Anvisninger i den almene boligsektor i 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anvisninger i den almene boligsektor i 2018"

Transkript

1 TEMASTATISTIK 2019:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2018 Der er anvist boliger i den almene boligsektor i løbet af Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste og ved kommunal anvisning. Anvisningsmønsteret deler regionerne i to grupper. Vest for Storebælt anvises flere boliger ved ekstern venteliste og færre gennem kommunal anvisning end øst for Storebælt. Fleksibel benyttes hyppigst af regionerne øst for Storebælt. Der er anvist boliger i den almene boligsektor i Det svarer til 14,2 % af det samlede antal boliger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2019 og til at hver 7. almene bolig skifter lejer i løbet af Der anvises oftest en ledig bolig til personer, der står på ekstern venteliste. 60,7 % af anvisningerne i 2018 er til personer på ekstern venteliste og 18,2 % er kommunale anvisninger. Afdelingsinterne samt organisationsinterne anvisninger udgør samlet 12,1 % af anvisningerne. Der anvises færrest boliger ved boliggarantibevis, bytning og gennem kombineret. Afdelingsinterne og organisationsinterne anvisninger mindsker ikke udbuddet af boliger til eksempelvis personer på ekstern venteliste. Afdelingsinterne anvisninger er neutrale, da beboerne anvises til en ny bolig, men samtidig frigøres den tidligere bolig. Figur 1. Anvisninger i 2018, alle boliger 12,1 % Afdelingsintern og organisationsintern 0,1 % Boliggarantibevis 1,3 % Annoncering 6,8 % Særlige saftaler 0,9 % Bytning 18,2 % Kommunal anvisning 60,7 % Ekstern venteliste 1

2 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Figur 2. Anvisninger fordelt på boligtyper og måneder, Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger let af anvisninger er størst i august med anvisninger og lavest i januar, hvor der anvises boliger. Der anvises flest boliger i august og september for både familieboliger og ungdomsboliger. Det tyder på, at det er studiestarten på uddannelserne, der påvirker anvisningsmønsteret i disse måneder. Fra september til december falder det samlede antal anvisninger. Anvisningerne til ældreboliger fylder mindst. let af ældreboliger, der anvises i 2018, varierer mellem 670 i januar til 884 i marts. Tabel 1. Anvisninger fordelt efter boligtype og anvisningstype, 2018 Familieboliger Alle boliger Andel Andel Afdelingsintern , ,7 Organisationsintern , ,4 Bytning 698 1, ,9 Ekstern venteliste , ,7 Kommunal anvisning , ,2 Fleksibel , ,6 Offentlig annoncering 865 1, ,3 Kombineret 120 0, ,1 Boliggarantibevis 99 0,2 99 0,1 I alt

3 let af anvisninger er størst til familieboliger, da denne boligtype udgør 86,3 % af det samlede antal boliger. Forskellen på anvisninger til ældre- og ungdomsboliger og familieboliger er vist i Tabel 1. Anvisninger til familieboliger adskiller sig fra det samlede antal anvisninger ved en lavere andel anvisninger gennem kommunal anvisning. Andelen af kommunal anvisning er lavest i august. Det er en konsekvens af, at anvisningerne til personer på ekstern venteliste i denne måned ligger 808 anvisninger over gennemsnittet for året. Dermed falder andelen af kommunal anvisning. Tabel 2 viser anvisningerne fordelt på måneder og anvisningstype. Boligens størrelse påvirker også anvisningsmønstret (Tabel 3). For boliger på mere end 60 m 2 gælder, at jo større bolig, jo færre anvises gennem kommunal anvisning. Andelen af afdelingsinterne anvisninger er stigende med boligernes størrelse og tendensen er den samme for organisationsinterne anvisninger, men antallet af disse anvisninger falder når boligernes størrelse overstiger 90 m 2. Det samme gør sig gældende, når anvisningerne fordeles på antallet af rum i boligen (Tabel 4). Andelen af anvisninger til personer på ekstern venteliste er størst for boliger med et værelse og størst for boliger med to værelser ved kommunal anvisning. Anvisningerne i procent af boligbestanden viser hvor stor en andel af boligmassen, der anvises i løbet af Det ses, at andelen falder, når boligens størrelse stiger. Blandt boliger med 1 værelse anvises knap 1 ud af 3 boliger til ny lejer i løbet af 2018, mens 1 ud 10 boliger med 4 eller 5+ værelser anvises til nye lejere. Tallene dækker over regionale forskelle. Anvisning af boliger til personer på den eksterne venteliste varierer fra 33,5 % i Region Hovedstaden til 76,5 % i Region Nordjylland. Andelen af boliger, der udlejes via kommunal anvisning, varierer også. I Region Hovedstaden anvises knap 1 ud af 3 ledige boliger af kommunerne, mens 1 ud af 10 boliger anvises af kommunerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Anvisning gennem afdelings- og organisationsintern venteliste er størst i Region Hovedstaden med 18,2 % og mindst i Region Syddanmark med 8 %. Anvisningsmønsteret deler regionerne i to grupper, øst og vest for Storebælt. Vest for Storebælt anvises flere boliger ved ekstern venteliste og færre gennem kommunal anvisning end det er tilfældet øst for Storebælt. Fleksibel benyttes tilsvarende hyppigere af regionerne øst for Storebælt. Tilsvarende er der forskel på andelen af boligerne, der i løbet af 2018 får nye lejere. I Region Hovedstaden er 10,2 % af den samlede boligmasse anvist til nye lejere i 2018, mens det er 19,3 % af boligmassen i Region Nordjylland. 3

4 Tabel 2. Anvisninger fordelt efter type og måneder, Januar Februar Marts April Maj Juni Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Juli August September Oktober November December Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt

5 Tabel 2. Anvisninger fordelt efter type og måneder, 2018 fortsat. Januar Februar Marts April Maj Juni Procent Afdelingsintern 5,6 5,9 5,5 5,3 6,2 6,6 Organisationsintern 6,1 6,6 6,2 6,4 6,4 6,7 Bytning 0,5 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 Ekstern venteliste 61,7 61,4 61,0 59,0 58,8 58,7 Kommunal anvisning 18,7 18,1 18,3 19,5 18,9 19,1 Fleksibel 5,8 5,8 6,2 6,7 7,1 6,5 Offentlig annoncering 1,2 1,0 1,5 1,7 1,2 1,3 Kombineret 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 - Boliggarantibevis 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 I alt Juli August September Oktober November December Procent Afdelingsintern 5,1 4,9 5,1 5,9 6,1 6,0 Organisationsintern 5,4 6,8 6,8 6,3 6,7 6,9 Bytning 0,8 0,7 0,8 1,2 0,9 0,8 Ekstern venteliste 62,7 63,7 61,3 59,9 59,4 59,6 Kommunal anvisning 17,7 15,3 17,2 18,1 18,8 18,8 Fleksibel 6,9 6,8 7,4 7,2 6,5 6,5 Offentlig annoncering 1,1 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2 Kombineret 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 Boliggarantibevis 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt

6 Tabel 3. Anvisninger fordelt på type og boligareal, Boligareal (m²) I alt Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Boligareal (m²) I alt Procent Afdelingsintern 1,2 4,1 5,1 7,1 9,0 9,6 8,6 11,4 5,7 Organisationsintern 3,6 6,0 5,8 8,7 8,2 8,1 9,0 6,3 6,4 Bytning 0,2 0,7 0,6 1,0 1,5 1,8 1,8 2,3 0,9 Ekstern venteliste 75,7 52,3 48,9 54,9 61,5 60,0 65,6 62,2 60,7 Kommunal anvisning 12,5 28,5 33,9 19,8 10,6 7,8 6,1 5,1 18,2 Fleksibel 5,6 7,5 4,5 6,9 7,0 10,8 7,3 9,7 6,6 Offentlig annoncering 1,1 0,7 1,1 1,2 2,0 1,3 1,3 1,9 1,3 Kombineret 0,1 0,1-0,2 0,1 0,5-1,1 0,1 Boliggarantibevis - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 I alt I procent af boligbestanden 32,0 15,8 14,3 12,0 10,5 9,9 10,3 10,8 14,2 Anm. bruges hvis andelen er mindre end 0,1. 6

7 Tabel 4. Anvisninger fordelt efter type og antal rum, værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5+ værelser I alt Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt værelse 2 værelser 3 værelser 4 værelser 5+ værelser I alt Procent Afdelingsintern 1,0 4,2 9,1 10,1 11,7 5,7 Organisationsintern 3,2 5,3 9,2 9,1 11,1 6,4 Bytning 0,2 0,5 1,3 2,5 3,4 0,9 Ekstern venteliste 67,7 56,4 60,5 61,4 60,3 60,7 Kommunal anvisning 22,1 26,3 9,3 6,9 5,5 18,2 Fleksibel 4,7 6,1 8,7 7,6 5,6 6,6 Offentlig annoncering 1,0 1,0 1,5 1,9 1,7 1,3 Kombineret 0,1 0,1 0,1 0,3 0,6 0,1 Boliggarantibevis - 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 I alt I procent af boligbestanden 31,8 16,0 10,7 9,3 9,0 14,2 7

8 Tabel 5. Anvisninger fordelt efter type og region, Samlet Hovedstaden Sjælland Andel Andel Andel Afdelingsintern , , ,4 Organisationsintern , , ,1 Bytning 742 0, ,2 34 0,3 Ekstern venteliste , , ,1 Kommunal anvisning , , ,5 Fleksibel , , ,8 Offentlig annoncering ,3 18 0,1 70 0,7 Kombineret 120 0, Bolig-garantibevis 99 0,1 83 0,4 6 0,1 I alt I procent af boligbestanden 14,2 10,2 13,6 Syddanmark Midtjylland Nordjylland Andel Andel Andel Afdelingsintern 836 4, , ,5 Organisationsintern 673 3, , ,6 Bytning 11 0,1 15 0,1 0 - Ekstern venteliste , , ,5 Kommunal anvisning , , ,7 Fleksibel 584 3, , ,2 Offentlig annoncering 396 2, , ,4 Kombineret ,6 0 - Bolig-garantibevis I alt I procent af boligbestanden 16,0 17,8 19,3 Anm. bruges hvis andelen er mindre end 0,1. 8

9 Bilagstabel 1. anvisninger fordelt efter type og kommune, 2018 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholm Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gentofte Gladsaxe Glostrup Greve Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs Hedensted Helsingør Herlev Herning Hillerød Hjørring

10 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Holbæk Holstebro Horsens Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ikast-Brande Ishøj Jammerbugt Kalundborg Kerteminde Kolding København Køge Langeland Lejre Lemvig Lolland Lyngby-Taarbæk Læsø Mariagerfjord Middelfart Morsø Norddjurs Nordfyns Nyborg Næstved Odder Odense Odsherred Randers Rebild Ringkøbing-Skjern Ringsted Roskilde Rudersdal

11 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Rødovre Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Stevns Struer Svendborg Syddjurs Sønderborg Thisted Tønder Tårnby Vallensbæk Varde Vejen Vejle Vesthimmerlands Viborg Vordingborg Ærø Aabenraa Aalborg Aarhus

12 Bilagstabel 2. Andel anvisninger fordelt efter type og kommune, 2018 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Procent Albertslund 8,2 10,6 6,3 57,9 16,0 0, ,8 100 Allerød 4,2 7,9 1,6 27,9 44,7 13,2 0, Assens 1,3 4,2-57,7 23,7-13, Ballerup 3,0 6,0 2,1 39,1 42,1 7, Billund 0, ,5 5,1-3, Bornholm 1,1 4,1-75,4 15,7-3, Brøndby 14,6 14,9 2,0 42,1 13,7 11, ,2 100 Brønderslev 0, ,0 2, Dragør 3,0 4,5 20,9 47,8 22, ,5 100 Egedal 4,4 13,5 1,0 31,1 41,9 8, Esbjerg 1,7 2,7 0,2 84,0 2,4 8,4 0, Fanø ,3 66, Favrskov 8,8 5,8-58,7 26, ,3 100 Faxe 1,8 3,9 0,3 37,9 49,3 6, Fredensborg 5,2 5,4 2,6 26,9 50,3 9, Fredericia ,4 5,5-0, Frederiksberg 7,3 9,5 7,1 20,6 46,8 8, ,4 100 Frederikshavn ,1 11, Frederikssund 28,7 6,9 0,3 41,3 19,2 3, ,6 100 Furesø 7,0 6,4 3,0 21,5 31,9 29, ,6 100 Faaborg-Midtfyn 1,5 1,7 0,4 49,5 40,3 1,5 5, Gentofte 1,9 1,3 2,5 48,4 43,3 1, ,6 100 Gladsaxe 7,8 9,0 3,0 26,0 23,1 30, ,2 100 Glostrup 41,8 4,3 7,6 24,9 14,5 5, ,1 100 Greve 4,9 5,8-43,4 36,5 8, ,9 100 Gribskov 1,5 4,4 1,9 28,6 63, Guldborgsund 2,2 6,0-61,1 27,8 2,5 0, Haderslev 8,2 0,7-72,4 16,2 0,2 2, Halsnæs 8,2 3,4-22,8 49,3 16, Hedensted 0, ,6 41, Helsingør 22,0 0,9 0,9 35,7 29,8 10, ,4 100 Herlev 7,5 6,6 6,6 16,5 60,2 2, ,4 100 Herning 11,0 13,3 0,1 53,4 6,0 12,7 3, Hillerød 5,4 4,7 0,9 28,5 38,2 22, ,2 100 Hjørring 0,5 0,3-96,6 2,1 0,1 0,

13 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Procent Holbæk 3,1 11,7 0,1 35,4 26,4 23,0 0, Holstebro 1,4 50,7 0,2 32,9 3,8 0,2 10, Horsens 1,4 0,1-77,1 13,6 7, Hvidovre 11,8 13,7 5,3 19,4 42,2 7, ,5 100 Høje-Taastrup 12,4 4,8 0,5 40,3 20,6 21, ,4 100 Hørsholm 1,4 0,3 0,6 42,9 54, Ikast-Brande 5,6 4,2-67,1 14,9 0,4 7, Ishøj 13,8 1,3 1,5 14,0 69, Jammerbugt 0,3 0,6-67,9 22,1-9, Kalundborg 1,6 1,1-41,4 28,4 26,7 0, Kerteminde 1,4 10,5-79,0 7,7 0,7 0, Kolding 0,6 0,9-82,0 14,1 0,1 2, København 7,6 14,1 3,3 28,0 30,4 16, ,4 100 Køge 3,1 19,8 0,7 31,8 22,9 21, Langeland 4, ,4-61, Lejre - 32,4 1,5 25,0 36,8 4, Lemvig - 1,4-82,6 13,9-2, Lolland 2,9 1,4-60,3 14,2 16,0 5, Lyngby-Taarbæk 1,8 2,9 1,2 48,2 30,9 14, ,1 100 Læsø , Mariagerfjord 0, ,6 3,4-8, Middelfart 0,3 0,3-83,3 15,0-1, Morsø ,3 11,5-2, Norddjurs , , Nordfyns 4,4 1,8-54,0 39,4-0, Nyborg 2,9 4,3-44,0 25,1 22,3 1, Næstved 3,0 4,4 0,2 65,6 24,9 1,4 0, Odder - 0,4-94,7 2,4 2, Odense 8,9 4,3-75,2 6,3 5,1 0, Odsherred 0,9 5,0-31,1 60,7 1,8 0, Randers ,5 1,3 1,5 1, Rebild ,0 1,2 0,6 1, Ringkøbing-Skjern 2,1 1,5-66,2 22,1 0,3 7, Ringsted 0,5 25,7 0,2 29,3 34,6 9, Roskilde 0,9 25,1 1,5 47,2 25,1 0, ,1 100 Rudersdal 1,7 2,5 5,6 45,5 43,5 1,

14 Kommunenavn Afdelingsintern Organisationsintern Bytning Ekstern venteliste Kommunal anvisning Fleksibel Offentlig annoncering Kombineret Boliggarantibevis I alt Procent Rødovre 6,0 11,1 3,3 54,0 24, ,8 100 Samsø ,0 50, Silkeborg 0,2 0,2-83,3 15,6 0,3 0, Skanderborg 0,2-0,4 80,1 18,5-0, Skive 1,7 3,1-80,3 14, Slagelse 2,5 9,2 0,3 75,7 9,4 2,1 0, Solrød 13,7 2,9-36,0 31,7 15, Sorø ,8 18,7 11, Stevns - 0,7-66,2 33, Struer 19,2 61,6-8,2 3,3-7, Svendborg 23,7 25,9 0,2 27,7 15,5 4,5 2, Syddjurs ,6 10, Sønderborg 1,0 0,8-88,3 9,1 0, Thisted 4, ,2 3,4 0,5 12, Tønder 0,3 0,3-73,1 24,5 1,6 0, Tårnby 9,2 13,7 6,5 48,7 17,6 4, ,4 100 Vallensbæk 21,6 29,4 2,0 5,9 5,9 35, Varde 1,8 6,4-62,9 15,0 0,3 13, Vejen 0,5 0,3-73,9 19,2-6, Vejle 2,3 1,6 0,1 80,2 13,6 1,4 0,5 0,2-100 Vesthimmerlands ,8 1, Viborg 0,1-0,1 87,9 11,3 0,2 0, Vordingborg 1,9 4,0-73,1 17,8 2,4 0, Ærø ,3 42,0-1, Aabenraa 0, ,5 10,8-1, Aalborg 14,0 2,7-67,8 11,4 3,6 0, Aarhus 5,0 5,3 0,1 69,7 6,9 10,6 0,9 1,4 0,

15 Om statistikken Statistikken er dannet på baggrund af et dataudtræk fra Huslejeregisteret for Udtrækket er dannet medio januar Ved en anvisning forstås af en bolig. Anvisningstypen oplyses, når der oprettes en lejekontrakt på en bolig. let af anvisninger siger dermed ikke noget om antallet af personer, der flytter ind i en almen bolig. Samme person kan være anvist en bolig flere gange i perioden. I tillæg til denne temastatistik kan der downloades en excel-fil indeholdende de samme tabeller som i denne statistik fordelt på boligtyper. Statistikkens sigte er dog at beskrive anvisningerne til hele den almene boligsektor, hvorfor der her ses på familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger under et. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse. 15

Anvisninger i den almene boligsektor i 2017

Anvisninger i den almene boligsektor i 2017 TEMASTATISTIK 2018:3 Anvisninger i den almene boligsektor i 2017 Der er anvist 84.799 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2017. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Region Hovedstaden. Kommune

Region Hovedstaden. Kommune Dan Yu Wang April 2017 Region Hovedstaden Albertslund 12 14 13 6,1 7,3 7,1-3% 150 152 144 1,9 2,2 2,2-3% Allerød 6 6 7 3,2 3,6 4,6 27% 77 75 93 0,9 0,9 1,2 26% Ballerup 17 14 14 5,0 4,4 4,4-2% 123 92 88

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion

Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Tillæg til Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2018 Autorisation & produktion Marts 2019 Redaktion: Landbrugsstyrelsen Tekst: Landbrugsstyrelsen Foto: COLOURBOX ISSN: 2246-2872 Tillæg til ISBN

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2017:5 Fraflytninger i den almene boligsektor 2012-2016 Der er 66.216 eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2016. Siden 2012 er antallet af fraflytninger faldet med 18 %. en er

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer.

Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat til 600 personer. 3. Asylkontor Til Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene 29. september 2019 Kommunekvoter for 2020 Ved brev af 30. april 2019 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2020 blev fastsat

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2019

Boligerne i den almene boligsektor 2019 TEMASTATISTIK 2019:2 Boligerne i den almene boligsektor 2019 I 2019 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,8 m 2, har 2,7 værelser og en gennemsnitsalder på 44 år. Familieboliger er den mest

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor

Organisatoriske enheder i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2018:6 Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018 Den almene boligsektor er blevet koncentreret på færre, men større enheder i de seneste 10 år. Fusioner mellem boligorganisationer

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for sygedagpengeområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner

Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner Analyseenheden Deskriptiv analyse: Udviklingen i antal overførselsmodtagere og ledige det seneste år fordelt på kommuner April 2019 Lønmodtagerbeskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark, end den

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg

Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2018-19 SOU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 112 Offentligt Folketingets Social-, Indenrigs- og Børneudvalg Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 33 92 93 00

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018

Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår halvår 2018 Kommunernes placering på ranglisten for kontanthjælpsområdet, 1. halvår 2018-2. halvår 2018 Kommune Placering Faktisk ydelsesomfang Forventet ydelsesomfang Forskel Ændring i kommunale besparelser Fuldtidspersoner

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til december 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018

CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/4-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Januar 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 174.639 227.252 279.758 333.495 400.849 454.760 504.218 553.514 597.399 641.698 93.150 80.945 79.863 70.709

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2018

STATISTIK. Huslejestatistik 2018 STATISTIK statistik statistik Forord statistikken for den almene boligsektor er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar i Landsbyggefondens

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

De almene boligafdelingers renovationsudgifter 2016

De almene boligafdelingers renovationsudgifter 2016 TEMASTATISTIK 2018:1 De almene boligafdelingers renovationsudgifter 2016 I 2016 er den gennemsnitlige renovationsudgift 26 kr. pr. m 2 i de almene boligafdelinger. Den gennemsnitlige renovationsudgift

Læs mere

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint

2017, procentpoint Antal personer. samtaler. samtaler procentpoint Bilag 1 - December 2018: Tabel over antal personer, andel med x antal, gens. antal og udvikling siden nov 2017, samt vægtet gennemsnit Kommune personer Dagpengemodtagere, 6-9 mdr. Jobparate kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017

Kommunernes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 1 - Rangliste 2017 alle midlertidige ydelser rnes placering på ranglisten for alle ydelser, 2017 Nyborg 1 1.620 1.840 1,1 220-16.300.000 (32) Frederiksberg 2 4.330 5.090 1,1 760-57.300.000 (71) Gladsaxe

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen August 2014 43.885 44.299 59.665 55.599 52.613 52.506 53.737 49.458 49.296 53.911 51.577 48.324 47.469 47.228 44.013 48.410 50.280 59.375 67.354 65.078 93.150 80.945 79.863 70.709 71.628 75.220 82.182 83.015 100.758

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor.

Jeg kan derudover oplyse, at ledighedsydelsesmodtagere ikke er forpligtiget til at registrere, hvilke stillingsbetegnelser de søger job indenfor. Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 88 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Leif Lahn Jensen Leif.Jensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104.

Samtaler i alt 1. halvår halvår mdr fælles samtaler mdr fælles samtaler ugers fælles samtaler. 104. Samtaler i alt 1. halvår 2016 2. halvår 2016 16 mdr fælles samtaler 6.413 5.912 6 mdr fælles samtaler 31.390 25.520 4 ugers fælles samtaler. 104.728 I alt 37.803 136.160 Fælles samtaler fordelt på kommuner

Læs mere