Carlsberg Breweries A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carlsberg Breweries A/S"

Transkript

1 Carlsberg Breweries A/S CVR Nr Årsrapport for 2011 (12. regnskabsår)

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Regnskab for moderselskabet Carlsberg Breweries A/S Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning

3 LEDELSESBERETNING 5-års-oversigt Volumen, brutto (mio. hl) Øl 115,2 126,8 137,0 136,5 139,8 Andre drikkevarer 20,8 22,3 22,2 22,5 22,2 Volumen, pro rata (mio. hl) Øl 82,0 109,3 116,0 114,2 118,7 Andre drikkevarer 17,8 19,8 19,8 19,3 19,2 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 11,2 12,7 15,9 17,1 15,5 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 15,2 8,9 9,3 9,8 9,4 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 23,5 31,9 35,0 39,8 40,8 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 1,15 0,97 0,76 0,57 0,50 Rentedækning x 5,15 2,20 3,17 4,80 5,18 Aktierelaterede nøgletal* Resultat pr. aktie (EPS) Kr Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr Udbytte/resultat (pay-out ratio) % Medarbejdere Fuldtidsansatte (gennemsnitlig) * Aktierelaterede nøgletal for er i overensstemmelse med IAS 33 justeret for bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i juni Antal aktier ultimo er ikke justeret. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal

4 AKTIVITET Carlsberg Breweries-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsbergs aktiviteter er koncentreret på de markeder, hvor selskabet har de rette kompetencer og de rigtige produkter til at sikre ledende positioner. Da ølmarkederne varierer meget, er der stor forskel på deres respektive bidrag til vækst, indtjening og udvikling inden for Gruppen nu og på længere sigt. Moderselskabets hovedaktivitet består af aktiebesiddelser i nationale og internationale bryggerier, licenssamt eksportvirksomhed. FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING 2011 var et år med modvind i form af stigende inputomkostninger og et udfordrende russisk marked. Vores nord- og vesteuropæiske og asiatiske region igen leverede solide resultater. I Nord- og Vesteuropa var resultaterne især drevet af effektivitets-forbedringer og øgede markedsandele, mens de i Asien skyldtes vækst og øgede markedsandele. Resultaterne i Østeuropa var påvirket af et faldende russisk marked og vores faldende markedsandel, som skyldtes konkurrenternes mange reklame- og priskampagner. Gruppens helårsresultater var på niveau med de forventninger, som vi meldte ud i august I løbet af 2011 formåede vi at fastholde fokus på rentabel vækst ved at balancere volumen- og værdimarkedsandele og det vil vi fortsætte med i Som forberedelse til 2012 har vi anlagt et forsigtigt syn på den generelle forbruger-dynamik i Nord- og Vesteuropa, da vi er af den opfattelse, at forretningsvilkårene fortsat vil være usikre på mange europæiske markeder. Samtidig forventer vi, at der i løbet af 2012 igen vil komme beskeden vækst på det russiske marked, og at den kraftige vækst på vores asiatiske markeder vil fortsætte. Vores strategi er at fokusere på færre, men vigtigere aktiviteter med højere investeringsafkast, og udføre dem med større gennemslagskraft. Vi vil fortsætte med at øge effektiviteten i hele Carlsberg-gruppen, investere i vækst på tværs af forretningen, give vores kunder og forbrugere fantastiske produkter og fremragende service samt undersøge opkøbsmuligheder på vækstmarkeder. Resultater i 2011 Gruppens ølvolumen steg organisk med 3%. Inklusive nettoeffekt af akkvisitioner var stigningen 4% til 118,7 mio. hl (114,2 mio. hl i 2010). Alle tre regioner kunne rapportere organisk vækst i året. Gruppens pro ratavolumen af øvrige drikkevarer var 19,2 mio. hl (19,3 mio. hl i 2010). Som følge af russiske distributørers lageropbygning på ca. 1,3 mio. hl i 4. kvartal var den organiske volumenvækst 8%. Gode resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien bidrog også til volumenvæksten i 4. kvartal. Salgs- og marketinginvesteringer som procent af omsætningen steg i forhold til sidste år, især i Østeuropa og Asien. Formålet med Gruppens salgs- og marketinginvesteringer er at forbedre både volumen- og værdimarkedsandele. De omfattede en lang række kommercielle aktiviteter, herunder Value Management, nye produkter, tiltag med henblik på at premiumisere vores mærker samt opgradering af Key Account- og salgskompetencer. Vi har i 2011 lanceret en række nye produkter og produktvarianter på tværs af vores regioner. En vigtig innovation i Gruppen var den lette, forfriskende og elegante premium-øl Copenhagen, der blev lanceret på udvalgte markeder i Norden i 2. kvartal. Eksempler på nye lokale produkter var Baltika Draught Nonfiltered og 1664 Millésime. Vi intensiverer fortsat vores indsats til støtte for vores internationale premium-portefølje, og en vigtig milepæl i 2011 var Carlsberg-mærkets nye globale positionering, som blev lanceret i april. En lang række aktiviteter blev gennemført i årets løb, og det høje aktivitetetsniveau vil fortsætte, ikke mindst i 2012, hvor UEFA EURO 2012 bliver en meget vigtig aktivitet. De første tegn på effekten af den nye positionering er lovende med 7% volumenvækst på Carlsberg-mærkets premium-markeder i Nettoomsætningen steg 6% til mio. kr. ( mio. kr. i 2010) med en solid organisk vækst på 6% (samlet volumen 2% og pris/mix 4%), valutaeffekt på -1% og nettoeffekt af akkvisitioner på 1%. Den organiske vækst i nettoomsætningen var endnu kraftigere i 4. kvartal med 11%. I 2011 var det nødvendigt at kom- 4

5 pensere for de højere inputomkostninger, og Gruppen opnåede et pris/mix på 4% som følge af Value Management, herunder prisstigninger især i Østeuropa. Gruppen fortsætter centraliseringen af sine indkøbsaktiviteter, men på trods af fordelene ved dette steg inputomkostningerne i alle regioner i Priserne steg i de fleste kategorier, og Gruppens produktionsomkostninger pr. hl steg organisk ca. 8% med en særlig kraftig stigning i Østeuropa. Bruttomarginen faldt 170bp til 50,0%, mens der var en svag organisk vækst i brutto-resultat pr. hl, fordi de højere inputomkostninger blev opvejet af det positive pris/mix og de fortsatte effektivitetsforbedringer. Driftsomkostningerne steg organisk med 5% (ca. 3% pr. hl) som følge af øgede salgs- og marketinginvesteringer, især i Østeuropa og Asien, samt højere logistikomkostninger, især i Østeuropa. Driftsomkostningerne i Nord- og Vesteuropa-regionen faldt organisk med ca. 3% pr. hl som følge af igangværende effektivitetsforbedringer og på trods af uændrede salgs- og marketinginvesteringer. Gruppen har fortsat fokus på generelt at øge effektiviteten, og i 2011 gennemførte vi adskillige lokale, regionale og Gruppe-relaterede projekter som led i Gruppens transformation. Et væsentligt skridt blev taget i oktober, da vi offentliggjorde vores planer om at etablere en fuldt integreret supply chain på tværs af vores markeder i Nord- og Vesteuropa for at forbedre kompetencer, kundeservice og effektivitet, hurtighed samt optimere udnyttelsen af Gruppens aktiver. Business Standardisation Programme er en vigtig katalysator for den integrerede supply chain. Gruppens resultat af primær drift var mio. kr. ( mio. kr. i 2010). Det organiske fald var 3%, valutaeffekten -1% og nettoeffekten af akkvisitioner 1%. Den solide vækst i Asien og Nord- og Vest-europa var ikke tilstrækkelig til at opveje faldet i Østeuropa, og Gruppens overskudsgrad faldt til 15,5% (17,1% i 2010). I 4. kvartal steg resultat af primær drift med hele 79% (organisk vækst på 75%). Forbedringen skyldtes lageropbygning hos russiske distributører, tidsforskydning i salgs- og marketinginvesteringer i forhold til sidste år, gennemførelse af handlings-planer i Nord- og Vesteuropa i kølvandet på den dårlige sommer samt den generelle omkostningsbevidsthed. Investeret kapital og pengestrøm Der var en fortsat stigning i afkast af investeret kapital i Nord- og Vesteuropa fra 17,2% til 18,3% som følge af den forbedrede rentabilitet og den reducerede aktiv-base. I Østeuropa og Asien faldt afkastet af investeret kapital som følge af henholdsvis lavere rentabilitet og kapacitetsudvidelser. Samlet var der for bryggeriaktiviteterne et svagt fald i det gennemsnitlige afkast af investeret kapital til 9,4% (9,8% i 2010). Vi bestræber os løbende på at forbedre kapitaleffektiviteten ved at fastsætte klare, fokuserede mål. Siden Scottish & Newcastle-transaktionen i 2008 har Gruppen forbedret styringen af driftskapitalen, prioriteret anlægsinvesteringer og realiseret redundante aktiver. Pengestrøm fra driften var 9,8 mia. kr. (11,2 mia. kr. i 2010). Pengestrømmen var især negativt påvirket af et lavere resultat end i 2010 og arbejdskapitalen ultimo, som var påvirket af de russiske distributørers lageropbygning i slutningen af 4. kvartal og deraf øgede tilgodehavender fra salg. Den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til nettoomsætning faldt til 1,9% (2,6% i 2010). Den frie pengestrøm var 4,9 mia. kr. i 2011 (5,0 mia. kr. i 2010). Den nettorentebærende gæld var 30,8 mia. kr. ultimo 2011 (32,8 mia. kr. ultimo 2010). Gruppen ønsker at fastholde sin investment grade (kreditværdighed). I december etablerede Gruppen en ny femårig revolverende kreditfacilitet på 800 mio. EUR til erstatning af den facilitet, der blev etableret i Med den nye kreditfacilitet har Carlsberg forlænget løbetidsprofilen for sine bankforpligtelser til gunstige priser og på favorable betingelser. Uanset det beskedne fald i indtjening pr. aktie (rapporteret) har Carlsberg været i stand til at generere en stærk pengestrøm i de seneste tre år og har reduceret gearingen og øget rentedækningen. Kreditvurderingen af Carlsberg er forbedret i de seneste år og er p.t. BBB stable outlook/ Baa2 stable outlook. 5

6 Strukturændringer I tråd med Gruppens M&A-strategi er der foretaget en række strukturmæssige ændringer i løbet af 2011 med henblik på at styrke Gruppens position på vigtige markeder: Gruppen øgede ejerandelen i sin indiske forretning, South Asian Breweries Pte. Ltd., til 94% Gruppen offentliggjorde udvidelsen af sin tilstedeværelse i Kina gennem etableringen af det planlagte joint venture Chongqing Xinghui Investment Co., Ltd. Når dette er på plads, vil Gruppen direkte eller indirekte være involveret i 42 bryggerier i Kina Gruppen erhvervede yderligere 1% af aktiekapitalen i joint venturet Lao Brewery Co. Ltd., Laos, gennem en ikke-proportional kapitaludvidelse og opnåede dermed kontrol med selskabet gennem en trinvis virksomhedsovertagelse Gruppen øgede sin ejerandel i Hue Brewery i Vietnam fra 50% til 100% FINANSIEL REDEGØRELSE Resultatopgørelse Gruppen genererede en samlet nettoomsætning på mio. kr., en stigning på 6% i forhold til Årets bruttoresultat var mio. kr. ( mio. kr. i 2010), og bruttomarginen faldt 170bp til 50,0% som følge af højere inputomkostninger. Salgs- og distributionsomkostninger steg mio. kr. til mio. kr., hovedsagelig som følge af højere salgs- og marketinginvesteringer i Østeuropa og Asien samt højere logistikomkostninger, især i Østeuropa. Administrationsomkostninger udgjorde mio. kr. (4.043 mio. kr. i 2010), og andre driftsindtægter, netto var 357 mio. kr. (234 mio. kr. i 2010). Gruppens andel af resultat efter skat i associerede virksomheder var 174 mio. kr. (141 mio. kr. i 2010). Gruppens resultat af primær drift før særlige poster var mio. kr. ( mio. kr. i 2010). Den solide vækst i Asien og Nord- og Vesteuropa kunne ikke opveje faldet i Østeuropa. Særlige poster, netto udgjorde 605 mio. kr. mod -249 mio. kr. i Særlige poster var positivt påvirket af ikke-kontante dagsværdireguleringer relateret til hidtidige ejerandele i forbindelse med trinvise overtagelser af Lao Brewery Co. Ltd. i Laos og Hue Brewery Ltd. i Vietnam, jf. note 7 til koncernregnskabet. Den negative effekt skyldtes omkostninger i forbindelse med restruktureringstiltag i Nord- og Vesteuropa og nedskrivninger relateret til to varemærker i Østeuropa samt investeringer i Carlsberg Uzbekistan og Nordic Getränke, Tyskland, som følge af vanskelige markedsforhold, dårlige resultater og lave indtjeningsforventninger. Derudover blev der nedskrevet på Business Standardisation Programme på grund af ændringer i programmets indhold og omfang som følge af beslutningen om at etablere en fuldt integreret supply chain i Nord- og Vesteuropa. Finansielle poster, netto udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Netto-renteomkostninger udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i 2010, hvilket skyldtes lavere gennemsnitlige finansieringsomkostninger. Øvrige finansielle poster, netto var -201 mio. kr. (-224 mio. kr. i 2010). Den negative udvikling skyldtes forpligtelser i ydelsesbaserede pensionsordninger og andre finansielle omkostninger som bankgebyrer mv. Skat udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Den effektive skatteprocent var 25,2%. Koncernresultatet var mio. kr. mod mio. kr. i 2010 som følge af det lavere resultat af primær drift. Carlsbergs andel af nettoresultatet var mio. kr. mod mio. kr. i Balance Pr. 31. december 2011 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 136,2 mia. kr. (132,1 mia. kr. pr. 31. december 2010). Stigningen på 4,1 mia. kr. skyldtes hovedsagelig valutakurs-ændringer og en stigning i tilgodehavender. 6

7 Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde 77,8 mia. kr. mod 76,6 mia. kr. pr. 31. december Stigningen skyldtes hovedsagelig køb af yderligere ejerandele i Lao Brewery Co. Ltd. og Hue Brewery Ltd. samt en stigning i goodwill og varemærker. Materielle aktiver udgjorde 30,9 mia. kr. (31,3 mia. kr. pr. 31. december 2010). Finansielle aktiver udgjorde 7,6. kr. (8,0 mia. kr. pr. 31. december 2010). Kortfristede aktiver udgjorde 19,6 mia. kr. mod 16,0 mia. kr. pr. 31. december Stigningen skyldtes øgede tilgodehavender fra salg, hovedsagelig som følge af lager-opbygning hos distributørerne i Rusland i 4. kvartal Passiver Egenkapitalen udgjorde 61,3 mia. kr., hvoraf 55,6 mia. kr. kunne henføres til aktionærer i Carlsberg A/S og 5,8 mia. kr. til minoritetsinteresser. Stigningen i egenkapitalen i forhold til 31. december 2010 var 3,4 mia. kr. og skyldtes hovedsagelig valutakursreguleringer (ca. -1,8 mia. kr.), periodens resultat (6,4 mia. kr.), pensionsforpligtelser (-1,1 mia. kr.), betaling af udbytte til minoritetsinteresser (-0,1 mia. kr.), køb af minoritetsinteresser (-1,5 mia. kr.), tilbagekøb af aktier (-0,4 mia. kr.) samt køb af virksomheder (1,6 mia. kr.). Forpligtelser i alt udgjorde 74,9 mia. kr. (74,2 mia. kr. pr. 31. december 2010). Langfristede forpligtelser steg med 2,6 mia. kr. i forhold til ultimo 2010, hovedsagelig som følge af en stigning i pensionsforpligtelser på 0,8 mia. kr. Derudover betød en ændring i finansieringskilder en stigning i langfristede lån på 2,3 mia. kr., mens kortfristede lån faldt med et tilsvarende beløb. Kortfristede forpligtelser eksklusive den kortfristede del af lån udgjorde 23,9 mia. kr. (23,0 mia. kr. pr. 31. december 2010). Stigningen skyldtes hovedsagelig en stigning i leverandørgæld på 1,6 mia. kr. Pengestrømsopgørelse Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr. ( mio. kr. i 2010). Ændringen i arbejdskapital udgjorde 361 mio. kr. (1.336 mio. kr. i 2010). Arbejdskapitalen var negativt påvirket af de russiske distributørers lageropbygning i slutningen af 4. kvartal og det deraf følgende høje niveau for tilgodehavender fra salg ved årets udgang. Eksklusive effekten af lageropbygningen ville ændringen i arbejdskapitalen have været +11 mio. kr. Der er fortsat fokus på den gennemsnitlige arbejdskapital, og i forhold til nettoomsætning blev den reduceret til 1,9% ultimo 2011 fra 2,6% ultimo Ændringen i anden driftskapital udgjorde -466 mio. kr. (-540 mio. kr. i 2010). Ændringen vedrører primært pensionsforpligtelser. Betalte nettorenter mv. udgjorde mio. kr. i 2011 mod mio. kr. i Pengestrøm fra driften i 2011 udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2010 faldet var primært en følge af den markante bedring i driftskapitalen i Pengestrøm fra investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Driftsinvesteringer var 990 mio. kr. højere end i Stigningen var planmæssigt og skyldtes primært netværks- og produktionsoptimering samt salgsinvesteringer. Finansielle investeringer udgjorde -314 mio. kr. ( mio. kr. i 2010, især påvirket af købet af ejerandele i Wusu Xinjiang Beer Group og Chongqing Brewery Co. Ltd.). Den frie pengestrøm var mio. kr. mod mio. kr. i Finansiering Pr. 31. december 2011 udgjorde den rente-bærende gæld 36,7 mia. kr. og den netto-rentebærende gæld 30,8 mia. kr. Forskellen på 5,9 mia. kr. var andre rentebærende aktiver, herunder 3,1 mia. kr. i likvide midler. Af den rentebærende gæld var 93% (34,1 mia. kr.) langfristet, dvs. med en forfaldstid på mere end et år fra 31. december 2011, og bestod primært af faciliteter i EUR. 7

8 I december 2011 etablerede Gruppen en ny femårig revolverende kreditfacilitet på 800 mio. EUR med en udvalgt gruppe relationsbanker. Den nye facilitet erstattede den facilitet på 1,425 mia. EUR, som blev etableret i 2005 (efterfølgende reduceret til 1,225 mia. EUR i 2008). Carlsberg har forlænget løbetidsprofilen på sine bankforpligtelser til gunstige priser og på favorable vilkår. INCITAMENTSPROGRAMMER I 2011 blev der i alt tildelt aktieoptioner til medlemmer af direktionen og andre ledende nøglemedarbejdere i Carlsberg-gruppen. Heraf modtog direktionen aktieoptioner. Der blev ikke tildelt optioner som led i det langsigtede incitamentsprogram i Der blev tildelt aktieoptioner til i alt tre medarbejdere til en udnyttelseskurs på 566,78 kr. (2010: (justeret) optioner til 153 personer til en vejet gennemsnitlig udnyttelseskurs på 496,32 kr. (justeret)). I 2012 vil der blive tildelt i alt ca aktieoptioner til direktionen. Det præcise antal vil blive udregnet ved hjælp af Black Scholes formlen og på basis af en udnyttelseskurs beregnet som gennemsnittet af aktiekursen de fem første børsdage efter offentliggørelsen af denne selskabsmeddelelse, således at værdien af aktieoptionerne vil svare til hvert direktionsmedlems faste årsløn. Herudover vil personer, der er omfattet af det langsigtede incitamentsprogram, få tildelt aktieoptioner på grundlag af præstation, programbetingelser samt udviklingen i kursen på Carlsbergs B-aktie. RISIKOSTYRING Gruppens risikostyring omfatter identifikation, vurdering og økonomisk styring af risici, som kan forhindre Gruppen i at opnå sin strategiske målsætning. Risiko-styringspolitikken fastlægger kravene til Gruppens risikostyringsproces. Risikostyringsstruktur Carlsbergs risikostyringsstruktur er en systematisk proces til risikoidentifikation, -analyse og -vurdering, hvilket giver et udførligt overblik over de strategiske risici og sætter Gruppen i stand til at reducere og overvåge de væsentligste risici. Risiko-styringsstrukturen er placeret på det strategiske niveau med henblik på at sikre, at de risici, som er forbundet med gennemførelsen af Gruppens strategi både på kort og langt sigt identificeres, og at der tages de relevante forholdsregler. Risikostyringsstrukturen er en top-down proces, der dækker alle større enheder i Gruppen på tværs af regioner, markeder og funktioner. Risikostyring og ledelsesstruktur Bestyrelsen har det endelige ansvar for risikostyringen. Bestyrelsen har udpeget Revisionsudvalget til at handle på vegne af bestyrelsen. Revisionsudvalget overvåger den samlede strategiske risikoeksponering og de enkelte risiko-faktorer, som er forbundet med Gruppens aktiviteter. Overvågningen finder primært sted i forbindelse med udarbejdelsen af kvartalsmeddelelser. Revisionsudvalget vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder kommercielle og finansielle risici. En gang om året vurderer Executive Committee (ExCom) de samlede risikoforhold i forbindelse med Gruppens aktiviteter. Strategiske risici vurderes i forhold til et todimensionalt heat map -vurderings-system, som estimerer risikoens betydning for nettoomsætningen eller varemærke/image samt sandsynligheden for, at risikoen opstår. ExCom opdaterer på baggrund af denne vurdering det eksisterende heat map, så det afspejler ændringer i opfattelsen af forretningsrisici. Derefter identificeres en række højrisiko-faktorer for det kommende år. Desuden identificeres risici i relation til Gruppens strategi for de næste tre år, og der træffes beslutning om relevante forholdsregler. ExCom identificerer i overensstemmelse med risikostyringspolitikken de personer, der har ansvaret for at mindske kortsigtede og langsigtede risici via en række risikobegrænsende aktiviteter. 8

9 Lokale enheder (Gruppe-funktioner og forretningsenheder) har ansvaret for at identificere, vurdere, kvalificere, registrere og rapportere, hvordan strategiske risici styres lokalt. Risikovurderingen på lokalt niveau følger de samme principper som på Gruppe-niveau og er baseret på det heat map-vurderingssystem, som er beskrevet ovenfor. Den lokale risikovurdering foretages en gang om året. Herefter udpeges lokale risikoejere, som har ansvaret for at mindske risiciene gennem en række risikobegrænsende aktiviteter. Der er etableret en formel procedure til løbende identifikation, vurdering og rapportering i årets løb om eventuelle nye risici eller risici under udvikling, som menes at være af væsentlig betydning for virksomheden. Gruppens interne revision har ansvaret for at fremme og følge op på risikobegrænsende aktiviteter/handlingsplaner for de væsentligste risici i Carlsberg-gruppen. Finansielle risici, herunder valuta-, rente-, kredit- og likviditetsrisici, er beskrevet i noterne til koncernregnskabet. Risikovurdering for 2012 ExCom afholdt i oktober 2011 den årlige risikostyringsworkshop, hvor tilstrækkeligheden af det eksisterende heat map blev vurderet. På baggrund heraf blev de hidtidige højrisikofaktorer revideret, og der blev fastlagt et nyt sæt højrisikofaktorer for Der blev desuden gennemført lokale risikostyringsworkshops og heat map-vurderinger i 3. kvartal af Der var en betydelig korrelation mellem de identificerede højrisikofaktorer på Gruppe-niveau og på lokalt niveau, hvilket indikerer, at strategien og de dermed forbundne risici på lokalt og regionalt niveau er afstemt med Gruppens overordnede strategi. Blandt de identificerede højrisikofaktorer blev en makroøkonomisk tilbagegang, forbrugertilliden i Rusland og afhængigheden af Rusland samt vores mulighed for at gennemføre prisstigninger klassificeret som højrisikofaktorer for Disse tre risici beskrives nærmere på næste side. Blandt andre identificerede højrisikofaktorer er afgiftsstigninger, strammere regulering samt manglende vækst i omsætningen. Gruppen følger udviklingen nøje og igangsætter risikobegrænsende aktiviteter for at mindske sandsynligheden for og den potentielle effekt af de strategiske højrisikofaktorer. Makroøkonomisk tilbagegang Beskrivelse Den globale økonomi er meget sårbar, og en makroøkonomisk tilbagegang, som påvirker forbrugertilliden på Gruppens ølmarkeder, anses for en højrisikofaktor for Mulig effekt Negativ forbrugertillid påvirker det generelle forbrug, herunder ølforbruget. Faldende efterspørgsel og dermed faldende volumener kan påvirke nettoomsætningen og dermed driftsresultatet negativt. Risikobegrænsning Der vil blive gennemført en række risikobegrænsende tiltag for at afbøde virkningen af en makroøkonomisk tilbagegang. Sådanne aktiviteter omfatter nøje overvågning af makroøkonomiske indikatorer på vores vigtigste markeder, scenarieplan-lægning, øget fokus på og prioritering af planer og aktiviteter, fremrykning af driftskapitalinitiativer, tidlige og rettidige tiltag for at reducere omkostningerne samt udarbejdelse af handlingsplaner med henblik på at kunne nedbringe omkostningerne yderligere, så rentabiliteten om nødvendigt sikres. Forbrugertilliden i Rusland og russisk afhængighed Beskrivelse Rusland er Gruppens største marked og står for ca. 30% af ølvolumen og 40% af resultat af primær drift. Alle andre markeder udgør mindre end 10% af resultat af primær drift. Gruppens indtjening er derfor mere eksponeret over for resultaterne i den russiske forretning end i noget andet marked. 9

10 Mulig effekt Hvis det russiske ølmarked og vores russiske forretning udvikler sig anderledes end forventet i vores planer og budgetter, kan det påvirke Gruppens resultater. Risikobegrænsning I slutningen af 2011 blev der foretaget en række udskiftninger i den øverste ledelse i Rusland, herunder udnævnelse af en ny adm. direktør. Vores kommercielle modeller for det russiske marked er blevet justeret for at reflektere de seneste års udvikling i forbruger- og konkurrentdynamikker. Vores planer og budgetter for 2012 i Rusland er baseret på detaljerede analyser og modeller af den forventede udvikling i forbruger-tilliden, inflation og andre makroøkonomiske indikatorer samt priser, lovændringer og øvrige relevante forhold for at mindske graden af usikkerhed og gøre det muligt at reagere hurtigt, hvis antagelserne ikke holder Prisstigninger Beskrivelse Gruppens inputomkostninger er for en stor dels vedkommende stigende, og Gruppen vil hæve sine salgspriser for at kompensere for højere inputomkostninger. Mulig effekt Det er vigtigt at kompensere for højere inputomkostninger gennem højere salgspriser, hvis Gruppen fortsat skal kunne opfylde sine mål for overskudsgraden på mellemlangt sigt. Risikobegrænsning På baggrund af identifikation af faktorer, der kan skabe vækst i omsætningen, har Carlsberg udviklet avancerede Value Management-værktøjer, som skal gøre det muligt at øge omsætningen pr. hl, ud over hvad der kan opnås gennem rene prisstigninger. Value Management-værktøjerne omfatter pris, investeringer hos kunderne, kampagner, Value Engineering og produktmix, og anvendelsen af Value Management er vigtig i Carlsbergs bestræbelser på at øge nettoomsætningen pr. hl. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Carlsberg-gruppen har forpligtet sig til at drive virksomhed på en socialt og miljømæssigt forsvarlig måde. Vi anerkender vigtigheden af at integrere Corporate Social Responsibility (CSR) i vores forretningsfunktioner for at fastholde vores licence to operate, håndtere risici, skabe nye, kommercielle og effektivitetsfremmende muligheder samt have en positiv indflydelse på de lokalsamfund, hvor vi driver forretning. Et eksempel er et innovativt fadølssystem, som producerer mindre affald og bruger mindre CO2. Gruppen har fastsat mål for sine CSRområder, som skal være nået inden udgangen af I 2011 gjorde vi gode fremskridt i retning af at nå målene for de fleste af vores CSR-områder. Vi vil fastholde vores gode resultater og øge indsatsen, når det er påkrævet. I 2011 koncentrerede vi os om den planlagte, fortsatte implementering af CSR-politikkerne i forretningsfunktioner og lokale selskaber. Endvidere gennemførte vi en detaljeret analyse af risici og muligheder inden for fire stadigt mere betydningsfulde områder for Gruppens bæredygtighed i fremtiden: emballage, vand, energi og landbrug. Resultaterne vil blive brugt til at udarbejde en køreplan og prioriteter for vores fremadrettede CSR-indsats. Vi blev i 2011 anerkendt for vores miljømæssige resultater af Newsweek Green Ranking. Carlsberg-gruppen var blandt top 5 i kategorien Food, beverage and tobacco og scorede højest blandt de globale bryggerier ved sammenligning af miljøbelastning og miljøstyring. 10

11 Gruppens online CSR-rapport kan ses på Den indeholder samtlige CSR-data for 2011 samt målene for Vi vil regelmæssigt vurdere mål og ambitioner for at sikre, at vi fokuserer på de relevante emner og det relevante ambitionsniveau for vores forretning og vores interessenter. CSR-rapportering og -ledelse I 2011 fortsatte vi med at forbedre vores systemer og procedurer til måling af data inden for vores CSRområder: miljø, arbejdsmiljø, engagement i samfundet, arbejdstager- og menneskerettigheder, forretningsetik og marketingkommunikation. Med udgangspunkt i de indsamlede data kan vi måle vores resultater i forhold til 2013-målene, identificere områder, der kan forbedres, og registrere lokale selskabers årlige fremskridt. Ligesom i de foregående år har KPMG Sustainability foretaget uafhængig assurance af et udvalgt sæt af indikatorer, som anvendes til at måle miljøresultaterne. I 2011 blev assurancen udvidet til også at omfatte udvalgte sikkerhedsindikatorer. Den uafhængige rapport er tilgængelig på /overview/pages/2011assurance.aspx. Vi har også i samarbejde med KPMG udviklet nye præstationsmålinger og -indikatorer inden for samtlige CSR områder, så vi bedre kan registrere vores fremskridt og forbedre resultaterne. Reduceret miljøbelastning Gruppen har sat ambitiøse mål for reduktion af miljøpåvirkningen og forbedring af effektiviteten frem mod I 2011 fortsatte vi implementeringen i hele Gruppen af et energieffektivitetsprogram, som har til formål at reducere energi- og vandforbruget i vores bryggerier. Det førte til kraftige forbedringer i vores vand- og energieffektivitet, især på grund af gode resultater på vores russiske bryggerier. Resultaterne viser, at vi er godt på vej til at opfylde 2013-målene. På baggrund af de store forbedringer i årets løb har vi revideret vores CO2-mål for Håndtering af vandrisici For at få en bedre forståelse for Gruppens eksponering over for vandrisici, herunder vandmangel, dårlig vandkvalitet og øgede omkostninger, blev der i 2011 gennemført en fuld risikovurdering på alle bryggerier. Resultaterne vil blive anvendt til at udarbejde lokale handlingsplaner for vandrisici relateret til vores bryggerier, især i vores asiatiske region. Vores initiativer på vandområdet er uddybet på side 28. Bæredygtig emballagestrategi Carlsberg er engageret i innovativ brug og håndtering af emballage og emballageaffald. Som forberedelse på nye regler og ændrede kunde- og forbrugerbehov er Gruppen i gang med at udvikle en ny strategisk tilgang til bæredygtig emballage. Første skridt blev taget i 2011 med udviklingen af et livscyklusvurderingsværktøj (LCA), som måler miljøpåvirkningen af forskellige emballagematerialer og -formater i løbet af hele produktets livscyklus. Værktøjet 11

12 simulerer og sammenligner forskellige emballager i forhold til forskelle i miljøpåvirkning og gør det muligt for os at evaluere denne på niveau med øvrige forretningsparametre. Som led i tilgangen til bæredygtig emballage har Carlsberg iværksat et pilotprojekt i Storbritannien, som omfatter involvering af leverandører og kunder i hele produktlivscyklen. Vi ønsker med dette initiativ at etablere en varig dialog og indgå partnerskab med nøgleleverandører vedrørende de leverede emballagers miljøpåvirkning og bæredygtighed. Fremme af ansvarligt forbrug Langt de fleste mennesker nyder en øl i moderate mængder som led i en sund livsstil, men vi erkender, at et lille mindretal kan have et skadeligt ølforbrug, som kan føre til uønskede sundhedsmæssige og sociale virkninger. Som ansvarlig brygger ønsker Carlsberg-gruppen at bekæmpe det skadelige ølforbrug og fremme befolkningens ansvarlige ølforbrug. Et vigtigt middel til at beskytte den kommercielle frihed er at markedsføre øl på en måde, der afspejler samfundets bekymring om alkoholmisbrug. Vores lokale selskaber arbejder aktivt med initiativer inden for områder som unges alkoholforbrug, spirituskørsel og generel oplysning om ansvarligt ølforbrug. Samarbejde med lokale, eksterne interessenter er altafgørende for at øge gennemslagskraften bag initiativer for ansvarligt ølforbrug. I 2011 gennemførte vi initiativer for ansvarligt forbrug målrettet mod forbrugerne på mange af vores markeder. Som eksempler kan nævnes partnerskab med transportmyndigheder og kunder i Sverige om forebyggelse af spirituskørsel, udnævnelse af forbrugere som ambassadører for ansvarligt forbrug i Malaysia og en oplysningskampagne i tv i Ukraine i samarbejde med den ukrainske bryggeriforening med det formål at bekæmpe unges alkoholforbrug og fremme ansvarligt salg af alkohol. I Rusland har vi udvidet vores række af initiativer og iværksat et program, som skal undervise bartendere i at fremme ansvarligt forbrug og være fortalere for en drikkekultur, hvor øl nydes med måde. Ud over samarbejdet med lokale interessenter samarbejder Carlsberg også med forskellige internationale organisationer og med andre bryggere. Initiativerne omfatter udvikling af ordninger for frivillig selvregulering i branchen for at undgå uansvarlig markedsføring af alkohol og drøftelser med WHO om, hvordan Carlsbergs og andre bryggeres initiativer inden for markedsføring, kommunikation og inddragelse af interessenter kan støtte WHO s medlemsstater i at opnå deres målsætninger om at reducere skadeligt alkoholforbrug. Fremtiden På trods af det udfordrende økonomiske klima står Carlsberg fast på sin ambition om ansvarlig vækst. Vores prioriterede CSR-initiativer er understøttet af stærke business cases, enten i forhold til et positivt investeringsafkast eller sikring af vores licence to operate. I 2012 vil vi koncentrere vores indsats om specifikke bæredygtighedsrisici og -muligheder i forbindelse med vores produktion og værdikæde. Nøgle- prioriteter vil omfatte fremme af ansvarligt forbrug, færdiggørelse af vores strategi for bæredygtig emballage samt fortsat implementering af og undervisning i brugen af LCA-værktøjet. REVISIONSUDVALGET I overensstemmelse med lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomhed nedsatte bestyrelse i Carlsberg A/S (Carlsberg breweries A/S' moderselskab) i marts 2009 et revisionsudvalg. I 2011 bestod Revisionsudvalget af tre bestyrelsesmedlemmer (Jess Søderberg, formand, Povl Krogsgaard-Larsen og Richard Burrows). Jess Søderberg og Richard Burrows er begge uafhængige af selskabet og besidder begge relevant finansiel ekspertise. Revisionsudvalget vælges for ét år ad gangen. Revisionsudvalget arbejder i henhold til sit kommissorium og en detaljeret mødeplan, som begge gennemgås årligt og godkendes af bestyrelsen før det nye regnskabsår. Bestyrelsen godkendte det aktuelle kommissorium og Revisionsudvalgets møde-plan for 2011 på sit møde i december Kommissoriet kan findes på selskabets hjemmeside. I 2011 holdt Revisionsudvalget fem møder, som alle medlemmer deltog i. I overensstemmelse med kommissoriet og møde-planen udførte Revisionsudvalget primært følgende funktioner: a) Overvågede den finansielle rapporteringsproces. Fremlæggelserne for Revisionsudvalget og Revisionsudvalgets drøftelser havde særligt fokus på ledelsesmæssige vurderinger, skøn og regnskabs-praksis og -procedurer samt tydeligheden af offentliggjort information. Desuden var der fokus på overholdelse af regnskabs-standarder og fondsbørskrav og andre lovkrav. Revisionsudvalget drøftede også antagelserne bag selskabets forventninger til årets resultat forud for offent- 12

13 liggørelse af regnskabsmeddelelser samt ændringerne i forventningerne til årets resultat, som blev meldt ud i august b) Overvågede effektiviteten af intern kontrol- og risikostyringssystemer. Arbejdet omfattede en gennemgang af kvartalsrapporter udarbejdet af Intern revision samt Intern revisions præsentation af status og erfaringer fra Carlsbergs whistleblowersystem i den tid, ordningen havde fungeret. Revisionsudvalget gennemgik selskabets relevante politikker på Gruppe-niveau i forhold til intern kontrol- og risikostyringssystemer og den finansielle rapporteringsproces og modtog rapporter og præsentationer fra Group Finance om effektiviteten af systemerne og omfanget af samt planer og status for kontroller i årets løb. Revisionsudvalget modtog kvartalsvise rapporter fra Intern revision om risikostyring, herunder risikostyringsprocessen i Carlsberg, og status på de risici, der var identificeret i det strategiske risk map for Revisionsudvalget gennemgik også de planer for identifikation af efterfølgere til finansfunktioner, som Group Finance har lagt. c) Overvågede den interne revisionsfunktion. Arbejdet omfattede gennemgang og godkendelse af interne revisionsplaner, gennemgang af Intern revisionfunktionen og dens kompetencer samt en evaluering af Intern revisions uafhængighed. Revisionsudvalget fik forelagt flere af de redskaber, som Intern revision anvender, herunder risikostyringshåndbogen samt et redskab til undersøgelse af svig hos leverandører, som Intern revision har udviklet. d) Overvågede den eksterne revision af den finansielle rapportering og den eksterne revisions uafhængighed. Arbejdet omfattede drøftelser vedrørende planlægning og omfang af revisioner, revisions-honorarer samt en gennemgang på hvert møde af de eksterne revisorers arbejde og konklusioner. I overensstemmelse med kommissoriet blev fire af Revisionsudvalgets møder afholdt før godkendelse og offentliggørelse af den kvartalsvise eksterne finansielle rapportering. Ligeledes i overensstemmelse med kommissoriet er alle referater og alt materiale stillet til rådighed for bestyrelsen, interne og eksterne revisorer samt direktionen. Revisionsudvalgets formand har endvidere ved hvert bestyrelsesmøde rapporteret om resultater og konklusioner fra det foregående møde i Revisionsudvalget. Ved hvert møde gennemgår Revisionsudvalget relevante emner med de eksterne revisorer og chefen for Intern revision, og Revisionsudvalget inviterer andre relevante funktionschefer fra Carlsbergs organisation, afhængigt af hvilke emner der drøftes på mødet. Lederen af Group Finance og Group Accounting inviteres som regel til at deltage i Revisionsudvalgets møder. I 2011 holdt Revisionsudvalget møder med de eksterne revisorer, Intern revision og andre relevante funktions-chefer uden deltagelse af selskabets direktion. Intern kontrol og risikostyring relateret til den finansielle rapporteringsproces Overordnet kontrolmiljø Bestyrelsen og direktionen er overordnet ansvarlige for Gruppens kontrolmiljø. Revisionsudvalget, som er nedsat af bestyrelsen, er ansvarligt for løbende at overvåge de interne kontrol- og risiko-styringssystemer, der er relateret til den finansielle rapporteringsproces. Systemerne til intern kontrol og risiko-styring er udformet med det formål at begrænse snarere end eliminere de risici, som identificeres i den finansielle rapporteringsproces. De interne kontroller, der er relateret til den finansielle rapporteringsproces, skal begrænse, påvise og korrigere væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet. Selskabet har en række politikker og procedurer for de vigtigste områder for den finansielle rapportering, herunder finansmanualen, controllermanualen og underskriftscirkulæret, samt politikker for risikostyring, treasury, datasikkerhed og forretningsetik. Disse politikker og procedurer gælder for alle dattervirksomheder, og der stilles tilsvarende krav til joint venture-partnere. Risikovurdering Risikovurderingsprocessen i forbindelse med den finansielle rapportering gennemføres årligt. 13

14 De væsentlige poster i koncernregnskabet identificeres på baggrund af vurderingen af kvantitative og kvalitative faktorer. De tilknyttede finansielle rapporteringsrisici identificeres på baggrund af en evaluering af påvirkningen, hvis risiciene indtræffer, og sandsynligheden for, at de indtræffer. Risikovurderingsprocessen i forbindelse med den finansielle rapportering godkendes årligt af Revisionsudvalget. Kontroller På baggrund af risikovurderingen har Gruppen fastsat minimumkrav for udførelse og dokumentation af elektroniske og manuelle kontroller, der skal begrænse identificerede væsentlige finansielle rapporteringsrisici. De relevante selskaber og funktioner i Gruppen udarbejder og implementerer en række interne kontroller med relevante kontrolaktiviteter for væsentlige processer. Den lokale ledelse er ansvarlig for at sikre, at de interne kontroller gennemføres og dokumenteres, og rapporterer hvert kvartal efterlevelsen til Gruppens finansorganisation. Endvidere har Gruppen implementeret en formaliseret finansiel rapporteringsproces for strategiprocessen, budgetprocessen, kvartalsestimater og månedlig rapportering af opnåede resultater. Der gennemføres controlling af de regnskabsinformationer, der rapporteres fra samtlige selskaber i Gruppen. Controlling foretages både af controllere med regional tilknytning og indgående kendskab til de enkelte selskaber og af regnskabsspecialister. Endvidere har alle væsentlige selskaber i Gruppen ansat controllere med dyb kommerciel og/eller regnskabsmæssig indsigt. Information og kommunikation Gruppen har etableret informations- og kommunikationssystemer, som sikrer efterlevelse af regnskabsreglerne og reglerne om intern kontrol, herunder finansmanualen, controllermanualen og interne kontrolkrav. Samtlige selskaber i Gruppen anvender et standardiseret finansielt rapporteringssystem. Desuden er Gruppen i gang med at standardisere processerne og reducere antallet af finansielle rapporteringssystemer. Overvågning Overvågning af systemerne til intern kontrol og risikostyring i forbindelse med den finansielle rapportering gennemføres på flere niveauer i Gruppen, bl.a. regelmæssig gennemgang af kontroldokumentation, controllerbesøg, revisioner udført af den interne revision og Revisionsudvalgets overvågning. Revisionsudvalgets kommissorium indeholder en beskrivelse af udvalgets funktioner og ansvar i relation til dets supervision og overvågning af systemerne til intern kontrol og risikostyring i forbindelse med den finansielle rapportering. Overvågningen udføres på baggrund af en periodisk rapportering fra finansorganisationen samt den interne og eksterne revision. INDTJENINGSFORVENTNINGER TIL 2012 De aktuelle udfordrende forbrugerforhold og den begrænsede sigtbarhed med hensyn til forbrugeradfærden i det usikre makroøkonomiske klima, især i Europa, førte i 2. halvår af 2011 til en revurdering af Gruppens planer på kort og mellemlangt sigt, mens Gruppens langsigtede planlægning og ambitioner forbliver uændrede. Vi har ved udarbejdelsen af vores kommercielle agenda for 2012 haft et klart fokus og et højt prioriteringsniveau, især i Nord- og Vesteuropa, for at sikre, at vi fortsat arbejder på at øge vores markedsandele på tværs af Gruppen, samtidig med at vi balancerer udviklingen i volumen- og værdimarkedsandele. Vi fortsætter arbejdet med at fremme vores internationale varemærkeportefølje og lokale power brands kombineret med vores ambitioner om at styrke vores kommercielle eksekveringsevner. For at støtte Gruppens langsigtede ambitioner fortsætter vi i 2012 gennemførelsen af vores målrettede effektiviseringsagenda, som omfatter større projekter, herunder standardisering af forretningsprocesser og integration af indkøb, supply chain og logistik på tværs af Nord- og Vesteuropa. Ud over disse større Gruppe- 14

15 De væsentligste markedsforudsætninger for Gruppens forventninger til 2012 er: Lavt etcifret fald på de nord- og vest-europæiske markeder Det russiske markeds tilbagevenden til beskeden vækst i løbet af 2012 Fortsat vækst på væsentlige markeder i Asien Ud over markedsforudsætningerne er øvrige vigtige forudsætninger for forventningerne til 2012: En gennemsnitlig EUR/RUB-valutakurs på 43,3 (en ændring i EUR/RUB-kursen på +/- 1 påvirker Gruppens resultat af primær drift med knap +/- 100 mio. kr.) En negativ volumen- og indtjeningseffekt af de russiske distributørers forventede lagernedbringelse på ca. 1,3 mio. hl i et i forvejen lille 1. kvartal 2012 på grund af sæsonudsving samt en tilsvarende lageropbygning i 4. kvartal 2012 På baggrund af ovennævnte forudsætninger og vores planer forventer Carlsberg-gruppen for 2012: Resultat af primær drift før særlige poster på samme niveau som i 2011 (højere ved den gennemsnitlige 2011 EUR/RUB-kurs) Svagt stigende justeret nettoresultat 1 Forventningerne til 2012 inkluderer ikke effekt af begivenheder efter balance-dagen, jf. note 40 til koncernregnskabet. SELSKABSMEDDELELSER Dato Begivenhed 3. januar 2011 Carlsberg Gruppen sælger bryggeri i Dresden 24. marts 2011 Carlsberg Breweries A/S - Årsrapport april 2011 Carlsberg Breweries A/S - Generalforsamling 1. august 2011 Carlsberg-gruppen - Udvidelse af Carlsberg-gruppens aktiviteter i Kina gennem oprettelse af joint venture med Chongqing Brewery og Chongqing Light Textile Holdings 26. oktober 2011 Carlsberg-gruppen - Isaac Sheps bliver adm. direktør for Baltika Breweries og Senior Vice President (SVP) for Østeuropa-regionen 28. oktober 2011 Carlsberg-gruppen - Opkøbet af den resterende 50% ejerandel i Hue Brewery Ltd., Vietnam, gennemført ANSVARSFRASKRIVELSE Denne årsrapport indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som tror, forudser, forventer, skønner, agter, planlægger, antager, vil være, vil fortsætte, vil resultere i, kunne, måtte og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage, energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater. 15

16 Koncernregnskab 2011 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger 2 Segmentoplysninger 3 Produktionsomkostninger 4 Salgs- og distributionsomkostninger 5 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 6 Andre driftsindtægter og driftsomkostninger 7 Særlige poster 8 Finansielle indtægter og omkostninger 9 Selskabsskat 10 Minoritetsinteresser 11 Resultat pr. aktie 12 Løn- og personaleomkostninger samt aflønning af bestyrelse og direktion 13 Aktiebaseret vederlæggelse 14 Immaterielle aktiver 15 Impairment test 16 Materielle aktiver 17 Associerede virksomheder 18 Værdipapirer 19 Tilgodehavender 20 Varebeholdninger 21 Likvide beholdninger 22 Aktiver bestemt for salg og forpligtelser vedrørende disse 23 Aktiekapital 24 Lån 25 Pensioner og lignende forpligtelser 26 Udskudte skatteaktiver og udskudt skat 27 Hensatte forpligtelser 28 Anden gæld mv. 29 Pengestrømme 30 Køb og salg af virksomheder 31 Køb og salg af minoritetsinteresser 32 Opgørelse af investeret kapital 33 Opgørelse af rentebærende gæld, netto 34 Kapitalandele i pro rata-konsoliderede virksomheder 35 Finansielle risici 36 Finansielle instrumenter 37 Nærtstående parter 38 Eventualforpligtelser og andre forpligtelser 39 Operationelle leasingforpligtelser 40 Begivenheder efter balancedagen 41 Anvendt regnskabspraksis 42 Gruppens selskaber 16

17 Resultatopgørelse Note Omsætning Øl- og læskedrikafgifter m.m Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Kr Resultat pr. aktie 11 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, udvandet

18 Totalindkomstopgørelse Note Årets resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering af udenlandske enheder Værdiregulering af sikringsinstrumenter 8, 35, Værdiregulering af værdipapirer 8-1 Pensionsforpligtelser Andel af anden totalindkomst i associerede virksomheder Effekten af hyperinflation Andet Selskabsskat Anden totalindkomst Totalindkomst i alt Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Valutakursreguleringer opstår ved omregning af regnskaber for udenlandske enheder med en anden funktionel valuta end Gruppens præsentationsvaluta, valutakursreguleringer vedrørende aktiver og forpligtelser, der udgør en del af Gruppens nettoinvestering i en udenlandsk enhed, samt valutakursreguleringer vedrørende sikringstransaktioner af Gruppens nettoinvestering i en udenlandsk enhed. Værdiregulering af sikringsinstrumenter omfatter ændring i dagsværdien af sikringstransaktioner, der opfylder kriterierne for sikring af fremtidige pengestrømme, og hvor den sikrede transaktion endnu ikke er realiseret, samt sikringstransaktioner vedrørende nettoinvesteringer i udenlandske enheder. 18

19 Balance Aktiver Note 31. dec dec Langfristede aktiver: Immaterielle aktiver 14, Materielle aktiver 15, Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Tilgodehavender Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender fra kunder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt

20 Balance Passiver Note 31. dec dec Egenkapital: Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital, aktionærer i Carlsberg Breweries A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser: Lån Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser: Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Hensatte forpligtelser Selskabsskat Anden gæld mv Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver i alt

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2010 (11. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Carlsberg Breweries-gruppens regnskab... 15 Resultatopgørelse... 16 Totalindkomstopgørelse...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere