FREMTIDENS KONKURRENCEBEGREB - EN EPOKETEORI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS KONKURRENCEBEGREB - EN EPOKETEORI"

Transkript

1 FREMTIDENS KONKURRENCEBEGREB - EN EPOKETEORI Stephen Bruyant-Langer Juni Konkurrence - hvor skal vi hen, du? Formålet med denne artikel er at beskrive den hidtidige udvikling inden for markeds- og konkurrenceteori. Artiklen fokuserer på en sammenligning af to overordnede tankeretninger, nemlig positioneringssynsvinklen (PS) repræsenteret af Michael Porter og ressourcesynsvinklen (RS) repræsenteret af Gary Hamel. Disse to forfattere er valgt blandt mange andre, fordi de har formået at popularisere den strategiske og afsætningsøkonomiske forskning, der ligger til grund for tankeretningerne. En central opsummering findes i figur 1. Den centrale bagvedliggende analysedimension er den eksterne / interne. Målet er ikke at udvikle et alternativ til de eksisterende teorier, men snarere at kaste lys over den udviklingsproces, som har fundet og finder sted inden for konkurrenceteori. Der er ikke tale om et paradigmeskift, fordi de tidligere synsvinkler ikke forkastes, men derimod om en ny programerklæring, som bygger videre på positionerings- og ressourcesynsvinklen. Det dokumenteres, at udviklingen er gået fra udefra og ind med vægt på de eksterne muligheder i retning af indefra og ud med vægt på de interne kernekompetencer. I denne forbindelse er det værd at forholde sig til, hvordan vi i den nye digitale netværksøkonomi kan integrere betydningen af relationer. En mulighed er at definere dem som interne ressourcer, hvorved relationsbegrebet viser sig allerede at være integreret i den ressourcebaserede synsvinkel. Artiklen skitserer på basis af udvalgt litteratur en epoketeori og giver et bud på fremtidens konkurrencebegreb i form af et metaforisk scenarie. En central opsummering findes i figur 2. Den strategiske udvikling kan eksemplificeres ved Dick Fosbury (f. 1947), der som helt ukendt vandt OL-guld i højdespring i Med sin revolutionerende springteknik, herefter kendt som Flop-stilen, passerede han rygvendt overliggeren på vinderhøjden 2,24 m. I al stilhed havde Fosbury i årene forinden udviklet denne

2 springstil, der var blevet muliggjort af, at de traditionelle sandfyldte nedspringsområder var blevet erstattet af bløde, høje nedspringsmåtter. Han havde udviklet en kernekompetence på basis af nogle eksterne muligheder. Intensiteten af den intellektuelle (og økonomiske) konkurrence mellem positionerings- og ressourcesynsvinklen illustreres tydeligt af, at Michael Porter vandt The Harvard Business Review McKinsey Award i 1979 og Gary Hamel vandt i 1989 og blev nummer to i I 1996 vandt Gary Hamel, og Michael Porter blev nummer to. 2. Konkurrence forskellige synsvinkler I neoklassisk mikroøkonomi er virksomheden blevet behandlet som en sort kasse, hvorover konkurrencen hvilede i form af en usynlig hånd. Da strategi for godt 30 år siden gradvist blev et selvstændigt erhversøkonomisk forskningsområde, fastholdt forskerne denne eksterne synsvinkel. Gennem de seneste år er vægtningen dog gradvist rykket i retning af en mere intern synsvinkel, hvilket fint harmonerer med skiftet fra en efterspørgselsbaseret til en udbudsorienteret økonomisk tankegang. Diskussionen er naturligt forankret i markedsudviklingen. Som bl.a. beskrevet af Chamberlin kan markederne ved hjælp af dimensionerne differentieringsgrad og antal udbydere opdeles i forskellige velkendte grundformer: Monopol, Fuldkommen konkurrence, Rent oligopol, Differentieret oligopol og Monopolistisk konkurrence. Disse markedsformer er dog ikke længere tilstrækkelige til at beskrive den digitale økonomi, hvor globale alliancer og netværk skaber nogle næsten ubrydelige relationer mellem ellers konkurrerende virksomheder en tilstand, man kunne kalde coopetition. Et overordnet spørgsmål er derfor, om konkurrencebegrebet overhovedet er det centrale begreb i fremtiden eller om det skal erstattes af coopetitionbegrebet med andre ord et skift fra en transaktionsbaseret til en relationsorienteret økonomisk tankegang. Bilindustrien er et godt eksempel på teknologiske alliancer og virksomhedsspecialisering, som gør, at biler af forskellige mærker kan bestå af identisk grundteknologi og samme underleverancer. Definitionen af konkurrencebegrebet kompliceres yderligere af, at samme virksomhed under forskellige mærker simultant lancerer den samme teknologi. Et eksempel er VW-koncernen, som forsøger at spænde over mærkerne fra Seat og Skoda over Volkswagen og Audi til Rolls Royce. Endelig går VW-koncernen med lanceringen af Phaeton i direkte konkurrence med Mercedes om luksussegmentet. Denne strategiske diversifikation kan meget vel afstedkomme en form for anti-loyalitet fra forbrugerne, som bliver fristet til at trade ned for at opnå det optimale forhold mellem pris og værdi. Et af de mest pragmatiske og vellykkede forsøg på overordnet at inddele forskellige strategiretninger i ti skoler findes i Mintzberg et. al. [12]. Heri sammenlignes strategiforskere med de blinde mænd, som hver især holder i en forskellig legemsdel af en elefant og derudfra forsøger at generalisere om dette mærkelige væsens helhed. De største strategiske fejltagelser sker, når virksomhedsledere tager en enkelt synsvinkel for alvorligt. Strategiområdet har først været besat af planlægning, så positionering baseret på omhyggelige 2

3 beregninger, og nu læring som det centrale begreb. Virksomhedsledere kan ikke bruge en enkelt strategiretning alene, de har brug for helhed [13] Positioneringssynsvinklen (PS) Den tydeligste akademiske eksponent for denne tankeretning er Michael Porter, som i 1980 i hovedværket "Competitive Strategy" populariserede flere Harvard School of Economics modeller og bl. a. foretog en strukturel analyse af begrebet varig konkurrencefordel [14]. Denne analyse førte frem til den velkendte Five Forces model, som senere med rette er blevet kritiseret for at være baseret på en enkeltstående strukturanalyse og dermed være både statisk, teoretisk og for begrænsende i sin branchefokusering. Med behørig respekt skal det dog understreges, at Porter har bidraget med centrale begreber som Indgangsbarrierer og Udgangsbarrierer, som har haft store indflydelse på strategisk tænkning. Han har fokuseret på magtstrukturer i den vertikale konkurrence uden eksplicit at påpege, hvordan den horisontale konkurrence påvirkes. I 1985 udbyggede Michael Porter i "Competitive Advantage" de tre generiske strategier: Omkostningsførerskab, Differentiering og Fokus [15]. Derudover var han blevet gjort opmærksom på, at Five Forces modellen helt så bort fra virksomhedens interne styrker og svagheder. Det resulterede i udviklingen af værdikæden, som beskriver forskellige resultatskabende aktiviteter på virksomhedsniveau. Værdikæden er i realiteten blot endnu en sort kasse og har derfor en begrænset forklaringsværdi. Derfor tager den kun i mindre grad hensyn til kundernes oplevelse af værdiskabelse. Værdikædebegrebet løser dermed ikke problemet. Derfor er PS ikke i sig selv i stand til fyldestgørende at beskrive konkurrence set fra den enkelte virksomheds synsvinkel. Moderne paradokser, som at Motorola på samme tid er Hewlett-Packards største kunde og største leverandør, illustrerer tydeligt dette. De tætte relationer mellem tidligere konkurrenter, som nu har erstattet de traditionelle transaktioner mellem virksomheder, kan ikke længere dækkende eller logisk beskrives i en overordnet brancheorienteret referenceramme som Five Forces. Mintzberg et. al. [13] perspektiverer PS ved kritisk (og lettere ironisk) at debatere et citat af Michael Porter fra 1996, hvori han forsøger at tage til genmæle over for den voksende kritik. Porter understreger selv, at en virksomhed består af mange kompetencer og aktiviteter. Strategisk positionering handler for ham om at skabe sig en unik og vedvarende konkurrencemæssig position. Dette skal ifølge Porter ikke forveksles med tankerne om, at virksomhederne skal fokusere på deres kernekompetencer. Det er summen af aktiviteterne, som er med til at skabe værdi for virksomhedens kunder. Derudover formaner han, at vi bliver nødt til at anskue virksomheden som en række aktiviteter og ikke som et hele. Han kalder 1990erne for forbedringernes årti og påpeger, at alle har forsøgt at køre deres virksomhed efter best practice. Denne tendens har været underbygget af implementeringen af standardiserede ERP-systemer, som har fået virksomhederne til at ligne hinanden mere og mere. Porter kalder fænomenet for konkurrencemæssig konvergens. Denne interessante debat understreger nødvendigheden af, at vi som konsulenter eller virksomhedsledere lærer at acceptere uforudsigelighed, forandring og organisatorisk læring som succeskriterierne for strategisk markedsføring og ledelse. 3

4 2.2. Ressourcesynsvinklen (RS) De ressourcebaserede teorier tager også deres udgangspunkt i mikroøkonomien, men koncentrerer sig om at analysere, hvorfor enkelte virksomheder er mere effektive end gennemsnittet. Målet med al strategi er jo i sidste instans indtjeningsmæssigt at performe bedre end gennemsnittet. Ellers er der ingen grund til at udarbejde og implementere strategier. RS fokuserer på ressourcer, som det ikke er muligt for konkurrenterne at kopiere, og som derfor kan være fundamentet for en varig konkurrencefordel. Søren Hougaard skriver herom, at en varig konkurrencefordel er marketing- og strategilitteraturens vedtagne betegnelse for den idealsituation, som enhver virksomhed bør tilstræbe. Imidlertid er det diskutabelt, om det overhovedet er realistisk at tro, at disse stabile forsvarlige positioner findes. En virksomheds eget indre entrepreneurskab er måske den eneste opnåelige varige konkurrencefordel [10]. Selvom teoretikerne stadig er i overtal, er det den ledelsesorienterede del af disse teorier, der har genskabt interessen for RS. De internationale managementkonsulentfirmaer har i samarbejde med anerkendte professorer populariseret teorierne og udnyttet dem til at skabe shareholder value (måske specielt for dem selv). Managementkonsulentfirmaernes kernekompetence er måske netop evnen til massivt og konsistent at markedsføre de nyeste begreber og teorier som løsningen på deres kunders strategiske problemer. Som ophavsmand til begreber som for eksempel kernekompetence, strategisk hensigt, branchefremsyn og brancherevolution har Gary Hamel medvirket til at skifte fokus inden for strategisk tænkning i en lang række af verdens mest succesrige virksomheder. Prahalad og Hamel stod i 1989 og 1990 for et gennembrud med to artikler i The Harvard Business Review [2] og [3]. "Strategisk Hensigt" fokuserer på den ånd og de grænsebrydende ambitioner, der hersker i vindervirksomheder. Strategisk hensigt kan også tolkes som det, Bill Gates kalder: At være på den rette motorvej. Et eksempel er Apolloprojektet, hvor John F. Kennedy bad NASA om at "sætte en mand på månen". Disse målsætninger, som er helt ude af proportioner med dagligdagen, skaber en egen dynamik, som det ikke er muligt for konkurrenter at kopiere. Som eksempel på den teknologiske udvikling og skiftet til videnssamfundet kan fremhæves, at en gennemsnitlig bil i dag har mere computerkraft end den Apollo 11 raket, som bragte Neil Armstrong op på Månen i "Virksomhedens Kernekompetence" kritiserer de vestlige virksomheder for at være for snæversynede i forhold til for eksempel de japanske virksomheder. Honda har perfektioneret motorteknologi som sin kernekompetence. Sony har fokuseret på miniaturisering som sin kernekompetence, og endelig har Toyota udviklet Just in Time produktionen som sin kernekompetence. I senere artikler påpeger Prahalad og Hamel, at de vestlige virksomheder er blevet bedre og bedre til at optimere, restrukturere og downsize. Men i processen har de ikke lagt mærke til, at både banen og spillereglerne er blevet redefineret, og 4

5 at vinderne i det nye årtusinde bliver de virksomheder, der er i stand til at arbejde på tværs af brancherne og sprænge de traditionelle paradigmer [5]. Et godt eksempel på en innovativ strategisk spiller er Dell Computer, som på rekordtid, via kundebestemt design og internettet som distributionskanal, er blevet global markedsleder i forhold til de traditionelle PC-udbydere. Et andet eksempel er Cisco Systems, for hvem det via en ekstrem grad af outsourcing og tætte alliancer er lykkedes at dominere markedet for routere, som i dag er selve nervecentrene i internettet. Cisco s model handler hovedsagelig om at håndtere strategiske relationer med specialister. Cisco er ikke længere en virksomhed i traditionel forstand. Cisco er snarere ejer af en idé og en viden om netværkskommunikation, som bliver realiseret i et visions- og værdistyret produktionsfællesskab. Et tredje eksempel er Microsoft, som har sikret sig global distribution af software gennem etablering af et dominerende styresystem, som åbner et vindue for alle til den splinternye og forjættende digitale verden. Et synligt symbol på værdien af denne globale dominans er, at de tre ud af verdens fem rigeste mennesker ifølge Forbes Magazine kan takke Microsoft for deres formue! Disse virksomheder bygger i vid udstrækning deres succes på deres kernekompetencer og dermed RS. I den akademiske verden har mange forskere beskæftiget sig med denne synsvinkel. Gary Hamel bygger så at sige oven på denne forskningsmæssige tradition og populariserer begreberne, men gør det implicit uden at beskrive teorierne. Det er derfor kendetegnende for Gary Hamels artikler, at de er relativt dårligt dokumenteret, og at begreberne er relativt dårligt defineret. I hans artikler sondres der ikke tydeligt mellem kompetencer og færdigheder, og i det hele taget mangler der i hans artikler et eksplicit og entydigt teoretisk fundament, som kan underbygge og substantiere det observerede epokale skift. Gary Hamel fremstiller selv RS som et paradigmeskift i forhold til PS. For at benytte begrebet paradigmeskift kræves det dog, at det tidligere paradigme forkastes. I dette tilfælde lever PS fortsat i bedste velgående. Man kan vælge at forklare synsvinklerne som hensigtsmæssige i forskellige markedsfaser, hvor Gary Hamel henter sine eksempler i højteknologiske vækstmarkeder som telekommunikation og IT, hvorimod Porter i sin brancheanalyse ofte eksemplificerer ved hjælp af mættede markeder, som der trods alt er flest af. Det er karakteristisk for brancher, at de netop ikke kan analyseres, før de kan defineres, og de kan ikke defineres, før der er tale om en stabil struktur i en eller anden forstand. RS er derfor mere dynamisk og bygger videre på erfaringerne fra PS. Artiklerne er usædvanligt velskrevne, fremsynede og intuitivt overbevisende, og til deres ære tjener også, at Gary Hamel ikke selv postulerer, at han har skabt en ny altfavnende referenceramme. Han nøjes med på en særdeles inspirerende måde at fremhæve nogle uhensigtsmæssigheder ved de eksisterende begrænsende teorikomplekser. Han tager også i højere grad end sædvanligt personligt stilling og inddrager generelle ledelsesmæssige og individorienterede problemstillinger. Derudover inddrager han også i højere grad organisations- og forretningsudvikling som fundamentet for de nødvendige forandringsprocesser. Han udnytter for eksempel flere elementer fra Peter Senge's Den Lærende Organisation [16]. 5

6 Som perspektivering af den nødvendige organisations- og forretningsudvikling og som eksempel på Den Lærende Organisation er nedenfor medtaget nogle af de krav, der stilles til toplederne for at klare konkurrencen i det nye årtusinde [17]: 1. Kompetence- og procesudvikling 2. Fokus på "tid til marked" 3. Holistisk kommunikation 4. Netværksorientering 5. Forandringsledelse 6. Social intelligens 7. Værdistyring Det fremgår af det foregående, at RS er mere holistisk end PS i sin indstilling til konkurrencebegrebet. Det traditionelle eksterne fokus på produktmarked forsvinder og bliver erstattet af et udbudsperspektiv med udgangspunkt i virksomhedens interne kernekompetence. I artikel [6] kritiserer Gary Hamel åbent koncerncheferne for at være besat af omkostningsreduktioner og ikke vækst. Han kalder managementkonsulenterne for virksomhedens fedtsugere. I stedet for return on investment skriver han om return on emotional investment og mulighederne for gennem lidenskab og personligt engagement at skabe bemærkelsesværdige resultater. Disse store ambitioner kombineret med et oprigtigt ønske om multidisciplinaritet og værdiskabende ledelse er i sig selv et forfriskende indslag i den ledelsesteoretiske litteratur. Der fokuseres i udstrakt grad på betydningen af topledelsens personlige engagement som drivkraft for den kompetente virksomhed Forskelle mellem positionerings- og ressourcesynsvinklen Et centralt tema for denne artikel er at påvise forskellene mellem disse to skoler. Grafisk kan forskellene illustreres ved hjælp af den følgende centrale trekant, som sætter relevante modsætninger fra de to tankeretninger op over for hinanden. Der er ikke tale om en udtømmende beskrivelse, men snarere en opsummerende eksemplificering. Andre forfattere har bidraget med andre relevante klassificeringer [1]. Trekanten viser to forskellige veje, som ledelsen kan følge for at realisere virksomhedens Mål. Begge veje bygger på et fælles fundament, nemlig virksomhedens Værdier, Strategi og Vision dog er fokus meget forskelligt. PS fokuserer på eksterne muligheder, og RS fokuserer på interne kompetencer. 6

7 Figur 1: Sammenligning af strategiretninger MÅL Strategisk Fit Vision Strategi Stræk Værdier MULIGHEDER Michael Porter 1980erne Positioneringssynsvinklen Strategisk Fit Udefra og ind Eksternt fokus Produkter Markeder Statisk Langsom Planlæggende Skak Positionskrig Reaktiv Branchefokus Marginal forbedring Evolution KOMPETENCER Gary Hamel 1990erne Ressourcesynsvinklen Stræk og vægtstang Indefra og ud Internt fokus Færdigheder Ressourcer Dynamisk Hurtig Fleksibel Interaktivt videospil Bevægelseskrig Proaktiv Virksomhedsfokus Kvantespring Revolution RS har selv traditionelt nogle problemer i relation til de store spring, som beskrives i kolonnen til højre. Reelt er der tale om, at den mere ledelsesorienterede skole inden for RS inden for de seneste år har ønsket at bruge kraftigere udtryk end den mere afdæmpede tone, som den forskningsorienterede skole traditionelt har brugt. Det er naturligt, at både 7

8 forskere og managementkonsulenter gennem de senere år har ønsket at forstærke budskaberne med det klare formål at få succes og sælge. De væsentligste begreber i ovenstående liste er Stræk og Vægtstang i modsætning til Strategisk Fit [4]. PS tilsiger at forsøge at finde et hul i markedet, som virksomheden strategisk kan tilpasse sig og få så stor en andel af som overhovedet muligt. I modsætning hertil påpeger RS nødvendigheden af at øge kravene til virksomheden selv og via vægtstangsprincippet optimere kernekompetencerne med henblik på enten at øge totalmarkedet eller overføre kompetencerne til et nyt marked. RS er dermed mere orienteret mod vækst og mere baseret på selvtillid end PS. En nærliggende tanke er, at behovet for budgettering og kontrol er højere i PS end i RS [9]. Det betyder også, at der bruges flere interne ressourcer på planlægning og strategi i PS end i RS. I sig selv er det jo ikke et onde, men ofte antager strategiprocessen og budgetlægningen et rituelt og reduktionistisk skær, som ikke på nogen måde er værdiskabende. Det er tankevækkende, at store koncerner som IKEA og Svenske Handelsbanken helt har opgivet deres budgetrutiner. På grund af omverdenens turbulens foretrækker de at arbejde med rammer, som kan sikre fleksibilitet og forandringsvillighed. Disse fremsynede virksomheder har erkendt, at udviklingen i omverdenen ikke lader sig styre, og at forsøget herpå er en Sisyfos opgave, som er ekstremt ressourcekrævende uden at være værdiskabende. En anden nærliggende tanke er, at PS i højere grad fokuserer på segmentering af omverdenen i homogene og kontrollerbare enheder end RS, som via sit overordnede paradigme passer bedre til nutidens relationsmarkedsføring og one-to-one dialog. Med andre ord er PS mere kvantitativt baseret og RS mere kvalitativt orienteret. Min hypotese er, at PS var særdeles relevant i forbindelse med den økonomiske krise i slutningen af halvfjerdserne og begyndelsen af firserne. Virksomhedsledere skulle være forsigtige og analysere grundigt, fordi omverdenen var farlig og truende. Det førte til en blind tro på, at ledere ved hjælp af endnu grundigere analyser kunne forudsige fremtiden. Endelig førte slutningen af firserne til grådighed og en forfladigelse af de menneskelige værdier. Kvantitet blev in. Et motto for firserne var: "Enhver er sin egen lykkes smed". Starten af halvfemserne indledte en enestående vækstperiode med massive stigninger i specielt de amerikanske aktiekurser og voldsomme investeringer i IT. Internettets udbredelse som den elektroniske landsbys jungletromme ændrede forudsætningerne for konkurrence og tiltrak en række nye aktører specielt inden for IT-sektoren. Det har for eksempel betydet, at markedslederen IBMs andel af det totale computermarked i de sidste ti år har været kraftigt faldende. Gennem fyring af over medarbejdere og kraftige omstruktureringer er det dog lykkedes IBM på kort tid at genskabe sin stærke position rent indtjeningsmæssigt. IBM er nu på e-commerce større end de næste fem konkurrenter tilsammen. Denne udvikling har været kombineret med en hidtil uset bølge af rationaliseringer. IT-netværkene sikrer det interne informationsflow. De organisatoriske mellemlag er blev fjernet eller kraftigt reduceret. Usikkerhed, massefyringer og forandring er blevet hverdagskost. Det har ført til øget fokus på selvstændighed og frihed for den enkelte. Potentielle fremtidige medarbejdere vurderer nu deres nye arbejdsplads efter kriterier som 8

9 menneskesyn, vinderkultur, fremtidsorientering, kompetenceudvikling og en troværdig, ligeværdig dialog. I Harvard Business Review, september-oktober 1999, fremlagde Timothy Butler og James Waldroop deres resultater af flere års forskning i, hvad der gør mennesker glade på deres job: I den aktuelle krig om talenter vil den bedste måde at beholde stjerner være at kende dem bedre, end de kender sig selv og bruge denne viden til at skræddersy den karriere, der rummer deres drøm. Et motto for halvfemserne kunne være: "Jeg vil være arkitekt på mit eget liv". Derfor er det ikke mærkeligt, at en retning som RS øver stærkere tiltrækning i slutningen af halvfemserne. Vi kan ikke styre omverdenen, så derfor må vi vende os indad og fokusere på vores styrker. Vi kan ikke opnå flere signifikante resultatforbedringer gennem yderligere massive nedskæringer. Det gælder nu om læring og om at gennembryde traditionelle grænser og være tryg ved forandring. 3. Fremtidens konkurrencebegreb en epoketeori Hvad vil nullerne så bringe os? Vi står i en paradoksal situation. På den ene side har den globale økonomi været lammet efter den 11. september På den anden side befinder store dele af verdensøkonomien ifølge mange konjunkturbarometre sig på grænsen til forstærket vækst. Derfor ser mange virksomheder ikke andre muligheder end at forny enten sig selv eller deres branche. Hvis man nøjes med at sammenligne sin virksomhed med alle andre, er man allerede kun nummer to. Man skal gøre ting, som ingen andre har fundet på før. Den grundlæggende tese er, at vi efter globaliseringen af virksomhedernes traditionelle aktiviteter og efter globaliseringen af teknologien nu er inde i en tredje fase, hvor det drejer sig om både at handle anderledes, end vi selv har gjort i fortiden og anderledes, end konkurrenterne har gjort. Der er ingen tvivl om, at virksomhedernes værdigrundlag kommer til at spille en større rolle i det nye årtusinde. Rolf Jensen fra Institut for Fremtidsforskning har i bogen The Dream Society beskrevet overgangen fra industrisamfundet over informationssamfundet til følelsessamfundet [11]. I dagens informationssamfund priser vi dem, der evner at manipulere data. I morgendagens følelsessamfund vil vi generøst belønne dem, der kan fortælle historier. Dermed er ringen efter min mening sluttet. En virksomheds kernekompetence er vel i sin yderste konsekvens essensen af virksomhedens egen historie. Dermed udgøres det dyrebare fundament for fremtidens konkurrencebegreb af samspillet mellem kernekunder, kernemedarbejdere og kernekompetencer. Man kan endda sige, at medarbejderne er en central del af kompetencerne. Virksomhedens indefra og ud fokus skal bruges til udtryksfuldt at tiltrække, fastholde og udvikle disse. Definitionen af virksomhedens kernekompetence bliver i højere og højere grad topledelsens ansvar. Lederskab og ikke management kommer i fokus. Tempo som konkurrenceparameter bliver mere og mere betydningsfuld [17]. I brancher som telekommunikation, hvor livstiden for en ny model mobiltelefon er 6 måneder, skal der udøves forandringsledelse. Der skal hurtighed til markant at distancere sig fra konkurrenterne. Strategiernes levetid forkortes også markant. Kvalitet er blevet reduceret til at være en forudsætning for overhovedet at kunne konkurrere og ikke en vedvarende konkurrencefordel. Virksomhederne bevæger sig fra at høste gamle muligheder over at finde nye muligheder til at være først med det nye. 9

10 Der skal opbygges netværk, hvor partnerne betragtes som familie og ikke som potentielle konkurrenter. Det er en simpel nødvendighed i en konkurrencesituation, hvor det strategiske spil går fra en kamp om positioner til en kamp om bevægelser. Hidtil har vi dyrket vores kompetence til at optimere vores position. Vi bliver bedre og bedre til at gøre det, vi gør, men dermed også ringere og ringere til at gøre noget andet! Løbende organisationsudvikling bliver en permanent del af dagligdagen. Vi kommer til at gennemføre Kærlighedsdrabet på det, som vi har kæmpet for og holder af. Bevægelse kræver mere ledelse og flere ressourcer end position og stilstand [8]. Bevægelse kan ikke ledes af regler. Det er her, værdibaseret ledelse passer ind. Den fænger, fordi den passer til bevægelse. Man kan ikke lave regler for et sted, man ikke har set endnu, men man kan godt håndhæve nogle værdier at leve efter. Det kræver blot en sikker forankring i topledelsen. Fokus vil gå fra strategisk planlægning til strategisk beredskab. Det er måske baggrunden for, at Nokias finske vildskab er i stand til at vinde over Ericssons svenske formalisme. Nokias slogan Connecting People udtrykker dialog, hvorimod Ericssons Make Yourself Heard udtrykker envejskommunikation. Efter min mening er vor tids fokusering på de usynlige aktiver i form af bl. a. videnregnskaber, Balanced Scorecard, Shareholder Value Analysis, TQM og Brand Equity et klart udtryk for en kredsen omkring virksomhedens kernekompetence som det, der i sidste instans giver added value. Det er ikke nok med kundeorientering. Vi er på næste trin, forbi kundeorientering. Nu handler det om at forstå kunden dybt nok til at kunne følge med, når kunden bevæger sig. Hjælpe kunden med at bevæge sig og måske kunne forudse kundens bevægelse. Omvendt bliver det essentielt, at kunden forstår vores virksomhed så godt, at kunden følger med, når vi bevæger os. Derfor skal virksomheden være udtryksfuld. Give en mening, som det for kunden er værd at følge efter. I dette billede af bevægelse bliver kunderne selvfølgelig endnu sværere at fastholde, og derfor bliver de loyale kunder endnu mere betydningsfulde [8]. Vores oplevelse af konkurrence og forandringstempo er netop ekstrem voldsom, fordi fremtidens konkurrencebegreb ikke beskriver en kamp mod de kendte konkurrenter, men snarere en kamp mod os selv. Døren til forandring skal åbnes indefra, og den binder altid! Det er en kamp mod vores egen kompetence i et positionsspil, der allerede er slut. En kamp om at vinde i bestandig bevægelse. Denne konstante udfordring kan illustreres ved hjælp af Wayne Gretzky, verdens bedste ishockeyspiller gennem tiderne. Han blev spurgt om, hvorfor han er excellent. Svaret var, at han blot havde lyttet til sin far. Alle kan for deres indre blik se et lilleputhold, der træner fodbold. Bolden befinder sig altid i midten af den største klump af spillere. Dad Gretzky s gennemgående kommentar under ishockey træningen havde altid været: Wayne, du skal skøjte hen, hvor pucken kommer. Den følgende centrale figur opsummerer nogle udviklingsretninger og giver et fingerpeg om, hvor vi er på vej hen. Der er ikke tale om et øjebliksbillede, men snarere om et metaforisk scenarie, som skal give inspiration og fremprovokere nye associationer. 10

11 Figur 2: Fremtidens konkurrencebegreb en epoketeori Epoke Firserne Halvfemserne Nullerne Samfund Produktion Viden Følelser Virksomhed Palads Hus Nomadetelt Opgave Høste gamle muligheder Finde nye muligheder Være først med det nye Arbejdsform Konkurrence Alliance Coopetition Generation Yuppie Motto Enhver er sin egen lykkes smed Jeg vil være arkitekt på mit eget liv Jeg skøjter hen, hvor pucken kommer Spil Skak Computer Playstation 2 og X-Box Synsvinkel Udefra og ind Indefra og ud Indefra og udefra Tankeretning Positionering (PS) Ressource (RS) Bevægelse (BS) Fokus Produkter Ressourcer Historier Hastighed Langsom Hurtig Accelererende Holdning Reaktiv Proaktiv Assertiv Konkurrence Analog Digital Virtuel Beskrivelse Deskriptiv Normativ Intuitiv Objekt Position Udvikling Bevægelse Fremtidens konkurrencebegreb er en videreudvikling af elementerne fra figur 1. Efter firsernes PS og halvfemsernes RS kommer nu nullernes Bevægelsessynsvinkel (BS). Det er ikke længere nok at handle anderledes, end vi selv tidligere har gjort. Vi skal også handle anderledes, end konkurrenterne gør. I bogstaveligste forstand drejer det sig om at gøre sig umage. Vi er gået fra analog over digital til virtuel konkurrence. Små nystartede virksomheder kan outperforme store konglomerater på basis af en fænomenal forandringsevne og fleksibilitet. Det vil stille endnu større krav til overgangen fra individuel læring til organisatorisk læring for at skabe den kompetente virksomhed. De konvergerende teknologier stiller deres helt specielle krav til virksomhedernes forandringsevne. Virksomhederne skal forsøge at holde fast i deres individuelle personlige relation til kunden samtidig med, at de holder fast i deres strategiske kurs og takker nej til nye lokkende muligheder og fusioner. For at sætte hele udviklingsprocessen i relief er det spændende at observere, hvordan epokerne kan skildres ved hjælp af forskellige tidshorisonter. Det er muligt at dokumentere nogle overordnede langsigtede konjunkturbølger à ca 40 års varighed med for eksempel 11

12 følgende toppe og dale: La Belle Epoque, 30ernes krise, de fede 60ere og de digitale 90ere. På det mellemlange sigt er det muligt at beskrive bølger à ca. 10 års varighed som for eksempel 70ernes oliekrise, 80ernes New Questions Era og 90ernes postmodernisme. Det er jo specielt på dette 10-årige sigt, at henholdsvis PS og RS har haft indflydelse. På det korte sigt er det så muligt at identificere en række management buzzwords, som cirka varer 3 år og bliver erstattet af det næste (ifølge managementkonsulenterne) evigt saliggørende begreb. Blandt mange andre eksempler kan nævnes TQM (Total Quality Management), BPR (Business Process Reengineering), LO (Learning Organization), TM (Trade Marketing), CM (Category Management), SCM (Supply Chain Management), ECR (Efficient Consumer Response), RM (Relationship Marketing), CRM (Customer Relationship Management), KM (Knowledge Management), BPO (Business Process Outsourcing), PRM (Partner Relationship Management) og endelig DCM (Demand Chain Management). Hvert af disse begreber bygger videre på en længere forskningstradition men præsenteres hver gang som nyheder. Set i et epokalt perspektiv er pendulet svunget tilbage i en midterstilling. Først var yderpunktet eksternt fokus (udefra og ind). Så blev det modsatte yderpunkt internt fokus (indefra og ud). Nu er begge synsvinkler på vej til at blive integreret i en indefra og udefra synsvinkel med bevægelse og coopetition som centrale begreber. En ny epoke er indledt en mere balanceret epoke med behørig respekt for det strategiske fundament, som er bygget af blandt mange andre Michael Porter og Gary Hamel. Der er behov for stadig større værdifuld krydsbefrugtning for at tilpasse eksisterende strategier til den digitale tidsalder og skabe nye strategier, som kan få virksomhederne til at overleve i den nye virtuelle konkurrencebølge. 4. Litteraturliste [1] Duus, Henrik Johannsen & Hougaard, Søren, Fra viden til vækst - Essensen af en række teoretiske og praktiske undersøgelser af faktorerne bag vedvarende virksomhedsvækst, Working Paper til Ledelse i Dag, 1998 [2] Hamel, Gary & Prahalad, C. K., "Strategic Intent", Harvard Business Review, 1989, pp [3] Hamel, Gary & Prahalad, C. K., "The Core Competence of the Corporation", Harvard Business Review, 1990, pp [4] Hamel, Gary & Prahalad, C. K., "Strategy as Stretch and Leverage", Harvard Business Review, March/April1993, pp [5] Hamel, Gary, "Strategy as Revolution", Harvard Business Review, 1996, pp

13 [6] Hamel, Gary, "Strategy Innovation and the Quest for Value", Sloan Management Review, 1998, pp [7] Hein-Sørensen, Tune, "Organisation og Forandring - den lærende organisation", Børsens Forlag, København, 1997 [8] Hein-Sørensen, Tune, Den Kompetente Virksomhed - En vision for en moderne organisation", Børsens Forlag, 2000 [9] Hope, Tony & Hope, Jeremy, "Transforming the Bottom Line", Nicholas Brealy Publishing Limited, 1995 [10] Hougaard, Søren, Relationsmarkedsføring, Samfundslitteratur, København, 1998 [11] Jensen, Rolf (Institut for Fremtidsforskning), The Dream Society, April 1999 [12] Mintzberg, Henry & Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph, Strategy Safari: A guided Tour through the Wilds of Strategic Management, Free Press and Prentice-Hall, 1998 [13] Mintzberg, Henry & Ahlstrand, Bruce & Lampel, Joseph, Reflecting on the Strategy Process, Sloan Management Review, Spring 1999 [14] Porter, Michael E., "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", The Free Press, 1980 [15] Porter, Michael E., "Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance", The Free Press, 1985 [16] Senge, Peter M. et al., "The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies and Tools for Building a Learning Organization", A Currency Book published by Doubleday, 1994 [17] Stalk, George, "Time - The Next Source of Competitive Advantage", Harvard Business Review, July/August

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Kernekompetencer og innovation

Kernekompetencer og innovation Kernekompetencer og innovation Erfaringer fra fremstillingsvirksomhed Jens Frøslev Christensen, Copenhagen Business School Bygherreforeningens årskonference, 20. september 2013. Kernekompetencer Skaber

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard

Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard 1/5 Styring og udvikling af kommunikationsafdelingen ved hjælp af Balanced Scorecard Inden for de seneste år er professionaliseringen af kommunikationsbranchen for alvor kommet på dagsordenen. En af de

Læs mere

Den interaktive rejse imod fremtiden

Den interaktive rejse imod fremtiden I forandringens kastevinde Den interaktive rejse imod fremtiden Den bedste måde at forudsige fremtiden på er ved at skabe den Gitte Bennike og Anni Stavnskær Pedersen Lektorer i KOL ved Pædagogseminariet

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering)

KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) KL S LEDERTRÆF 2013 Strategisk relationel ledelse (workshop/boglancering) Programoversigt 10:50 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske

Læs mere

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 11

Indhold. Indhold Indhold. Forord... 11 Indhold Indhold Forord... 11 Introduktion... 13 Hvad får DU ud af denne bog?... 14 Gennemgribende forandring skaber nye behov for strategiarbejdet.. 16 Hvorfor er det egentlig i orden, at din organisation

Læs mere

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen

Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Kompetencestrategi af Poul Mouritsen Indledning Kompetencestrategi er en proces, der hjælper en organisation til at træffe gode langsigtede beslutninger omkring kompetenceudvikling. Umiddelbart er der

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved

Kapitel 2. International projektledelse Kristian all rights reserved Kapitel 2 Anchoring the international project in the organisation Organisationens forretningsudvikling i den strategiske ledelsescyklus (SLC) Definer udviklingsplan Identificer programmer Fastlæg forretningsplan

Læs mere

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN

NY DANSK LEDELSE PROFESSIONEL LEDELSE FREMTID FREMTID DIGITAL CEO KRAV LEAN DANSK DIGITAL HILDEBRANDT & BRANDI VÆKST LEDELS VÆKST INNOVATION LEAN LEDELS DANSK DIGITAL FORMAND KONOMI KOMPLEKSI RESULTATER RESULTATER CEO GLOBAL GLOBAL PROFESSIONEL GLOBALISER DELING VÆK ORGANISAT DELING VÆKST ORGANISATION DELING RESULTATER RESULTATER DANSK DANSK LEDER

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører

Virksomheder B-t-B B-t-C Internetbaseret samarbejde Virksomheder, der markedsfører 8 E-Business 227 Internettet er i dag så udbredt i forretningsmæssig sammenhæng, at det skal behandles i et kapitel for sig. Internettet kan ses som en global, elektronisk forbindelse mellem virksomheder,

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 10.15 Forelæsning Konkurrence Strategi 10.15

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Forretningsudvikling i teori og praksis Holbæk Regionens Erhvervsråd Forretningsudvikling i teori og praksis Forretningsudvikling teori Dagsorden v/jesper Salling Nielsen Forretningsudvikling praksis v/arkitekt Thomas Kullegaard Jesper Salling

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION

MIDT I EN VIDENSEKSPLOSION IMAGINE SCHOOL En global virkelighed i hastig forandring Mange veje til succes og størstedelen af deres jobs ikke skabt endnu Connectors, not content; deleøkonomi; personalisering Globale kriser Internettet

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

10.1 Organisatorisk læring

10.1 Organisatorisk læring Visionær Ledelse Forlaget Andersen 10.1 Organisatorisk læring Af Executice Director Human Resource, Niclas Kvernrød, Arla Foods Ingredients niclas.kvernrod@arlafoods.com Indhold Denne artikel har følgende

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering Interview med professor Thomas Ritter, CBS Thomas Ritter er professor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School med særlige specialer

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Porters nye budskab til erhvervslederne

Porters nye budskab til erhvervslederne Porters nye budskab til erhvervslederne Harvard-professor Michael Porter, en af verdens førende vækststrateger, opfordrer erhvervslederne til at engagere sig mere direkte i samfundsudviklingen. Politikerne

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Det rette fundament for procesforbedringer

Det rette fundament for procesforbedringer Whitepaper Det rette fundament for procesforbedringer En beskrivelse af TIPA modenhedsmålinger Af Jørgen Letager Hansen Introduktion Danske IT organisationer har udviklet og implementeret IT Service Management

Læs mere

SAS Institute CIO networking

SAS Institute CIO networking SAS Institute CIO networking Torsdag den 30. oktober Underdirektør Ejvind Jørgensen Rambøll Management Consulting Slide 1 Udvalgte temaer Forretningsudvikling og prioriteringer CIO en og relationen til

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05... 5 INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former

Læs mere

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater

NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING. Hovedresultater NATIONALT INDEKS FOR KUNDEORIENTERING Hovedresultater 2 Nationalt Indeks for Kundeorientering INDLEDNING Positive og differentierede kundeoplevelser har udviklet sig fra at være nice-to-have til at være

Læs mere

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle Strategiimplementering: Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle - Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

STRATEGI. i vindervirksomheder. Jørgen Lægaard Mikael Vest BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder LÆSEPRØVE BESTSELLER BESTSELLER SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE SOLGT I MERE END 25.000 EKSEMPLARER NY REVIDERET UDGAVE

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Tirsdag den 8. marts 2011

Tirsdag den 8. marts 2011 Tirsdag den 8. marts 2011 Yderligere info & spørgsmål? Vinderstrategi A/S Gammel Kongevej 1, 2. DK-1610 København V www.vinderstrategi.dk +45 7022 9031 vinderstrategi@vinderstrategi.dk www.facebook.com/vinderstrategi

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept.

Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer. Excellence Seminar 13. sept. Det gode lederskab dilemmaer, faldgruber og udfordringer Excellence Seminar 13. sept. Udfordringer for den offentlige sektors lederskab 2006+ Globaliseringsdagsorden hvad betyder det for den offentlige

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Velkommen til - Alle gode gange tre

Velkommen til - Alle gode gange tre Velkommen til - Alle gode gange tre Der er mange virksomheder som igen overvejer nye systemer Give mulighed for at kunder og leverandører kan møde hinanden på en ny måde Skabe en større grad af gennemsigtighed

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Produkt- og serviceinnovation

Produkt- og serviceinnovation Produkt- og serviceinnovation Om ligheder og forskelle, og om hvordan serviceydelser for alle virksomheder bliver en central værdiskaber Møde d. 26. oktober 2011 1 Hvad er service? Det er ikke en let opgave

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Succesfuld implementering - forandring der forankres

Succesfuld implementering - forandring der forankres Succesfuld implementering - forandring der forankres Præsentationens indhold: Indledning Hvad er succesfuld implementering? Forandringscirklen Redskabskassen Fundament Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1

GOD LEDELSE. Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008. Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi. Hildebrandt & Brandi 1 GOD LEDELSE Faaborg-Midtfyn Kommune 27. november 2008 Direktør Søren Brandi Hildebrandt & Brandi Hildebrandt & Brandi 1 Om Hildebrandt & Brandi Vores bøger, udpluk Vores klienter, udpluk Hildebrandt &

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER

ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER ARTIKEL AF KATHRINE WEICKER TIL DEN DANSKE MODEBRANCHE: BRUG JERES FANTASTISKE KREATIVITET TIL AT UDVIKLE FREMTIDSSIKREDE FORRETNINGSMODELLER 64 De kreative erhverv, og herunder modebranchen, er et af

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring

Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009. Læringsstile Motivationsnøglen til læring Kompetencenetværk DANSK IT 3. februar 2009 Læringsstile Motivationsnøglen til læring Program Overordnet hvad er læringsstile for noget? Hvad kan læringsstile bruges til? Hvad er årsagen til at det er vigtigt

Læs mere

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk)

Debatarrangement CBS Den 25. november 2014. Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Debatarrangement CBS Den 25. november 2014 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs simi.dk) Program 17:30: Velkomst 17:40: Præsentation af bogen "Potentialeledelse strategisk ledelse i fagprofessionelle organisationer"

Læs mere

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI

DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI DIGITALISERING, DANNELSE OG DEMOKRATI HVAD SKAL DER TIL FOR AT LYKKES MED DIGITAL BORGER KOMMUNIKATION? EJVIND JØRGENSEN, DIREKTØR, EJJ@RAMBOLL.COM, +4551617871 TORSDAG DEN 24. APRIL 2014 TEMAER Fakta

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere