INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE LEDELSESBERETNING FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING"

Transkript

1 2010 ÅRSRAPPORT

2

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING REGNSKABSBERETNING PANDORAS FORRETNINGSMODEL VIDENSRESSOURCER SAMFUNDSANSVAR GOD SELSKABSLEDELSE OG RISIKOSTYRING AKTIONÆRINFORMATION BESTYRELSE LEDELSE ÅRSREGNSKAB LEDELSESPÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PANDORA KONCERNEN MODERSELSKABET PANDORA ÅRSRAPPORT

5 4 PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

6 EN HISTORIE DER ER VÆRD AT DELE Fortællingen om PANDORA er overstrøet med uforglemmelige øjeblikke. I 2010 tilføjede vi nogle flere til virksomhedens i forvejen bemærkelsesværdige historie, som hver for sig vil være med til at sikre os et godt udgangspunkt for den næste vækstfase med de muligheder og ressourcer, der er væsentlige for vores fortsatte succes. Med udvidelsen af bestyrelsen har PANDORA sat et hold, der gensidigt supplerer hinanden med kompetencer, ekspertise og global erhvervserfaring. Den daglige ledelse blev tilsvarende styrket i såvel PANDORAs nye hovedkontor som i vores forretningsenheder verden over, hvor vi hele tiden tilstræber at sikre den helt rigtige blanding af kontinuitet og yderligere kompetencer, der vil føre PANDORA videre frem. Sidste år tog vi yderligere et skridt i retning af at virkeliggøre vores vision om at blive verdens mest anerkendte smykkebrand. Vi opnåede således fuldt ejerskab af vores to væsentligste tidligere distributører, i Vest- og Centraleuropa samt i Australien, og etablerede os på nye markeder efter en skræddersyet tilgang alene eller i tæt samarbejde med partnere, hvor dette er hensigtsmæssigt. Derved har vi været i stand til yderligere at samle ejerskabet til PANDORA-brandet og sikre, at vi leverer en ensartet oplevelse af brandet på tværs af vores mere end forhandlere. Investeringen i to nye fabrikker i Thailand, hvormed vi kom op på fire i alt, er et klart udtryk for PANDORAs ambitiøse tro på det fremtidige salg, og samtidig gav det os mulighed for at byde mere end nye og fagligt meget dygtige thailandske medarbejdere velkommen i PANDORA familien suppleret af et tilsvarende antal nye kolleger andre steder i verden. Mens vi skabte vækst på baggrund af vores nuværende produkter og markeder, har vi aktivt foretaget en udvidelse af begge disse vækstområder ved at gå ind på nye markeder som Italien, Rusland og Kina, samt ved at lancere vores første kollektion af PANDORA-ure. Ligeledes i 2010 blev PANDORA noteret på NASDAQ OMX Copenhagen efter en vellykket børsintroduktion. En nøglebegivenhed i virksomhedens historie, men samtidig også indledningen på et nyt kapitel for PANDORA. Vi er stolte af disse resultater, som er skabt af PANDORAs organisation og vores samarbejdspartnere. Ikke mindst set i lyset af den globale økonomiske afmatning og de finansielle udfordringer, der præger mange af de markeder, vi opererer på. En ting er sikkert. Vores måde at tænke på er uændret. Vi mener fortsat, at vi bedst sikrer vores kunder loyalitet gennem at tilbyde dem håndforarbejdede og moderne smykker i en høj kvalitet, fremstillet af ædle materialer og til tilgængelige priser. Vi mener også, at der er noget helt særligt ved PANDORA og konceptet bag vores produkter. Læs blot nogle af de kommentarer, der hver eneste dag finder vej til vores Facebook-side. PANDORA repræsenterer et enestående match mellem en organisation, som forstår sine kunder og ved, hvad de forventer af os, og et væld af produkter, som medvirker til at skabe fortrolighed og en nærhed til vores kunder. I hjertet af alt dette er vores brand et brand, som samler sig om de uforglemmelige øjeblikke. Vi oplever dem alle sammen. For hver af os er de ganske særlige og unikke. Men samtidig rummer de historier, som er værd at dele. Og det er netop det, PANDORA giver sine kunder mulighed for. Det er grundlæggende sådan vi tænker, når vi planlægger det næste kapitel i PANDORAs historie. Selv om virksomheden fortsætter sin udvikling, vil den forblive tro mod sit enkle udgangspunkt iværksætter, dog professionel; kreativ og global hvor vi med vores indgående kendskab til vores kunders ønsker og behov vil skabe nye produkter, der appellerer til en hel verden. Vores kunders historier, PANDORAs hidtidige succes, vores planer for fremtiden alt dette har en ting til fælles. Det handler om mennesker, og det kommer vi aldrig til at glemme. På samme måde som vi aldrig vil glemme, hvor vi kommer fra. Den enestående drivkraft, som PANDORAs grundlæggere står for med Per Enevoldsen som et eksempel til efterfølgelse for os alle. Selv om Per som led i en planlagt tilbagetrækning nu har overdraget det daglige ansvar til en ny generation, er vi så heldige, at han stadig vil deltage aktivt på bestyrelsesniveau i PANDORA Thailand. Allan Leighton Mikkel Vendelin Olesen Bestyrelsesformand Koncernchef PANDORA ÅRSRAPPORT

7 FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL måneder DKK mio justeret* 2008 Resultatopgørelse for Koncernen Omsætning EBITDA Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat Balance for Koncernen Aktiver i alt Investeret kapital Arbejdskapital (netto) Egenkapital Rentebærende gæld (netto) Rentebærende gæld (netto), ekskl. ansvarligt lån fra moderselskab Pengestrømsopgørelse for Koncernen Pengestrømme fra driftsaktivitet, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet, netto Frit cash flow Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets ændring i likvider, netto Nøgletal Omsætningsvækst i % 92,6% 81,8% Vækst i EBITDA i % 70,7% 102,1% Vækst i EBIT i % 69,7% 93,0% Vækst i årets resultat i % 86,2% 182,3% EBITDA-margin i % 40,3% 45,4% 40,9% 40,2% EBIT-margin i % 36,2% 41,1% 38,8% 38,2% Konvertering af likvide beholdninger i % 74,2% 113,8% 160,6% Nettogæld/EBITDA 0,4 1,4 4,0 Egenkapitalandel i % 48,2% 28,4% 10,0% ROIC i % 42,7% 37,2% 20,3% Andre nøgletal Gennemsnitligt antal medarbejdere Foreslået udbytte pr. aktie (DKK) Resultat pr. aktie, ikke udvandet Aktiekurs ultimo De finansielle hoved- og nøgletal defineres og beregnes i henhold til Finansanalytikerforeningens vejledning om beregning af finansielle hoved- og nøgletal, Anbefalinger & Nøgletal Der henvises til note 27. * Koncernstrukturen under PANDORA A/S er fastlagt ved de transaktioner, der fandt sted den 7. marts 2008, da PANDORA A/S erhvervede PANDORAs aktiviteter i Danmark, Thailand, USA og Canada fra disse enheders tidligere aktionærer. Forud for denne dato var PANDORA A/S et hvilende selskab. Driftsaktiviteterne i de erhvervede enheder er nu blevet konsolideret i PANDORA A/S s årsregnskab, men kun fra 7. marts Som følge heraf afspejler det reviderede årsregnskab for 2008 resultatet af en driftsperiode på kun ca. 10 måneder fra den 7. marts 2008 til den 31. december Tallene for 2008 (12 måneder justeret) afspejler visse hypotetiske finansielle hoved- og nøgletal, som om erhvervelsen havde fundet sted den 1. januar 2008, dvs. gældende for 12 måneder. 6 PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

8 LEDELSESBERETNING HOVEDTAL 2010 I 2010 oplevede PANDORA en stærk vækst i både omsætning og EBITDA. Væksten var et resultat af en øget efterspørgsel efter PANDORAs produkter på etablerede markeder, ekspansion på nye markeder og strukturelle ændringer som beskrevet i afsnittet om væsentlige begivenheder i På grund af de strukturelle ændringer, der fandt sted i 2009 og 2010, er en sammenligning mellem de to perioder ikke nødvendigvis meningsfuld eller retningsgivende for den fremtidige vækst. Der henvises til regnskabsberetningen for en nærmere gennemgang af drivkræfterne bag udviklingen i tal. OMSÆTNING FORDELT GEOGRAFISK Nord- og Sydamerika...43,7% Europa...42,9% Asien og Stillehavsområdet...13,4% Omsætningen udgjorde DKK mio. i 2010 mod DKK mio. i 2009, en vækst på 92,6%. Omsætningsfordelingen på geografiske områder i 2010 var Nord- og Sydamerika 43,7%, Europa 42,9% og Asien og Stillehavsområdet 13,4%. 42,9% 43,7% Bruttomarginen blev på 70,9% i 2010, en anelse under bruttomarginen for 2009 på 71,4%. EBITDA udgjorde DKK mio. i 2010 mod DKK i 2009, hvilket medførte en EBITDA-margin på 40,3% i 2010 og en stigning i EBITDA på 70,7%. EBIT udgjorde DKK mio. i 2010 mod DKK mio. i 2009, hvilket medførte en EBIT-margin på 36,2% i 2010 og en stigning i EBIT på 69,7%. Resultat før skat udgjorde DKK mio. i 2010 svarende til en stigning på 89,4% i forhold til DKK mio. i Årets resultat steg med 86,2% til DKK mio. i 2010 i forhold til DKK mio. i ,4% I 2010 investerede PANDORA DKK 210 mio. i forretningen (ekskl. erhvervelse af minoritetsinteresser i distributionsselskaber) svarende til 3,2% af omsætningen. Desuden blev der foretaget investeringer på DKK 593 mio. i forbindelse med erhvervelse af minoritetsinteresser i distributionsselskaber. I 2010 udgjorde det frie cash flow DKK mio. mod DKK mio. i Konvertering af likvide beholdninger udgjorde således 74,2% i 2010 mod 113,8% i PANDORA ÅRSRAPPORT

9 RESULTATFORVENTNINGER TIL 2011 PANDORA forventer en omsætningsvækst på ikke mindre end 25% og en EBITDA-margin på minimum 40% for PANDORA forventer, at anlægsinvesteringerne vil udgøre ca. 3% af Koncernens samlede omsætning og at den effektive skatteprocent vil være ca. 18%. VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2010 Børsintroduktion Den 5. oktober offentliggjorde PANDORA en udbudskurs på DKK 210 pr. aktie ved børsintroduktionen af nye og eksisterende aktier svarende til en børsværdi på DKK 27 mia. Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen fandt også sted den 5. oktober under symbolet PNDORA. PANDORA udstedte nye aktier og rejste derved et bruttoprovenu på ca. DKK 600 mio., Prometheus Invest ApS solgte eksisterende aktier, og en overallokeringsret på yderligere eksisterende aktier til udbudskursen, som var tildelt af den sælgende aktionær, blev udnyttet fuldt ud. Efter udnyttelsen af overallokeringsretten den 8. oktober udgjorde det samlede udbud DKK mio. De frit omsættelige aktier, som repræsenterer den andel af aktiekapitalen, der indehaves af nye investorer, udgjorde 42,6% efter udnyttelsen af overallokeringsretten og udnyttelsen af warrants, og antallet af aktier var Herudover erhvervede PANDORA egne aktier for DKK 40 mio. med henblik på PANDORAs langsigtede incitamentsprogram. Større strukturelle ændringer Etablering af PANDORA Jewelry Central Western Europe PANDORA Jewelry Central Western Europe A/S ( PANDORA CWE ) blev etableret i januar 2010 sammen med den tidligere uafhængige tyske distributør. Koncernens tidligere tyske distributør overdrog sine eksklusive distributionsrettigheder til PANDORA-produkter i Tyskland, Østrig og Schweiz, og PANDORA overdrog sine eksklusive distributionsrettigheder i Holland og Italien, hvor sidstnævnte er et nyt marked, og bevilgede en forlængelse af rettighederne til de tyske, østrigske og schweiziske markeder til PANDORA CWE. På tidspunktet for etableringen af denne nye enhed ejede PANDORA 51% af PANDORA CWE. I forbindelse med børsintroduktionen udnyttede PANDORA en call-option til at købe minoritetsinteresserne i PANDORA CWE ud. Købsprisen er baseret på en earnout-model, som p.t. vurderes at have en samlet nettonutidsværdi på DKK 883 mio., hvoraf DKK 385 mio. blev betalt i forbindelse med børsintroduktionen. Den resterende del af earn-out-betalingen skal betales i Ad Astra Holding (PANDORA Australien) I forbindelse med børsintroduktionen udnyttede PANDORA call-optionen til at købe minoritetsinteresserne i Ad Astra Holdings Pty Ltd (PANDORA Australien) ud og erhvervede de resterende 40% af aktierne til AUD 40 mio. (DKK 200 mio.). Etablering af direkte distribution i Frankrig fra anden halvdel af 2011 Den 22. december 2010 opsagde PANDORA distributionsaftalen med den eksisterende distributør i Frankrig med seks måneders varsel, hvorved aftalen ophører den 30. juni PANDORA vil påbegynde direkte distribution i Frankrig fra anden halvdel af 2011 gennem et 100% ejet fransk datterselskab. PANDORA vil fortsætte med at markedsføre sine smykker på det franske marked gennem den eksisterende distributør frem til slutningen af juni PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

10 Udvidelse af produktionskapaciteten PANDORA producerer i øjeblikket næsten alle sine smykker internt. Ved udgangen af 2009 drev PANDORA to interne produktionsanlæg i Gemopolis, som er et industrikvarter for smykkeproduktion, der ligger i udkanten af Bangkok i Thailand. I første kvartal af 2010 åbnede PANDORA et tredje produktionsanlæg i Gemopolis, og et fjerde anlæg i Gemopolis blev taget i brug i november PANDORA påbegyndte i juni 2010 opførelsen af sit femte produktionsanlæg, som forventes at blive taget i brug sidst i 4. kvartal Nye produkter I oktober 2010 lancerede PANDORA ure i udvalgte PANDORA-brandede salgskanaler på de fleste markeder. Urene fremstilles i en kvalitet, som giver ret til betegnelsen Swiss Made. Alle ure er forsynet med safirglas og en sort diamant. Selskabets Create and Combine -koncepter opretholdes gennem udskiftelige kranse og remme på visse modeller. Kollektionen omfatter en række forskellige modeller, hvoraf tre vil have forskellige kombinationsmuligheder. Priserne vil gøre urene tilgængelige for et bredt udsnit af kunder, samtidig med at de afspejler et kvalitetsprodukt. Målgruppen er eksisterende PANDORA-kunder. Ekspansion på nye geografiske markeder PANDORA etablerede sig på nye markeder i 2010, hvoraf nogle har et væsentligt markedspotentiale, især Italien, Kina, Rusland og Japan. Der henvises til Skræddersy tilgangen til nye geografiske markeder i afsnittet om udvikling af væsentlige strategiske målsætninger. PANDORA drager fordel af visse skattemæssige incitamenter samt skatte- og afgiftsfritagelser, som det thailandske Board of Investment har bevilget på visse betingelser i medfør af den thailandske lov om investeringsfremme B.E til PANDORAs thailandske produktionsselskab, PANDORA Production Co., Ltd. Disse indrømmelser omfatter fritagelser fra thailandsk selskabsskat for PANDORA Production Co., Ltd. og for udbytte betalt af PANDORA Production Co., Ltd. til sine aktionærer frem til august 2012, samt fritagelse for importafgifter på visse maskiner og råvarer, der indføres i Thailand. Som følge af det thailandske Board of Investments nye beslutning forventer PANDORA, at den forlængede periode med skattefritagelser vil løbe ind i fjerde kvartal Refinansiering PANDORA gennemførte i februar 2010 en refinansiering ved optagelse af et lån på DKK mio. gennem en ny senior facility-aftale. Provenuet blev anvendt til tilbagebetaling af eksisterende kreditter, tilbagebetaling af ansvarlig lånekapital stillet til rådighed af moderselskabet, Prometheus Invest ApS, betaling af tilhørende honorarer og omkostninger samt betaling af udbytte på DKK 200 mio. til Prometheus Invest ApS. Det samlede udbytte var på DKK mio., og i juni 2010 blev DKK 800 mio. af det resterende ikke-udbetalte udbytte til Prometheus Invest ApS konverteret til egenkapital. Skattefritagelse i Thailand Som en anerkendelse af PANDORAs høje investeringsniveau i Thailand har det thailandske Board of Investment bevilget PANDORA en forlængelse på otte år af PANDORAs nuværende skattefritagelse i Thailand. PANDORA ÅRSRAPPORT

11 UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER PANDORAs langsigtede vision er at blive verdens mest anerkendte smykkebrand. For at realisere denne vision har PANDORA defineret fire strategiske målsætninger: Fokus på PANDORA-brandede salgskanaler Udnytte PANDORAs sortiment Skræddersy tilgangen til nye geografiske markeder Videreudvikle selskabets globale brand Fokus på PANDORA-brandede salgskanaler PANDORAs strategiske fokus er at øge antallet af PANDO- RA-brandede forhandlere i takt med, at salget af brandede produkter styrker opfattelsen af brandet i detailleddet og gør det muligt for PANDORA at udvide produktsortimentet yderligere end gennem ikke-brandede forhandlere. I 2010 fortsatte PANDORA med at opgradere den eksisterende kundebase samt åbne nye butikker. Dette øgede i væsentligt omfang antallet af brandede forhandlere i 2010 i forhold til Brandede forhandlere omfatter konceptbutikker, Shop-in-Shops og Guld-forhandlere. PANDORAS SALGS- OG DISTRIBUTIONSMODEL Omsætningssplit på salgskanaler baseret på direkte distributionsmarkeder Koncept-butikker 2 Shop-in-Shop 2 Konceptbutikker 29,6% Hvid 11,6% Sølv 15,7% Guld-forhandlere 2 SIS 20,9% Guld 22,3% Sølv-forhandlere 2 Omsætning pr. salgskanal i 2010 baseret på direkte distributionsmarkeder (DKK 1.000) Hvid-forhandlere Hvid Sølv Guld SIS Konceptbutikker PANDORAs distributionskanaler er rangordnet på baggrund af omfanget af den støtte, der gives, og de krav, der stilles af selskabet. PANDORAbrandede konceptbutikker og Shop-in-Shops kendetegnes ved, at de har en bedre forretningsmæssig beliggenhed, har flere kvadratmeter, en stærkere visuel branding og et bredere sortiment. 10 PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

12 Antallet af forhandlere blev netto forøget med 792 fra 2009 til Denne nettostigning omfattede 849 PANDORAbrandede forhandlere, hvoraf konceptbutikker udgjorde 225, Shop-in-Shops 446 og Guld-forhandlere 178. Af de nye brandede forhandlere blev 39,8% etableret ved at opgradere eksisterende ikke-brandede forhandlere. Opgraderingen af butikkerne fandt hovedsagelig sted på etablerede markeder. Ikke-brandede forhandlere omfatter Sølv-, Hvid- og travel retail-kunder. Antallet af ikke-brandede forhandlere faldt Åbning Antal Opgrade- af nye Antal forhandlere ringer butikker forhandlere Antal forhandlere 31/ (netto) (netto) 31/ Ændring Konceptbutikker SiS Guld Brandede i alt Brandede i alt i % af det samlede antal 20,9% 27,3% Sølv , Hvid og travel retail I alt Omfatter 57 og 43 PANDORA-ejede konceptbutikker henholdsvis pr. 31. december 2010 og 31. december Omfatter henholdsvis 35 og 20 PANDORA-ejede Shop-in-Shops henholdsvis pr. 31. december 2010 og 31. december Travel retail omfatter distribution gennem in-flight magasiner, krydstogtsskibe etc. Antal forhandlere Nord- og Sydamerika Europa Asien og Stillehavsområdet I alt ved årets udgang Konceptbutikker SiS Guld Brandede i alt Sølv Hvid og travel retail I alt PANDORA ÅRSRAPPORT

13 med 57 i 2010 der blev etableret 397 Sølv-forhandlere, mens antallet af Hvid-forhandlere og travel retail blev reduceret med 454 forhandlere. Andelen af brandede forhandlere steg i 2010 på alle markeder. Ved udgangen af 2010 udgjorde brandede forhandlere 38,2% i Nord- og Sydamerika, 21,3% i Europa og 44,5% i Asien og Stillehavsområdet. På globalt plan udgjorde brandede forhandlere 27,3% af det samlede antal forhandlere, herunder distributionsmarkederne. På de direkte distributionsmarkeder udgjorde de brandede forhandlere 32,7% ved udgangen af Regionalt udgjorde disse 38,1% i Nord- og Sydamerika, 27,6% i Europa og 44,5% i Asien og Stillehavsområdet. Andelen af omsætning fra salg af brandede produkter på direkte distributionsmarkeder udgjorde i ,7%. Udnytte PANDORAs sortiment I de senere år har PANDORA i væsentlig grad udvidet sit smykkesortiment, herunder ved at lancere Compose-, LovePods-, Liquid Silver- og urekollektionerne i henholdsvis 2007, 2008, 2009 og Startende med årsrapporten for 2010 vil PANDORA rapportere omsætningstal særskilt for de produktkategorier, der udgør mere end 5% af PANDORAs samlede koncernomsætning for et helt regnskabsår. Produktkategorierne charms, charm-armbånd i sterlingsølv og guld og ringe opfylder dette kriterium for regnskabsåret Tabellen nedenfor viser historiske, kvartalsmæssige omsætningstal, som er klassificeret med tilbagevirkende kraft på disse nye produktkategorier. I forbindelse med klassificeringen af historiske omsætningstal på de nye produktkategorier er PANDORA blevet opmærksom på, at der har været foretaget visse forkerte allokeringer i de tidligere produktsegmenter for 4. kvartal 2009, 1. kvartal 2010 og 2. kvartal Den samlede omsætning for hver periode var upåvirket. I 2010 medførte en meget stærk fremgang i salget af både charms og charm-armbånd i sterlingsølv og guld en omsætningsstigning på henholdsvis 82,5% og 50,3% fra disse to kategorier. De to kategorier udgør nu samlet 81,3% af omsætningen mod 88,4% i Omsætningen fra ringe, som nu rapporteres som en separat produktkategori, steg med 281,8% i 2010 og udgjorde DKK mio. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Helåret Andel 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Helåret Andel Vækst Charms ,3% ,5% 82,5% Charm-armbånd i sterlingsølv og guld ,1% ,8% 50,3% Ringe ,2% ,3% 281,8% Andre smykker ,4% ,4% 185,2% Total ,0% ,0% 92,6% 1 Omfatter også omsætning fra andet end fremstilling af smykker, f.eks. reparation og rengøring af smykker samt fragtomkostninger. 12 PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

14 6,3% af den samlede omsætning mod 3,2% i Vores Ring-Upon-Ring -kampagne og introduktionen af Touch and Feel Display af ringe bidrog til denne udvikling. Andre smykker steg med 185,2% og udgør nu 12,4% af omsætningen mod 8,4% i Den fortsatte succes med vores læderarmbånd, lanceringen af et nyt displaysystem for øreringe og lanceringen af ure bidrog til denne udvikling. Skræddersy tilgangen til nye geografiske markeder PANDORA har til hensigt fortsat at etablere sig på nye geografiske markeder og at udvide sin tilstedeværelse på eksisterende markeder. PANDORA vælger for hvert nyt marked en specifik strategi for etablering med det formål at optimere salget og opnå hurtig etablering samt sikre en konsekvent positionering af brandet. På veletablerede markeder forventer PANDORA at udvikle sin markedsposition primært gennem eksisterende forhandlere. På nye markeder forventer PANDORA primært at bruge PANDORA-brandede forhandlere (franchise og egne butikker). I 2010 forberedte PANDORA etablering og etablerede sig på en række nye markeder: Kina Kroatien Indonesien Italien Japan Malaysia Filippinerne Rusland Ukraine Serbien Sydkorea Taiwan Tyrkiet Forenede Arabiske Emirater Visse af ovennævnte markeder har betydeligt markedspotentiale: Italien: I juli 2010 gik PANDORA ind på det italienske marked, hvorved PANDORA etablerede sig på Europas største marked for ægte smykker. Det italienske marked dækkes af en salgsstyrke og visuelle merchandisere med base i Milano, der primært har fokus på multibrandbutikker. Ved udgangen af 2010 solgte PANDO- RA produkter gennem 1 konceptbutik, 12 Shop-in- Shops, 7 Guld-forhandlere, 70 Sølv-forhandlere og 362 Hvid-forhandlere. Rusland: PANDORA indgik en master distributions- og franchiseaftale for Rusland. Udrulningen af butikker vil være baseret på en strategi om geografisk koncentration med henblik på at optimere brandeksponeringen. Indledningsvist har PANDORA haft fokus på Moskva og St. Petersborg, og seks koncept-butikker blev åbnet i Kina: PANDORA indgik aftale med fire master franchisetagere i 2010, og åbnede en butik i 3. kvartal i Udvidelsen fokuserer indledningsvis på vigtige byer såsom Beijing, Shanghai, Guangzhou og Hangzhou. Japan: PANDORA indgik i 4. kvartal 2010 en master distributions- og franchiseaftale for Japan. PANDORA forventer at etablere sig i Japan i løbet af 1. halvår af 2011 og har en strategi om at fokusere på hovedbyerne, i første omgang ved etablering af PANDORA butikker i Tokyo og Osaka. PANDORA ÅRSRAPPORT

15 Videreudvikle selskabets globale brand PANDORA følger en global brandstrategi og fokuserer på at skabe et ensartet udtryk på tværs af alle kommunikationskanaler og markeder med henblik på at underbygge visionen om at blive verdens mest anerkendte smykkebrand. PANDORA tilstræber med sine annoncerings- og markedsføringstiltag at øge salget ved at udvikle brandets identitet, f.eks. ved at inspirere til individualitet, fremme den følelsesmæssige værdi af PANDORAs smykker, øge kendskabet til brandet for at underbygge interessen for PANDO- RAs sortiment og etablere en position som et førende brand inden for Affordable Luxury. I 2010 fortsatte PANDORA med at opbygge kendskabet til brandet på alle markeder for derved at underbygge respekten for produktkvaliteten og renomméet som et Affordable Luxury -smykkebrand gennem tv, trykte og udendørs reklamer, brochurer, digitale medier og forhandlere som de primære mediegrupper. Gennem PANDORAs markedsførings- og kommunikationsarbejde har PANDORA opnået en international position og har øget kendskabsgraden på PANDORAs markeder. For yderligere at styrke brandet vil PANDORA fortsat fokusere på at opnå en høj grad af synlighed, og budskaberne koordineres på det internationale, nationale og lokale plan. På baggrund af PANDORAs globale Brand Manual koordineres forsyningen af alt markedsføringsmateriale til distributionsselskaber, franchisetagere, distributører og andre forhandlere gennem PANDORAs hovedkontor i Danmark med henblik på at sikre et sammenhængende budskab og opbygning af brandet på tværs af PANDORAs markeder. I 2010 steg antallet af medlemmer af PANDORA- Klubben online med 110%. Besøgende på PANDORAs hjemmeside tilbragte 50% mere tid pr. besøg, og fanskaren på Facebook blev mere end 20 gange større. Desuden har PANDORA haft succes med at lancere en iphone-applikation, der har skabt stor trafik til butikkerne. I 2011 vil PANDORA øge fokus på at omsætte markedsføringsstrategien til den digitale verden og derved opbygge et endnu bedre forhold til målgrupperne gennem en spændende digital oplevelse, uanset om det bliver ved brug af PANDORAs hjemmeside, e-handel, PANDORA-Klubben eller sociale medier. 14 PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

16 REGNSKABSBERETNING OMSÆTNING PANDORA udviste stærk vækst i omsætningen i Denne vækst skyldtes stigende efterspørgsel efter PANDO- RAs produkter på etablerede markeder samt ekspansion på nye markeder. Væksten var også påvirket af strukturelle ændringer som øgede andelen af direkte distribution, herunder dannelsen af PANDORA CWE i januar Den samlede omsætning steg 92,6% til DKK mio. i 2010 (2009: DKK mio.), hvoraf 8,7% vedrørte valutakursbevægelser. Indvirkningen fra erhvervelsen af PANDORA CWE i 2010 samt helårseffekten fra overtagelsen af den direkte distribution i Australien udgjorde 15,3%. Den organiske vækst var 68,6%, hvoraf 20,5% vedrørte ændringer i pris, produkt- og markedsmix. Total solgte enheder steg med 37,6%, da der i 2010 blev solgt 57 mio. SKU (stock keeping units) mod 41 mio. solgte SKU i Omsætning pr. forhandler steg med 67,7% til ca. DKK i 2010 fra DKK i 2009 (beregnet ved det gennemsnitlige antal forhandlere primo og ultimo perioden). Volumen pr. forhandler steg med 19,8% til SKU i 2010 fra SKU i 2009 (beregnet ved det gennemsnitlige antal forhandlere primo og ultimo perioden). Geografisk fordeling af omsætningen Geografisk fordelte omsætningen i 2010 sig med 43,7% for Nord- og Sydamerika, 42,9% for Europa og 13,4% for Asien og Stillehavsområdet Procentstigning DKK Andel af DKK Andel af Procent- i lokal mio. omsætning mio. omsætning stigning valuta Nord- og Sydamerika ,7% ,0% 87,0% 74,9% USA ,8% ,2% 72,6 % Øvrige 396 5,9% 99 2,9% 300,0% Europa ,9% ,9% 136,9% 132,8% Storbritannien ,9% ,6% 110,8% Tyskland ,2% ,1% 95,1% Øvrige ,8% ,2% 206,2% Asien og Stillehavsområdet ,4% ,1% 28,3% 2,8% Australien ,8% ,8% 21,1% Øvrige 107 1,6% 47 1,4% 127,7% I alt ,0% ,0% 92,6% 77,2% 1 I 2009 indgår omsætning fra produkter købt af den tidligere tyske uafhængige distributør til salg i Østrig og Schweiz før dannelsen af PANDORA CWE i januar Fra januar 2010 indgår Østrig og Schweiz under Øvrige. PANDORA ÅRSRAPPORT

17 Nord- og Sydamerika I Nord- og Sydamerika afspejlede omsætningsfremgangen på 87,0% en stærk organisk vækst som følge af stor omsætningsfremgang i butikker (inklusiv opgradering) i USA og etablering af nye forhandlere i USA og i andre lande. Væksten afspejlede til dels en øget efterspørgsel på PANDO- RAs produkter, prisforhøjelser og en markant tendens til opgradering af butikker for at øge den plads, der afsættes til PANDORA-produkter, samt at tilbyde flere af PANDORAs kollektioner. USA er fortsat det største marked og udgjorde 37,8% af omsætningen i 2010 med en vækstrate på 72,6% i 2010 i forhold til året før. Omsætning fordelt på distribution PANDORAs omsætning kommer primært fra direkte distribution af smykker til PANDORAs salgskanaler. Efter etablering af direkte distribution i PANDORA CWE i januar 2010 udgjorde direkte distribution 89,7% af omsætningen i 2010 mod 75,4% i Omsætning Antal forhandlere DKK mio Direkte distribution Ekstern distribution I alt Europa I Europa hidrørte omsætningsfremgangen på 136,9% hovedsagelig stærk organisk vækst i Storbritannien og øvrige Europa, især Spanien og Portugal. Fremgangen i Tyskland afspejler organisk vækst samt etableringen af PANDORA CWE i januar Storbritannien er nu det største marked i Europa og udgjorde 14,9% af den globale omsætning i 2010 med en vækstrate på 110,8% i Asien og Stillehavsområdet I Asien og Stillehavsområdet var omsætningsfremgangen på 28,3% primært forbundet med overtagelsen af en majoritetsinteresse i den australske distributør i juli 2009 og en styrkelse af den australske dollar samt høj vækst i resten af den asiatiske region. På sammenlignelig helårsbasis oplevede PANDORAs australske datterselskaber et fald i omsætningen i lokal valuta på 11,2%. Gennem 2010 har PANDORA oplevet vanskelige handelsforhold på det australske marked, hvor forhandlerne reducerede lagerbeholdningerne og var meget forsigtige med at bestille varer. Ikke desto mindre har PANDORA stadig en stærk brand- og markedsposition i Australien. På de direkte distributionsmarkeder handler PANDORA direkte med detailhandlerne, hvilket omfatter markeder såsom Kina og Rusland. På de eksterne distributørers markeder handler PANDORA med en grossist. De primære distributørmarkeder er Spanien og Portugal. BRUTTORESULTAT OG BRUTTOMARGIN De væsentligste komponenter i vareforbrug er de direkte omkostninger fra indkøb af råvarer og halvfabrikata, direkte løn samt personale- og andre omkostninger i forbindelse med produktionen samt afskrivninger på produktionsanlæg. Produktionsomkostningerne udgjorde DKK mio. i 2010 mod DKK mio. i Bruttoresultatet udgjorde DKK mio. i 2010 mod DKK i 2009, hvilket resulterede i en bruttomargin på 70,9% i 2010 mod 71,4% i I 2009 blev bruttomarginen påvirket af en urealiseret gevinst på råvarekontrakter på DKK 20 mio. og negative engangsposter på DKK 74 mio. fra konsolidering af tidligere distributørmarkeder i Australien 16 PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

18 og Holland. I 2010 blev bruttomarginen negativt påvirket af engangsposter på DKK 50 mio. fra etableringen af PANDO- RA CWE samt bonus i forbindelse med børsnotering på DKK 10 mio. Reguleret for disse poster udgjorde bruttomargin 71,8% i 2010 og 73,0% i Faldet skyldes primært stigende råvarepriser, der ikke fuldt ud blev modsvaret af stigende salgspriser og den positive indvirkning fra overtagelsen af den direkte distribution i Australien og PANDORA CWE. De gennemsnitlige priser på guld og sølv i 2010 var USD/oz for guld og USD/oz 18,5 for sølv. For de følgende fire kvartaler af 2011 har PANDORA i henhold til afdækningspolitikken afdækket 100%, 80%, 60% og 40% af det forventede forbrug af guld og sølv med USD/oz 1.267, USD/oz 1.330, USD/oz og USD/oz for guld og USD/oz 22,2, USD/oz 23,3, USD/oz 27,1 og USD/ oz 27,9 for sølv. DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til distribution af solgte varer samt til salgs- og markedsføringskampagner, herunder omkostninger til emballage, brochurer, udstillinger og inventar, løn og andre omkostninger vedrørende salgs- og distributionspersonale og amortiseringer/afskrivninger. Distributionsomkostningerne steg fra DKK 743 mio. i 2009 til DKK mio. i 2010 hovedsaglig som følge af øget aktivitet og helårseffekten fra overtagelsen af den direkte distribution i Australien og PANDORA CWE. I 2010 var distributionsomkostningerne påvirket med DKK 183 mio. fra afskrivning af erhvervede distributionsrettigheder i PANDORA CWE. Disse distributionsrettigheder vil være fuldt afskrevet pr. 30. juni I 2009 var distributionsomkostningerne påvirket af DKK 78 mio. fra afskrivning af erhvervede distributionsrettigheder i det australske datterselskab. Distributionsomkostninger udgjorde 26,0% af omsætningen i 2010 mod 21,5% i Stigningen skyldtes primært strukturelle ændringer. Derudover påvirkede distributionsomkostningerne af DKK 57 mio. fra udbetalt bonus i forbindelse med børsnoteringen i 4. kvartal. PANDORA brugte DKK 743 mio. på markedsføring, hvilket svarer til 11,1% af omsætningen (2009: DKK 288 mio.). Markedsføringsomkostningerne blev påvirket af strukturelle ændringer og yderligere investeringer i markedsføring i 4. kvartal, særlig påvirket af USA og Tyskland. PANDORA skønner, at markedsføringsomkostningerne fremover vil udgøre en større, encifret procentdel af PANDORAs omsætning. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til ledelse og administration af drift, herunder omkostninger til administrativt personale og afskrivninger. Administrationsomkostningerne udgjorde DKK 576 mio. i 2010 mod DKK 304 mio. i 2009, svarende til 8,6% og 8,8% af omsætningen for hhv og Administrationsomkostningerne er hovedsagelig negativt påvirket af strukturelle ændringer samt udbetaling af bonus i forbindelse med børsnoteringen på DKK 24 mio. i 4. kvartal og positivt påvirket af en øget omkostningseffektivitet. EBITDA EBITDA for 2010 steg med 70,7% til DKK mio. fra DKK mio. i 2009, svarende til en EBITDA-margin på 40,3% et fald fra 45,4% i De primære faktorer, der har en negativ påvirkning på EBITDA-marginen, er stigende råvarepriser, der ikke modsvares af stigende salgspriser, strukturelle ændringer i forbindelse med Australien og PANDORA ÅRSRAPPORT

19 PANDORA CWE og udbetaling af bonus i forbindelse med børsnotering på DKK 91 mio. finansieret af den sælgende aktionær, Prometheus Invest ApS. Regionale EBITDA-marginer for 2010 før allokering af centrale indirekte produktionsomkostninger udgjorde 50,8% i Nord- og Sydamerika, 44,8% i Europa og 45,0% i Asien og Stillehavsområdet. Sammenlignet med 2009 var Europa samt Asien og Stillehavsområdet påvirket af strukturelle ændringer. Derudover var især Europa påvirket af investeringer i markedsføringsaktiviteter i PANDORA CWE i den sidste del af EBIT EBIT steg med 69,7% til DKK mio., svarende til en EBIT-margin på 36,2%. EBIT er påvirket af en stigning i afskrivninger på DKK 6 mio. og en stigning i amortisering på DKK 111 mio., herunder DKK 105 mio. fra en stigning i amortisering i forbindelse med erhvervelse af distributionsrettigheder på tidligere distributørmarkeder. FINANSIELLE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER (NETTO) Netto finansielle indtægter og omkostninger omfatter primært renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab samt godtgørelser i forbindelse med acontoskatteordningen. Fra 4. kvartal 2010 omfatter finansielle indtægter og -omkostninger (netto) også en regulering af den finansielle forpligtelse i forbindelse med earn-out-forpligtelsen vedrørende minoritetsinteresserne i PANDORA CWE (DKK 20 mio.). Finansielle indtægter og -omkostninger (netto) udgjorde DKK -164 mio. i 2010 mod DKK -235 mio. i Forbedringen skyldes primært lavere renteomkostninger som følge af refinansieringen i februar 2010 på mere favorable vilkår. SKATTEOMKOSTNING Skatteomkostningerne steg til DKK 381 mio. i 2010, hvilket svarer til en effektiv skatteprocent på ca. 16,9%. I 2009 udgjorde skatteomkostningerne DKK 184 mio. og den effektive skatteprocent udgjorde 15,5%. Den effektive skatteprocent steg i forhold til 2009, da væksten i indtjeningen i 2010 er frembragt i lande med en højere skatteprocent end Koncernens gennemsnitlige skatteprocent. LIKVIDITET OG KAPITALBEREDSKAB PANDORAs drift og ekspansion finansieres primært af pengestrømme fra driftsaktiviteterne. Det primære behov for likvide midler er til betaling af ydelser på gæld, finansiering af driftskapitalbehov, ekspansion af produktionskapaciteten samt etablering af direkte drevne konceptbutikker og Shopin-Shops på udvalgte markeder. De vigtigste komponenter i driftskapitalen er varebeholdninger, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender og anden kortfristet gæld. I 2010 skabte PANDORA et frit cash flow på DKK mio. mod DKK mio. i PANDORA ÅRSRAPPORT 2010

20 Tabellen nedenfor viser pengestrømmenes vigtigste bestanddele for de pågældende perioder: Pengestrømmens vigtigste bestanddele Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme for året (netto) I 2010 udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet DKK mio. mod DKK mio. i Udviklingen i driftskapitalen i 2010 var som følger: DKK mio Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Leverandørgæld Driftskapital % af omsætningen 27,9% 27,4% andre tilgodehavender (2009: DKK 0 mio.). Værdien af disse finansielle instrumenter afspejler, at PANDORA har råvarekontrakter, hvilket forpligter PANDORA til i 2011 at købe sølv og guld til en pris under markedsprisen pr. 31. december I 2010 investerede PANDORA i alt DKK 210 mio. i materielle aktiver svarende til 3,2% af omsætningen mod DKK 103 mio. eller 3,0% af omsætningen i Størstedelen af investeringerne var i PANDORAs tredje og fjerde produktionsanlæg i Gemopolis, der blev taget i brug i hhv. februar og november I 2010 blev der udbetalt DKK 200 mio. i udbytte til Prometheus Invest ApS i forbindelse med refinansieringen i februar Derudover blev der udbetalt et udbytte på DKK 40 mio. til minoritetsaktionærer i Ad Astra Holdings Pty Ltd. De samlede rentebærende gældsforpligtelser udgjorde DKK mio. pr. 31. december I marts 2011 blev gennemført en refinansiering ved at erstatte den tidligere senior facility-aftale med en revolverende kreditfacilitet. De rentebærende gældsforpligtelser klassificeres som kortfristet gæld pr. 31. december Derudover investerede PANDORA DKK 593 mio. i erhvervelsen af minoritetsinteresser i distributionsselskaber. Likvide beholdninger og kortfristede indeståender udgjorde DKK mio. Nettorentebærende gæld pr. 31. december 2010 udgjorde DKK mio. sammenlignet med DKK 751 mio. pr. 31. december 2009 (ekskl. ansvarligt lån fra moderselskabet). Sammenlignet med den 31. december 2009 er tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser forbedret væsentligt i forhold til stigningen i omsætning. Varebeholdningen er negativt påvirket af sammenlægningen af distributører samt stigende råvarepriser. Afledte finansielle instrumenter med en dagsværdi på DKK 304 mio. pr. 31. december 2010 er medtaget under BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Ny organisationsstruktur i PANDORA CWE & CEE PANDORA har besluttet at optimere organisationsstrukturen i Europa ved at fusionere de centrale ledelsesposter i PANDORA CWE og PANDORA Central Eastern Europe. PANDORA ÅRSRAPPORT

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 255 SELSKABSMEDDELELSE 11. august DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 41,4% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde i 2. kvartal DKK 3.598

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

PANDORA GÅR PÅ BØRSEN. Affordable luxury

PANDORA GÅR PÅ BØRSEN. Affordable luxury PANDORA GÅR PÅ BØRSEN Affordable luxury Historien om Pandora Den danske guldsmed Per Enevoldsen og hans kone Winnie stiftede i 1982 den guldsmedeforretning, som senere skulle blive til PANDORA. I de følgende

Læs mere

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER

DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Nr. 239 SELSKABSMEDDELELSE 12. maj 2015 DELÅRSRAPPORT -1. KVARTAL 2015 PANDORA ØGER OMSÆTNINGEN MED 36,8% DREVET AF STÆRK UDVIKLING PÅ TVÆRS AF ALLE REGIONER Koncernomsætningen udgjorde DKK 3.547 mio.

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2014 Nr. 217 SELSKABSMEDDELELSE 17. februar 2015 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR Koncernomsætningen udgjorde DKK 11.942 mio. i mod DKK 9.010 mio. i 2013, svarende til en stigning på 32,5%: Omsætningen i Nord-

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING

ÅRSRAPPORT 2009 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSRAPPORT 2009 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING 2 PANDORA ÅRSRAPPORT 2009 LEDELSESBERETNING Historien om Pandora HISTORIEN OM PANDORA ER EN FORTÆLLING, DER ER VÆRD AT HUSKE. IKKE ALENE ER DET

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011

PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 Nr. 50 SELSKABSMEDDELELSE 21. februar 2012 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 2011 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.658 MILLIONER. EBITDA MARGINEN VAR 34,3%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 2.037 MILLIONER. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25%

Nr. 69 PANDORA MILLIONER. 2012. 2011: millioner. svarende til en. mere end 25% Nr. 69 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR 20122 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 6.652 MILLIONER. EBITDAMARGINEN VAR 24,9%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 1.202 MILLIONER. FRIT

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 2 4 5 8 13 16 18 21 24 27 28 32 ENDNU ET ÅR MED FREMGANG FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL RESUMÉ PANDORAS FORRETNING RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROL

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere