KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONSULENTAFTALER FORRETNINGSVÆRKTØJER. En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter"

Transkript

1 FORRETNINGSVÆRKTØJER KONSULENTAFTALER En praktisk guide om konsulentaftaler og hvordan du får mest muligt ud af dine konsulenter Britta K. Thomsen Jurisconsult

2 Konsulentaftaler 2. udgave, 2008 Britta K. Thomsen Denne pjece er ophavsretligt beskyttet. Pjecen må downloades fra og udskrives til egen brug. Anden gengivelse eller distribution i strid med ophavsretsloven er forbudt. Udgiveren og forfatteren har bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne i pjecen er korrekte, men er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler eller for tab eller skade, som måtte opstå ved brug af pjecen. Oplysningerne i pjecen kan ikke erstatte professionel rådgivning. Omslag og layout: Væksthus Midtjylland. Konsulentaftaler Side 2

3 FORRETNINGSVÆRKTØJER Denne pjece er en del af serien FORRETNINGSVÆRKTØJER, som udgives af Væksthus Midtjylland med støtte fra Region Midtjylland og Den Europæiske Union. FORRETNINGSVÆRKTØJER er skrevet til forretningskvinder og mænd i mindre virksomheder, der har behov for hurtigt at få en grundlæggende viden inden for et bestemt forretningsområde. Det kan være som forberedelse til overtagelsen af nye opgaver, forhandlingen med forretningspartneren eller mødet med rådgiveren. Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond, der er stiftet af kommunerne i Region Midtjylland med det formål at vejlede iværksættere og virksomheder med ambitioner om at vokse sig større. Væksthus Midtjylland tilbyder blandt andet sparring, viden, networking og kurser. VÆKSTHUS Midtjylland Åbogade Århus N Telefon: CVR-nr.: Konsulentaftaler Side 3

4 FORFATTEREN Britta K. Thomsen er indehaver af firmaet JurisConsult, der rådgiver private og offentlige virksomheder inden for erhvervsjura og immaterialret. Forud for etableringen af JurisConsult arbejdede Britta som virksomhedsjurist i større danske virksomheder. Fra som chefjurist for det Schouw & Co.-ejede Martin Professional A/S, Århus, der er international markedsleder inden for computerstyret lys til underholdningsindustrien og arkitektoniske formål. Fra som koncernjurist for Bang & Olufsen A/S, Struer, der er verdenskendt for sine unikt designede audio- og videoprodukter. Fra som juridisk og økonomisk konsulent for det J. Lauritzen-ejede Danyard A/S, Frederikshavn, der har bygget højteknologiske skibe til blandt andet danske og udenlandske fragtrederier, krydstogtrederier og forsvarsministerier. Britta er uddannet erhvervsjurist fra Aalborg Universitet med legat fra JL- Fondet (J. Lauritzen) og har derudover en erhvervssproglig uddannelse i engelsk og tysk også fra Aalborg Universitet. Konsulentaftaler Side 4

5 FORORD Virksomheder mangler indimellem hænder og hoveder, og den umiddelbare løsning på problemet er enten at ansætte medarbejdere eller at hyre selvstændige konsulenter, der har de nødvendige kompetencer. Selvstændige konsulenter findes inden for en lang række forskellige fagområder og vil derfor ofte være et realistisk alternativ til at ansætte medarbejdere. Nogle velkendte eksempler på selvstændige konsulenter er virksomhedskonsulenter, designkonsulenter, HR-konsulenter, ITkonsulenter, PR-konsulenter, forsikringsmæglere, patentagenter, varemærkeagenter, revisorer og jurister. Selv om et ressourceproblem kan løses såvel ved at ansætte medarbejdere som ved at hyre selvstændige konsulenter, så er der væsentlige forskelle mellem de to ressourcetyper. Den selvstændige konsulent driver virksomhed for egen regning og risiko, mens medarbejderen står i et tjenesteforhold til en arbejdsgiver og er omfattet af en lang række love, som yder beskyttelse i forskellige arbejdsrelaterede situationer. Brugen af selvstændige konsulenter er typisk forbundet med omkostningsbesparelser, mindre administration og fleksibilitet på den positive side og høje honorarer, manglende kontrol og manglende kontinuitet på den negative side. Selvstændige konsulenter og medarbejdere er altså ikke fuldgyldige alternativer. Formålet med denne pjece er at give især mindre virksomheder og deres medarbejdere et praktisk værktøj, som de kan bruge, når de hyrer eller overvejer at hyre selvstændige konsulenter. Pjecen giver blandt andet svar på spørgsmålene: Hvad er en konsulent? Hvornår er en person selvstændig konsulent og hvornår lønmodtager efter loven, og hvilken betydning har det? Hvorfor bruge selvstændige konsulenter? Hvad skal man være opmærksom på, før man indgår en konsulentaftale? Hvad skal en konsulentaftale indeholde? Hvad skal man være opmærksom på, når man har indgået en konsulentaftale? Derudover indeholder pjecen praktiske checklister og et eksempel på en konsulentaftale på dansk og på engelsk, som også kan downloades fra i Word-format. For at holde omfanget af pjecen på et fordøjeligt niveau og gøre emnet så let tilgængeligt og overskueligt som muligt, er der set bort fra en lang række (væsentlige) detaljer og aspekter. For dem, der måtte ønske at dykke dybere ned i emnet, er der inspiration til yderligere læsning under Netsteder og litteratur bagerst i pjecen. Konsulentaftaler Side 5

6 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDNING... 8 Hvad er en konsulent?...8 I almindelighed...8 I pjecen...8 Selvstændig konsulent eller lønmodtager?...8 Skatteretligt...8 Arbejdsretligt...9 KAPITEL 2 HVORFOR BRUGE SELVSTÆNDIGE KONSULENTER? Fem fordele Omkostningsbesparelser Mindre administration Ingen medarbejdertvister Fleksibilitet Fokus på kernekompetencer...12 Fem ulemper Tab af kontrol Tab af kontinuitet Tab af rettigheder Lav loyalitet Høje honorarer...13 KAPITEL 3 FØR INDGÅELSE Hvad er opgaven?...14 Hvad skal jeg selv levere?...14 Hvilke kompetencer er der brug for?...14 Hvordan udvælger jeg konsulenten?...15 Hvad er vilkårene for samarbejdet?...15 KAPITEL 4 INDHOLD OG INDGÅELSE Skriftlig eller mundtlig aftale?...16 Hvilke bestemmelser indeholder aftalen?...17 Aftaleparter...17 Baggrund...17 Definitioner...18 Konsulentens status...18 Opgaven...19 Vederlag...20 Immaterielle rettigheder...21 Fortrolighed...23 Interessekonflikt...23 Konkurrenceklausul...24 Kundeklausul...24 Medarbejderklausul...25 Ansvar og forsikring...25 Ikrafttræden og ophør...26 Overdragelse...27 Uoverensstemmelser...27 Gældende ret...28 Hvordan indgås aftalen?...29 Konsulentaftaler Side 6

7 KAPITEL 5 EFTER INDGÅELSE Leverer konsulenten det aftalte?...30 Leverer jeg selv det aftalte?...30 Hvordan ser tidsforbruget ud?...30 Bliver tidsplanen overholdt?...30 Bliver der overført knowhow?...31 KAPITEL 6 AFSLUTNING BILAG A KONSULENTAFTALE BILAG B CONSULTING AGREEMENT.. 39 NETSTEDER OG LITTERATUR. 45 Konsulentaftaler Side 7

8 KAPITEL 1 INDLEDNING En populær definition af en konsulent er: Someone who comes in, borrows your watch, tells you what time it is, keeps the watch, and charges you an exorbitant fee. Mange vil nok opfatte definitionen mere som en vittighed end en kendsgerning (forhåbentlig), men der er også sandhed i den. I det følgende skal vi se lidt nærmere på, hvad der forstås ved en konsulent i almindelighed og i denne pjece. Og så skal vi se på sondringen mellem selvstændige konsulenter og lønmodtagere efter loven, og hvilken betydning sondringen har. Hvad er en konsulent? I almindelighed Ifølge Merriam-Webster OnLine 1 er en konsulent en person, der yder professionel rådgivning eller serviceydelser, eller en ekspert. Det, der kendetegner en konsulent, er altså, at hun eller han har viden eller færdigheder inden for et bestemt område, og at denne viden eller disse færdigheder stilles til rådighed for andre. En konsulent kan være såvel selvstændig erhvervsdrivende som lønmodtager. Ekspert: En, der har gjort alle de fejl, der kan gøres inden for et snævert område. Niels Bohr I pjecen De konsulenter, der er omdrejningspunktet for denne pjece, er imidlertid konsulenter, der er selvstændige erhvervsdrivende. I det følgende vil de blive kaldt for enten selvstændige konsulenter eller blot konsulenter. Velkendte eksempler på konsulenter er virksomhedskonsulenter, designkonsulenter, HR-konsulenter, IT-konsulenter, PR-konsulenter, forsikringsmæglere, patentagenter, varemærkeagenter, revisorer og jurister. Selvstændig konsulent eller lønmodtager? Skatteretligt Når du hyrer en konsulent, er det vigtigt, at du gør dig klart, om den pågældende er selvstændig konsulent eller lønmodtager i skatteretlig henseende. Ellers risikerer du at behandle den pågældende forkert. Efter skatteretten er en selvstændig erhvervsdrivende en, der for egen regning og risiko udøver virksomhed af økonomisk Selvstændig konsulent: Udøver for egen regning og risiko virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. karakter med det formål at opnå et overskud. En lønmodtager derimod er en, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Hvis der er tvivl om, om en konsulent er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager, afgøres det ud fra en samlet vurdering af forholdet mellem 1 Du finder Merriam Webster OnLine på webster.com. Konsulentaftaler Side 8

9 konsulenten og hvervgiveren. Ved vurderingen lægges der blandt andet vægt på, om konsulenten selv tilrettelægger og leder arbejdet, samtidig kan arbejde for andre, ejer arbejdsredskaberne, er økonomisk ansvarlig for udførelsen af arbejdet, og om ydelsen faktureres med moms. Det er uden selvstændig betydning, hvordan parterne selv betegner samarbejdsforholdet. 2 Hvis den konsulent, du hyrer, er selvstændig erhvervsdrivende, så er hun eller han selv ansvarlig for at betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af sine indtægter til Skat. Hvis konsulenten derimod i virkeligheden er lønmodtager, så er du arbejdsgiver og dermed ansvarlig for at indeholde skat og arbejdsmarkedsbidrag i det vederlag, du udbetaler til konsulenten. Hvis du ikke gør det, kan det i værste fald resultere i, at du må betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget til Skat af egen lomme. Du kan ganske vist efterfølgende kræve de beløb, du har betalt til Skat, refunderet af konsulenten, men det får du kun noget ud af, hvis konsulentens økonomi tillader det. Under særlige omstændigheder risikerer du endvidere at blive straffet med bøde. 3 Hvis du udbetaler vederlag til en person for ydelser, der ikke er momspligtige, så skal du i øvrigt være opmærksom på, at du har pligt til at indberette det til Skat. Der kan for eksempel være tale om vederlag for ydelser, der ikke er momsbelagte, og vederlag for ydelser leveret af en person, der ikke er momspligtig, fordi omsætningen ikke overstiger kr. årligt. 4 Hvis du er i tvivl om, om en konsulent er selvstændig konsulent eller lønmodtager i skatteretlig henseende, så spørg Skat eller en revisor. Og gør det, inden du indgår en aftale med konsulenten, eller hun eller han begynder at arbejde for dig. Arbejdsretligt Lønmodtagere er omfattet af en lang række love, som har til formål at beskytte dem som de typisk svage parter i forskellige arbejdsrelaterede situationer. Selvstændige konsulenter er derimod ikke omfattet af lovene, og derfor bliver det også her vigtigt, at du gør dig klart, om den konsulent, du hyrer, er selvstændig konsulent eller lønmodtager. Lønmodtager: Modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Ellers risikerer du at behandle den pågældende forkert, og konsekvenserne kan være vidtrækkende, alt efter hvilken lov det er du har overtrådt. En lønmodtager defineres generelt i den arbejdsretlige lovgivning som en person, der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Altså samme definition som inden for skatteretten. Det karakteristiske er, at lønmodtageren i modsætning til den selvstændige konsulent udfører sit 2 Se punkt 3.1 i cirkulære om personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994, som du finder på og vejledningen Selvstændigt erhvervsdrivende også i skattemæssig forstand, som du finder på 3 Du kan læse mere i vejledningen Indeholdelse af A skat, AM bidrag og SP bidrag; , som du finder på 4 Se punkt A.I i Ligningsvejledningen; Almindelig del , som du finder på Konsulentaftaler Side 9

10 arbejde efter arbejdsgiverens instruktioner, og at arbejdsgiveren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med lønmodtagerens arbejde. Lønmodtagere er omfattet af blandt andet følgende love: Ferieloven, som giver lønmodtagere ret til 25 dages ferie om året samt løn under ferie plus ferietillæg på 1 % af lønnen eller feriegodtgørelse på 12 eller 12 ½ % af lønnen, som betales af arbejdsgiveren. Ansættelsesbevisloven, som forpligter arbejdsgivere til at give visse lønmodtagere oplysning om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet i en skriftlig ansættelseskontrakt, et ansættelsesbrev e.l. Ligelønsloven, som blandt andet forpligter arbejdsgivere til at give kvinder og mænd lige løn for samme arbejde. ATP-loven, som forpligter arbejdsgivere til at indbetale et bidrag til pensionsforsikringen Arbejdsmarkedets Tillægspension for lønmodtagere. Loven om tidsbegrænset ansættelse, som blandt andet bestemmer, at ansættelsesvilkårene for en tidsbegrænset ansat ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for en sammenlignelig fastansat. Funktionærloven, som giver lønmodtagere, der er funktionærer, ret til blandt andet tre måneders opsigelsesvarsel efter seks måneders ansættelse, godtgørelse for usaglig afskedigelse, fuld løn under sygdom og halv løn under graviditet og barsel. 5 5 Du finder de nævnte love på Konsulentaftaler Side 10

11 KAPITEL 2 HVORFOR BRUGE SELVSTÆNDIGE KONSULENTER? Brugen af selvstændige konsulenter har som så meget andet her i livet både en forside og en bagside. I det følgende skal vi se på nogle af de fordele og ulemper, der er forbundet med at bruge selvstændige konsulenter frem for at ansætte medarbejdere, og som du bør overveje, før du hyrer en konsulent. Fem fordele Der kan være mange fordele ved at bruge selvstændige konsulenter frem for at ansætte medarbejdere, og i det følgende skal vi se lidt nærmere på fem af dem. Tips: Konsulentydelser har ligesom en medalje ikke kun en forside, men også en bagside. 1. Omkostningsbesparelser Selv om selvstændige konsulenter som regel skal have mere i timen end ansatte medarbejdere, så er der omkostninger at spare ved at bruge konsulenter frem for at ansætte medarbejdere. Afhængig af de konkrete omstændigheder vil du slippe for at betale blandt andet: i) løn under ferie plus ferietillæg på 1 % af lønnen eller feriegodtgørelse på 12 eller 12,5 % af lønnen; 6 ii) løn under sygdom, graviditet og barsel; 7 iii) ATP-bidrag, AESbidrag, AER-bidrag, LG-bidrag og barsel.dk-bidrag; 8 iv) præmie til den lovpligtige arbejdsskadeforsikring; 9 v) eventuelle personalegoder såsom pensionsbidrag, sundhedsforsikring og kantineordning; og vi) arbejdsplads, arbejdsredskaber og uddannelse. 2. Mindre administration Når du ansætter medarbejdere, følger der en lang række administrative pligter med. Medarbejdere skal ledes, så jo flere medarbejdere du får, jo flere ledere må du alt andet lige ansætte. Du skal indeholde A-skat og AMbidrag i medarbejdernes løn. Du skal indbetale ATP-bidrag, AES-bidrag, AER-bidrag, LG-bidrag og barsel.dk-bidrag. Du skal indberette medarbejderoplysninger til Danmarks Statistik m.fl. Der kan være pligt til at etablere samarbejdsudvalg 10 og til at lade medarbejderne indvælge repræsentanter i virksomhedens bestyrelse. 11 Alt sammen noget, der koster din virksomhed på bundlinjen, og som du undgår, hvis du i stedet bruger selvstændige konsulenter. 3. Ingen medarbejdertvister Som vi så lige ovenfor, er lønmodtagere omfattet af en lang række love, der har til formål at beskytte dem i forskellige arbejdsrelaterede situationer. Hvis du ansætter en medarbejder, og medarbejderen mener, at du har 6 Du finder ferieloven på 7 Se til eksempel funktionærlovens 5 og 7, som du finder på 8 Du kan læse om bidragene på 9 Du kan læse om den lovpligtige arbejdsskadeforsikring på 10 Se Samarbejdsaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark, som du finder på 11 Se aktieselskabslovens 49 og anpartsselskabslovens 22, som du finder på Konsulentaftaler Side 11

12 overtrådt en lov, er der altså en risiko for, at hun eller han kræver erstatning e.l. og eventuelt sagsøger sig. Hvis du for eksempel overtræder ansættelsesbevisloven, vil medarbejderen afhængig af omstændighederne have krav på en godtgørelse på op til 20 ugers løn. 12 Og hvis du betaler en kvindelig medarbejder lavere løn end mænd for samme arbejde, vil medarbejderen have krav på forskellen og eventuelt en godtgørelse. 13 Selvstændige konsulenter er som nævnt ikke omfattet af lovene, og brugen af konsulenten er derfor en effektiv måde at undgå den slags tvister på. 4. Fleksibilitet Brugen af selvstændige konsulenter giver fleksibilitet. Konsulenter hyres sædvanligvis på vilkår om, at samarbejdet ophører automatisk, når opgaven er afsluttet. Medarbejdere derimod ansættes sædvanligvis på ubestemt tid, hvilket betyder, at samarbejdet fortsætter, også efter at opgaven er afsluttet. Hvis du vil afslutte samarbejdet med en medarbejder, skal du blandt andet opsige med det gældende opsigelsesvarsel og betale løn i opsigelsesperioden. Og hvis medarbejderen er funktionær, risikerer du derudover at skulle betale en godtgørelse til medarbejderen. 14 Brugen af konsulenter er altså en let og relativt billig måde at udvide og indskrænke arbejdsstyrken på. 5. Fokus på kernekompetencer Hvis du bruger selvstændige konsulenter til at udføre bestemte opgaver frem for at ansætte medarbejdere til at gøre det, så giver det din virksomhed mulighed for at fokusere på dens kernekompetencer, d.v.s. det den er god til og skal leve af. I en tid med stadigt stigende konkurrence på markedspladsen er det mere vigtigt end nogensinde, at en virksomhed er rigtig god til det, den tilbyder kunderne, og helst bedre end konkurrenterne. Der skal konstant introduceres nye serviceydelser og produkter, og kvaliteten, funktionaliteten og designet skal helst være second to none. Ellers risikerer virksomheden at tabe markedsandele og ryge bag ud af dansen. Fem ulemper Efter at have læst afsnittet om fordele ved at bruge selvstændige konsulenter kunne man godt foranlediges til at drage den konklusion, at konsulenter er vejen frem, og at medarbejdere kun er af det onde. Men faktisk er der også ulemper ved at bruge konsulenter, og i det følgende skal vi se lidt nærmere på fem af dem. Tips: Afvej fordele og ulemper, før du hyrer en konsulent. 1. Tab af kontrol En ulempe ved at bruge selvstændige konsulenter er, at du ikke har fuld kontrol over konsulenten og det arbejde, hun eller han udfører for dig. Når man hyrer en konsulent, aftaler man som regel, hvad det er for en opgave, konsulenten skal udføre, men det er overladt til konsulenten selv at bestemme, hvordan opgaven udføres. Hvis det er vigtigt for dig at kunne 12 Se ansættelsesbevislovens 6, som du finder på 13 Se ligelønslovens 2, som du finder på 14 Se funktionærlovens 2a og 2 b, som du finder på Konsulentaftaler Side 12

13 lede, tilrettelægge og føre tilsyn med udførelsen af en opgave, bør du derfor overveje at ansætte medarbejdere i stedet for at bruge konsulenter. 2. Tab af kontinuitet Hvis du bruger selvstændige konsulenter til at udføre opgaver, er der en risiko for, at du mister kontinuitet i din arbejdsstyrke. Konsulenter hyres som regel til at løse en eller flere opgaver og forsvinder derefter ud af virksomheden, indtil der eventuelt er brug for dem igen. Medarbejdere derimod bliver som regel i virksomheden i en længere periode. Hvis det er vigtigt for dig at kunne regne med de samme medarbejdere dag efter dag og at kunne opbygge knowhow internt i din virksomhed, kan det derfor være formålstjenligt for dig at ansætte medarbejdere frem for at bruge konsulenter. 3. Tab af rettigheder Hvis du hyrer en selvstændig konsulent til at løse en opgave, og konsulenten gør en patenterbar opfindelse i den forbindelse, så tilhører opfindelsen konsulenten, medmindre I har aftalt andet. Hvis du derimod ansætter en medarbejder, så kan du kræve retten til de patenterbare opfindelser, medarbejderen måtte gøre gennem ansættelsen, overdraget til dig. 15 Hvis du bruger konsulenter og ikke er opmærksom på denne forskel, så risikerer du at havne i en situation, hvor du måske nok har ret til bruge de opfindelser, konsulenten har gjort, men ikke kan patentere opfindelserne eller sælge dem til andre. Tilsvarende synspunkter er relevante i forhold til andre immaterielle rettigheder Lav loyalitet Selv om man aldrig kan generalisere, så vil medarbejdere ofte være mere loyale over for den virksomhed, de arbejder i, end selvstændige konsulenter. Det hænger sammen med, at medarbejdere er en permanent del af virksomheden, mens konsulenter kun har en sporadisk tilknytning til virksomheden. Loyalitetsproblematikken kan komme til udtryk ved, at en virksomhed må kæmpe for en konsulents gunst, for eksempel hvor konsulenten arbejder for flere kunder på samme tid og mangler ressourcer. Vil konsulenten være mest loyal i forhold til den opgave, hun eller han løser for dig? Eller i forhold den opgave, hun eller han løser for en anden? 5. Høje honorarer Oftest vil det honorar, du skal betale en selvstændig konsulent pr. time, være højere end den timeløn, du skal betale en ansat medarbejder. Den grundlæggende årsag er, at du skal betale et eller andet for de fordele, du opnår ved at hyre konsulenter i stedet for at ansætte medarbejdere. Fordelene er og kan ikke være gratis. Når du overvejer at hyre en konsulent, bør du gøre op, om de ekstra penge, du skal betale konsulenten, står i et rimeligt forhold til de fordele, konsulenten kan tilføre din virksomhed. 15 Se lov om arbejdstageres opfindelser, som du finder på 16 I afsnittet Immaterielle rettigheder i kapitel 4, skal vi se nærmere på spørgsmålet om ejendomsretten til immaterielle rettigheder, som skabes af selvstændige konsulenter under en konsulentaftale. Konsulentaftaler Side 13

14 KAPITEL 3 FØR INDGÅELSE Før du indgår en aftale med en selvstændig konsulent, er der forskellige indledende øvelser, du bør gøre. Formålet med øvelserne er at sikre, at du får det optimale ud af samarbejdet med konsulenten og til den lavest mulige omkostning. Hvad er opgaven? En af de faldgruber, man risikerer at falde i, når man beslutter at hyre en selvstændig konsulent, er, at man ikke får afdækket opgaven ordentligt. Hvis man hyrer en konsulent uden at have defineret opgaven, så risikerer man, at resultatet af konsulentens arbejde bliver skævt i forhold til det, man har brug for. Og man risikerer også, at honoraret til konsulenten bliver højere end nødvendigt, fordi konsulenten bruger tid på at løse opgaver, som man i virkeligheden ikke har brug for bliver løst, eller som man ikke havde forudset skulle løses. Alt dette er rent spild af ressourcer, Tips: Få konsulenten til at hjælpe med at definere opgaven, hvis du ikke selv har den indsigt, det kræver. så derfor: Sørg altid for at definere den opgave, der skal løses, så præcist og dækkende som muligt. Hvad skal jeg selv levere? En anden faldgrube er, at man ikke får afdækket, hvad man selv skal levere, for at opgaven kan løses. En selvstændig konsulent kan sjældent løse en opgave helt alene, men har brug for adgang til for eksempel virksomhedens personale, oplysninger, kontorfaciliteter og udstyr. Hvis man ikke får afdækket egne leverancer korrekt, risikerer man, at konsulenten ikke kan løse opgaven. At det tager længere tid end forventet for konsulenten at løse opgaven, fordi hun eller han må vente på dig. Eller at det bliver dyrere at få løst opgaven, fordi konsulenten Tips: Gør dig klart, hvad du selv skal levere, for at opgaven kan løses, og om du er i stand til at levere det. må bruge flere timer på opgaven, eller man må ud at købe den arbejdskraft, udstyr m.v., som mangler. Hvilke kompetencer er der brug for? En tredje faldgrube er, at man ikke får afdækket ordentligt, hvad det er for nogle kompetencer der skal til for at løse opgaven. Kræver det økonomisk, organisatorisk, juridisk eller teknisk indsigt eller måske en kombination af forskellige kompetencer? Hvis man ikke får afdækket kompetencebehovet korrekt, risikerer man, at man får hyret en konsulent, der ikke har de kompetencer, der er brug for. At man ikke får tilført alle de kompetencer, der er brug for. Eller at man får hyret en konsulent, som man i Tips: Afdæk, hvilke kompetencer, der skal til for at løse opgaven. Måske har du dem allerede i din virksomhed. virkeligheden slet ikke har brug for, fordi man allerede har de nødvendige kompetencer internt i virksomheden. Konsulentaftaler Side 14

15 Hvordan udvælger jeg konsulenten? En fjerde faldgrube er, at man bruger for lidt energi på den fase, der hedder udvælgelse af konsulenten. En selvstændig konsulent er ganske vist ikke medarbejder i ordets egentlige betydning, men mange konsulenter arbejder tæt sammen med virksomhedens medarbejdere og kommer derved til at ligne medarbejdere. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at konsulenten ud over de nødvendige faglige kvalifikationer også har Tips: Når du hyrer konsulenter, så brug de samme udvælgelsesprocedurer, som når du ansætter medarbejdere. de personlige egenskaber, der skal til for, at hun eller han kan brænde igennem i virksomheden og få løst opgaven optimalt. Hvad er vilkårene for samarbejdet? En femte faldgrube er, at man ikke får indgået en skriftlig aftale med konsulenten, som beskriver, hvad vilkårene for samarbejdet er. Det kan få vidtrækkende konsekvenser. Hvis det for eksempel ikke er aftalt, at virksomheden har retten til de tekniske opfindelser, konsulenten måtte gøre, ja, så har konsulenten retten til dem. Hvis der ikke er aftalt maksimeret eller fast honorar, så må virksomheden betale konsulenten efter tidsforbrug, og regningen kan ligeså vel komme til at lyde på kr. som kr. Hvis det ikke er aftalt, hvad konsulenten skal levere, så bliver det svært senere at bevise, at konsulenten ikke har leveret det lovede. Tips: Indgå en skriftlig aftale, der indeholder vilkårene for samarbejdet, og gør det, inden samarbejdet påbegyndes. Konsulentaftaler Side 15

16 KAPITEL 4 INDHOLD OG INDGÅELSE I dette kapitel vil vi kigge lidt nærmere på aftalen mellem dig og den selvstændige konsulent. Skal aftalen være skriftlig eller mundtlig? Hvilke bestemmelser bør aftalen indeholde? Hvordan indgås aftalen? Hvilke faldgruber skal du særligt være opmærksom på? I pjecens bilag A og B finder du et eksempel på en konsulentaftale på henholdsvis dansk og engelsk, som indeholder konkrete forslag til formuleringer, og som du med fordel kan referere til, når du læser dette kapitel. Skriftlig eller mundtlig aftale? Hvis du hyrer en selvstændig konsulent til at løse en opgave for dig, så indgå en skriftlig aftale med den pågældende, som beskriver de vilkår, der skal gælde for jeres samarbejde. I en travl hverdag kan det synes som et unødvendigt spild af den knappe ressource, tid er, men det er time well spent. Tips: Indgå altid en skriftlig konsulentaftale. Aftalen er din juridiske livline, hvis der opstår uenighed mellem dig og konsulenten. Mundtlige aftaler er som hovedregel ligeså bindende som skriftlige aftaler, 17 men på trods heraf er der mindst to gode grunde til at indgå en skriftlig aftale med en konsulent. For det første kan det være svært at bevise, hvad I har aftalt, eller at en aftale overhovedet eksisterer, hvis der ikke er noget på skrift. For det andet tvinger en skriftlig aftale dig og konsulenten til at tænke igennem, hvad vilkårene for jeres samarbejde skal være, og det vil som regel resultere i en mere fyldestgørende aftale. Den gode konsulentaftale giver løsningen på i hvert fald de væsentligste spørgsmål, der kan opstå i samarbejdet mellem dig og konsulenten, og på den måde kommer aftalen til at fungere som et middel til at undgå ressourcekrævende retssager eller en juridisk livline. Ud over at du skal sikre dig en skriftlig aftale med konsulenten, så skal du sørge for, at den bliver indgået, før konsulenten begynder at arbejde for dig. Hvis aftalen først bliver bragt på bane, efter at konsulenten er begyndt at arbejde for dig, så kan det være sværere for dig at få dine vilkår igennem. Konsulenten får nemlig en forhandlingsmæssig fordel, hvis det ikke er en reel mulighed for dig at afbryde forhandlingerne. Derudover vil det være usikkert, hvilke vilkår der gælder for jeres samarbejde i tiden, indtil aftalen er underskrevet, og det kan være uheldigt, hvis der opstår uoverensstemmelser. 17 Men ingen hovedregel uden undtagelser. I USA for eksempel gælder der i de fleste stater en regel om, at aftaler herunder konsulentaftaler der ikke kan gennemføres på under et år, skal indgås skriftligt for at være gyldige. Konsulentaftaler Side 16

17 Hvilke bestemmelser indeholder aftalen? Hvilke bestemmelser en konsulentaftale bør indeholde afhænger af de konkrete omstændigheder og vil dermed variere fra aftale til aftale. Dog er der nogle spørgsmål, som praktisk talt enhver konsulentaftale bør tage stilling til, og det er dem, der er omdrejningspunktet for dette afsnit. Tips: Sørg for, at konsulentaftalen giver svar på alle væsentlige spørgsmål, som kan opstå i samarbejdet mellem dig og konsulenten. Aftaleparter Det skal fremgå klart og utvetydigt af aftalen, hvem aftaleparterne er. Det kan virke banalt at nævne det, men i virkelighedens verden opstår der faktisk ikke sjældent tvivl om, hvem det er der har indgået en aftale. Hvis aftalen siger, at din aftalepartner er Green Consulting, er det så det danske selskab Green Consulting A/S? Eller er det selskabets engelske datterselskab, Green Consulting, Limited? Det er ikke altid ligegyldigt. For eksempel er det ikke nødvendigvis sådan, at to virksomheder, der indgår i samme koncern, har lige mange penge på kistebunden. Hvis du eller konsulenten er en virksomhed, så skriv virksomhedens fulde navn, adresse og registreringsnummer. Du kan finde oplysninger om danske virksomheder hos Det Centrale Virksomhedsregister og om udenlandske virksomheder hos virksomhedsregisteret i det land, hvor en virksomhed hører hjemme. 18 Hvis du eller konsulenten er en fysisk person, så skriv personens fulde navn, bopælsadresse og eventuelle andre tilgængelige identitetsoplysninger. Skriv klart og entydigt i aftalen, hvem aftaleparterne er, og anfør altid registreringsnummer for virksomheder. Checkliste Hvis konsulenten indgår i en koncern, så sikr dig, at du indgår aftalen med den rigtige virksomhed. Husk, at en aftale godt kan have mere end to parter. Baggrund Aftalen bør beskrive baggrunden for aftalen. Hvem er du? Hvem er konsulenten? Hvad er det for nogle konsulentydelser, du har brug for? Hvad er konsulentens ekspertiseområde? Hvad er det for nogle forhold, der har været afgørende for din beslutning om at indgå aftalen? Baggrundsbestemmelserne kan være mere eller mindre omfattende, men det er vigtigt, at de oplysninger, der gives, er korrekte og stemmer overens med det, der ellers står i aftalen. Hvis der på et tidspunkt skulle opstå uenighed mellem dig og konsulenten om et spørgsmål, vil bestemmelserne nemlig kunne blive brugt til at fortolke aftalen altså finde ud af hvordan aftalen skal forstås og dermed bestemme, hvordan spørgsmålet skal afgøres. 18 Du kan finde netadressen på Det Centrale Virksomhedsregister og en oversigt over udenlandske virksomhedsregistre under Netsteder og litteratur bagerst i pjecen. Konsulentaftaler Side 17

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2.

1. Definitioner. 1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 2. Konsulentaftale Indgået mellem konsulentfirmaet MersilConsult.dk/Mersil aps Tlf.: 93 10 15 93 E-mail: info@mersilconsult.dk I det følgende betegnet Konsulenten Og Selskabet xxxxx I det følgende kaldet

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til

vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til vejledning til hemmeligholdelsesaftale vejledning vejledning til hemmeligholdelsesaftale Indhold INDLEDNING... 2 AFTALENS PARTER... 2 1. FORMÅL... 2 2. PLIGT TIL HEMMELIGHOLDELSE... 3 3. PLIGTENS SUBJEKT...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler

Konsulentaftaler. Ved advokat Pinar Gökcen. Konsulentaftaler Konsulentaftaler Ved advokat Pinar Gökcen 47 Konsulentaftaler 1 48 Konsulent eller lønmodtager? I Lønmodtager Lønmodtagerbegrebet er ikke entydigt defineret i dansk ret Afgrænsningen af, hvilke lønmodtagere,

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Aalborg Universitets vederlagsregler

Aalborg Universitets vederlagsregler Aalborg Universitets vederlagsregler Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009. I henhold

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 1) LBK nr 342 af 03/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2014-2570 Senere ændringer til forskriften LOV nr 175

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13

Region Midtjylland. Forslag til vederlagsregler for opfindelser. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Region Midtjylland Forslag til vederlagsregler for opfindelser Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 13 Regionshuset Viborg Regler for vederlagsberegning ved erhvervsmæssig udnyttelse

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

Internationale patentlicensaftaler

Internationale patentlicensaftaler FORRETNINGSVÆRKTØJER Internationale patentlicensaftaler En praktisk guide for virksomheder, der indgår aftaler med forretningspartnere i udlandet om retten til at udnytte patenter Britta K. Thomsen JurisConsult

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler

Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Brug af udenlandsk arbejdskraft Arbejdsudleje nye skærpede regler Jørgen Frausing Senior Tax Manager Havneholmen 25, 9. DK 1561 København V Mobil: 30 33 30 45 Mail: jfr@tvc.dk 1 Udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af:

Leverandørkontrakten beskriver Væksthusets og Leverandørens forpligtelser og rettigheder. Kontraktgrundlaget består i prioriteret rækkefølge af: LEVERANDØRKONTRAKT Emne Mellem Væksthus Sjælland Marienbergvej 132, 1. sal 4760 Vordingborg CVR 30 08 94 64 (herefter benævnt Væksthuset ) Og (indsæt navn) (indsæt registreret adresse) (indsæt

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Virksomhedens første ansatte

Virksomhedens første ansatte INDHOLDSFORTEGNELSE De første overvejelser... 3 Timepriskalkule, eksempel... 4 Administrative registreringer... 5 Udbetaling af lønnen mv.... 6 Pligter som arbejdsgiver... 7 Ansættelseskontrakten... 8

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed.

Ansættelsesret. Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Ansættelsesret Det er afgørende at knytte medarbejdere og ledelse til virksomheden på en måde, der sikrer den størst mulige gensidige tilfredshed. Hos Lundgrens trækker du på omfattende ekspertise og mange

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn].

4. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 27. juni 2016 Sagsnr. 2016-977/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [firma A] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Firma A] har klaget over, at

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE

VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE VIKARER I SPECIALLÆGEPRAKSIS - LØNMODTAGERE ELLER SELVSTÆNDIGE ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 ANSVARLIG PARTNER: Vi er af FAS' Sygefond blevet anmodet om at vurdere, om vikarer

Læs mere

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER GODE RÅD OM. Ansættelseskontrakter. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Ansættelseskontrakter 2008 GODE RÅD OM ANSÆTTELSESKONTRAKTER Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor skal der udarbejdes en ansættelseskontrakt? 3 Hvem er omfattet

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere