Samfundet og virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundet og virksomheden"

Transkript

1 Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til, at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for det arbejde, du udfører, og de vilkår, du udfører det under. Viden om arbejdsmarkedet er derfor vigtig. Måske har du et fritidsjob og har derfor allerede prøvet at begå dig på en arbejdsplads? Der er mange forskellige typer af arbejdspladser, og din hverdag som medarbejder er meget afhængig af, hvilken type virksomhed du er ansat i. Forfatter: Carsten Hansen Kom godt i gang For at få det fulde udbytte af dit arbejde med dette tema er det nødvendigt, at du forbereder dig. Det kan du gøre på mange måder, men her får du nogle forslag til, hvordan du kan gribe det an. Læs målene for temaet Formålet med dette tema er, at du får overblik over, hvordan arbejdsmarkedet er organiseret, og hvilke forskellige typer arbejdspladser, organisationer og arbejdsforhold der findes.

2 Målet med temaet er: At du lærer de forskellige (faglige) organisationer som f.eks. fagforeninger at kende og ved, hvordan arbejdsmarkedet er indrettet og organiseret. At du får viden om de arbejdsforhold, der er på en arbejdsplads, og kender dine rettigheder, fx i forbindelse med ansættelse, fyring, barsel, osv. At du har forståelse for og kan beskrive, hvilke faktorer i samfundet der kan påvirke en virksomhed. Brainstorming Hvad tænker du på, når du hører ordet arbejde? Prøv at tænke på din nuværende arbejdsplads eller den arbejdsplads, hvor du gerne vil arbejde. Hvad kendetegner den? Hvordan vil du beskrive den? VØL skema Læs målene for temaet igen. Anvend VØL skemaet Samfundet og virksomheden. Udfyld kun første og anden kolonne i VØL skemaet. Vent med at udfylde resten af skemaet, til du skal evaluere forløbet.

3 Fagudtryk Lær temaets vigtigste fagudtryk at kende. Brug et ordkendskabskort, eller forklar ordene i din egen ordbog. Temaets vigtigste begreber Servicesamfund Fagforening Arbejdsgiverforening Overenskomst Tillidsrepræsentant Samfundet og virksomheden Uanset hvor du arbejder nu eller kommer til at arbejde i fremtiden, bliver du en del af arbejdsmarkedet. Den måde, arbejdsmarkedet fungerer på, får derfor stor betydning for dig. Arbejdsmarkedet har bl.a. betydning for det arbejde, du udfører, og de vilkår, du arbejder under. Formålet med at læse denne tekst er, at du får viden om den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Læsemål At du får et overblik over det danske arbejdsmarked og kender vilkårene for ansættelse og fyring. At du kender til arbejdsmarkedets historiske udvikling fra et landbrugssamfund til et servicesamfund. At du har lært om de forskellige typer organisationer og fagforeninger og arbejdsgiverforeningernes rolle.

4 At du har lært om det fagretlige system og forstår begreber som overenskomst og tillidsrepræsentant. Arbejdsmarkedets udvikling fra landbrug til industri til service For at forstå det arbejdsmarked vi har i dag, må man først se på, hvordan arbejdsmarkedet har ændret sig i de sidste mange år. Den måde, vi arbejder på i dag, er nemlig markant anderledes end for bare hundrede år siden, hvor de fleste arbejdede i landbruget eller som håndværkere. Arbejdsmarkedet ændrede sig i slutningen af 1800 tallet, for der begyndte industrialiseringen i Danmark, og derved blev manuelt arbejde i højere grad erstattet af maskinkraft, og flere og flere fik det, man kalder lønarbejde. I stedet for at have en gård og lidt jord fik flere og flere job på en fabrik eller andre steder i industrien med fast arbejdstid og en løn for det arbejde, de udførte. Siden 1960 erne har arbejdsmarkedet igen ændret sig fra at være overvejende industrielt til det, vi har i dag, som kan kaldes et servicesamfund, hvor flere er ansat i servicesektoren. Arbejdsmarkedets organisering Udviklingen i samfundet betyder også en ændring i den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. For at kunne forstå dette skal man vide, hvad en organisation er. Uanset om du får job i et firma, en forening eller hos kommunen, vil du nemlig blive en del af en organisation. De fleste organisationer har udarbejdet en organisationsplan. Den viser, hvem der bestemmer hvad, og hvem der skal løse de forskellige opgaver i en virksomhed.

5 Man skelner også mellem arbejdsorganisationer og frivillige organisationer: En arbejdsorganisation leverer bestemte varer eller ydelser og kan således fx være et bageri, der sælger brød, eller en skole, der leverer viden og undervisning til eleverne. Frivillige organisationer er drevet af interesser og værdier. De eksisterer altså ikke for at producere en vare eller en tjeneste, men for at fremme bestemte interesser eller værdier. En fodboldklub eller foreninger, der arbejder med dyrevelfærd, er et par eksempler. Kultur i organisationen Enhver organisation har en kultur, og uanset hvor du arbejder, bliver du del af en organisationskultur. Kultur er alt det, der er mellem os mennesker, dvs. traditioner, ritualer, rutiner, osv. Kultur kan også være noget, vi ikke taler om, men bare gør. I Danmark giver man f.eks. ofte hånd, når man hilser på et menneske, man ikke kender. I andre lande er det anderledes, og der er f.eks. steder, hvor man giver et kys på kinden. Kulturen indebærer nogle bestemte rutiner og måder at gøre tingene på, der kendetegner organisationen. Det gælder for den uddannelsesinstitution, du er på nu, og den arbejdsplads, du på et tidspunkt skal ud på.

6 Når man skal forklare, hvordan en kultur i en organisation er, kan man se på forskellige ting. Man kan fx se på adfærd og udseende, værdier og uskrevne regler. Adfærd og udseende Tænk på din egen skole. Hvordan ser den ud? Hvordan taler folk sammen? Hvordan går de klædt? En af de ting, der kendetegner en kultur i en organisation, er det, man umiddelbart kan se. Værdier Værdier og normer handler om det, der er vigtigt for en organisation. Det kan være udtrykt i specifikke regler om påklædning, valg af samarbejdspartnere, miljømæssige hensyn osv. Værdier kan også være udtrykt i den måde, virksomheden markedsfører sig selv på, eller måden, hvorpå medarbejderne taler om organisationen. Uskrevne regler En uskreven regel er de forventninger, værdier, traditioner osv., som ikke er skrevet ned, og som bare opstår. Der kan godt være forskel på vedtagne værdier og uskrevne regler. En virksomhed eller en organisation kan godt have en værdi, der hedder Vi taler pænt til hinanden, men i virkeligheden er der måske en kultur, hvor der ikke bliver talt ordentligt til hinanden. Nogle af de mest udbredte uskrevne regler på arbejdspladser er f.eks. at man hilser på sine kollegaer, når man kommer og går at man spiser frokost sammen at man kan tage imod ris og ros at man deltager i socialt samvær.

7 Det danske arbejdsmarked I Danmark har vi det, man kalder et organiseret arbejdsmarked. Det betyder, at både arbejdsgivere og arbejdstagere har dannet organisationer, der skal varetage deres interesser. Man taler om det offentlige og det private arbejdsmarked. Arbejdsgiverne er dem, der ansætter folk. De har en interesse i, at deres virksomhed tjener flest muligt penge. Det gør den nemmest, hvis der bruges færrest muligt penge. Derfor har de en interesse i at holde produktionsomkostningerne nede, herunder udgifterne til løn. Arbejdsgiverne organiserer sig ofte i arbejdsgiverforeninger, som varetager deres interesser, f.eks. Dansk Erhverv. Arbejdstagerne er dem, der bliver ansat. De har en interesse i at få så høj en løn som muligt og de bedst mulige vilkår i forhold til ansættelsen. Arbejdstagerne organiserer sig ofte ved at melde sig ind i en fagforening. Oftest dækker en fagforening arbejdstagere inden for det samme fag. For eksempel er mange malere medlem af Malerforbundet. Der er dog også foreninger, der dækker flere fag, f.eks. fagforeningen 3F. Arbejdsgivere og arbejdstagere har altså forskellige interesser og må forhandle sig frem til arbejdsforhold, som begge grupper er med på. Den aftale, de laver, kaldes for en overenskomst. Indholdet i en overenskomst kan bl.a. være: aftaler om løn, herunder aftaler vedrørende betaling for overarbejde samt arbejde i weekender og på helligdage regler for barselsorlov aftaler om ugentlig arbejdstid opsigelsesvarsel for begge parter.

8 Hvis man mister sit arbejde, kan man få dagpenge, mens man er arbejdsløs, hvis man er medlem af en arbejdsløshedskasse (a kasse). Ofte betaler man til a kassen gennem sin fagforening, men man behøver faktisk ikke være medlem af en fagforening for at betale til a kassen. Det fagretslige system Når du bliver ansat i et job, gælder der nogle regler for ansættelsesforholdet, uanset om der er en overenskomst eller ej. Din arbejdsgiver skal f.eks. altid overholde arbejdsmiljøloven, som er en lov, der indeholder regler for arbejdsmiljøet, og hvordan sikkerheden skal være på arbejdet. Hvis der opstår en konflikt med din arbejdsgiver, har du mulighed for at få hjælp i det fagretslige system. Det fagretslige system består af mange forskellige instanser, som på hver deres måde kan bidrage til at løse konflikten. I det følgende beskrives kun nogle få af dem. Fagforeninger og tillidsrepræsentanten Du kan vælge at bruge din fagforening til at løse konflikter på arbejdspladsen. Det sker ofte via arbejdspladsens tillidsrepræsentant. Hvis du henvender dig til tillidsrepræsentanten med et problem, vil denne ofte mødes med dig og arbejdsgiveren og forsøge at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, går tillidsrepræsentanten videre til fagforeningen, som så mødes med arbejdsgiveren eller dennes arbejdsgiverforening og prøver at finde en løsning. Arbejdstilsynet Hvis din arbejdsplads bryder en lov, har du flere muligheder. Er der f.eks. tale om et brud på arbejdsmiljøloven, kan du melde din arbejdsplads til Arbejdstilsynet, som kontrollerer forholdene og eventuelt giver virksomheden et påbud eller en bøde.

9 Opsummering Danmark har i løbet af de seneste 200 år udviklet sig fra et landbrugssamfund til et servicesamfund. En organisation er en forening eller et firma, der arbejder sammen om at nå et fælles mål i form af varer, der sælges, eller værdier/interesser, der fremmes. Alle arbejdspladser er kendetegnet ved en særlig organisationskultur; en række værdier og uskrevne regler, som beskriver virksomheden indadtil og udadtil. På det danske arbejdsmarked organiserer arbejdsgiverne sig iarbejdsgiverforeninger og arbejdstagerne i fagforeninger, som hver varetager deres medlemmers interesser, når man forhandler om overenskomster for løn og arbejdsforhold. Hvis der opstår konflikter, kan arbejdspladsens tillidsrepræsentant forsøge at løse problemet ved at forhandle med parterne på medarbejderens vegne. Case Peter har længe gerne ville have et fritidsjob, så han kan supplere sin SU lidt. Han bliver derfor glad, da han får job på en lokal restaurant. Her skal han primært stå for at skylle af og fylde og tømme opvaskemaskinen. Han kender i forvejen flere, der arbejder der, og han synes, det er fedt at få lov at arbejde sammen med nogle, han kender. Der går dog ikke lang tid, før Peter opdager, at noget ikke er helt, som det skal være. Til jobsamtalen spørger hans kommende chef ham, om han er medlem af en fagforening. Det er han ikke, hvortil chefen svarer: Godt, for ellers havde du ikke fået jobbet. Peter tager jobbet og får at vide, at de første 14 dage er en prøveperiode.

10 Første gang han får sin lønseddel, undrer han sig over, at han ikke har tjent så mange penge, som han havde regnet med. Da han spørger sin chef, hvorfor pengene mangler, svarer hans chef, at han jo ikke får løn i prøveperioden. Det undrer Peter sig over, men han tænker, at det nok er meget normalt. Da han har arbejdet der nogle måneder, bliver Peter syg med influenza. Han ringer derfor til sin chef og siger, at han ikke kan komme på arbejde. Chefen råber ind i telefonen, at Peter bare har at komme, ellers kan han finde et andet arbejde. Peter møder op, men efter at have kastet op tre gange får han alligevel lov at tage hjem. De næste tre dage ligger Peter i sengen. Da han møder på arbejde igen, siger chefen til han: Det var på tide, at du kom. Du skal bare lige vide, at du jo ikke får løn for den dag, du gik hjem med sygdom. Du kunne jo intet lave, den time du var her. Det forstår Peter ikke helt, så han spørger sin far om det kan være rigtigt. Hans far svarer, at det kan det ikke, når der er overenskomst. Peter kigger undrende på sin far og spørger: Hvad er en overenskomst? Arbejdsmarkedets udvikling Arbejdsmarkedet har ændret sig meget de sidste mange år. I denne opgave skal du undersøge, hvordan denne ændring har påvirket din egen familie. Opgave Find ud af, hvilket job dine forældre, bedsteforældre og oldeforældre har og havde. Kan du gå endnu længere tilbage i tid, må du også gerne det. Udfyld arbejdsarket Arbejdsmarkedets udvikling med de oplysninger, du har fået vedrørende dine bedsteforældres og forældres job. I jobtype skal du skrive, om deres job er/var i landbruget, industrien, servicesektoren eller andet. På sidste linje skal du skrive dig selv og det job, du gerne vil

11 have. Anvend arbejdsarket Arbejdsmarkedets udvikling Bag efter sammenligner i jeres skemaer i klassen. Kan I se en udvikling? Unges forhold på arbejdspladsen Mange unge oplever, at der er forhold på deres arbejdsplads som ikke er i orden. I denne opgave skal I diskutere, hvilke problemer der kan være på en arbejdsplads, og hvad man kan gøre ved det. Opgave Læs casen om Peter og bagefter denne artikel om jobpatruljen, og diskutér følgende spørgsmål: Hvilket problem møder de unge på arbejdspladserne? Hvad tror I, årsagen er til, at de unge finder sig i det? Har I oplevet at være ansat et sted med forhold, som I synes, var mærkelige? Hvad kan man gøre, hvis man ikke synes, arbejdsforholdene er i orden? Hvad er en fagforening? I dag vælger flere og flere ikke at være medlem af en fagforening, men det kan vise sig at være en dårlig beslutning, hvis du en dag ender i en dum situation på din arbejdsplads. I denne opgave skal du lære mere om, hvad en fagforening er, og hvad den kan gøre for dig.

12 Opgave Vælg en fagforening, som du vil arbejde med. Det er selvfølgelig oplagt at vælge en forening inden for det erhverv, du gerne vil arbejde i. Tag udgangspunkt i denne liste over danske fagforeninger. Gå ind på fagforeningens hjemmeside, og find svar på følgende spørgsmål: Hvilke faggrupper vil typisk være medlem af fagforeningen? Hvad koster det at være medlem af fagforeningen? Hvad koster det at være medlem af a kassen? Hvor mange penge kan du få udbetalt, hvis du er arbejdsløs? Kan du få dagpenge, hvis du lige er blevet færdig med din uddannelse og endnu ikke har job? Gå bagefter sammen med en makker, og sammenlign jeres fagforeninger. På hvilke områder er de ens, og hvor er deres tilbud til medlemmerne forskellige? Det store arbejdsmarkedsløb Hvem ved mest om det danske arbejdsmarked? I denne opgave skal I arbejde sammen om at løse opgaver, der handler om arbejdsmarkedet. Samtidig skal I konkurrere med jeres klassekammerater om at komme først igennem. Opgave Gå sammen i grupper à højst fire elever, og sørg for, at mindst én af jer har en telefon med en app, der kan læse QR koder. Rundt omkring på skolen finder I ti forskellige QR koder. Når I ser en kode, skal I skanne den med jeres app, og et spørgsmål dukker op. Skriv svaret på jeres spørgsmål, og skynd jer videre.

13 I skal skrive jeres svar på spørgsmålene ind i skemaet Det store arbejdsmarkedsløb, så sørg også for at have noget at skrive med. Når I har fundet og svaret på alle spørgsmål, skynder I jer tilbage og afleverer svarskemaet til jeres underviser. Den gruppe, der har svaret rigtigt på flest spørgsmål, vinder løbet. Hvis der er to grupper, der har svaret rigtigt på lige mange spørgsmål, vinder den gruppe, der kom først tilbage. Opsamling Opgave Gå sammen i grupper à fire elever. Alle i gruppen skriver en eller flere sedler med emner eller spørgsmål baseret på den viden, I har fået i temaet. Det er en god ide at tage udgangspunkt i temaets nøgleord eller læseformål, f.eks. ord som organisation og fagforening, men det må også gerne være spørgsmål baseret på disse nøgleord, f.eks.: Hvad er kultur?. Sedlerne placeres synligt på bordet, og alle i gruppen skriver deres initialer på de emner eller spørgsmål, som de mener, de kan svare på. Nu vælger en i gruppen en seddel med et emne på, som han eller hun ikke kan forklare. Et af medlemmerne fra gruppen, der har skrevet sine initialer på sedlen, forklarer nu, hvad han eller hun ved om emnet. Når alle i gruppen har forstået svaret, skriver de deres initialer på sedlen, og den lægges i en Det kan vi bunke. Efter en runde i urets retning trækker den næste i gruppen nu en seddel, og der fortsættes, til alle sedler er gennemgået.

14 Evaluering I en evaluering ser du tilbage på et forløb, du har gennemgået og overvejer hvordan det gik. I evalueringen kan indgå forskellige opgaver og tests, som kan vise dig, hvad du har lært. VØL skema Når du evaluerer, er det også en god idé at sammenholde målene for temaet med det, du har lært. Har du nået målene? Fik du det ud af det, som du gerne ville? Kig på målene for temaet igen, og udfyld tredje kolonne af VØL skemaet. Anvend VØL skemaet Samfundet og virksomheden. Quiz I evalueringen kan også indgå forskellige opgaver og tests, som kan vise dig, hvad du har lært. I de to nedenstående opgaver skal du teste din viden om henholdsvis arbejdsmarkedet og hvad begreberne hertil betyder. Læs mere Her kan du finde forslag til videre læsning, dvs. henvisninger og links til mere materiale om emnet. Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering Læs mere om beskæftigelse og arbejdsmarkedspolitik.

15 Arbejdsmiljøloven Læs om, hvad din arbejdsgiver skal gøre for at sikre, at sikkerheden er i top på din arbejdsplads. Arbejdsmarkedets organisationer Find en oversigt og links til arbejdsmarkedets forskellige organisationer her.

Demokrati. [Foto udeladt]

Demokrati. [Foto udeladt] Demokrati [Foto udeladt] Måske synes du, at der er for få ungdomsboliger, eller at der skal gøres mere for udsatte børn og unge. Måske har du haft en diskussion om et eller flere af sådanne samfundsmæssige

Læs mere

Samarbejde på arbejdspladsen

Samarbejde på arbejdspladsen Samarbejde på arbejdspladsen Kender du talemåden: Ingen kæde er stærkere end det svageste led? Sådan er det også med et samarbejde og især på en arbejdsplads, hvor man i stor udstrækning arbejder sammen

Læs mere

Sæt dig et mål. Kom godt i gang. [Foto udeladt]

Sæt dig et mål. Kom godt i gang. [Foto udeladt] Sæt dig et mål [Foto udeladt] Hvad er dine planer? Spørgsmålet kan komme fra dine forældre eller familie. Det kan også være en lærer, der spørger. Hvad svarer du? Har du en plan eller mål for din uddannelse,

Læs mere

Samarbejde. Kom godt i gang

Samarbejde. Kom godt i gang Samarbejde En engelsk digter har engang sagt: No man is an island. Det er et billede på, hvordan intet menneske kan stå alene. Alle mennesker har brug for samvær og nærvær, fornemmelsen af at høre til,

Læs mere

At udarbejde og anvende faglig dokumentation

At udarbejde og anvende faglig dokumentation At udarbejde og anvende faglig dokumentation Dokumentation? Hvad skal jeg bruge det til? Jeg skal jo være frisør, automekaniker, social og sundhedsassistent, kontorassistent, kok, tømrer, buschauffør,

Læs mere

Privatøkonomi. Forfatter: Carsten Hansen. Læs målene for temaet

Privatøkonomi. Forfatter: Carsten Hansen. Læs målene for temaet Privatøkonomi Har du styr på din økonomi? Måske har du set tv-programmet Luksusfælden, der handler om mennesker med store økonomiske problemer. Her hører man ofte deltagerne sige: Det der med penge interesserer

Læs mere

Opgave 1. Arbejdsmarkedet Brainstorm. Det danske arbejdsmarked. 1. Skriv stikord om det danske arbejdsmarked. 2. Sammenlign jeres stikord i grupper.

Opgave 1. Arbejdsmarkedet Brainstorm. Det danske arbejdsmarked. 1. Skriv stikord om det danske arbejdsmarked. 2. Sammenlign jeres stikord i grupper. Opgave 1 Arbejdsmarkedet Brainstorm 1. Skriv stikord om det danske arbejdsmarked 2. Sammenlign jeres stikord i grupper. Det danske arbejdsmarked 1 Opgave 2 Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet i Danmark og

Læs mere

Brainstorm. Opgave 1. Det danske arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked hvad tænker du på? FØR OPGAVE / ARBEJDSMARKEDET. 1. Skriv dine egne stikord

Brainstorm. Opgave 1. Det danske arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked hvad tænker du på? FØR OPGAVE / ARBEJDSMARKEDET. 1. Skriv dine egne stikord Opgave 1 Brainstorm Det danske arbejdsmarked hvad tænker du på? 1. Skriv dine egne stikord 2. Sammenlign jeres stikord i grupper Det danske arbejdsmarked 1 FØR OPGAVE / ARBEJDSMARKEDET Opgave 2 Forskelle

Læs mere

Planlægning af eget arbejde

Planlægning af eget arbejde Planlægning af eget arbejde I alle virksomheder består det daglige arbejde af et antal opgaver, som skal løses. Opgaverne vil selvfølgelig være meget forskelligartede og afhænger af, hvilken virksomhed

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Evaluering. Kom godt i gang

Evaluering. Kom godt i gang Evaluering Evaluering betyder vurdering eller bedømmelse, og begrebet evaluering bliver oftest brugt i sammenhæng med undervisning og læring. Når du arbejder med at lære noget, har det betydning for din

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Vigtige datoer i den kommende tid:

Vigtige datoer i den kommende tid: Vigtige datoer i den kommende tid: 26. September Generalforsamling 2. Oktober Socialpædagogernes Dag 28. November - ½-årsmøde TR, AMR, Leder 1. December - Juletræsfest Andre muligheder i den kommende tid:

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Tips og ideer til dig som tillidsvalgt

Tips og ideer til dig som tillidsvalgt Tips og ideer til dig som tillidsvalgt - når du tager en snak med din kollega om medlemskab i Dansk Metal. 1 Denne guide giver dig lidt information om værdien af et fuldt medlemskab, men også lidt indsigt

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Faglige arbejdsmetoder

Faglige arbejdsmetoder Faglige arbejdsmetoder Hvis du skal bage, blande en drink eller samle et skab, benytter du dig af en bestemt fremgangsmåde eller metode. Dagligdagen er fuld af metoder, som vi ofte bruger uden at tænke

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Hvordan begår man sig på en arbejdsplads?

Hvordan begår man sig på en arbejdsplads? Hvordan begår man sig på en arbejdsplads? Spiller du tit spil? Det kan være computerspil eller ludo, kortspil som f.eks. 500 eller Rommy. Hvad enten du ofte spiller eller nærmest aldrig, ved du sikkert,

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Konflikter. Kom godt i gang

Konflikter. Kom godt i gang Konflikter Uanset om vi kommunikerer via samtale, på skrift eller gennem kropssprog, har vi en forventning om, at modparten lytter, forstår og reagerer på det, vi fortæller. Hvor mennesker er samlet, er

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 195.000 medlemmer

Læs mere

OCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE UDEN GRUNDUDDANNELSE PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

OCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE UDEN GRUNDUDDANNELSE PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand OCIAL- OG SUNDHEDSPERSONALE UDEN GRUNDUDDANNELSE PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca.

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Hvordan søger jeg en praktikplads?

Hvordan søger jeg en praktikplads? Hvordan søger jeg en praktikplads? En del af din uddannelse foregår i en virksomhed, hvor du får mulighed for at arbejde med det, du har lært på skolen. Derfor skal du hurtigt i gang med at søge en praktikplads.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT

TILLYKKE NY TILLIDSVALGT TILLYKKE NY TILLIDSVALGT KÆRE TILLIDSVALGT (TV) Først og fremmest vil vi ønske dig velkommen i din nye rolle som frontfigur for kollegerne på din arbejdsplads og ikke mindst, som aktiv medspiller i HK

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var? Hvad var ikke?

Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var? Hvad var ikke? Opgave 1 Besøget på Arbejdermuseet Snak med hinanden to og to: Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var? Hvad var ikke? Hvad handlede undervisningen på museet om? Var der noget, der overraskede

Læs mere

Besøget på Arbejdermuseet

Besøget på Arbejdermuseet Opgave 1 Besøget på Arbejdermuseet Snak med hinanden to og to Var undervisningen på museet, som du forventede? Hvad var ikke? Hvad handlede undervisningen på museet om? Var der noget, der overraskede dig?

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Regler og rettigheder

Regler og rettigheder Juni 2018 Regler og rettigheder når du arbejder i Danmark Her kan du læse om nogle af de vigtigste regler og rettigheder, som du skal kende, når du arbejder i Danmark. Du kan få mere at vide på hjemmesiden

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende med, at medlemmerne skal i strejke. Forhandlingerne

Læs mere

M e n t o r v e j l e d n i n g

M e n t o r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også når vi arbejder. Men der er forskel på,

Læs mere

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer?

Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? Skal jeg strejke, hvis konflikten kommer? SKAL JEG STREJKE, HVIS KONFLIKTEN KOMMER? Kære 3F medlem Når fagforbundene forhandler om fornyelse af overenskomster med arbejdsgiverforeningerne, kan det ende

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Undgå at falde i vandet sammen om en bedre arbejdsplads

Undgå at falde i vandet sammen om en bedre arbejdsplads F O A F A G O G A R B E J D E Undgå at falde i vandet sammen om en bedre arbejdsplads Som svømmebadsmedarbejder hører du til i FOA I FOA Fag og Arbejde mener vi, at det at være ansat som badeassistent

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

Gør en forskel for fællesskabet

Gør en forskel for fællesskabet Gør en forskel for fællesskabet for tillidsrepræsentanter i fagforeninger med OK-mærket. Hvorfor er OK-indsatsen vigtig? OK-indsatsen gør fællesskabet stærkere ikke bare på den enkelte arbejdsplads, men

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Salg og service i gæstebetjening Nr. 47 692 Udviklet af: Hanne Koblauch Christensen Ole Robert Hansen HANSENBERG Skovvangen 28 6000 Kolding juni 2013

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

ELEV I STATEN

ELEV I STATEN ELEV I STATEN 2018-2019 INDHOLD 3 KÆRE ELEV I STATEN 4 DIN UDDANNELSE 5 UDDANNELSESAFTALE 5 PRAKTIKPLAN 6 EVALUERINGSSAMTALER 6 PRAKTIK I UDLANDET 7 BEFORDRINGSGODTGØRELSE 7 BØGER 7 SYGDOM 8 LØN 8 PENSION

Læs mere

Innovativt arbejde. Kom godt i gang

Innovativt arbejde. Kom godt i gang Innovativt arbejde En mobiltelefon på fire kilo, lyder det som en vittighed? Det var det ikke i 1987. Dengang kunne man kun ringe op til andre i Danmark, Norge og Sverige. Hvad gemte der sig ellers af

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Bilag 2 interview IP2

Bilag 2 interview IP2 Bilag 2 interview IP2 Projekttitel: Supervision & Flow - A Relation? Overvågning & Flow - En Sammenhæng? Gruppenr: 11 Hus: SAMBACH 20.1 Semester: 2 Årstal: 2016 Udarbejdet af: Jakob Aagaard Hansen - Studienr.:

Læs mere

Modtagelse og organisering af nye kolleger

Modtagelse og organisering af nye kolleger Modtagelse og organisering af nye kolleger Alle nyansatte lærere og børnehaveklasseledere skal så hurtigt som muligt efter ansættelsen vide, hvor man kan få hjælp og rådgivning. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel!

Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Kære arbejdsmiljø repræsentant Tak, fordi du gør en forskel! Guide til nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter KÆRE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT Først og fremmest tillykke med valget som arbejdsmiljørepræsentant

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Jeg siger op OPGAVER TIL OPGAVER TIL Jeg siger op NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES FÆLLES I KLASSEN Før I læser romanen Kig på bogens forside og bagside og kapitel-overskrifter. Hvad tror I, den handler om? Lav en brainstorm med alle

Læs mere

5 bud på bedre arbejdsmiljøregler

5 bud på bedre arbejdsmiljøregler 2018 5 bud på bedre arbejdsmiljøregler ET BEDRE SOCIALT OG ORGANISATORISK ARBEJDSMILJØ I DANMARK FORSLAG FRA AKADEMIKERNE 5 bud på bedre arbejdsmiljøregler et bedre socialt og organisatorisk arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2016 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN Evalueringsrapport for Jobpatruljen Side 1 1.0 RESULTATER FOR HELE DANMARK RESUMÉ Jobpatruljen er en oplysningskampagne, som hver sommer er ude at møde de 13- til 17-årige

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D

Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Stresshåndtering på gruppeplan øvelsen er delt i opgave A, B, C og D Opgave A: Det psykiske arbejdsmiljø Det psykiske arbejdsmiljø i en personalegruppe kan enten være med til at skabe eller begrænse stress,

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant

Vælg en tillidsrepræsentant Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan 4 valg af tr_final_november16.indd 1 08-11-2016 11:38:53 Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Dennis Kristensen Forbundsformand I FOA går vi på banen, når det handler om ulighed og fx forringede

Læs mere