Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. lørdag den 23. maj 2015, kl Sted: Folkehjem Haderslevvej Aabenraa.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. lørdag den 23. maj 2015, kl. 10.00. Sted: Folkehjem Haderslevvej 7 6200 Aabenraa."

Transkript

1 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 23. maj 2015, kl Sted: Folkehjem Haderslevvej Aabenraa Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for år 2014 med tilhørende revisionsberetning samt gennemgang af budgettet for år Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 5. Valg til bestyrelsen På valg: Frank Neidhardt, Leif Nielsen og Kristine Asmussen. 6. Valg af suppleanter for bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Derefter temamøde - Almen Social Ansvar Foreningen byder efter mødet på en let frokost. Der gøres opmærksom på, at rygning IKKE er tilladt i lokalerne. 10. juni 2015 Arrangør: SALUS Boligadministration Egevej Aabenraa

2 Tilstede: Fra SAB: Jan Thiessen, Kristine Asmussen, Hermann Jørgensen, Frank Neidhardt, Bjarne Per Nissen, Lone Lønholm, Else Klitgaard Agdrup Thiessen, Jan Radik, Vivian Engelbredt og Henning Bjerring. Fra TAB: Leif Nielsen, Børge Rossen og Birthe M. Hansen. Fra AAAB: Søren Duus, Poul Jensen og Anne Grete Madsen. Fra SB: Jan Feddersen. Fra TOAB: Eva Etmann Rasmussen. Fra KB: Fritz Jørgensen, Tove Christensen, Ove Stahl Schmidt og Kaj Matthiesen. Ledelsen: Jimmy Povlsen, Bjarne Baun Madsen og Jacob P. Wind. Medarbejdere: Lars Bo Steensbeck og Gitte Postma. AFBUD: Fra SAB: Brian List Hansen Fra TAB: Peter Nørkjær, Niels Mamsen Mathiesen, David Steensen og Torben A. Gleerup Fra AAAB: Erling Jørgensen, Laila Bøttcher, Inge Jørgensen og Harry Asmussen Fra KB: Ritha Helweg og Inga Fohlmann FRAVÆRENDE: Fra KB: Søren Rost Pedersen Antal stemmeberettigede: 23 ud af 35 mulige. Formand Ove Stahl Schmidt bød velkommen og gik straks over til dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent Frank Neidhardt blev foreslået og valgt som dirigent.

3 Dirigenten konstaterede mødets lovlighed i henhold til vedtægterne, hvorefter forsamlingen gik over til behandling af dagsordenens punkt 2. Bestyrelsens årsberetning v/ove Stahl Schmidt HVORFOR SKAL MAN NU VÆRE STOR NÅR MAN ER LYKKELIG SOM LILLE? FOR DEM SOM STØRRE VILLE DEM GIK JO SÅ ILDE (Synges) VI HAR DEN STØRRELSE SOM VI KAN HÅNDTERE.OG VI GØR DET GODT.MEN! Fremtiden Vi lever i en tid, hvor der bliver stadig stigende krav til professionalisme i sagsbehandlingen for vort område. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at organisationen er fremtidssikret og i stand til fortsat, at kunne tilbyde gode boliger og god service, at være konkurrencedygtig på pris og kvalitet, at kunne styre økonomien og at der fortsat arbejdes med visioner, målsætninger og handleplaner. Vi skal være sikre på, at vores organisation kan håndtere de rigtig mange love og regler, som er gældende for vort område, og som omhandler alt fra fraflytningsregler og råderet, udlejnings- og anvisningsregler, EU udbud, kapitalforvaltning, forvaltningsrevision med målsætninger og nøgletal, dokumentationspakke og styringsdialog med kommunen - og så videre og så videre. Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i Bestyrelsen har behandlet følgende hoved punkter: Administrationsbidrag Sideaktivitetsafdelinger Budget Personaleforhold Udviklingsopgaver Fremtidig struktur Procedurer for incasso Administrationsbygning Udsættelsestruet Nye medlemsorganisationer Der har ikke i 2014 været tilgang af nye medlemsorganisationer. Boligselskabet DANBO har dog meddelt, at de i forbindelse med generationsskifte, ønsker at indtræde i SALUS. Dette forventes at ske ved udgangen af 2017.

4 Jeg kan oplyse at vi derfor arbejder med at få vore SALUS vedtægter revideret til næste repræsentantskabsmøde. Vi må også være klar over, at sagsbehandlingen bliver mere og mere digitaliseret, og at der derfor vil komme store udviklingsomkostninger til IT-systemer, og ikke mindst til driften af dem, når de er kommet i gang. Ud over de mange regler og krav til tekniske løsninger, står vi i vores område over for en strukturel udvikling, som stiller store krav til fleksibilitet. Den tiltagende urbanisering, hvor vores unge mennesker flytter til storbyerne for at læse m.v. - affolker vores boliger, og vi skal tænke nyt. Tiden hvor ansøgere stod i kø til vores boliger er slut. Problemet med tomme boliger har desværre taget til i det forløbne år. Ingen tvivl om, at det bliver de næste års største udfordring. Jeg kan oplyse at vi pt. i vore 6 organisationer har: TAB 28 TOAB 9 KB 161 AAAB 45 SAB 18 Fokus på driftsudgifterne Finansministeriet har sat fokus på driftsudgifterne, og de foreløbige tilbagemeldinger er at sektoren som helhed er meget omkostningsbevidst. Dette betyder dog ikke, at det ikke kan gøres bedre. Vi har altid haft fokus på afdelingernes driftsudgifter. I en årrække har det været de offentlige udgifter der er steget (renovation ejendomsskatter vandafgifter m.v.), hvilket nok har bevirket et forståeligt ønske om at holde igen på øvrige omkostninger. Dette har haft den negative effekt, at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse er blevet udhulet og dette problem vil der fremover være fokus på. Hjemmeside Boligforeningerne under SALUS Boligadministration har en fælles hjemmeside, hvorfra boligsøgning, ventelisteoptagelsen m.v. foregår. For at søge bolig kræves et opnoteringsnummer samt en pinkode. Endvidere skal ansøgere være registreret på ventelisten som aktiv. Bolig kan herefter søges i de boligorganisationer under SALUS Boligadministration, som er med i fælles opnotering. Fra ville alle 6 boligorganisationer være med i fælles opnotering. Hvis man blot ønsker at se oplysninger om de

5 forskellige foreningers lejemål kræves der ikke opnoteringsnummer og pinkode. Det er muligt at modtage boligtilbud via mail og ligeledes er det også muligt at modtage en advisering om boligtilbud via SMS. Uanset den fælles hjemmeside har boligforeningen fortsat sin egen hjemmeside, hvor der er adgang til en række oplysninger om foreningen, projekter og regelsæt gældende for de forskellige afdelingen. Det er besluttet, at der laves nye hjemmesider til alle foreninger i SALUS Boligadministration, samt en ny fælles hjemmeside, hvorfra boligsøgning, ventelisteoptagelse m.v. foregår. De nye sider er klar primo Beboerblad Foreningerne i SALUS Boligadministration har besluttet at udarbejde et fælles beboerblad for alle foreninger samt SALUS. Redaktionsudvalget er udpeget. Der arbejdes på en elektronisk udgave af bladet samt et mindre oplag på lokalkontorer/ ejendomsfunktionærkontorer. Bladet forventes tidligst at være klar fra medio Frit tv-valg i boligforeninger vil give en gevinst på estimeret 68 millioner kroner, viser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse. Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Agnete Gersing, siger: I dag er der husstande i boligforeninger, som er bundet til at betale for en fælles tv-løsning, de ikke ønsker. Hvis de får frit valg estimerer analysen, at de i snit sparer 149 kr. om måneden. Omvendt ventes langt størstedelen stadig at foretrække den fælles løsning, og de sparer ingenting. Vi har dog den opfattelse at vi i vore foreninger har en udmærket aftale som pt. ikke kan gøres billigere. Men vi skal fokusere på gode løsninger som måtte blive udbudt til gavn for vore lejere. Vedligeholdelsesplaner Det er ingen hemmelighed, at afdelingernes vedligeholdelsesplaner ikke har den økonomiske volumen, som der oprindelig var tilsigtet. Dette har mange årsager, men 2014, blev året, hvor det blev besluttet at sætte et fremadrettet fokus på netop denne del af vedligeholdelsen. I oktober 2014 ansatte man i SALUS en intern driftskoordinator, som i første omgang skal udarbejde et paradigma til vedligeholdelsesplaner, så inspektørerne sammen med

6 afdelingsbestyrelserne, fremadrettet kan udarbejde vedligeholdelsesplaner efter dette paradigma. Andre større vedligeholdelsesplan opgaver Der har i 2014 været udfør et antal større vedligeholdelsesplan opgaver i alle 6 organisationer. Disse udføres i et tæt samarbejde med afdelingsbestyrelserne, og hvor det er nødvendig også ved afholdelse af beboermøder. Større sager med Landsbyggefondsmidler 2014 har igen været et travlt år med mange større renoveringsopgaver, hvor der indgår Landsbyggefondsstøtte. Disse sager kræver en tæt styring såvel intern som ekstern med både myndigheder og eksterne rådgivere. Hos SALUS er det den interne byggekoordinator, som er tovholder på disse opgaver. Og jeg kan da oplyse at vi løbende har sager for omkring 1. milliard kroner. Og ved netop disse store renoveringsopgaver har vi udvist stor Social ansvarlighed, og kan oplyse, at på Høje Kolstrup har der været 2 i praktik på Hørgård renoveringen indtil videre. Den ene gik over i et job med løntilskud og den anden kom i ordinært arbejde. I onsdags var to nye til samtale vedr. praktik. Desuden arbejdes der på at få to tømrerlærlinge + en murerlærling i gang (lærlinge ikke fra området). Der kan i renoveres for 4,2 mia. hvert år, og i årene ,4 mia. pr. år. Altså i alt 18,1 mia. kr. For god ordens skyld så er de 18 mia. ikke en foræring fra regeringen, men kommer fra os i den almene sektor i form af indbetalinger af uamortiserede lån. Afslutning Tak til personalet i SALUS og medlemsorganisationerne for deres engagement, arbejdsindsats og det rigtig gode samarbejde vi har haft med dem. Tak til repræsentantskabet og organisationsbestyrelserne for det gode og konstruktive samarbejde. Det er meget vigtigt at I bliver ved med at udfordre os så vi ved hvad vej vi skal. Tak for den opbakning og støtte vi i selskabsbestyrelsen har følt vi har haft fra jer Beretning taget til efterretning.

7 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for år 2013 med tilhørende revisionsberetning samt gennemgang af budgettet for år v/jimmy Povlsen Årsregnskab Overskud på kr ,00 Øgede indtægter fra byggesagshonorarer kr ,00 Mindre personaleudgifter kr ,00 Øgede afskrivninger kr ,00 Øvrige poster kr ,00 Overskuddet henlægges til hovedforeningens fri arbejdskapital. Ingen bemærkninger til regnskabet. Årsregnskabet blev godkendt. Budget 2016 Stigning på 0,79 % (2015 niveau) i administrationsudgift. Svarende til kr. 11,00 pr. lejemålsenhed p.a. eller til i alt kr ,00 pr. lejemålsenhed p.a. (7.695 lejemålsenheder og excl. moms) Ingen bemærkninger til budgettet. 4. Behandling af indkomne forslag Ingen forslag modtaget. 5. Valg til bestyrelsen På valg: Frank Neidhardt, Leif Nielsen og Kristine Asmussen. Alle tre blev genvalgt.

8

Referat fra repræsentantskabsmøde

Referat fra repræsentantskabsmøde Referat fra repræsentantskabsmøde torsdag den 23. maj 2013, kl. 19.00 Sted: Ulkebøl Forsamlingshus Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg Inviterede: 115 Fremmødt: 75 Medarbejdere/gæster: 5 Gæster: Deloitte Endelig

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

AB bladet 12. årgang nr. 1

AB bladet 12. årgang nr. 1 AB bladet 12. årgang nr. 1 Nyt byggeri: Nu er byggeriet af 12 nye almene familieboliger startet på Buskelundhøjen Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Juni 2015. 12. årgang nr.1

Juni 2015. 12. årgang nr.1 Juni 2015 12. årgang nr.1 SØBO Nyt Nyt Beboerblad for den almene boligorganisation Boligforeningen SØBO 12. årgang nr. 1. Juni udgaven 2015. Bladet udsendes 2 gange om året. 15. juni og 10. december. Oplag

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere