Vejledning til Nationale reserve 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Nationale reserve 2009"

Transkript

1 Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Januar 2009 Midlertidig udgave ny udgave forventes i feb. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

2 Kolofon Vejledning til Nationale reserve 2009 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2009 Bidragyder(e): Fotograf(er): Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN (Tryk) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Ændringer siden Generelle bestemmelser Overdragelse af tildelte betalingsrettigheder og betalingsrettigheder med tillæg fra den nationale reserve Ansøgning Ansøgningsskema Ansøgningsperiode Indsendelse af ansøgningsskema Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte Mere information Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra den Nationale Reserve Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Køb af jord, der var bortforpagtet 25. april Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra den Nationale Reserve Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Omstruktureringsprogram for arealer med juletræer Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Særligt krav om inddragelse ved nybeplantning inden for 5 år Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen? Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Omstruktureringsprogram vedr. MVJ Beskrivelse af grundlaget for programmet = 1

4 7.2 Krav, der skal være opfyldt Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen? Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Dokumentation Offentliggørelse af data på internettet Retsgrundlag Stikordsregister

5 1. Indledning 1.1 Ændringer siden Generelle bestemmelser 1.3 Overdragelse af tildelte betalingsrettigheder Hvis du i 2009 søger om tildeling fra den nationale reserve, skal du også indsende ansøgning om enkeltbetaling for Bemærk, at det areal, som du søger betalingsrettigheder til fra den nationale reserve, skal indgå i ansøgning om enkeltbetaling. Denne vejledning indeholder betingelserne for at få tildelt betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Du kan læse om, hvordan du udfylder og indsender ansøgningen i kapitel 2 og om betingelserne for at søge i kapitlerne 3 til 7. Når du har fundet det kapitel, der beskriver din situation, kan du også i dette læse om, hvilke punkter i ansøgningsskemaet, der skal udfyldes, samt hvilken dokumentation, der skal sendes med. 1.1 Ændringer siden 2008 Sundhedstjekket I forbindelse med det såkaldte sundhedstjek af enkeltbetalingsordningen sker der en del ændringer af bestemmelserne for den nationale reserve. De juridiske tekster om sundhedstjekket foreligger ikke ved starten af ansøgningsfristen til den nationale reserve. Der er i vejledningen indsat en fodnote ved de bestemmelser, som forventes at blive ændret eller bortfalde i forbindelse med gennemførelsen af sundhedstjekket. Når de endelige juridiske teksten om sundhedstjekket foreligger, vil vejledningen blive opdateret med de nye bestemmelser. Andre ændringer siden 2008 Landbrugere, der søgte om betalingsrettigheder og rådede over støtteberettiget landbrugsjord 25. april 2005, fik tildelt betalingsrettigheder i I 2008 kunne der i Fællesskemaet søges om tildeling af betalingsrettigheder for arealer med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer. Der kan derfor ikke længere søges om betalingsrettigheder fra den nationale reserve for arealer, der er blevet ryddet for permanente frugt- og grøntafgrøder. I hvilke situationer kan jeg søge? Der kan tildeles betalingsrettigheder og eventuelt tillæg fra den nationale reserve i nedenstående situationer. = 3

6 Du kan søge om tildeling af betalingsrettigheder i følgende 5 tilfælde: Almindelige betalingsrettigheder Hvad kan tildeles Betalingsrettigheder evt. forhøjet med kvæg-, mælke eller sukkertillæg Læs mere i Overtaget en bedrift (jord) ved arv/forskud på arv X X kapitel 3 Senest 15. maj 2004 købt en bedrift, hvis jord var bortforpagtet 25. april 2005 X X kapitel 4 Omstruktureringsprogram for arealer med juletræer X kapitel 5 Omstruktureringsprogram vedr. råstofindvinding X kapitel 6 Omstruktureringsprogram vedr. MVJ X kapitel 7 * Betalingsrettigheder kan forhøjes med det beløb, som værdien af betalingsrettigheden blev nedsat med i Det vil som oftest være forskellen mellem værdien af betalingsrettigheder for dyrket/udyrket og værdien for permanent græs. Du kan ikke søge om tildeling af betalingsrettigheder, hvis: 1. Du rådede over arealer, der var støtteberettigede i 2005, men søgte ikke betalingsrettigheder. 2. Du efter 15. maj 2004 købte en landbrugsejendom, eller en del af en ejendom, uden betalingsrettigheder. 3. Du rådede over et areal med permanente frugt- og grøntafgrøder samt planteskolearealer i 2008, men ikke søgte om betalingsrettigheder. I disse eller lignende situationer, kan du købe eller leje betalingsrettigheder fra en anden landbruger. Du kan læse mere om disse bestemmelser i Vejledning om enkeltbetaling Ansøgning om enkeltbetaling for 2009 Hvis du søger om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal du i 2009 også indsende ansøgning om enkeltbetaling (Fællesskema 2009). Ansøgningen om enkeltbetaling skal ligeledes omfatte de arealer, hvortil du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve i Kvæg-, mælke- og sukkertillæg Du kan i nogle tilfælde søge om, at værdien af betalingsrettigheder fra den nationale reserve bliver forhøjet med et kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Dette kan ske, hvis du overtager en bedrift ved arv eller forskud på arv, eller hvis du senest 15. maj 2004 har købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005 og følgende betingelser er opfyldt: der er tale om en kvægbedrift, der var bortforpagtet i referenceperioden der er tale om en mælkebedrift, der var bortforpagtet 31. marts

7 der er tale om en sukkerbedrift, der var bortforpagtet 8. marts I alle 3 tilfælde, er det yderligere en betingelse, at der har været udløst et tillæg til forpagteren af bedriften. 1.2 Generelle bestemmelser Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med den basisværdi (dyrket/udyrket eller permanent græs), der gælder det år, hvor du søger fra den nationale reserve. I 2009 er basisværdien foreløbigt beregnet til kr. for almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket areal og kr. for almindelige betalingsrettigheder for arealer med permanent græs. Du kan læse mere om betalingsrettighedernes basisværdi i Vejledning om enkeltbetaling, Desuden gælder, at du skal udnytte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve hvert år i 5 år efter tildelingen. Ikke udnyttede tildelte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve inddrages i denne periode til den nationale reserve. 1 du derfor heller ikke kan overdrage tildelte betalingsrettigheder fra den nationale reserve til en anden landbruger i ovennævnte femårsperiode 2. Hvis du alligevel overdrager disse betalingsrettigheder, vil de blive inddraget til den nationale reserve. Dette gælder dog ikke overdragelse - ved arv eller forskud på arv, eller - ved sammenlægning eller opsplitning af bedrifter, eller - ved ændring af juridisk status. hvis kun kvæg- eller mælketillægget helt eller delvist er tildelt fra den nationale reserve (i 2005/06), bliver tillægget kun inddraget i nævnte femårsperiode, hvis tillægget udgør mere end 20 % af betalingsrettighedens værdi før tildelingen fra reserven. I denne situation er det kun tillægget fra den nationale reserve, der inddrages, dvs. at betalingsrettighedens værdi reduceres med det inddragne tillæg. 3 Det er en betingelse for at få tildelt betalingsrettigheder og eventuelt tillæg fra den nationale reserve, at den samlede værdi af tildelingen mindst udgør kr. Ovennævnte bestemmelser om minimumsbeløb og femårsreglen gælder dog ikke for tildelinger fra den nationale reserve ved forhøjelse af betalingsrettigheders værdi ved arealer anvendt til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ). Enkeltbetaling, der bliver udbetalt på grundlag af betalingsrettigheder fra den nationale reserve, er omfattet af graduering. Det betyder, at støtten bliver nedsat med 5 % 4, som overføres til landdistriktsprogrammet. Du kan læse om graduering i Vejledning om enkeltbetaling, Bestemmelsen forventes afskaffet 2 Bestemmelsen forventes afskaffet 3 Bestemmelsen forventes afskaffet 4 Forventes fastsat til 7 pct. i 2009 = 5

8 1.3 Overdragelse af tildelte betalingsrettigheder og betalingsrettigheder med tillæg fra den nationale reserve Generelle betingelser 5 Efter de oprindelige regler, har det kun ved arv eller forskud på arv været muligt at overdrage betalingsrettigheder eller betalingsrettigheder med tillæg fra den nationale reserve i de første 5 år efter tildelingen. Efter de gældende regler kan betalingsrettigheder og betalingsrettigheder med tillæg tildelt fra den nationale reserve dog overdrages i løbet af 5-årsperioden i forbindelse med opsplitning eller sammenlægning af bedrifter og ændring af juridisk status. I tilfælde af bedriftssammenlægning eller opsplitning, kan betalingsrettighederne overdrages til den eller de landbrugere, der driver den eller de nye bedrifter. Bemærk, at overdragelsen af betalingsrettigheder skal være varig. Langtidsbortforpagtning (mindst 5 år) af betalingsrettigheder betragtes i denne sammenhæng som en varig overdragelse. Sammenlægning Det betragtes som en sammenlægning af en bedrift, hvis to eller flere landbrugere sammenlægger deres bedrifter til én ny bedrift. Endvidere skal de landbrugere, der oprindeligt drev bedrifterne eller én af bedrifterne, være ansvarlig for ledelsen af den nye bedrift. Det vil sige, at de skal kontrollere den nye bedrift i relation til drift, fortjeneste og finansiel risiko. En sammenlægning kan gennemføres som et salg eller ved en bortforpagtning af hele bedriften til et I/S, A/S eller ApS. Overdragelsen af tildelte betalingsrettigheder med tillæg fra den nationale reserve skal ske samtidig med sammenlægningen og den skal foretages som en varig overdragelse jf. afsnittet Generelle bestemmelser. Eksempel: I forbindelse med et generationsskifte danner far og søn et I/S og de bortforpagter alle dele af deres bedrifter til I/S et (sammenlægning). Faren overdrager varigt sine betalingsrettigheder med kvægtillæg fra den nationale reserve hertil. Sønnen overdrager sine betalingsrettigheder til I/S et. Da der er tale om en sammenlægning af to bedrifter kan faren overdrage rettighederne med tillæg til I/S et. Opsplitning Det betragtes som opsplitning af en bedrift, hvis en bedrift opdeles i mindst to nye særskilte bedrifter. Det er et krav, at mindst én af de nye bedrifter kontrolleres med hensyn til drift, fortjeneste og finansiel risiko af mindst én af de juridiske eller fysiske personer, der oprindeligt drev bedriften, jf. ovenfor. en bedrift opdeles til mindst én ny særskilt bedrift, mens den anden bedrift (resten af den oprindelige bedrift) fortsat med hensyn til drift, fortjeneste og finansiel risiko kontrolleres af den landbruger, der oprindeligt drev bedriften, jf. ovenfor. De oprindeligt tildelte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve skal hvert år udnyttes af den/de nye bedrift(er) i den resterende del af 5-årsperioden efter sammenlægningen eller opsplitningen. Eksempel 1: Et I/S eller selskab har fået tildelt betalingsrettigheder omfattet af det femårige udnyttelseskrav: I/S'et eller selskabet opløses eller likvideres, og betalingsrettigheder samt tillæg fra den nationale reserve fordeles og overdrages varigt til deltagerne. Der dannes flere nye bedrifter 5 Bestemmelserne i dette afsnit forventes afskaffet 6

9 og betingelserne for opsplitning er opfyldt, dvs. at tildelinger fra den nationale reserve ikke inddrages. Eksempel 2: I forbindelse med et generationsskifte danner far og søn et I/S og de bortforpagter alle dele af deres bedrifter til I/S et (se eksempel under afsnittet sammenlægning ). Senere overtager sønnen hele den sammenlagte bedrift med alle betalingsrettigheder, og I/S et opløses. Hvis overdragelsen til den ene part sker før udløb af 5-årsperioden, inddrages tildelingerne fra den nationale reserve, da dette ikke er en opsplitning af bedriften. Dette skyldes, at faren ikke fortsætter som landbruger med en del af bedriften. Ændring af juridisk status eller benævnelse Ændring af bedriftens juridiske status eller benævnelse medfører ikke inddragelse af tildelinger fra den nationale reserve. Husk dog, at der skal indsendes et overdragelsesskema med oplysninger om det nye selskabs CVR- eller CPR-nummer. Ændring fra én virksomhedsform til en anden, hvor ejerkredsen er den samme, betragtes ikke som en ny virksomhed. Det er dog nødvendigt at overdrage betalingsrettighederne til det nye CVR-nr./CPR-nr., men de tildelte betalingsrettigheder og tillæg fra den nationale reserve vil ikke blive inddraget i disse tilfælde. Det er en betingelse, at den landbruger/de landbrugere, der drev den oprindelige bedrift, modtog fortjenesten deraf, og havde den finansielle risiko, og også er den landbruger/de landbrugere, der driver den nye bedrift. = 7

10 2. Ansøgning 2.1 Ansøgningsskema 2.2 Ansøgningsperiode 2.3 Indsendelse af ansøgningsskema 2.4 Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte 2.5 Mere information Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 21. april Husk også at indsende ansøgning om enkeltbetaling så den er modtaget i FødevareErhverv senest 21. april Ansøgningsskema Ansøgere til den Nationale Reserve skal anvende et særligt ansøgningsskema, der skal anvendes i alle de tilfælde, hvor du kan søge. Ansøgningsskemaet kan hentes på FødevareErhvervs hjemmeside men det kan ikke indsendes elektronisk. Du kan også få en papirversion af ansøgningsskemaet tilsendt ved henvendelse til FødevareErhverv. Ansøgningen skal indsendes til: FødevareErhverv Postboks 2455 Nyropsgade København V Mærk kuverten Den Nationale Reserve. Husk at du ikke må indsende ansøgningen om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve sammen med din ansøgning om enkeltbetaling. Du skal vedlægge dokumentation til ansøgningsskemaet. Det fremgår af det enkelte kapitel, hvilken dokumentation, du skal vedlægge. 2.2 Ansøgningsperiode Ansøgningsperioden er fra 15. januar til 21. april Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil ikke blive behandlet, bortset fra i tilfælde af force majeure. Det vil sige, at hvis ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder har gjort det umuligt for dig at indsende ansøgningen rettidigt, kan der på visse betingelser ses bort fra forsinkelsen. Ansøgning med skriftlig dokumentation for force majeure skal indgives senest 10 arbejdsdage fra det tidspunkt, hvor du igen er i stand til at indlevere ansøgningen. Se også Vejledning om enkeltbetaling Husk at få en indleveringsattest for almindeligt brev fra Post Danmark som dokumentation for, at din ansøgning er indgivet rettidigt. Post Danmark har oplyst følgende: Indleveringsattesten kan købes samtidig med, at brevet indleveres. Blanketten Postkvittering/Indleveringsattest fås på posthuset og skal udfyldes, inden brevet indleveres. Hvis ansøgningen skulle gå tabt, accepterer FødevareErhverv din Indleveringsattest fra Post Danmark sammen med en udfyldt kopi af ansøgningen og eventuelle bilag som dokumentation for, at du har indsendt ansøgningen. Indleveringsattesten skal være forsynet med navnet på afsender, nummeret på postboksen (2455) og poststempel med dato. I 2009 kan datoen ikke være senere end 20. april 2009, hvis ansøgningen skal betragtes som rettidigt modtaget. Hvis afsender og ansøger ikke er den samme, så skal ansøgers navn også fremgå af postkvitteringen. 8

11 Hvis en kuvert indeholder flere ansøgninger, skal navnene på alle ansøgere fremgå af postkvitteringen Indsendelse af ansøgningsskema Indsendelse via telefax Hvis du indsender du ansøgningsskemaet på telefax, anses det for modtaget den dag, telefaxen er indgået. En telefaxkvittering for gennemført forsendelse vil indgå i vurderingen af, om skemaet er fremsendt rettidigt. Husk at omstille din telefax til sommertid. Bemærk, at det kan være svært at komme igennem til FødevareErhvervs telefaxer den sidste ansøgningsdag. Kommer du ikke igennem senest 21. april 2009 kl. 23:59:59, er ansøgningsskemaet kommet for sent. Du kan bruge følgende telefaxnumre: , og Indsendelse via Du kan indsende dit skema via til Du bør altid gemme din Sendt mail-kvittering for afsendelsen af en , hvor du har vedhæftet et skema. Hvis skemaet skulle gå tabt, vil kvitteringen for afsendelsen sammen med en udfyldt kopi af skemaet indgå i vurderingen af om skemaet er fremsendt rettidigt til FødevareErhverv. Bemærk: Hvis du indsender flere skemaer og det betyder, at en bliver på 10 MB eller derover, kan du risikere, at en bliver afvist uden tilbagemelding. Får du ikke afsendt en med et skema vedhæftet senest 21. april 2009 kl. 23:59:59 er fristen for modtagelse af skemaet ikke overholdt. 2.4 Tildeling af betalingsrettigheder og udbetaling af støtte Ansøgninger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2009 forventes at blive behandlet sideløbende med enkeltbetalingsansøgningerne for Du modtager et brev med afgørelsen af din ansøgning, når behandlingen er afsluttet. 2.5 Mere information Du kan læse mere om enkeltbetalingsordningen i Vejledning om enkeltbetaling 2009, samt i Ansøgningsvejledning til enkeltbetaling. Begge vejledninger og ansøgningsskemaet kommer til at ligge på FødevareErhvervs hjemmeside Ansøgningsvejledningen og ansøgningsskemaet til enkeltbetaling 2009 vil være tilgængelige fra 15. januar På hjemmesiden kan du også finde de seneste nyheder om enkeltbetalingsordningen. = 9

12 3. Overtagelse af jord ved arv eller forskud på arv 3.1 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra den National Reserve 3.2 Krav der skal være opfyldt 3.3 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen 3.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 3.5 Dokumentation Hvis du ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, vil du blive betragtet som landbruger. Bemærk, at du kun kan søge om betalingsrettigheder fra reserven ved den første ansøgningsfrist efter overtagelsen af bedriften har fundet sted. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af en bedrift. 3.1 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra den Nationale Reserve Hvis en landbruger ved arv eller forskud på arv overtager en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder fra den Nationale Reserve. Det er en betingelse, at bedriften er overtaget efter en person, der blev pensioneret fra landbruget eller afgik ved døden før 25. april At en person er pensioneret fra landbruget vil sige, at vedkommende er ophørt med landbrugsproduktion og ikke har modtaget støtte under EU s landbrugsordninger i 2005 eller senere. Alle, der ved arv eller forskud på arv har overtaget en bedrift i ovennævnte situation, bliver betragtet som landbrugere. I reglerne er der taget udgangspunkt i, at forpagteren har søgt og fået tildelt betalingsrettigheder i Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil betalingsrettighederne blive tildelt efter de regler, der var gældende for det overtagne areal i For så vidt angår tildeling af evt. tillæg, vil der blive foretaget en særskilt beregning på grundlag af den kvæg-, mælke- eller sukkerproduktion, der har været på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden. Hvis der kun har været planteavl på den arvede bedrift, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder. Værdien af betalingsrettighederne fastsættes på grundlag af basisværdien af de tildelte betalingsrettigheder til forpagteren for den arvede bedrifts areal. Hvis det drejer sig om en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder forhøjet med et kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Det er en betingelse, at den pågældende bedrift endvidere var bortforpagtet i referenceperioden (kvægtillæg), pr. 31. marts 2005 (mælketillæg), pr. 8. marts 2006 (sukkertillæg). Bedriften skal også have kunnet danne grundlag for et sådant tillæg ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005 eller for sukkertillæggets vedkommende i Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg. 10

13 Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for hele bedriftens areal, kan den landbruger, der overtager bedriften, ikke få tildelt betalingsrettigheder fra reserven. Hvis der ved forpagtningens ophør følger færre betalingsrettigheder med, end hvad der svarer til det overtagne areal, kan der i visse tilfælde tildeles betalingsrettigheder fra den nationale reserve. I disse tilfælde vil der ved beregningen blive reguleret for evt. tillæg, hvis værdien af de overtagne betalingsrettigheder er forhøjet med kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Hvis der ved forpagtningens ophør kun følger betalingsrettigheder med, hvis værdi svarer til basisværdien pr. hektar for det overdragne areal, og den bortforpagtede bedrift er en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med tillæg. Her gælder samme betingelser, som nævnt ovenfor, at bedriften endvidere skal have været bortforpagtet i den pågældende referenceperiode/-dato. Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg. 3.2 Krav, der skal være opfyldt For at få tildelt betalingsrettigheder i ovenstående situationer gælder det, at den overtagne bedrift skulle være bortforpagtet til tredjemand på tidspunktet for ansøgningsfristen 25. april 2005 overdrageren af bedriften var blevet pensioneret fra landbrugserhvervet eller afgået ved døden før 25. april 2005 arealet skal være støtteberettiget 21. april 2009 Kvægbedrift Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav være opfyldt: bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i 12-månedersperioden umiddelbart forud for bortforpagtningen bedriften skal have været bortforpagtet i referenceperioden eller i en del af perioden den overtagne bedrift skal have kunnet danne grundlag for tildeling af et kvægtillæg til forpagteren for referenceperioden eller en del af perioden den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion Bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) giver ikke ret til betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg. Mælkebedrift Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav være opfyldt: mælkekvoten skulle være bortforpagtet sammen med bedriften bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af mælketillæg 31. marts 2005 den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion den bortforpagtede mælkekvote fulgte med tilbage, da forpagtningen ophørte Hvis bortforpagter, efter at have fået bedriften retur, vælger at sælge mælkekvoten, kan det tidligst ske på den første kvotebørs efter bedriften er overdraget (tilbageført) til ejer. 11 =

14 Sukkerroebedrift Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med sukkertillæg, skal følgende krav være opfyldt: bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af sukkertillæg 8. marts 2006 kontrakten om levering af sukker skulle være bortforpagtet sammen med bedriften den bortforpagtede kontrakt om levering af sukker fulgte med tilbage, da forpagtningen ophørte. Hvis bortforpagter, efter at have fået bedriften retur, vælger at sælge kontrakten om levering af sukker, kan dette tidligst ske med virkning fra det produktionsår, der følger efter bedriften er overdraget (tilbageført) til ejeren (bortforpagter). 3.3 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Areal Der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør. Det er desuden arealets status ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005, der danner grundlag for tildelingen. Det gælder, at for arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyrket/udyrket areal, kan der tildeles betalingsrettigheder med en forventet basisværdi på ca kr. arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent græs, kan der tildeles betalingsrettigheder med basisværdien kr. Kvægtillæg Hvis du ved overtagelse af en kvægbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det kvægtillæg, der er tildelt på grundlag af kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden en forholdsmæssig andel af forpagterens samlede kvægtillæg for referenceperioden, hvis det bortforpagtede støtteberettigede areal kun udgør en del af forpagterens samlede støtteberettigede areal Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi (dyrket/udyrket eller permanent græs), der svarer til det kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden Mælketillæg Hvis du ved overtagelse af en mælkebedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det mælketillæg, der er tildelt på grundlag af den bortforpagtede bedrifts mælkekvote pr. 31. marts 2005 med den værdi pr. kg mælkekvote, som mælketillægget havde i

15 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi der svarer til det mælketillæg, der blev tildelt forpagteren på grundlag af bedriftens mælkekvote pr. 31. marts Sukkertillæg Hvis du ved overtagelse af en sukkerbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det sukkertillæg, der svarer til den bortforpagtede bedrifts kontrakt om levering af sukker pr. 8 marts 2006 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi svarende til det sukkertillæg, der er tildelt forpagteren på grundlag af den bortforpagtede bedrifts kontraktmængde pr. 8. marts Eksempel A afgik ved døden 15. januar A s landbrugsbedrift på 15 ha var bortforpagtet, og forpagtningsaftalen udløb først 31. december De 15 ha var fordelt med 10 ha dyrket/udyrket areal og 5 ha, der var med permanent græs pr. 21. april B arver bedriften efter A og overtager bedriften 1. januar 2009 efter forpagtningens ophør. Der følger ikke betalingsrettigheder med tilbage i forbindelse med overdragelsen af bedriften. B søger om tildeling af betalingsrettigheder for 15 ha. Der tildeles 15 almindelige betalingsrettigheder, hvoraf 10 har basisværdien for dyrket/udyrket, mens 5 har basisværdien for arealer med permanent græs. Se også eksemplerne i kapitel Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøgerens navn og adresse med personlige oplysninger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit enkeltbetalingsansøgningsnummer. Ansøgere skal også: Punkt 1 angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve Punkt 2 markere om overtagelsen gælder en hel bedrift eller en del af en bedrift angive arealets størrelse markere om der er tale om en kvægbedrift, mælkebedrift, en bedrift med kontrakt om levering af sukker eller anden bedrift angive bedriftens adresse anføre navn og adresse samt evt. CVR-/CPR-nr. og EB-ansøgningsnummer på forpagteren pr. 25. april 2005 Punkt 2a udfyldes kun, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med tillæg sætte kryds, hvis den overtagne kvægbedrift var bortforpagtet i sætte kryds, hvis den overtagne mælkebedrift var bortforpagtet 31. marts 2005 og angive mælkekvotens størrelse i kg 13 =

16 Punkt 3. Punkt 9 sætte kryds, hvis den overtagne bedrift med kontrakt om levering af sukker var bortforpagtet 8. marts 2006 og angive leveringskontraktens størrelse i tons polsukker sætte kryds, hvis du har arvet eller fået en bedrift som forskud på arv anføre datoerne for start og afslutning af forpagtningsaftalen angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der overdrages betalingsrettigheder sammen med bedriften ved bortforpagtningens ophør udfylde markplanen i bilaget anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 10 skrive dato og skrive under 3.5 Dokumentation Du skal vedlægge: dokumentation for arv (fx kopi af skifteretsattest) eller forskud på arv kopi af en skriftlig forpagtningsaftale markkort, hvor det areal, som bortforpagtningen omfatter, og som føres tilbage, er indtegnet oplysning om arealets status 25. april i 2005 som enten dyrket/udyrket eller 21. april 2003 var med permanent græs. Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøgning om EB i 2005 eller en kopi af forpagterens ansøgning dokumentation for, at der var kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtningsperioden begyndte, hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg. Dokumentation kan fx være et regnskab eller en slagteafregning dokumentation for den bortforpagtede mælkekvote, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et mælketillæg, fx en forpagtningsaftale dokumentation for den bortforpagtede sukkerkvote, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et sukkertillæg, fx kopi af en forpagtningsaftale FødevareErhverv kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 14

17 4. Køb af jord, der var bortforpagtet 25. april Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra national reserve 4.2 Krav, der skal være opfyldt 4.3 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen 4.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet 4.5 Dokumentation Landbrugere, der senest 15. maj 2004 havde købt en bedrift, hvis jord var bortforpagtet 25. april 2005, kan søge om tildeling af betalingsrettigheder. Der skal søges betalingsrettigheder ved den første ansøgningsfrist efter overtagelsen af bedriften. En bedrift kan i denne sammenhæng være en hel bedrift eller en del af en bedrift. 4.1 Beskrivelse af de situationer, der kan medføre tildeling fra den Nationale Reserve En landbruger, der senest 15. maj 2004 havde købt en bedrift, der var bortforpagtet 25. april 2005 kan søge om almindelige betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Bedriften skal have været bortforpagtet i mindst 5 år, og forpagtningsaftalen må ikke være fornyet eller forlænget. I reglerne er der taget udgangspunkt i, at forpagteren har søgt og fået tildelt betalingsrettigheder i Hvis forpagteren ikke har fået tildelt betalingsrettigheder, vil betalingsrettighederne blive tildelt efter de regler, der var gældende for det overtagne areal i Ved tildeling af evt. tillæg, vil der blive foretaget en særskilt beregning på grundlag af den kvæg-, mælkeeller sukkerproduktion, der har været på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden. Hvis der kun har været planteavl på den overtagne bedrift, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder. Værdien af betalingsrettighederne fastsættes på grundlag af basisværdien af de tildelte betalingsrettigheder til forpagteren for den overtagne bedrifts areal. Hvis det drejer sig om en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan der søges om almindelige betalingsrettigheder forhøjet med et kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Det er endvidere en betingelse, at den pågældende bedrift var bortforpagtet i referenceperioden (kvægtillæg), pr. 31. marts 2005 (mælketillæg), pr. 8. marts 2006 (sukkertillæg). Bedriften skal også have kunnet danne grundlag for et sådant tillæg ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005 eller for sukkertillæggets vedkommende i Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg. Hvis der ved forpagtningens ophør følger betalingsrettigheder med for hele bedriftens areal, kan den landbruger, der overtager bedriften, ikke få tildelt betalingsrettigheder fra reserven. Hvis der ved forpagtningens ophør følger færre betalingsrettigheder med, end hvad der svarer til det overtagne areal, kan der i visse tilfælde tildeles betalingsrettigheder fra den nationale 15 =

18 reserve. I disse tilfælde vil der ved beregningen blive reguleret for evt. tillæg, hvis værdien af de overtagne betalingsrettigheder er forhøjet med kvæg-, mælke- eller sukkertillæg. Hvis der ved forpagtningens ophør kun følger betalingsrettigheder med, hvis værdi svarer til basisværdien pr. hektar for det overdragne areal, og hvis den bortforpagtede bedrift er en kvæg-, mælke- eller sukkerbedrift, kan betalingsrettighedernes værdi blive forhøjet med et tillæg. Her gælder samme betingelser, som nævnt ovenfor, at bedriften endvidere skal have været bortforpagtet i den pågældende referenceperiode/-dato. Værdien af evt. tillæg fastsættes på grundlag af forpagterens tillæg. 4.2 Krav, der skal være opfyldt For at få tildelt betalingsrettigheder i de situationer, der er nævnt i dette afsnit, gælder det, at du senest 15. maj 2004 havde købt en bedrift, at bedriften var bortforpagtet 25. april 2005, at den overtagne bedrift var bortforpagtet på en langtidskontrakt med en varighed af mindst 5 år, som ikke har været fornyet. Dvs., at du ikke må have forlænget eller fornyet forpagtningsaftalen, ligesom du ikke må have indgået aftale med evt. ny forpagter, at du inden for et år efter bortforpagtningen er ophørt, enten starter eller udvider din landbrugsproduktion, og arealet skal være støtteberettiget 21. april 2009 Kvægbedrift Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg, skal følgende krav også være opfyldt: bortforpagter skal have haft kvægproduktion på bedriften i mindst 12 måneder før bortforpagtningen ved køb af en bedrift, der var bortforpagtet på købstidspunktet, skal der have været en kvægproduktion på bedriften det år, købet fandt sted bedriften skal have været bortforpagtet i referenceperioden eller eventuelt en del af perioden den overtagne bedrift skal have kunnet danne grundlag for tildeling af et kvægtillæg til forpagteren for referenceperioden den overtagne bedrift skal have bygninger til kvægproduktion Bortforpagtning af jord uden relevante driftsbygninger (staldbygninger mv.) kan ikke berettige til betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg. Mælkebedrift Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med mælketillæg, skal følgende krav også være opfyldt: mælkekvoten var bortforpagtet sammen med bedriften bedriften skal have været bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af mælketillæg 31. marts 2005 den overtagne bedrift skal have bygninger til mælkeproduktion den bortforpagtede mælkekvote er fulgt med tilbage, da forpagtningen ophørte 16

19 Hvis bortforpagter, efter at have fået bedriften retur, vælger at sælge mælkekvoten, kan det tidligst ske på den første kvotebørs efter bedriften er overdraget (tilbageført) til ejer. Sukkerroebedrift Hvis du søger om betalingsrettigheder forhøjet med sukkertillæg, skal følgende krav også være opfyldt: kontrakten om levering af sukker var bortforpagtet sammen med bedriften bedriften skal være bortforpagtet på tidspunktet for tildeling af sukkertillæg den 8. marts 2006 den bortforpagtede kontrakt om levering af sukker er fulgt med tilbage, da forpagtningen ophørte. Hvis bortforpagter, efter at have fået bedriften retur, vælger at sælge kontrakten om levering af sukker, kan dette tidligst ske med virkning fra det produktionsår, der følger efter bedriften er overdraget (tilbageført) til ejeren (bortforpagter). 4.3 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Areal Der kan maksimalt tildeles et antal betalingsrettigheder, der svarer til det støtteberettigede areal, der overtages efter bortforpagtningens ophør. Det er desuden arealets status ved tildelingen af betalingsrettigheder i 2005, der danner grundlag for tildelingen. Det gælder, at arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder som dyrket/udyrket areal kan tildeles betalingsrettigheder med en forventet basisværdi på ca kr. arealer, der kunne danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder for permanent græs kan tildeles betalingsrettigheder med basisværdien kr. Kvægtillæg Hvis du søger om forhøjede betalingsrettigheder ved overtagelse af en kvægbedrift, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det kvægtillæg, der er tildelt på grundlag kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift i referenceperioden en forholdsmæssig del af forpagterens samlede kvægtillæg, hvis det bortforpagtede støtteberettigede areal kun udgør en del af forpagterens samlede støtteberettigede areal Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi (dyrket/udyrket eller permanent græs) svarende til det kvægtillæg, der blev tildelt for kvægproduktionen på den bortforpagtede bedrift for referenceperioden. Mælketillæg Hvis du søger om forhøjede betalingsrettigheder ved overtagelse af en mælkebedrift, bliver en evt. forhøjelse beregnet ud fra det mælketillæg, der er tildelt på grundlag af den bortforpagtede bedrifts mælkekvote pr. 31. marts 2005 med den værdi pr. kg mælkekvote, som mælketillægget havde i =

20 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi, der svarer til det mælketillæg, der blev tildelt forpagteren på grundlag af bedriftens mælkekvote 31. marts Sukkertillæg Hvis du ved overtagelse af en sukkerbedrift søger om forhøjede betalingsrettigheder, vil en evt. forhøjelse blive beregnet på grundlag af det sukkertillæg, der svarer til den bortforpagtede bedrifts kontrakt om levering af sukker pr. 8 marts 2006 Der kan maksimalt ske en forhøjelse af betalingsrettighedernes basisværdi svarende til det sukkertillæg, der er tildelt forpagteren på grundlag af den bortforpagtede bedrifts kontraktmængde pr. 8. marts Eksempel 1: Overtagelse af kvægbedrift med tillæg A købte en kvægbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj A bortforpagtede hele bedriften inkl. staldbygninger og jord til B 1. januar 2001 på en 8-årig langtidskontrakt. Den 1. januar 2009 får A bedriften inklusiv staldbygninger tilbage efter forpagtningens ophør. Der følger ikke betalingsrettigheder med tilbage. Den bortforpagtede bedrifts areal dannede i 2005 grundlag for følgende tildeling til B: 4 udtagningsrettigheder, 46 almindelige betalingsrettigheder for dyrket/udyrket areal og 10 almindelige betalingsrettigheder for arealer med permanent græs. B fik på grundlag af sin kvægproduktion også tildelt et kvægtillæg på kr. Hele B s landbrugsproduktion inklusiv kvægproduktionen fandt sted på den forpagtede bedrift. A starter igen en landbrugsproduktion inden for det første år efter at have fået den bortforpagtede bedrift tilbage og søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg fra den nationale reserve A får tildelt 50 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket og 10 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for permanent græs. Der tildeles ikke udtagningsrettigheder fra den nationale reserve. Alle 60 betalingsrettigheder forhøjes med et kvægtillæg, beregnet på grundlag af det tillæg på kr. (1.000 kr. pr. betalingsrettighed), som B fik tildelt for referenceperioden. A s samlede tildeling fra den nationale reserve udgør herefter 50 almindelige betalingsrettigheder á kr. ( kr.) og 10 almindelige betalingsrettigheder á kr. (1.500 kr kr.). Eksempel 2: Overtagelse af kvægbedrift med tillæg C købte en kvægbedrift med 60 ha landbrugsjord 1. maj C bortforpagtede hele bedriften inkl. staldbygninger og jord til D den 1. januar 2001 på en 8-årig langtidskontrakt. Den 1. januar 2009 får C bedriften inklusiv staldbygninger tilbage efter forpagtningens ophør. Der følger ikke betalingsrettigheder med. 18

21 Den bortforpagtede bedrifts areal dannede i 2005 grundlag for følgende tildeling til D: 4 udtagningsrettigheder, 46 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket og 10 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for arealer med permanent græs. D fik på grundlag af sin kvægproduktion i referenceperioden også tildelt et kvægtillæg på kr. Kvægtillægget fordeles forholdsmæssigt på C s og D s bedrifter på grundlag af bedrifternes areal. I dette eksempel er det beregnet, at 1/3 af D s areal var forpagtet fra C. C starter også landbrugsproduktion indenfor det første år efter at have fået den bortforpagtede bedrift tilbage og søger om betalingsrettigheder forhøjet med kvægtillæg fra den nationale reserve. C får tildelt 50 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket og 10 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for permanent græs. Der tildeles ikke udtagningsrettigheder fra den nationale reserve. Alle 60 betalingsrettigheder forhøjes med et kvægtillæg. C s samlede andel af det tildelte kvægtillæg udgør kr., og det bliver fordelt på alle betalingsrettighederne med kr. C s samlede tildeling fra den nationale reserve udgør herefter 50 almindelige betalingsrettigheder á kr. (2.249 kr kr.) og 10 almindelige betalingsrettigheder á kr. (1.500 kr kr.). 4.4 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet Alle ansøgere skal udfylde rubrikken Ansøgerens navn og adresse med personlige oplysninger. Husk også at anføre CPR-, CVR- og evt. dit ansøgningsnummer fra Enkeltbetaling. Ansøgere skal også: Punkt 1 angive de forhold der gør, at der søges om tildeling fra den nationale reserve Punkt 2 markere om overtagelsen gælder en hel bedrift eller en del af en bedrift angive arealets størrelse markere om der er tale om en kvægbedrift, mælkebedrift, bedrift med en kontrakt om levering af sukker eller en bedrift kun med planteavl angive bedriftens adresse anføre navn og adresse samt evt. CVR-nr.og EB-ansøgningsnummer på forpagteren pr. 25. april 2005 Punkt 2a udfyldes kun, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med tillæg sætte kryds, hvis den overtagne kvægbedrift var bortforpagtet i sætte kryds, hvis den overtagne mælkebedrift var bortforpagtet 31. marts 2005 og angive mælkekvotens størrelse i kg sætte kryds, hvis den overtagne bedrift med kontrakt om levering af sukker var bortforpagtet 8. marts 2006 og angive leveringskontraktens størrelse i tons polsukker. Punkt 4 sætte kryds, hvis du har købt jord, der var bortforpagtet 25. april 2005 anføre datoen for indledning/udvidelse af landbrugsproduktionen anføre datoerne for start og afslutning for forpagtningsaftalen sætte kryds, hvis forpagtningsaftalen ikke har været forlænget eller fornyet angive antal betalingsrettigheder og disses samlede værdi, hvis der overdragesbetalingsrettigheder sammen med bedriften efter bortforpagtningens ophør 19 =

22 Punkt 9 udfylde markplanen i bilaget anvende dette punkt til evt. supplerende oplysninger Punkt 10 skrive dato og skrive under 4.5 Dokumentation Der skal vedlægges: en skriftlig forpagtningsaftale markkort, hvor det areal som føres tilbage, og som var omfattet af bortforpagtningen, er indtegnet oplysning om arealets status i 2005 som enten dyrket/udyrket eller 21. april 2003 var med permanent græs. Dokumentationen kan være henvisning til forpagterens ansøgning om EB i 2005 eller kopi af denne ansøgning. dokumentation for, at der var kvægproduktion på bedriften i det år, bortforpagtningen fandt sted, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et kvægtillæg. Dokumentationen kan fx være kopi af et regnskab eller en slagteafregning. dokumentation for den bortforpagtede mælkekvotes størrelse, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et mælketillæg dokumentation for den bortforpagtede sukkerkvotes størrelse, hvis der søges om betalingsrettigheder forhøjet med et sukkertillæg FødevareErhverv kan under behandlingen af ansøgningen anmode om supplerende dokumentation. 20

23 5. Omstruktureringsprogram for arealer med juletræer 5.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet 5.2 Krav, der skal være opfyldt 5.3 Særligt krav vedr. inddragelse ved nybeplantning af arealer med juletræer inden for 5 år 5.4 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen? 5.5 Hvordan udfyldes ansøgningsskemaet? 5.6 Dokumentation Eksempler på arealer: Arealer, der blev anvendt til produktion af juletræer 25. april Arealerne skal være ryddet før 1. januar det år, der søges betalingsrettigheder fra den nationale reserve. Du kan søge om betalingsrettigheder under dette program én eller flere gange. Hvis det areal, der ryddes, ikke kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder til en samlet værdi af mindst kr., kan du vente med at søge under dette program til du totalt har ryddet et areal, der kan danne grundlag for tildeling af betalingsrettigheder, hvis samlede værdi svarer til minimumsbeløbet. Hvis der sker tildeling fra den nationale reserve gælder dog, at betalingsrettighederne skal udnyttes hvert år i 5 år efter tildelingen, ligesom de ikke kan overdrages i denne 5-årsperiode. 6 Ansøgningerne under dette program bliver behandlet i den rækkefølge, de er modtaget i FødevareErhverv. Hvis der i ét år ikke er tilstrækkelige midler til at imødekomme alle de godkendte ansøgninger, vil de sidst modtagne ansøgninger blive overført til det følgende år. 5.1 Beskrivelse af de situationer, der er omfattet af programmet Landbrugere, hvis landbrugsarealer var tilplantet med juletræer 25. april 2005, kunne ikke få tildelt betalingsrettigheder til disse arealer, da de ikke var støtteberettigede. Bemærk, at der under dette program ikke kan søges om betalingsrettigheder til arealer, der var med skov 25. april Hvis du rådede over disse arealer 25. april 2005 og en del af bedriftens arealer blev anvendt til produktion af juletræer, men senere bliver ryddet og inddraget som dyrkbar landbrugsjord, kan du søge om betalingsrettigheder fra den nationale reserve til arealerne. Der kan i alt højst tildeles betalingsrettigheder til et areal, som svarer til bedriftens samlede areal tilplantet med og anvendt til produktion af juletræer på ansøgningstidspunktet 25. april 2005, og som du selv rådede over på dette tidspunkt. En landbruger, der rådede over arealer med juletræer 25. april 2005, men som inden 15. januar 2009 har solgt hele sin bedrift, kan overdrage retten til at søge betalingsrettigheder under dette program til køber. Overdragelsen af retten skal ske samtidigt med salget af bedriften. Hvis salgsaftalen er indgået efter 15. januar 2009 eller senere, kan sælger ikke overdrage retten til at søge til køber. 5.2 Krav, der skal være opfyldt For at få tildeling af betalingsrettigheder under dette program, gælder det, at 6 Bestemmelsen forventes at bortfalde 21 =

24 du rådede over et areal med juletræer 25. april 2005 du inden starten af kalenderåret i det år, du søger om betalingsrettigheder fra den nationale reserve, skal have ryddet arealet for juletræer. Det indebærer, at rødderne skal være fjernet og arealet rodfræset, så arealet er dyrkbart du ikke må have overdraget eller solgt betalingsrettigheder uden jord det pågældende areal ikke må være omfattet af fredsskovpligt 5.3 Hvad kan der tildeles hvad lægges til grund for tildelingen Du kan søge under programmet flere gange i takt med, at du rydder et areal med juletræer, men du kan i alt højst få tildelt et antal betalingsrettigheder, der svarer til det antal hektar med juletræer, som du rådede over 25. april Dette areal udgør det maksimale areal, som du kan søge betalingsrettigheder for under dette program. Du kan fx ikke søge om tildeling fra den National Reserve i 2009, hvis du har fjernet juletræer på 5 hektar og plantet 5 hektar nye juletræer. Hvis du ejer betalingsrettigheder, kan der højst tildeles et antal betalingsrettigheder svarende til det areal (antal ha), som du råder over (ejer eller forpagter), og som du ikke ejer betalingsrettigheder til på ansøgningstidspunktet. Hvis du ikke ejer betalingsrettigheder på ansøgningstidspunktet, kan du højst få tildelt betalingsrettigheder til det areal, du råder over (ejer eller forpagter) på ansøgningstidspunktet. Der kan tildeles almindelige betalingsrettigheder med en pålydende værdi, der svarer til de almindelige betalingsrettigheders værdi (dyrket/udyrket eller permanent græs) i det år, hvor tildelingen fra den nationale reserve finder sted. Hvis det ryddede areal havde status som permanent græs 21. april 2003, tildeles der betalingsrettigheder med basisværdien for arealer med permanent græs. Eksempel D ejer 50 ha, hvoraf 20 ha var tilplantet med juletræer 25. april D rydder 10 ha juletræer i december D fik tildelt 30 betalingsrettigheder i 2005 (udtagningsrettigheder og almindelige betalingsrettigheder). D søger i 2009 om tildeling af betalingsrettigheder for 10 ha ryddet areal fra den nationale reserve. D ejer betalingsrettigheder og kan derfor maksimalt få tildelt betalingsrettigheder for det støtteberettigede areal, som han råder over, og som han ikke ejer rettigheder til. Da det støtteberettigede areal på ansøgningstidspunktet udgør 40 ha, men D kun ejer 30 betalingsrettigheder, får D tildelt 10 almindelige betalingsrettigheder med basisværdien for dyrket/udyrket. 5.4 Særligt krav om inddragelse ved nybeplantning inden for 5 år De betalingsrettigheder, som du har fået tildelt under dette program, kan blive inddraget, hvis du inden for 5 år efter tildelingen udvider dit areal med juletræer. Det sker i de situationer, hvor udvidelsen af dit areal med juletræer medfører, at dit totale areal med disse afgrøder er større, end det var i det år, hvor du fik tildelt betalingsrettigheder fra reserven under dette 22

National reserve 2006

National reserve 2006 National reserve 2006 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv National reserve

Læs mere

National reserve 2014

National reserve 2014 National reserve 2014 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FEBRUAR 2014 Kolofon Fejl! Henvisningskilde

Læs mere

National reserve 2007

National reserve 2007 National reserve 2007 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

National reserve 2008

National reserve 2008 National reserve 2008 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon National

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

National reserve 2012

National reserve 2012 National reserve 2012 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2012 Bemærk, at ansøgsningsfristen er ændret til den 8. maj 2012 Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af handyrtillæg

Vejledning om tildeling af handyrtillæg Vejledning om tildeling af handyrtillæg (HD-tillæg) Juli 2011 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv i 2011 Bidragyder(e): FødevareErhverv Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

National reserve 2013

National reserve 2013 National reserve 2013 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve Februar 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetaling December 2006 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Juni 2008 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= VEJLEDNING OM ENKELTBETALING JUNI 2008 Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005

Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Supplement til Vejledning om enkeltbetalingsordningen Landbrugsreform 2005 Indholdsfortegnelse Forord....................................................................... 4 1. Ændringer og tilføjelser

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til overdragelse

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som kan

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Landbrugsreformen 2005

Landbrugsreformen 2005 Til samtlige landbrugere Vejledning til enkeltbetalingsordningen Landbrugsreformen 2005 (februar 2005 samlet udgave) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) Marts 2011 Indholdsfortegnelse I. Afkobling af støtten for stivelseskartofler... 3 II. Beregning af tillægget... 4 III. Ansøgning om KS-tillæg...

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Sådan udfylder du overdragelsesskemaet September 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - tilladelse til dyrkning af frugt og grønt samt andre kartofler end kartofler til stivelsesproduktion med støtte Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2013 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder og skema til ændring af slutdato Maj 2010 N.B.! Hvis skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2014-2015 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder for døds- og konkursboer Bemærk, at det kun er døds- og konkursboer, som

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om Fællesskema 2008

Vejledning om Fællesskema 2008 Vejledning om Fællesskema 2008 - Ansøgning om enkeltbetaling og om støtte til særlige afgrøder - Anmodning om udbetaling af tilskud til miljø- og økologiordninger - Ansøgning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Læs mere

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018

Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Februar 2018 Brugerguide til ansøgning om betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2018 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2010 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá ê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî=

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes skema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at fristen for modtagelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011

Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude 2011 marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om handyrpræmie for tyre og stude Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012

Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Vejledning om tildeling af moderfårstillæg (MF-tillæg) Revideret udgave Januar 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2012 Fotograf(er): Lars Bahl Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014

Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden som følge af ændring af randzoneloven pr. 1. august 2014. Oktober 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om reduktion af randzonebredden Denne vejledning

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 Oktober 2015 Kolofon Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2016 1. udgave Oktober 2015 Denne vejledning

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Sådan udfyldes papirskema til overdragelse af betalingsrettigheder 2012 Bemærk, at du på Fødevareministeriets Tast selv-service hurtigt og nemt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg

Vejledning om ansøgning til den nationale reserve kvæg- og mælketillæg Vejledning om ansøgning til den nationale reserve 2005 - kvæg- og mælketillæg Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om ansøgning til den nationale

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Januar 2016 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 1. udgave Januar 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015

Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd J.nr. Ref. KPO februar 2015 Budgivere Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Himmerland J.nr. Ref. KPO februar 2015 Vedr. tilbud på forpagtninger Halkær Nord, Skt. Nikolajbjerg, Navn Sø syd Hermed fremsendes udbudsmateriale

Læs mere

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej.

Beskrivelse og Udbudsvilkår. For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Beskrivelse og Udbudsvilkår For salg af ca. 54 ha agerjord beliggende nord for Landerupvej. Arealet udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens

Læs mere

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger

F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T. for. arealer uden bygninger F O R P A G T N I N G S K O N T R A K T for arealer uden bygninger Under forbehold af provstiudvalgets godkendelse bortforpagter præsteembede/kirke ved menighedsråd til navn: adresse: hele/en del af embedets/kirkens

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Denne brugerguide er udarbejdet af Landbrugs-

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften?

Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Har kontrolløren ændret en afgrødekode hos dig? overholder du stadig kravet om flere afgrøder på bedriften? Hvis kontrolløren har ændret afgrødekode for en eller flere marker efter et kontrolbesøg, kan

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte

Notat om høringssvar fra ekstern høring. Udkast til vejledning om producentskifte 1 Institution: NaturErhvervstyrelsen Center/Enhed/initialer: Center for Landbrug/Miljø & Biodiversitet Sagsnr.: 15-810-000004 Dato: 26. februar 2015 BAKA Notat om høringssvar fra ekstern høring Udkast

Læs mere

Forpagtningsaftale (jordforpagtning)

Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Sags nr. 14/22214 Forpagtningsaftale (jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Ringsted Kommune, Sct. Bendtsgade 1, 4100 Ringsted. CVR.nr. 18957981 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter)?????????????

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug

Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug ØKOLOGIKONTROL & GØDNING, CENTER FOR KONTROL Dispensation: Nedsat omlægningstid for økologisk jordbrug Kopi sendes til NaturErhvervstyrelsen, Økologikontrol & Gødning på email jordbrugskontrol@naturerhverv.dk

Læs mere

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017

Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 Februar 2017 Brugerguide til overdragelse af betalingsrettigheder ansøgningsåret 2017 2. udgave Denne brugerguide er udarbejdet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014

FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) 2014 Underskrevne (bortforpagter) Nyborg Kommune Torvet 1 5800 Nyborg CVR.nr. 29 18 97 22 bortforpagter herved til medunderskrevne (forpagter) CVR.nr. en del af landbrugsejendommen

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning i "Søg en sats"

Vejledning i Søg en sats Vejledning i "Søg en sats" Find satser for restitution (tilskud) ved eksport af landbrugsvarer på dffe.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Denne vejledning

Læs mere

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT

Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Eksempel på kontrakt MED betalingsrettigheder FORPAGTNINGSKONTRAKT Horsens Kommune forpagter herved til: XXXXXX XXXXXX XXXXXX CVR nr. XXXXXXXX det på vedhæftede kort med rød indramning viste areal, som

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2008 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Vejledning til

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen April 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv VEJLEDNING OM ENKELTBETALING APRIL 2009 Kolofon Vejledning

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

DANSKE SUKKERROEDYRKERE

DANSKE SUKKERROEDYRKERE DANSKE SUKKERROEDYRKERE Skatteministeriet Att. Peter Bak Skat Erhverv E-mail: pb@skm.dk E-mail: pskerh@skm.dk 4. september 2006 Høringssvar til Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven og andre

Læs mere

Vejledning om enkeltbetaling

Vejledning om enkeltbetaling Vejledning om enkeltbetaling Sådan er reglerne for enkeltbetalingsordningen Januar 2008 Foreløbig udgave - afventer bekendtgørelsesændring om regler for rådighedsdato Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

Information til ledige med selvstændig virksomhed

Information til ledige med selvstændig virksomhed Indhold 1. Forord 2. Hvad er selvstændig virksomhed? 3. Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse 4. Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse 5. Kombinationsforsikring Forord Mange oplever på et

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte April 2008 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Afkobling af støtten til stivelseskartofler.

Afkobling af støtten til stivelseskartofler. Side 1 af 5 Notat Til KMC og AKV/Langholt Fra Ole Klintgaard Larsen Dato 11. marts 2010 Afkobling af støtten til stivelseskartofler. I. Indledning. I forbindelse med sundhedstjekket af EU s landbrugspolitik

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 34 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København 14. maj 2009 Supplerende bemærkninger til lovforslag L 202 Nedenfor anføres enkelte kommentarer til 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Februar 2016 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Grøngrøft vedrørende Matr.nr. 53 Grøngrøft. Felsted Matr.nr. 54

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur

Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur BEK nr 637 af 10/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 09-0115-000006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009

Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Vejledning til overdragelse af betalingsrettigheder 2009 Sådan udfylder du overdragelsesskemaet April 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp

Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Hektarstøtte til dyrkning af spindhør og hamp Vejledning Marts 2001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indhold 1. Indledning...3 2. Ansøgning...4 3. Dyrkning...5

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere