Forord. Budget 2014 Samsø Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Budget 2014 Samsø Kommune"

Transkript

1 CVR nr.:

2 Budget Samsø Kommune i Forord Budgetlægningen for har været præget af besparelser, men på trods af dette befinder Samsø Kommune sig midt i en spændende, vigtig men også udfordrende forandringsproces for kommunens fremtid. I erkendelsen af at en velfungerende infrastruktur er afgørende for Samsøs fremtidige udvikling, har en enig Kommunalbestyrelse besluttet at satse massivt på området for at muliggøre, at Samsø netop kan udnytte det potentiale som øen har med sin centrale placering midt i Danmark og sine brands som vedvarende energi ø, attraktiv turistdestination og moderne landbrugssted. Dette indebærer en række spændende nye anlægsinvesteringer, som skal være med til at forbedre infrastrukturen og udviklingen på øen. Herunder kan der nævnes at: Der vil blive oprette et kommunalt ejet rederi, som skal drive færgefarten mellem Sælvig og Hov. Til at administrere dette, er der ansat en færgedirektør fra januar. Der investeres i en helt ny færge til det kommunale rederi. Færgen vil have dobbelt kapacitet i forhold til nuværende færge og vil kunne sejle på LNG. Yderligere vil der være en renovering af Sælvig Havn, således at havnen kommer til at passe til den nye færge. Samtidig investeres der også i forbindelsen til Sjælland hvor der bygges ny færgehavn i Ballen, hvilket skal være med til at forkorte sejltiden til Sjælland. Der bygges samtidig en ny vej til færgehavnen, for at kunne håndtere den ekstra trafik. I Aftale om kommunernes økonomi for mellem regeringen og KL blev der bland andet aftalt en reform af folkeskolen, som træder i kraft i skoleåret / Her vil der blandt andet være et fagligt løft, hvor der vil blive givet midler til videreuddannelse af lærerne. Samtidig vil der skulle bruges større resurser til en længere skoledag. Yderligere er der en ny kontanthjælpsreform, som træder i kraft fra, hvor der bl.a. vil blive lagt større vægt på at få kontanthjælpsmodtagere under 30 år i uddannelse. Dette betyder, at kontanthjælpen for unge under 30 år uden uddannelse erstattes af uddannelseshjælp, som er på samme niveau som en SU. Rammebesparelserne som er vedtaget for budgetåret samt for overslagsårene, er med til at sikre en sammenhæng mellem kommunens fremtidige udgifter og indtægter. Således overholder Samsø Kommunen de fastsatte krav fra Økonomi og Indenrigsministeriet. Samtidig har kommunebestyrelsen kunne vedtage et budget i balance samtidig med en uændret udskrivningsprocent på 26,0 % og grundskyldspromille på 30,75, mens kirkeskatteprocenten er blevet sænket til 1,45 %.

3 Budget Samsø Kommune ii Det er derfor med tilfredshed, at jeg igen kan fremlægge et god og ansvarlig budget for Samsø Kommune for budgetår og overslagsårene 2015, 2016 og I henhold til lov om kommunernes styrelse, skal kommunalbestyrelsen vedtage årsbudgettet samt et flerårigt budgetoverslag for en 3 årigperiode. Kommunalbestyrelsen har således ved sit møde den 17. september samt 10. oktober 2013 behandlet og godkendt ovennævnte budget for budgetår samt overslagsår 2015, 2016 og Budgettet afgiver i den form, det godkendes af kommunalbestyrelsen, den bindende regel for størrelsen af næste års kommunale forvaltning i Samsø Kommune. Nærværende bind indeholder de obligatoriske oversigter, bemærkninger samt beregning af de enkelte budgettal m.v. Samsø Kommunalbestyrelse, Jørn C. Nissen Borgmester

4 Indholdsfortegnelse Budget Samsø Kommune iii FORORD I INDHOLDSFORTEGNELSE III KOMMUNEOPLYSNINGER 1 BUDGETFORUDSÆTNINGER 2 INDTÆGTER 2 UDGIFTER 3 INVESTERINGSOVERSIGT 3 PRIS OG LØNSKØN 4 LIKVIDE AKTIVER 4 OVERSIGTER 5 RESULTATOPGØRELSE 5 HOVEDOVERSIGT 6 SAMMENDRAG AF BUDGET 7 DRIFTSBUDGET 7 STATSREFUSION 8 ANLÆGSBUDGET 8 BEVILLINGSOVERSIGT 9 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT 11 LÅNEOVERSIGT 12 TAKSTOVERSIGT 13 DEN KIRKELIGE LIGNING 19 BEVILLINGSREGLER 20 ARBEJDSPAPIRER ØKONOMISK POLITIK GRUNDBUDGET 2 29

5 Budget Samsø Kommune 1 Kommuneoplysninger Kommune Samsø Kommune Søtofte Samsø CVR nr.: Telefon: Telefax: Hjemmeside: Borgmester Kommunalbestyrelse Direktion Revision Jørn C. Nissen (Konservative) Jørn C. Nissen (Konservative) Per Urban Olsen (Konservative) Carsten Bruun (Venstre) Erik Wennergaard Rasmussen (Venstre) Henrik Kjær (Venstre) Erling Sundstrøm (Venstre) Per Søgaard (Venstre) Marcel Meijer (Socialdemokratiet) Inge Dorthe E. Larsen (Fælleslisten Samsø) Ulla Holm (Socialistisk Folkeparti) Anja Madsen (Socialistisk Folkeparti) Kommunaldirektør Anders J. Jørgensen Teknisk Forvaltningschef Søren Stensgaard Børn, Unge og Kultur Forvaltningschef Henrik Mose Socialforvaltningschef Margrethe Vogt Thuesen Deloitte Arosgaarden Åboulevarden Aarhus C

6 Budgetforudsætninger Budget Samsø Kommune 2 Indtægter Samsø Kommune anvender et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til beregning af skatteindtægter samt indtægter fra tilskud og udligning. Det er besluttet at indkomstbeskatningen fastholdes på 26 % hvilket betyder, at kommunen har en indkomstskat på 142,7 mio. kr. Derudover er der indtægter fra selskabsskat, grundskyld og dækningsafgift, mens kommunen modtager 116 mio. kr. i tilskud og udligning, altså samlede set 278,3 mio. kr. i indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Indkomstskat kr. Budgetteret udskrivningsgrundlag, statsgaranti Procent Budgetteret indkomstskat, statsgaranti ,00 Budgetteret forskudsbeløb for kirkeskat ,45 Anden skat pålignet visse indkomster Afregning af selskabs- og fundsskat i 441 Ejendomsskat kr. Afgiftspligtige grundværdier Promille Budgetteret grundskyld ,750 Budgetteret dækningsafgift af erhvervsejendommes grundværdi Budgetteret dækningsafgift af statslige ejendommes grundværdi 103 Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 10 15,000 Budgetteret dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi 94 8,750 Kommunal andel af skat af dødsboer 99 Tilskud og Udligning kr. Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Udligning af selskabskat Udligning vedrørende udlændinge Kommunalt udviklingsbidrag -473 Særlige tilskud Tilskud til 'ø-kommuner' Beskæftigelsestilskud Tilskud og udligning i alt

7 Budget Samsø Kommune Udgifter Gældende fra budget er der, jf. lov om kommunernes styrelse 3 stk. 4, fastsat krav om overskud på den løbende drift. Altså må udgifterne til det skattefinansierede område og til renter ikke overstiger indtægterne fra skatter, tilskud og udligning. Nettorenteudgifterne udgør 2,2 mio. kr. i, mens nettoudgifterne på det skattefinansierede område udgør 275,2 mio. kr. Altså udgifter på 277,4 mio. kr., hvilket lever op til kravet om overskud på løbende drift. 3 Den samlede serviceramme for kommunerne er, i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi mellem staten og KL, faldet med en halv milliard kr. Hvilket til dels skyldes, at der er givet en øget anlægsrammes. Samsø Kommunen har i samarbejde med KL og de andre kommuner sikret, at både service og anlægsrammen for kommunerne overholdes. Drift Budget Skattefinansierede område Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger Takstfinansierede område Nettodriftsudgifter Investeringsoversigt Anlægsinvesteringer Anlægsbevilling Forventet afholdt Rådighedsbeløb kr kr. Bevillingsprogram Bevillings Dato Startdato Slutdato 2015 Ballen Færgehavn Nybygning færge # Passagerfærge Mårup # Sælvig Havn Vej Ballen Færgehavn # Samlet resultat

8 Pris og lønskøn Forventede prisstigninger i pct. pr. år Budget Samsø Kommune 2013/ / / / Lønninger 1,00 1,80 1,80 1,80 2 1,06 1,06 1,06 1, Fødevarer 0,20 1,06 1,06 1, Brændsel og drivmidler 0,50 1,06 1,06 1, Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1, Anskaffelser 0,50 1,06 1,06 1, Øvrige varekøb 0,00 1,06 1,06 1,06 4 1,65 1,90 1,90 1, Tjenesteydelser uden moms 0,00 1,80 1,80 1, Entreprenør- og håndværkerydelser 0,00 1,60 1,60 1, Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger til regioner 1,82 2,40 2,40 2, Øvrige tjenesteydelser m.v. 0,00 1,80 1,80 1,80 5 1,78 1,81 1,81 1, Tjenestemandspensioner m.v. 1,19 1,80 1,80 1, Overførsler til personer 1,50 1,80 1,80 1, Øvrige tilskud og overførsler 2,00 2,10 2,10 2, ,32 1,74 1,74 1, Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1, Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1, Betalinger fra regioner 1,32 1,74 1,74 1, Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1,74 8 1,80 1,80 1,80 1,80 Likvide aktiver Primo kr. Ultimo kr. Forventet størrelse af likvide aktiver ( )

9 Oversigter Budget Samsø Kommune 5 Resultatopgørelse Budgetforslag Skatter Tilskud og udligning INDTÆGTER Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v DRIFTSUDGIFTER I ALT DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse STATSREFUSION I ALT TOTAL DRIFTSVIRKSOMHED OG REFUSION Renter og kursregulering PRIMÆRT DRIFTSRESULTAT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 0 Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v. ANLÆGSVIRKSOMHED RESULTATER AF SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Drift forsyningsvirksomheder Anlæg forsyningsvirksomheder RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED Pris og lønskøn RESULTAT I ALT Resultat i alt Optagne lån Afdrag på lån Øvrige Balance forskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER I ALT

10 Hovedoversigt Budget Samsø Kommune Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion Udgifter Indtægter inkl. refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion 1. Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion 4. Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 6. Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

11 Sammendrag af budget Budget Samsø Kommune 7 Drift Driftsbudget Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v Driftsvirksomhed i alt

12 Budget Samsø Kommune 8 Statsrefusion Statsrefusion Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0522 Central refusionsordning Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Statsrefusion i alt Anlægsbudget Anlæg Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Undervisning og kultur Anlægsvirksomhed i alt

13 Bevillingsoversigt Driftsbudget (dranst 1 og 2) Budget Samsø Kommune Budget 9 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom TU jordforsyning - decentral TU jordforsyning - central Natur og miljø TU Natur og Miljø - decentral TU Natur og Miljø - central Veje og trafik TU Veje og trafik - decentral TU Veje og trafik - central Havne TU Havne - central Forsyningen TU Forsyning - central Beredskab TU Beredskab - central Social- og Kulturudvalg Børn- og Unge SKU Børn og Unge - decentral SKU Børn og Unge - central Sundhed SKU Sundhed - decentral SKU Sundhed - central Ældre og handicap SKU Ældre og handicap - decentral SKU Ældre og handicap - central Beskæftigelse og ydelser SKU Jobcenter og ydelser - decentral SKU Jobcenter og ydelser - central Kultur og fritid SKU Kultur og fritid - decentral Økonomiudvalg Politisk organisation ØU Politisk organisation - central Administrativ organisation ØU Administrativ organisation- decentral ØU Administrativ organisation - central Fællesudgifter og - indtægter ØU Fælles udgifter/indtægter - decentral ØU Fælles udgifter/indtægter - central Lønpuljer ØU Lønpuljer - decentral ØU Lønpuljer - central

14 Budget Samsø Kommune 10 Anlægsbudget Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknisk Udvalg Jordforsyning og fast ejendom Veje og trafik Havne Forsyningen Social- og Kulturudvalg Børn- og Unge

15 Tværgående Artsoversigt Budget Samsø Kommune 11 Budget Udgift Indtægt Art IM 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmiddel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden Entreprenør- og hånd Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser Overførsler til pers Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Samlet resultat

16 Låneoversigt Renter Budget Samsø Kommune Budget Kommunale Ældreboliger Kommunekredit Renter i alt Afdrag Lån vedr. ældreboliger Nr Nr Nr Nr Nr Lån Afdrag i alt

17 Takstoversigt Budget Samsø Kommune HAVNE Gæstebåde u/10 m 150,00 150,00 Gæstebåde m 170,00 175,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00 250,00 Årlig pris Årlig pris Joller på land i Langør 800,00* 800,00* Pælepladser i Langør 1.000,00* 1.000,00* Fastliggertakst ved bro alle havne: Under 6 m 2.000,00* 2.000,00* Mellem 6 og 10 m 3.456,00* 3.456,00* Mellem 10 og 12 m 4.184,00* 4.184,00* Mellem 12 og 15 m 5.224,00* 5.224,00* Over 15 m 6.888,00* 6.888,00* Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer under 6 meter 500,00* 500,00* Vinterplads Joller, pramme, lystfartøjer over 6 meter 1.000,00* 1.000,00* Stativer, trailere mv. stående på havnenes arealer efter 1 maj. Pr døgn 50,00* 50,00* Bådoptagning med kranbil på havnenes arealer 200,00* 200,00* EL for fastliggere skal være med el måler godkendt af havnefogeden Pris for el pr. kwh 1,50* 1,50* Gebyr for manglende el måler 510,00* 510,00* Reklamer Sælvig Færgehavn pr. m ,00* 1.000,00* * Excl. Moms SKOLEVÆSENET Samsø Hal Bankospil 320,00 325,00 Danseskole 1.140, ,00 Offentlig bal/modeopvisning/ generalforsamling 2.840, ,00 Revy/teater/sangaften 1.250, ,00 Messe (uge basis) 8.570, ,00 Messe (Weekend) 5.090, ,00 Foreninger ikke godkendt efter folkeoplysningsloven samt godkendte foreninger ved opkrævning af entré, jf. pkt. g , ,00

18 Budget Samsø Kommune 14 Tillæg for scene + omklædning 400,00 405,00 Tillæg for køkken 320,00 325,00 Tennis/turister pr. time Samsø hal 240,00 245,00 Gl. Gymnastiksal Gl. gymnastiksal, danseskole 975,00 990,00 Udlån af gl. gymnastiksal pr. time 240,00 245,00 Samsø Hal eller Gl. gymnastiksal overnatning Max. 30 pers , ,00 Ved over 30 pers. +16,00 pr. pers. +16,00 pr. pers. Ved inkl. Badefaciliteter (fremmede idrætsforeninger) 2.520, ,00 Klasseværelser 320,00 325,00 Overnatning klasseværelse 600,00 610,00 Skolekøkken 985, ,00 Leje af borde, Tranebjerg skole 20,00 20,00 Leje af stole, Tranebjerg skole 10,00 10,00 Rengøring skolegård 2.590, ,00 Ekstraordinær rengøring og pedelbistand (se pkt. 7) Faktiske udgifter Faktiske udgifter Depositum 50 % af lejen 50 % af lejen Afbud mindre end 1 måned før 20 % af lejen 20 % af lejen Afbud mindre end 2 måneder før 10 % af lejen 10 % af lejen SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) SFO modul/morgen pr. mdr. i 11 mdr. ( ) 450,00 450,00 SFO modul/eftermiddag pr. mdr. i 11 mdr , ,00 SFO modul/heldags pr. mdr. i 11 mdr , ,00 SFO klub pr. mdr. i 11 mdr. 639,00 639,00 SFO ungdomsklub halvårlig Afhængig af beslutning vedr. skolereform DAGPLEJE 48 t/uge 25 % 2.399, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn RUMLEPOTTEN Daginstitutionsplads 25 % 1.757, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn BØRNEHUSET Daginstitutionsplads 25 % 1.758, ,00 Administrativt skøn, reguleres efter endelig opgørelse af bruttodriftsudgift pr. barn

19 Budget Samsø Kommune 15 HYREVOGNE Behandling af ansøgning 450,00 460,00 Udstedelse af tilladelse 1.400, ,00 Førerkort 100,00 110,00 Trafikbog 60,00 75,00 Bevillingsnummerplade 100,00 110,00 Påtegning på toldattest 150,00 150,00 ØVRIGE Kommuneplan 300,00 300,00 Lokalplan 95,00 95,00 Budget/regnskab 270,00 300,00 Årsberetning/årsrapport 95,00 95,00 Abonnement KB dagsorden 240,00 250,00 Abonnement KB dagsorden med bilag 370,00 380,00 Abonnement KB dagsorden med bilag og referat fra udvalg 590,00 600,00 Ø kort, udskiftning 100,00 100,00 Legitimationskort årige 100,00 100,00 Sygesikringsbevis, udskiftning 180,00 180,00 Vielse, udenlandske 500,00 500,00 Knallertbeviser 100,00 100,00 Folkeregisteroplysning 52,00 55,00 Ejendomsskatteattester Ejendomsattest 70,00 70,00 Kopier i henhold til forvaltnings loven 1. kopi / efterfølgende kopier 10,00/1,00 10,00/1,00 TANDPLEJE Specialtandplejen årlig egenbetaling 1.745,00 Omsorgstandpleje årlig egenbetaling 470 NATURSKOLEN Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Satsreguleringsprocent meddeles i bekendtgørelse ultimo Samsø grupper Offentlig arrangement der kan dog ved helt særlige aktiviteter opkræves deltager betaling, eksempelvis sejlture i fjorden. Udenøs gruppe pr. time dog min. 600,00 kr. når aktiviteten gennemføres indenfor hverdage mellem kl og ,00 300,00 Udenøs gruppe pr. time udenfor normal arbejdstid (hverdage efter kl samt weekends og helligdage). 500,00 500,00

20 Budget Samsø Kommune 16 EJENDOMSOPLYSNINGER Oplysning 400,00 400,00 BBR meddelelse 70,00 70,00 Vurderingsattester 70,00 70,00 KOMMUNAL OPKRÆVNING Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer < kr. 100,00 100,00 (i alt 2 rykkere) Eksp. gebyr, rykkerskrivelser ved restancer > kr. 250,00 250,00 (i alt 2 rykkere) Civilretlige regninger (i alt 3 rykkere) 100,00 100,00 Renter, ejendomsskat 0,4 % pr. mdr. 0,4 % pr. mdr. BIBLIOTEK dag for sent 20,00 20,00 15 dag for sent 35,00 35,00 30 dag for sent 65,00 65,00 60 dag for sent 155,00 155,00 GEBYRER FOR BYGGESAGSBEHANDLING 1. Simple konstruktioner Garager, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger under 50 kvm , ,00 Ovennævnte bygninger over 50 kvm , ,00 Tilbygning til først nævnte bygninger når det samlede areal er under 50 kvm. 900,00 900,00 Når det samlede areal er over 50 kvm , ,00 Teknikhuse til elektroniske tjenester 1.200, ,00 Gebyr for dispensationer der kræver nabohøring 800,00 800,00 Nedrivning 500,00 500,00 2. Enfamilieshuse/Sommerhuse Fritliggende enfamiliehuse, pr. kvm. 30,00 30,00 Sammenbyggede enfamiliehuse lodret lejlighedsskel pr. kvm. 30,00 30,00 Til og ombygninger enfamiliehuse pr. kvm. 30,00 30,00 Til og ombygning sommerhuse pr. kvm. 30,00 30,00 Uopvarmede udestuer 1.150, ,00 Udvidelse af boligareal (tagetage) pr. kvm. 25,00 30,00 Mindste gebyr 1.200, ,00

21 Budget Samsø Kommune Industri og lagerbebyggelse Industri og lagerbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. 10,00 10,00 Over 1000 kvm., pr. kvm. 5,00 5,00 Avls og driftsbygninger indtil 1000 kvm., pr. kvm. 8,00 10,00 Over 1000 kvm., pr. kvm. 4,00 5,00 Mindste gebyr 1.200, ,00 4. Andre faste konstruktioner m. v. Gylletanke, siloer og udendørsanlæg til foderopbevaring og lign , ,00 Mini vindmøller og antenner 1.000, ,00 Vindmøller 2.500, ,00 5. Øvrige erhvervs og etagebyggeri Etageboligbyggeri pr. kvm. 25,00 30,00 Erhvervsbyggeri, butikker m.v. pr. kvm. 25,00 30,00 Mindste gebyr 1.200, ,00 6. Andet Anlæg for nedsivning og jordvarme 1.250, ,00 Dispensationer der ikke kræver byggetilladelse 800,00 800, PLEJEHJEM pr. dag pr. måned pr. dag pr. måned Servicepakke Morgenmad 20,47 624,72 20,78 634,09 Hovedret 40, ,23 40, ,99 Bi ret 10,1 303,85 10,26 308,41 Kaffe, eftermiddag 7,19 219,32 7,3 222,61 Aftensmad 26,58 810,53 26,98 822,69 Kaffe, aften 7,19 219,17 7,3 222,46 Hovedret hjemmeboende 40,13 40,74 Bi ret hjemmeboende 10,1 10,26 RENOVATION 2013 Dagrenovation 110 l. sække 35 årlige tømninger 2.196,00* 1.755,00* Dagrenovation, erhverv 370 l. containere 35 årlige tømninger 4.253,00* 3.704,00* Ekstra sække pris pr. sæk 24,50* 24,00* Erhvervsaffald 370 l. containere 52 årlige tømninger 5.251,00* 4.624,00* Erhvervsaffald 660 l. containere 52 årlige tømninger 7.193,00* 6.446,00* Erhvervsaffald 370 l. containere, efter behov pris pr. tømning 125,00* 110,00*

22 Budget Samsø Kommune 18 Erhvervsaffald 660 l. containere, efter behov pris pr. tømning 204,00* 183,00* Sække campingpladser pris pr. sæk 23,00* 22,40* Containere på havne 660 l. Pris pr. tømning 171,00* 154,00* AFGIFTER PÅ AFFALD AFLEVERET PÅ AFFALDSCENTRET (priser pr. ton) Småt brændbart affald (under 100x20x20 cm) 954,00* 1.024,00* Stort brændbart affald (over 100x20x20 cm) 1.154,00* 1.274,00* Blandet affald til sortering 1.882,00* 1.800,00* Affald til deponering på kontrolleret losseplads inkl. landbrugsplast og fiberdug 2.249,00** 2.609,00** Haveaffald 580,00* 584,00* Pap 580,00* 584,00* Glas (planglas) 580,00* 584,00* Storsække 580,00* 584,00* Rent træ 680,00* 806,00* Dæk 125,00* 125,00* Rene beton og teglbrokker inkl. natursten 100,00* 100,00* Ren jord 20,00* 20,00* Asbestholdigt affald 2.249,00** 2.609,00** *ekskl. 25 % moms **ekskl. moms men inkl. statsafgift på 475,00 kr. pr. ton

Takstoversigt 2013 2014

Takstoversigt 2013 2014 Takstoversigt 2013 2014 HAVNE Gæstebåde u/10 m Gæstebåde 1012 m Gæstebåde pr. m o 12 m Internet pr. dag Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge Joller på land i Langør Pælepladser i Langør Fastliggertakst

Læs mere

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013

BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 BRUGERBETALING M.V. 2012 2013 HAVNE Gæstebåde u/10 m 140,00 150,00 Gæstebåde 10-12 m 160,00 170,00 Gæstebåde pr. m o 12 m 20,00 20,00 Internet pr. dag 20,00 Ekstragebyr for bookning af plads pr. uge 250,00

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget

Generelle bemærkninger til Budget Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 11. marts 2014 Mål og procedure for budgetlægningen 2015 2018. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for ordinær

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger 1 Budgetteringsmetode/procedure Byrådet godkendte den 10. marts 2015 Mål og procedure for budgetlægningen 2016 2019. I Mål og procedure for budgetlægningen er der opstillet en række finansielle mål for

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2013 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Bevillingsprincipper

Bevillingsprincipper Bevillingsprincipper BEVILLINGSPRINCIPPER. I lov om kommunernes styrelse paragraf 21, stk. 1 og 2, er anført følgende: "Udvalgene bestyrer de anliggender, der er underlagt dem, inden for rammerne af det

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019

Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015. Frederikshavn Kommune. 1. Behandling Budget 2016-2019 Økonomiudvalgsbehandlet 9. september 2015 Frederikshavn Kommune 1. Behandling Budget 2016-2019 4. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle regler: Bevillingsmyndigheden... 4 Definition af bevillinger...

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2012 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... BILAG 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 5 REGNSKABSOPGØRELSE... 5 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 19 Mødedato: Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 19 Mødedato: 29.09.2009 Fraværende: Jørgen Bang og Lene Offersen Mødetid: 14.00-14.40 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budget 2010, budgetforslag

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.22.05-07 Renteindtægter af likvide aktiver. -285.000 Der er forudsat en forrentning på 0,8 % af en gennemsnitlige Kassebeholdning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

5.2 Formkrav til budgettet

5.2 Formkrav til budgettet Budget- og regnskabssystem for kommuner 5.2 - side 1 Dato: Oktober 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2008 5.2 Formkrav til budgettet Der er fastsat en række bestemmelser om, hvordan de kommunale budgetter

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere