DELTA årsrapport We help ideas meet the real world. madebydelta.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com"

Transkript

1 DELTA årsrapport 2011 We help ideas meet the real world madebydelta.com

2 DELTA hvem er delta Danmark nr.1 i verden inden for high-tech produktudvikling DELTA er en privat, selvejende, almennyttig virksomhed, som på kommercielle vilkår hjælper danske og udenlandske virksomheder med produktudvikling inden for vores kernekompetencer. Vi har mere end 70 års erfaring, og vi hjælper med design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer. DELTA har en vision om at løfte Danmark til nr. 1 i verden inden for high-tech produktudvikling. Dette gør vi bl.a. gennem vores almennyttige status. Omsætningen i 2011 blev DKK 327 mio., svarende til en vækst på 13 %. Årets resultat blev tilfredsstillende DKK 11 mio. efter skat i et år, hvor DELTA har foretaget investeringer på i alt DKK 35 mio.kr. Vi er 286 medarbejdere i 5 lande. DELTA blev etableret i Forsidefoto Waferen består af mikrochips, der har gennemgået mange fotokemiske processer, inden de saves ud og fx ender som disse RFID-chips med indbygget radiosender og -modtager i labels på blodposer. Se mere på side 9. 2 DELTA årsrapport 2011

3 indhold indhold Ledelsesberetning side DELTA kort fortalt 06 Ledelsens beretning 08 2 cases: Modenhedsscreening og Intelligente labels 10 2 cases: Lydevaluering og Trafiksikkerhed 12 Nationale tiltag 14 Internationale tiltag 16 Samfundsmæssig ansvarlighed 18 Elektronisk Skitsering 20 Senior Technology Specialists 22 Bestyrelsen Årsregnskab side Ledelsens påtegning 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis 34 Nøgletal 37 Resultatopgørelse 38 Balance 40 Pengestrømsopgørelse 41 Noter til regnskab 50 Ledelsen 51 Virksomhedsoplysninger DELTA årsrapport

4 DELTA kort fortalt Forord af Jesper Haugaard, bestyrelsesformand DELTA er på mange måder en unik og innovativ virksomhed. En af årsagerne til dette er, at virksomheden igennem mere end 70 år har samlet en enestående viden og kompetence til at hjælpe virksomheder med produktudvikling inden for elektronik, mikroelektronik, lys, lyd, akustik, sensorteknologi og software. DELTA har med stor succes formået at balancere vedtægtsbestemte almennyttige formål med kommercielle krav i en teknologisk kompleks verden og hjulpet kunderne på et vanskeligt marked. I endnu et år med kriser i Danmark og udland har virksomheden formået at levere solide resultater, ikke blot økonomisk meget tilfredsstillende resultater med flotte vækstrater, men også solide resultater i kundeleverancer og intelligente innovative løsninger. Vi i bestyrelsen stiller store krav til virksomheden, og atter en gang har medarbejdere og ledelse indfriet ambitiøse mål til glæde for kunderne og de markeder, som DELTA opererer på. Vi er opmærksomme på, at det at lede og eksekvere en så kompleks virksomhed, som DELTA er, på markeder som er berørt så meget af den finansielle krise, er krævende. Vi synes dog, at 2011 har været et godt år for DELTA, og vi er overbeviste om, at DELTA også i fremtiden er parat til nye og ambitiøse målsætninger. God fornøjelse med læsningen! ordreindgang & omsætningsvækst % Udvikling i egenkapital & Soliditet t.kr Order Intake & Net Revenue growth 30% % Ordreindgang i t.kr % Omsætningsvækst i % Udvikling i egenkapital i t.kr. Egenkapital i t.kr % Soliditet i % Soliditet i % Net Revenue Growth% -10% Egenkapital Soliditet 0% Ordreindgang Omsætningsvækst % Egenkapital Soliditet % EBITDA & Resultat Likvider til rådighed & Gearing t.kr. EBITDA & Net Profit t.kr t.kr. 100% EBITDA i t.kr Resultat i t.kr. Likvider til rådighed i t.kr % Gearing i % 0 EBITDA Resultat EBITDA Profit Likvider til rådighed Gearing Gearing % Likvider til rådighed 0% 4 DELTA årsrapport 2011

5 DK % EU % Resten % DK % EU % Resten % DK % EU % Resten % Rekvireret arbejde Projektarbejde Resultatkontrakt arbejde DELTA kort fortalt Highlights 2011 Det første spadestik til DELTA s nye domicil i Aarhus blev taget og stod færdigt primo Et nyt 10 meter EMI-rum samt et Reverberation-rum etableres i Aarhus-domicilet. DELTA åbner kontor i München i Tyskland. DELTA åbner kontor i Shanghai i Kina. DELTA overtager Danfoss testcenter for pålidelighed og korrosion i Nordborg. DELTA overtager CSI, Center for Software Innovation i Sønderborg. Divisionen for mikroelektronik leverer imponerende mere end 30 mio. komponenter. TC omsætning - vækst -9% ME omsætning - vækst 30% LO omsætning - vækst -7% IN omsætning - vækst 135% Test & Rådgivning vækst 9 % Mikroelektronik vækst 30 % Lys & Optik vækst 7 % Inkubator vækst 135 % EU % DK % Resten af verden % EU % DK % Resten af verden % EU % DK % Resten af verden % Projektarbejde Rekvireret arbejde Resultatkontraktarbejde Organisation Test & Rådgivning Stig Lumbye, divisionsdirektør Mikroelektronik Per Ølund, divisionsdirektør Lys & Optik Poul Svensgaard, divisionsdirektør Inkubator Thomas Bech Hansen, divisionsdirektør Ledelse / Stabsfunktioner Per Hartlev, adm. direktør / Povl-André Bendz, økonomidirektør Med DELTA som partner Vi lader ideer møde den virkelige verden, og det kan vi, fordi vi har den dybe teknologiske know-how, der kan gøre det muligt. Som samarbejdspartner tilbyder DELTA en bred vifte af ydelser i forbindelse med produktudvikling, blandt andet rådgivning, test og markedsføring, hvilket giver investorer en unik mulighed for at få afkast af deres investering. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at DELTA ikke har nogen ejere, så de projekter, vi deltager i, vil altid være bundet op af en exitstrategi, så overskuddet kan investeres i nye projekter. GTS - Godkendt Teknologisk Service GTS-netværket består af 9 almennyttige virksomheder, der som forsknings- og vidensintensive organisationer udgør en central del af det danske innovationssystem. Virksomhederne søger at være på forkant med den teknologiske udvikling og opbygger kompetencer, faciliteter og serviceydelser for at sikre et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer denne udvikling gennem resultatkontrakter med GTS-netværket, der løber over en tre-årig periode. Næste resultatkontraktperiode løber i , hvorfor der i 2012 er fokus på at skabe dialog med erhvervsliv og forskningsmiljøer for at skabe det bedst mulige grundlag for fremtidens teknologiske service også hos DELTA. DELTA årsrapport

6 Ledelsens beretning 2011 vækst i krisetider DELTA har fundet sin vej gennem en kriseramt omverden. Og selvom visse forretningsområder er negativt påvirket af krisen, er vi samlet set kommet fornuftigt ud af 2011 med en omsætningsvækst på 13 % og et resultat på DKK 11 mio. efter skat. I 2011 har DELTA investeret i salg, produktudvikling, vidensopbygning, faciliteter og rettigheder. Investeringerne har båret frugt i form af vækst i de områder, hvor vi strategisk har valgt at fokusere indsatsen. I et vanskeligt år inden for halvledermarkedet er det lykkedes at vokse dette forretningsområde med hele 30 %. I efteråret 2011 overtog DELTA Danfoss testcenter for pålidelighed og korrosion i Nordborg. Dette tiltag, sammen med overtagelsen af Center for Software Innovation, CSI, i Sønderborg i 2011 samt etableringer i Tyskland, Kina og Aarhus styrker DELTA s placering i de danske regioner Syd og Midt, ligesom vi er godt rustet til fremtidig vækst internationalt. Således har 2011 været præget af nationale og internationale tiltag. Men der har også været konsolidering på de indre linjer, hvor vi har gennemført en række projekter med det samlede formål at styrke vores interne systemer, kvalitet og processer. DELTA er en virksomhed i udvikling og med en sund økonomi. Virksomheden er både kompetencemæssigt og økonomisk godt rustet til en kontrolleret vækst på markeder, som geografisk ligger langt væk. DELTA kan blive en vigtig global spiller, som med vores mission og vedtægtsmæssige grundlag, kan hjælpe Danmark til at blive bedst i verden til high-tech produktudvikling vil bringe DELTA og Danmark et skridt på vej mod dette mål. Test & Rådgivning Investeringer for vækst i et vanskeligt år Divisionen for test og rådgivning har måttet sande, at den finansielle krise har ramt elektronikindustrien. Krisens indvirkning har for Danmark medført et fald på 20 % i elektronikindustriens indenlandske omsætning samt tunge medarbejderreduktioner i næsten alle danske SMV er. For Test & Rådgivning har dette betydet, at vi i 2011 har oplevet et marked under stort pres. Divisionen har derfor gennemført en række omkostningsreducerende tiltag for at imødekomme den aktuelle markedssituation. Vores virksomhed i Västerås har dog nydt godt af et lidt mildere økonomisk klima i Sverige og igen i 2011 sat nye rekorder for omsætning og resultat. DELTA s strategiske satsning i den nye lokalitet ved Skejby i Aarhus har også medført investeringer i nye faciliteter, herunder et state-of-the-art 10 meter rum til EMC-test. De midtjyske og sønderjyske regioner rummer store potentialer for Test & Rådgivning, og vi er overbeviste om, at 2012 vil blive et år med positive resultater og spændende nye forretningsmuligheder. Lys & Optik PÅ et marked i recession I 2011 kunne divisionen for lys og optik med stolthed lancere det DELTA-patenterede mobile retroreflektometer, LTL-M, som blev vurderet bedst i en omfattende uvildig test blandt konkurrerende produkter udført af europæiske vejmyndigheder. Produktets succesrige introduktion på markedet oversteg forventningerne, men LTL-M s succes blev desværre noget overskygget af manglende vækst samt recession i andre markedsnicher. Det vigtige nordamerikanske marked for vejsensorer var domineret af tunge budgetnedskæringer, og selvom vores bestræbelser på at opbygge nye markeder begynder at lønne sig, kunne tabet ikke kompenseres. I 2011 fortsatte vi med at udvide sortimentet af lineært variable filtre. Filtrene imponerer industrien, og flere 6 DELTA årsrapport 2011

7 Ledelsens beretning 2011 filterbaserede produkter blev lanceret i løbet af året. Salget har ikke været tilfredsstillende, men flere kunder har iværksat yderligere produktudvikling baseret på DELTA s filtre, og vi forventer at produktsortimentet vil være en hjørnesten og en vigtig drivkraft for lønsom vækst på dette forretningsområde i kunder og samarbejdspartnere. Divisionen inkuberer nye teknologier, metoder og forretningsmodeller, der ultimativt skal skabe nye forretningsområder. I 2011 har divisionen gjort store teknologiske fremskridt med meget positive forretningsmæssige resultater. DELTA s deltagelse i QBD-konsortiet (Quality-by-design) har bidraget med at sætte et vigtigt fokus på divisionens OEMindsats på det biofarmaceutiske marked. Trods mange relevante kontakter i industrien, har indsatsen for at kommercialisere teknologiplatformen endnu ikke ført til de store forretningsmæssige resultater. Med indgangen til 2012 er der fire forretningsenheder under inkubation. Improve, som er en rådgivningsgruppe, der arbejder med proces- og produktinnovation, er efter interne sammenlægninger og fusionen med CSI godt rustet og klar til vækst. Mikroelektronik et godt år med en fantastisk slutspurt Divisionen for mikroelektronik har haft et godt år, som efter en fantastisk slutspurt udviser et resultat bedre end 2010 både hvad angår ordreindgang, omsætning og årsresultat. Det gode resultat skyldes især stor vækst i komponentleverancerne, hvor divisionen i 2011 har leveret mere end 30 mio. komponenter. Efter nogle år med investeringer, der fokuserer på en styrkelse af salgsindsatsen, har 2011 været et år hvor investeringerne har været fokuseret på en opgradering af ressourcer i udvikling og produktion samt anskaffelse af nyt udstyr. Disse tiltag har været nødvendige for at imødekomme en stadig stigende efterspørgsel på IC-komponentleverancer har været et godt år for vores epatch -område hvor projekter, som er støttet af Højteknologifonden og ABTfonden, er gennemført og afsluttet med rigtig gode resultater. Samarbejdet med IMEC (verdensførende forskning i nanoelektronik og -teknologi) om EKG (elektrokardiogram) epatch med fremvisning i internationale sammenhænge har resulteret i mange internationale henvendelser. SenseLab har i 2011 fortsat de gode tendenser fra året før med en støt stigende omsætning fra kunder med behov for udvikling af produkter med den bedste lyd. IdemoLab har haft stor succes med at opbygge tætte relationer til især designvirksomheder og kommuner, som er helt nye målgrupper for DELTA. Derudover har tøj- og møbelbrancherne haft stor glæde af gruppens kompetencer inden for Energy Harvesting, Elektronisk Skitsering og Sensornetværk. Point of Care, det yngste forretningsområde, er etableret via et strategisk samarbejde med Statens Serum Institut og DTU Nanotech. I 2011 etableredes flere Ph.d.-stillinger og forretningsområdet ansatte medarbejdere med helt nye kompetencer, der supplerer DELTA s kerneteknologier omkring sensorer og minituarisering af teknologi. Målet i 2012 er at lancere de første teknologiske komponenter og demonstratorer. Forventningerne til 2012 er høje og omfatter yderligere vækst i både omsætning og forsknings- og udviklingsindsatsen. Inkubator ser lyst på fremtiden I Inkubatordivisionen skabes nye muligheder for vores DELTA årsrapport

8 Case 8 DELTA årsrapport 2011

9 Case Hvordan sikrer en læge, at det blod og blodplasma, der skal benyttes til patienten, er opbevaret korrekt og med sikkerhed kan identificeres, så det ikke konflikter med patientens eget blod? modenhedsscreening og intelligente labels RFID-labels til blodposer Det er altafgørende, at transporterbart blod er identificerbart, sygdomsfrit, ikke for gammelt, og at det opbevares korrekt. Disse informationer kan nu lagres og aflæses i en elektronisk label udviklet af DELTA. DELTA s chip måler med interval temperatur og gemmer målingen på chippen. Data som blodtype, tappetidspunkt o.l. kan også gemmes. Dette er med til at sikre, at blod/plasma er opbevaret rigtigt, og at lægen med sikkerhed kan anvende produktet forsvarligt. Informationerne ind- og udlæses af labelen med RFID (Radio Frekvens ID), der høster energi til kommunikationen i det omgivende elektroniske felt. Labelen, der har samme tykkelse som et klistermærke, er udviklet på basis af en tilpasset RFID-chip, og mulighederne med den batterifri elektronik er mange. I 2012 tager DELTA s division for mikroelektronik sammen med DELTA s IdemoLab hul på en ny ASIC/RFID-strategi, der skal sikre en hurtig tilgang til prototyper på tilpassede ASIC- og RFID-chips. Formålet er, at få kundernes ideer korrekt specificeret, tilpasset og testet, så systemet med sikkerhed virker rigtigt første gang. YOKE blev moden til medicomarkedet At leve op til godkendelseskrav er ikke i sig selv nok til at vinde et marked men det er en forudsætning. Hvis de formelle spilleregler overholdes fra starten af et projekt, giver det sikker grund under produktudviklingen samt mulighed for en hurtigere introduktion på nye markeder og deraf en øget konkurrenceevne. YOKE var i 2011 igennem DELTA s modenhedsscreening som en hjælp til deres produktudvikling. Virksomheden udvikler en trøje, der via indsyede sensorer kan registrere kroppens bevægelser. Målet er at forebygge nedslidning af kroppen som følge af forkerte arbejdsstillinger samt at kunne optimere træning og genoptræning. kravene til dokumentation af de forskellige trin i vores udviklingsproces er mere omfattende, end vi vidste på forhånd. Med DELTA s hjælp har vi nu fået både en viden om de konkrete krav og nogle faste procedurer, som imødekommer kravene til dokumentation, siger Jakob Mandøe Nielsen, direktør i YOKE. DELTA årsrapport

10 Case 10 DELTA årsrapport 2011

11 Case I DELTA s SenseLab udfører vi sensoriske evalueringer for at tilegne os viden om produkters opfattede egenskaber og deraf give vores kunder konkurrencemæssige fordele. lydevaluering og trafiksikkerhed Sensorisk evaluering af trådløs musikmodtager og Roskilde Festival 2011 I 2011 har DELTA SenseLab s panel af ekspertlyttere bl.a. evalueret lyden af Nokias trådløse musikmodtager MD-310 samt lyden af udvalgte koncerter ved Roskilde Festival. Vurderingen af MD-310 havde til formål at vælge den algoritme, der bedst bevarer den oprindelige lydkvalitet under den trådløse lydoverførsel. Resultatet fra dette lytteforsøg viste, at den valgte algoritme ikke gav en hørbar forringelse af lyden sammenlignet med lyden fra en cd. På Roskilde Festival var det lydoplevelsen ved koncerterne, panelet vurderede i et projekt, hvor fysiske lydmålinger foretaget inden koncerterne blev sammenlignet med publikums reelle oplevelse under festivalen. DELTA s SenseLab har med stor succes gennemført mere end 40 lyttetest i 2011 med deres panel af trænede ekspertlyttere. LTL-M er en salgssucces Vedligeholdelsen af vejmærkningen er afgørende for trafiksikkerheden specielt på mørke vejstrækninger. I maj 2011 lancerede DELTA et mobilt målesystem, LTL-M, der gør det muligt at kontrollere vejstribers synlighed om natten og i dagslys. LTL-M måler synligheden af retrorefleksion fra vejstriber ved normal kørehastighed og med samme præcision som det meget præcise håndholdte instrument. LTL-M kan monteres på et hvilket som helst køretøj, og målingerne kan foretages sikkert uden afspærring af vejen. I 2011 solgte DELTA flere systemer end forventet, og systemerne er nu globalt spredt med brugere i Australien, Canada, Italien, Kina, New Zealand, Sverige, Tjekkiet og USA. Anden fase af udviklingssystemet er sat i gang, og mulighederne for at bruge teknologien i forhold til mobil måling af retrorefleksion af vejskilte undersøges med henblik på udviklingen af et lignende system inden for 2-3 år. DELTA årsrapport

12 Nationale tiltag DELTA bygger udviklende partnerskaber På det nationale plan har vi i 2011 gjort en stor strategisk indsats for at imødekomme vore jyske kunders ønske om et tættere partnerskab og nærvær samt eget ønske om at være bedre repræsenteret i den midt og sønderjyske region. For DELTA blev 2011 i høj grad et år præget af flere nationale og internationale tiltag. Tilgængelighed og korte afstande er essentielt for at kunne yde en optimal indsats inden for især test, rådgivning og produktudvikling. Derfor har vi etableret et 2000 m 2 test- og kontorbyggeri i Skejby lidt uden for Aarhus, hvor vi i foråret 2012 bl.a. vil kunne tilbyde vores kunder i regionen EMC-test i det nyetablerede state-of-the-art 10 m rum og et helt nyt Reverberation chamber et af de største i Europa. Med denne nye centrale placering i den midtjyske region, er der nu lagt op til et tæt samarbejde med industrien, udviklingsselskaber, sundhedssektoren m.fl. DELTA's nyetablerede 10 m rum til EMC-test. Ligeledes er DELTA nu etableret i Region Syd, først med opkøbet af Center for Software Innovation (CSI) i 2010 i Sønderborg, og senere med overtagelsen af Danfoss testcenter for korrosion og pålidelighed i Nordborg i De to enheder tilbyder rådgivning, ydelser, uddannelse og netværk inden for processer og metoder til at effektivisere alle faser i produktudvikling samt en komplet vifte af rådgivning og test inden for pålidelighed, korrosion, klima og mekanik. Med DELTA i Sønderborg er der nu en one-stop rådgivnings- og testfacilitet lige i hjertet af de to store erhvervsklynger Lean Energy Cluster og Mechatronics Cluster Denmark. Bo Balstrup, Site Manager, Sønderborg DELTA s etablering i Sønderborgområdet er blevet meget positivt modtaget af områdets virksomheder og har samtidig skabt ønsker om yderligere faciliteter til gavn for virksomhedens fortsatte udvikling,. siger Bo Balstrup, Site Manager, Sønderborg. 12 DELTA årsrapport 2011

13 Nationale tiltag DELTA årsrapport

14 Internationale tiltag delta og de globale markeder Over halvdelen af DELTA s samlede omsætning ligger uden for Danmark. I 2011 har DELTA kigget mod Kina og Tyskland som nye markeder inden for mikroelektronik med fokusområderne RFID, sensorsystemer og betalingssystemer. Begge steder har den lokale tilstedeværelse, kulturforståelsen og muligheden for kommunikation på lokalsproget vist sig at være yderst værdifuld i samarbejdet. Hvor Europa i høj grad har været præget af svækkede vækstrater, buldrer produktionen fremad især i Kina. I samarbejde med den danske ambassade i Kina har DELTA derfor oprettet et kontor med en lokal repræsentant i Shanghai. Hvor vi i mange år har samarbejdet og leveret komponenter internationalt, søger vi nu med en lokal repræsentant og indsats at møde kunderne på nye interessante markeder allerede i produktudviklingsfasen. Ifølge Dr. Hui Yan, China Representative, har interessen fra de kinesiske virksomheder været overvældende positiv. Hui Yan, China Representative, Shanghai I Tyskland, som er Danmarks vigtigste eksportmarked og en af verdens største eksportører af udstyr til medicobranchen, har vi i München ligeledes oprettet et kontor med en lokal repræsentant, der i opstarten koncentrerer sig om salget af det elektroniske plaster epatch. München er stærkt og aktivt understøttet i forhold til forskning, innovation og teknologioverførsel og yder rigtig gode rammebetingelser for en række andre interessante kundeemner fx inden for automotive. Åbningen af kontoret i München er et vigtigt skridt mod en større fokusering på et af Danmarks vigtigste markeder, og en skærpelse af DELTA s samlede internationale profil, siger Thomas Juhl Olesen, Director International Business Development, Bodysensors. Thomas Juhl Olesen, Director International Business Development, Bodysensors I 2012 ser vi bl.a. mod USA, hvor strategien er en bred indsats, der involverer alle divisioner og forretningsområder, ligeledes med oprettelsen af lokal tilstedeværelse i samarbejde med den danske ambassade i Silicon Valley. 14 DELTA årsrapport 2011

15 Internationale Årsregnskab tiltag DELTA årsrapport

16 samfundsmæssig ansvarlighed Viden til vækst Vi arbejder dagligt på at forbedre vores samfundsmæssige ansvarlighed. Vi stræber efter bæredygtig udvikling og god adfærd, der tager hensyn til juridisk, kulturel, politisk, organisatorisk, samfunds- og miljømæssig forskellighed i overensstemmelse med internationale adfærdsnormer. DELTA arbejder aktivt med sit sociale ansvar, og CSR har altid været en del af dagligdagen bl.a. som en naturlig følge af vores status som almennyttig selvejende virksomhed. Vi tager udgangspunkt i en forretningsdrevet tilgang til CSR, der supplerer vores kerneforretning, og er en integreret del af vores virksomhed og vores processer. I 2011 fortsatte DELTA et samarbejde med SOS Børnebyerne, der oprindeligt blev startet i slutningen af 2010 med en donation rettet mod en SOS Børnebyerne skole i Battambang i Cambodja. Donationen udviklede sig til et samarbejde og et projekt mellem DELTA og SOS Børnebyerne, som vi valgte at kalde Viden til vækst. Viden til vækst gik i første omgang ud på at etablere et læringsvindue i form af lektiehjælp fra DELTA s medarbejdere til børnene på skolen i Battambang. Men efter et besøg på skolen, der bl.a. resulterede i tre dages computerundervisning af lærerne, kom projektet til i højere grad at dreje sig om undervisning generelt og om at give lærerne de kompetencer, de ønsker sig for at kunne undervise deres elever bedst muligt. Næste fase, der indledes i 2012, er derfor at gennemføre et pc-kørekort med lærerne på skolen med det formål at styrke kompetencerne inden for sprog, it og pædagogik. For DELTA er Viden til vækst et projekt, der på bedste vis udfordrer vores kompetencer inden for vidensdeling og bedre udnyttelse af teknologien. Om SOS Børnebyerne SOS Børnebyernes hovedopgave er at give forældreløse børn samt sårbare børn, der er i fare for at miste deres familie, mulighed for at vokse op i kærlige hjem. Børnene får hjælp til at skabe deres egen fremtid og til at tage del i udviklingen af deres lokalsamfund. 16 DELTA årsrapport 2011

17 samfundsmæssig ansvarlighed Samfundsinvolvering og -udvikling (lokal og global) Ansvarlighed og forklarlighed Gennemsigtighed God ledelse Menneskerettigheder Forbrugerforhold Løbende forbedringer Helhedssyn Virksomhedens kerneprincipper/ fundament Etisk adfærd Respekt for interessenter Væsentlighed Respekt for loven God forretningsskik Respekt for menneskerettigheder Respekt for internationale adfærdsnormer Arbejdsforhold Miljø DELTA årsrapport

18 Elektronisk Skitsering afprøv din idé hos delta's idemolab det fører til flere Produktfornyelse og afprøvning af nye ideer behøver hverken være svært eller at kræve dyre prototyper. Det erfarede det danske firma bobles, der designer og producerer multifunktionelle børnemøbler. På en workshop om produktfornyelse arrangeret af DELTA og Dansk Design Center blev bobles introduceret til Elektronisk Skitsering, der netop er et værktøj til nemt og billigt at afprøve ideer på skitsestadiet. bobles populære og utraditionelle børnemøbler appellerer til leg, kreativitet og fysisk udfoldelse hos børn, og det var komponenterne i IdemoLab s værktøjskasse, der inspirerede bobles til at indtænke elektronik i form af musik og interaktion i deres møbler. I 2012 tager bobles og IdemoLab hul på et produktudviklingsforløb, der skal munde ud i et musikmøbel som nyt element i bobles brand. 18 DELTA årsrapport 2011

19 Elektronisk Skitsering DELTA årsrapport

20 Senior technology specialists senior technology specialists Mere end almindeligt kloge hoveder DELTA s eksistensberettigelse er viden, der kan hjælpe virksomheder til effektiv og værdiskabende produktudvikling. Vidensindsamling, -udvikling, -styring, -deling og -formidling er essentiel for DELTA internt og især i forhold til vores omgivelser. Et af de tiltag, der skal sikre, at vi altid er opdaterede og i stand til at rådgive vores kunder bedst muligt, er korpset af Senior Technology Specialists (STS). Som STS repræsenterer man DELTA og har som opgave og interesse at deltage i nationale og internationale faglige arrangementer, kongresser, standardiseringsudvalg og erfa-grupper samt at holde sig ajour med relevante tidsskrifter og forskning. Det er også STS erne, der vedligeholder aktiviteter med universiteter og engagerer Ph.d.- og forskningsprojekter, ligesom korpset agerer mentorer for studerende og ansatte. Når DELTA udnævner en STS, sker det på baggrund af nogle skrappe vurderingskrav. Bl.a. skal en STS have opnået teoretiske eller praktiske forskningsresultater på et niveau, der placerer personen i top tre inden for sit felt på europæisk plan. Men gode forskningsresultater er ikke alt. Det er vigtigt, at vores STS er evner at kommunikere deres viden fx ved undervisning, i tidsskrifter, i lærebøger eller vejledninger. En DELTA STS indsamler, håndterer og formidler viden, for at vores kunder skal kunne drage gavn af den og udnytte den optimalt. Ved udgangen af 2011 består korpset af Henrik Fabricius, optiske sensorer, Jørn Johansen, modenhedsvurderinger og procesforbedring, Per Thåstrup Jensen, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Torben Holm Pedersen, akustik og lydteknologi og Jørgen Duvald Christensen, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 20 DELTA årsrapport 2011

21 Senior technology specialists DELTA årsrapport

22 Bestyrelsen 22 DELTA årsrapport 2011

23 Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jesper Haugaard Direktør Con-Wise Consult ApS Bestyrelsesformand Mikkelsen & Andersen A/S Printline A/S Bestyrelsesmedlem DELTA Care A/S DELTA New-Bizz A/S KM Telecom Danmark A/S MS Invest A/S Power Secure A/S Power Secure Invest ApS Seden Ejendomsinvest A/S VKR VRI Cap A/S Næstformand Jukka Pertola Adm. direktør Siemens A/S Bestyrelsesformand Dansk-Tysk Handelskammer (Deutsch-Dänische Handelskammer) Siemens Wind Power A/S Siemens Høreapparater A/S Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity Copenhagen Cleantech Cluster DI ITEK (næstformand) Højteknologifonden Industriens Pension Karl Pedersen & Hustrus Industri Fond Leo Pharma A/S Osram A/S Bestyrelsesmedlem Jørgen Drejer Ph.D. Senior Vice President og medstifter af NeuroSearch A/S Direktør Aniona ApS Bestyrelsesmedlem Atonomics A/S DELTA Reader A/S Det frie forskningsråd NsGene A/S Origio A/S Bestyrelsesmedlem Thomas Sinkjær Dr. Med., Ph.D., M.Sc.E.E. Direktør Danmarks Grundforskningsfond Bestyrelsesmedlem Advanced Grant Panel, European Research Council (ERC) Bevica Fonden Bevica Innovation A/S FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Belgium Medotech A/S Nordjysk Universitetsfond Medarbejdervalgt Allan Grønkær Kristensen Afdelingschef Test & Rådgivning Medarbejdervalgt Jørgen Kejlberg Udviklingschef Mikroelektronik DELTA årsrapport

24 Årsregnskab Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for DELTA. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Hørsholm, den 27. marts 2012 Direktionen Per Hartlev Adm. direktør Povl-André Bendz Økonomidirektør Bestyrelsen Jesper Haugaard Formand Jukka Pertola Næstformand Jørgen Drejer Thomas Sinkjær Jørgen Kejlberg* Allan Grønkær Kristensen* *Valgt af medarbejderne 24 DELTA årsrapport 2011

25 Årsregnskab Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i DELTA Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for DELTA for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at København, den 27. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob F. Christiansen Statsautoriseret revisor Ulrik Ræbild Statsautoriseret revisor DELTA årsrapport

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr

K/S MKA Vindmøller. Årsrapport for CVR-nr K/S MKA Vindmøller CVR-nr. 29 21 81 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06 2015 Kurt Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr

TSS Ejendomme ApS Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C CVR-nr. 35 03 68 57 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.04.16 Thomas Schioldan Sørensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for

K/S Imola Tosa. Virumgårdsvej 25, 2830 Virum. Årsrapport for K/S Imola Tosa Virumgårdsvej 25, 2830 Virum Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 08 38 07 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2016. Rasmus Berger Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr

A.H. Holding Hobro ApS CVR-nr CVR-nr. 27 74 69 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 30.04.14 Anders Vad Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Hans Orla Nielsen VVS A/S

Hans Orla Nielsen VVS A/S Hans Orla Nielsen VVS A/S Grønlandsvej 9A 8700 Horsens CVR-nr. 12 77 83 92 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/06 2016 Lisa Pedersen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79

Pekänjo A/S CVR-nr. 27 68 34 79 CVR-nr. 27 68 34 79 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.05.15 Lisbeth Degn Bladt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr

Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr Nordic Power Trading Administration A/S CVR-nr. 30 34 50 37 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. august 2013. Torben Bang Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

Salmark Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Salmark Holding ApS CVR-nr. 30899903

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Øbro Elektric ApS CVR-nr

Øbro Elektric ApS CVR-nr CVR-nr. 30 71 95 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Isaak Ter-Vardanian Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr

Herlev Vang Ejendomsselskab ApS CVR-nr CVR-nr. 31 62 23 95 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.01.13 Arvid Michael Bodentien Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788

ÅRSRAPPORT2013. Gaspoint Nordic A/S CVR: 31170788 ÅRSRAPPORT2013 CVR: 31170788 Indholdsfortegnelse Fakta om 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Better Energy Generation A/S. Årsrapport for 2015

Better Energy Generation A/S. Årsrapport for 2015 Better Energy Generation A/S Kigkurren 8 D, 1., 2300 København S Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 84 97 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /6 2016 Rasmus

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Resultatopgørelse 7.

Selskabsoplysninger m.v. 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5-6. Resultatopgørelse 7. CVR-nr. 32 55 11 22 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.01.14 Susanne Nørgård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013

Storytel A/S CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Storytel A/S CVR-nr. 35207600

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Selskabsoplysninger m.v Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6-7. Ledelsesberetning 8. Resultatopgørelse 9.

Selskabsoplysninger m.v Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6-7. Ledelsesberetning 8. Resultatopgørelse 9. CVR-nr. 27 62 06 04 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 04.10.13 Keld Hasle Jokobsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere