SNESLYNGE 2.8 HP. Art.nr.: EAN NR: BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SNESLYNGE 2.8 HP. Art.nr.: 90000310 EAN NR: 5709133900212 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER"

Transkript

1 SNESLYNGE 2.8 HP Art.nr.: EAN NR: BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Introduktion...3 Hovedimensioner...3 Miljø...4 Symboler...4 Sikkerhed...4 Generelle sikkerhedsregler...4 Specifikke sikkerhedsregler...6 Leveringsomfang...7 Samling...8 Lær maskinen at kende...9 Funktioner og kontrolindretninger...9 Justeringer...11 Brug...12 Start og stop af motoren...13 Tips til brug af sneslyngen...13 Rensning af udkastningstragten...13 Kørsel mellem arbejdssteder...13 Transport...13 Vedligeholdelse...14 Motor...14 Smøring...14 Opbevaring udenfor sæsonen...14 Service...14 Udskiftning af kilerem...14 Udskiftning af gummibladene...15 Problemløsning...16 Denne sneslynge vil mere end tilfredsstille dine forventninger. Den er produceret under strenge kvalitetsstandarder for at opfylde fremragende kriterier for ydeevne. Den er let og sikker at betjene, og med rigtig vedligeholdelse vil den arbejde pålideligt i mange år. Læs denne brugervejledning omhyggeligt før sneslyngen tages i brug. Vær specielt opmærksom på anvisninger og advarsler. Maskinen har mange funktioner, der vil gøre arbejdet hurtigere og lettere. Sikkerhed, ydelse og pålidelighed har fået højeste prioritet ved udviklingen af denne maskine, som har gjort den let at bruge og vedligeholde. Motorproducenten er ansvarlig for alle motormæssige spørgsmål med hensyn til funktion, kapacitet, specifikationer, vedligeholdelse og service. Se venligst motorproducentens brugervejledning, som er medleveret separat, for yderligere information. HOVEDDIMENSIONER 1) Model nummer Største ryddebredde 46,1 cm Største indtagshøjde 28,4 cm Slyngediameter 20,0 cm 1) Se detaljerede specifikationer side 20. Reservedelsliste...17 Specifikationer...18 MILJØ Sørg for at genbruge de genanvendelige materialer i stedet for at bortskaffe dem som affald. Alt værktøj, slanger og pakninger skal frasorteres og bringes til en genbrugsstation, hvor bortskaffelse og oparbejdning til genanvendelse kan ske på miljømæssig forsvarlig måde. 3

4 SYMBOLER Mærkepladen på maskinen kan vise forskellige symboler. Disse symboler indeholder vigtige informationer om maskinen og dens brug. Læs denne brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Brug sikkerhedsbriller og høreværn. Brug sikkerhedsfodtøj. Hold afstand til omkringstående. Stop altid motoren og fjern tændingsnøglen når maskinen forlades. Brug kun renseværktøjet for at fjerne blokeringer, aldrig hænderne. Det er forbudt at fjerne eller ændre beskyttelse- eller sikkerhedsanordninger. Ryg ikke og brug ikke åben ild under arbejdet. Rør aldrig en varm lydpotte, gearhus eller cylinder. Stop motoren, fjern tændingsnøglen og læs brugervejledningen før der foretages justeringer eller reparationer. Hold hænderne væk fra indtags- og udkaståbninger når motoren kører. Hold afstand til den roterende snegl. Ret aldrig udkast i retning af personer eller andre personers ejendom. SIKKERHED Generelle sikkerhedsregler Forstå, hvordan maskinen fungerer Lad kun personer, der er øvet i at betjene maskinen, bruge den. Lad aldrig børn bruge maskinen. Læs og forstå brugervejledningen samt de labels, der sidder på maskinen. Lær maskinens funktioner og begrænsninger såvel som de potentielle farer der kan opstå ved netop denne maskintype. Vær fuldstændigt fortrolig med kontrolgrebene og deres korrekte brug. Du skal vide, hvordan man stopper maskinen og udkobler de forskellige funktioner. Vær sikker på, at du har læst og forstået alle instruktioner og sikkerhedsanvisninger i motorproducentens brugervejledning, som er leveret sammen med maskinen. Forsøg ikke på at bruge maskinen før du fuldt ud forstår motorens korrekte brug, den korrekte vedligeholdelse samt hvordan ulykkestilfælde og/eller ødelæggelse af ejendom undgås. Arbejdsområdet Start ikke og lad ikke motoren køre i lukkede områder. Udstødningsgassen er farlig, den indeholder kulilte, som er en lugtfri og dødelig gasart. Brug kun maskinen i godt ventilerede udendørsområder. Brug aldrig maskinen i dårlig sigtbarhed eller i dårligt lys. Brug aldrig maskinen på en stejl skrænt. Personlig sikkerhed Brug aldrig maskinen, hvis du er under indflydelse af narkotika, alkohol, eller enhver medicin, der har indflydelse på din evne til at bruge den korrekt. Vær rigtig påklædt. Bær kraftige lange bukser, støvler og handsker. Bær ikke løst tøj, korte bukser samt smykker af enhver art. Hold styr på langt hår, så det ikke er under skulderhøjde. Hold tøj, hår og handsker væk fra bevægelige dele. Løst tøj, smykker og langt hår kan blive grebet af bevægelige dele. Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse. Brug af sikkerhedsudstyr som støvmaske, hjelm og høreværn, brugt under forskellige omstændigheder, vil reducere faren for personskader. 4

5 Kontroller maskinen før start. Hold beskyttelsesanordningerne på plads og i orden. Kontroller at alle møtrikker, skruer etc. er forsvarligt fastspændt. Udløs alle koblinger og sæt maskinen i neutral før motoren startes. Brug aldrig maskinen hvis den trænger til reparation eller er i en dårlig mekanisk stand. Udskift ødelagte, manglende eller fejlbehæftede dele før maskinen bruges. Kontroller at der ikke er lækager. Hold maskinen i sikker stand. Lav aldrig om på sikkerhedsanordningerne. Kontroller jævnligt at de virker. Brug ikke maskinen, hvis motorens gasregulering ikke kan starte eller stoppe den. Enhver benzindrevet maskine, der ikke kan kontrolleres med gasreguleringen er farlig, og gasreguleringen skal udskiftes. Gør det til en vane at kontrollere, at alt værktøj og justeringsnøgler er fjernet før maskinen startes. Et stykke værktøj, der er efterladt på en roterende del, kan resultere i personskader. Vær opmærksom, se hvad du foretager dig og brug sund fornuft, når du bruger maskinen. Ræk ikke længere end du naturligt kan nå. Brug beskyttelsesfodtøj der beskytter fødderne og er skridsikre på glatte overflader. Hold ordentligt fodfæste og balance, det giver bedre kontrol over maskinen ved uforudsete situationer. Undgå utilsigtet start. Vær sikker på, at motorens gasregulering er på OFF før maskinen transporteres eller før der udføres service på maskinen. Transport eller udførelse af service med gasreguleringen på ON, inviterer til ulykker. Brændstofsikkerhed Brændstof er ekstremt brændbart, og dets dampe kan eksplodere hvis de antændes. Tag forholdsregler til at reducere faren for alvorlige personskader. Når der påfyldes eller aftappes brændstof fra brændstoftanken, så brug en godkendt brændstofbeholder, og gør det i et godt ventileret område. Ryg ikke og undgå gnister, åben ild eller andre kilder til antændelse. Disse ting kan antænde dampe. Stop maskinen og lad den afkøle før brændstof påfyldes. Aftag aldrig dækslet på benzinbeholderen mens motoren kører eller er varm. Brug ikke maskinen hvis der er lækager i brændstofsystemet. Hvis muligt, skal maskinen tages ned af lad eller trailer før der påfyldes brændstof. Hvis dette ikke er muligt, så påfyld brændstoffet fra en beholder frem for fra benzinstanderen på en tankstation. Løsn dækslet på brændstofbeholderen langsomt for at slippe eventuelt overtryk ud. Hold påfyldningshåndtaget mod en fast genstand under påfyldningen indtil påfyldningen er afsluttet. Overfyld ikke brændstofbeholderen. Fyld ikke højere end indtil 12,5 mm under stutsen for at give plads til udvidelse ved varme fra maskinen eller solpåvirkning. Skru dækslerne på både brændstoftank og benzindunk fast efter påfyldning og tør spildt brændstof op. Brug aldrig maskinen uden dæksel på brændstoftanken. Undgå at gøre noget, der kan antænde spildt brændstof. Prøv ikke starte motoren, hvis der er spildt brændstof, men flyt maskinen væk fra det område hvor der er spildt, og undgå at gøre noget der kan antænde brændstoffet indtil det er fordampet. Der kan ske alvorlige personskader hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj. Vask huden og skift omgående tøj. Opbevar brændstof i beholdere, der er lavet og godkendt til dette formål. Fyld ikke dunke i et køretøj eller i en trailer med plasticbund. Placer altid dunken på jorden væk fra køretøjet. Opbevar brændstof i et køligt og ventileret rum, sikkert væk fra gnister, åben ild eller andre antændelseskilder. Opbevar aldrig brændstof eller maskinen med påfyldt brændstof i en bygning, hvor dampende kan blive antændt af en gnist, åben ild eller andre antændelseskilder som f.eks. en vandvarmer, ovn, tøjtørrer e.l. Lad motoren køle af før maskinen sættes i et lukket rum. Maskinens brug og pleje Løft og bær aldrig maskinen med motoren kørende. Pres aldrig maskinen. Brug den korrekte maskine til arbejdet. Den korrekte maskine vil gøre arbejdet både bedre og sikrere når den bruges til det den er beregnet til. Ændrer ikke motorreguleringen eller lad motoren køre med for høj hastighed. Motorreguleringen kontrollerer motorens maksimale og sikre omdrejningstal. 5

6 Kom ikke hænder og fødder nær de roterende dele. Undgå kontakt med varmt brændstof, olie, udstødning eller varme overflader. Rør ikke ved motoren eller lydpotten. Disse dele bliver ekstremt varme under arbejdet. De forbliver varme i kort tid efter at motoren er stoppet. Tillad motoren at køle af før vedligeholdelse eller justering. Hvis maskinen rammer en fremmed genstand, skal motoren stoppes og tændrørskablet fjernes. Undersøg maskinen for skader, og reparer skader før maskinen startes og tages i brug igen. Hvis maskinen ved start lyder forkert eller vibrerer, skal motoren omgående stoppes, tændrørskablet fjernes og årsagen forsøges fundet. Usædvanlig lyd eller vibrationer er som regel tegn på problemer. Brug kun ekstraudstyr og dele, der er godkendt af producenten. Brug af andre dele kan forårsage personskader. Vedligehold maskinen. Kontroller for skævheder, træghed i bevægelige dele, ødelagte dele eller tilsvarende der kan have indflydelse på maskinens drift. Hvis der er skader, skal de repareres før maskinen tages i brug igen. Dårlig vedligeholdelse er skyld i mange ulykker. Hold motoren og lydpotten fri for græs, blade, fedt eller koksdannelser, det reducerer faren for brand. Spul eller sprøjt aldrig maskinen med vand eller anden væske. Hold håndtagene tørre og fri for snavs. Rengør maskinen efter hver brug. Overhold love for omgang med benzin og olie for at beskytte miljøet. Hvis maskinen forlades i tomgang, skal det være uden for børns rækkevidde. Tillad ikke personer, der ikke kender maskinen og som ikke er instrueret i dens brug, at bruge maskinen. Maskinen er farlig i hænderne på uøvede brugere. Service Før rengøring, reparation, inspektion eller justering, skal motoren stoppes og man skal være sikker på, at alle roterende dele er stoppet. Maskinen gasregulering skal være i STOP position. Tag tændrørskablet af og hold kablet væk fra tændrøret for at undgå utilsigtet gnistdannelse. Lad maskinen servicere af kvalificerede fagfolk, der kun bruger identiske og originale reservedele. Dette sikrer, at maskinens sikkerhed opretholdes. Specielle sikkerhedsregler Brug kun maskinen med passende vinterpåklædning. Brug ikke maskinen på et tag. Lad ikke motoren køre indendørs, bortset fra når motoren startes og når sneslyngen transporteres ind- og ud af bygningen. Åbn yderdørene, udstødningsgasserne er farlige. Kontroller altid at der er tilstrækkelig plads over og ved siden af maskinen. Vær altid opmærksom på trafikken, når der arbejdes langs en vej eller i kurver. Inspicer arbejdsområdet før arbejdet påbegyndes. Hold arbejdsområdet ryddet og fri for legetøj, dørmåtter, aviser, kælke, snore og andre fremmede genstande, som man kan falde over eller som kan slynges væk af sneslyngen. Kontroller for svage punkter på træunderlag, ramper og gulve. Planlæg snerydningsmønsteret, således at udkast ikke sker i retning af personer eller i retning af ejedom/ejendele, der kan blive beskadiget. Arbejd ikke nær kanter, grøfter eller volde. Maskinen kan pludselig vælte hvis et hjul kommer ud over en kant på en klippe eller en grøft eller hvis en kant falder sammen. Hold alle omkringstående, børn og husdyr mindst 23 meter væk. Maskinen skal stoppes omgående, hvis nogen henvender sig til dig. Brug en 3-ledet forlængerledning med jordforbindelse til alle maskiner med elektrisk start. Kontroller jævnligt koblings- og bremsefunktionen. Juster hvis nødvendigt. Al bevægelse af drivhjul og sneslynge skal stoppe omgående når kontrolhåndtagene udløses. Lad motor og maskine vænne sig til udendørs temperaturer før arbejdet påbegyndes. Vær opmærksom på skjulte faremomenter og trafik. Overbelast ikke maskinen ved at prøve at rydde sne hurtigere end maskinen er beregnet til. Kast ikke sneen ud højere end nødvendigt. Juster slyngehusets højde, så det går fri af grus og sten. Udvis stor forsigtighed ved arbejdet. Øv dig på at undgå at glide eller falde, specielt når du går baglæns. Kør aldrig maskinen med stor transporthastighed på glatte overflader. Se altid ned og bagud før og imens der bakkes. Arbejd ikke på stejle skråninger. Kast ikke sne ud over skråningens top. Gør alle bevægelser på en skråning langsom og gradvist. Lav ingen pludselige ændringer i hastighed eller retning. Kør med lav hastighed for at undgå stop og hastighedsskift på skråninger. Undgå start og 6

7 stop på en skråning. Parker kun maskinen på en skråning, hvis det er absolut nødvendigt, og bloker altid hjulene. Udkobl slyngen når maskinen transporteres eller ikke er i brug. Udkobl alle kontrolhåndtag og stop motoren før du forlader arbejdspositionen bag håndtagene. Vent til slyngen står stille før du fjerner blokeringer i udkastet, foretager inspektioner eller justeringer. Håndkontakt med roterende dele i udkastet er den hyppigste årsag til personskader med sneslynger. Fjern ikke blokeringer mens motoren kører. Stop motoren og bliv bag håndtagene indtil alle roterende dele er stoppet før blokeringer fjernes. Stik aldrig hænderne ind i udkast- eller indtagsåbningerne. Brug altid renseværktøjer til at fjerne blokeringer i udkastet. 1. Sneslyngeenhed 2. Udkastningstragt 3. Håndtag 4. Hjul (1 par) 5. Brugervejledning 6. Tilbehør til motor 7. Tilbehør til sneslynge LEVERINGSOMFANG Sneslyngen leveres delvis samlet og den er leveret i en omhyggelig pakket emballage. Efter at alle dele er taget ud af emballagen, skal der være følgende: 7

8 SAMLING Hvis nedenstående samlingsvejledning følges, kan maskinen samles på få minutter. Udkastningstragten Placer tragten over udkastningshullet så skruehullerne er overfor hinanden, og skru tragten på med de selvskærende skruer. Håndtaget 1. Monter det øverste håndtag på det nederste håndtag med de 4 skruer M10x50 med skiver og møtrikker. Pas på ikke at vride eller klemme kablet til slyngekoblingen under montagen. OBS! Overspænd ikke skruerne, da det kan ødelægge tragten og hindre den i at dreje frit. 2. Træk langsomt starterhåndtaget op imod øjebolten. 3. Lad startsnoren glide ind i øjebolten fra bagsiden af maskinen. Hjulene 1. Skyd hjulbøsningen, hjulet og skiven på akslen. 2. Sæt låseringen i sporet i akslen. 3. Tryk hjuldækslet på hjulet. 4. Foretag det samme med det andet hjul. 8

9 LÆR MASKINEN AT KENDE Funktioner og kontrolindretninger Håndtag til slyngekobling Justering af kabel Starthåndtag Dæksel på brændstoftank Håndtag til udkasttragt Afbøjningsplade for udkast Udkastningstragt Sneslynge Skraberblad Kileremsskærm Elektrisk startkontakt Choker Tipper Tændingskontakt Skrue til olieaftapning Stik til startstrøm 9

10 Udkastningstragten Tag fat i tragthåndtaget og drej udkastningstragten til højre eller venstre. En friktionsplade holder tragten i den ønskede position. Slyngesnegl og skraberblad Når slyngesneglen roterer, trækker den sne ind i slyngehuset og slynger det ud gennem udkastningstragten. Gummiblade på slyngesneglen, der er i kontakt med underlaget, hjælper til at fjerne sne helt ned til underlaget. OBS! Brug aldrig håndtaget til at bære maskinen i. Afbøjningspladen Løsn vingemøtrikken og juster afbøjningspladen op og ned for at kontrollere udkastets højde og længde. Spænd vingemøtrikken til når afbøjningspladen står i den ønskede position Slyngekoblingen For at starte slyngen, trækkes håndtaget til slyngekoblingen hen til maskinhåndtaget. Slyngen stopper når håndtaget slippes. OBS! I maskinens indkøringsperiode er det normalt, at slyngesneglen bliver meget varm, hvis den ikke kører i sne. Brug ikke maskinen uden sne til at afkøle slyngesneglen. Dette vil betyde en ekstrem varmeopbygning, der kan ødelægge sneglen og skraberbladet. Skraberbladet holder kontakt med underlaget når maskinen kører. Dette gør at også at sne tæt på underlaget ryddes. Slyngesneglen og skraberbladet er sliddele, der skal justeres og udskiftes når det er nødvendigt. I indkøringsperioden kan der være lidt slitage på slyngesneglen og skraberbladet. Den største effektivitet ved både kørsel og snerydning opnås når der er ingen frigang er mellem disse to dele. Choker Chokeren aktiveres ved at dreje på chokerhåndtaget til FULL position. Gør altid dette ved start af kold motor. Efterhånden som motoren bliver varm, drejes chokerhåndtaget gradvist tilbage til OFF position. Brug aldrig chokeren ved start af varm motor. Brug aldrig chokeren til at stoppe motoren. 10

11 Tipper Tryk på tipperen for at pumpe ekstra benzin fra karburatoren til cylinderen for at starte lettere i koldt vejr. Tryk let på tipperen med tommelfingeren og hold den inde i et sekund for hvert tryk. Gør ikke dette med arbejdshandsker, da der så ikke kan slippe luft ud fra tipperhullet. Brug ikke tipperen hvis motoren lige har kørt og er varm. Overdreven tipning kan drukne motoren og hindre den i at starte. Håndstarter Håndstarteren er placeret bag på maskinen. Træk i håndtaget for at starte motoren. Tændingskontakt Sæt tændingsnøglen i kontakten når motoren skal starte. Tag nøglen ud for at stoppe motoren. Elektrisk start og startknap (hvis monteret) Den elektriske starter vil starte den chokede motor når der trykkes på startknappen. Når motoren skal startes forbindes den elektriske starter med en forlængerledning til en stikkontakt. Når der trykkes på startknappen, starter motoren. JUSTERINGER Skraberbladet Når maskinen placeres på et plant underlag, skal både hjulene, skraberbladet og slyngesneglen være i plan med underlaget. Hvis skraberbladet er justeret for højt, vil noget af sneen glide under slyngehuset. Hvis skraberbladet slides uforholdsmæssigt eller hvis maskinen ikke kan køre selv, kan skraberbladet være justeret for lavt og skal efterjusteres. På nye maskiner med nyt skraberblad, kan slyngesneglen være lidt over underlaget. Skraberbladet justeres således: 1. Kør med maskinen indtil tanken er tom. 2. Træk i starthåndtaget indtil der føles modstand. Vip så maskinen bagover indtil den hviler på håndtaget. 3. Løsn de 4 kravemøtrikker og skruer, der holder skraberbladet fast på huset. Flyt skraberbladet til den ønskede position, og spænd møtrikker og skruer igen. Brug en forlængerledning beregnet til udendørs brug, og ikke længere end 15 meter. Kontroller ledningen for skader før den bruges. Brug ikke maskinen hvis ledningen er ødelagt, og lad den reparere omgående. Tilslut først forlængerledningen til starteren, og herefter til strømforsyningen. Fjern først forlængerledningen fra strømforsyningen, og herefter fra starteren. For at undgå skader på starteren, så lad ikke starteren køre i mere end 5 sekunder af gangen. Lad starteren afkøle, og vent 10 sekunder mellem hvert startforsøg. Frakobl startledningen når maskinen ikke skal startes. 4. Vip maskinen tilbage i normal stilling og træk et par gange i starthåndtaget for at mærke om det er svært at trække. 5. Hvis starteren er tung at trække, så skru tændrøret af og træk i starthåndtaget for at sikre, at olie der eventuelt er fanget i cylinderhovedet, kan komme ud. OBS! Der kan komme olie ud af tændrørshullet når der trækkes i starthåndtaget. 6. Kontroller tændrøret, hvis det er vådt skal det renses og tørres af før det sættes i igen. 11

12 Slyngekoblingen Slyngen må ikke køre med mindre håndtaget til slyngekoblingen er aktiveret. Slyngen skal stoppe indenfor 5 sekunder efter af koblingshåndtaget er sluppet. Hvis slyngen ikke kører, når slyngekoblingen aktiveres eller hvis kileremmen glider under belastning, kan koblingskablet have strakt sig. Dette kan kompenseres ved at justere koblingskablet. Det øverste hul i koblingshåndtaget giver mulighed for en hurtig justering. Tag krogen af og gør den fast i hullet ovenfor. Sæt kablet i fra ydersiden. For at stoppe helt, skal slyngekoblingskablet have lidt slæk når koblingshåndtaget slippes 1. Løft fjederkappen op, og tag fjederkrogen ud af justeringsskinnen. (Hvis der trækkes op i justeringsskinnen, kan krogen lettere frigøres). 2. Flyt Z-forkrøbningen til et hul højere oppe på justeringsskinnen for at opnå en korrekt justering af slyngekoblingen. 3. Sæt fjederkrogen i justeringsskinnen igen og skyd fjederkappen ned over fjederen. Test maskinen for at se om det gav en mærkbar forskel. Hvis slyngen stadig ikke kører, så skal kileremmen skiftes. BRUG Start og stop af motoren Før motoren startes skal det kontrolles at motorens oliestand er korrekt og at motoren er serviceret som beskrevet i motorproducentens brugervejledning. Kold start Elektrisk starter 230 VAC (hvis monteret) Motoren er udstyret med både vekselstrømsstarter og håndstarter. Den elektriske starter har et 3-leder kabel med stik, som er dimensioneret til at bære den strøm, der er angivet på mærkepladen. Justeringsskinnen på koblingskablet giver mulighed for en mere nøjagtig justering. Brug ikke den elektriske starter, hvis den aktuelle spænding afviger fra spændingen på mærkepladen. 1. Sæt tændingsnøglen i kontakten indtil den klikker på plads. 2. Drej chokeren på FULL. 3. Tryk 2-3 gange på tipperen. Hvis temperaturen er under -25 C, skal der trykkes flere gange. Hvis temperaturen er over +10 C, er tipning ikke nødvendig. Fjederkappe Fjederkrog Z-forkrøbning Justeringsskinne Overtipning kan drukne motoren og hindre den i at starte. Hvis motoren drukner, så vent nogle minutter før der igen gøres startforsøg og tip ikke motoren igen. 4. Tilslut forlængerledningen til maskinen. 5. Sæt den anden ende af ledningen i en stikkontakt. 6. Tryk på startknappen indtil motoren er startet. 12

13 For at undgå skader på den elektriske starter, må den ikke køre længere end 5 sekunder af gangen. Vent 10 sekunder mellem hvert startforsøg. 7. Når motoren kører slippes startknappen og chokerkontrollen føres langsomt til OFF positionen. 8. Frakobl forlængerledningen, først ved stikkontakten og så ved maskinen. Kold start Håndstart 1. Sæt tændingsnøglen i kontakten indtil den klikker på plads. 2. Drej chokeren på FULL. 3. Tryk 2-3 gange på tipperen. Hvis temperaturen er under -25 C, skal der trykkes flere gange. Hvis temperaturen er over +10 C, er tipning ikke nødvendig. Overtipning kan drukne motoren og hindre den i at starte. Hvis motoren drukner, så vent nogle minutter før der igen gøres startforsøg og tip ikke motoren igen. 4. Tag fat i håndtaget til håndstarteren og træk indtil der mærkes modstand og lad så håndtaget gå lidt tilbage. 5. Træk i håndtaget med et hurtigt glidende træk og lad ikke fjederen trække håndtaget tilbage. 6. Gentag punkt 4 og 5 indtil motoren starter. 7. Når motoren starter så lad starterhåndtaget glide tilbage på plads og før gradvist chokeren tilbage til OFF position. Varm start Følg ovenstående trin, men tip ikke motoren og lad chokeren blive i OFF position. Tillad motoren at varme op i nogle minutter, motoren yder ikke sin fulde effekt før den har nået sin normale driftstemperatur. I sne og under meget kolde forhold, kan nogle af de bevægelige dele fryse. Brug ikke vold for at få frosne dele til at bevæge sig. Start motoren og lad den køre i nogle minutter. Tips til snerydning Det er lettest og mest effektivt at rydde sne umiddelbart efter at den er faldet. Den bedste tid er om morgenen, hvor sneen er tør og ikke er blevet udsat for sol eller varmegrader. Overlap hvert rydningsspor en smule for at sikre, at al sne bliver fjernet. Ved store områder begyndes i midten og sneen slynges ud til hver side, så sneen ikke skal flyttes flere gange. Ved ekstrem tung sne indskrænkes ryddesporet ved at lave stor overlapning til forrige spor. Kør langsomt. Kast sneen ud med vinden hvor det er muligt. På grus- eller stenoverflader trykkes håndtaget let ned for ikke at få sten ind i slyngen. Pas på at maskinen ikke samler sten op, der kan slynges ud fra maskinen. Hold motoren ren og fri for sne under brugen. Dette hjælper på luftindtaget og giver længere levetid for motoren. Når snerydningen er færdig, så lad motoren køre i nogle minutter for at fugten kan tørre og forhindre bevægelige dele at fryse. Kobl slyngesneglen ind for at fjerne tilbagebleven sne i huset. Drej udkastningstragten nogle gange for at forhindre den i at fryse fast. Stop motoren og afvent at alle roterende dele stopper, og fjern så al sne og is fra maskinen. Træk i starthåndtaget nogle gange med stoppet motor for at forhindre håndstarteren i at fryse. Rensning af udkastningstragten Brug aldrig hænderne til at fjerne tilstopninger i udkastningstragten. Stop motoren og bliv bag håndtagene indtil alle roterende dele er standset før rensning må påbegyndes. 1. Stop motoren. 2. Vent 10 sekunder indtil alle roterende dele er stoppet. 3. Brug altid et renseværktøj eller en stok på min. 400 mm længde. Kørsel mellem arbejdssteder Vip håndtaget fremover, så gummibladene får kontakt med jorden og kør maskinen fremad. Når håndtaget trykkes nedad, løftes slyngen fra jorden og maskinen stopper. Transport Hvis håndtaget vippes for kraftigt forover, vil det resultere i for tidlig slitage på gummibladene. Stop altid motoren, fjern tændingsnøglen og luk brændstofventilen før maskinen skal 13

14 transporteres på lad eller på en trailer. Transporter ikke maskinen med motoren kørende. Udvis ekstra forsigtighed når maskinen sættes på eller tages af et lad eller en trailer. Fastgør maskinens chassis til køretøjet, og fastgør aldrig stropper eller reb til maskinens stænger eller betjeningsgreb, der kan ødelægges. SERVICE Udskiftning af kileremmen Hvis kileremmen bliver slidt, gennemsivet af olie eller på anden måde beskadiget, så følg nedenstående anvisninger for udskiftning af kileremmen. 1. Fjern skruerne der holder kileremsskærmen og sæt skærmen til side. VEDLIGEHOLDELSE Motor Se motorproducentens brugervejledning. Smøring Smør de bevægelige dele på koblingshåndtaget og fjederen for enden af koblingskablet let før hver sæsonstart og før maskinen stilles væk efter snesæsonen. Opbevaring udenfor snesæsonen Se brugervejledningen for motoren for informationer om opbevaring af motoren. 2. Tag slyngeremskiven og kileremmen af. Ved snesæsonens slutning eller hvis maskinen ikke skal anvendes i over 30 dage, skal nedenstående instruktioner om opbevaring følges: 1. Lad motoren køre indtil karburator og benzinslanger er tomme eller indtil motoren stopper af benzinmangel. 2. Fjern tændingsnøglen og lad motoren køle af. 3. Smør maskinen som angivet under smøring. 4. Rengør motor og sneslynge udvendigt. 5. Rengør alle rustede eller afskallede malingsoverflader samt slidte steder, og påfør rustbeskyttelsesmiddel for at forhindre rustdannelse på metaldelene. 6. Tilspænd alle løse skruer og låsemøtrikker. Reparer eller udskift alle beskadigede eller ødelagte dele. 7. Tildæk maskinen og opbevar den på et rent og tørt sted udenfor børns rækkevidde. 3. Læg den nye kilerem rundt om drivremskiven og under strammeremskiven. 14

15 4. Læg enden af remmen om slyngeremskiven og skyd remskiven tilbage på slyngeakslen. Det kan være nødvendigt at trykke strammeremskiven ned for at få slyngeremskiven under remholderen. 5. Monter skrue og skive og tilspænd fast. 6. Sæt kileremsskærmen på igen. Udskiftning af gummibladene Gummibladene på slyngesneglen er sliddele og skal udskiftes ved tegn på slitage. Lad ikke gummibladene slides så meget, at slyngens metaldele kommer i berøring med jorden. Hvis dette sker, kan det resultere i alvorlig skade på maskinen. 1. Fjern de slidte gummiblade ved at løsne de skruer og møtrikker, der holder dem på plads på slyngen. Gummibladene skal skiftes en for en så de tilbageværende blade kan vise, hvordan de nye blade skal positioneres. 2. Skru de udskiftede blade fast med de skruer og møtrikker, der blev skruet af tidligere. 15

16 PROBLEMLØSNING Problem Mulig årsag Mulig løsning Den elektriske starter vil ikke starte. 1. Forlængerledning ikke tilsluttet. 2. Forlængerledningen er udslidt, korroderet eller beskadiget. 3. Stikkontakten er defekt. 1. Tilslut forlængerledningen til maskinen og til stikkontakt. 2. Udskift forlængerledningen. 3. Tilkald elektriker. Motoren vil ikke starte. 1. Chokeren er ikke i CHOKE position. 2. Motoren er ikke tippet. 3. Karburatoren er druknet. 4. Tændrørsledning løs eller afbrudt. 5. Benzintanken er tom / benzin for gammel. 6. Defekt tændrør. 7. Tændingsnøglen ikke isat. 8. Oliestand i motor for lav eller for høj. 1. Drej chokeren til CHOKE position. 2. Tip motoren som foreskrevet. 3. Vent et par minutter med at starte, tip ikke motoren. 4. Tilslut eller sæt tændrørsledning fast. 5. Fyld tanken med ren ny benzin. 6. Rens, juster elektrodeafstand eller udskift. 7. Isæt tændingsnøgle. 8. Juster oliemængden i motoren. Motoren kører i tomgang eller kører ujævnt. 1. Motoren kører ved CHOKE position. 2. Benzintanken er næsten tom eller benzinen for gammel. 3. Benzintilførslen er snavset eller tilstoppet. 4. Karburatoren ikke justeret korrekt. 5. Motoren overregulerer. 6. Tændrørsledningen løs. 7. Defekt tændrør. 8. Oliestand i motor for lav eller for høj. 1. Drej chokeren i DRIVE position. 2. Fyld tanken med ren ny benzin. 3. Udskift med ren brændstof. 4. Kontakt en fagmand. 5. Kontakt en fagmand. 6. Sæt tændrørsledningen fast. 7. Rens, juster elektrodeafstand eller udskift. 8. Juster oliemængden i motoren. Motoren bliver for varm. Karburatoren ikke justeret korrekt. Kontakt fagmand. Usædvanlige store vibrationer. Løse eller ødelagte dele. Tilspænd alle dele/udskift ødelagte dele. Tab af motoreffekt. 1. Tændrørsledning løs. 2. Udluftning i dæksel til benzintank tilstoppet. 3. Snavset elle tistoppet lydpotte. 1. Sæt tændrørsledningen fast. 2. Rens eller udskift brændstofdæksel. 3. Rens eller udskift lydpotte. Tab af fremtrækskraft. 1. Kabel til kørekobling ikke justeret korrekt. 2. Kørekileremmen løs eller defekt. 1. Juster kabel til kørekobling. 2. Udskift kileremmen. Sneudkastet fungerer ikke eller sneen kastes langsomt ud. 1. Udkastningstragten tilstoppet. 2. Slyngen blokeret. 3. Kabel til slyngekobling ikke justeret korrekt. 4. Kilerem til slynge er løs eller ødelagt. 5. Gummibladene er slidt eller beskadigede. 6. Der skal udkastes for megen sne. 7. Sneen er ekstremt våd eller tung. 8. Slyngen er frosset. 1. Rens udkastningstragten. 2. Fjern affald eller fremmede genstande fra slynge eller impeller. 3. Juster kabel til slyngekobling. 4. Udskift kileren til slynge. 5. Skift til lavere gear. 6. Reducer hastighed og sporbredde. 7. Overbelast ikke med tung og våd sne. 8. Sæt maskinen et varmt sted til optøning. Slyngen stopper ikke 5 sekunder efter at koblingshåndtaget er sluppet. Koblingskablet er justeret forkert Juster koblingskablet. 16

17 RESERVEDELSLISTE 17

18 DETALJEREDE SPECIFIKATIONER 1 Dimensioner Enhed Information 1.1 Maskine: længde/bredde/højde mm 1040 x 495 x Emballage: Længde/bredde/højde mm 745 x 520 x Motorspecifikationer 2.1 Motortype 2.2 Slagvolumen cm Lastomdrejningstal min Tomgangsomdrejningstal min Starter type Manuel 2.6 Motorbremse Nej 2.7 Motoreffekt kw 2,0 2.8 Tilladt brændstof Oktan Brændstoftank l 1, Tilladt motorolie SAE 5W Olietank l 0, Tænding Elektronisk 4 Tekniske specifikationer 4.1 Ryddebredde mm Indtagshøjde mm Slyngediameter mm Højdejustering mm 4.5 Udkast bredde/højde m 4.6 Justering af udkast Manuelt 4.7 Udkastvinkel Antal geartrin 1 frem 4.11 Kraftoverførsel Kilerem 4.12 Differentiale Nej 4.13 Hjuldiameter mm Sporvidde mm Ikke opgivet 4.15 Håndtagshøjde mm Håndtagsafstand mm Lygte Option 4.18 Varme i håndtag Option 5 Støjniveau 5.1 Lydtryk Lp(A) db(a) Lydeffekt Lw(A) (garanteret) db(a) Lydeffekt Lw(A) (målt) db(a) Vibrationer m/s Usikkerhedsfaktor K db(a) 2 6 Fysiske mål 6.1 Vægt netto / brutto Kg 30,6 / Emballagestørrelse mm 745 x 520 x

19 VIGTIGT! HUSK AT PÅFYLDE MOTOROLIE FØR START OG CHECK DET FØR HVERT BRUG! EU-OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING: Den underskrevne QUINE APS bekræfter, at produktet som er defineret i denne vejledning er i overensstemmelse med gældende love og regler på området. Med venlig hilsen, QUINE APS 19

20 Importør: HandelsselskabetQUINEApS,Middelfartvej3,9220AalborgØst

SNESLYNGE 2.8 HP. Art.nr.: 90000310 EAN NR: 5709133900212 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

SNESLYNGE 2.8 HP. Art.nr.: 90000310 EAN NR: 5709133900212 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER SNESLYNGE 2.8 HP Art.nr.: 90000310 EAN NR: 5709133900212 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328

KOMPOSTKVÆRN 2500 W. Brugervejledning. Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 KOMPOSTKVÆRN 2500 W Brugervejledning Art nr 76701020 EAN nr 5709133760328 Læs brugervejledningen omhyggeligt før kompostkværnen tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. 12 2 1 1 1 2 7 2 INDHOLD

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVÆRN SHB2800 HN 6218 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før kompostkværnen tages i brug, og gem den, hvis du skulle få behov for at læse nogle afsnit igen. Læs de efterfølgende

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.:

Brugsanvisning. 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: Brugsanvisning 6,5 HK Sneslynge m/230 V el-start Varenr.: 90 40 362 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601

Vedligeholdelses Manual. www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Vedligeholdelses Manual dk www.kompan.com Copyright KOMPAN A/S 201601 Tillykke med valget af dit KOMPAN INDOOR produkt Du har valgt et produkt af høj kvalitet, som vil modstå års problemfri brug ved korrekt

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

SNESLYNGE 6.5 HP. Art.nr.: 90000325 EAN NR: 5709133900229 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

SNESLYNGE 6.5 HP. Art.nr.: 90000325 EAN NR: 5709133900229 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER SNESLYNGE 6.5 HP Art.nr.: 90000325 EAN NR: 5709133900229 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER,SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn

SmoX Classic udendørs grill & røgeovn SmoX Classic udendørs grill & røgeovn Manual Samle & betjeningsvejledning ADVARSEL Læs og følg alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner i denne manual for at undgå personskade eller materialeskade Smo

Læs mere

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING

PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING PLADEVIBRATOR BRUGSANVISNING MODEL.: 120-46 SERIENR.: INDHOLDSFORTEGNELSE TRANSPORT- OG HÅNDTERINGSVEJLEDNING... 3 BRUGERVEJLEDNING... 4 IGANGSÆTNING.... 4 ADVARSEL... 4 STANDSNING AF MOTOR... 4 VIPPEBART

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

SNESLYNGE 2.8 HP. Art.nr.: EAN NR: BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER

SNESLYNGE 2.8 HP. Art.nr.: EAN NR: BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER SNESLYNGE 2.8 HP Art.nr.: 90000310 EAN NR: 5709133900212 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG. 2

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043848 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 420 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear, kører på gummi larvebånd og har en arbejdsbredde på 87 cm. Sneslyngen

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning

Indledning. Indhold. Betjeningsvejledning STOP Højtydende Power Max 926/928/1028 OXE-sneslynge Modelnr. 38820 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38822 Serienr. 313000001 og derover Modelnr. 38824 Serienr. 313000001 og derover Form No. 3369-563

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere