Personbiler (hvidpladebiler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personbiler (hvidpladebiler)"

Transkript

1 Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

2

3 FORORD Formålet med denne folder er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skattemæssige behandling af personbiler (hvidpladebiler) i bred forstand, hvad enten den ejes af medarbejderen, virksomheden eller er leaset, samt et kendskab til de grundlæggende moms- og afgiftsregler, der relaterer sig til denne type køretøjer. Denne folder er udarbejdet efter gældende regler den Marts 2012 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 3

4 4

5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Erhvervsmæssig kørsel Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Tilkaldevagt Chauffører dages-reglen Dagsbeviser Egen bil Skattefri befordringsgodtgørelse Befordringsfradrag for lønmodtagere Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl Salg af bil Firmabil Skattepligtig værdi af firmabil til rådighed for privat kørsel Rådighed over flere biler Flere ansatte benytter samme bil Egenbetaling Arbejdsgiverens indeholdelses- og oplysningspligt Hvilke udgifter er ikke omfattet af beskatningen af fri bil? Befordringsfradrag Befordringsgodtgørelse Dele-leasing Selvstændigt erhvervsdrivende Bilen holdes uden for virksomhedsordningen, eller virksomhedsordningen benyttes ikke Bilen indgår i virksomhedsordningen Overførsel af blandet bil til/fra virksomhedsordningen Salg af bil Moms og afgifter Personbiler Leasingselskaber forholdsmæssig betaling af registreringsafgift Firmabil uden dansk registreringsafgift Energiafgifter 42 5

6 6

7 Indledning 1. INDLEDNING Denne folder er en beskrivelse af de skatte-, moms- og afgiftsmæssige regler ved anvendelse af hvidplade biler. Udgiften til anskaffelse og drift af en bil er for mange en relativt stor post i budgettet. Der kan derfor være god grund til at overveje de skattemæssige fordele og ulemper ved, at arbejdsgiver stiller en bil til rådighed for privat kørsel, som alternativ til, at man som lønmodtager anskaffer/kører i egen bil. En arbejdsgivers hovedsynspunkt vil være, at det er den samlede lønudgift m.v. til den enkelte medarbejder, der er afgørende. Om der udbetales en samlet kontant løn og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel eller en kombination af løn og fri bil synes derfor ikke så afgørende. For lønmodtageren går overvejelserne om fri bil eller egen bil typisk på, om man vil kende omfanget af nettoudgiften i form af beskatningen af fri bil, eller om egen bil eventuelt kan medføre en lavere nettoudgift. Ved sidstnævnte må lønmodtageren påtage sig risikoen ved ukendte merudgifter og en afskrivning, man først kender størrelsen af, når bilen sælges. Det skal dog pointeres, at arbejdsgiveren og den ansatte hvis fri firmabil ønskes skal finde frem til en aftale om en fast månedsløn, som er uafhængig af de kommende driftsudgifter på bilen. Det kan nemlig ikke skattemæssigt accepteres, at arbejdsgiverens udgifter til bilen løbende modregnes i en aftalt fast gage. Aftaler om egenbetaling godkendes, når egenbetalingen sker fra beskattede midler. Også selvstændigt erhvervsdrivende har visse valgmuligheder for den skattemæssige behandling af en bil, der anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt. Denne folder kan forhåbentligt bidrage til forståelse af reglerne om biler og transport og måske besvare nogle af de mange spørgsmål, som ofte opstår. Folderen omhandler ikke gulpladebiler, se Gulpladebiler skatter og afgifter. 7

8 Erhvervsmæssig kørsel 2. ERHVERVSMÆSSIG KØRSEL Begrebet erhvervsmæssig kørsel har betydning i forskellige sammenhænge. Eksempelvis i relation til en arbejdsgivers mulighed for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse, i relation til hvorvidt en firmabil anses for anvendt til privat kørsel og i relation til visse personers mulighed for fradrag for erhvervsmæssig befordring Afgrænsning af erhvervsmæssig kørsel Ved erhvervsmæssig kørsel forstås grundlæggende kørsel i virksomhedens interesse. Derfor er kørsel mellem bopæl og arbejdsplads som hovedregel privat kørsel, hvorimod kørsel i arbejdsgivers tjeneste som hovedregel er erhvervsmæssig kørsel. Erhvervsmæssig kørsel kan eks. være kørsel til kunder, konferencer, afhentning af post eller materialer for virksomheden, samt kørsel inden for og mellem forskellige arbejdspladser. I den forbindelse betragtes steder, hvor man modtager undervisning som led i arbejdet, i nogle tilfælde som en arbejdsplads. Ifølge den seneste praksis 1 skal der sondres mellem grunduddannelse henholdsvis efteruddannelse i forhold til videreuddannelse. Ved grunduddannelse og efteruddannelse vil der være tale om erhvervsmæssig kørsel. Sondringen er dog langt fra klar og entydig. Vestre Landsret 2 har bl.a. afgjort, at en kaptajn ved forsvaret, der deltog på ingeniøruddannelse på universitetet, ikke kunne anses for at være på efteruddannelse, og derfor kunne universitetet ikke betragtes som en arbejdsplads, og der var dermed ikke tale om erhvervsmæssig kørsel. Det nye er, at grunduddannelser, der gennemføres som led i et ansættelsesforhold, sidestilles med et arbejdssted. Herudover er erhvervsmæssig kørsel i skattelovgivningen defineret som: a) Befordring mellem hjem og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de seneste 12 måneder b) Befordring mellem to eller flere arbejdspladser for samme arbejdsgiver c) Befordring inden for samme arbejdsplads. Al anden kørsel er privat kørsel. Ved en arbejdsplads forstås de fysiske steder, hvor medarbejderen udfører et arbejde for sin arbejdsgiver, uanset om dette sted tilhører arbejdsgiveren, en kunde eller lignende. 1 SKM SKAT 2 SKM VLR 8

9 Erhvervsmæssig kørsel Hvis der køres mere end 60 arbejdsdage mellem bopælen og den samme arbejdsplads inden for en periode på 12 måneder, anses kørslen som privat fra arbejdsdag nr. 61, idet arbejdspladsen herefter anses som en fast arbejdsplads. Alle arbejdsdage skal tælles med, uanset længde. Hvis der en arbejdsdag kun køres den ene strækning, vil dette også tælle som en hel dag. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis personen om morgenen kører fra bopælen til arbejdspladsen, for senere på dagen at køre til en kunde, hvorfra personen kører hjem til bopælen. De 60 arbejdsdage behøver ikke at være 60 på hinanden følgende dage. Ved kørsel fra bopælen til en arbejdsplads enkelte dage over en periode skal antallet af dage lægges sammen for de forudgående 12 måneder. Sammentællingen afbrydes kun, hvis der arbejdes mindst 60 på hinanden følgende dage på andre arbejdspladser, eller ved almindelig forældelse efter 12 måneder, inden der igen køres mellem bopælen og den første arbejdsplads. Følgende eksempler kan illustrere 60-dages-reglens anvendelse: Eksempel 1 En konsulent med bopæl i Århus arbejder i en periode på 120 dage hos sin nye arbejdsgiver på 3 arbejdssteder, beliggende i henholdsvis Horsens, Silkeborg og Randers, efter følgende mønster: Arbejdsdagene 1-40: Bopæl - Randers - Silkeborg - bopæl Arbejdsdagene 41-80: Bopæl - Silkeborg - Randers - Horsens - bopæl Arbejdsdagene : Bopæl - Randers - Silkeborg - Horsens - bopæl. Kørsel mellem de forskellige arbejdspladser betragtes som erhvervsmæssig kørsel i hele perioden, da der er tale om kørsel for samme arbejdsgiver. Herudover anses følgende kørsel mellem bopæl og arbejdsplads og omvendt for erhvervsmæssig: a) Kørsel mellem bopæl og Randers for dagene 1-40 og , i alt 60 arbejdsdage b) Kørsel mellem Silkeborg og bopæl og bopæl og Silkeborg for dagene 1-40 og 41-60, i alt 60 arbejdsdage c) Kørsel mellem Horsens og bopæl for dagene og , i alt 60 arbejdsdage. Den øvrige kørsel mellem bopæl og arbejdsplads samt arbejdsplads og bopæl er skattemæssigt at betragte som privat kørsel (bopæl til Silkeborg: Horsens til bopæl: ). 9

10 Erhvervsmæssig kørsel Eksempel 2 En tømrer, der bor i Dronninglund, bliver af sin arbejdsgiver sendt til en ny arbejdsplads i Aalborg. Tømreren arbejder dér i 80 dage. For de første 60 dage er der tale om erhvervsmæssig kørsel. Derefter arbejder tømreren på forskellige nye arbejdspladser (arbejdet på den enkelte arbejdsplads er under 60 dage) i alt 80 dage. Der er for alle dage tale om erhvervsmæssig kørsel. Tømreren bliver herefter sendt til arbejdspladsen i Aalborg igen i 40 dage. Kørslen i disse 40 dage er erhvervsmæssig, da han har arbejdet i mere end 60 dage andre steder, siden han sidst var på arbejdspladsen i Aalborg. Kørsel for forskellige arbejdsgivere Ved kørsel mellem arbejdspladser for forskellige arbejdsgivere gælder 60-dages-reglen også. Der kan altså ikke opnås skattefri kørselsgodtgørelse fra og med den 61. dag, når der eksempelvis køres mellem arbejdsplads A og B i mere end 60 dage Tilkaldevagt Ansatte, der har tilkaldevagt fra bopælen, og som tager virksomhedens bil med hjem, fordi den skal benyttes i forbindelse med tilkaldene, vil ikke af den grund få udløst beskatning af fri bil. Tidligere var det en forudsætning, at tilkaldene var til uvisse midlertidige arbejdspladser, og at der skulle kunne tilkaldes til et vist antal ukendte adresser. Dette er ikke længere gældende. Det er tilstrækkeligt, at man kan blive tilkaldt til mindst en adresse. Der skal dog være tale om en reel tilkaldevagt, hvilket blandt andet betyder, at der er indskrænkninger i den ansattes frihed i fritid i en eller anden form. Den ansatte kan ikke have permanent tilkaldevagt. På arbejdsdage, hvor der ikke reelt er tilkaldevagt, omfattes den ansatte af den almindelige 60-dages-regel Chauffører Chauffører, hvis hovedopgave er at transportere personer, materialer eller værktøj, kan starte og slutte det daglige arbejde ved at køre fra og til bopælen i virksomhedens bil, uden at det udløser beskatning af fri firmabil. Som udgangspunkt gælder dette dog kun, hvis der ikke er tale om et tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden, eller hvis chaufførarbejdet ikke er en sekundær opgave i forhold til den ansattes øvrige arbejdsopgaver hos den pågældende arbejdsgiver. 10

11 Erhvervsmæssig kørsel På trods af dette udgangspunkt har Ligningsrådet i i en konkret sag fundet, at der var tale om erhvervsmæssig kørsel. Arbejdsgiveren havde i denne sag udført kontrol med, at den ansatte ikke kørte privat i bilen. Derved blev kørslen på trods af det sekundære anset for erhvervsmæssig. Medarbejdere, som lejlighedsvis fungerer som chauffør og undtagelsesvis kører mellem hjem og arbejdspladsen, kan undgå beskatning af fri bil, hvis bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt den efterfølgende dag, eller hvor medarbejderen har anvendt bilen erhvervsmæssigt den pågældende dag og direkte kører fra hjem til arbejdspladsen den efterfølgende dag. Skatterådet har bestemt, at undtagelsesvis kørsel i denne forbindelse højst kan udgøre 25 dage årligt se nedenfor dages-reglen Denne bestemmelse er tiltænkt de situationer, hvor en medarbejder skal på kursus, kundebesøg eller lignende, og i den forbindelse skal anvende arbejdsgivers bil. I den situation kan det være mest hensigtsmæssigt, at medarbejderen medtager bilen til den private bopæl dagen før den erhvervsmæssig tur, eller først afleverer bilen dagen efter, den erhvervsmæssige tur. Sådanne ture skal som udgangspunkt ikke resultere i beskatning af fri bil. Derfor gælder der en 25-dages-regel, hvorefter medarbejdere må tage bilen med hjem i op til 25 dage. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at hvis man medtager bilen til bopælen mandag, kører erhvervsmæssigt tirsdag og først afleverer bilen onsdag, så tæller dette for 2 dage i opgørelsen af de 25 dage. Reglen gælder pr. medarbejder ligesom 60-dages-reglen Dagsbeviser I forbindelse med lempelse af 60-dages-reglen fra 1. januar 2009 ønskede SKAT samtidig at indføre muligheden for, at en medarbejder kunne købe et dagsbevis til arbejdsgivers bil. Hvis medarbejderen købte dette dagsbevis hos SKAT (www.skat.dk), ville der ikke kunne blive tale om beskatning af fri bil, regulering af evt. moms og betaling af privatbenyttelsesafgift for gulpladebiler. Denne regel er imidlertid ikke blevet implementeret endnu, da reglen er til høring i EU. 3 SKM LR 11

12 Egen bil 3. EGEN BIL Erhvervsmæssig kørsel kan foretages i egen bil eller i arbejdsgivers bil. Ved egen bil forstås som udgangspunkt en bil, der er indregistreret i ejerens navn. Ved egen bil forstås imidlertid også en: Bil ejet af ægtefælle eller samlever, når parterne har fælles økonomi Delebilordning, hvor arbejdsgiver ikke er involveret Samejeordning, hvor ejerskab og udgifter deles fuldt ud, og hvor arbejdsgiver ikke er involveret Bil leaset af den ansatte hos et leasingselskab. Endelig godkender skattemyndighederne, at der er tale om egen bil, hvor en bil eksempelvis er indregistreret i faderens navn, hvis sønnen kan dokumentere, at han er den reelle ejer af bilen dvs. har finansieret købet og afholder de løbende udgifter på bilen Skattefri befordringsgodtgørelse Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan arbejdsgiveren udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til den ansatte efter SKATs satser, jf. vores folder Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Reglerne om skattefri befordringsgodtgørelse gælder tilsvarende for medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende. Endelig kan foreninger udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. For at befordringsgodtgørelse kan udbetales skattefrit, er det en betingelse, at: Der er tale om erhvervsmæssig kørsel, jf. afsnit 2.1. Godtgørelsen maksimalt udbetales for faktisk kørte kilometer Arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer og den udbetalte godtgørelse Godtgørelsen ikke overstiger de af SKAT fastsatte satser. Der stilles ikke krav om kørebog i traditionel forstand, men et bogføringsbilag, der indeholder følgende oplysninger: Modtagerens navn Kørslens erhvervsmæssige formål Dato for kørslen 12

13 Egen bil Kørslens (geografiske) mål samt eventuelle delmål Angivelse af antal kørte kilometer De anvendte satser Beregning af befordringsgodtgørelsen. Arbejdsgiver har ansvaret for, at kørselsopgørelsen indeholder de nødvendige oplysninger. Arbejdsgiver skal påse, at det er det rigtige antal kilometer, der afregnes, at afregningen sker til gældende satser, og at de skattemæssige bestemmelser om befordringsgodtgørelse i øvrigt overholdes. Hvis der ikke foretages en effektiv kontrol heraf, bliver lønmodtageren skattepligtig af den udbetalte godtgørelse. En dom fra Vestre Landsret 4 viser, at det er af afgørende betydning, at arbejdsgiveren rent faktisk løbende håndhæver sin kontrolforpligtelse. Hertil kommer dommen fra Højesteret 5, hvor der ikke var sket opdeling af udbetalt befordringsgodtgørelse for almindeligt lønmodtagerarbejde i et selskab og udbetalt befordringsgodtgørelse vedr. bestyrelsesarbejde. Derfor var der ikke ført den fornødne kontrol med udbetalingerne, og alle udbetalinger var derfor skattepligtige. Manglende løbende kontrol medfører således, at hele godtgørelsen er skattepligtig, selvom det efterfølgende kan dokumenteres, at der ikke er udbetalt for meget i godtgørelse. SKATs satser er for 2012 fastsat til følgende: Kørsel indtil: km/årligt: DKK 3,80 pr. km Kørsel ud over: km/årligt: DKK 2,10 pr. km. Det skal bemærkes her, at km-grænsen alene relaterer sig til den enkelte arbejdsgiver og ikke den bil eller de biler, der benyttes af den pågældende medarbejder. Godtgøres arbejdstageren for den erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er lavere end den af SKAT fastsatte, kan dette også ske skattefrit, men arbejdstageren kan i så fald ikke fratrække differencen mellem den modtagne godtgørelse og SKATs sats. Denne difference er tabt for arbejdstager. Selvom en arbejdsgiver udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats, som er væsentlig lavere end den af SKAT fastsatte maksimale sats, vil det sjældent være økonomisk fordelagtigt at få godtgørelsen udbetalt som en skattepligtig befordringsgodtgørelse, selvom den erhvervsmæssige kørsel herved i stedet kan fratrækkes efter reglerne om befordring mellem hjem og arbejde. Det skyldes, at beskatningen sker som løn (op til 56,5%), og fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag (fra 2011 med 33% nedtrappes iht. forårspakken gradvist, så den i 2018 udgør 25%). 4 SKM VLR 5 SKM HR 13

14 Egen bil Hvis arbejdsgiveren udbetaler befordringsgodtgørelse med en sats pr. kilometer, som er højere end den af SKAT fastsatte sats, skal hele den udbetalte godtgørelse som udgangspunkt medregnes som personlig indkomst ved indkomstopgørelsen. Den ansatte er i stedet henvist til at foretage et ligningsmæssigt fradrag for den foretagne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Ønsker en arbejdsgiver at godtgøre medarbejderens erhvervsmæssige kørsel med en sats, der er højere end den af SKAT fastsatte eller med et fast beløb, bør godtgørelsen derfor opdeles i to dele: a. Godtgørelse svarende til SKATs satser (skattefrit) b. En ekstra godtgørelse (skattemæssigt tillæg til lønnen). Godtgør arbejdsgiveren den erhvervsmæssige kørsel med et fast månedligt eller årligt beløb, vil arbejdstageren være skattepligtig af det modtagne beløb og kan alene fratrække den erhvervsmæssige kørsel efter reglerne for kørsel mellem hjem og arbejde, således at det er summen af dagens kørsel mellem hjem og arbejde samt erhvervsmæssig kørsel for firmaet, der danner grundlag for fradraget. Det er dog muligt at udbetale forskud på skattefri befordringsgodtgørelse med acontobeløb for hver enkelt kørsel eller med ugentlige eller månedlige beløb, forudsat, at: Forskuddet er afpasset modtagerens forventede erhvervsmæssige kørsel og Den endelige opgørelse og afregning af den skattefrie befordringsgodtgørelse, som lønmodtageren har ret til, sker senest med udgangen af den måned, der følger efter måneden, hvor den erhvervsmæssige kørsel er sket Kørsel og uddannelse Se folderen Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Modregning af godtgørelse i løn Skattefri kørselsgodtgørelse må som udgangspunkt ikke modregnes i en forud fastsat bruttoløn. Såfremt den aftalte løn nedsættes med den udbetalte befordringsgodtgørelse, bliver godtgørelserne skattepligtige for modtageren. Der gælder således et modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen løbende nedsættes i overensstemmelse med antallet af kørte kilometer og dermed den udbetalte befordringsgodtgørelse. Det står dog lønmodtager og arbejdsgiver frit for at aftale lønvilkår, herunder en generel lønnedgang, under hensyntagen til årets gennemsnitlige kørselsbehov, mod at der fremover udbetales skattefri befordringsgodtgørelse oven i lønnen. 14

15 Egen bil Lønnedgangen skal i så fald aftales fremadrettet og være en varig nedsættelse, så længe der modtages befordringsgodtgørelse. Hvis derimod der eks. ultimo året sker en "efterregulering" af lønnen i forhold til de udbetalte godtgørelser, vil der være tale om en modregning, som medfører, at godtgørelserne bliver skattepligtige for lønmodtageren. Det betyder også, at der i særlige situationer kan indgås en aftale med medarbejder i forbindelse med skifte af arbejdsplads, hvor der udbetales skattefri befordringsgodtgørelse for de første 60 arbejdsdage med kørsel til eller fra det nye arbejdssted. Dette er blevet anerkendt af Skatterådet i Befordringsfradrag for lønmodtagere Kørsel mellem hjem og arbejde Kørsel mellem hjem og arbejde er som udgangspunkt privat kørsel (ud over de første 60 gange, jf. tidligere beskrevet). For de kørte kilometer mellem hjem og arbejde gives der et ligningsmæssigt fradrag for det faktiske antal arbejdsdage, hvor befordringen har fundet sted. Fradraget beregnes på grundlag af den normale transportvej ved kørsel i bil mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Ifølge Landsskatteretten 7 skal der dog lægges væsentlig vægt på den vej, som pågældende selv har valgt, når bare denne er valgt ud fra geografiske forhold, tidsmæssige forbrug og økonomisk rimelighed. Det er uden betydning for fradragets størrelse, om befordringen sker med f.eks. bil, offentlige transportmidler eller cykel. Der kan foretages fradrag for den del af den daglige kørsel, der overstiger 24 km. For 2012 er satserne fastsat som følger: For de første 24 km opnås ikke fradrag For de følgende 96 km er satsen DKK 2,10 pr. km Køres over 120 km er satsen for disse DKK 1,05 pr. km. Lønmodtagere, der bor i en af de såkaldte udkantskommuner, kan også anvende satsen på DKK 2,10 pr. km for kørsel ud over 120 km pr. dag. Dette gælder for lønmodtagere, der bor i en af følgende kommuner: Bornholm, Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg, Tønder, Vesthimmerland eller Ærø. 6 SKM SR 7 SKM LSR 15

16 Egen bil Denne regel gælder frem til 2018 for ovenstående kommuner. Der gælder særlige overgangsregler for lønmodtagere, der ved udgangen af 2006 var bosat i følgende tidligere kommuner: Arden, Fjends, Holsted, Lundtoft, Nørager, Sallingsund, Sejlflod, Spøttrup, Tinglev eller Aalestrup. For disse lønmodtagere gælder en særlig overgangsregel i op til 5 år, hvis retten til det særlige fradrag var opnået den 31. december Yderligere befordringsfradrag for lavt lønnede m.fl. Herudover gælder det, at der opnås et tillæg til det beregnede befordringsfradrag for lavt lønnede. Dvs. person med en AM-bidragspligtig indkomst på maksimalt DKK (2012). Tillægget var i indkomstårene 2010 og 2011 på 25% af det beregnede befordringsfradrag, og kunne samtidig maksimalt udgøre DKK I indkomstårene 2012 udgør tillægget 29% og kan maksimalt udgøre DKK Der sker følgende regulering af tillægget til befordringsfradraget i de kommende år: Indkomstår Regulering Maksimalt tillæg % % % % % % % % % % Tillægget bliver optrappet i takt med, at skatteværdien af de ligningsmæssige fradrag bliver nedtrappet som konsekvens af forårspakken. Hvis man måtte have en AM-bidragspligtig indkomst på over DKK (2012), sker der reduktion af både tillægget, men også af størrelsen på det maksimale tillæg i DKK. Tillægsprocenten og det maksimale tillæg reduceres med nedenstående procentsats, pr. DKK man overskrider grænsen på DKK (2012) med. 16

17 Egen bil Indkomstår Regulering af tillægspct. Regulering af maksimale tillæg ,50% 2,00% ,50% 2,00% ,58% 2,00% ,66% 2,00% ,74% 2,00% ,84% 2,00% ,94% 2,00% ,04% 2,00% ,16% 2,00% ,28% 2,00% Eksempel En person har beregnet et befordringsfradrag på DKK i 2012, og pågældende har en AM-bidragspligtig indkomst på DKK DKK Befordringsfradrag Tillæg for lav indkomst (29% - ( = = 26 x 0,58% = 15,08%) Befordringsfradrag i alt Maksimalt tillæg i 2012 (7.000 (26 x 2% = 52%) Der skal i alle tilfælde selvangives det sædvanlige befordringsfradrag. SKAT beregner automatisk det eventuelle ekstra befordringsfradrag ud fra de selvangivne oplysninger Arbejdsgiver udbetaler ikke skattefri befordringsgodtgørelse Såfremt en arbejdsgiver ikke har udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, kan medarbejderen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst alene foretage fradrag for denne kørsel efter reglerne om fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Den erhvervsmæssige kørsel sammenlægges med kørslen mellem hjemmet og arbejdspladsen, og der beregnes således kun et bundfradrag på 24 km pr. arbejdsdag Befordringsrelaterede fradrag Ud over befordringsfradrag for de kørte kilometer kan bilister få fradrag for færgebillet eller broafgift. Udgift til færge indrømmes med den dokumenterede udgift i form af bilag/billet. Udgift til egen båd kan ikke fradrages efter disse regler. Broafgift for passage af Storebælt kan bilister fratrække med DKK 90 pr. passage. Broafgift for passage af Øresundsforbindelsen kan fratrækkes med DKK 50 pr. passage. Udgiften til broafgift skal 17

18 Egen bil kunne dokumenteres. Personer, der benytter kollektiv trafik, kan fratrække hhv. DKK 15 og DKK 8 pr. passage af Storebælt og Øresundsforbindelsen, ved fremvisning af dokumentation. Der er desuden mulighed for fradrag til udgifter til fly og færge, hvis den skattepligtige pga. geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed, må benytte fly eller færge en del af eller hele strækningen, beregnes fradraget for denne del af strækningen som den faktiske udgift. Der kan i så fald ikke foretages fradrag efter taksterne for kørsel mellem hjem og arbejde, for den pågældende strækning. Det er som udgangspunkt den skattepligtiges eget valg, der lægges til grund, men SKAT har mulighed for at tilsætte dette valg ud fra en samlet vurdering, af geografiske forhold, tidsforbrug og økonomisk rimelighed. Udgiften bliver begrænset med et beløb svarende til det beregnede befordringsfradrag for de første 24 km. Eksempel Den skattepligtige bor på en ø og arbejder på fastlandet. Den skattepligtige bor 5 km fra lufthavnen på øen, hvorfra han tager ruteflyet til byen, hvor han arbejder på fastlandet. Arbejdspladsen ligger 3 km fra lufthavnen på fastlandet. Om aftenen tager han hjem igen. Den daglige billetudgift til ruteflyet er DKK 295,00 retur. Landtransporten (2 x 5 km) samt (2 x 3 km) i alt 16 km giver ikke fradrag og udgiften til ruteflytransport på DKK 295 skal reduceres med 16 km - 24 km = - 8 km x DKK 2,00 = DKK 16,00. Fradrag pr. arbejdsdag udgør i alt DKK 279, Arbejdsgiverbetalt befordring Arbejdsgiverbetalt befordring er eksempelvis fri bil, fri befordring i firmabus og fri kørsel i mandskabsvogn, fri brobizz eller pendlerkort til offentlige transportmidler. Der er også tale om arbejdsgiverbetalt befordring, når f.eks. en arbejdsgiver betaler en af de ansatte skattefri kørselsgodtgørelse mod, at denne medtager kolleger i bilen til forskellige arbejdspladser. Har medarbejderen adgang til arbejdsgiverbetalt befordring, kan der ikke samtidig opnås befordringsfradrag. Ligningsrådet 8 fandt, at arbejdsgiverbetalt brobizz, i den situation hvor den ansatte kører mellem hjem og arbejde, udelukker det særlige brofradrag, men ikke det almindelige befordringsfradrag for selve brostrækningen. 8 SKM LR 18

19 Egen bil Det er adgangen til den betalte transport, der udelukker befordringsfradrag, og det er her uden betydning, om medarbejderen rent faktisk udnytter den fri befordring. En ansat, der har fri firmabil, kan således ikke opnå befordringsfradrag, selvom den ansatte vælger at anvende offentlig befordring, og dermed selv afholder udgiften. Foretages der befordringsfradrag i sådanne situationer, skal et beløb svarende til befordringsfradraget medregnes i den personlige indkomst (B-indkomst med AM-bidrag). Da personlig indkomst beskattes med en højere sats (56,5%) end skatteværdien af befordringsfradraget (33%), er det normalt en økonomisk ulempe at foretage befordringsfradrag i sådanne situationer. Hvis en ansat anvender en fri bil - stillet til rådighed for ægtefællen af vedkommendes arbejdsgiver - til sin befordring mellem hjem og arbejde, anses dette ikke for arbejdsgiverbetalt befordring for den ansatte (med beskatning af fri bil). Den ansatte kan derfor opnå befordringsfradrag Salgsopsøgende arbejde for flere arbejdsgivere Lønmodtagere med salgsopsøgende arbejde har, som eneste lønmodtagergruppe, mulighed for at foretage fradrag for erhvervsmæssig befordring, enten med de faktiske udgifter eller efter de af SKAT fastsatte satser for skattefri befordringsgodtgørelse. Hvis en lønmodtager ønsker fradrag efter SKATs satser, skal alle følgende fire betingelser være opfyldt: 1. Lønmodtageren har mindst to arbejdsgivere 2. Befordringen foretages for mindst to arbejdsgivere på én gang 3. Lønmodtagerens arbejde består i kundeopsøgende aktiviteter 4. Samtlige modtagne skattefrie befordringsgodtgørelser skal indtægtsføres. Fradraget opgøres på grundlag af en kørebog eller lignende, der dokumenterer antal kørte erhvervsmæssige kilometer. Ønskes i stedet fradrag for de faktiske udgifter, består opgørelsen af to dele: Opgørelsen af kilometerantallet Opgørelsen af kørselsudgifterne. Opgørelsen af kilometerantallet kræver som udgangspunkt, at der føres kørebog efter følgende retningslinjer: 1. Kilometertællerens udvisende ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens slutning 2. Datoen for kørslen 19

20 Egen bil 3. Den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel skal være angivet bestemmelsessteder og lignende notater, der kan sandsynliggøre/dokumentere regnskabets rigtighed, jf. eks. betingelserne i afsnit 3.1. Føres der ikke kørebog, ansættes den private kørsel efter et skøn, normalt som en procentdel af årets samlede kørsel. Hvis der ikke foreligger særlige forhold, vil skattemyndighederne normalt anerkende en årlig privat kørsel på km med tillæg af anden ikke erhvervsmæssig kørsel, f.eks. kørsel mellem hjem og arbejde, kørsel til sommerhus, anden feriekørsel og lignende. Der kan foreligge særlige forhold, hvis skatteyderen eller dennes ægtefælle har yderligere en privat bil, hvorved den private kørsel eventuelt kan ansættes lavere end det anførte. Af bilens samlede driftsudgifter, inkl. skattemæssig afskrivning, kan der foretages fradrag for den del af udgifterne, der forholdsmæssigt kan henføres til den erhvervsmæssige kørsel i forhold til de samlede kørte kilometer. Uanset om der foretages fradrag for de faktiske udgifter eller efter SKATs satser, er der tale om et fradrag i den personlige indkomst og ikke et ligningsmæssigt fradrag, som det normalt gælder for lønmodtagere. Der kan kun ske principskifte én gang pr. bil (faktiske udgifter eller SKATs satser), og principskiftet skal ske ved indkomstårets begyndelse. Principskifte ved køb af ny bil tæller ikke i den forbindelse som principskifte Befordringsfradrag for honorarmodtagere m.fl. Der kan ikke udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til personer, der modtager andre vederlag end lønindkomst, f.eks. honorarindtægter ved kunstnerisk optræden eller foredragsvirksomhed. Modtagere af bestyrelseshonorarer m.v. kan dog modtage skattefri godtgørelse, jf. herom i afsnit 3.1. Disse grupper kan til gengæld foretage fradrag for erhvervsmæssig kørsel enten med de faktiske udgifter eller efter SKATs satser. Fradraget gives i den personlige indkomst. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at der ikke kan ske reduktion af honorarindkomsten (B-indkomsten) til en negativ indkomst Salg af bil Lønmodtageres fortjeneste og tab ved salg af bil er den skattepligtige indkomst uvedkommende. 20

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede

Skat 2013. Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2013 Godtgørelser til lønnede og ulønnede 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1

http://www.skat.dk/display.aspx?oid=103450&vid=202190&indhold=1 Side 293 af 363 Eksempler: Eksempel 1: Der vil således være mulighed for (uden tilsvarende indtægtsføring) at tage fradrag efter de almindelige regler for en ikke arbejdsgiverbetalt strækning, efter reduktion

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010

REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE 2010 REVISIONSFIRMAET ALBRECHTSEN Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg Tlf. 33 93 38 34 Fax 33 93 38 36 www.albrechtsen.com Forord Skattefri

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Rejseudgifter. Skat 2015

Rejseudgifter. Skat 2015 Rejseudgifter Skat 2015 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2011 FORORD De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret væsentligt

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Når ægtefæller driver virksomhed sammen

Når ægtefæller driver virksomhed sammen - 1 Når ægtefæller driver virksomhed sammen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefordelingen mellem mand og

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Firmabil / Egen bil Skat Tax

Firmabil / Egen bil Skat Tax Firmabil / Egen bil Skat 2017 Tax 2 Firmabil / Egen bil Indhold 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2015 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen februar udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 8. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2008 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret meget på reglerne

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Skattefri rejse 2017

Skattefri rejse 2017 Skattefri rejse 2017 København Skagensgade 1 2630 Taastrup T: 4350 5050 kbhn@ri.dk Odense Magnoliavej 12A 5250 Odense SV T: 4350 5050 odense@ri.dk Aarhus Stenvej 21B, 1. 8270 Højbjerg T: 4350 5050 aarhus@ri.dk

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

Firmabil. beskatning af firmabil

Firmabil. beskatning af firmabil Firmabil beskatning af firmabil Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sædvanlige firmabiler 4 1 Bilens anvendelse 4 1.1 Generelt 4 1.2 Udelukkende erhvervsmæssig kørsel 4 1.3 Kørsel mellem hjem og arbejde 7

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Skat 2014. Rejseudgifter.

Skat 2014. Rejseudgifter. Skat 2014 Rejseudgifter. 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger) Multimediebeskatningen afskaffes fra og med 2012. I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer,

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER

DA N S K GOL F U N ION. Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER DA N S K GOL F U N ION Skatteforhold for lønnede og ulønnede SK AT T EF R IE G ODTG Ø R EL SER SK AT T EPLIGTIGE PER SONA L EG ODER AUGUST 2012 Forord Som udgangspunkt adskiller forholdene for golfklubbers

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2016

Firmabil / Egen bil. Skat 2016 Firmabil / Egen bil Skat 2016 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor:

SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE. Hovedsponsor: Hovedsponsor: SKATTEFORHOLD FOR LØNNEDE OG ULØNNEDE 1 INDHOLD FORORD 3 PERSONGRUPPER 4 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL LØNNEDE MEDARBEJDERE 6 SKATTEFRIE GODTGØRELSER TIL ULØNNEDE MEDARBEJDERE 8 SKATTEPLIGTIGE

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015

Beierholms Faglige Dage 2015. Næstved d. 2. december 2015 Beierholms Faglige Dage 2015 Næstved d. 2. december 2015 Velkommen 2 December 2015 Beierholms Faglige Dage, Spor 1 Program Skat Medarbejderforhold Indberetningsforpligtelser for personalegoder Skattefrie

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere