DELTA årsrapport We help ideas meet the real world. madebydelta.com

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTA årsrapport 2011. We help ideas meet the real world. madebydelta.com"

Transkript

1 DELTA årsrapport 2011 We help ideas meet the real world madebydelta.com

2 DELTA hvem er delta Danmark nr.1 i verden inden for high-tech produktudvikling DELTA er en privat, selvejende, almennyttig virksomhed, som på kommercielle vilkår hjælper danske og udenlandske virksomheder med produktudvikling inden for vores kernekompetencer. Vi har mere end 70 års erfaring, og vi hjælper med design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for elektronik, mikroelektronik, softwareteknologi, lys, optik, akustik, vibration og sensorsystemer. DELTA har en vision om at løfte Danmark til nr. 1 i verden inden for high-tech produktudvikling. Dette gør vi bl.a. gennem vores almennyttige status. Omsætningen i 2011 blev DKK 327 mio., svarende til en vækst på 13 %. Årets resultat blev tilfredsstillende DKK 11 mio. efter skat i et år, hvor DELTA har foretaget investeringer på i alt DKK 35 mio.kr. Vi er 286 medarbejdere i 5 lande. DELTA blev etableret i Forsidefoto Waferen består af mikrochips, der har gennemgået mange fotokemiske processer, inden de saves ud og fx ender som disse RFID-chips med indbygget radiosender og -modtager i labels på blodposer. Se mere på side 9. 2 DELTA årsrapport 2011

3 indhold indhold Ledelsesberetning side DELTA kort fortalt 06 Ledelsens beretning 08 2 cases: Modenhedsscreening og Intelligente labels 10 2 cases: Lydevaluering og Trafiksikkerhed 12 Nationale tiltag 14 Internationale tiltag 16 Samfundsmæssig ansvarlighed 18 Elektronisk Skitsering 20 Senior Technology Specialists 22 Bestyrelsen Årsregnskab side Ledelsens påtegning 25 Den uafhængige revisors erklæringer 26 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis 34 Nøgletal 37 Resultatopgørelse 38 Balance 40 Pengestrømsopgørelse 41 Noter til regnskab 50 Ledelsen 51 Virksomhedsoplysninger DELTA årsrapport

4 DELTA kort fortalt Forord af Jesper Haugaard, bestyrelsesformand DELTA er på mange måder en unik og innovativ virksomhed. En af årsagerne til dette er, at virksomheden igennem mere end 70 år har samlet en enestående viden og kompetence til at hjælpe virksomheder med produktudvikling inden for elektronik, mikroelektronik, lys, lyd, akustik, sensorteknologi og software. DELTA har med stor succes formået at balancere vedtægtsbestemte almennyttige formål med kommercielle krav i en teknologisk kompleks verden og hjulpet kunderne på et vanskeligt marked. I endnu et år med kriser i Danmark og udland har virksomheden formået at levere solide resultater, ikke blot økonomisk meget tilfredsstillende resultater med flotte vækstrater, men også solide resultater i kundeleverancer og intelligente innovative løsninger. Vi i bestyrelsen stiller store krav til virksomheden, og atter en gang har medarbejdere og ledelse indfriet ambitiøse mål til glæde for kunderne og de markeder, som DELTA opererer på. Vi er opmærksomme på, at det at lede og eksekvere en så kompleks virksomhed, som DELTA er, på markeder som er berørt så meget af den finansielle krise, er krævende. Vi synes dog, at 2011 har været et godt år for DELTA, og vi er overbeviste om, at DELTA også i fremtiden er parat til nye og ambitiøse målsætninger. God fornøjelse med læsningen! ordreindgang & omsætningsvækst % Udvikling i egenkapital & Soliditet t.kr Order Intake & Net Revenue growth 30% % Ordreindgang i t.kr % Omsætningsvækst i % Udvikling i egenkapital i t.kr. Egenkapital i t.kr % Soliditet i % Soliditet i % Net Revenue Growth% -10% Egenkapital Soliditet 0% Ordreindgang Omsætningsvækst % Egenkapital Soliditet % EBITDA & Resultat Likvider til rådighed & Gearing t.kr. EBITDA & Net Profit t.kr t.kr. 100% EBITDA i t.kr Resultat i t.kr. Likvider til rådighed i t.kr % Gearing i % 0 EBITDA Resultat EBITDA Profit Likvider til rådighed Gearing Gearing % Likvider til rådighed 0% 4 DELTA årsrapport 2011

5 DK % EU % Resten % DK % EU % Resten % DK % EU % Resten % Rekvireret arbejde Projektarbejde Resultatkontrakt arbejde DELTA kort fortalt Highlights 2011 Det første spadestik til DELTA s nye domicil i Aarhus blev taget og stod færdigt primo Et nyt 10 meter EMI-rum samt et Reverberation-rum etableres i Aarhus-domicilet. DELTA åbner kontor i München i Tyskland. DELTA åbner kontor i Shanghai i Kina. DELTA overtager Danfoss testcenter for pålidelighed og korrosion i Nordborg. DELTA overtager CSI, Center for Software Innovation i Sønderborg. Divisionen for mikroelektronik leverer imponerende mere end 30 mio. komponenter. TC omsætning - vækst -9% ME omsætning - vækst 30% LO omsætning - vækst -7% IN omsætning - vækst 135% Test & Rådgivning vækst 9 % Mikroelektronik vækst 30 % Lys & Optik vækst 7 % Inkubator vækst 135 % EU % DK % Resten af verden % EU % DK % Resten af verden % EU % DK % Resten af verden % Projektarbejde Rekvireret arbejde Resultatkontraktarbejde Organisation Test & Rådgivning Stig Lumbye, divisionsdirektør Mikroelektronik Per Ølund, divisionsdirektør Lys & Optik Poul Svensgaard, divisionsdirektør Inkubator Thomas Bech Hansen, divisionsdirektør Ledelse / Stabsfunktioner Per Hartlev, adm. direktør / Povl-André Bendz, økonomidirektør Med DELTA som partner Vi lader ideer møde den virkelige verden, og det kan vi, fordi vi har den dybe teknologiske know-how, der kan gøre det muligt. Som samarbejdspartner tilbyder DELTA en bred vifte af ydelser i forbindelse med produktudvikling, blandt andet rådgivning, test og markedsføring, hvilket giver investorer en unik mulighed for at få afkast af deres investering. I den sammenhæng er det værd at bemærke, at DELTA ikke har nogen ejere, så de projekter, vi deltager i, vil altid være bundet op af en exitstrategi, så overskuddet kan investeres i nye projekter. GTS - Godkendt Teknologisk Service GTS-netværket består af 9 almennyttige virksomheder, der som forsknings- og vidensintensive organisationer udgør en central del af det danske innovationssystem. Virksomhederne søger at være på forkant med den teknologiske udvikling og opbygger kompetencer, faciliteter og serviceydelser for at sikre et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv. Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer denne udvikling gennem resultatkontrakter med GTS-netværket, der løber over en tre-årig periode. Næste resultatkontraktperiode løber i , hvorfor der i 2012 er fokus på at skabe dialog med erhvervsliv og forskningsmiljøer for at skabe det bedst mulige grundlag for fremtidens teknologiske service også hos DELTA. DELTA årsrapport

6 Ledelsens beretning 2011 vækst i krisetider DELTA har fundet sin vej gennem en kriseramt omverden. Og selvom visse forretningsområder er negativt påvirket af krisen, er vi samlet set kommet fornuftigt ud af 2011 med en omsætningsvækst på 13 % og et resultat på DKK 11 mio. efter skat. I 2011 har DELTA investeret i salg, produktudvikling, vidensopbygning, faciliteter og rettigheder. Investeringerne har båret frugt i form af vækst i de områder, hvor vi strategisk har valgt at fokusere indsatsen. I et vanskeligt år inden for halvledermarkedet er det lykkedes at vokse dette forretningsområde med hele 30 %. I efteråret 2011 overtog DELTA Danfoss testcenter for pålidelighed og korrosion i Nordborg. Dette tiltag, sammen med overtagelsen af Center for Software Innovation, CSI, i Sønderborg i 2011 samt etableringer i Tyskland, Kina og Aarhus styrker DELTA s placering i de danske regioner Syd og Midt, ligesom vi er godt rustet til fremtidig vækst internationalt. Således har 2011 været præget af nationale og internationale tiltag. Men der har også været konsolidering på de indre linjer, hvor vi har gennemført en række projekter med det samlede formål at styrke vores interne systemer, kvalitet og processer. DELTA er en virksomhed i udvikling og med en sund økonomi. Virksomheden er både kompetencemæssigt og økonomisk godt rustet til en kontrolleret vækst på markeder, som geografisk ligger langt væk. DELTA kan blive en vigtig global spiller, som med vores mission og vedtægtsmæssige grundlag, kan hjælpe Danmark til at blive bedst i verden til high-tech produktudvikling vil bringe DELTA og Danmark et skridt på vej mod dette mål. Test & Rådgivning Investeringer for vækst i et vanskeligt år Divisionen for test og rådgivning har måttet sande, at den finansielle krise har ramt elektronikindustrien. Krisens indvirkning har for Danmark medført et fald på 20 % i elektronikindustriens indenlandske omsætning samt tunge medarbejderreduktioner i næsten alle danske SMV er. For Test & Rådgivning har dette betydet, at vi i 2011 har oplevet et marked under stort pres. Divisionen har derfor gennemført en række omkostningsreducerende tiltag for at imødekomme den aktuelle markedssituation. Vores virksomhed i Västerås har dog nydt godt af et lidt mildere økonomisk klima i Sverige og igen i 2011 sat nye rekorder for omsætning og resultat. DELTA s strategiske satsning i den nye lokalitet ved Skejby i Aarhus har også medført investeringer i nye faciliteter, herunder et state-of-the-art 10 meter rum til EMC-test. De midtjyske og sønderjyske regioner rummer store potentialer for Test & Rådgivning, og vi er overbeviste om, at 2012 vil blive et år med positive resultater og spændende nye forretningsmuligheder. Lys & Optik PÅ et marked i recession I 2011 kunne divisionen for lys og optik med stolthed lancere det DELTA-patenterede mobile retroreflektometer, LTL-M, som blev vurderet bedst i en omfattende uvildig test blandt konkurrerende produkter udført af europæiske vejmyndigheder. Produktets succesrige introduktion på markedet oversteg forventningerne, men LTL-M s succes blev desværre noget overskygget af manglende vækst samt recession i andre markedsnicher. Det vigtige nordamerikanske marked for vejsensorer var domineret af tunge budgetnedskæringer, og selvom vores bestræbelser på at opbygge nye markeder begynder at lønne sig, kunne tabet ikke kompenseres. I 2011 fortsatte vi med at udvide sortimentet af lineært variable filtre. Filtrene imponerer industrien, og flere 6 DELTA årsrapport 2011

7 Ledelsens beretning 2011 filterbaserede produkter blev lanceret i løbet af året. Salget har ikke været tilfredsstillende, men flere kunder har iværksat yderligere produktudvikling baseret på DELTA s filtre, og vi forventer at produktsortimentet vil være en hjørnesten og en vigtig drivkraft for lønsom vækst på dette forretningsområde i kunder og samarbejdspartnere. Divisionen inkuberer nye teknologier, metoder og forretningsmodeller, der ultimativt skal skabe nye forretningsområder. I 2011 har divisionen gjort store teknologiske fremskridt med meget positive forretningsmæssige resultater. DELTA s deltagelse i QBD-konsortiet (Quality-by-design) har bidraget med at sætte et vigtigt fokus på divisionens OEMindsats på det biofarmaceutiske marked. Trods mange relevante kontakter i industrien, har indsatsen for at kommercialisere teknologiplatformen endnu ikke ført til de store forretningsmæssige resultater. Med indgangen til 2012 er der fire forretningsenheder under inkubation. Improve, som er en rådgivningsgruppe, der arbejder med proces- og produktinnovation, er efter interne sammenlægninger og fusionen med CSI godt rustet og klar til vækst. Mikroelektronik et godt år med en fantastisk slutspurt Divisionen for mikroelektronik har haft et godt år, som efter en fantastisk slutspurt udviser et resultat bedre end 2010 både hvad angår ordreindgang, omsætning og årsresultat. Det gode resultat skyldes især stor vækst i komponentleverancerne, hvor divisionen i 2011 har leveret mere end 30 mio. komponenter. Efter nogle år med investeringer, der fokuserer på en styrkelse af salgsindsatsen, har 2011 været et år hvor investeringerne har været fokuseret på en opgradering af ressourcer i udvikling og produktion samt anskaffelse af nyt udstyr. Disse tiltag har været nødvendige for at imødekomme en stadig stigende efterspørgsel på IC-komponentleverancer har været et godt år for vores epatch -område hvor projekter, som er støttet af Højteknologifonden og ABTfonden, er gennemført og afsluttet med rigtig gode resultater. Samarbejdet med IMEC (verdensførende forskning i nanoelektronik og -teknologi) om EKG (elektrokardiogram) epatch med fremvisning i internationale sammenhænge har resulteret i mange internationale henvendelser. SenseLab har i 2011 fortsat de gode tendenser fra året før med en støt stigende omsætning fra kunder med behov for udvikling af produkter med den bedste lyd. IdemoLab har haft stor succes med at opbygge tætte relationer til især designvirksomheder og kommuner, som er helt nye målgrupper for DELTA. Derudover har tøj- og møbelbrancherne haft stor glæde af gruppens kompetencer inden for Energy Harvesting, Elektronisk Skitsering og Sensornetværk. Point of Care, det yngste forretningsområde, er etableret via et strategisk samarbejde med Statens Serum Institut og DTU Nanotech. I 2011 etableredes flere Ph.d.-stillinger og forretningsområdet ansatte medarbejdere med helt nye kompetencer, der supplerer DELTA s kerneteknologier omkring sensorer og minituarisering af teknologi. Målet i 2012 er at lancere de første teknologiske komponenter og demonstratorer. Forventningerne til 2012 er høje og omfatter yderligere vækst i både omsætning og forsknings- og udviklingsindsatsen. Inkubator ser lyst på fremtiden I Inkubatordivisionen skabes nye muligheder for vores DELTA årsrapport

8 Case 8 DELTA årsrapport 2011

9 Case Hvordan sikrer en læge, at det blod og blodplasma, der skal benyttes til patienten, er opbevaret korrekt og med sikkerhed kan identificeres, så det ikke konflikter med patientens eget blod? modenhedsscreening og intelligente labels RFID-labels til blodposer Det er altafgørende, at transporterbart blod er identificerbart, sygdomsfrit, ikke for gammelt, og at det opbevares korrekt. Disse informationer kan nu lagres og aflæses i en elektronisk label udviklet af DELTA. DELTA s chip måler med interval temperatur og gemmer målingen på chippen. Data som blodtype, tappetidspunkt o.l. kan også gemmes. Dette er med til at sikre, at blod/plasma er opbevaret rigtigt, og at lægen med sikkerhed kan anvende produktet forsvarligt. Informationerne ind- og udlæses af labelen med RFID (Radio Frekvens ID), der høster energi til kommunikationen i det omgivende elektroniske felt. Labelen, der har samme tykkelse som et klistermærke, er udviklet på basis af en tilpasset RFID-chip, og mulighederne med den batterifri elektronik er mange. I 2012 tager DELTA s division for mikroelektronik sammen med DELTA s IdemoLab hul på en ny ASIC/RFID-strategi, der skal sikre en hurtig tilgang til prototyper på tilpassede ASIC- og RFID-chips. Formålet er, at få kundernes ideer korrekt specificeret, tilpasset og testet, så systemet med sikkerhed virker rigtigt første gang. YOKE blev moden til medicomarkedet At leve op til godkendelseskrav er ikke i sig selv nok til at vinde et marked men det er en forudsætning. Hvis de formelle spilleregler overholdes fra starten af et projekt, giver det sikker grund under produktudviklingen samt mulighed for en hurtigere introduktion på nye markeder og deraf en øget konkurrenceevne. YOKE var i 2011 igennem DELTA s modenhedsscreening som en hjælp til deres produktudvikling. Virksomheden udvikler en trøje, der via indsyede sensorer kan registrere kroppens bevægelser. Målet er at forebygge nedslidning af kroppen som følge af forkerte arbejdsstillinger samt at kunne optimere træning og genoptræning. kravene til dokumentation af de forskellige trin i vores udviklingsproces er mere omfattende, end vi vidste på forhånd. Med DELTA s hjælp har vi nu fået både en viden om de konkrete krav og nogle faste procedurer, som imødekommer kravene til dokumentation, siger Jakob Mandøe Nielsen, direktør i YOKE. DELTA årsrapport

10 Case 10 DELTA årsrapport 2011

11 Case I DELTA s SenseLab udfører vi sensoriske evalueringer for at tilegne os viden om produkters opfattede egenskaber og deraf give vores kunder konkurrencemæssige fordele. lydevaluering og trafiksikkerhed Sensorisk evaluering af trådløs musikmodtager og Roskilde Festival 2011 I 2011 har DELTA SenseLab s panel af ekspertlyttere bl.a. evalueret lyden af Nokias trådløse musikmodtager MD-310 samt lyden af udvalgte koncerter ved Roskilde Festival. Vurderingen af MD-310 havde til formål at vælge den algoritme, der bedst bevarer den oprindelige lydkvalitet under den trådløse lydoverførsel. Resultatet fra dette lytteforsøg viste, at den valgte algoritme ikke gav en hørbar forringelse af lyden sammenlignet med lyden fra en cd. På Roskilde Festival var det lydoplevelsen ved koncerterne, panelet vurderede i et projekt, hvor fysiske lydmålinger foretaget inden koncerterne blev sammenlignet med publikums reelle oplevelse under festivalen. DELTA s SenseLab har med stor succes gennemført mere end 40 lyttetest i 2011 med deres panel af trænede ekspertlyttere. LTL-M er en salgssucces Vedligeholdelsen af vejmærkningen er afgørende for trafiksikkerheden specielt på mørke vejstrækninger. I maj 2011 lancerede DELTA et mobilt målesystem, LTL-M, der gør det muligt at kontrollere vejstribers synlighed om natten og i dagslys. LTL-M måler synligheden af retrorefleksion fra vejstriber ved normal kørehastighed og med samme præcision som det meget præcise håndholdte instrument. LTL-M kan monteres på et hvilket som helst køretøj, og målingerne kan foretages sikkert uden afspærring af vejen. I 2011 solgte DELTA flere systemer end forventet, og systemerne er nu globalt spredt med brugere i Australien, Canada, Italien, Kina, New Zealand, Sverige, Tjekkiet og USA. Anden fase af udviklingssystemet er sat i gang, og mulighederne for at bruge teknologien i forhold til mobil måling af retrorefleksion af vejskilte undersøges med henblik på udviklingen af et lignende system inden for 2-3 år. DELTA årsrapport

12 Nationale tiltag DELTA bygger udviklende partnerskaber På det nationale plan har vi i 2011 gjort en stor strategisk indsats for at imødekomme vore jyske kunders ønske om et tættere partnerskab og nærvær samt eget ønske om at være bedre repræsenteret i den midt og sønderjyske region. For DELTA blev 2011 i høj grad et år præget af flere nationale og internationale tiltag. Tilgængelighed og korte afstande er essentielt for at kunne yde en optimal indsats inden for især test, rådgivning og produktudvikling. Derfor har vi etableret et 2000 m 2 test- og kontorbyggeri i Skejby lidt uden for Aarhus, hvor vi i foråret 2012 bl.a. vil kunne tilbyde vores kunder i regionen EMC-test i det nyetablerede state-of-the-art 10 m rum og et helt nyt Reverberation chamber et af de største i Europa. Med denne nye centrale placering i den midtjyske region, er der nu lagt op til et tæt samarbejde med industrien, udviklingsselskaber, sundhedssektoren m.fl. DELTA's nyetablerede 10 m rum til EMC-test. Ligeledes er DELTA nu etableret i Region Syd, først med opkøbet af Center for Software Innovation (CSI) i 2010 i Sønderborg, og senere med overtagelsen af Danfoss testcenter for korrosion og pålidelighed i Nordborg i De to enheder tilbyder rådgivning, ydelser, uddannelse og netværk inden for processer og metoder til at effektivisere alle faser i produktudvikling samt en komplet vifte af rådgivning og test inden for pålidelighed, korrosion, klima og mekanik. Med DELTA i Sønderborg er der nu en one-stop rådgivnings- og testfacilitet lige i hjertet af de to store erhvervsklynger Lean Energy Cluster og Mechatronics Cluster Denmark. Bo Balstrup, Site Manager, Sønderborg DELTA s etablering i Sønderborgområdet er blevet meget positivt modtaget af områdets virksomheder og har samtidig skabt ønsker om yderligere faciliteter til gavn for virksomhedens fortsatte udvikling,. siger Bo Balstrup, Site Manager, Sønderborg. 12 DELTA årsrapport 2011

13 Nationale tiltag DELTA årsrapport

14 Internationale tiltag delta og de globale markeder Over halvdelen af DELTA s samlede omsætning ligger uden for Danmark. I 2011 har DELTA kigget mod Kina og Tyskland som nye markeder inden for mikroelektronik med fokusområderne RFID, sensorsystemer og betalingssystemer. Begge steder har den lokale tilstedeværelse, kulturforståelsen og muligheden for kommunikation på lokalsproget vist sig at være yderst værdifuld i samarbejdet. Hvor Europa i høj grad har været præget af svækkede vækstrater, buldrer produktionen fremad især i Kina. I samarbejde med den danske ambassade i Kina har DELTA derfor oprettet et kontor med en lokal repræsentant i Shanghai. Hvor vi i mange år har samarbejdet og leveret komponenter internationalt, søger vi nu med en lokal repræsentant og indsats at møde kunderne på nye interessante markeder allerede i produktudviklingsfasen. Ifølge Dr. Hui Yan, China Representative, har interessen fra de kinesiske virksomheder været overvældende positiv. Hui Yan, China Representative, Shanghai I Tyskland, som er Danmarks vigtigste eksportmarked og en af verdens største eksportører af udstyr til medicobranchen, har vi i München ligeledes oprettet et kontor med en lokal repræsentant, der i opstarten koncentrerer sig om salget af det elektroniske plaster epatch. München er stærkt og aktivt understøttet i forhold til forskning, innovation og teknologioverførsel og yder rigtig gode rammebetingelser for en række andre interessante kundeemner fx inden for automotive. Åbningen af kontoret i München er et vigtigt skridt mod en større fokusering på et af Danmarks vigtigste markeder, og en skærpelse af DELTA s samlede internationale profil, siger Thomas Juhl Olesen, Director International Business Development, Bodysensors. Thomas Juhl Olesen, Director International Business Development, Bodysensors I 2012 ser vi bl.a. mod USA, hvor strategien er en bred indsats, der involverer alle divisioner og forretningsområder, ligeledes med oprettelsen af lokal tilstedeværelse i samarbejde med den danske ambassade i Silicon Valley. 14 DELTA årsrapport 2011

15 Internationale Årsregnskab tiltag DELTA årsrapport

16 samfundsmæssig ansvarlighed Viden til vækst Vi arbejder dagligt på at forbedre vores samfundsmæssige ansvarlighed. Vi stræber efter bæredygtig udvikling og god adfærd, der tager hensyn til juridisk, kulturel, politisk, organisatorisk, samfunds- og miljømæssig forskellighed i overensstemmelse med internationale adfærdsnormer. DELTA arbejder aktivt med sit sociale ansvar, og CSR har altid været en del af dagligdagen bl.a. som en naturlig følge af vores status som almennyttig selvejende virksomhed. Vi tager udgangspunkt i en forretningsdrevet tilgang til CSR, der supplerer vores kerneforretning, og er en integreret del af vores virksomhed og vores processer. I 2011 fortsatte DELTA et samarbejde med SOS Børnebyerne, der oprindeligt blev startet i slutningen af 2010 med en donation rettet mod en SOS Børnebyerne skole i Battambang i Cambodja. Donationen udviklede sig til et samarbejde og et projekt mellem DELTA og SOS Børnebyerne, som vi valgte at kalde Viden til vækst. Viden til vækst gik i første omgang ud på at etablere et læringsvindue i form af lektiehjælp fra DELTA s medarbejdere til børnene på skolen i Battambang. Men efter et besøg på skolen, der bl.a. resulterede i tre dages computerundervisning af lærerne, kom projektet til i højere grad at dreje sig om undervisning generelt og om at give lærerne de kompetencer, de ønsker sig for at kunne undervise deres elever bedst muligt. Næste fase, der indledes i 2012, er derfor at gennemføre et pc-kørekort med lærerne på skolen med det formål at styrke kompetencerne inden for sprog, it og pædagogik. For DELTA er Viden til vækst et projekt, der på bedste vis udfordrer vores kompetencer inden for vidensdeling og bedre udnyttelse af teknologien. Om SOS Børnebyerne SOS Børnebyernes hovedopgave er at give forældreløse børn samt sårbare børn, der er i fare for at miste deres familie, mulighed for at vokse op i kærlige hjem. Børnene får hjælp til at skabe deres egen fremtid og til at tage del i udviklingen af deres lokalsamfund. 16 DELTA årsrapport 2011

17 samfundsmæssig ansvarlighed Samfundsinvolvering og -udvikling (lokal og global) Ansvarlighed og forklarlighed Gennemsigtighed God ledelse Menneskerettigheder Forbrugerforhold Løbende forbedringer Helhedssyn Virksomhedens kerneprincipper/ fundament Etisk adfærd Respekt for interessenter Væsentlighed Respekt for loven God forretningsskik Respekt for menneskerettigheder Respekt for internationale adfærdsnormer Arbejdsforhold Miljø DELTA årsrapport

18 Elektronisk Skitsering afprøv din idé hos delta's idemolab det fører til flere Produktfornyelse og afprøvning af nye ideer behøver hverken være svært eller at kræve dyre prototyper. Det erfarede det danske firma bobles, der designer og producerer multifunktionelle børnemøbler. På en workshop om produktfornyelse arrangeret af DELTA og Dansk Design Center blev bobles introduceret til Elektronisk Skitsering, der netop er et værktøj til nemt og billigt at afprøve ideer på skitsestadiet. bobles populære og utraditionelle børnemøbler appellerer til leg, kreativitet og fysisk udfoldelse hos børn, og det var komponenterne i IdemoLab s værktøjskasse, der inspirerede bobles til at indtænke elektronik i form af musik og interaktion i deres møbler. I 2012 tager bobles og IdemoLab hul på et produktudviklingsforløb, der skal munde ud i et musikmøbel som nyt element i bobles brand. 18 DELTA årsrapport 2011

19 Elektronisk Skitsering DELTA årsrapport

20 Senior technology specialists senior technology specialists Mere end almindeligt kloge hoveder DELTA s eksistensberettigelse er viden, der kan hjælpe virksomheder til effektiv og værdiskabende produktudvikling. Vidensindsamling, -udvikling, -styring, -deling og -formidling er essentiel for DELTA internt og især i forhold til vores omgivelser. Et af de tiltag, der skal sikre, at vi altid er opdaterede og i stand til at rådgive vores kunder bedst muligt, er korpset af Senior Technology Specialists (STS). Som STS repræsenterer man DELTA og har som opgave og interesse at deltage i nationale og internationale faglige arrangementer, kongresser, standardiseringsudvalg og erfa-grupper samt at holde sig ajour med relevante tidsskrifter og forskning. Det er også STS erne, der vedligeholder aktiviteter med universiteter og engagerer Ph.d.- og forskningsprojekter, ligesom korpset agerer mentorer for studerende og ansatte. Når DELTA udnævner en STS, sker det på baggrund af nogle skrappe vurderingskrav. Bl.a. skal en STS have opnået teoretiske eller praktiske forskningsresultater på et niveau, der placerer personen i top tre inden for sit felt på europæisk plan. Men gode forskningsresultater er ikke alt. Det er vigtigt, at vores STS er evner at kommunikere deres viden fx ved undervisning, i tidsskrifter, i lærebøger eller vejledninger. En DELTA STS indsamler, håndterer og formidler viden, for at vores kunder skal kunne drage gavn af den og udnytte den optimalt. Ved udgangen af 2011 består korpset af Henrik Fabricius, optiske sensorer, Jørn Johansen, modenhedsvurderinger og procesforbedring, Per Thåstrup Jensen, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Torben Holm Pedersen, akustik og lydteknologi og Jørgen Duvald Christensen, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 20 DELTA årsrapport 2011

21 Senior technology specialists DELTA årsrapport

22 Bestyrelsen 22 DELTA årsrapport 2011

23 Bestyrelsen Bestyrelsesformand Jesper Haugaard Direktør Con-Wise Consult ApS Bestyrelsesformand Mikkelsen & Andersen A/S Printline A/S Bestyrelsesmedlem DELTA Care A/S DELTA New-Bizz A/S KM Telecom Danmark A/S MS Invest A/S Power Secure A/S Power Secure Invest ApS Seden Ejendomsinvest A/S VKR VRI Cap A/S Næstformand Jukka Pertola Adm. direktør Siemens A/S Bestyrelsesformand Dansk-Tysk Handelskammer (Deutsch-Dänische Handelskammer) Siemens Wind Power A/S Siemens Høreapparater A/S Bestyrelsesmedlem Copenhagen Capacity Copenhagen Cleantech Cluster DI ITEK (næstformand) Højteknologifonden Industriens Pension Karl Pedersen & Hustrus Industri Fond Leo Pharma A/S Osram A/S Bestyrelsesmedlem Jørgen Drejer Ph.D. Senior Vice President og medstifter af NeuroSearch A/S Direktør Aniona ApS Bestyrelsesmedlem Atonomics A/S DELTA Reader A/S Det frie forskningsråd NsGene A/S Origio A/S Bestyrelsesmedlem Thomas Sinkjær Dr. Med., Ph.D., M.Sc.E.E. Direktør Danmarks Grundforskningsfond Bestyrelsesmedlem Advanced Grant Panel, European Research Council (ERC) Bevica Fonden Bevica Innovation A/S FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, Belgium Medotech A/S Nordjysk Universitetsfond Medarbejdervalgt Allan Grønkær Kristensen Afdelingschef Test & Rådgivning Medarbejdervalgt Jørgen Kejlberg Udviklingschef Mikroelektronik DELTA årsrapport

24 Årsregnskab Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2011 for DELTA. Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og pengestrømme for Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver koncernens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Hørsholm, den 27. marts 2012 Direktionen Per Hartlev Adm. direktør Povl-André Bendz Økonomidirektør Bestyrelsen Jesper Haugaard Formand Jukka Pertola Næstformand Jørgen Drejer Thomas Sinkjær Jørgen Kejlberg* Allan Grønkær Kristensen* *Valgt af medarbejderne 24 DELTA årsrapport 2011

25 Årsregnskab Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i DELTA Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for DELTA for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at København, den 27. marts 2012 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jacob F. Christiansen Statsautoriseret revisor Ulrik Ræbild Statsautoriseret revisor DELTA årsrapport

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013

Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi. Årsrapport 2013 Ny viden og nye teknologier inden for energi og kommunikationsteknologi Årsrapport 2013 INDHOLD Påtegninger: 5 Ledelsespåtegning 6 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning: 7 Fakta om 8 Hoved-

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18

Årsrapport. CVR:-nr. 21 24 81 18 Årsrapport 2014 CVR:-nr. 21 24 81 18 2 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 8 Koncernoversigt 9 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013

Interbuild ApS CVR-nr. 28971109. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Interbuild ApS CVR-nr. 28971109 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012

Årsrapport 1. juli 2011 30. juni 2012 Årsrapport 1. juli 211 3. juni 212 mannaz Årsrapport 211/212 SELSKABSOPLySNINGER Selskabsoplysninger Mannaz A/S Kogle Allé 1 297 Hørsholm Tlf: +45 4517 6 info@mannaz.com CVR-nr.: 17969234 Stiftet: 1. juli

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ALECTIA Årsrapport 2010

ALECTIA Årsrapport 2010 ALECTIA Årsrapport 2010 2/36 ALECTIA ÅRSRAPPORT 2010 SELSKABSOPLYSNINGER ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Telefon: 88 19 10 00 Telefax: 88 19 10 01 Hjemmeside: E-mail: www.alectia.com info@alectia.com

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk

Danmark. Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85. www.siemens.dk Danmark Årsrapport 2007 Siemens A/S, CVR-nr. 16 99 30 85 www.siemens.dk Indhold Året i hovedtræk for Siemens koncernen 5 Beretning Ledelsens regnskabspåtegning 6 Revisionspåtegning 7 Selskabsoplysninger

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2012

Å R S R A P P O R T 2012 ÅRSRAPPORT 2012 mermaid a/s (CVR nr. 25 49 38 77) ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten fremlægges og forventes godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Dirigent 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent:

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2015. Som dirigent: 214 ÅRSRAPPORT 214 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 215. Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetningen Værdigrundlag: Mennesker og teknologi kombineret med stærke

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2011/2012 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen A.1 3 Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen B. Påtegninger B.1 4 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34

ÅRSRAPPORT 2009. BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 ÅRSRAPPORT 2009 BB Electronics A/S CVR-nr. 21 66 25 34 Indholdsfortegnelse BB Electronics forretningsmodel 3 Hoved og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Den økonomiske udvikling 16 Samfundsansvar 18 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014

Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17. Årsrapport 2014 Kongskilde Industries A/S CVR nr. DK 70 28 29 17 Årsrapport 2014 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Direktion Kongskilde Industries A/S CVR-nr. DK 70 28 29 17 Lars Aage Sørensen (fmd.) Lars Romme Jakobsen

Læs mere