2010BOLDKLUBBEN FREM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010BOLDKLUBBEN FREM"

Transkript

1 FREM 2010BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Klubbens Frem -tid Steen Andersens bisættelse Supporterne holder ved Derfor elsker jeg Frem Gæld undergravede redningsforsøg Fortid: Mistillid til Pauli NR ÅRGANG - NR. 65

2 2 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 24 DIAMANTER VARER EVIGT... SELECT BRILLANT SUPER SELECT-diamanten, Brillant Super anno 2008, holder naturligvis ikke for evigt, men det er lige før. Bolden er ekstremt slidstærk og fremstillet i kvalitetsmaterialer fra inderst til yderst. De ultratynde og meget elastiske mikrofibre får bolden til at virke væsentligt blødere og lettere at sparke til end tidligere, og den specialfremstillede underforing giver bolden et touch og spilleren en kontrol som ikke er set før. Brillant Super er let og livlig, men frem for alt beregnelig med et snorlige svæv i luften. Det er ikke nogen tilfældighed, at netop denne bold gennem de seneste 57 år har været det danske fodboldlandsholds officielle kampbold.

3 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 3 Kære klubkammerat Indholdsfortegnelse Skeletterne væltede ud Udebane uden blå-rød Lansigtet plan ønskes Forleden holdt supporterne et orienteringsmøde med den ny 1. holdstræner John "Tune" Kristiansen og klubbens formand Steen Ryborg. På det sportslige er situationen jo, som den er. Målet er at vinde Københavnsserien og genstarte den lange rejse tilbage til toppen i dansk fodbold. Hvis nogen kan skabe den fornødne gejst er det "Tune". Han kender klubben og udstråler engagement og vitalitet. Hans opgave er enkel: skrabe point sammen og give supporterne, resten af klubben og oplandet i Valby og Sydhavnen troen på det sportslige flagskibs fremtid. Steen Ryborgs udfordring er langt større. Han skal få hele omverdenen, alle de frivillige som gør et stykke arbejde og andre som udgør netværk til at tro på fremtiden. Det første kræver åbenhed. Alle A/S Frems vanskeligheder og åbenlyse dumheder gennem de seneste år må på bordet. Mange har ydet en skærv. Andre har støttet det kuldsejlede redningsprojekt med arbejdskraft eller omgærdet det med sympati. Peter Hornbæk (afgået A/S formand) og Steen Ryborg tager et stort skridt i den rigtige retning med offentliggørelsen af brevet til Københavns Kommune, der stort set rummer en beskrivelse af årsagerne til konkursen. Men spørgsmålet er, hvordan erfarne erhvervsfolk kan lade sig overraske af virkeligheden og fortsætte med at bygge luftkasteller først i 2008/09 og siden i 2009/10. Hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen? Og hvad så nu? Steen Ryborgs redegørelse til supporterne udgjorde en skitse til, hvad der skal ske. Men den skitse er ikke nok, og selv om der er indkaldt til generalforsamling sidst i september, er det nu, der er brug for at pumpe engagement ind i klubbens nervesystem. Det er vigtigt, at fremtiden for klubbens liv formes i tæt dialog med medlemmerne. Derfor er det nu, at klubbens bestyrelse burde holde et medlemsmøde for at få renset luften, uddybet meget af det, der står i denne udgave af Frem-bladet og få input, inden generalforsamlingen skal vælge ny, udvidet bestyrelse og forhåbentlig godkende en samlet plan for fremtiden. Det skylder vi også dem, der vendte sparegrísen derhjemme og gav en skærv til det, de måtte tro, var en sund, sportslig fremtid for Frems bedste hold. Trods sammenbruddet i økonomien omkring 1. holdet og deraf følgende sportslige deroute er Frem i bund og grund en sund klub med mange medlemmer, talentfuld ungdom og nye rammer på vej. Trofastheden kan måles på, at hverken supporterklub eller publikum svigtede, da det kneb. Der er masser at bygge på. Vi skal ud af skyggen og komme videre. Og selv hører denne signatur til optimisterne. Det skal nok gå. Men det er nu, vi skal have dialogen mellem ledelse og medlemmer. Også for at forberede en god og konstruktiv generalforsamling sidst i september. Karsten Madsen ansv. redaktør Grand Old Masters Formand: Tak Tune: Oprykning, tak De svigter aldrig Succesdreng Generalforsamling år efter tragdien En ildsjæl er væk En smuk afsked Pauli nedstemt Årets spillere Udvalgte kampe Et år til kæmpefest Stillinger Redaktion: Karsten Madsen (ansvarshav.) - Tlf Johnny Hansen Annoncer: Johnny Hansen - Tlf Tryk: Forstædernes Bogtrykkeri Tlf Udkommer: 3 gange årligt, medio april, medio august og medio december. Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer og uddeles til alle aktive gennem trænere og ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer vil få tilsendt bladet pr. post, men kan afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette. Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside: Deadline til næste nummer: 23. november Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende med Boldklubben FREM s opfattelse og holdning. Billeder og artikler er omfattet af lov om ophavsrettigheder

4 4 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Konkursen SKELETTERNE VÆLTEDE UD AF SKABET: GAMMEL GÆLD UNDERGRAVEDE NY START Formand for bestyrelsen i BK FREM A/S Peter Hornbæk og formanden for moderklubben Steen Ryborg belyser overfor medlemmerne omstændighederne ved BK FREM A/S konkurs. I marts skrev A/S bestyrelsen til overborgmester Frank Jensen og kultur & fritidsborgmester Pia Allerslev, forklarer Peter Hornbæk og Steen Ryborg tydeligt omstændighederne, som et par måneder efter førte til konkursen. Brevet var en appel til de københavnske politikere om at hjælpe BK FREM med et en gangs elitetilskud eller et ansvarligt lån på gunstige vilkår. Det har andre klubber i 1. division fået fra deres respektive kommuner. Men Københavns Kommune afviste blankt afvist at hjælpe. BK FREM var på det tidspunkt Københavns Kommunes højst rangerede fodboldhold. BK FREM A/S & Københavns Kommune København, den 3. marts 2010 Mit navn er Peter Hornbæk, og jeg skriver til jer i min egenskab af bestyrelsesformand for Boldklubben FREM A/S. Jeg blev født i 1960 på Hammelstrupvej nr. 7, 2450 København SV. Jeg blev i 1970 meldt ind i Boldklubben FREM, og jeg ved om nogen hvad den klub betyder for bydelene Sydhavnen og Valby. Da jeg var ungdomsspiller, var de store navne Flemming Ahlberg, Valdemar Hansen, Leif Prinzlau og Jørn Jeppesen. FREM har altid haft evnen til at udvikle rigtig dygtige fodboldspillere -ja faktisk har Frem igennem tiden udviklet mere end 60 A- Iandsholdsspillere. Amatørafdelingen i FREM gør et fantastisk arbejde for bydelens unge mennesker, herunder en meget stor indsats for at integrere de unge mennesker af anden etnisk herkomst. På trods af de kummerlige forhold de bliver tilbudt passer de trofast deres træning. De træner på grusbaner om vinteren, og på elendige græsbaner om sommeren. De gør det fordi de er glade for at komme i FREM, ja de er stolte over at tilhøre en klub med så stolte traditioner, næsten altid med et flagskib i form af et 1. hold i den bedste eller næstbedste række. Men det er måske snart slut... Som det er jer bekendt, var BK FREM A/S i maj 2009 ved at gå konkurs. Selskabet havde en investorkreds bestående af 5 mand. Erik Gamst (formand), Egon Jensen, Mads Leth-Christiansen, Steen Fugmann og Bo Tue Kristensen. Denne investorkreds blev meget hårdt ramt af finanskrisen, og måtte i maj måned 2009 erkende, at man ikke havde midler til at drive selskabet videre. Alle mennesker ved hvor de var da World Trade blev ramt, da Olof Palme blev skudt, da Danmark vandt EM osv. Vi FREMMERE ved hvor vi var da det blev oplyst at FREM AlS endnu engang ville gå konkurs. Jeg befandt mig i Payette i Idaho. Min søn Anders (blev meldt ind i FREM da han var en time gammel i 1995) og jeg, sad og så finalen i CL imellem Barcelona og Man. U., da der tikkede en SMS ind fra en af mine venner med denne sørgelige nyhed. Jeg troede ikke på det, jeg havde jo lige overværet en hjemmekamp hvor en stolt direktør Hans Hermansen offentliggjorde at man netop havde underskrevet en to årig aftale med en gammel FREMMER, Håkansson. Jeg ringede straks til Hans, som måtte meddele mig at det var en sort sort dag i FREM's historie. Jeg sagde til ham at det kunne f... ikke passe, og at vi ikke måtte give op. Jeg tilbød straks mig selv til bestyrelsen. Han blev overtalt og en indsamling blev startet. I starten var opgaven at skaffe kr. 1. mio., så var der ifølge Hans givet tilsagn fra en af de daværende investorer om yderligere kr. 1. mio., og en konkurs ville være afværget. Den følgende torsdag besluttede FREM's spillere sig for på trods af manglende løn at spille en kamp imod Hvidovre. FREM's spillere med anfører Tim Ilsø (over holds kampe for FREM) blev klappet på banen af Hvidovres spillere, som dannede espaliere, som var det et bryllup. FREM tabte på banen, men vandt udenfor banen så meget sympati, at indsamlingen fortsatte med tiltaget kraft. Der blev oprettet en konto, hvor pengene kunne blive sat ind. I alt nåede det, vi i FREM kalder "folkegaven" op på ca. t.kr Meget flot og meget rørende. Ugen efter skulle FREM spille forårets sidste - sandsynligvis den sidste kamp på højt plan i mange år. Spillerne havde stadig ikke fået løn for hverken maj eller juni måned, og valgte naturligt nok ikke at spille denne kamp. Kampen blev spillet. FREM stillede op med en blanding af veteraner, oldboys, 2. og 3. holdspillere samt et par spillere fra 2. ynglinge. Der var fri entre, men blandt de fremmødte blev der indsamlet ca. t.kr. 40 som ubeskåret gik til Folkegaven. Kampen blev naturligvis tabt, men igen vandt FREM udenfor banen. Opgaven med at samle penge ind fortsatte, og det var lykkedes at få samlet en række mennesker - alle rigtige FREMMERE, som i alt kunne stable kr. 1.2 mio. på benene. Nu blev tilsagnet om kr. 1 mio. fra den hidtidige investor trukket tilbage, og vi stod med en oplyst gæld på ca. kr. 1,8 mio. og

5 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 5 Konkursen en kassebeholdning på ca. kr. 1,8 mio. På baggrund af informationer fra den siddende bestyrelse samt fra den adm. direktør Hans Hermansen, udarbejdede jeg et budget til brug for et møde med DBU. Mødet blev holdt, og vi fik en frist på 14 dage til den 1. juli, til at udarbejde et driftsog likviditetsbudget, der kunne overbevise DBU om, at BK FREM A/S kunne svare enhver sit. Budgettet blev udarbejdet, og under budgetlægningen kom det frem, at der var et banklån i Forstædernes Bank, hvor man havde pantsat de optjente TV penge. Der var ligeledes et banklån i Arbejdernes Landsbank, hvor man havde belånt et provenu fra et likvideret selskab, hvor man havde et tilgodehavende, og sidst men ikke mindst var der en leasingaftale på noget AV udstyr. Det hele med kaution fra den siddende bestyrelse og aktionærkreds. Jeg mente derfor, at en konkurs ville være meget dyr - ikke alene for FREM og for Sydhavnen og Valby, men også for de investorer, som ville skulle betale hvad de havde kautioneret for. Den oprindelige plan var, at de gamle investorer skulle fortrække, og at de nye penge blot skulle bruges til en kapitaludvidelse. På baggrund ovennævnte kaution foreslog jeg de gamle investorer, at de konsolidere deres betydelige ansvarlige i forhold til selskabskapital, og herefter solgte selskabskapitalen til mig. På nær kr. 1 mio. i ansvarligt lån gik min plan igennem, og jeg købte aktiekapitalen. Jeg kunne nu sige at "FREM ER MIN KLUB"! Jeg holdt samme dag en ekstraordinær generalforsamling, og nedskrev selskabskapitalen til kr. O. De nye aktionærer indskød herefter den nye kapital på kr. 1.5 mio. De nye aktionærer er en "køn" blanding af mennesker - dog alle med det til fælles, at de elsker FREM. Vi var i gang! Vi nedsatte en bestyrelse, hvor alle der havde købt aktier for min. t.kr. 50 fik en post. Alle var hermed repræsenteret i bestyrelsen. Der var undervejs i forhandlingerne skabt så god en kemi, og gensidig tillid imellem BK FREM A/S og moderklubben, at moderklubben deltog med t.kr Dette skete ikke mindst for at vise omverdenen at på Julius Andersens Vej var det ikke længere dem og os - nej det var FREM. Vi nedsatte et forretningsudvalg bestående af Johnny Sjøbeck, Søren Friis, Steen Ryborg i sin egenskab af formand for moderklubben samt undertegnede. Dette FU er BK FREM AlS's egentlige ledelse. I min egenskab af formand, holdt jeg herefter et orienteringsmode med de ansatte i BK FREM A/S, spillere, trænere og direktør. Der var bred opbakning fra såvel spillere som ledere - men efter mødet meddelte daværende træner Anders Theil, at han ikke ønskede at fortsætte. Jeg havde i forvejen talt med Christian Andersen om at overtage det sportslig ansvar i BK FREM A/S. Jeg ringede nu til ham og spurgte, om han var frisk på at overtage trænerjobbet i stedet for. Det var han heldigvis. Alle kontraktspillerne var fritstillet, da deres lønninger ikke var blevet udbetalt rettidigt hverken i maj eller juni En del af spillerne benyttede sig af denne fritstilling, og ville ikke fortsætte. Jeg tilbød dem at gentegne deres kontrakter. 3 af dem sagde ja, men 5 ønskede ikke at genforhandle. FREM i perioden 1. juli -31. december 2009 har betalt ca. t.kr. 300 til spillere der ikke har spillet for klubben, ligesom vi i 2010 skal betale t.kr. 129 på denne konto! Til den første træning Christian havde med spillerne, var der derfor ikke ret mange spillere tilstede, som havde spillet på holdet i foråret. Christian havde i opstartsperioden ikke mindre end 32 spillere til prøvetræning. Christian valgte dem han syntes passede bedst, og i løbet af juli havde vi et hold. Christian og jeg holdt møde med dem alle - en for en - og fortalte dem at de var velkomne til at spille i BK FREM, og at betingelserne ville være på amatørbasis, med en fast løn pr. måned på kr Alle accepterede dette. Ved siden af udfordringerne på banen, dukkede der mere gæld og flere forpligtelser op. Som omtalt ovenfor var der en forpligtelse overfor spillere der ikke ønskede at fortsætte på t.kr Der dukkede et krav op fra Skat vedr. manglende indbetaling af a-skat på t.kr Spillerforeningen meldte sig med et krav på gamle feriepenge på t.kr Pludselig skulle vi her og nu betale t.kr. 500, ligesom der af efterårets i forvejen trængte budget skulle findes yderligere t.kr. 300 til spillerne samt 4 mdr. løn til en træner, der ikke ville mere, t.kr Jeg holdt nu et møde med direktør Hans Hermansen, og meddelte ham, at jeg var ked af, at vi ikke havde fået alle oplysninger på bordet inden overtagelsen, og han og jeg blev enige om at han skulle stoppe. Det betød yderligere t.kr. 100 i løn til en fratrådt medarbejder. På banefronten viste det sig i efteråret 2009, at de 2 nye kunstgræsbaner ikke blev færdige til vintersæsonen. Dette har betydet at Boldklubben Frem har haft en ekstraudgift til leje af Club Danmark Hallen, leje af baner hos andre klubber samt transport til disse i størrelsesordenen kr kr ligesom det naturligvis har haft en negativ indflydelse på det sociale liv der er i klubben, i og med at spillerne har måttet spille samtlige træningskampe på udebane. Her er der jo ikke kun tale om 1. senior. I alt skulle vi altså finde ca. kr. 1,2 mio. ekstra i løbet af efteråret/vinteren. Som om det ikke var nok, viste det sig at de sponsorer, vi havde fået oplyst, var til stede, ikke var der. Vi fik oplyst at der på årsbasis ville være ca. t.kr i sponsorindtægter, og på baggrund af dette havde vi udarbejdet vore budgetter. Vi blev i bestyrelsen enige om at kæmpe, og med en organisation bestående af en lønnet medarbejder til at indgå sponsoraftaler samt til at passe og pleje sponsorerne, har vi hutlet os igennem med frivillig arbejdskraft. For budgettets opnåelse, er den væsentligste forudsætning et engangs elitetilskud fra Københavns Kommune på t.kr i maj eller juni Beløbet kan komme som et tilskud eller et ansvarligt Iån på gunstige vilkår. Såfremt dette tilskud/lån ydes, vil det fortsat være muligt at drive BK FREM A/S med betalt fodbold med små positive resultater og positiv likviditet. Såfremt det ikke ydes, vil BK FREM A/S efter al sandsynlighed gå konkurs i løbet af foråret og sommeren 2010, og en institution i dansk fodbold vil være borte for altid. Det er mit ønske, at nærværende skrivelse kan danne grundlag for et møde imellem os 3, således at jeg kan få lejlighed til at uddybe vore ønsker. Peter Hornbæk, Bestyrelsesformand

6 6 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD

7 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 7 Debat Da klubben gik i sort! Det trofaste Frem-medlem Henning Orby havde taget turen til udekamp og blev temmlig rystet over 1. holdets spilletøj En søndag eftermiddag drog jeg mod Roskilde, hvor vort 1.-hold skulle spille om, hvad jeg fornemmede, let kunne blive afgørende for overlevelse i 1.division. Jeg ankom, lige som dommeren fløjtede i gang, men studsede da jeg så holdene på banen. Det ene hold var iført nogle utroligt forvaskede helt lyse trøjer og bukser nærmest farveløse, mens det andet var i sort fra top til tå! Var jeg mon gået forkert? Usikkerheden lurede et kort øjeblik, men heldigvis fik jeg hurtigt øje på et par hundrede syngende tilskuere på modsat side, alle iført vores røde og blå farver. Det var altså Roskilde mod FREM. Vi tabte som bekendt kampen efter en bleg indsats, men gennem det meste af kampen stod jeg mest og ærgrede mig over at se vort hold stille op i sort, hvor vi ligeså godt kunne have spillet i vore egne rød/blå farver. D.B.U. s love siger at to holds spilledragter skal have farver, som adskiller dem fra hinanden, samt fra Dommer og Linjedommere. Vore FREM-trøjer havde fuldt levet op til det! I sidste nummer af klubbladet efterlyser Karsten Madsen, vor nye redaktør, hvad der kan gøres for at bevare FREM s status og brand i hele landet. Gennem 124 år har vi nu spillet kampe rundt omkring i hele kongeriget, og hvis der er én eneste klubdragt, der er kendt af dem, der interesserer sig bare det mindste for fodbold, så er det vores! Nu endte det hele med nedrykning, endda helt ned til Københavns-serien. Men måske netop hér og forhåbentlig et par rækker opad står der stadig en vis respekt om de rød/blå farver. Så lad os derfor bruge vor spilledragt som brand, så tit det overhovedet er muligt! Foto: Preben Pathuel

8 8 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Debat Langsigtet plan er en nødvendighed Af John Kassinger, tidl. redaktør Fodbold er et herligt spil en leg for piger, drenge, unge og ældre. At vinde fodboldkampe er dejligt eller bare det at overvære en god kamp, hvor nydelsen øger, når dem man holder med også vinder. For klubben er det ikke bare det at vinde fodboldkampe, her er det også spørgsmålet at vinde kampen om at være blandt de 18 bedste klubber i dansk fodbold. Når dette mål er nået, stiles der højere og drømmen om igen en dag at blive danske mestre driver ledelse, fans og sponsorer. I dag vil denne drøm, for de fleste medlemmer nok forekomme at være uopnåelig. Det er klubbens flagskib, 1. holdet der er omdrejningspunktet. Sådan er det, når man vil være med blandt eliten, og sådan er det også i Boldklubben FREM. Det er derfor også meget glædeligt, at gamle fremmere som John "Tune", René Heitmann, Tim Ilsø og Martin Jeppesen har stillet sig til rådighed for klubbens bedste hold og sammen med en ny sportslig ledelse har etableret et mål om at være tilbage til 1. division indenfor en periode af 3 år. Når dette er sagt, må det konstateres at fundamentet for vort flagskib er håbløst umoderne, og selv om mange synes at skibet stadigt er smukt vinder det ikke længere de lange sejladser. Hvis klubben skal blive en stabil faktor i danske fodbold, må der bygges et nyt fundament, medens det gamle stadig sejler, men ikke mere kan kvalificere sig til de helt store stævner. Der skal planlægges, designes og skrabes midler ind. Så skal der bygges, og det rette mandskab skal findes. Lige nu med placering i Københavnsserien kan de fleste se nødvendigheden, men med et par sejre pustes der nyt liv i drømmen og de sidste års lidelser bliver glemt. Slogans som Vi gir aldrig op ol. banaliteter giver igen klubben kunstigt åndedræt med risiko for at alt forbliver ved det gamle. Hvis den nuværende ledelse forstår, at det er Boldklubben FREMs situation lige nu, er den bedste gave ledelsen kan give klubben på dens 125 års fødselsdag en klar plan for et helt nyt fundament der moderniserer klubben. Her er det ikke spørgsmål om mandskab og økonomi omkring det nuværende 1. hold, men om en langsigtet 5-10 års plan for fremtidens flagskib og mandskab. Efter min bedste opfattelse er der tre afgørende elementer i den plan: Klubbens rammer og det sociale liv, Talentudvikling og Økonomi. Talentudvikling Klubben råder i dag over et meget talentfuldt lilleputhold Årgang Holdet har, udover talent, været begunstiget af dygtige ledere, trænere og en stærk forældregruppe. Via en langsigtet plan for talentudvikling skal vi ikke bare sikre denne årgang en fremtid i Boldklubben FREM, men skal også være i stand til løbende at producere fodboldtalenter i et omfang, der i sidste ende kan give en årlig tilgang til klubbens bedste hold gerne på både dame- og herresiden. Vore faciliteter skal socialt og teknisk være fuldt på højde med de talentfabriker vi konkurrerer med i Danmark. Vi skal lære af vore omgivelser, udvikle vore egne ideer og ikke halse efter med et eller andet kopiprodukt. Lige nu er Valby og Kgs. Enghave inde i en rivende udvikling, og vil i den kommmende 15 års periode, ifølge kommuneplanen, få karakter af en idrætsby i byen, det skal klubben forstå at udnytte. At undlade denne satsning med argumenter om at talenterne forlader os for at søge andre græsgange, er blot en dårlig undskyldning for manglende visioner og indsats. Nogle går og nogle kommer, sådan vil det altid være, men at mange også bliver hvis forholdene er gode nok vidner historier fra eliteklubber i Danmark og i udlandet om. Seneste VM fortalte om ikoner, der i det meste af deres fodboldliv havde været tro mod ungdommens klub. Klubbens rammer og det sociale liv Klubhuset skal være den sociale ramme om klubbens liv. Det har den været i en menneskealder, men i dag lugter der gammelt og hengemt. Frem for alt tiltrækker det hverken unge eller deres forældre. Dette gælder især det indre rum, men også det ydre rum bærer præg af fortidens synder og bør fornyes. Planer ligger allerede klar, og i kombination med Idrætsefterskole, renovering af Danmarkshallen og det nye vandkulturhus. Som centrum midt i det hele har klubben her en enestående chance med mulighed for at udnytte de omgivende faciliteter i klubbens talentpleje for drenge- og pigefodbold. Økonomi Historien viser, at fremmede med en mindre pose penge højst kan udskyde krisen og nedgangen i nogle år, inden det igen går galt. Selvom navnet på dørskiltet kan genopstå som et fremtidens brand, må man spørge sig selv om nogen med mange penge i dag vil købe noget, der ligner et levn fra fortiden. At spare os ind i fremtiden kan vi heller ikke. Det giver ingen mening hele tiden at vende 5- øren, det gør blot den nuværende situation endnu mere ulidelig. Der skal mange penge til, rigtig mange, for at klubhus, faciliteter og talentudvikling kan fungere således, at vi efter en periode på måske år atter kan være med i toppen af dansk fodbold. En positiv spiral skal sættes i gang Nuværende trofaste støtter og sponsorer skal bevares. Ekstra driftsindtægter til talenthold skal årligt skaffes fra år 0. Små succeshistorier skal løbende sikre god presseomtale, både lokalt og landsdækkende. Tilskud fra fonde og Københavns Kommune skal sikre byggeriet af nyt klubhus samt forbedre udendørs faciliteterne. Nyt klubhus skal tiltrække nye sponsorer og give plads til flere medlemmer. Sportslige resultater i ungdomsrækkerne skal sikre stigning i medlemstal og tiltrække flere sponsorer. Seriøs hovedsponsor ser Boldklubben FREM som en attraktiv partner på lang sigt. Drømmegaven til klubbens 125 års fødselsdag en plan for fremtiden Alle, der har prøvet at rive et gammelt kært hjem ned for at bygge et nyt, ved hvor smertelig den proces kan være, men der er ingen vej uden om. Planen vil kræve en visionær og positiv ledelse af klubben samt en sund økonomisk forankring. En ny generation med nye kræfter skal være med.

9 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Old Masters viser vejen Ved afslutningsfesten i Frederiksberg-hallen blev Frems Super Grand Old Masters hold behørigt hyldet Holdet ses her under: Hjæææææææææææææælp! Vi vil så gerne bringe stof om ungdom, damerne, andre seniorhold end 1.holdet. Hvem vil sørge for, at vi tre gange om året hører lidt om, hvad der foregår? Kontakt redaktør Karsten Madsen 9 Klinik for Fodterapi Margit Jensen Borgbjergsvej 9, st København SV Telefon Velkommen til en verden af træ Kom ind i forretningen og se vort store udvalg i trævarer. Trævarefabrikkernes UDSALG Vi har alt inden for rigtige kvalitets træmøbler og trævarer... - og duften af rigtig træ. Ups... I stedet for at bringe det rigtige foto af vinterens Grand Old Masters mestre, havde sætternissen gravet langt i arkivet for at finde et helt uaktuelt billede. Nu retter vi med Jørgen Oldenburgs og Børge Madsens mellemkomst fejlen og bringer det rigtige foto. Bagerst fra venstre: Nils Stausgaard - Jørn Jeppesen - Jørgen Oldenburg - John Kassinger og John Jerløv Forrest : Børge Madsen - Erik Dyreborg - Børge Drewes - Jan Lassen - Jan Madsen Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon Sydhavnens bedste barstole: CAFE HYT T E N Kom og prøv dem, hvis der er plads! SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil! CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil!

10 10 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Foto: Preben Pathuel Formand til supporterne:»tak for jeres opbakning«bestyrelsen satser på talentudvikling - Det er ikke altid lige let at bevare optimismen i denne for vores klub så svære tid. Men det er især vigtigt at gøre det netop nu, sagde Steen Ryborg, der understregede, at det var vigtigt at arbejde hårdt for, at Frem stadig kunne gøre sig gældende sportsligt. Han understregede, at det ikke kun drejede sig om seniorniveauet: - Vi skal fastholde vores talentudvikling, og igen bruger vi også de talenter, som vi udvikler. Det har vi ikke været gode til de seneste år. Her har prioriteringen været, at vi hellere havde spillere udefra, selv om de ikke var bedre end de spillere, vi havde i forvejen. Den kurs har desværre ført til, at vi har mistet mange talentfulde spillere, der er rejst andre steder hen, sagde Frems formand. Talentudviklingsarbejde koster penge, men det det er tydeligt, at det er bestyrelsens indstilling, at det er den vej, som klubben skal gå. BK Frem skal dyrke eget talentmateriale. Vi skal være næsten selvforsynende med førsteholdsspillere, og klubbens bedste hold skal genrejses med "egne kræfter": - Klubben har de seneste år brugt rigtig mange penge for først at få B-licens til talentudviklingen i og 2009/10 og har fået den i den kommende sæson også. Vi har også de seneste år brugt mange penge på at uddanne trænerne. Vi vil gerne have to trænere optaget på A-træner uddannelsen. Klubben betaler for uddannelsen, forklarede Steen Ryborg på supporternes møde. Til orientering for læserne koster et A-trænerkursus kroner. Steen Ryborg fortalte, at der organisatorisk skal skabes en række nye rammer: - 1. holdet er nu et ekstra hold for moderklubben. Det betyder større udgifter, men også mulighed for at moderklubben nu kan tegne sponsorater samt stå for afvikling af hjemmekampe, lød det. Steen Ryborg oplyste, at bestyrelsen vil nedsætte forskellige udvalg, der skal løse de nye opgaver: - Vi skal bl.a. have sponsorudvalg, hjemmebaneudvalg/stadionudvalg, sports- og eliteudvalg og et udvalg, der skal skaffe midler fra fonde og kommunen. Bestyrelsen vil pege på nogle personer, der står for udvalgenene, og disse tovholdere bestemmer selv, hvem de ønsker med i "deres" udvalg, forklarede Steen Ryborg. Frems formand orienterede til sidst om, at de tidligere sponsorer for aktieselskabet var blevet kontaktet, og man havde fået en del positive tilbagemeldinger. Man har kontakt til en eventuel ny hovedsponsor, og man kan forhåbentlig snart offentliggøre noget.

11 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 11 TUNE:»Vi kører efter oprykning«den ny træner har samme dynamik som sin forgænger Nu er Christian Andersen fortid i BK Frem og Valby. Han gav sit hold meget, og hans dynamik og engagement - uden honorar - vil længe blive husket på Julius Andersens Vej. Fantastisk at det er lykkedes Frem trods nedrykningen til Københavnsserien at skaffe endnu en kompetent træner - og så endda en af vore egne, John "Tune" Kristiansen. Han spillede selv på klubbens første hold i 1980 og nåede 26 kampe og 3 mål, inden han vendte tilbage til Køge Boldklub, hvor han tidligere havde spillet. Han har spillet 176 kampe for Køge og omkring 150 kampe for Herfølge. Efter sin aktive karriere slog John Tune Kristiansen sig på trænergerningen. Han har trænet Herfølge, AIK Strøby, Boldklubben Frem, Køge Boldklub, FC Roskilde og Skovshoved for blot at nævne nogle af de klubber, John har været i som træner. Se det positive: Nu skal Frem igen møde skovserne og KB Foto: Preben Pathuel Som træner kom John Tune Kristiansen i 1996 til Boldklubben Frem, der netop var rykket op i 2. division, og her fungerede han indtil foråret John var en meget medvirkende årsag til, at Boldklubben Frem i foråret 1997 vandt 2. division uden et eneste nederlag, da man i næstsidste spillerunde i Sundby Idrætspark slog B 1908 med 1 0. På mødet hos supporterne fortalte John Tune kort om sin egen karriere som spiller og træner og om målmandsposten, hvor Lasse Sørensen forståeligt smuttede til Roskilde FC på kontrakt: - Men klubben er i gang med at finde en løsning, Tune fortalte, at Frem har haft en del spillere til prøvetræning, men man er meget opmærksom på, at disse tilkomne spillere ikke må stå i vejen for talentmassen. - Omvendt skal man passe på, at talenterne ikke bliver ødelagt af at blive rykket op for hurtigt. John Tune var i øvrigt meget imponeret over de meget unge spillere, som har gjort det godt i træningskampene. Men første kamp er 21. august mod Union, og på nuværende tidspunkt kender man ikke endegyldigt spillermaterialet. Det bliver jo noget af en omvæltning at løbe ind på Genforeningspladsen for at møde Union i KS. Og lokalopgøret mod Fremad Valby skal nok trække interesse. Men rammerne for hjemmekampene er fortsat Valby Idrætspark, og der skal betales entre (vistnok 30 kroner for voksne) og de berømte pølser og de mange vandhuller vil fortsat være en del af rammerne. Og ja så skal vi have nogle rigtige lokalopgør mod Skovshoved (dog uden Flemming Østergaard), KB (i blå og hvidstribet??), og B93 (deres 2. hold ganske vist) Her er programmet for kampenene, og supporterne har fortsat deres plads på tribunen og arrangerer ture til udekampe. 1.HOLDETS PROGRAM Dag: Dato: Tid: Kamp: Spillested: Lørdag 21. august Union - Frem Genforeningspladsen Onsdag 25. august Frem B 1908 Valby Idrætspark Lørdag 28. august Frem Tårnby FF Valby Idrætspark Tirsdag 07. september HB Frem Fælledparken - kunststof Lørdag 11. september Frem Skovshoved Valby Idrætspark Lørdag 18. september Fremad V Frem Valby Idrætspark Lørdag 25. september Frem KB Valby Idrætspark Lørdag 02. oktober Rønne Frem Rønne Søndag 10. oktober Frem Vanløse Valby Idrætspark Lørdag 16. oktober Amager FF Frem John Tranums Alle Søndag 24. oktober Frem KFUM Valby Idrætspark Lørdag 06. november BK Fix Frem Gadelandet Søndag 14. november Frem B.93 Valby Idrætspark

12 12 Supporterne er stadig på tribunen uanset om modstanderen er Vejle eller Union DE SVIGTER ALDRIG KLUBBEN Foto: Preben Pathuel Mange forhold ændrer sig, når man tager en tur ned gennem rækkerne. Men for de mange med et ægte blå-rødt hjerte, udgør det ingen forskel, om holdet løber på banen i 1. division eller Københavnsserien, hvor klubbens 3. hold for få år siden ville have haft sin naturlige placering. De vil være der. Frem-bladet har talt med fire af supporterne, som er med, når det går op, men endnu vigtigere, når det går ned. Personligt finder denne signatur trøst i fhv. statsminister Poul Schlüters ord, da hans parti var gået tilbage endnu engang: "Det kan gå op, og det kan gå ned. Men det skal nok gå!" Frem-bladet stillede tre spørgsmål til fire supporters. 1) Vil I stadig møde talstærk op til kampene i Københavnsserien? 2) Hvilke initiativer vil I tage forud for kampene for at blive så mange som muligt, nu hvor vi jo kan komme rundt på cykel - også til udekampene? 3) Hvordan ser I 1. holdets nutid og fremtid? Peter Lyngberg; 1: Selvfølgelig. Jeg har altid set sådan på det, at selve fodbolden i Frem egentlig er en biting. Det er selve ånden og klubben, det sociale, hyggen og der sker i klubhuset der for mig er "Frem", i princippet (og nok kun i princippet) kunne det være et hvilket som helst hold der spillede i Valby Idrætspark, for det er først ovre i klubhuset, at det "rigtige" Frem er. Når det er sagt, så ønsker jeg selvfølgelig altid, at Frem spiller på så højt et niveau som muligt. Men vil man se fodbold på absolut højeste niveau i København, så er det ikke Frem man skal holde med, og det tror jeg langt de fleste af vores fans er helt afklaret med. 2: Det ved jeg ikke, det må vi snakke om på vores bestyrelsesmøde. Men jeg har tidligere foreslået at busudvalget omdannes til et transportudvalg, med opgave altid at kommunikere de forskellige rejseforslag ud til interesserede. Dvs. vi laver et forslag til en fælles rejse med det offentlige med afgangstidspunkt fra centrale afgangssteder, f.eks. klubhuset. Vi kan også oprette en tråd på forum til hver udekamp hvor folk tilbyder fælleskørsel i bil, hvor interesserede kan melde sig til mod at dele udgifterne. Til enkelte kampe kan vi lave deciderede events, f.eks. Bornholmerturen, men f.eks. også til kampen mod Fremad Valby, hvor vi tidligere har lavet tur i hestevogn. Man kan også tænke sig fælles cykel- eller gåture. 3: Den synes jeg egentlig ser ok ud. Her og nu er vi selvfølgelig slået langt tilbage, men det kan vise sig at være meget sundt. Sidst tog det ca. 10 år at komme til den absolutte top, om det kan og skal ske igen ved jeg ikke, men Lyngby har senere vist, at det ikke er umuligt at gøre på en kortere årrække. Personligt har jeg et lille projekt kørende, som jeg selv tror på, omend det nok først blir aktuelt fra vinterpausen. Alt i alt ser det fint ud, men jeg havde selvfølgelig helst været foruden...

13 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 13 Frits Andersen: 1: Jeg vil følge holdet som tidligere. 2: Høre venner og bekendte om de ikke skal med til fodbold og evt sørge for lidt til halsen. 3: Det jeg har set af holdet giver mig store forhåbninger til en god sæsson og dermed chancer for oprykning. Peter Andersen: 1. Mit bud er og det er kun en fornemmelse at hjemmekampene godt vil kunne trække 500 tilskuere. Det forudsætter dog, at holdet kommer til at ligge i toppen af rækken. Udekampene er sværere at vurdere. 2. Fælles cykeltur til nogle af de nærmeste kampe er et bud det ville se flot ud med 100 Fremtrøjer på cykel gennem byen. 3. Har ingen anelse om, hvor stærkt det nuværende hold er ift. niveauet i Københavnsserien. Men målet må da være oprykning med det samme. Derfra vil det blive sværere, så kan 2. division nås inden for fem år, vil det være godkendt Marianne Rye Rasmussen: 1. FREM er ikke noget man følger, FREM er noget man er - men nogen skal nok falde fra men som minimum tror jeg på omkring 500 tilskuer på hjemmebane. 2. Til hjemmekampene har de fleste deres egne rutiner som de nok vil holde fast i, nogen mødes i klubhuset eller andre steder. Til udekampene vil en rejsebeskrivelse fremgå på vores hjemmeside, muligvis arrangere vi fælles gåtur, bustur, cykeltur eller lign. Til en kamp mod Skovshoved der ikke ligger midt i centrum der lave vi bustur hvis der er stemning for dette. Vi arbejder også på at undersøge hvordan man billigst kommer til Rønne samt overnatningsmuligheder for dem der vil have en weekend ud af det, disse links vil vi så dele på Foto: Preben Pathuel vores hjemmeside så dem der har lyst kan booke deres tur. Bustur til kortere afstande er heller ikke utænkelig hvis der er opbakning til det fra vores medlemmer evt. med et besøg på lang linje først til en isvaffel eller måske en bodega tour. Vi skal ud og gøre reklame for os selv og i det hele tage vise det lokale byliv og København at BK Frem support stadig støtter op omkring Boldklubben FREM og at de bør gøre det samme. 3. I skrivende stund har vi kun spillet en træningskamp men på papiret ser det fornuftigt ud og hvis de 1.holdsspillere som er her nu også er her når det for alvor går løs, ser den nærmeste fremtid meget lys ud og jeg vil helt sikkert have stærke forhåbninger til en oprykning til DS næste år. Det betyder selvfølgelig meget at vi kommer godt fra start samt at træningsniveauet ikke bliver for lavt hvilket hænger sammen med hvilken spillere der bliver samt kommer til udefra, spændende bliver det i hvert fald men ingen tvivl om at BK Frem support er dybt taknemlige og fuld af respekt for alle de spillere der trækker den røde/blå tværstribet over hovedet i Københavnerserien og vi vil gøre vores bedste for at støtte dem og vi vil selvfølgelig også være at finde på Bornholm i oktober... En fantastisk fodboldkultur Af Karsten Madsen (beundrer) For lidt mere end 30 år siden sad jeg som nyopstillet kandidat til Næstved Byråd til 1. maj møde med fællessang og hele pivetøjet. Det var før karrierevandens tid, så der var både øl og morgenbitter og rundstykker med tandsmør. Morgentaleren var Præstø-kredsens kandidat Jørgen Damgaard, hvis nu afdøde far, Knud, jeg kendt rigtigt godt, og som var kendt som en stor spasmager. Knud og jeg kom faktisk til gennem fire år at optræde sammen i Christiansborg.revyen. Men Jørgen holdt en rigtig tale til både hjerte og hjerne, som jeg den dag i dag kan huske. Siden er vores veje krydsedes gang på gang, men hvis nogen dengang for rigtig længe siden havde sagt, at jeg om føje år skulle med Jørgen Damgaard og 20 andre glade Frem-veteraner til Berlin ville jeg have grinet. Dels var Berlin, dengang hovedstad i DDR (det halve i hvert fald), dels havde jeg jo en fortid i en helt anden københavnsk klub, og dels havde jeg svært ved at se Jørgen Damgaard for mig som fodboldspiller. Det sidste gælder for så vidt stadig. Men nu udgør Jørgen og jeg samlet en 11. del af delegationen til den tyske storby, som jeg kender særdeles godt, fordi husets datter forlængst har anskaffet sig en lejlighed nær Ku`damm. Og jeg glæder mig. For jeg rejser med et stykke dansk fodboldkultur: Frems torsdagshold, der ikke alene fortæller noget om de involverede, der møder op og svinger aldrende ben og slås om hver en bold. Det er da fantastisk med en klub, hvor nogle spiller deres første kamp med klubbens blårøde striber som 6-årig og den sidste, når man er blevet 82. Når der går kludder i den overordnede økonomi, og klubbens bedste mandskab tvangsnedrykkes, så bliver jeg altid opmuntret af det brede klubliv, som ingen penge og aktiekøb kan erstatte. Og lidt stolt er jeg af, at de gamle drenge vil have mig med på sådan en Berlin-weekend. Det er den slags sociale tiltag (kulturelle er måske et stærkt ord), som skaber klubånd og klubliv - og som betyder at uanset hvilke ulykker, der rammer de tværstribede, så lever klubben videre - med traditioner og medlemmer i alle aldre.

14 14 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Succes En Fremmer med succes Tingene har sjældent været lige så bling-bling for Nicki Bille Nielsen, som det ser ud til. Sporten.dk forsøger at trænge under overfladen på en af Super-ligaens mest farverige facader. Nicki Bille Nielsen er Superligaens vel nok mest eftertragtede angriber. Dette er historien om, hvordan fodboldklubben Frem huggede ham til, inden han fløj til Italien. Samtidig er det et forsøg på at portrættere ham dybere end de tatoveringer, der pryder hans hud, og som i dag nærmest er blevet et varemærke. Personligt har Nicki Bille Nielsen aldrig sagt mig noget. Indtil nu. Men efter jeg begyndte arbejdet med denne artikel, har jeg ændret mening. Han rører noget i mig. Manden har ikke haft det nemmeste liv. Nicki Bille Nielsen er bestemt ikke, på trods af hans hang til gyldne smykker, født med en guldske i munden. Tværtimod. De kredser alle omkring det i denne artikel.»han har haft det svært, en hård baggrund«. Uden at trænge igennem cirklen og sætte ord på, hvordan tingene nøjagtigt var fat. Nicki Bille Nielsen har ikke selv haft lyst til fortælle om barndommen og dermed være med til at opklare, hvad»en hård baggrund«præcist dækker over. Så lad os blot nøjes med at konstatere, at han har haft det hårdt. Den fulde historie bestemmer han selv tid og sted for. Hvis den overhovedet skal fortælles. Alligevel er han altså havnet på toppen. Og det er beundringsværdigt, for Nicki Bille Nielsen kunne have taget mange afkørsler undervejs, før han blev en af dem, der ikke kan tage et skridt, uden det udløser koncentrerede skriblerier på notesblokkene hos europæiske fodboldkøbmænd. Foto: boesenfoto.dk»han havde en attitude, der sagde»her kommer jeg«. Der var en del konflikter mellem Nicki, mig og nogle af de mere etablerede spillere,«fortæller Anders Theil.»Han havde et næsten ufatteligt temperament. Det skete flere gange, at han forlod træningen i vrede.pludselig blev tingene for meget for ham, og han eksploderede. Det var flere gange tæt på håndgemæng,«husker træneren.»nogle gang blev det lige smart nok, hvis han jublede under træningen eller sådan noget. Så blev der gået til ham fra de etablerede spillere. Der var et par episoder, hvor man forsøgte at sætte ham på plads. Det var ikke så de sloges, men det var da tæt på,«husker Anders Theil. Theil arbejder i dag for FC Roskilde, og han fortæller, at han undervejs fik et super-forhold til den temperamentsfulde angriber. Tiden i Frem blev Nicki Bille Nielsens tid på stenhuggerværkstedet. Han var marmorblokken, og træner Anders Theil og flere andre spillere var stenhuggerne. Målet var at hamre den færdige spiller ud, der gemte sig inde i den rå sten. Bid for bid.»de andre spillere var konkurrenter, men de kunne også mærke, at den her knægt havde noget, og det havde de alle respekt for. De kunne godt se, at der var noget specielt ved ham,«fortæller træneren, der prøvede at tøjle det enorme temperament.»det var den samme kraft, der gjorde ham god. De skal have det der udefinerbare i sig. De skal lære at tøjle det, men man skal ikke fjerne det helt. Så fjerner man det, de har på banen.«den 34-årige Tim Ilsø, fætter til FC Midtjyllands Ken Ilsø, førte ofte hammer og mejsel i stenhugger-arbejdet. Semi-proffen er indbegrebet af Frem og har over 200 førsteholdskampe på logbogen.»da han kom, havde han krudt i røven. Han havde svært ved at tilpasse sig, opføre sig ordentligt. Han har haft en anderledes barndom, og det tror jeg, har givet ham hans heftige temperament.«som en af de førende stemmer i truppen blev det mureren Tim Ilsøs opgave at hugge hjørner af stenen.»jeg havde mine bataljer med knægten, men han nåede da at falde lidt til ro, inden han tog af sted.«anders Theil fortæller, at Nicki Bille Nielsen forlod stenhuggerværkstedet i Valby, før arbejdet var færdigt. Reggina i Italien havde hørt om det store danske talent og hentede ham til Sicilien. Det skulle have været et triumftog, men blev et mareridt af chikanerier og manglende løn. Det var hårdt, men bidrog ifølge Frem-folkene til stenhuggerarbejdet. Før det kom så vidt, dukkede han op på radaren hos Anders Theil, træner for 1. divisionsholdet Frem. Han var en ung lømmel med alt for store armbevægelser til et hold af hårdttacklende murersvende og semi-proffer.»han er sgu ikke kommet let til noget. Hverken det ene eller det andet. Til træningen gik han altid forrest og arbejdede hårdt. Jeg har aldrig hørt ham beklage sig eller set ham tage en slapper til træning.jeg tror, udlandet var godt for ham, selv om det var en hård tur. Han er blevet meget mere moden,«siger Theil, mens Tim Ilsø supplerer.»det var ikke altid sjovt for ham dernede.

15 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 15 Succes Det har sat et vist præg på ham.«da Nicki Bille Nielsen rejste hjem til FC Nordsjælland, var der kun efterslibningen tilbage. Og hvis der er noget, de kan i FC Nordsjælland, så er det at slibe og polere et talent klar til videresalg.»de har gjort et fantastisk stykke arbejde i FCN. Vi begyndte jo med at lære ham, hvordan man gebærder sig i dagens Danmark, men de gjorde det færdigt.som ung tror man, det handler om at vise sig og være en fandens karl. Som ældre lærer man, at det ikke er tilfældet. Dem, der aldrig lærer det er måske dem, der står og hænger nede på hjørnet. Meget tyder på, han er blevet klogere,«kommer det fra Tim Ilsø. I dag tackler de stadig Nicki Bille Nielsen. Hårdt. Tilskuerne råber, og han får røde og gule kort. Seneste nyt fra bestyrelsen Alligevel udstråler han rå glæde, humør og ubekymret leg med bolden. Og det er derfor, han rører mig. Han har det drengede smil, som fortæller, at lige netop i det sekund er han der, hvor han allerhelst vil være. Og hvem ved. Måske kender Nicki Bille Nielsen alternativet. Måske ved han, hvor han ville være, hvis det ikke var for fodbolden. Og det er måske ikke et spor sjovt sted. Men det er som sagt hans egen historie. Vi har fået tilladelse til at bringe Mads Korsager Nielsens ovenstående fremragende portræt af Nicki Bille fra Berlingske Tidende. Sportslig status Det sportslige er nu faldet på plads. Foreløbig har 5 spillere fra sidste års 1. divisionstrup givet håndslag på, at de vil blive i FREM og hjælpe klubben i Københavnerserien. For at sikre de bedst mulige forhold for vores 1. senior har flere sponsorer velvilligt bakket op omkring holdet. I skrivende stund, har trænerteamet fundet frem til en rigtig god kombination af unge spillere fra klubbens talenthold, samt nyankomne og rutinerede spillere fra egne rækker. Holdet omkring den nye træner John Tune er også faldet på plads, Rene Heitman, fortsætter som målmandstræner, og de to gamle kæmper, Tim Ilsø og Martin Jeppesen, tager en sæson som spillende hjælpetrænere. Flemming ØB er efter mange år omkring holdet som tøjmand, blevet holdleder for 1. holdet. Det er gået rigtig godt i de seneste træningskampe. Alle mod hold der spiller flere rækker over os, så hvis vi ellers kan holde på spillerne, er der håb om en hurtig oprykning til Danmarksserien. Desværre er det ikke muligt at binde spillerne til klubben, hvilket målmand Lasse Sørensen er et godt eksempel på.trods tilsagn om at spille i efteråret, brugte han den klausul han havde i sin aftale, om at kunne skifte omgående, hvis der kom et tilbud fra en divisionsklub. Det gjorde der så fra hans gamle klub Roskilde. Det er desværre den slags vi må leve med de næste mange år. Valby Idrætspark Bestyrelsen har som skrevet før valgt at lægge alle 1. holdets hjemmekampe i Valby idrætspark. Desuden har man indgået en fornuftig aftale omkring leje af vip-rummet sammesteds. På den måde kan vi forhåbentlig bevare de fleste af vores trofaste sponsorer, og give dem og spillerne en god oplevelse, selv om klubberne hedder noget andet, og niveauet er lidt anderledes. Tøjsponsor Efter foreningen har overtaget alt omkring 1. holdet, påhviler det også bestyrelsen at få tingene på plads omkring tøj til holdet. Da der i øjeblikket arbejdes intenst på at skaffe en hovedsponsor, skal der under alle omstændigheder laves en ny spilledragt til klubbens bedste hold. Der er taget kontakt til vores mangeårige tøjsponsor Hummel, som har reduceret beløbet væsentligt, efter nedturen fra 1. division til Københavnsserien. Så bestyrelsen vil på et møde med Hummel, se at få det bedst mulige ud af den nye situation. Generalforsamling På klubbens årlige generalforsamling den tirsdag den 28. september, vil bestyrelsen stille med en del ændringsforslag. Disse kan læses på indkaldelsen/hjemmesiden, eller i medlemsbladet, som er lige på trapperne. Et af forslagene går ud på at udvide den nuværende bestyrelse med mindst to personer. Dette skyldes primært det ekstra arbejde der ligger i håndteringen af vort 1. hold. Bestyrelsen er allerede gået i gang med at nedsætte en del udvalg til at varetage disse opgaver. Nedsættelse af diverse udvalg Bestyrelsen har nedsat følgende udvalg, som hver refererer direkte til en person i bestyrelsen: Stadionudvalg/Hjemmebaneudvalg Sponsorudvalg Sport/Eliteudvalg Økonomiudvalg (pulje- og fondssøgning). Cafe Frem Som de fleste er bekendt med, stopper Berit Hofgart som forpagter i Boldklubben Frem. Berit har dog lovet at tage august måned med. Bestyrelsen er i gang med at undersøge visse muligheder, men vi vil gerne takke Berit for det store arbejde, som det er at prøve at tilfredsstille alle de markante personligheder, som har deres daglige gang i klubben. Sponsorat Efter vores ufrivillige degradering til Københavnsserien, siger det sig selv at bestyrelsen måtte komme med et nyt udspil til vores mange sponsorer. Carsten Jallov og Niels Buch fra sponsorudvalget har udarbejdet et nyt sponsorkoncept, som kommer på hjemmesiden om få dage. Konceptet er så let og overskueligt, og mulighederne er så mange at alle kan deltage. Men skulle du alligevel være i tvivl, kan du kontakte en af de to herrer, eller en anden fra bestyrelsen, så vil vi finde en model der lige passer dig. Vi håber i bestyrelsen, at alle de der gennem mange år har bakket op om Frem, fortsat vil være med. Selvom niveauet er anderledes, vil vi slås for at komme hurtigt tilbage, og det kan vi ikke gøre uden din hjælp. Skulle du af uransalige årsager ikke have lyst mere, eller bare gerne vil holde en pause, har vi fuld forståelse for det. I så fald vil vi gerne takke dig for dit bidrag gennem årene, og ønske dig velkommen tilbage i Boldklubben Frem, når tiden er til det. SBH 9/8 2010

16 16 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Generalforsamling INDKALDELSE TIL GENERALFO I boldklubben Frem, tirsdag d. 28. sept. k I klubhuset, Julius Andersens Vej 7, 2450 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Orientering om Boldklubben Frem A/S 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 5. Godkendelse af regnskab for Boldklubben Frem s Hjælpefond 6. Fastsættelse af kontingent 7. Godkendelse af budget 8. Eventuelle forslag. Se skemaet forneden. 9. Valg af bestyrelse i henhold til 8. Der skal vælges 2 ekstra medlemmer udover dem, der er på valg. 10. Valg af suppleanter i henhold til Valg af revisorer i henhold til Eventuelt Vi g ikke Dok ved Ste pas Eventuelle forslag: Nuværende : A: 10 Klubbens 1. senior drives og administreres af BK FREM A/S. Ændres til : Udgår. Efterfølgende B: 8 Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer. Der vælges således: 8 Klubbens bestyrelse I ulige år vælges: a. Klubbens formand b. Sportslig koordinator c. Informationskoordinator I lige år vælges: a. Næstformand b. Kasserer c. Menigt medlem ulige år vælges: a. Klubbens formand b. 3 menige medlemm Bestyrelsen konstituere C: 13 Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: Punkt 3, Orientering om Boldklubben FREM A/S Udgår. Efterfølgende p

17 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 17 RSAMLING l Kbh SV Bliv træner eller leder i FREM ør opmærksom på, at medlemmer i restance har adgang til generalforsamlingen. umentation for betalt kontingent skal forevises indgangen. Derfor kom venligst i god tid. meret i klubbens anliggende har kun aktive og ive medlemmer, der er lige med i kontingent. rykkes frem i vedtægterne. P. b. v. Steen Ryborg, Formand består af 8 medlemmer. Der vælges således: lige år vælges: a. Kasserer er b. 3 menige medlemmer r sig efterfølgende. unkter rykkes frem I Boldklubben Frem har vi altid brug for en hjælpende hånd med vores mange ungdomshold. Vi har både bredde og elitehold i alle rækker, så om du er øvet eller uøvet, så er der et hold til dig. Har Du lyst til at blive en del af et spændende og udfordrende miljø omkring et af vores hold kan du kontakte: Sportslig koordinator Moni Heinze Tlf mail: eller Johnny Hansen, Frems kontor Tlf mail: Kontoret

18 18 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Flystyrt 50 år efter tragedien i Kastrup Ofrene - ikke mindst de to fremmere, Søren Andersen og Ib Eskildsen - for dansk fodbolds største tragedie, blev behørigt mindet Vi er mange, der er vokset op med tragedien fra Kastrup. Min far blev aldrig færdig med at fortælle om den chokoplevelse hele Danmark og ikke mindst fodbold-danmark blev ramt af, da nyheden kom. Vi boede i Valby dengang, men af trafiksikkerhedsmæssige grunde blev K.B. vores barndomsklub, selv om min far havde frekventeret Fremad Valby som 1. holdsspiller sidst i 30`erme. Men min storebror, der var næsten jævnaldrende med ofrene, kendte jo KB`erne Kramer og Funch Jensen udmærket, og når søndagsturen gik til Valbyparken med bold og madkurv fik jeg historien igen og igen. Det var hele den danske fodboldfamilie, der havde lidt tab - som aldrig vil gå i glemmebogen. Flyulykken i 1960 (16/7) kostede i alt otte danske landsholdsspillere livet - og blandt de omkomne var to fremmere, Søren Andersen og Ib Eskildsen, som klubbens formand Steen Ryborg holdt en kort og smuk mindetale for - efterfulgt af 1 minuts stilhed... Ib Eskildsens familie lagde blomster under mindetavlen for de omkomne fremmere. Mange tidligere holdkammerater (og nogle kampmodstandere) kneb en tåre under højtideligheden. Søren Andersen døde i 1960 på sin fødselsdag - og Henning "Holeby", der også fylder år på denne dag, kunne berette, at Søren og han arbejdede sammen på et lager på Amager, og at Søren fik ham til Frem. Tage Jacobsen gik i klasse med Søren Andersen de syv første skoleår i Valby. På 50-årsdagen efter ulykken havde DBU inviteret de spillere, der ikke kom med flyet20 til spisning - og det var bl.a. B93-målmanden Bent Jørgensen, Hans Andersen fra Køge og Erik "Manne" Dyreborg Poulsen fra Frem. Foto: Preben Pathuel

19 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD 19

20 20 BOLDKLUBBEN FREM 2010 KLUBBLAD Dødsfald Steen Andersen En ildsjæl er gået bort Efter kort tids sygdom måtte Steen Andersen opgive den ulige kamp mod kræften og sov ind tirsdag den 27. juli 2010 kl Foto: Preben Pathuel Tekst: Niels Buch Steen slog sine folder på Amager, indtil han som omkring 35 årig dukkede op i Boldklubben Frem, da han via en ven i en haveforening blev spurgt, om han ville hjælpe Frem med deres medlemsblad - og Steen var typen, der ikke kunne sige nej. Det blev til 25 år som redaktør af medlemsbladet, inden han i 2006 rundede af. Han blev medlem af Boldklubben Frem den 1. februar 1982 og fik således Boldklubben Frems 25 års nål i I tiden på Amager spillede Steen fodbold, bordtennis og håndbold for senere at blive håndboldtræner igennem mange år for mange forskellige hold. Jeg har selv været så heldig at spille sammen med Steen i håndbold og haft ham som træner. I fodbold havde jeg hans far Ejner, som træner i Boldklubben Standard Kammeraterne, hvor Steen også spillede. Jeg føler derfor, at jeg har kendt Steen på den ene eller anden måde igennem et helt liv, da jeg igen traf ham, da jeg fik min gang i Boldklubben Frem i Steen Andersen var født den 10. oktober 1947 og blev således 62 år gammel. En ting er at blive redaktør af medlemsbladet, men sådan noget fører mange ting med sig. Derfor sad Steen i en periode i bestyrelsen og var holdleder for Danmarksserieholdet, der vandt DM med en finalesejr over AaB med hele 8 1. Han nåede også i 1998 at være administrationschef i A/S, og i 1982 var han puslingeleder - og ind imellem alt det, var han også stadion speaker. Ja, Steen var meget favnende og alsidig og sagde aldrig nej til en opgave. I 1999 fik Steen Svend Petersen ærespokal som tak for alt det arbejde, han havde lagt i klubben. Den sidste opgave, Steen havde, var deltagelse i det udvalg, der arrangerede dette års sommerfest, og han skulle også have været med til at arrangere næste års 125 års jubilæum. Når Steen og Helle rigtig skulle slappe af, tog de til deres ferielejlighed i Gudhjem på Bornholm. En ferielejlighed, som mange Fremmere har nydt godt af at låne. I denne svære stund går vores tanker til Helle og Mikkel, samt Steens børn Steven og Michelle. Vi er mange, der vil huske Steen som en meget hjælpsom, aktiv og kreativ person og ikke mindst en ildsjæl, der altid var til stede. Æret være Steen Andersens minde.

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om

FREM 2011BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om Frembladet FREM 2011BOLDKLUBBEN Læs bl.a. om Jubilæumsdage Den kommende DS-sæson Formanden går Nye mål for ungdommen Bestyrelsens visioner Leder: Forfra Sekunda-hold NR. 2-2011 ÅRGANG - NR. 66 2 BOLDKLUBBEN

Læs mere

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold december august 2007 3. 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk NØRREBRO NØRREBRO BYDELEN UDEN BANER FÆLLEDKLUBHUS FÆLLEDKLUBHUS SMAL LØSNING TIL 32 MILLIONER OFFERVILJE

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 07/04/06 12:55 Side 1 københavnsk fodbold april 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FREM - MED RØVERHISTORIERNE FORMANDSSKIFTE - RAVNILD AFLØSTE MOGENSEN FA 2000 - DEN BLÅ

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk fodbold oktober 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk BØRNEFODBOLD - KURSEN ER SAT TILSKUEROPTØJER - HVEM SKAL NU BETALE! SKOVSHOVED - MOD ALLE ODDS SKJOLD - B93 - FODBOLD

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE ÅRSRAPPORT SAMT INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015, TORSDAG D. 19. MARTS KL. 18.30 I FA 2000 S KLUBLOKALE OG MØDELOKALE 4 I FREDERIKSBERGHALLERNE Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens

Læs mere

Vi skal op igen INDHOLD

Vi skal op igen INDHOLD Vi skal op igen Det er det enkle og klare budskab, som skal lyde fra min side. Det er lykkedes os gennem de sidste tre til fire år at få opbygget alt det, der skal til for at spille som minimum i Betsafe

Læs mere

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang

fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang københavnsk fodboljuni 2009 juni 2009 5. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk SKOVSHOVED - MÅLVOGTER PÅ 89 ÅR FC AMAGER - KOSTBARE KONKURS KONSEKVENSER COERVER COACHING - KBU-TRÆNER-SEMINAR

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD

UDDANNELSER Københavnsk. Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD UDDANNELSER Københavnsk Nr. 3 Juni 2005 1 Årgang FODBOLD Kresten Kresten Bjerre Bjerre Generalen Generalen Hvidovre Hvidovre vil vil leve leve af af den den gode gode mad mad Vestia Vestia liv liv ii den

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen

Fodbold. Københavnsk. TEMA: Klub-liv. Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen. Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Københavnsk MAJ 2013 NR. 2 Fodbold TEMA: Klub-liv Valby Boldklub: - Første kvinde i bestyrelsen Fodboldens personlige sponsor: - Allan Mylius Thomsen Amager Fodbold Akadami: - AB Tårnbys talentsatsning

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2007 4. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk FEMININ POWER - I HEIMDAL STYRER KVINDERNE! FRAFALD - STOR KBU UNDERSØGELSE JURISTER PÅ BANEN - CULPA HAR DERES EGNE "REGLER"

Læs mere

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD OKTOBER 2008 Ry fik forældrene ud af busken Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Et studie i Fair Play og det modsatte! Gennem flere år har DBU sat fokus

Læs mere

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3

Ledelsen i B.1901 INDHOLD. Leder 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2007 3 INDHOLD Leder..........................3 U-12, Hold 1: Flot punktum.......4 Herre Senior - LFS + S1..........6 Interview med Anders Due......10

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk juni 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk KNÆGTE FINDER BOLD - BØRNENE RYKKER IND HOS KFB BISPEBJERG - SENDT TIL TÆLLING CIK - MULTIKLUBBEN PÅ CHRISTIANSHAVN NEXØ

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere