedskabsplan 28. november 2013 1 Aktivering af sundhedsberedskabet Syddjurs Kommune Beredskabschefen på tlf. 8959 4000 (døgnbemandet) Beredskabschefen aktiverer egen stab ved Brand og Redning

Læs mere

Risiko- og sårbarhedsanalyse i Region Hovedstaden. Specialkonsulent Sille Arildsen Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Risiko- og sårbarhedsanalyse i Region Hovedstaden. Specialkonsulent Sille Arildsen Akut Medicin og Sundhedsberedskab Risiko- og sårbarhedsanalyse i Region Hovedstaden Specialkonsulent Sille Arildsen Akut Medicin og Sundhedsberedskab BEK nr. 977 af 26/09/2006 12. Planen skal udarbejdes på baggrund af nationale sikkerheds-

Læs mere

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale

29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale 29.5 Vejledning til kommunernes sundhedspersonale Håndtering af pandemisk influenza Formål Denne vejledning er målrettet sundhedspersonale i kommunerne. Formålet er at vejlede personalet i håndtering af

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Generel Beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø Kommuner. Dato for gennemgang: 7. april 2016 Planens dato: 2016 BRS sagsnr. 2016/039668 Anledning

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2013 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Generel del Norddjurs Kommune 2013 Sidst opdateret den: 17-12-2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Forord og formål... 1 1.2 Planens opbygning... 1 1.3

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse

0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Oversigt over Indsatsplaner... 2 0.1 Forord... 3 1.0 Anvendelse, lovgrundlag, formål og mål... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lovgrundlaget...

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft

Planlægning og implementering af sundhedsberedskab. Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Planlægning og implementering af sundhedsberedskab Områdeleder Gitte Nørgaard og udviklingskonsulent Mie Toft Torvehallerne i Vejle 21. september 2011 Beredskabsplan og sundhedsberedskab Omfattende krise

Læs mere

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats

Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar til Statsrevisorernes beretning nr. 7/2013 om regionernes præhospitale indsats Region Nordjylland har den 18. februar

Læs mere

Sammenfatning af rådgivnings- og høringssvar i forbindelse med høring af Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan

Sammenfatning af rådgivnings- og høringssvar i forbindelse med høring af Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan Sammenfatning af rådgivnings- og høringssvar i forbindelse med høring af Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan Region Sjællands Sundhedsberedskabsplan har været udsendt til rådgivning i Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag

Sundhedsberedskabsplan Nr. Afsender Høringssvarenes indhold Forvaltningens bemærkninger/ændringsforslag 1. Sundhedsstyrelsen Rådgivning til Rebild Kommune Med mail af 28. februar 2013 har Rebild Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med henblik på at indhente rådgivning

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Risiko- og Sårbarhedsvurdering

Risiko- og Sårbarhedsvurdering Risiko- og Sårbarhedsvurdering Region Midtjylland April 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forord...3 2 Indledning...3 3 Bekendtgørelse...3 4 Trusselsvurderinger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side

Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side 1.0 Indledning...3 2.0 Beskrivelse af regionen...5 3.0 Den præhospitale indsats...5 3.1 Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår...6 3.2 Andet led i

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering

Sundhedsfaglig indsats under IOS. - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS - ansvarsfordeling og organisering Sundhedsfaglig indsats under IOS ansvarsfordeling og organisering Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

Beredskabsplan for Solrød Kommune

Beredskabsplan for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Beredskabsplan for Solrød Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Version af 18.05.2009 SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE - BEREDSKABSPLAN

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere