INNOVATIONDANMARK FORSIDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INNOVATIONDANMARK FORSIDE"

Transkript

1 INNOVATIONDANMARK FORSIDE

2 Videnskabsministeriet og DRUID præsenterer VERDENS BEDSTE EFFEKTMÅLINGER AF FORSKNINGS- OG INNOVATIONSPOLITIK?? 12. APRIL 2011

3 Program for resten af dagen 1. Regeringens politik vedrørende evaluering og effektmåling 2. Udfordringer og målsætninger 3. Effektmål: Nøgle-performance indikatorer 4. Central InnovationsManual: Standard for effektmåling og analysemetoder? 5. Resultater fra udvalgte analyser 6. Ønsker fra embedsmændene/ønsker fra forskerne 7. Diskussion, skænderi og forsoning 8. Spørgsmål, som stadigvæk mangler at blive undersøgt? 9. Fremtidigt samspil mellem forskere og embedsmænd

4 Regeringens politik vedrørende evaluering og effektmåling: Effekten skal dokumenteres konsekvent for alle innovationstilbud Der skal opstilles entydige effektmål for alle ordninger og fonde mv. af de ansvarlige myndigheder Evalueringer og effektmålinger skal anvendes til at tage stilling til eventuel videreførelse, sammenlægning eller justering

5 Udfordringer Dokumentere økonomiske effekter af forskningsog innovationspolitik hvordan gøres det bedst? Verificere effekter af de eksisterende forskningsog innovationsprogrammer Udvikle prioriteringsværktøjer for forsknings- og innovationspolitikken

6 Målsætninger Fælles forståelse for nøgle performance indikatorer Fælles forståelse for analysemetoder Sammenlignelige effektmålinger for alle programmer i Danmark og udlandet

7 Fælles forståelse for analysemetoder For at kunne sammenligne effektmålinger på tværs af ordninger bør der opstille et fælles sæt af retningslinjer for, hvad der kræves af en excellent effektmåling: Høj kvalitet af data Nyeste forskningsbaserede statistiske metoder Høj kvalitet af kontrolgrupper

8 Central InnovationsManual (CIM) for effektmålinger og evalueringer Videnskabsministeriet er på vej med en manual for effektmålinger af innovationspolitik (CIM): a. Standarder for effektmål: Nøgle performance indikatorer b. Standarder for kontrolgrupper c. Standarder for statistiske analysemetoder d. Standarder for tidsserier og datakvalitet e. Standarder for robusthedstest

9 a. Opstilling af effektmål: Hvad er de centrale nøgle performance indikatorer? Produktivitet per medarbejder i virksomheder Værditilvækst i virksomheder Totalfaktorproduktivitet i virksomheder Beskæftigelse i virksomheder Individuel beskæftigelses- og løneffekt Patenteringseffekt i virksomheder Overlevelsesrater for virksomheder

10 b. Udvælgelse af kontrolgrupper: Propensity score matching metode Der tages hensyn til Uddannelse FoU-intensitet FoU-afdeling Eksport-intensitet FoU-investeringer Virksomhedsstørrelse Branchetilknytning Hvad mangler???

11 c. Central analysemetode for VTU - Difference-in-difference (a) før-efter sammenligning for virksomheder, som deltager i ordningen (deltager) (b) før-efter sammenligning for virksomheder, som ikke deltager i ordningen (kontrol) Se om (a) er mere positiv end (b). P1 - succes parameter af deltager før P2 - succes parameter af deltager efter C1 - succes parameter af ikke-deltager før. C2 - succes parameter af ikke-deltager efter. Differencen (P2-P1)-(C2-C1) måler differencen i forøgelserne. 11

12 d. Forbedre datagrundlaget Længere tidsserier Krav til kontinuitet Behov for nye variable Bedre stikprøver Hurtigere offentliggørelse af data Lettere adgang til offentlige data

13 e. Robusthedstest Konfidensintervaller Verifikation ved forskellige analysemetoder Gentagelse af effektmålinger med 3-4 års interval Anvendelse af forskellige kontrolgrupper og underopdelinger af kontrolgrupper Inddragelse af udenlandske data og analyser

14 Forudsætning for gode effektmålinger: kvalitatsdata-kilder FoU-statistikken Regnskabsstatistikken Community Innovation Survey (CIS) Uddannelsesstatistikken Projektdatabaser i ministerier Patentstatistikken Arbejdsmarkedsstatistik Lønstatistik

15 Effektmålinger af programmer Insignifikante resultater: Innovationsmiljøer (2009 og 2014) - FI Videnpilot (2010 og 2013) FI Signifikante resultater: Innovationskonsortier (2008, 2010 og 2015) - FI ErhvervsPhD (2007 og 2011) - FI EUREKA (2011) FI Under udvikling: Cluster/Innovationsnetværk Danmark (2011) FI Videnkupon (2013) - FI

16 Effektmålinger af innovationspolitik Produktivitetseffekter af erhvervslivets forskning, udvikling og innovation (2010) (FI) Produktivitet og videregående uddannelse (2010) (DEA) Innovation og produktivitet (2010) (ØEM) Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige videninstitutioner (2011) (FI) Erhvervslivets forskning, udvikling og international outsourcing (2011) (FI)

17 Udvalgte analyseeffekter i. Effekt på værditilvækst i store innovationskonsortier ii. Forskningssamarbejde mellem en virksomhed og et universitet iii. Patenteringseffekt i ErhvervsPhD-virksomheder iv. Beskæftigelseseffekt i ErhvervsPhD-virksomheder v. Hvad er effekterne af private investeringer i forskning

18 Fra Professor til Profit Effektmåling af offentlig-private forskningskonsortier mellem 10 parter heraf 6 virksomheder Udvikling i bruttofortjenesten (i 1000Kr). Differencer ift. år 0, som er året før programdeltagelsen (eller udvælgelsen til kontrolvirksomhed). Glidende tre-års gennemsnit for virksomheder med mindre end 150 millioner Kr. bruttofortjeneste i år Virksomheder, som deltager i et Innovationskonsortium Kontrolvirksomheder År før/efter år 0 Kilde: CEBRs beregninger på basis af data fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og Experian A/S.

19 Kausal analyse af samspil mellem universiteter og virksomheder og produktivitet per medarbejder (pct.)

20

21

22 Marginal produktivitet af privat forskning

23 Ønsker fra Videnskabsministeriet (1) Mere forskning om effekter af forsknings- og innovationspolitik Øget samspil mellem forskningsverdenen og den offentlige sektor med henblik på ny viden om forsknings- og innovationspolitikken

24 Ønsker fra Videnskabsministeriet (2) Mere teoretisk økonomisk litteratur om betydningen af investeringer i forskning, udvikling og innovation Mere viden om den internationale litteratur vedrørende økonomiske effekter af FoU og innovation Mere viden om den internationale litteratur vedrørende forsknings- og innovationspolitik og støtteprogrammer

25

26 Diskussion Er effektmålingerne gode nok? Hvilke spørgsmål skal vi stille? Hvordan kan effektmålingerne forbedres? Forslag til den Centrale InnovationsManual

27 Spørgsmål, som stadig mangler at blive undersøgt 1. Outsourcing 2. Videnspredning 3. Samfundsøkonomiske effekter 4. Virksomhedernes kommercialiseringsevne

28 Spørgsmål, som stadig mangler at blive undersøgt (1) - outsourcing Medfører outsourcing af produktion også outsourcing af FoU? Er FoU-outsourcing substitut eller komplementært til egen FoU? Hvad er de økonomiske effekter af FoU-outsourcing?

29 Spørgsmål, som stadig mangler at blive undersøgt videnspredning (2) Hvordan måles videnspredning af FoU? Hvad er de økonomiske effekter af videnspredning?

30 Spørgsmål, som stadig mangler at blive undersøgt samfundsøkonomisk effekt(3) Hvad er den samfundsøkonomiske effekt af offentlig forskning? Hvordan udregner man den samfundsøkonomiske effekt af støtteprogrammer for forskning og innovation?

31 Spørgsmål, som stadig mangler at blive undersøgt kommercialisering (4) Er effekterne af forsknings- og innovationsinvesteringer i danske virksomheder større eller mindre end i udlandet? Er danske virksomheder dårligere til at omsætte viden til produktivitet og værditilvækst? Hvor lang tid går der mellem investeringer i FoU til effekter på innovation, produktivitet og værditilvækst?

32 Kritikpunkter fremført til MVTU vedrørende eksisterende effektmålinger (1) Forskellige metoder medfører forskellige effekter, hvorfor analyserne ikke kan bruges Det er ikke muligt at lave kausalanalyser Det er ikke muligt at finde kontrolgrupper for de forskningsaktive virksomheder, der bruger forsknings- og innovationsprogrammer Der mangler samfundsøkonomiske effekter

33 Kritikpunkter fremført til MVTU vedrørende eksisterende effektmålinger (2) Effektmålingerne overdriver de økonomiske effekter Effektmålingerne underdriver de økonomiske effekter Effektmålingerne har svært ved at opfange effekter i virksomheder, som bruger et program ofte, eller som er store Effektmålingerne viser, at den signifikante effekt ophører efter 5-6 år, og at der ingen langsigtede effekter er

34 Kritikpunkter fremført til MVTU vedrørende eksisterende effektmålinger (3) Der er ikke taget højde for cykliske forhold for virksomhederne, hvorfor der kan være forskel mellem treatment-gruppe og kontrolgruppe Hvorfor har I ingen effektmålinger, der viser, at der ikke er effekt af indsatsen? Der mangler sammenligninger på tværs med andre programmer og effektmålinger

35 (1) Typiske misforståelser: I fortolkningen af resultater i regressionsanalyserne overses det ofte, hvilken hypotese som testes! Sammenblanding af resultater fra komparative deskriptive analyser og økonometriske analyser Der er ikke overblik over, hvilke programmer, som yder tilskud til enten privat forskning eller offentlig forskning

36 (2) Typiske misforståelser: Begrebet arbejdsproduktivitet sammenblandes med totalfaktorproduktivitet eller værditilvækst Begreberne forskning og innovation sammenblandes Begreberne offentlig og privat forskning sammenblandes Begrebet købt forskning sammenblandes med begrebet forskningssamarbejde

37 Fremtidigt samspil mellem forskere og embedsmænd Hvordan kan vi få skabt et endnu bedre samspil mellem forskningsverdenen og embedsmændene om udvikling af ny viden om forsknings- og innovationspolitik?

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst

Modtager(e): Produktivitetskommissionen. Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Notat Modtager(e): Produktivitetskommissionen Offentlig forskning effekter på innovation og økonomisk vækst Baggrund De årlige danske udgifter til forskning og udvikling (FoU) er på ca. 50 milliarder kroner.

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Formand Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Rasmus Højbjerg Jacobsen December 2010 Samfundsøkonomiske effekter af Vækstfondens investeringer 6. december 2010 Forfattere: Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d., CEBR Martin

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt Dansk forskningspolitik i et vadested Fra forskningslandsby til globalt knudepunkt redaktion: Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Magnus Balslev Jensen, konsulent,

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Uddannelse og innovation

Uddannelse og innovation Uddannelse og innovation Om denne folder // Hvordan indretter vi skoler og uddannelser, så unge opnår kompetencer, der gør dem produktive på arbejdsmarkedet? Og hvordan sørger vi for, at virksomheder har

Læs mere

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen:

Citater fra formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen: KØF Noter fra mødet i Ålborg januar 2014. Produktivitetskommissionen: 1. Fokus på resultater. 2. Styring, ledelse og motivation. 3. Konsekvent opfølgning. Disse 3 punkter kan vi fint bruge for at komme

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang

Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Effektmåling af Mødrehjælpens projekt I Gang Jannie Helene Grøne Kristoffersen Jhgk.cebr@cbs.dk Sofie Bødker Sb.cebr@cbs.dk 18. september 2014 Opgaven Opgaven CEBR har i perioden januar til september 2014

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere