Content. Finance transformation. Vol Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Content. Finance transformation. Vol. 2-2013. Benchmarking af debitorprocessen. i Grundfos Koncernen"

Transkript

1 CFO Content Vol Finance transformation i Grundfos Koncernen Side 3 Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformation-projekt. Læs hvordan det er gået. Side 8 Benchmarking af debitorprocessen Første trin til forbedring af din Order-to-Cash-proces og Cash Conversion Side 4 Side 10 Overvejelser om etablering af Shared Service Center Vigtige elementer skal med i business casen, før projektet igangsættes, herunder: hvor skal SSC placeres og hvordan er processen dertil? ANVEND SUPPLY CHAIN FINANCE TIL AT SKABE WIN-WIN Når Supply Chain og Finance kombineres, tænker de fleste økonomifolk nok på reduktion af arbejdskapitalen. Men begrebet Supply Chain Finance rækker langt videre. Side 7 BASICO OFFICIEL BEYOND BUDGETING partner I DANMARK Basico har i en årrække været medlem af Beyond Budgeting Round Table-netværket. Med den netop indgåede aftale styrkes forholdet mellem netværket og Basico betydeligt. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 1

2 Af Anders Olesen leder LÆS OM GRUndfOS FINAnce TRANSFORMATION-PROJekT, OM BASicO S NYE ROlle INDEN FOR BEYOnd BUDGETinG, OM SUPPLY CHAin FINAnce OG MEGET MERE Dette nummer af CFO Content indledes med en spændende artikel om Grundfos uhyre ambitiøse og vellykkede Finance Transformation-projekt. Ved udvikling af Grundfos nye model for Performance Management er der hentet inspiration hos en række førende internationale koncerner med tilsvarende projekter, ligesom der er skelet til Beyond Budgeting-principperne. I artiklen Overvejelser om etablering af Shared Service Center udfordrer vi den langsigtede holdbarhed af løsningen ved outsourcing eller offshoring af back-officefunktioner til lavtlønsområder. Denne trafik har stået på i en længere årrække, men vi forudser, at en række af de nuværende fordele udhules over tid. Læs, hvordan du kan forberede din virksomhed på de ændrede forhold. På side 7 kan du læse, at Basico forstærker det i forvejen gode og langvarige samarbejde med det globale Beyond Budgeting-netværk. Basico er netop udpeget som netværkets officielle repræsentant i Danmark, og undertegnede er indtrådt i netværkets globale ledelse; det såkaldte Core Team, som har det overordnede ansvar for varetagelse og udvikling af Beyond Budgeting-principperne. CFO Content AnSV. redaktør: Anders Olesen oplag: CFO Content er et kvartårligt nyhedsbrev, som omhandler alle tænkelige problemstillinger inden for økonomifunktionen forsidefoto: Grundfos udgives af: Basico Store KongenSGAde 59 d 1264 KøbenhAVn K Søren Frichs Vej 42B 8230 Åbyhøj tlf: I forlængelse af tidligere artikler om benchmarking er turen nu kommet til debitorprocessen. Læs hvordan Basico kan hjælpe dig med at gennemføre en benchmarkinganalyse; det første skridt på vejen til at opnå best-in-class-performance i dine processer. Supply Chain Finance er et relativt nyt begreb, som dækker over meget mere end blot at nedbringe arbejdskapitalen og optimere debitor- og kreditorprocesserne. I artiklen på side 10 kan du læse om de videre perspektiver og fordele ved aktivt at arbejde med dette begreb. Jeg håber, at du finder dette nummer af CFO Content inspirerende, og at det giver dig idéer til, hvordan du kan forbedre økonomistyringen i din virksomhed. Basicos mål er at hjælpe økonomifolk med at få succes, så lad os endelig høre fra dig, hvis du ønsker vores hjælp med videreudvikling af din økonomifunktion. God læselyst! 2 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

3 Af Anders Olesen Finance transformation i Grundfos Koncernen Grundfos har i de seneste år været i gang med et omfattende Finance Transformationprojekt. Ambitionerne har fra projektets start været særdeles høje: Intet mindre end world class kunne gøre det. Læs, hvordan det er gået. Siden sin tiltræden som CFO for Grundfos koncernen i 2007 har Heine Dalsgaard haft store ambitioner på finansfunktionens vegne. Her 6 år senere, og umiddelbart før skiftet til CFO for ISS koncernen, kan han se tilbage på en periode, hvor der er gennemført betydelige fremskridt hen imod ambitionen om at løfte Grundfos finansfunktion til world class-niveau. Basicos Anders Olesen mødte Heine Dalsgaard og Anders Aakær Jensen (Group Vice President, FP&A) til en snak om projektet, og det er der kommet en spændende case story ud af. Høje ambitioner Når det gælder produktion og udvikling af pumper er Grundfos allerede i den absolutte verdenselite; det har de været i lang tid. At nå hertil og fastholde denne position har stillet enorme krav til store dele af organisationen. Med dette projekt ville ledelsen markere, at man ønskede, at hele koncernen var world class. Da Heine Dalsgaard tiltrådte som CFO, kunne han fx hurtigt konstatere, at finansfunktionens processer og systemer ikke svarede til koncernens størrelse og kompleksitet. Barren blev derfor sat meget højt lige fra begyndelsen. Formålet var ikke mindst at sende et signal om, at her var tale om et kvantespring og ikke blot nogle småjusteringer. Selv om dette nok har virket skræmmende på nogen, så har det virket tillokkende på andre, og dem var der behov for mange af på denne rejse. Inspiration udefra Inden projektet blev sat i gang, besøgte Grundfos flere konsulentfirmaer og en række industrikoncerner med tilsvarende projekter i ind- og udland. Formålet var at finde nogle best practices, dels når det gjaldt selve projektprocessen, dels for at få inspiration til udvikling og implementering af nye modeller og løsninger. En del af inspirationen kom fra Beyond Budgetingnetværket (se også artikel på side 7), og det var i denne forbindelse, at Basico blev involveret i Grundfos projekt. Grundfos valgte et projektforløb, hvor effektivitet og det at få styr på basics blev løst parallelt og senest samtidig med, at de mere forretningsorienterede dele af projektet blev implementeret. The Grundfos Way Et helt centralt element i projektet har været, at såvel processen som de valgte løsninger skulle være i nøje overensstemmelse med Grundfos-værdierne. To af disse er Åben & troværdig og Mennesker i fokus. Her er et par udpluk fra dem: Vores kommunikation er åben og ærlig Vi lægger fakta på bordet også når det ikke er behageligt. Grundfos er vores medarbejdere Alle skal føle sig respekterede og værdsatte. Dette har fx betydet, at organisationsændringer er kommunikeret langt tidligere, end man sædvanligvis ser i tilsvarende projekter. Det er bl.a. gjort af respekt for dem, som bliver berørt, således at de har så god tid som muligt til at forberede sig på forandringerne. Det er lykkedes Grundfos at gøre projektet jordnært og vedkommende for organisationen, hvilket er med til at sikre succes på den lange bane. Case story om Grundfos Hvis du er interesseret i at modtage hele case storyen om Grundfos Finance Transformation-projekt, så kontakt Lone Bryde Nielsen på eller tlf Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 3

4 af Henrik DahlGAArd Overvejelser om etablering af Shared Service Center MED DENNE ARTIKEL ØNSKER VI AT SÆTTE FOKUS PÅ VIGTIGE ELEMENTER SOM SKAL MED I BUSINESS CASEN, FØR PROJEKTET IGANGSÆTTES, HERUNDER: HVOR SKAL SSC PLACERES OG HVORDAN ER PROCES- SEN DERTIL? I seneste nummer af CFO Content skrev jeg artiklen: Hvem bliver tilbage i den gamle økonomifunktion? Den omhandlede en række organisatoriske konsekvenser af gennemførelse af forandringer med fokus på effektivisering i finansfunktionen; herunder etablering af Shared Service Center (SSC). Continuous improvement er kommet for at blive, og det omfatter hele virksomheden. For finansfunktionen, som ikke blot ønsker at gennemføre marginale forbedringer, men som virkelig ønsker et såkaldt step change, så er løsningen ofte forbundet med en udflytning af væsentlige dele af finansorganisationen til lavtlønslande. For en række virksomheder er dette sket i forlængelse af at produktionen er flyttet til lavtlønslande. Denne trafik har stået på i mange år, og vi oplever at den fortsætter med uformindsket styrke. Flere har således gennemført en udflytning, andre er i proces med at etablere eller flytte opgaver til et SSC og andre igen overvejer, hvordan de skal forholde sig til udfordringen. I denne artikel ses på de parametre, som bør indgå i en business case for en hel eller delvis flytning af finansorganisationen. Den generelle tendens Rigtig mange virksomheder arbejder med at udvikle finansfunktionen som illustreret i figur 1; finansfunktionen skal skabe mere værdi for virksomheden, og den skal samlet set drives for færre midler. Konsekvensen er, at de aktiviteter, som er repræsenteret ved de to nederste lag i figuren, skal gennemføres for væsentligt færre ressourcer. Dermed er det oplagt at overveje at samle disse i shared service- eller kompetencecenter med henblik på at opnå stordriftsfordele. Erfaringer med offshoring I USA ses en tendens til, at lavtlønsproduktion i fx Kina begynder at flytte tilbage til USA, da lønfordelen reduceres Cost Value Accounting & Controlling Transaction / Processing Yesterday figur 1 Value Accounting & Controlling Transaction / Processing Tomorrow i takt med lønstigninger i Kina. Det sker også i erkendelse af, at der er vigtigere parametre i business casen end løn, såsom lavere energipriser i USA, hastighed / nærhed til markedet, muligheder for anvendelse af teknologi, der gør produktionen mindre lønfølsom etc. Samme betragtninger og erfaringer skal tages med i business casen, når virksomheden vurderer det fremtidige setup i finansorganisationen. Man kan også stille spørgsmål om eller hvornår vi vil opleve samme tendens som indenfor industriproduktion; altså om der vil ske en tilbageflytning af finansprocesserne, eller om der kommer et tidspunkt hvor udflytningen stopper. I business casen er det under alle omstændigheder vigtigt at forholde sig til andre parametre end lønarbitrage. Business casen Et ensidigt fokus på lønarbitrage vil over tid udhule business casen. Det ses allerede, at lønningerne i tidligere meget anvendte outsourcing-lande som fx Polen er steget markant, således at disse i dag ikke er konkurrencedygtige i forhold til lande længere mod øst. Indien har med succes opbygget en stor industri for business process outsourcing, men for mange virksomheder er Indien langt væk såvel fysisk som mentalt. 4 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

5 Der er derfor behov for at inkludere mange parametre i business casen; blandt andre nedenstående, som alle er uafhængige af lønniveauet: Lønbesparelse via stordriftsfordele Integration og snitflader til andre processer samt organisationen i øvrigt Effektivitet via systemunderstøttelse Styrkelse og centrering af kompetencer Uafhængighed af enkeltpersoner, dvs. fokus på processer Kvalitetsløft Kompleksitet Sikring af standardisering og effektivitet i processerne En hurtigere vej til forandring Flytning og potentiale ved flytning af yderligere processer, fx controlling Sikring af højt fagligt miljø Fleksibilitet ved større organisatoriske ændringer. Effektivitets-gap i form af, at opgaver ikke kan overdrages én-til-én Nye processer og snitflader, herunder change mangement. Vi ser ofte, at investeringen svarer til lønbesparelsen i 2-3 år. Konsekvensen af manglende investering i fx planlægning og implementering kan resultere i betydelige kvalitetsomkostninger ved, at noget går fra sikkert til driftsustabilt. Derved opstår omkostninger til stabilisering. Det er derfor vigtigt, at virksomheden accepterer den investering, det er at flytte processerne og får dette indbygget som en del af business casen. figur 2 Virksomhedens parathed for nogle af gevinsterne skal ligeledes vurderes. Eksempelvis betyder standardisering, at nogen oplever fremgang og andre tilbagegang, automatiseringer kan betyde self-services, standardiseringer kan opleves som rigide, hvilket kræver fokus på change management etc. As is Omkostninger Kvalitet Den stærke business case skal sikre en investering, der minimerer kvalitetsforringelse i leverancer. Investeringen Business casen skal tage højde for den samlede investering. Denne vil typisk være mere omfattende, end hvad man umiddelbart tænker på i en sådan situation. Følgende bør som minimum indgå: Tilstrækkelige ressourcer til projektledelse og implementering af nye processer, systemer, service level agreements, stillingsbeskrivelser, dokumentation, uddannelse etc. Periode med dobbeltlønninger Stay-on-bonusser, fratrædelsesordninger til medarbejdere etc. Kritisk masse og alternativer For større virksomheder/koncerner har business casen for outsurcing været mere oplagt end for de mindre. Der, hvor business casen er oplagt, har flytning allerede fundet sted, og flere opgaver følger efter. For de virksomheder, som fortsat overvejer at etablere eget SSC (captive), er forhold som kritisk masse samt investeringens størrelse væsentlige overvejelser. For virksomheder, hvor det ikke giver mening at lave et eget stand-alone SSC, er der alternative løsninger: Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 5

6 basico kan hjælpe med Business casen i din virksomhed HovedbudskABet i denne artikel er, at der er flere parametre end ren lønarbitrage, som skal indgå i business casen. Lønnen må ikke være det eneste motiv og der er behov for at tænke såvel kort- som LAnGSigtet. hvad er den rigtige prioritet for finansorganisationen lige nu, og hvad er alternativerne? BASico har erfaring med udarbejdelse af business cases, med optimering af et eksisterende set-up samt med flytning AF funktioner. Vi deler gerne vores erfaringer med dig. Kontakt Henrik DahLGAARd på eller telefon for en uformel drøftelse af dine overvejelser og muligheder. 1. Samle processerne for flere selskaber samme sted ved fx at flytte finansprocesser til et datterselskab i et lavtlønsland, som dermed bliver kompetencecenter for flere enheder. Dermed bliver besparelsen i virksomheden, ligesom virksomheden oplever at bevare kontrollen og fleksibiliteten. 2. Outsourcing til 3. part, som kan benytte offshore-løsninger. Styrken ved dette er, at processerne ofte overdrages til en erfaren organisation. Omvendt er det i højere grad 3. part, der opnår omkostningsbesparelsen, da denne leverandør har et naturligt fokus på at tjene penge på kontrakten. Dette kan reducere virksomhedens fordel ved en outsourcing-løsning. Vi ser også, at virksomheder kan ende med en ufleksibel løsning, hvor ændringer til aftalte service levels medfører en urimelig merpris. 3. Optimeringsmuligheder i nuværende set-up via forenklinger, standardiseringer og effektiviseringer med bedre systemunderstøttelse etc. Et best practice-fokus i nuværende AS IS-set-up kan levere betydelige besparelser ved at kompensere for lønforskelle ved at fokusere på teknologi og effektive processer. Der er ingen tvivl om, at jo mere forretningen er standardiseret og forenklet, jo mere kan finansprocesserne også standardiseres og effektiviseres. Virksomheder med mange års traditioner har ofte udfordringer med kompleksitet i forretningen, i processerne etc., og dermed er det vanskeligere at opnå effektiviseringsgevinster. Når det er grundprocesserne, som skal outsources til 3. part eller outsources internt, kan processen blive kompliceret, hvis der er en back-log af regnskabsmæssige/systemmæssige udfordringer eller andet. Det klassiske spørgsmål er, om det er et move-and-fix eller fix-and-move. Vi ser, at det ofte er dyrt at flytte og så fikse. Det er vigtigt, at konsekvenserne bliver analyseret, og at der planlægges i forhold til dem. Ved outsourcing til 3. part er det ofte en fordel for virksomheden, at implementere effektiviseringer (fix), før overdragelse (move) til en outsourcing-leverandør for dermed at sikre, at besparelsespotentialet forbliver in-house hos virksomheden og ikke overgår til 3. part. Processen I processen med udarbejdelse af business casen skal grundlaget for et shared service center vurderes. Er der flere lokationer, selskaber og business units, som kan samles? Hvis der er et grundlag for et shared service center er spørgsmålet, om det skal være eget shared service center (captive) eller en outsourcing-løsning. Og om det skal finde sted tæt på virksomheden lokalt, near shoring (fx Polen) eller off shoring (fx Indien) etc., hvorefter planen for implementering og migrering skal udarbejdes. Læs ovenfor hvordan Basico kan hjælpe dig videre. figur 3 grundlag for shared service center (ssc) Migreringsstrategien er en vigtig del af business casen Migreringsprocessen kan finde sted som en planlagt stepby-step-proces, big bang med et lift-and-move-fokus, move-and-fix eller fix-and-move. eget ssc (captive) lokation/off shoring outsourcing lokation/off shoring plan for implementering/migrering: Move & Fix? Lift & Move? Fix & Move? Big Bang? Step By Step? 6 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

7 Af Anders Olesen BASICO Officiel BEYOnd BUDGETING PARTNER I DANMARK Basico har i en årrække været medlem af BeYOnd Budgeting Round Table-netværket. Med den netop indgåede aftale styrkes forholdet mellem netværket og Basico betydeligt. Basico forstærker og udbygger det i forvejen gode samarbejde med det globale Beyond Budgeting-netværk. Basico er nu officielt udpeget som netværkets danske repræsentant. Vi ser meget frem til at bidrage yderligere til at udbrede kendskabet til netværkets ledelsesprincipper samt til at bistå vores kunder med at udvikle og implementere de økonomistyringsprincipper, som giver mest mening for den enkelte virksomhed. Læs mere om netværket, principperne, muligheder for medlemskab mm. på HVAD ER EN BEYOnd BUDGETING PARTNER? Netværket har siden stiftelsen for 15 år siden gjort brug af få regionale samarbejdspartnere, som har arbejdet med at udbrede kendskabet til såvel principperne som til netværket. Det er lykkedes at gøre begrebet Beyond Budgeting kendt i vide kredse, og BBRT-netværket omfatter i dag en række særdeles interessante virksomheder og organisationer fra store dele af verden. I erkendelse af, at der fortsat er et stort potentiale for netværket, iværksættes en række initiativer, som skal bidrage til at netværkets formål om at: Transform management models to enable sustained high performance in turbulent conditions kommer ud til mange flere individer og virksomheder, end tilfældet er i dag. Et led i denne strategi er etablering af et globalt netværk af Beyond Budgeting Partners bestående af lokalt forankrede konsulentfirmaer med betydeligt kendskab til og kompetencer indenfor dette fagområde. Det vil være Basicos rolle som Partner rolle at udbrede kendskabet til Beyond Budgeting indenfor vores danske netværk. Hertil kommer, at vi skal assistere lokale virksomheder med først at forstå og derefter gennemføre de forandringer, der skal til for at skabe den rette individuelt tilpassede management-model, som kan enable sustained high performance i den enkelte virksomhed. Basico vil være netværkets lokale repræsentant og være til rådighed med viden om principperne og om netværket, ligesom Basico vil spille en aktiv rolle i sparring og vidensdeling mellem de lokale medlemmer af netværket, samt ved afholdelse af workshops og konferencer etc. Basico REPRÆSENTERET I beyond BUDGETING-ledelseN Foruden Basicos udnævnelse som Beyond Budgeting Partner styrkes relationen mellem Beyond Budgetingnetværket og Basico yderligere, i det undertegnede er indtrådt i netværkets globale ledelse. Netværket ledes af et Core Team, som har det overordnede ansvar for varetagelse og udvikling af Beyond Budgeting-principperne. Det er en opgave, som jeg ser rigtig meget frem til, da jeg helt grundlæggende tror meget på Beyond Budgetingprincipperne. At få mulighed for at være med til at videreudvikle disse og bidrage til at udbrede kendskabet til dem også udenfor Danmarks grænser er et stort fagligt privilegium. NETVÆRKets LEDELSE Beyond Budgeting netværket ledes nu af et internationalt Core Team bestående af: Bjarte Bogsnes (Statoil, Norge), Peter Bunce (bbrt-stifter, UK), Steve Player (The Player Group, USA), Franz Röösli (Professor, Schweiz) og Anders Olesen (Basico, DK). Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker at høre mere om Beyond Budgeting-principperne, og hvad de kan bruges til i din virksomhed. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 7

8 Af ole brødsgaard Benchmarking af debitorprocessen første trin til forbedring af din Order-TO-Cash-proces og Cash Conversion. Niveauet af antal debitordage (Days Sales Outstanding, DSO) samt ændringer heri er en god indikator for Order-to- Cash-processen og for virksomhedens helbredstilstand. Hvis niveauet er stigende: Hvorfor, og er du tryg ved stigningen? Hvis niveauet er faldende: Er forbedringen som ventet, og er niveauet tæt på den teoretiske værdi i henhold til aftalte betalingsbetingelser? Debitorprocessen en central del af Order-to-Cash Næst efter kreditorprocessen er debitorprocessen typisk den dyreste proces i finansorganisationen. Alene af den grund er det interessant at sætte fokus på og prioritere debitorprocessen, og der kan spares betydelige beløb og ressourcer ved at optimere den. Order-to-Cash-processen involverer mange personer og mange delprocesser: Vedligeholdelse af kundemasterdata, ordremodtagelse, kreditgivning, levering, fakturering og selve debitorprocessen, dvs. indbetalinger, afstemninger, håndtering af afvigelser, rykkerprocedure etc. Selvom debitorprocessen er den sidste del af den samlede Orderto-Cash-proces, er den central i den forstand, at det er her helbredsstilstanden af processen bliver meget synlig ved måling af overforfaldne debitorer og debitordage. Endelig er debitorprocessen det sidste procestrin af kundens oplevelse af et køb. Problemer i debitorprocessen og konsekvenserne Ofte, men desværre langt fra altid, er debitorprocessen gennemtænkt, veldokumenteret og indarbejdet i et velkonfigureret ERP-system med god integration til de andre Order-to- Cash-delprocesser. Alligevel oplever de færreste virksomheder, at debitordagene svarer til de aftalte betalingsbetingelser. Men hvorfor gør de ikke det? Er integrationen med de andre interne processer ikke helt god alligevel? Er det kommunikationen med de andre interne funktioner, der ikke er optimal? Eller er problemet hos kunderne, og skyldes det i så fald kundens processer eller deres betalingsvilje og -evne? Mere konkret kan problemerne fx være upræcist beskrevne processer, komplekse processer med mange alternative valg eller manglende efterlevelse af processer. Er der fakturaer, som ikke er oprettet korrekt, eller som ikke følger kundekravene? Er kundedata ikke fuldt opdaterede, eller er der dubletter i stamdata? Er processen lean, eller er der slacktid, så kunden reelt ikke kan nå at betale til tiden? Grundprocessen i debitorfunktionen kan være velfungerende, men når der fx er afvigelser mellem ordre, leverance og fakturering, er der tilsvarende behov for velfungerende og hensigtsmæssige processer og retningslinjer for håndtering af sådanne afvigelser. Ellers kan afklaringen trække ud, og kræve unødig tid og involvering af mange personer i virksomheden og hos kunden. Konsekvensen ses i delvise, forsinkede eller manglende betalinger og dermed øgede debitordage. Derudover kan der være flere afledte negative konsekvenser: Der vil være mindre transparens i kundeforholdet, når listen med uafklarede fakturaer øges. Det kan føre til stop for leverancer, hvis kundens kreditramme overskrides og dermed medføre en forringelse af kundeservicen og mistet omsætning. Den manglende transparens kan ligeledes føre til for sene eller ingen advarsler om kundens betalingsmønster, og dermed til forøget kreditrisiko. Hvis afklaringen trækker langt ud, kan det endda påvirke kreditforsikringsdækningen på kunden. 8 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

9 apqc APQC er anerkendt for at have verdens største benchmarkingdatabase og flere end best practice-analyser og RApporter. APQC giver mulighed for benchmarking på flere end målepunkter og mere end performance metrics. APQC sikrer konsistens i benchmarkingtallene gennem GRundig validering af tallene og et standardiseret ProceSS CLASSifiCAtion FRAMework, som sikrer sammenlignelige tal på tværs af virksomheder og brancher. Alene indenfor finans og økonomi kan effektiviteten indenfor syv procesområder benchmarkes: ACCounts PayABLe & Expense ReiMBursement, Credit and Invoicing, ACCounts ReceiVABLe, InternAL ControLS, PayroLL, GeneRAL ACCounting and Reporting samt for den samlede Finance Organization. Rapporterede debitorer forøges, hvis indbetalinger ikke udlignes og bogføres korrekt. Dette forringer de finansielle nøgletal og kan i yderste konsekvens koste tillid hos finansielle partnere. Benchmarking af debitorprocessen giver indsigt og inspiration En benchmarking giver indsigt i egne nøgletal for debitorprocessen på følgende parametre: Omkostningseffektivitet, proceseffektivitet, medarbejderproduktivitet og cyklustider. Ved benchmarking sammenholdes resultaterne med sammenlignelige data fra andre virksomheder. Den mest meningsfulde og værdiskabende benchmarking sikrer, at virksomhedens data sammenholdes med data fra så sammenlignelige virksomheder som muligt. APQC (se ovenfor) kan fx sikre sammenligning med virksomheder indenfor samme branche, størrelse og geografiske område. Indsigten i egne tal for effektivitet og cyklustider, og forståelsen af afvigelser ift. tallene for de bedste i den valgte peergruppe, giver anledning til en lang række spørgsmål som fx: Hvordan kan andre være så effektive? Hvad gør de anderledes end os? Indsigten giver inspiration til at igangsætte initiativer, som ofte er ambitiøse og som kan have det mål at blive best-in-class. Ikke bare for debitorprocessen, men også i et bredere perspektiv for hele Order-to-Cash-processen. Kontinuerligt fokus på debitorprocessen er vigtigt og værdifuldt. En benchmarking af processen giver indsigt, som åbner for en dialog om aktuel performance og forbedringspotentiale, ligesom den medfører et vigtigt helhedssyn på den samlede Order-to-Cash-proces og dermed skaber et godt grundlag for at iværksætte forbedringer. En forudsætning er valide og sammenlignelige data, egne såvel som eksterne, som der benchmarkes op imod. Det kan derfor varmt anbefales at bruge en benchmarkingdatabase som APQC. Benchmarkingdata + dialog med erfarne praktikere = værdi Kombinationen af valide benchmarkingdata og en åben dialog med erfarne praktikere skaber et solidt grundlag for, at benchmarking kan give reel værdi. En sammenligning af data bør ikke stå alene. En åben og indgående dialog om resultaterne og baggrunden herfor er forudsætningen for, at der kan skabes forbedringer. Dialogen bør omfatte en vurdering af alternative muligheder, samt prioritering af initiativer, med henblik på at lukke hullet op til de bedste. Benchmarking kan konkret bruges til: Identificering af områder med forbedringspotentiale Fastsættelse af mål for kost, procestid og produktivitet Ved udarbejdelse af og opfølgning på business cases Etablering af baseline før og efter implementering Fastlæggelse og vurdering af performance i Service Level Agreements Basico tilbyder benchmarking indenfor alle finans-, økonomi- og regnskabsprocesser ved hjælp af APQC s database og datavalideringsmetodik. Udover den let tilgængelige og overordnede Rapid Performance Assessment tilbydes den mere omfattende Open Source Benchmarking, som giver et dybere indblik i performance på en lang række performanceindikatorer. Sådan kommer du videre Hvis du er interesseret i at vide, hvordan du kan få mest ud af benchmarking, eller ønsker at optimere din debitorproces, så kontakt Ole Brødsgaard på telefon eller Hvis du allerede er kunde hos Basico, så kan du naturligvis også kontakte din sædvanlige Partner hos Basico. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 9

10 Af Anders Olesen ANVEND SUPPLY CHAIN FINANCE til AT SKabe Win-Win Når Supply Chain og Finance kombineres, tænker de fleste økonomifolk nok på reduktion af arbejdskapitalen. Men begrebet Supply Chain Finance (SCF) rækker langt videre, og har potentialet til at styrke virksomhedens relationer til kunder og leverandører på afgørende vis. Der er grund til at tro, at SCF vil vinde frem, da tre vigtige forhold er til stede: Begrænset likviditet, lavt renteniveau og teknologisk modenhed. Hertil kommer en politisk agenda med fokus på at opnå besparelser bl.a. gennem øget effektivitet. Der er således både i EU og i Danmark et ønske om, at elektronisk fakturering m.v. kan bidrage hertil, og mange initiativer er sat igang for at understøtte dette. I april måned afholdt Økonomiforum en international konference i København under overskriften: From e-invoice to Supply Chain Finance. Deltagerne oplevede meget alsidige indlæg fra brancheorganisationer og forskere, og der var spændende cases fra internationale koncerner som Philips og DT Group. Et væsentligt budskab på konferencen var, at teknologien kan og bør anvendes til meget mere end at effektivisere dataudveksling (fx ved at sende fakturaer elektronisk); potentialet og perspektivet i SCF er langt større. Med denne artikel vil vi gerne illustrere, hvad virksomheden kan bruge SCF til, og hvad finansfunktionen kan bidrage med. HVAD ER SUPPLY CHAIN FINANCE? Et centralt element i SCF er at optimere flowet af betalinger gennem hele den værdikæde, som virksomheden er en del af. Der findes en række forskellige definitioner af SCF. Jeg synes særligt godt om denne: Financial arrangements in the form of debt, equity or financial contracts used in collaboration by at least two supply chain partners with the aim to improve the overall financial performance and mitigate the overall risks of the supply chain. Normalt er overvejelser og forhandlinger om arbejdskapital et nulsumsspil: Hvad den ene forhandler sig til af fordele, modsvares præcist af modpartens ulemper. Pointen med SCF er at se ud over den silo, som ens egen virksomhed repræsenterer i denne forbindelse, og samarbejde om at udnytte de samlede ressourcer, som findes i hele værdikæden. Et nøgleord i definitionen er således collaboration. Det mest oplagte eksempel i denne forbindelse er, at én virksomheds finansielle styrke kan udnyttes til gavn for alle (eller mange) virksomheder i værdikæden. EKsempler PÅ SUPPLY CHAIN FINANCE E-invoicing, elektronisk dataudveksling, elektronisk fakturering m.v. handler om at skabe gennemsigtighed og effektivitet i værdikæden. EDI-løsninger falder i samme kategori. Med de mange initiativer, der er sat i gang, må det forventes, at den enkelte virksomhed før eller siden alene vil kunne sende regninger elektronisk til ikke bare offentlige, men også til større private virksomheder. Ambitionen for mange virksomheder burde være, at alle kunde- og leverandørfakturaer leveres og behandles elektronisk. Mange studier dokumenterer, at effektiviteten mangedobles alene ved at gå fra manuel til elektronisk fakturahåndtering. Udover en mere effektiv debitor-/kreditorafdeling og et mindre budget til porto etc., opnås også, at antallet af fejl reduceres betragteligt ved indførelse af elektronisk fakturabehandling. Hertil kommer en forbedret dokumentation af processer, hvilket er et stort plus ikke mindst hvis man ønsker at være i overensstemmelse med SOX o.lign. Endelig er den elektroniske behandling ofte forudsætningen for at gå til næste niveau i SCF og udnytte de muligheder, som ligger i et øget samarbejde med kunder og leverandører. 10 Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

11 START MED EN SUPPLY CHAIN FINANCE-strategi BASico kan hjælpe din virksomhed med at udarbejde en plan for Supply Chain Finance. En sådan plan vil naturligt tage udgangspunkt i den specifikke BRAnche og situation, som din virksomhed er i. Kontakt AndeRS Olesen på telefon eller og hør, hvordan vi kan hjælpe dig videre. ØKONOMIFORUM BASicos søsterselskab, Økonomiforum, er en formidlingsvirksomhed, som udbyder konferencer, kurser og uddannelse til økonomer. Økonomiforum AFholdt i foråret konferencen From e-invoice to Supply Chain Finance. Hold øje med og se de mange andre muligheder for at blive fagligt opdateret indenfor finance. Approved payables finance (eller: reverse factoring) er et område, som vinder hastigt frem. Der er mange forskellige navne for dette, ligesom der er flere varianter af forretningsmodellen. Væksten drives primært af store købere (kunder), som, ved at stille deres finansielle styrke til rådighed, kan tilbyde sælgere (leverandører) attraktive vilkår. Et element i modellen er en form for rentearbitrage. Hvis køber fx har netto positiv likviditet, som på en god dag giver 1 % i rente i banken, og sælger med netto negativ likviditet betaler 20 % i rente i banken, så er der alene her et betydeligt potentiale for begge parter. Modellen indebærer typisk, at sælger modtager betaling, så snart køber har accepteret den fremsendte regning. Betaling sker enten direkte fra køber (mod en på forhånd aftalt rabat) eller fra en finansiel partner, overfor hvilken køber indestår som garant. I en sådan model opnår parterne at dele renteforskellen og sælger får styrket sin likviditet. Herved bliver køber en mere interessant samarbejdspartner for sælger, hvilket bidrager til at styrke samarbejdet, og giver køber mulighed for at fastholde de mest attraktive sælgere. Der er en række andre samarbejdsformer, som er omfattet af SCF, men som pladsen i denne artikel ikke tillader mig at komme nærmere ind på. Jeg tænker bl.a. på følgende operationelle modeller: Vendor managed inventory, buyer managed inventory og dynamic discounting. Oveni kommer de mere strategiske modeller, hvor man binder køber og sælger endnu tættere sammen fx ved delejerskab af hinanden, ved langsigtet finansiering, etablering af joint ventures, samarbejde om eller tilskud til forskning/ udvikling etc. FINANSFUNKTIOnens ROLLE Helt basalt har finansfunktionen en central rolle i at tilsikre, at der kan sendes og modtages fakturaer i et så hensigtsmæssigt og effektivt format som muligt. I SCF-sammenhæng er finansfunktionens typiske fokus at reducere virksomhedens arbejdskapital. Det gøres ved at sætte mål for størrelsen af de enkelte delelementer: Debitorer, lagre og kreditorer samt for ændringer heri. Det er vigtigt, at finans bidrager til at effektivisere processer, der understøtter en reduktion af arbejdskapitalen, som jo aldrig skal være større end absolut nødvendigt. Nogle virksomheder kæmper med ineffektive processer, spild, manglende eller ringe data etc. Her har finansfunktionen er betydelig rolle i at få strammet op. Når der er kommet styr på basics, bidrager finans typisk med at sætte mål for de enkelte delelementer jf. ovenfor og, ikke mindst, med at måle, analysere og årsagsforklare afvigelser. Et ensidigt fokus på overholdelse af mål for at nedbringe arbejdskapital kan imidlertid have uønskede bivirkninger. Et eksempel er tab af samarbejdspartnere, som enten går konkurs pga. manglende likviditet, eller som vælger at samarbejde med virksomheder, som tilbyder bedre betingelser, jf. betragtningen om et nulsumsspil. Et andet eksempel er de uhensigtsmæssige handlinger, som udføres alene med det formål at vise pæne tal ved regnskabsafslutningen. Det er således uhyre vigtigt, at finansledelsen er i stand til at se på Supply Chain Finance i et bredt og såvel operationelt som strategisk perspektiv. Herved kan der skabes betydeligt større værdi for virksomheden, og tab og spild kan undgås. SÅDAN KOmmer DU VIDERE Hvis du er interesseret i at finde ud af, hvordan din virksomhed kan få mest ud af Supply Chain Finance, så kontakt Anders Olesen på eller telefon Hvis du allerede er kunde hos Basico, så kan du naturligvis også kontakte din sædvanlige Partner hos Basico. Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse. 11

12 Onboarding tjekliste Kontakt os på for at modtage et eller flere gratis eksemplarer af vores onboarding tjekliste. rekruttering Basicos mission er at hjælpe økonomifolk med at få succes Interims- stillinger Rådgivning Basico CFO Services Interims- projekter Rekruttering Dine behov er forskellige alt efter, hvilke opgaver du har brug for at få løst. Hvis opgaven for eksempel er midlertidigt, er dit behov en interimsmedarbejder, hvis du har brug for indspark udefra, har du behov for rådgivning eller et godt økonominetværk og hvis opgaven er permanent, har du behov for at fastansætte en medarbejder. Hos Basico vil vi mere end bare at finde en dygtig medarbejder til dig. Vi vil finde den rigtige. Vi vil finde den medarbejder, som har kvalifikationerne, som passer ind i din organisation og som bliver glad for jobbet. Når vi skal finde den rigtige medarbejder til dig, er det vigtigt for os, at vi forstår, hvorfor du søger en ny medarbejder, hvilken profil der har siddet i stillingen før, hvordan du forestiller dig, at stillingen skal udvikle sig ja, at vi forstår hele din organisation. I skal være rigtige for hinanden Lige så grundige vi er, når vi sammen med dig skal afdække dine behov, lige så grundige er vi, når vi taler med mulige kandidater. Du og din virksomhed skal naturligvis være tilfredse med medarbejderen, men medarbejderen skal i lige så høj grad være tilfreds i sit nye job. For både dig og kandidaten er det væsentligt at få afdækket: om kandidaten kan udfylde jobbet viden, erfaring og talent hvad kandidatens langsigtede karrieremål er hvad der giver/ikke giver kandidaten arbejdsglæde hvad der fungerer/ikke fungerer i kandidatens nuværende job og, ikke mindst, om kandidaten passer ind i din organisation og dens kultur Du er altid sikret ansættelsesgaranti hos Basico. Hvis du mod forventning ikke synes, at den valgte kandidat fungerer i jobbet, så vil vi i op til et halvt år efter ansættelsen finde en anden medarbejder til dig kvit og frit. Vores fokus er CFO ens ansvarsområde Vores rekrutteringsopgaver løses af erfarne headhuntere og researchere i kombination med en Partner. Det betyder, at du og kandidaterne altid kommer til at tale med en, som kan sætte sig ind i jobbet, forstå profilen og yde supervision og sparring fra første møde til afsluttende kundetilfredshedssamtale og gennem hele interviewprocessen. Dette er din garanti for, at du får den rigtige fastansatte medarbejder. Kontakt os Kontakt din sædvanlige Partner hos Basico eller Jacob Poulsen på eller tlf , hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at finde en permanent medarbejderløsning. Du kan også skrive til os på for at modtage en fuld beskrivelse af vores rekrutteringsydelse og processen for et samarbejde omkring rekruttering. Basico CFO Services Ud over rekruttering af fastansatte økonomifolk kan vi desuden hjælpe med alt fra interimsløsninger til cforådgivning med udgangspunkt i processen CFO Dialog. Læs mere om vores ydelser på Basico leverer en række CFO Services inden for økonomistyring, regnskab, controlling og rådgivning. Kernen i Basico er vores konsulenters store erfaring med drift og ledelse af økonomifunktioner i både Danmark og udlandet. Står din virksomhed i en situation, der kalder på rådgivning, interimsløsninger eller rekruttering, så står vores erfarne konsulenter parat til at hjælpe dig. Læs mere på basico.dk eller ring Basico. Indhold må gengives med kildeangivelse.

FINANCE TRANSFORMATION I GRUNDFOS KONCERNEN

FINANCE TRANSFORMATION I GRUNDFOS KONCERNEN CFO CONTENT Vol. 2-2013 FINANCE TRANSFORMATION I GRUNDFOS KONCERNEN SIDE 3 SIDE 8 FINANCE TRANSFORMATION I GRUNDFOS KONCERNEN BENCHMARKING AF DEBITORPROCESSEN Grundfos har i de seneste år været i gang

Læs mere

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group

Tæt på forretningen LEGO Koncernen. Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Tæt på forretningen LEGO Koncernen Sten Daugaard CFO, The LEGO Group Agenda Risk management som et centralt instrument i virksomhedsstyringen og udviklingen Optimering af processer og intern kontrol som

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist

EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES. CapTech CapSourcing CapAssist EXPERTS WITHOUT BOUNDARIES CapTech CapSourcing CapAssist 2 Experts without boundaries Om CapWorks CapWorks er skabt som et stærkt alternativ til de store etablerede konsulenthuse. Vi har specialiseret

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

DI s Kapitalmarkedsdag 2015

DI s Kapitalmarkedsdag 2015 - Finansier din virksomhed på nye måder 4. juni 2015 Dansk Faktura Børs A/S Part of the European Receivables Exchange danskfakturabors.dk / recx.eu Har dine kunder lange betalingsfrister? Du har udført

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth

Mastercase 2011. FLSmidth genopfinder sig selv. Store konsulentprojekter (> 5 mio. DKK) Kunde: FLSmidth Mastercase 2011 FLSmidth genopfinder sig selv Kunde: FLSmidth Forløbet [med Valcon] har været rigtig godt, en tæt dialog. Vi har arbejdet sammen nærmest som ét hold. Bo Steffensen, Chief Lean Officer FLSmidth

Læs mere

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi

Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Tjekliste til øget bundlinje, cashflow og værdi Med udgangspunkt i virksomhedens værdigrundlag er det opgaven for bestyrelse og daglig ledelse af enhver virksomhed, at skabe øget afkast og værdi til ejerne.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

IT-strategi og ROI baseret på IT

IT-strategi og ROI baseret på IT IT-strategi og ROI baseret på IT Indhold Udarbejdelse af en IT-strategi Udarbejdelse af en ROI-case til ledelsen (business case) Praktisk eksempel på Case forløb 10-05-2012 EG Copyright 2 Faser i udarbejdelse

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014

Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Regeringen Danske Regioner Uddrag: Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2014 God økonomistyring på sygehusene og opfølgning Som opfølgning på aftalen om regionernes økonomi for 2013

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY

CONTENT BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE CFO. Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE NYT TEMA: MAKE-AND-BUY CFO CONTENT Vol. 2-2014 BASICO SURVEY 2014: TENDENSER I FINANCE SIDE 3 NYT TEMA: MAKE-AND-BUY En ny tendens, Make-and-Buy, er ved at vinde indpas i udlandet. Det sker som en reaktion på virksomhedernes

Læs mere

Asset management Sådan kommer I godt i gang

Asset management Sådan kommer I godt i gang Asset management Sådan kommer I godt i gang Hvordan kommer I godt i gang? I denne artikel præsenterer vi fem vigtige overvejelser, som anlægstunge virksomheder står overfor, når de skal gå fra traditionel

Læs mere

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst!

Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! Fra driftsoptimering til bæredygtig vækst! 1 Steve Howard Chief Sustainability Officer, IKEA Group 2 Kært barn Energy Management omfatter planlægning og drift af energirelaterede produktion og forbrugsenheder.

Læs mere

Content. CFO en som Business Partner. den kompetente rådgiver. Vol. 1-2013. hvem bliver tilbage i den gamle finansfunktion?

Content. CFO en som Business Partner. den kompetente rådgiver. Vol. 1-2013. hvem bliver tilbage i den gamle finansfunktion? CFO Content Vol. 1-2013 CFO en som Business Partner den kompetente rådgiver Side 3 hvem bliver tilbage i den gamle finansfunktion? Mange grundprocesser er blevet outsourcet i finance flere vil følge. Fra

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl.

Økonomisporet Version Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. Sammendrag af indstillingen vedrørende AU s fremtidige standardiserede processer inkl. opgavesplit Beslutningsprocessen Beslutningsprocessen med hensyn til fastlæggelse af de nye standardiserede processer

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING

BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING BUSINESS CASE OG GEVINSTREALISERING Business casen er rygraden i ethvert forretningsprojekt. Om det handler om at købe et nyt IT system, en virksomhed eller om at outsource dele af sin IT-drift, ja, så

Læs mere

SINGLE POINT OF CONTACT

SINGLE POINT OF CONTACT COLUMBUSCARE Support med kunden i centrum Uanset om der er tale om et implementeringsprojekt, ændringer til en eksisterende løsning, first-, second eller third level support, giver vi dig et SINGLE POINT

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE

Lederskab i en turbulent verden. Niels Duedahl, CEO, SE Lederskab i en turbulent verden Niels Duedahl, CEO, SE Markedet ændrer sig med stor hastighed Vi er nødt til at revidere vores samfundsmodel på mange områder Ny Teknologi og konstant Innovation er det

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

2Adecco. IT Consulting

2Adecco. IT Consulting 2 Svært ved at rekruttere rutinerede IT-specialister? Ikke længere... IT er i dag så specialiseret, at det kan være svært for mange virksomheder at besætte vigtige IT-funktioner. Det gælder både for faste

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi

STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER. Del af Aalborg Universitets strategi STRATEGI FOR DE ADMINISTRATIVE OMRÅDER Del af Aalborg Universitets strategi 2016-2021 indhold forord 04 de 5 principper for værdiskabende administration og service 06 indsatser for strategigennemførsel

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE VIDEN FOR VERDEN VORES ORGANISATION / INDSATS 12.1 STRATEGI FOR DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE Marts 2016 FORORD Formålet med strategien for de administrative områder på AAU er at opfylde den overordnede ambition

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse

Mål- og Resultatplan. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Mål- og Resultatplan Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse 2016 2017 Indhold 1. Indledning...1 2. Strategisk målbillede...1 2.1. Strategiske pejlemærker...2 3. Mål for 2017...4 4. Opfølgning...7 5. Påtegning...8

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Overblik over opgaver - organisation og styring

Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsnr.: 2014/0004936 Dato: 23. juni 2014 Titel: Overblik over opgaver - organisation og styring Sagsbehandler: Pia Lægaard Andersen, Direktionskonsulent 1. Indledning Dette notat har til formål at skabe

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Den effektive og værdiskabende budgetproces

Den effektive og værdiskabende budgetproces Den effektive og værdiskabende budgetproces August 2016 DANMARK A-2 A/S - Sjælland Lyngbyvej 28, 2. 2100 København Ø A-2 A/S - Fyn og Jylland Vesterballevej 5 7000 Fredericia NORGE A-2 Norge A/S Drammensveien

Læs mere

INTERVIEW: FRA DAKO TIL AGILENT TECHNOLOGIES

INTERVIEW: FRA DAKO TIL AGILENT TECHNOLOGIES CFO CONTENT Vol. 1-2014 INTERVIEW: FRA DAKO TIL AGILENT TECHNOLOGIES SIDE 3 FINANCE BUSINESS PARTNERING Finance business partnering er for alvor kommet på CFO ens agenda. I en nylig CFO-analyse svarer

Læs mere

CONTENT CFO EN SOM BUSINESS PARTNER DEN KOMPETENTE RÅDGIVER CFO. Vol. 1-2013 HVEM BLIVER TILBAGE I DEN GAMLE FINANSFUNKTION?

CONTENT CFO EN SOM BUSINESS PARTNER DEN KOMPETENTE RÅDGIVER CFO. Vol. 1-2013 HVEM BLIVER TILBAGE I DEN GAMLE FINANSFUNKTION? CFO CONTENT Vol. 1-2013 CFO EN SOM BUSINESS PARTNER DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SIDE 3 SIDE 10 HVEM BLIVER TILBAGE I DEN GAMLE FINANSFUNKTION? CFO EN SOM BUSINESS PARTNER DEN KOMPETENTE RÅDGIVER Mange grundprocesser

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FREMTIDENS ARBEJDSMARKED FREMTIDENS ARBEJDSMARKED En undersøgelse af projektdrevne virksomheders og organisationers erfaringer med krav til konsulentbemanding, effektivitet og specialisering. April 9 Interim Competence Jobmarkedets

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020

KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 KONCERNSERVICE STRATEGI 2020 Vi skaber bedre og billigere administration i samarbejde med forvaltningerne Det betyder, at: Vi udvikler og leverer fællesadministrative løsninger

Læs mere