Oversigt. 1 AutoSensor C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0, Quickvask 45 C Udskudt start

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. 1 AutoSensor 50-65 C. 2 Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0,03 14. 3 Quickvask 45 C Udskudt start"

Transkript

1 Hurtig oversigt Oversigt (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser (se den følgende Programtabel ). P Programmer KNAPPEN START/FORTSÆT Tryk på knappen for at starte det valgte program: Lampen tændes og slukker, når programmet er slut. Når lågen åbnes under et program, standser programmet midlertidigt: Lampen ud for Start blinker. Du fortsætter programmet ved at lukke lågen og trykke på Start-knappen igen. Programtabel 1 AutoSensor C Forbrug Anbefalet fyldning Opvaskemiddel Liter kwh Minutter 1) Ekstrafunktioner KNAPPEN AFBRYD/SLUK Tryk på knappen for at slukke betjeningspanelet. Hvis du trykker på knappen, mens et program er i gang, bliver det pågældende program afbrudt, og vandet pumpes ud i 1 minut (displayet viser 0:01). Hvis du trykker på knappen, når der er slukket for opvaskemaskinen, pumper den eventuelt vand ud af maskinen (varer 1 minut). DK -1- Udskudt start Anbefalet program til daglig Antibakterielt brug, til service med indtørrede skyl madrester (f.eks. EN 50242). X ,00-1, Forvask kold Udskudt start Service, der skal vaskes senere. 4,0 0, Quickvask 45 C Udskudt start 4 Eco 2) 50 C 5 Intensiv 70 C Let tilsmudset service uden indtørrede madrester. Udskudt start Normalt tilsmudset service. Antibakterielt Energispareprogram. skyl Udskudt start Anbefalet program til stærkt Antibakterielt tilsmudset service, særlig skyl velegnet til gryder og pander. X 11,0 0,80 30 X 12,0 1, X 14,0 1, ) Programdataene er indhentet i overensstemmelse med den europæiske standard EN De er opnået under normale driftsbetingelser (uden ekstrafunktioner), og de kan variere afhængigt af betingelserne. For programmer med sensor kan der være forskelle på op til 20 minutter som følge af systemets automatiske kalibrering. 2) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata i overensstemmelse med standarden EN Bemærkning til testinstitutter: for mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning og andre tester kan man henvende sig på følgende adresse: 3) Den antibakterielle virkning er testet af Pasteurinstituttet i Lille i Frankrig på basis af standarden NF EN af november LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE AFBRYD/SLUK-KNAPPEN). FOR AT SPARE ENERGI SLUKKES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER, HVIS DER IKKE ER STARTET ET PROGRAM. Beskrivelse af displayet og ekstrafunktionerne KONTROLLAMPE FOR SALT Hvis den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes salt. ADPS 1331 KONTROLLAMPE FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL Hvis den lyser (når programmet er slut), skal der påfyldes afspændingsmiddel. DISPLAY FOR VASKETID Viser programmets varighed og resttid (ti:min). Når der er valgt Udskudt start, viser det tiden indtil programmets start (h.00) - under 1 ti. (0:min). Hvis displayet viser Fx Ey -meddelelser: Se side 6 - afsnittet Fejlfindingsoversigt. ANTIBAKTERIELT SKYL 3) Denne funktion aktiverer et antibakterielt skyl efter vaskecyklussen for at sikre en yderligere reducering af bakterier. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen. Denne funktion kan bruges sammen med de angivne programmer i programoversigten. Opvaskemaskinens låge skal holdes lukket under hele programmets varighed for at garantere reducering af bakterier. Hvis lågen er blevet åbnet, begynder kontrollampen at blinke. INDSTILLING FOR TABS Denne indstilling gør det muligt at optimere programmernes ydeevne, alt efter hvilket opvaskemiddel du bruger. Tryk på Tab-knappen i 3 sekunder (til lampen lyser), hvis du bruger kombinerede tabs (afspændingsmiddel, salt og opvaskemiddel i 1 tablet). Hvis du bruger opvaskepulver eller flydende opvaskemiddel, skal lampen ud for Tab på betjeningspanelet være slukket. KNAP FOR UDSKUDT START Tryk en eller flere gange på knappen for at udskyde programmets start. Kan indstilles til fra 1 til 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for udskudt start en time frem, og efter 24 tryk starter timeren forfra fra 0. Tryk derefter på knappen START. Opvaskemaskinen starter efter den indstillede tid

2 Korrekt indstilling af vandets hårdhedsgrad for at sikre de bedste opvaskeresultater hver gang Ved første gangs brug Hårdhedsgraden skal kun indstilles før første vask, eller hvis vandets hårdhedsgrad ændres - Tryk samtidig på knapperne Programmer og AFBRYD/Sluk, og hold dem nede i mindst 3 sekunder. - Displayet viser den nuværende indstilling for vandets hårdhedsgrad. - Tryk på knappen Programmer for at øge indstillingen. Du kan indstille et tal mellem 1 og 7 (når 7 er nået, starter tallet forfra med 1, næste gang du trykker). - Vent i 30 sekunder (betjeningspanelet slukkes), eller tryk på knappen Start/Fortsæt for at gemme indstillingen. Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til middelhårdt vand (trin 4). Selv når der anvendes tabletter, der indeholder salt, skal der tilføres salt, da den type opvaskemiddel ikke er effektivt nok til at blødgøre hårdt vand. 1. Kontakt det lokale vandværk for at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad... Tysk hårdhed dh Fransk hårdhed fh Engelsk hårdhed eh Vandets hårdhedsgrad og indfør denne værdi i opvaskemaskinen Den indførte værdi vises på displayet ,3 Blødt ,6 Middel ,3-18,9 Gennemsnitligt ,6-25,9 Middelhårdt ,6-35 Hårdt ,7-44,1 Meget hårdt ,8-62,4 Ekstremt hårdt 7 Forslag til brug af opvaskemiddel Gel eller pulver (afspændingsmiddel og salt) gå til trin 1 (se Dagligt eftersyn ) Tabletter Hvis vandet er HÅRDT, skal der tilsættes mere salt (gå til trin 1, Dagligt eftersyn ) Første gang du bruger maskinen, skal saltbeholderen fyldes uafhængigt af vandets hårdhedsgrad (se flg. beskrivelse under trin 1 Dagligt eftersyn ). 1- Saltbeholder 2- Afspændingsmiddelbeholder 3- Opvaskemiddelrum 4- Kurvesystem 5,6,7,8- tilgængelige funktioner på panelet 9- Filtre 10- Spulearme Opfyldning af saltbeholderen - Opløs kalk (unødvendigt, hvis vandets hårdhedsgrad er sat til blødt!) 1 Visuel indikator (afhængigt af model). Skru hætten af. Kontrollampen for salt kan blive ved med at lyse, efter at der er vasket op flere gange. Hvis vandets hårdhedsgrad falder ind under kategori 1 (blødt), skal der ikke anvendes salt. Fyld saltbeholderen med vand, men kun før første vask. (afhængigt af model) Kontrollampe for salt på betjeningspanelet Kontrollampen for salt lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES SALT. Påfyld salt (aldrig opvaskemiddel!), mindst 0,8 kg / højst 1 kg Indikator for salt på saltbeholderens hætte grøn: OK. Dagligt eftersyn Skru hætten på. Eventuelle saltrester rundt om hætten skal fjernes. Nogle saltbeholdere har en niveauviser indbygget i hætten. (Vedr. kontrol: Se det følgende). gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES DK -2-

3 Tilsætning af afspændingsmiddel (unødvendigt når der bruges tabletter). Indstilling af doseringen af afspændingsmiddel 2 Visuel indikator Ved behov åbnes dækslet B (tryk på den tilhørende knap). Tilsæt afspændingsmiddel op til maks.-stregen ~150 ml Mængden af afspændingsmiddel kan indstilles efter det anvendte opvaskemiddel. Jo lavere indstillingen er, jo mindre afspændingsmiddel leveres der (fabriksindstilling: position 4). Tryk på knappen for at åbne dækslet B. Brug en mønt eller lignende til at dreje pilen til den ønskede position. Luk dækslet, når mængden af afspændingsmiddel er indstillet. Dagligt eftersyn Kontrollér niveauet af afspændingsmiddel i doseringsbeholderen. (afhængigt af model) Kontrollampe for afspændingsmiddel på betjeningspanelet Kontrollampen lyser, NÅR DER SKAL PÅFYLDES AFSPÆNDINGSMIDDEL. Indikator for afspændingsmiddel på beholderen mørk: OK. gennemsigtig: SKAL PÅFYLDES Der må kun anvendes afspændingsmiddel beregnet til husholdningsopvaskemaskiner. Hvis man uforvarende kommer til at spilde afspændingsmiddel, skal det straks tørres op. Det forhindrer en for kraftig skumdannelse, der kan medføre driftsfejl på maskinen. Hvis der er striber: Juster doseringen af afspændingsmiddel til en lavere position (1-3). Hvis servicet ikke er helt tørt: Indstil doseringen til en højere position (5-6). Service af plast er længere om at tørre, og en højere indstilling hjælper ikke på dette. Opvaskemidler indeholdende afspændingsmiddel virker kun sammen med lange programmer. Ved korte programmer kan der aflejres opvaskemiddelrester (brug evt. opvaskemidler i pulverform). Opvaskemidler med afspændingsmiddel har en tendens til at skumme for meget. Tilsætning af opvaskemiddel - Brug kun et opvaskemiddel, der er specifikt beregnet til opvaskemaskiner i henhold til producentens anvisninger 3 Åbn dækslet A (tryk på den tilhørende knap). Vent med at fylde opvaskemiddel i doseringsbeholderen, til vaskeprogrammet skal starte. Påfyld opvaskemiddel: Tablet / pulver / flydende i det store rum Brug kun én tablet til hver cyklus, og læg den kun i opvaskemiddelrummet. Alle typer tabletter kan anvendes, men ved typen 2 in 1 skal der tilsættes salt. Daglig brug Luk dækslet ved at trykke på dækslets ribber. DK -3-

4 Fyldning af den ØVERSTE KURV 4 (afhængigt af model) A - Indstillelige klapper: i vandret stilling til kopper/lange køkkenredskaber. B - Bestikkurv - halv størrelse: kan anbringes i den øverste kurv, når ekstrafunktionen Halvfyldt/Multizone er valgt. Risten (G) skal fjernes. Indstilling af højden på den øverste kurv (hvis den findes). Det kan være praktisk at hæve den øverste kurv for at få mere plads i nederste kurv eller at sænke kurven for at få plads til langstilkede glas. - Tag fat i, og træk ud i kurvens sidehåndtag (C) (de skal være i samme højde), og løft eller sænk den øverste kurv. Fyldning af kurvene Udtagning af den øverste kurv (hvis den findes) Det kan være praktisk at fjerne den øverste kurv, så der bliver plads til stort service i nederste kurv. - Åbn de to lukkebeslag (D) for at tage den øverste kurv af (når øverste kurv er på plads, skal lukkebeslagene altid være lukket). Fyldning af DEN NEDERSTE KURV (afhængigt af model) E - Sammenklappelige tallerkenstativer: de kan slås ned for at give plads til gryder eller Faste tallerkenstativer F - Bestikkurv: skyd de to halvdele fra hinanden for at opdele kurven. G - Rist: sørger for at holde bestikket adskilt i bestikkurven for at opnå bedre opvaskeresultater. D - LUKKET D - ÅBEN DK -4- Placer servicet, så der ikke kan stå vand i hulrummene, og så spulearmene kan dreje frit. Brug kun service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke genstande af træ, aluminium og tin, sølvbestik eller service med dekorationer (uglaserede). I kurvene skal service (f.eks. tallerkener, skåle, kogegrej) anbringes korrekt, så vandet kan løbe af! 5 Tænding af maskinen. Tryk på en knap (dog ikke (AFBRYD/Sluk-knappen) for at tænde betjeningspanelet og vælge program.

5 Valg af program 6 Programcyklus 7 Slukke for apparatet. Alt er OK... Når programmet er færdigt, går maskinen automatisk i Standby. Alle kontrollamperne slukker. Vær forsigtig ved åbning af lågen: Pas på udslip af skoldhed damp. Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv for at undgå, at eventuelt resterende vand drypper ned på servicet nedenunder. 8 Programoversigt Det maksimalt mulige antal programmer beskrives i afsnittet Oversigt. De tilsvarende programmer i din maskine findes på panelet (side 1). Rengøring og vedligeholdelse 9 Filtre Kontrollér og rens om nødvendigt Vælg program som angivet på den medfølgende programtabel (side 1). Programmets varighed afhænger af forholdene i boligen, temperatur og tryk mv. Opvaskemaskinens låge skal være lukket og vandhanen åben. Hvis du vil standse programmet (f.eks. for at sætte noget i maskinen): - Åbn forsigtigt lågen (programmet standser), og sæt tingene i (pas på VARM damp!). - Luk lågen, og tryk på START-knappen igen for at genstarte programmet. (Programmet fortsætter fra det punkt, hvor det blev afbrudt). Løsn mikrofilteret (1), fjern det (2), og fjern det fintmaskede filter (3)... Annullere et program, der er i gang: - Tryk på AFBRYD/Sluk-knappen. - (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukkes). Skyl under rindende vand... Ændre et program efter start: - Tryk på AFBRYD/Sluk-knappen for at annullere det igangværende program. - (Vandet pumpes ud i op til 1 minut, hvorefter maskinen slukkes). - Tryk på en knap (dog ikke AFBRYD/Sluk-knappen) for at tænde for maskinen. - Vælg et nyt program. - Tryk på START-knappen. Rengøring og vedligeholdelse Sæt det i Skru mikrofilteret i SE MÆRKET! Rettelse af småfejl Spulearme Fjern blokeringer/ aflejringer. Løsn og fjern den øverste spulearm... Løsn og fjern den nederste spulearm... Rengør dyserne under rindende vand (brug tandstikkere om nødvendigt)... Sæt den øverste og den nederst spulearm i, og fastspænd dem. DK -5-

6 Fejlfindingsoversigt Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til Service. Følgende angivelser giver mulighed for at eliminere størsteparten af fejlene og hurtigt genetablere maskinens funktion. Sådan vises fejl på displayet: Funktion nummer F x - blinker Fejl nummer E y - blinker 0,5 sek. pause Maskinen... Mulige årsager... Afhjælpning......fungerer ikke/går ikke i gang - Maskinen skal være tændt. - Kontrollér sikringen, hvis der ikke er strømforsyning. - Opvaskemaskinens låge lukker ikke. - Kontrollér, om opvaskemaskinens låge er helt lukket. - Ekstrafunktionen Udskudt start er aktiveret. - Kontrollér, om der er valgt ekstrafunktionen Udskudt start (hvis den findes). I så fald vil maskinen først gå i gang, når den indstillede tid er gået. Stil eventuelt programstarten på 0 (foretag RESET)....viser F6 E2 - Vandhanen er lukket. - Vandhanen skal være åben. - Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede. - Tilførselsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være tilstoppet....viser F6 E7 eller F6 E1 - Vandtrykket er for lavt. - Vandhanen skal være helt åben under vandtilførslen (minimumflow: 0,5 liter/min.)....viser F6 E3 /vaskeprogrammet afsluttes før tid (opvasken er snavset og våd) - Tilførselsslangen er bøjet eller filtrene tilstoppede. - Tilførselsslangen må ikke være bøjet, og det tilhørende filter ved tilslutningen til vandhanen må ikke være snavset. - Snavsede eller tilstoppede filtre. - Filtrene må ikke være snavsede eller tilstoppede. - Der er for lidt vand i opvaskemaskinens vandsystem. - Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven. - Udtømningsslangen er ikke monteret korrekt. - Udtømningsslangen skal monteres korrekt (for højt monterede maskiner skal der være mindst mm fra maskinens underste kant) - se installationsvejledningen. - Skummet står højt i maskinen. - Gentag uden opvaskemiddel, eller vent til skummet er forsvundet....viser F8 E1 - Filtrene er snavsede. - Rengør filtrene. - Udtømningsslangen er bøjet. - Udtømningsslangen må ikke være bøjet. - Vandlåstilslutningen er lukket. - Lukkeskiven ved slangetilslutningen på vandlåsen skal fjernes. Efter at der er foretaget den angivne afhjælpning, skal fejlmeddelelsen nulstilles. I de fleste tilfælde fjernes fejlen på denne måde. RESET: Tryk på AFBRYD/Sluk-knappen. Luk lågen. Automatisk udtømning af vand i op til 1 minut. Maskinen er klar til at genstartes. Servicet og bestikket... Mulige årsager... Afhjælpning......er ikke helt rent/er tilsmudset af madrester - Der er for lidt plads mellem tallerkenerne (ukorrekt placering af de konkave dele i kurven). - Placer servicet, så tingene ikke berører hinanden. Konkave dele (f.eks. skåle, kopper) skal anbringes med åbningen nedad i kurven. - Utilstrækkeligt opvaskemiddel. Opvaskemidlet er for gammelt eller er blevet opbevaret forkert. - Brug eventuelt mere opvaskemiddel, men overhold producentens anvisninger. Opbevar altid opvaskemidlet på et tørt sted og ikke for længe. - Temperaturen er ikke høj nok til stærkt tilsmudset service. - Til stærkt tilsmudset service skal der vælges et program med højere temperatur (se programtabellen på side 1). - Både den øverste og den nederste kurv er blevet fyldt til ekstrafunktionen Halvfyldt/Multizone. - Regelmæssig brug af Øko 50 C. - Tilstoppede spulearme, snavsede eller forkert monterede filtre. - Hvis ekstrafunktionen Halvfyldt/Multizone (hvis den findes) anvendes, må kun den øverste kurv eller kun den nederste kurv fyldes for at øge vaskeevnen og få et optimalt vaskeresultat. - Ved regelmæssig brug af programmet Øko 50 C (hvis det findes) skal man ind imellem vælge programmet Intensivt 70 C (hvis det findes). - Spulearmene må ikke være tilstoppede, filtrene må ikke være snavsede, og de skal være korrekt monteret (se Vedligeholdelse og rengøring på side 5). - Spulearmene blokeret af service eller bestik. - Spulearmene skal kunne dreje frit, og må ikke hindres af service eller bestik. DK -6-

7 Fejlfindingsoversigt Servicet og bestikket... Mulige årsager... Afhjælpning......kontrollampen for salt er tændt - Brug tabletter til blødt vand. - Indstil ekstrafunktionen Tab. Hvis denne funktion ikke findes, er det normalt, at kontrollampen for salt tænder....har aflejringer: aflejringer af regenereringssalt - Vandet er for hårdt. - I områder med meget hårdt vand skal der tilsættes mere regenereringssalt (se Indstilling af vandets hårdhedsgrad på side 2). - Saltbeholderens dæksel er åbent. - Luk saltbeholderens dæksel korrekt. - Der er ikke nok afspændingsmiddel. - Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, kan man prøve at tilsætte mere afspændingsmiddel....er ikke tørt - Plastdele tørrer dårligt. - Syntetiske materialer tørrer ikke så godt, hvis de er våde efter endt cyklus, må de tørres manuelt. - Rent service er forblevet i opvaskemaskinen længe efter endt cyklus (f.eks. når der anvendes ekstrafunktionen Udskudt start ). - I denne situation er det normalt med vanddråber på servicet og på opvaskemaskinens sider. Prøv at åbne lågen 5 minutter, før servicet tages ud. - Ukorrekt placering af konkave dele i kurven. - Placer servicet skråt, så der ikke kan stå vand i hulrummene. - Ukorrekt dosering af afspændingsmiddel. - Øg doseringen af afspændingsmiddel (se side 3, Tilsætning af afspændingsmiddel ). - Der er valgt et kort program. - Det korte program 40 C / 45 C er beregnet til hurtig vask af let snavset service. Hvis det anvendes til en fyldt maskine med middel/stærkt tilsmudset service, tørrer det muligvis ikke helt. Vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme maskinen....har misfarvede plastdele - Tomatsaft/gulerodssaft. - Tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doser, som kan hjælpe til en bedre blegning. Der skal anvendes programmer med højere vasketemperaturer....matte glas osv. - Servicet er uegnet til vask i opvaskemaskinen (porcelæn). - Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine....fjernbare pletter på glas - Brug af et forkert program til glas. - Servicet skal anbringes, så delene ikke berører hinanden. Sæt ikke glas sammen i kurvene. Brug et program beregnet til glas....glassene er glansløse - Glassene er uegnede til vask i opvaskemaskine. - Nogle typer glas kan ikke vaskes i opvaskemaskine....permanente pletter på glas - Regnbueeffekt. - Dette fænomen kan ikke afhjælpes. Fremover anbefales: - Ændring af kontrollen med systemet til dosering af blødgører. - Vær forsigtig følg den anbefalede dosering af opvaskemiddel. - I forbindelse med tabletter med kombineret funktion skal man se producentens anvisninger....tekopper bliver mørke, og snavs - Ukendt. forsvinder ikke efter vask i opvaskemaskine - Dette fænomen kan ikke undgås. Tein (koffein) ændrer farver permanent....rustpletter - Der er ikke brugt forskylleprogram. - Madrester indeholdende salt eller syre kan medføre rustpletter også på rustfrit bestik. Brug derfor altid et forskylleprogram, hvis servicet først skal vaskes senere....andre pletter - Doseringen af afspændingsmiddel for lav. - Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel øges (se side 3, Tilsætning af afspændingsmiddel ). - Hvis man anvender et kombineret opvaskemiddel, skal der evt. tilsættes mere afspændingsmiddel....striber/pletter - Doseringen af afspændingsmiddel for høj. - Hvis der er pletter, skal mængden af afspændingsmiddel mindskes (se side 3, Tilsætning af afspændingsmiddel). - Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler med afspændingsmiddel, må der ikke tilsættes yderligere afspændingsmiddel....skum - Uegnet dosering af opvaskemiddel/afspændingsmiddel. - Brug kun den nødvendige mængde opvaskemiddel/afspændingsmiddel, da der ellers dannes for meget skum. DK -7-

8 Træk stikket ud af stikkontakten Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man trække stikket ud og lukke for vandhanen. Kontakt derefter Service (se garantien). Inden man kontakter Service, skal man have følgende oplysninger parat: - Beskrivelse af fejlen, - Type og model opvaskemaskine, - Servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærkaten) placeret indvendigt til højre på lågen: Fejlfindingsoversigt 1. Emballage Emballagen er fremstillet af 100 % genbrugsmateriale og er mærket med genbrugssymbolet. 2. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet Kontrollér, når emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. I tvivlstilfælde skal man henvende sig til forhandleren. 3. Før opvaskemaskinen tages i brug første gang - Opvaskemaskinen er egnet til anvendelse ved temperaturer på mellem 5 C og 45 C. - Korrekt funktion af opvaskemaskinen er blevet testet på fabrikken. Fra denne test kan der være nogle vandpletter tilbage, disse forsvinder efter den første vask. 4. Besparelser på vand og energi - Undlad at skylle servicet under rindende vand. - Fyld altid opvaskemaskinen helt, eller vælg ekstrafunktionen Halvfyldt/Multizone (hvis den findes). - Hvis man har mulighed for alternative, økologiske energikilder, som opvarmning fra solenergi, varmepumper eller centralvarme, kan opvaskemaskinen tilsluttes en varmtvandsledning med en maksimumtemperatur på 60 C. Kontrollér, at vandtilførselsslangen er af den korrekte type (med påskriften 70 C Max eller 90 C Max ). 5. Børnesikring - Opbevar emballagematerialet uden for børns rækkevidde. - Børn må ikke lege med opvaskemaskinen. - Opbevar opvaskemiddel, afspændingsmiddel og salt uden for børns rækkevidde. 6. Sikkerhedsadvarsler - Denne maskine må ikke anvendes af børn eller funktionshæmmede personer, medmindre de overvåges af en ansvarlig person, så der kan garanteres for sikker brug af maskinen. - Anvend ikke opvaskemaskinen udendørs. - Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af opvaskemaskinen. - Vandet i opvaskemaskinen er ikke drikkeligt. - Der må ikke anvendes opløsningsmidler i maskinen: eksplosionsfare! - Pas på ved åben låge: fare for at falde! - Den åbne låge kan kun bære vægten af den udtrukne kurv inklusive service. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den. - Skarpe knive eller andre genstande, der kan forvolde skade, skal anbringes i bestikkurven med den spidse ende nedad. Lange køkkenredskaber skal anbringes vandret i den øverste kurv med den spidse ende vendende ind mod maskinen. Garantien bortfalder, hvis fejlene skyldes ukorrekt brug af maskinen. Advarsler og generelle råd - Før enhver form for rengøring eller vedligeholdelse skal stikket tages ud af stikkontakten og der skal lukkes for vandet. Dette gælder også i tilfælde af en fejlfunktion. - Reparationer og tekniske ændringer må udelukkende udføres af en faguddannet tekniker. 7. Frostsikring Hvis opvaskemaskinen er opstillet i et lokale med risiko for frost, skal den tømmes fuldstændigt. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. Sørg for, at der er mindst 1 kg regenereringssalt i saltbeholderen for at beskytte maskinen ned til -20 C. Når programmet genoptages, kan der blive vist en fejlmeddelelse (se side 6). F6 E2 - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5 C i mindst 24 timer. Efter at have fjernet disse fejl skal der foretages RESET (se afsnittet Fejlfindingsoversigt ). 8. Bortskaffelse - Opvaskemaskinen er fremstillet af genbrugeligt materiale. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. Gør maskinen ubrugelig ved at skære elkablet over. For at undgå farlige situationer (f.eks. fare for kvælning) for børn skal lågens lås ødelægges, så den ikke længere kan lukkes. - Denne maskine er i overensstemmelse med EF-direktiv 2002/96/EF Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af en maskine af denne type sammen med husholdningsaffaldet kan medføre negative konsekvenser for miljøet. Symbolet på produktet eller på den medfølgende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald, men skal indleveres på en genbrugsstation beregnet til elektrisk og elektronisk affald. Maskinen skal kasseres i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald. For yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af dette produkt skal man henvende sig til de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller til den forretning, hvor produktet er købt. EU overensstemmelseserklæring Maskinen er projekteret, fremstillet og markedsført i overensstemmelse med følgende EF-direktiver: 2006/95/EF, 89/336/EF, 93/68/EF og 2002/95/EF (RoHS-direktivet). Kapacitet: 12 kuverter. Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer. DK -8-

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ.

Oversigt. P Programmer Anbefalet fyldning Liter kwh Minutter 1) 1 Forvask Kold Service, der skal vaskes senere. --- 5,0 0,02 10 NEJ. Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGER Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet viser

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet viser nummeret på det ønskede program (P1...Px) - se "Programtabel" nedenfor. KNAPPEN START/FORTSÆT Tryk på knappen

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! FOR AT SPARE ENERGI SLUKKER BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER,

Læs mere

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN

Læs mere

Fransk hårdhed fh. Engelsk hårdhed eh. hårdhed dh ,3 Blødt ,6 Middel 2

Fransk hårdhed fh. Engelsk hårdhed eh. hårdhed dh ,3 Blødt ,6 Middel 2 Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN

Læs mere

Oversigt GSFL Sensor C. 2 Forvask koldt Udskudt tid. 3 Quickvask 45 C Udskudt tid. 4 Bio-Normalvask 2) 50 C. 5 Intensivvask 70 C

Oversigt GSFL Sensor C. 2 Forvask koldt Udskudt tid. 3 Quickvask 45 C Udskudt tid. 4 Bio-Normalvask 2) 50 C. 5 Intensivvask 70 C Hurtig oversigt Oversigt PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen Programmer (en eller flere gange), til kontrollampen for det ønskede program lyser (se den følgende Programtabel ). P Programmer KNAPPEN START/FORTSÆT

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

X ,00-1, Komplet. X 10,0 0, Let X 11,0 0,80 30 NEJ. X 11,0 0, Komplet. Normalt tilsmudset service. X 10,0 1,30 80 Komplet

X ,00-1, Komplet. X 10,0 0, Let X 11,0 0,80 30 NEJ. X 11,0 0, Komplet. Normalt tilsmudset service. X 10,0 1,30 80 Komplet Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) PROGRAMVÆLGERKNAP

Læs mere

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE HURTIG VEJLEDNING SAMT ANVISNINGERNE I INSTALLATION OMHYGGELIGT FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN

Læs mere

UDSKUDT START ON-/OFF- KNAP. (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Forbrug Opvaskemiddel

UDSKUDT START ON-/OFF- KNAP. (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Forbrug Opvaskemiddel Hurtig oversigt Oversigt FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG, SKAL MAN OMHYGGELIGT LÆSE DENNE QUICKGUIDE SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN! GARANTIEN BORTFALDER, HVIS FEJLENE SKYLDES UKORREKT BRUG AF MASKINEN.

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! FOR AT SPARE ENERGI SLUKKER BETJENINGSPANELET AUTOMATISK EFTER 30 SEKUNDER,

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk en eller flere gange på knappen "P", til displayet

Læs mere

Forbrug. Opvas kemiddel Liter kwh Minutter 1) Tørringsfase. X Komplet X NO. X

Forbrug. Opvas kemiddel Liter kwh Minutter 1) Tørringsfase. X Komplet X NO. X Referencevejledning Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! (se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) OPVASKEMASKINENS

Læs mere

ON-/OFF- KNAP UDSKUDT START MULTI- ZONE POWER CLEAN. (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Forbrug

ON-/OFF- KNAP UDSKUDT START MULTI- ZONE POWER CLEAN. (se her til højre for en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Forbrug Hurtig oversigt Oversigt FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG, SKAL MAN OMHYGGELIGT LÆSE DENNE QUICKGUIDE SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN! GARANTIEN BORTFALDER, HVIS FEJLENE SKYLDES UKORREKT BRUG AF MASKINEN.

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG!

LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! OPVASKEMASKINENS BETJENINGSPANEL AKTIVERES VED AT TRYKKE PÅ EN KNAP (DOG IKKE

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) N Trykknap for halv opfyldning N E Sikkerhedsråd - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE 03/05/89 (Elektromagnetisme) og senere ændringer. 1.Fjern emballagen omhyggeligt. 2. Når emballagen er fjernet bør maskinen

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

OMI 60-00 T OMI 60-01 T Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde Læs venligst denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installation. Tilslutning af vand

Installation. Tilslutning af vand Installation Under transporten bør apparatet holdes lodret; læn eventuelt apparatet mod bagsiden. Tilslutning af vand Tilslutning til el må udelukkende udføres af kvalificerede fagfolk. Slangerne til tilførsel

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 13 3. Rengøring og vedligeholdelse 28

Læs mere

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-06. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-06 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DS605 og DD605. DishDrawer DS605, DD605 Series mallit.

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DS605 og DD605. DishDrawer DS605, DD605 Series mallit. Brugsanvisning DishDrawer Modellerne DS605 og DD605 Käyttöohje DishDrawer DS605, DD605 Series mallit Bruksanvisning DishDrawer Modellene DS605 og DD605 Användarmanual DishDrawer DS605- och DD605-seriens

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 10 3. Rengøring og vedligeholdelse 23

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af betjeningsknapperne 2 2. Betjeningsvejledning 11 3. Rengøring og vedligeholdelse 26

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

OMI 458 Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes første gang. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risiko

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825

Din brugermanual SMEG DF6FABR1 http://da.yourpdfguides.com/dref/4378825 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CDP 4729-86/CDP 4729X-86

CDP 4729-86/CDP 4729X-86 CDP 4729-86/CDP 4729X-86 Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding osv. Omhyggelig læsning af

Læs mere

OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14

OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X FOR A GOOD REASON. Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14 OPVASKEMASKINE BRUGSVEJLEDNING GNL 41930 X DA FOR A GOOD REASON Document Number 17 9890 1100-DG/12-08-14 Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Tak for at vælge et Grundig

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Opvaskemaskine. Brugsvejledning

Opvaskemaskine. Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538

Din brugermanual HUSQVARNA QB6121W http://da.yourpdfguides.com/dref/834538 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

OM 60-00 T OM 60-01 T OM 60-02 T OM 60-00 T RF OM 60-01 T RF OM 60-02 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning, før opvaskemaskinen installeres og anvendes

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG03 M.-Nr. 09 956 000 2 Indhold

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 13 5. Rengøring og vedligeholdelse 25 6. Fejlfinding

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Opvaskemaskine Brugsvejledning

Opvaskemaskine Brugsvejledning Opvaskemaskine Brugsvejledning Læs denne brugsanvisning inden du tager maskinen i brug. Kære kunde, Vi håber, at du bliver glad for vores produkt, der er fremstillet i moderne faciliteter og gennemgik

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

CDI 2212 E10 OPVASKEMASKINE

CDI 2212 E10 OPVASKEMASKINE DA Brugsanvisning CDI 2212 E10 OPVASKEMASKINE INDHOLD Sikkerhedsregler Opstilling, installation Blødgøringsanlæg Påfyldning af salt Justering af øverste kurv Placering af service Information til testlaboratorier

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm

ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm hvid 6889 kr* SMU 58M35SK stål 7929 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A++, Tørreevne: A Årligt forbrug ved program Øko 50 C: 2660 l vand / 266 kwh (baseret på 280 opvaske)

Læs mere

Sikkerhedshenvisinger

Sikkerhedshenvisinger Indhold Sikkerhedshenvisinger......... 4 Lær maskinen at kende........ 5 Afkalkningsanlægget........... 6 Påfyldning af salt.............. 7 Påfyldning af afspændingsmiddel 8 Service......................

Læs mere

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker

Indholdsfortegnelse kvalificerede tekniker Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne 9 4. Betjeningsvejledning 17 5. Rengøring og vedligeholdelse 31 6. Fejlfinding

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Spabad fra GBwood - Guide

Spabad fra GBwood - Guide Spabad fra GBwood - Guide Vi ved, at du nu har mange dejlige oplevelser i sigte med dit nye Spabad fra GBwood. Inden du tager spabadet i brug vil vi anbefale, at du blot gør følgende: 1. Gennemlæser guiden,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i

Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i Brugsanvisning Erhvervsopvaskemaskine PG 8080 / PG 8080i Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt da-dk M.-Nr.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166991 Højde:82 cm 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm

ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm hvid 9995 kr* SMP 69M05SK stål 10995 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A+++, Tørreevne: A Årligt forbrug ved program Øko 50 C: 2660

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A

STA6439L2 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A 60 CM FULDT INTEGRERBAR OPVASKEMASKINE MÆRKE A+++A EAN13: 8017709166991 Højde:82 cm 13 kuverter 9 programmer (4 hurtig programmer) Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, Super Hurtigprogram: Speed

Læs mere

Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar SN 677X01TE

Opvaskemaskine, 60 cm Fuldt integrerbar SN 677X01TE SX 677X01TE¹ 13619 kr* 13039 kr* *Vejledende pris ¹Ekstra høj - 865 mm, nichehøjde 865-925 mm Produktegenskaber Forbrug og ydelse k Energiklasse: A+++, Tørreevne: A k Årligt forbrug ved program Øko 50

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine!

Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Lugter din opvaskemaskine? Er dine glas grimme? Vi giver dig løsningerne på dine problemer i denne guide med tips og tricks til din opvaskemaskine! Vi er Danmarks største online hvidevareforhandler. Spørg

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm

ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm SMU 50M15SK stål 7929 kr* hvid 6889 kr* *Vejledende pris Produktegenskaber Forbrug og ydelse Energiklasse: A+++, Tørreevne: A Årligt forbrug ved program Øko 50 C: 2660 l vand / 234 kwh (baseret på 280

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011

ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING. Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 ADELBERG OPVASKEMASKINE BRUGSANVISNING Hvis du har brug for reparation eller service på dit Adelberg produkt, bedes du ringe +45 70400011 Om du behöver reperation eller service på din Adelberg produkt

Læs mere