A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 130. ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 214 til 3. september 215

2

3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 214/15 5 Aktionærforhold 6 Corporate governance 7 Produktudvikling 8 Produktion 9 Produkter 1 Historie 12 Miljø 13 Økonomisk beretning 14 ÅRS- OG KONCERNREGNSKAB Ledelsespåtegning 17 Den uafhængige revisors erklæringer 18 Resultatopgørelse for 214/15 19 Balance pr Egenkapitalopgørelse for 214/15 22 Pengestrømsopgørelse for 214/15 23 Note Anvendt regnskabspraksis 31 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 3

4 Selskabsoplysninger SELSKAB A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej Assens CVR-nr Hjemstedskommune: Assens Telefon: Telefax: Internet: BESTYRELSESMEDLEMMER Thomas Augustinus, formand Lars Chr. Nielsen, næstformand Ole Bang Nielsen Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen (medarbejdervalgt) Christine Tiegel (medarbejdervalgt) Anne Jensen-Gaard (medarbejdervalgt) DIREKTION Poul Mark, adm. direktør REVISION Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Tværkajen 5, 51 Odense C Godkendt på selskabets generalforsamling, den 7. december 215 Dirigent 4 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

5 GRAFER TIL ÅRSRAPPORT 214/15 Årets resultat pr. pr. aktie Udbytte pr pr aktie Hovedpunkter for regnskabsåret 214/15 DKK 1. DKK 1. DKK 1. i i DKK tons Mwh i i m3 i i m3 tons Nettoomsætni Driftsresultat Koncernens Egenkapitalan Udbytte pr. Energiforbrug Energiforbrug Vandforbrug spildevands olie/flis ng ng resultat del aktie Olie El El mængder 21/ Omregningsfaktor flis til ton 211/ Beregningerne er googlet og 212/ ton olie = 42,7 GJ i brandvæ 213/ m3 flis = 2,8 rummeter 214/ ,726 1 rummeter flis = 2,6 GJ i i bra indlagt omregnet under olie t.kr Resultat før før skat t.kr Driftsresultat t.kr Nettoomsætning /11 211/12 212/13 213/14 214/15 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr % % % Koncernens resultat før skat blev et overskud på t.kr. mod et ½ overskud på 1.78 t.kr. i 213/14. - Nettoomsætningen er faldet med 8,1 % til t.kr. mod t.kr. sidste år. - Udbytte for regnskabsåret foreslås til 1% svarende til 576 t.kr. lig sidste år Kr. K K 6 - Koncernens resultat efter skat blev et overskud på t.kr. mod et overskud på t.kr. i 213/14. - Der er i regnskabsåret gennemført investeringer for 1.3 t.kr. Der er modtaget 7.37 t.kr. i tilskud til flisfyr fra Energistyrelsen Mwh Energiforbrug El El El 4.5 Olie Flis /11 211/12 212/13 213/14 214/15 Tons Tons Tons M 3 M 3 M Vandforbrug og udledte spildevandsmængder Vandforbrug Spildevand 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 A/S BRYGGERIET VESTFYEN 5

6 tons Mwh i m3 i m3 tons Energiforbrug Vandforbrug spildevands olie/flis Energiforbrug Aktionærforhold Olie El mængder Omregningsfaktor flis til ton olie Beregningerne er googlet og bygger på rødgranflis ton olie = 42,7 GJ i brandværdi m3 flis = 2,8 rummeter ,726 1 rummeter flis = 2,6 GJ i brandværdi for rødgran med vandindhold på ca 4% indlagt omregnet under olie riftsresultat Aktiekapitalen i A/S Bryggeriet 24. Vestfyen er kr. fordelt på aktier á 1 kr. Aktierne er ikke opdelt i aktie-klasser. Hver aktie på 1 kr. 4. giver én stemme. 212/13 213/14 214/ Aktierne har fondskoden DK og handlen foregår enten direkte mellem de handlende eller via Dansk OTC. Følgende aktionærer har, i henhold til Selskabslovens 55, pr. 9. november 215 anmeldt en aktiepost, der overstiger 5% af den samlede aktiekapital: t.kr. - Bryggeriet Vestfyens Fond, Assens Nettoomsætning - Augustinus Industri A/S, København I alt er der over 65 aktionærer i A/S Bryggeriet Vestfyen. 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 Beholdningen af egne aktier andrager aktier, som erhverves med henblik på salg til eksterne parter % % Egenkapitalandel 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 Kr. Kr. Udbytte pr. aktie 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 udledte spildevandsmængder Vandforbrug Spildevand 212/13 213/14 214/15 6 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

7 Corporate governance Grundlaget og de ydre rammer for A/S Bryggeriet Vestfyens corporate governance er baseret på bl.a. Selskabsloven, Årsregnskabsloven, selskabets vedtægter samt andre relevante love, regler og anbefalinger. Bryggeriets aktier er ikke opdelt i klasser, dermed har alle aktier en pålydende værdi på 1 kr. og hver aktie giver én stemme. Aktierne er navneaktier og registreres på navn i Værdipapircentralen. Generalforsamlingen er bryggeriets højeste myndighed og den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den første mandag i december. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Bryggeriets ledelse varetages af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvor der hvert år afgår 2 medlemmer efter tur. Genvalg kan finde sted. Foruden de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har bryggeriet i henhold til Selskabsloven også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 møder samt et strategimøde, hvor vision, målsætning, strategi m.v. fastlægges. Bestyrelsen og direktionen i A/S Bryggeriet Vestfyen foretager løbende vurderinger af de forskellige forhold, der gør sig gældende for bryggeriets virke. På baggrund heraf fastlægger den retningslinier og andre nødvendige tiltag, som skal ruste bryggeriet bedst muligt mod de trusler, man måtte stå eller måske igen komme til at stå overfor. A/S Bryggeriet Vestfyen har en ekstern revisor, som vælges efter bestyrelsens anbefaling på den ordinære generalforsamling. Den eksterne, stats-autoriserede revisor har fuld adgang til alle forhold i bryggeriet og foretager årligt en kritisk, objektiv gennemgang og vurdering af regnskaberne. Den årlige gennemgang afsluttes med et revisionsprotokollat og eventuelt et management letter til henholdsvis bestyrelsen og direktionen. A/S Bryggeriet Vestfyen lægger stor vægt på, at selskabets aktionærer og interessenter i øvrigt til enhver tid har adgang til oplysninger om bryggeriets virksomhed. Bryggeriet ønsker en løbende dialog med selskabets aktionærer, hvorfor vi har et mål om at opretholde et tilfredsstillende højt informationsniveau. Bryggeriets hjemmeside www. bryggerietvestfyen.dk opdateres således løbende med investorrelaterede forhold. Åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for aktionærers vurderinger. Det er derfor bryggeriets ønske at føre en aktiv dialog og derigennem bidrage med aktuel information, som bl.a. kan anvendes ved vurdering/fastsættelse af bryggeriets aktiekurs og dermed bryggeriets værdi. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 7

8 Produktudvikling På A/S Bryggeriet Vestfyen arbejder vi kontinuerligt med produktudvikling, både i form af line-extension indenfor vores eksisterende mærker og udvikling af nye mærker. Det er nødvendigt for at kunne bibeholde vores position på såvel øl- som læskedrikmarkedet, hvor nye trends og tendenser konstant er med til at påvirke forbrugernes ønsker og efterspørgsel. ØL - SPECIALØL Vi har gennem de seneste 1-15 år oplevet en stigende interesse for specialøl blandt de danske forbrugere. En tendens som vi nu også ser på markederne i Europa og rundt om i verden, og som er en direkte årsag til, at pilsnersalget falder globalt. A/S Bryggeriet Vestfyen tog tilbage i 24 det første skridt ind i dette premium-segment på ølmarkedet, med lanceringen af Willemoes. I dag er vi en af Danmarks absolut førende leverandører af specialøl, og vores produktudvikling indenfor øl er langt overvejende fokuseret omkring specialøl. Willemoes er Bryggeriet Vestfyens flagskib og største varemærke indenfor specialøl. I år er serien udvidet med en særlig grill sæsonvariant Willemoes BBQ. 215 er samtidig året for den 1. Jule årsgangsøl. Den særlige årgangsøl er i år en juleporter. Det nye skud på stammen til yderligere styrkelse af bryggeriets position indenfor specialølsegmentet, er udviklingen og lanceringen af Bryggeriet Frejdahl i 215, som vi har store forventninger til, både i Danmark og på markederne rundt om i Europa. Bryggeriet Frejdahl er udviklet i samarbejde med idéskaber Jim Lyngvild. Her kombineres smag, design og den nordiske historie i et spændende fynsk projekt. Arbejdet med udvikling af nye ølprodukter involverer flere af bryggeriets medarbejdere, hvor især brygmesteren, men også laboratoriet, spiller en afgørende rolle. Udviklingen sker i tæt samarbejde med marketing/salg og direktionen. Produktudvikling og mere fokus på udvikling af strategiske varemærker er nøglefaktorer for os i de kommende år, i dette stærkt konkurrenceprægede segment, med konstant mange nylanceringer og nye udbydere på markedet. LÆSKEDRIKKE Vi udvikler løbende vores læskedrikke for at kunne følge det dynamiske marked. I 215 har vi udviklet en ny Jolly-variant Jolly Cola Vanilla, i første omgang som en specialvariant til kampagnesalg. Kvalitetschefen har ansvaret for udviklingen af læskedrikke, i tæt samarbejde med bryggeriets leverandører af ekstrakter samt bryggeriets marketingafdeling og direktion. I forbindelse med udviklingen af Private Labellæskedrikke inddrages også den pågældende kunde i udviklings- og udvælgelsesprocessen. BRYGGERIETS SPECIALØL FRA 24 OG FREM Willemoes Ale (5,2%) 24- Willemoes Stout (6,%) 24- Willemoes Julebryg (7,5%) 24- Willemoes Strong Lager (8,%) Willemoes Jule Ale (8,5%) 25- Willemoes Påskebryg (6,5%) 25- Natexpressen Vestfyen (6,%) Pale Ale Vestfyen (6,5%) Willemoes Påske Ale (8,%) 26- Willemoes Schwarzbier (7,%) Willemoes Høstbryg (7,2%) Willemoes Jul 26 (11,3%) Willemoes Porter (9,8%) 27- Willemoes Classic (4,6%) Willemoes Jul 27 (1,5%) Willemoes 2 år (6,5%) Schwarzbier Vestfyen (6,5%) Willemoes Jule 28 (1,5%) Willemoes Jul 29 (1,5%) Aldi Ale (5,7%) Aldi Stout (6,%) 24- Aldi Weissbier (5,2%) Aldi Golden Ale (7,%) Aldi Golden Christmas (7,5%) 27- FY&BI (5,6%) 21- Christmas Ale Vestfyen (6,5%) 21- Vestfyen Maltøl (1,8%) 29- Vestfyen 125 år (5,9%) Willemoes Jul 21 (1,5%) Willemoes Belgisk Ale (7,%) 211- Forårsbryg Vestfyen (5,8%) Willemoes Jul 211 (1,%) Willemoes Pilsner (4,8%) 211- Red Pale Ale (5,5%) Willemoes Jul 212 (9,%) Willemoes Kyst til Kyst (6,%) 213- Støckel Pale Ale (4,7%) 213- Støckel Mild Ale (4,5%) 213- Støckel Weissbier (4,8%) 213- Støckel Sweet Stout (4,4%) 213- Vestfyen Premium Chocolate Brown 213- Vestfyen Premium Cream Ale (4,5%) 213- Vestfyen Premium Kellerpils (4,8%) 213- Mocha Stout (5,%) Willemoes Jul 213 (8,5%) Mandarin Dream (5,9%) Willemoes 1års Jubilæumsbryg (7,%) Willemoes Lager Glutenfri (5,5%) 214 Willemoes Jul 214 (8,%) Bryggeriet Frejdahl Guldtop (4,8%) 215- Bryggeriet Frejdahl Nidhug (5,2%) 215- Bryggeriet Frejdahl Valravn (6,%) 215- Bryggeriet Frejdahl Gudmund (7,%) 215- Bryggeriet Frejdahl Herja (8,%) 215- Bryggeriet Frejdahl Roulv (9,%) 215- Bryggeriet Frejdahl Fimbul (5,7%) Bryggeriet Frejdahl Skadi (8,%) Willemoes BBQ (4,8%) 215- Willemoes Jul 215 (8,%) Ale No 24 (6,5%) A/S BRYGGERIET VESTFYEN

9 Produktion Siden 1995 har A/S Bryggeriet Vestfyen løbende foretaget store investeringer, der har forstørret såvel produktions- som lagerkapaciteten markant. Derfor breder bryggeriet i Assens sig i dag over fire selvstændige tappekolonner og 15. m2 lager. I alt råder bryggeriet over 25. m2 under tag og et samlet grundareal, der udgør 84. m2. Hertil kommer leje af et 2. m2 stort fjernlager. Med de fire tappekolonner producerer bryggeriet flaskeøl i fire forskellige størrelser 33 cl, 5 cl, 66 cl samt 75 cl og dåser i 33 cl og 5 cl. Læskedrikke i plastflasker i størrelserne 5 cl, 15 cl og 2 cl samt dåser i 33 cl. Den samlede årlige produktion af dåser og flasker er på ca. 12 millioner enheder. Hvilket svarer til mere end 4.5 store vognlæs. TAPPEKOLONNERNE Bryggeriets ølproduktion foregår på tappekolonnerne (Tap) 1, 2 og 4, mens læskedrikproduktionen foregår på tappekolonnerne 3 og 4. Tap1 er bryggeriets ældste kolonne. Den er mindre, men meget fleksibel og blev tidligere brugt til at producere alle bryggeriets 33 cl-flaskeøl. I dag bruges den netop på grund af sin fleksibilitet til tapning af specialøl på 33 cl, 5 cl, 66 cl og 75 cl flasker. På tap2, der var en del af bryggeriets udvidelse i 1995, produceres der udelukkende 33 cl flaskeøl i genbrugsflasker samt fadøl. Kolonnen har en kapacitet på 58. flasker i timen. Tap3 anvendes til produktion af læskedrikke i plastflasker á 5 cl, 15 cl og 2 cl. I 26 ændredes kolonnen, så man kunne producere engangsflasker i størrelserne 15 cl og 2 cl. I 214 er foretaget yderligere ændringer, og der produceres nu også i 5 cl engangsflasker. Samtidig er man overgået til plastetiketter på alle produkter. Tap4 er bryggeriets dåsekolonne. Denne kolonne blev taget i brug i efteråret 211, og bruges både i forbindelse med tapning af øl og læskedrikke i størrelserne 33 cl og 5 cl. Kolonnen har en kapacitet på 35. dåser i timen. I alt bliver der produceret ca. 7 millioner flaske- og dåseøl om året, hvoraf specialøl udgør en stadig stigende andel. Den nuværende ølproduktion svarer til knap 75% af den maksimale bryghuskapacitet. Samtidig sender vi også ca. 5 millioner flasker og dåser med læskedrik ud om året. Alle fire tappekolonner vedligeholdes og kvalitetstestes løbende. Der anvendes hvert år ca. 5-6 millioner kr. til vedligeholdelse, hertil kommer forbedringer af anlæggene. KVALITET OG FØDEVARESIKKERHED Vi arbejder struktureret med at sikre en høj kvalitet i forhold til såvel vores produkter som vores ydelser. Derfor bestræber vi os hele tiden på at forebygge fejl og mangler i alle arbejdsprocesser. Til dette formål har vi udviklet et kvalitetssikringssystem, som er implementeret i alle relevante funktioner på bryggeriet. Vi er i øjeblikket i gang med at indføre et helt nyt kvalitets- og dokumentstyringssystem (IFS), som vi forventer vil være implementeret i forsommeren 216. Dette er en stor opgave som kræver mange ressourcer, men et system som kunderne i fremtiden vil efterspørge. Systemet er med til at sikre ensartethed i vores produkter, et højt niveau af hygiejne og fødevaresikkerhed, at vores produkter altid opbevares og transporteres hensigtsmæssigt, samt at leverancerne sker til rette tid og sted. Forhold, der alle er centrale i vores bestræbelser på et højt kvalitetsniveau, og som vi konstant arbejder med at forbedre, så vi til enhver tid som minimum lever op til den gældende lovgivning. Dette strukturerede arbejde med løbende forbedring af vores kvalitet og fødevaresikkerhed har resulteret i, at vi siden 211 har haft Fødevarestyrelsens Elitesmiley. Bryggeriet råder over eget laboratorium, hvor vores laboranter sørger for analyse og dokumentation af vores rå- og færdigvarer. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 9

10 Produkter A/S Bryggeriet Vestfyens sortiment er bredt både inden for øl og læskedrikke. Målt på mærker, varianter og størrelser håndterer vi i alt omkring 75 forskellige ølprodukter og omkring 1 forskellige læskedriksprodukter. ØLSORTIMENTET Bryggeriets ølsortiment udgør en forholdsvis bred vifte af forskellige varemærker. Den klassiske Vestfyen-serie omfatter i alt 9 forskellige øl; Vestfyen Pilsner, Vestfyen Classic, Prins Kristian, Vestfyen Light, Vestfyen Maltøl, Vestfyen Mørkt Hvidtøl samt de tre sæsonøl Vestfyen 1 A/S BRYGGERIET VESTFYEN Julehvidtøl, Vestfyen Julebryg og Vestfyen Påskebryg. Serien produceres i den klassiske 33 cl ølflaske. Vestfyen Pilsner og Vestfyen Classic findes også på dåse. Det samme gør Vestfyen Julebryg og Vestfyen Påskebryg, disse dog kun på eksportmarkedet. Willemoes-serien er i 215 udvidet med en ny sæsonvariant Willemoes BBQ. Willemoes-serien omfatter herudover følgende varianter: Willemoes Ale, Willemoes Belgisk Ale, Willemoes Kyst til Kyst, Willemoes Stout, Willemoes Porter, Willemoes Lager (Glutenfri), Willemoes Julebryg, Willemoes Jule Ale, Willemoes Påskebryg, Willemoes Påske Ale samt årgangsøllen Willemoes Jul. Til sortimentet hører også Willemoes Pilsner, som dog udelukkende fås på fad. Støckel-serien består i dag af de 2 varianter: Støckel Pale Ale og Støckel Sweet Stout. Seriens kendetegn er det forholdsvis lave alkoholindhold. Smagen er stadig stor og giver serien karakter. Øllene sælges i 5 cl dåser. Specialøl-serien Vestfyen Premium fra 213 består af tre varianter: Vestfyen Premium Cream Ale, Vestfyen Premium Kellerpils og Vestfyen Premium Chocolate Brown. De tre øl er forholdsvis milde, men har stor smag.

11 Bryggeriet Frejdahl er det seneste skud på stammen, som blev lanceret i maj 215. Serien omfatter 6 faste varianter: 3 økologiske varianter - Guldtop, Nidhug og Valravn og 3 luksusvarianter - Gudmund, Herja og Roulv. Herudover 2 jule/vinter årsgangsøl: Fimbul (økologiserien) og Skadi (luksus-serien). A/S Bryggeriet Vestfyen har en produktionsaftale med Bryggeriet Refsvindinge som også indbefatter salg af følgende Refsvindinge varianter: Ale No 16, Mors Stout, HP Bock, Havgassebryg og Røde Mor. Endvidere produceres der fortsat et antal Private Label øl til Aldi og øl og sodavand til Coop. ANERKENDELSER OG PRISER Bryggeriets succes indenfor specialøl har resulteret i flere anerkendelser gennem årene, startende med kåringen af Willemoes Jul 26 som Årets Ølnyhed i 26. I alle år herefter, har bryggeriet været med i top 5 ved denne kåring. To år i streg har Willemoes Porter opnået topplaceringer ved Brussel Beer Challange, med en guldmedalje i 212 og en sølvmedalje i 213. I 213 blev Willemoes Porter desuden kåret til Årets øl ved International Food Contest, og hvor Willemoes Lager Glutenfri i 214 vandt en flot sølvmedalje. Bryggeriet Frejdahl har trods sin korte tid på markedet også allerede gjort sig bemærket ved at vinde Danmarks fornemmeste fødevarepris International Food Contest 215 med varianten Roulv, som yderligere vandt bronze i Brussel Beer Challage 215. Ved International Food Contest 215 vandt Bryggeriet Frejdahl også to flotte sølvmedaljer med varianterne Gudmund og den økologiske Valravn. Willemoes Jul 215 fik ligeledes en flot sølvmedalje. LÆSKEDRIKSORTIMENTET A/S Bryggeriet Vestfyen har læskedrikke til enhver lejlighed, vores sortiment er bredt på såvel varianter som størrelser. Sortimentet under navnet Vestfyen omfatter i dag følgende varianter: Danskvand, Danskvand Citrus, Cola, Cola Light og Appelsin. Endvidere producerer vi Private Labelprodukter til Coop og Fakta. Vi tapper i plasticflasker á 5 cl, 15 cl og 2 cl samt i dåser á 33 cl. Til vores store læskedriksortiment hører også den gode, danske Jolly cola, som har eksisteret siden I dag består Jolly af en række forskellige smagsvarianter: Jolly cola, Jolly light, Jolly time og Jolly squash light samt den nye kampagnevariant Jolly cola vanilla. De fleste Jolly-produkter findes både på dåser á 33 cl samt i plastflasker á 5 cl og 15 cl. I 214 fik Jolly-serien en designopgradering, hvor logo og design blev ført tilbage til det oprindelige udgangspunkt med det sigte, at give vitalitet til den DNA der ligger i det, Jolly var engang - og med den nye vinkel Èn gang stjerne altid stjerne. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 11

12 Historie A/S Bryggeriet Vestfyens historie strækker sig over en periode på næsten 13 år. Bryggeriet startede som et lille, lokalt bryggeri med blot et par forskellige øl i sortimentet og levede udelukkende af lokalt salg. Et grundlag vi aldrig ville kunne overleve på i dag. Dengang var bryggeriet blot et af mange små, lokale bryggerier i Danmark i dag er det et af de få selvstændige bryggerier, der er tilbage. Bryggeriet har gennem tiderne gennemgået både større og mindre forandringer og tilpasninger, både hvad angår produkter og materiel. Især de seneste 25 år er der sket store forandringer på bryggeriet, der trods den medfølgende vækst stadig formår at bevare den fleksibilitet, der er vigtig for os i forhold til at kunne imødese både eksisterende og nye kunders ønsker og behov. A/S Bryggeriet Vestfyen har i dag 25. m2 fordelt på 4 tappekolonner og tilhørende lagerhaller, på et samlet grundareal der udgør 84. m2. UDDRAG AF A/S BRYGGERIET VESTFYENS HISTORIE 1885 Møde på Postgården. 232 aktier tegnes, de fleste af lokale borgere. Bryggeriet er en realitet Det første Bayerske øl fra Bryggeriet Vestfyen sendes ud til forbrugerne Den årlige produktion runder, hvad der svarer til 1,9 millioner grønne standardølflasker Bryggeriets første køleanlæg installeres. 196 Den første Pilsner fra Bryggeriet Vestfyen ser dagens lys Aktiekapitalen udvides bryggeriets første mineralvandsfabrik anlægges (ca.) Bryggeriets populære guldøl Prins Kristian lanceres. Prins Kristian var indtil højkvalitetsølserien Willemoes kom på markedet halvtreds år senere bryggeriets flagskib og er naturligvis stadig at finde i den klassiske Vestfyen ølserie. 196 Bryggeriet har 75-års jubilæum. Det fejres blandt andet med uddeling af sodavand på lokale skoler Det samlede salg er tredoblet i løbet af de seneste 1 år, og en renovering af bygninger og maskinel er nødvendig for fortsat at kunne følge med efterspørgslen Aktiekapitalen udvides fra 48. til 1,6 mio. kr Aktiekapitalen udvides igen og bryggeriet udvides kraftigt. En ny tappekolonne til standard ølflasker (Tap 2) samt nye lagerhaller opføres Vestfyen Classic lanceres. 22 Ny, stor udvidelse. En ny tappekolonne til sodavand (Tap 3) med tilhørende lagerhaller opføres. 23 A/S Bryggeriet Vestfyen erhverver Dansk Coladrik A/S og relancerer den gamle danske cola-darling jolly cola 24 Den første Willemoes-øl præsenteres på Ølfetivals i København i maj. I juni kommer Willemoes Ale og Willemoes Stout som de første Willemoes-varianter på hylderne i Coop. 26 For første gang kan forbrugerne op mod jul finde årgangsøllen Willemoes Jul på hylderne i Coop. 28 Aktiekapitalen udvides med 31,8 mio. kr. Bryggeriet er med til at markere 2 året for bysbarnet - og navnebror til en velkendt, lokal ølserie søhelten Peter Willemoes dødsdag, ved at brygge en særlig øl Willemoes 2 år. 29 En ny lagerhal på 5 m2 opføres og en 4. m2 stor betonbelagt gårdsplads med indkør-sel fra Skovvej anlægges, så trafikken i gården ensrettes. Udvidelserne og effektiviseringerne er nødvendige for at kunne dække den øgede efterspørgsel. 21 Bryggeriet har 125-års jubilæum. Det fejres med åbent hus med optræden af Frøbjerg Festspil, Assens Harmoniorkester og Assens Folkedansere. Desuden lanceres en særlig jubilæumsøl og et særligt tillæg i Fyens Stiftstidende. 211 Ny tappekolonne til tapning på dåse installeres (Tap 4), og yderligere 1. m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de gamle Assens Haller. 213 Bryggeriet lancerer hele to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen Premium. Sidstnævnte skal være med til at understrege A/S Bryggeriet Vestfyens kunnen inden for øl af høj kvalitet. 214 Bryggeriets sodavandsproduktion går over til engangsflasker på 5 cl-varianterne. Alle sodavandsetiketter overgår til plastic. Willemoes-serien fejrer 1års jubilæum og sender en særlig jubilæumsbryg på markedet i begrænset antal. I foråret lancerer Willemoes tilmed en gluten-fri øl; Willemoes Lager Glutenfri. Jolly får nyt look i et samarbejde med Jim Lyngvild. 215 Flisfyr sættes i drift som erstatning for olie. Bryggeriet Frejdahl ser dagens lys. 12 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

13 1. 21/11 211/12 212/13 213/14 214/ /11 211/12 212/13 213/14 214/ Miljø Da bryggeriet blev bygget i 1885 blev det placeret uden for byen, men siden har bygrænsen flyttet sig, og bryggeriet ligger nu inde i Assens 4.5 i et bebygget område med facade til 4. beboelse og 3.5 bagside ud mod industriområde. 3. For at mindske støjgener 2.5 er der 2. etableret en støjvold langs bryggeriets 1.5 facade ud mod beboelsen. Samtidig 1. sker stort set al industriel 5 transport til og fra bryggeriet ad bagvejen som er placeret ud mod industriområdet. Bryggeriet er flere gange blevet udvidet. I 1995 blev der bygget et nyt tapperiområde, og i 1998 kom et nyt lagerområde til. I 2-22 fik bryggeriet et nyt læskedrikstapperi med tilhørende lagerområde. I 29 blev lagerområdet udvidet med en 5. m2 hal i beton elementer og i 211 kom en yderligere ny hal på 1. m2. Bryggeriet erhvervede i juni 211 den tidligere sportshal i Assens med et areal på 3.6 m2. I 214/15 blev et nyt stort flisfyr etableret på grunden hvor hallerne ligger. Bryggeriet har et samlet sammenhængende grundareal på 84.m2. ½ MILJØMÆSSIGE PARAMETRE I FORHOLD TIL PRODUKTION OG OMVERDEN A/S Bryggeriet Vestfyens vigtigste miljømæssige bestræbelse er løbende at forbedre udnyttelsen af indgående ressourcer samt at minimere diverse udledninger til omgivelserne. Der blev meddelt ny Miljøgodkendelse, inklusiv spildevandstilladelse, for A/S Bryggeriet Vestfyen i juni 214. Vi arbejder efter en miljøhandlingsplan og følger op på nøgletal herfor. Bryggeriets hovedprocesser ved fremstilling af øl er brygning, gæring, lagring, filtrering og tapning. Derudover Olie fremstiller bryggeriet læ-1.skedrikke, som blandes og Flis 9 8 tappes på engangsflasker 7 6 af PET. 5 Produktionen kræver 4 3 forbrug af energi, vand, 2 emballage, vegetabilske 1 råvarer (f.eks. malt og humle) Mwh Energiforbrug El 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 Tons og ingredienser, bl.a. læskedrikaromaer. Produktionsprocessen medfører udledninger i form af spildevand, fast affald og forurenede stoffer til luften fra forbrænding af gas og olie. Spildevand ledes til det kommunale rensningsanlæg via egen kloakledning, som blev taget i brug kort før jul 213 efter aftale med Assens Kommune og Assens Forsyning. Affald opsamles i fraktioner, f.eks. plast, pap, aluminium, og størstedelen af dette genanvendes. Resten sendes til forbrænding. Overholdelse af miljøkrav og kvalitetssikring fra leverandører sikres bl.a. ved hjælp af leverandørerklæringer. Januar 215 blev bryggeriets nye flisfyr taget i brug og endelig indkørt 1. april. Dette har resulteret i, at bryggeriet ikke bruger olie men i stedet kun anvender flis til opvarmning. Denne ændring har reduceret bryggeriets CO2 udledning med 46% og er det første bryggeri i Danmark som kan kalde sig CO2 neutral vedrørende opvarmning. Ydermere har bryggeriet indgået et Energi og klimapartnerskab med Energi Fyn for yderligere nedbringelser af bryggeriets CO2 udledning Mwh Energiforbrug El M 3 Olie 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 Tons Vandforbrug og udledte spildevandsmængder Vandforbrug Spildevand 21/11 211/12 212/13 213/14 214/15 ARBEJDSMILJØMÆSSIGE FOR- HOLD Der indgår ikke forurenende stoffer i produktionsprocessen i et omfang, der under normale anvendelsesbetingelser indebærer risiko for de ansattes sundhed. I produktionen benyttes intet, der er optaget på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. For at opretholde en høj hygiejnisk standard, bruges lud- og syrebaserede rengøringsmidler. Til det indirekte arbejde med disse midler udleveres værnemidler til de ansatte. For at minimere de arbejdsmiljømæssige risici, der finder sted i forhold til støv, er der lavet udsugning og der udleveres desuden støvmasker. I tapperierne bruges høreværn. Til sikring af arbejdsmiljøet har A/S Bryggeriet Vestfyen en sikkerhedsorganisation bestående af et arbejdsmiljøudvalg med repræsentanter fra alle afdelinger. Der er gennemført arbejdspladsvurdering (APV), som løbende behandles. Flis M A/S BRYGGERIET VESTFYEN 13

14 Økonomisk beretning KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL (T.KR.) 214/15 213/14 212/13 211/12 21/11 Nettoomsætning Bruttoresultat EBITA Driftsresultat Resultat af finansielle poster (2.795) (2.632) (3.126) (3.866) (2.699) Koncernens resultat Egenkapital Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeret kapital excl. goodwill Nettorentebærende gæld Bruttomargin (%) 21,8 22,4 23,9 24,2 24,2 EBITA-margin (%) 3, 1,6 3,5 4,7 5,6 Afkast af investeret kapital excl. goodwill (%) 3,5 2,1 4,6 6, 7,1 Nettoomsætning/Inv. kapital excl. goodwill 119,3 129,2 13,6 126,3 127, Finansiel gearing,7 1,,8 1,,7 Egenkapitalens forrentning (%) 3,8 1,8 4,7 5,8 7,1 HOVEDAKTIVITET Koncernens aktiviteter består i fremstilling og salg af øl og mineralvand. A/S Dansk Coladrik indgår i koncernregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Årets nettoomsætning er faldet med ca. 8%, hvilket bl.a. kan henføres til ændrede distributionsforhold og overgang til afhentningspriser for nogle af vore kunder. Distributionsomkostninger er foranlediget heraf også faldet. Året har i øvrigt været præget af stærk priskonkurrence, specielt på vand og dåseøl. Koncern resultatet før skat blev et overskud på t.kr. mod sidste års overskud på 1.78 t.kr. Koncern resultatet efter skat blev et overskud på t.kr. mod sidste års overskud på t.kr. Resultatet må betegnes som tilfredsstillende og i overensstemmelse med ledelsens forventninger, selvom der i årets løb er indtruffet begivenheder, der har påvirket driften, herunder det forhold at sommeren ikke har været på niveau med sidste år. Bryggeriet har i regnskabsåret været igennem organisatoriske ændringer, og er i dag organisatorisk stærkt oprustet til at imødekomme og løse de udfordringer som fremtiden må bringe. Der har i regnskabsåret, som også tidligere, været stor fokus på de direkte omkostninger og der er i årets løb iværksat forbedringer og omkostningsreducerende tiltag for imødegåelse af de øgede konkurrencevilkår som markedet giver. Sidste år påbegyndtes opbygningen af et nyt flis fyringsanlæg, som blev taget i brug ved årsskiftet og som var i fuld drift fra 1. april 215. Dette har resulteret i, at bryggeriet har reduceret dets totale CO2 udledning med 46% og er altså blevet grøn. Vi er det første bryggeri i Danmark der bruger CO2 neutral varmekilde, hvilket har vakt betydelig interesse i Danmark og ikke mindst internationalt. Bryggeriet har som nyt tiltag for den grønne linie, indgået aftale med Energi Fyn om et Energi og klimapartnerskab som involverer hele bryggeriet i 14 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

15 Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Omsætningsfordeling Bruttooms. Nettooms. Nettooms. Afgift Afgift Bruttooms. Nettooms. Nettooms. Afgift Afgift Bruttooms. Nettooms. Nettooms. Afgift Afgift Bruttooms. Nettooms. Nettooms. Afgift Afgift Vand Vand Spec.øl Spec.øl Alm.øl Alm.øl SUM SUM Bruttoomsætning 14/15 Bruttoomsætning 13/14 Bruttoomsætning 12/13 Bruttoomsætning 211/12 211/12 Bruttoomsætning 214/15 214/15 Bruttoomsætning 213/14 213/14 Bruttoomsætning 212/13 212/13 Alm.øl Alm.øl 35% 35% Vand Vand 45% 45% Alm.øl Alm.øl 34% 34% Vand Vand 46% 46% Alm.øl Alm.øl 28% 28% Vand Vand 57% 57% Alm.øl Alm.øl 32% 32% Vand Vand 53% 53% Spec.øl Spec.øl 2% 2% Spec.øl Spec.øl 2% 2% Spec.øl Spec.øl 15% 15% Spec.øl Spec.øl 15% 15% en kommende energispareplan. Dette vil få en del presseomtale og allerede nu er der stor bevågenhed fra mange sider. Ydermere er bryggeriet nu i gang med implementering af et helt nyt kvalitets- og dokumentstyringssystem for imødegåelse af fremtidige kundekrav. Dette er en meget omfattende proces som kræver tid og ressourcer, men bryggeriet ser det som meget vigtigt, at være på forkant med kommende kundekrav. Bryggeriet indgik i foråret en aftale med idémand og modediktator Jim Lyngvild om at skabe et nyt brand med et bryggeri i bryggeriet. Det er blevet til Bryggeriet Frejdahl, hvor der allerede er brygget 4 ØKO øl og 4 LUKSUS øl med korkprop. Disse øl blev lanceret på havnen i Assens i maj måned under stor mediebevågenhed, og er nu fast indmeldt i Dansk Supermarked og sælges gennem depoterne til udvalgte specialbutikker, cafeer og restauranter m.fl. Bryggeriet har høstet stor anerkendelse for Frejdahl konceptet både i Danmark og i udlandet, og dette er springbrættet til at gå eksportvejen. Der er pr 1. november 215 ansat en eksportchef, som nu skal bearbejde Europa, så bryggeriet kan få en bid af det marked for specialøl som boomer overalt i verden og som også er den direkte årsag til, at pilsnersalget falder globalt. Eksportmarkedet skal bidrage til bryggeriets fremtidige vækst. I forbindelse med udviklingen af Bryggeriet Frejdahl, er A/S Bryggeriet Vestfyen blevet øko-certificeret, hvilket åbner mulighed for yderligere produktudvikling og nye markeder. Jolly salget har været let stigende, men under stort pres fra den priskrig som kører mellem mærkevarerne. Bryggeriets position, som en af Danmarks allerstørste producenter af specialøl, er uforandret. Ydermere er bryggeriets fadølssalg stigende, hvilket primært skyldes vores specialøl på fad. SÆRLIGE RISICI Kapitalgrundlaget er på plads, og kun større produktionsudvidelser vil kræve en udvidelse af aktiekapitalen ved nyemission. Kundeafhængigheden arbejdes der løbende med, og bryggeriet har gennem de seneste år øget kundespredningen ved bl.a. at opbygge fadølsdelen, dåsesalget, grænsehandlen og specialølsdelen. Bryggeriet har samhandel med stort set alle detailkæder i Danmark. ANSVARLIGHED FOR MILJØ OG SOCIALE FORHOLD A/S Bryggeriet Vestfyen tager ansvar for sine produkter og produktion, også når det gælder miljø og trivsel. Der har i årets løb været afholdt flere kurser for medarbejderne vedrørende bedre trivsel på arbejdspladsen. BEGIVENHEDER EFTER REGN- SKABSÅRETS AFSLUTNING Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som rykker vurderingen af årsrapporten. FORVENTET UDVIKLING Ledelsen forventer en stigende omsætning og et resultat højere end dette års niveau, selvom der fortsat vil være et meget stærkt prispres. Bryggeriet står qua de seneste investeringer stærkt i det kommende år, og det forventes at disse tiltag samt eksporten - fremadrettet - vil forbedre produktmixet og konkurrenceevnen yderligere. A/S BRYGGERIET VESTFYEN 15

16 JULEN 215 Willemoes byder igen i år på de to juleklassikere - Willemoes Julebryg og Willemoes Jule Ale. Den særlige årsgangsøl er i år en juleporter. Mørk brun i farven, krydrende i næsen og varmende i munden. En saftig silkeblød porter med noter af chokolade, kaffe og julens varme krydderier. En særlig gærblanding binder det hele sammen til en kompleks og balanceret smagsoplevelse. God fornøjelse og glædelig jul 16 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

17 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober september 215 for A/S Bryggeriet Vestfyen. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. september 215 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 215. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omfatter. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Assens, den 9. november 215 DIREKTION Poul Mark administrerende direktør BESTYRELSE Thomas Augustinus, formand Lars Chr. Nielsen, næstformand Ole Bang Nielsen Hans Ole Hansen Henning Nielsen Brian S. Jakobsen Christine Tiegel Anne Jensen-Gaard A/S BRYGGERIET VESTFYEN 17

18 Den uafhængige revisors erklæringer Til kapitalejerne i A/S Bryggeriet Vestfyen Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for A/S Bryggeriet Vestfyen for regnskabsåret 1. oktober september 215, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3. september 215 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober september 215 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Odense, den 9. november 215 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Fl. Heden Knudsen statsautoriseret revisor 18 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

19 Resultatopgørelse for 214/15 Moderselskab Koncern 213/14 214/15 214/15 213/14 t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Nettoomsætning ( ) ( ) Produktionsomkostninger 1 ( ) ( ) Bruttoresultat (39.989) (31.765) Distributionsomkostninger 1,2 (31.765) (39.989) (7.796) (7.874) Administrationsomkostninger 1,2 (7.9) (7.825) Driftsresultat Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle indtægter (2.793) (2.951) Finansielle omkostninger 3 (2.864) (2.75) Resultat før skat (23) Skat af årets resultat 4 (233) Koncernens resultat Minoritetsinteressers andel af resultatet (4) (4) Årets resultat Forslag til resultatdisponering 576 Udbytte for regnskabsåret 32 Henlagt til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført til næste år A/S BRYGGERIET VESTFYEN 19

20 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr. Erhvervede licenser Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede færdigvarer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

21 Balance pr Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. Note t.kr. t.kr Aktiekapital Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode Overført overskud Foreslået udbytte for regnskabsåret Egenkapital Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Hensatte forpligtelser Gæld til realkreditinstitutter Kreditinstitutter i øvrigt Langfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser, der forfalder inden for 1 år Gæld til tilknyttede virksomheder Bankgæld Leverandørgæld Skyldig selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Pantsætninger og eventualforpligtelser mv Øvrige noter A/S BRYGGERIET VESTFYEN 21

22 Egenkapitalopgørelse for 214/15 Koncern Foreslået Reserve udbytte Aktie- for opskriv- Overført for regnkapital ninger overskud skabsåret I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Udloddet udbytte 8 (576) (496) Årets resultat Egenkapital Moderselskab Reserve for nettoopskrivning Foreslået Reserve efter indre udbytte Aktie- for opskriv- værdis Overført for regnkapital ninger metode overskud skabsåret I alt t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital Udloddet udbytte 8 (576) (496) Årets resultat Egenkapital A/S BRYGGERIET VESTFYEN

23 Pengestrømsopgørelse for 214/15 Koncern 214/15 213/14 Note t.kr. t.kr. Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger (2.766) (2.78) Pengestrømme vedrørende drift Køb af materielle anlægsaktiver (1.3) (26.57) Modtaget tilskud investeringer 7.37 Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver (2) (3) Pengestrømme vedrørende investeringer (2.871) (26.522) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (6.282) (6.558) Provenu ved optagelse af langfristet gæld 9.3 Betalt udbytte (496) (494) Pengestrømme vedrørende finansiering (6.778) Ændring i likvide midler (11.2) Likvider (31.711) (2.79) Likvider (18.971) (31.711) A/S BRYGGERIET VESTFYEN 23

24 Noter Moderselskab Koncern 213/14 214/15 214/15 213/14 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 1. Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger Heraf samlet vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere Afskrivninger Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver (3) 98 Gevinst og tab ved salg af materielle anlægsaktiver 98 (3) Afskrivninger er indregnet således i resultatopgørelsen: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Renter til tilknyttede virksomheder Øvrige finansielle omkostninger Skat af årets resultat Aktuel skat (16) Ændring af udskudt skat (16) 271 Ændring af udskudt skat som følge af nedsættelse (73) (66) af selskabsprocenten fra 23,5% til 22,% (66) (73) (474) (443) 24 A/S BRYGGERIET VESTFYEN

25 Noter Koncern Erhvervede licenser 5. Immaterielle anlægsaktiver t.kr. Kostpris Tilgang Afgang Kostpris Afskrivninger (683) Årets afskrivninger (62) Afskrivninger (745) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Moderselskab og koncern Produk- tions- Andre anlæg, Materielle anlægs- Grunde anlæg driftsmate- aktiver og byg- og riel og under ninger maskiner inventar udførelse I alt 6. Materielle anlægsaktiver t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Kostpris Tilgang (11.817) Afgang (597) (282) (879) Kostpris Opskrivninger Opskrivninger Afskrivninger (21.74) (12.964) (1.748) ( ) Årets afskrivninger (1.746) (7.897) (126) (9.769) Tilbageførsel ved afgang Afskrivninger (23.486) (11.395) (1.683) ( ) Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi I den regnskabsmæssige værdi indgår: Finansielle omkostninger A/S BRYGGERIET VESTFYEN 25

26 Noter Moderselskab Andre Kapital værdi- andele i papirer og tilknyttede kapital- virksomandele heder t.kr. t.kr. 7. Finansielle anlægsaktiver Kostpris Tilgang Afgang Kostpris (8) 66 Nettoopskrivninger Andel i årets resultat, netto (62) Afskrivninger, licensrettigheder (8) 692 Nettoopskrivninger Regnskabsmæssig værdi Regnskabsmæssig værdi Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter: A/S Dansk Coladrik, ejerandel 95,81%. I den regnskabsmæssige værdi indgår licensrettigheder med 493 t.kr. Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 8. Periodeafgrænsningsposter Aktiveret merpris på nyindkøbt emballage Øvrige forudbetalte omkostninger A/S BRYGGERIET VESTFYEN

27 Noter Moderselskab t.kr. t.kr. 9. Aktiekapital Aktiekapitalen består af: aktier a 1 kr Aktierne er ikke opdelt i klasser. Ændring i aktiekapitalen de seneste 5 år: 5.31 Aktiekapital Kapitalforhøjelse 21/ Aktiekapital Nominel værdi t.kr. % af aktie kapital Egne aktier (12) Afgang Egne aktier Egne aktier erhverves med henblik på salg til eksterne parter. Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 1. Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Andel af årets resultat 4 4 Minoritetsinteresser Udskudte skatteforpligtelser Udskudt skat hviler på følgende poster: Materielle anlægsaktiver Andre fradragsberettigede midlertidige forskelle Varebeholdninger Tilgodehavender mv. 55 Skattemæssigt underskud A/S BRYGGERIET VESTFYEN 27

28 Noter Moderselskab Koncern t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 12. Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af gæld til realkreditinstitut Kortfristet del af kreditinstitutter i øvrigt Langfristet del af langfristede gældsforpligtelser Efter 5 år eller senere forfalder (amortiseret kostpris): Gæld til realkreditinstitut Kreditinstitutter i øvrigt Pantsætninger Gæld til realkreditinstitut er sikret ved pant, nom t.kr., i ejendomme med regnskabs mæssig værdi Til sikkerhed for langfristede gældsforpligtelser til kreditinstitutter i øvrigt er deponeret ejerpante- og skadesløsbreve, i alt nom. 4. t.kr., i ejendomme med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebreve, nom. 1. t.kr., i ejendomme med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant, nom t.kr., med pant i tilgodehavender fra salg og varebeholdninger med samlet regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev, nom. 3. t.kr., med pant i produktionsanlæg med regnskabsmæssig værdi Til sikkerhed for bankgæld er afgivet pant i aktier i A/S Dansk Coladrik med bogført værdi Samlet værdi af pantsatte aktiver A/S BRYGGERIET VESTFYEN

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010

Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Ribe Fjernvarme Amba CVR-nr. 57 20 56 28 Årsrapport

Læs mere

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012

Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Ribe Camping A/S CVR-nr. 34601836 Årsrapport

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31

Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Fitness Classic ApS CVR-nr. 33 38 53 31 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2015. Poul Pinstrup Rausc Dirigent

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08

Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr. 81 16 24 17 Årsrapport 2007/08 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Ndr. Ringgade 70 A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Andelsselskabet Hemmeshøj Sogns Forsamlingshus CVR-nr.

Læs mere

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52

Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Krogh Ejendomme ApS CVR-nr. 28 12 84 52 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2013. Jan Krogh Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS

VIBORG CYKELSPECIALIST ApS VIBORG CYKELSPECIALIST ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/04/2015 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12.

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652. Årsrapport 2012/13. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 16.12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

AABYBRO GULD & SØLV A/S

AABYBRO GULD & SØLV A/S AABYBRO GULD & SØLV A/S Østergade 7 9440 Aabybro Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11/2015 An Phuoc Tram Dirigent

Læs mere

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014

Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 Kjaerulff.TV ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 71 52 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/6 2015 Karsten Kjærulff Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78

Grafisk Arbejde ApS. Årsrapport for 2014. Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg. CVR-nr. 29 20 87 78 Grafisk Arbejde ApS Kirkevej 16, Guderup, 6430 Nordborg CVR-nr. 29 20 87 78 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 14. april 2015 Som dirigent:... Bastian Dreier Jessen

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

PALADS BOLIG A/S CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR)

PALADS BOLIG A/S CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR) PALADS BOLIG A/S TERP SKOVVEJ 111, 8270 HØJBJERG CVR NR. 26 92 71 02 ÅRSRAPPORT FOR 2006 1.1.2006-31.12.2006 (4. REGNSKABSÅR) Vedtaget på ordinær generalforsamling den: 24.5.2007 Dirigent: www.arosbolig.dk

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013

Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Esbjerg Autocenter ApS CVR-nr. 29829837

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2007 1.1.2007-31.12.2007. (9.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2007 1.1.2007-31.12.2007. (9. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2007 1.1.2007-31.12.2007 (9. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2007 Side 1 Årsberetning

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/12/2013 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88

FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 FC Roskilde A/S CVR-nr. 21 85 60 88 Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2012 Thomas Fogt Dirigent Himmelev

Læs mere

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014

Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Razz Bolig ApS CVR-nr. 31590663

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975

FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 FAMILIEFONDEN AF DEN 1. OKTOBER 1975 Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Bent Lauritzen Dirigent Side

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider

NærHeden P/S. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider CVR-nr. 35 23 48 96 Årsrapporten indeholder 20 sider Indhold Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 Selskabsoplysninger... 5 Hoved og nøgletal... 6 Ledelsesberetning...

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2013 Lasse Kammersgård Johansen Dirigent Side

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent

Frederiksberg Dyreklinik og Spa ApS CVR-nr. 33167652 Falstervej 9 st. th. 2000 Frederiksberg. Årsrapport 2014/15. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frederiksberg Dyreklinik og Spa

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013

Boghandler Henning Clausens Fond. Årsrapport 2013 Boghandler Henning Clausens Fond CVR-nr. 35 40 50 62 Årsrapport 2013 (1. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på fondens årsmøde den 8/5 2014 Knud Ove Christensen Dirigent Jens Baggesens Vej 90N, 8200

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06

Bil-Forum import og eksport A/S CVR-nr. 31 08 69 06 CVR-nr. 31 08 69 06 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.05.13 Niels Jørgen Kristensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro

ÅRSRAPPORT 2013/2014. Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro ÅRSRAPPORT 2013/2014 Tange Sø Golf A/S Tange Søvej 68 8840 Rødkærsbro CVR nr. 15273941 Indsender: Revisionsfirmaet HVASS A/S Godkendt Revisionsselskab Storegade 25 8850 Bjerringbro Fremlagt og godkendt

Læs mere

Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76

Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76 Hornstrup & Partners ApS CVR-nr. 26 99 16 76 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. juni 2014. Carsten Hornstrup Dirigent

Læs mere

Komplementarselskabet Malmø I ApS

Komplementarselskabet Malmø I ApS Komplementarselskabet Malmø I ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) CVR-nr. 26 11 73 99 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K

MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K MY Fro Yo Cup ApS Fiolstræde 9 1171 København K CVR-nr. 34 88 21 26 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2014 Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 16. juni 2015 Dirigent Navn: Lars Meinertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport

Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04. Intern årsrapport Lemvig Kraftvarme A/S CVR-nr. 15 10 20 04 Intern årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014

Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Jørn's Smedie & VVS ApS CVR-nr. 26085403 Årsrapport

Læs mere

LED LIGHT TRADING ApS

LED LIGHT TRADING ApS LED LIGHT TRADING ApS Årsrapport 1. september 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2014 Jens Christian Mess Dirigent Side 2 af

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS

SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS SLAGELSE SPECIAL SERVICE ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/12/2014 Karl-Alfred Brylle Dirigent Side 2 af 9 Indhold

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014

JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 JOSA Invest ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 27 46 43 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/3 2015 John Hald Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S

KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S KUWAIT PETROLEUM AVIATION (DANMARK) A/S Årsrapport 9. december 2011-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/08/2013 Bent Kristiansen Dirigent

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62749814. ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015. Side 1 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Øster Alle 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62749814 ÅRSRAPPORT 1. juni 2014-31. maj 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2015 med følgende dagsorden

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S

BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S BOX BYG TOTALENTREPRISER A/S Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/10/2012 Helle Johansen Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06

Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Norddan-Søndervig ApS CVR-nr. 26 27 37 06 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. januar 2014. Keld Hansen dirigent Harbogade 51 6990 Ulfborg

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14

Baby ApS CVR-nr. 30605616. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Baby ApS CVR-nr. 30605616 Årsrapport

Læs mere

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10

Dantherm Fonden CVR-nr. 87 10 89 10 CVR-nr. 87 10 89 10 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på bestyrelsesmøde, d. 09.03.15 Laurits Toft Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/3 2015 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 129. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 213 til 3. september 214 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for regnskabsåret 213/14

Læs mere

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond

Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond Civilingeniør Frode V. Nyegaard og hustrus Fond CVR-nr. 87 15 32 15 Ny Østergade 3 1101 København K Årsrapport 2015 (regnskabsperiode 1. januar 2015-31. december 2015) Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14

Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5000 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Odense Køleteknik ApS CVR-nr. 10922984 Årsrapport

Læs mere

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V

Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V Bojesen Chokolade A/S Vesterbrogade 4 A, 1620 København V CVR-nr. 30 71 70 82 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT

A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT A/S Bryggeriet Vestfyen CVR-nr. 37 11 83 11 127. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2011 til 30. september 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 4 Hovedpunkter for regnskabsåret 2011/12 5 Aktionærforhold

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår

Rønne Vand A/S. CVR nr. 32 94 33 57. Årsrapport 2011-12. 3. regnskabsår Rønne Vand A/S Sandemandsvej 1A 3700 Rønne Tlf: 5691 0404 E-mail: rvv@rvv.dk www: www.rvv.dk CVR: 32 94 33 57 Danske Bank: 4720-4720 052 520 Rønne Vand A/S CVR nr. 32 94 33 57 Årsrapport 2011-12 3. regnskabsår

Læs mere

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57

KET Ejendomme ApS CVR-nr. 28 86 80 57 CVR-nr. 28 86 80 57 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Torben Høholt Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Videbæk og Omegns Brugsforening A.m.b.A. Årsrapport 2013

Videbæk og Omegns Brugsforening A.m.b.A. Årsrapport 2013 Videbæk og Omegns Brugsforening A.m.b.A. CVR nr. 41 61 43 15 Årsrapport 2013 (93. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25/3 2014 Kristian Nielsen Dirigent

Læs mere

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012

Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Invest Brazil A/S CVR-nr. 30901479 Årsrapport 2012

Læs mere

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december 2013)

Årsrapport 2013 (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december 2013) KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Aarhus C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk (fra selskabets stiftelse 23. juli 2012-31. december

Læs mere

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S

FREDERIKS SMEDE & VVS A/S FREDERIKS SMEDE & VVS A/S Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/10/2014 Ib Rohde Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013

IN-JET ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 IN-JET ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Ulla Alsly Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Codan Ejendomme II A/S

Codan Ejendomme II A/S Codan Ejendomme II A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/04/2013 Vivian Lund Dirigent Side 2 af 16 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636

Interpart Middelfart ApS Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart. CVR-nummer: 14725636 Skærbæksmøllevej 22 5500 Middelfart CVR-nummer: 14725636 ÅRSRAPPORT 1. maj 2012 til 30. april 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/10 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT

LÆSØ VARME ÅRSRAPPORT Tlf: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk BODStatsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab LÆSØ VARME A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten e fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Vandsamarbejde Sjælland A/S

Vandsamarbejde Sjælland A/S Vandsamarbejde Sjælland A/S CVR-nr. 30 53 54 13 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere