Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug."

Transkript

1 Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

2 Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen 5-7 Funktioner på display og panel 8-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen Tilbehør og installation af afløbsslangen Tilbehør til bortledning af afløbsvandet Pleje og vedligeholdelse Problemløsning 25 Bemærkninger til brugen Efterservice 27

3 Resumé: Denne Mobile Aircondition er en lille transportabel aircondition. Den indeholder følgende funktioner: køling, varme,affugter og separat ventilation, og den kan flyttes, som man vil. Med den kompakte form, pæne udførelse og, elegante udseende, egner den sig til hjemme- og kontorbrug, særligt til huset med mange rum.den er nem at flytte, sparer energi og er støjsvag. NB: Læs denne manual omhyggeligt før maskinen tages i brug, manualen kan bruges som opslagsbog, men de tekniske parametre kan ændres uden varsel. Arbejdsprincipper: Ved hjælp af den øvre motor, passerer luftstrømmen fra lokalet igennem kondensatoren og bliver afkølet, og med hjælp fra den nedre motor, passerer luftstrømmen gennem kondensatoren og opvarmer luften. Den er designet med 2 rørsystemer. Den varme luft udledes gennem det bagerste udtag, den kolde luft udledes gennem udtaget på fronten, luftstrømmen ledes ud gennem jalousispjældet, som sørger for den blide luftstrøm, og den lave temperatur i omgivelserne opretholdes. Arbejdsprincipper Kølende luft Øvre motor Vandfordamper Luftstrøm 1 kapillar Nedre motor Varm luft Lufstrøm 2 Kondensator

4 Sikkerhedsanvisninger Din og andres sikkerhed er meget vigtig. Der er mange vigtige sikkerhedsanvisninger i denne manual og på maskinen. Læs og overhold altid sikkerhedsanvisningerne. Trekant: Dette er et advarselssymbol. Dette symbol advarer dig, om den potentielle fare, der kan skade dig eller andre. Alle sikkerhedsanvisningerne vil være vist med advarselssymbolet og enten ordet Danger (Fare) eller Warning(Advarsel) Du kan blive alvorligt skadet, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne Du kan blive alvorligt skadet, hvis du ikke overholder sikkerhedsanvisningerne Alle sikkerhedsanvisningerne vil fortælle, hvad den potentielle fare er, hvordan man kan mindske risikoen for tilskadekomst, og hvad der kan ske, hvis instruktionerne ikke bliver fulgt.

5 Modeller Køleeffekt (Btu/t) Varmeeffekt (W) Volt Frekvens Cooling rated current (A) Heating rated power (W) Strømforbrug v/køling (W) Strømforbrug v/varme (W) Max. imput effekt Luftstrøm m³/t. Kølevæske Støjniveau (db) Vægt (netto) Mål på maskinen (H.xB.xD.) Pakkemål (H.xB.xD.) Specifikationer

6 Opbygning Front Kontrolpanel Luftudtag Håndtag Bagside Øvre luftindtag (spjæld) Varmluftsspjæld Strømkabel Nedre luftindtag (spjæld)

7 Funktioner *OBS Intervallet ved Cool mode og Dry mode ligger mellem C. Udpakning af Aircondition. Advarsel Maskinen er meget tung Det anbefales, at der er 2 eller flere personer til at flytte, og installere maskinen Hvis man undlader dette, kan det resultere i en rygskade eller lignende. Fjernelse af emballage. Fjern og bortskaf emballagen korrekt. Fjern tape og limrester fra overfladen, før ibrugtagning af maskinen. Påfør en smule opvaskemiddel på limen med fingrene. Aftørres med en fugtig klud og bagefter med en tør klud. Undlad brugen af skarpe redskaber, sprit, brændbare væsker eller slibemiddel til at fjerne tape eller limrester. Disse produkter kan ødelægge overfladen på din aircondition. Pladskrav Placer din aircondition på et plant gulv, der er stærkt nok til at bære maskinen. Der skal være mindst 50 cm. luft på alle sider af maskinen for god ventilation. Placer maskinen i et område, hvor temperaturen ikke kommer under 18 C Spolerne vil blive dækket af rim, hvis temperaturen er under 18 C, og det kan forringe maskinens ydeevne. *Note: Den transportable aircondition har hjul for nemmere at kunne flytte den, men man skal kun rulle på plane og glatte overflader. Undlad at rulle maskinen på tæpper, eller henover genstande.

8 Funktioner Krav til installationen. Advarsel Risiko for elektrisk stød Isæt 3-benet stik med jord. Undlad at bruge en forlængerledning Undlad at fjerne jordforbindelsen Undlad at bruge en adapter. Hvis man undlader at følge disse instruktioner, kan det resultere i legemsbeskadigelse, brand, eller elektrisk stød. Diameteren på strømkablet skal være tilstrækkelig stor. Den transportable aircondition skal tilsluttes 230V 50HZ. Installationerne skal overholde reglerne i det pågældende land, og skal installeres af en godkendt elektriker. Hvis der er nogle spørgsmål, kontakt en elektriker.

9 Funktioner Krav til installationen. Installationerne skal overholde reglerne i det pågældende land, og skal installeres af en godkendt elektriker. Der skal være HFI-relæ monteret. Undlad at forbinde jordforbindelsen til vand- eller gasledning. Når maskinen ikke er i brug, træk stikket ud eller sluk for afbryderen. Der skal være jordforbindelse i strømtilførslen. Jord Vandhane Gasledning

10 Funktioner Funktioner på display og betjeningspanel LCD instruktion (dynamisk display) Klokkeslæt display Dvale Køling Ventilator Varme Affugtning Tør Indstil klokkeslæt Temperatur display Indstilling af temperatur Auto Timer on/off Hastighed på ventilator Funktioner for kontrolpanel og hver knap Timerknap Temperaturknap Ventilator Funktioner Dvaleknap ON/OFF LCD skærm

11 Funktioner på kontrolpanelet Hvordan virker maskinen Funktioner på display og betjeningspanel Denne maskine har memoryfunktion. Ved strømafbrydelse under brug stopper maskinen. Når strømmen vender tilbage, genoptager maskinen det program, den var indstillet til før strømafbrydelsen. Funktioner på kontrolpanelet: 1. ON/OFF Tænd eller sluk maskinen ( tryk en gang for at tænde, og en gang til for at slukke maskinen) 2. MODE For at kunne vælge den rette funktion, skifter maskinen imellem de forskellige funktioner. Funktionerne skifter imellem: Auto-Cool-Dry-Fan-Heat. 3. Ventilatorhastigheden styres ved at vælge FAN-knappen. Når maskinen kører på enten FAN(ventilator), COOL(køling), eller HEAT(varme), er der 3 hastigheder at vælge imellem. Tryk på FAN-knappen for at skifte imellem hastighederne: LOW(lav)- MID(middel)-HIGH(høj) 4. Indstilling af temperaturen: TEMP-knappen. Når man tænder maskinen på køling eller varme, vises den valgte temperatur i kontrol displayet. Tryk på + eller for at øge eller mindske temperaturen. 5. TIMER Tryk på + eller for at indstille timeren, for at maskinen tænder eller slukker til valgt tid. Slukketidspunktet kan indstilles, mens maskinen kører, og tidspunktet for hvornår maskinen skal tænde, kan indstilles mens maskinen er slukket (Undtaget ved strømafbrydelse) Timeren kan indstilles til 0,5-24 timer, og tryk + og minus for at justere. 6. SLEEP Når maskinen kører, tryk en gang på knappen for at starte SLEEP-funktionen, tryk igen for at ændre til støjsvag funktion fra SLEEP. Der er ingen SLEEP-funktion, når den kører i AUTO mode.

12 Funktioner på display og panel Hvordan virker maskinen? Køling 1) Tryk MODE for at vælge COOL-funktionen. 2) Tryk TEMP for at indstille den rigtige indendørs temperatur imellem C 3) Tryk FAN for at indstille ventilatorhastigheden, Høj-Middel-Lav. For at forbedre køleeffekten, vær opmærksom på følgende: 1. Ved solskin igennem et vindue, træk et gardin eller persienne for. 2. Undlad at bruge andre varmekilder i rummet. Affugtning Luk vinduer og døre, for at opnå en bedre affugtning: Tryk MODE og vælg DRY, så fungerer maskinen som affugter. I denne indstilling, kører den øvre ventilatormotor på lav hastighed, og kan justeres. Når maskinen bruges som affugter, er aftræksslangen unødvendig. FAN 1) Tryk MODE for at vælge FAN-funktionen. 2) Tryk FAN for at indstille ventilatorhastigheden ( Høj-Middel og Lav) AUTO Tryk MODE for at vælge AUTO, så vælger computeren selv FAN, COOL, HEAT eller DEHUMIDIFY automatisk, i forhold til hvordan indeklimaet er, for at yde en konstant effekt i rummet. HEATING Tryk MODE for at vælge HEAT-funktionen. I denne indstilling stopper kompressoren og den nedre ventilator, og kun den elektriske varme virker. Den øvre ventilator kører på den indstillede hastighed.

13 Navne og funktioner på fjernbetjeningen LCD-skærm. Viser alle indstillinger. Send-knap. Tryk på denne knap for at sende informationerne, skærmen viser indstillingen. Sleep-knap. Tryk på denne knap for at indstille dvale-funktionen, og tryk på Hr-knappen for at justere klokken på timeren. Man kan vælge fra 1-7 timer. Når man trykker på denne knap igen, afbrydes operationen. Dry-knappen. Tryk på denne knap, og maskinen fungerer som affugter. ON/OFF-knap. Tryk en gang på denne knap for at starte, og en gang mere for at standse maskinen. Husk at signalporten på fjernbetjeningen skal pege på modtageren på frontpanelet. Kun Auto, ON/OFF og Send-knapperne kan bruges til at sende den indstilling, der vises på displayet, de andre knapper kan bruges til at ændre indstillingerne.

14 Navne og funktioner på fjernbetjening Mode-knap Tryk på Mode-knappen og følg funktionerne skridt for skridt. Displayet vil skifte imellem Cool-Fan-Heat-funktionen. Temp-knap Tryk pil ned, derefter Set Temp for at sænke temperaturen 1 C. Tryk pil op en gang, derefter Set Temp for at hæve temperaturen 1 C. På Set Temp-knappen kan man vælge fra 16 til 30 C. Fan-knap Indstillingerne på ventilatoren er Høj- Mellem-Lav. Timer-knap Tryk på knappen for at vælge Set Timer eller time mode. Når man vælger Set Timer, vil displayet vise det valgte tidspunkt på Set Time mode. Hvis man vælger Time mode, vil displayet vise klokkeslættet lige på det aktuelle tidspunkt. Strømsvigt I tilfælde af strømsvigt, slettes alle indstillinger. Hvis man har brug for at genoptage operationen, tryk igen på Send-knappen. Hvis der opstår fejl i proceduren, f.eks. på grund af tordenvejr, trækkes stikkes ud, sættes i igen, og tryk på Send-knappen igen. Hr/Min-knap Når maskinen kører på Time mode, tryk Hr en gang for at forøge klokkeslættet med en time, tryk Min en gang for at forøge minuttallet med et minut. Når maskinen kører på Set Timer mode, tryk en gang på knapperne mellem 0-7, og tiden forøges med 0,5 time, trykkes på en knap højere end 8 forøges tiden med en time. Når maskinen kører i Sleep mode, tryk Hr en gang, og tidsintervallet vil forøges med 1 time, og vil cirkulere mellem 1-7 timer.

15 Køling 1. Efter isættelse af batterier, tryk på On/Off-knappen for at starte maskinen. 2. Tryk på Mode-knappen for at vælge køling. 3. Tryk på Fan-knappen for at indstille ventilatorhastigheden. 4. Tryk på Temp-knappen for at indstille den ønskede temperatur. 5. Tryk på Send-knappen for at sende indstillingen til maskinen. Køling Når temperaturen på rumsensoren er højere end den indstillede temperatur, starter kølefunktionen. Når temperaturen på rumsensoren er lavere end den indstillede temperatur, stopper kompressoren, og maskinen går over på fan mode. Den indstillede temperatur skal ligge indenfor C

16 Varmefunktion 1. Efter isættelse af batterier, tryk på On/Off-knappen for at starte maskinen 2. Tryk på Mode-knappen, for at vælge heat-mode (varme) 3. Tryk på Temp-knappen, for at at indstille den ønskede temperatur. 4. Tryk på Fan-knappen, for at indstille ventilatorhastigheden. 5. Tryk på Send-knappen for at sende indstillingen til maskinen. Varme Kompressoren og den nederste motor stopper, kun varmeblæseren kører, den øverste motor kører på den indstillede ventilatorhastighed. Hvis maskinen er i uorden, virker fjernbetjeningen heller ikke, stikket tages ud, og når strømmen genetableres, virker den igen. Er der strøm på batterierne, ellers skiftes de ud. Hvis displayet på fjernbetjeningen ikke viser alle indstillingerne, eller de ønskede indstillinger ikke er modtaget, skiftes batterierne ud.

17 Affugter - funktion 1. Efter isættelse af batterier, tryk på On/Off-knappen for at starte maskinen. 2. Tryk på Dry-knappen for at indstille affugteren. Hvis man trykker på knappen igen, vil maskinen gå tilbage til den originale indstilling. 3. Tryk på Temp-knappen for at indstille den ønskede temperatur. 4. Tryk på Fan-knappen for at indstille ventilatorstyrken. 5. Tryk på Send-knappen for at sende indstillingen til maskinen. Affugter Når maskinen kører i Dry-mode, beskyttes kompressoren, og ventilatormotoren kører på den laveste hastighed.

18 Dvalefunktion 1. Efter isættelse af batterier, tryk på On/Off-knappen. 2. Tryk på Mode-knappen, for at vælge funktion. 3. Tryk på Temp-knappen, for at indstille ønsket temperatur. 4. Tryk på Fan-knappen, for at indstille ventilatorhastighed. 5. Tryk på Send-knappen, for at sende indstillingen til maskinen. 6. Tryk på Sleep-knappen, for at aktivere dvalefunktionen. Når man trykker en gang til på knappen, stopper dvalefunktionen. Når maskinen kører i Sleep-mode, tryk på Hr-knappen for at indstille klokkeslæt (interval 1-7 timer) Når maskinen kører i Sleep-mode, kan det påvirke den originale indstilling af temperaturen, for at spare energi og sikre en komfortabel søvn.

19 Auto-mode funktion 1. Efter isættelse af batterier, trykkes på On/Off-knappen for at starte maskinen. 2. Tryk på Mode-knappen, vælg Automode og computeren vil automatisk justere tænd/sluk-funktionen på kompressoren og ventilatormotoren. Det sker for at bevare et komfortabelt indeklima. 3. Tryk på Send-knappen, for at sende indstillingerne til maskinen. Auto-mode For at opnå en optimal rumtemperatur, vil en sensor i airconditionen automatisk tænde/slukke for kompressoren. Det sker for at bevare et komfortabelt indeklima.

20 Timer-mode funktion 1. Når maskinen kører, trykkes på Timer-knappen for at indstille timerfunktionen. 2. Tryk på Hr/Min-knappen for at sætte timeren til. Den kan indstilles indenfor 1-18 timer. 3. Tryk på Send-knappen, for at sende indstillingerne til maskinen. 4. Tryk på Sleep-knappen, derefter Hr/Min, for at stoppe timeren. Den kan indstilles indenfor 1-7 timer. Efter timeren er sat til, slukker maskinen straks, når det indstillede klokkesæt er nået, og maskinen kører på originalindstillingen. Tryk på Timer-knappen for at vælge Time, displayet vil vise det aktuelle klokkeslæt, tryk på Hr/Min-knappen for at justere timer/minutter. Når man trykker på Sleep-knappen for at indstille Sleep-funktionen, vil Set Timer-funktionen blive annulleret, og når man vælger Set Timer-funktionen, vil Set Sleep-funktionen blive annulleret.

21 Tilbehør og installation af aftræksslange Længden af aftræksslangen skal være mm. Det anbefales at anvende den korteste længde. Ved installation anbefales det at anvende slangen kortest muligt. Undlad at forlænge slangen eller forbinde den med en anden aftræksslange, ellers kan det forårsage unormal drift. Korrekt installation se nedenfor. Hvis den monteres på væggen, skal højden på hullet være placeret cm. over gulvet.

22 Tilbehør og installation af aftræksslange OBS Hvis slangen skal bøjes, skal man tage højde for følgende dimensioner. Forkert installationsdiagram ( hvis aftræksslangen bøjes for meget, kan det nemt forårsage unormal drift.)

23 Tilbehør og installation af aftræksslange Forreste endestykke Bagerste endestykke Aftræksslange Studs Tilbehør Clips til rør Skrue Afløbsslange Clips til slange Dæksel til afløbsslange

24 Tilbehør til bortledning af afløbsvand Installation Undlad at installere aftapningsslangen før maskinen er tændt, for at undgå vand på gulv og tæppe. Dækslet til afløbet skal opbevares for fremtidig brug. 1. Fjern dækslet fra afløbsåbningen på understellet. Afløbsåbning Dæksel til afløb 2 Sæt dækslet på afløbsslangen, for at sikre at det ikke forsvinder. 3. Monter holderen til slangen på bagsiden forneden med skruerne. A. Afløbsåbning B. Sæt clipsen til afløbsslangen fast med de medfølgende skruer 4. Før enden af afløbsslangen ind i afløbsåbningen, og monter clipsen til slangen for at forhindre udsivning af vand. 5.Sæt afløbsslangen fast på clipsen. A. Afløbsprop B. Afløbsåbning C Afløbsslange D. Spændestykke E. Clips til afløbsslange Bortledning Hvis maskinen er instillet på COOL eller DRY mode, samles kondensvandet i vandtanken. Når tanken er fuld, bipper maskinen 8 gange, og LCD-displayet viser fejlkode H8. Maskinen slukker indtil tanken er tømt, og starter op igen efter at kompressoren har været slukket i 3 minutter. Træk proppen ud af afløbsslangen, tag slangen fra clipsen, og hæld vanden ud af tanken. Bagefter sættes proppen tilbage på slangen for at forhindre udsivning, og sæt slangen tilbage i clipsen.

25 Pleje og vedligeholdelse Mobil enhed Der er hjul i bunden af maskinen, for nemt og hurtigt at kunne flytte maskinen. Luftindtag Før vedligeholdelse, træk stikket ud, og sluk for strømmen, for at undgå elektrisk stød. Rensning af luftfilter : Hvis filtret er blokeret af en masse støv, aftager kapaciteten. Rens filtret en gang hver 2. uge. Fjern filterholderen, og tag filtret ud. Vask filtret ved at overbruse det, og derefter ryste vandet af, eller dyp det i mild sæbeopløsning, og stil det til tørre.

26 Pleje og vedligeholdelse Rensning af aircondition Brug en lettere fugtig klud med lunkent vand, eller sæbevand, efter at have fjernet støvet først. Undlad brug af benzin, dieselolie eller opløsningsmidler til at rense maskinen. Før rengøring, træk stikket ud

27 Fejlfinding Hvis der opstår fejl, tjek nedenstående før reparation: Fejl Mulige årsager Løsning Airconditionen starter ikke Strømforsyning ikke forbundet korrekt. Stikket sidder ikke rigtigt i. Der er fejl på stikket eller stikdåsen. Sikring gået. 1. Sæt stikket rigtigt i. 2. Udskift stik eller stikdåse 3. Kontakt forhandleren. LCD-displayet viser tiden, men virker ikke Er Timer On slået til? Annuller Set Timer-indstillingen eller vent på, at den automatisk går i gang. Indstilllet på Cool, men køler ikke. 1. Rumtemperaturen er lavere end den indstillede temperatur. 2. Kondensatoren rimer til. 1. Det er et normalt fænomen. 2. Maskinen kører afrimningsfunktionen, og derefter går den tilbage til indstillingen før afrimningen. Indstillet på affugtning, men den køler ikke. 1. Kondensatoren rimer til. 1. Det er et normalt fænomen. 2. Maskinen kører afrimningsfunktionen, og derefter går den tilbage til indstillingen før afrimningen. LCD-displayet viser E5 1. For lav spænding. Sluk for strømmen, tænd igen efter 10 min. Hvis E1 stadig står i displayet kontakt forhandleren. LCD-displayet viser H8 Vandtanken er fuld 1. For at tømme tanken, se vejledning på s Hvis fejlen stadig er der, kontakt forhandleren.

28 Brugerinformation Placering Undlad at installere maskinen på begrænset plads, og sørg for god ventilation, for at undgå at der opstår fejl. Undlad placering i direkte sollys, for at udgå falmning, og reduceret effekt. Undlad placering på fugtige steder, for at undgå problemer med strømmen. Undgå at installere maskinen på følgende steder: Gas- og olieinstallationer og i nærheden af ild, for at undgå fejlfunktioner. Andet Følgende personer skal man tage hensyn til: 1. Små børn. 2. Syge personer. 3. Trætte, fulde eller påvirkede personer. Undlad at stå på eller lægge noget ovenpå maskinen, så kan man risikere den lækker, eller går i stykker. Undlad at udsætte kroppen for den kolde vind for længe, ellers kan man blive syg. Maskinen bør ikke placeres tættere på end 1m fra et tv, ellers kan den blive påvirket af elektromagnetiske stråler. Undlad at blokere luftindtag/udtag, for at undgå fejl. Undlad at stikke hænder eller andre ting ind i luftudtaget, pas især på små børn ellers kan der nemt ske en ulykke.

29 Placering Når indikatoren for fyldt vandtank lyser, er der 1 1/2 L i tanken. Undlad at skråtstille eller tippe maskinen. Hvis der opstår unormale fænomener, træk straks stikket ud. Undlad at bruge spray i nogen former, det kan forårsage ødelæggelser. Ved bortskaffelse af maskinen, kontakt den lokale genbrugsplads. Bortskaffelse: Undlad at lade maskinen britskaffe med almindeligt skrald, skal køres på den lokale genbrugsplads. Efterservice Ved problemer, kontakt din forhandler.

30

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12

Indhold: Resumè 3. Arbejdsprincipper 3. Modeller og specifikationer 4. Opbygning 5. Funktioner 6-10. Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Brugervejledning Indhold: Resumè 3 Arbejdsprincipper 3 Modeller og specifikationer 4 Opbygning 5 Funktioner 6-10 Navne og funktioner på fjernbetjeningen 11-12 Køling 13 Varme 14 Affugter 15 Dvale 16 Auto

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A

Mobilt klimaanlæg. Brugsanvisning. Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Mobilt klimaanlæg Brugsanvisning Model: GPC12AF-K3NNA7A GPE12AF-K3NNA7A Tillykke med købet af dette klimaanlæg. Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden klimaanlægget tages i brug, og gem brugsanvisningen

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg

Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg Split vægmonteret DC Inverter Klimaanlæg PuntoAzul BAC-WM-I1110-A12H BAC-WM-I1414-A12H BAC-WM-I2022-A12H Brugsvejledning Manufactured and distributed : by Dansk importør Fukura Danmark ApS Bøgekildevej

Læs mere

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap

FCW med microprocessorstyring - front panel display. FCW med microprocessorstyring - AUX nød-knap Vigtigt: FCW serien med microprocessorstyring: - De to styringer, fortrådet betjeningspanel (PFW2) og fjernbetjening (TLW2) kan ikke bruges samtidigt på den samme fancoil unit. - Hvis fancoilen er slukket

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 1 1 5 3 6 7 8 2 9 4 10 12 11 1 2 4 2 1 3 5 6 7 8 9 3 10 15 11 12 14 13 2 3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel

Brugermanual. Aircondition og varmepumpe split system. Indedel. Udedel Brugermanual Aircondition og varmepumpe split system Indedel Udedel F Bemærk: vær opmærksom på, at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og modtageren; Tab ikke fjernbetjeningen. Undgå

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING MODEL K-404 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme og en besparende

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350

Din brugermanual SAMSUNG SR-S2029DSS http://da.yourpdfguides.com/dref/788350 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW

VÆGOPHÆNGTE ENHEDER. Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW VÆGOPHÆNGTE ENHEDER Brugsanvisning VÆGOPHÆNGTE ENHEDER SDH 10-NW 2009 1- INDHOLD 1- Indhold...2 2- Advarsler...3 3- Driftsbegrænsninger...4 4- Anbefalinger...5 4.1- Korrekt anvendelse...5 5- Egenskaber...5

Læs mere

Hellukket kassette markise

Hellukket kassette markise Hellukket kassette markise Del oversigt... 2 Beskrivelse... 3 Montering... 4 Indstilling af hældningsvinkel... 7 Motor... 8 Vedligeholdelse... 9 1 Vi anbefaler at midst 2-3 personer arbejder sammen om

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vægmonteret fan coil

Vægmonteret fan coil Vægmonteret fan coil Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse - fejlfinding 1 Hovedkomponenter - Beskrivelse af komponenterne 2 Generel information - emballering - vigtig information 3 Anvendelsesområde - Air

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken.

Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Monterings vejledning Qooler sparkling 17i indbygning i køkken. Teknisk data: Mål: H 390mm x B 235mm x D 420mm inkl. luftskjold 230v 50 Hz. 270 w max forbrug Kalkfilter og kulfilter skal skiftes en gang

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere