DELTA årsrapport We help ideas meet the real world. madebydelta.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com"

Transkript

1 DELTA årsrapport 2011 We help ideas meet the real world madebydelta.com

2 DELTA hvem er delta Danmark nr.1 i verden inden for high-tech produktudvikling DELTA er en privat, selvejende, almennyttig virksomhed, som på kommercielle vilkår hjælper danske og udenlandske virksomheder med produktudvikling inden for vores kernekompetencer. Vi har mere end 70 års erfaring, og vi hjælper med design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer. DELTA har en vision om at løfte Danmark til nr. 1 i verden inden for high-tech produktudvikling. Dette gør vi bl.a. gennem vores almennyttige status. Omsætningen i 2011 blev DKK 327 mio., svarende til en vækst på 13 %. Årets resultat blev tilfredsstillende DKK 11 mio. efter skat i et år, hvor DELTA har foretaget investeringer på i alt DKK 35 mio.kr. Vi er 286 medarbejdere i 5 lande. DELTA blev etableret i Forsidefoto Waferen består af mikrochips, der har gennemgået mange fotokemiske processer, inden de saves ud og fx ender som disse RFID-chips med indbygget radiosender og -modtager i labels på blodposer. Se mere på side 9. 2 DELTA årsrapport 2011

3 indhold indhold Ledelsesberetning side DELTA kort fortalt 06 Ledelsens beretning 08 2 cases: Modenhedsscreening og Intelligente labels 10 2 cases: Lydevaluering og Trafiksikkerhed 12 Nationale tiltag 14 Internationale tiltag 16 Samfundsmæssig ansvarlighed 18 Elektronisk Skitsering 20 Senior Technology Specialists 22 Bestyrelsen Årsregnskab side Ledelsens påtegning 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis 34 Nøgletal 37 Resultatopgørelse 38 Balance 40 Pengestrømsopgørelse 41 Noter til regnskab 50 Ledelsen 51 Virksomhedsoplysninger DELTA årsrapport

4 DELTA kort fortalt Forord af Jesper Haugaard, bestyrelsesformand DELTA er på mange måder en unik og innovativ virksomhed. En af årsagerne til dette er, at virksomheden igennem mere end 70 år har samlet en enestående viden og kompetence til at hjælpe virksomheder med produktudvikling inden for elektronik, mikroelektronik, lys, lyd, akustik, sensorteknologi og software. DELTA har med stor succes formået at balancere vedtægtsbestemte almennyttige formål med kommercielle krav i en teknologisk kompleks verden og hjulpet kunderne på et vanskeligt marked. I endnu et år med kriser i Danmark og udland har virksomheden formået at levere solide resultater, ikke blot økonomisk meget tilfredsstillende resultater med flotte vækstrater, men også solide resultater i kundeleverancer og intelligente innovative løsninger. Vi i bestyrelsen stiller store krav til virksomheden, og atter en gang har medarbejdere og ledelse indfriet ambitiøse mål til glæde for kunderne og de markeder, som DELTA opererer på. Vi er opmærksomme på, at det at lede og eksekvere en så kompleks virksomhed, som DELTA er, på markeder som er berørt så meget af den finansielle krise, er krævende. Vi synes dog, at 2011 har været et godt år for DELTA, og vi er overbeviste om, at DELTA også i fremtiden er parat til nye og ambitiøse målsætninger. God fornøjelse med læsningen! ordreindgang & omsætningsvækst % Udvikling i egenkapital & Soliditet t.kr Order Intake & Net Revenue growth 30% % Ordreindgang i t.kr % Omsætningsvækst i % Udvikling i egenkapital i t.kr. Egenkapital i t.kr % Soliditet i % Soliditet i % Net Revenue Growth% -10% Egenkapital Soliditet 0% Ordreindgang Omsætningsvækst % Egenkapital Soliditet % EBITDA & Resultat Likvider til rådighed & Gearing t.kr. EBITDA & Net Profit t.kr t.kr. 100% EBITDA i t.kr Resultat i t.kr. Likvider til rådighed i t.kr % Gearing i % 0 EBITDA Resultat EBITDA Profit Likvider til rådighed Gearing Gearing % Likvider til rådighed 0% 4 DELTA årsrapport 2011

5 DK % EU % Resten % DK % EU % Resten % DK % EU % Resten % Rekvireret arbejde Projektarbejde Resultatkontrakt arbejde DELTA kort fortalt Highlights 2011 Det første spadestik til DELTA s nye domicil i Aarhus blev taget og stod færdigt primo Et nyt 10 meter EMI-rum samt et Reverberation-rum etableres i Aarhus-domicilet. DELTA åbner kontor i München i Tyskland. DELTA åbner kontor i Shanghai i Kina. DELTA overtager Danfoss testcenter for pålidelighed og korrosion i Nordborg. DELTA overtager CSI, Center for Software Innovation i Sønderborg. Divisionen for mikroelektronik leverer imponerende mere end 30 mio. komponenter. TC omsætning - vækst -9% ME omsætning - vækst 30% LO omsætning - vækst -7% IN omsætning - vækst 135% Test & Rådgivning vækst 9 % Mikroelektronik vækst 30 % Lys & Optik vækst 7 % Inkubator vækst 135 % EU % DK % Resten af verden % EU % DK % Resten af verden % EU % DK % Resten af verden % Projektarbejde Rekvireret arbejde Resultatkontraktarbejde Organisation Test & Rådgivning Stig Lumbye, divisionsdirektør Mikroelektronik Per Ølund, divisionsdirektør Lys & Optik Poul Svensgaard, divisionsdirektør Inkubator Thomas Bech Hansen, divisionsdirektør Ledelse / Stabsfunktioner Per Hartlev, adm. direktør / Povl-André Bendz, økonomidirektør Med DELTA som partner Vi lader ideer møde den virkelige verden, og det kan vi, fordi vi har den dybe teknologiske know-how, der kan gøre det muligt. Som samarbejdspartner tilbyder DELTA en bred vifte af ydelser i forbindelse med produktudvikling, blandt andet rådgivning, test og markedsføring, hvilket giver investorer en unik mulighed for at få afkast af deres investering. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at DELTA ikke har nogen ejere, så de projekter, vi deltager i, vil altid være bundet op af en exitstrategi, så overskuddet kan investeres i nye projekter. GTS - Godkendt Teknologisk Service GTS-netværket består af 9 almennyttige virksomheder, der som forsknings- og vidensintensive organisationer udgør en central del af det danske innovationssystem. Virksomhederne søger at være på forkant med den teknologiske udvikling og opbygger kompetencer, faciliteter og serviceydelser for at sikre et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer denne udvikling gennem resultatkontrakter med GTS-netværket, der løber over en tre-årig periode. Næste resultatkontraktperiode løber i , hvorfor der i 2012 er fokus på at skabe dialog med erhvervsliv og forskningsmiljøer for at skabe det bedst mulige grundlag for fremtidens teknologiske service også hos DELTA. DELTA årsrapport

6 Ledelsens beretning 2011 vækst i krisetider DELTA har fundet sin vej gennem en kriseramt omverden. Og selvom visse forretningsområder er negativt påvirket af krisen, er vi samlet set kommet fornuftigt ud af 2011 med en omsætningsvækst på 13 % og et resultat på DKK 11 mio. efter skat. I 2011 har DELTA investeret i salg, produktudvikling, vidensopbygning, faciliteter og rettigheder. Investeringerne har båret frugt i form af vækst i de områder, hvor vi strategisk har valgt at fokusere indsatsen. I et vanskeligt år inden for halvledermarkedet er det lykkedes at vokse dette forretningsområde med hele 30 %. I efteråret 2011 overtog DELTA Danfoss testcenter for pålidelighed og korrosion i Nordborg. Dette tiltag, sammen med overtagelsen af Center for Software Innovation, CSI, i Sønderborg i 2011 samt etableringer i Tyskland, Kina og Aarhus styrker DELTA s placering i de danske regioner Syd og Midt, ligesom vi er godt rustet til fremtidig vækst internationalt. Således har 2011 været præget af nationale og internationale tiltag. Men der har også været konsolidering på de indre linjer, hvor vi har gennemført en række projekter med det samlede formål at styrke vores interne systemer, kvalitet og processer. DELTA er en virksomhed i udvikling og med en sund økonomi. Virksomheden er både kompetencemæssigt og økonomisk godt rustet til en kontrolleret vækst på markeder, som geografisk ligger langt væk. DELTA kan blive en vigtig global spiller, som med vores mission og vedtægtsmæssige grundlag, kan hjælpe Danmark til at blive bedst i verden til high-tech produktudvikling vil bringe DELTA og Danmark et skridt på vej mod dette mål. Test & Rådgivning Investeringer for vækst i et vanskeligt år Divisionen for test og rådgivning har måttet sande, at den finansielle krise har ramt elektronikindustrien. Krisens indvirkning har for Danmark medført et fald på 20 % i elektronikindustriens indenlandske omsætning samt tunge medarbejderreduktioner i næsten alle danske SMV er. For Test & Rådgivning har dette betydet, at vi i 2011 har oplevet et marked under stort pres. Divisionen har derfor gennemført en række omkostningsreducerende tiltag for at imødekomme den aktuelle markedssituation. Vores virksomhed i Västerås har dog nydt godt af et lidt mildere økonomisk klima i Sverige og igen i 2011 sat nye rekorder for omsætning og resultat. DELTA s strategiske satsning i den nye lokalitet ved Skejby i Aarhus har også medført investeringer i nye faciliteter, herunder et state-of-the-art 10 meter rum til EMC-test. De midtjyske og sønderjyske regioner rummer store potentialer for Test & Rådgivning, og vi er overbeviste om, at 2012 vil blive et år med positive resultater og spændende nye forretningsmuligheder. Lys & Optik PÅ et marked i recession I 2011 kunne divisionen for lys og optik med stolthed lancere det DELTA-patenterede mobile retroreflektometer, LTL-M, som blev vurderet bedst i en omfattende uvildig test blandt konkurrerende produkter udført af europæiske vejmyndigheder. Produktets succesrige introduktion på markedet oversteg forventningerne, men LTL-M s succes blev desværre noget overskygget af manglende vækst samt recession i andre markedsnicher. Det vigtige nordamerikanske marked for vejsensorer var domineret af tunge budgetnedskæringer, og selvom vores bestræbelser på at opbygge nye markeder begynder at lønne sig, kunne tabet ikke kompenseres. I 2011 fortsatte vi med at udvide sortimentet af lineært variable filtre. Filtrene imponerer industrien, og flere 6 DELTA årsrapport 2011

7 Ledelsens beretning 2011 filterbaserede produkter blev lanceret i løbet af året. Salget har ikke været tilfredsstillende, men flere kunder har iværksat yderligere produktudvikling baseret på DELTA s filtre, og vi forventer at produktsortimentet vil være en hjørnesten og en vigtig drivkraft for lønsom vækst på dette forretningsområde i kunder og samarbejdspartnere. Divisionen inkuberer nye teknologier, metoder og forretningsmodeller, der ultimativt skal skabe nye forretningsområder. I 2011 har divisionen gjort store teknologiske fremskridt med meget positive forretningsmæssige resultater. DELTA s deltagelse i QBD-konsortiet (Quality-by-design) har bidraget med at sætte et vigtigt fokus på divisionens OEMindsats på det biofarmaceutiske marked. Trods mange relevante kontakter i industrien, har indsatsen for at kommercialisere teknologiplatformen endnu ikke ført til de store forretningsmæssige resultater. Med indgangen til 2012 er der fire forretningsenheder under inkubation. Improve, som er en rådgivningsgruppe, der arbejder med proces- og produktinnovation, er efter interne sammenlægninger og fusionen med CSI godt rustet og klar til vækst. Mikroelektronik et godt år med en fantastisk slutspurt Divisionen for mikroelektronik har haft et godt år, som efter en fantastisk slutspurt udviser et resultat bedre end 2010 både hvad angår ordreindgang, omsætning og årsresultat. Det gode resultat skyldes især stor vækst i komponentleverancerne, hvor divisionen i 2011 har leveret mere end 30 mio. komponenter. Efter nogle år med investeringer, der fokuserer på en styrkelse af salgsindsatsen, har 2011 været et år hvor investeringerne har været fokuseret på en opgradering af ressourcer i udvikling og produktion samt anskaffelse af nyt udstyr. Disse tiltag har været nødvendige for at imødekomme en stadig stigende efterspørgsel på IC-komponentleverancer har været et godt år for vores epatch -område hvor projekter, som er støttet af Højteknologifonden og ABTfonden, er gennemført og afsluttet med rigtig gode resultater. Samarbejdet med IMEC (verdensførende forskning i nanoelektronik og -teknologi) om EKG (elektrokardiogram) epatch med fremvisning i internationale sammenhænge har resulteret i mange internationale henvendelser. SenseLab har i 2011 fortsat de gode tendenser fra året før med en støt stigende omsætning fra kunder med behov for udvikling af produkter med den bedste lyd. IdemoLab har haft stor succes med at opbygge tætte relationer til især designvirksomheder og kommuner, som er helt nye målgrupper for DELTA. Derudover har tøj- og møbelbrancherne haft stor glæde af gruppens kompetencer inden for Energy Harvesting, Elektronisk Skitsering og Sensornetværk. Point of Care, det yngste forretningsområde, er etableret via et strategisk samarbejde med Statens Serum Institut og DTU Nanotech. I 2011 etableredes flere Ph.d.-stillinger og forretningsområdet ansatte medarbejdere med helt nye kompetencer, der supplerer DELTA s kerneteknologier omkring sensorer og minituarisering af teknologi. Målet i 2012 er at lancere de første teknologiske komponenter og demonstratorer. Forventningerne til 2012 er høje og omfatter yderligere vækst i både omsætning og forsknings- og udviklingsindsatsen. Inkubator ser lyst på fremtiden I Inkubatordivisionen skabes nye muligheder for vores DELTA årsrapport

8 Case 8 DELTA årsrapport 2011

9 Case Hvordan sikrer en læge, at det blod og blodplasma, der skal benyttes til patienten, er opbevaret korrekt og med sikkerhed kan identificeres, så det ikke konflikter med patientens eget blod? modenhedsscreening og intelligente labels RFID-labels til blodposer Det er altafgørende, at transporterbart blod er identificerbart, sygdomsfrit, ikke for gammelt, og at det opbevares korrekt. Disse informationer kan nu lagres og aflæses i en elektronisk label udviklet af DELTA. DELTA s chip måler med interval temperatur og gemmer målingen på chippen. Data som blodtype, tappetidspunkt o.l. kan også gemmes. Dette er med til at sikre, at blod/plasma er opbevaret rigtigt, og at lægen med sikkerhed kan anvende produktet forsvarligt. Informationerne ind- og udlæses af labelen med RFID (Radio Frekvens ID), der høster energi til kommunikationen i det omgivende elektroniske felt. Labelen, der har samme tykkelse som et klistermærke, er udviklet på basis af en tilpasset RFID-chip, og mulighederne med den batterifri elektronik er mange. I 2012 tager DELTA s division for mikroelektronik sammen med DELTA s IdemoLab hul på en ny ASIC/RFID-strategi, der skal sikre en hurtig tilgang til prototyper på tilpassede ASIC- og RFID-chips. Formålet er, at få kundernes ideer korrekt specificeret, tilpasset og testet, så systemet med sikkerhed virker rigtigt første gang. YOKE blev moden til medicomarkedet At leve op til godkendelseskrav er ikke i sig selv nok til at vinde et marked men det er en forudsætning. Hvis de formelle spilleregler overholdes fra starten af et projekt, giver det sikker grund under produktudviklingen samt mulighed for en hurtigere introduktion på nye markeder og deraf en øget konkurrenceevne. YOKE var i 2011 igennem DELTA s modenhedsscreening som en hjælp til deres produktudvikling. Virksomheden udvikler en trøje, der via indsyede sensorer kan registrere kroppens bevægelser. Målet er at forebygge nedslidning af kroppen som følge af forkerte arbejdsstillinger samt at kunne optimere træning og genoptræning. kravene til dokumentation af de forskellige trin i vores udviklingsproces er mere omfattende, end vi vidste på forhånd. Med DELTA s hjælp har vi nu fået både en viden om de konkrete krav og nogle faste procedurer, som imødekommer kravene til dokumentation, siger Jakob Mandøe Nielsen, direktør i YOKE. DELTA årsrapport

10 Case 10 DELTA årsrapport 2011

11 Case I DELTA s SenseLab udfører vi sensoriske evalueringer for at tilegne os viden om produkters opfattede egenskaber og deraf give vores kunder konkurrencemæssige fordele. lydevaluering og trafiksikkerhed Sensorisk evaluering af trådløs musikmodtager og Roskilde Festival 2011 I 2011 har DELTA SenseLab s panel af ekspertlyttere bl.a. evalueret lyden af Nokias trådløse musikmodtager MD-310 samt lyden af udvalgte koncerter ved Roskilde Festival. Vurderingen af MD-310 havde til formål at vælge den algoritme, der bedst bevarer den oprindelige lydkvalitet under den trådløse lydoverførsel. Resultatet fra dette lytteforsøg viste, at den valgte algoritme ikke gav en hørbar forringelse af lyden sammenlignet med lyden fra en cd. På Roskilde Festival var det lydoplevelsen ved koncerterne, panelet vurderede i et projekt, hvor fysiske lydmålinger foretaget inden koncerterne blev sammenlignet med publikums reelle oplevelse under festivalen. DELTA s SenseLab har med stor succes gennemført mere end 40 lyttetest i 2011 med deres panel af trænede ekspertlyttere. LTL-M er en salgssucces Vedligeholdelsen af vejmærkningen er afgørende for trafiksikkerheden specielt på mørke vejstrækninger. I maj 2011 lancerede DELTA et mobilt målesystem, LTL-M, der gør det muligt at kontrollere vejstribers synlighed om natten og i dagslys. LTL-M måler synligheden af retrorefleksion fra vejstriber ved normal kørehastighed og med samme præcision som det meget præcise håndholdte instrument. LTL-M kan monteres på et hvilket som helst køretøj, og målingerne kan foretages sikkert uden afspærring af vejen. I 2011 solgte DELTA flere systemer end forventet, og systemerne er nu globalt spredt med brugere i Australien, Canada, Italien, Kina, New Zealand, Sverige, Tjekkiet og USA. Anden fase af udviklingssystemet er sat i gang, og mulighederne for at bruge teknologien i forhold til mobil måling af retrorefleksion af vejskilte undersøges med henblik på udviklingen af et lignende system inden for 2-3 år. DELTA årsrapport

12 Nationale tiltag DELTA bygger udviklende partnerskaber På det nationale plan har vi i 2011 gjort en stor strategisk indsats for at imødekomme vore jyske kunders ønske om et tættere partnerskab og nærvær samt eget ønske om at være bedre repræsenteret i den midt og sønderjyske region. For DELTA blev 2011 i høj grad et år præget af flere nationale og internationale tiltag. Tilgængelighed og korte afstande er essentielt for at kunne yde en optimal indsats inden for især test, rådgivning og produktudvikling. Derfor har vi etableret et 2000 m 2 test- og kontorbyggeri i Skejby lidt uden for Aarhus, hvor vi i foråret 2012 bl.a. vil kunne tilbyde vores kunder i regionen EMC-test i det nyetablerede state-of-the-art 10 m rum og et helt nyt Reverberation chamber et af de største i Europa. Med denne nye centrale placering i den midtjyske region, er der nu lagt op til et tæt samarbejde med industrien, udviklingsselskaber, sundhedssektoren m.fl. DELTA's nyetablerede 10 m rum til EMC-test. Ligeledes er DELTA nu etableret i Region Syd, først med opkøbet af Center for Software Innovation (CSI) i 2010 i Sønderborg, og senere med overtagelsen af Danfoss testcenter for korrosion og pålidelighed i Nordborg i De to enheder tilbyder rådgivning, ydelser, uddannelse og netværk inden for processer og metoder til at effektivisere alle faser i produktudvikling samt en komplet vifte af rådgivning og test inden for pålidelighed, korrosion, klima og mekanik. Med DELTA i Sønderborg er der nu en one-stop rådgivnings- og testfacilitet lige i hjertet af de to store erhvervsklynger Lean Energy Cluster og Mechatronics Cluster Denmark. Bo Balstrup, Site Manager, Sønderborg DELTA s etablering i Sønderborgområdet er blevet meget positivt modtaget af områdets virksomheder og har samtidig skabt ønsker om yderligere faciliteter til gavn for virksomhedens fortsatte udvikling,. siger Bo Balstrup, Site Manager, Sønderborg. 12 DELTA årsrapport 2011

13 Nationale tiltag DELTA årsrapport

14 Internationale tiltag delta og de globale markeder Over halvdelen af DELTA s samlede omsætning ligger uden for Danmark. I 2011 har DELTA kigget mod Kina og Tyskland som nye markeder inden for mikroelektronik med fokusområderne RFID, sensorsystemer og betalingssystemer. Begge steder har den lokale tilstedeværelse, kulturforståelsen og muligheden for kommunikation på lokalsproget vist sig at være yderst værdifuld i samarbejdet. Hvor Europa i høj grad har været præget af svækkede vækstrater, buldrer produktionen fremad især i Kina. I samarbejde med den danske ambassade i Kina har DELTA derfor oprettet et kontor med en lokal repræsentant i Shanghai. Hvor vi i mange år har samarbejdet og leveret komponenter internationalt, søger vi nu med en lokal repræsentant og indsats at møde kunderne på nye interessante markeder allerede i produktudviklingsfasen. Ifølge Dr. Hui Yan, China Representative, har interessen fra de kinesiske virksomheder været overvældende positiv. Hui Yan, China Representative, Shanghai I Tyskland, som er Danmarks vigtigste eksportmarked og en af verdens største eksportører af udstyr til medicobranchen, har vi i München ligeledes oprettet et kontor med en lokal repræsentant, der i opstarten koncentrerer sig om salget af det elektroniske plaster epatch. München er stærkt og aktivt understøttet i forhold til forskning, innovation og teknologioverførsel og yder rigtig gode rammebetingelser for en række andre interessante kundeemner fx inden for automotive. Åbningen af kontoret i München er et vigtigt skridt mod en større fokusering på et af Danmarks vigtigste markeder, og en skærpelse af DELTA s samlede internationale profil, siger Thomas Juhl Olesen, Director International Business Development, Bodysensors. Thomas Juhl Olesen, Director International Business Development, Bodysensors I 2012 ser vi bl.a. mod USA, hvor strategien er en bred indsats, der involverer alle divisioner og forretningsområder, ligeledes med oprettelsen af lokal tilstedeværelse i samarbejde med den danske ambassade i Silicon Valley. 14 DELTA årsrapport 2011

15 Internationale Årsregnskab tiltag DELTA årsrapport

16 samfundsmæssig ansvarlighed Viden til vækst Vi arbejder dagligt på at forbedre vores samfundsmæssige ansvarlighed. Vi stræber efter bæredygtig udvikling og god adfærd, der tager hensyn til juridisk, kulturel, politisk, organisatorisk, samfunds- og miljømæssig forskellighed i overensstemmelse med internationale adfærdsnormer. DELTA arbejder aktivt med sit sociale ansvar, og CSR har altid været en del af dagligdagen bl.a. som en naturlig følge af vores status som almennyttig selvejende virksomhed. Vi tager udgangspunkt i en forretningsdrevet tilgang til CSR, der supplerer vores kerneforretning, og er en integreret del af vores virksomhed og vores processer. I 2011 fortsatte DELTA et samarbejde med SOS Børnebyerne, der oprindeligt blev startet i slutningen af 2010 med en donation rettet mod en SOS Børnebyerne skole i Battambang i Cambodja. Donationen udviklede sig til et samarbejde og et projekt mellem DELTA og SOS Børnebyerne, som vi valgte at kalde Viden til vækst. Viden til vækst gik i første omgang ud på at etablere et læringsvindue i form af lektiehjælp fra DELTA s medarbejdere til børnene på skolen i Battambang. Men efter et besøg på skolen, der bl.a. resulterede i tre dages computerundervisning af lærerne, kom projektet til i højere grad at dreje sig om undervisning generelt og om at give lærerne de kompetencer, de ønsker sig for at kunne undervise deres elever bedst muligt. Næste fase, der indledes i 2012, er derfor at gennemføre et pc-kørekort med lærerne på skolen med det formål at styrke kompetencerne inden for sprog, it og pædagogik. For DELTA er Viden til vækst et projekt, der på bedste vis udfordrer vores kompetencer inden for vidensdeling og bedre udnyttelse af teknologien. Om SOS Børnebyerne SOS Børnebyernes hovedopgave er at give forældreløse børn samt sårbare børn, der er i fare for at miste deres familie, mulighed for at vokse op i kærlige hjem. Børnene får hjælp til at skabe deres egen fremtid og til at tage del i udviklingen af deres lokalsamfund. 16 DELTA årsrapport 2011

17 samfundsmæssig ansvarlighed Samfundsinvolvering og -udvikling (lokal og global) Ansvarlighed og forklarlighed Gennemsigtighed God ledelse Menneskerettigheder Forbrugerforhold Løbende forbedringer Helhedssyn Virksomhedens kerneprincipper/ fundament Etisk adfærd Respekt for interessenter Væsentlighed Respekt for loven God forretningsskik Respekt for menneskerettigheder Respekt for internationale adfærdsnormer Arbejdsforhold Miljø DELTA årsrapport

18 Elektronisk Skitsering afprøv din idé hos delta's idemolab det fører til flere Produktfornyelse og afprøvning af nye ideer behøver hverken være svært eller at kræve dyre prototyper. Det erfarede det danske firma bobles, der designer og producerer multifunktionelle børnemøbler. På en workshop om produktfornyelse arrangeret af DELTA og Dansk Design Center blev bobles introduceret til Elektronisk Skitsering, der netop er et værktøj til nemt og billigt at afprøve ideer på skitsestadiet. bobles populære og utraditionelle børnemøbler appellerer til leg, kreativitet og fysisk udfoldelse hos børn, og det var komponenterne i IdemoLab s værktøjskasse, der inspirerede bobles til at indtænke elektronik i form af musik og interaktion i deres møbler. I 2012 tager bobles og IdemoLab hul på et produktudviklingsforløb, der skal munde ud i et musikmøbel som nyt element i bobles brand. 18 DELTA årsrapport 2011

19 Elektronisk Skitsering DELTA årsrapport

20 Senior technology specialists senior technology specialists Mere end almindeligt kloge hoveder DELTA s eksistensberettigelse er viden, der kan hjælpe virksomheder til effektiv og værdiskabende produktudvikling. Vidensindsamling, -udvikling, -styring, -deling og -formidling er essentiel for DELTA internt og især i forhold til vores omgivelser. Et af de tiltag, der skal sikre, at vi altid er opdaterede og i stand til at rådgive vores kunder bedst muligt, er korpset af Senior Technology Specialists (STS). Som STS repræsenterer man DELTA og har som opgave og interesse at deltage i nationale og internationale faglige arrangementer, kongresser, standardiseringsudvalg og erfa-grupper samt at holde sig ajour med relevante tidsskrifter og forskning. Det er også STS erne, der vedligeholder aktiviteter med universiteter og engagerer Ph.d.- og forskningsprojekter, ligesom korpset agerer mentorer for studerende og ansatte. Når DELTA udnævner en STS, sker det på baggrund af nogle skrappe vurderingskrav. Bl.a. skal en STS have opnået teoretiske eller praktiske forskningsresultater på et niveau, der placerer personen i top tre inden for sit felt på europæisk plan. Men gode forskningsresultater er ikke alt. Det er vigtigt, at vores STS er evner at kommunikere deres viden fx ved undervisning, i tidsskrifter, i lærebøger eller vejledninger. En DELTA STS indsamler, håndterer og formidler viden, for at vores kunder skal kunne drage gavn af den og udnytte den optimalt. Ved udgangen af 2011 består korpset af Henrik Fabricius, optiske sensorer, Jørn Johansen, modenhedsvurderinger og procesforbedring, Per Thåstrup Jensen, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Torben Holm Pedersen, akustik og lydteknologi og Jørgen Duvald Christensen, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 20 DELTA årsrapport 2011

21 Senior technology specialists DELTA årsrapport

22 Bestyrelsen 22 DELTA årsrapport 2011

23 Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jesper Haugaard Direktør Con-Wise Consult ApS Bestyrelsesformand Mikkelsen & Andersen A/S Printline A/S Bestyrelsesmedlem DELTA Care A/S DELTA New-Bizz A/S KM Telecom Danmark A/S MS Invest A/S Power Secure A/S Power Secure Invest ApS Seden Ejendomsinvest A/S VKR VRI Cap A/S Næstformand Jukka Pertola Adm. direktør Siemens A/S Bestyrelsesformand Dansk-Tysk Handelskammer (Deutsch-Dänische Handelskammer) Siemens Wind Power A/S Siemens Høreapparater A/S Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity Copenhagen Cleantech Cluster DI ITEK (næstformand) Højteknologifonden Industriens Pension Karl Pedersen & Hustrus Industri Fond Leo Pharma A/S Osram A/S Bestyrelsesmedlem Jørgen Drejer Ph.D. Senior Vice President og medstifter af NeuroSearch A/S Direktør Aniona ApS Bestyrelsesmedlem Atonomics A/S DELTA Reader A/S Det frie forskningsråd NsGene A/S Origio A/S Bestyrelsesmedlem Thomas Sinkjær Dr. Med., Ph.D., M.Sc.E.E. Direktør Danmarks Grundforskningsfond Bestyrelsesmedlem Advanced Grant Panel, European Research Council (ERC) Bevica Fonden Bevica Innovation A/S FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Belgium Medotech A/S Nordjysk Universitetsfond Medarbejdervalgt Allan Grønkær Kristensen Afdelingschef Test & Rådgivning Medarbejdervalgt Jørgen Kejlberg Udviklingschef Mikroelektronik DELTA årsrapport

24 Årsregnskab Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for DELTA. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Hørsholm, den 27. marts 2012 Direktionen Per Hartlev Adm. direktør Povl-André Bendz Økonomidirektør Bestyrelsen Jesper Haugaard Formand Jukka Pertola Næstformand Jørgen Drejer Thomas Sinkjær Jørgen Kejlberg* Allan Grønkær Kristensen* *Valgt af medarbejderne 24 DELTA årsrapport 2011

25 Årsregnskab Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i DELTA Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for DELTA for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at København, den 27. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob F. Christiansen Statsautoriseret revisor Ulrik Ræbild Statsautoriseret revisor DELTA årsrapport

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12

AFA Trafik Reklame A/S CVR-nr. 81 19 33 12 CVR-nr. 81 19 33 12 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Anders Axelsen Dirigent S T A T SAU T O R ISER ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02

Spar Nord Fonden CVR-nr. 14 34 69 02 CVR-nr. 14 34 69 02 Årsrapport for 2012 S T A T S A U T O R I S E R ET R EVISIONS P ART N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2009/10. Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. CVR-nr. 69 91 41 28 r001 090630 8107 Årsrapport.cw. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 96 75 55 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk r001 090630 8107 Årsrapport.cw KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014

Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 Assens Marina A.m.b.a. Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 19 63 57 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/1 2015 Anette Petersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE

FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE FADL. ÅRHUS KREDSFORENING UNDER FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014

Karup Vandværk CVR-nr. 42360112. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Vandværk CVR-nr. 42360112 Årsrapport Medlem af

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014

Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Kolind Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport for perioden 1. juli 2013 30. juni 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98

Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Kai Andersen A/S, civilingeniører og entreprenører CVR-nr. 13 70 20 98 Årsrapport for 2011/12 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15

Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 INTERNT Andelsselskabet Tisvilde Vandværk Grøndyssevænget 6 3210 Vejby CVR-nr. 68 39 09 15 Årsregnskab for 1. januar - 31. december 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere