DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIVISIONSDOMMERFORENINGEN"

Transkript

1 Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Tina Brauner, der blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med 14 dages varsel og dagsordenen var i overensstemmelse med lovene. Pkt. 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, herunder også beretning for de enkelte arbejdsgrupper, til godkendelse. Året 2009 startede som bekendt med en "lille samarbejdsaftale" med DVBF. Aftalen var, at leverede H-delen til påsætningen og afregningeme m.m. - intet andet. Denne aftale blev dog opsagt af DVBF med udgangen af juni måned, da man i stedet ønskede at anvende DIF's system, desuagtet dette, efter sigende, skulle være væsentlig ringere end det system, Aage Christensen på vegne af havde udviklet. En ny aftale skulle så genforhandles, men det viste sig så, at Dommer StyreGruppen (DSG), egentlig ikke ønskede at indgå en aftale med DDF omkring outsourcing af dele af dommerarbejdet. Reelt ønskede DSG udelukkende at rekruttere enkelte dommere til at stå for nogle opgaver, så som Try-Out og efteruddannelse. Stillet overfor denne afvisning var der intet andet at gøre end at "klappe hælene sammen" og afbryde "samarbejdet". Og det var så den korte version af årets begivenheder. Den "lidt længere version" kunne beskrives ved hjælp af denne mailkorrespondance: 8. juni fra John Lilhauge til: " DSG v/leif Sonnesen. Kære Leif. Den 31. marts skriver du til os: "Hej Hermed vil jeg gerne opsige Samarbejdsaftalen mellem og D VBF af Årsagen til opsigelsen er ikke utilfredshed af nogen art. Ej heller, at DVBF ikke ønsker et samarbejde med. Tværtimod, DVBF har været glade for samarbejdet, og ønsker fortsat et samarbejde. Årsagen til opsigelsen er, at DVBF ønsker indholdet i aftalen ændret væsentligt. Så væsentligt, at vi skønner, at en opsigelse og ny forhandling vil være mest reel. På DSG's vegne

2 Leif Sonnesen " Den 27. april - iforlængelse af DDFs generalforsamling opsummerer du: "Hej Bjarne Takfor en konstruktiv snak i lørdags. Vi to talte omforskellige muligheder i den nye/kommende aftale mellem DDF og DSG. Her fremgik det at: DSG ønsker at benytte kun en mindre del af IT-ydelserne, idet selve påsætningen og afregning overgår til DIF's system - men der er noget tilbage, herunder regler, bedømmelser, fora og sikkert mere DSG ønsker fortsat samarbejde, ogforeslår en "hensigtserklæring" af en eller anden art, både for at anerkende hinanden og for at indikere overfor alle, at målet er fælles DDF foreslår, at DSG overvejer mere konkret outsourcing - her talte vi (ikkepræjudicerende) om try-out, bedømmelse, påsætning, uddannelse mv. som potentielle områder. DSG har her noget mere benarbejde at foretage, inden vi mødes igen, nemlig nærmere at overveje hvilke, der er interessantfor DSG, foruden undersøge de "politiske muligheder". Vi skal holde møde i maj for at se at komme videre. " Den 4. juni skriver du til mig: "...I DSG står vi i den situation, at vi er nået frem til, at vi faktisk ikke er specielt interesseret i nogen outsourcing. Dette er der mange årsager til " For mig at se betyder det, at udkommet af de ''politiske muligheder" ikke åbner op for et samarbejde i den nærmeste fremtid Sammen med den øvrige bestyrelse i DDF har jeg derfor besluttet, at vi vil afvente en henvendelse fra DSG før vi vil foretage os yderligere med hensyn til samarbejdsaftale DDF og DSG imellem. For god ordens skyld, skal du vide, at Mads ikke har været inddraget i denne beslutning. Somformandfor DDF har jeg ønsket at skåne hamfor habilitetsproblemer med, hvilke "kasket", han skulle bære. På s vegne John Lilhauge " Som følge af den manglende aftale mellem DVBF og DDF blev hjemmesiden delvist lukket i forhold til opdateringer m.v. Efter at have sundet os i forhold til denne karklud i hovedet, besluttede bestyrelsen at sondere terrænet blandt medlemmerne for at se, hvilke opgaver disse ønskede at få løst i DDF. Der blev afholdt 2 medlemsmøder den 23. september i Idrættens Hus i Brøndby og den 30. september 2009 i Marienlystcentret i Odense med følgende dagsorden: Dagsorden for begge møder: 1. Velkomst v/ bestyrelsen (John) 2. Orientering om sidste møde/forhandling mellem og DSG (bestyrelsens repræsentanter) 3. Tilbud om "juridisk" støtte ved evt. medvirken i protestsager i kommende sæson (John) 4. Dialog blandt mødedeltagere: Hvad skal være fokusområder i kommende

3 sæson 5. Afslutning. Mødedeltagelsen til disse medlemsmøder var mildt sagt ikke stor. Den generelle holdning var møderne var dog, at Vi skal bare fortsat være her som forening Hjemmesiden skal fortsætte - ærgerligt, at påsætning og afregning i det nye har indkøringsvanskeligheder. Det må man som dommer enten leve med, eller gøre opmærksom på problemer over for DVBF Har DDF en holdning til påsætning til 3 kampe samme dag. Svar på mødet: Mener du selv, det er OK, så... Vi fraråder det: Du er ikke klar i den 3. kamp. Bibeholde foreningen på en eller anden måde Bibehold (den bedste) dommerhjemmeside i DK. Behold reglerne og søgemuligheder med mere selvom det ikke er de officielle regler indtil videre. Og det var så det. Hvad har bestyrelsen så ellers tænkt sig og foretaget sig. Jo - vi har gjort, som medlemsmødernes konklusioner pegede på: "Bibeholde foreningen på en eller anden måde". Dette har vi drøftet meget - også set i relation til at lukke foreningen. En lukning ville måske være det "letteste" for alle parter, DVBF ville "miste" en vagthund - og dommerne - nå ja - de er jo ligeglade. Vi har dog vurderet, at hvis vi lukker og slukker nu, så bliver det endog meget svært at stable en ny dommerforening på benene igen. Vi har derfor valgt at blive med et lettere reduceret arbejdsområde - en slags Holger Danske: "Når Riget trues af fremmede magter, så vågner vi til dåd" På trods af dette har vores største aktiv dog igen i år været DDF' 93' s hjemmeside, Webmaster Aage Christensen har gennemført forbedringer/opdateringer, men modtager stadig meget gerne forslag til nye tiltag. Aage Christensen skal atter have stor tak fra bestyrelsen, for det store arbejde med Og herefter vil jeg gerne åbne for en debat med udgangspunkt i denne beretning: Der blev stillet spørgsmål omkring den juridiske hjælp til medlemmerne. Hvis nogen dommere skulle komme i problemer i forhold til noget "dommerjuristeri", vil vi gerne hjælpe, men naturligvis forventer vi, at det er medlemmer, vi primært understøtter. Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt med Pkt. 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

4 Kassereren uddybede regnskabet, hvorefter der var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet. Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt med Pkt. 4. Behandling af indkomne forsalg. Der var ikke indkommet nogen forslag. Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Generalforsamlingen vedtog på bestyrelsens opfordring at fastholde indmeldelsesgebyret på 100 kr., men at nedsætte årskontingentet til 50 kr. for den kommende sæson, således kontingentet afsplejer foreningens aktitivetsniveau. Pkt. 6. Valg af ledelse. På valg er: a. formand (ulige år) John Lilhauge (ikke på valg) b. næstformand (lige år) Bjarne Løbner-Olesen (modtager genvalg) c. kasserer (lige år) Per Stenaa (modtager genvalg) d. 1 bestyrelsesmedlem (lige år) Mads Olsen (ønsker ikke på genvalg) e. 1 bestyrelsesmedlem (ulige år) Tina Brauner (ikke på valg) f. 1 bestyrelsessuppleant (hvert år) Jan Søgaard (modtager genvalg) g. l revisor (ulige år) Ove Egdal (ikke på valg) h. l revisorsuppleant (hvert år). Paul-Erik Jensen (modtager genvalg) Bjarne Løbner-Olesen genopstillede til posten som næstformand (b), og blev genvalgt med Per Stenaa genopstillede til posten som kasserer (c) og blev genvalgt med Mads Olsen genopstillede ikke (d). Bestyrelsen indstillede, p.g.a. vort kommende aktivitetsniveau, at lade pladsen være vakant. Generalforsamlingen vedtog dette. Jan Søgaard genopstillede som bestyrelsessuppleant (1), og blev valgt med Paul-Erik Jensen genopstillede som revisorsuppleant (h) og blev valgt med Pkt. 7 Fastsættelse af næste års generalforsamling.

5 Det blev besluttet at forsøge, at lade generalforsamlingen "følge et stort volleyarrangement", f.eks. DM eller Pokalfestival, hvis det overhovedet er muligt. Pkt. 8 Eventuelt. Vi drosler ned og henvender os ikke selv ikke selv til DSG. Hvis de ønsker kontakt, så er vi naturligvis klar til at drøfte situationen. Vi vil arbejde med hjemmesiden, som stadig er vort største aktiv, Bestyrelsen og webmaster koordinerer. Sluttelig takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen blev hævet kl Den 11. april 2010 ~&4-~ Y Tina Brauner Dirigent Per Stenaa Sekretær

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Islehus Grundejerforening 03-05-2004

Islehus Grundejerforening 03-05-2004 Til medlemmerne Islev, den 3. maj 2004 Referat af den ordinære generalforsamling i Islehus Grundejerforening onsdag den 31. marts 2004, kl. 19.00 i Islev Medborgerhus "Trekanten", Rødovrevej 405. Dagsorden:

Læs mere