IT leverandører til den offentlige sektor i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT leverandører til den offentlige sektor i Danmark"

Transkript

1 I D C E X E C U T I V E B R I E F IT leverandører til den offentlige sektor i Danmark Marts, 2010 Udarbejdet af Per Andersen på vegne af Microsoft IDC # Introduktion Den offentlige sektor i Danmark er en stor indkøber af IT produkter og services. I Danmark bliver der årligt købt IT for et samlet beløb på godt 60 mia. kroner. Heraf tegner den offentlige sektor sig for 30% eller 17,9 mia. kroner (2008). Den offentlige sektor er her defineret som kommuner, regioner og stat inklusiv uddannelses- og sundhedssektorerne. Omøgade 8 P.O.Box Copenhagen, Denmark P Blandt de nordiske lande ligger Danmark i toppen, hvad angår offentlig IT forbrug. I Finland udgør den offentlige sektors IT køb 22% af det samlede marked, mens Norge og Sverige placerer sig mellem dette og Danmark. Helt naturligt er der stor fokus på, hvordan disse næsten 18 mia. kr. af offentlig indkøb bliver anvendt. Dette gælder både hvordan kontrakter indgås, procedurer for udbud og en sikring af, at det offentlige indkøber de bedste produkter og ydelser til den billigeste pris. Denne fokus omfatter også en sikring af fri konkurrence i sektoren, således at konkurrencesituationen vil være med til at nedbringe priserne. Samtidig sker der i disse år en modsatrettet udvikling med øget centralisering af indkøbene, ofte hos enkelte leverandører, således at volumen-kontrakter kan afføde væsentlige rabatter til de offentlige indkøbere. Dette IDC dokument anvender IDC's database over det danske IT marked til at belyse det konkrete IT indkøb, som den offentlige sektor i Danmark foretager, med udgangspunkt i året 2008, der er det senest opgjorte år. Det skal bemærkes, at markedsandele og markedsstørrelser ikke forventes at være markante anderledes i IT forbrug i den offentlige sektor En stor del af de 17,9 mia. kr. som det offentlige i 2008 betalte for IT indkøb, dækker IT services bredt. Dette er nærmere bestemt 61,6% eller 11,0 mia. kr. Dette drejer sig både om outsourcing, udvikling af løsninger og løbende support af disse løsninger. Special

2 IT services omfatter også de løsninger og fagsystemer, som KMD og CSC stiller til rådighed for kunderne som serviceydelser. Da dette er en udbredt model i den offentlige sektor, er andelen af IT services i den offentlige sektor noget højere end for markedet som helhed. Figur 1 IT forbrug i den offentlige sektor, Danmark, 2008 Office software (0.9%) Database software System software (2.4%) (2.5%) Support services (8.0%) Andet software (10.1%) Hardware (22.5%) Projekt services (23.1%) Outsourcing services (30.5%) Resten af det offentliges IT indkøb fordeler sig mellem hardware (22,5%) og standard software (15,9%). Indkøb af standard software (altså software der ikke er udarbejdet eller tilrettet specifikt til en kunde) tegner sig altså for 2,8 mia. kr. ud af de samlede indkøb på 17,9 mia. kr. Igen kan standard software indkøbene fordeles på en lang række katagorier IDC følger mere end 70 segmenter af markedet for software. I lyset af den fokus, der har været på Microsoft og dominansen af produkter fra denne leverandør, har vi her valgt blot at angive de tre segmenter, hvor størstedelen af Microsofts omsætning er: System software (operativsystemer) udgør 2,5%, database software 2,4% og office software 0,9% af det samlede offentlige IT indkøb. Det skal i den forbindelse bemærkes, at de offentlige udgifter til office software er under 20% af, hvad det offentlige bruger på kontorartikler, papir, forbrugstoffer, tryk og skanning, alene via SKI rammeaftalen (SKI årsrapport 2008). IT leverandører til den offentlige sektor Der findes fire store leverandører til den offentlige sektor i Danmark. Det er de to store services-leverandører, KMD og CSC, der begge IDC

3 har en historisk baggrund etableret af den offentlige sektor selv (Kommunedata og Datacentralen) og siden privatiseret senest KMD i KMD og CSC har tilsammen en markedsandel på 25,9% af det offentliges køb af IT. En anden stor leverandør er Atea, der med 9,5% markedsandel ikke alene er en af de største hardware-leverandører i Danmark, men også til den offentlige sektor. Endelig tegner IBM sig for en markedsandel på 12,7%, der for en stor dels vedkommende stammer fra deres outsourcing forretning med det offentlige men som også i en vis udstrækning dækker over salg af produkter. Figur 2 Markedsandele i den offentlige sektor, Danmark, 2008 KMD (17.5%) Andre (46.7%) IBM (12.7%) Atea (9.5%) Logica (2.0%) CSC (8.4%) Microsoft (3.2%) Microsoft har en markedsandel på 3,2% af den offentliges køb af IT i Danmark, og er således den 5. største leverandør. Det skal bemærkes, at flere af de andre leverandører også sælger Microsoft produkter til den offentlige sektor. Tallene er dog renset for dette, og Microsofts andel svarer til deres totale omsætning incl. indirekte kanaler til markedet. Derefter følger Logica og en lang række andre leverandører med markedsandele på under 2%. Institutionernes vægtning af leverandørerne For at få de offentlige institutioners egne vurderinger af de største leverandører, gennemførte IDC i marts 2010 en rundspørge til 250 offentlige institutioner i Danmark (kommuner, regioner og stat). Af disse valgte 120 at besvare undersøgelsen IDC 3

4 Et af spørgsmålene var, at institutionen skulle nævne deres tre største leverandører målt i kroner. Selv om disse svar ikke er vægtet med budgetternes størrelse og derfor strengt taget ikke kan tages til udtryk for omsætning er det en meget god validering af de faktiske forhold. Svarene er i det store og hele på linie med de markedsandele, der er anført tidligere. De to markante leverandører til sektoren ifølge det offentlige er KMD og Atea, fulgt af CSC og Microsoft, hvor Microsoft kun nævnes som top 3 leverandør hos 16 blandt det 120 institutioner. Dette er i det store og hele konsistent med markedsandelene. Tabel 1 Leverandører nævnt af offentlige institutioner som deres top 3 største IT leverandører (målt i udget) Leverandør Antal gange nævnt KMD 49 Atea 48 CSC 25 Microsoft 16 Dell 12 IBM 8 Fujitsu 7 TDC 7 Det bemærkes, at IBM er relativt langt nede på listen i forhold til deres faktiske markedsandel. Det skyldes givetvis, at forretningen i høj grad består af store outsourcing-kontrakter, og IBM er derfor ikke hovedleverandør i et stort antal institutioner, men har til gengæld store kontrakter, der hvor de er. Det samme billede viser sig i øvrigt også for andre outsourcing-leverandører såsom NNIT og Siemens. Store aktører i markedet Hvis man i stedet for at se på de samlede IT indkøb, det offentlige foretager, ser på enkelte produkt eller services segmenter, ændrer konkurrentbilledet sig naturligvis. Sådan er det på det private marked og sådan er det på det offentlige marked. Hvert segment vil have en førende leverandør i form af den leverandør, der har den største markedsandel IDC

5 Ser man således alene på indkøb af standard software altså excl. tilpasset software er Microsoft den største leverandør til den offentlige sektor. De har en markedsandel på 19,8%, og derefter følger IBM, SAP, Oracle og SAS Institute. Det fremgår i øvrigt af figur 3, at markedet er stærkt fragmenteret, da der ud over de nævnte leverandører bogstavelig talt findes hundredevis af små leverandører af software med meget små markedsandele. Indirekte fremgår dette ved en meget stor gruppe af "andre leverandører". Der er dels tale om mindre danske leverandører (fx Dynamicweb, Maconomy og Targit), nordiske leverandører med mindre markedsandele i Danmark (fx Basware, Superoffice, IBS og Qliktech) og et meget stort antal mindre internationale spillere (fx Sun, Salesforce, Opentext, Tibco, Epicor, Checkpoint og Informatica). Figur 3 Software markedsandele i den offentlige sektor, Danmark, Samlet markedsværdi er 2,9 mia. kr. Microsoft (19.8%) Andre (57.0%) IBM (12.3%) SAP (5.1%) Oracle (4.2%) SAS Institute (1.6%) Hvis man yderligere indsnævrer IT markedet til smallere markedssegmenter, vil enkelte spillere typisk kunne få en mere dominerende position. Det er oplagt, at dette gælder for Microsoft inden for office software og operativsystemer. Andre, relativt smalle segmenter i markedet, har andre relativt dominerende spillere (hvis vi her i praktiske termer definerer dette som mere end 50% markedsandel). Inden for standard software gælder det for eksempel applikationsserver middleware (IBM), brugervirtualisering (Citrix) og servervirtualisering (Vmware). Visse dele af markedet for sikkerhedssoftware er også domineret af en enkelt leverandør IDC 5

6 Ser man på markedet for hardware er der tilsvarende områder med leverandør-dominans. Det mest markante eksempel er mainframes, hvor stort set kun en enkelt leverandør findes i markedet (IBM). Men selv på andre områder ses en dominans, og et eksempel er markedet for routere (Cisco). Der er således talrige eksempler på markeder, hvor der findes en hovedleverandør med mere end 50% af markedet og dette vil typisk være mere udpræget jo mere snævrer markeder man ser på. Ser man på market for IT services, er billedet anderledes. Dels er der tale om et helt andet sæt af leverandører, med KMD, IBM og CSC som de klart største spillere; dels er der tale om et marked med langt større koncentration af leverandører. I IT services markedet har top 5 leverandører en samlet markedsandel på 62%, mens top 5 leverandører i markedet for standard software kun har en samlet markedsandel på 43%. Figur 4 IT Services markedsandele i den offentlige sektor, Danmark, Samlet markedsværdi er 11,0 mia. kr. Andre (33.4%) KMD (24.3%) Accenture (2.2%) Hewlett-Packard (2.4%) Atea (2.9%) Logica (3.1%) CSC (13.6%) IBM (18.1%) Konklusioner De omkring 17,9 mia. kroner, som det offentlige bruger på indkøb af IT produkter og services (2008) fordeler sig over en lang række leverandører. Ingen af disse har, samlet set, en markedsandel på over 20% af markedet. Samtidig er der tale om et ganske stort antal leverandører i markedet, hvor de største er KMD, IBM og Atea. Det samme billede finder man, hvis man alene betragter de 16%, som markedet for standard software udgør. Også i dette marked er der ingen af leverandørerne, der har en andel af markedet på over IDC

7 20%, mens hele markedet er delt mellem et meget stort antal software leverandører. Det er muligt at identificere mindre dele af markedet, både inden for software og hardware, hvor en enkelt leverandør har en ganske stor markedsandel (fx over 50%). Det er blandt andet tilfældet med markedet for office software, software til virtualisering, sikkerhedssoftware, mainframes og routere. Ingen af de nævnte markeder udgør dog i sig selv en stor andel af det samlede, offentlige IT forbrug. Office software udgør således 0,9% af investeringerne i den offentlige sektor. Metode IDC har i mere end 40 år indsamlet markedsdata inden for IT og telekommunikation. Indsamling og analyse af markedsdata sker gennem brug af en række kilder, hvoraf de vigtigste er: Årsberetninger og offentlig information fra leverandører Direkte dialog med de enkelte leverandører Omfattende bruger-surveys Interviews med distributionskanaler Markedsdata bliver grundigt valideret for konsistens og indgår i IDCs omfattende databaser med markedsinformation. Disse databaser bliver analyseret og kontrolleret af et stort antal IDC analytikere med ekspertise på hvert deres område. Data, såsom de data der optræder i nærværende dokument, bliver regelmæsigt udgivet i standard-rapporter, der kan erhverves af alle interesserede. IDC's troværdighed og præsition af markedsdata bliver vurderet som højt og er en af årsagerne til, at IDC igennem 40 år har været en førende leverandør af sådanne. Yderligere information om IT forbrug i den offentlige sektor i Danmark kan findes i rapporten: "Denmark Vertical Markets 2008 Analysis and Forecast" (Doc #DK520910R9 / Dec 2009). Appendiks: Leverandører til den offentlige sektor KMD KMD leverer primært løsninger til den offentlige sektor i Danmark inden for outsourcing, business process outsourcing, rådgivning, drift af applikationer og en lang række fagsystemer inden for den kommunale sektor. Den strategiske platform er i dag løsninger baseret på SAP. Den private sektor udgør en voksende andel af forretningen, og KMD blev i 2008 solgt til ATP og en nordisk kapitalfond IDC 7

8 IBM IBM er en global leverandør af IT services, systemer og løsninger inden for en lang række brancher. IBM råder over en række store datacentre i Danmark og har en række outsourcing-aftaler i den offentlige sektor. Derudover leveres bl.a. servere, infrastruktur og software til sektoren. Atea Atea er den største hardware forhandler i Danmark og en del af den nordiske Atea koncern (baseret i Norge). Atea er en hovedleverandør af hardware og infrastruktur til den offentlige sektor, både inden for stat og kommuner. Derudover tilbydes bl.a. standard software, hosting og outsourcing, rådgivning, teknisk service og uddannelse. CSC CSC har rødder tilbage i den danske statsejede Datacentralen, men er i dag en del af den globale IT services virksomhed CSC. CSC leverer et bredt spektrum af IT services ydelser til den offentlige sektor, herunder outsourcing og drift af nogle af statens IT løsninger. Derudover er rådgivning og systemintegration hovedområder. CSC leverer også til den private sektor, herunder transportsektoren. Microsoft Microsoft er en leverandør af standardsoftware inden for system software, værktøjer og applikationer, både til desktop systemer og til servere. Væsentlige produktområder er operativsystemer, database software, kontorsoftware, portal og produktivitetssoftware. Derudover leverer Microsoft ERP softwaren Dynamics gennem det tidligere opkøb af danske Navision. Logica Logica i Norden repræsenteres gennem det tidligere opkøbte svenske WM Data. Logical leverer primært systemintegration og udvikling af kundespecifikke løsninger inden for staten og regionerne (bl.a. sundhedssektoren og uddannelsesområdet). Desuden leverer Logical rådgivning og outsourcing til de nordiske markeder. SAP SAP er leverandør er ERP løsninger inden for alle typer af brancher, herunder den offentlig sektor i Danmark. SAP er et globalt, tysk baseret firma. I Danmark har SAP bl.a. et omfattende samarbejde med KMD om udvikling af specifikke brancheløsninger til den offentlige sektor. Oracle Oracle er en global software leverandør, der gennem de seneste år har udvidet dets udbud af løsninger gennem en række opkøb. Senest af Sun Microsystems, hvorigennem også server og lagringsmedier er føjet til produkterne. Kerneprodukterne er dog administrativ software, databaser og middleware IDC

9 SAS Institute SAS institute er en global software leverandør, der har specialiseret sig i "business intelligence" og rapporterings-løsninger og løsninger, der relaterer sig til dette område. Inden for den offentlige sektor er løsningerne bl.a. fokuseret på ledelsesrapportering, risikostyring, optimering af omkostninger og kvalitetsvurderinger. HP HP er en global leverandør af primært infrastruktur løsninger til alle typer af brancher, herunder den offentlige sektor. Løsningerne spænder fra PCere, servere, printere til applikationsplatforme og "shared services centers". Derudover leverer HP outsourcing, drift og andre IT services. Accenture Accenture er en global levendør af IT services, specielt inden for outsourcing, business process outsourcing, systemintegration, rådgiving og udvikling af branchespecifikke løsninger. Inden for den offentlige sektor er fokus bl.a. forandringsledelse, teknologi-arkitektur og forretningssystemer. COPYRIGHT NOTICE The analyst opinion, analysis, and research results presented in this IDC Executive Brief are drawn directly from the more detailed studies published in IDC Continuous Intelligence Services. Any IDC information that is to be used in advertising, press releases, or promotional materials requires prior written approval from IDC. Contact IDC Go-to-Market Services at or the GMS information line at to request permission to quote or source IDC or for more information on IDC Executive Briefs. Visit to learn more about IDC subscription and consulting services or to learn more about IDC Go-to-Market Services. Copyright 2010 IDC. Reproduction is forbidden unless authorized IDC 9

Det danske ERP-marked i hovedtræk

Det danske ERP-marked i hovedtræk Det danske ERP-marked i hovedtræk 1/1 Af Herbert Nathan, Partner ERP-rådgivningsfirmaet HerbertNathan & Co. Herbert Nathan er direktør i Danmarks ledende uvildige rådgivningsfirma indenfor ERP-området.

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2011 og frem til 2014 med omkring 0,9 mia. kr. fra 3,9 mia. kr. til 3,0 mia. kr. Statens indkøb har været faldende år for år

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Oktober 2001. Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Oktober 2001 Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software Patent- og Varemærkestyrelsen og Teknologirådet Anvendelse og udvikling af Open Source Software

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010.

ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. ERP-løsninger i den danske energi- og forsyningssektor 2010. Business Consulting Introduktion Tendenser i den danske energi- og forsyningssektor En komparativ undersøgelse af de førende ERP-løsninger til

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler

Barriereanalyse. Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Barriereanalyse Eksport af digitale forvaltningsløsninger og læremidler Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Sammenfatning... 5 1.2. Fordele og ulemper ved dansk producerede løsninger... 9 1.3.

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011

Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Betalingsservice Konkurrence- og forbrugeranalyse 01/2011 Januar 2011 Betalingsservice Januar 2011 Oplag : 200 stk. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax:

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder

Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder MILJØMINISTERIET SKOV- OG NATURSTYRELSEN LANDSPLANAFDELIN GEN Arbejdsnotat Potentielle regionaløkonomiske effekter ved etablering af sommerhuse i yderområder Analysen er udført af Oxford Research for Skov-

Læs mere

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007

Prospekt. Mondo A/S. dateret 7. september 2007 Prospekt Mondo A/S dateret 7. september 2007 Kapitaludvidelse / to rettede emissioner Aktiekapital før de rettede emissioner Nominel aktiekapital a DKK 1 25.561.824 styk. 25.561.824 Rettet emission (apportindskud)

Læs mere

Kvantificering af værdien af åbne offentlige data

Kvantificering af værdien af åbne offentlige data Kvantificering af værdien af åbne offentlige data Version: 1.1 11/3 2011 1 Indhold Executive summary... 5 Introduktion... 7 Værdien af åbne data... 7 Analysens mål... 7 Metode... 7 Identifikation og beskrivelse

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE E-FAKTURA OUTSOURCING REVISION REKRUTTERING APRIL 2005 IFRS-regnskaber for fuld styrke Den nye internationale

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere