Rejser opdagelser, forandringer og ny viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejser opdagelser, forandringer og ny viden"

Transkript

1 Rejser opdagelser, forandringer og ny viden Galathea 3 ekspeditionen Gennem tiderne er rejser, drevet af videnskabelig nysgerrighed, blevet hyppigere. Forskningsekspeditionerne Galathea 1 og Galathea 2 satte for alvor Danmark på verdenskortet ved at føre til forandringer og ny viden. Den tredje Galathea-ekspedition fandt sted i og var et af de største forsknings- og formidlingsprojekter i nyere tid, som ikke kun forskede i havets økosystemer, men også evolution på isolerede øer. Kritikken har dog haglet ned over Galathea 3, hvilket danner udgangspunktet for denne synopsis, der fokuserer på baggrund og konsekvenser set fra et biologisk og samfundsmæssigt perspektiv. Problemformulering Er det rimeligt at samfundet giver økonomisk støtte til videnskabelige ekspeditioner som Galathea 3? Underspørgsmål 1. Hvad er baggrunden for at sende Galathea 3-ekspeditionen af sted? 2. Hvad forskes der i på Galathea 3-ekspeditionen, og hvad har man fundet frem til? 3. Hvorfor har samfundet interesse i at øge det økonomiske bidrag til videnskabelige ekspeditioner? 4. Hvorfor er ny viden om fluorescerende proteiner vigtig? 5. Hvordan forholder befolkningen sig til Galathea 3-ekspeditionen i dag i forhold til politikerne? 6. Hvordan vurderer forskere udbyttet af Galathea 3-ekspeditionen? Materiale, teori og metode 1 - I den samfundsmæssige del af bearbejdelsen anvendes der samfundsfaglige metoder, kvalitativ metode og materiale, der bygger på kvantitativ metode (der generaliseres). Danskernes holdning til Galathea 3 er kort omtalt og derfor svær at vurdere mht. repræsentativitet og pålidelighed. - Samfundsfag beskæftiger sig med, hvad der sker i samfundet lige nu, mens det individuelle plan og det historiske perspektiv er mere underordnet. Det historiske perspektiv har dog afgørende betydning i visse sammenhænge for at kunne konkludere på baggrunden for ekspeditionen. - I den biologiske del af bearbejdelsen undersøges der, hvilke forskningsprojekter, der har været på Galathea 3 samt konsekvenser. I biologi benyttes materiale, der bygger på en positivi- 1 Se litteraturlisten Side 1 af 9

2 stisk metode. Der fokuseres bevidst på Fluorescerende proteiner: oceanernes gave til forskning og bioteknologi, da dette projekt skaber store muligheder, hvis det giver resultater. - Biologi underbygger argumenter i forhold til observationer og analyser. Det er logiske argumenter. Samfundsfag underbygger derimod argumenter, som støttes af kvantitative eller kvalitative undersøgelser. Samfundsfag vurderer, hvad der er til gavn for samfundet, økonomisk set, mens biologien vurderer i forhold til individet. Delkonklusioner 1. Hvad er baggrunden for at sende Galathea 3-ekspeditionen af sted? - Morgenavisen Jyllands-Posten får ideen til den tredje forskningsekspedition, da avisen tidligere har stået i spidsen for Galathea-ekspeditionerne. Der skulle kun være gået 50 år mellem Galathea 2 og 3. - Det samlede budget er på 184 millioner kroner, hvoraf der ikke er beregnet udgifter betalt af fonde og privatpersoner. - Galathea 3 blev finansieret af Videnskabsministeriet, Forsvarsministeriet, private virksomheder, fonde og personer. Der indgås desuden en aftale mellem Forsvaret og Dansk Ekspeditionsforbund. 2 - Galathea 3 skal fremme interessen for naturvidenskab, især i folkeskolen, via Internettet, da universiteterne og industrien finder det bekymrende, at flere unge vælger de naturvidenskabelige fag fra. 3 - Baggrunden for Galathea 3 er altså dels tilslutning fra forskere dels det samlede budget på 184 millioner kroner samt støtte fra fonde og virksomheder. Der er behov for at øge interessen omkring naturvidenskab. Dansk forskning skal synliggøres udadtil. 2. Hvad forskes der i på Galathea 3-ekspeditionen, og hvad har man fundet frem til? - De fleste forskningsprojekter er biologisk relateret. Eksempler: Fluorescerende proteiner: oceanernes gave til forskning og bioteknologi, Kulstofcyklussen til havs fra nord til syd langs Galathea-ekspeditionens rute samt Biologiske interaktioner på øer. 4 - Formålet med at forske i fluorescerende proteiner er bl.a. at karakterisere nye fluorescerende proteiner. I alt er der indsamlet ca. 126 prøver, der kan arbejdes videre med. I nogle af prøverne skyldtes den selvlysende effekt molekyler og ikke proteiner. 2 Galathea : Baggrund og rammer for ekspeditionen 3 Forsk og Fortæl, Videnskabsministeriet: 4 Forskningsprojekter: Side 2 af 9

3 - Formålet med at forske i kulstofkredsløbet er at finde frem til, hvilken rolle havet har mht. optagelse af den kuldioxid mennesket udleder. Der blev indsamlet titusindvis af prøver af planteplanktons fotosyntese og havet og atmosfærens indhold af kuldioxid. Nogle prøver blev analyseret undervejs. - Formålet med at undersøge biologiske interaktioner på øer er, at skabe klarhed over evolution og økologi som eksempelvis fuglebestøvning. Man indsamlede ca. 200 fugle både skeletter og vævsprøver og 425 lydoptagelser samt flagermus. 5 - Der er altså mange forskningsprojekter på Galathea 3-ekspeditionen alt fra forskning i fluorescerende proteiner til evolution. Samtidig lykkes det for forskerne at indsamle prøver fra koraller og søanemoner, der kan arbejdes videre med. 3. Hvorfor har samfundet interesse i at give økonomisk støtte til videnskabelige ekspeditioner? - Danmark er et vidensamfund. Danmark skal skabe økonomisk vækst vha. uddannelse. Det skyldes en øget globalisering, hvor mange ufaglærtes arbejde varetages af faglærte arbejdere i Østen til en lavere løn (offshore outsourcing). Danmark må uddanne eller efteruddanne folk og investere i uddannelse, så konkurrenceevnen opretholdes på det globaliserede marked. 6 - Ud fra rapporten Forsk og Fortæl, som Videnskabsministeriet står bag, fremgår: Væksten i samfundet skabes især inden for de områder, hvor forskning integreres i udviklingen af nye produkter og tjenester. 7 Der vil være store ulemper, hvis der ikke gøres noget for at øge interessen for naturvidenskab og formidle forskning. Danmark skal skabe økonomisk vækst vha. viden også i fremtiden. - Private virksomheder er enige med regeringen det er nødvendigt at skabe større interesse for naturvidenskab og forskning. Morgenavisen Jyllands-Posten får ideen til en ny forsknings- og formidlingsekspedition i marts Avisen vil også styrke erhvervslivet og kulturen. 8 - Videnskabelige ekspeditioner kan altså være med til at opfylde regeringens mål om øget uddannelse samtidig med, at den danske forskning profileres udadtil. Der er bred enighed i regeringen og private virksomheder om at støtte Galathea 3 økonomisk. 5 Galathea : 6 Jacobsen m.fl. (2006): s Forsk og Fortæl, Videnskabsministeriet: 8 Hvidtfelt (2008): s. 99 Side 3 af 9

4 4. Hvorfor er ny viden om fluorescerende proteiner vigtig? - Fluorescens betyder, at en organisme har en effekt til at lyse i mørke. Det skyldes et bestemt gen, der koder for et protein, som opfanger lysenergi. Energien udsendes ved en anden bølgelængde. Fluorescerende proteiner kan kun ses ved anvendelse af UV-lys. Den selvlysende farve kan være grøn (GFP), som man har fundet frem til på Galathea 3-ekspeditionen. 9 - Vha. gensplejsning kan GFP indsættes i andre gener. Det bliver muligt at se, hvordan kræft spreder sig. Der kan fremstilles mere effektivt medicin der evt. kan helbrede sygdom. - Forsøgene er foretaget på dyr. - Vigtigst er altså, at fluorescerende proteiner medvirker til, at der kan fremstilles mere effektivt medicin, fordi der udsendes lys ved en anden bølgelængde, som kan iagttages med UVlys. Opdagelsen af nye fluorescerende proteiner giver flere muligheder anvendelse Hvordan forholder befolkningen sig til Galathea 3-ekspeditionen i dag i forhold til politikerne? - Ifølge en undersøgelse foretaget af Rambøll Management er danskerne positive overfor Galathea 3. Knap 50 pct. mener, at ekspeditionen har fået flere unge til at interessere sig for det naturvidenskabelige område Meget tyder altså på, at der er uenighed blandt befolkningen. Anders Lund Madsen er en af de første journalister, der kritiserer forskningen. - Videnskabsminister Helge Sander er enig. Han siger og med de foreløbige resultater tyder de på, at det har været alle anstrengelserne værd og mere til Undervisningsminister Bertel Haarder synes, at der var for lidt tv-dækning. DR ville ikke være med. Det er stadig for tidligt at konkludere, om der er mere interesse for videnskaben i skolerne Selvom mange mener, at ekspeditionen har fået flere til at interessere sig for naturvidenskab er der stadig mange, der ikke ved noget om Galathea 3. Undersøgelsen foretaget af Rambøll Management skal være repræsentativ og pålidelig. 6. Hvordan vurderer forskere udbyttet af Galathea 3-ekspeditionen? - Selvom det er en del år siden, at Galathea 3 er kommet hjem, er det for tidligt, at vurdere udbyttet. Professor Peter Roepstorff siger dog: Det ser også ud til, at vores eget forskningsprojekt vil give spændende resultater. 9 Se bilag 1 10 Fluorescerende proteiner : 11 Danskerne og Galathea: 12 From: (2008) Resultaterne ruller ind 13 Hoffmann (2008) Bertel Haarder erkender medie -flop for Galathea 3 Side 4 af 9

5 - Man har dog en vision om, at fluorescerende proteiner vil bidrage med resultater. Man fandt hidtil ukendte proteiner, der kan fluorescerer, på Galathea 3. Forskning tager tid og er svær at formidle, hvis man ikke sætter sig ind i det. - Forskningsmæssigt er det altså for tidligt, at konkludere på Galathea 3. Om det første vil lykkes, er for tidligt at udtale sig om. Det siger Peter Roepstorff, som refererer til den forskningsmæssige del af Galathea 3-ekspeditionen. 14 Samlet konklusion Der er forskellige meninger mht., om det er rimeligt, at samfundet finansierer videnskabelige ekspeditioner som Galathea 3. Forskningsmæssigt kan det ikke konkluderes, om forskere rent faktisk har fået det forventede udbytte. Forskningsprojekter som eksempelvis Fluorescerende proteiner: oceanernes gave til forskning og bioteknologi, Kulstofcyklussen til havs fra nord til syd langs Galathea-ekspeditionens rute samt Biologiske interaktioner på øer, blev gennemført. Der er lavet foreløbige analyser. Der indsamlet 126 prøver af fluorescerende proteiner. Fluorescerende proteiner kan få stor betydning for medicinfremstilling til effektiv kræftbekæmpelse, da gensplejsning medvirker til at kræftcellerne lyser ved bestråling. Baggrunden for ekspeditionen er altså på vej til at blive opfyldt, siden dansk forskning kan skabe profit udadtil. Samtidig mener nogle danskere, at Galathea 3 har fået flere unge til at interessere sig for naturvidenskab, hvilket er regeringens målsætning med ekspeditionen. Danmark får i fremtiden svært ved at konkurrere på den globaliserede marked, hvis der fortsat skal ske økonomisk vækst i Danmark. Politikerne er enige i, at Galathea 3-ekspeditionen har opfyldt sine formål, selvom der har været en del offentlig kritik undervejs, der senere er imødekommet fra regeringens side. Det kan altså konstateres, at det ud fra et videnskabeligt synspunkt er for tidligt, at konkludere om det er rimeligt, at samfundet giver økonomisk støtte til videnskabelige ekspeditioner, mens regeringens og nogle danskeres synspunkt er, at videnskabelige ekspeditioner som Galathea 3 kræver samfundets finansiering, eftersom formålet på sigt vil blive opfyldt. Spørgsmål til videre arbejde Er der forskel på det offentliges og private virksomheders udbytte af Galathea 3-ekspeditionen? Hvorfor har Morgenavisen Jyllands-Posten interesse i Galathea 3? Kan eventuelle nye forskningsresultater belyse problemstillingen yderligere? 14 Alle citater er fra: Roepstorff (2007) Galathea eventyr, forskning og formidling Side 5 af 9

6 Perspektivering I det 6. forløb i almen studieforberedelse, hvor det overordnende tema var Darwin og videnskab, blev der arbejdet med betydningen af Darwins teori senere kendt som evolutionsteorien. Dette forløb knytter sig til Galathea 3-ekpeditionen, siden Darwins teori også danner grundlag for en rejse, som stadig har betydning den dag i dag. Galathea 3-ekspeditionens vision er, at den på sigt også skaber forandringer ligesom evolutionsteorien. På den måde har videnskabelige ekspeditioner også samfundsmæssige dimensioner, hvorved flere fags metoder kan anvendes. Lisa Andersen Side 6 af 9

7 Litteraturliste Hjemmesider Jørgensen, Lisbeth Nannested (red.): Galathea , udgivet af Dansk Ekspeditionsforbund (senest besøgt den 25. februar 2009) Denne hjemmeside henviser til en bog om Galathea 3-ekspeditionen, hvor artiklen, Baggrund og rammer for ekspeditionen, indgår. Artiklen giver en detaljeret beskrivelse af finansieringen bag. Samtidig er der en liste over de personer og virksomheder, som har givet økonomisk bidrag. Dansk Ekspeditionsforbund: Galathea 3: (senest besøgt 26. februar 2009) Der kan læses om rapporten Forsk og Fortæl på som Videnskabsministeriets tænketank offentliggjorde i maj DTU og Undervisningsministeriet m.fl. (2008). Virtuel Galathea 3. (Senest besøgt den 25. februar 2009) Denne web-adresse opdateres jævnligt med nye forskningsresultater fra Galathea 3 ekspeditionen. Henvender sig til en bred gruppe, både folkeskolen og gymnasiet og giver overblik over forskning samtidig med, at der henvises til yderligere information om fluorescerende proteiner. Morgenavisen Jyllands-Posten. Galathea 3. (Senest besøgt den 25. februar 2009) Denne web-adresse er Jyllandspostens hjemmeside om Galathea 3. Hvad er baggrunden for ekspeditionen? Hvad var ekspeditionens målsætninger? Hvordan blev ekspeditionen finansieret? Desuden opdateres denne side jævnligt også mht. danskernes kendskab og holdning til Galathea 3. Undervisningsministeriet og UNI-C samt Dansk Ekspeditionsfond (2008). Galathea 3. (Senest besøgt den 25. februar 2009) Denne web-adresse giver et godt overblik over Galathea 3-ekspeditionen, hvor der kan findes relevant materiale. Der henvises bl.a. til forskningsprojekterne og ekspeditionens vision. Side 7 af 9

8 DR2 (2008). Viden Om Grøntlysende kræft og kæledyr / htm Sendt den 25. marts 2008 Udsendelsen omhandler de perspektiver, der kan være i at anvende de fluorescerende proteiner inden for biomedicinsk og bioteknologisk forskning. Artikler Diverse artikler fra Disse artikler er vedlagt synopsen som kopi. From, Lars: Tema: Galathea 3: Resultaterne ruller ind i Morgenavisen Jyllands-Posten 25. oktober Roepstoff, Peter: Galathea eventyr, forskning og formidling i Morgenavisen Jyllands-Posten 19. februar 2007 Hoffmann, Thomas: Bertel Haarder erkender medie -flop for Galathea 3 på Videnskab.dk 8.juli (Senest besøgt den 21. februar 2009) OBS: Denne artikel er vedlagt som kopi i synopsen. Bøger Hagen, Jimmy Zander: Erkendelse og sandhed teoretisk filosofi. Gyldendal 2000 I denne bog er kapitel 7 om Videnskab og virkelighed anvendt, for at fastlægge hvilke metoder, der anvendes indenfor samfundsvidenskab, som samfundsfag er en del af, og naturvidenskab, som biologi tilhører. Jacobsen, Benny og Outzen, Ove: Liv i Danmark, Columbus 1.udgave, 7. oplag, 2006 Kapitlet om Velfærdsstaten og fordelingen af samfundets goder gør rede for, hvad Danmark skal leve af i fremtiden i takt med den stigende globalisering. Hvordan sikres konkurrenceevnen i forhold til andre lande? Side 8 af 9

9 Klüver, Per Vingaard (red.): Danske videnskabelige ekspeditioner, Den Jyske Historiker, 2008 I artiklen Forskning, formidling og forstillede fællesskaber giver Kristian Hvidtfelt Nielsen en sammenlignende analyse af ekspeditionerne Galathea 2 (150-2) og Galathea 3 (2006-7). I forhold til denne opgaves fokus er afsnittene om Galathea 2 bevidst udeladt. Artiklen behandler hvilke interesser regeringen og Jyllands-Posten har i Galathea ekspeditionens gennemførelse. Bilag Billedet er fra Web-siden. Fluorescerende Proteiner: Vedlagte sider i alt: 10 Side 9 af 9

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling

Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Pressemeddelelse fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet Livets leksikon åbner Danske forskere bag ny hjemmeside med alt om livets udvikling Klausul: Historien må først offentliggøres søndag aften,

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution

Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Eksamensspørgsmål til 4. Juni 2010 (B-niveau) Evolution Beskriv hvordan livet er opstået og gør rede for opbygningen af hhv. eukaryoter og prokaryoter. Gør rede for Lamarck og Darwin evolutionsteorier

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Biologi B, Stx Marianne

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi C Ditte H. Carlsen

Læs mere

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal

National strategi for fremmedsprog Humaniora Citater og tal National strategi for fremmedsprog Forbundet Kommunikation og Sprogs faglige område, beskrevet på grundlag af uddannelser, omfatter dele af hovedområdet humaniora og dele af samfundsvidenskab. På samfundsvidenskab

Læs mere

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes

3.g Titel 7 Infektionsbiologi, antibiotika, allergi og autoimmune sygdomme/diabetes Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 juni 2016 Institution Københavns tekniske Skole Htx-Vibenhus Uddannelse Htx Fag og niveau Valgfag

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem?

Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Tid til sporskifte: Er voksen- og efteruddannelse vejen frem? Velkommen Formand Torben Möger Pedersen Tænketanken DEA Adm. direktør Stina Vrang Elias Forskningschef Martin Junge Hvad skal VEU kunne?

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Kemi. Formål og perspektiv

Kemi. Formål og perspektiv Kemi Formål og perspektiv Formålet med undervisningen er, at eleverne skal få kendskab til forskellige stoffers kemiske egenskaber og til processer og lovmæssigheder. Vejen dertil går gennem aktiv iagttagelse

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater

Spørgsmål 1. Immunforsvaret. Spørgsmål 2. Kulhydrater Spørgsmål 1 Immunforsvaret Gør rede for immunforsvarets opbygning og funktion. Analyser immunforsvarets respons på en virusinfektion og inddrag en metode til påvisning af sygdomme. Forklar endvidere formålet

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Biologi C Lærer(e) Hold Mark Goldsmith

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1 og 2. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 og 2 Darwins farlige tanker del 1 og 2 Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker

Læs mere

Sankt Annæ Europaskole

Sankt Annæ Europaskole Sankt Annæ Europaskole Oplæg SAG 13. december 2011, v. sekretariatschef Thomas Hjortenberg 1 Struktur Hvorfor en Europaskole i København? Beslutningsforløbet indtil nu Hvad sker der de næste måneder? SAGs

Læs mere

JP UNDERVISNING. Opdagelserne fra Galathea 3. Mød forskerne og lær om resultaterne fra ekspeditionen i et nyt, stort undervisningsmateriale

JP UNDERVISNING. Opdagelserne fra Galathea 3. Mød forskerne og lær om resultaterne fra ekspeditionen i et nyt, stort undervisningsmateriale JANUAR 10 NYHEDSBREV FRA JP UNDERVISNING Opdagelserne fra Galathea 3 Mød forskerne og lær om resultaterne fra ekspeditionen i et nyt, stort undervisningsmateriale Dvd og plakat Gratis film og plakat om

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Folkeskoler mangler fokus på faglighed

Folkeskoler mangler fokus på faglighed November 2011 Folkeskoler mangler fokus på faglighed Af uddannelsespolitisk konsulent Mads Eriksen, maer@di.dk Mange af landets skoleledere blander sig stort set ikke i, hvordan lærerne opnår tilstrækkelig

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Planter påvirker dit velvære

Planter påvirker dit velvære 12 Planter påvirker dit velvære Planters betydning for indeklimaet Jeg vil her nævne nogle meget interessante undersøgelser. Rumforskningscentret NASA i USA har i mange år forsket i forbedring af luft

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Forord Behov for strategisk viden i teori og praksis Strategi i vindervirksomheder er blevet en bestseller. I forordet til bogens 1. udgave påpegede

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 13/14 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer stx bic Hans Jørgen Madsen Hold 2.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013/2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Stx Biologi A Ditte H. Carlsen

Læs mere

Indledning RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD

Indledning RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD Indledning RIKKE SCHMIDT KJÆRGAARD I foråret 2005 kunne danskerne for første gang opleve Forskningens Døgn. Overalt i landet på torve og pladser, i telte og museer, hos virksomheder og på universiteterne

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering

ITA - Manifest for Visioner for digitalisering ITA - Manifest for Visioner for digitalisering Manifest Et manifest er en tekst som danner grundlaget for en ideologi eller en anden slags bevægelse, ved at gøre rede for principperne og intentionerne

Læs mere

Synopsis: Intelligent design (bio-rel)

Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Synopsis: Intelligent design (bio-rel) Problemformulering Tilhængerne af bevægelsen Intelligen Design (ID) påstår, at det er en videnskab og foreslår den som alternativ til Charles Darwins evolutionslære.

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning.

Sygeplejerskeuddannelsen. Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Sygeplejerskeuddannelsen Opgavetyper og akademiske fremstillingsformer i opgaveskrivning. Teoretisk undervisning. August 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indhold og formål... 3 2.0 Generelt om professionsbacheloruddannelsen...

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere