Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING"

Transkript

1 Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

2 Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler... 3 Fyldninger... 5 Valg af termostatisk ekspansionsventil... 7 Identifikation... 7 Montering... 8 Indstilling Fejlfinding Danfoss Produktprogram Bemærk Dette hæfte bygger på informationer der første gang blev offentliggjort i Der er sket en vis tilpasning i 2002-udgaven, idet forældede oplysninger er fjernet og layoutet er ændret til et mere printervenligt A4-format. Ydermere har vi tilføjet en liste over det aktuelle produktprogram. Derudover er der ikke sket tilføjelser til teksten eller ændringer på tegninger. 2 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

3 Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler Termostatiske ekspansionsventiler En termostatisk ekspansionsventil er opbygget af et termostatisk element (1), der er adskilt fra ventilhuset med en membran. Elementet er via et kapillarrør forbundet til en føler (2), et ventilhus med ventilsæde (3) og en fjeder (4). 1 4 Sådan virker en termostatisk ekspansionsventil Funktionen af en termostatisk ekspansionsventil er bestemt af 3 fundamentale tryk: P1: Følertryk, der virker på oversiden af membranen og går mod åbning af ventilen. P2: Fordampertryk, der virker på undersiden af membranen og går imod lukning af ventilen. P3: Fjedertryk, som ligeledes virker på undersiden af membranen og går imod lukning af ventilen. Når ekspansionsventilen regulerer er der en balance mellem følertrykket på den ene side af membranen og fordampertrykket plus fjedertrykket på den modsatte side af membranen. Ved hjælp af fjederen indstilles overhedningen. 2 P3 P1 P2 3 Danfoss A/S, RZ.1A.H1.01 3

4 Overhedning Overhedningen måles ved følerens placering på sugeledningen og er forskellen mellem temperaturen ved føleren og fordampningstrykket/fordampningstemperaturen samme sted. Overhedningen måles i Kelvin (K) eller C og bruges som signal til at regulere væskeindsprøjtningen gennem Underkøling Underkøling er defineret som forskellen mellem væsketemperatur og kondensatortryk/ -temperatur ved ekspansionsventilens tilgang. Underkøling måles i Kelvin (K) eller C. Underkøling af kølemiddelvæsken er nødvendig for at undgå dannelse af dampbobler i kølemidlet foran Dampbobler i kølemiddelvæsken nedsætter kapaciteten i ekspansionsventilen og reducerer dermed væsketilførslen til fordamperen. En underkøling på 4-5 K vil i de fleste tilfælde være tilstrækkelig. Udvendig trykudligning Ekspansionsventiler med udvendig udligning skal altid bruges, hvis der bruges væskefordelere. Brug af fordelere giver typisk et trykfald på 1 bar over fordeler og fordelerrør. Ekspansionsventiler med udvendig trykudligning bør altid bruges i køleanlæg med små kompakte fordampere, f.eks. pladevarmevekslere, hvor trykfaldet normalt vil være større end et tryk, der svarer til 2K. 4 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

5 Fyldninger Den termostatiske ekspansionsventil kan have 3 forskellige fyldningstyper 1. Universalfyldning 2. MOP fyldning 3. MOP fyldning med ballast (standard for Danfoss ekspansionsventil med MOP). Ekspansionsventiler med Universalfyldning Ekspansionsventiler med Universalfyldning bruges på de fleste køleanlæg, hvor der ikke er krav om trykbegrænsning, og hvor føleren kan blive varmere end elementet eller ved høje fordampningstemperaturer/ fordampningstryk. Ekspansionsventiler med MOP fyldning Ekspansionsventiler med MOP fyldning bruges typisk på fabriksfremstillede køleunits hvor der ønskes begrænsning af sugetrykket under opstart f.eks. til transportkøling og i luftkonditioneringsanlæg. Alle ekspansionsventiler med MOP har en meget lille fyldning i føleren. Det betyder at ventilen eller elementet skal være varmere end føleren. l modsat fald kan der opstå en fyldningsvandring fra føleren til elementet, og at ekspansionsventilens funktion ophører. Ekspansionsventiler med MOP-ballast fyldning Ekspansionsventiler med MOP-ballast fyldninger bruges fortrinsvis i køleanlæg med højdynamiske fordampere, f.eks. i luftkonditioneringsanlæg og pladevarmevekslere der har stor varmeoverførsel. Med MOP-ballast fyldning kan der opnås 2 til 4 K ( C) mindre overhedning end med andre fyldningstyper. Danfoss A/S, RZ.1A.H1.01 5

6 Universalfyldning Universalfyldning har en væskefyldning i føleren. Fyldningsmængden er så stor, at der fortsat vil være fyldning tilbage i føleren både hvis elementet er koldere eller varmere end føleren. MOP-fyldning MOP-fyldning har en begrænset væskefyldning i føleren. MOP står for Maximum Operating Pressure, dvs. det højeste sugetryk/fordampertryk, som kan tillades i fordamper/sugeledning. Fyldningen vil være fordampet, når temperaturen har nået MOP-punktet. Efterhånden som sugetrykket stiger vil ekspansionsventilen begynde at lukke, ca. 0.3/0.4 bar under MOP-punktet, og den vil være helt lukket, når sugetrykket er lig med MOP-punktet. Ofte bliver MOP også benævnt Motor Overload Protection. MOP-fyldning med ballast Føleren i den termostatiske ekspansionsventil er forsynet med et materiale med stor porøsitet og stor overflade i forhold til vægten. MOP-fyldning med ballast har en dæmpende virkning på ekspansionsventilens regulering. Ventilen åbner langsomt ved stigende følertemperatur og lukker hurtigt ved faldende følertemperatur. 6 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

7 Valg af termostatisk ekspansionsventil Den termostatiske ekspansionsventil vælges på baggrund af: kølemiddel fordamperkapacitet fordampningstryk kondenseringstryk underkøling trykfald over ventilen indvendig eller udvendig trykudligning. Bemærk Det farvede skilt på det termostatiske element (T2/TE2) er blevet ændret til en lasergraveret farveløs tekst fra september Identifikation Det termostatiske element har et farvet skilt på elementet. Farven henviser til det kølemiddel, ventilerne er beregnet for: gul = R 12 = F grøn = R 22 = X gul m. blå stribe = R 134a = N lilla = R 502 = Y hvid = R 717 (NH 3 )= A lilla m. hvid stribe = R 404A = S lilla m. hvid stribe = R 507 = S Bogstaverne indgår i Danfoss typebetegnelse. På skiltet angives ventiltype, fordampnings-temperaturområde, evt. MOP-punkt, kølemiddel og tilladeligt arbejdstryk PB/MWP. Dyseindsatsen til T 2 og TE 2 er mærket med f.eks. 02, som indikerer dyse 02. Dyseindsatse til TE 5, TE 12 og TE 20 er mærket på oversiden af fjedertallerkenen. N 50TR22 B TE 12 Øverste stempling, TE 12, angiver den ventiltype, hvor dyseindsatsen skal anvendes. TEX 55 No. 0 3 Nederste stempling, 03, angiver dyse nummer 03. ORIFICE NO. 03 Danfoss A/S, RZ.1A.H1.01 7

8 Montering Ekspansionsventilen monteres i væskeledningen foran fordamperen, og dens føler fastgøres på sugeledningen så tæt på fordamperen som muligt. Er der udvendig trykudligning, skal udligningsledningen forbindes til sugeledningen umiddelbart efter føleren. Føleren monteres bedst på sugeledningen på et vandret stykke og i en position, der svarer til mellem kl. 1 og kl. 4, hvis man ser på en urskive. Placeringen er afhængig af rørets udvendige diameter. (se illustration) Bemærk: Føleren må aldrig monteres i bunden af sugeledningen, da den der vil opfange falske signaler fra olie i bunden af røret ) Føleren skal føle temperaturen på den overhedede sugedamp, og må derfor ikke placeres på en sådan måde, at den påvirkes af uvedkommende varme/kulde. Hvis føleren bliver udsat for varme luftstrømninger anbefales det at isolere den. Føleren må ikke monteres efter en varmeveksler, da denne montering vil give et falsk signal til 8 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

9 Føleren må ikke monteres tæt ved komponenter med stor masse, da det også kan give et falsk signal til Føleren skal som tidligere nævnt fastgøres på den vandrette del af sugeledningen umiddelbart efter fordamperen, og må ikke fastgøres på et samlerør eller et stigrør efter en olielomme. Monteringen af ekspansionsventilens føler skal altid være foran væskelåse. Danfoss A/S, RZ.1A.H1.01 9

10 Indstilling Ekspansionsventilen leveres med en fabriksindstilling, der vil være passende i de fleste tilfælde. Hvis en efterindstilling er nødvendig foretages denne ved hjælp af indstillingsspindelen på Ved at dreje spindelen højre om (med uret) forøges overhedningen på ekspansionsventilen, og ved at dreje den venstre om formindskes overhedningen. For T/TE 2 giver 1 omdrejning af spindelen ca. 4K ( C) ændring af overhedningen ved 0 C fordampningstemperatur. For TE 5 og efterfølgende størrelser giver 1 omdrejning af spindelen ca. 0.5 K ændring af overhedningen ved 0 C fordampningstemperatur. For TUA og TUB giver 1 omdrejning af spindelen 2-3 K ændring af overhedningen ved 0 C fordampningstemperatur. Pendlinger i fordamperen kan fjernes ved følgende fremgangsmåde: Forøg overhedningen ved at dreje ekspansionsventilens indstillingsspindel rigeligt mod højre (med uret), således at pendlingerne stopper. Drej derefter indstillingsspindelen trinvis mod venstre, indtil pendlingerne igen opstår. Fra denne position drejes indstillingsspindelen ca. 1 omgang mod højre, dog kun ca. 1/4 omgang for T 2/TE 2 ventilerne. Ved denne indstilling pendler køleanlægget ikke, og fordamperen udnyttes fuldt ud. En svingning i overhedningen på ±0.5 C betragtes ikke som pendling. C/ F C/ F C/ F C/ F C/ F 10 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

11 Er overhedningen i fordamperen for stor, kan det skyldes at den er underforsynet med kølemiddelvæske. Formindskelse af overhedningen kan ske ved at dreje ekspansionsventilens indstillingsspindel trinvis venstre om (mod uret), indtil pendlinger konstateres. Fra denne indstilling drejes indstillingsspindelen ca. 1 omgang mod højre (med uret), dog kun ca. 1/4 omgang for T 2/TE 2. Ved denne indstilling udnyttes fordamperen fuldt ud. En svingning i overhedningen på ±0.5 C betragtes ikke som pendling. C/ F C/ F C/ F C/ F Udskiftning af dyseindsats Såfremt der ikke kan findes en overhedningsindstilling, hvor fordamperen ikke pendler, er ventilkapaciteten måske for stor, og dyseindsatsen eller hele ventilen må udskiftes med en mindre. Såfremt fordamperens overhedning er for stor, er ventilkapaciteten for lille, og dyseindsatsen eller hele ventilen må udskiftes med en større. Danfoss type TE leveres med udskiftelig dyseindsats. Danfoss type TUA leveres med udskiftelig dyseindsats Danfoss A/S, RZ.1A.H

12 Fejlfinding Symptom Mulig årsag Udbedring Rumtemperaturen er for høj. Trykfaldet igennem fordamperen er for stort. Manglende underkøling foran Trykfaldet over ekspansionsventilen er mindre end det trykfald ventilen er dimensioneret til. Føleren placeret efter en varmeveksler eller for tæt på store ventiler, flanger m.m. Ekspansionsventilen tilstoppet med is, voks eller andre urenheder. Ekspansionsventilen er for lille. Ekspansionsventilen har tabt fyldningen. Der er sket en fyldningsvandring i Udskift ekspansionsventil til ventil med udvendig trykudligning. Efterindstil evt. overhedningen på Undersøg underkølingen af kølemidlet foran Etablér større underkøling. Undersøg trykfaldet over Udskift evt. til større dyseindsats og/eller større ventil. Efterindstil evt. overhedningen på Undersøg følerens placering. Placér føleren væk fra store ventiler, flanger m.m. Rens ventilen for is, voks eller urenheder. Kontrollér skueglas for farveskift (gul farve betyder for meget fugt). Udskift evt. tørrefilter. Kontrollér olien i køleanlægget. Er der skiftet eller påfyldt olie? Er der skiftet kompressor? Rens filtre for urenheder. Kontrollér fordamperens kapacitet med ekspansionsventilens kapacitet. Udskift til større ventil eller dyseindsats. Efterindstil overhedningen på Kontrollér ekspansionsventilen for tabt fyldning. Udskift Efterindstil overhedningen på Kontrollér om fyldningen i ekspansionsventilen er korrekt. Identificér og fjern årsagen til fyldningsvandring. Efterindstil evt. overhedningen på 12 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

13 Symptom Mulig årsag Udbedring Rumtemteraturen er for høj Køleanlægget pendler Køleanlægget pendler ved for høj rumtemperatur. Sugetrykket er for højt. Ekspansionsventilens føler har ikke god kontakt til sugeledningen. Fordamperen helt eller delvis tilrimet. Ekspansionsventilens overhedning er stillet til en for lille værdi. Ekspansionsventilen har for stor kapacitet. Føler er placeret uheldigt f.eks. på samlerør, stigrør efter olielomme eller i nærheden af store ventiler, flanger eller lign. Væskegennemløb - for stor ekspansionsventil. - fejlindstilling af ekspansionsventil. Kontrollér følerens fastgørelse på sugeledningen. Isoler evt. føleren. Afrim fordamperen hvis det er nødvendigt. Efterindstil overhedningen på Udskift ekspansionsventil eller dyseindsats til en mindre størrelse. Efterindstil evt. overhedningen på Kontrollér følerens placering. Placér føleren så den modtager sikkert signal. Sørg for at føleren er sikkert fastspændt til sugeledningen. Indstil evt. overhedningen på Forøg overhedningen på Kontrollér ekspansionsventilens kapacitet i forhold til fordamperen. Udskift ekspansionsventilen eller dysen til en mindre størrelse. Efterindstil overhedningen på Danfoss A/S, RZ.1A.H

14 Symptom Mulig årsag Udbedring Sugetrykket er for lavt. Trykfaldet igennem fordamperen for stort. Manglende underkøling foran Fordamperens overhedning er for stor Trykfaldet over ekspansionsventilen er mindre end det trykfald ventilen er dimensioneret til. Føleren er placeret for koldt, f.eks. i kold luftstrøm eller i nærheden af store ventiler, flanger el. lign. Ekspansionsventilen er for lille Ekspansionsventilen tilstoppet med is, voks eller andre urenheder. Ekspansionsventilen har tabt fyldningen. Der er sket en fyldningsvandring i Fordamperen helt eller delvis tilrimet. Udskift ekspansionsventil til ventil med udvendig trykudligning. Efterindstil evt. overhedningen på Undersøg underkølingen af kølemidlet foran Etablér større underkøling. Kontrollér overhedningen. Efterindstil overhedningen på ekspansionsventilen Undersøg trykfaldet over Udskift evt. til en større dyseindsats og/eller ventil. Kontrollér følerens placering. Isolér om nødvendigt føleren. Placér føleren væk fra store ventiler, flanger, etc. Kontrollér fordamperens kapacitet og sammenlign med ekspansionsventilens kapacitet. Udskift til større ventil eller dyse. Efterindstil overhedningen på Rens ventilen for is, voks eller urenheder. Kontrollér skueglas for farveskift (gul farve betyder for meget fugt). Udskift evt. tørrefilter. Kontrollér olien i køleanlægget. Er der skiftet eller påfyldt olie? Er der skiftet kompressor? Rens filtre for urenheder. Kontrollér ekspansionsventilen for tabt fyldning. Udskift Efterindstil overhedningen på Kontrollér fyldningen i Efterindstil evt. overhedningen på Afrim fordamperen hvis det er nødvendigt. 14 RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S,

15 Symptom Mulig årsag Udbedring Væskeslag i kompressoren. Ekspansionsventilen har for stor kapacitet. Overhedningen på ekspansionsventilen er indstillet til en for lille værdi. Ekspansionsventilens føler har ikke god kontakt til sugeledningen. Føleren er placeret for varmt eller i nærheden af store ventiler, flanger m.m. Udskift ekspansionsventilen eller dysen til en mindre størrelse. Efterindstil evt. overhedningen på Forøg overhedningen på Kontrollér følerens fastgørelse på sugeledningen. Isolér føleren om nødvendigt. Kontrollér følerens placering på sugeledningen. Flyt føleren til en bedre placering. Danfoss A/S, RZ.1A.H

16 Termostatiske ekspansionsventiler - produktprogram Danfoss produktprogram Danfoss tilbyder et omfattende program af termostatiske ekspansionsventiler med kapaciteter fra kw. De kendte messing termoventiler T/TE2: kw (R404A). De rustfri TU-termoventiler TUA, TUB og TUC har bimetal tilslutninger: kw. -TUA har udskiftelig dyse og justérbar overhedning. -TUB har fast dyse og justerbar overhedning, -TUC har fast dyse og fast overhedning. TUB og TUC er primært beregnet til OEM kunder. Alle TUB og TUC ventiler kan erstattes med en TUA ventil. TU kan leveres med eller uden ekstern trykligning (R404A). De rustfri TC-termoventiler TCA, TCB og TCC er konstrueret på samme måde som TU-ventilerne, men har større kapacitet. De har alle bimetal tilslutninger: kw (R404A). TRE-termoventilen har bimetal tilslutninger som TU og TC. TRE har messinghus: kw (R134a). TDE-termoventilen har standard loddetilslutninger: kw (R22). TE 5-55, 3-delt termoventil, bestående af ventilhus, dyseindsats og termostatisk element: kw (R22). PHT , 3-delt termoventil, bestående af ventilhus, dyseindsats og termostatisk element: kw (R134a). For yderligere oplysninger henvises til RK.00.H RZ.1A.H1.01 Danfoss A/S (RA-ME.kaa),

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side...3 Overhedning...4 Underkøling...4 Udvendig trykudligning...4 Fyldninger...5 Universal fyldning...6

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler

Termostatiske ekspansionsventiler Indhold Side Introduktion........................................................................................5 Overhedning.......................................................................................5

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatiske ekspansionsventiler. Type TUA/TUAE og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Termostatiske ekspansionsventiler Type / og TCAE REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TU/TC: overlegne i design og funktion Termostatiske ekspansionsventilers funktion

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Trykstyrede vandventiler Anvendelse... 3 Identifikation... 3 Montering...

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Pressostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Pressostater Montering... 3 Overskydende kapillarrør... 4 Indstilling...5 Vejledende

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Trykstyrede vandventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Anvendelse...3 Identifikation...3 Montering...5 Indstilling...6 Vedligeholdelse...6 Reservedele...8 Fejlfinding...9 2 RZ4DA201 DKRCC.PF.D00.A1.01

Læs mere

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Magnetventiler Type EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Magnetventiler EVR 2 40 NC/ NO REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure 2 DKRCCPDBB0A20-520H70 Danfoss A/S, 04-2006 Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Fejlfinding på køleanlæg 2: Fejlfinding REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Fejlfinding på køleanlæg 2 - Fejlfinding Fejlfinding

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Én ventil til alle formål. TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Én ventil til alle formål TGE termostatiske ekspansionsventiler REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION TGE: pålidelig, miljøvenlig og nem at bruge Danfoss Refrigeration

Læs mere

Quick Selection Automatisk regulering, kompressorer og kondenssatoraggregater. Katalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Quick Selection Automatisk regulering, kompressorer og kondenssatoraggregater. Katalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MORN LIVING POSSIBL Quick Selection Automatisk regulering, kompressorer og kondenssatoraggregater RFRIGRATION & AIR CONITIONING IVISION Katalog Kølemiddelkonverteringstabel 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flexibilitet. Opgradering og service helt enkelt Længere levetid og modulopbygning. opgraderingen er bagud kompatible

Flexibilitet. Opgradering og service helt enkelt Længere levetid og modulopbygning.  opgraderingen er bagud kompatible MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Opgradering og service helt enkelt Længere levetid og modulopbygning Termostatiske ekspansionsventiler type TE5 TE55 Flexibilitet opgraderingen er bagud kompatible Mix og

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse delse Datablad EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse Ligeløbsventil Til gevindrør og Vinkelløbsventil press-systemer, med Sideløbsventil selvtættende nippel UK-model Anvendelse

Læs mere

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren Montagetips Det gode håndværk REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montageprocessen...3 Montageprocessen består af...3 Planlægning...3 Placering af hovedkomponenterne...4 Montage

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Anvendelse Ligeløb, forniklet Vinkelløb, forniklet Sideløb, forniklet UK model, forniklet Ligeløb, forkromet Vinkelløb, forkromet Ligeløb, press-udførelse

Læs mere

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes i tostrengsanlæg.

Læs mere

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H

Pressostater. Danfoss A/S (RA Marketing/MWA), DKRCC.PF.000.G1.01 / 520H Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 37 Fordampningstrykregulator type KVP.........................................................

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Termostatiske motorer

Termostatiske motorer 2 111 EN 215-1 med fjernføler med fjernbetjening Termostatiske motorer for radiatorventilerne VDN, VEN, VUN, VPD og VPE Arbejder uden brug af strøm Højkvalitets-væskefølere med hurtig registrering af rumtemperaturændringer

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Anvendelse Identifikation Montering Indstilling Vedligeholdelse Reservedele... 50

Anvendelse Identifikation Montering Indstilling Vedligeholdelse Reservedele... 50 Indhold Side Anvendelse....................................................................................... 47 Identifikation.....................................................................................

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller

AIR FRÖHLICH spec. heatpipe. Brugsanvisning. AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Brugsanvisning AIR FRÖHLICH spec. heatpipe til brug i svømmehaller Indholdsfortegnelse 1- Produktbeskrivelse 2- Transport og løfteanordning 3- Modtagekontrol 4- Installation 5- Operatørmanual 6- Fejlfinding

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS3000 INSTRUKTION danheat DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Udgave 2000.06 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TEKNISK BESKRIVELSE 1.1 Brænderdata 1.2 Komponentbestykning

Læs mere

Danfoss Eliminator tørrefilter med udskiftelig kompaktindsats Type DCR. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Danfoss Eliminator tørrefilter med udskiftelig kompaktindsats Type DCR. Teknisk brochure MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Eliminator tørrefilter med udskiftelig kompaktindsats DCR REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION Teknisk brochure Indhold Side Introduktion...3 Features...3 Godkendelser...3

Læs mere

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage

Refrigeration and Air Conditioning Controls. Fitters notes. Montagetips 1 - Materialer og montage Refrigeration and Air Conditioning Controls Fitters notes Montagetips 1 - Materialer og montage REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Montagetips 1 - Materialer og montage Krav til montagearbejde...

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

OLIEBRÆNDER VVS 2000

OLIEBRÆNDER VVS 2000 1 INSTRUKTION OLIEBRÆNDER VVS 2000 Udgave 2008.09 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 2

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

Tilbagestrømningssikring - den effektive beskyttelse mod forurening af drikkevand. Danfoss TBS ventiler

Tilbagestrømningssikring - den effektive beskyttelse mod forurening af drikkevand. Danfoss TBS ventiler Tilbagestrømningssikring - den effektive beskyttelse mod forurening af drikkevand Danfoss TBS ventiler EffEkTiv Effektiv beskyttelse beskyttelse af drikke drikke vandsforsyningen vandsforsyningen Danfoss

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

Magnetventil Type EVR 2-40 NC/NO

Magnetventil Type EVR 2-40 NC/NO MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datablad Magnetventil EVR 2-40 NC/NO EVR er en direkte eller servostyret magnetventil til væske-, suge- og varmgasledninger med fluorerede kølemidler. EVR leveres enten som

Læs mere

OPTYMA PLUS. R404A/R507 R134a R407C. Støjsvage kondenseringsaggregater udviklet af Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

OPTYMA PLUS. R404A/R507 R134a R407C. Støjsvage kondenseringsaggregater udviklet af Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE R404A/R507 R134a R407C OPTYMA PLUS Støjsvage kondenseringsaggregater udviklet af Danfoss REFRIGERATION & AIR CONDITIONING DIVISION OPTYMA PLUS kondenseringsaggregater for

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Termostater REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 KP termostat med luftføler...4 KP termostat med cylindrisk føler...4 Indstilling...4 med automatisk reset...5 med maksimum

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning

Lamborghini. Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Lamborghini Oliebrænder ECO 3R 14-35 KW Monterings og brugsvejledning Installation på kedel: Monter flangen på kedlen med 4 stk M8 mm bolte, vend flangen det lille hul vender op. El-diagram: CO ekstern

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

TRYKBEGRÆNSERE. A/S Erik Kluge & Co. Findes også i en lidt ændret udgave til pumpe 1002 under betegnelsen 1002DB

TRYKBEGRÆNSERE. A/S Erik Kluge & Co. Findes også i en lidt ændret udgave til pumpe 1002 under betegnelsen 1002DB TRYKBEGRÆNSERE Trykbegrænser 1001DB Idéen med at montere trykbegrænser er at et ønsket maksimal-tryk på f.eks. 100 bar indstilles på trykbegrænseren. Såfremt dette tryk overskrides, åbner en ventil og

Læs mere

Temperaturstyret vandventil FJVA

Temperaturstyret vandventil FJVA Datablad Temperaturstyret vandventil FJVA Temperaturstyrede vandventiler bruges til uendelig proportionalregulering af flowet afhængigt af indstillingen og sensortemperaturen. program af temperaturstyrede

Læs mere

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210

Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Externt styrede ventiler 2/2-vejs skråsædeventil type AV210 Egenskaber Til robust industriel anvendelse. Tovejs NC version-to gennemstrømningsretninger. Version i bronze til vand, olie og trykluft. Version

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw

Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel. Ydelse. 12 kw kw MØD FAMILIEN ALCON Produktark for KS 10x0 - Alcon PICO Stokerkedel Alcon PICO er en unik stokerkedel, i et smart og tidsløst design, til dig der har brug for en lille og kompakt kedel. Kedlen er født med

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Lu-Ve Contardo fordampere

Lu-Ve Contardo fordampere Kapitel 7 Fordampere Lu-Ve Contardo fordampere... 113 Searle fordampere... 123 Vitrinefordampere... 138 Helpman fordampere for R717... 140 Rørkølere... 144 Pladevarmevekslere... 146 Koaxial-fordampere...

Læs mere

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI

INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 ZI INSTRUKTION DYMA & DANHEAT A/S Niels Ebbesensvej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 Internet: www.danheat.dk E-mail: danheat@danheat.dk Udgave 2002.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

For ventiler med større køleeffekt, se HED-køleventil MVL661.25, datablad 4713

For ventiler med større køleeffekt, se HED-køleventil MVL661.25, datablad 4713 4 7 Elektroniske indsprøjtningsventiler for sikkerhedskølemidler MFE...L... Indsprøjtningsventiler med stillingsreguleret magnetisk motor for sikkerhedskølemidler Kombineret regulerings-, ekspansions-

Læs mere

HPW varmepumpe væske-vand

HPW varmepumpe væske-vand HPW varmepumpe væske-vand Sammendrag Geotermisk varmepumpe Siemens PLC kontroller, forenklet regulator Intern softstart for enfasede enheder; regulerings funktion El-varme er valgfri Scroll kompressor;

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50

DA 50. Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 DA 50 Differenstrykregulatorer Differenstrykregulator med justerbar indstillingsværdi DN 32-50 IMI TA / Differenstrykregulatorer / DA 50 DA 50 Denne differenstrykregulator er beregnet til varme- og køleanlæg

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Byg sådan 5. Merisolering af bjælkelag over krybekælder. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 5. Merisolering af bjælkelag over krybekælder. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 5 Merisolering af bjælkelag over krybekælder paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 ISOLERET OG VARMT GULV ØGER BOLIGKOMFORTEN Merisolering af bjælkelaget

Læs mere

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE...

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... OEM Termiske motorer til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... STA219 STA719 STA219 Driftsspænding AC 230 V, styresignal on/off STA719 Driftsspænding AC/DC 24 V, styresignal on/off eller

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

Magnetventiler EVRA og EVRAT

Magnetventiler EVRA og EVRAT Datablad Magnetventiler EVRA og EVRAT EVRA er en direkte styret eller servostyret magnetventil til væske-, suge- og varmgasledninger med ammoniak eller fluorerede kølemidler. EVRA leveres enten som samlet

Læs mere

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer

non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer non-drip Spild-Fri Lynkoblinger Modul opbyggede koblinger til alle væske applikationer 2 Fremtidens produkter til krævende applikationer Fremtidens Koblinger Til væske applikationer CEJN har i mange år

Læs mere

OLIEBRÆNDER DH 20 EI

OLIEBRÆNDER DH 20 EI INSTRUKTION OLIEBRÆNDER DH 20 EI Udgave 2008.06 DYMA & DANHEAT A/S Tlf. +45 97 42 30 99 Fax +45 97 40 27 70 Niels Ebbesens Vej 9, DK 7500 Holstebro Internet www.danheat.dk E-mail danheat@danheat.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor

TSA - Hvirveldiffusor. Halton TSA. Hvirveldiffusor Halton TSA Hvirveldiffusor Hvirveldiffusor med høj induktion, der sikrer effektiv opblanding og hurtig sænkning af lufthastigheden Velegnet til rum med stor højde Radialt eller vertikalt kompakt strømningsmønster

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Kapitel 11 Ventiler, skueglas, filtre

Kapitel 11 Ventiler, skueglas, filtre Kapitel 11 Ventiler, skueglas, filtre Kugleventiler...279 Tørrefiltre med udskiftelig kompaktindsats...280 Skueglas og filtre...281 Sugefiltre...283 Sikkerhedsventiler...284 Tørrefiltre og sugeakkumulatorer...285

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Varme og evt. problemer med dine radiatorer

Varme og evt. problemer med dine radiatorer Varme og evt. problemer med dine radiatorer Efterse den ventil, der regulerer varmen. Sådan efterser du din radiatortermostat. Du skal bruge: Materialer: Værktøj: en træpind. evt. en unbrakonøgle evt.

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering

Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Produktrapport 7 8 1 16 Introduktion Gripit GI1319 Storyboard Detaljering Asbjørn Maigaard Axelsen Hans Toft Hornemann Ditte Maria Buus Nielsen Betina Røge Jensen Terkel Skou Steffensen 4 Projekttitel

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Magnetventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren

Magnetventiler REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Tips til montøren REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Tips til montøren Indhold Side Montering...3 Forholdsregler for EVRA 32 & 40...4 Ved trykprøvning...4 Spolen...5 Clip-on spolen...6 Det rigtige produkt...8 Fejlfinding...9

Læs mere

Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede Type EV250B

Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede Type EV250B Magnetventiler 2/2-vejs tvangsservostyrede EV25B Egenskaber EV25B NC og NO Til varmesystemer og andre systemer med lave og stærkt svingende tryk forhold Til vand, olie, trykluft og lignende neutrale medier

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere