GN ETHICS GUIDE. GN STORE NORD GROUP Oktober 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN ETHICS GUIDE. GN STORE NORD GROUP Oktober 2015"

Transkript

1 GN ETHICS GUIDE GN STORE NORD GROUP Oktober 2015

2 Contents Introduktion... 1 Ansvar... 1 Sådan får du hjælp eller indberetter et problem... 1 Etisk beslutningstagning... 2 Spørgsmål du skal stille dig selv... 2 Gennemgå retningslinjer og politikker... 3 Tal med din chef... 3 Assistance... 3 Whistleblower-hotlinen... 3 Forretningsadfærd og -praksis... 3 Overholdelse af lovgivningen... 3 Andres immaterielle rettigheder... 3 Forretningsoptegnelser og økonomisk integritet... 4 Bestikkelse og returkommission... 4 Redelig forretningsmæssig adfærd... 5 Samspil med leverandører... 5 Forretningskontakter med konkurrenter... 6 Selskabets ejendom... 6 Fortrolige oplysninger & insiderhandel... 6 Fortrolige oplysninger... 6 Insiderhandel... 7 Ansættelsespraksis... 8 Diskrimination og chikane... 8 Sundhed og sikkerhed... 8 Børnearbejde og tvangsarbejde... 8 Politiske aktiviteter... 8 Foreningsfrihed... 8 Personlige data... 9 Interessekonflikt... 9 Gaver og begunstigelser... 9 Forholdet til en leverandør eller sælger...10 Investeringer i andre virksomheder...10

3 Som international virksomhed bestræber GN Store Nord A/S ( GN ) sig på at skabe et konkurrencedygtigt udbytte for sine aktionærer ved at udvikle, fremstille og markedsføre nyskabende løsninger til høreapparat- og headset-industrien og hjælpe vores medarbejdere til at reagere på udfordringer og handle ansvarligt i et miljø, som forener avanceret teknologi med verdensomspændende salg. Grundlaget for denne mission er hvad vi gør, hvad vi fokuserer på og allervigtigst hvad vi som organisation tror på. En af de afgørende betingelser for, at vi kan gennemføre vores mission, er at vort individuelle og kollektive omdømme er hævet over al kritik. Vores målsætning er at udvise det højeste niveau af etisk adfærd og integritet i vores forretninger. Dette er højt prioriteret i koncernen og udgør et fælles ansvar for alle GN s medarbejdere, eftersom alle vores handlinger og beslutninger påvirker virksomheden og dens omdømme. GN s Etiske Retningslinjer gennemgår dette ansvar og retningslinjerne for, hvilken etisk standard der forventes af alle vores medarbejdere. De danner endvidere grundlag for beslutningsprocessen til støtte for løsningen af etiske problemer og identificerer, hvilke GN medarbejdere der står til rådighed med hjælp og rådgivning. Den indeholder endvidere case studies, der illustrerer, hvordan etisk ansvar og retningslinjer finder anvendelse i dagligdags situationer. Læs venligst dette dokument omhyggeligt og sørg for, at det bliver en integreret del af den måde, du udfører dit arbejde på hos GN. Som medarbejder spiller du en vigtig rolle som repræsentant for organisationen. I overensstemmelse med disse etiske standarder opbygger vi et tillidsfuldt forhold til vores kunder, aktionærer, leverandører, kolleger og samfundet.

4 Page 1 of 10 Introduktion Disse Retningslinjer gælder for alle GN s virksomheder og disses medarbejdere, direktører og bestyrelsesmedlemmer. I relation til disse Retningslinjer alene betyder GN medarbejdere eller medarbejdere alle medarbejdere, direktører og bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesmedlemmer, direktører og medarbejdere i GN-koncernen og dens datterselskaber. Det er ikke hensigten, at der skal være nogen fraskrivelser i disse Retningslinjer. Hvis det usandsynlige skulle ske, at en fraskrivelse tages op til overvejelse og godkendes, vil fraskrivelsen kun være gyldig, hvis den udtrykkeligt er godkendt skriftligt af bestyrelsen. Medarbejderne mindes ved gennemlæsningen af disse Retningslinjer om, at GN forbeholder sig ret til at foretage ændringer, tilbagekaldelser og tilføjelser i alle Retningslinjernes bestemmelser efter virksomhedens behov. GN giver medarbejderne besked om eventuelle ændringer til GN s Etiske Retningslinjer, før ændringerne bliver bindende. Ikke desto mindre forventes det, at medarbejderne med jævne mellemrum gennemgår disse Retningslinjer (mindst en gang om året), således at de til enhver tid er bekendt med vilkårene deri. Disse Retningslinjer findes både på virksomhedens intranet og på GN s hjemmeside Ansvar Alle medarbejdere forventes til enhver tid at udvise ærlighed i deres adfærd, at overholde de love og bekendtgørelser, som regulerer virksomhederne, og at opretholde et etisk arbejdsmiljø. Denne standard kræver, at alle medarbejdere forstår og anvender Vejledningen i deres daglige handlinger og beslutninger. Alle forretningsmæssige aktiviteter skal kunne tåle en eventuel offentlig prøvelse og eventuelle yderligere undersøgelser. Disse retningslinjer bygger på almindeligt accepterede standarder for etisk adfærd og gældende civil- og strafferet. Det forhold, at der ikke er nogen retningslinjer for en bestemt situation, fritager ikke nogen af os fra ansvaret for at handle etisk. Medarbejderne må hverken direkte eller indirekte handle på en måde, som på upassende vis påvirker, tvinger, manipulerer eller vildleder selskabets eksterne eller interne revisorer eller disses repræsentanter. Ud over ovennævnte ansvarsområder har GN s ledende medarbejdere en særlige forpligtelse til at gøre sig bekendt med GN s Etiske Retningslinjer. Lederne skal fremme og opretholde et miljø, hvor ærlig, etisk og lovlig forretningsadfærd er normen, og formidle GN s forpligtelse til at overholde denne adfærd til alle medarbejdere. Lederne skal endvidere tage imod og undersøge indberetninger om mulige forretningsmæssige forseelser og misbrug og kompromisløst fastholde vores etiske standarder ved opnåelsen af målsætninger og formål, uanset hvor vigtig målsætningen eller formålet måtte være. Lederne skal regelmæssigt gennemgå GN s Etiske Retningslinjer med grupper og kolleger (mindst en gang om året) og give nye medarbejdere en introduktion heri. Sådan får du hjælp eller indberetter et problem I situationer, hvor det er uklart, hvordan man skal forholde sig etisk korrekt, eller hvor der tilsyneladende handles i strid med disse Retningslinjer, skal du søge råd og afklaring. For det første skal du rette henvendelse til din umiddelbare chef. Men hvis der er behov for yderligere vejledning, fordi den lokale ledelse ikke vil behandle problemet, eller fordi

5 Page 2 of 10 problemstillingen er uklar eller særlig følsom, kan du kontakte din lokale HR-afdeling eller koncernens juridiske afdeling. Hvis du bliver opmærksom på en mulig overtrædelse af GN s Etiske Retningslinjer, skal du omgående rette henvendelse herom til din lokale ledelse eller koncernens juridiske afdeling. Alle forespørgsler og indberetninger behandles fortroligt, så vidt det overhovedet er muligt under omstændighederne. Medarbejderne kan vælge at optræde anonymt, selv om dette i nogle tilfælde kan gøre det vanskeligere at følge op på og løse problemet. Hvis du ønsker at forblive anonym, skal du i din /under samtalen meddele din lokale HR-afdeling eller koncernens juridiske afdeling, at det forholder sig sådan, eller du skal anvende Whistleblower-hotlinen, som vil blive oprettet til brug for anonyme tips. Nærmere oplysninger om indberetning gennem Whistleblower-hotlinen findes på eller virksomhedens intranet. Hvis medarbejderen ikke handler i overensstemmelse med disse Retningslinjer, kan det få følger for den pågældende, det kan muligvis skade GN s omdømme og brand, og det kan medføre en risiko for retslige sanktioner mod GN. Konsekvenserne for medarbejderen er bl.a. disciplinære tiltag, som kan omfatte afskedigelse. På selskabsniveau kan konsekvenserne omfatte civil- og strafferetlige sanktioner. Derfor skal kravet om at forstå og handle i overensstemmelse med GN s Etiske Retningslinjer tages meget alvorligt. Etisk beslutningstagning GN s Etiske Retningslinjer afspejler GN s forpligtelse til høje standarder for professionel og erhvervsmæssig etisk adfærd. GN s Etiske Retningslinjer skal fungere som et levende dokument, som understøtter en åben og ligefrem diskussion og en tilfredsstillende løsning af etiske dilemmaer. Vi er hver for sig ansvarlige for at tilstræbe at sikre, at vores adfærd er etisk, og for at træffe forholdsregler til løsning af etiske dilemmaer. Disse retningslinjer er udfærdiget for at hjælpe dig med at træffe etiske beslutninger. Eftersom forretningslivet bliver stadig mere komplekst, kan Vejledningen ikke vejlede om alle tænkelige situationer. Hvis Retningslinjerne ikke giver dig svar, skal du diskutere situationen med din chef eller med kolleger, så du får støtte til at fastlægge den korrekte etiske fremgangsmåde. Hvis du vil diskutere etiske spørgsmål mere indgående, eller hvis du har et dilemma, som du gerne vil have hjælp til, skal du følge nedenstående fremgangsmåde og standse, når du når det punkt, hvor situationen er blevet løst. Spørgsmål du skal stille dig selv Indsaml oplysninger og afgør dernæst, om den situation, du befinder dig i, udgør et etisk dilemma. Nedenstående spørgsmål kan hjælpe dig med at afklare situationen og den etiske handling. Hvad er min umiddelbare følelse omkring dette? Er dette en forventet del af mit job? Hvordan ville andre opfatte denne handling? Hvordan ville jeg handle, hvis mine medarbejdere, kolleger eller chef var til stede? Ville jeg eller GN komme i vanskeligheder, hvis situationen blev genstand for avisomtale? Ville jeg udsætte GN eller mig selv for en unødvendig risiko?

6 Page 3 of 10 Har min handling negative juridiske implikationer? Vil dette betyde, at GN mister indtægter eller kunder på kort eller langt sigt? Var det hensigten, at dette skulle påvirke mine beslutninger, eller påvirker det dem faktisk? Gennemgå retningslinjer og politikker Gennemgå retningslinjerne i disse GN s Etiske Retningslinjer samt de relevante case studies. Hvis du har brug for yderligere assistance, kan du overveje følgende beslægtede politikker, da de kan være dækkende for din situation. Interne regler for handel med aktier i GN Store Nord Interne regler, som forhindrer uautoriseret afsløring af insider-oplysninger Finansmanualen Politik for sociale medier Tal med din chef Din chef vil ofte være den, der er bedst placeret til at hjælpe dig med at håndtere dilemmaet. Din chef er ansvarlig for at støtte åbne diskussioner, håndtere dine etiske spørgsmål og vejlede dig i, hvordan du får yderligere assistance efter behov. I de situationer, hvor du er utryg ved at tale med din chef, eller din chef ikke kan hjælpe, skal du henvende dig til det næste ledelsesniveau eller søge eksperthjælp som beskrevet i næste afsnit. Assistance Hvis du har forsøgt ovennævnte kilder og stadig har spørgsmål, kan du få hjælp gennem din lokale HR-afdeling eller fra koncernens juridiske afdeling. Whistleblower-hotlinen GN har oprettet en Whistleblower-hotline. Hotlinen gør det muligt for ansatte og eksterne parter at indberette anonyme klager omhandlende formodede uregelmæssigheder af en generel, operationel, juridisk og/eller finansiel karakter til en uafhængig tredjepart i GN. Lederne er ansvarlige for dens implementering og for at orientere alle medarbejdere om denne hotline. Forretningsadfærd og -praksis Overholdelse af lovgivningen Det er et grundlæggende princip i disse retningslinjer, at alle medarbejdere skal overholde alle gældende love og bekendtgørelser, når de handler på vegne af selskabet. Medarbejderne skal være bekendt med de love og bekendtgørelser, som er relevante for deres arbejde, og overholde disse. Lederne er ansvarlige for at sikre, at deres medarbejdere er klar over deres ansvar i den forbindelse, og for at søge rådgivning hos koncernens juridiske afdeling i tilfælde af usikkerhed. Andres immaterielle rettigheder Medarbejderne skal respektere andres gyldige immaterielle rettigheder, således som de fremgår af patenter, copyright, varemærker og industrielle designs. Eksempler på immaterielle rettigheder, som kan beskyttes, omfatter, men er ikke begrænset til skriftlige materialer, logoer, kreative forslag, billeder, lyd- og videoprodukter og computersoftware. Medarbejderne skal respektere vilkårene for brug. Medarbejderne må ikke kopiere, distribuere eller indarbejde materialer, som er andres immaterielle rettigheder, i GN s arbejde, med mindre der forinden er indhentet tilladelse dertil. Software, som

7 Page 4 of 10 medarbejderne anvender i deres arbejde for selskabet, skal være omfattet af en licens fra ejeren af den pågældende software Dilemma: Angela skal deltage i et vigtigt marketingmøde i næste uge og skal udarbejde en præsentation med komplicerede diagrammer. En kollega har tilbudt hende noget software, som hun kan benytte til opsætningen af præsentationen. Kan Angela installere softwaren på sin computer? Løsning: Nej. Brug af software på computere, som ikke har licens dertil, er strengt forbudt ifølge lovgivningen. Angela skal kontrollere og respektere producentens licensbetingelser eller den aftale, som ligger til grund for anskaffelsen af softwaren. Hvis hun kopierer kollegaens software over på sin computer, risikerer hun at misligholde bestemmelserne i aftalen med software-virksomheden tillige med copyright-lovgivningen, hvorved selskabet risikerer at blive retsforfulgt for krænkelse af ophavsretten. Angela skal tale med IT om sit behov for software. Forretningsoptegnelser og økonomisk integritet Lovgivningen pålægger GN Store Nord at indberette sine resultater, herunder selskabets økonomiske resultater, korrekt og udførligt. For at sikre, at Selskabets rapporter til tredjemand, herunder aktionærer, kreditorer og offentlige myndigheder, er korrekte og udførlige, skal medarbejderne sikre, at den interne rapportering ligeledes er korrekt og udførlig. Al selskabets økonomiske rapportering, forretningsbøger, forskningsrapporter, salgsrapporter, udgiftskonti, tidsregistreringer og andre dokumenter skal præcist og korrekt gengive de pågældende forhold eller en transaktions egentlige beskaffenhed. Overlagt fejlklassifikation af regnskabsoplysninger (f.eks. udgifter over for kapital), proformatransaktioner (f.eks. salg, hvorved selskabet forpligter sig til at genkøbe produkter, eller salg ud over kundens rimelige behov), samt utilbørlig forcering, udsættelse eller regnskabsmæssig behandling af udgifter eller indtægter er eksempler på forbudt rapporteringspraksis. Betalinger, der foretages ud fra en positiv viden om, at betalingerne vil blive brugt til ulovlige formål, er ligeledes forbudt. Ansvaret for overholdelse af disse principper påhviler samtlige medarbejdere og ikke kun selskabets finans- og regnskabspersonale. Hver enkelt medarbejder skal gøre sig bekendt med og overholde de interne kontroller og kontroller for offentliggørelse, som gælder for den pågældendes arbejde. Alle medarbejdere skal være ærlige og åbne i deres samarbejde med selskabets interne og uafhængige revisorer. Medarbejderne må hverken direkte eller indirekte træffe nogen dispositioner med henblik på at påvirke, tvinge, vildlede eller manipulere selskabets interne eller uafhængige revisorer. Bestikkelse og returkommission Undersøgelser foretaget af FN har afsløret vidtrækkende eksempler på bestikkelse og returkommission i relation til Olie-for-mad programmet i Irak, som omfatter store og respektable selskaber, herunder adskillige danske. Bestikkelse og returkommission er således ikke ualmindeligt, når man gør forretninger globalt, især på nye markeder og udviklingsmarkederne. Medarbejdere, der arbejder på disse markeder, skal være meget forsigtige, da bestikkelse og returkommission er alvorlige forbrydelser. Bestikkelse er kort fortalt en forbrydelse, hvor der loves, gives eller tages penge, en begunstigelse eller andet af værdi fra en person eller virksomhed med det formål at ændre modtagerens adfærd på en måde, der ikke er forenelig med den pågældendes pligter, eller som udgør en overtrædelse af lovgivningen.

8 Page 5 of 10 Returkommission er betalinger eller tilbud om tjenesteydelser til en person til gengæld for henvisning af en kunde eller en handel. Returkommission til fordel for forretningspartnere er ikke tilladt. Returkommission til fordel for GN s medarbejdere må aldrig accepteres. Bestikkelse kan antage mange former. En bilist kan f.eks. bestikke en politibetjent til ikke at udstede en bøde for overtrædelse af fartgrænsen; en medarbejder, der har brug for at få behandlet en ansøgning i forbindelse med åbningen af en forskningsenhed, kan bestikke det offentliges sagsbehandler for at fremskynde betjeningen. Bestikkelse kan også ske i form af en hemmelig provision; en avance, som tilfalder en agent under dennes ansættelse, uden at agenturindehaveren kender til det. Der er ligeledes talrige personer, der giver eller modtager bestikkelse, om end personer, der betaler bestikkelse, har en fællesnævner, den økonomiske evne til at bestikke. Det forventes, at medarbejderne omgående indberetter til deres chef eller til koncernens juridiske afdeling, hvis de får kendskab til bestikkelse og/eller returkommission. Indberetningen kan også ske anonymt ved hjælp af Whistleblower-hotlinen. Ansvaret for at overholde lovgivningen påhviler alle medarbejdere, og medarbejderne må under ingen omstændigheder direkte eller indirekte træffe forholdsregler, der kan påvirke udenlandske embedsmænd eller forretningspartnere på upassende vis. Hvis en medarbejder undlader at følge ovenstående retningslinjer, kan det få konsekvenser for den pågældende, ligesom det kan skade GN s omdømme og brand, og det kan medføre en risiko for retslige sanktioner mod GN. Konsekvenserne for medarbejderen er bl.a. disciplinære tiltag, som kan omfatte afskedigelse. På selskabsniveau kan konsekvenserne omfatte civil- og strafferetlige sanktioner. Du bedes derfor betragte kravet om at forstå og handle i overensstemmelse med ovenstående som en meget alvorlig sag. Dilemma: Jake arbejder med store licitationer, og i forbindelse med et offentligt indkøb fortæller en embedsmand ham, at han vil få tildelt kontrakten, hvis han betaler en del af det beløb, Jake modtager for kontrakten, til embedsmanden som returkommission. Hvordan skal Jake reagere? Handling: Tilbuddet fra embedsmanden udgør en ulovlig returkommission, som skal afvises omgående. Jake skal underrette sin chef eller den koncernjuridiske afdeling om tilbuddet, således at de kan træffe de relevante forholdsregler. Redelig forretningsmæssig adfærd Det forventes, at medarbejderne anlægger høje standarder for høflighed, professionalisme og ærlighed i samspillet med kunder, aktionærer, leverandører, kolleger og samfundet. Det kræves, at medarbejderne opfører sig redeligt, når de repræsenterer andres produkter og tjenesteydelser, og at de ikke drager urimelig fordel gennem manipulation, hemmeligholdelse, misbrug af privilegerede oplysninger, falsk gengivelse af væsentlige forhold eller andre former for urimelig forretningsmæssig adfærd. Samspil med leverandører Når GN skal vælge mellem konkurrerende leverandører, afvejes kendsgerningerne uvildigt med henblik på at afgøre, hvilken leverandør der er bedst. Denne fremgangsmåde skal følges af alle medarbejdere, uanset om de har en indkøbsfunktion, arbejder på et lokalt kontor eller i en anden del af virksomheden. Uanset om en medarbejder har en stilling, hvor den pågældende kan øve indflydelse på

9 Page 6 of 10 beslutninger, der indebærer evaluering eller udvælgelse af leverandører, må denne ikke øve eller forsøge at øve indflydelse med henblik på at opnå "særbehandling" for en bestemt leverandør. Bare det at det ser ud, som om medarbejderen gør det, kan underminere integriteten i GN s etablerede procedurer. GN benytter en evalueringsproces baseret på konkurrence til udvælgelse af de bedste leverandører. Priser og andre oplysninger afgivet af leverandører og GN s evaluering af disse oplysninger skal behandles fortroligt af GN. Medarbejdere og tidligere medarbejdere må ikke benytte disse oplysninger uden for GN uden skriftlig tilladelse. Det er væsentligt, at leverandører, der konkurrerer om at levere til GN, har tillid til integriteten i GN s udvælgelsesproces. Forretningskontakter med konkurrenter Særlig opmærksomhed er påkrævet, når modparten er konkurrent til GN. Forhold af denne art kræver ekstra omhu. Det er uundgåeligt, at GN s medarbejdere og konkurrenter fra tid til anden mødes og taler sammen og deltager i de samme industrielle møder eller foreningsmøder. Mange af disse kontakter er helt acceptable, så længe de etablerede procedurer følges. Acceptabel kontakt omfatter: salg til andre selskaber inden for branchen og køb fra disse; godkendt deltagelse i fælles bud samt deltagelse i udstillinger, standardorganisationer og brancheforeninger. Men selv disse kontakter kræver forsigtighed. Hvis du er i tvivl, skal du søge rådgivning i koncernens juridiske afdeling. Selskabets ejendom Hver enkelt medarbejder er ansvarlig for, at selskabets aktiver, herunder selskabets anlæg, udstyr, redskaber, forsyninger, køretøjer og informationssystemer, anvendes korrekt og beskyttes mod tab, tyveri, hærværk, grov forsømmelighed, uautoriseret brug og uautoriseret bortskaffelse. Brug af selskabets ejendom skal fremme selskabets legitime forretningsformål og ikke anvendes til personlige formål uden tilladelse. Hver enkelt medarbejder har pligt til at bruge den tid, han eller hun lønnes for af selskabet, produktivt. Arbejdstiden skal bruges på aktiviteter, som er direkte relateret til selskabets forretning, bortset fra ikke-forretningsmæssige aktiviteter, som er godkendt af ledelsen. Al voic og kommunikation er fuldt og helt selskabets ejendom. Kommunikation ved hjælp af disse systemer forventes at være virksomhedsakter, som kan overvåges af selskabet og kræves fremlagt af en domstol, og medarbejderne skal derfor ikke have nogen forventninger om privatlivets fred, hvad angår kommunikation, der sendes eller modtages over disse systemer, medmindre kommunikationen klart er markeret med Privat, f.eks. i emnefeltet på en . Privat kommunikation vil blive håndteret i overensstemmelse med lokal lovgivning. Fortrolige oplysninger & insiderhandel Fortrolige oplysninger Medarbejdere, herunder tidligere medarbejdere, må ikke afsløre, tillade eller bistå med afsløring af GN s fortrolige oplysninger (defineret herunder) eller fortrolige oplysninger fra tredjemand, med mindre afsløringen eller brugen er nødvendig i forbindelse med arbejde udført på vegne af selskabet. I situationer, hvor afsløring er nødvendig af forretningsmæssige hensyn, kan koncernens juridiske afdeling udarbejde en fortrolighedsaftale eller en licensaftale, der beskytter GN.

10 Page 7 of 10 Betegnelsen "fortrolige oplysninger" betyder alle ikke-offentlige oplysninger, forretningshemmeligheder, viden, data og andre oplysninger om selskabet, som kan være nyttige for konkurrenterne eller skadelige for selskabet, herunder men ikke begrænset til opfindelser, forretningshemmeligheder, ideer, programmer, know-how, forbedringer, designs og teknikker, nye produkter, forretningsplaner, budgetter samt ikke-offentliggjorte regnskabsoplysninger, priser og omkostninger, leverandører og kunder, samt oplysninger om kompetencer og lønforhold vedrørende andre GN-medarbejdere. Dilemma: Bill sælger GN-produkter. Ved et kundemøde erfarer han, at kunden har planer om at udvide sin forretning til et andet land, men oplysningen er ikke offentligt kendt. Næste dag mødes Bill med en konkurrent til den foregående dags kunde. Konkurrenten stiller indirekte adskillige spørgsmål om den første kundes forretningsstrategi. Bill ved, at hvis han nævner den første kundes forretningsplaner, kan han sælge flere GN-produkter. Løsning: Bills job er at sælge GN-produkter, men han må ikke under nogen omstændigheder afsløre fortrolige oplysninger. Bill skal fastholde, at kundeoplysningerne er fortrolige. Insiderhandel Medarbejdere, der som følge af deres forhold til selskabet besidder væsentlige ikkeoffentlige oplysninger om selskabet eller om andre selskaber, herunder vores leverandører og kunder, må ifølge lovgivningen samt selskabets politik ikke handle med selskabets eller disse andre selskabers værdipapirer (aktier, optioner osv.), ligesom de ikke må formidle disse oplysninger til andre, som kan handle på grundlag af disse oplysninger (oplysningerne er væsentlige, hvis de kan påvirke en investors beslutning om at købe, sælge eller besidde de pågældende aktier. En oplysning er ikke offentlig, indtil den er bragt til den brede offentligheds kendskab, typisk ved en fondsbørsmeddelelse eller en pressemeddelelse). Medarbejdere, som regelmæssigt eller i enkeltstående tilfælde har adgang til insideroplysninger, registreres i en fortegnelse, som føres af selskabet. Hvis du er registreret i insider-fortegnelsen, må du ikke handle med GN Store Nord værdipapirer uden for et handelsvindue på fire uger. Vinduet på fire uger åbnes almindeligvis dagen efter offentliggørelsen af GN Store Nords kvartalsregnskab eller årsregnskab og lukkes på ugedagen for afsløringen i den fjerde uge efter åbningen. Registrerede insidere får omgående besked om, at de er registreret eller slettet fra registret, ligesom de løbende vil blive underrettet om åbning og lukning af handelsvinduet på fire uger. Som hjælp til at sikre, at en medarbejder ikke deltager i forbudt insiderhandel, og undgå, at der overhovedet forekommer noget, der ligner en upassende transaktion, har selskabet vedtaget Interne regler for handel med GN Store Nord-aktier og Interne regler til forhindring af uautoriseret afsløring af insideroplysninger, som findes på intranettet. Yderligere oplysninger om insiderregistret findes også på intranettet. Hvis du er usikker på de juridiske begrænsninger for dit køb eller salg af selskabets værdipapirer eller af værdipapirer i et andet selskab, som du er bekendt med som følge af dit forhold til selskabet, skal du kontakte koncernens juridiske afdeling, før du foretager et sådant køb eller salg

11 Page 8 of 10 Dilemma: Michael indgår i et team, som arbejder med kvartalsregnskaberne, og ser regelmæssigt alle resultater, før de godkendes til offentliggørelse. En aften spørger en god ven: Hvordan går det i GN for tiden? Er det acceptabelt, hvis han i denne situation svarer: Resultaterne for dette kvartal er virkelig gode? Handling: Nej, det er ikke acceptabelt. Oplysningerne er endnu ikke offentliggjort og skal derfor betragtes som fortrolige virksomhedsoplysninger. Eftersom disse oplysninger er væsentlige (dvs. at de med rimelighed kan forventes at påvirke værdien eller prisen på GN s aktier væsentligt), ville Michael endvidere overtræde den danske lovgivning om værdipapirer, hvis han svarer som anført herover. Ansættelsespraksis Diskrimination og chikane GN s medarbejderes forskelligartethed er et enestående aktiv. GN foreskriver ligeret i alle ansættelsesforhold og vil ikke tolerere nogen form for diskrimination eller chikane. Nedsættende bemærkninger baseret på race- eller etniske karakteristika, køn, religion, alder, seksuel orientering eller andre klassifikationer er strengt forbudt. Uønskede seksuelle tilnærmelser og lignende adfærd er ligeledes strengt forbudt. Dilemma: Peters chef fremsætter ofte racistiske bemærkninger om en af kollegerne. Dette krænker Peter personligt, men fordi hans chef er involveret, føler han ikke, at han kan gøre indsigelse. Handling: Racistiske bemærkninger er uacceptable. Du har ret til at udtrykke din misbilligelse af den slags bemærkninger uden frygt for gengældelse. Hvis du er utryg ved at henvende dig til din chef, skal du tale med HR-afdelingen, koncernens juridiske afdeling eller din chefs foresatte. Du kan også aflevere en anonym indberetning ved brug af GN s Whistleblowerhotlinen. Sundhed og sikkerhed GN tilstræber at tilvejebringe et sikkert og sundt arbejdsmiljø ved at følge regler og praksis for sikkerhed og sundhed. Alle medarbejdere skal samarbejde med GN i alle sundhedsog sikkerhedsanliggender og følge alle principper, standarder, retningslinjer og procedurer for sundhed og sikkerhed. Desuden skal alle arbejdsulykker, arbejdsskader og usikker praksis eller usikre forhold omkring udstyr indberettes omgående. Vold og truende adfærd er ikke tilladt på arbejdet, og det forventes, at medarbejderne møder arbejdsdygtige, således at deres evne til at arbejde sikkert ikke hæmmes af alkohol, narkotika, lægemidler eller andre stoffer. Børnearbejde og tvangsarbejde GN accepterer ikke børnearbejde eller tvangsarbejde i henhold til definitionen i FN s konvention om barnets rettigheder. Politiske aktiviteter Som privatpersoner kan medarbejderne frit bidrage til sager, kandidater eller politiske partier efter eget valg. Med mindre det udtrykkeligt er godkendt af GN, må medarbejderne ikke forbinde GN med deres personlige politiske aktiviteter. GN vil overholde al relevant lovgivning om deltagelse i politiske anliggender. Foreningsfrihed GN respekterer den frivillige foreningsfrihed, herunder retten til at organisere sig og

12 Page 9 of 10 forhandle kollektivt i overensstemmelse med lovgivningen. Medarbejdernes repræsentanter udsættes ikke for diskrimination og har adgang til de arbejdssteder, der er nødvendige for udførelsen af deres respektive funktioner. Personlige data GN besidder personlige oplysninger om medarbejderne. Disse omfatter følsomme oplysninger, der er beskyttet af lovgivningen. Det er GN s politik ikke at afsløre disse oplysninger over for nogen, med mindre det skyldes et lovligt formål og sker under iagttagelse af alle lovgivningskrav. Alle medarbejdere, som har adgang til sådanne oplysninger, skal overholde dette princip. Før oplysninger af denne art frigives, skal medarbejderen rådføre sig med HR-afdelingen eller koncernens juridiske afdeling. Interessekonflikt En interessekonflikt opstår, når en medarbejders private interesser griber væsentligt ind i eller blot synes at gribe væsentligt ind i selskabets interesser. En interessekonflikt kan opstå, når en medarbejder træffer forholdsregler eller har interesser, som kan gøre det vanskeligt for den pågældende at varetage sit arbejde objektivt og effektivt. Interessekonflikter opstår også, når en medarbejder eller dennes nærtstående modtager upassende personlige begunstigelser som følge af medarbejderens stilling i selskabet. Medarbejderne har pligt til at undgå situationer, hvor der kan opstå en interessekonflikt, samt til at afsløre potentielle interessekonflikter over for ledelsen. Gaver og begunstigelser GN s medarbejdere må hverken direkte eller indirekte modtage gaver, erkendtligheder, belønninger, begunstigelser eller fordele fra en organisation eller person, som handler med GN, bortset fra hvad der er normalt i forretningssammenhængen. GN s medarbejdere må ikke tilbyde eller give gaver, erkendtligheder, belønninger, begunstigelser eller fordele til medarbejdere i andre virksomheder med henblik på at sikre eller fastholde handel, bortset fra hvad der er normalt i forretningssammenhængen. Der er ikke tale om en interessekonflikt, hvis en medarbejder tager imod gæstfrihed eller repræsentation, forudsat det er rimeligt og inden for grænserne af ansvarlig og generelt accepteret forretningspraksis. Medarbejderne må dog ikke modtage gaver, der gives med henblik på at påvirke, eller som forekommer at påvirke, en særlig forretningsmæssig beslutning. Acceptable begunstigelser, som er normale i forretningssammenhæng for GN medarbejdere, må aldrig overstige USD 100 eller nærmeste tilsvarende beløb i andre valutaer. Acceptable begunstigelser, som er normale i forretningssammenhæng, omfatter: Transport til eller fra kundens eller leverandørens forretningssted Betalt luksushotelophold i forbindelse med forretningsaktiviteter Deltagelse i sports- eller kulturelle begivenheder (inden for rimelige grænser) Forretningsfrokoster eller -middage Smågaver ved højtiderne samt præmier til brug for kontorlotterier Medarbejdere, hvis arbejde består i at forhandle, udvælge eller købe fra leverandører, eller som i henhold til en kontrakt har en lederstilling i GN, er underlagt strengere professionelle indkøbskrav, hvad angår gaver og begunstigelser. De må derfor ikke modtage nogen gaver eller begunstigelser fra leverandører eller potentielle leverandører uden en udtrykkelig skriftlig godkendelse fra den pågældendes leder. Undtaget herfra er i) transport til eller fra leverandørens forretningssted, ii) betalt hotelophold i direkte forbindelse med forretningsaktiviteter og iii) forretningsfrokoster eller -middage. Alle gaver

13 Page 10 of 10 og begunstigelser skal registreres af den enkelte medarbejder og indberettes til HRafdelingen hvert kvartal. I nogle tilfælde, f.eks. når en medarbejder er gæst i et andet land og får tilbudt en værdifuld gave som en del af en offentlig begivenhed, kan afvisning af en sådan gave skabe vanskeligheder eller være sårende for den person, der tilbyder gaven. I så fald er den bedste fremgangsmåde normalt at acceptere gaven på vegne af selskabet, indberette den og overgive den til selskabet. Dilemma: En leverandør kom forbi og efterlod en sæt med pen og blyant hos Carla som påskønnelse. Må hun beholde sættet? Handling: Ja, forudsat gaven har en beskeden værdi og i vid udstrækning er tilgængelig for andre under lignende omstændigheder, kan Carla beholde den til personlig brug. Hvis Carla er usikker på værdien og om gaven er passende, skal hun rådføre sig med sin chef. Hvis en medarbejder undlader at følge ovenstående retningslinjer om interessekonflikter, kan det få konsekvenser for den pågældende, ligesom det kan skade GN s omdømme og brand, og det kan medføre en risiko for retslige sanktioner mod GN. Konsekvenserne for medarbejderen er bl.a. disciplinære tiltag, som kan omfatte afskedigelse. På selskabsniveau kan konsekvenserne omfatte civil- og strafferetlige sanktioner. Derfor skal kravet om at forstå og handle i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer tages meget alvorligt. Forholdet til en leverandør eller sælger Det er forbudt for medarbejdere at engagere et selskab, som ejes af deres nære slægtning, til at levere varer eller tjenesteydelser til en driftsenhed under selskabet, med mindre der forinden er redegjort for dette og indhentet en skriftlig godkendelse fra mindst to supervisionsniveauer over medarbejderens niveau (heraf mindst en på koncernvicedirektørniveau). Dilemma: Martin mener, at hans svigerindes advokatfirma kunne levere et godt produkt til GN, og Martin ved, at hun vil gøre det godt. Må Martin foreslå svigerindens advokatfirma som leverandør? Handling: GN kan altid bruge gode leverandører, men en eventuel konflikt skal håndteres ved, at der redegøres for forholdet. Investeringer i andre virksomheder Medarbejderne må ikke have direkte eller indirekte økonomisk interesse i en virksomhed, som leverer til, køber fra, konkurrerer med eller på anden måde har en forretningsforbindelse med selskabet, med mindre der er redegjort herfor og indhentet en skriftlig godkendelse fra mindst to supervisionsniveauer over medarbejderens niveau (heraf mindst en på koncernvicedirektørniveau). Dette afsnit forhindrer ikke medarbejderne i at besidde offentligt noterede aktier i en virksomhed, som GN har en forretningsforbindelse til eller konkurrerer med, forudsat at medarbejderen ikke har en betydelig investering i den pågældende virksomhed og ikke erhverver aktierne på baggrund af væsentlige ikke-offentliggjorte fortrolige oplysninger, som medarbejderen har fået i medfør af sin ansættelse i GN.

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION

Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION Regler for bestyrelses- og direktionsmedlemmer samt samtlige ansatte i Lån & Spar Bank A/S vedrørende HANDEL MED BANKENS VÆRDIPAPIRER OG SPEKULATION I. DEFINITIONER I disse interne regler, gælder følgende

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N.

Vilkår. Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private. 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår Generelle vilkår for anvendelse af Groupcare Community Private 1 Groupcare A/S, Schillerhuset, Nannasgade 28, 2200 København N. Vilkår 1. Generelt Disse vilkår gælder for den Community service som

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Indrapportering Generelt Sikkerhed og fortrolighed i forbindelse med indrapportering Tips og bedste praksisser Om EthicsPoint Hvad er EthicsPoint? EthicsPoint er et omfattende og fortroligt

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

SERVICE OG KVALITET. Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27

SERVICE OG KVALITET. Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 SERVICE OG KVALITET Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 April 2015 SERVICE OG KVALITET Et adfærdskodeks for taxiførere i Taxi 4x27 Som taxifører har du direkte kontakt med kunderne, som gør dig

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Hovedudvalget i Region Syddanmark Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller

Læs mere

TILLÆG TIL BBM CHANNELS

TILLÆG TIL BBM CHANNELS TILLÆG TIL BBM CHANNELS Velkommen til BBM Channels, en social netværksfunktion inden for BBM, der udvider dit netværk til andre ud over din familie og venskabskreds, og giver dig mulighed for at kommunikere

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

Model - ansættelseskontrakt

Model - ansættelseskontrakt Model - ansættelseskontrakt Mellem Bureau navn Adresse CVR-nr.: (herefter kaldet Bureauet ) og Model Adresse Cpr. nr.: (herefter kaldet Model ) er der d.d. indgået følgende ansættelsesaftale 1 / 5 1 Tiltrædelsestidspunkt

Læs mere

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget.

Undlad at kommentere politiske spørgsmål under en konkurrence og gå aldrig imod en dommers afgørelse, hvis den bygger på lovgrundlaget. 1 Indgået mellem BUESKYDNING DANMARK og skytte: Navn, klub, år Et spørgsmål om holdning til tingene Som bruttoholds- og landsholdsskytte tilslutter du dig visse regler officielle, som uskrevne, med en

Læs mere

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Ringkjøbing Landbobank s Adfærdskodeks (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke er række regler og retningslinjer til bankens medarbejdere

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler

Forslag. Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler 2007/2 LSV 125 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22.

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer

Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Sådan forholder du dig til fortrolighed, gaver og invitationer, interessekonflikter, intern viden, repræsentation og interne arrangementer Pjecen giver dig et overblik over de væsentligste regler i ATP

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Code of conduct for leverandører til

Code of conduct for leverandører til Code of conduct for leverandører til Indledning Formålet med Hansen Textile A/S code of conduct er at være med til at skabe og fremme ansvarlige produktionsprincipper over hele verden. Hensigten er at

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede, heraf formanden eller næstformanden. DANSK RIDE FORBUND BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN 1 Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt 1 gang årligt for det kommende år, og derfor med min. 14 dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015

En introduktion til. IT-sikkerhed 16-12-2015 En introduktion til 16-12-2015 1 En rettesnor for din brug af IT I Dansk Supermarked Group forventer vi, at du er orienteret om, hvordan du skal bruge IT, når du er ansat hos os. I denne guide kan du læse

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige?

Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Hvad betyder samfundsansvar i det offentlige? Workshop hos KL, 17.1.2012 Hanne Gürtler, Sekretariatsleder Hvad betyder samfundsansvar? samfundsansvarlig virksomhed respekterer menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014

De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg. DFA Konference 20. juni 2014 De juridiske krav og udfordringer ved klargøring til salg DFA Konference 20. juni 2014 JURIDISKE UDFORDRINGER Strukturelle juridiske udfordringer ved salg af landbrugsselskaber Juridiske forhold der strukturelt

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

2 B&W Integrity Line 80-881964 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (kun i EU-lande)

2 B&W Integrity Line 80-881964 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (kun i EU-lande) 2 B&W Integrity Line 80-881964 www.bwintegrityline.com www.bweuintegrityline.com (kun i EU-lande) Forord af B&Ws administrerende direktør Kære medarbejdere i B&W Virksomheden Babcock & Wilcox (B&W) har

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1

Ideoplæg til interne regler for. Advokatfirmaet xx. i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 Ideoplæg til interne regler for Advokatfirmaet xx i medfør af hvidvasklovens 25, stk. 1 1. Indledning Hvidvaskloven medfører en række pligter for advokater, når advokaten varetager de sagstyper, som er

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik

Reklame- og sponsorpolitik Reklame- og sponsorpolitik Indhold Indledning 3 Retningslinier for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte 4 Bilag 1. De lovmæssige rammer 6 Reklameloven 6 Reklamelovens muligheder 6 Rammer

Læs mere

Maglebjergskolens seksualpolitik

Maglebjergskolens seksualpolitik Maglebjergskolens seksualpolitik Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet. Derudover

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE MAJ 2013 1. Formål Formålet med en reklame- og sponsorpolitik er, at sikre: At ansatte, politikere, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole

Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole Generelle ordensregler på Københavns Tekniske Skole På KTS har vi vedtaget nogle generelle ordensregler for at skabe et godt arbejds- og studiemiljø, hvor alle kan trives, og samvær og arbejde foregår

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS

EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS EUROPA KOMMISSIONEN ADMINISTRATIV ADFÆRDSKODEKS Forbindelser med offentligheden I hvidbogen om administrativ reform, som Kommissionen vedtog den 1. marts 2000, understreges nøgleprincipperne for en europæisk

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om straflempelse for karteller

Vejledning om straflempelse for karteller Vejledning om straflempelse for karteller Denne vejledning forklarer, hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler en ansøgning om straflempelse for deltagelse i karteller. Det er afgørende, at

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere