Velkommen til HF & VUC FYN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til HF & VUC FYN"

Transkript

1 OD ENSE E ODENS Velkommen til HF & VUC FYN HF & VUC FYN i Odense og Søndersø ønsker at være rammen om et rummeligt lærings- og studiemiljø for både unge og voksne, hvor engagement, humor, respekt og ansvarlighed er de bærende værdier. Vi tilbyder dig kompetent og professionel hjælp til at nå dine mål, og du kan forvente en positiv samværskultur, engagerede lærere og medarbejdere samt en bred vifte af tilrettelæggelser. Til gengæld forventer vi af dig, at du udviser respekt og ansvarlighed i undervisningen og over for dine medkursister ved at gøre en aktiv indsats for at nå dine mål. Vi glæder os til at møde dig og stille os til rådighed for at hjælpe dig med at nå dine lærings- og uddannelsesmål på HF & VUC FYN i Odense og Søndersø

2 Ledelsen Afdelingsforstander Marianne Karlshøj Afdelingsleder Birgit Sørensen Afdelingsleder Niels Ove Jacobsen Afdelingsleder Søren Willum Pind Afdelingsleder Grete Bjært 2 Afdelingsleder Henrik Flygare Afdelingsleder Anne Kirketerp Undervisningssteder Jernbanegade Skole Holsedoreskolen Åbent VUC Jernbanegade 20 Holsedore 18 Klostervej 3 Enggade Rugårdsvej 3 Rugårdsvej 9 Enggade 15 Rugårdsvej 3, Rugårdsvej 9 FORA 17:48 Odense Fagskole Vindegade Buchwaldsgade 48 Ørstedsgade 28 Vindegade 2 Søndersø Højagervej Søndersø 2

3 Studieaktivitet og Fravær HF & VUC FYN stiller krav om at du er studieaktiv. Dette vurderes i forhold til: fremmøde aktiv deltagelse i undervisning aflevering af skriftlige opgaver Du er selv forpligtet til at følge dit fravær i LUDUS Web og det er dit ansvar at forholde dig til evt. varsler dit fravær registreres i LUDUS Web og faresignalerne vises ved farverne gul og rød din samlede studieaktivitet vurderes af din lærer Gul farve viser, at dit fravær er over 7% Nu vil din lærer være bekymret for din studieaktivitet. Din lærer tager kontakt til dig for at lave en fremadrettet aftale med dig om forbedring af din studieaktivitet. Du kan, allerede nu, selv indgå en aftale med din lærer. Aftaledokument til dette forefindes i alle klasser. Rød farve viser, at du har et fravær over 15% Dit fravær er nu alt for højt og du vil få et skriftligt varsel. Nu SKAL du og din lærer udfylde og underskrive et aftaledokument, for at du kan fortsætte på holdet. Din lærer underskriver, hvis du anses for at være studieaktiv på trods af dit fravær og hvis du fremadrettet er i stand til at følge undervisningen på holdet Misligholder du derefter aftalen eller møder du ikke til undervisningen, bliver du udmeldt fra holdet. Dette kan få konsekvenser for din SU. Det vurderes, hvorvidt du vil blive indkaldt til samtale, med henblik på andet tilbud. Se de samlede studie- og ordensregler på Oplys dit mobilnr. i LUDUS Web, så vi kan kontakte dig ved evt. aflysning af timer eller anden vigtig information. 3

4 Vejledning - Odense FVU/avu tlf Hf tlf Mail: Mail: Adresse: Tidsbestilling: Vejledning Søndersø Klostervej 3 (Åbent VUC), kan ske på hjemmesiden FVU/avu tlf.: Mail: Adresse: Højagervej 25, 5471 Søndersø Fjernundervisningen Administration: tlf: Mail: Adresse: Mail: Mail: Jernbanegade 20, opgang D, 5000 Odense Åbningstider i administrationen Som kursist har du mulighed for at finde mange oplysninger om VUC på Hvis du har brug for hjælp, kan du henvende dig til administrationen på VUC pr. mail, telefon eller ved at møde op i åbningstiden. Du kan også henvende dig til Informationen i Åbent VUC, Klostervej 3. Mandag-torsdag kl Fredag kl Telefon - Odense: Telefon - Søndersø: Åbningstider i bogdepotet - Odense Opgang D, Jernbanegade 20 Mail: Mandag - torsdag kl Fredag kl Åbningstider i bogdepotet - Søndersø Mandag - torsdag kl Fredag kl

5 Jernbanegade Opgang A Lokale 1 11 Lærerværelse Opgang B Lokale Opgang C Kursistråd Opgang E Information Åbent VUC Værksted Avu-vejledning Hf-vejleder SU-vejleder Slotsgade Information Åbent VUC Avu-vejledning Hf-vejledning SU-vejledning A E Klostervej B D Klostergården Opgang D Fjernundervisning Bogdepot FU-vejledning Læsevejledning Ledelse Administration Servicemedarbejder C Kursistråd Jernbanegade Kantine Balletskole Søndersø Højager 25, 5471 Søndersø Højagervej Sandvad Nordfyns Gymnasium & HF & VUC FYN Søndersø Rutebil 190/191 Nyborg-Bogense/Bogense-Nyborg (over Søndersø) Højagervej Rutebil 122 Odense-Hårslev/Hårslev-Odense Rutebil 268 Haarby-Søndersø/Søndersø- Haarby (over Vissenbjerg) Kellebyvej Omfartsvejen Søndersøvej Kirkevænget Odensevej Søndersøvej Vesterled 5

6 Jernbanegade (JE) Jernbanegade 20 Fora 17:48 Buchwaldsgade 48 Åbent VUC (JE) Klostervej 3 Odense Fagskole Ørstedsgade 28 Holsedore (Ho) Holsedore 18 Åløkke Allé Vindegade (Vi) Vindegade 72 Enggade (En) Enggade 15 Grønløkkevej B. Bangs Gade Ørstedsgade Fjordsgade V Odin UCL Asylgade (As) Asylgade 7-9 Rugårdsvej 3 (Ru) Rugårdsvej 3 Rugårdsvej 9 (Ru9) Rugårdsvej 9 6

7 Tolderlundsvej Buchwaldsgade Næsbyvej Jarlsberggade Rugårdsvej Ejlskovsgade Ko esgade Odense Banegård Center Dannebrogsgade Kongensgade Brandts Passage Jernbanegade Østre Sta onsvej Bredstedgade Thomas B. Thriges Gade Nørregade Skibhusvej Enggade Kochsgade Østergade Hans Mules Gade sgade estre Sta onsvej Dronningsgade Thorsgade Klostervej Vintapperstræde Vindegade Slotsgade Asylgade Vestergade Overgade Rosenbæk Torv Pantheonsgade Holsedore Mageløs Klaregade Filosofgangen Kronprinsensgade Hunderupvej Munke Mose Allé Allegade 7

8 Årsplan for skoleåret 2012/2013 Årsplanen justeres løbende - se den samlede på Start på undervisning for pakker og klasser: 17. august 2012 Start på undervisning for enkeltfagskursister 20. august 2012 Start på aftenundervisning på avu: primo september 2012 Ordensregler Vores uddannelser er præget af en positiv samværskultur og mangfoldighed både hos medkursister og personalet. Det er derfor nødvendigt, at du viser respekt og rummelighed for denne mangfoldighed. Vi betragter det som en selvfølge, at du viser ansvarlighed for undervisningsmaterialer, inventar og skolens bygninger. Tyveri, hærværk, krænkende eller voldelig adfærd over for andre accepteres naturligvis ikke og vil medføre alvorlige reaktioner herunder bortvisning. Det er din egen forsikring, der skal dække evt. skade eller tyveri. Egen bærbar PC eller tablet Undervisningen på hf og avu trin D anvender fra kursusårets begyndelse i august 2012 digitale læremidler som e- og i- bøger og skriftlige opgaver afleveres digitalt. Det er derfor en fordel, at du selv medbringer en bærbar PC eller en tablet. Det vil samtidig betyde, at du også har mulighed for at anvende dit digitale værktøj til såvel den mundtlige som skriftlige eksamen i kursusåret 2012/13 E-læring på avu og hf E-læring er en anderledes måde at arbejde på. Du er uafhængig af tid og sted og kan arbejde i dit eget tempo. Du skal dog stadig være opmærksom på, at aftalte deadlines med læreren overholdes, og at din studieaktivitet lever op til VUC s gældende regler og de indgåede aftaler. E-læring er en metode, vi anvender i Fjernundervisningen, de fleksible tilrettelæggelser i Åbent VUC og i visse perioder i holdundervisningen. E-læringen bygger på de aftaler, materialer og planer, lærerne lægger i holdrummene i Fronter. Via Fronter kan du samarbejde med dine lærere og medkursister, når I ikke mødes på VUC. E-læring bygger på internetadgang og grundlæggende kendskab til it. Mangler du grundlæggende færdigheder i it, kan du melde dig til et intro-kursus i Åbent VUC. 8

9 Log på skolens maskiner Du kan med dit kursistnummer også logge på skolens computere og printere i edb-lokaler, Åbent VUC og klasselokalerne. Dit brugernavn er vuc + dit kursistnummer. Har du kursistnummer 12345, er dit brugernavn vuc Dit password er fra starten de første 8 cifre i dit CPR-nummer. Trådløst netværk For at få adgang til det trådløse netværk skal du vælge netværket vuc. Når du derefter går på internet skal du indtaste: uvv\ + dit brugernavn og din adgangskode ligesom på skolens faste computere. LUDUS Web Meddelelser om fravær foretages i LUDUS Web. Du kan her se dit eget fravær i fagene. Dit brugernavn er dit kursistnummer. Koden er de første 6 cifre i dit CPR-nummer. Det skal ændres ved første login. Fronter og holdets rum Fronter er et internetbaseret undervisnings- og konferencesystem, som kan anvendes af alle kursister og lærere på VUC. I Fronter kan du finde mange nyttige informationer om den daglige undervisning, arrangementer, eksamen, skemaændringer og evt. aflysninger. Vi opfordrer dig til at følge med i de fælles informationer fra VUC og kursistrådet på Fronter og på informationsskærmene på dit undervisningssted. I dine holds rum finder du undervisningsplanen, dine medkursisters navne og evt. telefonnumre. På holdet aftaler kursister og lærer, hvordan Fronter bruges i undervisningsforløbet, fx til understøttelse af den fælles kommunikation på holdet, konferencer for gruppearbejde, ressourcebank for materialer, opgaver og links mv. Hvordan kommer du ind på Fronter På eller på kan du logge dig på Fronter. Du anvender dit kursistnummer: har du fx kursistnummer 12345, er dit brugernavn vuc Dit password er fra starten de første 6 cifre i dit CPR-nummer - altså din fødselsdag, fx Du kan få råd og vejledning i at anvende Fronter i Åbent VUC og hos din faglærer. 9

10 Åbent VUC I Åbent VUC er der tilbud om individuelt tilrettelagte undervisningsforløb, supplerende differentieret undervisning, faglig hjælp og vejledning for alle kursister. Der er computere til brug for opgaveskrivning og projektarbejde - samt computere med særlige programmer for ordblinde, fagprogrammer med øvelser og internetadgang. I åbningstiden er der en eller flere lærere til stede, som kan hjælpe og vejlede dig. Ordblindeundervisning Vi tilbyder ordblindeundervisning både dag og aften i Odense og Søndersø. Undervisningstilbuddet er gratis for alle deltagere, som er visiteret til undervisningen. Ordblinde hf-kursister har mulighed for at få bevilget en IT-rygsæk. Samtale og test kan aftales med vejleder Annette Therkildsen. Her kan du også få yderligere info om ordblindeundervisningen. Telefon: eller mail: Bogdepot Alle bøger til undervisningen låner du gratis på VUC. Selvstuderende og GSK-kursister skal dog selv sørge for eventuelle grafregnere og ordbøger. Fjernkursister kan ikke låne bøger m.m. i bogdepotet. Ved udlevering og aflevering af bøger skal du medbringe dit sygesikringsbevis. Du kan først låne når du har betalt tilmeldingsgebyret. De lånte materialer skal du behandle med omhu og aflevere i ordentlig stand - umiddelbart efter eksamen eller ophør. Husk at gemme dine kvitteringer, når du afleverer bøgerne - minimum 1 år! Og husk altid at skrive tydeligt navn i lånte bøger/materialer. Hvis bøger eller andre undervisningsmaterialer beskadiges eller ikke afleveres, er du erstatningspligtig. Manglende betaling for ikke-afleverede materialer bliver efterfølgende inddrevet via SKAT - Inddrivningscenter (IC). Studiekort Udlevering af studiekort administreres af pedel Jens Bjerring, på Holsedore opgang B. Der skal tages et foto i fotoboksen uden for pedellens kontor. Der er opsat en vejledning ved fotoboksen. Der skal påregnes en uges leveringstid på studiekortet. Efter aftale med kursistrådet opkræves 20,- kr pr. studiekort, som betales ved udleveringen. Du skal være studieaktiv for at kunne få et studiekort, jf. HF & VUC FYNs studie- og ordensregler. 10

11 Hvad er Kursistrådet? Kursistrådet ved HF & VUC FYN er den fælles kursistrepræsentation, der består af medlemmer fra de lokale kursistråd på afdelingerne. HF & VUC FYN Odense Søndersø har sig eget lokale kursistråd, der giver kursisterne mulighed for at få indflydelse på f.eks. studiemiljø, studiekort, arrangementer, studierejser, fredagscafèer og fester. Kursistrådet er din stemme til de vigtige møder med personalerepræsentanter for afdelingens vejledere, lærere, teknisk/administrativt personale og ledelsen. Det lokale kursistråd består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær og menige medlemmer. Kursistrådets kontor finder du på Jernbanegade 20, opg. C i kælderen. Kontoret er åbent tirsdag, onsdag og torsdag i spisepauserne se tidspunkterne i Info-Fronter. Hvorfor skal du være med i kursistrådet? Du har lyst til at gøre en forskel Du har lidt mere overskud i hverdagen Du er fremme i skoene og vil engagere dig i fælles anliggender Du har lyst til møde nye mennesker Du har lyst til at gøre skolen til et godt lære- og værested Kursistcoach Har du spørgsmål af personlig karakter, kan du henvende dig til VUC s kursistcoach. Coachen kan hjælpe dig med at overvinde de personlige forhindringer, der kan opstå undervejs i uddannelsesforløbet. Se opslag i Åbent VUC med træffetider og telefonnummer. 5 gode kursistråd omkring studieaktivitet Tag ansvar for din uddannelsesplan, følg den og vær aktiv i alle timer og aktiviteter Hold dig opdateret i Fronter, læs hvad der er lagt ind i dine holdrum Hold øje med dit fravær i LUDUS Web Vis respekt for dine studiekammerater - de er afhængige af dig og din medvirken i det fælles læringsmiljø Opstår der problemer undervejs i uddannelsen, så tag en snak med din lærer eller vejleder - det hjælper! 11

12 VEJLEDNING OM SU DU SKAL... være tilmeldt undervisning og have betalt opfylde timetalskravet på 23 ugentlige/timer - er du tilmeldt gymnasial supplering er timekravet 16 ugentlige timer. Har du hjemmeboende barn under 7 år er timekravet 17 ugentlige timer. OBS! Du skal dokumentere, at du er forælder ved at aflevere en dåbs-, navne-, eller fødselsattest for dit barn på SU kontoret du skal bruge din NemID. Har du ikke en NemID kan du bestille en på SÅ ER DU KLAR TIL AT SØGE SU Sådan søger du SU Log på log in med NemID Søg SU-UU (SU til en ungdomsuddannelse) uddannelsessted: HF & VUC FYN Afdeling: Bliver du bedt om at udfylde et supplerende skema i forbindelse med din ansøgning, skal du aflevere det på SU kontoret i Åbent VUC, Klostervej 3, (kun førstegangs ansøger som udenlandsk statsborger eller udeboende under 20 år) SPØRGSMÅL... Har du spørgsmål så henvend dig til din SU-vejleder på Odense Søndersø, som du finder i Åbent VUC, Klostervej 3. Du kan sende en mail til SU-vejledningen på denne mailadresse: eller ringe til SU-kontoret på

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder

Velkommen til erhvervsuddannelserne. Her har vi kloge hænder 1 Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Nakskov Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 2 3 Indholdsfortegnelse Velkommen til CELF...side 3 SU - Statens Uddannelsesstøtte...side 4 Transport: Ungdomskort...side

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde

Indhold. Se de nyeste VH-billeder på facebook! Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde 1 Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Frisvadvej 70 6800 Varde Telefon 7522 2322 Hjemmeside www.vardehs.dk E-mail vardehs@vardehs.dk Facebook www.facebook.com/vardehs Velkommen til et nyt skoleår! Velkommen

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen

Studiehåndbog 2015/16. Hotel- & Restaurantskolen Studiehåndbog 2015/16 Hotel- & Restaurantskolen 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule

Læs mere

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan

Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør. Elevhåndbog. Erhvervsuddannelserne på Esnord. August 2015. - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Campus Helsingør Elevhåndbog Erhvervsuddannelserne på Esnord August 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Velkommen... 3 Mødetider... 4 Sygemelding... 4

Læs mere

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo

Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Velkommen til erhvervsuddannelserne og EUX i Maribo Her har vi kloge hænder ELEVHÅNDBOG 15/16 3 Indhold Velkommen til CELF...side 3 Praktiske oplysninger...side 4 Fravær og faglig udvikling...side 5 Statens

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center

Studiehåndbog 2015/16. AutoTeknisk Center Studiehåndbog 2015/16 AutoTeknisk Center 1 Velkommen til alle nye elever på Mercantec Det er altid spændende at byde nye elever velkommen på vores skole. En skolestart er ofte forbundet med en smule nervøsitet

Læs mere

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur

Informationer til nye elever. Dyr, Planter og Natur Informationer til nye elever Dyr, Planter og Natur EUC Nordvest - Morsø Landbrugsskole - Hvis du kan lide at bruge både hoved og hænder Thomas Schlichting Forstander Landbrugsskolen udbyder hele Landbrugsuddannelsen,

Læs mere

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus

Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Introhæfte 2013 Frederiksberg HF Kursus Frederiksberg HF Kursus Indholdsfortegnelse Velkommen kære kursist!... 3 Plan over introforløbet uge 33... 4 Studienetværk... 6 Introforløbet første halvdel af uge

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT)

AV-udstyr(båndoptagere, videoer, videokanon, reservation, IT) Administration Skolens administration består af følgende personer: Rektor Peter Kuhlman (PK): Overordnet ledelse, elevfravær 1g/1hf,MUS,FUS Vicerektor Orla Petersen (OP): Personale, mundtlig eksamen, elevfravær

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Følg RG på de sociale medier

Følg RG på de sociale medier Velkomsthæfte 2015 Følg RG på de sociale medier Følg os på Instagram www.instagram.dk/roskildegym Like os på Facebook www.facebook.com/roskildegym Abonnér på vores nyhedsbrev via www.roskilde-gym.dk Redaktion:

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015

Elevhåndbog 2014/2015 Elevhåndbog 2014/2015 Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing Indhold Velkommen til Handelsgymnasiet Lolland-Falster... 3 Handelsgymnasiet - HHX... 4 Undervisere... 10 Traditioner... 14 Studieture... 15 Information

Læs mere

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER

ORDENSREGLER PRAKTISKE OG GENERELLE INFORMATIONER Aftenundervisning Det skal påregnes, at der ca. èn gang pr. halvår vil forekomme, at A undervisningen ligger fra kl. 12:00 til kl. 20:00. Alkohol Det er ikke tilladt at indtage alkohol på Slagteriskolen

Læs mere