Hvad skal Danmark leve af?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal Danmark leve af?"

Transkript

1 Hvad skal Danmark leve af? Oplæg ved BFS s medlemsmøde 30. november 2011 Center for Analyse og Erhvervsfremme v/ Leif Jakobsen

2 Program Introduktion Drivkræfter og tendenser trusler og muligheder, der ændrer den internationale konkurrence situation. Det store billede. Hvordan er det så gået i Danmark/Europa. Med eksempler undervejs. Konkurrenceparametre - udviklingsstrategier.

3 Introduktion En kort præsentation

4 En eftertanke før vi begynder Sådan ser det ud Vi forsker og udvikler vi er dygtigere; mere effektive end de andre Vi sælge dyre produkter up-market produkter - og køber til gengæld billige produkter Vi gør forretning på åbne frie markeder - vi har fælles accepterede spilleregler troede vi, for alt er i spil!!??? Lønniveauet i Tyskland falder 30 procent ned i løn over de sidste ca. 10 år!! for at holde produktiviteten oppe Kampen om sjældne mineraler tager til; fx jordmineraler Krav om nyttiggørelse af forskning på hjemmemarkedet tager til fx i Kina og USA Krav om lokal produktion

5 Drivkræfter og tendenser trusler og muligheder Når alt er i spil; - bliver det strategiske valg ikke bare Hvad vi skal producere Hvordan vi skal producere Men også hvor vi skal producere Eller vi må accepterer nye konkurrencevilkår også på det lokale marked

6 Drivkræfter og tendenser trusler og muligheder Hvad gør at vi må gentænke spørgsmålene hvad, hvordan og hvor? Et stadig stigende konkurrencepres pga. bl.a: Globalisering International arbejdsdeling Liberalisering af markeder og verdenshandel WTO, EU Technologiske nyskabelser og innovation Mere effektive transportsystemer fx container Mere effektive kommunikationssystemer; Mobiltelefon, www Ændringer i efterspørgsel Klimaændringer Demografiske ændringer Nye vækst markeder

7 Drivkræfter og tendenser trusler og muligheder Vi kommer under et ny pres Globalisering Rammebetingelser Strukturel tilpasning Ny teknologi Markedsvilkår

8 Drivkræfter og tendenser trusler og muligheder Et resultat: Tiltagende strukturelle ændringer inden for industri og service Evne til at tilpasse sig ændringer er af vital betydning for innovation og for vækst Den europæiske industri synes at tabe terræn til konkurrenterne

9 Det store billede Niveau 1: De overordnende erhvervssektorer Den samlede beskæftigelse i Danmark fordelt på erhverv Kilde: Danmarks Statistik (2008): 60 år i tal Danmark siden 2. verdenskrig

10 Det store billede Produktivitetsudvikling i Danmark Kilde: Danmarks Statistik (2008): 60 år i tal Danmark siden 2. verdenskrig Udvikling i dansk eksport Drivkraft mod den videnbaserede service: - En kvarterisering af økonomien. Kilde: Danmarks Statistik (2008): 60 år i tal Danmark siden 2. verdenskrig Note: Tjenester omfatter også ydelser inden for transport og skibsfart

11 Det store billede Niveau 2: Sektorniveau (branche) Iagttagelser: Forskellige konkurrencevilkår for forskellige brancher Forskellige konkurrencevilkår mellem lande for de samme brancher Teknologianvendelse bilindustri, medicinalindustri International konkurrence fra lavtlønslande - tekstilindustrien Stærk international efterspørgsel; en mulighed/et pres Teknologiorienterede produkter Nærhed til markedet; i udgangspunktet en beskyttelse Betonvarer

12 Tilpasingspres for sektorer Nace codes Sectors Group 1 (Globalisation: low Technology intensity: low) 15 Food products and beverages 16 Tobacco products 20 Wood and products of wood 21 Pulp, paper and paper products 22 Publishing, printing and reproduction of recorded media 23 Coke, refined petroleum products and nuclear fuel 26 Other non-metallic mineral products 28 Metal products, except machinery and equipment Group 2 (Globalisation: medium Technology intensity: low) 25 Rubber and plastic products 36 Furniture; manufacturing n.e.c. 37 Recycling Group 3 (Globalisation: high Technology intensity: low) 17 Textiles 18 Wearing apparel; dressing and dyeing of fur 19 Tanning and dressing of leather 27 Basic metals Group 4 (Globalisation: high Technology intensity: high) 24 Chemicals and chemical products 29 Machinery and equipment n.e.c. 30 Office machinery and computers 31 Electrical machinery and apparatus n.e.c. 32 Radio, television and communication equipment and apparatus 33 Medical, precision and optical instruments, watches and clocks 34 Motor vehicles, trailers and semi-trailers 35 Other transport equipment Den europæiske fremstillingsindustri Group 4 Group 2 Group 1 Group 3

13 Det store billede Niveau 3: Inden for brancher Hovedtemaet er ændringer i markedsandele med afsæt i forskelle i produktivitet Baseret på forskelle i lønomkostninger Baseret på anvendelse af teknologiske og innovation Resultatet er at de med højere produktivitet vinder markedsandel og presser dem ud med lavere produktivitet (entry-exit processer)

14 Det store billede Danske eksport kendetegnet ved en meget høj eksportandel af up-market produkter : Med en eksportandel af up-market produkter i 2008 på knap 43 procent. indtager Danmark en andenplads blandt 15 EU-lande Stabilt markedet for up-market produkter Up-market produkter som andel af den samlede danske eksport Kilde: Dansk Industri (2009): Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand, Indsigt September Et eksportprodukt er et up-market produkt, hvis virksomheden opnår en merpris på mindst 15 pct. i forhold til den gennemsnitlige eksportpris for samme produkttype blandt EU15-landene.

15 Det store billede Niveau 4: Inden for det enkelte firma Fokus på produktionsstrukturer Fragmentering af produktionsprocesser - vertikal specialisering eller slicing up the value chain. Fokus konkurrence inden for de enkelte ydelser (aktiviteter) frem for konkurrence på det endelige produkt Tæt knyttet fænomenet Outsourcing/off-shoring (internationalt) Ikke bare varefremstilling, men også service (handel, administration F&U) bl.a. faciliteret af IKT og lave telekommunikationsomkostninger

16 Eksempel - slicing up the value chain Den elektriske bil

17 Det store billede Motivation for international sourcing omkostninger Kilde: Danmarks Statistik (2008), "International Sourcing - Moving Business Functions Abroad" Motivation for international sourcing - adgangen til nye markeder og viden/teknologier Kilde: Danmarks Statistik (2008), "International Sourcing - Moving Business Functions Abroad"

18 Det store billede Outsourcing af forretningsaktiviteter Danmark Finland Nederlandene Norge Sverige core business functions Distribution Marketing og salg It service Administration Tekniske funktioner Forskning og udvikling Andre funktioner Kilde: Danmarks Statistik (2008): International Sourcing. Moving Business Functions Abroad Arla under overskriften: Effektiviseringer: Beslutning om at flytte140 regnskabsstillinger til Gdansk i Polen. Kilde: Årsberetning 2010

19 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer Outsourcing/off-shoring: En trussel mod beskæftigelsen En uddannelsesmæssig udfordring, at en stor del af de tilbageværende job ofte kræver et højere uddannelsesniveau end de job, der forsvinder En mulighed for at øge beskæftigelsen inden for virksomhedens kerneopgaver Backsourcing : Virksomhedernes negative erfaringer med outsourcing, f.eks.: Kvalitetsproblemer Lang responstid Manglende prioritering af opgaven hos den eksterne leverandør Andre udfordringer: Kulturelle og sproglige faktorer Skills crisis

20 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer Forskning og udvikling (F&U) Udfordring for de danske virksomheder at fastholde et højt F&U-niveau og for så vidt også et højt innovationsniveau F&U: en afgørende faktor for virksomhedernes konkurrenceevne genstand for en stigende international konkurrence International sammenligning af erhvervslivets F&Uinvesteringer som andel af BNP, 2006

21 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer For Denmark, one of the Innovation leaders, innovation performance is well above the EU27 average but the rate of improvement is not only below that of the EU27 but virtually zero. Pro-inno Europe Inno Metrics (2009: European Innovation scoreboard Comparative analysis of innovation performance). EU-landenes innovationsperformance - Summary Innovation Index (SII) målt på 29 innovationsindikatorer Kilde:Pro-inno Europe Inno Metrics (2009: European Innovation scoreboard Comparative analysis of innovation performance).

22 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer Mangel på kvalificeret arbejdskraft svækker innovationskraften i forhold til: Multidisciplinær innovation Nye design- og produktionsmetoder Danmark risikerer at blive bundfaldet i globaliseringens sump, hvis ikke vi får uddannet nogle flere ingeniører, og hvis ikke ingeniørerne bliver dygtigere til at skabe noget unikt, der ikke lader sig kopiere så let Jørgen Mads Clausen, Danfoss

23 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer Investeringer i forskning og innovation

24 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer Pres for strukturtilpasning og den faktiske strukturtilpasning: Globalisering en vigtig drivkraft bag strukturelle ændringer teknologisk ændringer ofte en mere betydningsfuld og slagkraftigt; Teknologi og innovation er en stræk drivkraft bag tilgang og afgang af virksomheder; Her er evnen i et givet land til at sprede og anvende IKT vital; Produktivitetsudvikling og udvikling i beskæftigelsen hænger også sammen med tilgang og afgang af firmaer Når firmer/sektorer skifter fra lav værditilvækst/lav kvalitetsprodukter til høj værditilvækst/høj kvalitetsprodukter er der en tendens til at der tilføres flere ressourcer til produkt- og procesudvikling (F&U og innovations);

25 Hvad er vores konkurrence parametre? -eller udfordringer Institutionelle rammebetingelser og virksomhedernes strukturtilpasninger Indirekte ordninger og rammebetingelserne synes at have en større indvirkning på industriens strukturtilpasninger end (støtte-)ordninger/tiltag, der direkte retter sig mod virksomhederne og deres strukturtilpasninger; Arbejdsmarkedet og det underliggende sociale system har en stærk indvirkning på strukturtilpasningerne; En aktiv arbejdsmarkedspolitik synes at være en et vigtigt instrument for at styrke og øge evnen til strukturelle tilpasninger på arbejdsmarkedet; Det offentliges rolle i fremme af teknologiudvikling er tosidig som henholdsvis: Leverandør af basal forskning (gennem offentlige institutioner), Skaber af de nødvendige rammer, der giver virksomhederne de rette incentives til at innovere (fx. IPR, skat..).

26 Hvad er vores konkurrence parametre? - Hvad skal vi leve! Et bud: Kompetencer herunder ledelse og organisering Teknologiudvikling og -tilpasning Innovation åben innovation, krydsinnovation Up-market produkter Byg videre på det vi har og kan - styrkepositioner Udfordringer: Konkurrenter i hele verden Opkvalificering af arbejdsstyrken Innovation og forskning i et miljø med mange små og mellemstore virksomhede

27 Tak for opmærksomheden

Danmark i den globale økonomi 1

Danmark i den globale økonomi 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget 17. maj 2005 Danmark i den globale økonomi 1 1. Globaliseringsprocessen Globalisering er en proces, der indebærer øget samarbejde, samhandel

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen

Et forspring i vidensamfundet. Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv. Patent- og Varemærkestyrelsen Et forspring i vidensamfundet Nye perspektiver på intellektuel ejendomsret i dansk erhvervsliv Patent- og Varemærkestyrelsen Februar 2005 1 2 Forord De seneste år har danske virksomheder for alvor taget

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark

Succesfulde. servicevirksomheder. i Danmark Succesfulde servicevirksomheder i Danmark Publikationen succesfulde servicevirksomheder i Danmark er udgivet af REG LAB og sponsoreret af Erhvervsstyrelsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, Region

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen

Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Dansk erhvervslivs placering i globaliseringen Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt

Læs mere

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri

Ressourceproduktivitet. konkurrenceevne i dansk industri Ressourceproduktivitet og konkurrenceevne i Erhvervsstyrelsen 11 december 2013 Forfattere: Martin Hvidt Thelle Rasmus Tangsgaard Varneskov Anders Oskar Kjøller-Hansen Indholdsfortegnelse Sammenfatning

Læs mere

Globalisering af magisterarbejdet

Globalisering af magisterarbejdet Globalisering af magisterarbejdet Rapport udarbejdet for DM Dansk Magisterforening Nana W. Hansen, Steen E. Navrbjerg og Anna P. Kylling April 2014 ISBN 978-87-91833-90-8 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere