National reserve 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "National reserve 2006"

Transkript

1 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Kolofon Titel: National reserve 2006 Forsidebillede: Fødevareministeriet Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstøttekontoret i samarbejde med landbrugets organisationer i 2006 Direktoratet for FødevareErhverv Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: ISBN (web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 Generelle bestemmelser Ansøgning...4 Ansøgningsskema... 4 Ansøgningsperiode... 4 Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte... 5 Mere information Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv...6 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve... 6 Krav, der skal være opfyldt... 6 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen... 7 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet... 8 Dokumentation Køb af jord, der var bortforpagtet 25. april Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve...10 Krav, der skal være opfyldt...10 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen...11 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet...13 Dokumentation Omstruktureringsprogram for permanente afgrøder...15 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet...15 Krav, der skal være opfyldt...15 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen...16 Særligt krav om inddragelse ved nybeplantning af arealer med permanente afgrøder inden for 5 år.17 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet...17 Dokumentation Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding...19 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet...19 Krav, der skal være opfyldt...19 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen...19 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet...20 Dokumentation Omstruktureringsprogram vedr. MVJ...21 Beskrivelse af grundlaget for programmet...21 Krav, der skal være opfyldt...21 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen...21 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet...22 Dokumentation Retsgrundlag...23 Stikordsregister

4 1. Indledning Generelle bestemmelser Hvis du søger om tildeling fra den nationale reserve i 2006, skal du også indsende en enkeltbetalingsansøgning Denne vejledning beskriver betingelserne for, at du kan få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Den beskriver også, hvordan du udfylder og indsender ansøgningen. I kapitlerne 3 til 7 er der en beskrivelse af, hvem der kan søge. De enkelte kapitler indeholder også oplysninger om, hvilke punkter i ansøgningsskemaet, der skal udfyldes, samt hvilken form for dokumentation, der skal sendes med. Landbrugere, der søgte om betalingsrettigheder og rådede over støtteberettiget landbrugsjord 25. april 2005, har fået tildelt betalingsrettigheder til denne landbrugsjord i I 2006 og frem kan der tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve i nærmere fastlagte situationer. I kapitel 2 er der en oversigt over disse situationer. Hvis du søger om tildeling fra den nationale reserve, skal du også indsende enkeltbetalingsansøgning i 2006 (EB-ansøgningen). Du skal angive alle landbrugsarealer i EB-ansøgningen. Det betyder, at du også skal angive de arealer, hvortil du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i Bemærk, at du ikke kan søge om tildeling af tilladelser til at dyrke frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion (FGK-tilladelser) fra den nationale reserve i 2006 og fremover, da alle FGK-tilladelser blev tildelt i Generelle bestemmelser Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med den basisværdi (dyrket/udyrket eller permanent græs), der gælder det år, du søger fra reserven. I 2005 er værdien fastsat til kr. for almindelige betalingsrettigheder til dyrket/udyrket areal og 500 kr. og for almindelige betalingsrettigheder for arealer med permanent græs. Hvis du overtager en bedrift ved arv eller forskud på arv, eller har købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005, kan betalingsrettighedens værdi i nogle tilfælde forhøjes med et kvæg- eller mælketillæg. Dette gælder, hvis du overtager en kvæg- eller mælkebedrift, der var bortforpagtet i hhv. referenceperioden (kvægtillæg) eller 31. marts 2005 (mælketillæg), og som har udløst tillæg til forpagteren. Enkeltbetaling, der bliver udbetalt på grundlag af betalingsrettigheder, som er tildelt fra den nationale reserve, er omfattet af graduering. Det betyder, at støtten bliver nedsat med 4 % i 2006, der overføres til landdistriktsprogrammet. Se Vejledning om enkeltbetaling 2006, side 6 Det gælder desuden, at den samlede værdi af de betalingsrettigheder og evt. tillæg, du kan få tildelt fra den nationale reserve, mindst skal udgøre kr. 2

5 du skal anvende betalingsrettigheder fra den nationale reserve hvert år i 5 år efter tildelingen du kan ikke overdrage betalingsrettigheder fra den nationale reserve, til en anden landbruger, herunder til selskaber, i ovennævnte 5-årsperiode bortset fra overdragelse ved arv eller forskud på arv. kvæg- og mælketillæg tildelt fra reserven bliver kun inddraget i nævnte 5-årsperiode, hvis tillægget udgør mere end 20 % af betalingsrettighedens værdi før tildeling fra reserven Ovennævnte bestemmelser om minimumsbeløb og 5-årsreglen gælder dog ikke for tildelinger fra den nationale reserve under omstruktureringsprogrammet vedrørende miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). 3

6 2. Ansøgning Ansøgningsskema Ansøgningsperiode Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte Oversigt over hvornår man kan søge fra den nationale reserve Mere information Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 21. april Husk også at indsende ansøgning om enkeltbetaling senest 21. april Udbetaling vil ske sammen med udbetalingen af enkeltbetaling fra 1. december 2006 til 30. juni Ansøgningsskema Ansøgere til den nationale reserve skal anvende et særligt ansøgningsskema. Det er det samme skema, der skal anvendes i alle de tilfælde, hvor du kan søge. Ansøgningsskemaet kan hentes på direktoratets hjemmeside men det kan ikke indsendes elektronisk. Du kan også få en papirversion af ansøgningsskemaet tilsendt ved henvendelse til direktoratet. Ansøgningen skal indsendes til: Direktoratet for FødevareErhverv Postboks 2455 Nyropsgade København V Mærk kuverten Den nationale reserve. Husk at du ikke må indsende ansøgningen om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve sammen med din ansøgning om enkeltbetaling. Du skal vedlægge dokumentation til ansøgningsskemaet. Det fremgår af afsnittene, hvilken dokumentation, du skal vedlægge. Ansøgningsperiode Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 21. april Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive behandlet bortset fra i tilfælde af force majeure. Det vil sige, at hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder har gjort det umuligt for dig at indlevere ansøgningen rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkelsen. Ansøgning med skriftlig dokumentation for force majeure skal indgives senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indlevere ansøgningen. Se også Vejledning om enkeltbetaling 2006, side 11. Husk at få en postkvittering for almindeligt brev fra Post Danmark som dokumentation for, at din ansøgning er indgivet rettidigt. Hvis ansøgningen skulle gå tabt, accepterer direktoratet din postkvittering fra Post Danmark sammen med en udfyldt kopi af ansøgningen og eventuelle bilag som dokumentation for, at du har indsendt ansøgningen. Postkvitteringen skal være forsynet med afsender, nummeret på direktoratets postboks og poststempel med dato. I 2006 kan datoen ikke være senere end 20. april 2006, hvis ansøgningen skal betragtes som rettidigt modtaget. Hvis afsender og ansøger ikke er den samme, så skal ansøgers navn også fremgå af postkvitteringen. Indeholder en kuvert flere ansøgninger, skal alle ansøgere fremgå af postkvitteringen. 4

7 Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte Ansøgninger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve behandles sideløbende med EB-ansøgningerne Du får besked, når behandlingen af din ansøgning er afsluttet. Udbetaling af støtte på grundlag af de tildelte betalingsrettigheder, vil ske sammen med udbetalingen af enkeltbetaling. Udbetaling for 2006 finder sted i perioden fra 1. december 2006 til 30. juni Du kan søge om tildeling af betalingsrettigheder i nedenstående situationer: Overtagelse af jord ved arv/forskud på arv Køb af jord, der var bortforpagtet 25. april 2005 Omstruktureringsprogram for permanente afgrøder Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding Omstruktureringsprogram vedr. MVJ Almindelige betalingsrettigheder Hvad kan tildeles Betalingsrettigheder evt. forhøjet med kvæg- eller mælketillæg Læs mere i X X kapitel 3 X X kapitel 4 X kapitel 5 X kapitel 6 X* kapitel 7 * Betalingsrettigheder kan forhøjes med det beløb, som værdien af betalingsrettigheden er nedsat med. Det vil som oftest være forskellen mellem værdien af betalingsrettigheder for dyrket/udyrket og værdien for permanent græs. Se eksemplet i kapitel 7 side 22. Mere information Du kan læse mere om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om enkeltbetaling 2006, oktober 2005 samt i Ansøgningsvejledning til enkeltbetaling, der udkommer i februar Begge vejledninger og ansøgningsskemaet ligger på direktoratets hjemmeside Her finder du også de seneste nyheder om ordningen samt svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Ansøgningsvejledningen og ansøgningsskemaet til enkeltbetaling 2006 vil foreligge primo februar

8 3. Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve Krav der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Alle, der ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, bliver betragtet som landbrugere. Du skal søge om betalingsrettigheder fra reserven ved den første ansøgningsfrist efter overtagelsen af bedriften har fundet sted. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af en bedrift. Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve Hvis en landbruger ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005, kan der søges om betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Det er en betingelse, at bedriften er overtaget efter en person, der blev pensioneret fra landbruget eller afgik ved døden før 25. april At en person er pensioneret fra landbruget vil sige, at vedkommende er ophørt med landbrugsproduktion og ikke modtog støtte under EU s landbrugsordninger i 2005 eller senere. Alle, der ved arv eller forskud på arv har overtaget en bedrift i ovennævnte situation, bliver betragtet som landbrugere. Hvis det drejer sig om en kvæg- eller mælkebedrift, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder forhøjet med et kvæg- eller mælketillæg, hvis den pågældende bedrift var bortforpagtet i referenceperioden (kvægtillæg) eller 31. marts 2005 (mælketillæg). Bedriften skal også have udløst et sådant tillæg ved tildelingen af betalingsrettigheder i Værdien af betalingsrettigheder og evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg. Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil der blive foretaget en særskilt beregning på grundlag af den kvæg- eller mælkeproduktion, der har været på den bortforpagtede bedrift. Hvis der følger betalingsrettigheder med for bedriftens areal ved forpagtningens ophør, kan den landbruger, der overtager bedriften, ikke få tildelt betalingsrettigheder fra reserven. Hvis der ved forpagtningens ophør følger færre betalingsrettigheder med, end hvad der svarer til det overtagne areal, kan der i visse tilfælde tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve. I disse tilfælde vil der ved beregningen blive reguleret for evt. tillæg, hvis værdien af de overtagne betalingsrettigheder er forhøjet med kvæg- eller mælketillæg. Der kan i visse tilfælde ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi med tillæg. Det gælder, hvis den bortforpagtede bedrift er en kvæg- eller mælkebedrift, men der kun overdrages betalingsrettigheder med basisværdien pr. hektar for det overdragne areal. Krav, der skal være opfyldt For at få tildelt betalingsrettigheder i ovenstående situationer gælder det, at 6

9 den overtagne bedrift var bortforpagtet til en tredjemand på tidspunktet for ansøgningsfristen 25. april 2005 overdrageren af bedriften var blevet pensioneret fra landbrugserhvervet eller afgået ved døden før 25. april 2005 arealet skal være støtteberettiget 21. april 2006 Kvægbedrift. Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være opfyldt: bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i 12 måneders perioden umiddelbart forud for bortforpagtningen bedriften skal have været bortforpagtet i referenceperioden eller i en del af perioden den overtagne bedrift skal have dannet grundlag for tildeling af et kvægtillæg til forpagteren for referenceperioden eller i en del af perioden den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion Bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) giver ikke ret til betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg. Mælkebedrift. Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav være opfyldt: mælkekvoten blev bortforpagtet sammen med bedriften bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af mælketillæg den 31. marts 2005 den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion den bortforpagtede mælkekvote følger med tilbage, når forpagtningen ophører Hvis bortforpagter vælger at sælge mælkekvoten, kan det tidligst ske på den første kvotebørs efter, at bedriften er overdraget (tilbageført) til ejer. Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Areal Der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør. Det er desuden arealets status ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005, der danner grundlag for tildelingen. Det gælder, at arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyrket/udyrket areal kan tildeles betalingsrettigheder med en forventet værdi på ca kr. arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent græs kan tildeles betalingsrettigheder med værdien 500 kr. Kvægtillæg Hvis du ved overtagelse af en kvægbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det kvægtillæg, der er tildelt på grundlag af kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden

10 en forholdsmæssig andel af forpagterens samlede kvægtillæg for referenceperioden, hvis det bortforpagtede støtteberettigede areal kun udgør en del af forpagterens samlede støtteberettigede areal Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi (dyrker/udyrket eller permanent græs), der svarer til det kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift for referenceperioden Mælketillæg Hvis du ved overtagelse af en mælkebedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det mælketillæg, der er tildelt på grundlag af den bortforpagtede bedrifts mælkekvote pr. 31. marts 2005 med den værdi pr. kg mælkekvote, som mælketillægget har i 2006 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi svarende til det mælketillæg, der er tildelt for mælkeproduktionen på den bortforpagtede bedrift, på grundlag af mælkekvoten pr. 31. marts Eksempel A afgik ved døden 15. januar A s landbrugsbedrift på 15 ha var bortforpagtet, og forpagtningsaftalen udløb først 31. december De 15 ha var fordelt med 10 ha dyrket/udyrket areal og 5 ha med permanent græs pr. 21. april B arver bedriften efter A og overtager bedriften 1. januar 2006 efter forpagtningens ophør. Der følger ikke betalingsrettigheder med tilbage i forbindelse med overdragelsen af bedriften. B søger om tildeling af betalingsrettigheder for 15 ha. Der tildeles 15 almindelige betalingsrettigheder, hvoraf 10 har værdien for dyrket/udyrket på kr , mens 5 har værdien 500 kr. for permanent græs. B skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder i 5 år efter tildelingen. De kan heller ikke sælges eller bortforpagtes i denne periode. Se også eksemplerne i kapitel 4. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøger med navn, adresse mv. Ansøgere skal også: Punkt 1 sætte kryds i de rubrikker, som vedrører den overtagne bedrift udfylde bilaget til ansøgningsskemaet med oplysninger om det overtagne støtteberettigede areal anføre bedriftens adresse anføre navn og adresse samt evt. CVR-nr.og EB-ansøgningsnummer på forpagteren pr. 25. april 2005 Punkt 2 sætte kryds i ja eller nej boksen 8

11 hvis ja - sætte kryds om betalingsrettighederne søges forhøjet med et kvæg- eller mælketillæg sætte kryds, hvis den overtagne kvægbedrift var bortforpagtet i Hvis bedriften kun var bortforpagtet i en del af denne periode angives dette. sætte kryds, hvis den overtagne mælkebedrift var bortforpagtet 31. marts 2005 og angive mælkekvotens størrelse i kg Punkt 3 sætte kryds i ja eller nej boksen anføre datoerne for start og afslutning af forpagtningsaftalen Vedr. punkt 3 og 4 angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der overdrages betalingsrettigheder sammen med bedriften ved bortforpagtningens ophør Punkt 8 anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 9 dato og underskrift Dokumentation Du skal vedlægge: dokumentation for arv (fx kopi af skifteretsattest) kopi af en skriftlig forpagtningsaftale markkort, hvor det areal, som bortforpagtningen omfatter, og som føres tilbage, er indtegnet oplysning om arealets status den 25. april i 2005 som enten dyrket/udyrket eller med permanent græs. Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøgning om EB i 2005 eller en kopi af forpagterens ansøgning dokumentation for, at der var kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtningen fandt sted, hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, fx regnskab eller slagteafregning dokumentation for den bortforpagtede mælkekvote, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, fx forpagtningsaftale Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 9

12 4. Køb af jord, der var bortforpagtet 25. april 2005 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Landbrugere, der senest 15. maj 2004 har købt en bedrift, hvis jord var bortforpagtet 25. april 2005, kan søge om tildeling af betalingsrettigheder. Der skal søges betalingsrettigheder ved den første ansøgningsfrist efter overtagelsen af bedriften. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af en bedrift. Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve En landbruger, der senest den 15. maj 2004 har købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005 kan søge om almindelige betalingsrettigheder. Bedriften skal have været bortforpagtet i mindst 5 år, og forpagtningsaftalen må ikke være fornyet. Hvis det drejer sig om en kvæg- eller mælkebedrift, kan der søges om betalingsrettigheder forhøjet med kvæg- eller mælketillæg. Det gælder, hvis den pågældende bedrift var bortforpagtet i referenceperioden (kvægtillæg) eller 31. marts 2005 (mælketillæg), og der på bedriften blev udløst et sådant tillæg ved tildelingen af betalingsrettigheder i Værdien af betalingsrettigheder og evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg. Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil der blive foretaget en særskilt beregning på grundlag af den kvæg- eller mælkeproduktion, der har været på den bortforpagtede bedrift. Der kan ikke tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve, hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for bedriftens areal. Hvis der ved forpagtningens ophør følger færre betalingsrettigheder med end hvad der svarer til det overtagne areal, kan der i visse tilfælde tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve. I disse tilfælde vil der ved beregningen blive reguleret for evt. tillæg, hvis værdien af de overtagne betalingsrettigheder er forhøjet med kvæg- eller mælketillæg. Der kan i visse tilfælde ske forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi med tillæg. Det gælder, hvis den bortforpagtede bedrift er en kvæg- eller mælkebedrift, men der kun overdrages betalingsrettigheder med basisværdien pr. hektar for det overdragne areal. Krav, der skal være opfyldt For at få tildelt betalingsrettigheder i de situationer, der er nævnt i dette afsnit, gælder det, at du senest 15. maj 2004 har købt en bedrift at bedriften var bortforpagtet 25. april 2005 at den overtagne bedrift var bortforpagtet på en langtidskontrakt med en varighed af mindst 5 år, som ikke har været fornyet. Dvs., at du ikke må have forlænget eller fornyet forpagtningsaftalen, ligesom du ikke må have indgået aftale med ny forpagter. 10

13 at du inden for et år efter at bortforpagtningen er ophørt, enten starter eller udvider din landbrugsproduktion arealet skal være støtteberettiget 21. april 2006 Kvægbedrift. Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være opfyldt: bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i mindst 12 måneder før bortforpagtningen ved køb af en bedrift, der var bortforpagtet på købstidspunktet, skal der have været en kvægproduktion på bedriften det år, købet fandt sted bedriften skal have været bortforpagtet i referenceperioden eller en del af perioden den overtagne bedrift skal have dannet grundlag for tildeling af et kvægtillæg til forpagteren for referenceperioden den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion Bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) kan ikke berettige til betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg. Mælkebedrift. Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav være opfyldt: mælkekvoten er bortforpagtet sammen med bedriften bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af mælketillæg 31. marts 2005 den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion den bortforpagtede mælkekvote følger med tilbage, når forpagtningen ophører Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Areal Der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør. Det er desuden arealets status ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005, der danner grundlag for tildelingen. Det gælder, at arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyrket/udyrket areal kan tildeles betalingsrettigheder med en forventet værdi på ca kr. arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent græs kan tildeles betalingsrettigheder med værdien 500 kr. Kvægtillæg Hvis du søger om forhøjede betalingsrettigheder, ved overtagelse af en kvægbedrift vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det kvægtillæg, der er tildelt på grundlag kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden en forholdsmæssig del af forpagterens samlede kvægtillæg, hvis det bortforpagtede støtteberettigede areal kun udgør en del af forpagterens samlede støtteberettigede areal 11

14 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi (dyrket/udyrket eller permanent græs) svarende til det kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift for referenceperioden. Mælketillæg Hvis du søger om forhøjede betalingsrettigheder ved overtagelse af en mælkebedrift, bliver en evt. forhøjelse beregnet ud fra det mælketillæg, der er tildelt på grundlag af den bortforpagtede bedrifts mælkekvote pr. 31. marts 2005 med den værdi pr. kg mælkekvote, som mælketillægget har i 2006 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi, der svarer til det mælketillæg, der er tildelt den bortforpagtede bedrift på grundlag af mælkekvoten 31. marts Eksempel 1. Overtagelse af kvægbedrift med tillæg A købte en kvægbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj A bortforpagtede hele bedriften inkl. staldbygninger og jord til B den 1. januar 2000 på en 6-årig langtidskontrakt. Den 1. januar 2006 får A bedriften inklusiv staldbygninger tilbage efter forpagtningens ophør. Der følger ikke betalingsrettigheder med tilbage. Den bortforpagtede bedrifts areal dannede grundlag for tildeling af 4 udtagningsrettigheder, 46 almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket areal og 10 almindelige betalingsrettigheder for permanent græs til B. B fik på grundlag af sin kvægproduktion også tildelt et kvægtillæg på kr. Hele B s landbrugsproduktion inklusiv kvægproduktionen fandt sted på den forpagtede bedrift. A starter igen landbrugsproduktion inden for det første år efter at have fået den bortforpagtede bedrift tilbage og søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg fra den nationale reserve A får tildelt 50 almindelige betalingsrettigheder med værdi for dyrket/udyrket og 10 almindelige betalingsrettigheder med permanent græs. Der tildeles ikke udtagningsrettigheder fra den nationale reserve. Alle 60 betalingsrettigheder forhøjes med et kvægtillæg, beregnet på grundlag af det tillæg på kr. (1.000 kr. pr. betalingsrettighed), som B fik tildelt for referenceperioden. A s samlede tildeling fra den nationale reserve udgør herefter 50 almindelige betalingsrettigheder á kr. ( kr.) og 10 almindelige betalingsrettigheder á kr. (500 kr kr.). A skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder hvert år i 5 år. De kan heller ikke sælges eller bortforpagtes i denne periode. Eksempel 2. Overtagelse af kvægbedrift med tillæg C købte en kvægbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj C bortforpagtede hele bedriften inkl. staldbygninger og jord til D den 1. januar 2000 på en 6-årig langtidskontrakt. Den 1. januar 2006 får C bedriften inklusiv staldbygninger tilbage efter forpagtningens ophør. Der følger ikke betalingsrettigheder med. Den bortforpagtede bedrifts areal dannede grundlag for tildeling af 4 udtagningsrettigheder, 46 almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket og 10 almindelige betalingsrettigheder for permanent græs til D. 12

15 D fik på grundlag af sin kvægproduktion i referenceperioden også tildelt et kvægtillæg på kr. Kvægtillægget fordeles forholdsmæssigt på C s og D s bedrifter på grundlag af bedrifternes areal. I dette eksempel er det beregnet, at 1/3 af D s areal var forpagtet fra C. C starter også landbrugsproduktion indenfor det første år efter at have fået den bortforpagtede bedrift tilbage og søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg fra den nationale reserve. C får tildelt 50 almindelige betalingsrettigheder med basisværdi for dyrket/udyrket og 10 almindelige betalingsrettigheder for permanent græs. Der tildeles ikke udtagningsrettigheder fra den nationale reserve. Alle 60 betalingsrettigheder forhøjes med et kvægtillæg. C s samlede andel af det tildelte kvægtillæg udgør kr., og det bliver fordelt på alle betalingsrettighederne med kr. C s samlede tildeling fra den nationale reserve udgør herefter 50 almindelige betalingsrettigheder á kr. (2.240 kr kr.) og 10 almindelige betalingsrettigheder á kr. (500 kr kr.). C skal udnytte de tildelte betalingsrettigheder hvert år i 5 år. De kan ikke sælges eller bortforpagtes i denne periode. Eksempel 3. Overtagelse med betalingsrettigheder E købte en landbrugsbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj E bortforpagtede hele bedriften (planteavl) til F den 1. januar 2001 på en 5-årig langtidskontrakt. E overtager bedriften igen 1. januar 2006 efter bortforpagtningens ophør og indleder selv landbrugsproduktion inden for det første år efter overtagelsen. Den overtagne bedrift er en planteavlsbedrift, der ikke omfatter bygninger til kvæg- eller mælkeproduktion. Bedriftens landbrugsareal dannede grundlag for tildeling af 4 udtagningsrettigheder, 46 betalingsrettigheder for dyrket/udyrket og 10 betalingsrettigheder for permanent græs til F. Den samlede værdi af de tildelte betalingsrettigheder på grundlag af arealet udgør kr. F er kvægproducent og fik i 2005 også tildelt et kvægtillæg, der udgør kr. pr. betalingsrettighed. Værdien af F s betalingsrettigheder er derfor kr. (udtagning), kr. (permanent græs: 500 kr kr.) og kr. (dyrket/udyrket: kr kr.). Sammen med bedriften og arealet på 60 ha får E overdraget 40 betalingsrettigheder, heraf 4 udtagningsrettigheder á kr., 10 almindelige betalingsrettigheder á kr. og 26 almindelige betalingsrettigheder á kr kr. E søger derfor om tildeling af 20 (60 ha 40 ha) betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Den samlede værdi af de overdragne betalingsrettigheder udgør imidlertid kr., hvilket stort set er det beløb, der kunne tildeles E s bortforpagtede areal i 2005 ekskl. tillæg. Da E s bedrift er en planteavlsbedrift kan der ikke tildeles yderligere betalingsrettigheder fra den nationale reserve, da den samlede værdi af de overdragne betalingsrettigheder svarer til basisværdien for hele arealet. E s ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve kan derfor ikke imødekommes, da det drejer sig om en planteavlsbedrift. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøger med navn, adresse mv. Ansøgere skal også: Punkt 1 13

16 sætte kryds i de rubrikker, som vedrører den overtagne bedrift udfylde bilaget til ansøgningsskemaet med oplysninger om det overtagne støtteberettigede areal anføre bedriftens adresse anføre navn og adresse samt evt. CVR-nr. og EB-ansøgningsnummer på forpagteren pr. 25. april 2005 Punkt 2 sætte kryds i ja eller nej boksen sætte kryds, hvis den overtagne kvægbedrift var bortforpagtet i Hvis bedriften kun var bortforpagtet i en del af denne periode angives dette. sætte kryds, hvis den overtagne mælkebedrift var bortforpagtet 31. marts 2005 og angive mælkekvotens størrelse i kg Punkt 4 sætte kryds i ja eller nej boksen anføre datoerne for start og afslutning for forpagtningsaftalen sætte kryds, hvis forpagtningsaftalen ikke har været forlænget eller fornyet anføre datoen for indledning/udvidelse af landbrugsproduktionen Vedr. punkt 3 og 4 angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der overdrages betalingsrettigheder sammen med bedriften efter bortforpagtningens ophør Punkt 8 anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 9 skrive dato og underskrift Dokumentation Der skal vedlægges: en skriftlig forpagtningsaftale markkort, hvor det areal, som bortforpagtningen omfatter, og som føres tilbage, er indtegnet oplysning om, hvorvidt arealet er støtteberettiget i 2006 ved henvisning til EBansøgningen 2006 oplysning om arealets status i 2005 som enten dyrket/udyrket eller med permanent græs. Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøgning om EB i 2005 eller kopi af denne ansøgning dokumentation for, at der var kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtningen fandt sted, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg, f.eks. regnskab eller slagteafregning dokumentation for den bortforpagtede mælkekvotes størrelse, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et mælketillæg Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation 14

17 5. Omstruktureringsprogram for permanente afgrøder Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Krav, der skal være opfyldt Særligt krav vedr. inddragelse ved nybeplantning af arealer med permanente afgrøder inden for 5 år Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Eksempler på permanente afgrøder er: frugttræer, juletræer, pyntegrønt, ikke støtteberettigede bærbuske og planteskoleafgrøder, roser, stauder mv. Du kan søge om betalingsrettigheder under dette program én eller flere gange. Der kan højst tildeles betalingsrettigheder til et areal, der svarer til bedriftens samlede areal tilplantet med permanente afgrøder, som du rådede over 25. april Hvis det areal, der ryddes, ikke kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder til en samlet værdi af mindst kr., kan du vente med at søge under dette program til du totalt har ryddet et areal, der kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder, hvis samlede værdi svarer til minimumsbeløbet. Ansøgningerne under dette program behandles i den rækkefølge, de modtages i direktoratet. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de godkendte ansøgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år. En landbruger, der rådede over arealer med permanente afgrøder 25. april 2005, men som efterfølgende har solgt hele sin bedrift, kan overdrage retten til at søge betalingsrettigheder under dette program til køber. Overdragelsen af retten skal ske samtidig med salget af bedriften. Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Landbrugere, hvis landbrugsarealer var tilplantet med permanente afgrøder den 25. april 2005, kunne ikke få tildelt betalingsrettigheder til disse arealer, da de ikke var støtteberettigede. Eksempler på permanente afgrøder er frugttræer, juletræer, pyntegrønt, ikke støtteberettigede bærbuske og planteskoleafgrøder, roser, stauder mv. Bemærk, at der under dette program ikke kan søges om betalingsrettigheder til arealer, der var med skov 25. april Hvis disse arealer senere bliver ryddet og inddraget som dyrkbar landbrugsjord, kan der søges om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til de arealer, du rådede over 25. april Krav, der skal være opfyldt For at få tildeling af betalingsrettigheder under dette program, gælder det, at du rådede over et areal med permanente afgrøder 25. april 2005 du inden starten af din rådighedsperiode i det år, du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal have ryddet arealet for permanente afgrøder. Det indebærer, at rødderne skal være fjernet og arealet rodfræset, så arealet er dyrkbart 15

18 du ikke må have overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord det pågældende areal ikke må være omfattet af fredskovpligt efter tildelingen af betalingsrettigheder fra den nationale reserve kan det antal betalingsrettigheder, du råder over, ikke overstige dit støtteberettigede areal i 2006 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Du kan søge under programmet flere gange i takt med, at du rydder et areal med permanente afgrøder, men du kan i alt maksimalt få tildelt et antal betalingsrettigheder, der svarer til det antal hektar med permanente afgrøder, som du rådede over 25. april Dette areal udgør det maksimale areal, som du kan søge betalingsrettigheder for under dette program. Du kan fx ikke søge om tildeling fra national reserve i 2006 hvis du har fjernet juletræer i 5 hektar og plantet 5 hektar nye juletræer. Hvis du råder over betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder svarende til det areal (antal ha), som du ejer, og som du ikke råder over betalingsrettigheder til på ansøgningstidspunktet. Hvis du ikke råder over betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt betalingsrettigheder til det areal, du råder over på ansøgningstidspunktet. Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til de almindelige betalingsrettigheders værdi (dyrkede/udyrkede eller permanent græs) i det år, hvor tildelingen fra den nationale reserve finder sted. Hvis det ryddede areal havde status som permanent græs 21. april 2003, tildeles der betalingsrettigheder for permanent græs. Eksempel D ejer 50 ha, hvoraf 20 ha var tilplantet med juletræer 25. april D rydder 10 ha juletræer i december D anvender den generelle rådighedsperiode fra 15. januar til 15. november. D fik tildelt 30 betalingsrettigheder i 2005 (udtagningsrettigheder og almindelige betalingsrettigheder). D søger i 2006 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha ryddet areal fra den nationale reserve. Da D s ejede støtteberettigede areal nu udgør 40 ha, og D på ansøgningstidspunktet kun råder over 30 betalingsrettigheder, får D tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder med en værdi på kr kr. I december 2007 rydder D de resterende 10 hektar, der var tilplantet med juletræer 25. april 2005 og søger om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve. D får tilsvarende tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder. D har nu fået tildelt betalingsrettigheder for det maksimale areal på 20 ha, og kan ikke få tildelt flere betalingsrettigheder fra den nationale reserve under dette program. D skal selv udnytte disse betalingsrettigheder hvert år i 5 år. Derefter kan betalingsrettighederne overdrages efter reglerne for overdragelse med eller uden jord. 5-årsperioden for de enkelte betalingsrettigheder regnes fra det år, hvor de tildeles fra reserven, dvs. fra hhv og

19 Særligt krav om inddragelse ved nybeplantning af arealer med permanente afgrøder inden for 5 år De betalingsrettigheder, som du har fået tildelt under dette program, kan blive inddraget, hvis du inden for 5 år efter tildelingen udvider dit areal med permanente afgrøder ved tilplantning med disse afgrøder. Det sker i de situationer, hvor udvidelsen af dit areal med permanente afgrøder medfører, at dit totale areal med permanente afgrøder er større, end det var i det år, hvor du fik tildelt betalingsrettigheder fra reserven under dette program. Der vil blive inddraget et antal betalingsrettigheder, der svarer til udvidelsen af arealet. Det gælder dog ikke, hvis du har udvidet arealet ved køb af et areal, der på købstidspunktet var med permanente afgrøder. Eksempel E rådede over 50 hektar. 20 ha var med permanente planteskoleafgrøder den 25. april E rydder 10 ha med disse afgrøder i december E anvender den generelle rådighedsperiode fra 15. januar til 15. november. E søger i 2006 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha og får tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder, med en værdi på kr kr. E s areal med permanente afgrøder udgør herefter 10 ha. I 2007 tilplanter E 5 ha med permanente planteskoleafgrøder, hvorefter det totale areal med disse afgrøder udgør 15 ha. Da arealet er udvidet med 5 ha i forhold til arealet med permanente afgrøder i 2006, hvor der skete tildeling fra den nationale reserve, får E i 2007 inddraget 5 af de betalingsrettigheder, der er tildelt fra den nationale reserve under dette program. I 2008 rydder E 15 ha med permanente planteskoleafgrøder og søger om betalingsrettigheder for 15 ha. Da E s totale areal, der var med permanente afgrøder 25. april 2005, udgjorde 20 ha, og E i 2006 fik tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder på grundlag af, at han ryddede 10 ha, så kan E kun få tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder. Det skyldes, at E i alt kun kan få tildelt 20 almindelige betalingsrettigheder fra den nationale reserve, da han kun rådede over 20 ha, der var med permanente afgrøder 25. april E har nu opbrugt sit maksimale areal og kan ikke få tildelt flere betalingsrettigheder under dette program. E kunne også have valgt at vente med at søge for alle 20 ha i 2008 eller evt. at søge for 5 ha i 2006 og 15 ha i Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøger med navn, adresse mv. Ansøgeren skal også: Punkt 5 angive det totale areal med permanente afgrøder du rådede over 25. april 2005 angive det købte areal, der var med permanente afgrøder 25. april 2005, hvis du i forbindelse med køb af en bedrift har fået overdraget retten til at søge under programmet angive antal ha, der er blevet ryddet udfylde bilaget til ansøgningsskemaet med oplysninger om det ryddede areal angive starten på rådighedsperioden 17

20 Punkt 8 anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 9 dato og underskrift Dokumentation Der skal vedlægges: markkort med angivelse af det ryddede areal samt det totale areal med permanente afgrøder 25. april 2005 dokumentation for arealets anvendelse pr. 25. april 2005 i form af mark- og gødningsplan eller evt. henvisning til EB-ansøgning 2005 dokumentation for, at arealet er støtteberettiget i 2006 ved henvisning til det pågældende areal i EB-ansøgningen 2006 dokumentation for overdragelse af retten til at søge, hvis du har købt en bedrift med permante afgrøder 25. april 2005 Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 18

21 6. Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Eksempler på arealer, der blev anvendt til råstofindvinding af: sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster Hvis det areal, der retableres som landbrugsjord i ét år, ikke kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder til en samlet værdi af mindst kr., kan du vente med at søge under dette program, til det totale areal kan danne grundlag for tildeling af minimumsbeløbet. Ansøgningerne under dette program behandles i den rækkefølge, de modtages i direktoratet. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de godkendte ansøgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år. En landbruger, der rådede over arealer med permanente afgrøder 25. april 2005, men som efterfølgende har solgt hele sin bedrift, kan overdrage retten til at søge betalingsrettigheder under dette program til køber. Overdragelsen af retten skal ske samtidig med salget af bedriften. Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Landbrugere, hvis landbrugsareal blev anvendt til råstofindvinding 25. april 2005, kunne ikke få tildelt betalingsrettigheder til disse arealer, da de ikke var støtteberettigede. Fx arealer, der blev anvendt til råstofindvinding af sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster ifølge tilladelse efter råstofloven. Når landbrugeren efter endt råstofindvinding igen inddrager arealet som dyrkbar landbrugsjord, kan der søges om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealet. Krav, der skal være opfyldt For at få tildelt betalingsrettigheder under dette program gælder det, at du rådede over arealet med råstofindvinding 25. april 2005 du inden starten af din rådighedsperiode i det år, du søger om betalingsrettigheder, skal have retableret arealet som dyrkbart landbrugsjord du ikke har overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord efter tildelingen fra den nationale reserve kan det antal betalingsrettigheder, du råder over, ikke overstige dit støtteberettigede areal Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Du kan søge under programmet, når arealet er retableret som landbrugsjord. Sker dette i flere omgange, kan du også søge fra den nationale reserve flere gange. Du kan dog kun få tildelt betalingsrettigheder til det areal, der blev anvendt til råstofindvinding 25. april Hvis du rådede over betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder svarende til det areal (antal ha), som du ejer, og som du ikke råder over betalingsrettigheder til ved ansøgningsfristen 21.april

22 Hvis du ikke råder over betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt betalingsrettigheder til det areal, du råder over på ansøgningstidspunktet. Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til almindelige betalingsrettigheders værdi (dyrkede/udyrkede eller permanent græs) i det år, hvor tildelingen fra den nationale reserve finder sted. Hvis det retablerede areal havde status som permanent græs 21. april 2003, tildeles der betalingsrettigheder for permanent græs. Eksempel F ejer 50 ha. 4 ha blev anvendt til grusgravning den 25. april I slutningen af 2005 retableres arealet som landbrugsjord. F anvender den generelle rådighedsperiode fra 15. januar til 15. november. F fik i 2005 tildelt 46 betalingsrettigheder (udtagnings- og alm. betalingsrettigheder) F søger i 2006 om tildeling af betalingsrettigheder til de 4 ha, som blev anvendt til grusgravning. Da F s ejede støtteberettigede areal nu udgør 50 ha, og han kun råder over 46 betalingsrettigheder, får han tildelt 4 almindelige betalingsrettigheder. F har nu fået tildelt betalingsrettigheder med en værdi på ca kr. for hele arealet, der blev anvendt til råstofindvinding 25. april 2005, og kan ikke få tildelt flere betalingsrettigheder under dette program. F skal udnytte betalingsrettighederne fra den nationale reserve hvert år i 5 år. Derefter kan betalingsrettighederne overdrages efter reglerne for overdragelse med eller uden jord. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøger med navn, adresse mv. Ansøgeren skal også: Punkt 6 angive dette totale areal anvendt til råstofindvinding 25. april 2005 angive det købte areal, der var med permanente afgrøder 25. april 2005, hvis du i forbindelse med køb af en bedrift har fået overdraget retten til at søge under programmet angive antal ha, der er blevet retableret udfylde bilaget med oplysninger om det retablerede areal angive starten på rådighedsperioden Punkt 8 anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 9 skrive dato og underskrift Dokumentation Der skal vedlægges: markkort med angivelse af det areal, der er retableret som dyrkbart landbrugsareal samt det totale areal anvendt til råstofindvinding 25. april 2005 dokumentation for, at arealet er støtteberettiget i 2006, evt. ved henvisning til det pågældende areal i EB-ansøgningen 2006 dokumentation fra amtsrådet om arealets anvendelse til råstofindvinding i henhold til råstofloven 25. april 2005 og retablering til dyrkbart landbrugsjord dokumentation for overdragelse af retten til at søge, hvis du har købt en bedrift med råstofindvinding 25. april 2005 Direktoratet kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 20

23 7. Omstruktureringsprogram vedr. MVJ Beskrivelse af grundlaget for programmet Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Hvis dine betalingsrettighederne er reduceret for at undgå dobbeltbetaling, kan du få forhøjet værdien af disse betalingsrettigheder, som svarer til det areal, hvorpå du har haft tilsagn om MVJ-tilskud til permanent græs 21. april Du bør bemærke, at der i denne vejledning er ændringer i forhold til Vejledning om enkeltbetaling 2006, der udkom i oktober 2005, idet minimumbeløbet på kr. og 5-års udnyttelseskravet ikke gælder for dette program. Desuden kan der ikke søges om forhøjelse af betalingsrettigheder ved udløb af tilsagn om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion, da der ikke indgår dobbeltbetaling. Beskrivelse af grundlaget for programmet Dette program vedrører landbrugere med MVJ-tilsagn, som for at undgå dobbeltbetaling, har fået reduceret betalingsrettighedernes værdi ved etableringen. Landbrugere kan under dette program få forhøjet værdien af de betalingsrettigheder, hvis værdi var nedsat, som svarer til det areal, hvorpå landbrugeren har haft tilsagn om MVJtilskud til permanent græs den 21. april Ansøgning om forhøjelse af betalingsrettigheder skal indsendes senest ved den første ansøgningsfrist efter MVJ-tilsagnets udløb. Krav, der skal være opfyldt For at få forhøjet værdien af betalingsrettigheder under dette program gælder det, at arealet skal have ligget med permanent græs 21. april 2003 som følge af et MVJtilsagn MVJ-tilsagnet skal være udløbet efter 25. april 2005 arealet skal forud for tilsagnet have været omdriftsjord værdien af de almindelige betalingsrettigheder skal være nedsat til satserne for permanent græs for at undgå dobbeltbetaling Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Der kan kun ske en opjustering af dine betalingsrettigheder for arealer omfattet af ovennævnte MVJ-tilskud. Værdien af betalingsrettighederne med reduceret værdi kan forhøjes med forskellen mellem satserne for dyrket/udyrket og permanent græs. 21

24 Eksempel G har en ejendom på 30 ha, hvor 6 ha er lavbundsjord. I 1995 indgik G en MVJ-aftale om at udlægge arealet med lavbundsjord, som tidligere indgik i omdriften, med græs og drive det miljøvenligt med afgræsning. Aftalen var 5-årig og blev gentegnet i 2000 for yderligere 5 år. I EB-ansøgningen 25. april 2005 blev arealet angivet som permanent græs. Derfor ansøgte G om forhøjelse af betalingsrettighedernes værdi, men for at undgå reduktion i MVJ-tilskuddet på grund af dobbeltbetaling fik G nedsat betalingsrettighedernes værdi til satserne for permanent græs. MVJ-tilsagnet udløb 1. september 2005, og G beslutter igen at inddrage de 6 ha lavbundsjord i omdriften. G ansøger derfor om at få forhøjet sine 6 betalingsrettigheder med den reducerede værdi fra den nationale reserve. G ompløjer de 6 ha, udsår vårbyg og angiver afgrødekode 230 på EB-ansøgning for Forhøjelsen af betalingsrettighederne er ikke afhængige af, om G inddrager jorden i omdriften, eller om G lader jorden ligge som permanent græs. G har på ansøgningstidspunktet 6 betalingsrettigheder for det pågældende areal med værdien: (500 kr. + kvægtillæg på kr.) = kr. G får forhøjet sine betalingsrettigheder med: (2.240 kr. 500 kr. ) = kr. Den samlede forhøjelse udgør: kr. x 6 = kr., hvor G s 6 betalingsrettigheder hver har værdien ( ) kr. = kr. G s ansøgning om forhøjelse af betalingsrettigheder imødekommes. Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøger med navn, adresse mv. Ansøgere under dette program skal: Punkt 7 angive datoen for MVJ-tilsagnets ophør Punkt 8 anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 9 skrive dato og underskrift Dokumentation Der skal kun fremsendes dokumentation for MVJ-tilsagnet, hvis direktoratet anmoder om det i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. 22

Vejledning til Nationale reserve 2009

Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling 2006

Vejledning om enkeltbetaling 2006 Vejledning om enkeltbetaling 2006 Oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Praktiske oplysninger - Frist for ansøgning, indberetning og ændringer - Frister

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837)

FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) FORPAGTNINGSKONTRAKT MED HENBLIK PÅ NATURPLEJE (2015/001837) 1. KONTRAKTENS PARTER Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) Driftsområde Karup (DOKAR) Adresse: Herningvej 30, Kølvrå,

Læs mere

DANSKE SUKKERROEDYRKERE

DANSKE SUKKERROEDYRKERE DANSKE SUKKERROEDYRKERE Skatteministeriet Att. Peter Bak Skat Erhverv E-mail: pb@skm.dk E-mail: pskerh@skm.dk 4. september 2006 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og andre

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til

Læs mere

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland

Analyse af jordbrugserhvervene 2009. 1 Region Sjælland 4200 4100 4700 5600 8300 4400 4000 4900 5450 5750 4690 4990 4970 4180 4800 4780 4300 8305 4930 4640 4840 4760 5471 5953 3400 4230 5400 4720 5672 5900 4050 5620 3630 4660 4250 4750 4440 4450 5853 5800 4160

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø

Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Ejendomsmæssig forundersøgelse i forbindelse med hydrologiprojekt på Aarø Denne forundersøgelse er gennemført med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Rekvirent Projektnavn Projektleder

Læs mere

Dagens program for EU-støtte og vanplaner

Dagens program for EU-støtte og vanplaner Dagens program for EU-støtte og vanplaner Hvad er besluttet i den nye EU-reform? Hvad kan du forberede dig på? Meget er endnu ikke fastlagt Alt kan forandres, indtil vi kender gennemførselsreglerne og

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Tilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord

Tilskudssatser og sanktioner. Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Tilskudssatser og sanktioner Jens B. Laursen, Planteavlskonsulent Agri Nord Disposition Grundbetaling (GB) Pleje af Græs- og Naturarealer GLM-regler Sanktioner af Plejetilsagn Risikofyldte arealer i forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere