Rejser opdagelser, forandringer og ny viden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejser opdagelser, forandringer og ny viden"

Transkript

1 Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Galathea 3 ekspeditionen Gennem tiderne er rejser, drevet af videnskabelig nysgerrighed, blevet hyppigere. Forskningsekspeditionerne Galathea 1 og Galathea 2 satte for alvor Danmark på verdenskortet ved at føre til forandringer og ny viden. Den tredje Galathea-ekspedition fandt sted i og var et af de største forsknings- og formidlingsprojekter i nyere tid, som ikke kun forskede i havets økosystemer, men også evolution på isolerede øer. Kritikken har dog haglet ned over Galathea 3, hvilket danner udgangspunktet for denne synopsis, der fokuserer på baggrund og konsekvenser set fra et biologisk og samfundsmæssigt perspektiv. Problemformulering Er det rimeligt at samfundet giver økonomisk støtte til videnskabelige ekspeditioner som Galathea 3? Underspørgsmål 1. Hvad er baggrunden for at sende Galathea 3-ekspeditionen af sted? 2. Hvad forskes der i på Galathea 3-ekspeditionen, og hvad har man fundet frem til? 3. Hvorfor har samfundet interesse i at øge det økonomiske bidrag til videnskabelige ekspeditioner? 4. Hvorfor er ny viden om fluorescerende proteiner vigtig? 5. Hvordan forholder befolkningen sig til Galathea 3-ekspeditionen i dag i forhold til politikerne? 6. Hvordan vurderer forskere udbyttet af Galathea 3-ekspeditionen? Materiale, teori og metode 1 - I den samfundsmæssige del af bearbejdelsen anvendes der samfundsfaglige metoder, kvalitativ metode og materiale, der bygger på kvantitativ metode (der generaliseres). Danskernes holdning til Galathea 3 er kort omtalt og derfor svær at vurdere mht. repræsentativitet og pålidelighed. - Samfundsfag beskæftiger sig med, hvad der sker i samfundet lige nu, mens det individuelle plan og det historiske perspektiv er mere underordnet. Det historiske perspektiv har dog afgørende betydning i visse sammenhænge for at kunne konkludere på baggrunden for ekspeditionen. - I den biologiske del af bearbejdelsen undersøges der, hvilke forskningsprojekter, der har været på Galathea 3 samt konsekvenser. I biologi benyttes materiale, der bygger på en positivi- 1 Se litteraturlisten Side 1 af 9

2 stisk metode. Der fokuseres bevidst på Fluorescerende proteiner: oceanernes gave til forskning og bioteknologi, da dette projekt skaber store muligheder, hvis det giver resultater. - Biologi underbygger argumenter i forhold til observationer og analyser. Det er logiske argumenter. Samfundsfag underbygger derimod argumenter, som støttes af kvantitative eller kvalitative undersøgelser. Samfundsfag vurderer, hvad der er til gavn for samfundet, økonomisk set, mens biologien vurderer i forhold til individet. Delkonklusioner 1. Hvad er baggrunden for at sende Galathea 3-ekspeditionen af sted? - Morgenavisen Jyllands-Posten får ideen til den tredje forskningsekspedition, da avisen tidligere har stået i spidsen for Galathea-ekspeditionerne. Der skulle kun være gået 50 år mellem Galathea 2 og 3. - Det samlede budget er på 184 millioner kroner, hvoraf der ikke er beregnet udgifter betalt af fonde og privatpersoner. - Galathea 3 blev finansieret af Videnskabsministeriet, Forsvarsministeriet, private virksomheder, fonde og personer. Der indgås desuden en aftale mellem Forsvaret og Dansk Ekspeditionsforbund. 2 - Galathea 3 skal fremme interessen for naturvidenskab, især i folkeskolen, via Internettet, da universiteterne og industrien finder det bekymrende, at flere unge vælger de naturvidenskabelige fag fra. 3 - Baggrunden for Galathea 3 er altså dels tilslutning fra forskere dels det samlede budget på 184 millioner kroner samt støtte fra fonde og virksomheder. Der er behov for at øge interessen omkring naturvidenskab. Dansk forskning skal synliggøres udadtil. 2. Hvad forskes der i på Galathea 3-ekspeditionen, og hvad har man fundet frem til? - De fleste forskningsprojekter er biologisk relateret. Eksempler: Fluorescerende proteiner: oceanernes gave til forskning og bioteknologi, Kulstofcyklussen til havs fra nord til syd langs Galathea-ekspeditionens rute samt Biologiske interaktioner på øer. 4 - Formålet med at forske i fluorescerende proteiner er bl.a. at karakterisere nye fluorescerende proteiner. I alt er der indsamlet ca. 126 prøver, der kan arbejdes videre med. I nogle af prøverne skyldtes den selvlysende effekt molekyler og ikke proteiner. 2 Galathea : Baggrund og rammer for ekspeditionen 3 Forsk og Fortæl, Videnskabsministeriet: 4 Forskningsprojekter: Side 2 af 9

3 - Formålet med at forske i kulstofkredsløbet er at finde frem til, hvilken rolle havet har mht. optagelse af den kuldioxid mennesket udleder. Der blev indsamlet titusindvis af prøver af planteplanktons fotosyntese og havet og atmosfærens indhold af kuldioxid. Nogle prøver blev analyseret undervejs. - Formålet med at undersøge biologiske interaktioner på øer er, at skabe klarhed over evolution og økologi som eksempelvis fuglebestøvning. Man indsamlede ca. 200 fugle både skeletter og vævsprøver og 425 lydoptagelser samt flagermus. 5 - Der er altså mange forskningsprojekter på Galathea 3-ekspeditionen alt fra forskning i fluorescerende proteiner til evolution. Samtidig lykkes det for forskerne at indsamle prøver fra koraller og søanemoner, der kan arbejdes videre med. 3. Hvorfor har samfundet interesse i at give økonomisk støtte til videnskabelige ekspeditioner? - Danmark er et vidensamfund. Danmark skal skabe økonomisk vækst vha. uddannelse. Det skyldes en øget globalisering, hvor mange ufaglærtes arbejde varetages af faglærte arbejdere i Østen til en lavere løn (offshore outsourcing). Danmark må uddanne eller efteruddanne folk og investere i uddannelse, så konkurrenceevnen opretholdes på det globaliserede marked. 6 - Ud fra rapporten Forsk og Fortæl, som Videnskabsministeriet står bag, fremgår: Væksten i samfundet skabes især inden for de områder, hvor forskning integreres i udviklingen af nye produkter og tjenester. 7 Der vil være store ulemper, hvis der ikke gøres noget for at øge interessen for naturvidenskab og formidle forskning. Danmark skal skabe økonomisk vækst vha. viden også i fremtiden. - Private virksomheder er enige med regeringen det er nødvendigt at skabe større interesse for naturvidenskab og forskning. Morgenavisen Jyllands-Posten får ideen til en ny forsknings- og formidlingsekspedition i marts Avisen vil også styrke erhvervslivet og kulturen. 8 - Videnskabelige ekspeditioner kan altså være med til at opfylde regeringens mål om øget uddannelse samtidig med, at den danske forskning profileres udadtil. Der er bred enighed i regeringen og private virksomheder om at støtte Galathea 3 økonomisk. 5 Galathea : 6 Jacobsen m.fl. (2006): s Forsk og Fortæl, Videnskabsministeriet: 8 Hvidtfelt (2008): s. 99 Side 3 af 9

4 4. Hvorfor er ny viden om fluorescerende proteiner vigtig? - Fluorescens betyder, at en organisme har en effekt til at lyse i mørke. Det skyldes et bestemt gen, der koder for et protein, som opfanger lysenergi. Energien udsendes ved en anden bølgelængde. Fluorescerende proteiner kan kun ses ved anvendelse af UV-lys. Den selvlysende farve kan være grøn (GFP), som man har fundet frem til på Galathea 3-ekspeditionen. 9 - Vha. gensplejsning kan GFP indsættes i andre gener. Det bliver muligt at se, hvordan kræft spreder sig. Der kan fremstilles mere effektivt medicin der evt. kan helbrede sygdom. - Forsøgene er foretaget på dyr. - Vigtigst er altså, at fluorescerende proteiner medvirker til, at der kan fremstilles mere effektivt medicin, fordi der udsendes lys ved en anden bølgelængde, som kan iagttages med UVlys. Opdagelsen af nye fluorescerende proteiner giver flere muligheder anvendelse Hvordan forholder befolkningen sig til Galathea 3-ekspeditionen i dag i forhold til politikerne? - Ifølge en undersøgelse foretaget af Rambøll Management er danskerne positive overfor Galathea 3. Knap 50 pct. mener, at ekspeditionen har fået flere unge til at interessere sig for det naturvidenskabelige område Meget tyder altså på, at der er uenighed blandt befolkningen. Anders Lund Madsen er en af de første journalister, der kritiserer forskningen. - Videnskabsminister Helge Sander er enig. Han siger og med de foreløbige resultater tyder de på, at det har været alle anstrengelserne værd og mere til Undervisningsminister Bertel Haarder synes, at der var for lidt tv-dækning. DR ville ikke være med. Det er stadig for tidligt at konkludere, om der er mere interesse for videnskaben i skolerne Selvom mange mener, at ekspeditionen har fået flere til at interessere sig for naturvidenskab er der stadig mange, der ikke ved noget om Galathea 3. Undersøgelsen foretaget af Rambøll Management skal være repræsentativ og pålidelig. 6. Hvordan vurderer forskere udbyttet af Galathea 3-ekspeditionen? - Selvom det er en del år siden, at Galathea 3 er kommet hjem, er det for tidligt, at vurdere udbyttet. Professor Peter Roepstorff siger dog: Det ser også ud til, at vores eget forskningsprojekt vil give spændende resultater. 9 Se bilag 1 10 Fluorescerende proteiner : 11 Danskerne og Galathea: 12 From: (2008) Resultaterne ruller ind 13 Hoffmann (2008) Bertel Haarder erkender medie -flop for Galathea 3 Side 4 af 9

5 - Man har dog en vision om, at fluorescerende proteiner vil bidrage med resultater. Man fandt hidtil ukendte proteiner, der kan fluorescerer, på Galathea 3. Forskning tager tid og er svær at formidle, hvis man ikke sætter sig ind i det. - Forskningsmæssigt er det altså for tidligt, at konkludere på Galathea 3. Om det første vil lykkes, er for tidligt at udtale sig om. Det siger Peter Roepstorff, som refererer til den forskningsmæssige del af Galathea 3-ekspeditionen. 14 Samlet konklusion Der er forskellige meninger mht., om det er rimeligt, at samfundet finansierer videnskabelige ekspeditioner som Galathea 3. Forskningsmæssigt kan det ikke konkluderes, om forskere rent faktisk har fået det forventede udbytte. Forskningsprojekter som eksempelvis Fluorescerende proteiner: oceanernes gave til forskning og bioteknologi, Kulstofcyklussen til havs fra nord til syd langs Galathea-ekspeditionens rute samt Biologiske interaktioner på øer, blev gennemført. Der er lavet foreløbige analyser. Der indsamlet 126 prøver af fluorescerende proteiner. Fluorescerende proteiner kan få stor betydning for medicinfremstilling til effektiv kræftbekæmpelse, da gensplejsning medvirker til at kræftcellerne lyser ved bestråling. Baggrunden for ekspeditionen er altså på vej til at blive opfyldt, siden dansk forskning kan skabe profit udadtil. Samtidig mener nogle danskere, at Galathea 3 har fået flere unge til at interessere sig for naturvidenskab, hvilket er regeringens målsætning med ekspeditionen. Danmark får i fremtiden svært ved at konkurrere på den globaliserede marked, hvis der fortsat skal ske økonomisk vækst i Danmark. Politikerne er enige i, at Galathea 3-ekspeditionen har opfyldt sine formål, selvom der har været en del offentlig kritik undervejs, der senere er imødekommet fra regeringens side. Det kan altså konstateres, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt er for tidligt, at konkludere om det er rimeligt, at samfundet giver økonomisk støtte til videnskabelige ekspeditioner, mens regeringens og nogle danskeres synspunkt er, at videnskabelige ekspeditioner som Galathea 3 kræver samfundets finansiering, eftersom formålet på sigt vil blive opfyldt. Spørgsmål til videre arbejde Er der forskel på det offentliges og private virksomheders udbytte af Galathea 3-ekspeditionen? Hvorfor har Morgenavisen Jyllands-Posten interesse i Galathea 3? Kan eventuelle nye forskningsresultater belyse problemstillingen yderligere? 14 Alle citater er fra: Roepstorff (2007) Galathea eventyr, forskning og formidling Side 5 af 9

6 Perspektivering I det 6. forløb i almen studieforberedelse, hvor det overordnende tema var Darwin og videnskab, blev der arbejdet med betydningen af Darwins teori senere kendt som evolutionsteorien. Dette forløb knytter sig til Galathea 3-ekpeditionen, siden Darwins teori også danner grundlag for en rejse, som stadig har betydning den dag i dag. Galathea 3-ekspeditionens vision er, at den på sigt også skaber forandringer ligesom evolutionsteorien. På den måde har videnskabelige ekspeditioner også samfundsmæssige dimensioner, hvorved flere fags metoder kan anvendes. Lisa Andersen Side 6 af 9

7 Litteraturliste Hjemmesider Jørgensen, Lisbeth Nannested (red.): Galathea , udgivet af Dansk Ekspeditionsforbund (senest besøgt den 25. februar 2009) Denne hjemmeside henviser til en bog om Galathea 3-ekspeditionen, hvor artiklen, Baggrund og rammer for ekspeditionen, indgår. Artiklen giver en detaljeret beskrivelse af finansieringen bag. Samtidig er der en liste over de personer og virksomheder, som har givet økonomisk bidrag. Dansk Ekspeditionsforbund: Galathea 3: (senest besøgt 26. februar 2009) Der kan læses om rapporten Forsk og Fortæl på som Videnskabsministeriets tænketank offentliggjorde i maj DTU og Undervisningsministeriet m.fl. (2008). Virtuel Galathea 3. (Senest besøgt den 25. februar 2009) Denne web-adresse opdateres jævnligt med nye forskningsresultater fra Galathea 3 ekspeditionen. Henvender sig til en bred gruppe, både folkeskolen og gymnasiet og giver overblik over forskning samtidig med, at der henvises til yderligere information om fluorescerende proteiner. Morgenavisen Jyllands-Posten. Galathea 3. (Senest besøgt den 25. februar 2009) Denne web-adresse er Jyllandspostens hjemmeside om Galathea 3. Hvad er baggrunden for ekspeditionen? Hvad var ekspeditionens målsætninger? Hvordan blev ekspeditionen finansieret? Desuden opdateres denne side jævnligt også mht. danskernes kendskab og holdning til Galathea 3. Undervisningsministeriet og UNI-C samt Dansk Ekspeditionsfond (2008). Galathea 3. (Senest besøgt den 25. februar 2009) Denne web-adresse giver et godt overblik over Galathea 3-ekspeditionen, hvor der kan findes relevant materiale. Der henvises bl.a. til forskningsprojekterne og ekspeditionens vision. Side 7 af 9

8 DR2 (2008). Viden Om Grøntlysende kræft og kæledyr / htm Sendt den 25. marts 2008 Udsendelsen omhandler de perspektiver, der kan være i at anvende de fluorescerende proteiner inden for biomedicinsk og bioteknologisk forskning. Artikler Diverse artikler fra Disse artikler er vedlagt synopsen som kopi. From, Lars: Tema: Galathea 3: Resultaterne ruller ind i Morgenavisen Jyllands-Posten 25. oktober Roepstoff, Peter: Galathea eventyr, forskning og formidling i Morgenavisen Jyllands-Posten 19. februar 2007 Hoffmann, Thomas: Bertel Haarder erkender medie -flop for Galathea 3 på Videnskab.dk 8.juli (Senest besøgt den 21. februar 2009) OBS: Denne artikel er vedlagt som kopi i synopsen. Bøger Hagen, Jimmy Zander: Erkendelse og sandhed teoretisk filosofi. Gyldendal 2000 I denne bog er kapitel 7 om Videnskab og virkelighed anvendt, for at fastlægge hvilke metoder, der anvendes indenfor samfundsvidenskab, som samfundsfag er en del af, og naturvidenskab, som biologi tilhører. Jacobsen, Benny og Outzen, Ove: Liv i Danmark, Columbus 1.udgave, 7. oplag, 2006 Kapitlet om Velfærdsstaten og fordelingen af samfundets goder gør rede for, hvad Danmark skal leve af i fremtiden i takt med den stigende globalisering. Hvordan sikres konkurrenceevnen i forhold til andre lande? Side 8 af 9

9 Klüver, Per Vingaard (red.): Danske videnskabelige ekspeditioner, Den Jyske Historiker, 2008 I artiklen Forskning, formidling og forstillede fællesskaber giver Kristian Hvidtfelt Nielsen en sammenlignende analyse af ekspeditionerne Galathea 2 (150-2) og Galathea 3 (2006-7). I forhold til denne opgaves fokus er afsnittene om Galathea 2 bevidst udeladt. Artiklen behandler hvilke interesser regeringen og Jyllands-Posten har i Galathea ekspeditionens gennemførelse. Bilag Billedet er fra Web-siden. Fluorescerende Proteiner: Vedlagte sider i alt: 10 Side 9 af 9

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2008-maj 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget.

Personlige og sociale kompetencer: Eleverne skal være bevidste om og kunne håndtere egne læreprocesser med relevans for faget. Biologi B 1. Fagets rolle Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Generel information om AT Almen studieforberedelse - 2016 Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Hvad er AT? AT er en arbejdsmetode, hvor man undersøger en bestemt sag,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Biologi B

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Grenaa tekniske skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Samfundsfag B Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 Maj 2017 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 15 Juni 16. Institution. Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 Juni 16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Helle Strøm STU-SamfundsfagChh1315-E15-VØ Oversigt over

Læs mere

Grænser. Overordnede problemstillinger

Grænser. Overordnede problemstillinger Grænser Overordnede problemstillinger Grænser er skillelinjer. Vi sætter, bryder, sprænger, overskrider, forhandler og udforsker grænser. Grænser kan være fysiske, og de kan være mentale. De kan være begrænsende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution København Syd Hf og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi niveau

Læs mere

Fremtiden visioner og forudsigelser

Fremtiden visioner og forudsigelser Fremtiden visioner og forudsigelser - Synopsis til eksamen i Almen Studieforberedelse - Naturvidenskabelig fakultet: Matematik A Samfundsfaglig fakultet: Samfundsfag A Emne/Område: Trafikpolitik Opgave

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2015 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2014 Institution Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern Uddannelse HTX Fag og niveau Biologi

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

VirtuelGalathea3. - fra forskning til undervisning

VirtuelGalathea3. - fra forskning til undervisning VirtuelGalathea3 - fra forskning til undervisning Seminar Videnskabsformidling med nye medier til brug i undervisning Institut for Naturfagenes Didaktik, 9 juni 2011 Charlotte Bay Hasager Indhold 1. Baggrund

Læs mere

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid.

Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Evolutionsteorien set i et historisk lys med fokus på nåturvidenskåbelige årbejdsformer på Dårwins tid. Skole Deltagende lærer(e) og klasse(r) Emne Indgående fag Niveau Læringsmål Omfang - herunder konkret

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu juni 2012 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

HF & VUC København Syd Undervisningsbeskrivelse 4biB615 Side 1 af 6

HF & VUC København Syd Undervisningsbeskrivelse 4biB615 Side 1 af 6 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution HF & VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Biologi B Christian

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Grauballemanden.dk i historie

Grauballemanden.dk i historie Lærervejledning: Gymnasiet Grauballemanden.dk i historie Historie Introduktion I historieundervisningen i gymnasiet fokuseres der på historisk tid begyndende med de første bykulturer og skriftens indførelse.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 09/10 Københavns

Læs mere

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur.

Gennem tre undervisningsfilm på hver 15 min åbnes der op for historien om bæredygtig vandhåndtering og infrastruktur. Lærervejledning 0 Overblik Livets Vand er en visuel undervisningsportal, der med afsæt i vandknaphed retter fokus mod nye vandteknologier og ideer i forbindelse med bæredygtig vandhåndtering. Det overordnede

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18

Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Årsplan for biologi i 7. klasse 17/18 Formålet med faget: Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi og biologisk forskning i samspil med de

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturvidenskabelig

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012/2013 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Skjalm A. Biba/

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleår 15/16 Institution Marie Kruses Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx. Biologi

Læs mere

Samfundsfag B - stx, juni 2008

Samfundsfag B - stx, juni 2008 Bilag 50 samfundsfag B Samfundsfag B - stx, juni 2008 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER ALMEN STUDIEFORBEREDELSE SYNOPSISEKSAMEN EKSEMPLER AT i 3.g. Med afslutningen af forelæsningerne mangler I nu: To flerfaglige forløb - uge 44 - uge 3 Den afsluttende synopsiseksamen - AT-ressourcerummet

Læs mere

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio)

Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Fremtidens menneske det perfekte menneske? (da-bio) Jeg har valgt at beskæftige mig med fremtidens menneske. For at belyse dette emne bedst muligt har jeg valgt fagene biologi og dansk. Ud fra dette emne,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Uddannelsescenter Holstebro HHX Fag og niveau Samfundsfag niveau C. Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl.

Grundbog: Falkenberg, H. m.fl. 2014. BioAktivator (i-bog). Systime, 1. udg., 1. opl. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016, eksamen maj/juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT

Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik. Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis i Almen Studieforberedelse matematik Hanne Hautop, lektor ved Favrskov Gymnasium formand for opgavekommissionen i AT Synopsis-eksamen Den tredelte prøve skriftligt oplæg fremlæggelse diskussion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Marie

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 VUC-Vest - Esbjerg (Grindsted

Læs mere

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL

AT MED INNOVATION ELEVMANUAL AT MED INNOVATION ELEVMANUAL Rammer og faser i arbejdet med AT med innovation Rammerne for AT og innovationsopgaven: I AT- opgaven med innovation kan kravene være, at du skal: - Tilegne dig viden om en

Læs mere

Naturvidenskab, niveau G

Naturvidenskab, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Naturvidenskab G-FED Naturvidenskab, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Undervisningsfaget naturvidenskab er såvel almendannende som studieforberedende. Det

Læs mere

Lidt biologisk historik

Lidt biologisk historik Lidt biologisk historik Som indledning til AT-forløbet om Tro og viden forsøger jeg mig med en oversigt over vigtige begivenheder inden for biologien sit i historisk lys det følger nedenfor Men først lidt

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Institution Vinter 2015 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2014/2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi C Jeppe Lund (JL) 2.b bic Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF/HFe Samfundsfag C-B Kirstine Riiber

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Biologi

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1bib13u 0812 Biologi B, STX Fag: Biologi B, STX Niveau: B Institution: VUC Fredericia (607247) Hold: Biologi 0-B enkeltfag uniform Termin: Juni 2013 Uddannelse: STX Lærer(e):

Læs mere

Naturvidenskab og teknologi som makkerpar

Naturvidenskab og teknologi som makkerpar THOMAS RASMUSSEN Naturvidenskab og teknologi som makkerpar Et styrket samarbejde mellem gymnasier, virksomheder og universiteter er en væsentlig faktor, når man skal vise, hvad basisviden kan bruges til

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Samfundsfag

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Videnskabsteoretiske dimensioner

Videnskabsteoretiske dimensioner Et begrebsapparat som en hjælp til at forstå fagenes egenart og metode nummereringen er alene en organiseringen og angiver hverken progression eller taksonomi alle 8 kategorier er ikke nødvendigvis relevante

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Samfundsfag C Nicolai

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg, Viborg. Hf-e Biologi C Anne

Læs mere

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer

1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II. 2. Bestemmelse af genomer hos forskellige arter organismer Eksamensspørgsmål til biobu maj 2013 1. Afrikansk plante med mulig gavnlig virkning på diabetes type II Forklar hvordan insulin er opbygget, dets dannelse og virkemåde. Hvad er årsagen til diabetes type

Læs mere

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS

Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Velkommen til WEBINAR PÅ ORGANISATIONSUDVIKLING I ET HR PERSPEKTIV EKSAMEN & SYNOPSIS Hvad ligger der i kortene. Selvvalgt tema En praktisk organisationsanalyse i selvvalgt virksomhed. Herefter individuel

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE

ALMEN STUDIEFORBEREDELSE ALMEN STUDIEFORBEREDELSE 9. januar 2018 Oplæg i forbindelse med AT-generalprøveforløbet 2018 Formalia Tidsplan Synopsis Eksamen Eksempel på AT-eksamen tilegne sig viden om en sag med anvendelse relevante

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag B Helle Strøm STU-SamfundsfagBhh1214-F15-MAR Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 14/15 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx bib Hans Jørgen Madsen 3.biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik

s. 9 19 Læseteknik, notatteknik Studieområde tjek-skema Her er et skema over kernestoffet i Studieområdet. Det er viden, du forventes at besidde i forbindelse med portfolioeksamen. Til eksamen skal du deklarere dig selv, lave en varedeklaration.

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere