Metoder i Stressretreat bygger på aktuel forskning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Metoder i Stressretreat bygger på aktuel forskning."

Transkript

1 Stressretreat.dk Æblevangen Smørum -DK Tel: Mail: Metoder i Stressretreat bygger på aktuel forskning. Stressretreat s behandlingsprogram reducerer stress på en holistisk måde. Behandlingsprogrammet er udviklet specifikt til at reducere stresstilstande ved brug af konkrete og simple værktøjer, der også kan anvendes forebyggende, når behandlingsforløbet er afsluttet. På stressretreat har vi valgt at benytte behandlingsformer med veldokumeteret effekt i behandlingen af stresstilstande: Kognitiv adfærdsterapi og mindfulness i grupper. Vi bruger også elementer fra den narrative terapi og positiv psykologi. Retreatet foregår på et højtestimeret behandlingssted med mulighed for optimal afslapning, hvile og reetablering af den sunde søvnrytme. Balneoterapi og fysioterapi er væsentlige dele af behandlingen. Hvad er mindfulness? Mindfulness er en ikke-dømmende opmærksomhed, der fleksibelt rettes mod begivenheder i nuet. Igennem mindfulness trænes den stressramte i, at opnå en særlig holdning til negative følelser og tanker, uden forsøg på at kontrollere eller bekæmpe dem, men derimod lære at acceptere dem som de er. Mindfulness er et redskab som den stressramte kan anvende i den stressfyldte situation til at nedregulere stressniveauet. Nyere forskningsstudier har påvist, at mindfulness er en særligt effektiv behandlingsmetode mod stress. Regelmæssig mindfulness træning har vist sig at mindske stresssymptomer og forbedre den stressramtes tilpasningsevne under stressbelastninger. 1

2 Chang et al. (2004) fandt efter et 8 ugers mindfulness kursus, at deltagernes stressniveau var signifikant lavere end ved kursusstart, mens deltagernes positive sindstilstande var øget signifikant. Efter et forløb med MBSR mindfulness based stress reduction program har man fundet færre symptomer på stress hos kræftramte patienter (Speca et al., 2000). Endvidere er der flere studier der viser, at mindfulness forbedrer sundheden ved at reducere stress (Carmody et al., 2008). Hvad er kognitiv adfærdsterapi? Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at være en effektiv behandlingsmetode i forbindelse med en række psykiske lidelser (Butler et al., 2006) og er en af de mest undersøgte former for psykologisk behandling. Den er karakteriseret ved at påvise sammenhængen mellem negative automatiske tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd med henblik på at ændre den stressramtes negative tanker om sig selv, andre og verden (Beck, 1995). Udgangspunktet for behandling er at genskabe struktur, overblik og balance i tanker, følelser og kropsfornemmelser (Iversen, 2007). Flere nyere undesøgelser viser, at stressbehandling baseret på kognitiv adfærdsterapi kan mindske stress (Gardner et al., 2005; Nickel e al., de Jong et al., 2000). I en nyere dansk undersøgelse fandt man, at kognitiv adfærdsterapi i grupper mindskede stresstilstanden og styrkede de stressramtes evner til stresshåndtering. En opfølgning viste at forbedringerne, der blev opnået under behandlingen varede ved tre måneder efter behandlingen. Deltagernes stressniveau var markant reduceret og sygefraværet var faldet efter behandlingsforløbet. (Willert, 2010). Hvad er positiv psykologi? Inden for den positive psykologi er der fokus på, at fremme menneskers styrker og optimisme med henblik på problemløsning. Positive følelser har vist sig at gøre mennesker mere kreative og dermed bedre til at løse problemer. Derudover kan positive følelser ophæve den fysiske effekt af negative følelser, hvilket betyder at en stressramt person 2

3 hurtigere vil kunne genvinde normal puls og normalt blodtryk efter at have befundet sig i en stresstilstand. Inden for den positive psykologi stræber man efter at hjælpe folk med at udnytte tanker om håb og optimisme. Dette får dem til at tænke produktivt over fremtiden, frem for at de bliver suget ind i et vakuum af angst og frygt. Undersøgelser viser, at folk der nærer håb om, at opnå succesrige resultater i fremtiden vil arbejde hårdere for at opnå disse resultater. De vil være mere motiverede til at blive ved, også selvom opgaverne er vanskelige. Der er forskning der påviser, at der er en sammenhæng mellem positive følelser og bedre sundhed, styrket immunforsvar, længere levetid, højere smertetærskel og bedre hjerte-kar funktion. (Biswas-Diener, 2008). Hvad er narrativ terapi? Indenfor den narrative terapi arbejder man med eksternalisering og fortællinger. Det betyder, at det ikke er personen selv, der er problemet, men problemet, der er problemet. Først når personen har lagt afstand til de problemmættede fortællinger, er det muligt at undersøge problemets effekt på klientens liv. Når stressproblemet adskilles fra personen, tydeliggøres det at vedkommende ikke er sin stresstilstand, men har besøg af den. Problemet bliver da lettere at se som en tilstand der passerer. En anden vigtig del af den narrative terapi er de unikke hændelser. Historien om en unik hændelse skaber en åbning, der kan bidrage til udviklingen af alternative og foretrukne historier (Combs & Freedman in Angus & McLeod, 2004; Lundby, 2000; White, 2007). Fysioterapeutisk behandling og balneoterapi Kuropholdet ved de varme kilder i Dudince i Slovakiet, viser sig at have gavnlig effekt på de fleste. Det væsenligste er at koncentrere sig om at få det bedre og slappe af. Vores ekspertvurdering er, at kursted i Dudince er yderst velfungerende kursted med en professionel stab af høj standard. Deres uddannelse og erfaring er fuldt på højde med hvad vi ser i Danmark. 3

4 Behandlingsprogrammet på Stressretreat starter med, at den stressramte bliver undersøgt af en speciallæge, hvorefter der udarbejdes et behandlingsprogram for den stressramtes videre behandlingsforløb. Behandlingsprogrammet omfatter 3-4 forskellige daglige behandlinger 1. De fysioterapeutiske behandlinger på Stressretreat består af en kombination af aktive øvelser som behandlinger i træningssal eller i varmtvandsbassin og passive behandlinger som varmebehandlinger, zoneterapi, forskellige former for massage, akupressur og balneoterapi. Disse behandlinger er yderst afstressende. Det er anerkendt, at mineralholdigt vand har en gavnlig virkning (Abildgård, 2000). Det mineralholige vand, der udspringer fra de underjordiske kilder i Dudince udgør en stor del af den fysioterapeutiske behandling i form af den såkaldte balneoterapi, det vil sige træning og bade i varmt mineralvand. Balneoterapi kan defineres som anvendelsen af medicinsktermisk vand eller mineralvand og indgår i behandlingen af kroniske lidelser. Badene påvirker organismen med de termiske, fysiske og kemiske komponenter. De terapeutiske effekter af balneoterapi er antiinflammation og øget blodtilstrømning. Derudover fører vandets opdrift til muskelafspænding. Det termomineralske vand der anvendes indenfor balneoterapi indeholder bestemte typer af mineraler og gasser som findes i saltvand, vand med svovl, vand med kuldioxid, vand med radon og akrotermisk vand. Når man bader i disse mineraler, trænger de ind igennem huden og bliver absorberet og påvirker neurale, hormonelle og immunologiske processer. (Karagülle). Der er flere undersøgelser der har vist, at balneoterapi virker gavnligt for både kroppen og psyken og der er forsket i metoden i både Danmark og Norge. Behandlingsrejser til kursteder for gigtpatienter er tidligere blevet undersøgt af overlægerne Henrik Nordin og Svend Erik Nielsen samt ledende ergoterapeut Birthe Fredriksen, reumatologisk afdeling, Amager hospital/gigtforeningens Hovedstadskreds. Det fremgår af resultaterne, at der er en tydelig effekt af behandlingerne og en del af effekten er også målbar efter tre måneder (Nordin et al., 2000). 1 Indenfor de givne økonomiske rammer vil det ikke være muligt at tilbyde klienter i Danmark det samme intensive behandlingsforløb med daglige behandlinger på op til 3 timer. 4

5 Den gruppeterapeutiske effekt I Stressretreats behandlingsprogram spiller den gruppeterapeutiske del af behandlingen en afgørende rolle. Som praktiserende psykologer har vi oplevet, at den erfaringsudveksling der finder sted i en gruppe af ligesindede, har en yderst positiv effekt. Af de tilbagemeldinger vi har fået fra stressramte i vores gruppeforløb fremgår det, at gruppen har spillet en helt central rolle i deres bedringsproces. Blandt andet beskriver de stressramte hvordan de har kunnet spejle sig i hinandens fortællinger, hvilket har medvirket til en normalisering og aftabuisering af deres stresstilstand. Gruppen har derudover bidraget med sympati, solidaritet, opbakning og ikke mindst inspiration i forhold til udvikling af nye og bedre måder at håndtere stress på. Vi har som psykologer oplevet, at gruppen har udgjort en funktion som overgår, hvad vores stressramte klienter har kunnet opnå i individuelle behandlingsforløb. Psykolog Morten Vejs Willert, der har skrevet en Ph.d. om gruppebehandling af stressramte, beskriver i overensstemmelse med vores erfaringer, hvordan gruppen har spillet en helt afgørende rolle for den positive behandlingseffekt, han har observeret (Willert, 2010). Måling af stressniveauet under behandlingsforløbet Under opholdet på Stressretreat, og i efterfølgende fastholdelsesfase, vil de stressramtes stressniveau blive målt fire gange. Dermed bliver det muligt for behandlerne at følge den enkeltes udvikling, og støtte med den nødvendige feedback. Flere studier viser, at testning i sig selv har en stor betydning i forhold til, om klienterne bevarer motivationen og dermed fastholder den nye livsstilsændring. I en nyere undersøgelse rapporterede deltagerne at tests havde været afgørende for fastholdelse af deres nye livsstilsændring. I en nyere undersøgelse rapporterede deltagerne, at tests havde været afgørende for fastholdelse af deres nye livsstil. (Marie Mansachs, 2011, uudgivet speciale) Der foreligger forskellige undersøgelser om, at fysisk aktivitet mindsker stress. Meget tyder på, at man reducerer graden af stress, hvis man træner regelmæssigt og er i god fysisk form. Jo bedre træningstilstand man er i, jo mindre stress oplever man. Personer med 5

6 stress (Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse, 2003). Anbefalingen er 30 minutter fysisk aktivitets dagligt. (Paffenbagger RS, Jr Hyde Rt, Wing AL, Hsieh, 1986) Fastholdelsesfasens centrale betydning for forebyggelse af stress i fremtiden Selvom vores behandlingsprogram blot strækker sig over en uge (eller 14 dage), så skal det ikke betragtes som en slags quick-fix. Vi anerkender at en stresstilstand kræver en større omlægning af personlige såvel som arbejdsmæssige forhold for at helbredes. Af denne grund tilbyder vi, som en central del af vores behandlingsprogram, en fastholdelsesfase på yderligere fire måneder. Dette er netop for at fastholde den stressramte i, at få implementeret de nye og mere hensigtsmæssige stresshåndteringsstrategier i hverdagen hjemme i Danmark. Under opholdet på Stressretreat får de stressramte mulighed for at tillægge sig en kropserfaring og bevidsthed om deres egen sundhed, så de kan motivere sig selv, og reagere på deres stresssymptomer tidligere, end de var i stand til før denne læring. Derudover tilstræbes det, at de stressramte opnår en selvindsigt, der gør dem bevidste om hvilke metoder og motivationsfaktorer, der er afgørende for, at de vil være i stand til at fastholde den nye livsstil når de kommer tilbage til hverdagen. En personlig kontakt til en vejleder i forbindelse med livsstilsændringer har i mange tilfælde vist sig, at have en gennemgående positiv virkning på en ønsket adfærdsændring. Den kontakt vi vil benytte under fastholdelsesfasen er inspireret af disse tidligere undersøgelsers fund, der har vist sig at have en positiv effekt. Den personlige kontakt vil derfor foregå via individualiserede mailkorrespondancer og opfølgende møder med Stressretreat s ekspertteam. Derudover vil der blive oprettet et gruppesite, hvor gruppen internt vil få mulighed for at kommunikere og udveksle erfaringer. Internettet er et teknologisk værktøj som de fleste mennesker benytter dagligt, og derfor en nem og brugbar metode, til at fremme fastholdelsen af deltagernes motivation efter opholdet på Stressretreat. På Stressretreats gruppesite, samt i personlige mails, vil der løbende være opdateringer, nye tiltag og mulighed for kommunikation med Stressretreats psykologer, fysioterapeuter og fysiologer. Derudover vil der være mulighed for personlig kontakt under 6

7 de opfølgende møder, hvor deltagerne mødes med den tidligere gruppe, samt opnå faceto-face kontakt med det tværfaglige behandlingsteam fra Stressretreat. Tidligere undersøgelser viser, at kontakten til eksperterne bør være personlig og individualiseret, hvis disse livsstilsændringer skal fastholdes fremover. Derudover viser de, at daglig kommunikation er essentiel for fastholdelsen af en livsstilsændring (Leslie et al., 2005). I Stressretreats fastholdelsesfase skal deltagerne via den personlige kontakt stå til ansvar overfor en professionel vejleder, for at fastholde nye livsstilsændringer. Denne personlige kontakt fra en ekspert, der opmuntrer og hjælper deltagerne med igangsættelse og fastholdelse af disse livsstilsændringer er meget vigtig (Eakin et al., 2007). I Stressretreats fastholdelsesfase benyttes flere kontaktflader for at opnå den bedste effekt og sikre at deltagerne fastholder de nye mere hensigtsmæssige stresshåndteringsstrategier. Referencer Abildgård, I. (2000) Turkish Delight. Danmarks Amtsråd. Nr. 9/2000 Beck, J. S. (1995). Kognitiv terapi teori, udøvelse og refleksion. The Guilford Press. Biswas-Diener, R. (2008) En invitation til positiv psykologi. Forlaget Mindspace. Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT. The empirical status of cognitivebehavioural therapy: A review of meta-analyses. Clin Psychol Rev. 2006;26(1):7-16. Carmody, J., Reed, G., Kristeller, J. and Merriam, P. (2008). Mindfulness, spirituality, and health-related symptoms Journal of Psychosomatic Research, 64: pp Chang, V. Y., Palesh, O., Caldwell, R., Glasgow, N., Abrahamson, M., Luskin, F., Gill, M., Burke, A. and Koopman, C.(2004). The effects of a mindfulness-based stress reduction 7

8 program on stress, mindfulness self-efficacy, and positive states of mind Stress and Health, 20: pp Combs, G., & Freedman, J. (2004). A poststructuralist approach to narrative work. In L. E. Angus & J. McLeod (Eds.), The Handbook of Narrative and Psychotherapy. Practice, Theory, and Research (pp ). London: Sage. De Jong GM, Emmelkamp PGM. Implementing a Stress Management Training: Comparing Trainer Effectiveness. J Occup Health Psychol. 2000;5(2): Eakin et al., 2007 Gardner B, Rose J, Mason O, Tyler P, Cushway D. Cognitive Therapy and behavioural coping in the management of work-related stress: An intervention study. Work and Stress. 2005;19(2): Hecksher, M. S., Nielsen, L. K., Piet, J. (2010). Mindfulness Manual Til Træning I Bevidst Nærvær. Hans Reitzels Forlag. Iversen, T. (2007) Kognitiv terapi stress og traumer. Hans Reitzels Forlag Karagülle, M. Z. Prof. MD. The effectiveness og bathing cures in balneotherapy; a review. Istanbul University, Faculty of Medicine Department of Medical Ecology and Hydroclimatology. Leslie et al. (2005) Lundby, G.(2000) Narrativ terapi. København: Hans Reitzel Nickel C, Tanca S, Kolowos S, Pedrosa-Gil F, Bachler E, Loew TH, et al. Men with chronic occupational stress benefit from a behavioural/psycho-educational group training: a randomized, prospective, controlled trial. Psychol Med. 2007;37:

9 Nordin, H., Nielsen, S.V., Fredriksen, B., Olsen, L.R. (2000) Behandlingsrejse for gigtpatienter til Balcova. Kursuscenter, Reumatologisk Klinik. Frederiksborg Amt, Hørsholm Sygehus Paffenbagger RS, Jr Hyde Rt, Wing AL, Hsieh, CC "Physical activity, all-cause mortality, and longevity of college alumni" N Engl J Med (1986); 314 (10): Speca, M., Carlson, L. E., Goodey, E. & Angen, M. (2000). A randomized, wait-list controlled clinical trial: The effect of a mindfulness meditation-based stress reduction progam on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. Psychomatic Medicine, 62(5), Sundhedsstyrelsen: "Fysisk aktivitet- Håndbog om forebyggelse og behandling", Sundhedsstyrelsen, Center for forebyggelse (2003). White, M. (2007) Kort over narrative landskaber. København: Hans Reitzel Willert, M. V. (2010). Measures Against Work-Related Stress results from a randomized, wait-list controlled trial of a group-based, cognitive behavioural stress management intervention. PhD Dissertation. Faculty of health sciences, Aarhus University. Udarbejdet af det tværfaglige team på Stressretreat.dk Maria Christensen, cand.psych. Christina Brix Christensen, cand.psych. Marie Mansachs, cand.hum.fys. Birthe Fredriksen, ergoterapeut og rehabiliteringsekspert 9

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning

Metodebeskrivelse. Social Færdighedstræning Metodebeskrivelse Social Færdighedstræning 1 Indholdsfortegnelse Metodebeskrivelse... 1 Social Færdighedstræning... 1 Lidt om 19M puljen - Kvalitet i den kommunale indsats overfor borgere med svære psykiske

Læs mere

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital

Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Mindfulness Lone Overby Fjorback Overlæge, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetshospital Læringsmål At blive fortrolige med definitioner af mindfulness, den videnskabelige

Læs mere

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress

Medicinsk Teknologi Vurdering. Behandling af arbejdsrelateret Stress Medicinsk Teknologi Vurdering af Behandling af arbejdsrelateret Stress Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. PROBLEMSTILLINGEN OG FORMÅLET MED BEHANDLINGEN... 4 2.1. Problem... 4 3. TEKNOLOGIEN... 5 3.1.

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg. Konference om sorg og krise. Stjernen 3/2010 side 10 DETTE NUMMERS TEMA: Sorg Konference om sorg og krise Stjernen 3/2010 side 10 TEMA: Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød afholdt den 14. og 15. juni en konference om sorg og krise for fagpersoner og andre

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Titel Indeksering KLINISK RETNINGSLINJE OM INTERVENTIONER, DER STØTTER VOKSNE PÅRØRENDE TIL KRÆFTPATIENTER I PALLIATIVT FORLØB Hoved søgeord: Psykosociale forhold Indeks søgeord: Støtte til pårørende Kræftpatienter

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk

Indholdsfortegnelse INDHOLD. www.angstforeningen.dk August 2006 15 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Tema: Sygdomsangst og behandling Mindfullness meditations-terapi Ny DSI-rapport om angstlidelser Møde med Aron T. Beck Efterårets foredrag ISSN 1601-8591

Læs mere

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være

RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE HOS UNGE PIGER Et indblik i hvor vigtig pædagogens og hestens rolle kan være Professionsbachelorprojekt Christine Lunding Tolversen i pædagogik Studienummer 23012 Juni 2006 Vejleder: Meritstuderende Sept. 03 Steinunn Skaptadottir RIDETERAPIENS BETYDNING I BEHANDLINGEN AF SPISEFORSTYRRELSE

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO

Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet. debatoplæg DPBO Psykisk sygdom og arbejdsmarkedet debatoplæg DPBO 1 Side 1 3 6 8 15 Arbejdsmarkedet lider under psykisk sygdom Flere og flere forlader arbejdsmarkedet på grund af psykiske lidelser Psykisk syge mennesker

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

God social misbrugsbehandling

God social misbrugsbehandling God social misbrugsbehandling - hvad virker og hvad kan der gøres Udarbejdet for KL af: Birgitte Thylstrup, psykolog p.hd., Center for Rusmiddelforskning Resume Formålet med rapporten er at give et overblik

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Vær tryg ved din ryg

Vær tryg ved din ryg Abstract: Vær tryg ved din ryg modificeret kognitiv adfærdsterapi kombineret med let fysisk aktivitet til personer med uspecifik kronisk low back pain. Af: Charlotte Juhl Clayton, Trine Majlund Vestbo,

Læs mere

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG

EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Evalueringsrapport 2014 EFFEKT OG UDBYTTE AF TILBUD I BØRN, UNGE & SORG Af Marie Stigaard Tølbøll og Niels Hoffmann Haahr Børn, Unge & Sorg, Rådgivnings- og forskningscenter August 2014, version 2 INDHOLD

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

En styrket misbrugsbehandling

En styrket misbrugsbehandling En styrket misbrugsbehandling 1 1 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord Der er meget store menneskelige omkostninger ved misbrug af rusmidler som fx alkohol og hash. De

Læs mere

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte

BØRN OG FOREBYGGELSE. et temahæfte BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte 2007 BØRN OG FOREBYGGELSE et temahæfte Børn og forebyggelse et temahæfte 3 Børn og forebyggelse et temahæfte Udarbejdet af: Line-by-Line Emneord: børn, forebyggelse,

Læs mere

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN Indhold Indledning 4 1. Sundhedsindsatser 6 Tegn på, at det virker at inddrage sundhedsfremme 7 Sunde rammer 8 Samspil mellem jobcenter og sundhedstilbud 9 Frivilligt

Læs mere

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk

Ansøgning om akkreditering. Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk Ansøgning om akkreditering Sydgårdens Behandlingsafdeling i Statsfængslet Renbæk 14-06-2010 INDLEDNING 5 1. FORANDRINGSMODEL 6 1-1 TEORI 10 1-1-1 EVIDENSBASERET BEHANDLING 10 1-1-2 KOGNITIV-ADFÆRDSTERAPI

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del

Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del Indholdsfortegnelse... 1 Abstract...3 Indledning og problemformulering...3 Specialets struktur...6 ------------------------------------------Del 1-----------------------------------------------...8 Kapitel

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander

MOTIVATIONSSAMTALEN. Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor. Paul Gandil. Joost Alexander MOTIVATIONSSAMTALEN Et træningskursus for behandlere i den danske sundhedssektor Paul Gandil Esplanaden 34 G 123 København K 33152121 www.paulgandil.dk Joost Alexander Sindsvhilevej 13, st. 2000 Frederiksberg

Læs mere

Behandling af kronisk stress med modiceret Guided Imagery and Music (GIM)

Behandling af kronisk stress med modiceret Guided Imagery and Music (GIM) PEER REVIEWED Behandling af kronisk stress med modiceret Guided Imagery and Music (GIM) Bolette D. Beck er ph.d. studerende på musikterapiforskerskolen på Aalborg Universitet og har i forbindelse med forskningen

Læs mere

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann

Guidet Egen-Beslutning. Vibeke Zoffmann Guidet Egen-Beslutning Vibeke Zoffmann August 2005 2 Indholdsfortegnelse Indledning s. Facts om Guidet Egen-Beslutning s. Bedre samarbejde om sukkersygen - viser vejen s. Hun kom overens med sin sukkersyge

Læs mere

Supplerende arbejdsmappe

Supplerende arbejdsmappe "Indsigt der forandrer" Supplerende arbejdsmappe til øvelserne på CD'en "Indre Ro & Balance" Guidede Mindfulness øvelser af Martin Kirkevang www.staytrue.dk Dette materiale er en samling af teori og støttemateriale

Læs mere